Παγανόπουλος, Α

Νεοελληνικά (Εξωτερικό/αγγλόφωνες)


Παγανός, Γιώργος

Αλεξανδρόπουλος, Μ. (Σύννεφο.)  -  Αλεξίου, Ε. (Πέρδικα.)  -  Αξιώτης,  Δ. -            Αργυρίου, Α. (Ιστορικός.)  -  Αφήγηση (Κοινό – Ορολογικά – Πλοκή –                      Προοπτιική.)  -  Βάρναλης, Κ. (Φως.)  -  Βασιλειάδης, Νίκος.  -  Βιζυηνός, Γ.              (Διηγήματα – Μόνον – Μοσκώβ.)  -  Βικέλας, Δ. (Λουκής.)  -  Βουτυράς, Δ.              (Μακρυά.)  -  Δημαράς, Κ. (Έργο.)  -  Δημητρίου, Σ. (Ν΄.)  -  Διαβάζω                      (Ιστορία).  -  Διήγημα.  -  Δοκίμιο.  -  Δροσίνης, Γ. (Διηγήματα.)  -  Ελληνίδες            πεζογράφοι.  -  Εφταλιώτης, Α. (Αληθινό.)  -  Θεοτοκάς, Γ.                                      (Αργώ.)  -  Θεοτόκης, Κ. (Πεζογραφία – Τιμή.)  -  Κακριδής, Ι. (Έργο.) -                  Καλιότσος, Π. (Δεκεμβριανή – Τριλογόα.)  -  Καλλιγάς, Π. (Θά-νος.)  -                      Καλούτσας, Τ. - Καραγάτσης, Μ. (Γιούγκερμαν.) - Καρκαβίτσας, Α. (Ζητιάνος  – Ηθογράφος – Τυφλοπόντικα.)  -  Κάσδαγλης, Ν. (Επιβάσεις -                                Μυθολογία.)  -  Καστανάκης, Θ. (Εργοβιογραφικά – Εύρηκα – Πεζογραφία –            Ρασκάγιας.)  -  Κάτος, Γ.  -  Κονδυλάκης, Ι. (Πατούχας - Πεζογραφία.)  -                  Κόντογλου, Φ. (Αρχαίοι – Εργοβιογραφικά  -  Μπουγάζια – Παραμονή.)  -                Κοραής, Α. (Παπατρέχας.)  -  Κοτζιάς, Α. (Μηχανή.)  - Κοτζιούλας, Γ.                        (Ανέκδοτα.) - Κούσουλας, Λ. (Βουνό – Πουκάμισο.)  - Κράλλη, Κ. -  Κριαράς,            Ε. (Εργοβιογραφικά – Καθηγητής.)  -  Κριτική (Ορολογικά).  -  Κρυστάλλης, Κ.          (Πεζογραφία.) - Λαμπράκη, Α. - Λογοτεχνία (Εκπαίδευση - Ορολογικά - Ποίηση        - Ύφος).  -  Μάρκογλου, Π. (Σπαράγματα.)  -  Μηλιώνης, Χ.                                    (Ακροκεραύνια - Βιβλιογραφικά – Δυτική – Εργοβιογραφικά – Εργοβιογραφικά/        Μπακόλας – Καλα-μάς – Μικρό – Πεζογραφία – Πεζογραφία/στοιχεία –                    Σιλβέστρος – Χειριστής – Χειριστής/ στοι-χεία.)  -  Μήτσου, Α.  -  Μίσσιος,                Χ.  -  Μπακόλας, Ν. (Ατέλειωτη – Βιβλιογραφικά – Εργο-βιογραφικά –                      Εργοβιογραφικά/Μηλιώνης – Κεφαλή/στοιχεία – Μυθιστορήματα – Μυθολογία –        Ταξίδι.)  -  Μυθιστόρημα (Αντιμυθιστόρημα - Ορολο yικά).  -   Νατουραλισμός.   -   Νεοελλη-νική Ηθογραφία.  -  ΝΛ (Ελληνική εκπαίδευση/Κείμενα).  -  ΝΠεζ. (Γυναικεία – Ιστορία –  Ιστορία <1830> - Ιστορία <1880> - Ιστορία <1922>).  -  ΝΔι              (Ιστορία).  -  ΝΘ (Σχολικό). Νόλλας, Δ. (Πέμπτο.)  -  Παλαμάς, Κ. (Διηγήματα –   Εκπαι- δευτικός.) - Παπαγεωργίου, Κ. (Άννα.) - Παπαδημητρακόπουλος, Η.            (Βιβλιογραφικά - Ερ-γοβιογραφικά - Εργοβιογραφικά/ Μηλιώνης - Πεζογραφία – Ροζαμούνδη - Τόποι.)  -  Παπαδη-μητρίου, Μαρία  -  Παπαδημη-τρίου,                  Σακ.  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Αλιβά-νιστος – Άνθος – Διη-γήματα – Μοιρολόγι –          Πατέρα - Πεζογραφία - Φώτα.) - Πεζογραφία (Μορφή - Πρόσωπα -                          Στοιχεία).    -  Πετσετίδης, Δ. (Σαμπατές - Τροπικός.) - Πλάκας, Δ. -                        λασκοβίτης, Σ. (Άλ-λη – Πουκάμισο - Φράγμα.) - Πλασσαρά, Κ. - Πολίτης, Κ.            (Στου.)  -  Πρεβελάκης, Π. (Κεφαλή.)  -  Ρεαλισμός.  -  Ροΐδης, Ε.                            (Ξεστούπωμα.)  -  Ρομαντισμός.  -  Σαράντη, Γ. (Τέλος.)  -  Σεφέρης, Γ. (Ελένη.)  - Σκαρίμπας, Γ. (Έργο/στοιχεία – Εργοβιογραφικά - Τρεις.)  -  Σολωμός, Δ. ( Έργο/επι-δράσεις/Χατζής – Έργο/επιδράσεις/Χειμωνάς.)  -  Σολωμού- ΜΕΓΔΑΝΗΣΞανθάκη, Β.  -  Στεργιόπουλος, Κ. v (Περιδιαβάζοντας.)  -  Στρατιωτική.  -  Σφυρίδης, Π. (Ψυχή.)  -  Τατσόπουλος, Π. (Παυσίπονο - Πρώτη.)  -  Τζιαντζή, Μ.  -  Τζού-κα, Α.  -  Τσίρκας, Στ. (Αριάγνη – Αριάγνη/ μορφή - Μνήμη.)  -  Φραγκιάς, Α. (Άνθρωποι -  Καγκελόπορτα.)  -  Χαριτόπουλος, Δ.  -  Χαρπαντίδης, Κ.  -  Χατζής, Δ.                  (Βάφτισμα – Διπλό – Έργο/επιβίωση – Πεζογραφία – Πεζογρα-φία/πηγές –              Σιούλας – Τραγούδι - Φονικό.)  -  Χατζόπουλος, Κ. (Σπίτι.)  -  Χειμωνάς, Γ.                (Α- δελφός - Πεζογραφία.)  -  Χρηστοβασίλης, Χ. (Διηγήματα.)


Παγκαλιάς, Ξ

Βιβλιοθήκες στηνΕλλάδα (Ιστορία)

Πάγκαλος, Βας.

Πιτσιπιός, Ι.


Πάγκαλος, Γ  Η

Καζαντζάκη, Γ. (Προσωπικά.)  -  Καζαντζάκης, Ν. (Βιογραφικά.)  -  Μελά,                  Ν.  -  Φοιτητική Συντροφιά.


Πάγκαλος, Θεόδωρος

Ποίηση (Έθνος).           


Παγκουρέλης, Βάιος

Αγγελάκης, Α. (Μεταφραστής.) - Αγγελόγλου, Α. (Εγκόσμια.) -                                  Αθανασόπουλος, Β.  – Ακρίτας, Λ. (Αρματωμένοι.)  -  Αλεξάκης,                                Β.  -  Αλεξανδρόπουλος, Μ. (Συνάντηση.)  -  Αλεξίου, Δ.  -  Αλισανδράτος,                Γ.  -  Ανδριανοπούλου, Ε.  -  Ανδρίτσος, Θ.  -  Ανδρόνικος, Μ.  -  Αντωνιάδη,            Κ.  -  Αξιώτης, Δ.  -  Αρανίτσης, Ε. (Βιβλίο – Σύμπλεγμα – Φετίχ.) -                          Αρβανιτάκης, Αλ.  -  Αργυροπούλου, Ρ.  -  Αρφάνης, Β.  -  Ασημακόπουλος,              Κ. (Δέντρο.)  -  Ασλανίδης, Ε.  -  Βακαλόπουλος, Χ.  -  Βαλέτας, Γ.                            (Βενιαμικά.)  -  Βαμβουνάκη, Μ. (Ντούλια.)  -  Βαρβιτσιώης, Τ.                                (Σύνοψη.)  -  Βαρλάμης, Ε.  -  Βασιλείου, Ι. (Στη.)  -  Βασι-λόπουλος,                        Γ.  -  Βελουδής, Γ. (Γιάννης – Jacob.)  -  Βέλτσος, Γ. (Τίποτα.)  -  Βενέτης,                Θ.  -  Βλάχος, Α. <1915> (Πυθίας).  -  Βογασάρης, Α.  -  Βογιατζάκης-Βέλμος,            Ν.  -  Βογιατζό-γλου, Σ.  -  Βότση, Ο. (Οδύνη.)  -  Βουσβούνης, Α.  -  Βράνα,            Σ.  -  Γαλάζη, Π. (Σωματη-ροί.)  -  Γεράνης, Σ. (Ευαίσθητος.)  -  Γερμανός, Φ.            (Ακριβή – Περισσότερο.)  -  Γερωνυμά-κη, Π.  -  Γεωργιάδη-Σαμαρά,                        Τ. - Γεωργούσης, Γ. - Γκιμοσούλης, Κ.  (Αγία.)  -  Γκρης, Η.  -  Γρηγοριάδης,              Ν.     (Μέτρα.)  -  Δαμιανίδη, Α.  -  Δανιήλ, Γ. (Επίθετα.)  -  Δεληγιάννη-                    Αναστασιάδη, Γ.  - Δελησάββας, Μ.  -  Δελμούζος, Α. (Σαν.)  -  Δελώνης, Α.              (Εισαγωγή.) - Δεπούντης, Ι. - Δημάκης, Μ. (Πέρασμα.) -  Δημητριάδης, Δημ.              (Τιμή – Χωρίς.)  -  Δήμου, Ν. (Έλληνας – Τζωρτζ.)  -  Διαλησμάς,                              Στ.  -  Δικταίος, Α. (Μεταφραστής/Anthologia – Να-πολέων.)  -  Δροσίνης, Γ.            (Σκόρπια.)  -  Δωριάδης, Α.  -  Εμπειρίκος, Α. (Γραπτά.)  -  Ζα-μπαθά-                        Παγουλάτου, Φ.  -  Ζατέλη, Ζ.  -  Ζαφειράτος, Η.  -  Ζαχαράκη, Σ.  -  Ζερβός,            Θ.  -  Ζιώγας, Β. (Μπουκάλι.)  -  Ησαΐα, Ν. (Συναίσθηση.)  -  Θέατρο                        (Ραδιόφωνο – Συμπόσια/Αθήνα).   -  Θέατρο της Άνοιξης.  -  Θεοδωράκης, Μ.            (Μαχόμενη.)  -  Θεοτόκης, Σ.  -  Θε-οφάνους, Κ.  -  Ιωακειμίδης,                              Β.  -  Ιωάννου. Γιαν. (Τρίτος.)  -  Ιωάννου, Γιωργ. (Εύφλεκτη – Εφήβων –                Τρίτος.)  -  Καβάφης, Κ. (Αποκηρυγμένα – Κύκλος - Λεύκωμα.)  -  Καζαντζής,            T. (Μέρα – Πρωταγωνιστές.)  -  Καιροφύλλας, Γ. (Αθήνα του.)  -  Κακίσης,                Σ.  -  Κακλαμα-νάκη, Ρ. (Θέση.)  -  Κακουλίδης, Γιωργ.  -  Καλατζής,                        Κ.  -  Καμπανέλλης, Ι. (Θέατρο/στοι-χεία καθημερινά-.)  -  Καππάτος,                        Ρ.  -  Καραθανάσης, Α.  -  Καραμαλάκης, Γ.  -  Καραμάνος, Γ.  -  Καρατζάς,                Ν.  -  Καρβέλης, Τ. (Δεύτερη.)  -  Καρούζου, Σ.  -  Καρπόζηλου,                                Μάρθα.  -  Καρύδης, Δ.  -  Καρυωτάκης, Κ. (Πίνακας.)  -  Κασίνης,                            Κ.  -  Κασόλας, Μ.  -  Κάσσης, Κ.  -  Κάτος, Γ.  -  Κάτου, Μ.  -  Κατρής,                    Γ.  -  Κατσίμης, Σ. (Ρήτορες.)  -  Κεδραίος, Π.  -  Κιουρτσάκης, Γ.                            (Ελληνισμός.)  -  Κιτρομηλίδης, Μ. (Κείμενα.)  -  Κλάρας, Μ. (Αδελφός –                  Παραμύθι.)  -  Κλειδής, Κ.  -  Κλιάφα, Μ. (Θεσσαλία.)  -  Κόκκινος,                          Μ.  -  Κοκόλης, Ξ.  -  Κολιόδημος, Δ.  -  Κολώνας, Β.  -  Κονδύλης,                          Φ.  -  Κονιδάρης, Δ.  -  Κοραής, Α. (Εργοβιογραφικά/συ -μπόσια.)  -  Κοτζιάς,            (Θέατρο.)  -  Κοτζιούλας, Γ. (Θέατρο.)  -  Κουβελάκης, Π.  -  Κου-γέας,                    Β.  -  Κουκουλέ, Μ.  -  Κουν, Κ. -  Κούσουλας, Λ. (Μετά –                                      Σχηματοποίηση.)  -  Κουτσοχέρας, Γ. (Σαρωνικός.)  -  Κυριακόπουλος,                      Σ .  -  Κωνσταντινίδης, Θαν.  -  Κωτούλας, Κ.  -  Κωτσόπουλος, Θ.                            (Θάνος.)  -  Λαϊκό Θέατρο.  -  Λαμπάκης, Σ.  -  Λαχανάς, Μ.  -  Λε-μπέση,                  Λ.  -  Λισάρης, Π.  -  Λογαράς, Κ.  -  Λογοθέ-της, Γ.  -  Λυγίζος, Μ.                            (Από.)  -  Μαβίλης, Λ. (“Σοννέτα.“)  -  Μακρής, Μ.  -  Μαλάνος, Τ. (Δύναμη -              Ποίηση.)  -  Μανιώτης, Γ. (Παράσιτα.)  -  Μανωλάκου, Μ.  -  Μάρκαρης, Π.                (Μπρεχτ.)  -  Μαρκίδης, Μ. (Λαϊκά – Λόγος.)  -  Μάτεσις, Π. (Μεταφραστής –            Μικροαστικό.)  -  Ματθαίου, Η.  -  Μαύρος, Κ.  -  Μεγαλυνός,                                  Χ.  -  Μεντζελόπουλος, Χ.  -  Μερακλής, Μ. (Ελληνική Λαογραφία.)  -                        Μητροπούλου, Κ. (Αυτό.) - Μίσσιος, Κ. (Από.) - Μιχαήλ-Δέδε, Μ. (Γυναίκα.)-              Μολέσκης, Γ. (Περαστική.)  -  Μοσχονάς, Ε.  -  Μουγογιάννης, Γ.                              (Ταξίδια.)  -  Μουντές, Μ. (Νηπιοβαπτισμός.)  -  Μουτάφης,                                    Γ.  -  Μπαλούμης, Ε.  -  Μπούρλος, Θ.  -  Νάσκος, Σ.  -  ΝΠοι (59).  -  ΝΘ                  (Άρμα Θέσπι-δος – Δημοτικά – Ελληνική επαρχία/Ελληνικό – Ελληνικό                      Κράτος – Ιστορία <1949> - Ιστορία <1990> - Ιστορία <1991>).  -  Νήμας,              Θ.  -  Νορ, Π.   -  Νούσια-Γεμενετζή, Ε.  -  Νταΐ-φας, Ι.  -  Ντελόπουλος, Κ.                (Νίκος.)  -  Ντουφέξης, Σ.  -  Ξανθούλης, Γ. (Οικογένεια).  -  Ξένος,                          Π. - Ξεξάκης, Μ. - Ξηραδάκη, Κ.   Οθόνη. - Παγανός, Γ. - Παγοροπούλου,                  Ε.  -  Παλαμιώτης, Γ.  -  Πανσέληνος, Ασ. (Συνέντευξη.)  -  Πανταζής,                      Παν.  -  Πανταζής, Πρ.  -  Πανώριος, Μ.  -  Παπαγιάννης, Β.  -  Παπαδά Β. (Που.)  -  Παπαδημητρίου, Μαρία.  -  Παπαδημητρίου, Σακ.  -                              Παπαδογεώργος, Σ.  -  Παπαδούκας, Π.  -  Παπαϊωάν-νου,                                      Κ.  -  Παπακυριάκης, Γ.  -  Παπανούτσος, Ε. (Απομνημονεύματα -                            Πολιτεία.)  -  Παπα-σπύρου-Καραδημητρίου, Ευ.  -  Παπαφιλίππου,                          Λ.  -  Παππά, Ε.  -  Παρασκευαΐδης, Θ.  -  Παρασκευιπούλου,                                    Ε.  -  Πασβάντης, Κ.  -  Πασιαρδής, Μ. (Συμβάντα.)  -  Πασχάλης,                            Σ.  -  Πατσαλίδης, Σ.  -  Παυλέας, Σ. (Όνομα.)  -  Πεντζίκης, Ν. Γ.                            (Πόλεως.)  -  Πέππας, Δ.  -  Περάνθης, Μ. (Άλλος.)  -  Περσείδης,                            Β.  -  Πετράκης, Λ.  -  Πλακαντωνά-κης, Στ.  -  Πλωρίτης, Μ.  -  Πολίτης,   . -   Πολίτης, Φωτ. (Επιλογή.)  -  Ποντίκας, Μ. (Κλειδαρότρυ-                                πα.)  -  Πράτσικας, Μ. (Πρόσωπα.)  -  Πρίντζιπας, Γ.  -  Ράντσιος,                              Γ.  -  Ρίτσος, Γ. (Τι.)  -  Ροζάνης, Στ. (Καθρέφτης - Σπουδές.)  -  Ρώμας, Δ.                (Ζακυνθινά.)  -  Ρώτας, Β. (Κριτικοί.)  -  Σακελλαρίου, Χ. (Ιστορία –                          Παιδεία.)  -  Σ  αμουηλίδης, Χ. (Επταπύργιο - Πολιτεία.)  -  Σαντοριναίου,                  Μ.  -  Σαράντη, Γ. (Ελένη.)  -  Σαραντίτη-Παναγιώτου, Ε.  -  Σάρτας,                        Α.  -  Σέττας, Δ. (Δημοτικά.)  -  Σηφάκης, Γ.  -  Σιδέρη, Α.  -  Σικελιανός, Α.                (Σικελιανός.)  -  Σιμώτας, Τ.  -  Σινόπουλος, Τ. (Μνήμη.)  -  Σιώτης, Ντ.                    (Καιρικές.)  -  Σκούλας, Η.  -  Σολομός, Α. (Βίος.)  -  Σολωμός, Δ.                              (Λεξικό.) - Σούκας, Κ. - Σπανδώνης, Γ. - Σταμα-τίου, Γ. - Σταματόπουλος,                  Τ.  -  Σταμέλος, Δ. (Πρωτοπόροι.)  -  Στασινόπουλος, Μ.                                          (Οδοιπορία.)  -  Σταυρακάκης, Μ.  -  Σταύρου, Δ.  -  Σταύρου, Τ.                              (Τετράδια.)  -  Σταφυ-λοπάτης, Ν.  -  Στεφάνου, Λ.  -  Στρατηγοπούλου,                  Δ.  -  Στυλιανού, Ν.  -  Σφαέλλου, Κ. (Προσέγγιση.)  -  Σφυρίδης, Π.                        (Τίμημα.)  -  Σωτηρέλης, Χ.  -  Σωτη-ρίου, Δ. (Επισκέπτες.)  -  Ταμβακάκης,              Φ.  -  Τασούλης, Θ.  –  Τατσόπουλος, Π. (Κινούμενα.)  -  Τερζάκης, Α.                      (Προσωπικά.)  -  Τζούλης, Θ. (Γλώσσα.)  -  Τραύλος-Μέσσαρης,                              Α.  -  Τριανταφυλλόπου-λος, Ν. (Δίχτυ.)  -  Τριαντα-φύλλου, Σ.                                (Φρανσουά.)  -  Τριβυζάς, Σ.  -  Τρίτο.  -  Τριφύλ-λης, Α.  -  Τσακίρη,                        Σ.  -  Τσακνιάς, Σ. (Ονειροσκόπιο.)  -  Τσέχος, Η.  -  Φακίνος, Α.                              (Ιστορία.)  -  Φασίλη-Γιαχνή, Γ.  -  Φίλιας, Β.  -  Φλούντζης, Α.  -  Φράγκου-              Κικίλια, Ρ.  -  Φωσκαρίνης, Θ.  -  Φωτιάδης, Θ.  -  Φωτιάδου-Μπαλαφού-τη,              Γ.  -  Χάκκας, Μ. (Έργο/ επιβίωση.)  -  Χαριτόπουλος, Δ.  -  Χατζηαργύρης,                Κ. (Μειδιά-ματα.)  -  Χατζηπατέρας, Κ.  -  Χουζούρη, Θ.  -  Χουλιαράς, Ν.                  (Μπακακόκ – Χιόνι.) - Χουρμουζιάδης, Γ. (Μεταφρα-στής.) - Χριστοφίδης, Λ.            -  Friar, K. (Πνευματική.)  -  Keeley, E. (Συζήτηση.)  -  Peri , M.


Παγκράτης, Περικλής

Αλεξάκης, Ο.  -  Ασλανίδης, Ε.  -  Βέρος, Κ.  -  Γρυπάρης, Θ.  -  Δεσύλλας,              Μ.  -  Δε-τζώρτζης, Ν. (Εργοβιογραφικά.)  -  Δούκαρης, Δ. (Πέτρινο –                      Ποιήματα του.)  -  Θεοτόκης, Κ. (Έργο/τόποι – Εργοβιογραφικά -                            Τιμή.)  -  Κάλβος, Α. (Γενεαλογικά.)  -  Κάρτερ, Γ. (Ατομικός - Κείμενα.)  -                Κόρφης, Τ. (Ποιήματα.)  -  Μαβίλης, Λ. (Έργο/κριτική – Πολυλάς/

Προλεγόμενα - Σολωμός.) - Μαγκλής, Γ. (Σταυραδέρφια.)  -  Μαρτινέλης,                  Γ.  -  Μπερά-της, Γ. (Πεζογραφία/στοιχεία.)  -  ΝΛ (Κέρκυρας).  -  ΝΠοι                    (Κέρκυρας).  -  Πλασκοβίτης, Σ. (Αποφυ-λάκιση - Πόλη – Πόλη/                                Αποφυλάκιση.)  -  Πολυλάς, Ι. (Σολωμός/ευρισκόμενα.)  -  Πρατικά-κης, Μ.              (Σώμα.)  -  Σαμαράκης, Α. (Έργο/μορφή - Πεζογραφία.)  -  Σαρακηνός,                    Γ.  -  Σολω-μός, Δ. (Γυναίκα/θέματα – Έργο/Μαρτινέλης – Εργοβιογραφικά/              συμπόσια- - Παιδεία – Ποίηση/ επιδράσεις.)  -  Σφακιανάκης, Α.  -  Τζούλης,              Θ. (Ποίηση/πηγές.)  -  Τριβυζάς, Σ.  -  Φραγκόπουλος, Θ. (Έργο/κριτική.) -                Χιόνης, Α. (Ιστορίες.)


Παγουλάτος, Αντρέας

Αραβαντινού, Μ. (Ποίηση.)  -  Βαλαωρίτης, Ν. (Ποίηση.)  -  Ελύτης, Ο.                      (Ποίηση/Νεοελληνι-κή).  -  Κάλας, Ν. (Έργο/στοιχεία.)  -  Σεφέρης, Γ.                      (Ποίηση/Νεοελληνική.)  -  Σινόπουλος, Τ. (Χρονικό/ποιητική.)  -  Σολωμός,                Δ. (Έργο/επιβίωση – Πεζογραφία/μεταφράσεις.)


Παγουλάτος, Τζωρτζής

Μπασαντής, Δ.


Παγωνάρη-Αντωνίου, Π

Ρούσσος, Τ. (Μεταφραστής.)


Παγώνη, Χριστίνα

Γκίνης, Δ.  -  Μανούσος, Α.


Παγώνη-Πετροπούλου, Φωτεινή

Νεοελληνική Ηθογραφία.  -  Χάρης, Π. (Έλληνες – Έργο.)


Παγώνης, Βίκτωρ

Βασιλικός, Β. (Λύρα - Πέντε.)


Παγώνης, Νίκος

Τσιφόρος, Ν. (Μυθολογία.)


Παδιώτης, Γεώργιος

ΕΔΤ (Βλάχικα)


Παζαρακιώτης, Κ

Κλασικό.  -  Παλαμάς, Κ. (Γυναίκες – Ποιητής εθνικός – Τρισεύγενη -                       

Φοινικιά.)


Παϊβάνας, Δημήτρης

Παπαδιαμάντης, Α. (Μαυρομαντηλού.)


Παΐδας, Κωνσταντίνος

Καζαντζάκης, Ν. (Καπετάν/θέματα – Καπετάν/πηγές.)  -  Μπεργαδής                        (Απόκοπος/στοιχεία).


Παϊδούση, Γιόνα

Παϊδούση, Γ.  -  Χάρης, Ο. (Παϊδούση.)


Παΐζη-ποστολοπούλου, Μάχη

Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Βιβλιοθήκη Καρατζά).  -  Δημαράς, Κ. (Τιμητικές.)


Παΐζης, Κώστας

Καλλίνικος, Π.  -


Παιονίδης, Παναγιώτης

Αβγή.  -  Αγαθοκλέους, Μ.  -  Ανθίας, Τ. (Κυπριακή τραγωδία – Ποίηση/                    θέματα.)  -  Αντωνιάδης, Α.  -  Βοΐσκου, Ε. (Και.)  -  Βρεττάκος, Ν.                            (Ηλιακός.)  -  Γαλάζη, Π. (Δέ-ντρα.)  -  Γεωργιάδης, Ν.  -  Γεωργίου,                        Χ. - Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τ. (Προσωπικά.) - Γραικός, Κ. -  Έλληνες λογοτέχνες                (Κύπριοι/ιδεολογικά - Κύπριοι/κυπριακή). - Επιθεώρηση Λόγου. - Ζαφειρίου,              Λ.  - Ζυμπουλάκης, Σ.  -  Θεοδοσίου, Α.  -  Θεοχαρίδου, Ι.  -  Ιακώβου,                    Α.  -  Ιωαννίδης, Πάνος (Αβάσταχτη - Αθέατη – Απογραφή – Κρόνακα –                    Κύπρια – Τραγούδια.)  -  Ιωαννίδου-Αδαμίδου, Ει.  -  Κανάκης,                                Α.  -  Κατσαού-νη, Ν.  -  Κατσελλή, Ρ. (Ποιήματα.)  -  Κατσούρης,                            Γ.  -  Κορφιώτη, Β.  -  Κουγιάλης, Θ.  -  Λαδάκη-Φιλίππου, Ν. (Δέσποινα.)  -              Λέφκης, Γ.  -  Λιασίδης, Π. (Να.)  -  Λυκαύγης, Α.  -  Λυσιώτης, Ξ.                             (Εκείνα.)  -  Μαυρής, Χ.  -  Μελεάγρου, Η.                                                              (Ανατολική - Ανόνυμη - Έρημη.)  -  Μεράνος, Π.  -  Μητροπούλου, Κ.                        (Έργο.)  -  Μηχανικός, Π. (Δύο – Κατάθεση – Παιονίδης.)  -  Μολέσκης, Γ.                (Δρόμος - Κλεμμένα - Όμορφη - Περαστική - Φλεγομένη.)  -  Μόντης, Κ.                  (Αγνώστω – Γράμμα – Δεύτερο – Κύπρια.)  -  Ονου-φρίου, Α.  -   Παγιάση-                Κατσούρη, Ντ. - Παιονίδου, Ε. (Έργο - Όταν.) - Παλαιοιλόγου-Πετρώνδα,                  Ε. (Αλεξάνδρεια – Ξεκαπίστρωτος – Περισυλλογή.)  -  Παναγή-Τσουλλή,                    Ει.  -  Παπαδόπουλος, Γιαν.  -  Παπακυριάκης, Γ.  -  Πασιαρδής, Μ.(Δια-                    στάσεις – Δρόμος – Μονό-λογος – Ποιήματα.)  -  Παστελλάς, Α.  -  Παττίχη,              Μ. - Παυλίδης, Άντρος. - Πιερίδης, Γιωργ. (Ασάλευτοι – Καιρός της – Καιρός              των.)  -  Πιερίδης, Θ. (Έργο – Ονειροπόληση – Ποί-ηση – Ποίηση/θέματα –              Ποιητικά – Προσωπικά.)  -  Προυσής, Κ. (Μικρή.)  -  Πυλιώτου, Μ.  -  Ρίτσος,            Γ. (Έργο – Κύπρος - Ποίηση.)  -  Ροδίτης, Α.  -  Σεφέρης, Γ. (Βιογραφικά –               Philipe.)  -  Σολομωνίδου, Λ.  -  Σόφας, Π.  -  Στυλιανού, Θ.  -  Τέχνη                        (Κοινό). - Τσουλλή, Ει. - Φλόγας, Ν. - Χαλλούμας, Σ. - Χαραλαμπίδης, Κ.                    (Άγνοια.) - Χατζηπαπάς, Χ. - Χριστοφίδης, Α. (Εικονογράφηση.) -                              Χριστοφόρου, Ρ.  -  Χρυσάνθης, Κ. (Από το.)  -  Milliex, R. (Προσωπικά.)


Παιονίδης, Φιλήμων

Κιτρομηλίδης, Π. (Ρήγας.)  -  Ρήγας Φεραίος (Απάνθισμα).


Παιονίδου, Έλλη

Βρεττάκος, Ν. (Λειτουργία - Παιονίδου.)  -  Θεοδώρου, Β. (Ουρανία.)  -                    Θεοχαρίδου, Ι.  -  Μαραγκού, Ν.  -  Παιονίδου, Ε. (Βρεττάκος –                                Νεοελληνική.)  -  Ρίτσος, Γ. (Κύπρος.)


Παϊπέτης. Στέφανος

Μαβίλης, Λ. (Ποίηση/στοιχεία.)  -  Ποίηση (Επιστήμη - Τεχνολογία)


Πακτίτης, Νίκος

ΕΔΤ (Κέρκυρας)


Παλαιόλογος, Ιωακείμ

Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Διευθυντές)


Παλαιόλογος, Κλεάνθης

Βαλέτας, Γ. (Παλαιόλογος.)  -  Βενέζης, Η. (Βιογραφικά.)  -  Εφταλιώτης, Α.              (Ωδή.)  -  Κυ-πριανού, Χ. (Παλαιόλογος.)  -  Λιάκος, Γ.  -  Παλαιόλογος,                    Κ.  -  Παπαδημητρίου, Μάρω.  - Πρωτοπάτσης, Α. (Προσωπικά.)


Παλαιόλογος, Παύλος

Βάρναλης, Κ. (Προσωπικά.)  -  Ζακόπουλος, Ν. (Ομφάλη.)  -  Θρύλος, Α.                  (Έργο/Παλαι-όλογος.)  -  Κονδυλάκης, Ι. (Χρονογραφήματα.)  -  Μελάς, Σ.                (Έργο.)  -  Μπεκές, Ο. Παλαιόλογος, Π. (Έργο – Θρύλος.)  -  Παλαμάς, Κ.                  (Έργο/γέννηση - Προσωπικά.)  -  Παπα-χριστοδούλου, Πολ. (Έργο.)  -                      Σεφέρης, Γ. (Έργο/κοινό.)  -  Σικελιανός, Α. (Έργο.)


Παλαιολόγου, Γαλάτεια

Παλαιολόγου, Γ.


Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Ευγενία

Αλιθέρσης, Γ. (Γράμματα – Προσωπικά.)  -  Αλισανδράτος, Γ.  -  Βοΐσκου, Ε.              (Ίσως - Όπου.) - Γιαλουράκης, Μ. (Δωμάτιο.) - Δικταίος, Α. (Προσωπικά.) -              Έλληνες λογοτέ-χνες (Κύπριοι/κυπριακή). - Ζέη, Α. (Αρραβωνιαστικιά.)  -                  Ζιτσαία, Χ. (Βιωμένος - Γράμμα - Πορεία - Συνέπεια - Ώρα.)  -  Καβάφης, Κ.              (Προσωπικά.)  -  Καζαντζάκης, Ν. (Αίγυπτος - Έλληνες/Αιγύπτου.)  -  Λεμός,              Α.  -  Μαλάνος, Τ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Μάρταλης, Α.  -  Μπούμη-Παπά, Ρ.              (Εργοβιογραφικά.)  -  Νεοελληνική Λογοτεχνία (Θέματα/παιδιά).  -                            Νεοελληνική Παιδική (Ιστορία <1949>).  -  ΠΛ (Ιστορία –                                        Κυπριακή).  -  Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Ε. (Νεοελλη-νική – Παιδική.)  -                      Σεφέρης, Γ. (Αίγυπτο.)  -  Σιμόπουλος, Η. (Χαιρετισμός.)  -  Χρυσάνθης, Κ.,              (Λυρικός.)


Παλακτσόγλου, Μαρία

Θεοτοκάς, Γ. (“Θέατρο.“)


Παλαμά, Ναυσικά

Κασόλας, Γ.


Παλαμάς, Κωστής

Αθανασιάδης-Νόβας, Γ. (Πρωϊνό.)  -  Αλιθέρσης, Γ.  (Παλαμάς.)  -                            Αργυρόπουλος, Μ. (Έρ-γο.)  -  Αστέρης, Λ.  -  Βάγκος.  -  Βαλαβάνης,                      Δ.  -  Βαλαωρίτης, Α. (Βιβλιογραφικά – Έρ-γο – Έργο/Λασκαράτος – Έργο/                Σολωμός – Έργο/Byron - Έργο/Ronsard – Εργοβιογραφικά –                                    Zαράφος - Λογοτέχνης – Ποίηση/Βλαχογιάννης – Πολιτικός.)  -  Βάλβης,                    Σ. - Βαρλέντης, Χ. - Βάρναλης, Κ. (Κριτικός.) - Βασιλειάδης, Σ. - Βασιλικό                  <Αθήνα>.  -  Βεζανής, Δ.  -  Βενιζέλος, Ε.  -  Βερναρδάκης, Δ. Ν. (Έργο –                  Έργο/Κακλαμάνος – Νικηφόρος – Φαύστα.)  -  Βηλαράς, Ι. (Εργοβιο-                        γραφικά.)  -  Βιζυηνός, Γ. (Διηγήματα – Έργο – Εργοβιογραφικά/                              Κρυστάλλης – Θρακών – Ποίηση.)  -  Βικέλας, Δ. (Έργο – Grèce.)  -                          Βλαστός, Π. (Αργώ – Ζωής – Παλαμάς.)  -  Βλαχογιάννης, Γ. (Βαλαωρίτης –              Ιστορίες.)  -  Βλάχος, Α. <1838> (Βιογραφικά – Έργο – Νεοελληνική). -                    Βουτιερίδης, Η. (Μεταφραστής.) - Βουτυράς, Δ. (Λαγκάς.) - Γαβριηλί-δης, Β.              (Έργο.)  -  Γιαννόπουλος, Αγ.  -  Γιαννόπουλος, Π. (Νέον.)  -  Γιοφύλλης, Φ.              (Αρ-χοντικά – Τελευταία.) -  Γκόλφης, Ρ. (Παλαμάς – Στο.) -  Γράμματα.  -                Γρυπάρης, Ι. (Ποίηση.)  -  Δάφνη, Αι.  -  Δεκαπεντασύλλαβος. -                                Δεληγιώργης,  Ε.  -  Δελής, Γ. (Σύννεφα.)  -  Δέλτα, Π. (Παραμύθι.)  -                      Δημοτικά (Θέατρο).  -  Δόξας, Α. (Σπονδή.)  -  Δραγούμης, Ι.                                  (Μαρτύρων.) -  Δρακοπούλου, Θ.  -  Δράμα (Κείμενο).  -  Δροσίνης, Γ.                      (Γαλήνη – Ειδύλλια – Είπε – Φωτε-ρό.)  -  Έλληνες λογοτέχνες (Ελληνική                  γλώσσα – Ελληνικό Κράτος).  -  Έλληνες ποιητές (Ελληνικός – Ιστορία –                    Λογοκλόποι).  -  Ελληνικά Δημοτικά (Χαρακτηριστικά - Fauriel).  -  Ελληνικά              Παραμύθια (Διαγωνισμοί).  -  Επισκοπόπουλος, Ν. (Άσμα – Διηγήματα του –              Μυστικό.)  -  Εστία.  -  Ευαγγελί-δης, Β.  -  Εφταλιώτης, Α. (Βουρκόλακας –              Έργο – Κριτικός – Μαζώχτρα.)  -  Ζαμπέλιος, Σ. (Κριτικός.)  -  Ζερβός,                      Ιωαν.  -  Ζευγώλη-Γλέζου, Δ. (Τραγούδια.)  -  Ζουφρές, Γ.  – Θέα-τρο                      (Δημοτικά – Ηθική – Κείμενο).  -  Θεοτοκάς, Γ. (Δαιμόνιο.)  -  Θεοτόκης, Κ.              (Έργο – Προσωπικά.)  Ιακωβίδη-Πατρικίου, Λ. (Παλαμάς – αράντα.)  -                      Καβάφης, Κ. (Ποίηση.) - Καζαντζά-κης, Ν. (Ξημερώνει - Όφις.) - Καΐρης, Θ.              (Ελληνική Εκκλησία – Ελληνική κοινωνία.)  -  Κα-κλαμάνος, Δ.  -  Κάλβος, Α.              (Έργο – Εργοβιογραφικά – Ποίηση/Νεοελληνική.)  -  Καλλιγάς, Π.                            (Έργο.)  -  Καλλοναίος, Μ.  -  Καλοσγούρος, Γ. (Ερ-γοβιογραφικά –                          Μεταφραστής – Πολυλάς.)  -  Καμπάνης, Α. (Παλαμάς – Παλαμάς/                            έργο - Παν.)  -  Καμπάς, Ν.  -  Καμπύσης, Γ. (Βιβλίο – Δαχτυλίδι – Διονύσου – Έργο.)  -  Κανελλόπουλος, Λ.  -  Καραμούζης, Κ.  -  Καρκαβίτσας, Α.                      (Διηγήματα – Έργο - Έργο/Ξενόπουλος – Κριτικός – Λόγια – Λυγερή -                      Ψυχάρης.) - Κατσί-μπαλης, Κ. - Κονδυλάκης, Ι. (Εργοβιογραφικά.) -                          Κονεμένος, Ν. (Έργο.)  -  Κοραής, Α. (Έργο/μετρικά - Ομοιοκαταληξία.)  -                Κορνάρος, Β. (Ερωτόκριτος.)  -  Κορομηλάς, Δ.  -  Κορτζά, Ε.  -  Κουγέας,                Σ.  -  Κριτική (Ιστορία - Ορολογικά).  -  Κρυστάλλης, Κ. (Έργο –                              Εργοβιογραφικά – Εργοβιογραφικά/Βιζυηνός - Μνήματα.)  -  Κυριαζής, Α.                  (Ρουμελιώτικα.)  -  Λαλαπάνος, Θ.  -  Λάμπρος, Σ. (Μικτές.)  -  Λάμψας,                    Δ.  -  Λασκαράτος, Α. (Έργο/Βαλαωρίτης - Σάτιρα.)  -  Λάσκαρης, Ν.                        (Ελληνικό.)  -  Λασσάνειος.  -  Λιπέρτης, Δ. (Τζιυπριώτικα.)  -  Λογοτέχνης                (Δημιουργός - Κοινωνία).  -  Λογοτεχνία (Γλώσσα - Εθνική- – Θέματα/                      Ακρόπολη – Θέματα/Οδυσσέας – Θέματα/ Φαίδρα – Κριτική – Ορολογικά –                Πηγές/λαός - Πολιτική).  -  Μαβίλης, Λ. (Ποίηση – Προσω - πικά.)  -                          Μαζαράκη, Α.  -  Μακρόπουλος, Θ.  -  Μαλακάσης, Μ.                                              (Συντρίματα.) - Μαμμέλης, Α. - Μάνος, Κ. - Μαρκοράς, Γ. (Έργο – Έργο/                  θέματα – Ποίηση.)  -  Μάτεσης, Α. (Βασιλικός.)  -  Μάτσας, Α. (Vieux.) -                    Ματσούκας, Σ.  -  Μελά, Ν.  -  Μελάς, Σ. (Γέρος - Τιμητικές.)  -  Μενάρδος,                Σ. (Μετφραστής/Στέφανος.)  -  Μετάφραση (Αγίας - Αρχαιοελληνικών).  -                  Μετάφραση Ελλάδα (Goethe – Goethe/Leiden - LamartineMoréas -                      Taine).  -  Μητσάκης, Μ. (Έργο.)  -  Μπέλλος, Ε.  -  Μυρτιώτισσα (Κίτρινες –            Παιδική – Ποίηση).  -  Μωραϊτίδης, Α. (Έργο.)  -  Μωραϊτίνης, Τ. (Έργο.) -                Νέα Εστία (Παλαμάς). - Νέα Ζωή. - Νεοελληνική Κωμωδία (Διαγωνισμοί). -                ΝΛ (Γλώσ-σα – Εξωτερικό – Θέματα/Βαλκανικοί – Θέματα/Μέγας – Ιστορία –            Ιστορία <1453> - Ιστορία <1900> - Ιστορία <1913> - Ιστορία <1927> -                Ιστορία <1930> - Ιστορίες – Κοινό – Λογ. Βρ./Έπαθλο Βικέλα – Λογ. Βρ./                Έπαθλο Λαμπίκη – Μεταφράσεις/Ελληνικό – Πηγές/Σκανδινα-βικές                            λογοτεχνίες).   -  Νεοελληνική Λογοτεχνική Κριτική (Ελληνική – Ιστορία                    <1914> - Πηγές).  -   ΝΠεζ. (Βραβεία/Έπαθλο Βικέλα.)  -  ΝΠοι                                (Ανθολογίες/  Ανθολογία νεωτέρων – Γλώσσα – Διαγωνισμοί/Λασσάνειος –                Διαγωνισμοί/Φιλαδέλφειος – Διαγωνισμοί/Φιλαδέφειος/ Βλάχος – Θέματα/                Μαρία – Ιστορία – Πηγές/Lamartine – Πηγές βυζαντινές – Πόλεμοι – Πρωτο-              χρονιάς – Στοιχεία παιδαγωγικά – Στοιχεία πατριωτικά).  -  ΝΔι                                (Διαγωνισμοί).  -  ΝΔράμα (Ιστορία).  -   ΝΘ (Βραβεία/Παντελίδειος –                        Ιστορία – Ιστορία <19 ος αι.> - Ιστορία <1915> - Κοινό).  -  Νίκβας,                        Ντ. - Νιρβάνας, Π. (Αγριολούλουδο – Από – Έργο/Παλαμάς – Κριτικός –                    Πάγα - Φιλοσοφία.)  -  (Ο) Νουμάς (Έργο – Ιστορία).  -  Ξενόπουλος, Γ.                    (Έπαθλο – Έργο – Θέατρο – Παλαμάς – Πλούσιοι - Τιμητικές.) -                              Οικονομίδου, Φ.  -  Παλαμάς, Κ. (Α-καδημία – Αλιθέρσης – Αναγέννηση –                  Αριστείον – Αριστοτέλειο – Αυτοκτονία – Βενιζέλος – Βίγλα – Βιογραφικά –                Βλαστός – Βραβείο – Γάμο – “Γράμματα“ – Γυναικείο – Γυναίκες –                            Δημοσιογρά-φος – Δημόσιος – Δωδεκάλογος – Εθνικό – Εθνικόν – Εις –                    Εκδότης – Εκλογεύς – Έλληνες εργάτες – Έλληνες λογοτέχνες – Έλληνες                  νέοι – Ελληνικά – Ελληνική γλώσσα – Ελληνική εκπαίδευση – Ελληνική                      πολιτική – Ελληνικό γλωσσικό – Ελληνικό Κράτος – Εμείς – Έργο – Έργο/                  γέννηση – Έργο/γλώσσα – Έργο/γλώσσα/Ψυχάρης – Έργο/Καμπάνης –                    Έργο/κριτική – Έργο/μεταφράσεις/βιβλιογραφικά – Έργο/Νεοελληνική –                  Έργο/Ολύμπιος – Έργο/πηγές – Έργο/ Χατζόπουλος – Έργο/Χρηστομάνος –              Έργο/Moréas – Εργοβιογραφικά – Ευρώπη – Η.Π.Α. – Θάνατος της – Ίαμβοι – Καμπάνης – Κεφαλονιά – Κομμουνισμός – Κορτζά – Κοτοπούλη – Κριτικοί – Κριτικός – Κυπριακά – Κύπρος – Λογοτεχνία – Μελά – Μεσολόγγι –                        Μεταφραστής/θεατρικά – Μεταφραστής/Πίνδαρος – Μεταφραστής/ Ύ-μνος  – Μεταφραστής/ Angellier – Μεταφραστής/Leconte - Μεταφραστής/Moréas  -            Νέα Εστία – Νέα ιστορία – Νεκρός – Νεοελληνική Λογοτεχνία –                              Ξενόπουλος - Ονειρεμένος - Όρθρος - Παλαμάς - Πάλλης - Ποίηση - <Και>                ποίηση - Ποίηση/Βάλβης - Ποίηση/θέματα/Μέγας - Ποιητική μου - Ποπουλι-              σμός – Πρόσωπα – Προσωπικά – Πρώτα – Ρωσία – Σαμπάς – Σατιρικά –                    Τάφος – Τιμητικές – Τραγούδια – Τρισεύγενη – Τρισεύγενη/Χρηστομάνος –              Τσάτσος – Φοιτητική – Φωτογραφία – Χατζόπουλος – 1821 – Ψυχάρης –                 LegrandMoréasNoailles - Prieto.)  -  Πάλλης, Α. (Έργο –                                  Μεταφραστής/Ό-μηρος – Παλαμάς - Ταμπουράς.)  -  Παπαδιαμάντης, Α.                  (Έργο.)  -  Παπαδόπουλος, -αν.  -  Παπαδοπούλου, Αρσ.  -  Παπαντωνίου,                 Ζ. (Θεία.)  -  Παπαρρηγό-πουλος, Δ. (Ανέκδοτα – Έργο – Ποίηση.)   -                        Παράσχος, Α. (Ποίηση.)  -  Παρά-σχος, Γ.  -  Παράσχος, Κλ.                                    (Ποίηση.)  -  Παρνασσός.  -  Παρορίτης, Κ. (Έργο.)  -  Παρρέν, Κ.  -                          Πασαγιάννης, Κ. (Μοσκιές.)  -  Πασαγιάννης, Σπ.  -  Πετσάλης-Διομήδης, Θ.              (Σιγα-λές.)  -  Ποίηση (Θέματα/θάνατος – Θέματα/Μεσολόγγι – Ιστορία –                  Ιστορία <19 ος> - Κλασική – Μετρικά - Μορφή – Μουσική – Ορολογικά –                  Πηγές/1821 – Πολιτική – Ρομαντική - Ύφος).  -  Ποιητής (Εθνικός -                          Φιλόσοφος - Χαρακτηριστικά).  -  Πολέμης, Ι. (Ποίηση – Χειμώνανθοι.) -                  Πολίτης, Νικολ. (Λεξικόν – Παροιμίαι – Περί.)  -  Πολυλάς, Ι. (Έργο – Έργο/              Καλοσγούρος – Εργοβιογρφικά.)  -  Πορφύρας, Λ. (Έργο – Εργοβιογραφικά – Ποίηση.)  -  Προβελέγγιος, Α. (Εργοβιογραφικά – Μεταφραστής –                          Ποιήματα – Προσωπικά.)  -  Στρατήγης, Γ. (Έργο – Πενή-ντα.)  -  Ραγκαβής,              Α. Έργο – Σολωμός.)  -  Ραγκαβής, Κ.  -  Ρήγας Φεραίος (Εργοβιογρα-φικά -              Ποίηση).  -  Ρίτσος, Γ. (Ποίηση.)  -  Ροδοκανάκης, Π.  -  Ροΐδης, Ε. (Είδωλα –            Έργο – Κριτικός - Σκηναί.)  -  Ρομαντισμός.  -  Σάθας, Κ. (Έργο.)  -                          Σεφέρης, Γ. (Στροφή.)  -  Σημηριώτης, Α. (Αστραία – Ποίηση/                                  στοιχεία.) - Σικελιανός, Α. (Δελφικές - Δελφική - Τιμητικές.) - Σικελιανού, Ε.              (Δελφικές.)  -  Σκίπης, Σ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Σολωμός, Δ. (Έργο – Έργο/              Βαλαωρίτης - Έργο/κριτική - Έργο/Νεοελληνική - Εργοβιογραφικά - Ποίηση – Ύμος/Ραγκαβής.)  -  Σουλιώ-της-Νικολαΐδης, Α.  -  Σουρής, Γ. (Έργο –                    Μεταφραστής - Ποίηση.)  -  Σούτσος, Π. (Έργο/επιβίωση – Μεσσίας.)  -                    Σταύρου, Θρασ. (Μεταφραστής.)  -  Συνοδινός, Π.  -  Σωτηριάδης,                          Γ. - Ταγκόπουλος, Δ. (Έργο – Νέα – Πρώτοι.) - Ταγκόπουλος, Π. - Τέχνη                  (Ελληνικότητα – Κοινό – Ορολογικά).  -  Τέχνη <Αθήνα>.  -  Τρικούπης,                   Σ. - Τσακασιάνος, Γ. - Τσάτσος, Κ. (Παλαμάς.) - Τσοκόπουλος, Γ. -                          Τυπάλδος, Ι. (Έργο – Εργοβιογραφικά – Τρελή.)  -  Φιλαδελφεύς, Θ.  -                    Φοιτητική Συντροφιά.  -  Φουτουρισμός.  -  Φουτρίδης, Α.  -  Φωτιάδης,                    Φ.  -  Χατζιδάκης, Ν.  -  Χατζιδάκις, Γ.  -  Χατζόπουλος, Κ. (Έργο – Παλαμάς              – Παλαμάς/έργο - Τραγούδια.)  -  Χιλιαδάκης, Σ.  -  Χορτάτσης, Γ.                            (Ερωφίλη.)  -  Χρηστομάνος, Κ. (Παλαμάς.)  -  Baud-Bovy, S. (Chansons                 2populaires.)  -  Dieterich, K.  -  Fauriel, C.  -  Krumbacher, K.  -  Lebesgue,            Ph. (Εργοβιογραφικά – Προσ-ωπικά.)  -  Legrand, E. (Παλαμάς.)  -  Moréas,              J. (Έργο/κριτική – Παλαμάς – Παλαμάς/έργο - Προσωπικά.)  -  Roussel, L.                (Εργοβιογραφικά.)

Παλαμάς, Λέανδρος


Κασόλας, Γ.  -  Παλαμάς, Κ. (Εκλογή.)  -  Παλαμαάς, Λ.


Παλαμάς, Χρήστος

Παλαμάς, Κ. (Βιογραφικά – Πάτρα - Πεζοί.)


Παλαμήδης, Ιωάννης

Κόντογλου, Φ. (Έργο/ελληνική – Έργο/ελληνικότητα – Έργο/επιβίωση.)   


Παλαμιώτη, Σοφία

Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Αυτοματοποίηση – Εθνικό – Ελληνική Εθνική –                Ιστορία – Λαϊκές – Λειτουργία – Πληροφορική – Χαρακτηριστικά). -                        Θανοπούλου, Κ.


Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κωνσταντίνα

Ελύτης, Ο. (Υπερρεαλισμός.)


Παλημέρης, Διονύσης

ΝΘ (Σχολικό).


Παληοδήμου, Αλίκη

Ελύτης, Ο. (Βραβείο Νόμπελ/Κριτική.)  -  Λαπαθιώτης, Ν. (Εργοβιογραφικά –            Ποιήματα – Υπερρεαλισμός.)


Παλιούρας, Αθανάσιος

Κοσμάς ο Αιτωλός (Πορτραίτα).  -  Χατζόπουλος, Κ. (Αγρίνιο.)


Παλλάντιος, Μενέλαος

Αθανασιάδης, Τ. (Έργο.)  -  Βλάμη, Ε. (Προσωπικά.)  -  Βρεττάκος, Ν.                      (Προσωπικά.)  -  Γλέζος, Π. (Προσωπικά.)  -  Δασκαλάκης, Γ.  -  Ζευγώλη-                Γλέζου, Δ. (Έργο.)  -  Ιατρίδη, Ι. (Έργο.)  -  Καβάφης, Κ. (Έργο.)  -                          Καββαδίας, Ν. (Προσωπικά.)  -  Κατσέλης, Π.   -  Κό-τσιρας, Γ. (Έργο.) -                  Κυριακόπουλος, Δ.  -  Μελισσάνθη (Έργο).  -  Παλαμάς, Κ. (Έργο.)  -                        Παλλάντιος, Μ. (Έργο – Εργοβιογραφικά – Κατσέλης.)  -  Παναγιωτάκης, Ν.              (Φραγκίσκος.)  -  Πετσάλης-Διομήδης, Θ. (Έργο.)  -  Πορφύρας, Λ.                          (Έργο.) - Στάθης, Γ. - Τέχνη (Ελευ-θερία – Ιστορία – Πηγές). - Τσάτσος,                  Κ. (Προσωπικά.)  -  Φωτέας, Π. (Προσωπικά.)  -  Χάρης, Π. (Έργο.)  -                     Lüdeke, H.


Πάλλας, Δημήτρης

Κριαράς, Ε. (Πάλλας.)


Πάλλης, Αλέξανδρος

Αλιθέρσης, Γ. (Πάλλης.)  -  Βουτιερίδης, Η. (Πάλλης.)  -  Εφταλιώτης, Α.                    (Βιογραφικά - Πάλλης.) - Κωνσταντινίδης, Κώστας (Πάλλης). - Μενάρδος, Σ.              (Ελληνική.)  -  ΝΛ (Ελληνική κοινωνία).  -  Παλαμάς, Π. (Δωδεκάλογος –                    Έργο/Πάλλης.)  -  Πάλλης, Α. (Βουτιερίδης – Ελληνικό – Κωνσταντινίδης –                Όμηρος – Παλαμάς/έργο – Περνάρης – Τσιριμώ-κος – Φιλήντας -                            Krumbacher.)  -  Περνάρης, Α. (Πάλλης.)  -  Πρωτοπάτσης, Α. (Βιογραφι-                  κά.) - Τσιριμώκος, Μ. (Πάλλης.) - Φιλήντας, Μ. (Πάλλης.) - Krumbacher, K.


Πάλλης, Αλέξανδρος Α.

Βλαχογιάννης, Γ. (Εκδότης.)  -  Ελληνικές μπαλλάντες (Ιστορία).  -                          Λούκαρης, Κ. (Εργοβιο-γραφικά.) - Μαχαιράς, Λ. (Χρονικό.) - Νεοελληνικά                Απομνημο-νεύματα.  -  Φυλλάδα (Εκδόσεις <Πάλλης>).  -  Χρονικόν του                  Μωρέως (Χαρακτηριστικά.)


Πάλλης, Κώστας

Bαλέτας, Γ. (Βενιαμικά.)


Πάλλης, Παναγιώτης

Κοσμάς ο Αιτωλός (Ορθόδοξος).


Πάλμας, Α

Μπάρας, Α. (Ποίηση.)   


Πάλμερ, Λ

Κουμανταρέας, Μ. (Κουρείο.)


Παλούκης, Δημήτρης

Βακαλόπουλος, Χ.  -  Βασιλάκης, Ν.  -  Γάσπαρης, Αι.  -  Δαββέτας,                          Ν.  -  Δημητρίου, Σ. (Ντιά-λιθ’.)  -  Δραγούμης, Ι. (Έργο.)  -  Ελύτης, Ο.                    (Τρία.)  -  Καβάφης, Κ. (Έργο/κριτική.)  -  Καλπαδάκης, Μ.  -  Κριτική                        (Ορολογικά).  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/θέματα/νησιά.)  -  Παστάκας,                  Σ.  -  Παυλοστάθης, Τ.  -  Τουμανίδης, Χρ.  -  Φωστιέρης, Α.                                    (Διάβολος.)  -  Χουζούρη, Ε. Παμούκτσογλου, Αναστασία

Καραγκιόζης (Ελληνική εκπαίδευση).  -  


Παμπαλλή, Ντίνα

ΝΛ (Κύπρου/Βιβλιογραφικά).  -  ΝΘ (Κύπρου/ιστορία <1981>)


Παμπούδη, Παυλίνα

Παμπούδη, Π. (Βιογραφικά – Εργοβιογραφικά – Ποίηση.)  -  Ποίηση                        (Γυναικεία)


Παμπούκη, Ελένη

Άλκηστις.   -  Ανεζίνη-Λεράκη, Γ.  -  Βαλαβάνη, Ε. (Βάλιας.)  -  Βαλάση, Ζ.                (Επανάσταση.)  -  Βαρελλά, Α.  -  Βασιλειάδου-Ρόκου, Μ.  -  Βιβλιοθήκες                  στην Ελλάδα (Νεανικές).  -  Γκέρ-τσου-Σαρρή, Α.  -  Γρηγοριάδου-Σουρέλη,              Γ. (Παιχνίδι.)  -  Δελώνης, Α. (Μεγάλο.)  -  Ελλη-νίδες συγγραφείς.  -                        Κοντολέων, Μ. (Χιονάνθρωπος.)  -  Κοροβέσης, Π. (Συνέλευση.)  -                            Κουρουπός, Γ.  -  Κυριτσόπουλος, Α.  -  Κυριτσοπούλου, Ζ.  -  Ντελόπουλος,              Κ. (Άκης.)  -  ΠΛ (Ελλάδα/βιβλιογραφικά – Ελλάδα/ελληνική – Ελληνικό                    κοινό).  -  Παμπούκη, Ε. (Σιγανός.)  -  Ποταμίτης, Δ. (Ανάποδα.)  -  Στράνη,              Λ.  -  Χατζηχάννα, Φ.


Παμπούκης, Βαγγέλης

Αστυνομική. -


Παμπούκης, Γ

Λορεντζάτος, Ζ. (Προσωπικά.)


Παμπούκης, Ι  

Διγενής (Πρόσωπα).  -  Ελληνικά Δημοτικά (Πόντου).  -  Καραγάτσης, Μ.                  (Καραγκιοζο-παίχτες.)  -  Καραγκιόζης (Θέματα/τουρκοκρατία –                              Θέματα/1821 -  Πηγές/Χίλιες).  -  ΝΘ (Διασποράς/Πόντο).  -  Παπαδιαμά-                ντης, Α. (Έμπορος/Εκδόσεις.)  -  Τρικογλίδης, Κ.


Παμφιώτης, Μάριος

ΝΛ (Ελληνική εκπαίδευση/Κείμενα).


Πάμφυλος, Σ

Γιαννόπουλος, Π. (Εργοβιογραφικά/Νέα.)  -  Νέα Γράμματα                                      (Γιαννόπουλος).  -  Νεοελληνικά Γράμματα (Συνεργάτες).


Παναγή-Τσουλλή, Ειρήνη

Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τ. (Και.)  -  Έλληνες λογοτέχνες (Κύπριοι/                                      κυπριακή).  -  Θεοδοσιάδου, Μ.  -  Καρυωτάκης, Κ. (Ποίηση/στοιχεία.) -                    Κατσαούνη, Ν.  –  Μηχανικός, Π. (Δύο.)  -  Νεοελληνική Παιδική (Κύπρου/                Άνοιξη).  -  Παιονίδου, Ε. (Παλάμη.)  -  Παναγή-Τσουλλή, Ει.  -  Πολιτάρχης,              Γ. (Θαύμα.)  -  Χρυσάνθης, Κ. (Παιδική – Παναγή-Τσουλλή - Υγεία.)


Παναγής, Α   Μ

Κριτική (Ιστορία).  -  ΝΛ (Πηγές/Αγγλική λογοτεχνία)


Παναγιωτάκης, Νικόλαος (Νίκος)

Αλεξίου, Σ. (Έργο – Εργοβιογραφικά.)  -  Βαρτζάγγης, Ι.  -  Βογιατζάκης,                  Σ.  -  Δενόρες, Ι.  -  Διήγησις παιδιόφραστος.  -  Ελληνικό Ινστιτούτο                        (Ιστορία). - Θρήνος του. - Καλλέρ-γης, Α. - Κασσιμάτης, Ι. - Κορνάρος, Β.                (Εργοβιογραφικά – Ερωτόκριτος/κείμενο.)  -  Κρητικά.  -  Μετάφραση                      Ελλάδα (Lamento). - Μπεργαδής (Απόκοπος/κείμενο.) - Μπου-μπουλίδης, Φ.              (Πρότυπον.)  -  Νεοελληνικά (Εξωτερικό/Ελβετία).  -  Νεοελληνική Δημώδης              Πεζογραφία.  -  ΝΛ (Κρήτης/Πηγές ιταλικές – Συμπόσια-/Βενετία).  -  ΝΠοι                (Κρήτης/πηγές). - ΝΘ (Ιστορία/απαρχές - Κέρκυρας - Κρήτης/Βογιατζάκης -              Κρήτης/ιστορία - Κρήτης/ιταλι-κές - Κρήτης/Κασσιμάτης - Κρήτης/                            φιλολογικά - Κρήτης/Barozzi - Κρήτης/Molino - Κρήτης/Stravaganti). -                      ΝΛαϊκό Θέατρο (Ιστορία.) - Ξανθουδίδης, Στ. - Παλαιά. - Παπαδό-πουλος,                Νικολ. - Πόρτος, Φ. - Σαχλίκης, Σ. (Έργο/χειρόγραφα -  Εργοβιογραφικά.)  -              Σκλέντζας, Α.  -  Στάθης (Κείμενο - Φιλολογικά).  -  Φώσκολος, Μ.                            (Φορτουνάτος/φιλολο-γικά.)  -  Χορτάτσης, Γ. (Γύπαρης/φιλολογικά.)  -                    Gianos, M.  -  Romiosini.  -  Spadaro, G.


Παναγιωτάκης, Στέλιος

Διήγησις πολυπαθούς


Παναγιωτάτος, Δημήτρης

Λογοτεχνία Επιστημονικής.  -  Πίττας, Τ.  -  Σολδάτος, Γ.  -  Φαντασία


Παναγιωτάτος, Σ

Βαλέτας, Κ. (Σινικό.)  -  Έλληνες λογοτέχνες (Ελληνικό Κράτος).  -  Ζαδές, Δ.            (Στη.)  -  Κα-βάφης, Κ. (Επικίνδυνα – Ιθάκη – Ποίηση/στοιχεία ερωτικά.) -                Κωστελένος, Δ.  -  Μακρά-τος, Τ.  -  Ποίηση (Ορολογικά).  -  Τσακωνάς, Δ.              (Παναγιωτάτος.)


Παναγιωτάτος, Σπύρος-Γεράσιμος

Παναγιωτάτος, Σ.-Γ.


Παναγιωτάτου, Δημήτρης

Κόμικς (Ιστορία).


Παναγιώτης, Γ

Σικελιανός, Α. (Ιδεολογικά.)


Παναγιώτης, Δ

Aντωνίου, Τ. (Κοσμοθεωρία.)


Παναγιώτης-Ιωαννίδης, Ε

Κοραής, Α. (Ελληνική Εκκλησία.)


Παναγιωτίδης, Γιώργος

Αλεξανδρόπουλος, Γ.  -  Αμανατίδης, Β.  -  Αμπελάς, Σ.  -  Αναστασάκος,                  Σ. - Αρκάδη-Κωστάκη, Σ. - Αχιλλέως Σταματάρου, Δ. - Βάης, Θ. - Βενέτης,                Θ. - Βερροίου-Στεργιάκη, Λ. - Βλαχιώτη, Α. - Γαλανός, Γ. - Γεωργούλη, Ευ.              -  Δεμερτζή, Δ.  -  Ελύτης, Ο. (Θάνατος.)  -  Ευαγγελάτος, Κ.  -  Ευσταθιάδη,            Μ.  -  Ιωακείμ, Β.  -  Κακάρογλου, Λ.  -  Κακουλίδης, Γιαν.  -  Καποδίστριας,              Π. - Καστρινάκη, Ρ. - Κερασίδης, Π. - Κωτσαρίδη, Μ. - Λίλλης, Γ. - Μαρινάκη,            Ε. - Μιχελής, Ντ. - Μπακονίκα, Α. - Μπρουνιάς, Γ. - ΝΔι (Τοπία).  -                          Οικονόμου, Ζ. (Έργο/ ζωή – Ποίηση/ στοιχεία.)  -  Παναγιωτοπούλου,                      Σ.  -  Παπαγεωργίου, Θ.  -  Παπακωνστα-ντίνου, Β. Σ.  -  Παστουρματζής,                Δ.  -  Πατριώτης, Ε.  -  Πάτσης, Κ.  -  Πετσετίδης, Δ. (Εργοβιογραφικά.)  -                Πιστικός, Δ.  -  Πολιτοπούλου, Μ.  -  Ρουσοχατζά-κης, Α.  -  Ρούσσου,                      Ν. - Σκαρτζής, Σ. (Ανάστημα.) - Σοφιάς, Χ. - Σωτρίνη, Α. - Ταξιάρχης, Ντ.                (Σοφός.) -  Τρίσω-Μιλ-σάνη, Ευ. - Τσίτας, Μ. - Φωσταίνης, Α. - Χαρπαντίδης,            Κ.  -  Χρηστάρα, Χ.


Παναγιωτόπουλος, Άλκης

Παναγιωτόπουλος, Ι. (Προσωπικά.)


Παναγιωτόπουλος, Β  Π

Καΐρη, Ε.  -  Μπέλλιος, Κ.


Παναγιωτόπουλος, Βάγιας

Τέχνη (Θρησκεία)


Παναγιωτόπουλος, Βασίλης

Δημαράς, Κ. (Ρωσσαγγλόγαλλος.)  -  Ηλιού, Φ.  -  Κέντρον Νεοελληνικών. -              Ρωσαγγλόγαλλος.


Παναγιωτόπουλος, Δ  Ι

Ξενόπουλος, Γ. (Παναγιωτόπουλος, Δ.)


Παναγιωτόπουλος, Θωμάς

Αθανασιάδης-Νόβας, Γ. (Γενεαλογικά.)  -  Αθανασιάδης-Νόβας, Θ.                            (Γενεαλογικά.)  -  Βλαχο-γιάννης, Γ. (Γενεαλογικά.)  -  Σταματίου, Στ.                      (Γενεαλογιά.)  -  Σταματίου, Χ. (Γενεαλογικά.)


Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.

Άγρας, Τ. (Έργο – Εργοβιογραφικά – Παναγιωτόπουλος.)  -  Ακρίτας, Λ.                  (Πεζογραφία.)  -  Α-λεξίου, Ε. (Εργοβιογραφικά – Πεζογραφία – Τρίτο.)  -                Αξιώτη, Μ. (Δύσκολες.)  -  Αποστολό-πουλος, Ντ. (Εργοβιογραφικά –                      Προσωπικά.)  -  Αυγέρης, Μ. (Παναγιωτόπουλος – Ποίηση.)  -  Βαλαωρίτης,              Α. (‘Εργο – Έργο/στοιχεία.)  -  Βαλαωρίτης, Α. (Έργο – Έργο/στοιχεία.)  -                Βαλέτας, Γ. (Αιολική – Νέα Λεσβιακά – Νίκος.)  -  Βάρναλης, Κ. (Έργο.)  -                Βασιλειάδης, Σ.  -  Βαφόπουλος, Γ. (Έργο – Ποίηση - Ποίηση/θέματα.)  -                  Βέης, Ν. (Έργο.)  -  Βενέζης, Η. (Έργο – Πεζογραφία – Προσωπικά.)  -                    Βιζυηνός, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Βικέλας, Δ. (Διηγήματα – Έργο/                          Παναγιωτόπουλος.)  -  Βούλγαρης, Ευ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Βουτιερίδης, Η.            (Εργο-βιογραφικά.)  -  Βουτυράς, Δ. (Προσωπικά.)  -  Γιαννόπουλος, Αλκ.                (Πεζογραφία.)  - Γιαννόπουλος, Π. (Έργο/ελληνική.)  -  Γκόλφης, Ρ.                        (Έργο.) - Γράμματα. - Γρυπάρης, Ι. (Έρ-γο.)  - Δάφνη, Αι. -  Δάφνης, Στ.                (Προσωπικά.)  -  Δελμούζος, Α. (Ελληνική εκπαίδευση – Μελέτες.)  -                        Δημάκης, Μ. (Χαμένη.) - Δούρας, Γ. (Δέκα τραγούδια.) - Δροσίνης, Γ. (Ποί-              ηση.)  -  Ελύτης, Ο. (Υπερρεαλισμός.)  -  Ευελπίδης, Χρυσός (Έργο.)  -                    Εφταλιώτης, Α. (Αγάπης.)  -  Ζακόπουλος, Ν. (Παναγιωτόπουλος.)  -                        Ζαλοκώστας, Γ. (Έργα – Εργοβιογρα-φικά.)  -  Ζώτος, Μιν.                                    (Εργοβιογραφικά.)  - Θεοδωρόπουλος, Κ.  -  Θεοτοκάς, Γ. (Ελληνι-σμός –                Πεζογραφία.)  -  Θεοτόκης, Κ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Θρύλος, Α.                              (Θεατρικός.)  -  Καβάφης, Κ. (Έργο – Ποίηση – Ποίηση/θέματα/μοναξιά -                Ποίηση/στοιχεία δραματικά - Poèmes.) - Καζαντζάκης, Ν. (Έργο - Έργο/ζωή  - δύσσεια.)  -  Καΐρης, Θ. (Βιβλιοθήκη – Προσωπικά - Σπίτι.)  -  Κάλβος, Α.            (Ποίηση/θέματα/θάνατος - 1821.)  -  Καλλισπέρη, Σ.  -  Καμπύσης, Γ.                      (Γράμματα – Εργοβιογραφικά.)  - Καραβίας, Π. (Παναγιωτόπουλος.)  -                      Καραγάτσης, Μ. (Έργο - Πεζογραφία.)  -  Καραγκιόζης (Ιστορία).  -                          Καραντώνης, Α. (Παναγιωτό-πουλος.)  -  Καρασούτσας, Ι.  -  Καρθαίος, Κ.                (Έργο – Προσωπικά – Sotto.)  -  Καρίπης, Σ.  -  Καρκαβίτσας, Α.                              (Εργοβιογραφικά - Προσωπικά - Χατζόπουλος.)  -  Καρυωτάκης, Κ.                          (Εργοβιογραφικά - Πρέβεζα. - Καστανάκης, Θ. (Πεζογραφία.) - Κονδυλάκης,  Ι.  (Έργο.)  -  Κόντογλου, Φ. (Έκφρασις – Έργο – Πεζογραφία - Προσωπικά.)            Κόντος, Κ. - Κοσμάς ο Αιτωλός (Έργο). - Κριαράς, Ε. (Παναγιωτόπουλος.) -              Κριτική (Ορολογικά).  -  Κρυστάλλης, Κ. (Εργοβιο-γραφικά.) -                                  Κωνσταντινίδης, Κώστας (Από).  -  Λαμπίκης, Δ.  -  Λαμπρολέσβιος,                        Β.  -  Λάππας, Τ. (Στερνά.)  -  Λεκατσάς, Π. (Μεταφραστής/                                    Πίνδαρος.)  -  Λευθεριώτης, Ν.  -  Λογοτέχνης (Γλώσσα - Χαρακτηριστικά). -            Λογοτεχνία (Επιστήμη – Ιστορία – Κοινό – Κοι-νωνία – Ύφος -                                Ψυχανάλυση).  -  Λούβαρις, Ν. (Μεταφραστής.)  -  Λουντέμης, Μ.                          (Πεζογραφία.)  -  Λούντζης, Ε.  -  Λυγίζος, Μ. (Τοπεία.)  -  Μαβίλης, Λ.                    (Εργοβιογραφικά.)  -  Μαγκλής, Γ. (Κολασμένοι.)  -  Μακρυγιάννης, Γ.                      (Απομνημονεύματα - Προσωπικά.)  -  Μαλακάσης, Μ. (Έργο –                                Εργοβιογραφικά.)  -  Μαραγκός, Τ.  -  Μελαχρινός, Α. (Καθαρή - Ποίηση.)  -              Μετάφραση Ελλάδα (Αρχαίων Ελλήνων).  –  Μιχαλό-πουλος, Φ.                              (Εργοβιογραφικά – Ρήγας.)  -  Μούσα.  -  Μπεράτης, Γ. (Πεζογραφία.)  -                  Μυρι-βήλης, Σ. (Πεζογραφία.)  -  Μωραϊτίδης, Α. (Έργο/Παπαδιαμάντης.)  -              Νάκου, Λ. (Πεζογρα-φία.)  -  Νέα Εστία (Ιστορία).  -  ΝΛ (Βασική – Γλώσσα –          Ελληνικό γλωσσικό – Ελληνικό Κράτος – Εξωτερικό – Εξωτερικό/Γερμανία –              Επτανήσου – Ιστορία – Ιστορία <20 ος αι> - Ιστορία <1919> - Ιστορία                  <1939> - Ιστορία <1945> - Ιστορία <1973> - Πηγές/1821 – Στοιχεία                    θρησκευτικά - Ύφος).  -  Νεοελληνική Λογοτεχνική Κριτική (Ιστορία).  -                    ΝΠεζ. (Εορταστική – Ιστορία – Ιστορία <1888> - Ιστορία <1914> - Ιστορία            <1919> - Ιστορία <1930> - Νέοι.)  -  ΝΠοι (Ιστορία – Ιστορία <1900> -                Ιστορία <1935> - Ιστορία <1970> - Συμβολισμού).  -  Νηφάκης,                            Ν.  -  Νιρβάνας, Π. (Εργοβιογραφικά.)  -  Ξενόπουλος, Γ. (Έργο –                            Παναγιωτόπουλος, Ι. - Προσωπικά)  -  Ξένος, Στ. 

Θ.  -  Ξεφλούδας, Στ. (Πεζογρα-φία.)  -  Οικονόμος ο εξ Οικονόμων, Κ.                    (Εργοβιογραφι-κά).  -  Ουράνης, Κ. (Ημερολόγιο – Ποίηση.)  -  ΠΛ                          (Ιστορία).  -  Παλαμάς, Κ. (Βωμοί – Διηγήματα – Δωδεκάλο-γος – Έργο –                Έργο/ελληνική – Έργο/επιβίωση – Έργο/κοινό – Παιδεία – Παράκαιρα –                  Ποίηση/εξέλιξη – Ποιητής εθνικός – Προσωπικά – Σάτιρα – Τρισεύγενη -                  Φλογέρα.)  -  Παλαμάς, Λ.  -  Πάλλης, Α. (Έργο – Έργο/επιβίωση - Τάφος.) -            Παναγιωτόπουλος, Ι. (Αυγέρης – Βικέλας – Ελένη – Ελληνική κοινωνία –                  Έργο/εξωτερικό – Έργο/Καραντώνης – Εργοβιογραφικά - Ερήμην –                        Ζακόπουλος – Ηλιόγερμα – Καραβίας – Κριαράς – Κριτικός – Μεγάλη –                    Ξενόπουλος – Πρόσωπα – Προσωπικά – Σπανδωνίδης – Στοιχεία –                          Συγγραφέας - Τσάτσου - Τσούρας - Χατζίνης.) - Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/    

Επιβίωση – Έργο/Θέματα/ Γιορτές – Έργο/Κριτική – Έργο/Μωραϊτίδης –                  Εργοβιογρα-φικά/Μωραϊτίδης.)  -  Παπανικολάου, Μ. (Προσωπικά.)  -                      Παπαντωνίου, Ζ. (“Διηγήματα“ - Έργο - Παρισινά - Ταξίδια.) - Παπατσώνης,              Τ. (Έργο.)  -  Παπαχριστοδούλου, Πολ. (Πασχαλιά.)  -  Παράσχος, Κλ.                      (Έργο.)  -  Πεζογραφία (Νόηση).  -  Πετσάλης-Διομήδης, Θ. (Έργο/γλώσσα -            Πεζογραφία.)  -  Πικρός, Π. (Ισραήλ – Πεζογραφία – Προσωπικά.)  -  Ποίηση            (Απλή – Γνώση – Ιστορία <1880> - Ιστορία <1901> - Ορολογικά).  -                      Πολίτης, Κ. (Πεζογραφία.)  -  Πολίτης, Φωτ. (Έργο - Μεταφραστής.)  -                    Πολυλάς, Ι. (Έργο.)  -  Πορφύρας, Λ. (Έργο – Εργοβιογραφικά -                              Προσωπικά.)  -  Πρεβελάκης, Π. (Έργο – Πιό – Πεζογραφία.)  -   Πρίγκος,                Ι.  -  Πυλαρινός, Γ.  -  Πυρπάσος, Χρ.  -  Πυρσός <Κωνσταντινού-                            πολη>.  -  Ραγκαβής, Α. (Εργοβιογραφικά.)  -  Ρεαλισμός.  -  Ροΐδης, Ε.                    (Ελληνικό.)  -  Ρομαντισμός.  -  Ρομαντισμός/Ελλάδα.  -  Σαράντης, Γ.                      (Διάχυτες.)  -  Σάρρος, Δ.  -  Σικελιανός, Α. (Έργο – Προσωπικά –                            Σπίτι.)  -  Σκαρίμπας, Γ. (Θείο - Σόλο.)  -  Σκίπης, Σ. (Έργο - Λιμάνια.)  -                  Σολωμός, Δ. (Άπαντα τα – Έργο – Έργο/θέματα/Μεσολόγγι – Ποίηση/                      λυρισμός.)  -  Σουρής, Γ. (Έργο - Χρονογραφήματα.)  -  Σπανδωνίδης, Π.                (Εισαγωγή – Παναγιωτόπουλος.)  -  Σπαταλάς, Γ. (Προσωπικά.)  -                            Σπυρόπουλος, Ν.  -  Στασινόπου-λος, Μ. (Μορφές - Σκέψη.)  -  Σταυρινός,                Στ.  -  Σταύρου, Δ.  -  Σταύρου, Τ. (Πεζογραφία.)  -  Στεργιόπουλος, Κ.                    (Τέλλος.)  -  Συγγραφέας (Εθνικός).  –  Συκουτρής, Ι. (Ελληνική γλώσσα.) -              Συμβολισμός...Ελλάδα.  -  Ταγκόπουλος, Π.  -  Τερζάκης, Α.                                    (Πεζογραφία.)  -  Τερτσέτης, Γ. (Έργο.)  -  Τέχνη (Κοινωνία).  -  Τέχνη                    <Κωνσταντινούπο-λη>.  -  Τόμπρος-Γιαννήλος, Ε.  -  Τραυλα-ντώνης, Α.                  (Έργο.)  -  Τσάτσου, Ι. (Αδερφός – Παναγιωτόπουλος.)  -  Τωμαδάκης, Ν.                (Φιλό-λογος.)  -  Υπερρεαλισμός (Ορολογικά – Χαρακτηριστικά).  -  Υπερ-                ρεαλισμός στην Ελλάδα (Ιστορία).  -  Φλώρος, Π. (Πεζογφαφία.)  -                          Φουσάρας, Γ. (Συμβο-λή.)  -  Φύλλης, Π.  -  Χαντζάρας, Ν.  -  Χάρης, Π.                  (Έργο - Πεζογραφία - Τελευταία.) - Χατζίνης, Γ. (Έργο - Παναγιωτόπουλος -            Προσωπικά.)  -  Χατζόπουλος, Κ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Χουρμούζιος, Αι.                  (Έργο.)  -  Χρηστομάνος, Κ . (Εργοβιογραφικά - Ποίηση.)  -  Clément,                      E.  -  Greczynka, N.  -  Horvath, E.  -  Moréas, J. (Έργο – Εργοβιογραφικά -              Ποίηση/Νεοελληνι-κή.)  -  Rosenthal-Kamarinea, I. (Μεταφράστρια.)  


Παναγιωτόπουλος, Νάνης

Παναγιωτόπουλος, Νάνης.  -  Σεφέρης, Γ. (Παναγιωτόπουλος.)


Παναγιωτόπουλος, Νίκος

           Παναγιωτόπουλος, Νίκος


Παναγιωτόπουλος, Παν

Κρανιδιώτης, Ν. (Παναγιωτόπουλος.) 


Παναγιωτόπουλος, Σπύρος

Άγρας, Τ. (Έργο.)  -  Αναπλιώτης, Α.  -  Βελμύρας, Κ.  -  Βιζυηνός, Γ.                      (Πεζογραφία.)  -   Βλαχογιάννης, Γ. (Έργο.)  -  Βώκος, Γ.  -  Γαβριηλίδης, Β.            (Δημοσιογράφος.)  -  Δημητρα-κόπουλος, Π.  -  Δροσίνης, Γ. (Έργο –                      Εργοβιογραφικά.)  -  Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογο-τεχνών  -  Εθνική                    Εταιρία των Λογοτεχνών της Ελλάδος. - Ζαμπέλιος, Ι. (Εργοβιογραφικά.) - 

Ζαμπέλιος, Σ. (Έργο.)  -  Θρύλος, Α. (Έργο.)  -  Καβάφης, Κ. (Έργο/                        Νεοελληνική.)  -  Καρυωτάκης, Κ. (Έργο - Έργο/στοιχεία.)  -  Καστανάκης,              Ν.  -  Κογεβίνας, Ν.  -  Κουρμούλης, Μ.  - Λαπαθιώτης, Ν. (Πεζογραφία.)  -              Μαλακάσης, Μ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Μελάς, Σ. (Εργοβιογραφικά.)  -  ΝΛ                (Φιλολογικές).  -  Νεοελληνική Ποίηση (Βουκολική).  -  Ξενόπουλος, Γ.                    (Εργοβιογραφι-κά.)  -  Οικονομίδης, Γιαν. <1891>.  -  Παλαμάς, Κ.                          (Τάφος.)  -  Παναγιωτόπουλος, Σ. (Τραγούδι – Krumbacher.)  -                              Παπαδιαμάντης, Α. (Προσωπικά.)  -  Φουσάρας, Γ. (Εργοβιο-γραφικά.)  -                  Χατζίνης, Γ. (Έργο.)


Παναγιωτοπούλου, Α

Νεοελληνική Επιθεώρηση (Γλώσσα)


Παναγιωτοπούλου, Λήδα

Παναγιωτόπουλος, Ι. (Προσωπικά.)


Παναγιωτοπούλου, Μαρία

Νούκιος, Ν.


Παναγιωτοπούλου-Γεράνη, Νανά

Γεράνης, Σ. (Άπαντα.)


Παναγιώτου, Αριστείδης

Θεοδωράκης, Μ. (Έργο – Να.)


Παναγιώτου, Γιώργος

Αυγέρης, Μ. (Βιβλιογραφικά.)  -  Γιαννόπουλος, Π. (Βιβλιογραφικά.)  -                      Γλυκοφρύδη-Τσα-τσούλα, Κ.  -  Έλληνες λογοτέχνες (Ελληνικό Κράτος -                  Τιμητικές). - Έλληνες πεζογράφοι. - ΕΛΠ (Βιβλιογραφικά). - Ελύτης, Ο.                      (Βιβλιογραφικά.)  -  Ευαγγέλου, Α. (Αφαίμαξη.)  -  Θεοδωροπούλου,                         Α. - Θεοτόκης, Κ. (Βιβλιογραφικά.) - Καζαντζάκης, Ν. (Βιβλιογραφικά.)  -                  Καμπύσης, Γ. (Βιβλιογραφικά.)  -  Κατσίμπαλης, Γ. (Βιβλιογραφίες –                          Εργοβιογραφικά.)  -  Κοτζιούλας, Γ. (Βιβλιογραφικά.)  -  Λαπαθιώτης, Ν.                    (Βιβλιογραφικά - Εργοβιογραφικά.)  -  Λογοτεχνία (Δημοσιογραφία –                        Ελλάδα/βιβλιογραφικά). - Μακρυγιάννης, Γ. (Βιβλιογραφικά.)  -  Μαυροειδή-              Παπαδάκη, Σ., (Βιβλιογραφικά.)  -  Μετά-φραση Ελλάδα (Βιβλιογραφικά -                Eliot). - Νεγρεπόντης, Γ. (Καράβια.) - Νεοελληνική Μελέ-τη. -  Νεοελληνική              Παιδική (Βιβλιογραφικά). - ΝΠεζ. (Βιβλιογραφικά.) - ΝΠοι (Βιβλιο-γραφικά –              Ιστορία <1972>). - ΝΔο (Βιβλιογραφικά). - ΝΘ (Βιβλιογραφικά – Παραστά-              σεις).  -  Παγκουρέλης, Β.  -  Παλαμάς, Κ. (Βιβλιογρα-φικά.)  -  Παναγιώτου,              Γ.  -  Παπα-διαμάντης, Α. (Βιβλιογραφικά.)  -  Παπανικολάου, Μ.                              (Βιβλιογραφικά.)  -  Ρίτσος, Γ. (Βιβλιο-γραφικά - Επιτάφιος.)  -  Σεφέρης, Γ.              (Βιβλιογραφικά.) - Σικελιανός, Α. (Ελληνική εθνική.) - Υπερρεαλισμός στην                Ελλάδα (Ελ-ληννική Αριστερά - Ιστορία). - Χάρης, Π. (Παναγιώτου.) - Vitti,                M. (Οδυσσέας.)


Παναγιώτου, Κυριάκος

Καζαντζάκης, Ν. (Θέατρο.)


Παναγιώτου, Νίκος

Αλεξιάδης, Μ.  -  Ανθίας, Τ. (Εθνική.)  -  Βηλαράς, Ι. (“Ποιήματα“.)  -                        Γιαγκουλλής, Κ. (Ποιητάρικα.)  -  Ελευθεριάδης, Κ.  -  Ελληνίδες                              λογοτέχνιδες. - Ελληνικός Πνευματικός (Προυσής). - Θεατρική Κριτική.  -                  Θωμάς, Α.  -  Ιλαροτραγωδία.  -  Ιωαννίδης, Γεωργ. <1890.>   -                              Καζαντζάκης, Ν. (Κωνσταντίνος.)  -  Καμπανέλλης, Ι. (Παραμύθι.)  -                          Κατσελ-λή, Ρ. (Έργο.)  -  Κούρος, Ανδρ.  -  Κρανιδιώτης, Ν. (Έργο.)  -                      Κραψίτης, Β. (Λόγιοι.)  -  Κυπριακά Γράμματα (Ιστορία).  -  Κυπριανού, Χ.                (Έργο – Κυπριακά μελετήματα.)  -  Λαπα-θιώτης, Ν. (Βιβλιογραφικά.)  -                    Λουκάτος, Δ. (Βιβλιογραφικά.)  -  Μηχανι-κός, Π. (Φοβισμένα.)  -  Μόντης,                Κ. (Έργο.)  -  Νεοελληνικά Φιλολογικά.  -  ΝΛ (Κύπρου/ Βιβλιογραφικά –                  Κύπρου/Θέματα – Κύπρου/Κείμενα – Λογ. Βρ./Ελληνικού).  -  ΝΔι (Κύπρου/              βραβεία).  -  Νικολαΐδης, Ν. Σ.  -  Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Ε. (Έργο.)  -                    Παναγιώτου, Ν. (Βιβλιογράφος – Βιογραφικά –                                                        Μελετήματα.)  -  Παπαχρυσοστόμου, Χ.  -  Πέρδιος, Γ.  -  Περνάρης, Α.                    (Βιβλιογρφικά – Εργοβιογραφικά – Ποίηση.)  -  Πιερίδης, Γιωργ. (Έργο.) -                  Πνευματική Κύπρος (Ευρετήρια – Ιστορία).  -  Πρεβελάκης, Π.                                  (Βιβλιογραφικά.)  -  Πρου-σής, Κ. (Βιβλιο-γραφικά – Ελληνικός.)  -                            Σαμαράκης, Α. (Έργο.)  -  Σικελιανός, Α. (Βιβλιο-γραφικά.)  -  Τζάνες 

Διαμαντής, Δ.  -  Χάρης, Π. (Βιβλιογραφικά.)  -  Χρυσάνθης, Κ. (Αξιο-θέα –                Βιβλιογραφικά – Γενέθλια – Δώρημα – Έργο – Θέματα/βιβλιογραφικά –                    Θεομαχίες – Μεταφραστής – Νεοελληνική – Περιπαθής - Φιλολογική.)  -                    Χριστοφίδης, Κ.


Παναγιώτου, Π  Π

Δούκαρης, Δ. (Παναγιώτου.)


Παναγιώτου-Ιωαννίδη, Ε  Θ

Κοραής, Α. (Θρησκευτικότητα.)


Παναγιωτούνης, Κ

Kόκκινος, Δημ. (Διόδια.)


Παναγιωτούνης, Πάνος

Αντωνίου, Τ. (Ποίηση/στοιχεία μεταφυσικά.)  -  Βαλέτας, Γ.                                    (Παπαδιαμάντης/έργο.)  -  Δε-λής, Γ. (Ποίηση.)  -  Δέλφης, Φ. (Ποίηση.)  -                Δημουλάς, Α. (Έργο.)  -  Έλληνες λογοτέχνες (Ελληνική κοινωνία).  -                        Ζακόπουλος, Ν. (Παράξενη.)  -  Θρύλος, Α. (Συζητήσεις.)  -  Καβά-φης, Κ.                (Ποίηση/θέματα/Σπάρτη.)  -  Καρακάσης, Σ.  -  Καρυωτάκης, Κ.                                (Εργοβιογραφικά.)  -  Κουρής, Β.  -  Λαπαθιώτης, Ν. (Έργο.)  -                                Μεσολογγίτης, Β.  -  ΝΛ (Κύπρου/Ιστορία).  -  Νικολόπουλος, Φ.  -                          Παναγιωτούνης, Π. (Ταξιδιωτική.)  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/Στοι-χεία                  πρωτοποριακά – Κο-σμοθεωρία.)  -  Παπαδόπουλος, Γιαν.  -  Περάνθης, Μ.                (Έργο.) - Πίκκολος, Ν. (Έργο/εξω-τερικό.) - Πουλόπουλος, Γ. - Σεφέρης,                  Γ. (Ελληνική κοινωνία – Έργο/Νεοελληνική.)  -  Σφακιανάκης, Γ. (Έργο.)  -                Τσούρας, Ν.  -  Χάρης, Π. (Πεζογρα-φία.)  -  Χρυσάνθης, Κ. (Μπαλλάντες.)


Παναγόπουλος, Ανδρέας

Αστρινάκη, Ε.  -  Βαλαβάνη, Ν.   -  Βέης, Γ. (Παράφραση – Ποίηση.)  -                      Γεωργιάδης, Β.  -  Γεωργουσόπουλος, Κ. (Μεταφραστής.)  -  Γρυπάρης, Ι.                (Μεταφραστής.)  -  Δάλλας, Γ. (Με-ταφραστής.)  -  Δεσποτόπουλος, Κ.                    (Φιλοσοφία.)   -  Διαμαντόπουλος, Α.  -  Ελύτης, Ο. (Έργο/Ελληνική –                      Οδύσσεια.)  -  Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών.  -  Ζενάκος, Λ.  -  Ηλιό-                      πουλος, Βασίλης.  -  Καβάφης, Κ. (Εργοβιογραφικά/συμπόσια – Ποίηση/                    γλώσσα – Ποίηση/ στοιχεία αρχαιογνωσίας.)  -  Καζαντζάκης, Ν.                              (Ρουσοπούλου.)  -  Κακναβάτος, Ε. (Κιβώτιο – Μεταπτυχιακό – Ποίηση.)  -                Κάλβος, Α. (Δαναΐδες - Εις θάνατον - Ποίηση/γλώσσα - Τραγω-δίες - Danai-              di.)  -  Καμπανέλλης, Ι. (Θέατρο/θέματα - Οδυσσέα.)  -  Κούκα,                                Σ.  -  Κουκου-λομμάτης, Δ.  -  Κουτσοχέρα, Λ.  -  Κρίτα, Α.  -  Λαζανάς, Β.                (Μεταφραστής/Αρχαία ελληνικά αναθηματι-κά.)  -  Λογοτεχνία (Ευρωπαϊκή/              θέματα – Θέματα/Οδυσσέας – Κοινό – Πηγές – Στρατευμένη).  -                              Μαρωνίτης, Δ. (Διαλέξεις.) - Μαστοράκη, Τζ. - Μερακλής, Μ. (Έντεχνος.) -                Μιχαηλίδης, Γ. (Φονικά.)  -  Μπουκάλας, Π. (Μεταφραστής.)  -  ΝΛ                        (Στρατευμένη).  -  Παναγόπουλος, Α.  -  Παπα-γεωργίου, Κ. (Αγίων.)  -                    Παρλαμάς, Μ.  -  Πεζογραφία (Ορολογικά).  -  Ποίηση (Ορολογι-κά).  -                    Πούλιος, Λ. (Ποίηση.)  -  Ρίτσος, Γ. (Έργο – Έργο/χρόνος - Ορέστης.)  -                  Ρούσσος, Τ. (Μιχαήλ.) - Σεφέρης, Γ. (Έργο/ελληνικότητα - Μικρά - Ποίηση/              πηγές/αρχαιοελληνική – Ποίηση/πηγές/Μικρασιατική.)  -  Σικελιανός, Α.                    (Από.) - Σκαρτζής, Σ. (Ζάκυνθος - Ύδρα.) - Τζανετάκης, Γ. - Τσίρκας, Στ.                  (Ακυβέρνητες/πηγές.)  -  Χατζής, Δ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Χουλιάρας,                      Γ.  -  Χριστοδούλου, Δήμητρα (Ποίηση.)  -  Sokoljuk, V.


Παναγόπουλος, Γ

Χάρης, Π. (Παναγόπουλος.)


Παναγόπουλος, Δ  Β

Κόκκινος, Δημ. (Παλαιός.) - Λιμπεράκης, Μ. - Τερζάκης, Α. (Παναγόπουλος.)


Παναγόπουλος, Σάκης

Συκουτρής, Ι. (Καθηγητής.)


Παναγόπουλος, Στέλιος

Μακρυγιάννης, Γ. (Οράματα/εκδόσεις.)


Παναγουλόπουλος, Γιώργος

Αρκάδη-Κωστάκη, Σ.  -  Βενέτης, Θ.  -  Δαράκη, Ζ. (Θλίψη.)  -  Καραβασίλης,            Π.  -  Κω-σταβάρας, Θ. (Μακρινή.)  -  Λάγκε, Ε. (Στα.)  -  Λιάσκας, Β.                        (Εργοβιογραφικά.)  -  Λουρ-μπάκου, Β.  -  Μουζάκη, Μ. (Χλόη.)  -  ΝΠοι                  (Γυναικεία). - Παπαθανασόπουλος, Θ. (Θερσί-της.) - Παυλόπουλος, Γ.                      (Λίγος.) - Πετρόπουλος, Γ. - Πρατικάκης, Μ. (Λήκυθος.) - Σκανάτοβιτς, Τ.  


Πανάρετος, Άνθιμος

Ελληνικές Παροιμίες (Θέματα/γεωργία – Κύπρου/θέματα).  -  Λέτσας,                      Α.  -  Παναρέτου, Α.  -  Χρυσάνθης, Κ. (Πανάρετος.)


Παναρέτου, Αννίτα

Αλεξίου, Μ.  -  Βηλαράς, Ι. (Σάτιρα.)  -  Βρεττάκος, Ν. (Λειτουργία/                          Ελύτης.)  -  Ελύτης, Ο. (Άξιον/Βρεττάκος – Ποίηση/κοινό.)  -  ΝΛ (Θέματα/              Βυζάντιο).  -  Νεοελληνική Ταξιδιωτική.  -  Νέον Κράτος.  -  Παλαμάς, Κ.                  (Φλογέρα/Βρεττάκος.)  -  Παναγιωτόπουλος, Ι. (Βιβλιογραφικά – Έργο/θέμα-            τα - Ποίηση.)  -  Πρεβελάκης, Π. (Έργο.)


Παναρέτου, Ελένη

Λογοτεχνία (Ύφος)


Πανάς, Α   Φ

Πανάς, Π.


Πανάτος, Αντρέας

Αβρααμίδου, Μ.  -  Αγαθοκλέους, Μ.  -  Αναγιωτός, Π.  -  Γαλάζη, Π.                        (Σωματωροί.) - Γεωργιάδης, Ν.  -  Γεωργίου, Χ.  -  Γιαννάκη-Παπαστυλιανού,            Κ. - Γρηγορίου, Ζ. - Δημητριάδης, Λ. - Ελύτης, Ο. (Βραβείο.) - Ζαφείρης, Μ.              Χ. - Θεοδοσίου, Α.  -  Θεοχάρους, Ε.  -  Ιωαννίδης, Α.  -  Ιωαννίδης, Κλ.                  (Ιώτα.)  -  Ιωαννίδης, Πάνος (Νικό-λαου.)  -  Κανάκης, Α.  -  Κάρμιος,                       Χ. - Κατσίμης, Σ. (Κίτρινο.) - Κατσούρης, Γ. - Κατσώνης, Κ. - Κουγιάλης,                  Θ.  -  Κυριάκου, Ε.  -  Λαζάρου, Σ.  -  Μαραγκού, Ν. -  Μαρκετάκη -                         Χατζημιχελάκη, Μ.  -  Μαυρής, Χ.  -  Μολέσκης, Γ. (Εκατό.)  -


Πάνδης, Δημ

Έπαρχος, Α.  -  Σοφιανός, Ν.


Πανήγυρης, Κρίτων

Τερζάκης, Α., (Πανήγυρης.)


Πανίτσας, Κωνστ

Τριανταφύλλου, Κ. (Βιβλιογραφικά.)


Πανοπούλου, Αγγελική

Μανούσακας, Μ. (Βιβλιογραφικά.)


Πάνος, Δημήτρης

ΝΛ (Ελληνική εκπαίδευση).  -  Χατζής, Δ. (Έργο/επιβίωση.)      


Πάνος, Κ   Λ

NΠοι (Χάι κάι).  -  Ρήγας Φεραίος (Έργο – Έργο/θέματα).  -  Τσιρίκογλου-                Λαγούδα, Φ.


Πάνος, Κωνσταντίνος

Βιζυηνός, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Μπακόλας, Ν. (Πεζογραφία/                                θέματα.)  -  Σολωμός, Δ. (Έρ-γο – Έργο/θέματα/ελευθερία – Έργο/πηγές.)


Πάνος, Νίκος

Γαλάντης, Γ. (Πάνος.)  -  Νέα Πνοή


Πάνου, Βασίλης

Ντελόπουλος, Κ. (Ελληνικά.)

Πάνου, Σταύρος

Τέχνη (Μύθος – Ορολογικά)


Πανουσάκης, Δημήτρης

Γκρης, Η.  -  Δασκαλόπουλος, Δ. (Κλειδούχος.)  -  Καρούζος, Ν. (Ποίηση/                κοινό.)   -   Πατί-λης, Γ. (Ταξίδια.)  -  Ρίτσος, Γ. (Το.)


Πανούσης, Βασίλης

Καΐρης, Θ. (Μυστικιστής.)


Πανούσης, Γιάννης

Τζούλης, Θ. (Δημοκρίτειο.)


Πανουτσόπουλος, Θανάσης

ΝΠοι (Ελληνική εκπαίδευση).


Πανσέληνας, Τ

Καλλοναίος, Μ.


Πανσέληνος, Α

Κρανάκη, Μ.  -  Λεφκίας, Θ. (Φιλοτεχνικός.)  -  ΝΜυθιστόρημα (Κοινό).  -                Σεφέρης, Γ. (Έργο.) - Σικελιανός, Α. (Προσωπικά.) - Τριανταφυλλόπουλος,               Ν. (Λιμενάρχης.)  -  Φάις, Μ. (Αυτοβιογραφία.)


Πανσέληνος, Αλέξης

Γιατρομανωλάκης, Γ. (Στην.)  -  Ελευθερίου, Μ. (Ποίηση.)  -  Θεοτόκης, Κ.              (Έργο.) - Καβάφης, Κ. (Έργο/Σεφέρης.) - Κάλβος, Α. (Έργο/επιβίωση.)  -                Κοτζιάς, Α. (Μυθιστορή-ματα/ιδεολογικά.)  -  Λογοτέχνης (Κοινό).  -                        Λογοτεχνία (Κοινό).  -  Μούλιος, Φ. (Ορ-φέας.)  -  Μυθιστόρημα (<Και>                  ιστορία).  -  ΝΠεζ. (Ιδεολογικά.)  -  Πανσέληνος, Ασ. (Προσωπικά -                          Φύλλα.)  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/Επιβίωση.)  -  Σεφέρης, Γ.                              (Καβάφης.)  -  Συμπάρδης, Γ.  -  Τέχνη (Ιδεολογία – Κοινό – Κριτική)


Πανσέληνος, Ασημάκης

Βαλέτας, Κ. (Μέτοικοι – Πανσέληνος.)  -  Βενέζης, Η. (Γαλήνη –                              Προσωπικά.)  -  Γληνός, Δ. (Προσωπικά.)  -  Ελύτης, Ο. (Έργο.)  -                          Καζαντζάκη, Γ. (Προσωπικά.) - Καζαντζάκη, Ε. (Ασυμβίβαστος.) - Καμίτζος,              Δ.  -  Κόντογλου, Φ. (Βιογραφικά.)  -  Κουντουράς, Μ. (Έργο.)  -                            Λαπαθιώτης, Ν. (Νέοι.) - Μπακουνάκης, Ν. - Νεοελληνική Ποίηση (Θέματα/              Μεσολόγγι).  -  Νέοι Πρωτοπόροι.  -  Πανσέληνος, Αλ. (Ελληνική – Έργο/                θέματα.)  -  Πανσέληνος, Ασ. (Βαλέτας – Έργο – Εργοβιογραφικά - Σβώλου.)


Πανσέληνου, Έφη

Αποστολοπούλου, Ν.  -  Γεωργιάδη-Λαμπίρη, Η. (Έργο.)  -  Δανιήλ, Γ.                      (Εργοβιογραφικά.)  -  Δρίτσα, Λ.  -  Ελληνίδες λογοτέχνιδες.  -   Εν.  -                      Θεοδώρου, Β. (Μειλίγματα – Ποίηση.)  -  Ιακωβίδη-Πατρικίου, Λ.                            (Εργοβιογραφικά.)  -  Καζαντζάκη, Γ. (Έργο.)  -  Καραμολέγκου,                               Σ. - Καρέλλη, Ζ. (Εργοβιογραφικά.) - Κοββατζής, Α. (Χωριάτες.) - Κοτζιάς, Κ.            (Αλύγιστος.) - Λεφούσης, Η. (Έργο.) - Μουζάκη, Μ. (Ποίηση.) - Μπούμη -                Παπά, Ρ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Νεγρεπόντης, Γ. (Έργο – Ποίηση.)  -                        Νεοελληνική Ποίηση (Ιστορία).  -   Παπανδρέου, Νίκος.  -  Παππά,                          Ε.  -  Ρούσσου, Μ.-Μ. (Ποίηση.)  -  Σκάρος, Ζ.


Πανταζάκος, Παναγιώτης

Μουντές, Μ. (Αντίποινα – Αντοχή – Νηπιοβαπτισμός - Ποίηση.)  


Πανταζή, Δέσποινα

Παλαμιώτης, Γ.


Πανταζή, Περσεφόνη

Καλαμαράς, Α.  -  Νεοελληνική Γελοιογραφία


Πανταζής, Βαγγέλης

Λογοτεχνία (Κοινό).  -  Μπαμπινιώτης, Γ.  -  Νατσούλης, Δ.


Παναταζής, Βασίλης

Παπαδιαμάντης, Α. (Διηγήματα/Ελληνική - Φαρμακολύτρα.)


Πανταζής, Ε

Αριστηνός, Γ. (Περιπέτεια.)


Πανταζής, Πέτρος

Ελευθεριάδης, Μ.  -  Ελύτης, Ο. (Άσμα – Μεσαγρός.)  -  Εφταλιώτης, Α.                  (Πεζοτράγουδα.)  -  Καμίτζος, Δ.  -  Καραβίδας, Γ. (Ημερολόγιο –                            Μέρες.) - Λεφούσης, Η. (Μικρό.) - Μάκι-στος, Κ. (Έργο.) - Μυριβήλης, Σ.                (Έργο/θέματα.)  -  Νεοελληνικά Φιλολογικά.  -  ΝΛ (Γραμματολογικό).  -                  Σταύρου, Θρασ. (Ελληνικό – Έργο.)  -  Συκουτρής, Ι. (Προσωπικά.)  -                      Χάρης, Π. (Πανταζής.)  -  Χατζηγιαννιού, Χ.


Πανταζόπουλος, Ανδρέας

Γκάτσος, Ν. (Κατά.)  -


Πανταζόπουλος, Ηλίας

Μαβίλης, Η. (Βιογραφικά.)  -  Μάνος, Κ.Πανταζόπουλος, Πέτρος

Κουρής, Β 


Πανταλέων, Ευαγγελία

Κολλιάκου, Δ.


Kνταλέων, Λευτέρης

Μεγαδούκας, Ν.  -


Πανταλέων, Λίνα

Αλυγιζάκης, Ι.  -  Αναστόπουλος, Τ.  -  Βελέτα-Βασιλειάδου,                                    M.  -  Γιαννακουδάκης, Λ.  -  Γιώτης, Ντ.  -  Γκάκας, Σ.  -  Δασκαλάκη,                      Κ.  -  Εμίρης,  

Γ.  -  Εξαρχοπούλου, Λ.  -  Ιωάν-νου, Γιωργ. (Δέκα – Κατοχικό.)   -                          Καλλιφατίδης, 

Θ.  -  Καλούτσας, Τ.  -  Καμπούρης, Δ.  -  Κάππα, Β.  -  Καρυδάκης,                        Σ.  -  Κεραμεύς, Δ.  -  Κοντογιάννης, Π.  -  Κουσαθανάς, Π.  -  Κυριλλίδης,                Β.  -  Κωστίδης, Δ. (Καταχθόνιοι.) - Λάσκου, Α. - Λύρα, Αι. - Μακρόπου-λος,            Μ.  -  Ματζουράνης, Γ.  -  Μεγαδούκας, Ν.  -  Μιχαλοπούλου,                                  Α.  -  Μπακόλας, Ν. (Ταξίδι.)  -  Ντερπούλης, Α.  -  Πανώριος,                                  Μ.  -  Παπαδομανωλάκης, Μ.  -  Σέη, Μ.  -  Σιγάλα, Α.  -  Σπουρδαλάκης,                  Χρ.  -  Τσίκρας, Α.  -  Χαντζή, Θ.  -  Χατζηγιαννίδης, Β.  -  Χατζηστεργίου, Γ.

   

Παντελάκης, Περικλής  

Ποίηση (Αρχιτεκτονική)


Παντελεήμων Αργυροκάστρου

Βέης, Ν. (Προσωπικά.)


Παντελή, Χριστίνα

Σεφέρης, Γ. (Ποίηση/μετρικά.)


Παντελιά, Στυλιανή

Δαλακούρα, Β. - Δαράκη, Ζ.(Θλίψη - Ποίηση/θέματα.) - Ελευθερουδάκης, Κ.            (Έργο.) - Ελύτης, Ο. (Ελεγεία.) - Καστρινάκη, Α. (Εκδρομές.)  -  Καχτίτσης,              Ν. (Εξώστης.)  -  Κο-λύμβα, Κ.  -  Κρυστάλλης, Κ. (Ποιητής-.)  -  Λαϊνά, Μ.              (Κλεφτό – Φαγητό.)  -  Λεοντάρης, Β. (Ποίηση.)  -  Νεοελληνικά Γράμματα              (Ιστορία). - Παλαμάς, Κ. (Νέα Γράμματα – Νεοελ-ληνικά.)  -  Παπαδάκη, Αθ.            (Άγρυπνη – Στη.)  -  Πασχάλης, Σ.  -  Πλαστήρα, Α.  -  Σικε-λιανός, Α.                      (Πολιτικός - Φθινόπωρο.)  -  Σκαμπαρδώνης, Γ. (Πάλι.)  -  Χριστοδούλου,                Δήμη-τρα (Ακτή – Έργο - Κυπαρίσσι.)


Παντελίδης, Π

Ελληνικές Παραδόσεις (Κύπρου).


Παντελίδης, Τηλέμαχος

Κρανιδιώτης, Ν. (Παντελίδης.)  -  Υπερρεαλισμός (Ιστορία).


Παντελίδης, Χρίστος

Μαχαιράς, Λ. (Χρονικό/εκδόσεις.)  -  Παπαχρυσοστόμου, Χ.


Παντελίδου-Μαλούτα, Μ

Κόμικς (Ελλάδα/κοινό).


Παντελόδημος, Δημήτριος

ΕΔΤ (Πηλίου).  -  Καβάφης, Κ. (Μεταφραστής/Baudelaire.)  -  Μάγνης,                  Π.  -  Μετάφρα-ση Ελλάδα (Τροπάριον).  -  ΝΛ (Θέματα/Ναπολέων).  -                    Νικολόπουλος, Κ.  -  Παλαμάς, Κ. (Γαλλία.)  -  Παπα-γιάννης, Δ.  -  Σεράπιον


Παντέρης, Β

Λάζος, Β. Λασσιθιωτάκη, Λ.-Ε.


Παντζαρέλας, Παναγιώτης

Καρυωτάκης, Κ. (Έργο/Σκαρίμπας.)  -  Σκαρίμπας, Γ. (Έργο/Καρυωτάκης.)


Πάντζιος, Γιώργος

Κάσδαγλης, Ν. (Μυθιστορήματα.)


Παντίδης, Σταμάτης

Κατσιρέλος, Π.  -  Μαρσέλλος, Θ.  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Ευρωπαϊκή.)


Παντίδου, Όλγα

Σαμουήλ, Α.


Πανώριος, Μάκης

Αθανασιάδης, Κυρ.  -  Καλαμβρέζος, Δ.  -  Καλογιάννη, Θ.  -  Λογοθέτης,                  Η.  -  Λογοτε-χνία (Τρόμου).  -  Λογοτεχνία Επιστμονικής.  -  Μούλιος, Φ.                (Κληρονόμοι.)  -  Μυθιστόρη-μα (Φανταστικό).  -  Μυθιστόρημα                              επιστμηονικής.  -  Πανώριος, Μ.  -  Περετζής, Δ.  -  Ρούσσος, Τ.                              (Χειρόγραφα.)  -  Φλωράκης, Δ.  -  Φυλλάδα (Χαρακτηριστικά).


Πανωφοροπούλου-Λεβέντη, Αγγελική

Μετάφραση Ελλάδα (Αρχαίων ποιητών).  -  Πανωφοροπούλου-Λεβέντη,                    Α. - Ποίηση (Θέμα-τα/νερό). - Σολωμός, Δ. (Ποίηση/στοιχεία θρησκευτικά.)


Παξινού, Κατίνα

Παξινού, Μ.  -  Ράλλη-Υδραίου, Μ. (Παξινού.)


Παπά, Κατίνα

Δελμούζος, Α. (Εργοβιογραφικά.)  -  Δεντρινού, Ει.  -  Διάπλασις                              (Ξενόπουλος).  -  Ξενό-πουλος, Γ. (Διάπλασις - Παπά.)  -  Παπά, Κ.                          (Ξενόπουλος.)  -  Τραυλαντώνης, Α. (Εργοβιο-γραφικά.)


Παπαβασιλείου, Αλ

Διήγημα.  -  Πάσχος, Π. (Ποίηση.)  -  Τερζάκης, Α. (Παπαβασιλείου.)


Παπαβασιλείου, Αμ

Σπανδωνίδης, Π. (Έργο.)


Παπαβασιλείου, Βασίλης

Ανεζίνη-Λεράκη, Γ.  -  Βέλτσος, Γ. (Αντι-κείμενα.)  -  Εποχή.  -  Θέατρο                    (Ορολογικά – Παιχνίδι).  -  Θεοδωρίδης, Πάνος.  -  Κιουρτσάκης, Γ.                          (Ελληνισμός.)  -  Κρατικό.  -  Νεγρεπόντης, Γ. (Κύριος.)  -  ΝΘ (Ιστορία                    <1974>).  -  Παναγιωτάτος, Δ.  -  Ροΐδης, Ε. (Έργο.)  -  Σαχίνης, Α.                        (Γύρο.) - Σφυρίδης, Π. (Χωρίς.) - Τσιρόπουλος, Κ. (Ρομανική.)  -  Φακίνου,              Ευ. (Ελληνά-κια.)  -  


Παπαβασιλείου, Γεώργιος

ΕΔΤ (Ροπωτού – Ταξιαρχών)


Παπαβασιλείου, Γιάννης

Λογοτεχνία (Λογοτεχνική δημιουργία).  -  Χάρης, Π. (Παπαβασιλείου.)


Παπαβασιλείου, Ελένη

Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α.


Παπαβασιλείου, Ι  Α

Παλαμάς, Κ. (Νεοελληνική Λογοτεχνία.)


Παπαβασιλείου, Ιωάννης

Καρυωτάκης, Κ. (Προσωπικά.)  – Κρυστάλλης, Κ. (Ποίηση/                                      στοιχεία.)  -  Παλαμάς, Κ. (Στη.)  -  Παπαβασιλείου, Ι.  -  Ταγκόπουλος, Δ.                (Κριτικός.)  -  Χάρης, Π. (Παπαβασιλείου.)


Παπαβασιλείου-Χαραλαμπάκη, Ιωάννα

Πάλλης, Α. (Μεταφραστής – Παιδική.)


Παπαβασίλης, Λάμπης

Νεοελληνική Λογοτεχνική Κριτική (Λογοτεχνική).  -  Χουρμούζιος, Αι.                      (Κριτικός.)


Παπαγαλάνη, Λ

Σαββίδης, Γ. (Προσωπικά.)  -  


Παπαγγελής, Θρεόδωρος

Γιατρομανωλάκης, Γ. (Μεταφραστής.) - Ελύτης, Ο. (Ελληνική.) - Καβάφης,               Κ. (Ποίηση/ στοιχεία ερωτικά.) - Μαρωνίτης, Δ. (Έργο - Μεταφραστής/                    Ησίοδος.


Παπαγγέλου, Ρόης

Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Λειτουργία). - Ησαΐα, Ν. (Κριτικός.) - Κάλβος, Α.              (Ποίηση/ γλώσσα – Ποίηση/Σεφέρης.)  -  Μετάφραση (Ορολογικά).  -                      Μετάφραση Ελλάδα (Eliot - Pound).  -  ΝΛ (Κύπρου/Ορο-λογικά.)  -  Ποίηση            (Ορολογικά).  -  Σεφέρης, Γ. (Κάλβος - Miller.)  -  Χουρμούζιος, Αι.                          (Λεύκης.)  -  Miller, H.


Παπαγεωργάκης, Δημήτρης

Δημητρίου, Σ. (Ν’.)  -  Καρκαβίτσας, Α. (Ναυάγια.)  -  Κοτζιάς, Α. (Πολιορκία/            κριτική.) - Λογοτεχνία (Ευρωπαϊκή/ελληνική).- Μπενάτσης, Α. - ΝΠοι (Πηγές/            αρχαιοελληνικός).  -  ΝΜυθιστόρηαμ (Ελληνική εκπαίδευση).


Παπαγεώργης, Κώστας 

Μυθιστόρημα (Αφηγητής).  =-  


Παπαγεώργης, Πέτρος

Βαλαωρίτης, Α. (Ποίηση/στοιχεία.)  -  Κυπριακή.  -  Πανταζής, Θ.


Παπαγεωργίου, Αλέκος

Βέλθανδρος.  -  Βικέλας, Δ. (Λουκής/εκδόσεις.)  -  Κουμανούδης, Σ.                        (Εργοβιογραφικά – Με-ταφραστής/σερβικά - Μεταφραστής/Voltaire.)  -                    Λασκαράτος, Α. (Άπαντα – Εργοβιογραφικά - Σάτιρα.)  -  Σολωμός, Δ.                      (Ύμνος/εκδόσεις.)-Τυπάλδος, Ι. (Μεταφραστής.)-Moréas, J. (Μεταφραστής.)


Παπαγεωργίου, Βασίλης

Βλαβιανός, Χ. (Άγγελος – Adieu.)  -  Γεωργουσόπουλος, Κ.                                      (Δημητριάδης.)  -  Δημητριάδης, Δημ. (Αρχή/Γεωργουσόπουλος.)  -                        Καβάφης, Κ. (Έργο/φιλολογικά - Παράθυρα.)  -  Νεοελ-ληνική Λογοτεχνική              Κριτική (Ιστορία <1990>) - Ξενόπουλος, Γ. (Παπαγεωργίου.) - Πεν-τζίκης,                Ν. Γ. (Ψιλή.)  -  Χάρης, Π. (Παπαγεωργίου.)  -  Χρηστίδης, Μ.


Παπαγεωργίου, Γεωργ. Ι

Βλαχογιάννης, Γ. (Έργο.)  -  Εθνικό Θέατρο (Προορισμός).  -  Έλληνες                    λογοτέχνες (Ελληνικό Κράτος).  -  Παπανικολάου, Ευ.  -  Περάνθης, Μ.                    (Ανθολογία.)  -  Σαλαμάγκας, Δ. (Γνωστός.)  -  Σούλης, Χρ.


Παπαγεωργίου, Γεωργία

Δροσίνης, Γ. (Έργο.)  -  Θεοτοκάς, Γ. (Γεφύρι.)  -  Θεοτόκης, Κ.                              (Βιβλιογραφικά – Έργο/χειρόγραφα – Ιστορία – Σονέτα.)  -  Θέρος, Α.                      (Τραγού-δια των.)  -  Κακναβάτος, Ε. (Προσωπικά.)  -  Χατζηλαζάρου, Μ.


Παπαγεωργίου, Γεώργιος

ΝΠοι (Ιστορία).  -  ΝΘ (Βραβεία/Ελληνικού).  -  Παπαγεωργίου, Γεωργ.                    (Παπανικολάου.)  -  Σικελιανού, Ε. (Εργοβιογραφικά.)  -  Χατζηφώτης, Ι.                  (Παπαγεωργίου.)  -  Χουρμούζιος, Αι. (Κριτικός.)


Παπαγεωργίου, Γιώργος

Αγνάντης, Κ.  -  Δαράκη, Ζ. (Θλίψη.)  -  Δροσίνης, Γ. (Έργο.)  -  

Θεοτοκάς, Γ. (Γεφύρι.)  -  Λογοτέχνης (Παιδαγωγός).  -  ΝΛ (Ελληνική                      εκπαίδευση).  -   Παλαμάς, Κ. (Φλογέρα.)  -  Παλιουρίτης, Γ.  -  Ρουσιάδης, Γ.


Παπαγεωργίου, Δημήτρης

Ρίτσος, Γ. (Έργο.)  -  Tovar, A.


Παπαγεωργίου, Ελένη

Βέλθανδρος


Παπαγεωργίου, Θανάσης

Βανς, Ν. - Γιοβάνα. - Δατσέρης, Μ. - Δέτσικας, Κ. - Καββαδίας, Ν. Α. -                      Καραγιάν-νης, Βασ.  -  Μπενόπουλος, Β.  -  Μποσταντζόγλου, Μ.                            (Έργο - Θέατρο/παραστάσεις - Στοά.)  -  Νεοελληνική Πεζογραφία (Θέματα/            Γιάννινα.)  -  Νεοελληνικό Θέατρο (Γλώσσα – Ιστορία <1974> - Ιστορία                  <1990> - Ιστορία <1995> - Κείμενα).  -  Νταουσάνης, Α. (Φεγγάρι.)  -                    Ντουνιά, Χρ. - Πετσετίδης, Δ. (Σαμπατές.) - Χάκκας, Μ. (Ενοχή.) - Χρηστέας, Γ. 


Παπαγεωργίου, Ιωάννα

Καπέλλος, Λ.  -  ΝΘ (Σύρα.)


Παπαγεωργίου, Κ

Σαχτούρης, Μ. (Ποιήματα.)  -  Σφυρίδης, Π. (Γράμματα και.)


Παπαγεωργίου, Κ  Γ

Λαζόπουλος, Λ.  -  Λίκος, Γ.


Παπαγεωργίου, Κώστας 

Άγρας, Τ. (Κριτικά.)  -  Αναγνωστάκης, Μ. (Ποίηση – Ποίηση/                                  θέματα.)  -  Βαλαωρίτης, Ν. (Ανώνυμο.)  -  Βαρβέρης, Γ. (Ελληνική.)  -                    Βάρναλης, Κ. (Εργοβιογραφικά – Φιλολογικά.)  -  Βέης, Γ.                                      (Παράφραση.)  -  Βόρνινγκ, Α.  -  Βρεττός, Σ.  -  Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τ.                        (Τρίπολη.)  -  Δαββέτας, Ν.  -  Δαλακούρα, Β.  -  Δαλμάτη, Μ.                                (Ηθική.)  -  Δαράκη, Ζ. (Θλίψη – “Ποίηση“ – Ώσαν.)  -  Δεπάστας,                          Τ.  -  Δημητρακόπουλος, Π.  -  Δήμου, Ν. (Σκέψεις.)  -  Δημουλά, Κ. (Ενός –            Ποιήματα – Ποίηση/στοιχεία.)  -  Έλληνες ποιητές (Έργα/πηγές/                              Καβάφης).  -  Ελύτης, Ο. (Δυ-τικά – Ελεγεία.)  -  Εμπειρίκος, Α.                              (Υπερρεαλισμός.) - Θεοτοκάς, Γ. (Σεφέρης.) - Ιλίνσκα-για-Αλεξανδροπούλου,            Σ.  -  Καβάφης, Κ. (Ποίηση/επιδράσεις/ Έλληνες.)  -  Καββαδίας, Κ.                          (Πολέμου.)  -  Καζαντζής, Τ. (Παρέ-λαση.)  -  Κακαλαμανάκη, Ρ.                              (Λίγο.)  -  Κακναβάτος, Ε. (Έργο – Υπερρεαλισμός.)  -  Καλιό-τσος, Π.                      (Διωγμός. - Καραπάνου, Μ. (Κασσάνδρα.) - Καρατζόγλου, Γ. - Καρύδης, Ν.              (“Ποιήματα“.)  -  Κάσσος, Β. (Αδιαπέραστο.)  -  Κατσίμης, Σ.                                  (Ποιήματα.)  -  Καχτίτσης, Ν. (“Έργα.“ – Έργο – Έργο/κείμενα.)  -  Κέντρου-            Αγαθοπού-λου, Μ. ( Ποίηση.)  -  Κλιάφα, Μ. (Πελαργοί.)  -  Κοντός, Γιαν.                (Απρόοπτα – Δωρεάν – Ποίηση/εικόνες.)  -  Κοπακάκης, Ν.  -  Κόρφης, Τ.                (Ρώμος.)  -  Κοτζιάς, Α. (Έργο.)  -  Κοτζιάς, Κ. (Έργο.)  -  Κρυστάλλης, Κ.                (Ψυχοκόρη.) - Κυρτζάκη, Μ.-Κωτσελόπουλος, Ν.- Λάζαρης, Ν. - Λαζόπουλος,            Λ. - Λαμπρίδης, Μ. (Gran.) - Λειβαδίτης, Τ. (Μικρό - Ποίηση.)  -  Λεοντάρης,            Β. (Εν γη.)  -  Λίκος, Γ.  -  Λιοντάκης, Χ. (Ποίηση – Υπόγειο.)  -  Λισάρης,                  Π.  -  Λογοτεχνία (Εκπαίδευση).  -  Λυγίζος, Μ. (Προβληματισμοί.)  -                        Μαλακάσης, Μ. (Αλληλογραφία – Βιογραφικά.)  -  Μανουσάκης, Γ. (Ποίηση –            Ταριχευτή-ριο.)  -  Μάρκογλου, Π. (Δόντι - Συνοπτική.)  -  Μαρκόπουλος, Γ.            (Μη.)  -  Μαρωνίτης, Δ. (Εποχές – Ποιητική.)  -  Ματζουράνης, Γ.  -  Μικέ,                Μ.  -  Μπεκατώρος, Στ. (Περιορισμένος.)  -  Μπράβος, Χ.  -  Μυστακίδης, Α.              (Προδομένη.) - ΝΛ (Γενιά του ΄70 - Διασποράς/Γερμα-νία/Ανάμεσα - Ιστορία            <1980> – Ιστορία <1983/1984>).  -  ΝΠεζ. (Ιστορία <1914> - Ιστο-ρία                  <1919>.)  -  ΝΠοι (Ιστορία <1945> - Ιστορία <1970> - Ιστορία <1976> -              Ιστορία <1998> - Κριτική - Πηγές/Καβάφης). - ΝΕιδύλλιο. - ΝΘ (Ιστορία). -              Νιάρχος, Θ. (Έρως.)  -  Νικολαΐδης, Ν. (Έντεκα.)  -  Νικόλαος                                  πρίγκιψ.  -  Παπαγεωργίου, Κ. (Άννα – Εργοβιογραφικά – Κλεμμένη –                      Πατρίδα.)  -  Παπαδημητρίου, Μαρία.  -  Πασχάλης, Σ.  -  Πατρίκιος, Τ.                    (Ποιήματα.) - Παυλόπουλος, Γ. (Εργοβιογραφικά - Σακί.) - Πεντζίκης, Ν. Γ.              (Παλαιοντολογικά.)  -  Πλαστήρα, Α.  -  Ποίηση (Ιστορία <2000>).   -                      Πολυδούρη, Μ. (Ά-παντα.)  -  Πρατικάκης, Μ. (Λήκυθος.)  -  Ρίτσος, Γ.                    (Σονάτα.)  -  Σεφέρης, Γ. (Δοκιμές/πη-γές – Έργο – Θεοτοκάς – Ποίηση/                  γέννηση – Τετράδιο.)  -  Σημειώσεις.  -  Σταμάτης, Α.  -  Σταυράτης,                        Α. - Στεργιόπουλος, Κ. (Παλίρροια.) - Στογιαννίδης, Γ. (Πρόσωπο.)   -                      Τατσόπουλος, Π. (Παυσίπονο.)  -  Τέχνη (Αθλητισμός).  -  Τριβυζάς, Σ.  -                Τσακνιάς, Σ. (Εν – Ιστορίες – Ορατότης – Χαμηλό.)   -  Φραγκιάς, Α.                        (Άνθρωποι.)  -  Φραγκόπουλος, Θ. (Δίαυλοι.)  -  Χάκκας, Μ. (Έργο/κριτική –            Όμορφο.)  -  Χατζηβασιλείου, Β.  -  Χατζής, Δ. (Διπλό.)  -  Χορν, Π.                        (Θέατρο.)  -  Χριστο-δούλου, Δήμητρα (Χώμα.)


Παπαγεωργίου, Λέανδρος

Νεοελληνικά Αλφαβητάρια (Διάλογος).


Παπαγεωργίου, Μαρία

Μπουμπουλίδης, Φ. (Φαναριωτικά.)  -  Τσιρόπουλος, Κ.                                          (Παπαγεωργίου.)  -  Φραγκόπουλος, Θ. (Ρολφ.)


Παπαγεωργίου, Νώντας

Δημαράς, Κ. (Εν.)


Παπαγεωργίου, Ράνια

Κόλλιας, Σ. (Ραψωδία.)


Παπαγεωργίου, Σ.

Χρυσάνθης, Κ. (Δεκατρία.)


Παπαγεωργίου, Σόφη

Κοραής, Α. (Δούκας.)  -  Τρώιλος, Ι. Α.


Παπαγεωργίου, Σπύρος

Αλιθέρσης, Γ. (Έργο.)  -  Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου                    (Καταστατικό - Λογοτεχνικά).  -  Καβάφης, Κ. (Κύπρος.) 


Παπαγεωργίου, Στέφανος

Κιτρομηλίδης, Π. (Γαλλική.)  -  Μακρυγιάννης, Γ. (Ελληνικό.)


Παπαγεωργίου, Φάνη

Παπαγεωργίου, Φ.


Παπαγεωργίου, Χρήστος

Αδαμόπουλος, Αλ.  -  Αλεξάκης, Β.  -  Αλεξάνδρου, Α.                                            (Μεταφράσεις.)  -  Αλεξίου, Θ.  -  Αμπατζόγλου, Π.                                                (Συνηθισμένη.)  -  Αμπατζοπούλου, Φ.  -  Αναγνωστοπούλου-Πισσαλίδου,                Μ.  -  Ανδρεάδης, Γ.  -  Αντονάς, Α.  -  Αντωνιάδης, Α.  -  Αντωνοπούλου,                Κ.  -  Αξιώτης, Δ.  -  Αποστολίδου, Β.  -  Αρμένης, Γ.  -  Βακαλόπουλος,                     Χ .  -  Βαλαωρίτης, Ν. (Μοντερνι-σμός.)  -  Βαλτινός, Θ.                                          (Κάθοδος - Στοιχεία - Τρία.)  -  Βαμβουνάκη, Μ. (Τανγκό.)  -  Βάρσος,                      Δ. - Βασιλάκης, Ν. - Βασιλείου-Μιχαήλ, Γ.  -  Βενιζέλος, Ι.  -  Βιστωνίτης, Α.              (Κρίση – Φάσματα.)  -  Βρεττός, Σ.  -  Γαβαλάς, Δ.  -  Γαλανάκη-Κουβελά, Ρ.            (Ομόκεντρα.)  -  Γαλάτης, Τ.  -  Γά-σπαρης, Αι.  -    Γερμανός, Φ. (Γυναίκα –            Τερέζα.) -  Γεωργίου-Νίλσεν, Μ. - Γιαννάκη-Πα-παστυλιανού, Κ. - Γκανάς,                Μ. (Παραλογή.)  -  Γκρης, Η.  -  Γκρίντζος, Σ.  -  Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τ.                        (Στη.)  -  Γώγου, Κ.  -  Δαββέτας, Ν.  -  Δάνδολος, Στ.  -  Δανιήλ, Γ.                        (Αίγλη.)  -  Δειλινός, Δ.  -  Δεϊμέζη-Καλιότσου, Α.  -  Δεκαβάλλες, Α.                        (Αν.)  -  Δημητρακόπουλος, Φ. (Για.)  -  Δημητράκος, Β.  -  Δημητριάδης,                Δημ. (Πεθαίνω.)  -  Δημητρίου, Σ. (Ντιά-λιθ’.)  -  Δούκας, Σ. (Ιστορία.) -                  Δούναβη, Λ.  -  Δρακονταειδής, Φ. (Συναισθηματικό.)  -  Ελευθε-ρίου, Μ.                (Νεκρό.)  -  Εμμανουηλίδης, Κ.  -  Ευθυμιάδη, Ν. (Τρυφερός.)  -  Ζαχαράτος,            Σ.  -  Ζαχαροπούλου, Ν.  -  Ζέρβας, Γ.  -  Ζόμπολας, Τ.  -  Ζουμπουλάκη,                  Δ.  -  Ζωγράφου, Λ. (Γυναίκα σου – Που.)  -  Ζώης, Ι.  -  Θεοδωράκη,                      Ε.  -  Θεοδωροπούλου, Β.  -  Ιακωβίδου, Τ.  -  Ιωάννου, Γιαν.                                (Τραγωδία.)  -  Καββαδίας, Ν. (Λι – Πολέμου.)  -  Καββαδίας, Ν. Α.  -                      Καγγελάρης, Φ.  -  Καζάνας, Ν.  -  Καζαντζάκης, Ν. (Τελευταίος/ηθική.)  -                Καζαντζής, Τ. (Τελευταίο.)  -  Καιροφύλλας, Γ. (Γιαννούλης.)  -  Καισαρίδης,             Γ. - Κακλαμανάκη, Ρ. (Άμβλωση.) - Καλιότσος, Π. (Συμπόσιο.)  -                              Καναβούρης, Κ.  -  Κανδύλας, Θ.  -  Καπάνταη, Ι.  -  Καπερνάρος,                             Τ. - Καραβασίλης, Γ. (Καλλιέργεια.)  -  Καραγιαννόπουλος, Χ.  -  Καραπάνου,            Μ. (Ναι – Υπνοβάτης.)  -  Καρατζάς, Δ. (Ανθοφορία.)  -  Καρατζόγλου,                    Γ.  -  Καρτέρης, Γ.  -  Καρυπίδης, Γ.  -  Καρυωτάκης, Κ. (Μεταφράσεις.)  -                Κάσδαγλης, Ν. (Νευρή.)  -  Καστρινάκη, Α. (Περιπέτειες.)  -  Κατσαρός, Μ.                (Κορέκτ-.)  -  Καχτίτσης, Ν. (Ενύπνιο – Ομορφάσχημη – Ποίοι.)  -  Κεσμέτη,             Ν. - Κοκκινιά, Κ. - Κόκλα, Γ. - Κοκόλης, Ξ. - Κοντέα-Θεοφανοπούλου, Ρ. -                Κοντοδήμος, Κ.- Κοντολέων, Μ.(Μαγική - Με.)-Κόρφης, Τ.(Ποιήματα-Β.)  -  Κ

ουγέας, Β. - Κούρτοβικ, Δ. (Τελευταίος.) - Κουσαθανάς, Π. - Κουτσούνης,                Σ.  -  Κρανιδιώτη, Ε.  -  Κριαράς, Ε. (Θητεία.)  -  Κυριακοπούλου, Α.  -                      Κωστούρος, Θ.  -  Λαγγουρέλη, Μ.  -  Λάγκε, Ε. (Πλην.)  -  Λαδιά Ε. (Χι –                Ωρογρα-φία.)  -  Λαϊνά, Μ. (Κλεφτό.)  -  Λαμπαδαρίδου-Πόθου, Μ.                          (Λυκόφως.) - Λεμπέση, Λ. - Λεονάρδος, Γ. - Λιδωρίκης, Μίλτος. - Λογαράς,              Κ.  -  Λυκιαρδόπουλος, Γ.  -   Λυχναρά, Λ.  -  Μαλεβίτσης, Χ.                                  (Φωτισμός.)  -  Μανιώτης, Γ. (Ορίστε – Τάξις.)  -  Μανωλκίδου-Βέττα,                      Φ.  -  Μαρινάκη, Ε.  -  Μαρκίδης, Μ. (Μαύρο.)  -  Μαρωνίτης, Δ.                              (Κειμενοφιλικά.)  -  Μα-στροδημήτρης, Π. (Όρκος.)  -  Μαυρολέων,                        Μ.  -  Μεγάλου-Σεφεριάδη, Λ. (Στις.)  -  Μελα-χρινός, Α. (Ποιήματα.)  -                    Μελισσινή, Μ.  -  Μετάφραση Ελλάδα (Aragon – Bataille – Brecht – Čechov –            Gide – GreenIbsenMiller, H. – MolièrePoundQueneauRimbaud –            SimenonSteinbeckTournierValéry).  –  Μήλας, Σ.  -  Μηλιώνης, Χ.                (Καλαμάς.)  -  Μητροπούλου, Κ. (Δυό.)  -  Μητσακάκης, Τ.  -  Μήτσορα,                  Μ.  -  Μίγγας, Δ.  -  Μιτσοτάκη, Κ.  -  Μιχαηλίδης, Γ. (Πύλη – Φονικά.)  -                  Μιχαηλίδης, Κ. Π. (Αδόκητος.) - Μολέσκης, Γ. (Νηπιοβαπτισμός - Στέρνα.) -              Μουντές, Μ. (Νηπιοβαπτι-σμός.)  -  Μπασαντής, Δ.  -  Μπέσιος, Τ.  -                        Μπόνος, Β.  -  Μπούτος, Β.  -  Μπούτου, Τ.  -  Μυριβήλης, Σ. (Ζωή/ εκδό-                σεις.)  -  Ναρ, Α.  -  Νεοελληνιή Παιδική (17).  -  ΝΔι (Αντίστασης – Κύπρου/            βραβεία).  -  Νικόδημος μοναχός.  -  Νοβοσέλις, Κ.  -  Νόλλας, Δ. (Πέμπτο -              Φωτεινή.)  -  Ντελόπουλος, Κ. (18.)  -  Ντόκος, Θ.  -  Ξεξάκης, Μ.  -                        Οικονόμου, Ζ. (Ανθρώπινη.)  -  Ορφανίδης, Ν. (Άγγελος.)  -                                    Παναγιιωτόπουλος, Ι. (Δαχτυλίδι.)  -  Πανσέληνος, Αλ. (Μεγάλη.)  -                        Πανσελήνου, Ευ. (Δρόμοι.) - Παπαγιάννη, Β. (Ηττημένοι.)  -  Παπαδάτου, Β.            (Μοναχικό.)  -  Παπαδημητρα-κόπουλος, Η. (Γενικός - Τόποι.)  -                              Παπαθανασίου, Β.  -  Παπαθανασοπού-λου, Μ.  -  Παπαϊωάννου, Μ. (Από.) -            Παπάς, Β.  -  Παπαχρήστου-Πάνου, Ε. (Βιβλικού.)  -  Πασκάλης, Δ.  -                      Παστάκας, Σ.  -  Πασχάλης, Σ.  -  Πέγκα, Ε.  -  Πεντέας, Ευ.  -  Πεντέλικος,              Π.  -  Πέππας, Γ.  -  Πέππας, Π.  -  Πετσετίδης, Δ. (Διηγήμα-τα – Δώδεκα.) -              Πικρίδας, Χρ.  -  Πιπεροπούλου, Κ.  -  Πλασκοβίτης, Σ. (Τρελό.)   -                          Πρατικάκης, Μ. (Ποιή-ματα.)  -  Πρίνια, Δ.  -  Πρωΐμου-Ερηνάκη, Μ.  -                      Ραπτόπουλος, Β. (Αυτοκρατορική – Τζιτζίκια.)  -  Ραυτόπουλος, Δ. (Άρης.) -              Ραυτοπούλου-Πεφάνη, Ε.  -  Ρεμούνδος, Γ.  -  Ρίτσος, Γ. (“Ποιήματα.“)-                  Σαΐας-Μαργίζου, Β. - Σαραντάκος, Ν. -  Σαρδελής, Κ. (Κλουβί.) -  Σαρρή, Ζ.              (Νινέτ.)  -  Σημηριώτης, Α. (Ποιήματα.)  -  Σιατόπου-λος, Δ. (Ακόλαστοι.)  -              Σιδηρά, Α.  -  Σιμόπουλος, Η. (Πληγές.)  -  Σινόπουλος, Τ. (Ποίηση/                          θέματα.)  -  Σκαμπαρδώνης, Γ. (Γερνάω.)  -  Σκαρτζής, Σ. (Παροιμία.)  -                  Σκληβανιώτης, Γ.  -  Σολωμού-Ξανθάκη, Β.  -  Σταμάτης, Α.  -  Στίκα ,                       Δ. -  Στρογγύλης, Α.  -  Σφυρίδης, Π. (Ψυχή.)  -  Σωτηράκου, Π.  -                          Τατσόπουλος, Π. (Καρδιά.)  -  Τζανής, Γ.  -  Τζούλης, Θ.                                        (Ψυχανάλυση.)  -  Τζουμάκας, Δ.  -  Τομαζάνη, Δ.  -  Τουμανίδης,                            Χρ. - Τραϊανός, Α. (Ποιήματα – Φύλακας.)  -  Τριανταφυλλόπουλος, Ν.                    (Τρία.) - Τριβιζάς, Ευ. (Τρία.) - Τροβάς, Δ. - Τσαγκρής, Ν. - Τσάκαλος, Γ. -              Τσακίρη, Σ.  -  Τσακνιάς, Σ. (Ετερώνυμα.)  -  Τσαρνά, Η.  -  Τσιαμπούκης,                Β.  -  Τσίτας, Μ.  -  Φακίνος, Μ.  -  Φακίνου, Ευ. (Εκατό.)  -  Φάρας,                        Φ.  -  Φαρούπος, Ν.  -  Φιλίππου, Φ.  -  Φραγκόπουλος, Μ.  -  Χάλλοφ,                    Λ.  -  Χαμπίση, Λ.  -  Χαρτοματσίδης, Χ.  -  Χατζή, Τότα.  -  Χατζηκυριάκος-              Γκίκας, Ν.  -  Χατζό-πουλος, Θ. (Ιδίοις – Κοίμηση – Στον.)  -  Χιωτόπουλος,              Δ.  -  Χουλιαράς, Ν. (Ζωή.)  -  Χρι-στιανόπουλος, Ντ. (Κορμί –                                Νεκρή.)  -  Χριστοδούλου, Δήμητρα (Χώμα.)  -  Χριστοφιλόπου-λος, Κ.


Παπαγεωργίου-Χρυσομάλλη, Μαργαρίτα

Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/Θέματα/Άνοιξη.)  -  Σολωμός, Δ. (Έργο/θέματα/              άνοιξη.)


Παπαγεωργοπούλου-Ιωαννίδη, Σούλα

Ζάππας, Τ. (Σκαρίμπας.) - Σεφέρης, Γ. (Σκαρίμπας.) -  Σκαρίμπας, Γ. (Έργο/              πρόσωπα – Ζάππας – Σεφέρης – Φιγιέττα - Ψευδώνυμα.)


Παπαγιαννάκης, Μ

Μικρός


Παπαγιάννη, Βασιλική

Βαφόπουλος, Γ. (Προσωπικά.)  -  Γραφή.  -  Δουκίδου, Λ.  -  Κουλουφάκος,              Κ. (Εργοβιο-γραφικά.)  -  Λάνταβος, Κ.  -  Παπαγιάννη, Β.                                      (Εργοβιογραφικά.)  -  Σεβαστάκης, Α. (Καπε-τάν.)


Παπαγιάννης, Ν

Ρεμπέτικα (Ψυχαναλυτικά.)


Παπαγιάννης, Σπύρος

Κονεμένος, Ν. (Τιμητικές.)


Παπαγιάννης, Τάκης

Βουδούρης, Μ.


Παπαγιαννόπουλος, Απόστολος

Βαλιούλης, Σ. (Εργοβιογραφικά.)


Παπαγιαννόπουλος, Γιώργος

Θέμελης, Ν.


Παπαγιώργης, Κωστής

Ιωάννου, Γιωργ. (Πεζογραφία.)  -  Λογοτεχνία (Γλώσσα -                                        Λογοκλοπία).  -  Μαλεβίτσης, Χ. (Φιλοσοφία.)  -  Μυθιστόρημα (Αφηγητής -              Ορολογικά).  -  ΝΛ (Ιστορία <1991>).  -  Παπαγιώργης, Κ. (Έργο –                        Εργοβιογραφικά - Παπαδιμάντης.) - Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/                                Παπαγιώργης.)


Παπαγρηγοράκης, Ιδομενέας

ΕΔΤ (Κρήτης/Ριζίτικα).  -  Ελληνικά Τραγούδια (Κρήτης).


Παπαγρηγοράκης, Μιχαήλ

Χατζηφώτης, Ι. (Παπαγρηγοράκης.)


Παπαδάκη, Αθηνά

Αλεξίου, Δ. - Αλληλογραφία. - Βλαβιανός, Χ. (Υπνοβασίες.)  -  Βολουδάκης,               Γ. - Γκου-ρογιάννης, Β.  -  Δαράκη, Ζ. (Κρεμασμένη.)  -  Κάλβος, Α.                        (Ποίηση - Ποίηση/ελληνικό-τητα.)  -  Καρούζος, Ν. (Ποίηση/θέματα/ πόλη.) -            Κέδρος, Α.  -  Κλιάφα, Μ. (Δέντρο.)  -  Κορδάτου, Μ.  -  Κύρου, Κλ.                        (Αφύπνιση – Πουλιά.)  -  Λειβαδίτης, Τ. (Προσωπικά.)  -  Λιόση, Ι.  -                        Λογοτεχνία (Γυναικεία/ορολογικά). - Μαυ-ροειδή-Παπαδάκη, Σ. (Προσωπικά –          Ρωμαλέα.) - ΝΠοι (Γενιά του ’70). - ΠΛ (Ορολογικά – Στοιχεία). - Παπαδάκη,            Αθ. (Ποίηση – Στη.)  -  Παπουτσάκης, Γ.  -  Ποίηση (Γυναικεία).  -  Σίνου, Κ.            (Μεγάλο.) - Σκαρτζής, Σ. (Μεταφραστής.) - Τζώρτζογλου, Ν. - Χριστοδού-                λου, Δήμητρα (Φορτίο.)


Παπαδάκη, Αλκυόνη

Παπαδάκη, Αλκ.


Παπαδάκη, Ελευθερία

Ζιτσαία, Χ. (Πολυεδρικά.)


Παπαδάκη, Λία

Κακναβάτος, Ε. (Ποίηση.)  -  Νεοελληνική Λαϊκή Λογοτεχνία                                    (Συμπόσια-).  -  Σικελιανός, Α. (Δελφοί/βιβλιοθήκη – Έργο/πηγές/Λευκάδα -              Ιδεολογικά.)  -  Σικελιανού, Ε. (Δελφοί – Ιερός.)


Παπαδάκη, Λύδια

Ελληνικοί Φιλολογικοί


Παπαδάκη, Ν

Μαρτζώκης, Στ. (Εργοβιογραφικά.)


Παπαδάκης, Ανδρέας

Τερζάκης, Α. (Παπαδάκης.)


Παπαδάκης, Αντώνης

Ρίτσος, Γ. (Επιτάφιος.)


Παπαδάκης, Εμμ

Βράιλας Αρμένης, Π. (Φιλοσοφικά.)


Παπαδάκης, Κωνσταντίνος

Καζαντζάκης, Ν. (Έργο/στοιχεία ηθικά – Έργο/στοιχεία                                          μεταφυσικά.)  -  Σκίπης, Σ. (Γυρι-σμός.)


Παπαδάκης, Μανώλης

Σουκατζίδης, Ν.


Παπαδάκης, Νίκος

Δελής, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Δέλτα, Π. (Εργοβιογραφικά –                                  Νεοελληνική.)  -  Δροσίνης, Γ. (Εργοβιογραφικά – Κηφισιά.)  -                                Θεοδωροπούλου, Α.  -  Θέρος, Α. (Έργο.)  -  Καβάφης, Κ. (Ποίηση – Ποίηση/            θέματα/Θερμόπυλες.)  -  Καζαντζάκης, Ν. (Ελληνική εκπαίδευση - Ελληνι-κό            γλωσσικό.)  -  Καρθαίος, Κ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Καρκαβίτσας, Α.                          (Εργοβιογραφικά.)  -  Μαρτζώκης, Σ. (Εργοβιογραφικά.)  -  ΝΠοι (Θέματα/              κρασί).  -  Σικελιανός, Α. (Δελφική.)  -  Σπανδωνίδης, Π.                                          Εργοβιογραφικά.)  -  Χατζηδάκης, Α.  -  Χρυσοχόου, Ι. (Διηγήματα.)


Παπαδάτος, Γιάννης

Αδαμόπουλος, Αλ.  -  Αλεξίου, Ε. (Εργοβιογραφικά.)  -  Αλβάνογλου-                        Παπαγγέλου,   Κ.  -  Α-ναστασιάδης, Β.  -  Ανδρικόπουλος, Ν.  -  Ανεζίνη-                Λεράκη, Γ.  -  Αποστολίδου, Β.  -  Αρ-ναούτης, Ν.  -  Βακάλη-                                  Συρογιαννοπούλου, Φ. - Βαλάση, Ζ (Κλέφτης.) - Βαρελλά, Α. - Βαρλάμης, Γ.-            Βασιλείου-Μιχαήλ, Γ.  -  Βελέτα-Βασιλειάδου, Μ.  -  Βιζυηνός, Γ. (Μόνον/                  εκδόσεις.)  -  Βοϊκλής, Γ.  -  Γαλανοπούλου, Γ.  -  Γανωτής, Κ.  -  Γκρίντζος,              Σ.  -  Γραμ-ματάς, Θ. (Διδακτική.)  -  Γυναικεία.  -  Δαράκη, Π.                                (Προσχολικά.)  -  Δεληγιώργη-Θεοδω-ρίδη, Α.  -  Δελώνης, Α.                                  (Εξομολόγηση.)  -  Δέμου, Β.  -  Δερμιτζάκης, Μπ.  -  Δημόπου-λος,                        Ντ.  -  Δικαίου, Ε.  -  Ελύτης, Ο. (Ποίηση/ελληνική.)  -  Ζαραμπούκου,                      Σ.  -  Ζερβού, Α.  -  Ηλιόπουλος, Βαγγ.  -  Θάνου-Κουζιώκα, Α.  -  Θέατρο                (Θέματα/Οιδίπους).  -  Ιωαν-νίδης, Ιω. (Απομνημονεύματα – Δέντρο.)   -                  Καλλέργης, Η. - Κανάκης, Ν. - Κανατσού-λη, Μ. - Κάντζολα-Σαμπατάκου,                Β.  -  Καραβά, Ζ.  -   Καραγιάννης, Σ.  -  Καραγιώργη, Τ.  -  Καρακίτσιος,                  Α.  -  Καρακώστα, Μ.  -  Καρατζαφέρη, Ι. (Α – Όνειρα.)  -  Καρθαίου,                      Ρ.  -  Κατσαμά, Ε.  -  Κατσίκη-Γκίβαλου, Α.  -  Κεφαλληναίου,                                  Ε.  -  Κοκκινάκη, Ν. (Μαργαρίτα.)  -  Κοκορέλη, Α.   -  Κοντολέων,                          Α.  -  Κοντολέων, Κ.  -  Κοντολέων, Μ. (Γεύση – Έργο – Έργο/θέματα –                  Έργο/πρόσωπα – Μάσκα – Ροκ – Φαντάσματα.)  -  Κορνάρος, Β.                            (Ερωτόκριτος/εκδόσεις παιδικές.)  -  Κου-τσούκος, Η.  -  Κυριτσόπουλος,                  Α.  -  Κωχ, Μ.  -  Λαμπαδαρίδου-Πόθου, Μ. (Έκτη – Πή-ραν.)  -  Λιάμπη,                  Κ.  -  Λογοτεχνία (Ελληνική εκπαίδευση – Ευρωπαϊκή/Νεότερη)  -  Λοΐζου, Μ.            (Δυο – Μητερούλα – Πολιτεία – Πορεία - Φορά.)  -  Μαλαφάντης,                            Κ.  -  Μανθόπουλος, Δ.  -  Μαντέλου, Ε.  -  Μαντουβάλου-Ηλιάδη,                          Σ.  -  Μαρίνος, Γ.  -  Μάρρα, Ει.  -  Μάστορη, Β.  -  Μαυροκέφαλος,                          Σ.  -  Μαυρουδή, Β.  -  Μιχαλοπούλου, Α.  -  Μολυβιάτης, Ν.  -  Μπενέκος,                Α.  -  Μπόντης, Γ.  -  Μπουλώτης, Χ. (Άγαλμα – Αρκουδίτσα – Κάδμος – Και –          Με – Τομ.)  -  Μπούμη-Παπά, Ρ. (Παραμύθι.)  -  Νάκας, Θ.  -  Νεοελληνική              Παιδική (Θέματα οικολογικά – Ιστορία <1970>).  -  ΝΚουκλοθέατρο                        (Κουκλοθέατρο).  -  ΝΝεανικό Μυθιστό-ρημα.  -  ΝΠαιδικό                                      Μυθιστόρημα.  -  Ντεκάστρο, Μ.  -  Ντελόπουλος, Κ. (Παιδική.)  -                            Ξανθούλης, Γ. (Τρελή.)  -  ΠΛ (Ελλάδα/Ελληνικό/θέ-ματα – Ελλάδα/Παιδικό –          Kοινωνία - Ορολογικά)  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Γουτού.)  -  Παπάκου-Λάγου,              Α.  -  Παπαντωνάκης, Γ.  -  Πατεράκη, Γ.  -  Περιόρης, Ευ.  -  Πέτροβιτς-                  Ανδρουτσοπούλου, Λ. (Γιούσουρι – Καναρίνι – Οικογένειεα - Χρυσάφι.)  -                Ποίηση (Ελληνική).  -  Πυλιώτου, Μ.  -  Ροδοπούλου, Σ.  -  Ρώσση-Ζαΐρη,                Ρ.  -  Σακελλαρίου, Χ. (Θέατρο – Θεριό – Μικρός – Όμορφος – Παραμύθι –              Πρωτοπόροι – Φαναριώτες-.)  -  Σαραντίτη-Παναγιώτου, Ε.  -  Σαρρή, Ζ.                  (Ε.)  -  Σεφέρης, Γ. (Γιώργος.)  -  Σίνου, Κ. (Ασημένιο.)  -  Σκιαδαρέση,                    Μ.  -  Σουρούνης, Α. (Μπαστούνι.)  -  Σπανός, Γεωργ.  -  Σταύρου, Τ.                      (Εργοβιογραφικά.)  -  Στίκα, Δ.  -  Σφήκας, Γ.  -  Σω-τηριάδου, Α.   -                        Τιαξιάρχης, Ντ. (Θέατρο.)  -  Τίγκα, Τ.  -  Τραγάκης, Στρ.  -  Τριαντα--                    φύλλου, Σ. (Μαριόν.)  -  Τσαρούχας, Π.  -  Τσατσούλης, Δ.                                    (Περιπέτεια.)  -  Τσιρόπουλος, Κ. (Για - Υπόθεση.)  - Τσουκαλοχωρί-της,                  Γ. - Φίλντιση, Σ. - Φραγκούλης, Φ. - Χαρα-λαμπίδης, Λ.- Χαραλάμπους,                    Α. - Χάρης, Π. (Παπαδάτος.) - Χατζηβασιλείου, Βασ. - Χίου, Ε. - Χορτιάτη,                Θ.  -  Χριστακόπουλος, Δ.  -  Χωρεάνθη, Ε. (Αναποδιάρης – Βατρα-                          χοποντικοπόλεμος.)  -  Χωρεάνθης, Κ.  


Παπαδάτος, Πέτρος

Συγγραφέας (Εξουσία).


Παπαδάτου, Βικτωρία  

Κακναβάτος, Ε. (Κιβώτιο – Ποίηση.)  -  Κόρφης, Τ.                                                (Βιογραφία  -  Έργο.)  -  Τερζάκης, Α. (Προσωπικά.)  -  Τσιπάς, Β.


Παπαδάτου, Ευανθία

Δροσόπουλος, Ν.


Παπαδήμα, Εύη

Πορφύρας, Λ. (Θαμπωμένη.)  -  Τέχνη (Δημιουργία).


Παπαδήμα, Μαρία

Λάμπρου, Α.  -  Μετάφραση Ελλάδα (Rimbaud).  -  Παπαδήμα, Μ.


Παπαδήμας, Αδαμάντιος

Βώκος, Γ.  -  Γιοφύλλης, Φ. (Ποίηση.)  -  ΕΔΤ (Επιδράσεις/                                      Νεοελληνική).  -  Καβάφης, Κ. (Ποίηση.)  -  Καρυωτάκης, Κ. (Ποιήματα -                  Πόνος.)  -  Κυριάκος, Α.  -  Λογοτεχνία (Θέματα/ άτομο- - Παράδοση).  -                  Μελάς, Σ. (Παπαδήμας.)  -  Μυθιστόρημα (Ιστορία).  -  Νεοελλη-νική                      Λογοτερχνία (Ελληνικό Κράτος - Κοινό).  -  ΝΠοι (Πηγές/Ελληνικά).  -                      ΝΧρονογράφημα.   -  Παλαμάς, Κ. (Έργο.)  -  Παπαδήμας, Α.  -  Χάρης, Π.                (Παπαδήμας.)  -  Χατζόπουλος, Κ. (Διηγήματα.)


Παπαδήμας, Δημήτρης

Γαλάντης, Γ. (Παπαδήμας.)  -  Ελληνιή Δημιουργία (Αφιερώματα)


Παπαδημητράκης, Λάμπρος

ΝΛ (Χίου)


Παπαδημητρακόπουλος, Ηλίας

Αλεξανδρόπουλος, Μ. (Αυτά.)  -  Γερουλάνος, Μ.  -  Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τ.                  (Από.) -  Γονατάς, Ε. (Αγελάδες – Έργο – Φιλόξενος.)  -  Δανιήλ, Γ.                          (Λεπιδοπτερολόγος.)  - Δόξας, Τ. (Εργοβιο-γραφικά – Προσωπικά.) -                        Ελληνικά Δημοτικά (Επιδράσεις/Σκαρίμπας).  -  Ελύτης, Ο.                                      (Αναφορά.)  -  Επισκοπόπουλος, Ν. (Τρελλά.)  -  Ζατέλη, Ζ.  -  Θεοδωρίδης,            Πάνος.  -  Θεοτόκης, Κ. (Έργο.)  -  Θεοφίλου, Ν.  -  Ιωάννου, Γιωργ.                      (Πεζογραφία.)  -  Καββαδίας, Ν. (Βάρδια.)  -  Καββαδίας, Ν. Α.  -  Καζαντζής,             Τ. (Μέρα.)  -  Καλοκύρης, Δ. (Παπαδημητρκό-πουλος.)  -  Καραγάτσης, Μ.                (Εργοβιογραφικά - Προσωπικά.)  -  Καρκαβίτσας, Α. (Βιογραφι-κά -                          Ταξιδιωτική.) - Καχτίτσης, Ν. (Εργοβιογραφικά.) - Καψάσκης, Σ. - Κεσμέτη,              Ν.   -  Κόκκινμος, Διον. (Τουφεκιά.)  -  Κοντός, Γιαν. (Ποίηση.)  -  Κοτζιάς, Α.            (Έργο/μότο.)  - Κουτσούκος, Η.  -  Κοχλίας.  -  Μάρκογλου, Π. (Πεζογραφία –          Χώρος.) - Μέσκος, Μ. (Μουχαρέμ.) -  Μηλιώνης, Χ. (Δυτική.) -  Μητσάκης,              Γ.  -  Μητσάκης, Μ. (Αυτόχειρ/ εκδόσεις – Έργο/εκδόσεις.)  -  Μίσσιος,                    Χ. - Μποσταντζόγλου, Μ. (Έργο.) - Μωραϊτίδης, Α. (“Διηγήματα.“)  -  ΝΠοι              (Συμπόσια-/Πάτρα).  -  Ξεξάκης, Μ.  -  Παλαμάς, Κ.                                                (Θάνατος.) -  Παπαδημητρακόπουλος, Η. (Εργοβιογραφικά – Καλοκύρης –                Παυλόπουλος - Ραδιόφωνο.) - Παπαδιαμάντης, Α. (Βιογραφικά – Διηγήματα/            Γλώσσα – Διηγήματα/Μορφή – Διηγήματα/Στοι-χεία.) - Παπαδοπούλου, Αλ.-            Παυλόπουλος, Γ. (Αντικλείδια - Παπαδημητρακόπουλος.)  -  Πεζογραφία                  (Ληστρική).  -  Πέλλας, Ο.  -  Πεντζίκης, Ν. Γ. (Έργο/Σκαρίμπας – Κοχλίας –              Πεθαμένος - Προσωπικά.)  -  Πετρόπουλος, Η. (Έργο.)  -  Πετρόπουλος, Η.              (Προσωπικά.) - Πετσετίδης, Δ. (Διηγήματα.) - Πρασίνης, Φ. -  Ραγκαβής, Α.              (Λέιλα.)  -  Σινόπουλος, Τ. (Ποίηση - Ποίηση/θέματα - Προσωπικά.)   -                    Σκαρίμπας, Γ. (Έργο/Πεντζίκης – Έργο/πηγές – Έργο/στοιχεία – Μαριάμπας -            Lacrimae.)  -  Στογιαννίδης, Γ. (Αφήγηση.)  -  Χάκκας, Μ. (Έργο.)  -                        Χατζηαργύρης, Κ. (Οικογένεια.)  -  Χατζιδάκι, Ν.  -  Χουλιαράς, Ν. (Μια.)


Παπαδημητρακόπουλος, Παναγιώτης

Έλληνες λογοτέχνες (Ελληνικό κοινό).  -


Παπαδημητρίου, Γ

Σπανέας1


Παπαδημητρίου, Γ Δ

Βαφόπουλος, Γ. (Παλαμάς.)  -  Παλαμάς, Κ. (Βιογραφικά/Βαφόπουλος.)


Παπαδημητρίου, Δ

Χάρης, Π. (Έλληνες.)


Παπαδημητρίου, Έλλη

Αγγουλές, Φ.  -  Δούκαρης, Δ. (Παπαδημητρίου.)  -  Καραγκιόζης                            (Χαρακτηριστικά).  -  Κό-ντογλου, Φ. (Προσωπικά.)  -  Παπαδημητρίου, Ε.


Παπαδημητρίου, Ευαγγελία

Κούμας, Κ. (Ρήγας.)  -  Ρήγας Φεραίος (Έργο/Κούμας).


Παπαδημητρίου, Ι

Οικονόμος, Γ.


Παπαδημητρίου, Κ

Τερζάκης, Α. (Παπαδημητρίου.)


Παπαδημητρίου, Μαρία

Παπαδημητρίου, Μαρία


Παπαδημητρίου, Μυρσίνη

Κουντουράς, Μ. (Έργο.)


Παπαδημητρίου, Νίκος

Λογοτεχνία (Δημοσιογραφία).  -  Νεοελληνική Μετρική                                            (Χαρακτηριστικά).  -  Χατζής, Δ. (Ουγγαρία.)


Παπαδημητρίου, Ρούλα

Διάπλασις (Ξενόπουλος).  -  Ζιτσαία, Χ. (Ποίηση/θέματα.)  -  Νέα Εστία                    (Αφιερώματα/Θεσ-σαλονίκη).  -  Ξενόπουλος, Γ. (Διάπλασις.)  -  Στυλιανού,              Π. (Γη.)  


Παπαδημητρίου, Σάκης

Αλαβέρας, Τ. (Σημερινό.)  -  Αναγνωστάκης, Μ.                                                      (Υπέρ.)  -  Διαγώνιος.  -  Έλληνες λογοτέ-χνες (Νέοι/Διαγώνιος).  -  Ζάννας,              Π. (Δοκίμια.)  -  Καζαντζής, Τ. (Προσωπικά.)  -  Μαρω-νίτης, Δ.                              (Δοκίμια.)  -  Μητσάκης, Κ. (Άρης – Ελληνικό.)  -  Μποκοβός, Π.  -  ΝΔο                  (Θεσσα-λονίκης).  -  Πετρόπουλος, Η. (Δοκίμια.)  -  Χριστιανόπουλος, Ντ.                (Δοκίμια.)


Παπαδημητρίου-Λεονταρίτη , Α

Συκουτρής, Ι. (Δάσκαλος.)


Παπαδήμος, Α

Νέα Εστία (Ιστορία)


Παπαδήμος, Δημήτριος

Παπαδήμος, Δ.


Παπάδης, Δ

Μαρκάκης, Μαν. (Φιλοσοφία - Φιλοσοφικές.)


Παπαδιά-Λάλα, Αναστασία

Ελληνικό Ινστιτούτο (Υπότροφοι).  -  ΝΘ (Κρήτης/θέματα)


Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος

Παπαδιαμάντης, Α. (Βιογραφικά – Εργοβιογραφικά - Παπαδιαμάντης.)


Παπαδιαμαντόπουλος, Ι

Σούτσος, Α. (Έργο.)


Παπαδίτσας, Δημήτρης

Δημουλάς, Α. (Έργο.)  -  Εμπειρίκος, Α. (Έργο – Ποίηση.)  -  Ευαγγέλου, Α.              (Διάλειμμα.)  -  Θέμελης, Γ. (Ποίηση/είδωλα.)  -  Καραβασίλης, Γ.                            (Παπαδίτσας.)  -  Καραβίας, Π. (Παπαδί-τσας.)  -  Καραντώνης, Α. (Έργο -                Κριτικός.)  -  Κατσαρός, Μ. (Μπαλλάντα.)  -  Λογοτεχνία (Ποίηση).  -  ΝΠοι              (Γυναικεία – Ιστορία <1950>).  -  Παλαμάς, Κ. (Έργο/επιβίωση.)   -                        Παναγιωτόπουλος, Ι. (Πάτμος.)  -  Παπαδίτσας, Δ. (Από - Έργο –                            Εργοβιογραφικά - Καραβίας - Ουσίες - Ποίηση - Ποίηση/Γλώσσα - Τσάτσου.)            Παπατσώνης, Τ. (Ποίηση.)  -  Ποίηση (Κοινωνία).  -  Πρεβελάκης. Π.                        (Έργο.)  -  Σολωμός, Δ. (Ποίηση/στοιχεία μυστικά.)  -  Τερ-ζάκης, Α.                        (Στοχαστής.)  -  Τσάτσου, Ι. (Πα-παδίτσας - Χρόνος.)  -  Χάρης, Π.                          (Έργο.)  -  Χατζίνης, Γ. (Έργο/ύφος.)


Παπαδογεώργος, Σ

Αρμένης, Γ.


Παπαδογιαννάκης, Βασίλης

Παπαδογιαννάκης, Β-.


Παπαδογιαννάκης, Νικόλαος Ε

Βλαστός, Παύλος.  -  Καρκαβίτσας, Α. (Έργο/γλώσσα.)  -  Κουφάκης, Δ.  -  Μάνος, Κ.  -  Νεοελληνική Παιδική (Ιστορία - Φιλολογηική).  -  Krumbacher, K.


Παπαδογιάννη, Ελένη

Κριεζή, Τ.  -  Τσιτσεκλή, Π.


Παπαδογιώργος, Βασίλης

Κυριαζής, Α. (Ποίηση/στοιχεία.)


Παπαδόπουλλος, Θεόδωρος

Βουστρώνιος, Γ.  -  Ελληνικά Δημοτικά (Άσμα της – Άσμα των - Κύπρου/                  παραλλαγές).  -  Ελληνικά Παραμύθια (Κύπρου/Μενάρδος – Κύπρου/                        συλλογές - Συλλογές).  -  Ελληνικές Παραδόσεις (Θέματα/εικόνες). Επωδές. -            Εταιρεία Κυπριακών.- Κορνάρος, Β. (Ερωτόκριτος/επι-δράσεις.)  -                            Μενάρδος,  Σ. (Ελληνικά - Κυπριακά.)  -  Νεοελληνική Δημώδης Λογοτεχνία              (Κύπρου).  -  ΝΔιαφωτισμός (Κύπρο).  -  Παραμύθι (Τυπολογικά).


Παπαδόπουλος, Α

Γαδάρου.  -  Σκούφος, Φ.


Παπαδόπουλος, Α   Α

Ελληνικά Παραμύθια (Πόντου).  -  Ελληνικές Παροιμίες (Πόντου).


Παπαδόπουλος, Αθανάσιος

Βαλαωρίτης, Α. (Ποίηση/στοιχεία.)  -  Κορυδαλεύς, Θ. (Προοίμιον –                        Oeuvres.)  -  Μηνιάτης, Η.


Παπαδόπουλος, Άνθιμος

Αθηνά.  -  Ακριτικά (Αναγνώρισις).  -  Βαλαβάνης, Ι.  -  Θέρος, Α. (Τραγούδια            των.)  -  Κτενίδης, Φ.  -  Χατζιδάκις, Γ.


Παπαδόπουλος, Αντώνης

Αγγελής, Β.  -  Αγοργιανίτης, Π.  - Αγριτέλλης, Χ.  -  Αμανατίδου,                             Ν. - Αναστασάκος, Σ. - Αργυρίου, Θ. - Αυγουστάκης, Σ. - Βαλαδώρος, Ν. -                Βαλέτας, Κ. (Έργο – Κορίτσι.)  -  Βλάχος, Ν.  -  Βόκοβιτς, Ν.  -  Γαληνού,                  Ε.  -  Γερόσταθος, Λ.  -  Γεωργίτση, Τ.  -  Γιαννάκης, Ν.  -  Γιάνναρης, Γ.                  (Εκφυλισμός.)  -  Γκιζέλης, Β.  -  Διακομόπουλος, Δ.  -  Ελληνικές Παροιμίες              (Πόντου).  -  Ζουγανέλη-Χούσου, Α.  -  Θεοδώρου, Β. (Ευνοημένοι.)  -                    Θεοφίλη-Προεστού, Κ.  -  Καμαρινοπούλου-Σακαβέλη, Σ.  -  Καμίτσος,                    Γ.  -  Κανελλόπουλος, Φ.  -  Καπετανέας, Β.  -  Καπλαντζής,                                    Λ.  -  Καραγιάννη-Χαλκιά, Α.  -  Κατράκης, Π. (Κίτρινα – Μυστικές.)  -                      Κατσιγιάννης, Χ. (Ευθύς.)  -  Κατσιμάνης, Δ.  -  Καφετζή, Κ.  -  Κοζαδίνος,                Ν. - Κολύβας, Χ.  -  Κουτρούλης, Ν.  -  Κυριακάκος, Γ.  -  Κωνσταντινίδου,                Β. - Κωνσταντούρου-Κατρίτση, Δ.- Λαέρτη, Μ. - Λεονταρίτη, Β. - Λιάκος,                  Κ. - Λιβιτσιάνου-Υδραίαυ, Β. - Λιόγγαρης, Β. - Μασούρης, Δ. - Μαυριώτης,                Αυ. - Μεσσηνέζης, Κ. - Μουζάκη, Μ. (Δοξαστικό.) - Μπέλμπα, Ε. - ΝΘ (Μισέ). -   Ντεντές, Β.  -  Ξενέλλης, Γ.   -  Παιονίδου, Ε. (Διαδρομές.)  -  Παπαδόπου- λος, Αγ.  -  Παπανικολά, Ρ.  -  Πιερρουτσάκος, Γ.  -  Πιέτρη-Αυγούστη, Κ.  -  Πίππα, Ε.  -  Πράτσικας, Μ. (Θεατές.)  -  Πρόφης, Γ.  -  Ρέγκου-Σγουρού,  Ευ. - Ρέππας, Θ.  -  Σα-ραντάκου-Θαλάσση, Χρ.  -  Σεφέρης, Γ.                                (Κοσμοθεωρία.)  -  Σιμόπουλος, Η. (Θρόισμα.)  -  Σιώκου, Γ.  -  Σκατζάκης,                Ευ. - Σπύρου, Γ. - Στελλάκη, Δ. -  Συνοδινός, Μ. -  Τόλη, Ει. -  Υδραίος,                    Π.  -  Χαλιακόπουλος, Γ.  -  Χάρης, Π. (Παπαδόπουλος.)


Παπαδόπουλος, Απόστολος

Βούλγαρης, Ευ. (Φιλία.)


Παπαδόπουλος, Γιάννης

Γκιάλας, Α. -  Καραγκιόζης (Ιστορία).  -  Μιχαηλίδης, Β. (Γέρος –                              Εργοβιογραφικά. - Ρω-μιός.) - ΝΠοι (Στοιχεία ηρωϊκά). - ΝΚουκλοθέατρο                  (Ιστορία).  -  Παπαδόπουλος, Γιαν.  -  Σεφέρης, Γ. (Ποίηση.)  -  Συναδινός, Θ.            (Καραγκιόζης.)


Παπαδόπουλος, Δ

Λιδωρίκης, Α. (Προσωπικά.)  -  Μαυροκέφαλος, Σ.  -  Φασουλής, Στ.


Παπαδόπουλος, Δημήτριος

ΕΔΤ (Σταυρίν).  -  Ελληνικές Παροιμίες (Σταυρίν).  -  Κυριαζής, Α.                            (Βιβλιογραφικά.)  -  Μπαστιάς, Κ. (Παπαδόπουλος.)


Παπαδόπουλος, Διονύσης

Αγγέλου, Π.  -  Ασλάνογλου, Ν.-Α. (Ποίης/Νεοελληνική.)  -  Γκάτσος, Ν.                    (Ποίηση/στιχουργι-κή.)  -  Υπερρεαλισμός στην Ελλάδα (Ποίηση).


Παπαδόπουλος, Ε Α 

Μαυρής, Ν.


Παπαδόπουλος, Θ

Κόρσος, Δ.  -  Κόρφης, Τ. (Βιογραφία.)  -  

Μενάρδος, Σ. (Κυπριακά.)  -  Μύθος (Τυπολογικά).  -  Χουρμούζης, Μ.                      (Λεπρέντης.)


Παπαδόπουλος, Θανάσης (Θάνος)

Βενιαμίν (Κοινωνία).  -  Πετσάλης-Διομήδης, Θ. (Ανθρώπινη.)


Παπαδόπουλος, Θεόδωρος

Διγενής (Κοινωνικά).  -  Επετηρίς.  -  Θρήνος της                                                    Κύπρου. - Κυπριακαί. - Λιπέρτης, Δ. (Έργο.) -  ΝΠοι (Κύ-πρου/θρησκευτική -            Κύπρου/πετραρχισμός). -


Παπαδόπουλος, Θωμάς

Αλλάτιος, Λ. (Βιογφαφικά – Ελλάς – Εργοβιογραφικά – Χίος –                                 Carte.) - Βερνάτσας, Ρ. - Βιβλιοθήκη. - Βοσκοπούλα - Δαβίδ. -  Ελληνική                    Βιβλιογραφία.  -  Κέντρον Επιστη-μονικών.  -  Κοραής, Α. (Βιο-γραφικά –                  Γενεαλογικά.)  -   Κορυδαλεύς, Θ. (Ζάκυνθο.)  -  Λογοτεχνία                                    (Δημοσιογραφία).  -  Μετάφραση Ελλάδα (Celano).  -  Νίτσος, Κ.                              (Παπαδόπουλος.)  -  Παπαδόπουλος, Θωμ.


Παπαδόπουλος, Ι

Τερζάκης, Α. (Παπαδόπουλος.)  -  Χάρης, Π. (Παπαδόπουλος.)


Παπαδόπουλος, Ιάκωβος

ΝΛ (Διασποράς/Γερμανία)


Παπαδόπουλος, Ιάσων

Δημαράς, Κ. (Ιστορία.)


Παπαδόπουλος, Ιωάννης

ΝΘ (Διασκευές).


Παπαδόπουλος, Κ  Α

Σολωμός, Δ. (Καταστροφή.)


Παπαδόπουλος, Κ 

Ηλιού, Φ.  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/Γλώσσα.)


Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος

Κοραής, Α. (Μειονότητες.)


Παπαδόπουλος, Κώστας

Χάρης, Π. (Παπαδόπουλος.)


Παπαδόπουλος, Λ

ΕΛΤ (Ελληνική).  -  Μαγγανάρης, Α. (Προσωπικά.)  -  Νεοελληνικά                          (Εξωτερικό/ Τσεχοσλοβακία) Παπαδόπουλος, Λάζαρος Εργατικό


Παπαδόπουλος, Λευτέρης

Αναστασέλλης, Σ. (Εργοβιογραφικά.) - Ελληνικά Λαϊκά Τραγούδια (Ελληνική            κοινωνία).  - Θεοδωράκης, Μ. (Έργο/Παπαδόπουλος.)  -  


Παπαδόπουλος, Λ.  -  Σαμαράκης, Α. (Προσωπικά.)

Παπαδόπουλος, Λυσίμαχος  ΝΛ (Εξωτερικό/Τσεχοσλοβακία)


Παπαδόπουλος, Μαργαρίτης

Πράτσικας, Μ. (Εργοβιογραφικά.)


Παπαδόπουλος, Πέτρος

Κιτσίνης, Δ.  -  Μετάφραση Ελλάδα (Γαλλικής λογοτεχνίας – Γαλλικού                      θεάτρου - Camus - Mau-passant). -  Merlier, O. (Εργοβιογραφικά.) - Pernot,            H. (Εργοβιογραφικά.)


Παπαδόπουλος, Σ

Κασομούλης, Ν.


Παπαδόπουλος, Σάββας

ΕΔΤ (Καρς - Φάτσας). - Ελληνικά Παραμύθια (Καρς - Πόντου/βιβλιογραφικά – Φάτσας).  -  Ελληνικές Παραδόσεις (Καρς – Πόντου – Φάτσας). -                           Ελληνικές Παροιμίες (Καρς).  -  Ελλη-νικοί Μύθοι (Καρς – Φάτσας). 


Παπαδόπουλος, Στέφανος

Έλληνες λογοτέχνες (Εθνική Αντίσταση).  -  Λάσκαρης, Μ.                                      (Εργοβιογραφικά.)  -  Μπουμπου-λίδης, Φ. (Νεωτέρα.)


Παπαδόπουλος, Ταξιάρχης

Αλεξανδρόπουλος, Μ. (Μικρό.)


Παπαδόπουλος, Χρυσόστομος

Λούκαρης, Κ. (Πατριάρχης.)


Παπαδοπούλου, Αρχοντία

Σεφέρης, Γ. (Ποίηση/πηγές/Μικρασιατική.)


Παπαδοπούλου, Ασπασία

Νεοελληνικά Ημερολόγια.  -

Παπαδοπούλου, Ελένη

Βηλαράς, Ι. (Μύθοι.)  -  Έλληνες λογοτέχνες (Επτανήσου). -                                    Επτανησιακή.  - Κογεβίνας, Ν.  -  Κονεμένος, Ν. (Επτανησιακή.)  -  Μαβίλης,              Λ. (Ελληνικό.) - ΝΛ (Ιστορία <20 ος αι.>). - Σολωμός, Δ. (Ιταλική - Elogio.)

Παπαδοπούλου, Ευανθία

Mετάφραση Ελλάδα (Βουλγάρικης).


Παπαδοπούλου, Ιωάννα

Καβάφης, Κ. (Απολείπειν.)


Παπαδοπούλου. Μάρθα

Σολωμός, Δ. (Προσωπικά.)


Παπαδοπούλου, Μαρία

Γιαγκουλλής, Κ. (Τέχνη.)  -  Λογοτεχνία (Ελληνική εκπαίδευση/γλώσσα)


Παπαδοπούλου, Μαρία-Λουίζα

ΝΘ (Ιστορία <1999>)


Παπαδοπούλου, Παναγιώτα

Λογοτεχνία (Φυλακής)


Παπαδοπούλου, Χ  Ν

ΕΔΤ (Ανατολικής).  -  Ελληνικά Παραμύθια (Ανατολικής).


Παπαδοπούλου-Ιωαννίδου, Λιλή

Νεοελληνική Μετρική (Ιστορία).  -  ΝΠοι (Μετρικά - Ρυθμός).


Παπαδούκας, Παναγιώτης

Ασημακόπουλος, Γ. (Άλλος – Ανεργία – Γελάτε – Γυναίκες – Δώδεκα και – 12            παρά – Εκατό χιλιάδες – Μπετόβεν – Να – Σταχτοπούτα – Τζώνυ – Τρεις –              Φεστιβάλ – Χαρούμενη – Ψυχραι-μία.)  -  Ζακόπουλος, Ν.                                      (Σημερινός.)  -  Παπαδούκας, Π.  -  Ρώτας, Β. (Νεοελληνικό Θέατρο.)


Παπαδριάνος, Ιωάννης

Δάρβαρις, Δ.  -  Ζαχαριάδης, Γ.   -  Καραθανάσης, Α.  -  Ρήγας Φεραίος (Βαλκάνια).


Παπαευαγγέλου, Ζωή

Βαλτινός, Θ. (Ορθοκωστά.)


Παπαζήση, Ισαβέλλα

ΝΛ (Εκθέσεις/Φραγκφούρτη)


Παπάζογλου, Αβρ

Βαφοπούλου, Α.  -  Ξεφλούδας, Στ. (Στο.)  -  Σπανδωνίδης, Π. (Εισαγωγή.)


Παπάζογλου, Γεώργιος

Μοσχιώτης, Μ.  -  Φιλάγρης, Ι.


Παπάζογλου, Κ

ΕΔΤ (Ορολογικά)


Παπάζογλου, Τριαντάφυλλος-Λευτέρης

Γιάκος, Δ. (Βωμολοχίας.)


Παπάζογλου, Χρήστος

Γαραντούδης, Ευ.  -  Εμπειρίκος, Α. (Οκτάνα.)  -  Κυριακίδης, Σ.                              (Εργοβιογραφικά.)  -  Νεοελληνικά (Εξωτερικό/Ελβετία).  -  Σεφέρης, Γ.                  (Αγιάναπα – Άρνηση – Ελληνική κοινωνία – Ποίηση/θέματα/                                    θάλασσα.)  -  Σολωμός, Δ. (Έργο/θέματα/άγ-γελοι – Carmen.)  -  Χατζής, Δ.            (Βιογραφικά.)


Παπάζογλου-Μάργαρη, Θεανώ

Αντωνίου, Τ. (Έργο.)  -  Ζαμπούνης, Κ.


Παπαζώτος, Θ

Έρωτος


Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη

Βιζυηνός, Γ. (Έργο/πηγές.) - Ελληνικές Παροιμίες (Πόντου). - Θεοτόκης, Κ.                (Κορφιάτι-κες.)  -  Μυριβήλης, Σ. (Βιογραφικά.)  -  Παπαδιαμάντης, Α.                      (Έργο/Στοιχεία σατιρικά.)  -  Ρήγας Φεραίος (Ποίηση/θέματα)


Παπαθανασίου, Ανθή

ΝΠοι (Θέματα/θάνατος).  -  Πεντζίκης, Ν. Γ. (Ποίηση/κοσμοθεωρία.)


Παπαθανασίου, Ασπασία

Ρίτσος, Γ. (Έργο.)


Παπαθανασίου, Βάνα

Παπαθανασίου, Β.


Παπαθανασίου, Θεμιστοκλής

Γιαννούλης, Ε. (Εργοβιογραφικά/συμπόσια.)  -  Κόκκινος, Δημ.                                (Λυρικά.)  -  Κραψίτης, Β. (Αληθινή – Λόγιοι – Σουλιώτες από – Σουλιώτες                στα – Φως.)  -  Τζιόβας, Π.  -  Χατζηφώτης, Ι. (Ελλην-ορθόδοξη – Πάτμος.)


Παπαθανασίου, Λέανδρος

Charioteer


Παπαθανασίου, Στέλιος        

Αλεξάνδρου, Α. (Μεταφραστής.)  -  Καζαντζάκης, Ν. (Βραβείο.)  -                            Κοντολέων, Μ. (Από-ψεις.)  -   Μπούμη-Παπά, Ρ.                                                    (Μεταφράστρια.) - Μυριβήλης, Σ. (Έργο/θέματα - Πτερόεντα - Στάθης.) -                  Νεοελληνική Παιδική (Κοινό).  -  ΠΛ (Κοινό).  -  Παπαγιώργης, Κ. (Αλέξαν-                δρος.)  -  Σαμαρά, Ζ. (Προοπτικές.)


Παπαθανασόπουλος, Θανάσης

Αβέλλιος, Α. - Αγγελής, Δ. - Αθανασιάδης, Τ. (Αγία - Αίθουσα - Ελεγειακό -                Μεσαιωνικό – Παιδιά – Πεζογραφία – Τελευταίοι - Φρουροί.) -                                  Αθανασιάδης-Νόβας, Γ. (Βλαχογιάννης – Διηγήματα – Έργο/κείμενα –                      Ποίηση – Ψαρεύοντας.)  -  Αθανασιάδης-Νόβας, Θ. (Έργο –                                    Θεατρικός.)  -  Αθανασούλης, Κ. (Ποίηση.)  -  Αλαγιαλής-Τσιαλίκ,                              Σ. - Αλεξίου, Σ. (Σολω-μιστές.) - Ανδρεάδης, Α. (Θεατρικός.)  -                                Ανεμογιάννης, Γ.  -  Αρκαδίου, Μ.  -  Βαλιού-λης, Σ. (Ανταίοι.)  -  Βάρναλης,              Κ. (Ποίηση.)  -  Βαφόπουλος, Γ. (Άπαντα – Δάπεδο – Διηγή-ματα – Έργο –                Εργοβιογραφικά – Εσθήρ – Θρύλος – Μεγάλη – Νεοελληνικό – Ξύπνημα –                Ποίη-ση – Σελίδες.)  -  Βέης, Ν. (Κίντζιος.)  -  Βιζυηνός, Γ. (Έργο –                            Εργοβιογραφικά - Πεζογρα-φία/θέματα.) -  Βλαχογιάννης, Γ. (Αθανασιάδης-              Νόβας – Εργοβιογραφικά/συμπόσια.)  -  Βογιατζόγλου, Β. (Δεκατρείς.) -                  Βότση, Ο. (Εξέδρα – Ξέφωτα – Ποίηση.)  -  Βραδυνή. - Βρεττάκος, Ν.                      (Ηλιακός - Ποίηση/θέματα/άνθρωπος.) - Γαβριηλίδης, Σ. - Γιαννόπουλος,                  Αλκ. (Ποιήματα.)  -  Γιαννόπουλος, Τ. (Επιλογή Α’ – Τρίτη.)  -  Γιατράκος,                Δ.  -  Γρανίτσας, Στ.  -  Γραφή.  -  Δασκαλόπουλος, Δ. (Κ.)  -  Δέφνερ, Ο.                (Θύαμις.)  -  Δημάκης, Μ. (Ποίη-ση.)  -  Δημητρακόπουλος, Φ. (Άνθος –                  Βυζάντιο.)  -  Δημούλης, Στ.  -  Δικταίος, Α. (Ταξί-δι.)  -  Δροσίνης, Γ.                      (Άπαντα.)  -  Έλληνες λογοτέχνες (Ελληνικά – Ναυπακτίας – Συμπόσια/                    Θεσσαλονίκη).  -  Ελληνικά Δημοτικά (Ρούμελης – Σαράντα).  -  Ελληνικά                Λογοτεχνικά (Αφιερώματα – Έλληνες - Ιστορία <1927>).  -  Ελληνικές                    Παροιμίες (Κραβάρων). -  Εμβόλιμον. - Επίλογος. - Εποχές. - Ερουρέμ. -                  Ευαγγέλου, Ι. (Αισθητικές – Ψηφίδες – Ψηφιδωτό.)  -  Ευθύμιος.  -  Ζαδές,              Δ. (Πάνω.)  -Ζαμπαθά-Παγουλάτου, Φ.  -  Ζώρας, Γερ.  -  Ζώτος, Μιν.                      (Ποίηση.)  -  Θέμελης, Γ. (Ποίηση – Ποίηση/θέματα.)  -  Θεοτοκάς, Γ.                      (Θέατρο) - Καβάφης, Κ. (Αγαίο – Ατελή.)  -  Καζαν-τζάκης, Ν.                                (Αδερφοφάδες - Αιγαίο - Αίγινα/σπίτι - Βιβλιογραφικά -  Βιογραφικά.)  -                    Καζαντζάκης, Ν. (Διαμαντάρας - Έργο/κοινό - Θέατρο - Κίντζιος - Κωμωδία – Δογοτέχνης – Μουσείο – Νο-μικός – Οδύσσεια – Οδύσσεια/πηγές/Verne –              Πολιτικός – Σοσιαλιστική – Τερτσίνα.)  -  Καιρο-φύλλας, Γ. (Αθηναϊκό.)   -                Κάλβος, Α. (Έργο – Εργοβιογραφικά - Προσωπικά.)  -  Καλλίνικος,                          Π.  -  Κανελλόπουλος, Π. (Γεννήθηκα.)  -  Καραγκιόζης (Στοιχεία                              χιουμοριστικά).  -  Καραντώνης, Α. (Φαναριώτικη.)  -  Καρέλλη, Ζ. (Έργο –              Εργοβιογραφικά - Φαντασία.)  -  Καρέλλης, Μ.  -  Καρκαβίτσας, Α.                          (Ζητιάνος.)  -  Κάσδαγλης, Ε.  -  Καστανιώτης, Θ.  -  Κατσίμης, Σ.                            (Στέγη.) - Κεσμέτη, Ν. - Κλάρας, Μ. (Φιλόσοφος.) - Κοκκαλίδου-Ναχμία,                    Ν.  -  Κόντογλου, Φ. (Έκφρασις – Έργο.)  -  Κορέλας, Χ.  -  Κόρσος,                        Δ.  -  Κόρφης, Τ. (Βιογραφία.)  -  Κότσιρας, Γ. (Έργο – Ηρό-στρατος -                      Ποίηση.)  -  Κουλούρης, Χ. (Τέκνα.)  -  Κυκλαδικό.  -  Κυριαζής, Νίκος. -                    Κων-σταντίνου, Β. - Κωστίδης, Δ. (Αργό – Ιστορίες – Νύχτα.) - Κώστιου,                  Κ. - Λαζανάς, Β  . (Μεταφραστής/Αρχαία ελληνικά επιτύμβια - Φιλολογικά.)                Λαμπαδαρίδου-Πόθου, Μ. (Υπερ-οχή.)  -  Λάνταβος, Κ.  -  Λαουτάρη-                        Γκριτζάλα, Α.  -  Λιγνάδης, Τ. (Καταρρέω.)  -  Λογο-τεχνία (Ορολογικά). -                  Λουκόπουλος, Δ.  -  Μακεδονικόν.  -  Μακρής, Σ. (Ένοχοι – Ποιήμα-τα.)  -                Μακρυγιάννης, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Μαλεβίτσης, Χ. (Φιλόσοφος.)  -                    Μανουσά-κης, Γ. (Άνθρωποι – Χώροι.)  -  Μαραβέλιας, Σ.  -  Μάργαρης, Β.                (Συγγραφείς.)  -  Μαστρο-δημήτρης, Π. (Ανάλεκτα - Πρόλογοι.) -                              Μενίδης, Δ. -  Μεταλληνός, Γ. -  Μετάφραση Ελλάδα (Pound).  –                              Μιχαηλίδης, Κ. Π. (Ανθρώπινο - Έργο - Οικείωση.) - Μόσχος, Ε. (Θέματα -                Μεταφραστής – Μεταφυσική - Μύρο – Πέτρος - Πρόσωπο.)  -  Μόσχου-                    Σακορράφου, Σ.  -  Μούλιος, Φ. (Πορτραίτο.)  -  Μπολέτσης, Στ.  -                          Μπουνιαλής, Μ. Τζ. (Κρητικός/εκδόσεις.)  -  Μπούτος, Β.  -  Μυριβήλης, Σ.                (Εργοβιο-γραφικά - Ταξιδιωτική.)  -  Μωραϊτίδης, Α. (Έργο.)  -  ΝΛ                            (Αφιερώματα – Λογ. Βρ./Βρ. Ειρή-νης – Λογ. Βρ./Κύπρος).  -  Νεοελληνική                Μετρική (Τερτσίνα).  -  ΝΛαϊκό Θεάτρο (Περίστας).  -  Νεστορίδης, Κ.  -                    Νικηφόρου, Τ. (Αναρχικά.)  -  Ξενόπουλος, Γ. (Θέατρο/εκδόσεις.) -                          Ουράνης, Κ. (Ποίηση.)  -  Παλαμάς, Κ. (Επιστήμες.)  -  Παλλάντιος, Μ.                      (Τριάντα.) - Πανα-γιωτόπουλος, Ι. (Παράθυρο - Ποίηση.)  -                                      Παναγιωτούνης, Π. (Διόνυσος.)   -  Πανσελήνου, Ευ. (Γράμμα – Λυρικές.) -                Παντζέλιος.  -  Πανωφοροπούλου-Λεβέντη, Α.  -  Παπαδάκης, Νίκος Α.  -                  Παπαδιαμάντης, Α. (Αλληλογραφία – Εργοβιογραφι-κά/Συμπόσια –                            Μεταφραστής – Ποίηση.) - Παπαδιαμαντι-κά. - Παπαδίτσας, Δ. (Ποίηση.) -                Παπαθανασόπουλος, Θ. (Χατζηφώτης.)  -  Παπαϊωάννου, Ει.  -                                Παπαϊωάννου, Μ. (Λάθος.)  -  Παπακωνσταντίνου, Δ. (Εργοβιογραφικά –                  Κριτική.) - Παπαστάμος, Γ. (Ιππότης.) - Παπατσώνης, Τ. (Εργοβιο-γραφικά                Ποίηση – Ποίηση/ κοινωνία.)  -  Παπαχρήστου-Πάνου, Ε. (Νόημα –                          Φτερούγισμα.) - Παππάς, Ν. (Όγδοη.) - Παππάς, Τ. - Πάσχος, Π. (Αίμα –                  Γεράκι – Έργο – Ερώδιος – Λευκοπηγή - Τιμητικές.)  -  Πατριαρχέας, Γ.                    (Μεταφραστής.)  -  Παυλέα, Ρ.  -  Παυλοπού-λου, Α. (Πρωτόπλαστος.)  -                  Περεσιάδης, Σ.  -  Πιερίδης, Γιαγκ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Πλατής, Ε.                          (Κριτικοί.)  -  “Ποίηση.“  -  Πολιτάκης, Α.  -  Πολίτης, Θ.  -  Πρεβελάκης, Π.                (Νέος.) - Ρίτσος, Γ. (Έργο/εξέλιξη.)  - Ρόπτρο. - Σαμιακή. -  Σαμουηλίδης,                  Χ. (Ιστο-ρία.)  -  Σαχίνης, Α. (Κριτικός – Προσεγγίσεις - Τετράδια.)  -                        Σέττας, Δ. (Εργοβιογραφικά - Εύβοια.) - Σεφέρης, Γ. (Έξι - Έργο/κείμενα -                Εργοβιογραφικά.)  -  Σιατόπουλος, Δ. (Γκρέκο - Μεταφραστής.) -                              Σικελιανός, Α. (Αιξωνή – Έργο/κείμενα - Κίντζιος.)  -  Σκαρίμπας, Γ.(Φυγή.)                Σολωμός, Δ. (Άπαντα <Αλεξίου> - Γυναίκα.)  -  Σταθόπουλος, Θ.  -                          Σταμάτης, Κ. (Παγκόσμια.)  -  Σταματίου, Στ. (Εργοβιογραφικά – Ποίηση -                Τροβάς.) - Σταμέλος, Δ. (Έργο – Λαογραφικά.)  -  Στασινόπουλος, Μ .                      (Ποίηση.) - Στασινοπούλου, Μάρω. - Σταφυλάς, Μ. (Καζαντζάκης.) -                        Συγγραφέας (Εξουσία).  -  Σφυρίδης, Π. (Αντιπαροχή.)  -  Τερζάκης, Α.                      (Εποχές.)  -  Τερτσίνα.  -  Τζουβέλης, Σ.  -  Τουτουντζάκης, Ν.                                (Καραγάτσης.)  -  Τραυλαντώνης, Α. (Έργο.)  -  Τροβάς, Δ.  -  Τσακωνάς,                  Δ. (Ιστορία – Λογοτεχνία – Σχολή.)  -  Τσατσάνης, Γ.  -  Τσάτσος, Κ.                        (Αρχαιογνωσία.)  -  Τσιρόπουλολς, Κ. (Αλφάβητο – Διηγήματα –                              Καθημερινή – Μυστήριο - Τελικά.)  -  Τσούρας, Ν.  -  Φιλολογική                              Πρωτοχρονιά. - Φραγκόπουλος, Θ. (Σιωπηλό.) - Χαλίδης, Ι. -  Χάρης, Π.                    (Έλληνες – Έργο – Κριτικός – Μεταπολεμικός – Οράσεις – Συνομιλίες -                      Ταξιδιωτική.)  -  Χα-τζηφώτης, Ι. (Παπαθανασόπουλος.)  -   Χρυσάνθης, Κ.                (Από την - Παιδάκι.)


Παπαθεμελή, Σάρα 

Εμπειρίκος, Α. (Μέγας/ύφος.)


Παπαθέμελης, Στέλιος

Κανελλόπουλος, Π. (Έργο/θέματα.)


Παπαθεοδώρου, Αποστ

Ζιτσαία, Χ. (Εργοβιογραφικά - Μηνύματα.)


Παπαθεοδώρου, Άρης

Θεοτόκης, Κ. (Ζωή/ελληνική.)


Παπαθεοδώρου, Γιάννης

Ελεφάντης, Α.  -  Ηλιού, Φ.  -  Σεφέρης, Γ. (Αντάρτες – Έργο/πηγές/                      eλληνική.)  -  Τσίρκας, Στ. (Ακυβέρνητες/θέματα – Λέσχη/ελληνική.)  -  


Παπαθεοδώρου, Ε

Ελύτης, Ο. (Μονόγραμμα.)


Παπαθεοδώρου, Ι

ΝΛ (Δεκαοχτώ)


Παπαθέου, Κ

Πατρίκιος, Τ. (Εργοβιογραφικά.)


Παπαθεοφιλόπουλος, Κώστας

Τέχνη (Έμπνευση – Ορολογικά)  


Παπαθωμόπουλος, Μανόλης

Ακριτικά (Άσμα).  -  Βελισαριάδα.  -  Βίος του.  -  Μπουμπουλίδης, Φ.                        (Ανέκδοτοι – Διή-γησις.)  -  Πόλεμος.  -  Πωρικολόγος.  -  Σπανέας.


Παπαϊακώβου, Κατερίνα

Θέατρο (Θεατρικός χώρος).


Παπαϊωάννου, Α

Σακελλαρίου, Χ. (Ιστορία.)


Παπαϊωάννου, Άννα

Σουρής, Γ. (Άννα.)


Παπαϊωάννου, Αντώνης

Αποστολόπουλος, Αποστόλης.  -  Γιάνναρης, Γ. (Έλληνες.)  -  Δημητρίου,                  Κ.  -  Διλμπόης, Γ. (Παρθενώνας.)  -  ΕΛΤ (Ελληνικός).  -  Ζαχαριάδης,                      Ν.  -  Καββάδας, Ν.  -  Κάσδαγλης, Ν. (Εργοβιογραφικά.)  -  Λέντζης,                        Δ.  -  Μυλωνάς, Κ.  -  ΝΜ υθιστόρημα (Διασποράς).  -  Παπαδιαμάντης, Α.                (Ελληνική Εκκλησία.) - Παπαθανασόπουλος, Π. - Ριζάκης, Κ.  -  Σέρρας, Δ.


Παπαϊωάννου, Απόστολος

Βελούδης, Ι.  -  Γεδεών, Μ.  -  Μανούσος, Α.  -  Παπακώστας, Γ.  -  Πολίτης,              Νικολ. (Θερειανός.)  -  Σά-θας, Κ. (Βελούδης.)  -  Χαριτάκη-Καψωμένου, Α.


Παπαϊωάννου, Βάγγος

Δεδούσης, Β. (Ερωτόκριτος.)  -  Μετάφραση Ελλάδα (Αρχαίων                                Ελλήνων).  -  ΝΛ (Πηγές/Λου-κιανός).


Παπαϊωάννου, Γεωργία

ΝΘ (Ζακυνθινές).         


Παπαϊωάννου, Γιάννης

Κόντογλου, Φ. (Βυζαντινός.)  -  Παπανούτσος, Ε. (Ελληνική εκπαίδευση -                Προσωπικά.)  -  Ρεμπέτικα (Μουσική.)  -  Τερζάκης, Α.                                            (Παπαϊωάννου.)  -  Χουρμούζιος, Αι. (Προσωπικά.)


Παπαϊωάννου, Δημήτρης

Καπετανάκης, Δ. (Ρέκβιεμ.)


Παπαϊωάννου, Ευστράτιος

Καμπύλης, Α.


Παπαΐωάννου, Ζένη

Απόλλων <Θέατρο στην Ερμούπολη>


Παπαϊωάννου, Ι

Καζαντζάκης, Ν. (Μουσική.)


Παπαϊωάννου, Κ

Ελληνικές Παροιμίες (Σωζόπολης).


Παπαϊωάννου, Κωνστάντια

ΝΛ (Κύπρου/Θέματα).


Παπαϊωάννου, Κώστας

Βασιλειάδης, Νίκος


Παπαϊωάννου, Λάκης

Γουζέλης, Δ.


Παπαϊωάννου, Λίνα

Σιδέρης, Γ. (Βιβλιογαρικά.)


Παπαϊωάννου, Μιλτιάδης

Σαμαράκης, Α. (Έργο.)


Παπαϊωάννου, Μιχάλης

Αδάμος, Τ.  -  Αλεξίου, Ε. (Έργο.)  -  Αναστασίου, Μ.  -  Αποστολίοδης, Η.                (Ανθολογία των.)  -  Αυγέρης, Μ. (Ελληνική ποίηση – Εργοβιογραφικά.)  -                Βαλέτας, Γ. (Εργοβιογραφι- κά.)  -  Βάρναλης, Κ. (Γενιά - Έργο –                              Εργοβιογραφικά – Φως.)  -  Βηλαράς, Ι. (Ελληνική.)  -  Βουρνάς, Τ.  -  Γενιά              του ´30 (Βάρναλης).  -  Γιαννόπουλος, Αγ.  -  Γιαννόπουλος, Π.                                (Εθνικιστής.) - Γιατράς, Δ. - Γληνός, Δ. (Βιογραφικά - Ελληνική κοινωνία -                  Έργο - Έργο/αισθητική.)  -  Δέλτα, Π. (Εθνικίστρια – Παιδική.)  -                              Δραγούμης,  Ι. (Εθνικιστής – Ελληνισμός.)  -  Έλληνες λογοτέχνες (Ελληνικό              γλωσσικό).  -  Ελληνικά Δημοτικά (Ελληνική κοινωνία - Επιδράσεις/                          Καρυωτάκης).  -  Ελληνικά Λογοτεχνικά (Αριστερά.)  -  Επιθεώρηση Τέχνης              (Ελληνική Ποίηση - Παπαϊωάννου).  -  Ιωάννου, Γιωργ. (Δημοτικό.)  -                      Καβάφης, Κ. (Ιδεολογικά.)  -  Καζαντζάκης, Ν. (Αναστασίου -                                  Εργοβιογραφικά - Ιδεολογικά.)  -  Κάλβος, Α. (Ευχαί.)  -  Κορδάτος, Γ.                      (Εργοβιογραφικά.)  -  Κοτζιούλας, Γ. (Έργο.)  -  Κρυστάλλης, Κ. (Ποίηση/                  πηγές.) - Λαπαθιώτης, Ν. (Εργοβιογραφικά.)  -  Λασκαρίδης, Θ..  -  Λούλης,              Β. (Άπαντα.) - Νεοελληνική Ανθολογία (Ποίησης). -  Νεοελληνική                              Λογοτεχνική Κριτική (Ι-στορία <1980>). - ΝΠοι (Ιστορία - Στοιχεία ακμής -              Στοιχεία απαισιοδοξίας – Στοιχεία παρακμής).  -  ΝΔι (Εστία).  -  Οικονόμος,              Ι.  -  Πάλλης, Α. (Ελληνικό.)  -  Παπαϊωάννου, Μ. (Επιθεώ-ρηση.)  -                          Παπανδρέου, Νίκος.  -  Πικρός, Π. (Εργοβιογραφικά.)  -  Πολίτης, Αλ.  -                    Σικελιανός, Α. (Ελληνική εθνική – Ελληνική κοινωνία – Έργο/κριτική –                      Εργοβιογραφι-κά – Θάνατος του.)  -  Σολωμός, Δ. (Έργο.)  -  Τέχνη                          <Αθήνα>. - Χατζόπουλος, Δ. - Χα-τζόπουλος, Κ. (Χατζόπουλος.) -                           Χουρμούζης, Μ. (Εργοβιογραφικά.)


Παπαϊωάννου, Πάνος

Ζωντανό.  -  Θέατρο Θράκης


Παπαϊωάννου, Πηνελόπη

Ελύτης, Ο. (Στα.)


Παπαϊωάννου, Στρ

Βλάχος, Ευστ.  -  Σικελιανός, Α. (Ελληνική εθνική - ΠΕΕΑ.)  -  Χάρης, Π. (Παπαϊωάννου.)


Παπαϊωάννου, Τζένη-Διαμαντή

Σουρής, Γ. (Νεοελληνική.)


Παπακόγκος, Κωστής

Καρούζος, Ν. (Εργοβιογραφικά - Ποίηση.)


Παπάκου[-Λάγου], Αυγή

Δεμερτζής, Κ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Έλληνες παραμυθάδες.  -  Κάλαντα (Χαρακτηριστικά).  -  ΠΛ (Θέματα/περιβάλλον).  -  Παπάκου-Λάγου, Α.  -  Παραμύθι (Πρόσωπα γυναικεία).  -  Χρυσάνθης, Κ. (Παιδική.)


Παπακυπαρίσσης, Αναγνώστης

Μιχαηλίδου, Στ.


Παπακυριακόπουλος, Πάνος

ΕΛΤ (Χαρακτηριστικά)


Παπακυριάκου, Χρυσούλα

Κούσουλας, Λ. (Πουκάμισο.) 


Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης

Αθανασιάδης, Τ. (Αίθουσα – Παιδιά – Ταξίδι – Τελευταίοι.)  -  Αθανασιάδης-Νόβας, Γ. (Τίμια.)  -  Αιλιανού, Ε. (Βλέμμα – Ευρυδίκη – Θάλασσα του.)  -  Αλαβέρας, Τ. (Απ’ – Διηγηματογρά-φοι.)  -  Ανεστίδης, Σ.  -  Ανωβιολιώτης, Γ.  -  Αποστολίδης, Ρ. (Καίγε.)  -  Αρκαδίου, Μ.  -  Αρτεμάκης, Σ.  -  Αστέρης, Λ.  -  Βάιος, Χ.  -  Βαλέτας, Κ. (Μέτοικοι.)  -  Βαρίκας, Β. (Συγγραφείς.)  -  Βασιλείου, Αλέκος (Κριτικές).  -  Βασιλείου, Ι. (Ανγκόρ – Μπαλί – Χαρούμε-νη.)  -  Βαφόπουλος, Γ. (Επιγενόμενα – Λαϊκές.)  -  Βλαβιανός, Χ. (Υπνοβασίες.)  -  Βλάχος, Α. <1915> (Φορά).  -  Βοΐσκου, Ε. (Εννέα.)  -  Βότση, Ο. (Πολύεδρα.)  -  Γαλάζη, Π. (Σω-ματηροί.)  -  Γεραλής, Γ. (Νέα.)  -  Γερμανός, Φ. (Εκτέλεση.)  -  Γεωργιάδης, Β.  -  Γιοβά-να.  -  Γλέζος, Π. (Ταξίδι.)  -  Γουδέλης, Γ. (Κύπρος – Ρύβωνας.)  -  Γραμματικού, Μ.  -  Γρηγόρης, Γ. (Καινούργια.)  -  Δανιήλ, Γ. (Επίθετα.)  -  Δέλιος, Γ. (Συνάντηση.)  -  Δεμερ-τζή, Δ.  -  Δεμερτζής, Κ. (Ημερολόγιο – Κείμενα.)  -  Δεσποτόπουλος, Κ. (Δοκίμια.)  -  Δη-μάκης, Μ. (Ποιήματα.)  -  Δήμου, Ν. (Έλληνες.)  -  Διαμαντοπούλου, Α.  -  Δρόσου, Μ.  -  Έλληνες λογοτέχνες (Ελληνικό Κράτος.)  -  Ευαγγέλου, Α. (Αφαίμαξη.)  -  Ζαδές, Δ. (Πάνος – Πάνω – Στη.)  -  Ζακόπουλος, Ν. (Διηγήματα – Σημερινός.)  -  Ζακυθηνός, Α.  -  Ζήρας, Α. (Ύπνος.)  -  Ησαΐα, Ν. (Μέρες.)  -  Ιακωβίδη-Πατρικίου, Λ. (Βενέζης – Παύλος.)  -  Ιακωβίδης, Μ. (Διαδρομή – Σύνθεση.)  -  Κακαβά, Ευ.  -  Καραβασίλης, Γ. (Καλλιέργεια.)  -  Καραβίας, Π. (Οκτώ.)  -  Καραντώνης, Α. (Γύρω από τη – Εισαγωγή στην – Ελληνικοί – Κωστής – Ποίησή μας – Ποιητικά – Προσωπικό – Τυμπανοκρουσίες – Φυσιογνωμίες.)  -  Καρύδης, Ν. (Ανέκδοτα – Εν-θύμιον – Έως.)  -  Κασιμάτης, Γρηγ.  -  Κατσουλού, Μ.  -  Κλάρας, Μ. (Μεθοδολογία.)  -    Κοκκίνης, Σ. (Ποήματα.)  -  Κόκκινος, Δημ. (Διόδια.)  -  Κόρφης, Τ. (Ποιήματα.)  -  Κοτζιάς, Α. (Πολιορκία.)  -  Κουλούρης, Χ. (Κρυφή – Μυστική – Ρεπόρτερ.)  -  Κρανιδιώτης, Ν. (Επι-στροφή.)  -  Κριαράς, Ε. (Φιλολογικά.)  -  Κύκλος του.  -  Λαγγουρέλη, Μ.  -  Λαδάς, Ν. (Πανοπλία – Προσφορές – Χάι.)  -  Λαζάρου, Σ.  -  Λαμπαδαρίδου-Πόθου, Μ. (Παιδάκι.)  -  Λιάτσου, Ευ.  -  Λυσιώτης, Ξ. (Πρόσκληση.)  -  Μαγγανάρης, Α. (Διαδρομή – Εν.)  -   Μακρής, Σ. (Ένοχοι.)  -  Μαλάνος, Τ. (Καβάφης απαραμόρφωτος – Ποίηση - Σεφέρης/ποίηση.)  -  Μαλεβίτσης, Χ. (Έγκοπος – Προοπτικές.)  -  Μανουσάκης, Γ. (Χώροι.)  -  Μαρκετάκη-Χατζημιχελάκη, Μ.  -  Μάτσας, Ν. (Αυτό.)  -  Μαυρίδης, Μ.  -  Μελιτά, Ρ.  -  Μερακλής, Μ. (Σύγχρονη.)  -  Μήλ-λας, Η.  -  Μιχαήλ, Κ. (Εκ.)  -  Μολυβιάτη, Α.  -  Μόσχος, Ευ. (Μύρο – Στασινόπουλος - Τάσος.)  -  Μπάρας, Α. (Συνθέσεις.)  -  Μπούμη-Παπά, Ρ. (Όταν.)  -  Μωραΐτης, Κ.  -  Νεοελληνική Ποίηση (Συμπόσια-/Πάτρα).  -  Νικορέτζος, Δ.  -  Νταουσάνης, Α. (Στέππες.)  -  Ξείνος, Γ.  -  Οικονόμου, Ζ. (Παπαδια-μάντης.)  -  Ορφανίδης, Ν. (Είκοσι - Τραγούδια.)  -  Ουράνης, Κ. (Βιογραφικά.)  -  Παλα-μάς, Κ. (Έργο/Καραντώνης.)  -  Παναγιωτόπουλος, Ι. (Αλληλογραφία – Αστροφεγγιά - Παράθυρο.)  -  Παναγιωτούνης, Π. (Επιτομή.)  -  Πανταζής, Παν.  -  Παπαθανασόπου-λος, Θ. (Έγκατα – Ποιητής.)  -  Παπακωνσταντίνου, Δ. (Έργο – Κριτική - Χάρης.)  -  Παπατσώ-νης, Τ. (Όπου.)  -  Παπαχρήστου-Πάνου, Ε. (Βιβλικού.)  -  Παρθένης, Α.  -  Πάσχος, Π. (Αιχμαλωσία – Έγκλειστοι.)  -  Παυλέα, Ρ.  -  Παυλέας, Σ. (Ενδοδυναμική – Μέτοχοι – Συνει-δησιακό - Τότε.)  -  Περάνθης, Μ. (Απόψεις – Δαίμονας – Έργο – Εργοβιογραφικά – Πνεύμα - Τσέλιγκας.)  -  Περικλέους-Παπαδοπούλου, Ευ.  -  Πετούσης, Γ.  -  Πετσάλης-Διομήδης, Θ. (Διάλογοι – Μυθιστορήματα - Τιμητικές.)  -  Πλησής, Κ. (Ένδον.)  -  Πλωρίτης, Μ.  -  Πολι-τάρχης, Γ. (Κριτικά – Μικρασία.)  -  Πολίτης, Νίκος (Χρονογραφήματα.)  -  Πράτσικας, Μ. (Διαμαρτυρία.)  -  Πρεβελάκης, Π. (Άγγελος – Αντίστροφη – Νέος – Ποιήματα.)  -  Πύλορωφ -Σωτηρούδη, Σ.  -  Σαββίδης, Γ. (Εφήμερον - Πάνω.)  -  Σαράντης, Γ. (Άπαντα.)  -  Σαρδε-λής, Κ. (Μάξιμος – Χαρακτήρας.)  -  Σαχίνης, Α. (Αναζητήσεις – Αφηγηματική  Χάρη – Πεζο-γράφοι.)  -  Σεϊζάνη, Ρ.  -  Σεφέρης, Γ. (Ποίηση/Μαλάνος.)  -  Σιατόπουλος, Δ. (Πύλες.)  -  Σκαρίμπας, Γ. (Άπαντες.)  -  Σκουρογιάννης, Γ.  -  Σκούρτης, Γ. (Συν.)  -  Σολομωνίδου, Λ.  -  Σταμάτης, Κώστας (Αρμένισμα.)  -  Σταμέλος, Δ. (Μακρυγιάννης.)  -  Στασινόπουλος, Μ. (Ακαδημαϊκός – Έργο – Πινάκιον - Ποίηση/Μόσχος – Σκέψη - Τιμητικές.)  -  Στασινοπούλου, Μαρία.  -  Σταύρου, Τ. (Καλοκαίρι.)  -  Σταφυλάς, Μ. (Γιάννης.)  -  Σταφυλοπάτης, Ν.  -  Στεργιόπουλος, Κ . (Τέλλος.)  -  Στεφανάκης, Γ.  -  Στογιαννίδης, Γ. (Αμήχανη - Περίπτερο.)  -  Τακόπουλος, Π.  -  Τερζάκης, Α. (Απόγονοι – Ποντοπόροι.)  -  Τρυφωνόπουλος, Σ.  -  Τσάτσος, Κ. (Αφορι-σμοί – Διά-λογοι.)  -  Τσάτσου, Ι. (Γυμνός – Στιγ-μές.)  -  Τσιρόπουλος, Κ. (Αμφισβήτηση – Εγκαυστική – Κυνηγός - Παιδεία.)  -  Τωμαδάκης, Ν. (“Ποιήματα“.)  -  Φαφούτης, Δ.  -  Φιλιππίδης, Χρ.  -  Φουριώτης, Α.  -  Φτέρης, Γ.  -  Χαλκούση, Ε.  -  Χάρης, Π. (Έλληνες – Έργο/Φραγκό-πουλος – Ημέρες – Μεγάλη – Μικρή – Νεοελληνικός – Παπακωνσταντίνου – Πεζογραφία – Ρεμβασμός – Συνομιλίες – Ταξιδιωτική – Τελευταία - Τιμητικές.)  -  Χαρκιανάκης, Σ. (Οικειότητα.)  -  Χατζηανέστης, Ε.  -  Χατζηπατέρας, Κ.  -  Χατζηφώτης, Ι. (Άγιον – Αλεξάνδρεια – Αναλύ-σεις – Θ.)  -  Χατζίνης, Γ. (Δώρο – Ταξιδιωτι-κή.)  -  Χουρμουζιάδης, Γ. (Κύκλοι – Πυρήνες.)  -  Χουρμούζιος, Αι. (Εθνικό.)  -  Χριστο-φίδης, Α. (Θέματα.)  -  Χρονάς, Π.  -  Χρυσάνθης, Κ. (Δίσεκτες – Δώρημα - Περιπαθής.)  -  


Παπακωνσταντίνου, Θεόδωρος

Ερμής.  -  Οικονόμος ο εξ Οικονόμων, Κ. (Δάσκαλος).  -  Φωτιάδης, Δ. (Παπακωνσταντίνου.)


Παπακωνσταντίνου, Κ                                                                                  ΕΔΤ (Κατάρα)


Παπακωνσταντίνου, Μιχάλης

Παπακωνσταντίνου, Μ.


Παπακωνσταντίνου, Νίκος

Εθνικό Θέατρο (Χουρμούζιος).  -


Παπακώστα, Κωνσταντίνα

Καζαντζάκης, Ν. (Καπετάν.)


Παπακώστας, Άγγελος

Άνθη.  -  Βηλαράς, Ι. (Έργο/χειρόγραφα.)  -  Βλαχογιάννης, Γ. (Αλληλογραφία – Βιβλιογρα-φικά – Βιογραφικά – Γρυπάρης – Έργο/κριτική – Εργοβιογραφικά – Ιστορικά – Χρηστοβασί-λης.)  -  Γρυπάρης, Ι. (Βλαχογιάννης.)  -  ΕΔΤ (Ηπείρου/θέματα – Θέματα/Λάζαρος – Μω-ρή).  -  Ελληνικά Παραμύθια (Ήτον).  -  Ελληνική Νομαρχία (Συγγραφέας).  -  Ιόνιος Ακα-δημία.  -   Κοσμάς ο Αιτωλός (Βιβλιογραφικά – Έργο/Παπακώστας).  -  Μακρυγιάννης, Γ. (Έργο/χειρόγραφα – Οράματα/εκδόσεις – Οράματα/χειρόγραφα.)  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/Θέματα  /Παναγία.)   -   Παπακώστας, Α.  -  Σκίπης, Σ. (Γαλάζια.)  -  Σολωμός, Δ. (Ήπειρος.)  -  Χάρης, Π. (Παπακώστας.)  -  Χρηστοβασίλης, Χ. (Βλαχογιάννης.)


Παπακώστας, Αλέκος

Ηριδανός


Παπακώστας,Βασίλης

Καβάφης, Κ. (Έργο.)  -  Καβάφης, Κ. (Έργο/ζωή.)


Παπακώστας, Γιάννης

Αβέρωφ-Τοσίτσας, Ε. (Λογοτέχνης.)  -  Αλεξίου, Ε. (Κοτζιούλας.)  -  Βιζυηνός, Γ. (Ευαγγελί-δης.)  -  Δάλλας, Γ. (“Καβάφης“.)  -  Δροσίνης, Γ. (Άπαντα – Έργο/κείμενα - Ημερολόγια – Σκόρπια.)  -  Ελληνικά Λογοτεχνικά (Διασποράς).  -  Ελληνικά Παραμύθια (Πολίτης).  -  Ελληνικά Φιλολογικά Καφενεία.  -  Θεοτοκάς, Γ. (Δοκί-μια.)  -  Θεοτό-κης, Κ. (“Διηγήματα.“)  -  Καράκαλος, Τ.  -  Καρυωτάκης, Κ. (Έργο/ελληνική κοινωνία – Έργο/κείμενα – Έργο/Κοτζιούλας – Με – Πεδιάς – Ποίηση/Κοτζιούλας.)  -  Κονδυλάκης, Ι. (Διη-γήματα/Νεοελληνικό.)  -  Κονεμένος, Ν. (Δοκίμια.)  -  Κοτζιούλας, Γ. (Αλεξίου - Καρυω-τάκης - Ποίηση/Καρυωτάκης.)  -  Λασκαρίδου, Αι.  -  Λασσάνειος.  -  Λογοτεχνία (Φιλολογία).  -  Μάτεσης, Α. (Έργο/Σολωμός.)  -  ΝΔι (Διαγωνισμοί – Κονδυλά-κης).  -  ΝΘ (Διαγωνισμοί/ Λασσάνειος).  -  Νούκας, Στ.  -  (Ο) Νουμάς (Αδερφάτο).  -  Παλαμάς, Κ. (Φιλολογικό.)  -  Παπαδοπού-λου, Αλ.  -  Παπαδοπούλου, Αρσ.  -  Πολίτης, Νικολ. (Ελληνικά παραμύθια – Ψευδώνυμα.)  -  Πορφύρας, Λ. (Pernot.)  -  Ροΐδης, Ε. (Είδωλα/εκδόσεις.)  -  Σαρρή, Ζ. (Έργο/στοιχεία.)  -  Σεφέρης, Γ. (Ιδεολογικά.)  -  Σίνου, Κ . (Στη.)  -  Σολωμός, Δ. (Έργο/θέματα/Μεσολογγί-τισσα – Έργο/Μάτεσις – Έργο/πρόσωπα.)  -  Φιλολογικά καφενεία.  -  Φωτιάδης, Φ.  -  Χα-τζής, Δ. (Κριτικός.)  -  Χατζόπουλος, Κ. (Ιδεολογικά.)  -  Pernot, H. (Πορφύρας - Grèce.)


Παπακώστας, Νικόλαος

Κόκκινος, Δημ. (Παπακώστας.)  -  Παπακώστας, Γεωργ. (Εργοβιογραφικά.)


Παπακωστόπουλος, Παν

Σαρδελής, Κ. (Έργο.)


Παπακωστούλα-Γιανναρά, Γ.

Λαμπράκη, Α.  -  Λογοτεχνία (Ελληνική εκπαίδευση/συμπόσια-).  -  Παγανός, Γ.  -  Χατζό-πουλος, Κ. (Βραδυνοί.)


Παπαλάς, Ηλίας

Κυπριανού, Χ. (Παπαλάς.)  -  Παπαλάς, Η. (Κυπριανού.)


Παπαλεξανδρόπουλος, Στέλιος

Ευαγγελίδης, Π.


Παπαλεξάνδρου, Αριστέας

Οικονόμου, Ζ. (Εργοβιογραφικά.)


Παπαλέξανδρου, Κωνσταντίνος

Αποστολίδης, Η. (Έργο.)  -  Κονδυλάκης, Ι. (Δημοσιογράφος.)  -  Νιρβάνας, Π. (Χρονογρα-φήματα.)  -  Παπαλεξάνδρου, Κ.


Παπαλέξης, Ηρακλής

Αγγελή, Ε.  -  Αγγελοπούλου, Α.  -  Αλεξάνδρου, Α. (Μεταφραστής.)  -  Αλεξίου, Δ.  -  Α-λεξίου, Ε. (Ρωτώ.)  -  Αμπατζόγλου, Π. (Παύλος – Συνηθισμένη.)  -  Ανδριόπουλος, Δ.  -  Αποστολίδης, Τ.  -  Αρανίτσης, Ε. (Λεπτομέρειες.)  -  Αριστηνός, Γ. (Δοκίμια.)  -  Αρκάς.  -  Βακαλό, Ε. (Έργο.)  -  Βαμβουνάκη, Μ. (Παλιές.)  -   Βασιλικός, Β. (Άξιον.)  -  Βογιατζόγλου, Σ.  -  Βρεττάκος, Ν. (Αρχείο.)  -  Γιατρομανωλάκης, Γ. (Ανωφελές.)  -  Γκάτσος, Ν. (Φύσα.)  -  Γκέρτσου-Σαρρή, Α.  -  Γκόνης, Θ.  -  Γκουρο-γιάννης, Β.  -  Δέλτα, Π. (Πρώτες.)  -  Δετζώρτζης, Ν. (Συνεντεύξεις.)  -  Δημαράς, Κ. (Σύμμεικτα.)  -  Δήμου, Ν. (Τολμηρές.)  -  Δούκα, Μ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Εγγονόπουλος, Ν. (Έργο.)  -  Ελληνικά Τραγούδια (Τραγούδια).  -  Ελύτης, Ο. (Δωμάτιο – Εν.)  -  Επίλογος.  -  Ευθυμιάδη, Ν. (Πολίτες.)  -  Ζαμάρου, Ρ.  -  Ζαροκώστα, Κ.  -  Ζατέλη, Ζ.  -  Ζέη, Α. (Αρραβωνιαστικιά.)  -  Ζωγράφου, Λ. (Παλαιοπώλης.)  -  Θεοδόσης, Μ.  -  Ίσαρης, Α. (Τριστάνοι.)  Ιωάννου, Γιαν. (Δε – Νέες – Τρύπιος.)  -  Καΐμη, Τζ.  -  Καλλία, Ε.  -  Κανέλλη, Λ.  -  Καρβέλης, Τ. (Δεύτερη.)  -  Κάτος, Γ.  -  Κολώνας, Β.  -  Κοντολέων, Μ. (Φώτα.)  -  Κόρφης, Τ. (Ματιές.)  -  Κουμανταρέας, Μ. (Συμμορία.)  -  Κούρτοβικ, Δ. (Ερ-γοβιογραφικά.)  -  Κουτσούκος, Η.  -  Κυριακόπουλος, Γ.  -  Κώτσιας, Τ.  -  Λαμπαδαρί-δου-Πόθου, Μ. (Με.)  -  Λεκατσάς, Π. (Βιογραφικά.)  -  Λοΐζου, Μ. (Σάκα.)  -  Μακρυνικό-λα, Αι.  -  Μανιώτης, Γ. (Ορίστε – Πονηρό – Ρεπερτόριο – Φοβερά.)  -  Μαντζουράνης, Γ.  -  Μαρκόπουλος, Γ. (Ποιήματα.)  -  Μαρουλάκης, Ν.  -  Μεγαπάνου, Α.  -  Μεντζαφού, Ο.  -  Μηλιώνης, Χ. (Με.)  -  Μητρόπουλος, Κ.  -  Μήτσου, Α.  -  Μόσχος, Ευ. (Μεταφυσική.)  -  Μπαλτά, Εβ.  -  Μποσταντζό-γλου, Μ. (Σταυροφορίες.)  -  Μπουλώτης, Χ. (Να – Χελωνίτσα.)  -  Μπράμος, Γ.  -  ΝΛ (Εκ-θέσεις/Φραγκφούρτη).  -  ΝΠεζ. (Τέχνη.)  -  ΝΠοι (Δίσκους).  -  Ξανθούλης, Γ. (Σόουμαν.)  -  ΠΛ (Ελλάδα/εκ-δηλώσεις)  -  Παμπούδη, Π. (Γατολόγιο.)  -  Παπαγιώργης, Κ. (Ζώντες.)  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Μεταφραστής/Dostoevskij.)  -  Παπάκου-Λάγου, Α.  -  Παπαλέξης, Η.  -  Παρούση, Α.  -  Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Λ. (Τραγούδι.)  -  Πετρούλα, Δ.  -  Πλασκοβίτης, Σ. (Πεζογράφος.)  -  Πολίτης, Κ. (Λεμονοδάσος.)  -  Πούλιος, Λ. (Αντί.)  -  Ραπτόπουλος, Β. (Αυτοκρατορική.)  -  Ρεμπέτικα (Τραγούδια.)  -  Σαραντίτη-Παναγιώτου, Ε.  -  Σεφέρης, Γ. (Σμύρνη.)  -  Σικελιανός, Α. (Ανέκδοτα.)  -  Σίνου, Κ. (Χέρι.)  -  Σκαμπαρδώ-νης, Γ. (Στενωπός.)  -  Σκούρτης, Γ. (Χειρόγραφο.)  -  Στάθης.  -  Σταμάτης, Α.   -  Στασι-νοπούλου, Κ.  -  Συμπάρδης, Γ.  -  Σφακιανάκης, Α.  -  Σφυρίδης, Π. (Μεταμόσχευση – Χαράμι.)  -  Σχοινά, Κ.  -  Ταμβακάκης, Φ.  -  Τατσόπουλος, Π. (Εργοβιογραφικά.)  -  Ταχτσής, Κ. (Συγγνώμην.)  -  Τριανταφύλλου, Σ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Τσαρούχης, Γ.  -  Τσίρκας, Στ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Φάις, Μ. (Εργοβιογραφικά – Μεταφραστής.)  -  Φακίνου, Ευ. (Γάτα – Έβδομο – Μεγάλη.)  -  Φασιανός, Α.  -  Φυλλάδα (Εκδόσεις <Πάλλης>).  -  Χαριτόπουλος, Δ.  -  Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Ν.   -  Χωμενίδης, Χρ.  -  Dewey, M.  -  Hahn, J. G. von.  -  Volkovitch, M.


Παπαλεονάρδος, Γιώργος

Επιθεώρηση Τέχνης (Ιστορία).  -  Λειβαδίτης, Τ. (Νυχτερινός - Σκοτεινή.)  -  Παπαλεονάρ-δος, Γ.  


Παπαλεονίδα, Παρασκευή

Ποίηση (Γυναικεία/θέατρο).


Παπαλεοντίου, Λευτέρης

Αβγή.  -  Αβρααμίδου, Μ.  -  Ακρίτας, Λ. (Έργο/κείμενα.)  -  Αποστολίδου, Β.  -  Αραούζου, Ε. -  Αρέστη, Δ.  -   Βαγενάς, Νάσος (Πτώση). –  Βαλδασερίδης, Π.  -  Βιζυηνός, Γ. (Διηγήματα – Κύπρος.)  -  Βουτυράς, Δ. (Διηγήματα/Νικολαΐδης.)  -  Βραχίμης, Ν.  -  Γαλανάκη-Κουβελά, Ρ. (Θα.) - Γεωργιάδης, Ανδρ. (Ακαριαία.)  -  Γεωργίου, Χ.  -  Γιαγκουλλής, Κ. (Corpus.)  -  Γκανάς, Μ. (Μητριά.)  -  Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τ. (Κυπριακή.)  -  Δασκαλόπουλος, Δ. (Παρωδίες.)  -  Ελευθεριάδης, Κ.  -  ΕΛΠ (Κύπρου).  -  Εστιάδες.  -  Ζαφειρίου, Λ.  -  Θελξινόη.  -   Θεοχάρους, Ε.  -  Θωμά, Χ.  -  Ιακωβίδου-Andrieu, Α.-Ο.  -  Ιντιάνος, Α.  -  Καβάφης, Κ. (Έργο/κοινό κυπριακό.)  -  Καράογλου, Χ.  -  Κατσούρης, Γ.  -  Κηπιάδης, Ι.  -  Κιτρομηλίδου, Μ.  -  Κυπριακά Χρονικά,.  -  Λογοτεχνία (Κύπρο).  -  Μαραγκού, Ν.  -  Μάρταλης, Α.  -  Μελεάγρου, Η. (Πεζογραφία.)  -  Μετάφραση Ελλάδα (Διασπορά - Κύπρο).  -  Μηχανικός, Π. (Ποίηση/στοιχεία.)  -  Μιχαηλίδης, Β. (Κυρία – Ποι-ήματα – Χιώτισσα.)  -  Μοράρης, Γ.  -  Μόντης, Κ. (Αφέντης.)  -  Μουλλάς, Π.  -  ΝΛ (Κύ-πρου/Γενιά – Κύπρου/Θέματα – Κύπρου/Ορολογικά – Κύπρου/Συκουτρής).  -  Νεοελληνική Λογοτεχνική Κριτική (Κύπρου).  -  ΝΠεζ. (Ιστορία <1830> - Κύπρου/ιστορία.)  -  ΝΠοι (Κύ-πρου/ιστορία <1880> - Κύπρου/ιστορία <1960> - Κύπρου/πηγές).  -  ΝΔι (Κύπρου/ιστορία).  -  Νέοι Ρυθμοί.  -  Νικολαΐδης, Ν. (Διηγήματα/Βουτυτάς - Έργο/θέματα – Έργο/Τσίρκας – Τρία.)  -  Παγιάση-Κατσούρη, Ντ.  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Φόνισσα/Αφηγη-τής – Φόνισσα/ Πρόσωπα.)  -  Παταπίου, Ν.  -  Πιτσιπιός, Ι.  -  Ποίηση (Θέματα/νεράιδες).  -  Προυσής, Κ. (Θέματα.)  -  Ρουσσιά, Μ.  -  Ρούφος, Ρ. (Χάλκινη/Durrell.)  -  Σαββίδης, Γ. (Κύπρος - Σπίτι.)  -  Σαμουήλ, Α.  -  Σεφέρης, Γ. (Ποίηση/επιδράσεις/κυπριακή – Ποίηση/κριτική.)  -  Σολωμός, Δ. (Ποίηση/Ιντιάνος.)  -  Σούτσος, Α. (Εξόριστος/εκδόσεις - Τουρκόμαχος.)  -  Σούτσος, Π. (Λέανδρος.)  -  Σταυρίδης, Φ.  -  Συκουτρής, Ι. (Νεοελληνική/Κύπρου.)  -Συναδινός, Θ. (Χατζηγαβριήλ.)  -  Τζιόβας, Δ.  -  Τσίρκας, Στ. (Ακυβέρνητες/μορφή – Ακυβέρ-νητες/Durrell - Νικολαΐδης.)  -  Φραγκούδης, Ε.  -  Χαραλαμπίδης, Κ. (Μεθιστορία.)  -  Χατζηγαβριήλ, Γ.  -  Χατζηπαπάς, Χ.  -  Χειμωνάς, Γ. (Εχθρός.)  -  Χουρμούζιος, Αι. (Κρι-τικός.)  -  Χουρμούζιος, Στ.  -  Beaton, R. (Εισαγωγή.)


Παπαληγούρας, Ανστάσης

Εθνική Βιβλιοθήκη (Λειτουργία).  -  


Παπαληγούρας, Π      Α

Καπετανάκης, Δ. (Προσωπικά.)


Παπαμανουσάκης, Στρατής

ΝΘ (Κρήτης/δίκαιο)      


Παπαμανώλη, Λούλα

Ελληνικές Παροιμίες (Ρόδου).


Παπαμανώλης, Εμμ

Παπασταματίου, Γ.   -  Τέχνη (Θέματα).


Παπαμανώλης, Θ

Ξενόπουλος, Γ. (Παπαμανώλης.)  -  Σολωμός, Δ. (Φαρμακωμένη.)


Παπαμανώλης, Κωνσταντίνος

Ταξιδιωτική


Παπαμαργαρίτης, Θανάσ          

ΕΔΤ (Άκρης).

Παπαματθαιάκη-Lester, Εύα

Καζαντζάκης, Ν. (Έργο/ψυχαναλυτικά.)


Παπαμαύρος, Μιχαήλ

Καζαντζάκης, Ν. (Προσωπικά.)  -  Μπαστιάς, Κ. (Παπαμαύρος.)  -  Παπαμαύρος, Μ.


Παπαμιλτιάδου, Δήμητρα

Παύλου, Σ.


Παπαμιχαήλ, Γρ

Ποίηση (Αλήθεια)


Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα, Άννα

Γιαννούλης, Ε. (Βιογραφικά.)  -  Ελληνικές Παραδόσεις (Δωδεκανήσου – Κρήτης - Σύμης – Χίου).


Παπαμόσκου, Αλεξάντρα

Ξενόπουλος, Γ. (Παπαμόσκου.)


Παπαναγιώτου, Βιβή

Μάρκαρης, Π. (Hellas.)  -  Eideneier, H.   -  Eideneier, N.  -  Romiosini


Παπάνας, Νίκος

Βαρβιτσιώτης, Τ. (Άρωμα – Νήματα – Ποίηση.)  -  Νέα Πορεία (Τοπονυμικά).


Παπανάκος, Πάνος

Σφυρίδης. Π. (Κούφια.) 

Παπαναστασάτος, Τάσος

           Δεσύλλας, Μ.  -  Κάλβος, Α. (Τάφος.)  -  Σικελιανός, Α. (Θέατρο.)


Παπαναστασίου, Αλέξανδρος

Παλαμάς, Κ. (Έργο.)  -  Παπαναστασίου, Α.


Παπαναστασίου, Γεώργιος

Ιωαννίδης, Σ. (Παπαναστασίου.)


Παπανδρέου, Ανδρέας

Σπαταλάς, Γ. (Κριτικός.)


Παπανδρέου, Γεώργιος

Θεοτοκάς, Γ. (Προσωπικά.)  -  Μελάς, Σ. (Παπανδρέου.)  -  Τσάτσος, Κ. (Παπανδρέου.)


Παπανδρέου, Νικηφόρος 

Αναγνωστάκη, Λ. (Διανυκτέρευση – Παρέλαση – Πόλη.)  -  Επιθεώρηση Τέχνης (Νεοελλη-νικό).  -  Θέατρο (Θεατρικές).  -  Θέατρο Τέχνης.  - Καμπα-νέλλης, Ι. (Εργοβιογραφικά – Θέατρο.)  -  Καραγάτσης, Μ. (Καραγκιοζοπαίχτες.)  -  Μιχόπουλος, Π.  -  Μποσταντζόγλου, Μ. (Φαύστα.)  -   ΝΘ (Θεατρική – Θεσσαλονίκη – Πηγές/ευρωπαϊκός – Φεστιβάλ/Λευκάδα).  -  Παπανδρέου, Νικηφόρος.


Παπανδρέου, Νίκος

Παπανδρέου, Νίκος


Παπανδρέου, Χρύσα

Λαϊκό Θέατρο


Παπανδρόπουλος, Αθ

Αντωνίου, Τ. (Δόκτωρ.)  -  Δήμου, Ν. (Απόλυτο.)


Παπανικολάου, Αθαν

Έπαρχος, Α.


Παπανικολάου, Γιάννης

Μετάφραση (Μηχανική).  -  Σολωμός, Δ. (Έργο/κείμενα.)


Παπανικολάου, Ελένη

Σικελιανού, Ε. (Βιογραφικά.)


Παπανικολάου, Ευάγγελος

Παπανικολάου, Ευ.


Παπανικολάου, Θύμιος

Δρακονταειδής, Φ. (Κριτικός.)  -  Σκούρτης, Γ. (Συμπόσιο.)  - Τέχνη (Κοινωνία).  -  


Παπανικολαόυ, Κώστας

Βαλαωρίτης, Α. (Έργο/ελληνική.)  -  Καζαντζάκης, Ν. (Έργο/ελληνική εκπαίδευση.)  -  Καρα-γάτσης, Μ. (Έργο/ελληνική.)  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/Ελληνική εκπαίδευση.)  -  Φλώ-ριος.  -  


Παπανικολάου, Κ  Ν

Τερζάκης, Α. (Παπανικολάου.)


Παπανικολάου, Μήτσος

Άγρας, Τ. (Καθημερινές.)  -  Αξιώτη, Μ. (Σύμπτωση.)  -  Αρκομανής, Σ.  -  Αυλωνίτου, Λ.  -  Βιλιέρης, Θ.  -  Βουτιερί-δης, Η. (Πολεμικές.)  -  Βουτσικάκης, Θ.  -  Βρεττάκος, Ν. (Γκριμάτσες.)  -  Γαλατόπουλος, Χ. (Επιθαλάμια.)  -  Γεραλής, Γ. (Κύκνοι.)  -  Γιατράκος, Δ.  -  Δενδρινός, Γιωργ.  -  Δημά-κης, Μ. (Τελευταίοι.)  -  Δημαράς, Κ. (Καρυωτάκης.)  -  Δημητριάδης, Γ.  -  Ελύτης, Ο. (Ποίηση – Προσανατολισμοί.)  -  Θεοτοκάς, Γ. (Καρυωτάκης.)  -  Θρακιώτης, Κ. (Μοναξιά.)  -  Κανελλόπουλος, Π. (Απλοί.)  -  Καραγάτσης, Μ. (Ελληνική.)  -  Καρακάσης, Σ.  -  Καρατζάς, Γιωργ.  -  Καραχάλιος, Κ.  -  Καρυωτάκης, Κ. (Έργο/Θεοτοκάς  - Ποίηση/Δημαράς.)  -  Λαπαθιώτης, Ν. (“Ποιήματα.“)  -  Λυγίζος, Μ. (Τοπεία.)  -  Μαλακάσης, Μ. (Ερωτικό.)  -  Μαλάνος, Τ. (Ρόδα.)  -  Μαράντος, Σ.  -  Μαρκίνας, Κ. (Λάβαρα.)  -  Μοσχονάς, Ε.  -  Μπαλή, Τ.  -  Μπολέτσης, Στ.  -  Νιρβάνας, Π. (Εργοβιογραφικά - Ποίηση.)  -  Ντάλιας, Χρ. (Πρώτες.)  -  Παπανικολάου, Μ. (Εργοβιογραφικά – Παράσχος – Χάρης.)  -  Παράσχος, Κλ. (Εισαγωγή – Ελ-ληνικός – Κριτικός – Κύκλοι – Μακρυνή - Παπανικολάου.)  -  Πειραϊκά.  -  Ποίηση (Ορολογι-κά).  -  Πρεβελάκης, Π. (Γυμνή.)  -  Ρίτσος, Γ. (Εμβατήριο.)  -  Σαράλης, Γ.  -  Σαραντά-ρης, Γ. (Προσωπικά – Στους.)  -  Σεφέρης, Γ. (Ημερολόγιο – Ποιήματα 1 – Ποίηση – Τετράδιο .)  -  Σκίπης, Σ. (Ποιητικά.)  -  Σκούταρης, Σ.  -  Σταμπολής, Γ.  -  Τσιριμώκος, Μ. (Ποίησή μου.)  -  Τσουτάκος, Π.  -  Φαλαγγά-Γεωργίου, Μ.  -  Φλέγυας, Δ.  -  Φύλλης, Π.  -  Φωτόπουλος, Μ.  -  Χάρης, Π. (Παπανικολάου.)  -  Χατζηγεωργίου, Κ.  -  Χατζιδάκης, Ν.


Παπανικολάου, Ν

Άγρας, Τ. (Καθημερινές.)


Παπανικολάου, Χρηστάκης

Παπανικολάου, Χ.  -  Περνάρης, Α. (Παπανικολάου.)


Παπανικόλας, Στρατής

Αναστατέλλης, Σ. (Παπανικόλας.)  -  Παπανικόλας, Στ.


Παπανικολόπουλος, Ηλίας

Βασιλακάκος, Γ. (Έξι.)


Παπανικολόπουλος, Τζίμης

Ησαΐα, Ν. (Κριτικός.)  -  Κάλβος, Α. (Έργο/Μητσάκης.)  -  Μητσάκης, Μ. (Κάλβος.)  -  Χάρης, Π. (Ημέρες.)  -  Χριστιανόπουλος, Ντ. (Μεταφραστής.)


Παπάνος, Κώστας

Αντωνίου, Τ. (Έως.) -


Παπανούτσος, Ευάγγελος

Αισθητική (Αντικειμενικότητα – Κατηγορίες – Ψυχολογία).  -  Βέης, Ν. (Προσωπικά.)  -  Βε-νέζης, Η. (Έργο – Έργο/θέματα.)  -  Δελμούζος, Α. (Εργοβιογραφικά.)  -  Διάλογος.  -  Δο-ξιάδης, Κ.  -  Ελύτης, Ο. (Παπανούτσος.)  -  Ευελπίδης, Χρυσός (Προσωπικά.)  -  Ευθύνη (Χαρακτηριστικά).  -  Θέατρο (Θέατρο του – Κοινό).  -  Θεοδωρακόπουλος, Ι. (Έργο.)  -  Θεοτοκάς, Γ. (Έργο.)  - Καβάφης, Κ. (Έργο – Ποίηση/κοινό – Ποίηση/στοιχεία διδακτικά.)  -  Καζαντζάκης, Ν. (Έργο - Εργοβιογραφικά.)  -  Καραντινός, Σ. (Προσωπικά.)  -  Κλασικό.  -  Κουντουράς, Μ. (Παιδαγωγός.)  -  Λογοτέχνης (Δημιουργός).  -  Λογοτεχνία (Ορολογικά).  -  Μάνος, Δ.  -  Μπίρης, Κ.  -  Νέα Εστία (Ιστορία).  -  ΝΠοι (Ελληνική εκπαίδευση).  -  Ξενόπουλος, Γ. (Έργο.)  -  Ουράνης, Κ. (Τεχνοκρί-της.)  -  Παλαμάς, Κ. ( Έργο/στοι-χεία στοχαστικά – Ποιητική - Φλογέρα.)  -  Παναγιωτό-πουλος, Ι. (Παπανούτσος - Προσωπικά.)  -  Παπανού-τσος, Ε. (Αισθητική – Γενεαλογία – Γε-ραράς – Ελληνική εκπαίδευση – Ελύτης – Κύπρος – Μάνος – Παναγιωτόπουλος – Παραβάντης – Πλασκοβίτης – Τατάκης – Τσάτσου – Χάρης – Χατζηκυριάκος-Γκίκας.)  -  Παράσχος, Κλ. (Καλλιτεχνική.)  -  Πλασκοβίτης, Σ. (Παπανού-τσος.)  -  Ποίηση (Γλώσσα - Ορολογικά).  -  Πρεβελάκης, Π. (Ποιητής και.)  -  Σεφέρης, Γ. (Αυτοκριτικός – Κίχλη – Ποιητική/Τσάτσος.)  -  Σικελιανός, Α. (Έργο μ- Ποίηση.)  -  Σικελια-νού, Ε. (Προσωπικά.)  -  Σολωμός, Δ. (Έργο/ήθος.)  -  Σπανδωνίδης, Π. (Κλέφτκο.)  -  Συ-κουτρής, Ι. (Δάσκαλος.)  -  Τερζάκης, Α. (Έργο.)  -  Τέχνη (Δημιουργία – Κοινό – Κοινωνία – Ορολογικά – Φιλοσοφία).  -  Τραγικό (Ορολογικά).  -  Τριανταφυλλίδης, Μ. (Έργο.)  -  Τσάτσου, Ι. (Παπανούτσος - Χρόνος.)  -  Χάρης, Π. (Έλληνες – Μικρή - Παπανούτσος.)


Παπαντωνάκης, Γεώργιος

Βρεττάκος, Ν. (Ποίηση/θέματα/παιδιά.)  -  Έλληνες συγγραφείς (Συγγραφείς).  -  ΕΔΤ (Κρι-ματισμένου).  Ελύτης, Ο. (Ποίηση/γλώσσα – Ποίηση/θέματα/άνεμος - Ποίηση/θέματα/παιδιά - Ποίηση/Κάλβος – Ποίη-ση/στοιχεία καταλογικά.)  -  Ευθυμίου, Π.  -  Καβάφης, Κ. (Ποίηση/γλώσσα/λέξεις.)  -  Κάλβος, Α. (Ποίηση/θέματα/άνεμος.)  -  Κανίνια, Ε.  -  Καρατζάς, Δ. (Ποίηση.)      -  Κοντός, Γιαν. (Ποίηση/μορφή – Ποίηση/στοιχεία.)  -  Λειβαδίτης, Τ. (Ποίηση/θέματα/παιδί.)  -  Μαυ-ρουδής, Κ. (Δάνειο.)  -  Μόντης, Κ. (Παιδική.)  -  ΝΛ (Ρόδου).  -  Νεοελληνική Παιδική (Πη-γές).  -  ΝΝεανικό Μυθιστόρημα.  -  Σαχτούρης, Μ. (Έκτοτε – Ποίηση/θέματα/μεταμορφώ-σεις – Ποίηση/θέματα/μετεώ-ριση – Ποίηση/στοιχεία καταλογικά.)  -  Φωστιέρης, Α. (Ποίηση/ γλώσσα.)


Παπαντώνης, Τάκης

Καβάφης, Κ. (Ιδεολογικά.)  -


Παπαντωνίου, Β

Λογοτεχνία (Μουσική)


Παπαντωνίου, Ζαχαρίας

Αισθητική (Κατηγορίες/ωραίο).  -  Βεζανής, Δ.  -  Γαβριηλίδης, Β. (Έργο – Προσωπικά.)  -  Έλληνες ποιητές (Ελληνικό).  -  Ζαλοκώστας, Γ. (Μεσολόγγιον.)  -  Καζαντζάκης, Ν. (Ξημε-ρώνει.)  -  Κάλβος, Α. (Έργο.)  -  Λασκαράτος, Α. (Σάτιρα.)  -  Μαβίλης, Λ. (Έργο – Έρ-γο/ζωή.)  -  Μαλακάσης, Μ. (Αντίφωνο.)  -  Μαρκοράς, Γ. (Ποίηση.)  -  Μωραϊτίδης, Α. (Διηγήματα/Παπαδιαμάντης – Καλόγερος.)  -  Νεοελληνική Ανθολογία (Ποίησης).  -  ΝΛ (Ελληνικό Κράτος).  -  ΝΠοι (Ανθολογίες – Γλώσσα).  -  ΝΚωμειδύλλιο.  -  Παλαμάς, Κ. (Προσωπικά – Φιλολογι-κό.)  -  Παναγιωτό-πουλος, Ι. (Παπαντωνίου.)  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Διηγήματα/Μωραϊτί-δης.)  -  Παπαντωνίου, Ζ. (Βιογραφικά – Βεζανής – Παναγιωτόπουλος – Προσωπικά – Σκιτσο-γράφος.)  -  Πρωτοπάτσης, Α. (Εργοβιογραφικά/εκθέσεις.)  -  Σκίπης, Σ. (Κολχίδες.)  -  Χατζόπουλος, Δ.  -  Fauriel, C.


Παπαντωνίου, Στέλιος

Καρέλλη, Ζ. (Ποίηση/χρόνος.)  -  Ξηρέας, Μ.  -  Ρίτσος, Γ. (Ποίηση/στοιχεία.)


Παπαντωνόπουλος, Κώστας

Βασιλικός, Β. (Ιατροδικαστής.)  -  Παλυδούρη, Μ. (Βιογραφικά – Έργο/κείμενα.)  -  


Παπαπαναγιώτης, Κώστας

Καΐρης, Θ. (Εργοβιογραφικά.) Παπαπάνος, Κώστας  Αντωνίου, Τ.  (Έως.)  -   Βιογραφία.  - Κακαλίδης, Δ.  -  ΝΛ (1821). - Παπαπάνος, Κ. (Ταξιδιωτική.)  -     Παπαχατζής, Γ.  -  Στασινόπουλος, Μ. (Έργο.)  


Παπαπαύλου, Κλαίρη

Φάις, Μ. (Μεταφραστής.)


Παπαπερικλής, Ν

Βάρναλης, Κ. (Ποίηση.)  -  Τσίρκας, Στ. (Νυχτερίδα.)


Παπαπέτρος, Βασίλης

Νεοελληνική Μετρική (Νεοελληνικά).


Παπαπέτρος, Κ

Μιχαηλίδης, Λ.


Παπαπέτρου, Ανάστος

Λογοτεχνία (Φυλακής).  -  Μανούσακας, Γ.  -  Μίσσιος, Χ.  -  Παπαπέτρου, Α.


Παπαπέτρου, Κωνσταντίνος

Θέατρο (Θέατρο του – Ορολογικά).


Παπαπέτρου, Πέτρος

Κόκκινος, Δημ. (Παπαπέτρου.)


Παπαπολυβίου, Πέτρος

Αλιθέρσης, Γ. (Βιογραφικά.)


Παπαπόστολος, Δημήτρης

Αντωνίου, Τ. (Ποίηση.)


Παπαποστόλου, Χάρις

Λογοτεχνικός


Παπαργύρη-Γεωργιάδου, Αικατερίνη

Καζαντζάκης, Ν. (Ελληνική γλώσσα - Προσωπικά.)


Παπαρήγα, Φωτεινή

Κασαπίδης, Γ.


Παπαρήγα-Κωσταβάρα, Καίτη

Παπαγιάννη, Β. (Επαρχιώτες – Κυράνω/θέματα.)


Παπαρούση, Μαρίτα (Μαρία)

Κονδυλάκης, Ι. (Πεζογραφία.)  -  Κοτζιάς, Α. (Πολιορκία/αφηγηματική.)  -  Πολίτης, Κ. (Λε-μονοδάσος – Eroica/χρόνος.)  -  Τσίρκας, Στ. (Λέσχη/εσωτερικός.)


Παπαρρηγόπουλος, Δημήτριος

Παπαρρηγόπουλος, Δ. (Τριανταφύλλης.)  -  Τριανταφύλλης, Κ.


Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος

Παπαρρηγόπουλος, Κ.(Εθνικόν – Τριανταφύλλης.)


Παπαρρηγόπουλος, Πάνος

ΕΔΤ (Καλαβρύτων).  -  Καββαδίας, Ν. (Προσωπικά.)  -  Λαούρδας, Β. (Εργοβιογραφικά.)  -  Νιρβάνας, Π. (Έργο/κείμενα.)  -  Παπανούτσος, Ε. (Προσωπικά.)  -  Παπαρρηγόπουλος, Π.  -  Χατζίνης, Γ. (Βιογραφικά - Εργοβιογραφικά.)

Πoπάς, Αθανάσιος

Δογοτεχνία (Παιδαγωγική).  -  ΠΛ (Εκπαίδευση).  -  Παραμύθι (Εκπαίδευση).


Παπάς, Αλέξανδρος

Ραΐζης, Μ. Β. (AmericanGreek Revolution.)


Παπάς, Άλκης

Ιμπροχώρης, Β.


Πάπας, Βασίλης

Κουμανταρέας, Μ. (Συμμορία.)  -  Μέσκος, Μ. (Εργοβιογραφικά – Μουχαρέμ.)  -  Ποιητής (Ανθρωπισμός).  -  Σεφέρης, Γ. (Επιφάνεια.)


Παπάς, Ν

ΝΛ (Επαρχίας).  -  ΝΠοι (Ιστορία <1935>).


Παπασαραντόπουλος, Πέτρος

Κρατικό.  -  ΝΠεζ. (Θέματα/Θεσσαλονίκη.)  -  ΝΠοι (Πηγές/Θεσσαλονίκη).  -  Παρατηρη-τής.  -  Ρίτσος, Γ. (Ιδεολογικά.)


Παπασπηλιόπουλος, Σπήλιος

Διαβάζω (Ιστορία).  -  Καβάφης, Κ. (Ποίηση/θέματα/εθνικοί-.)


Παπασπυρίδη-Καρούζου, Σέμνη

Οικονόμος, Γ.  -  Πολυλάς, Ι. (Ερασιτέχνης.)  -  Σωτηριάδης, Γ.


Παπασπυρίδου, Ιωάννα

Κέντρο Λογοτεχνικής.  -  Υπερρεαλισμός (Ιστορία).


Παπασπύρος, Νικ

Χάρης, Π. (Παπασπύρος.)


Παπασπύρου, Πάνος

Κρυστάλλης, Κ. (Προτομή.)


Παπασπύρου, Σταυρούλα

Αγγέλου, Μ.  -  Ζαμάρου, Ρ.  -  Καμπουράκης, Δ.  -  ΝΛ (Ιστορία <1990>).  -  Παπαγιώρ-γης, Κ. (Γειά.)  -  Χατζημιχάλη, Α.


Παπασπύρου-Καραδημήτρου, Ευθ

Λουκόπουλος, Δ.


Παπαστάθης, Λ

Λογοτεχνία (Κινηματόγραφος)


Παπαστάθης, Χαράλαμπος

Γιοχάλας, Τ.  -  Λαογραφία.  -  Λαούρδας, Β. (Εργοβιογραφικά.)  -  Λάσκαρης, Μ.  -  Μοι-σιόδακας, Ι. (Μητροπολίτης.)  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Σπίτι.)  -  Σταυρίδης, Γρηγ.  -  Σταύρου, Τ. (Εν.)  -  Χάρης, Π. (Παπαστάθης.)  -  Besevliev, Ves.


Παπαστάμος, Γιώργος

Αλέπης, Κ. (Μεταφραστής/Labé.)  -  Άμποτ, Γ.  -  Αναγνώστου, Τ. (Αποτρόπαια.)  -  Αργέ-στη, Ε.  -  Βότση, Ο. (Άλλη – Οδύνη – Πήλινο.)  -  Γαλάνης, Δ. (Προσωπικά.)  -  Δαλμάτη, Μ. (Βασιλιάς.)  -  Δελμούζος, Α. (Έργο.)  - Ελύτης, Ο. (Ποίηση.)  -  Εσωτερικός.  -  Ζαδές, Δ. (Πάνω – Παρασημοφορία.)  -  Ζάππας, Τ. (Ευβοϊκά Γ’ – Πολιτείες.)  -  Καβάφης, Κ. (Ποίη-ση/θέματα/μοίρα – Ποίηση/στοιχεία ηδονιστικά – Ποίηση/χρόνος - Ποιητική.)  -  Κόκκινος, Δημ. (Αναβίωση – Αφοπλισμός – Διόδια – Παλαιός – Πεδιάδα – Σκουριά.)  -  Κόντογλου, Φ. (Προσωπικά – Pedro.)  -  Κουλούκης, Γ. (Δάκρυ.)  -  Κουτσοχέρας, Γ. (Ποίηση.)  -  Κοφί-νης, Γ. (Χοντρό.)  -  Κρυστάλλης, Κ. (Έργο.)  -  Μαγγανάρης, Α. (Άλλη – Θυρεοί – Libido.)  -  Μαλεβίτσης, Χ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Μετάφραση Ελλάδα (Poe).  -  Οικονόμου, Γιώργος Μ.  -  Οικονόμου, Κ.  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο.)  -  Παπαθανασόπουλος, Θ. (Γύρω – Δοκιμασία – Καταφύγιο.)  -  Παπατσώνης, Τ. (Ποίηση.)  -  Παυλέα, Ρ.  -  Παυλέας, Σ. (Κατ-οικημένα – Μνήμη – Όνομα.)  -  Περγιαλίτης, Γ.  -  Πέτρου, Χ.  -  Πηγαδιώτης, Κ. (Άλλοθι – Γραμματοκιβώτιο.)  -  Πολιτάρχης, Γ. (Κρουνοί – Παραβολή.)  -  Πράτσικας, Μ. (Αναζήτη-ση – Ημερολόγιο.)  -  Ρούσσου, Μ.-Μ. (Τετράδια.)  -  Σινόπουλος, Π. (Κασσιανή – Κείμενα – Μυκηναϊκές.)  -  Σκανδάλη, Χ.  -  Σκανδάλης, Χ.  -  Σκαρίμπας, Γ. (Έργο/στοιχεία – Εργο-βιογραφικά – Θέατρο – Μαριάμπας - Πεζογραφία/εξέλιξη.)  -  Σοφρά, Ε.  -  Σταμέλος, Δ. (Λαογραφικά - Πρωτοπόροι.)  -  Σταφυλοπάτης, Ν.  -  Σφακιανάκης, Γ. (Ποιήματα.)  -  Τα-ξιάρχης, Ντ. (Χαρτοπαίχτες.)  -  Τίντος, Γ.  -  Τυπάλδος, Ν.  -  Φάλαρης, Κ.  -  Φιλήντας, Μ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Φλώρος, Π. (Αίμος.)  -  Χαλατσάς, Γ. (Διαθήκη.)  -  Χατζηγεωργίου, Α.


Παπαστάμος, Δημήτρης

Εγγονόπουλος, Ν. (Ζωγραφική.)  -  Ρομαντισμός.  -  Τέχνη (Πηγές)


Παπαστάμου, Γ

Παναγιωτόιπουλος, Ι. (Προσωπικά.)


Παπαστάμου, Στάμος

Παπαλέξης, Η.


Παπαστρατής, Προκόπης

ΝΛ (Θέματα/ελληνική/βιβλιογραφικά).


Παπαστρατής, Σωτήρης

Χουλιαράκης, Σ..


Παπαστράτου, Δανάη

Βαλέτας, Κ. (Θησαυρός – Κοκκινομάλλα – Κορίτσι – Σινικό – Key.)  -  Γαλάντης, Γ. (Παπα-στράτου.)  -  Δελησάββας, Μ.  -  Ζωγράφου, Μαρίνα.  -  Καζαντζάκης, Ν. (Ταξίδια.)  -  Καρούζης, Γ.  -  Καρούσος, Κ.  -  Κατσελλή, Ρ. (Τζερυνιώτισσες.)  -  Κραψίτης, Β. (Ce.)  -  Μίσσιος, Κ. (56.)  -  ΝΛ (Εξωτερικό).  -  Παπαστράτου, Δ.


Παπαστράτου, Ντόρη

Λειχούδης, Ι.  -  Λειχούδης, Σ.


Παπασωτηρίου, Γιώργος

Κοσμάς ο Αιτωλός (Έργο/κείμενα).


Παπατζίμας, Αθανάσιος

Χρονάς, Γ. (Παπατζίμας.)


Παπατρέχας, Γερ

Ελληνικές Παροιμίες (Ξηρομέρου).  -


Παπατρέχας, Πέτρος

Ηπειρωτική (Παπατρέχας).  -


Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη, Νίκη

Άνθος.  -  Γιαννούλης, Ε. (Γράμματα – Επιστολές.)  -  Λάσκαρης, Ι.  -  Πιστικός.  -  Τσο-λάκης, Ευ.  -  Σπανέας.  -  Φαλιέρος, Μ. (Εργοβιογραφικά – Λόγοι/Σπανέας.)  -  Χορτάτσης, Γ. (Έργο – Ερωφίλη/φιλολογικά – Κατζούρμπος/Πισικός.)


Παπατσώνης, Παναγιώτης

Κάλβος, Α. (Έργο/ελληνική παράδοση.)  -  Μαστροδημήτρης, Π. (Νικόλαος.)  -  Σολωμός, Δ. (1821.)  -  Lavagnini, B. (Prima.)


Παπατσώνης, Τάκης

Αυγέρης, Μ. (Παπατσώνης.)  -  Βάρναλης, Κ. (Αληθινή.)  -  Βενέζης, Η. (Έργο – Νούμερο.)  -  Γουδέλης, Γ. (Παπατσώνης.)  -   Ευελπίδης, Χρυσός (Εργοβιογραφικά).  -  Θέμελης, Γ. (Ποίηση.)  -  Θεοτοκάς, Γ. (Παπατσώ-νης.)  -  Καβάφης, Κ. (Έργο – Έργο/επιβίωση – Έργο/κριτική – Ποίηση – Ποίηση/Παπατσώνης.)  -  Καμπάς, Α.  -  Καραβίας, Π. (Παπατσώνης.)  -  Κόντογλου, Φ. (Έργο.)  -  Λαπαθιώτης, Ν. (Έργο.)  -  Λότρης, Κ.   -  Μιχελής, Π. (Έργο – Προσωπικά.)  -  Μόσχος, Ευ. (Παπατσώνης.)  -  Μουρέλος, Γ. (Θέματα.)  -  ΝΛ (Ιστορία <1961>).  -  Νέοι Δρόμοι.  -  Ξύδης, Θ. (Ποίηση.)  -  Παλαμάς, Κ. (Άπαντα – Έργο - Μεταφραστής.)  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο.)  -   Παπαδίτσας, Δ. (Παπατσώνης.)  -  Παπατσώνης, Τ. (Αλιβιζά-τος – Αυγέρης – Βιογραφικά – Γουδέλης – Ελληνική – Έργο – Εργοβιογραφικά – Θεοτοκάς – Καβάφης – Καρα-βίας – Κύπρος – Μόσχος – Παπαδίτσας – Παπαθανασόπουλος – Πέγκλη – Ποίηση – Ποίηση/κοι-νωνία – Προσωπικά – Σεφέρης – Τερζάκης – Τσάτσος – Τσάτσου – Υπέρ – Χάρης – Χατζίνης – Χρυσάνθης - Friar.)  -  Πέγκλη, Γ. (Παπατσώνης – Προς.)  -  Ποίηση (Κοινωνία).  -  Ροΐδης, Ε. (Πάπισσα/Durrel.)  -  Σεφέρης, Γ. (Ποίηση/Παπατσώνης - Στροφή.)  -  Σικελιανός, Α. (Αλαφροΐσκιωτος – Λυρικός/Πρόλογος – Ποίηση/Νεοελληνική.)  -  Σολωμός, Δ. (Έργο/αντινομίες/)  -  Τερζάκης, Α. (Παπατσώνης.)  -  Τέχνη (Κοινωνία – Ορολογικά).  -  Τσάτσος, Κ. (Παπα-τσώνης.)  -  Τσάτσου, Ι. (Αδερφός – Αθηναΐς – Παπατσώνης – Φύλλα κατοχής.)  -  Υπερ-ρεαλισμός στην Ελλάδα (Ιστορία).  -  Χάρης, Π. (Νέα – Παπατσώνης - Noche.)  -  Χατζίνης, Γ. (Παπα-τσώνης.)  -  Χουρμούζιος, Αι. (Παπατσώνης.)  -  Χρυσάν-θης, Κ. (Παπατσώνης.)  -  Friar, K. (Παπατσώνης.)


Παπαχαραλάμπους, Γιώργος    

Ακριτικά (Θέματα/Διγενής - Όμηρος).  -  Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Βιβλιοθήκη Φανερωμένης).  -  Διήγησις παιδιόφραστος.  -  Ελληνικά Δημοτικά (Θέματα/Διγενής – Θέματα/δουλειά - Κοντός – Κύπρου/Εκατόν – Κύπρου/θέματα – Χριστινού).  -  Ελληνικά Παραμύθια (Κύπρου).  -  Ελλη-νικές Παραδόσεις (Θέματα/Άγιος Σπυρίδων – Θέματα/Διγενής – Θέματα/ιερόσυλοι – Θέματα/

ξωτικά – Θέματα/Παναγία – Κύπρου – Κύπρου/θέματα).  -  Ελληνικοί Μύθοι (Θέματα/ζώα).  -  Εταιρεία Κυπριακών.  -  Κυπριακά Γράμματα (Προυσής).  -  Κυπριακά Χρονικά.  -  Κυρια-ζής, Νεοκλ.  -  Λιπέρτης, Δ. (Βιογραφικά.)  -  ΝΠοι (Σταυράκογλου).  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο.)  -  Παπαχαραλά-μπους, Γ.  -  Προυσής, Κ. (Κυπριακά.)  -  Σπυριδάκις, Κ. (Εργοβιο-γραφικά.)  -  Σταυράκογλου, Γ.  -  Χρυσάνθης, Κ. (Έργο.)


Παπαχαραλάμπους, Ξεν

Γιαννούλης, Ε. (Χριστιανισμός.)


Παπαχαραλάμπους, Π

Διαμάντη-Παπαϊωάννου, Τζ. (Περιπλάνηση).  -


Παπαχαρίσης, Αθανάσιος

Γρυπάρης, Ι. (Μεταφραστής/Αισχύλος.)  -  Κοραής, Α. (Ελληνική εκπαίδευση.)  -  Ξενόπου-λος, Γ. (Παπαχαρίσης.)  -  Παπαχαρίσης, Α.


Παπαχαρίσης, Κ

Κοραής, Α. (Καποδίστριας.)


Παπαχατζάκη-Κατσαράκη, Θεοδώρα

Αναγνωστάκης, Μ. (Ποιήματα που.)  -  Πανσελήνου, Ευ. (Δρόμοι.)


Παπαχατζής, Γεωργ

Αισθητική (Κοινωνία).  -  Μωραϊτίδης, Α. (Έργο.)  -  Ρομαντισμός


Παπαχατζιδάκης, Περ

Κόντογλου, Φ. (Εργοβιογραφικά.)


Παπαχειμώνα, Σοφία

Κωνσταντινίδου, Λ. (Έργο.)


Παπαχρήστος, Δημήτρης

Καρυωτάκης, Κ. (Έργο/επιβίωση - Τρίπολη.)  -  Παπαχρήστος, Δ.


Παπαχρήστος, Κώστας

Βαλέτας, Γ. (Βιβλιογράφηση.)  -  Γκόλφης, Ρ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Κατσίμπαλης, Γ. (Κώ-στας.)  -  Λουκάτος, Δ. (Λαογράφος.)  -  Λουκόπουλος, Δ.  -  Νεοελληνικά (Εξωτερικό).  -  ΝΛ (Ελληνική εκπαίδευση/Εθνι-κόν – Εξωτερικό - Κοινό).  -  Φλώρος, Π. (Εργοβιογραφικά.)  -  Φωτιάδης, Α. (Παπαχρή-στος.)


Παπαχρήστος, Πάνος

Παλαμάς, Κ. (Διαλέτη.)

Παπαχρήστου, Ιωάννης

Χατζηφώτης, Ι. (Παπαχρήστου.)


Παπαχρήστου, Κλεοπάτρα

Ελληνικά Δημοτικά (Θέματα/φύση – Θέματα/ψυχή - Κλέφτικα)


Παπαχρήστου-Πάνου, Ευαγγελία

Αιλιανού, Ε. (Ποίηση/στοιχεία.)  -  Αντωνίου, Τ. (Ποίηση.)  -  Βότση, Ο. (Ποίηση/στοιχεία.)  -  Βρεττάκος, Ν. (Ποίηση/θέματα/άνθρωπος.)  -  Γαλανάκη-Βουρλέκη, Α. (Ποίηση.)  -  Δημι-ουργία/λειτουργία.  -  Ελληνίδες ποιήτριες.  -  Ελύτης, Ο. (Ποίηση – Ποίηση/στοχεία ερωτι-κά.)  -  Καβάφης, Κ. (Γέρος – Έργο/επιβίωση.)  -  Καρέλλη, Ζ. (Έργο – Ποίηση/θέματα.)  -  Κόκκινος, Δημ. (Προσωπικά.)  -  Κότσιρας, Γ. (Ποίηση.)  -  Λιάσκας, Β. (Ποίηση.)  -  Μαρ-κουλάκη, Αι.  -  Μελισσάνθη (Ποίηση - Ποίηση/στοιχεία).  -  Παπαδίτσας, Δ. (Εν.)  -  Παπατσώνης, Τ. (Ποίηση/στοιχεία θρησκευτικά.)  -  Παπαχρήστου-Πάνου, Ε. (Ποίηση/στοιχεία – Χατζηφώ-της.)  -  Παππά, Λ. (Ποίηση/στοιχεία.)  -  Πετσάλης-Διομήδης, Θ. (Παραμύθι.)  -  Ποίηση (Θέματα/ουρανός – Θρησκευτική - Ορολογικά).  -  Στασινόπουλος, Μ. (Πινάκιον.)  -  Σταύ-ρου, Τ. (Έργο.)  -  Τσάτσου, Ι. (Ποίηση/στοιχεία.)  -  Χατζηφώτης, Ι. (Παπαχρήστιυ-Πάνου.)  -  Χιωτέλλη, Κ.


Παπαχριστοδούλου, Περικλής

Βιζυηνός, Γ. (Παιδικά.)  -  Ραφτόπουλος, Ι.


Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρος

Αποστολίδης, Κ.  -  Βιζυηνός, Γ. (Άπαντα – Βιζυηνού – Έργο – Έργο/θέματα – Έργο/χειρόγρα-φα – Λαογράφος.)  -  Γεδεών, Μ.  -  Ελληνικά Δημοτικά (Θράκης – Θράκης/μουσική -  Μουσική).  -  ΕΛΤ (Θράκης).  -  Ελληνικά Μοιρολόγια (Θράκης).  -  Ελληνικά Παραμύθια (Θράκης).  -  Ιωαννίδης, Σ. (Πα-παχριστοδούλου.)  -  ΝΛ (Θράκη).  -  Παπαχριστοδούλου, Περ.  -  Παπαχριστοδούλου, Πολ. (Βιογραφικά – Ιωαννίδης.)  -  Ποριώτης, Ν. (Εργοβιογραφικά.)  -  


Παπαχριστοδούλου, Χριστόδουλος   Ι

Βρόντης, Α.  -  Γεωργιλάς, Ε.  -  ΕΔΤ (Ρόδου).  -  Ελληνιές Παροιμίες (Ρόδου).  -  Κων-σταντινίδης, Κώστας (Εργοβιογραφικά).  -  Λιμενίτης, Ε. (Θανατικόν/φιλολογικά.)  -  Χατζηφώτης, Ι. (Παπαχριστοδούλου.)


Παπαχριστοπούλου, Λέλια

Γκίνης, Δ.  -


Παπαχρίστος, Κώστας

Άμαντος, Κ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Βαλαωρίτης, Α. (Ασώπιος.)  -  Βερνάρδος, Μ.  -  Δέλιος, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Δελμούζος, Α. (Εργοβιογραφικά.)  -  Έρωτος.  -  Κρυστάλλης, Κ. (Κατάρα.)  -  


Παπαχρίστου, Κώστας

Κονεμένος, Ν. (Ελληνικό/Ψυχάρης - Ψυχάρης.)  -  Λουκάτος, Δ. (Λαογράφος.)  -  Ρήγας Φεραίος (Έρ-γο/εκδόσεις).


Παπαχρόνης, Α.

Καζαντζάκης, Ν. (Βίος/κινηματόγραφο.)


Παπαχρονοπούλου, Τούλα

Διάπλασις (Λογοτεχνικά).  -  Ελληνικά Δημοτικά (Θέματα/Χελμός - Μορφή).  -  Ελληνικές Παροιμίες (Ναυτικές).  -  Ξενόπουλος, Γ. (Αριστείο – Παπα-χρονοπούλου - Φοιτηταί.)  -  Παπαχρονοπούλου, Τ.  -  Φριλίγγος, Κ.  -  Χάρης, Π. (Παπα-χρονοπούλου.)


Παπαχρυσάνθου, Διονυσία

Lemerle, P. E.


Παπαχρυσοστόμου, Χριστόδουλος

Ακρίτας, Λ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Βιζυηνός, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Εθνικό Θέατρο (Κύ-προ).  -  Ζυμπουλάκης, Σ.  -  Κράλης, Μ.  -  Λιπέρτης, Δ. (Έργο.)  -  Λιπέρτης, Δ. (Εργο-βιογραφικά – Ποίηση/στοιχεία λαϊκά - Ποίηση/στοιχεία πρωτόγονα – Τζιυπριώτικα.)  -  Μαρκίδης, Γ. (Στοχασμοί.)  -  Μιχαηλίδης, Β. (Εργοβιογραφικά.)  -  ΝΔι (Κύπρου/βραβεία).  -  Παπαχρυσοστόμου, Χ.  -  Περνάρης, Α. (Ιπποκρήνη.)  -  Ποιητάρηδες (Ιστορία).  -  Προυσής, Κ. (Παπαχρυσοστόμου.)  -  Σεφέρης, Γ. (Έργο.)  -  Τέχνη (Εξουσία).  -  Τρικούπης, Σ.  -  Φαρμακίδης, Ξ.  -  Χρυσάνθης, Κ. (Παγκυπριονίκες.)


Παπαχρυσοστόμου, Χριστόφορος

Ιακωβίδης, Α.  -  ΝΠοι (Κύπρου/Ώρες).


Παπίγκης, Ι     Α

Βέη, Μ.  -  Κριτική (Ορολογικά).  -  Λαούρδας, Β. (Βιβλιογραφικά.)  -  Λογοτεχνία (Ορο-λογικά)


Παπούλια, Βασιλική

Δημαράς, Κ. (Για.)  -  Ζώρας, Γεωργ. (Σπουδές.)  -  Θεοδωρακόπουλος, Ι. (Ελλάδα.)  -  Κόνομος, Ν. (Ηλίας.)  -  Οικονόμος, Ι.


Παπούλια, Ματίνα

Πολίτης, Κ. (Βιογραφικά - Τέρμα.)


Παπούλιας, Γιώργος

Παπούλιας, Γ.


Παπουλίδης, Κωνσταντίνος

Δημητρακόπουλος, Φ. (Αρσένιος.)  -  Έλληνες ποιητές (Διασποράς/Οδησσός).  -  Οικονόμος ο εξ Οικονόμων, Κ. (Γράμματα - Στούρτσα).  -  Παπαδημητρίου, Συν.  -  Πολίτης, Νικολ. (Γνωστοί.)  -  Σολομός, Θ.  -  Fonkic, B. L.


Παπουτσά, Καίτη (Αι.)

Αυτοβιογραφία (Αντικειμενικότητα.)  -  Τραγωδία


Παπουτσάκη, Νεφέλη

Κονδύλη-Μπασούκου, Ε.


Παπουτσάκης, Γιάννης

Κονδύλης, Φ.  -  ΝΛ (Διασποράς/Αλεξάνδρεια)


Παπουτσάκης, Γιώργος

Kαβάφης, Κ. (Βιογραφικά – Βουνά – Γενεαλογικά – Πεζά – Ποίηση -                          Poèmes.)  -  Παπου-τσάκης, Γιωργ.  -  Χατζίνης, Γ. (Παπουτσάκης.)


Παπουτσάκης, Χρήστος

Αντί.  -  Μαραγκόπουλος, Α. (Αντί.)  -  Χατζής, Δ. (Αντί.)


Παπουτσή, Κατερίνα

Δημητρίου, Σ. (Έργο.)  -


Παππά, Έλλη

Κριαράς, Ε. (Ελληνικό.)  -  Παππά, Ε.  -  Σωτηρίου, Δ. (Παππά.)


Παππά, Λένα

Βρεττάκος, Ν. (Ποίηση.)  -  Δούκαρης, Δ. (Παππά.)  -  Ελύτης, Ο.                            (Ποίηση.)  -  Θέμελης, Γ. (Ποίηση.)  -  Καβάφης, Κ. (Έργο/επιβίωση.)  -                    Καββαδίας, Ν. (Έργο/πηγές.)  -  Καζαντζά-κης, Ν. (Κοσμοθεωρία.)  -                        Καρέλλη, Ζ. (Έργο - Ποίηση.)  -  Κόντογλου, Φ. (Έργο.)  -  Λογοτεχνία                      (Ορολογικά).  -  Μαλεβίτσης, Χ. (Προσωπικά.)  -  Μυριβήλης, Σ.                                (Προσωπικά.)  -  Παππά, Λ. (Δούκαρης – Εργοβιογραφικά.)  -  Πάσχος, Π.                (Έργο.)  -  Πρεβελάκης, Π. (Έργο.)  -  Σο-λωμός, Δ. (Έργο/κοινό.)  -                        Συγγραφέας (Εξουσία).  -  Τσάτσος, Κ. (Προσωπικά.)  -  Τσιρόπουλος, Κ.                  (Έργο.)  -  Φραγκόπουλος, Θ. (Προσωπικά.)  -  Χάρης, Π. (Έργο.)


Παππά, Σοφία

Επιθεώρηση Τέχνης (Ιδεολογικά).  -  ΝΛ (Λογοκρισία)


Παππάς, Ανδρέας

Κάλας, Ν. (Τέχνη.)  -  Κεντρωτής, Γ.


Παππάς, Βασίλης

Δέντρο (Βιβλιοκρισίες).  -  Καΐρης, Θ. (“Φυσική.“)


Παππάς, Γ

Μπαστιάς, Γ.  -  Πρεβελάκης, Π. (Βιογραφικά - Παππάς.)  -  Beaton, R.                    (Εισαγωγή.)


Παππάς, Γιάννης

Βλάχος, Α. <1838> (Διηγήματα).  -  Γκρίντζος, Σ.  -  Δρακονταειδής, Φ.                    (Σχόλια.)  -  Καρα-γιάννης, Σ.  -  Μπενάτσης, Α.  -  Παπανούτσος, Ε.                        (Προσωπικά.) - Ρίτσος, Γ. - Σαμαρά-κης, Α. (Εργοβιογραφικά.)  -  Τσάτσος, Κ.            (Προσωπικά.)  -  Φακίνος, Α. (Έργο.)


Παππάς, Γιώργος

Βαλέτας, Κ. (Σινικό.)  -  Βλάχος, Ν.  -  Γαβριελάτου, Β.  -  Δέφνερ, Ο.                        (Στιχηρά.)  -  Ζα-δές, Δ. (Βαβύλας.)  -  Θεοδώρου, Νίκος.  -  Κασιμάτης,                    Γιαν.  -  Σιώκου, Γ.  -  Σούλα-Τσφαρά, Κ.


Παππάς, Θεόδωρος

Πολυλάς, Ι. (Μεταφραστής/Όμηρος.)


Παππάς, Ιωάννης

Ελληνικό Λογοτεχνικό


Παππάς, Κώστας

Γκάγκας, Τ.  -  Θεοτόκης, Κ. (Βιβλιογραφικά.)  -  Πατρίκιος, Τ. (Συνεχές.)  -  Ρίτσος, Γ. (Σαμαράκης.)  -   Σαμαράκης, Α. (Έργο - Ρίτσος.)

Παππάς, Νίκος

Αθανασούλης, Κ. (Έργο.)  -  Βαλασκαντζής, Δ. (Μπούμη-Παπά.)  -  Βλαστός, Πέτρος (Ποίη-ση.)  -  Δούκαρης, Δ. (Παππάς – Ποίηση.)  -  Έλληνες λογοτέχνες (Επαρχίας).  -   Έλληνες συγγραφείς (Επαρχίας).  -   Ελύτης, Ο. (Ποίηση.)  -  Ζιώγας, Η. (Καμπάνης.)   -  Καβάφης, Κ. (Εργοβικογραφικά/ελληνική.)  -  Καμπάνης, Α. (Έργο.)  -  Καρυωτακισμός.  -  Κωστελέ-νος, Δ.  -  Μετάφραση Ελλάδα (Ποίησης).  -  Μήλας, Σ.  -  Μπούμη-Παπά, Ρ. (Εργοβιογραφικά - Νέα.)  -  Νάκου, Λ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Νεοελληνική Λογοτεχνία (Αθήνας – Αισθητική – Εξωτερικό/Ρουμανία – Θεσσαλία – Ιστορία <1935> - Ιστορία <1947>).  -  ΝΠοι (Ιστορία <1910> - Καθαρή - Πρωτοποριακή).  -  Παλαμάς, Κ. (Έργο.)  -  Πανσέληνος, Ασ. (Προσωπικά.)  -  Παππάς, Ν. (Γράμματα – Δούκαρης – Έργο – Εργοβιογραφικά – Κριτικός – Πατρίδα – Πέγκλη – Φωτιάδης, Α. – Φωτιά-δης, Δ. – Χάρης.)  -  Πέγκλη, Γ. (Παππάς.)  -  Ποίηση (Ιστορία <1830> - Ιστορία <1880> - Καθαρή).  -  Πρεβελάκης, Π. (Κρητικός.)  -  Σκαρίμπας, Γ. (Μαριάμπας.)  -  Σκίπης, Σ. (Ερ-γοβιογραφικά.)  -  Τέχνη (Κοινό – Κοινωνία).  -  Φωτιάδης, Α. (Παππάς.)  -  Φωτιάδης, Δ. (Παππάς.)  -  Χάρης, Π. (Ημέρες - Παππάς.)  -  Χατζηνικολάου, Ν.  -  Rados, A.


Παππάς, Τάσος

Ανδρουλάκης, Μ.  -  Θεοδωράκης, Μ. (Δρόμοι.)  -  Κακλαμανάκη, Ρ. (Γιώργος.)  -  Καραθά-νος, Δ.  -  Κύρκος, Μ.  -  Παναγός, Θ.  -  Πρινιωτάκης, Π.  -  Σκλάβος, Κ.  -  Χαριτόπου-λος, Δ.


Πάππη-Χρονοπούλου, Άννα

Κοραής, Α. (Ιατρική.)


Παράβας, Στ

Καζαντζάκης, Ν. (Βίος/Θέατρο.)


Παραμερίτης, Ευάγγελος

Λούκος, Λ.  -  Παπαδήμα-Θεοδωράκη, Ε. (Περιδιαβάζοντας.)  -  


Παραμπούκης, Βαγγέλης

Αστυνομική


Παραράς, Λάμπρος

Γληνός, Γ. (Ώρες.)  -  Σικελιανός, Α. (Δελφική – Παραράς.)  -  Συκουτρής, Ι. (Βιογραφικά.)  Χάρης, Π. (Παραράς.)

Παρασκάκη, Στέλλα  φταλιώτης, Α. (Κρήτη.)


Παρασκευά, Γιώτα

ΝΠοι (Κύπρου/Κυπριώτες)


Παρασκευαΐδης, Μίλτης

Αμπατζή, Ε.-Τ.  -  Βεϊνόγλου, Ασημ.  -  Βούρδουλας.  -  Δαράκης, Λ.  -  ΕΛΠ (Λέσβου).  -   Κόντογλου, Φ. (Αγιογράφος – Ζωγράφος/εκθέσεις.)  -  Κόπανος.  -  Μυριβήλης, Σ. (Εργοβιο-γραφικά.)  -  Πρωτοπάτσης, Α. (Έργο.)  -  Σαμαράς, Παναγ.  -  Τσελέκας, Κ.

Παρασκευαΐδης, Παναναγιώτης

Αγιασσώτου-Λαμπρινού, Μ.  -  Αλεξίου, Χ.  -  Αναγνωστάκη-Τζαβάρα, Ε.  -  Αναστασέλλης, Σ. (Προσωπικά.)  -  Απέργης, Π.  -  Βαλέτας, Γ. (Ιστορικός.)  -  Βαλέτας, Κ. (Θησαυρός – Στον.)  -  Γερόσταθος, Λ.  -  Ελληνικές Παραδόσεις (Θέματα/Παναγία).  -  Επιταλιώτης, Κ.  -  Ζωγράφου, Μαρίκα.  -  Καμαρινοπούλου-Σακαβέλη, Σ.  -  Καραβάνης, Σ.  -  Καραντώ-νης, Γιωργ. (Παράθυρα.)  -  Κοντέλλης, Γ.  -  Κούσουλας, Λ. (Πουκάμισο.)  -  Λαπαθιώτης, Ν. (Σπίτι.)  -  Μακρής, Τ.  -  Νικορέτζος, Δ.  -  Τσαλίκας, Γ.  -  Τσιάμης, Μ. (Παραλειπό-μενα.)  


Παρασκευαΐδης, Στρατής

Καμίτζος, Δ.


Παρασκευάς, Παύλος

Βλαστός, Πέτρος (Περνάρης.)  -  Βορεάδης, Α.  -  Έλληνες λογοτέχνες (Κύπρου/οργανώ-σεις).  -  Θεοχαρίδης, Θ.  -  Κασουλίδης, Ι.  -  Κωνσταντής, Γ. (Έργο.)  -  Λαδάκη-Φλίππου, Ν. (Ποίηση/στοιχεία.)  -  Λιασίδης, Π. (Ευστρατιάδης.)  -  Λιπέρτης, Δ. (Δημήτρης.)  -  Μηχανικός, Π. (Αναμένοντας – Ημιχρόνιο.)  -  Μιχαηλίδης, Β. (Ποίηση/ελληνικότητα – Ποίηση/θέματα.)  -  Μολέσκης, Γ. (Παύλος.)  -  Παιδεία.  -  

Ράπτης, Δ.  -  Ροδίτης, Α.  -  Χρυσάνθης, Κ. (Δημήτρης – Επιγράμματα - Τραγούδια.)


Παρασκευόπουλος, Αναγνώστης

ΕΔΤ (Σωζόπολης)


Παρασκευόπουλος, Ι Ν

Βέικος, Θ.  -  Σκιαδάς, Αρ.


Παρασκευόπουλος, Στάθης

Βασιλείου, Τ.   -  Ζιτσαία, Χ. (Απολογία.)  -  Καρούσος, Κ.  -  Κουρής, Β.


Παρασκευοπούλου-Θεοτόκη, Ελένη

Θεοτόκης, Κ. (Βιογραφικά.)


Παράσογλου, Άκης

Κρυστάλλης, Κ. (Ποίηση.)


Παράσογλου, Γιώργος

Μετάφραση Ελλάδα (Θεοφράστης).  -  Νούκιος, Ν.


Παράσος, Γ

Μόντης, Κ. (Ποίηση.)  -


Παρασός, Παράσχος

Βλαχοδημήτρης, Θ.  -  Γιαννάκη-Παπαστυλιανού, Κ.  -  Ιωαννίδου-Σταύρου, Ρ. (Ποίηση – Στις.)  -  Κωνσταντάκης, Γ.  -  ΝΛ (Ρόδου)

Παραστατίδου-Παπαμιχαήλ, Νέλλη  Καραγκιόζης (Ιστορία).


Παράσχος, Αχιλλέας

Δαμβέργης, Ι.


Παράσχος, Κλέων

Αγγουλές, Φ.  -  Άγρας, Τ. (Βουκολικά – Έργο – Εργοβιογραφικά.)  -  Αθανασιάδης, Τ. (Πως.)  -  Αθανασιάδης-Νόβας, Γ. (Ειρμός.)  -  Αθήναιος, Μ.  -  Αθηνογένης, Θ.  -  Αλε-ξανδρόπουλος, Μιχ.  -  Αλεξίου, Λ.  -  Αλεξίου, Μ.  -  Αλεξίου, Χ.  -  Αλέπης, Κ. (Ερημικοί – Μεταφραστής/Αρμενική – De.)  -  Αλιθέρσης, Γ. (Απλή – Αράχνες.)  -  Αμούργης, Θ.  -  Αμπάτης, Γ.  -  Αναστασίου, Μ.  -  Ανατολέας, Φ.  -  Ανθίας, Τ. (Άγιε – Άνοδος – Βομβύκιο – Δευτέρα – Διψασμένοι – Ιντερμέδια – Πουργατόριο – Χάος.)  -  Ανθολογίες.  -  Αντωνίου, Δ. (Ποιήματα.)  -   Αποστολίδης, Η. (Ανθολογία των.)  -  Αργύρης, Κ.  -  Βαλαωρίτης, Α. (Έργο/στοιχεία – Εργοβιογραφικά – Ποιήματα ανέκδοτα.)  -  Βαλέτας, Γ. (Προφορικοί – Σο-λωμός.)  -  Βαρίκας, Β. (Ποιητής.)  -  Βάρναλης, Κ. (Έργο – Έργο/ιδεολογικά – Σκλάβοι.)  -  Βατίδου, Ο.  -  Βαφόπουλος, Γ. (Εσθήρ – Προσφορά – Ρόδα.)  -  Βεζανής, Δ.  -  Βελμύρας,

Κ.  -  Βενέζης, Η. (Νεοελληνική.)  -  Βέρα, Γ.  -  Βερνάλης, Α.  -  Βιτάλης, Κ.  -  Βλαστός, Πέτρος (Έργο – Παραβλάσταρα – Παράσχος.)  -  Βλάχος, Α. <1838> (Θέατρο – Κριτικός – Ποίηση).  -  Βογιατζάκης-Βέλμος, Ν.  -  Βουτιερίδης, Η. (Αλ. – Ηλιογέννητη – Ρυθμικός – Σο-λωμός και.)  -  Βουτυράς, Δ. (Μέσα.)  -  Βραχίμης, Ν.  -  Βρεττάκος, Ν. (Γκριμάτσες – Επιστολή – Κατεβαίνοντας – Κάτω – Μαργαρίτα – Πόλεμος – Ταξίδι.)  -  Βρισιμιτζάκης, Π.  -  Βώκος, Γ.  -  Γαβριηλίδης, Β. (Βλάσης – Βλαχογιάννης – Φεμινιστής.)  -  Γαλανάκη-Βουρλέκη, Α. (Χίμαιρες.)  -  Γαλατόπουλος, Χ. (Τραγούδια.)  -  Γιανναράς, Α. (Μετφραστής – Φίλτρα.)  -  Γιαννίδης, Λ.  -  Γιαννόπουλος, Π. (Έργο.)  -  Γιατράκος, Δ.  -  Γιοφύλλης, Φ. (Μεταφραστής – Τάραγμα – Τελευταία – Φαρμακωμένη.)  -   Γκόλφης, Ρ. (Λυρικά.)  -  Γνευτός, Π.  -  Γολέμης, Δ.  -  Γράμματα.  -  Γράψας, Κ.  -  Γρίβας, Θ.  -  Γρυπάρης, Ι. (Μεταφραστής/Αισχύλος – Μεταφραστής/Σοφοκλής – Ποίηση.)  -  Δαμιράλης, Μ.  -  Δέλιος, Κ. (Σύγχρονο.)  - Δημάκης, Μ. (Φύλλα.)  -  Δημακόπουλος, Δ.  -  Δημάκος, Γ.  -  Δημαράς, Κ. (Δημοτικισμός – Νεανικά.)  -  Δημητριάδης, Γ.  -  Διαμαντόπουλος, Χ.  -  Δικταίος, Α. (Δώδεκα – Στα.)  -  Δούλη, Ε.  -  Δούρας, Γ. (Δέκα τραγούδια – Δόξα – Εργοβιογραφικά – Ευρετήρια – Οχτώ – Τέσσερα – Τραγούδια.)  -   Δραγούμης, Ι. (Ελληνικός – “Ελληνισμός“ – Έργο – Κείμενα – Κοσμοθεωρία – Προσωπικά – Σταμάτημα.)  -  Δρίβας, Α.  -  Δροσίνης, Γ. (Είπε – Εργοβιο-γραφικά – Μοιρολόγι – Ωραιότερα.)  -  Ελιγιά, Γ. (“Ποιήματα.“)  -  Έλληνες θεατρικοί.  -  ΄’Ελληνες λογοτέχνες (Αυτόχειρες – Ελληνική γλώσσα – Ελληνική κοινωνία – Έργα/εκδόσεις – Ιδεολογικά – Συμπόσια).  -  Έλληνες ποιητές (Παραγωγικότητα).  -  Ελύτης, Ο. (Κλεψύδρες – Μεταφραστής/Eluard – Προσανατολισμοί – Σποράδες.)  -  Εμμανουήλ, Κ. (Δυναστεία – Κοράκι – Μεταφραστής – Παράφωνος.)  -  Εμπειρίκος-Κουμουνδούρος, Α.  -  Ευελπίδης, Χρήστος.  -  Ευελπίδης, Χρυσός (Μυθιστόρημα.)  -  Εφταλιώτης, Α. (Chant.)  -  Ζαχαριάδης, Δ.  -  Ζερβός, Γ. (Μνη-μοσύνη – Παραλλαγές.)  -  Ζευγώλη-Γλέζου, Δ. (Τραγούδια.)  -  Ζιτσαία, Χ. (Θλιμένοι.)  -  Ζωγραφάκης, Γ.  -  Ζώτος, Μιν. (Αφιέρωμα – Βήματα.)  - Θέατρο (Δημιουργία).  -  Θεοδω-ρίδης, Ι.  -  Θεοδωροπούλου-Λιβαδά, Β.  -  Θεοτοκάς, Γ. (Ώρες.)  -  Θέρος, Α. (Ανθρώπινα – Λυρικά – Μεταφραστής.)  -  Θρακιώτης, Κ. (Εμείς.)  -  Θρύλος, Α. (Δεκάτη – Στοχασμοί.)  -  Ιακωβίδη-Πατρικίου, Λ. (Κορυδαλοί – Σαράντα – Χαιρετισμοί.)  -  Ιδέα (Ιδεολογι-κά).  -  Καβάφης, Κ. (Έργο/επιβίωση - Έργο/ηθική – Έργο/κριτική – – Ποίηση – Ποίηση/στοιχεία ειρωνικά - Poèmes.)  -  Καββαδίας, Ν. (Μαραμπού.)  -  Καζαντζάκης, Ν. (Ανθρωπογνωσία – Ασκητική – Κοσμοθεωρία – Νικηφόρος – Οδύσσεια – Ταξιδεύοντας - Χριστός.)  -  Καιροφύλας, Κ. (Γολγοθάς – Κριτικός – Σολωμός.)  -  Καλαματιανός, Γ.   -   Κάλας, Ν. (Παράπονα - “Ποιήματα“.)  -  Κάλβος, Α. (Άπαντα <Σιγούρος> – Εργοβιογρα-φικά - Ποίηση/θέματα/1821.)  -  Καλλοναίος, Μ.  -  Καμπύσης, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Κανελλής, Μ.  -  Καπετανάκης, Δ. (Μυθολογία – Ρεμπώ.)  -  Καραβίας, Π. (Διπλή – Παρά-σχος.)  -  Καραγάτσης, Μ. (Χίμαιρα.)  -  Καραντώνης, Α. (Γύρω από τον – Γύρω στον – Εισαγωγή στο – Νεοελληνική – Πνευματικός – Ποιητής .)  -  Καρασούτσας, Ι.  -  Καρζής, Λ.  -  Κάρης, Μ.  -  Καρίπης, Σ.  -  Καρυωτάκης, Κ. (Άπαντα – Ελεγεία – Έργο – Έργο/Γιαννιός – Έρ-γο/Παράσχος – Νηπενθή - Προσωπικά.)  -  Καρυωτακισμός.  -  Καστανάκης, Θ. (Ομογενής.)  -  Καστρίτης, Α.  -  Κατσαμπής, Σ.  -  Κατσέλης, Π.  -  Κατσίμπαλης, Γ. (Κώστας – Παιδί – Παλαμάς και.)  -  Κλασικό.  -  Κόλιας, Γ.  -  Κόντας, Π.  -  Κόντογλου, Φ. (Ταξείδια.)  -  Κόρακας, Α. (Αγνή – Ανθολογία.)  -  Κοτζιούλας, Γ. (Δεύτερη – Εφήμερα – Σιγανή – Στρατής.)  -  Κουγιούλης, Γ.  -  Κουζόπουλος, Β.  -  Κουκούλας, Λ.  -  Κουντουράς, Μ. (Κωστής.)  -  Κουντούρη, Α.  -  Κοφινιώτης, Κ.  -  Κράλης, Μ.  -  Κριαράς, Ε. (Ψυχάρης και.)  -  Κριτική (Ορολογικά).  -  Κρυστάλλης, Κ. (Άπαντα.)  -  Κυριαζής, Α. (Αιγινήτικα - Ζωή.)  -  Λαζαρίδης, Λ.  -  Λαλαπά-νος, Θ.  -  Λαμπελέτ, Γ.  -  Λαμπίκης, Δ.  -  Λαμπρίδη, Ε.  -  Λαμπρολέσβιος, Β. (Γύρω - Εαρινά.)  -  Λάμψας, Δ.  -  Λαπαθιώτης, Ν. (Εργοβιογραφικά - Προσωπικά.)  -  Λάσκαρης, Ν. (Κρίσις.)  -  Λάσκος, Ο. (Αγριόχηνες – Φιλμ.)  -  Λεκατσάς, Π. (Απολλώνια.)  -  Λεμπέσης, Ευ.  -  Λευκοπαρίδης, Ξ.   -  Λέφκης, Γ.  -  Λιάκος, Γ.  -  Λοβέρδου, Ι.  -  Λογοτέχνης (Έργο/ζωή - Κοινωνία).  -  Λογοτεχνία (Εξομολογητική – Επιβίωση – Θέμα – Ιστορία – Κοινό - Κοινωνία – Λογοτεχνικά εόδη).  -  Λούβαρις, Ν. (Ρίλκε.)  -  Λουκόπουλος, Δ.  -  Λυσιώτης, Ξ. (Εφήμερα.)  -  Μαβίλης, Λ. (Εργοβιογραφικά – “Σοννέ-τα“.)  -  Μάγνης, Π.  -  Μαιναλιώτης, Γ.  -  Μάκης, Β.  -  Μακρή, Μ.  -  Μακρυγιάννης, Γ. (Παιδεία.)  -  Μαλακάσης, Μ. (Αντίφωνα – Έργο – Ποίηση - Προσωπικά.)  -  Μαλάνος, Τ. (Η-γησιακός – Καβάφης – Κριτικά - Ποιητής.)  -  Μαλλώσης, Η.  -  Μαλτέζος, Γ.  -  Μαμμέλης, Α.  -  Μανέντης, Δ.  -  Μαρκίνας, Κ. (Αγκάθια – Καταφύγια – Κρίνα.)  -  Μάρταλης, Α.  -  Μάτσας, Α. (Ποιήματα.)  -  Μαυρέας, Π.  -  Μετάφραση Ελλάδα (Αρχαίων Ελλήνων – Lamar-tine).  -  Μαυροειδή-Παπαδάκη, Σ. (Ώρες.)  -  Μέγας, Γ. (Παραμύθια.)  -  Μελάς, Τ.  -  Μελαχρινός, Α. (Απολλώνιος – Μεταφραστής – Φίλτρα.)  -  Μελισσάνθη (Γυρισμός – Προφη-τείες – Φωνές - Ωσαννά).  -  Μεράνος, Π.  -  Μιμίκος, Κ.  -  Μινώτου, Μ.  -  Μιχαηλίδης, Κ. Μ.  -  Μιχαλόπουλος, Φ. (Αττικό – Διονύσιος – Κοσμάς – Ρήγας.)  -  Μοάτσου-Βάρναλη. Δ.  -  Μοδινός, Π.  -  Μόντης, Κ. (Με.)  -  Μοσχονάς, Ε.  -  Μουρέλος, Γ. (Στοχασμοί.)  -  Μπάρας, Α. (Συνθέσεις.)  -  Μπάρλας, Τ.  -  Μπασουκέας, Φ.  -  Μπεκές, Ο.  -  Μπεράτης, Γ. (Αυτοβιογραφούμενος - Στιγμές.)  -  Μπόγρης, Δ. (Αρραβωνιάσματα.)  -  Μπούμη-Παπά, Ρ. (Σφυγμοί.)  -  Μυθιστόρημα (Ιστορία - Κοινό).  -  Μυλωνογιάννης, Γ.  -  Μυριβήλης, Σ. (“Διηγήματα“.)  -  Μυρτιώτισσα (Δώρα – Κραυγές – Μεταφράστρια).  -  Μυστακίδης, Α. (Πρώτα.)  -  Νάζος, Γ.  -  Νέα Ε-στία (Αφιερώματα/Άγρας).  -  ΝΛ (Ελληνικό Κράτος – Ελληνικό ραδιόφωνο – Εξωτερικό/Ευ-ρώπη – Επαρχίας – Ιστορία – Ιστορία <1895> - Ιστορία <20 ος αι.> - Ιστορία <1900> - Ιστο-ρία <1927> - Ιστορία <1936> - Ιστορία <1938> - Ιστορία <1947> - Κοινό – Πηγές/Δυτικές λογοτεχνίες – Στοιχεία απαισιοδοξίας).  -  Νεοελληνική Λογοτεχνική Κριτική (Ιστορία – Ιστο-ρία <1929> - Ιστορία <1935>).  -  ΝΠεζ. (Ιστορία - Νεοελληνική.)  -  ΝΠοι (Ιστορία – Ιστορία <1929> - Ιστορία <1933> - Ιστορία <1937> - Ιστορία <1939> - ΝΠεζ – Στοιχεία θρησκευτικά).  -  ΝΔι (Ιστορία). -  ΝΜυθιστόρημα (Ιστορία <1929>).  -  Νίντας, Μπ.  -  Νιρβάνας, Π. (Κριτικός - Φιλολογικά.)  -  Ξανθάκης, Σ.  -  Ξάνθος, Λ.  -  Ξενόπουλος, Γ. (Έργο.)  -  Ξεφλούδας, Στ. (Στο.)  -  Ξύδης, Θ. (Αδερφή – Παλαμάς – Ώρες.)  -  Οικονομί-δης, Δημήτρης.  -  Οικονόμου, Ζ. (Ανάρρωση – Έργο/κριτική – Κόσμος – 1000.)  -  Ουρά-νης, Κ. (Έργο – Κριτικός - Πεζογραφία.)  -  Παϊζη, Κ.  -  Παλαμάς, Κ. (Δωδεκάλογος – Έργο – Έργο/επιβίωση – Κύκλος – Μεταφραστής/Ξανατονισμένη – Νύχτες - Παράκαιρα – Πεζοί – Ποιητική μου – Χρόνια – Choix - Douze - Flûte.)  -  Πάλλης, Α. (Έργο.)  -  Πάμισος, Π.  -  Παναγιωτόπου-λος, Ι. (Αλκυόνη – Γενική – Ελληνικοί – Κύκλος – Λυρικά – Νεοελληνική – Παράσχος - Πρακτικά.)  -  Παπαδήμας, Α.  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Skiathos.)  -  Παπακώ-στας, Α.  -  Παπαντωνίου, Ζ. (Ποίηση.)  -  Παπαπαναγιώτου, Κ.  -  Παπατσώνης, Τ. (Εκλογή Α’ - Ποίηση.)  -  Παπαχριστοδούλου, Πολ. (Θρακικές.)  -  Παππάς, Ν. (Κριτικός – Μάταια.)  -  Παραπαντάκης, Χ.  -  Παράσχος, Κλ. (Ανθολογία – Βιογραφικά – Δέκα – Εκλογή – Ελληνικός – Εμμανουήλ – Εμμανουήλ/υπότιτλος – Επιμελητής – Έργο – Εργοβιογρφικά – Ίων – Καραβίας – Καρυωτάκης – Κριτικός – Κύκλοι – Παναγιωτόπουλος – Ποίηση/Τσιριμώκος – Σεφέρης – Σικελιανός – Σικελιανός/έργο – Φωτιάδης – Χάρης – Ψυχάρης - Madrigal.)  -  Πασαγιάννης, Κ. (Ελληνικά – Μανιάτικα.)  -  Πασχαλινός, Φ.  -  Πεζογραφία (Θέματα/χωριό – Ορολογικά).  -  Περάνθης, Μ. (Κώστας – Πρώτα.)  -  Πέρδικα, Ν.  -  Περνάρης, Α. (Διπλό – Μεταφραστής – Ποίηση στη – Τραγούδια.)  -  Περσάκη, Ι.  -  Πετρίδης, Μ. (Σύντομοι – Τάσεις.)  -  Πετσάλης-Διομήδης, Θ. (Μαρία.)  -  Πιερίδης, Θ. (Μπαλλάντα.)  -  Ποίηση (Ειλικρίνεια – Θέματα/ έρωτας – Ιστορία <1745> - Καθαρή – Ορολογικά – Πραγματικότητα).  -  Ποιητής (Κριτικός).  -  Πολίτης, Γιωργ.  -  Πολίτης, Κ. (Μεταφραστής.)  -  Πολίτης, Φωτ. (Εκλογή – Έργο.)  -  Πολυδούρη, Μ. (Έργο – Εργοβιογραφικά – Ηχώ – Τρίλλιες.)  - Πορφύ-ρας, Λ. (Έργο – Μουσικές – Ποίηση/στοιχεία.)  -  Προβελέγγιος, Α. (Εργοβιογραφικά – Ποίη-ση.)  -  Πρόκος, Αρ.  -  Πυρπάσος, Χρ.  -  Πωγωνίτης, Α.  -  Ραζέλος, Λ.  -  Ράλλη-Υδραίου, Μ. (Γυναικεία – Στίχοι.)  -  Ράντος, Ν.  -  Ρητορίδης, Θ.  -  Ρίτσος, Γ. (Εάρινη – Εμβατήριο – Πυραμίδες – Τραγούδι - Τρακτέρ.)  -  Ροΐδης, Ε. (Βιογραφικά – Ελληνικό – Ελληνισμός – Έργα – Έργο – Κριτικός – Πάπισσα – Πάπισσα/Barbey – Σατιρικός - Φαντασία.)  -  Ρομαντισμός.  -  Ρώτας, Β. (Μεταφραστής – Να.)  -  Σαλαπασίδης, Τ.  -  Σαμαράς, Πά-νος (Στρόβιλος).  -  Σαραντάρης, Γ. (Αστέρια – Γράμματα - Ουράνια.)  -  Σάρρος, Δ.  -  Σε-φέρης, Γ. (Μεταφραστής/Eliot – Μυθιστόρημα – Παράσχος – Στροφή – Τσάτσος/Διάλογος.)  -  Σημηριώτης, Α. (Ονείρων – Όσο.)  -  Σημηριώτης, Γ. (Γαλλική – Κιθάρα – Μεταφραστής.)  -  Σιδέρης, Γ. (Κωμειδύλλιο.)  -  Σικελιανός, Α. (Αλαφροΐσκιωτος – Αντίδωρο – Δελφική Ένωση – Έργο – Έργο/Παράσχος – Παράσχος – Ποίηση – Σίβυλλα - Τελευταίος.)  -  Σινόπουλος, Τ. (Μεταίχμιο.)  -  Σιωμόπουλος, Τ. (Εικόνες.)  -  Σκαρίμπας, Γ. (Ουλαλούμ.)  -  Σκιαδαρέσης, Σ.  -  Σκίπης, Σ. (Ανθεστήρια – Γαλάζια – Έργο - Ποιητικά.)  -  Σκόκος, Κ.  -  Σκούταρης, Σ.  -  Σολωμός, Δ. (Άπαντα <Πολίτης> - Άπαντα τα – Έργο – Έργο/εκδόσεις – Ιταλικά – Ποιητής εθνικός – Ύμνος... ελευθερίαν - 1821.)  -  Σουλτάνης, Ε.  -  Σουμελίδης, Γ.  -  Σουρής, Κ.  -  Σπάλας, Π.  -  Σπανδωνίδης, Π. (Διονύσιος.)  -  Σπαταλάς, Γ. (Βίος – Θεσμός – Μεταφρα-στής – Σύγχρονες – Συμβολή.)  -  Σπηλιωτόπουλος, Στ. (Μεταφραστής.)  -  Σταθοπούλου-Βαφοπούλου, Α.  -  Σταμπολής, Γ.  -  Στασινόπουλος, Μ. (Ποίηση.)  -  Σταύρου, Η.  -  Σταύρου, Θρασ. (Ελένη – Μεταφραστής.)  -  Στρατήγης, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Συκου-τρής, Ι. (Δωδεκάλογος.)  -  Συμβολισμός.  -  Σφακιανάκης, Γ. (Μεταφραστής – Μύθος.)  -  Ταγκόπουλος, Δ. (Προφητικός.)  -  Ταγκόπουλος, Π.  -  Ταρσούλη, Α. (Σπίθες.)  -  Τέχνη (Δημιουρ-γία/ερμηνεία – Ζωή – Κοινό – Πόλεμος – Ψυχανάλυση).  -  Τζανετάκης, Χ.  -  Τζιό-βας, Φ.  -  Τουτουντζάκης, Ν. (Σάτυρα.)  -  Τρίκκης, Γ.  -  Τσακωνάς, Τ.  -  Τσιριμπέας, Α.  -  Τσιριμώκος, Μ. (Δεκά-στιχα – Παράσχος – Τραγούδια.)  -  Τσίρκας, Στ. (Λυρικό.)  -  Τσου-καλάς, Γ.  -  Τωμαδάκης, Ν. (Από.)  -  Υπερρεαλισμός στην Ελλάδα (Ιστορία).  -  Φαλαγγά-Γεωργίου, Μ.  -  Φαλτάιτς, Κ.  -  Φαντάζης, Λ.  -  Φιλητάς, Α.  -  Φιλύρας, Ρ. (Ποίηση.)  -  Φουτρίδης, Α.  -  Φύλλας, Ν.  -  Φωτιάδης, Δ. (Παράσχος, Κ.)  -  Φωτόπου-λος, Μ.  -  Φωτοπούλου, Λ.  -  Χάγερ-Μπουφίδης, Ν.  -  Χανιώτης, Β.  -  Χάρης, Π. (Πα-ράσχος.)  -  Χατζάρας, Ν.  -  Χατζόπουλος, Κ. (Βραδυνοί - Ποίηση.)  -  Χονδρογιάννης, Γ.  -  Χουρμούζιος, Αι. (Δοκιμασία.)  -  Ωρολογάς, Π.  -  Clément, E.  -  Levesque, R.  -  Merlier, M. (Νεοελληνικά.)  -  Merlier, O . (Νεοελληνικά.)  -  Michel, J.  -  Moréas, J. (Αθήνα – Έργο ελληνικό – Παρίσι – Στροφές.)  -  Roussel, L. (Παλαμάς.)


Παράσχος, Μενέλαος

Κατσέλης, Π.


Παραφεντίδου, Αλρεξάνδρα

Αγγελίδου, Κ. (Ξερριζωμού.)  -  ΝΛ (Θεσσαλονίκη/ιστορία)


Παρθένης, Άγγελος

Ζερβός, Τ.  -  Καραγάτσης, Μ. (Έργο/εξωτερικό.)  -  Μυλωνάκη, Ι.  -


Παρθένης, Π

Castillo Didier, M


Παρθενίου, Γιώτα

Δέλφης, Φ. (Χαραυγή.)  -  Κόκκινος, Δημ. (Έργο.)  -  ΝΛ (Φεστιβάλ).  -  ΝΠΠοι.  -  Συγ-γραφέας (Συμπόσια-/Ρόδος).  -  


Παριανού, Α

Μετάφραση (Ορολογικά).  -  


Παρίζη, Δάφνη

Βασιλακάκος, Γ. (Κόλπο.)


Παρίσης, Νικήτας

Αναγνωστάκης, Μ. (Ποίηση/Εγγονόπουλος.)  -  Βαλτινός, Θ. (Έργο – Ημερολόγιο.)  -  Για-τρομανωλάκης, Γ. (Βασιλιάς.)  -  Γκάτσος, Ν. (Αμοργός.)  -  Δασκαλόπουλος, Δ. (Κ.)  -  Δο-κίμιο.  -  Εγγονόπουλος, Ν. (Ποίηση/Αναγνωστάκης – Ποίηση 1948.)  -  Ελύτης, Ο. (Άξιον/ κριτική – Έργο – Ημερολόγιο – Ημερολόγιο/κριτική – Μικρός – Μικρός/κριτική.)  -  Εμπειρί-κος, Α. (Κορυδαλλοί.)  -  Ιντζίδης, Β.  -  Ιωάννου, Γιωργ. (Έργο.)  -  Καβάφης, Κ. (Ποίηση/ μορφή.)  -  Κάλβος, Α. (Ποίηση - Ποίηση/Νεοελληνική.)  -  Καρβούνης, Ν.  -  Καρούζος, Ν. (Ποίη-ση.)  -  Λογοτεχνία (Εκπαίδευση - Κοινό).  -  Μαρωνίτης, Δ. (Πίσω.)  -  Μουρσελάς, Κ. (Κλειστόν.)  -  ΝΛ (Ελληνική εκπαίδευση - Τίτλοι).  -  ΝΠοι (Ελληνική εκπαίδευση – Ιστορία <1960> - Μορφή - Φιλολογική).  -  Παλαμάς, Κ. (Έργο/επιβίωση.)  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο – Έργο/ Κριτική – Εργοβιογραφικά – Μοιρολόγι – Όνειρο – Πατέρα.)  -  Ποίηση (Γλώσ-σα – Μελοποιήσεις - Φωτογραφία).  -  Σεφέρης, Γ. (Βασιλιάς – Ποίηση/πηγές/Κύπρος – Ποίη-ση/ύφος - Τελευταία.)  -  Υπερρεαλισμός στην Ελλάδα (Ιστορία).  -  Φαρίνου-Μαλαματάρη, Γ.

Παριώτου, Αικατερίνη Ναύτης, Α.


Παρλαμάς, Μενέλαος

Καζαντζάκης, Ν. (Γράμματα – Έργο.)  -  Καλοκαιρινός, Α. <1922.>  -  Κατσαΐτης, Π. (Ιφιγένεια -Θυέστης.)  -  Κονδυλάκης, Ι. (Έργο.)  -  Κρητικά.  -  Λαούρδας, Β. (Έργο - Προσωπικά.)  -  Λογοτεχνία (Ορολογικά).  -  Μετάφραση Ελλάδα (Αρχαίων Ελλήνων).  -  Παπαδια-μάντης, Α. (Άπαντα - Έργο.)   -  Πρεβελάκης, Π. (Ποίηση.)  -  Σαββίδης, Γ. (Προσπωπικά.)  -  Συκουτρής, Ι. (Ελληνική αρχαιότητα.)  -  Τέχνη (Λογική).  -  Χορτάτσης, Γ. (Ερωφίλη/εκδό-σεις.)


Πάρλας, Κώστας

Βασιλικός, Β. (Άξιον – Φύλλο/τηλεόραση.)  -  Γιαννακοπούλου, Ντ.  -  Γιοβάνα.  -  Ζωγρά-φου, Λ. (Αγάπη άργησε.)  -  Θεοτόκης, Κ. (Ζωή/ελληνική – Τιμή/ελληνική.)  -  Κασόλας, Μ.  -  Λογοτεχνία (Ελληνική τηλεόραση - Τηλεόραση).  -  Παπαδάκη, Αλκ.  -  Ταχτσής, Κ. (Τρί-το/τηλεόραση.)  -  


Παρμενίδη, Τζώρτζη

Παραμύθι (Έντεχνο).


Παρμενίδη-Χορτιάτη, Θέτη

Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Παιδικές).  -  Ελληνικά Παραμύθια (Ελληνική).

Παρμενίδης, Γιώργος (Τζώρτζης) Νεοελληνική Παιδιή (Εικονογράφηση).  -  ΠΛ (Εικονογραφημένη – Εικονογραφημένη/στοι-χεία)


Παρνασσάς, Ν

Ταχτσής, Κ. (Ελληνική κοινωνία.)


Πάρνης, Αλέξης

Καραγκιόζης (Ελληνικότητα).  -  Πάρνης, Α.


Παρορίτης, Κώστας

Θεοτοκάς, Γ. (Ελεύθερο.)  -  Καζαντζάκη, Γ. (11.)  -  Καστανάκης, Θ. (Στο.)  -  Κατηφόρης, Ν. (Όσο – Πιάτσα.)  -  Λευκοιπαρίδης, Ξ.  -  Μιχαλόπουλος, Φ. (Ρήγας.)  -  Μυριβήλης, Σ. (Ζωή.)  -  Νέα Εστία (Παρορίτης).  -  Παρορίτης, Κ. (Νέα.)  -  Σολωμός, Δ. (Έργο/κριτική.)  -  Ταγκόπουλος, Δ. (Έργο.)  -  Ταγκόπουλος, Π.  -  Χατζόπουλος, Κ. (Διηγήματα.)


Παρρέν, Κ

Παλαμάς, Κ. (Γυναικείο.)


Πασαγιάννης, Κώστας

Μαβίλης, Λ. (Βιογραφικά.)  -  Μητσάκης, Μ. (Πασαγιάννης.)  -  Πασαγιάννης, Κ. (Μητσάκης – Προσευχή.)  


Πασαγιάννης, Σπήλιος

Πασαγιάννης, Σπ.  -  Σικελιανός, Α. (Αλαφροΐσκιωτος.)  -  Χρηστομάνος, Κ. (Πασαγιάννης.)


Πασαλής, Νίκος

Πανταζής, Παν.


Πασιαρδής, Μιχάλης

Ακρίτας, Λ. (Έργο.)  -  Μόντης, Κ. (Έργο.)  -  Πασιαρδής, Μ. (Ποίηση.)  -  Προυσής, Κ. (Έργο.)  -  Σεφέρης, Γ. (Έργο.)  -  Χρυσάνθης, Κ. (Ποίηση.)         


Πασιαρδής, Χριστόδουλος

Κρανιδιώτης, Ν. (Πορεία.)  -  Λιπέρτης, Δ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Μαλακάσης, Μ. (Έργο.)  -  Σουρής, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  


Πασπάτης, Αλ

Σάθας, Κ. (Πασπάτης.)


Πασσιά, Αγγελική

Γκάτσος, Ν. (Ποίηση/χρόνος.)  -  Καζαντζάκης, Ν. (Όφις.)


Πάσσου, Μάνια

Γαζής, Κ.  -  Λάππας, Τ. (Εργοβιογραφικά.)


Πάστακας, Σωτήρης

Γερένης, Π.  -  Δημητρίου, Σ. (Φλέβα.)  -  Δρανδάκης, Γ.  -  Κανελλόπουλος, Δ.  -  Καρα-βασίλης, Γ. (Αιμομιχτικό.)  -  Καραγάτσης, Μ. (10.)  -  Κριτική (Ιστορία).  -  Κωσταβάρας, Θ. (Ποίηση/ανθολογίες.)  -  Λαχανάς, Μ.  -  Λογοτέχνης (Χαρακτηριστικά).  -  Λογοτεχνία (Γλώσσα – Έργα/τίτλοι – Κοινό - Κριτική).  -  Μετάφραση (Λογοτεχνικό).  -  Παστάκας, Σ.  -  Πατίλης, Γ. (Εκδότης.)  -  Ποίηση (Ιστορία <1950>).  -  Ποιητής (Κοινωνία – Νέος – Χαρα-κτηριστικά).  -  Ρίτσος, Γ. (Έργο.)  -  Τριανταφύλλου, Σ. (Σάββατο.)


Παστελλάς, Ανδρέας

Μόντης, Κ. (Ποίηση.)  -  Νεοελληνική Λαϊκή Ποίηση (Κύπρου).  -  Παπαδόπουλος, Γιαν.  -  Πετούσης, Γ.  -  Ποίηση (Κοινό).


Πάστη-Βενετσάνου, Μ

ΕΔΤ (Επιδράσεις/Ραγκαβής).  -  Ραγκαβής, Α. (Ποίηση/πηγές.)


Παστουρματζής, Δημ

Φάις, Μ. (Ύστερο.)


Πάστρας, Γεώργιος

Κραψίτης, Β. (Έργο.)


Πασχάλης, Α

Βαλαωρίτης, Α. (Ανδριάς.)


Πασχάλης, Δημ

Δαπόντες, Κ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Διγενής (Διασκευές – Χφ Άνδρου).  -  ΕΔΤ (Άνδρου).  -  Καΐρης, Θ. (Βιογραφικά - Προσωπικά.)


Πασχάλης, Μιχάλης

Θησεΐδα.  -  Καβάφης, Κ. (Θεόδοτος/πηγές - Τέλος του Αντωνίου.)  -  Κορνάρος, Β. (Ερωτόκριτος/φιλολογικά.)  -  Σεφέρης, Γ. (Μεταφραστής/Apuleius.)


Πασχάλης, Νίκος

Πατίλης, Γ. (Πασχάλης.)  -  Ρίτσος, Γ. (Έργο/εξωτερικό.)


Πασχάλης, Στρατής

Βλαβιανός, Χ. (Μεταφραστής.)  -  Ελύτης, Ο. (Εν – Ημερολόγιο – Ημερολόγιο/Κριτική – Ρω-μανός – Φυλλομάντης.)  -  Καβάφης, Κ. (Έργο/Σεφέρης - Κεριά.)  -  Καραγάτσης, Μ. (Έργο/ επιβίωση – Ιστορίες.)  -  Καρυωτάκης, Κ. (Έργο.)  -  Κριτική (Ορολογικά).  -  Λαϊνά, Μ. (Ρόδινος.)  -  Λιοντάκης, Χ. (Με.)  -  Μιτσοτάκη, Κ.  -  Πα-ναγιωτόπουλος, Νίκος.  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/Στοιχεία κλασικά - Συγγραφέας.)  -  Ποίηση (Κοινό - Ορολογικά).  -  Ποιητής (Χαρακτηριστικά).  -  Σεφέρης, Γ. (Έργο/επιβίωση – Καβάφης.)  -  Σολωμός, Δ. (Έργο/ελληνική κοινωνία - Εργοβιογραφικά.)  -  Χειμωνάς, Γ. (Έργο.)

Πασχαλίδης, Γρηγόρης Αραούζου, Ε.  -  Αστυνομικό.  -  Αυτοβιογραφία (Εικονογράφηση – Ορολογικά.)  -  Ελύτης, Ο. (Ιδιωτική.)  -  Καρυωτάκης, Κ. (Έργο/ζωή/κριτική.)  -  Λογοτεχνία (Ελληνική εκπαίδευση – Έργα/τίτλοι – Ιστορία - Λογοτεχνική ιστορία).  -  Ποίηση (Υπερρεαλισμός).  -  Χατζής, Δ. (Σπουδές.) Πασχαλίδου-Παπαδοπούλου, Γιολάντα

Μπουνιαλής, Μ. Τζ. (Κατάνυξις.)  -  Νεοελληνικά Αλφαβητάρια (Θρησκευτικά).  -  


Πασχαλινός, Δ

Πασχαλινός, Φ.


Πασχαλινός, Φώτος

Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Επαρχία).  -  Έλληνες λογοτέχνες (Ελληνικές - Νέοι/ελληνικά).  -  ΕΛΠ (Επαρ-χίας).  -  Καρκαβίτσας, Α. (Προτομή.)  -  Πασχαλινός, Φ.  -  Φωτιάδης, Δ. (Πασχαλινός.)  -  Χάρης, Π. (Πασχαλινός.)


Πάσχος, Παντελής

Άγρας, Τ. (Επιλογή.)  -  Αιλιανού, Ε. (Προσωπικά.)  -  Ακτίνες.  -  Ανδρικόπουλος, Γ. (Στ’ – Ύμνος στο – Χαλαστής.)  -  Αντωνίου, Τ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Βαλκάνικα.  -  Βαφόπου-λος, Γ. (Εσθήρ – Μυθική – Ποίηση/στοιχεία.)  -  Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Ελληνική πνευμα-

τική).  -  Βότση, Ο. (Ποίηση.)  -  Γεραλής, Γ. (Ανθολογημένος.)  -  Γκότσης, Δ.  -  Γλέζος, Π. (Προσωπικά.)  -  Γραμματικού, Μ.  -  Δημητρακόπουλος, Σ.  -  Δημητρίου, Ε.  -  Διονύ-σιος μητροπολίτης.  -  Δυτικομακεδονικά.  -  Ελιμειακά.  -  Έλληνες λογοτέχνες (Ελληνική γλώσσα – Ελληνικό γλωσσικό – Ελληνικό κοινό – Τιμητικές).  -  Έλληνες ποιητές (Ελληνικό – Ποι-ητές).  -  Έλληνες συγγραφείς (Αφιερώσεις – “Συγγραφείς“).  - ΕΛΠ (Επανεκδόσεις – Ιστο-ρία).  -  Ελύτης, Ο. (Ποίηση – Ποίηση/στοιχεία χριστιανικά.)  -  Έργα.  -  Ερουρέμ.  -  Ευ-θύνη (Ευρετήρια).  -  Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ε.  -  Ζερβός, Τ.  -  Ζευγώλη-Γλέζου, Δ. (Αγέρινη – Έργο – Παροιμίες.)  -  Ηλιάδης, Φρ.  -  Ηπειρωτικό Ημερολόγιο.  -  Θέμε-λης, Γ. (Ποίηση.)  -  Ίβυκος.  -  Ίδρυμα Κώστα.  -  Ιταλοελληνικά.  -  Καβάφης, Κ. (Έργο/ εξωτερικό/Γαλλία – Ποίηση/στοιχεία ερωτικά.)  -  Καζακόπουλος, Α.  -  Καζαντζάκης, Ν. (Πρωτομάστορας/εκδόσεις.)  -  Καλεώδης, Μ.  -  Καπλάνογλου, Μαρ.  -  Καραγιάννης, Βασ.  -  Καραγιώργος, Π.  -  Καρέλλη, Ζ. (Επίσκεψη – Έργο.)  -  Κασταλία.  -  Κεσελόπουλος, Α.  -  Κοκκινάκη, Ν. (Ανήσυχη.)  -  Κόντογλου, Φ. (Βιογραφικά – Έργο - Έργο/ελληνική – Έργο/ επιβίωση – Έργο/στοιχεία αντιφατικά – Εργοβιογραφικά - Ευλογημένο – Μεταφραστής – Μνή-μη Κόντογλου – Μυστικός - Προσωπικά.)  -  Κορέλας, Χ.  -  Κόρφης, Τ. (Φωνές.)  -  Κοσμάς ο Αιτωλός (Ορθόδοξος).  -  Κοσματόπουλος, Α.  -  Κυμοθόη.  -  Κυριακόπουλος, Δ.  -  Λαζανάς, Β. (Κωφάλαλοι – Μεταφραστής/Αρχαία ελληνικά επιγράμματα.)  -  Λιαλιάτσης, Π.  -  Λογοτεχνία (Εκπαίδευση – Ήθος - Ορολογικά).  -  Λορεντζάτος, Ζ. (Αντί.)  -  Λουκάτος, Δ. (Έργο - Παροιμιολογική.)  -  Μαγκλιβέρας, Δ.  -  Μαλεβίτσης, Χ. (Έργο - Έργο/στοιχεία – Παιδεία.)  -  Μανούσακας, Μ. (Διδασκαλία – Ελληνικό – Πέντε.)  -  Μαρκόπουλος, Θ.  -  Μάρκος, Κ.  -  Μελισσάνθη (Εργοβιογραφικά - Ποίηση).  -  Μητσάκης, Κ. (Εμψυχούν – Θεσ-σαλονίκην.)  -  Μιχαηλίδης, Κ. Π. (Έργο - Ρωγμές.)  -  Μουντές, Μ. (Έργο.)  -  Μουστάκης, Β.  -  Μπουγάτσος, Ι.  -  Μωραϊτίδης, Α. (“Διηγήματα“ – Εργοβιογραφικά.)  -  ΝΛ (Λογ. Βρ./Σύν-δεσμος – Συμπόσια-/Στρασβούργο).  -  Νεοελληνική Λογοτεχνική Κριτική (Ελληνικές).  -  ΝΠοι (Θέματα/προσευχές).  -  ΝΔο (Ιστορία).  -  ΝΔιαφωτισμός (Συμπόσια-/Κοζάνη).  -  Νικορέτζος, Δ.  -  Ντελλαπόρτας, Λ. (Ποιήματα.)  -  Οικονόμος ο εξ Οικονόμων (Υμνολογι-κά).  -  Παναγιωτόπουλος, Ι. (Θέατρο – Περιβόλι - Ποίηση.)  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/ Εκδόσεις – Έργο/Πηγές/Ορθόδοξος – Έργο/Στοιχεία ερωτικά – Έργο/Τηλεόραση – Έργο/Φιλο-λογική – Εργοβιογραφικά – Μεταφραστής - Ποίηση.)  -  Παπαδιαμαντικά.  -  Παπαδίτσας, Δ. (Έργο - Ποίηση.)  -   Παπαθανασόπουλος, Θ. (Για – Μεταφραστής – Ποιητής – Ρουμελιώτικα – Φορητές - Ezra.)  -  Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης.  -  Παπατσώνης, Τ. (Έργο.)  -  Παρ-θένης, Α.  -  Παριάνα.  -  Πάσχος, Π. (Κριτικός.)  -  Παυλέας, Σ. (Ποίηση.)  -  Παχυγιαννά-κης, Ευ.  -  Πεντζίκης, Ν. Γ. (Αρχείον – Έργο – Ερ-γοβιογραφικά.)  -  Περάνθης, Μ. (Κώστας – Πρώτα.)  -  Πετράτου-Μαργαρίτη, Κ.  -  Πλα-τής, Ε. (Κριτικοί.)  -  Πλησής, Κ. (Προσεγ-γίσεις.)  -  Ποίηση (Ορολογικά).  -  Πολίτης, Λ. (Κατάλογος Εθνικής – Κατάλογος Θεσσαλονί-κης.)  -  Πόρφυρας.  -  Πρεβελάκης, Π. (Δυό – Νέος/εκδόσεις.)  -  Ρήγας Φεραίος (Θού-ριος/εκδόσεις - Σύνταγμα).  -  Ρίτσος, Γ. (Ιδεολογικά.)  -  Σαβίνα, Ζ.  -  Σακελλίων, Γ.  -  Σαμαρά, Θ.  -  Σαμιακή.  -  Σαμπανόπουλος, Β.  -  Σουλιώτης, Μ .  -  Στρουμπούλης, Δ.  -  Σύνδεσμος Γραμμάτων και.  -  Σχέδια.  -  Σωτήρχος, Π. (Ημέρες.)  -  Τέντας, Ν.  -  Τερζάκης, Α. (Έργο/στοι-χεία.)  -  Τριανταφυλλίδης, Κ.  -  Τριανταφυλλόπου-λος, Ν. (Χρυσός.)  -  Τριανταφύλλου, Κ. (Ιστορικόν.)  -  Τσάτσος, Κ. (Ποίηση/στοιχεία.)  -  

Τσάτσου, Ι. (Προσωπικά.)  -  Τσιρόπουλος, Κ. (Τελικά – Υπόθεση.)  -  Τυπάλδος, Ν.  -  Φηγός.  -  Φριλίγγος, Κ.  -  Χαρκιανάκης, Σ. (Άλγος – Μετρητές – Σπασμένοι – Στη - Τεφρές - Υγρά.) - Χουζούρης, Ι. Α. -  Χρυσάνθης, Κ. (Έργο.) -  Sherrard, Ph.


Πατάκης, Στέφανος

ΠΛ (Έλληνες – Ελληνικό κοινό).  -  Παπαλέξης, Η.


Πατατζής, Σωτήρης

Μαλακάσης, Μ. (Έργο.)  -  Μετάφραση Ελλάδα (Έλληνες).  -  ΝΛ (Κοινό).  -  ΝΘ (Ιστορία).  -  Πατατζής, Σ. (Ανανίας.)  -  Φωτόπουλος, Μ.


Πατεράκη, Γιολάντα

Αβέρωφ-Τοσίτσας, Ε. (Έργο.)  -  Αθανασιάδης, Ν. (Έργο.)  -  Αθανασιάδης, Τ. (Έργο.)  -  Αλαβέρας, Τ. (Έργο.)  -  Αναγνώστου, Τ. (Έργο – Τιμητικές.)  -  Βαρβιτσιώτης, Τ. (Έργο.)  -  Βαφόπουλος, Γ. (Έργο.)  -  Βλάχος, Α. <1915> (Έργο).  -  Βρεττάκος, Ν. (Έργο.)   -  Γαλανάκη-Βουρλέκη, Α. (Εργοβιογραφικά.) -  Δεμερτζής, Κ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Δημαράς, Κ. (Έργο.)  -  Ζευγώλη-Γλέζου, Δ. (Έργο.)  -  Κανελλόπουλος, Π. (Έργο – Προσωπικά.)  -  Καρέλλη, Ζ. (Έργο.)  -  Κοκκινάκη, Ν. (Ψάχνοντας.)  -  Κότσιρας, Γ. (Έρ-γο.)  -  Κύκλος του.  -  Μελισσάνθη (Έργο).  -  Μερακλής, Μ. (Έργο.)  -  Μετάφραση Ελλάδα (Βραβεία).  -  Μόσχος, Ε. (Έργο.)  -  ΝΛ (Ελληνική εκπαίδευση – Λογ. Βρ./Σύνδε-σμος).  -  ΠΛ (Συμπόσια).  -  Παλλάντιος, Μ. (Έργο.)  -  Παπαδίτσας, Δ. (Έργο.)  -  Παπα-θανασόπουλος, Θ. (Αγριόχειρος.)  -  Παπακωνσταντίνου, Δ. (Έργο.)  -  Πατεράκη, Γ.  -  Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Λ. (Τιμητικές.)  -  Πετσάλης-Διομήδης, Θ. (Προσωπικά.)  -  Ποίηση (Συμπόσια-).  -  Στασινόπουλος, Μ . (Έργο.)  -  Σταύρου, Τ. (Έργο.)  -  Στεργιό-πουλος, Κ. (Έργο.)  -  Ταρσούλη, Α. (Εργοβιογραφικά.)  -  Ταρσούλη, Γ. (Τιμητικές.)  -  Τρυπάνης, Κ. (Έργο.)  -  Τσάτσος, Κ. (Τιμητικές.)  -  Φραγκόπουλος, Θ. (Έργο.)  -  Χάρης, Π. (Νεοελληνικός.)  -  Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Ν.  -  Χουρμουζιάδης, Γ. (Έργο/μεταφράσεις.)


Πατεράκη, Ρούλα

Θέατρο (Ιστορία).  -  Μετάφραση Ελλάδα (Beckett).  -  Σκούρτης, Γ. (Απεργία.)


Πατηνιώτης, Μανώλης

ΝΔιαφωτισμός (Επιστήμες).


Πατίκη, Εύα

Κανάρη, Κ.


Πατίλας, Δημήτρης

Δικταίος, Α. (Καλοκαίρι.)  -  Ρίτσος, Γ. (Ποίηση.)


Πατίλης, Γιάννης

Αδαμόπουλος, Ν.  -  Αλεξάκης, Ο.  -  Αλιφέρης, Ν.  -  Άλσος.  -  Απστολίδης, Ρ. (Ανθολο-γία.)  -  Βάιος, Χ.  -  Βαλαωρίτης, Ν. (Στο.)  -  Βούλγαρης, Κ.  -  Γαλάτης, Τ.  -  Γκαλη-μανάς, Δ.  -  Γκουρογιάννης, Β.  -  Γώγου, Κ.  -  Ελευθερίου, Μ. (Ποίηση.)  -  Έλληνες λο-γοτέχνες (Έλληνες εκδότες).  -  ΕΔΤ (Αισθητική).  -  ΕΛΠ (Τεχνολογία).  -  Εμπειρίκος, Α. (ΕΣ-.)  -  Ζαφειρίου, Θ.  -  Ζώτος, Α.  -  Θεοδωράκης, Μ. (Σεφέρης.)  -  Καβάφης, Κ. (Θεόδοτος.)  -  Καββαδάς, Στάθης. -  Κακναβάτος, Ε. (In.)  -  Καλογερόπουλος, Α.  -  Καμπασακάλης, Γ.  -  Καπερνάρος, Τ.  -  Καραγεωργίου, Τ.  -  Κουκούλης, Κ.  -  Λαδάς, Ν. (Αστροβατεί.)  -  Λαζαρίδης, Σ.  -  Λα-λιώτης, Β.  -  Λεοντάρης, Β. (Εν γη/Τερζάκης.)  -  Λογοτεχνία (Διάδοση – Ελληνική εκπαί-δευση).  -  Λογοτεχνικά περιοδικά.  -  Λορεντζάτος, Ζ. (Απόφαση.)  -  Μαστοράκη, Τζ.  –  Μιχαλάκος, Δ.  -  Μιχόπουλος, Τ.  -  Μοράρης, Γ.  -  Μπεκατώρος, Στ. (Οδός.)  -  Μπλά-νας, Γ.  -  Νεοελληνική Θεατρική Κριτική.  -  ΝΛ (Γενιά του ΄70 – Ελληνική εκπαίδευση/Κεί-μενα – Ιστορία <1980> - Λογ. Βρ./Ελληνικού – Λογοτεχνικές φάρσες).  -  Νεοελληνική Λογο-τεχνική Κριτική (Ιστορία <1990>).  -  ΝΠοι (Αισθητική).  -  Ντάντος, Χρ.  -  Πάλι.  -  Πα-λούκης, Δ.  -  Παρέμβαση.  -  Παστάκας, Σ.  -  Πατίλης, Γ. (Εργοβιογραφικά – Καλογερό-πουλος.)  -  Πατσαλίδης, Σ.  -  Παυλοστάθης, Τ.  -  Πεζερίδης, Β.  -  Περιοδικό  -  Πλα-νόδιονΡώσσης, Γ. Σ.  -  Ποίηση (Ιστορία - Κοινωνία).  -  Πορφύρης, Δ.  -  Σαραντάρης, Γ. (Ποιήματα – Ποίηση/εκδόσεις.)  -  Σεφέρης, Γ. (Θεοδωράκης.)  -  Σημηριώτης, Α. (Εργοβιο-γραφικά – Ποιήματα.)  -  Σιδηρά, Α.  -  Σισμάνης, Α.  -  Σολομός, Α. (Θεατρική.)  -  

Σπαρμός.  -     Τερζάκης, Φ.  -  Υφαντής, Γ. (Περιγραφή.)  -  Χειλαδάκης, Ν.  -  Χιόνης, Α. (Ποίηση.)  -  Χριστοδούλου, Δήμητρα (Προσευχή.)


Πατράκης

Κοροβέσης, Π. (Method.)


Πατραμάνη, Μαρία

Ζήνων.  -   Μπουνιαλής, Μ. Τζ. (Έργο/θέματα.)


Πάτρας, Πάνος

ΝΛ (Ελληνικό ραδιόφωνο).  -  Χάρης. Π. (Πάτρας.)


Πατριαρχέας, Β  Δ

Βαλαωρίτης, Α. (Ποιήματα – Ποιήματα ανέκδοτα.)  -  ΕΔΤ (Μάνης).  -  Ελληνικά Μοιρολόγια (Μάνης).  -  Νεοελληνική Λαϊκή Ποίηση (Μάνης)


Πατρικαλάκις, Φαίδων

Θέατρο (Λόγος).  -  Λογοτεχνία (Ζωγραφική - Μουσική)


Πατρίκιος, Ι

Τέχνη (Θετικές)


Πατρίκιος, Τίτος

Βάρναλης, Κ. (Πεζογραφία.)  -  Βρεττάκος, Ν. (Ποίηση.)  -  Γιαννουκάκης, Δ. (Μιμίκος.)  -  Εμπειρίκος, Α. (Ποίηση/κοινωνία.)  -  Επιθεώρηση Τέχνης (Ιστορία).  -  Ιακωβίδη-Πατρικίου, Λ. (Προ-σωπικά.)  -  Καβάφης, Κ. (Ποίηση.)  -  Καζαντζάκης, Ν. (Ιουλιανός.)  -  Καμπανέλλης, Ι. (Ηλικία.)  -  Καρούζος, Ν. (Ποίηση.)  -  Καρυωτάκης, Κ. (Σάτιρα.)  -  Κοντός, Γιαν. (Ποίη-ση.)  -  Κοτζιάς, Α. (Πολιορκία.)  -  Κουλουφάκος, Κ. (Εργοβιογραφικά/Πατρίκιος.)  -  Λειβαδίτης, Τ. (Ποίηση/κοινωνία.)  -  Λογοτεχνία (Όραμα – Στοχεία μορφωτικά).  -  Μόντης, Κ. (Ποίηση.)  -  Μοσκώφ, Κ.  -  ΝΛ (Ιστορία <1980> - Λογοκρισία).  -  Πατρίκιος, Τ. (Εργοβιογραφικά/Κου-λουφάκος – Μεταφραστής – Ποιήματα - Ποίηση.)  -  Παυλόπουλος, Γ. (Ποίηση.)  -  Ποίηση (<Και> ιστορία - Κοινό).  -  Σακελλάριος, Α. (Θα.)  -  Σαμαράκης, Α. (Λάθος.)  -  Τραυλα-ντώνης, Α. (Εκπαιδευτικός.)  -  Τσίρκας, Στ. (Ποίηση/στοιχεία.)  -  Φωστιέρης, Α. (Ποίηση.)


Πατρικίου, Λ

Θέρος, Α. (Έργο.)


Πατρινέλης, Χρίστος

Αποστολής, Μ.  -  Βησσαρίων, Ι. (Έργο/Αποστόλης.)  -  Βούλγαρης, Ευ. (Δάσκαλος.)  -  Γεδεών, Μ.  -  Γρηγορόπουλος, Ι.  -  Έλληνες λόγιοι (Γράμματα).  -  Ελληνική Νομαρχία (Συγγραφέας/Καλαράς).  -  Καλαράς, Γ.  -  Κιτρομηλίδης, Π. (Enlightenment, Nationalism.)  -  Μανουήλ.  -  Μανούσακας, Μ. (Ανέκδοτα.)  -  Μαστροδη-μήτρης, Π. (Νικόλαος.)  -  ΝΔιαφωτισμός (Βιβλιογραφικά).  -  Παπαδόπουλος, Θωμ.


Πατρουνόβα, Όλγα

Νεοελληνική Παιδική (Εξωτερικό)


Πατσάκας, Νώντας

Πατσάκας, Γ.


Πατσαλή, Μαρία

Βαλέτας, Κ. (Μπαλλάντα.)  -  Σκαρίμπα, Κ.  -  Τσοπανάκος, Π.


Πατσαλίδης, Σάββας

Αλεξάκης, Ο.  -  Γαλαίος, Σ. - “Γράμμα.“  -  Γραμματάς, Θ. (Θέατρο.)  -  Δημητριάδης, Δημ. (Αρχή.)  -  Διαλεγμένος, Γ. (Σε.)  -  Έλληνες θεατρικοί.  -  Θέατρο (Αθήνα – Αισθη-τική – Βιβλιογραφικά – Εθνικισμός – Ευρωπαϊκό/δραματολόγια – Ευρωπαϊκό/ιστορία – Ευρω-παϊκό/μικρές – Θεατρικός χώρος  – Θέματα/Aids – Ιδεολογία – Ιστορία <19  ος/20  ος αι. - Ιστορία <20 ος αι.> - Κείμενο – Κινηματόγραφος – Κοινό – Μεταμοντέρνο – Μοντέρ-νο – Μορφή – Ορολογικά – Ουτοπία – Παραστάσεις – Φεστιβάλ.).  -  Θεατρολογία.  -  Καμπαρέ.  -  Κονιδάρης, Δ.  -  Λογοτεχνία (Κοινό - Μεταλογοτεχνία – Παράδοση-).  -  Μετά-φραση Ελλάδα (Beckett).  -  Μόντης, Κ. (Μετά.)  -  Μουρσελάς, Κ. (Μαχαίρι.)  -  Μποσταντζόγλου, Μ. (Φαύστα.)  -  Νεοελληνική Θεατρική Κριτική.  -  ΝΘ (Αθήνα – Γυναικείο – Ελληνική εκπαίδευση – Θεσσαλονίκη – Ιστορία <1991> - Ιστορία <1993> - Ιστορία <1994> - Πανεπιστημιακό).  -  Ξενόπουλος, Γ. (Φιόρο.)  -  Παπαδόπουλος, Λ.  -  Πάρνης, Α.  -  Πιτσούνης, Γ.  -  Ποντίκας, Μ. (Γυναίκα.)  -  Σιώτης, Ντ. (Καιρικές.)  -  Σκούρτης, Γ. (Παιχνίδι.)  -  Σολομός, Α. (Εστί.)  -  Στάικος, Α. (Θέατρο – Κλυταιμνήστρα.)  -  Ταϊπλιάδης, Γ.  -  Τζιόβας, Δ.  -  Τριβυζάς, Σ.  -  Τσατσού-λης,, Δ. (Σημειολογικές.)  -  Τσικληρόπουλος, Μπ. (Σάλτο.)  -   Χουζούρη, Ε.  -  Χριστοφής, Χ.  -  Puchner, W. (Σημειολογία.)


Πατσέλης, Νικόλαος

Λάμπρος, Σ. (Εργοβιογραφικά.)


Πάτσιου, Βασιλική

Θεοτόκης, Κ. (Πεζογραφία/πηγές.)  -  


Πάτσιου, Βίκυ

Βαρίκα, Ε.  -  Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Σχολικές).  -  Βιζυηνός, Γ. (Έργο/θέματα.)  -  Βι-κέλας, Δ. (Έργο/θέματα.)  -  Βλαχογιάννης, Γιάννης (Έργο/θέματα.)  -  Δέλτα, Π. (Βιογρα-φικά.)  -  Δροσίνης, Γ. (Έργο/θέματα.)  -  Ευρωπαϊκός.  -  Εφταλιώτης, Α. (Έργο/θέματα.)  -  Θεοτόκης, Κ. (Έργο/θέματα/παιδιά – Κατάδικος/πρόσωπα.)  -  Καρασούτσας, Ι.  -  Καρ-καβίτσας, Α. (Έργο/θέματα/παιδιά.)  -  Καρυωτάκης, Κ. (Ελληνικά παιδικά.)  -  Κονδυλάκης, Ι. (Έργο/θέματα.)  -  Κοντολέων, Κ.  -  Κοραής, Α. (Μετάφραση - Νεοελληνικές.)  -  Κρυστάλλης, Κ. (Έργο/θέματα.)  -  Λογοτεχνία (Ελλάδα/εκδόσεις).  -  Μαμαλίγκα, Μ.  -  Μετάφραση Ελλάδα (Ιταλικής λογοτεχνίας – Νεοελληνική – Παιδικής – Πεζογραφίας – Boccaccio - Zola).  –  Μητσάκης, Μ. (Έργο/θέματα.)  -  Μπουλώτης, Χ. (Και.)  -  Μωραϊτίδης, Α. (Έργο/θέματα.)  -  Νεανική.  -  ΝΛ (Θέματα/παιδιά – Ιστορία <1836> - Ιστορίες/μεταφράσεις).  -  Νεοελλη-νική Παιδική (Ιστορία <1836> - Ιστορία <21 ος>).  -  ΝΠεζ. (Θέματα ιστορικά.)  -  ΝΔιαφωτι-σμός (Μεταφράσεις).  -  Νιρβάνας, Π. (Έργο/θέματα.)  -  Ντελόπουλος, Κ. (Παιδικά – Παιδι-κή.)  -  Ξενόπουλος, Γ. (Βιογραφικά – Έργο/θέματα - Νικόλαος.)  -  ΠΛ (Ελλάδα/Ιστορία - Ιστορία).  -  Παλαμάς, Κ. (Έργο/θέματα/παιδιά.)  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/Θέματα/Παι-διά.)  -  Παρορίτης, Κ. (Έργο/θέματα.)  -   Ραπτόπουλος, Β. (Απίστευτη.)  -  Ροΐδης, Ε. (Έργο/θέματα.)  -  Τίγκα, Τ.  -  Τραυλαντώνης, Α. (Έργο/θέματα.)  -  Χατζόπουλος, Κ. (Έργο/θέματα – Πεζογραφία/στοιχεία.)  -  Χρηστοβασίλης, Χ. (Έργο/θέματα.)  -  Χρηστο-μάνος, Κ. (Έργο/θέματα.)


Πατσώνης, Γιάννης

Ιωάννου, Γιωργ. (Ποίηση.)  -  Τασσόπουλος, Στ.


Παττίχη, Μαρία

Γκάτσος, Ν. (Αμοργός/ελληνικότητα.)  -  Δάφνη, Αι.  -  Ζευγώλη-Γλέζου, Δ. (Κύκλος της.)  -  Καζαντζάκης, Ν. (Έργο/θέματα/Ελένη.)  -  Λογοτεχνία (Κοινό - Τεχνολογία).  -  Μαρκίδης, Γ. (Ποίηση.)  -  Μιχελής, Π. (Ποίηση.)  -  ΝΠοι (Τοπία).  -  ΝΔι (Κύπρου/βραβεία).  -  ΝΔο (Κύπρου).  -  ΝΕπος.  -  Σεφέρης, Γ. (Έργο/θέματα/Ελένη.)  -  Σικελιανός, Α. (Ποίηση/ελ-ληνικότητα/)  -  Χατζηγάκης, Π.


Παττίχης, Παναγιώτης

Λογοτεχνικά περιοδικά.  -  Παττίχη, Μ.


Παυλάκου, Δήμητρα

Βασιλακάκος, Γ. (Λογοτέχνες.)  -  Δημουλά, Κ. (Εφηβεία.)  -  Κεφάλας, Η. (Μεσημβρινά.)  -  Κοντός, Γιαν. (Δωρεάν.)  -  Κωσταβάρας, Θ. (Ποίηση/θέματα.)  -  Λογοτεχνία Επιστημονι-κής.  -  Μαρκίδης, Μ. (Μεταξύ.)  -  Μόσχος, Ευ. (Μεταφυσική.)  -  Μουζάκη, Μ. (Νηστεύω.)  -  ΝΠοι (Γενιά του ‘80/ελληνική - Γενιά του ΄80/ψυχαναλυτικά).  -  Παμπούδη, Π. (Ιστορία.)  -  Παυλοστάθης, Τ.  -  Σινόπουλος, Τ. (Δοκίμιο.)  -  Σκιαθάς, Α.  -  Σπάνιας, Ν. (Ποίηση.)  -  Τζούλης, Θ. (Ποίηση/ψυχαναλυτικά.)


Παυλέας, Σαράντος

Βαλαωρίτης, Α. (Αστραπόγιαννος.)  -  Βαφόπουλος, Γ. (Ποίηση.)  -  Βρεττάκος, Ν. (Ποιήμα-τα – Ποίηση.)  -  Δέλιος, Γ. (Επιλογή – Έργο.)  -  Κλάρας, Μ. (Πιστεύω.)  -  Κόκκινος, Δημ. (Προσωπικά.)  -  Μόσχος, Ε. (Παυλέας.)  -  ΝΛ (Κοινό).  -  Παυλέα, Ρ.  -  Παυλέας, Σ. (Εργοβιογραφικά – Λογοτέχνης – Ποίηση/γλώσσα - Σύγχρονη.)  -  Πρεβελάκης, Π. (Νέος.)  -  Σολωμός, Δ. (Έργο/ελληνική εκπαίδευση.)  -  Χάρης, Π. (Έργο.)  -  Χρυσάνθης, Κ. (Διθύραμβος.)


Παυλίδης, Άντρος

Βουστρώνιος, Γ.  -  Μαχαιράς, Λ. (Θρησκευτικότητα - Χρονικό/θέματα.)


Παυλίδης, Κίμων

Αγγελομάτης, Χ.  -  Αναστασιάδης, Μ.  -  Merlier, O. (Εργοβιογραφικά.)


Παυλίδης, Λάζαρος

Παυλίδης, Λαζ.


Παυλίδης, Λεωνίδας

Γκόλφης, Ρ. (Παυλίδης.)  -  Μαρκίδης, Γ. (Στοχασμοί.)  -  Νιρβάνας, Π. (Εργοβιογραφικά.)  -  Σαραντάρης, Γ. (Προσωπικά.)  -  Χατζόπουλος, Κ. (Προσωπικά.)  -  Χουρμούζιος, Αι. (Μετα-φραστής.)  -  Χρυσάνθης, Κ. (Με - Στα.)


Παυλίδης, Χρήστος

Ιωαννίδης, Σ. (Παυλίδης.)


Παυλόπουλος, Γιωργής (Γιώργος)

Βαλέτας, Γ. (Παυλόπουλος.)  - Καβάφης, Κ. (Κάτω.)  -  Καχτίτσης, Ν. (Ήρωας – Παυλόπου-λος – Προσωπικά.)  -  Κιουρτσάκης, Γιαν. (Σαν.)  -  Μηλιώνης, Χ. (Διηγήματα.)  -  Παπαδη-μητρακόπουλος, Η. (Έργο - Παυλόπουλος.)   -  Παυλόπουλος, Γ. (Έργο – Καχτίτσης – Παπα-δημητρακόπουλος – Ποίηση - Σεφέρης - Σινόπουλος.)  -  Ποίηση (Ορολογικά).  -  Σεφέρης, Γ. (Παραμύθια – Παυλόπουλος - Ποίηση.)  -  Σινόπουλος, Τ. (Πάρης – Παυλόπουλος – Προσ-ωπικά.)


Παυλόπουλος, Δημήτρης

Έλληνες λογοτέχνες (Τεχνοκρίτες).


Παυλόπουλος, Στέλιος

Κανελλόπουλος, Π. (Κοινωνιολογία.)  -


Παυλοστάθης, Ιωάννης

Κραβαρτόγιαννος, Δ.


Παυλοστάθης, Π

Μπελιές, Ε.


Παυλοστάθης, Τάκης

Βαμβουνάκη, Μ. (Ντούλια.)  -  Βολουδάκης, Γ.  -  Γκιμοσούλης, Κ. (Αγία.)  -  Κακίσης, Σ.  -  Λάζου, Μ.  -  Μαράβας, Γ.  -  Μεγαλυνός, Χ.  -  Πατίλης, Γ. (Ταξίδια.)  -  Παυλοστάθης, Τ.  -  Χιόνης, Α. (Σαν.)


Παύλου, Αν

Χάρης, Π. (Παύλου.)


Παύλου, Δ

Φωτιάδης, Δ. (Παύλου.)


Παύλου, Σάββας

Ακτή.  -  Βαλτινός, Θ. (Έργο.)  -  Βασιλείου, Κ. (Ποίηση.)  -  Γεωργιάδης, Νέαρχος.  -  Ελληνικά Λογοτεχνικά (Κύπρου).  -  Ε-λύτης, Ο. (Βραβείο Φορντ.)  -  Εμπειρίκος, Α. (Έργο/φιλολογικά.)  -  Ζαφειρίου, Λ.  -  Ζερ-βός, Θ.  -  Θεατρικός Όμιλος.  -  Λέξη.  -  Μηχανικός, Π. (Ποίηση/θέμα-τα.)  -  Μυστακίδης, Α. (Έργο – Εργοβιογραφικά.)  -  ΝΛ (Διασποράς/Αυστραλία/βιβλιογρα-φικά – Κύπρου/Ιστορία <1974>).  -  Οικονόμου, Μ. (Λώρενς.)  -  Ορφανίδης, Ν. (Κλειώ.)  -  Παναγιώτου, Ν. (Βιβλιο-γράφος – Κυπριακή.)  -  Παπαδιαμάνμτης, Α. (Έργο/Επιβίωση.)  -  Παπαθανασοπούλου, Μ.  -  Παστελλάς, Α.  -  Παύλου, Σ.  -  Πιερίδης, Θ. (Ποιήματα – Τρα-γούδι.)  -  Ροδίτης, Α.  -  Σεφέρης, Γ. (Άρνηση – Βασιλιάς – Ελληνικά – Ελληνική διδακτο-ρία – Έργο/φιλολογικά – Κύπρος – Ποίηση/Gullberg.)  -  Σκαρίμπας, Γ. (Τρεις.)  -  Φάσσης, Μ.  -


Παυλώφ-Βαλμά, Εύη

Νερουλός, Ι.


Παφίτη, Μαριάννα

Κυπριακά Γράμματα (Λογοτεχνική).  -  Μελεάγρου, Η. (Ανατολική/πρόσωπα.)  -  


Πάχη, Όλγα

Παραλογοτεχνία


Παχυνάκης-Κριαράς, Παύλος

Ελευθερουδάκης, Κ. (Παχυνάκης.)  -  Κριαράς, Ε. (Παχυνάκης-Κριαράς.)  -  Μοάτσου-Βάρναλη, Δ.


Πεγειώτης, Ιωάννης

Γκάτσος, Ν. (Μικρή.)  -  Κουμανταρέας, Μ. (Φανέλλα.)  -  Παπαδόπουλος, Γιαν.


Πέγκα, Έλενα

ΝΘ (Ιστορία <1990>).


Πέγκλη, Γιολάντα

Αλεξάκης, Ο.  -  Βαρβέρης, Γ. (Κύριος – Ράμφος.)  -  Βλάχος, Δ.  -  Βρεττάκος, Ν. (Έργο.)  -  Γεράνης, Σ. (Διάλογος.)  -  Δημουλά, Κ. (Χαίρε.)  -  Θεοδωρακόπουλος, Ι. (Αγαπημένη.)  -  Κακναβάτος, Ε. (Εργοβιογραφικά – In.)  -  Καραβίτης, Β.  -  Καρούζος, Ν. (Έργο.)  -  Κονιδάρης, Δ.  -  Κόρφης, Τ. (Εγκώμια – Εργοβιογραφικά - Νίκος.)  -  Κούτλης, Θ.  -  Λά-γκε, Ε. (Χαλκός.)  -  Λαγωνίκα, Τ.  -  Μαρκόπουλος, Γ. (Ποίηση.)  -  Μελισσάνθη (Ποίηση).  -  Μπούμη-Παπά, Ρ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Νικολαΐδης, Α. (Διηγήματα – Ερωφάντα - Μυθιστορήματα.)  -  Νικόπουλος, Ν. (Εργοβιο-γραφικά – Ποίηση – Υλικά- - Χρονικό.)  -  Παπαδάτου, Β. (Φωτεινό.)  -  Παπαλεονάρ-δος, Γ.  -  Πέγκλη, Γ.  -  Παππάς, Ν. (Έργο.)  -  Πέγκλη, Γ. (Παπατσώνης – Ποίηση.)  -  Πεντζίκης, Ν. Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Πολυμε-ρούδη, Χ.  -  Ρίτσος, Γ. (Έργο.)  -  Ρούσσου, Μ.-Μ. (Ποίηση.)  -  Σαράντης, Γ. (Ποιός.)  -  Τασούλης, Θ.  -  Φωστιέρης, Α. (Γιατί.)  -  Χρηστά-ρα, Χ.


Πέζαρος, Παύλος

Αποστολάτος, Μ.  -  Διαβάζω (Ιστορία).  -  Κάσσος, Β. (Στα.)  -  Λιοντάκης, Χ. (Μινώταυ-ρος.)  -  Μαρκόπουλος, Γ. (Ιστορία.)  -  Τριβυζάς, Σ.


Πεζοπούλου, Γιούλη

Σικελιανός, Α. (Θέατρο.)


Πεζοπούλου, Ηρώ

Γιαννόπουλος, Π. (Ελληνική παράδοση.)  -  Πρεβελάκης, Π. (Χρονικό.)  -  Σικελιανός, Α. (Έργο.)


Πεζοπούλου, Λιλή

Πεζοπούλου, Λ.


Πελαγίδης, Ευστάθιος (Στάθης)

Ανθρακίτης, Μ.  -  ΝΛ (Ελληνική εκπαίδευση).  -  ΝΔο (Ελληνική).


Πελαγίτης, Παύλος

Δαμιανάκος, Στ.


Πελαντάκις, Θεόδωρος

Ελληνικά Παραμύθια (Φιορεντίνος).


Πελάσγος, Στέλιος

Παραμύθι (Κοινό).


Πελεγρίνης, Θεοδόσιος

Βράιλας Αρμένης, Π. (Θαύμα.)  -  Θεοδωρακόπουλος, Ι. (Προσωπικά.)


Πενέρτης, Μαρ

Ροΐδης, Ε. (Papessa.)  -  Σολωμός, Δ. (Pesni.)


Πέννα, Νικολαΐς

Θεοτοκάς, Γ. (Αργώ/στοχεία.)  -  Καραγάτσης, Μ. (Μεγάλη/στοιχεία.)  -  ΝΔιαφωτισμός (Επτάνησο).  -  Τερζάκης, Α. (Δίχως.)


Πέννας, Πέτρος

Καφταντζής, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Πέτροβιτς, Ν.  -  Πολυζωΐδης, Α.


Πενταζάκος, Παναγιώτης

Πλήθων, Γ. Γ. (Αναγέννηση.)


Πεντάρας, Νίκος

Ιακωβίδης, Μ. (Πορεία – Συλλογή.)  -  Χρυσάνθης, Κ. (Περιπαθής.)


Πέντζας, Βας

Κόντογλου, Φ. (Κιβωτός.)


Πεντζίκης, Γαβριήλ Νικόλαος

Πεντζίκης, Ν. Γ. (Εργοβιογραφικά.)


Πεντζίκης, Νίκος Γαβριήλ

Γιαννόπουλος, Αλκ. (Προσωπικά.)  -  Δούκας, Σ. (Πεντζίκης.)  -  Κόντογλου, Φ. (Έργο.)  -  Κοντός, Γιαν. (Αριστερός.)  -  Κοχλίας.  -  Μωραϊτίδης, Α. (Έργο.)  -  ΝΛ (Θεσσαλονίκη/ι-στορία).  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Φλώρα.)  -  Πάσχος, Π. (Πεντζίκης.)  -  Πεντζίκης, Ν. Γ. (Δούκας - Έργο – Κοχλίας – Όρθρος – Πάσχος – Χάρης - Friar.)  -  Πολίτης, Κ. (Τέρμα.)  -  Σαραντάρης, Γ. (Προσωπικά.)  -  Σεφέρης, Γ. (Ποίηση.)  -  Χάρης, Π. (Πεντζίκης.)  -  Friar, K. (Πεντζίκης.)


Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα

Αισθητική (Συμπόσια-συνέδρια/Αθήνα 1960/Πεπραγμένα).  -  Ανδριόπουλος, Δ.  -  Κανελλό-πουλος, Π. (Ιστορία του - Φιλόσοφος.)  -  Μιχελής, Π. (Εις.)  -  Μουρέλος, Γ. (Έργο – Εργο-βιογραφικά – Θέματα – Oεμελιώδεις.)  -  Μουτσόπουλος, Ευ. (Αισθητικαί – Poiésis.)  -  Τατά-κης, Β. (Έργο.)  -  Τέχνη (Ιστορία – Κοινό – Ορολογικά).  -  Τσάτσος, Κ. (Πλάτων.)


Πεντόγαλος, Γεράσιμος

Κορνάρος, Β. (Θυσία/παραλλαγές.)  -  Μεταξάς, Ν.  -  Μηνιάτης, Η.  -  Ντελλαπόρτας, Λ. (Γενεαλογικά.)  -  


Πεπελάσης, Αδαμάντιος

Παπαδημητρακόπουλος, Η. (Πεζογραφία.)  -  Πεπελάσης, Α.


Πεπονή, Αναστασία-Ερασμία

Μαρωνίτης, Δ. (Μεταφραστής/Όμηρος.)


Πεπονής, Αντρ

Παλαμάς, Κ. (Σατιρικά.)


Πέππας, Δημήτρης

Βαγενάς, Νάσος (Γόνατα).  -  Ζήρας, Α. (Νεώτερη.)  -  Καλοκύρης, Δ. (Μεταφραστής.)  -  Κοντός, Γιαν. (Στη.)  -  ΝΠοι (Νεώτερη).  -  Παναγιώτου, Γ.


Πέππας, Κώστας

Καζαντζάκης, Ν. (Κοσμοθεωρία.)  -


Περάνθης, Μιχαήλ

Άγρας, Τ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Αηδονόπουλος, Γ.  -  Αργυρόπουλος, Μ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Βαλαωρίτης, Α. (Εργοβιογραφικά.)  -  Βηλαράς, Ι. (Εργοβιογραφικά.)  -  Βιζυηνός, Γ. (Βιογραφικά.)  -  Διγενής (Χαρακτηριστικά).  -  Δροσίνης, Γ. (Έργο.)  -  Ελιγιά, Γ. (Εργοβιο-γραφικά.)  -  ΕΔΤ (Ηπείρου – Χαρακτηριστικά).  -  Ελληνικά Χρονικά.  -  Επτανησιακή.  -  Ευαγγελίδης, Δημ. <1886.>  -  Θρήνοι.  -  Ιννίνος, Α.  -  Καβάφης, Κ. (Έργο.)  -  Καββα-δίας, Ν. (Έργο.)  -  Κάλαντα (Κείμενα).  -  Καμπούρογλου, Δ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Κονδυ-λάκης, Ι. (Εργοβιογραφικά)  -  Κόντογλου, Φ. (Έργο.)  -  Κοραής, Α. (Ελλάδα.)  -  Κοτζιού-λας, Γ. (Έργο.)  -  Κριτική (Ορολογικά).  -  Κρυστάλλης, Κ. (Άπαντα – Βιβλιογραφικά – Εργο-βιογραφικά – Ποίηση – Ποίηση/πηγές – Ποίηση/στοιχεία.)  -  Λογοτεχνία (Δημοσιογραφία).  -  Μαβίλης, Λ. (Άπαντα – Έργο - Ποίηση.)  -  Μαλακάσης, Μ. (Έργο – Εργοβιογραφικά.)  -  Μελάς, Σ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Μελαχρινός, Α. (Έργο.)  -  Μητσάκης, Μ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Μυριβήλης, Σ. (Προσωπικά.)  -  Μωραϊτίνης, Τ. (Έργο.)  -  ΝΛ (Ιστορία <1919> - Ιστορία <1940> - Ιστορία <1945> - Κρήτης/Ιστορία).  -  Νεοελληνική Λογοτεχνική Κριτική (Ιστορία <1950>).  -  ΝΠεζ. (Ιστορία <-1821> - Ιστορία <1880> - Ιστορία <1930> - Ιστορία <1945>.)  -  ΝΠοι (Γλώσσα – Ιστορία <-1453> – Ιστορία <1453> - Ιστορία <1780> - Ιστο-ρία <1830> - Ιστορία <1900> - Κύπρου/ιστορία <-1570> - Ρόδου).  -  ΝΜυθιστόρημα (Ι-στορία).  -  ΝΧρονογράφημα.  -  Παλαμάς, Κ. (Έργο.)  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Άπαντα – Βιογραφικά – Εργοβιο-γραφικά - Προσωπικά.)  -  Παπανικο-λάου, Μ. (Έργο.)  -  Παπατσώ-νης, Τ. (Βιογραφικά.)  -  Περάνθης, Μ. (Αμαρτωλός – Αμβρα-κία – Δαίμονας – Δάσος – Εικοσιένα – Κοσμοκαλόγερος – Τσέλιγκας - Χάρης – Χρυσάνθης – Χρώμα – Ψευδώνυμα.)  -  Πιερίδης, Θ. (Ποιήματα.)  -  Πολίτης, Νικολ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Προβελέγγιος, Α. (Έργο.)  -  Ρομαντισμός.  -  Ρουσσιά, Μ.  -  Σαλαμάγκας, Δ. (Προσωπικά.)  -  Σημηριώτης, Α. (Έρ-γο.)  -  Σικελιανός, Α. (Έργο.)  -  Σκίπης, Σ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Στρατήγης, Γ. (Εργοβιο-γραφικά.)  -  Χαντζαράς, Ν.  -  Χάρης, Π. (Περάνθης.)  -  Χατζόπουλος, Κ. (Εργοβιογραφι-κά.)  -  Χρηστοβασίλης, Χ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Χρηστομάνος, Κ. (Έργο.)  -  Χρονικόν του Μωρέως (Χαρακτηριστικά).


Περαντζάκη, Κατερίνα

Βιζυηνός, Γ. (Μόνον/ψυχαναλυτικά.)


Περαστικός

ΝΧρονογράφημα


Περγιάλης, Νότης

Καζαντζάκης, Ν. (Χριστός ξανασταυρώνεται/θέατρο.)  -  Ρώτας, Β. (Έργο.)  -  Σταύρου, Γ. (Χριστός.)  -  


Περγιαλίτης, Γιάννης

Καμπούρογλου, Δ. (Περγιαλίτης.)  -  Περγιαλίτης, Γ.


Περγιαλίτης, Νότης

Σταύρου, Γ. (Έργο.)


Πέρδικα, Νίκη

Αντωνιάδου, Α.  -  Μαζαράκη, Α.  -  Ξενόπουλος, Γ. (Πέρδικα.)  -  Πέρδικα, Ν.  -  Σαμαρ-τζίδου, Ευ.


Περδικάρης, Μιχαήλ

Γαζής, Α.  -  Περδικάρης, Μ.


Περδίκης, Ανδρέας

ΝΠΠοι


Περδικούλης, Αντ

NΠοι (Ιστορία <1967>)


Πέρδιος, Μίνως

Βοΐσκου. Ε. (Ανοίξτε.)  -  Γεωργιάδης, Ανδρ. (Ελεύθεροι.)  -  Κατσούρης, Γ.  -  Λέφκης, Γ.  -  Μόντης, Κ. (Κλειστές.)  -


Πέρης, Νότης

Καρυωτάκης, Κ. (Βιογραφικά.)


Περίδης, Μιχάλης

Καβάφης, Κ. (Ανέκδοτα πεζά – Βιογραφικά – Έργο – Καβάφης – Ποίηση/εξέλιξη.)  -  Καζαν-τζάκης, Ν. (Έργο/μορφή.)  -  Καραβίας, Ν.  -  Παναγιωτόπουλος, Ι. (Σκαραβαίος.)  -  Περί-δης, Μ.  -  Σικελιανός, Α. (Ποίηση.)  -  Χάρης, Π. (Περίδης.)  -  Χρηστίδης, Χ.


Περικλέους-Παπαδοπούλου, Ευρυδίκη

ΝΠοι (Κύππρου/γυναικεία).


Περιστεράκη-Ψυχογιού, Αναστασία

Αγγελοπούλου, Β.  -  ΠΛ (Ελλάδα/βιβλιογραφικά).  -  Χρονικά Αισθητικής


Περιστέρης, Παναγιώτης

Θεοτόκης, Κ. (Έργο/ελληνική – Ζωή/ελληνική.)  -  Μαβίλης, Λ. (Εικόνες - Εργοβιογραφικά.)  -  ΝΛ (Ελλη-νικό Κράτος).  -  Πολυλάς, Ι. (Διηγήματα – Εικόνες - Εργοβιογραφικά.)  -  Σολωμός, Δ. (Ερ-γοβιογραφικά.)


Περιστέρης, Σπύρος

Ακριτικά (Ακρίτας).  -  Ελληνικά Δημοτικά (Δροπόλεως – Μετρικά – Ρυθμός).  -  Σπυριδάκης, Γεωργ.


Περλορέντζου, Μαρία

Αλεξάνδρου, Α. (Έργο/μεταφράσεις.)  -  Βουτυράς, Δ. (Έργο – Έργο/στοχεία.)  -  Γιαννό-πουλος, Αλκ. (Μεταφραστής – Φουτουρισμός.)  -  Marcheselli Loukas, L.


Περνάρης, Άντης

Αβέρωφ-Τοσίτσας, Ε. (Φωνή.)  -  Άγρας, Τ. (Καθημερινές.)  -  Ακρίτας, Λ. (Εργοβιογραφικά – Κάμπος – Νέος.)  -  Αλι-θέρσης, Γ. (Επιλογή.)  -  Αναπλιώτης, Γ.  -  Ανθίας, Τ. (Γιόκας – Δημοπρασία – Έξοδος - Έργο.)  -  Αντωνιάδης, Ν.  -  Βαλδασερίδης, Π.  -  Βαλέτας, Γ. (Τραγούδια – Φιλολογικά.)  -  Βασιλικός, Β. (Θύματα.)  -  Βλάμη, Ε. (“Γαλαξείδι“.)  -  Βλάχος, Α. <1915> (Κύριός).  -  Βουτυράς, Δ. (Νύχτες.)  -  Βράχας, Φ.  -  Γαλατόπουλος, Χ. (Επιθαλάμια – Μεταφραστής - Τραγούδια.)  -  Γιαννίδης, Λ.  -  Γιοφύλλης, Φ. (Αγώνες.)  -  Δέλιος, Γ. (Σύγχρονο.)  -  Δελτίο Εταιρείας.  -  Δεμερτζής, Κ. (Μεθοδικές.)  -  Δημητριάδης, Κ.  -  Διανέλλος, Γ.  -  Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου (Δραστηριότητες - Ιστορία - Καταστατικό - Πεπραγμένα).  -  Ελιγιά, Γ. (Μεταφραστής.)  -  Ελληνική Δημιουργία (Αφιερώματα).  -  Ελύτης, Ο. (Άξιον – Έξη.)  -  Ενεπεκίδης, Π.  -  Ζαδές, Δ. (Πολιτεία – Ώρα.)  -  Ζώρας, Γεωργ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Θεοτοκάς, Γ. (Αλκιβιάδης.)  -  Ιωαννίδης, Πάνος (Ποιήματα.)  -  Καραγάτσης, Μ. (Αί-μα – 10.)  -  Καρθαίος, Κ. (Μεταφραστής - Sotto.)  -  Κατσίμπαλης, Γ. (Κώστας.)  -  Κλάρας, Μ. (Δοκίμια.)  -  Κλήμη-Παναγιωτο-πούλου, Σ.  -  Κληρίδης, Ν. (Κυπριακά δημοτικά.)  -  Κόκκινος, Διον. (Εργοβιογραφικά.)  -  Κουκούλας, Λ.  -  Κουμανταρέας, Μ. (Αρμένισμα.)  -  Κοφινιώτης, Κ.  -  Κράλης, Μ.  -  Κρανιδιώτης, Ν. (Επι-στροφή.)  -  Κριτική (Δημοσιογραφική - Φιλία).  -  Κύρου, Κλ. (Εδώ.)  -  Κύρου, Κύρος.  -  Λαζάρου, Σ.  -  Λαπαθιώτης, Ν. (“Ποιήματα“.)  -  Λέφκης, Γ.  -  Λιδωρίκης, Α. (Εδώ.)  - Λιπέρτης, Δ. (Έρ-γο - Έργο/εκδόσεις - Έργο/κοινό - Εργοβιογραφικά  -  Προτομή - Ωραίο.)  -  Λογοτεχνία (Χριστουγεννιάτικη).  -  Λυγίζος, Μ. (Αλλαγή - Τοπεία.)  -  Λυσιώτης, Ξ. (Θρόμβοι – Συγκομιδή.)  -  Μαράντης, Γ.  -  Μαρκίδης, Γ. (Έργο – Εργοβιογρα-φικά – Στοχασμοί.)  -  Μελάς, Σ. (Αργυροί - Κουβέντες.)  -  Μηχανικός, Π. (Κατάθεση.)  -  Μόντης, Κ. (Και – Πικραινόμενος - Συμπλήρωμα.)  -  Μπινιάρης, Γκ.  -  Μυριβήλης, Σ. (Εργο-βιογραφικά.)  -  Νεοελληνικά (Κυπριακή).  -  ΝΛ (Κύπρου/Διάδοση – Κύπρου/Θέματα – Κύπρου/Ιστορία).  -  ΝΠεζ. (Κύπρου/Ανθολογία – Κύπρου/Διαλέξεις.)  -  Νικολάου, Θεοδό-σης.  -  ΝΠοι (Κύπρου/βρα-βεία).  -  ΝΧρονογράφημα.  -  Νικολαΐδης, Μελ. (Πεζογραφία.)  -  Νικολάου, Θεοδόσης.  -  (Ο) Νουμάς (Ιστορία).  -  Ξενόπουλος, Γ. (Έργο/επιβίωση.)  -  Ξιούτος, Π.  -  Παιδικό Θέατρο.  -  Παιονίδου, Ε. (Ώρες.)  -  Παλαμάς, Κ. (Έργο/ελληνικό-τητα.)  - Παναγιωτόπουλος, Ι. (Πρόσωπα.)  -  Παπαγεωργίου, Σπ.  -  Παράσχος, Κλ. (Περνάρης.)  -  Πατατζής, Σ. (Δον.)  -  Πάφος.  -  Πέρδιος, Γ.  -  Περίδης, Μ.  -  Περνά-ρης, Α. (Λογοτέχνης – Ποίηση στη/Πα-ράσχος.)  -  Πετρίδης, Κ.  -  Πιερίδης, Γιαγκ. (Εξοχό-τητες.)   -  Πιερίδης, Θ. (Ποιητικά.)  -  Πιλαβάκης, Κ.  -  Ποταμίτης, Δ. (Δολοφονία.)  -  Ραζέλος, Λ.  -  Σεφέρης, Γ. (Έργο – Ποίηση/θέματα/κενό.)  -  Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου, Θ. (Πετραρχισμόις.)  -  Σκαρίμπας, Γ. (Μαριάμπας.)  -  Σκίπης, Σ. (Λιμάνια.)   -  Σολομωνίδης, Χ. (Εκκλησία – Έρωτας – Λεωνίδας.)  -  Σπανός, Ν.  -  Σπυριδάκις, Κ . (Έκθεσις.)  -  Σταυ-ρινίδης, Δ.  -  Σφακιανάκης, Γ. (Μύθος.)  -  Τροπαιάτης, Α. (Βιβλίο.)   -  Τσάτσος, Κ. (Ελληνική.)  -  Φιλολογική Κύπρος.  -  Φλώρος, Π. (Άνθρωπος – Ξένη.)  -  Χάρης, Π. (Έλληνες - Παλικαριού.)  -  Χατζηγεωρ-γίου, Κ.  -  Χατζηϊωάννου, Κ. (Αρχαία.)  -  Χατζίνης, Γ. (Άλλος.)  -  Χειμαρίδης, Γ.  -  Χριστιανικόν.  -  Χρυσάνθης, Κ. (Από το – Αποθεώσεις – Δέκα – Έργο – Ημερολόγιο – Θεοτόκε – Λυρικόν – Μπαλλάντες - Ώρα.)  -  Roussel, L. (Ελλάδα.)


Περναριώτης, Κ

Rotolo, V.


Περοδασκαλάκης, Δ

ΝΠοι (Θέματα/σκότος – Θέματα/φως).


Περράκη, Λιάνα

Καβάφης, Κ. (Ποσειδωνιάται.)


(Ο) Περσέας Αθηναίος

Ζακόπουλος, Ν. (Άννα-Πατρίσια – Κύριος – Ώρα.)


Περσείδης, Βασίλης

ΕΔΤ (Χαρακτηριστικά).  -  Λεκατσάς, Π. (Έργο.)


Πέρσης, Θεόδωρος

Βαμβουνάκη, Μ. (Λουλούδι.)  -  Γκουρογιάννης, Β.  -  Ζώρας, Γερ.  -  Καιροφύλλας, Γ. (Αθηναϊκό.)  -  Καλαμαράς, Α.  -  Κοκκινάκη, Ν. (Ναταλία.)  -  Κοτζιάς, Α. (Αθηναϊκά.)  -  Μεγαλομμάτης, Κ.  –  Μετάφραση Ελλάδα (Beckett – Christie – IbsenIonescoMolière - Wilde).  -  Μπρατάκος, Χ.  -  Πανώριος, Μ.   -  Πεταλά-Παπαδοπούλου, Λ.  -  Ραγκαβής, Α. (Συμβολαιογράφος.)  -  Ρούσσος, Τ. (Αγγελόπορτα.)  -  Χαρτοματσίδης, Χ.  -  Χατζη-φώτης, Ι. (Οδοιπορία.)


Περσιάνης, Παναγιώτης

Βαλαωρίτης, Α. (Ποίηση επιτάφια.)  -  Καζαντζάκης, Ν. (Έργο/στοιχεία ανθρωπισμού – Ταξι-διωτική.)  -  Μακρυγιάννης, Γ. (Απομνημονεύματα/θέματα.)  -  Παλαμάς, Κ. (Έργο/στοιχεία αυτοβιογραφικά – Ποίηση/στοιχεία αυτοβιογραφι-κά.)  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/Θέματα/ Παιδιά – Έργο/Στοιχεία θρησκευτικά.)  -  Χουρμούζιος, Αι. (Έργο.)  -  Χρυσάνθης, Κ. (Γρη-γόρης - Ταξιδιωτική.)


Περυσινάκης, Ι  Ν

Ελληνικά Δημοτικά (Μορφή).  -  Ελύτης, Ο. (Άξιον/Πηγές.)  -  Κάλβος, Α. (Εις Μούσας/πηγές – Ποίηση/πηγές/αρ-χαίοι.)  -  Μετάφραση Ελλάδα (Θεόγνης).  -  Σολωμός, Δ. (Κρητικός/πρόσωπα - Σκιά.)


Πεσκετζή, Μαρία

Κάλβος, Α. (Ποίηση/ελληνική εκπαίδευση.)  -  Λογοτεχνία (Εκπαίδευση – Εκπαίδευση/συγγραφέας).  -  ΝΠοι (Εθνική – Ελληνική εκπαίδευση).


Πεσμαζόγλου, Βασίλειος

Θεοδωρακόπουλος, Ι. (Εισαγωγή – Τέχνη – Φιλοσοφία.)  -  Λογοτεχνία (Πηγές/ιστορία).  - Παλαμάς, Κ. (Έργο.)


Πεσμαζόγλου, Ιωάννης

Κανελλόπουλος, Π. (Έργο - Προσωπικά.)  -  Συγγραφέας (Εξουσία).


Πεσμαζόγλου, Στέφανος

Αγγέλου, Α.  -  Ιστορικά.


Πεσμαζόγλου, Τερέζα

Δέλτα, Π. (Έργο/πηγές – Έργο/πρόσωπα.)


Πεσματζόγλου, Μηνάς

Βογιατζάκης-Βέλμος, Ν.


Πετάκος, Χρίστος

Τερζάκης, Α. (Πετάκος.)


Πετάνης, Γ

Αθανασόπουλος, Π. (Πετάνης.)


Πετασάκης, Νικ

Αθανασόπουλος, Π. (Πετασάνης.)


Πετιμεζάς, Λεόντιος

Σαρδελής, Κ. (Και.)


Πετιμεζάς-Λαύρας, Ν

Βαλαωρίτης, Α. (Έργο.)  -  Κυριαζής, Α. (Πετιμεζάς-Λαύρας.)  -  Παλαμάς, Κ. (Έργο.)  -  Πετιμεζάς-Λαύρας, Ν.  -  Σολωμός, Δ. (Έργο.)


Πέτκου, Έφη

Μικέ, Μ.  -  ΝΠεζ. (Θέματα/πόλεμος.)


Πετούσης, Γιώργος

Βαρλαάμ-Μιχαηλίδη, Ε.  -  Γκιάλας, Α.  -  Κατσιγιάννης, Χ. (Αγνώστου – Μεταφραστής.)  -  Λαζάρου, Σ.  -  Μανωλοπούλου, Κ.  -  Μιχαηλίδης, Ανδρ.  -  Πίλλας, Α. (Μαρτύριο.)  -  Ρήγας, Ι.  -  Τσαρνά, Θ.  -  Τυπάλδος, Ν.  -  Χρυσάνθης, Κ. (Αθλητικός.)  -  


Πετράκου, Δήμητρα

ΠΛ (Ελλάδα/βιβλιογραφικά)


Πετράκου, Κυριακή

Βαγενάς, Νάσος (Βάρβαρες).  -  Βαρβέρης, Γ. (Κρίση.)  -  Γεωργουσόπουλος, Κ. (Θίασος.)  -  Γραμματάς, Θ. (Ιστορία.)  -   Γρηγοριάδης, Θ.  -  Ζήνων.  -  Ζιώγας, Β. (Θέατρο.) -  Θέα-τρο (Θέατρο του). -  Θωμαδάκη, Μ.  -  Καζαντζάκης, Ν. (Θέατρο - Θέατρο/στοιχεία υπαρ-ξισμού – Θέατρο/στοιχεία ψυχαναλυτικά.)  -  Καμπουράκης, Γ.  -  Μανιώτης, Γ. (Ρεπερτόριο – Ρεσιτάλ – Σταυροβελονιές.)  -  Μετάφραση Ελλάδα (Wilde).  -  Μουλλάς, Π.  -  Μουντές, Μ. (Νηπιοβαπτισμός.)   -  Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, Χ.  -  Νάσκος, Σ.  -  ΝΛ (Πηγές/ Wilde).  -  ΝΘ (Θέματα/ Ελληνίδα – Κρήτης/θέματα).  -  Ξενόπουλος, Γ. (Μακαρίτης.)  -  Παρασκέβος, Π.  -  Πετράκου, Κ.  -  Πεφάνης, Γ.  -  Πολίτης, Φωτ. (Βρυκόλακας.)  -  Σι-δέρης, Γ. (Ιστορία.)  -  Σούτσος, Γ.  -  Σταματοπούλου-Βασιλάκου, Χ.  -  Puchner, W. (Ανι-χνεύοντας – Ιδέα – Μελετήματα – Παλαμάς.)


Πετραλιά, Φάνη

Ιωάννου, Γιωργ. (Ελληνική γλώσσα.)


Πετράτος, Πέτρος

Παραμύθι (Κοινωνία).


Πετρέας, Γ

Καζαντζάκης, Ν. (Βιογραφικά.)


Πετρής, Γιώργος

Αποστολόπουλος, Μ.  -  Έλληνες λογοτέχνες (Ελληνικό Κράτος).  -  Καραγάτσης, Μ. (Καραγκιοζοπαίχτες.)  -  Κόνομος, Ν. (Ναοί – Χριστιανική.)  -  Κοτζιάς, Κ. (Επί.)  -  Μακρής, Κ.  -  Μακρυγιάννης, Γ. (Απομνημονεύματα/εικονογράφηση/Ησαΐας.)  -  Μηλιάδης, Γ.  -  Μιχόπουλος, Π.  -  Πετρόπουλος, Η. (Νίκος.)  -  Πρωτοπάτσης, Α. (Έργο.)


Πετρίδης, Ανδρέας

Γκότσης, Δημ.  -  Παναγιώτου-Παπαονησιφόρου, Μ.


Πετρίδης, Κ

Καβάφης, Κ. (Κοινωνία.)  -  Τέχνη (Κοινωνία)


Πετρίδης, Μ  Γ

Κορνάρος, Β. (Θυσία/θέατρο.)  -  Ξενόπουλος, Γ. (Εργοβιογραφικά - Πετρίδης.)


Πετρίδης, Μιχαήλ

Αργυρόπουλος, Γιαγκ.  -  Γρυπάρης, Ι. (Εργοβιογραφικά.)  -  Δροσίνης, Γ. (Εργοβιογραφι-κά.)  -  Ελληνικές Παροιμίες (Ναυτικές).  -  Θεοτόκης, Κ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Κάλβος, Α. (Ποίηση.)  -  Κορνάρος, Β. (Θυσία/θέατρο.)  -  Λογοτέχνης (Κοινό).  -  ΝΛ (Ελληνική εκπαίδευ-ση).  -  Νιρβάνας, Π. (Εργοβιογραφικά.)  -  Παλαμάς, Κ. (Έργο – Εργοβιογραφικά.)  -  Πάλλης, Α. (Εργοβιογραφικά.)  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Εργοβιογραφικά.)  -  Πετρίδης, Μ. (Εργοβιογραφικά – Σύντομοι – Φωτιάδης – Χάρης.)  -  Ποίηση (Ιστορία <1935> - Ιστορία <1945> - Ρυθμός).  -  Ταγκόπουλος, Δ. (Έργο – Εργοβιογραφικά.)  -  Φωτιάδης, Δ. (Πετρί-δης.)  -  Χάρης, Π. (Πετρίδης.)


Πετρίδης, Παύλος

Βηλαράς, Ι. (Βιογραφικά.)  -  Καβάφης, Κ. (Ποίηση.)  -  Καρατζάς, Σ.


Πετρίδης, Σάββας

Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Κύπρος).  -  Επιλογές. 


Πετρίδης, Τριαντάφυλλλος

ΝΠεζ. (Δραματοποιήσεις.)


Πετρίδης, Φρίξος

Ακρίτας, Λ. (Αρματωμένοι – Έργο.)  -  Άμαντος, Κ. (Μικρά.)


Πετρίδου, Άννα

Αθανασόπουλος, Π. (Εργοβιογραφικά.)


Πετριτάκης, Γιάννης

Βενέζης, Η. (Χατζίνης.)  -  Χατζίνης, Γ. (Αλληλογραφία - Έργο.)


Πετρίτης, Τάκης

Καχτίτσης, Ν. (Έργο/κείμενα.)


Πέτριτς, Αγγελική

Μετάφραση (Σύστημα).


Πετρίτσης, Π

Βενέζης, Η. (Εργοβιογραφικά.)  -


Πέτροβιτς, Νατάλης

Γεννάδιος Σχολάριος (Εργοβιογραφικά).  -  Ελληνικές Παροιμίες (Σερρών).  -  Πλήθων, Γ. Γ. (Εργοβιογραφικά.)

Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Λότη

Δέλτα, Π. (Έργο/επιβίωση – Τρελαντώνης.)  -  Δελώνης, Α. (Ζωή – Παιδική.)  -  Δεμερτζής, Κ. (Έργο.)  -  Δημόπουλος, Ντ.  -  Καμαρότου-Γιαλλούση, Ει.  -  Κοντολέων, Μ. (Γη.)  -  Κύκλος του.  -  Μαραθεύτης, Μ. (Παραμύθι.)  -  Νεοελληνική Παιδική (Ιστορία <1981> - Στοιχεία).  -  ΝΠΠεζ.  -  ΠΛ (Ελλάδα/συμπόσια – Ιστορία – Κοινωνία – Ορολογικά – Συμπόσια – Τηλεόραση).  -  Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Λ. (Εργοβιογραφικά – Παιδική.)  -  Ραΐση-Βολανάκη, Τ.  -  Σταύρου, Τ. (Έργο.)   -  Συγγραφέας (Παιδικής).  -  Χωρεάνθη, Ε. 3(Βατραχοποντικοπόλεμος.)

Πετροκόκκινος, Δ   Π

Γκόλφης, Ρ. (Πετροκόκκινος.)  -  Έλληνες λογοτέχνες (Ελληνική γλώσσα).  -  ΕΔΤ (Ravel).  -  Κατσίμπαλης, Γ. (Πετροκόκκινος.)  -  Κορνάρος, Β. (Θυσία/πρότυπο.)  -  Παλαμάς, Κ. (Βραβείο/Ψυχάρης.)  -  Πετροκόκκινος, Δ.  -  Χάρης, Π. (Πετροκόκκινος.)

Πετρονικολός, Κώστας

Μελάς, Σ. (Πετρονικολός.)  -  ΝΠεζ. (Θέματα/Μεσολόγγι.)  -  Παλαμάς, Κ. (Βιογραφικά.)  -  Πε-τρονικολός, Κ.  -  Τραυλαντώνης, Α. (Βιογραφικά.)  -  Χάρης, Π. (Πετρονικολός.)


Πετρονώτης, Αργύρης

Λουκάτος, Δ. (Πετρονώτης.)


Πετρόπουλος, Αλεξ

Ηπειρωτική (Χαρακτηριστικά).


Πετρόπουλος, Γιώργος

Αγγελίδου, Κ. (Πότνια.)  -  Άγρας, Τ. (Ποίηση.)  -  Αγριτέλλης, Χ.  -  Αθανασιάδου, Ρ.  - Ακρίβος, Κ.  -  Ακριτικά (Πόντο).  -  Αλεξάνδρου, Α. (Έργο.)  -  Αναγηνωστάκης, Μ. (Ποί-ηση.)  -  Αναγνωστόπουλος, Β. (Ποίηση – Φάντασμα.)  -  Ανδρικόπουλος, Γ. (Μυστική.)  -  Αντωνιάδου, Π.  -  Αντωνίου, Δ. (Ποιήματα [Μαυρολέων].)  -  Αντωνίου, Τ. (Χερουβικά.)  -  Αξιώτης, Π.  -  Αποστολίδης, Πάνος.  -  Αποστολίδης, Ρ. (Αυτός.)  - Αργυριάδη, Μ.  -  Αρ-γυριάδη-Σταθοπούλου, Τ.  -  Αργυρίου, Θ.  -  Αριστοδήμου, Β.  -  Ασίκης, Θ.  -  Ασλάνο-γλου, Ν.-Α. (Ποίηση/στοιχεία.)  -  Βαγενάς, Νάσος (Πτώση).  -  Βάγιας, Σ.  -  Βακαλό, Ε. (Άλλο.)  -  Βαλαβάνης, Δ.  -  Βαλάση, Ζ. (Πριγκίπισσα.)  -  Βαλαωρίτης, Α. (Αρ. – Εργοβιο-γραφικά.)  -  Βαλέτας, Κ. (Κορίτσι.)  -  Βαμβακάρης, Μ.  -  Βανέλλης, Δ.  -  Βαρβιτσιώτης, Τ. (Άρωμα.)  -  Βασιλειάδης, Σ.  -  Βασιλείου-Μιχαήλ, Γ.  -  Βατζιάς, Γ.  -  Βέλθανδρος.  -  Βιζυηνός, Γ. (Βιογραφικά – Ποίηση.)  -  Βικέλας, Δ. (Ποίηση.)  -  Βιντιάδης, Μ.  -  Βιστωνί-της, Α. (Κοίτη.)  -  Βιτάλη, Λ.  -  Βλάχος, Α. <1838> (Ρομαντισμός).  -  Βογαζιανός, Ευ.  -  Βογιατζόγλου, Σ.  -  Βουλγαράκης, Δ.  -  Βούλγαρης, Κ.  -  Βυζάντιος, Δ.  -  Γαϊτάνης, Γ.  -  Γαρδικιώτη-Κοΐνη, Κ.  -  Γερασιμίδου, Ε.  -  Γερμανός μητροπολίτης  -  Γέροντας, Α.  -  Γιακουμάκης, Σ.  -  Γιαννακοπούλου, Ντ.  -  Γιορνάς, Γ.  -  Γκανάς, Μ. (Ανθοδέσμη – Μαύ-ρα.)  -  Γκάτσος, Ν. (Αμοργός.)  -  Γκρέκου, Α.  -  Γκρης, Η.  -  Γκρίντζος, Σ.  – Γουδέ-λης, Γ. (Κέντρο.)  -  Γραμματάς, Θ. (Θέατρο.)  -  Γρηγοριάδης, Ν. (Πίθος - Flora.)  -  Γρηγορίου, Ζ.  -  Δάλλας, Γ. (Μεταφραστής.)  -  Δανιήλ, Ν.  -  Δαράκη, Ζ. (Θλίψη – Σιωπηλή.)  -  Δασκαλόπουλος, Α.  -  Δεϊμέζη-Καλιότσου, Α.  -  Δεληγιαννάκη, Ν.  -  Δεληγιάννης, Γ.  -  Δεληγιάννης, Ν.  -  Δελησάββας, Μ.  -  Δέλτα, Π. (Περί.)  -  Δεσύλλας, Χ.  -  Δετζώρτζης, Ν. (Ανάγνωση – Μεταφραστής – Ποικίλα.)  -  Δήμας, Π.  -  Δήμας, Χ.  -  Δημητρακάκη, Α.  -  Δημητρακόπουλος, Θ.  -  Δήμου, Αλεξάνδρα.  -  Διαμάντη-Παπαϊωάννου, Τζ. (Μορφές.)  -  Διαμαντοπούλου, Α.  -  Δόμβρος, Α.  -  Δούκα, Μ. (Σκούφος.)  -  Δραγούμης, Ι. (Ελληνικός – “Ελληνισμός“ – Λογοτέχνης.)  -  Δρακονταειδής, Φ. (Σχόλια.)  -  Δρίβας, Α.  -  Δρόσου, Ε.  -  Δρύλλης, Γ.  -  Εγγλέζος, Τ.  -  Έλληνες λογοτέχνες (Αυτόχειρες).  -  Έλληνες ποιητές (Ι-στορία).  -  ΕΔΤ (Ηπειρωτικό – Μάνα).  -  Εξαρχόπουλος Ματθαίος, Γ.  -  Ευαγγελίδης, Π.  -  Ευγενίου, Α.  -  Ευθυμιάδη, Ν. (Πολίτες.)  -  Ζαλοκώστας, Γ. (Ποίηση.)  -  Ζαρκαδάκης, Γ.  -  Ζώρας, Γερ.  -  Ηλιάδης, Θ.  -  Ηλιοφώτου, Α.  -  Θέμελης, Γ. (Πολύπτυχο.)  -  Θε-οδωρίδης, Π.  -  Ιακωβίδης, Μ. (Έως – Συνέχεια.)  -  Ίσαρης, Α. (Τριστάνοι.)  -  Ιωακείμ, Β.   -  Ιωαννίδης, Ιασ.  -  Ιωαννίδου, Κ.  -  Ιωαννίδου-Βοσνάκη, Μ.  -  Ιωαννίδου-Σταύρου, Ρ. (Κίτρινες – Μπλουμ – Πιό – Ποίηση – Ποίηση/χρόνος - Στα – Nastrini.)  -  Ιωάννου, Γιωργ. (Πεζογραφία.)  - Ιωάννου, Κ.  -  Καββαδίας, Ν. (Ποίηση.)  -   Καββαθάς, Β.  -  Κάββουρας, Δ.  -  Καδής, Χ.  -  Καιροφύλλας, Γ. (Αθηναϊκό.)  -  Κακλαμανάκη, Ρ. (Αναδρομικός.)  -  Κάλας, Ν. (“Ποιήματα“ - Ποίηση.)  -  Κάλβος, Α. (Εργοβιογραφικά – Ποίηση/στοιχεία κοινωνικά – Ποίηση/στοιχεία πολιτικά.)  -  Καλιότσος, Π. (Αιώνα.)  -  Καλούτσας, Τ.  -  Καλφούντζου, Μ.  -  Καπερνάρος, Τ.  -  Καπώνης, Π.  -  Καραβίδας, Γ. (Ήλιος – Ποιήματα.)  -  Καραγιάννης, Σ.  -  Καραμάνη-Βούλτση, Π.  -  Καραμητσόπουλος, Γ.  -  Καρανικόλας, Γ.  -  Καραντώνης, Γιωργ. (Προβλήματα.)  -  Καραποστόλης, Β.  -  Καρασούτσας, Ι.  -  Καρατζαφέρη, Ι. (Ανατολικό.)  -  Καρδασοπούλου, Α.  -  Καριζώνη-Χεκίμογλου, Κ.  -  Καρούσος, Κ.  -  Καρύδης, Σ.  -  Καρυστιάνη, Ι.  -  Καρυωτάκης, Κ. (Ελληνική κοινωνία - Ποιήματα.)  -  Κασόλας, Μ.  -  Κατελάνη-Κούλεϋ, Β.  -  Κατσαρός, Μ. (Ποίηση.)  -  Κατσίμης, Σ. (Στέγη.)  -  Καφαντάρης, Κ.  -  Καφταντζής, Γ. (Πόδι.)  -  Καψάογλου, Η.  -  Κελεσίδου-Γαλανού, Α. -  Κέντρου-Αγαθοπούλου, Μ. (Σκοτεινή.)   -  Κεφάλας, Η. (Έρημο – Κυριακή – Λόγος.)  -  Κοβίτο, Κ.  -  Κογεβίνας, Ν.  -  Κοκκινάκη, Ν. (Άνθρωπος.)  -  Κοντολέων, Μ. (Γάντι – Φώτα.)  -  Κοντός, Γιαν. (Ευγενή.)  -  Κορδόση, Α.  -  Κορίδης, Γ.  -  Κορνάρος, Β. (Ερω-τόκριτος/εκδόσεις <Σαββίδης>.)  -  Κοροβίνης, Θ.  -  Κοσματόπουλος, Α.  -  Κοτανίδης, Γ.  -  Κοτζιάς, Α. (Σοκάκι.)  -  Κούνας, Α.  -  Κουρής, Β.  -  Κούτλης, Θ.  -  Κουτσοχέρα, Λ.  -  Κρεμμυδάς, Κ.  -  Κυδωνιάτου, Ζ.  -  Κυπραίος, Γ.  -  Κυριαζής, Χ.  -  Κωστίδης, Δ. (Αργό – Ημερολόγιο.)  -  Λαδιά Ε. (Εξ.)  -  Λαζάνης, Ν.  -  Λαζάρογλου, Η.  -  Λαζάρου, Σ.  -  Λαπαθιώτης, Ν. (Εργοβιογραφικά – Ποίηση/θέματα.)  -  Λασκαράτος, Α. (Εργοβιογραφικά.)  -  Λεβίδης, Α.  -  Λεονάρδος, Γ.  -  Λεφούσης, Η. (Νήσος.)  -  Λούφα-Τζοάνου, Θ.  -  Λυ-κούδης, Π.  -  Μαβίλης, Λ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Μακρίδης, Α.  -  Μαλεβίτσης, Χ. (Δημοτικό.)  -  Μαμαλάκη, Ζ.  -  Μανιατάκος, Γ.  -  Μανιώτης, Γ. (Αδρεναλίνη – Crazy.)  -  Μάνος, Δ.  -  Μανούσος, Α.  -  Μαραγκόπουλος, Α. (Ωραίες.)  -  Μαργαρίτης, Κ.  -  Μαρκάκης, Μιν.  -  Μάρκαρης, Π. (Άμυνα – Νυχτερινό.)  -  Μαρκόπουλος, Γ. (Ποιήματα.)  -  Μαρκό-πουλος, Θ.  -  Μαρκοράς, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Μαρτελάος, Α.  -  Μαρτζώκης, Α.  -  Μαρτζώκης, Στ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Μάστορη, Β.  -  Μάστορης, Α.  -  Μαστροδημήτρης, Π. (Ανάλεκτα.)  -  Μαστροκώστας, Β.  -  Μαυροειδή-Παπαδάκη, Σ. (Ρωμαλέα.)  -  Μαυρο-κεφάλου, Λ.  -  Μεγαπάνου, Α.  -  Μελετόπουλος, Τ.  -  Μελισσινός, Στ.  -  Μεσημέρης, Σπ.  -  Μητροπούλου, Ι.  -  Μίσσιος, Κ. (Μυτιληνιοί.)  -  Μιτζάλης, Α.  -  Μιχαήλ-Δέδε, Μ. (Παραμύθια των Αρβανιτών - Παραμύθια των Μαρρί.)  -  Μιχαηλίδης, Μαν.  -  Μίχας, Στ.  -  Μιχελής, Ντ.  -  Μοδέστου-Φραν-τζέσκου, Α.  -  Μόντης, Κ. (Κλειστές.)  -  Μουζάκη, Μ. (Βρέφη – Κραταιά – Νηστεύω – Χλόη.)  -  Μπαμπασάκης, Γ.-Ι.  -  Μπελλές, Χ.  -  Μπολέτσης, Στ.  -  Μπολίκης, Δ.  -  Μπούρας, Κ.  -  Μπρουνιάς, Γ.  -  Μυριβήλης, Σ. (Βασίλης.)  -  Νέα Ιστορία.  -  Νεζερίτη, Ε.  -  ΝΛ (Λογοκρισία).  -  ΝΠοι (Ιδεολογικά – Κύπρου/θέματα/ΕΟΚΑ – Φαναριώτικη - Φιλολογική).  -  ΝΘ (Ιστορία <1830>).  -  Νεοφύτου-Μούζουρου, Α.  -  Νίκας, Χ.  -  Νικολαΐδης-Ασλάνης, Π. (Μεταφρα-στής/Αράτος.)  -  Νούτσος, Π.  -  Ομηρόλη, Ε.  -  Ορφανίδης, Θ.  -  Ορφανίδης, Ν. (Επιβατηγό.)  -  Ουράνης, Κ. (Ποιήματα.)  -  Παγκράτης, Π.  -  Παμπούδη, Π. (Μαύρο.)  -  Παναγουλόπουλος, Γ. (Ανατολική – Επιστολές – Επόμενη – Κεριά.)  -  Πανταζής, Θ.  -  Πανωφοροπούλου-Λεβέντη, Α.  -  Παπαδάκη, Αλκ.  -  Παπαδάκης, Α.  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Λάβαρον – Ποίηση - Ωραίον.)  -  Παπαδόπουλος, Διον.  -  Παπαδοπούλου, Ε.  -  Παπαθα-νασοπούλου, Μ.  -  Παπάκου-Λάγου, Α.  -  Παπακώστας, Δ.  -  Παπαρρηγόπουλος, Δ. (Ανέκδοτα – Ποίηση/θέματα.)  -  Παπαχατζής, Γ.  -  Παππά, Ε.  -  Παράσχος, Α. (Έργο – Ποίηση/θέματα – Ποίηση/στοιχεία – Σάτιρα.)  -  Παράσχος, Γ.  -  Παστουρματζής, Δ.  -  Πατακάκη, Ε.  -  Πεντζίκης, Ν. Γ. (Όνομα.)  -  Πετούσης, Γ.  -  Πετρόπουλος, Ν.  -  Πιτσιλλίδης, Μ.  -  Πλαστήρα, Α.  -  Πολατίδης, Χ.  -  Πολενάκης, Λ.  -  Πολίτης, Αλ.  -  Πολιτοπούλου, Μ.  -  Πολυλάς, Ι. (Εργοβιογραφικά.)  -  Ποταμίτης, Δ. (Εσωτερικός.)  -  Πρίφτη, Λ.  -  Ραγκαβής, Α. (Ποίηση.)  -  Ραγκαβής, Κ.  -  Ράλλη-Υδραίου, Μ. (Αναλώσιμα – Υπέρβαση.)  -  Ράμφος, Στ.  -  Ράντος, Ν.  -  Ραπτόπουλος, Β. (Εργένης.)  -  Ρήγας Φεραίος (Έργο/κείμενα).  -  Ρηγόπουλος, Γ.  -  Ριζάκης, Κ.  -  Ρίτσος, Γ. (Αφανισμός.)  -  Ρωσαγγλόγαλλος.  -  Σάββας, Μ.  -  Σακελλαρίου, Χ. (Σχολές.)  -  Σαραντάρης, Γ. (Δοκί-μια.)  -  Σαρλή, Κ.  -  Σγουράκης, Γ.  -  Σεβαστάκης, Ν.  -  Σεϊρλή, Ε.  -  Σερέφας, Σ.  -  Σέρρας, Δ.  -  Σεφέρης, Γ. (Ημερολόγιο – Ποιήματα – Ποίηση/πηγές/Όμηρος - Ποίηση/πηγές αρχαιοελληνικές.)  -  Σικελιανός, Α. (Θέατρο.)  -  Σίμος, Γ.  -  Σκαρίμπας, Γ. (21.)  -  Σκαρτζής, Σ. (Μεταφραστής.)  -  Σκιαθάς, Α.  -   Σκυλίτσης Ισιδωρίδης, Ι.  -  Σολωμός, Δ. (Έργο - Εργοβιογραφικά.)  -  Σουέρεφ, Κ.  -  Σουλιώτης, Μ.  -  Σουρής, Γ. (Έργο/θέματα.)  -  Σούτσος, Α. (Ποίηση/θέματα.)  -  Σούτσος, Π. (Ρομαντισμός.)  -  Σοφοκλέους, Θασ.  -  Σπηλιωτόπουλος, Α.  - Σταματέλος, Κ.  -  Σταμάτης, Α.  -  Σταμέλος, Δ. (Λαογραφική – Μάρτυρες – Νεοελληνική λαϊκή.)  -  Σταμέλος, Κ.  -  Σταυρίδης, Στ.  -  Στεφανάκης, Γ.  -  Στρατηγόπουλος, Χρ.  -  Συμιγδαλάς, Α.  -  Σφακιανάκης, Α.  -  Ταμβακάκης, Φ.  -  Τασιόπου-λος, Β.  -  Τασούλας, Μ.  -  Τερτσέτης, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Τζερμιάς, Κ.  -  Τζερμιάς, Π.  -  Τζουβέλης, Σ.  -  Τουμανίδης, Χρ.  -  Τριανταφυλλόπουλος, Β.  -  Τριανταφυλλόπουλος, Ν. (Λιμενάρχης.)  -  Τριανταφύλλου, Λ.  -  Τριαρίδης, Θ.  -  Τσακνής, Δ.  -  Τσακωνάς, Δ. (Ιστορία.)  -   Τσαρούχης, Γ.  -  Τσάτσος, Κ. (Στις.)  -  Τσατσούλης, Δ. (Γλώσσα.)  -  Τσέφος, Κ.  -  Τσιαμπούκης, Β.  -  Τσικληρόπουλος, Μπ. (Μην.)  -  Τσιρόπουλος, Κ. (Καθη-μερινή.)  -  Τσουράπας, Β.  -  Τυπάλδος, Ι. (Εργοβιογρα-φικά.)  -  Υφαντής, Γ. (Αθάνατου.)  -  Υφαντής, Κ.  -  Φάις, Μ. (Αυτοβιογραφία.)  -  Φα-ράκλας, Χρ.  -  Φιλιππότης, Στρ.  -  Φιλύρας, Ρ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Φραγκόπουλος, Θ. (Άλλη.)  -  Φραντζεσκάκη, Ν.  -  Φρέιξα, Λ.  -  Φώτος, Ντ.  -  Χαρα-λαμπίδης, Κ. (Αμ-μόχωστος.)  -  Χαρίτος, Μ.  -  Χατζηαντωνίου, Κ.  -  Χατζηκώστας, Λ. (Εόρτια – Μετα-φραστής.)  -  Χατζηκωστής, Γ. (Ευαγόρας – Με.)  -  Χατζηπαναγή, Χ.  -  Χατζητάτσης, Τ.  -   Χουβαρδάς, Ι.  -  Χρηστάκης, Λ.  -  Χριστόπουλος, Α. (Εργοβιογραφικά.)  -  Χριστο-φόρου-Κρητικού, Α.  -  Χρυσάνθης, Κ. (Από τον – Αροδαφνούσα - Τιμή.)  -  Χυτηρόγλου, Κ.  -  Woodhouse, Chr. M.  


Πετρόπουλος, Δ

Λουκόπουλος, Δ.  -  Παπαδόπουλλος, Θ.  -  Ρωμαίος, Κωνστ.  -  Σακελλαρίδης, Κ.


Πετρόπουλος, Δ  Α 

Κακούρη, Κ.  -  Ρήγας, Γ.


Πετρόπουλος, Δημήτρης

Ακριτικά (Πελοπόννησο).  -  Αποστολάκης, Γ. (Ελληνικά.)  -  Βεντράμος, Τ.  -  Γιαγκουλ-λής, Κ. (Κύπριοι ποιητάρηδες.)  -  Ελληνικά Δημοτικά (Ακούσατε – Αποστολάκης - Βιβλιο-γραφικά – Βοή – Γλώσσα – Θέματα/Μακεδονικός – Θέματα/Μικρά – Θέματα/νέφος – Ιστορικά/Πελοποννήσου - Παρομοιώσεις – Πελοποννήσου - Σαράντα – Στερεότυπα – Φαρμακωμένη - Anthologie).  -  Ελληνικά Παραμύθια (Θέματα/Ραμψίνιτος – Καπετάν).  -  Κατσαΐτης, Π. (Ιφιγένεια – Θυέστης.)  -  Κριαράς, Ε. (Κατσαΐτης.)  -  Κυριακίδης, Σ. (Έργο.)  -  Λαϊκή Αφήγηση.  -  Μέγας, Γ. (Ελληνικά.)  -  Ποιητάρηδες (Κρήτη).  -  Πουλιανός, Α.  -  Σπανδωνίδης, Π. (Κλέφτικο.)  -  Bouvier, B.  -  Fauriel, C.


Πετρόπουλος, Ηλίας

Ιωάννου, Γιωργ. (Δικό.)  -  Καββαδίας, Ν. (Φωτογραφίες.)  -  Καραγκιόζης (Πρόσωπα υπό-κοσμου).  -  Καρούζος, Ν. (Προσωπικά.)  -  Καχτίτσης, Ν. (Περιπέτεια.)  -  Κύρου, Άδωνις  -  Μητσάκης, Γ.  -  Μποσταντζόγλου, Μ. (Γελοιογραφίες.)  -   Πεντζίκης, Ν. Γ. (Έργο – Ζωγράφος - Όνομα.)  -  Πετρόπουλος, Η. (Έργο – Εργοβιογραφικά.)  -  Πιτσιπιός, Ι.  -  Ρεμπέτικα (Γλώσσα – Ιστορία – Ορολογικά.)  -   Ρήγας Φεραίος (Πορτρέτα).  -  Σταμα-τίου, Στ. (Έργο.)  -  Τανταλίδης, Η.


Πετρόπουλος, Θοδωρής

Μετάφραση Ελλάδα (Breton - Dickens - Eluard).  -  Ρίτσος, Γ. (Εργοβιογραφικά.)


Πετρόπουλος, Ι

Πανσέληνος, Ας. (Μέρες – Ταξίδια – Τότε.)


Πετρόπουλος, Μιχάλης

Ασωνίτης, Α.


Πετρόπουλος, Νικόλαος

Βενέζης, Η. (Αιολική/ιδεολογικά.)  -  Δέλτα, Π. (Τρελαντώνης/ιδεολογικά.)  -  Δοκίμιο.  -  Ζέη, Α. (Κα-πλάνι/ιδεολογικά.)  -  Καΐρης, Θ. (Ελληνική Εκκλησία.)  -  ΝΔο (Ιστορία).


Πετρόπουλος, Νίκος

Νεοελληνικά (Διασποράς).  -  Journal of the


Πετροπούλου, Εύη

Καζαντζάκης, Ν. (Έργο/πηγές/Nietzsche.)


Πετροπούλου, Ιωάννα

Δημαράς, Κ. (Καθηγητής.)  -  Κέντρο Μικρασιατικών.  -  Παπαδημητρίου, Ε.  -  Πασαλίδης, Π.


Πετροπούλου, Τάζη

Λογοτεχνία (Κινηματόγραφος).  -


Πετροπούλου, Φωτεινή

Ελληνίδες λογοτέχνιδες.  -  Ελληνικός Πνευματικός (Λογοτεχνικοί).  -  Ηλιοφώτου, Α.  -  Παλαμάς, Κ. (Έργο.)


Πέτρος

Αθανασόπουλος, Π. (Εργοβιογραφικά.)  -  Διαβάζω (Ιστορία).  -  Θεοδωρόπουλος, Τ. (Βίος.)


Πέτρου, Ηρακλής

Παπαδιαμάντης, Α. (Φωτογραφίες.)


Πέτρου, Κώστας

Νέο Θέατρο.  -  Πορφύρης, Κ.


Πέτρου, Περικλής

Αλεξάνδρου, Α. (Κιβώτιο.)  -  Αναγνωστάκης, Μ. (Στόχος.)  -  Εγγονόπουλος, Ν. (Μπολι-βάρ.)  -  Φραγκιάς, Α. (Καγκελόπορτα.)


Πέτρου, Στρατής

Καΐρης, Θ. (Παιδαγωγός.)


Πέτρου-Μεσογείτης, Χ

ΝΠοι (Κρήτης)


Πετρούλα, Δήμητρα

Πετρούλα, Δ.


Πετρουλάκης, Άγγελος

Βαΐτση-Βάκρου, Α.  -  Βελώνη-Κολοκοτρώνη, Μ.  -  Βουλγαράκης, Γ.  -  Γαλάνη-Καράμπα, Λ.  -  Γουγουλάκη, Ε.  -  Ευαγγέλου, Ι. (Ψηφίδες ΙΑ’ – Ψηφιδωτό.)  - Ζαγγανάς, Τ.  -  Ζούμπος, Ν.  -  Κούρτζης, Η.  -  Κρανιώτης, Δημήτρης.  -  Κύρκος, Ν.  -  Κωνσταντινίδου, Λ. (Αττική.)  -  Λάνταβος, Κ.  -  Μίσσιος, Κ. (Από – Δικοί – Ποιήματα – Προ- - 44.)  -  Μπούτος, Β.  -  Νάνου-Σκοτει-νιώτη, Α.  -  ΝΘ (Θεσσαλία).  -  Παπαδάκη-Καραμήτσα, Κ.  -  Παπαμαργαρίτης, Θ.  -  Περδικούλης, Α.  -  Σακελλίων, Γ.  -  Σιουζουλής, Β.  -  Σταμέλος, Δ. (Θάνατος.)  -  Σταυ-ρόπουλος, Κ.  -  Στεργιούλης, Β.  -  Τάτσιος, Στ.


Πετρουλάκης, Ανδρέας

Γελοιογραφία.  -  


Πετρούνιας, Βασίλειος

Ελληινκά Μοιρολόγια (Μάνης).


Πετρούνιας, Ε  Β

Blanken, G.-H.


Πετρούτσου, Μαρία

Στρίκης, Δ.  -  Φασουλαρίδης, Κ.


Πετρόχειλος, Μιχαήλ

Αλεξανδρόπουλος, Μιχ.  -  Βαρζώκας, Κ.  -  Βουτιερίδης, Η. (Έργο.)  -  Παλαμάς, Κ. (Βιο-γραφικά.)  -  Ποίηση (Θέματα/Αλή).  -  Σαράλης, Γ.  -  Σολωμός, Δ. (Έργο/Στάης.)  -  Στάης, Ε.  -  Φατσέας, Α.  -  Χάρης, Π. (Πετρόχειλος.)


Πετρόχειλος, Νίκος

Γεωργαλά-Πριόβολου, Σ.


Πετρώνδας, Χρήστος

Καζαντζάκης, Ν. (Παιδεία.)  -


Πετσάλης-Διομήδης, Θανάσης

Αθανασιάδης, Ν. (Θύελλα.)  -  Βλαχογιάννης, Γ. (Έργο – Έργο/κοινό.)  -  Βλάχος, Γεωργ.  -  Ευελπίδης, Χρυσός (Προσωπικά.)  - Θεοτοκάς, Γ. (Κριτικός.)  -  Καζαντζάκης, Ν. (Έργο/ γλώσσα – Έργο/κοινό.)  -  Καραγάτσης, Μ. (Έργο.)  -  Κατσίμπαλης, Γ. (Γενεαλογικά.)  -  Κόκκινος, Διον. (Έργο.)  -  Λογοτεχνία (Γλώσσα – Κοινό - Λογοτεχνικά είδη).  -  Μακρυγιάννης, Γ. (Έργο/γλώσσα.)  -  Μυθιστόρημα (Ιστορία - Ορολογικά).  -  Μυριβήλης, Σ. (Έργο.)  -  Νεολληνική Λογοτεχνία (Γλώσσα – Ελληνικό Κράτος).  -  ΝΠεζ. (Στοιχεία κοσμοπολιτικά.)  -  ΝΔιαφωτισμός (Ιστορία).  -  Ξενόπουλος, Γ. (Έργο.)  -  Ουράνης, Κ. (Κοσμοπολίτης.)  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Προσωπικά – Σκίαθος.)  -  Πετσάλης-Διομήδης, Θ. (Βιογραφικά – Ελληνι-κό - Ελληνικός – Έργο – Έργο/ γλώσσα. – Έργο/πηγές – Εργοβιογραφικά – Καμπάνα/γλώσσα – Πάργας – Προσωπικά – Τέσσερις – Χάρης.)  -  Ράλλη-Υδραίου, Μ. (Προσωπικά.)  -  Σαρδελής, Κ. (Αναλυτική.)  -  Σαχίνης, Α. (Έργο.)  -  Σκίπης, Σ. (Έργο.)  -  Τερζάκης, Α. (Έργο - Προσωπικά.)  -  Τέχνη (Κοινωνία).  -  Χάρης, Π. (Νέα – Πετσάλης-Διομήδης.)  -  Moréas, J. (Γαλλία-.)


Πέτσας, Φώτης

Σαράλης, Γ.


Πέτσας, Χριστόδουλος

Στυλιανού, Π. (Έργο.)


Πετσετάκης, Αντ

Ιωαννίδης, Ε.


Πετσετίδης, Δημήτρης

Παπαδημητρακόπουλος, Η. (Έργο.)  -  Πεζογραφία (Αφηγητής).  -  Πετσετίδης, Δ. (Βιογρα-φικά – Εργοβιογραφικά – Ραδιόφωνο – Σαμπατές – Τροπικός.)


Πετσιάβας, Νικόλαος

Ελληνική Νομαρχία (Συγγραφέας).


Πετσιμέρη, Ειρήνη

ΝΛ (Ελληνική εκπαίδευση)


Πετσίνης, Λάμπρος

Αναγνωστάκης, Μ. (Ποίηση.)  -  Ασημακόπουλος, Κ. (Antologia a.)  -  Μάλαμας, Λ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Ρίτσος, Γ. (Ποίηση.)


Πέτσιος, Κώστας

Βασιλόπουλος, Μ.  -  Βούλγαρης, Ευ. (Φιλοσοφική.)  -  Δαμωδός, Β. (Έργο/θέματα.)  -  Ζερζούλης, Ν.  -  Μπόμπου-Σταμάτη, Β>  -  ΝΔιαφωτισμός (Πηγές/Descartes). Πέτσκος, Χ  Μουσελίμης, Σπ.


Πετσόπουλος, Σταύρος

Εμπειρίκος, Α. (Έργο/εκδόσεις.)


Πέττα, Μαρία

Μπουνιαλής, Μ. Τζ. (Έργο/κείμενα.)  -  Νεοελληνική Ποίηση (Ερωτική).  -  

 

Πέττας, Κώστας

Καζαντζάκης, Ν. (Κοσμοθεωρία.)


Πεφάνης, Γιώργος

Αλιθέρσης, Γ. (Ελληνικές.)  -  Βιρβιδάκης, Μ.  -  Βουτιερίδης, Η. (Ηλιογέννητη.)  -  Γραμμα-τάς, Θ. (Ιστορία.) -  Διαλεγμένος, Γ. (Θέατρο/κοσμοθεωρία.)  -  Δράμα (Χωρόχρονος).  -  Ελληνικά Δημοτικά (Γεφύρι/επιδράσεις - Μαυριανού).  -  Ελληνικές μπαλάντες (Δραματοποιή-σεις).  -  Ελύτης, Ο. (Μαρία/Θέατρο.)  -  Εφταλιώτης, Α. (Ελληνικές - Νεοελληνικές.)  -  Ζιώγας, Β. (Θέατρο/χώ-ρος.)  -  Θεατρική Κριτική.   -  Θέατρο (Βιβλιο-γραφικά – Κινηματόγραφος – Κοινωνιολογικά).  -  Θέμελης, Γ. (Θέατρο/χωρόχρονος.)  -  Καμπανέλλης, Ι. (Δείπνος – Εργοβιογραφικά – Θέατρο/κοσμοεικόνα – Θέατρο/Νεοελληνικό – Θέατρο/πηγές – Θέατρο/στοιχεία ειρωνικά – Θέατρο/χωρός – Συνάντηση – Τελευταία.)  -  Καρράς, Στρ.  -  Κεχαΐδης, Δ. (Θέατρο/χώρος – Με.)  -  Κωτσόπουλος, Θ. (Αρετή.)  -  Λυμπεράκη, Μ. (Θέατρο/στοιχεία.)  -  Μανιώτης, Γ. (Θέατρο/κοσμοεικόνα – Θέατρο/μορφή.)  -  Μάρκαρης, Π. (Θέατρο.)  -  Μάτεσης, Α. (Βασιλικός.)  -  Μάτεσις, Π. (Έργο/κοσμοεικόνα – Έργο/μορφή – Έργο/στοιχεία – Έργο/χώρος - Προς.)  -  Μέντης, Π.  -  Μουρσελάς, Κ. (Ενυ-δρείο – Θέατρο – Κυρία – Ρολόι.)  -  Μποσταντζόγλου, Μ. (Θέατρο - Φαύστα.)  -  ΝΔράμα (Πηγές).  -  ΝΘ (Αισθητικά – Θέματα – Θέματα/Αγαμέμνων – Θέματα/κατάβαση – Θέματα/Κλυταιμνήστρα – Ιστορία <20 ος αι.> - Ιστορία <1945> - Ιστορία <1950> - Ιστορία <1980> - Ιστορία <1990> - Κοσμοεικόνα – Τε-χνολογικά - Χώρος).  -  Ξενόπουλος, Γ. (Θέατρο.)  -  Παπαντωνίου, Ζ. (Νεοελληνικές.)  -  Περγιά-λης, Ν. (Ηλιογέν-νητη.)  -  Ποντίκας, Μ. (Βιβλιογραφικά – Θέατρο – Θέατρο/κοσμοει-κόνα – Θέατρο/παραστά-σεις – Ορθός.)  -  Ριάλδη, Μ.  -  Ρίτσος, Γ. (Θέατρο/χώρος – Τειρε-σίας.)  -  Ρομαντισμός.  -  Σαμαρά, Ζ. (Υπόκριση.)  -  Σεβαστάκης, Α. (Θέατρο – Θέατρο/ ιδεολογικά – Τοίχος.)  -  Σεβαστίκογλου, Γ.  -  Σταύρου, Γ. (Καληνύχτα.)  -  Τσικληρόπου-λος, Μπ. (Κήπος.)  -  Τσοπανάκη, Α.  -  Χουρμούζης, Μ. (Σάτιρα.)  -  Χρηστομάνος, Κ. (Συμβολισμός.)  -  Χρυσούλης, Γ. (Επιστροφή – Θέατρο/γλώσσα – Θέατρο/θέματα – Θέατρο/ κοσμοεικόνα.)


Πεχλιβάνος, Μίλτος

Ιωαννίδης, Πάνος (Αβάσταχτη.)  -  Κατσούρης, Γ.  -  Λογοτεχνία (Ιστορία/ορολογικά).  -  Μοισιόδακας, Ι. (Έργο/ελληνική.)  -  ΝΛ (Γλώσσα/καθημερινή).  -  Χατζηπαπάς, Χ.  -  Χριστόπου-λος, Α. (Λυρικά.)


Πηγαδιώτης, Κώστας

Κόκκινος, Δημ. (Λυρικά.) Πηγάκη, Χριστίνα

Πνευματική ιδιοκτησία


Πηδώνια, Κομνηνή

Αχέλης, Α.  -  Δάρβαρις, Δ.  - Διακρούσης, Α.  -  Ευθύμιος.  -  Ζαχαριάδης, Γ.  – Κοντός, Π.  -  Κορνάρος, Β. (Έργο/πηγές - Ερωτόκτιος/γλώσσα.)  -  Κριαράς, Ε. (Γλωσσοφιλολο-γικά – Λεξικό/ελληνικά.)  - 

Ματθαίος.  - Μαυρουδής, Ζ.  -  Μετάφραση Ελλάδα (Fior - Ziegler).  –  ΝΛ (Κρήτης/ γλώσσα.)  -  ΝΠοι (Επιθαλάμια).  -  ΝΘ (Κρήτης/γλώσσα).  -  Πένθος.  -  Σταυρινός  - Τανταλίδης, Η.  -  Φαλιέρος, Μ. (Λόγοι/κείμενα.)  -  Χορτάτσης, Γ. (Έργο/επιδράσεις.)


Πηλείδης, Γεώργιος

ΝΛ (Κρήτης/Χειρόγραφα).


Πηλιχός, Γιώργος

Βρεττάκος, Ν. (Ποίηση – Ποίηση/ελληνική.)  -  Ελύτης, Ο. (Εργοβιογραφικά.)  -  Καβάφης, Κ. (Έργο/Σαββίδης.)  -  ΝΛ (Θεσσαλονίκη/ιστορία).  -  Ρίτσος, Γ. (Έργο – Πρόγραμμα.)  -  Σαββί-δης, Γ. (Καβάφης.)  -  Σεφέρης, Γ. (Έργο/πηγές.)  -  Χάρης, Π. (Εργοβιογραφικά.)

Πηνιάτογλου, Λάζαρος Άγρας, Τ. (Κριτικός.)  -  Δόξας, Α. (Κριτικός.)  -  Καβάφης, Κ. (Προσωπικά.)  -  Λογοτεχνία (Φυλή).  -  Ξενόπουλος, Γ. (Πηνιάτογλου.)  -  Πηνιάτογλου, Λ.  -  Ποιητής (Χαρακτηριστι-κά).  -  Σκαρίμπας, Γ. (Θείο.)  -  Σπανδωνίδης, Π. (Αβέβαια.)  -  Σφακιανάκης, Γ. (Διηγήμα-τα.)  -  Χονδρόπουλος, Σ.


Πιατάς, Δημήτρης

Ανεμοδουράς, Σ.


Πιγγούρας, Χριστόδουλος

Ελληνικές Παροιμίες (Κύπρου/πηγές – Πηγές/Ορθόδοξος)


Πιερής, Μιχάλης

Βαγενάς, Νάσος (Βιογραφία – Μοντερνισμός).  -  Γκανάς, Μ. (Μαύρα – Μητριά.)  -  Δημα-ράς, Κ. (Επιστήμονας.)  -  Διαμαντής, Αδ.  -  Διαμάντης, Αχ.  -  Έλληνες λογοτέχνες (Κύπρος).  -  Θεοτοκάς, Γ. (Σημαίες.)  -  Θεοφίλου, Ν.  -  Καβάφης, Κ. (Αλληλογραφία – Εισαγωγή –  Εργοβιογραφικά - Καβάφη  – Κύπρος – Μύρης – Ποιήματα ιστορικά - Ποίηση – Ποίηση/θέματα/διαπολιτισμικές – Ποίηση/θέματα/εξουσία – Ποίηση /θέματα/έρωτας – Ποίηση/θέματα/θάλασσα - Ποίηση/θέματα/Οδυσσέας – Ποίηση/θέματα/σκοτάδι- - Ποίηση/θέματα/ φως- - Ποίηση/μετρικά - Ποίηση/μορφή – Ποίηση/πηγές/ελληνική ιστορία – Ποίηση/ύφος – Ποίηση/φιλολογική - - Ποίηση/χώρος – Ποιητική - Στιχουργία.)  -  Κάλβος, Α. (Ποίηση/ Παλαμάς.)  -  Καλοκύρης, Δ. (Πιερής.)  -  Καρυωτάκης, Κ. (Ποίηση/επιδράσεις/ Μόντης.)  -  Κορνάρος, Β. (Ερωτόκριτος/Σολω-μός.)  -  Μαχαιράς, Λ. (Βιβλιογραφικά – Βιογραφικά – Εργοβιογραφικά – Χρονικό/εκδόσεις – Χρονικό/μορφή – Χρονικό/στοιχεία – Χρονικό/χειρόγραφα.)  -  Μιχαηλίδης, Β. (Αμολόητος – Ποίηση/πηγές.)  -  Μόντης, Κ. (Βιβλιογραφικά – Γράμματα – 12 – Λογοτεχνική –Ποίηση - Ποίηση/Κυπριακή – Ποίηση/πηγές.)  -  Νεοελληνικά (Εξωτερικό/Ευρώπη – Ε-ξωτερικό/Ευρώπη/συμπόσια-).  -  ΝΛ (Ελληνική εκπαίδευση – Κύπρου/Ελληνική – Κύπρου/ Ιστορία).  -  ΝΛ (Εκδόσεις – Κύπρου/Αποδοχή – Κύπρου/Ιστορία – Κύπρου/Ιστορία <1945> - Συμπόσια-/Λευκωσία).  -  ΝΠοι (Κύπρου/κυπριακή).  -  Νικολάου, Θεοδόσης.  -  Παλαμάς, Κ. (Κάλβος.)  -  Παναγιωτάκης, Ν. (Φιλόλογος.)  -  Πιερής, Μ.  -  Πιερίδης, Γιωργ. (Τετρα--λογία.)  -   Ραγκαβής, Α. (Αυθέντης/πηγές.)  -  Σαββίδης, Γ. (Εργοβιογραφικά - Μεσαίωνας.)  -  Σεφέρης, Γ. (Αναγέννηση – Διαμαντής – Έργο/πηγές/Κύπρος – Κάλβος – Μακάριος – Κύ-προς - Πεζογραφία.)  -  Σινόπουλος, Τ. (Εργοβιογραφικά – Κοσμοθεωρία – Ποίηση/θέματα - Υπερρεαλισμός.)  -  Σολωμός, Δ. (Κρητικός/Κορνάρος.)  -  Τσαντσάνογλου, Ε.  -  Χαραλα-μπίδης, Κ. (Θόλος - Μεθιστορία.)  -  Haas, D.  -  Jusdanis, G.


Πιερίδης, Γ Φ

Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Κύπρος).  -  Νικολαΐδης, Ν. (Αλληλογραφία – Έργο.)  -  Νιρβάνας, Π. (Εργοβιογραφικά.)  -  Παλαμάς, Κ. (Έλληνες λογοτέχνες.)  -  Πιερίδης, Θ. (Ποιητικά.)  -  Φυλλάδα (Χαρακτηριστικά).


Πιερίδης, Γεώργιος

Πιερίδης, Γιωργ.  -  Χρυσάνθης, Κ. (Πιερίδης.)


Πιερίδης, Γιάγκος

Λαπαθιώτης, Ν. (Προσωπικά.)  -


Πιερίδης, Γιάννης

Καβάφης, Κ. (Ποίηση - Προσωπικά.) 


Πιερίδης, Θεοδόσης

Ακριτικά (Κύπρο).  -  Βάρναλης, Κ. (Πιερίδης.)  -  Σεφέρης, Γ. (Πιερίδης.)


Πιερίδης, Φιλίππου

Έλληνες λογοτέχνες (Κύπριοι/διασπορά).


Πιερίου, Καλλιόπη

Παλαμάς, Κ. (Έργο.)     


Πιέρρος, Φ

Κανελλόπουλος, Π. (Προσωπικά.)


Πιζάνιας, Πέτρος

Αγγέλου, Α.  -  Κιτρομηλίδης, Π. (Enlightenment/Αγγέλου.)


Πικιώνη, Αγνή

Πικιώνης, Δ.


Πικιώνης, Δημήτρης

Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Ν.


Πίκουλας, Γιαν

Αθανασόπουλος, Π. (Πίκουλας.)


Πικραμένος, Δημ

Συνοδινός, Π.


Πικραμένος, Μίτσης

Πετσάλης-Διοιμήδης, Θ. (Εργοβιογραφικά.)


Πικραμένου-Βάρφη, Δημήτρα

Γκίνης, Δ.  -  Σάθας, Κ. (Έργο.)  -  Legrand, E. (Bibliographie ionienne.)


Πικρός, Γιωργής

Μυλωνογιάννης, Γ.


Πικρός, Πέτρος

Θρύλος, Α. (Κριτικός.)  -  Μπαστιάς, Κ. (Πικρός.)  -  Νιρβάνας, Π. (Κριτικός.)  -  Παλαμάς, Κ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Πικρός, Π. (Εργοβιογραφικά – Ισραήλ – Μπαστιάς – Χάρης.)  -  Χάρης, Π.(Πικρός.)


Πιλαβάκης, Κώστας

Ζαχαριάδης, Τάκης   -  Θέρος, Α. (Τραγούδια των.)  -  Λιπέρτης, Δ. (Έργο – Ποίηση/στοι-χεία.)  -  ΝΛ (Φιλολογικά).  -  Πιλαβάκης, Κ.  -  Χατζητσαγκάρης, Κ.  -  Χουρμούζιος, Αι. (Εργοβιογραφικά.)  -  Χρυσάνθης, Κ. (Πιλαβάκης.)


Πιλαβάκης, Λ

Αλιθέρσης, Γ. (Εργοβιογραφικά.)


Πιλλάς, Αντώνης

Βρεττάκος, Ν. (Ποίηση -  Προσωπικά.)  -  Έλληνες ποιητές (Νέοι/Νέα).  -  Λαζάρου, Σ.  -  Μιχαηλίδης, Β. (Ποίηση.)  -  Νέα Εστία (Νέ-οι έλληνες).  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/Επιβίωση.)  -  Πάσχος, Π. (Λευκοπηγή.)  -  Πίλ-λας, Α.(Ποίηση.)  -  Ποίηση (Μοναξιά).  -  Φερούσης, Δ.


Πίμπλης, Ν

Καζαντζάκης, Ν. (Μεταφραστής/Dante.)  -  Ξενόπουλος, Γ. (Πίμπλης.)


Πίνιου-Καλλή, Μαρία

Κοροβέσης, Π. (Κέντρο.)


Πιπίνης, Γιάννης

Αναγνωστάκης, Μ. (Προσωπικά – ΥΓ.)  -  Ποίηση (Γλώσσα)


Πιπίνια, Ιούλια

Χρηστομάνος, Κ . (Νέα/ευρωπαϊκό.)


Πίσπας, Γιάννης

Έλληνες λογοτέχνες (Ελληνική κοινωνία).


Πισσαλίδης, Λεύτερης

Στογιαννίδης, Γ. (Ποίηση.)


Πίσσας, Μιχαήλ (Μιχάλης)

Άγρας, Τ. (Αλιθέρσης.)  -  Αλιθέρσης, Γ. (Άγρας – Πάλλης.)  -  Έλληνες λογοτέχνες (Κύπριοι/ διασπορά).  -  Κοραής, Α. (Ψευδώνυμα.)  -  Μιχαηλίδης, Β. (Τοκογλύφια.)  -  ΝΛ (Κύπρου/ Διάδοση).  -  ΝΠοι (Κύπρου/διαλεκτική – Κύπρου/ιστορία).  -  Παναγιωτούνης, Π. (Ποιητι-κή.)  -  Πίσσας, Μ.  -  Ρίτσος, Γ. (Έργο/στοιχεία.)  -  Σιμόπουλος, Η. (Τεκμήρια.)  -  Χρυσάνθης, Κ. (Ηρόφιλος - Πίσσας.)  -  Φίλιππος ο Κύπριος


Πίστας, Παναγιώτης

Βάρναλης, Κ. (Σκλάβοι.)  -  Βλαχογιάννης, Γ. (Έργο.)  -  Δούκας, Σ. (Ιστορία.)  -  Δραγού-μης, Ι. (Σαμοθράκη.)  -  Θεοτόκης, Κ. (Ζωή.)  -  Κάλβος, Α. (Έργο/Γιαννάκης.)  -  Καλλιγάς, Π. (Θάνος.)  -  Καραγάτσης, Μ. (Συνταγματάρχης.)  -  Καρατζάς, Σ.  -  Καστανάκης, Θ. (Μυστήρια - Ρασκάγιας.)  -  Λογοτεχνία (Εκπαίδευση).  -  Μπακόλας, Ν. (Πεζογραφία.)  -  Μυριβήλης, Σ. (Παναγία.)  -  ΝΛ (Ελληνική εκπαίδευση/Αριστοτέλειο – Θεσσαλονίκη/ιστορία).  -  ΝΠοι (Γλώσσα – Ελληνική εκπαίδευση – Ελληνική εκπαίδευση/βοηθήματα).  -  Ξενόπουλος, Γ. (Πλούσιοι.)  -  Πετσάλης-Διομήδης, Θ. (Μαυρόλυκοι.)  -  Πολίτης, Λ. (Έργο – Εργοβιογραφι-κά.)  -  Ρήγας Φεραίος (Εγκόλπιο – Σχολείον/στιχουργήματα – Τραγούδια).  -  Σεφέρης, Γ. (“Ποιήματα“/γλώσσα.)


Πιστικός, Δημήτρης

Αντωνίου, Τ. (Αποκάλυψη – Ποίηση/θέματα – Προσωπικά.)  -  Δημουλά, Κ. (Ποίηση.)  -  Ί-βυκος.  -  Καρούζος, Ν. (Ποίηση.)  -  Λίλλης, Γ.  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Ποίηση.)  -  Πεν-τζίκης, Ν. Γ. (Πιστικός – Ποιητική.)  -  Πιστικός, Δ.  -  Ποίηση (Ορολογικά).  -  Σεφέρης, Γ. (Κίχλη.)  -  Σικελιανός, Α. (Έργο.)  -  Χωρεάνθης, Κ.


Πιτζιολή-Τιμοθέου, Φλώρα

Νεοελληνική Παιδική (Κύπρου/ιστορία)


Πιτσάκης, Γ   Κ

Καλοκύρης, Γ. (Πιτσάκης.)  -


Πιτσάκης, Κωνσταντίνος

Γιαννούλης, Ευ. (Έργο/γλώσσα.)  -  Καβάφης, Κ. (Τιγρανόκερτα.)  -  Καλλιγάς, Π. (Αρμενόπουλος.)  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/Θέματα/Γάμος – Έργο/Πηγές.)  -  Ρήγας Φεραίος (Βιογραφικά).


Πιτσινέλης, Γεώργιος

Βούλγαρης, Ε. (Καυσοκαλυβίτης.)


Πιτσινίδου, Χρυσή

Χρονάς, Γ. (Πιτσινίδου.)


Πιτσιούνης, Γρηγόρης

Βιβλιοθήκες (Αρχέτυπα – Λειτουργία).


Πιτσουλάκης, Ε

Κουρής, Β.


Πίττα, Μάριλεν

Δράμα (Δραματοθεραπεία.)


Πιτταράς, Διονύσης

Βλαχοδημήτρης, Θ.  -  Χρυσάνθης, Κ. (Έργο.)


Πίττας, Τριαντάφυλλος

Κουρτίδης, Κ.


Πίττας, Χαράλαμπος

Μόντης, Κ. (Ελλαδίτες.)


Πλαγιάννης, Δημήτριος

Ανεμώνη.  -  Λαπαθιώτης, Ν. (Ανεμώνη - Βιβλιογραφικά.)  -  Μαλακάσης, Μ. (Βιβλιοθήκη – Έργο/κείμενα.)  -  Στρατήγης, Γ. (Βιογραφικά.)  -  Τερτσέτης, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Χάρης, Π. (Πλαγιάνης.)


Πλάκας, Δημήτρης

Αγγελάκης, Α. (Έργο.)  -  Αλεξάνδρου, Α. (Μεταφραστής.)  -  Αποστόλου, Α.  -  Βαγενάς, Νάσος (Εσθήτα).  Βαλέτας, Κ. (Έργο – Μπαλλάντα.)  -  Βαρβιτσιώτης, Τ. (Μεταφραστής.)  -  Βάρναλης, Κ. (Πρωΐα.)  -  Βιζυηνός, Γ. (Έργο.)  -  Βλάχος, Α. <1838> (Ροΐδης).  -  Γιαλου-ράκης, Μ. (Κρήτη.)  -  Γιάνναρης, Γ. (Ζαν.)  -  Δάλλας, Γ. (Ποίηση – Τίμημα.)  -  Δημάκης, Μ. (Πέρασμα.)  -   “Διάλογος“.  -   Δοκίμιο.  -  Δροσίνης, Γ. (Σκόρπια.)  -  Εμπειρίκος, Α. (Γραπτά.)  -  Θέατρο (Ελληνική εκπαίδευση).  -  Θεοτοκάς, Γ. (Έργο – Λεωνής.)  -  Θρύ-λος, Α. (Μορφές και – Συζητήσεις.)  -  Καβάφης, Κ. (Ποίηση/χώρος.)  -  Καζαντζάκης, Ν. (Έργο/πηγές/Cervantes - Εργοβιογραφικά.)  -  Κάλβος, Α. (Μεταφραστής - Ποίηση/ελληνική κοινωνία.)  -  Καλογιάννης, Γ.  -  Καλοκύρης, Δ. (Μεταφραστής.)  -  Καραγάτσης, Μ. (Έργο /τοπίο-.)  -  Καρβέλης, Τ. (Νεότερη.)  -  Καρκαβίτσας, Α. (Ζητιάνος/στοιχεία.)  -  Κόρφης, Τ. (61 - Ναπολέων.)  -  Κριαράς, Ε. (Πρόσωπα.)  - Λαζαρίδης, Τ.  -  Λαμπρίδη, Ε.  -  Λε-μπέση, Λ.  -  Λιοντάκης, Χ. (Μεταφραστής.)  -  Μηλιώνης, Χ. (Εργοβιογραφικά - Σιλβέ-στρος.)  -  Μυρι-βήλης, Σ. (Δασκάλα.)  -  Νατουραλισμός. - Νεζερίτη, Ε.  -  ΝΛ (Ελληνική εκπαίδευση/Κεί-μενα – Ελληνική εκπαίδευση/Νεοελληνικά – Ιστορία <1920>).  -  ΝΠεζ. (Ιστορία <1920> - Ιστορία <1930>.)  -  ΝΔο (Ορολογικά).- Παλαμάς, Κ. (Έργο/ελληνική.)  -  Παλίμψηστον.  -  Παναγόπουλος, Α.  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/Επιβίωση – Έργο/Στοιχεία ρομαντικά.)  -  Παπαδίτσας, Δ. (Ποίηση.)  -  Παπακώστας, Γ.  -  Πλησής, Κ. (Ένδον.)  -  Πολενάκης, Λ.  -  Πορφύρας, Λ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Πρεβελάκης, Π. (Καζαντζάκης-Σικελιανός – Ποιητής και - Χρονικό.)  -   - Ρεαλισμός.  -  Ρίτσος, Γ. (Έργο/Πρεβελάκης.)  -  Ροΐδης, Ε. (Βλάχος.)  -  Ρομαντισμός.  -  Σανουδάκης, Α.  -  Σικελιανός, Α. (Αγιορείτικο – Άπαντα – Εργοβιογραφικά – Πεζός - Σίβυλλα.)  -  Σιμόπουλος, Η. (Σπίτι.)  -  Σκαρίμπας, Γ. (Μαθητευομένη.)  -  Σπαν-δωνίδης, Π. (Ν.)  -  Στεργιόπουλος, Κ. (Ποίηση/θέματα – Ποίηση/στοιχεία.)  -  Τερζάκης, Α. (Πριγκηπέσσα/θέματα.)  -  Υπερρεαλισμός (Ιστορία – Όνειρα).  -  Φουτουρισμός στην Ελλάδα.  -  Χατζοπούλου-Καραβία, Λ. (Παι-διά.)


Πλακίδας, Αβράμης

Ξεξάκης, Μ.


Πλακωτάρη, Αλεξάνδρα

Λαμπρίδη, Ε.  -  Μελισσάνθη (Μεταφράστρια).  -  Νεοελληνική Παιδική (Ιστορία)


Πλάνης, Κ.

Αλεξίου, Δ.  -  Αμπατζόγλου, Π. (Τι.)  -  Αρβανιτάκης, Αλ.  -  Βαλτινός, Θ. (Μπλε.)  -  Βαμβουνάκη, Μ. (Αντίπαλος.)  -  Δαμιανίδη, Α.  -  Δούκα, Μ. (Λεύκες.)  -  Ζατέλη, Ζ.  -  Καραπάνου, Μ. (Υπνοβάτης.)  -  Κουμανταρέας, Μ. (Φανέλλα.)  -  Λορεντζάτος, Ζ. (Τετράδιο.)  -  Μήτσορα, Μ.  -  Νικο-λαΐδης, Α. (Εξορκίζοντας.)  -  Παπαδόπουλος, Θάνος.  -  Τομαζάνη, Δ.  -  Φωτεινός, Κ.


Πλασκοβίτης, Σπύρος

Βιζυηνός, Γ. (Έργο.)  -  Γουδέλης, Γ. (Πλασκοβίτης.)  -  Έλληνες λογοτέχνες (Ελληνική κοινωνία).  -  Ελύτης, Ο. (Έργο/εξέλιξη.)  -  Θεοτοκάς, Γ. (Έργο – Ταξίδι.)  -  Θεοτόκης, Κ. (Διηγήματα – Έργο – Έργο/επιβίωση – Μαβίλης.)  -  Κάλβος, Α. (Έργο/επιβίωση - Ποίηση.)  -  Καρέλλη, Ζ. (Ποίηση.)  -  Καρθαίος, Κ. (Ελληνικό.)  -  Κουμανταρέας, Μ. (Μηχανάκια.)  -  Κριτική (Ορολογικά).  -  Λογοτεχνία (Κοινό - Όραμα - Στρατευμένη).  -  Λογοτεχνικό βιβλίο.  -  Μαβίλης, Λ. (Θεοτόκης.)  -  Μαρκάκης, Π. (Πλασκοβίτης.)  -  Μπεράτης, Γ. (Πλασκοβίτης – Πλατύ.)  -  ΝΛ (Ελληνική κοινωνία – Στοιχεία σοσιαλιστικά).  -  ΝΠεζ. (Ελληνική κοινωνία – Ιστορία <1950>.)  -  ΝΔι (Ιστορία).  -  Παπασιώπης, Π.  -  Πεζογραφία (Ήθους).  -  Πλασκοβίτης, Σ. (Βιο-γραφικά – Γουδέλης – Έργο – Εργοβιογραφικά – Ιστορία – Κέρκυρα – Μπεράτης – Πεζογρα-φία – Στρατευμένη – Τρελό - Φράγμα/Μαρκάκης.)  -  Ρούφος, Ρ. (Έρ-γο.)  -  Σαμαράκης, Α. (Προσωπικά.)  -  Σαχίνης, Α. (Νέοι.)  -  Σεφέρης, Γ. (Έργο – Έργο/ θέματα/δικαιοσύνη – Έργο/κοινό.)  -  Σολωμός, Δ. (Έργο/επιβίωση.)  -  Σφακιανάκης, Γ. (Στην.)  -  Σωτηρίου, Δ. (Ματωμένα.)  -  Τέχνη (Μοντέρνα – Πολιτική).  -  Τσίρκας, Στ. (Ακυ-βέρνητες.)  -  Φραγκιάς, Α. (Λοιμός.)  -  Χάκκας, Μ. (Έργο.)


Πλασσαρά, Κατερίνα

Νεοελληνική Λογοτεχνική Κριτική (Νέα).  -  Ορχήστρα.  -  Πλασσαρά, Κ.  -  Τέχνη (Δημιουργία/κοινωνία).  -  Τσίρκας, Στ. (Ακυβέρνητες/βιβλιογραφικά – Βιογραφικά – Προσω-πικά.)        


Πλαστήρα, Αλεξάνδρα

Πλαστήρα, Α.


Πλαστήρας, Κώστας

Αλαβέρα, Ρ.  -  Αλαβέρας, Τ. (Με.)  -  Βακαλό, Ε. (Ποίηση.)  -  Βαρβιτσιώτης, Τ. (Έργο – Ποίηση.)  -  Δέλιος, Γ. (Κασσανδρινή.)  -  Δέλτα, Π. (Αναμνήσεις.)  -  Εντευκτήριο.  -  Καββαδίας, Ν. (Quart.)  -  Κύρου, Κλ. (Πουλιά.)  -  ΝΛ (Θεσσαλονίκη/ιστορία).  -  Νικη-φόρου, Τ. (Γαλάζιο – Χώμα.)  -  Ξείνος, Γ.  -  Σπανδωνίδης, Π. (Δυο.)  -  Χατζόπουλος, Κωνστ.


Πλατάκης, Ελευθέριος

Ζαμπέλιος, Σ. (Έργο/γλώσσα.)  -  Κορνάρος, Β. (Ερωτόκριτος/γλώσσα.)  -  Τωμαδάκης, Ν. (Βυζαντινά.)  -   


Πλατανίτης, Δημήτρης

Αφήγηση (Ορολογικά.)  -  Βάρναλης, Κ. (Φιλολογικά.)  -  Ιωάννου, Γιωργ. (Πρωτεύουσα.)  -  Παπακώστας, Γ.  -  Σινόπουλος, Τ. (Ποίηση - Ποίηση/γλώσσα – Ποίηση/θέματα – Ποίηση/ μορφή - Χρονικό.)  -  Τσιλιμαντός, Κ.


Πλάτανος, Βασίλης

Βαλέτας, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Δούκας, Σ. (Ελληνική.)  -  Δρώμενα.  -  Ελληνικά Λαϊκά Τραγούδια (Θέματα).  -  Ελληνικά Μοιρολόγια (Λυκουδιού).  -  Καραγκιόζης (Καραγκιοζοπαίχτες/Χαρίδημος).  -  ΝΛ (Λέσβου).  -  Ορδή.  -   Παρασκευαΐδης, Μ.  -  Παρασκευαΐδης, Χρ.


Πλατής, Ελευθέριος

Αθανασιάδης, Τ. (Από – Παιδιά.)  -  Αιλιανού, Ε. (Δώδεκα – Ποίηση.)  -  Αλεξάκης, Ο.  -  Α-ντωνόπουλος, Γ.  -  Βαρβιτσιώτης, Τ. (Ποίηση.)  -  Βρεττάκος, Ν. (Έργο – Ποίηση/στοιχεία.)   -  Γεράνης, Σ. (Κώστας.)  -  Γιαννόπουλος, Αλκ. (Σαλαμάντρα.)  -  Δεσποτόπουλος, Κ. (Φι-λοσοφία – Philosophy.)  -  Ελληνικά Δημοτικά (Στοιχεία ιδανικά).  -  Ελύτης, Ο. (Διάλογοι.)  -  Ζούκας, Θ.  -  Θωμόπουλος, Α.  -  Καζαντζάκης, Ν.(Οδύσσεια/Χουρμούζιος.)  -  Κανελλόπουλος, Π. (Απλοί – Έργο – Κύκλος – Μεταφυσικής – Πικροδάφνες - Ποίηση.)  -  Κάπρη-Κάρκα, Κ.  -  Καραβίας, Π. (Εργοβιογραφικά – Χρώμα.)  -  Καραντώνης, Α. (Κριτι-κός.)  -  Καργάκος, Σ.  -  Κόρφης, Τ. (Έργο.)  -  Κότσιρας, Γ. (Μυθολογία.)  -  Μακρής, Νίκος.  -  Μαλεβίτσης, Χ. (Περί.)  -  Μελισσάνθη (Ποίηση/εξέλιξη).  -  ΝΛ (Ελληνική εκπαί-δευση).  -  ΝΠοι (Ιστορία <1930> - Ιστορία <1945> - Πηγές ιστορικές).  -  Νικολαΐδης, Ν. (Βιβλιογραφικά.)  -  Παπαϊωάννου, Ει. -  Παραμύθι (Ορολογικά).  -  Πετσάλης- Διομήδης, Θ. (Μυθιστορήματα.)  -  Πλατής, Ε. (Ερωτικό – Μεταφραστής – Παπασαραντόπουλος – Τερζάκης – Τσάτσος – Χρυ-σάνθης.)  -  Πλησής, Κ. (Όνομα.)  -  Ποίηση (Ορολογικά).  -  Πρεβελάκης, Π. (Έργο/γλώσ-σα.)  -  Ρούφος, Ρ. (Ρίζα.)  -  Σαρδε-λής, Κ. (Ασάλευτος.)  -  Σαχίνης, Α. (Θεωρία – Προσεγγίσεις - Τετράδια.)  -  Σεφέρης, Γ. (Διάλογοι.)  -  Σικελιανός, Α. (Αφροδίτη – Ποίηση – Σονέτα - Dédale – Dithyrambe - Voix.)  -  Σολωμός, Δ. (Γυναίκα.)  -  Στεργιόπουλος, Κ. (Ποιήματα Β’ – Πόιηση/εξέλιξη.)  -   Συγγραφέας (Εξουσία).  -  Τερζάκης, Α. (Πρόγονος.)  -  Τέχνη (Κοινό – Μοντέρνα).  -  Τσακωνάς, Δ. (Σχολή.)  -  Τσάτσος, Κ. (Διάλογοι - Προσωπικά.)  -  Τσάτσου, Ι. (Πλατής – Στιγμές.)  -  Τσιρόπουλος, Κ. (Δοκίμια – Επιθυμία – Σημείο - Σκύλλα.)  -  Χατζηανέστης, Ε.  -  Χατζίνης, Γ. (Ελληνικά.)  -  Χουρμού-ζιος, Αι. (Καζαντζάκης.)  -  Χρυσάνθης, Κ. (Ημερολόγιο - Πλατής.)  -  Capri-Karka, C.  -  Jacquin, R.


Πλατής, Νίκος

Αστυνομικό.  -  Κόμικς (Ιστορία – Πρόσωπα).  -  Μαρής, Γ.  -  Μάσκα.  -   ΝΠαραλογοτε-χνία.  -  ΝΜυθιστόρημα (Ληστρικό).  -  Ρίτσος, Γ. (Ποίηση/αισθητική.)  -  Τσουκαλάς, Γ.


Πλάτωνος, Λ

Καρυωτάκης, Κ. (Προσωπικά.)


Πλαχούρης, Γιάννης

Αναγνωσταάκης, Μ. (Ποίηση/στοιχεία.)  -  Αντωνίου, Τ. (Εις – Εργοβιογραφικά – Ποίηση.)  -  Μάρας, Θ. (Έργο.)  -


Πλέσσας, Μ

Παπαδόπουλος, Λ.


Πλευρίτου, Νανά

Εξάρχου, Αι.


 

Πλησής, Κυριάκος

Βαφόπουλος, Γ. (Ποίηση/κοσμοθεωρία.)  -  Βενέζης, Η. (Έργο/ζωή.)  -  Βιζυηνός, Γ. (Έργο.)  -  Βότση, Ο. (Ποίηση.)  -  Βρεττάκος, Ν. (Έργο – Ποίηση.)  -  Γλέζος, Π. (Προσωπικά.)  -  Ελύτης, Ο. (Ποίηση.)  -  Καβάφης, Κ. (Ποίηση.)  -  Κάλβος. Α. (Ποίηση.)  -  Καρέλλη, Ζ. (Έργο – Ποίηση/στοιχεία.)  -  Κόντογλου, Φ. (Έργο - Έργο/πηγές αρχαιοελληνικές.)  -  Λογοτεχνία (Ορολογικά).  -  Μακρυγιάννης, Γ. (Οράματα.)  -  Μαλεβίτσης, Χ. (Έργο - Έργο/στοιχεία.)  -  Μελισσάνθη (Ποίηση).  -  Μιχαηλίδης, Κ. Π. (Έργο - Ρωγμές.)  -  Μυριβήλης, Σ. (Έργο.)  -  ΝΛ (Ελληνική εκπαί-δευση/Κείμενα).  -  Παναγιωτόπουλος, Ι. (Προσωπικά.)  -  Παπαδιαμάντηγς, Α. (Κοσμοθεω-ρία.)  -  Παπαθανασόπουλος, Θ. (Διγενής.)  -  Παπανούτσος, Ε. (Έργο.)  -  Πάσχος, Π. (Κο-σμοθεωρία.)  -  Πλησής, Κ. (Έργο – Τσάτσου.)   -  Ποίηση (Ορολογικά).  -  Ρίτσος, Γ. (Ποί-ηση.)  -  Σεφέρης, Γ. (Έργο/ελληνικότητα.)  -  Σικελιανός, Α. (Έργο.)  -  Συγγραφέας (Ε-ξουσία).  -  Τερζάκης, Α. (Αφιέρωμα.)  -  Τέχνη (Δημι-ουργία).  -  Τσάτσος, Κ. (Προσωπι-κά.)  -  Τσάτσου, Ι. (Πλησής – Προσωπικά – Στιγμές.)  -  Φραγκόπουλος, Θ. (Προσωπικά.)  -  Φωτέας, Π. (Προσωπικά.)  -  Χατζηϊωάννου, Κ. (Εν – Προσωπικά.)  -  Χουρμούζιος, Αι. (Δοκίμια.)  -  Χρυσάνθης, Κ. (Έργο.)


Πλιάτσικα, Στέλλα

Γουλιμή, Α. (Αόρατη.)  -  ΠΛ (Ελλάδα/βιβλιογραφικά)


Πλουμίδης, Γ

Βλάντης, Σ.  -  Γκίνης, Δ.  -  Μαργούνιος, Μ. (Έργο.)  -  Fedalto, G.


Πλουμίδης, Χάρης

ΝΘ (Τοπική).


Πλυτάς, Γ

Αθανασόπουλος, Π. (Πλυτάς.)  -  ΠΛ (Ελλάδα/Ελληνικό)


Πλωρίτης, Μάριος

Έλληνες λογοτέχνες (Ελληνικό Κράτος).  -  Ελύτης, Ο. (Έργο.)  -  Ζέη, Α. (Προσωπικά.)  -  Θέατρο (Θέματα/μοναξιά – <Και> ιστορία – Κοινωνία – Λόγος).  -  “Θέατρο.“  -  Θέατρο Τέχνης.  -  Θεοτοκάς, Γ. (Έργο.)  -  Καβάφης, Κ. (Ποίηση/στοιχεία ειρωνικά.)  -  Καζαντζά-κης, Ν. (Προσωπικά.)  -  Καμπανέλλης, Ι. (Ηλικία.)  -  Κάσδαγλης, Ν. (Μαρία.)  -  Λογοτεχνία (Δημοσιογραφία – Κινηματόγραφος).  -  Μετάφραση (Θεατρικών).  -  Μετάφρα-ση Ελλάδα (Θεατρικών).  -  ΝΛ (Εθνική λογοτεχνία).  -  ΝΘ (Διασκευές/Vega Carpio – Θεατρικό Μουσείο – Ιστορία <1950> - Ιστορία <1955> - Ιστορία <1960>).  -  Ξενόπουλος, Γ. (Έργο.)  -  Πλωρίτης, Μ.  -  Πρεβελάκης, Π. (Ηφαίστειο.)  -  Σιδέρης, Γ. (Θεατρικό Μουσείο.)  -  Σταύρου, Γ. (Έργο.)  -  Χάρης, Π. (Πλωρίτης.)  -  Χατζής, Δ. (Προσωπικά.)  -  Χορτάτσης, Γ. (Έργο.)  -  Χρηστίδης, Χ.  -  Χρηστοβασίλης, Χ. (Όμορφη.)


Πογιατζής, Μιχαλάκης

Χρυσάνθης, Κ. (Εργοβιογραφικά.)


Πολέμη, Πόπη

Ερμής.  -  Ματθαίου, Α.


Πολέμης, Δημήτριος

Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Άνδρος).  -  Γκίνης, Δ.  -  Εμπειρίκος, Α. (Ποίηση/θέματα.)  -  Καΐρη, Ε.  -  Καΐρης, Θ. (Αλληλογραφία – “Αλληλογραφία“ – Αρχείο – Θήρα – Καΐρη – Σαμου-ήλ.)  -  ΝΠεζ. (Ιστορία ερωτική.)  -  ΠΛ (Ελλάδα/μισσιονάριοι).  -  Παναγιωτάκης, Ν. (Εργοβιογραφικά.)


Πολέμης, Ιωάννης

Κατσίμπαλης, Κ.  -  Πολέμης, Ι. (Έργο/πηγές – Κατσίμπαλης – Legrand.)  -  Legrand, E. (Πο-λέμης.)  


Πολεμίτου, Όλγα

Ελληνικές Παροιμίες (Κύπρου).


Πολενάκης, Λέανδρος

Διαλεγμένος, Γ. (Θέατρο – Σε.)  -  Καμπανέλλης, Ι. (Ηλικία.)  -  Κάσσος, Β. (Πείρα.)  -  Λί-κος, Γ.  -  Μετάφραση Ελλάδα (Cervantes).  -  ΝΛ (Πηγές/Lorca.)  -  ΝΘ (Ιστορία <1999  2001>).  -  Ρίτσος, Γ. (Αγαμέμνων – Θέατρο – Ορέστης - Φαίδρα.)  -  Σκαρίμπας, Γ. (Θέα-τρο.)  -  Υπερρεαλισμός στην Ελλάδα (Υπερρεαλισμός).


Πολέντας, Μανώλης

Διαβάζω (Λογοτεχνικά). -  ΝΛ (Λογ. Βρ./Διαβάζω)        


Πολιτάρχης, Γιώργος

Αβέρωφ, Μιχ.  -  Αγγελομάτης, Χ.  -  Αθανασόπουλος, Π. (Έργο.)  -  Αθανασούλης, Κ. (Ερ-γοβιογραφικά.)  -  Αιμιλιανίδης, Α.  -  Αινείας, Τ.  -  Αλεξάνδρου, Α. (Εργοβιογραφικά.)  -  Αλέπης, Κ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Αλημίσης, Σ.  -  Αμπάτης, Γ.  -  Αναπλιώτης, Γ.  -  Ανατολέας, Φ.  –  Ανδριώτης, Ν.  -  Ανεμογιάννη-du Seigneur, A.  -  Ανθήλης, Τ.  -  Αντωνίου, Τ. (Έργο.)  -  Αξελός, Θ.  -  Αξιώτη, Μ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Αργύρης, Κ.  -  Αρκαδίου, Μ.  -  Αυγέ-ρης, Μ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Βαλιούλης, Σ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Βαλσαμάκης, Π.  -  Βαρ-βιτσιώτης, Τ. (Άννα – Ενωμένα – Fragmenta.)  -  Βασιλείου, Κ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Βελισ-σαρίου, Γ.  -  Βογιατζόγλου, Β. (Εργοβιογραφικά.)  -  Βολανάκης, Λ.  -  Βουσβούνης, Α.  -  Γαλανού, Ει.  -  Γαρίδης, Κ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Γεωργιάδη-Λαμπίρη, Η. (Εργοβιογραφικά.)  -  Γιαννακόπουλος, Γ.  -  Γιαννόπουλος, Αλκ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Γιοφύλλης, Φ. (Εργοβιογραφικά – Ποίηση μισού.)  -  Γρηγόρης, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Γρυπάρης, Ν.  -  Δασκα-λόπουλος, Ν.  -  Δεδόπουλος, Κ.  -  Δελή, Υ.  -  Δεληγιάννη-Αναστασιάδη, Γ.  -  Δέλιος, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Δημάκης, Μ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Δημόπουλος, Τ.  -  Δημουλάς, Α. (Εργοβιογραφικά.)  -  Δημόφιλος, Χ.  -  Διαμαντόπουλος, Θ.  -  Δίζελος, Θ.  -  Δικταίος, Α. (Εργοβιογραφικά.)  -  Δίπλα-Μαλάμου, Κ.  -  Δόξας, Α. (Εργοβιογραφικά.)  -  Δόξας, Τ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Δούκαρης, Δ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Δούκας, Σ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Δροιμάζος, Σ.  -  Εγγονόπουλος, Ν. (Εργοβιογραφικά.)  -  Εμπειρίκος-Κουμουνδούρος, Α.  –Επιφανίου-Πετράκη, Σ.  -  Ευαγγέλου-Γαζής, Β.  -  Ευελπίδης, Χρήστος.  -  Ευστρατιάδης, Στρ.  -  Ζαδές, Δ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Ζιτσαία, Χ. (Έργο.)  -  Ζιώγας, Η. (Εργοβιογραφι-κά.)  -  Ζώρας, Γεωργ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Ηλιάδης, Φαιδ.  -  Θανόπουλος, Σ.  -  Θέμε-λης, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Θεοδωρακόπουλος, Ι. (Εργοβιογραφικά.)  -  Θεοδωρίδης, Τ.  -  Θεοφιλόπουλος, Λ.  -  Θίσβιος, Γ.  -   Ιακωβίδη-Πατρικίου, Λ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Ιερωνυμίδη, Λ.  -  Ιμβριώτη, Ρ.  -  Ιμβριώτης, Γ.  -  Ιωάννου, Γιωργ. (Εργοβιογραφικά.)  - Καΐμη, Τζ.  -  Καλιορής, Ο.  -  Καμπάνης, Φ.  -  Κανελλόπουλος, Π. (Εργοβιογραφικά.)  -  Καπουνάκη-Γιαννακίδου, Ν.  -  Καρά-Αμαράντου, Ε.  -  Καραγκιόζης (Ιστορία).  -  Καρακάλος, Ξ.  -  Καρακάλου-Καρανικόλα, Λ.  -  Καράλης, Γ.  -  Καρανάσιος, Α.  -  Καραντινός, Σ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Καραντώνης, Α. (Εργοβιογραφικά.)  -  Καρίπης, Σ.  -  Καρύδης, Ν. (Εργοβιογραφικά.)  -  Κασιγόνης, Α.  -  Κατρής, Γ.  -  Κατσέλης, Π.  -  Κατσίμπαλης, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Κατσίνης, Μ.  -  Καψωμένος, Γ.  -  Κλάρας, Μ. (Ερ-γοβιογραφικά.)  -  Κόκκινος, Δημ. (Διόδια – Πολιτάρχης.)  -  Κόντογλου, Φ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Κορομηλάς, Λ.  -  Κοτζιάς, Κ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Κουλούρης, Χ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Κουρμούλης, Μ.  -  Κουτσοχέρας, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Κραψίτης, Β. (Εργοβιογραφικά.)  -  Κριναίος, Π.  -  Κροντηράς, Κ.  -  Κρυστάλλης, Κ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Κυριακός, Π.  -  Λαζανάς, Κ.  -  Λεονταρίτης, Α.  -  Λευκός, Α.  -  Λιαρούτσος, Θ.  -  Λιάσκας, Β. (Εργοβιογραφικά.)  -  Λογοτέχνης (Κοινωνία).  -  Λογοτεχνία (Ιστορία).  -  Λούρος, Ν.  -  Μακαρίτης, Κ.  -  Μάκι-στος, Κ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Μακρής, Γ. <1901>  -  Μακρής, Θ. <1906>.  -  Μαλάνος, Τ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Μαλλώσης, Η.  -  Μαμμέλης, Α.  -  Μαξίμου, Π.  -  Μαράκης, Ν.  -  Μαράντος, Σ.  -  Μαρής, Γ.  -  Μαρκάκης, Π. (Εργοβιογραφικά.)  -  Μαρκέτου, Σ.  -  Μαρρές, Γ.  -  Μάρταλης, Α.  -  Μαυροειδή-Παπαδάκη, Σ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Μέγας, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Μεραναίος, Κ.  -  Μηλιώρης, Ν.  -  Μηλολιδάκη-Κότσηρα, Μ.  -  Μητσοτάκης, Κ.  -  Μιχαλακέας, Τ.  -  Μιχαλάκης, Μ.  –  Μοάτσου-Βάρναλη, Δ.  -  Μοσκόβη, Ει.  -  Μόσχος, Ν.  -  Μουζάκης, Λ.  -  Μουζενίδης, Τ.  -  Μουσελίμης, Σπ.  -  Μουστάκας, Β.  -  Μουστάκης, Β.  -  Μπαγλάνης, Β.  -  Μπινιάρης, Γκ.  -  Μπίρκας, Κ.  -  Μπολέτσης, Στ.  -  Μπούμη-Παπά, Ρ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Νεοελληνική Λογοτεχνία

(Θέματα/Μικρασιατική – Κύπρου/Ιστορία).  -  Νεοελληνική Λογοτεχνική Κριτική (Ιστορία).  -  Νεοελληνική Πεζογραφία (Ιστορία.)  -  Νεοελληνική Ποίηση(Ιστορία).  -  Νικολαΐδης, Κ.  -  Νικολαΐδης, Μελ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Νικολαΐδης, Ν. (Έργο.)  -  Νικολαρεΐζης, Δ.  -  Νοτίδου-Δρίτσου, Α.  -  Ξενόπουλος, Γ. (Έργο.)  -  Ξεφλούδας, Στ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Ξύδης, Γ.  -  Ξύδης, Θ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Οικονομίδης, Γιωργ.  -  Οικονομίδης, Δημήτρης.  -  Παλαιόλογος, Π. (Εργοβιογραφικά.)  -  Παναγιωτόπουλος, Ι. (Εργοβιογραφικά.)  -  Παναγιωτόπουλος, Σ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Παναγιωτούνης, Π. (Εργοβιογραφικά.)  -  Πανσέληνος, Ασ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Παπαγεωργίου, Κώστας Α.  -  Παπαγιαννέας, Τ.  -  Παπαδάκης, Κ.  -  Παπαδόπουλος, Σάββας.  -  Παπαλεξάνδρου, Κ.  -  Παπαλεονάρδος, Γ.  -  Παπανούτσος, Ε. (Εργοβιογραφικά.)  -  Παπαρρηγόπουλος, Π.  -  Παπασιώπης, Π.  -  Παπατσώνης, Τ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Παπαχρονοπούλου, Τ.  -  Παραδείσης, Α.  -  Παραφεντίδου, Α.  -  Παυλέα, Ρ.  -  Παυλέας, Σ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Παυλοπούλου, Α. (Εργοβιογραφικά.)  -  Περάνθης, Μ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Περσάκη, Ι.  -  Πηγαδιώτης, Κ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Πλατάνιας, Θ.  -  Ποθουλάκη-Παπά, Κ.  -  Πολίτης, Λ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Πολυχρονό-πουλος, Χ.  -  Πρασίνης, Φ.  -  Πρεβελάκης, Π. (Εργο-βιογραγικά.)  -  Πρετεντέρης, Κ.  -  Ράλλη-Υδραίου, Μ. (Έργο.)  -  Ρου, Κ.  -  Ρουβά, Μ.  -  Ρούβαλη, Τ.  -  Ρούσσος, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Ρούφος, Ρ. (Εργοβικογραφικά.)  -  Ρώμας, Δ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Ρώτας, Β. (Εργοβιογραφικά.)  -  Σαΐτης, Κ.  -  Σακελλαριά-δης, Χ.  -  Σαράλης, Γ.  -  Σαράντης, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Σιατόπουλος, Δ. (Εργοβιο-γραφικά.)  -  Σιγούρος, Μ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Σιδέρης, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Σινό-πουλος, Τ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Σκαρίμπας, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Σκιαδάς, Στ.  -  Σκουβαράς, Β.  -  Σούκας, Κ.  -  Σπάλας, Π.  -  Σπεράντσας, Σ. (Έργο.)  -  Σπήλιος, Α.  -  Σπυριδάκης, Γιώργ.  -  Σπυριδάκις, Κ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Σταθόπουλος, Α.  -  Σταύρου, Δ.  -  Σταύρου, Θρασ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Σταύρου, Τ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Στεφανί-δης, Θ.  -  Στουρνάς, Κ.  -  Συκιώτης, Β.  -  Σωτηρίου, Μ.  -  Ταρσούλη, Γ. (Εργοβιογρα-φικά.)  -  Τερζάκης, Α. (Εργοβιογρα-φικά.)  -  Τέχνη (Τεχνολογία).  -  Τζαβέλας, Γ.  -  Τουμπακάρη, Ε.  -  Τρανούλης, Τ.  -  Τσαπάλης, Χρ.  -  Τσιάκος, Τ.  -  Τσίρκας, Στ. (Εργοβιο-γραφικά.)  -  Φανίτσιος, Β.  -  Φλώρος, Π. (Εργοβιογραφικά.)  -  Φραγκισκάτος, Κ.  -  Φραγκούλης, Κ.  -  Φωτεινός, Α.  -  Φωτόπουλος, Μ.  -  Χάκκας, Μ. (Έργο.)  -  Χανούσης, Μ.  -  Χάρης, Π. (Έργο.)  -  Χατζηδάκης, Α.  -  Χατζής, Δ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Χατζιδάκης, Α.  -  Χιωτάκης, Κ.  -  Χρέλιας, Μπ.  -  Χρηστίδης, Ν.  -  Χρυσοχόου, Ι. (Εργο-βιογραφικά.)  -  Merlier, M. (Εργοβιογραφικά.)  -  Merlier, O. (Εργοβιογραφικά.)


Πολίτη, Έλενα

Τριανταφυλλίδης, Μ. (Βιβλιογραφικά.)


Πολίτη, Μαρία

ΝΛ (Θέματα/μαγικό – Θέματα/πέτρα).  -  Πολίτης, Λ. (Κατάλογος Εθνικής – Σολωμός.)  -  Στασινόπουλος, Μ. (Δίκη.)


Πολίτη, Τζίνα

Βαλτινός, Θ. (Ορθοκωστά.)  -  Βασιλικός, Β. (Διήγηση.)  -  Γαλανάκη-Κουβελά, Ρ. (Μυθιστο-ρήματα.)  -  Δημητριάδης, Δημ. (Λήθη – Πεθαίνω.)  -  Ελύτης, Ο. (Άξιον – Κήπος – Μαρία – Ποίηση – Ποιητική.)  -  Καζαντζάκης, Ν. (Βίος – Βίος/πρόσωπα.)  -  Κάλβος, Α. (Φιλόπατρις.)  -  Καραγάτσης, Μ. (Κίτρινος.)  -  Καρκαβίτσας, Α. (Αρχαιολόγος - Λυγερή.)  -  Κιουρτσάκης, Γιαν. (Σαν.)  -  Κριτική (Ιδεολογία).  -  Λογοτεχνία (Γλώσσα – Ιδεολογία – Στοιχεία σιωπής).  -  Μιχαλόπουλος, Ντ.  -  ΝΛ (Στοιχεία νοσταλγικά).  -  ΝΠεζ. (Αντρική-.)  -  Πάνου, Γ.  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Φόνισσα/Στοιχεία.)  -  Ρηγόπουλος, Α.  -  Ρήγου, Μ.  -  Σαββίδης, Γ. (Προσωπικά.)  -  Τερζάκης, Α. (Μυθιστορήματα.)  -  Τσίρκας, Στ. (Ακυβέρνητες/Durrell.)  -  Φιλαράς, Λ.  -  Χειμωνάς, Γ. (Έργο.)


Πολίτη-Σακελλαριάδη, Μαρία

Καζακόπουλος, Α.  -  Λόγος Παρηγορητικός.  -  ΝΛ (Εκδόσεις/Βυζαντινή).  -  Σολωμός, Δ. (Έργο/Πολίτης.)


Πολίτης, Αθανάσιος

Καβάφης, Κ. (Εργοβιογραφικά .)


Πολίτης, Αλέξης

Αγγέλου, Α.  -  Βερνάρδος, Μ.  -  Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Βικελαία – Ιδωτικές – Ιστορία)  -  Βοσταντζόγλου, Θ.  -  Γληνός, Δ. (Άπαντα.)  -  Δημαράς, Κ. (Έργο – “Νεοελληνικός – Προσωπικά – Grèce au.)   -  Δημοτικά (Κοινό).  -  Έλληνες συγγραφείς (Πολιτικός).  - Ελληνικά Δημοτικά (Ανθολόγηση – Βερνάρδος - Ελληνική κοινωνία - Ιστορία – Κλέφτικα/ εξέλιξη – Νοθεύσεις – Παράδοση – Στέργιος -  Χριστιανισμός - Fauriel).  -  Ελληνικά Μοιρολόγια (Χριστιανισμός).  -  Ελληνικά Παραμύθια (Χριστιανισμός).  -  Ελληνικές Παροιμίες (Από).  -  Επιθεώρηση Τέχνης (Ελληνική παράδοση).  -  Ήμελλος, Σ.  -  Θούριοι.  Ιωάννου, Γιωργ. (Δημοτικό.)  -  Κάλβος, Α. (Πίκκολος.)  -  Καράογλου, Χ.  -  Κόδρικας, Π. (Έργο/ελληνική.)  -  Κορα-ής, Α. (Ελληνική κοινωνία - Fauriel.)  -  Κουμανούδης, Σ. (Ημερολόγιον.)  -  Κουμαριανού, Αι.  -  Κυριακίδου-Νέστορος, Α.  -  Μετάφραση Ελλάδα (Staël).  -  Μνήμων.  -  Μουστοξύδης, Α. (Σολωμός – Papadopoli.)  -  Μυθιστόρημα (Ελλάδα).  -  Μύθος (<Και> ιστορία).  -  Νέα Ιστορία.  -  Νεοελληνικά (Εξωτερικό/ Ευρώ-πη/συμπόσια-).  -  ΝΛ (Βιβλιογραφικά – Εκδόσεις/επα-νεκδόσεις – Ελληνική εκπαίδευση  Εξωτερικό/Γερμανία – Ιστορία <1830> - Ιστορία/απαρχές/ συμπόσια- - Κρήτης/γραπτή- - Κρήτης/Νικολάκης – Νέα Ελληνική – Συμπόσια-/Βενετία).  -  ΝΠεζ. (Ιστορία <1830>.)  -  ΝΠοι (Ανθολογίες – Ιστορία <1821>).  -  Νεοελληνική Ρίμα.  -  ΝΜυθιστόρημα (Ιστορία <-1821>).  -  Νούκιος, Ν.  -  Οικονόμος ο εξ Οικονόμων, Κ. (Αλληλογραφία).  -  Παναγιωτάκης, Ν. (Αρχές.)  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Βαρδιάνος.)  -  Παπαρρηγόπουλος, Κ. (Ιστορία/βιβλιογραφικά.)  -  Πίκκολος, Ν. (Έργο/ κείμενα – Μεταφρα-στής – Fauriel.)  -  Πιτσιπιός, Ι.  -  Πολέμη, Π.  -  Ρήγας Φεραίος (Αγαθάγγελος - Θούριος.)  -  Ρίμες.  -  Σεβαστάκης, Α. (Ελληνική.)  -  Σίμος, Ε.  -  Σολωμός, Δ. (Ποίηση/ζωή – Ύ-μνος/Μουστοξύδης.)  -  Τερτσέτης, Γ. (Ποιήματα.)  -  Τσαντσάνογλου,, Ε.  -  Χιακά.  -  Cotta, H.  -  Fauriel, C.


Πολίτης, Γ

Θέατρο (Δημιουργία – Κοινωνία).  -  Παπάς, Αλκ.


Πολίτης, Γ  Ν

Καζαντζάκης, Ν. (Ασκητική.)  -  Καλοσγούρος, Γ. (Μεταφραστής.)  -  (Ο) Νουμάς (Θεα-τρική).  -  Πολίτης, Νικολ. (Προσ-ωπικά.)  -  Τέχνη (Δημιουργία/ερμηνεία).  -  Τραγωδία


Πολίτης, Γιάννης

Πολίτης, Γιαν.


Πολίτης, Γιώργος Ν.

Αποστολίδης, Η. (Προωπικά.)  -  Μπαστιάς, Κ. (Πολίτης.)  -  Φωτιάδης, Δ. (Πολίτης.)


Πολίτης, Δημήτρης

Λογοτεχνία (Κοινό/Rosenblatt).  -  Μάστορη, Β.  -  ΠΛ (Κοινό/κριτικοί – Κριτικοί.)  -  Σε-φέρης, Γ. (Ποίηση/στοιχεία παιδικά.)


Πολίτης, Ευτύχιος

Έλληνες λογοτέχνες (Ελληνικό κοινό).  -  ΝΛ (Λογ. Βρ./Ελληνικού.) Πολίτης, Θ

Λυμπεράκης, Μ.   -  Ρίτσος, Γ. (Αναστάσιμο.)  -  Στερ-γιόπουλος, Κ. (Έργο.)  -  Χατζόπουλος, Κ. (Βιογραφικά.)


Πολίτης, Θανάσης

Αντωνίου, Τ. (Εργοβιογραφικά – Παναγία – Ποίηση – Τωρινά.)  -  

Γιάκος, Δ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Γιάνναρας, Α. (Εργοβιογραφικά – Τραγούδια.)  -  Γκόλφης, Ρ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Γκόλφης, Ρ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Γκόρπας, Θ.  -  Δροσίνης, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Ελληνίδες λογοτέχνιδες.  -  Ζώτος, Μιν. (Εργοβιογραφι-κά.)  -  Καβάφης, Κ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Καββαδίας, Ν. (Εργοβιογραφικά.)  -  Κόκκινος, Δημ. (Έργο.)  -  Κονδυλάκης, Ι. (Έργο/εξέλιξη.)  -  Κώνστας, Κ.  -  Κω-σταβάρας, Θ. (Μουγγός.)  -  Παπαθανασόπουλος, Θ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Πεντζίκης, Ν. Γ. (Ποιήματα.)  -  Σολωμός, Δ. (Ελεύθεροι – Εργοβιογραφικά – Ύμνος/στοιχεία.)  -  Στεργιό-πουλος, Κ. (Έργο.)  -  Τραυλαντώνης, Α. (Εργοβιογραφικά.) -  Τσά-τσου, Ι. (Αδερφός.)  -  Υφαντής, Γ. (Εργοβιογραφικά – Μανθρασπέντα.)  -  


Πολίτης, Θεόδωρος

Αντωνίου, Τ. (Εργοβιογραφικά - Παναγία - Τωρινά.) -  Γιάκος, Δ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Γιανναράς, Α. (Εργοβιογραφικά - Γκόρπας, Θ.  -  Τραγούδια.)  -  Δροσίνης, Γ. (Εργο-βιογραφικά.)  -  Ζώτος, Μιν. (Εργοβιογραφικά.)  -  Καβάφης, Κ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Κασόλας, Γ.  -  Κόκκινος, Δημ. (Έργο.)  -  Κυριαζής, Α. (Εργοβιογραφικά.)  -  


Πολίτης, Θ  Μ

Βαφόπουλος, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Γκόλφης, Ρ. (Εργοβιογραφικά.)  -  ΕΛΠ (Αιτωλοακαρνανίας).  -  Κώνστας, Κ.  -  Κωσταβάρας, Θ. (Μουγγός.)  -  Παναγιωτόπουλος, Ι. (Βιογραφικά – Γενεαλογικά.)


Πολίτης, Κ

Παλαιόλογος, Π. (Άπτερη.)


Πολίτης, Κοσμάς

Βαλέτας, Γ. (Πολίτης.)  -  Γλρίτση-Μιλλιέξ, Τ. (Πολίτης.)  -  Δεκαβάλλες, Α. (Πολίτης.)  -  Καραντώνης, Α. (Πολίτης.)  -  Μητροπούλου, Κ. (Ήρωες.)  -  Πολίτης, Κ. (Γκρίτση-Μιλλιέξ – Δεκαβάλλες – Εργοβιογραφικά – Καραντώνης – Τερζάκης - Milliex.)  -  Τερζάκης, Α. (Πολί-της.)  -  Milliex, R. (Πολίτης.)


Πολίτης, Κώστας

Ουράνης, Κ. (Δημοσιογράφος.)


Πολίτης, Λίνος

Ακριτικά (Χαρακτηριστικά).  -  Αλεξίου, Σ. (Κρητικά σύμμεικτα.)  -  Άνθη.  -  Αποστολάκης, Γ. (Τραγούδια.)  -  Βαγενάς, Νάσος (Σολωμικά).  -  Βαλαωρίτης, Α. (Αθανάσης – Φωτεινός.) - Βαλέτας, Γ. (Ποταμιού.) - Βάρναλης, Κ. (Πολίτης, Λ.)  -  Βέης, Ν. (Εργοβιογραφικά – Χειρό-γραφα.)  -  Βελουδής, Γ. (Alexander.)  -  Βιζυηνός, Γ. (Αμάρτημα – Μο-σκώβ.) - Βοσκοπούλα (Εκδόσεις - Πρότυπο - Χαρακτηριστικά). -  Βουτιερίδης, Η. (Νεοελ-ληνική.)  -  Βρανούσης, Λ. (Θούρια.)  -  Βράχας, Φ.  - Γαδάρου. - Γουζέλης, Δ. - Γρόλλιος, Κ. - Δαφνής, Κ. -  Δεκαπεντασύλλαβος.   -  Δελμούζος, Α. (Εργοβιογραφικά.)  - Δημαράς, Κ. Θ. Grèce.)  -   Δημητρακόπουλος, Π.  -  Διγενής (Εκδόσεις/Trapp - Κείμενο – Νεοελληνική – Φιλολογικά).  -  Διήγησις πολυ-παθούς.  -  Δροσίνης, Γ. (Γενιά.)  -  Εθνική Βιβλιοθήκη (Χειρόγραφα).  -  Ελληνικά.  -  Ελληνικά Δημοτικά (Άσπρη – Δίστιχα/γλώσσα – Θέματα/ πουλιά –Κλέφτικα - Τραγούδι του νεκρού αδελφού/θέματα – Φιλολογικά).  -  Ελληνικά Μοιρολόγια (Χαρακτηριστικά).  -  Ελύτης, Ο. (Άσμα.)  -  Ενεπεκί-δης, Π.  -  Ερωτοπαίγνια.  -   Ευαγγελάτος, Σ.  -  Εφταλιώτης, Α. (Βιβλιογραφικά – Εργο-βιογραφικά – Μαζώχτρα – Νησιώτικες.)  -  Ζώρας, Γεωργ. (Ανδρέου – Επτανήσιοι – Ιταλική – Ναπολέων.)  -  Καβάφης, Κ. (Ποιήματα 1896.)  -  Καιροφύλας, Κ. (Μεταφρα-στής.)  -  Κακριδής, Ι. (Μεταφραστικό.)  -  Κάλβος, Α. (Έργο - Ποίηση/αντιθέσεις.)  -  Καλλίμαχος (Χαρακτηρι-στικά.)  -  Καλοσγούρος, Γ. (Μεταφραστής.)  -  Καραντώνης, Α. (Από.)  -  Καρκαβίτσας, Α. (Λυγερή.)  -  Κορνάρος, Β. (Εργοβιογραφικά – Ερωτόκριτος – Ερωτόκριτος/εκδόσεις <Πολί-της> - Ερωτόκριτος/κείμενο – Ερωτόκριτος/στοιχεία λυρικά – Θυσία - Θυσία/γλώσσα – Θυσία/ εκδόσεις <Μέγας> - Θυσία/φιλολογικά.)  -  Κουγέας, Σ. -  Κουρνούτος, Γ.  -  Κριαράς, Ε. (Διονύσιος.)  -  Κριτόπουλος, Μ.  -  Κυριακίδης, Σ. (Ελληνικά – Έργο.)  -  Λίβιστρος (Μεταφράσεις – Φιλολογικά.)  -  Μαβίλης, Λ. (Εργοβιογραφικά - Πολυλάς.)  -  Μακρυγιάννης, Γ. (Απομνημονεύματα – Memoirs.)  -  Μαρκοράς, Γ. (Έργο/κείμενα - Πρώτος.)  -  Μαχαιράς, Λ. (Χρονικό.)  -  Μετάφραση Ελλάδα (Ιταλικής λογοτεχνίας).  –  Μιχαλόπουλος, Φ. (Διονύσιος.)  -  Μοάτσου-Βάρναλη, Δ.  -  Μπεργαδής (Απόκοπος – Απόκοπος/εκδόσεις - Απόκοπος/φιλολογικά).  -  Μπουμπουλίδης, Φ. (Λορέντζος.)  -  Νεοελληνικά Αλφαβητάρια (Αλφάβητος).  -  ΝΛ (Αναγέννησης – Βιβλιογραφικά – Γλώσσα - Εξωτερικό/Ιταλία/Βενετία – Ευρωπαϊκή – Ιστο-ρία – Ιστορία <1830> - Κρήτης/γλώσσα – Κρήτης/Ιταλική – Ορολογικά – Πηγές/Ιταλική – Φι-λολογικά).  -  ΝΠοι (Ιστορία – Κρήτης/Αλέμωνον – Κρήτης/ποιμενική – Κύπρου/ιστορία <15 ο> - Μορφή).  -  ΝΔι (Διηγήματα μεγάλα).  -  ΝΔράμα (Ποιμενικό).  -  ΝΘ (Κρήτης/ι-στορία – Κρήτης/ιταλικό – Κρήτης/πηγές).  -  ΝΣονέτο.  -  Οικονόμου, Μιχάλης.  -  Παλα-μάς, Κ. (Ασάλευτη – Βωμοί – Δωδεκάλο-γος/μετρικά – Ίαμβοι – Μάτια – Ποίηση/μετρικά – Ποίηση/ρυθμός – Τάφος/μετρικά – Τραγούδια/μετρικά – Ύμνος – Φλογέρα/μετρικά - Φοινικιά.)  -  Πάλλης, Α. (Έργο – Κούφια – Ποίηση - Τραγούδια.) -  Παναγιωτόπουλος, Μ.  -  Παπαδια-μάντης, Α. (Πεζογραφία.)  -  Πόλεμος.  –  Πολίτης, Λ. (Βάρναλης – Κουρνούτος.)  -  Πολί-της, Νικολ. (Βιογραφικά – Τριανταφυλλίδης.)  -  Πολίτης, Φ. (Καραγκιόζης.)  -  Πολυ-λάς, Ι. (Μαβίλης.)  -  Πουλολόγος. - Πτωχολέων. - Πτωχοπροδρομικά (Φιλοσοφία - Χαρακτη-ριστικά).  -  Ρίτσος, Γ. (Ποίηση.)  -  Ρομαντισμός/Ελλάδα.  -  Σακελλίων, Γ.  -  Σαχίνης, Α. (Αφηγηματική  Ραγκαβή.)  -  Σεφέρης, Γ. (Βυζαντινή – Εργοβιογραφικά – Ερωτι-κός.)  -  Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου, Θ. (Pétrarquisme.)  -  Σικελιανός, Α. (Αλαφροΐσκιωτος.)  -  Σολωμός, Δ. (Αλληλογραφία – “Αλληλογραφία“ – Ανέκδοτα – Άπαντα <Πολυλάς> - Αυτόγραφα – Βιο-γραφικά – Γράμματα – Γυναίκα – Γυναίκα/εκδόσεις – Διαθήκη – Διονύσιος – Εις – Ελεύθεροι – Ελλάδα-Ιταλία – Έργο – Έργο/Βαρβιάνης – Έργο/γλώσσα – Έργο/διάδοση – Έργο/εκδόσεις – Έργο/εξέλιξη – Έργο/κείμενα – Έργο/κοινό – Έργο/πηγές γερμανικές – Έργο/στοιχεία θρη-σκευτικά – Έργο/Τωμαδάκης – Έργο/χειρόγραφα – Εργοβιογραφικά – Ιταλικά – Κρητικός - Κρητικός/μορφή – Λάμπρος/εκδόσεις – Ποιήματα – Ποιήματα/χρονολογικά – Ποιήματα ιτα-λόγλωσσα – Ποίηση – Ποιητής εθνικός - Ποιητής ευρωπαίος – Σολωμός – Σολωμού – Ύμνος... ελευθερίαν - Donna/Τωμαδάκης – Elogio/μεταφράσεις – Inno - Navicella –Prose.)  - Σουμελί-δης, Γ.  -   Σούτσος, Π. (Λέανδρος – Οδοιπόρος.)  -  Στάθης (Χαρακτηριστικά.)  -  Σταύ-ρου, Θρασ. (Νεοελληνική.)  -  Συκουτρής, Ι. (Έργο.)  -  Συναξάριον του.  -  Τερζάκης, Α. (Προσωπικά.)  -  Τερτσέτης, Γ. (Έργο/κείμενα – Μπότσαρης.)  -  Τριανταφυλλίδης, Μ. (Εργοβιογραφικά - Πολίτης.)  -  Τριβώλης, Ι.  -  Τρυπάνης, Κ. (Medieval.)  -  Τρώιλος, Ι. Α.  -  Τωμαδάκης, Ν. (Καλοσγούρος – Μάχη – Σολωμός.)  -  Φιλαράς, Λ.  -  Φιλοσοφία του.  -  Φοιτητική Συντροφιά.  -  Φυλλάδα (Εκδόσεις <Μητσάκης>).  -  Φώσκολος, Μ. (Φορτουνά-τος.)  -  Χατζηγιακουμής, Μ.  -  Χατζηφώτης, Ι. (Αλεξανδρινή.)  -  Χορτάτσης, Γ. (Γύπαρης – Ερωφίλη – Ερωφίλη/φιλολογικά / Ερωφίλη/χορικά – Κατζούρμπος - Κατζούρμπος/εκδόσεις – Κατζούρμπος/ πηγές – Κατζούρμπος/συγγραφέας – Κατζούρμπος/χρονολόγηση - Προσωπικά.)  -  Coutelle, L.  -  Heisenberg, A. - Hibon, R. - Jenkins, R.  -  Lavagnini , B. (Σολωμός – Storia - Trittico.)  -  Merlier, O . (Σημειώσεις.)  -  Mirambel, A. (Επτανησια-κή.)  -  Spadaro, G.  -  Vitti, M. (Πηγές - Nicola.)


Πολίτης, Μ   Ι

ΝΛ (Ιστορία <20 ος αι.>)


Πολίτης, Μιχαήλ

ΝΛ (Εξωτερικό/Αργεντινή – Εξωτερικό/ΗΠΑ).  -  Νιρβάνας, Π. (Εργοβιογραφικά.)


Πολίτης, Ν

Διγενής (Εθνικό).  -  Κουμάκης, Γ.


Πολίτης, Ν  Γ

ΝΔι (Διαγωνισμοί).


Πολίτης, Νικόλαος

Έλληνες ποιητές (Δημοτικών).  -  Πάριος, Α.  -  Πολίτης, Νικολ. (Κόντος – Πολίτης.)


Πολίτης, Νίκος

Εθνικό Θέατρο (Ελληνικό).  -  Θεοδωράκης, Μ. (Ω.)  -  Καραγάτσης, Μ. (Προσωπικά.)  -  Κρατικό.  -  Νεοελληνική Επιθεώρηση (Ω).  -  Στάικος, Α. (1843.)


Πολίτης, Πέτρος

Σεφέρης, Γ. (Εργοβιογραφικά.)


Πολίτης, Σπύρος

Δημούλης, Στ.  -  Κάλβος, Α. (Εργοβιογραφικά.)  -  Παλαμάς, Κ. (Έργο.)  


Πολίτης, Φώτος

Άγρας, Τ. (Νέοι.)  -  Αλεξίου, Ε. (Σκληροί.)  -  Άννινος, Μπ.  -  Αποστολάκης, Γ. (Δημοτικά – Παλαμάς – Ποίηση.)  -  Αργυροπούλου, Μ.  -  Βάρναλης, Κ. (Αληθινή – Φως.)  -  Βενέζης, Η. (Μανώλης.)  -  Βλαχογιάννης, Γ. (Ιστορική ανθολογία – Μεγάλα.)  -  Βλάχος, Α. <1838> (Ελληνικό – Έργο – Θέατρο – Προσωπικά).  -  Βουτυράς, Δ. (Αλανιάρηδες – Μέσα.)  -  Βυ-ζάντιος, Δ.  -  Γκόλφης, Ρ. (Γήταυρος.)  -  Γουζέλης, Δ.  -  Γρυπάρης, Ι. (Μεταφραστής/Αι-σχύλος – Πολίτης - Σκαραβαίοι.)  -  Δελής, Γ. (Απάνεμα – Σύννεφα.)  -  Δέλτα, Π. (Ζωή.)  -  Δούκας, Σ. (Εις – Ιστορία.)  -  Δράμα (Ιστορία – Ορολογικά.)  -  Εθνικό Θέατρο (Ιστορία – Λειτουργία).  -  Έλληνες θεατρικοί.  -  Έλληνες λογοτέχνες (Ελληνική κοινωνία – Ζήτημα – Κριτική – Νέοι – Τιμητικές). -   Έλληνες ποιητές (Ελληνική – “Νέοι“).  -  Ελληνικά Γράμματα.  -  Ελληνικά Δημοτικά (Θέματα/ θάνατος).  -  Ελληνικά Λογοτεχνικά (Χαρακτηριστικά).  -  Ένωσις Ηθοποιών. – Εξαρχόπουλος Ματθαίος, Γ.  -  Επιθεώρηση.  -  Εφταλιώτης, Α. (Έργο - Πεζογραφία – Φυλλάδες.)  -  Θεατρική Κριτική.  -  Θέατρο (Αναδημιουργίες – Δραματολόγια – Ευρωπαϊκό/ιστορία – Θεατρικά – Θεατρικότητα – Ιστορία <20 ος αι.> - Κινηματόγραφος – Κοινωνία – Λειτουργία – Μεταφράσεις – Ορολογικά – Συμπόσια/Ρώμη).  -  Θεοτόκης, Κ. (Έργο.)  -  Θρακικά.  -  Θρύλος, Α. (Στοχασμοί.)  -  Καβάφης, Κ. (Έργο/Εξαρχόπουλος.)  -  Καββαδίας, Ν. (Μαραμπού.)  -  Καζαντζάκης, Ν. (Sal-vatores.)  -  Καλοσγούρος, Γ. (Μεταφραστής.)  -  Καραγκιόζης (Ιστορία – Κοινό – Χαρακτη-ριστικά).  -  Καρκαβίτσας, Α. (Έργο - Πεζογραφία.)  -  Κασιγόνης, Α.  -  Καστανάκης, Θ. (Πρίγκηπες.)  -  Κονδυλάκης, Ι. (Χρονογραφήματα.)  -  Κόντογλου, Φ. (Pedro.)  -  Κορνά-ρος, Β. (Ερωτόκριτος/θέατρο – Θυσία/θέατρο.)  -  Κορνάρος, Θ.  -  Κριτική (Ποίηση).  -  Κριτική και Ποίηση.  -  Λιδωρίκης, Α. (Μεγάλη - Πολίτης.) - Μάτεσης, Α. (Βασιλικός.) - Μελάς, Σ. (Άσπρο - Γέρος - Γιός - Κόκκινο - Νύχτα – Πολίτης – Χαλασμένο – Χρονογραφή-ματα.)  -  Μετάφραση (Πρωτότυπο). -  Μετάφραση Ελλάδα (Γλώσσα).  -  Μπαστιάς, Κ. (Πουλί.)  -  Μπόγρης, Δ. (Μπρο-στά.)  -  Μωραϊτίδης, Α. (Έργο.)  -  Μωραϊτίνης, Τ. (Άρχοντας.)  -  Νεοελληνική Επιθεώρη-ση (Ιστορία – Κοινό).  -  ΝΛ (Γλώσσα – Ελληνική κοινωνία – Ζήτημα – Ιστορία – Ιστορία <1930> - Ιστορία <1924> - Ιστορία <1925> - Κριτική – Λευκώματα – Λογ. Βρ./Αριστείον - Μεταφράσεις).  -  ΝΠοι (Ελληνική κοινωνία - Πατριωτική).  -  ΝΘ (Διαγωνισμοί/Αβερώφειος - Ελληνικό Κράτος - Επαγγελματική – Ιστορία – Ιστορία <1915> - Ιστορία <1925> - Ιστορία <1927> - Ιστορία <1930> - Κοινό - Κριτική).  -  Νιρβάνας, Π. (Χρονογραφήματα.)  -  (Ο) Νουμάς (Πρόγραμμα).  -  Ξενόπου-λος, Γ. (Άλκης – Ανθρώπινο – Θέατρο -  Μυστικό - Πλούσιοι.)  -  Οικονόμου, Θ.  -  Παλαμάς, Κ. (Έργο/Αποστολάκης – Ποιητική μου – Τρισεύγενη – Χρόνια - Ψυχάρης.)  -  Συναδινός, Θ. (Καραγκιόζης.)  -  Παπαδιαμά-ντης, Α. (Εργοβιογραφικά – Παιδικά – Πεζογραφία - Προσωπικά.)  -  Παπαντωνίου, Ζ. (Πεζοί – Όρκος - Χελιδόνια.)  -  Παρορίτης, Κ. (Δυό.)  -  Ποίηση (Κριτική - Υποκειμενική).  -  Ποιητής (Χα-ρακτηριστικά).  -  Πολίτης, Κ. (Λεμονοδάσος.)  -  Πολίτης, Φ. (Βιογραφικά – Γρυπάρης – Εργοβιογραφικά – Θεατρικός – Κριτικός – Λιδωρίκης – Χάρης - Χατζόπουλος.)  -  Πρεβελάκης, Π. (Στρατιώτες.)  -  Πρωτοπάτσης, Α. (Ζωγράφος.)  -  Πωπ, Κ.  -  Ρώτας, Β. (Ελληνικό – Να.)  -  Σικελιανός, Α. (Αρχαιοελληνική.)  -  Σκαρίμπας, Γ. (Καϋμοί.)  -  Σκίπης, Σ. (Κυρά.)   -  Σκληρός, Γ.  -  Σολωμός, Δ. (Έργο/επιβίωση – Ιταλικά – Ποιήματα ιταλόγλωσ-σα/μεταφράσεις - 1821.)  -  Συναδινός, Θ. (Καραγκιόζης  - Ταγκόπουλος, Δ. (Καινούργιο – Λυτρωμός.) -  Τέχνη (Δημιουργία – Ερασιτεχνία – Κοινωνία – Παράδοση).  -   Τσοκόπουλος, Γ.  -  Χάρης, Π. (Πλωρίτης.)  -  Χατζόπουλος, Κ. (Εργοβιογραφικά – Πολίτης – Τάσω - Φθινόπωρο.)  -  Χορν, Π. (Ανατολίτισ-σα – 

Μελτεμάκι – Φιντανάκι.)


Πολιτόπουλος, Κώστας

Εθνικό Θέατρο (Ιστορία).


Πολιτόπουλος, Τάκης

Χάρης, Π. (Πολιτόπουλος.)


Πολιτοπούλου, Μαρλένα

Λογοτεχνία (Ραδιόφωνο).  -  Πολιτοπούλου, Μ.


Πολίτου, Ελ

ΕΔΤ (Επιδράσεις/Παλαμάς)


Πολίτου-Μαρμαρινού, Ελένη

Αράγης, Γ.  -  Γενιά του ΄30 (Γενιά του ’50).  -  Γενιά του ’50.  -  Γεραλής, Γ. (Ποίηση.)  -  Δημαράς, Κ. (Νεοελληνική Συγκριτική.)  -  Ελληνικά Δημοτικά (Επιδράσεις/Παλαμάς).  -  Καβάφης, Κ. (Παρνασσισμός.)  -  Κάλβος, Α. (Ποί-ηση/γλώσσα – Ποίηση/μετρικά – Ποίηση/Chenier - Ωκεανός.)  -  Καρυωτάκης, Κ. (Ποίηση/ παύσεις – Ποίηση/τρόποι.)  -  Κασίνης, Κ.  -  Νεοελληνική Ηθογραφία.  -  ΝΛ (Θέματα/Ορ-φέας – Μεταφράσεις γαλλικές/Συμπόσια- - Παλαμά - Χαρακτηριστικά).  - ΝΠοι (Μορφή/δια-σκελισμός – Μορφή/Ελεύθερος).  -  Παλαμάς, Κ. (Έργο – Νεοελληνική Λογοτεχνία – Ξενιτε-μένη – Ποιητική – Τάφος/ πηγές – Φλογέρα/πηγές.)  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/Στοιχεία λυρικά – Έργο/Cechov – Έργο/Maupassant.)  -  Πεζογραφία (Ρυθμός).  -  Ποίηση (Ρυθμός). - Ποιητική.  -  Πορφύρας, Λ. (Ποιήματα - Ποίηση.)  -  Ραμπαγάς.  -  Σικελιανός, Α. (Ιερου-σαλήμ.)  -  Φιλολογία


Πόλκας, Λάμπρος

Καζαντζάκης, Ν. (Μεταφραστής/Όμηρος/Οδύσσεια.)  -  Κακριδής, Ι. (Μεταφραστής/ Όμη-ρος/Οδύσσεια.)  -  Λογοτεχνία (Ευρωπαϊκή/Νεότερη).  -  Μαρωνίτης, Δ. (Εγκόλπιο – Μεταφραστής/Όμηρος.)  -  Μετάφραση Ελλάδα (Νεότερη – Όμηρος).  -  Παγανός, Γ.  -  Παπαγιώργης, Κ. (Ομηρική.)


Πόλος, Γιώργος

Δράμα (Δραματοθεραπεία.)


Πολύβιος, Μιλτιάδης

Δαπόντες, Κ. (Ελληνική – Μονή.)


Πολυδεύκης, Κάστωρ

Λεφούσης, Η. (Εργατικό.)


Πολυδεύκης, Λεωνίδας

Ανυφαντής, Κ.  -  Αργέστη, Ε.  -  Ζαμπαθάς, Κ.  -  Μαυρομιχάλη, Ρ.  -  Νικόπουλος, Ν. (Ήχος.)  -  Παλαμάς, Κ. (Προσωπικά.)  -  Παπαγιάννης, Γιαν. Λ.  -  Ποίηση (Ιστορία - Μεταφράσεις)


Πολυδούρη, Μαρία

Ζώτος, Μιν. (Πολυδούρη.)  -  Μυρτιώτισσα (Πολυδούρη).  -  Πολυδούρη, Μ. (Βιογραφικά – Μυρτιώτισσα – Χονδρογιάννης.)  -  Χονδρογιάννης, Γ.


Πολύδωρας, Β  Γ

Κουρής, Β.


Πολυδώρου, Α  Π

Χρυσάνθης, Κ. (Πολυδώρου.)


Πολύζος, Θανάσης (Αθανάσιος)

Γαλάζη, Π. (Ποίηση/στοιχεία.)  -  Καβάφης, Κ. (Οροφέρνης.)  -  Ποίηση (Αλήθεια – Ορο-λογικά)


Πολύζος, Νίκος

ΝΠοι (Θέματα/σπίτι)


Πολυζωγόπουλος, Κωνσταντίνος

Πνευματική ιδιοκτησία Πολυκανδριώτη, Ράνια (Ουράνια) Γκρίτση-Μιλλιέξ,  Τ.  (Μυθιστορήματα.)  -  Κοραής, Α. (Αυτοβιογραφούμενος.)  -  Λογοτεχνία (Θέματα/Μεσόγειος – Ιστορία).  -  ΝΛ (Συμπόσια-/Θεσσαλονίκη).  -  Νεοελληνιστές.  -  Σο-λωμός, Δ. (Αυτόγραφα.)  -  Συγκριτική (Νοτιοανατολική).  -  Ταξιδιωτική.  -  


Πολυκάρπου, Πολύκαρπος

Ποντίκας, Μ. (Θέατρο.)  -  Σινόπουλος, Τ. (Μνήμη.)


Πολυλάς, Ιάκωβος

Βαλαωρίτης, Α. (Ανδριάς.)  -  Εθνική Γλώσσα.  -  Εφταλιώτης, Α. (Αγάπης – Καθρέφτης.)  -  Ζαμπέλιος, Σ. (Πόθεν – Σολωμός.)  -  Μαβίλης, Λ. (Πολυλάς.)  -  Μανούσος, Α.  -  ΝΛ (Γλώσσα).  -   Παλαμάς, Κ. (Πολυλάς.)  -  Πολυλάς, Ι. (Μαβίλης – Παλαμάς.)  -  Ροΐδης, Ε. (Είδωλα.)  -  Σολωμός, Δ. (Εργοβιογραφικά.)


Πολυμένη, Χρύσα

Ποίση (Συμπόσια/Μεδεγίν)


Πολυμένης, Α

Κυριακίδης, Σ. (Καθηγητής.)


Πολυμένης, Θανάσης

Μαυρουδής, Κ. (Πολυμένης.)  - Πολυμέρη-Καμηλάκη, Αικατερίνη

Ρήγας Φεραίος (Εργοβιογραφικά/φιλολογική).  - Χειμωνάς, Χ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Χορτά-τσης, Γ. (Ερωφίλη/διασκευές.)


Πολυμέρης, Δημ

Γάλλος, Κ


Πολυμέρης, Θανάσης

Μαυρουδής, Κ. (Πολυμέρης.)


Πολυχρονάκης, Δημήτρης

Καρυωτάκης, Κ. (Μπαλάντα – Ποίηση/κοινό.)  -  Καψάλης, Δ. (Σονέτα.)  -  Πολυλάς, Ι. (Μεταφραστής/Shakespeare.)  -  Σολωμός, Δ. (Έργο/κριτική Επτανησίων.)


Πολυχρονιάδης, Γ

Καλλοναίος, Μ.


Πολυχρονιάδης, Κ

Πετρίδης, Π.


Πολυχρονιάδης, Τέλης

Βρεττάκος, Ν. (Incontro.)  -  Ζωγραφίδου, Ζ.


Πολυχρονίδης, Αναστάσιος

Πεντζίκης, Ν. Γ. (Θρησκευτικότητα.)


Πολυχρονόπουλος, Πολυχρόνης

ΝΘ (Αθήνα/περιφερειακό - Δημοτικά).


Πολύχρου, Θεοδώρα

ΝΛ (Γυναικεία/πηγές)


Πομόνης-Τζαγκλαράς, Γιάννης

Λιβέρης, Α.


Πονηρού, Μαρία

ΝΘ (Φεστιβάλ/Ερμούπολη).


Ποντιακός, Ηλίας

Μελισσάνθη (Ποίηση)


Ποντίκας, Μάριος

Έλληνες συγγραφείς (Έλληνες).  -  Ιωάννου, Γιωργ. (Φυλλάδιο.)  -  Καμπανέλλης, Ι. (Κάτι.)  -  Μάσκες.  -  ΝΘ (Ιστορία <1974> - Ιστορία <1980>).  -  Ποντίκας, Μ. (Κριτικός – Ποιητική.)  -   Ραπτόπουλος, Β. (Κάλβος.)


Πορίχης, Θεοδόσιος

ΝΛ (Εξωτερικό/Γερμανία).  -  Eideneier, H.   -  Eideneier, N.  -  Romiosini


Πορίχης, Σάκης

ΝΛ (Εξωτερικό/Γερμανία/Ρωμιοσύνη)


Ποριώτης, Νικόλαος

Γρυπάρης, Ι. (Έργο.)  -  Ελληνικά Τραγούδια (Ω).  -  Καβάφης, Κ. (Απολείπειν – Ποίηση - Che.)  -  Καζαντζάκης, Ν. (Μεταφραστής/Dante.)  -  Καλαμογδάρτης, Η.  -  Κάλβος, Α. (Ποίηση/μετρικά.)  -  Μαλακάσης, Μ. (Προσωπικά.)  -   Μετάφραση Ελλάδα (Θεατρικών).  -  Μητσάκης, Μ. (Ποιήμα-τα.)  -  ΝΛ (Γλώσσα).  -  Νεοελληνική Μετρική (Αρχαία).  -  Νιρβάνας, Π. (Ποριώτης.)  -  Ξενόπουλος, Γ. (Ποριώτης.)  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Προσωπικά.)  -  Παρορίτης, Κ. (Ποριώ-της.)  -  Πετσάλης-Διομήδης, Θ. (Καμπάνα/γλώσσα.)  -  Ποριώτης, Ν. (Μεταφραστής/Ευριπί-δης – Μεταφραστής/Στεφανίδης – Νιρβάνας – Ξενόπουλος – Παρορίτης – Φωτιάδης – Χάρης.)  -  Σολωμός, Δ. (Μεταφραστής/Schiller.)  -  Τέχνη (Κοινό).  -  Φωτιάδης, Δ. (Ποριώτης.)  -  Χάρης, Π. (Ποριώτης.)  -  Lavagnini, B. (Alle fonti.) 


Πόρτολος,  Δημήτρης

Κουμετάκης, Η.  -


Πορφύρας, Λάμπρος

Πορφύρας, Λ. (Χατζόπουλος – Lebesgue.)  -  Χατζόπουλος, Κ. (Πορφύρας.)  -  Lebesgue, Ph. (Πορφύρας.)


Πορφύρης, Κ.

Αυγέρης, Μ. (Ελληνική ποίηση.)  -  Βάρναλης, Κ. (Έργο – Σάτιρα.)  -  Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Ξένες).  -  Βουρνάς, Τ.  -  Γκούφας, Β.  -  Γουζέλης, Δ.  -  Έλληνες λογοτέχνες (Ελληνική κοινωνία - Ελληνικό Κράτος).  -  Ζώρας, Γεωργ. (Ανδρέας – Ανδρέου.)  -  Θεοτοκάς, Γ. (Αλκιβιάδης – Εθνική.)  -  Καβάφης, Κ. (Ποίηση/στοιχεία πολιτικά.)  -Τέχνη (Δημιουργία/κριτική)  -  Καζαντζάκη, Γ. (Έργο.)  -  Καζαντζάκης, Ν. (Καπετάν/θέα-τρο.)  -  Καΐρης, Θ. (Έργο.)  -  Καιροφύλας, Κ. (Έργο - Σολωμός.)  -    Κάλβος, Α. (Εργοβιογραφικά/ Σολωμός – Καραμπονάροι – Ποίηση - Ωδαί/εκδόσεις <Γαλαξίας> - Ωδαί/εκδόσεις <Μερα-κλής>.)  -  Κατσαΐτης, Π. (Θυέστης.)  -  Κορδάτος, Γ. (Έργο.)  -  Κοτζιάς, Κ. (Επί.)  -  Κοτζιούλας, Γ. (Όταν.)  -  Κριτική (Δημιουργία).  -  Λασκαράτος, Α. (Εργοβιογραφικά.)  -  Μάτεσης, Α. (Βασιλικός.)  -    Μοντσελέζε, Θ.  - Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Ε.  -  Μωραΐτης, Γ.  -  Νεοελληνικά Γράμματα (Ελληνικό).  -  ΝΛ (Γυναικεία/εκθέσεις – Εξωτερικό – Ιστορία <1940>).  -  ΝΘ (Ζάκυνθο/ομιλίες).  -  ΝΛαϊκό Θέατρο (Ζακύνθου).  -  Ξενόπου-λος, Γ. (Εργοβιογραφικά - Φοιτηταί.)  -  Ραυτόπουλος, Δ. (Ιδέες.)  -  Ρούσσος, Γ. (Γούνα – Μαντώ.)  -  Ρώτας, Β. (Πιάνο.)  -  Σιγούρος, Μ. (Έργο.)  -  Σολδάτος, Κ.  -  Σολωμός, Δ. (Αυτόγραφα – Έργο/Καιροφύλας – Εργοβιογραφικά/Κάλβος - Elogio.) -  Σταύρου,  Γ. (Να-στρεντίν.)  -   Συγγραφέας (Κοινό).  -  Τερζάκης, Α. (Λύτρα.)  -  Τσίρκας, Στ. (Λέσχη.)  - Vitti, M. (Πηγές – Nicola.)


Πορφύρης, Τάσος

Αντωνίου, Δ. (Ποίηση.)  -  Γαζής, Κ.  -  Γκανάς, Μ. (Ποίηση/Μέσκος.)  -  Δαράκη, Ζ. (Σώ-μα.)  -  Δημουλά, Κ. (Ποίηση.)  -  Ζακυθηνός, Α.  -  Θεοδώρου, Β. (Ποίηση.)  -  Καφταν-τζής, Γ. (Ποίηση.)  -  Μανουσάκης, Γ. (Άνθρωποι.)  -  Μέσκος, Μ. (Ποίηση/Γκανάς.)  -  Μπράβος, Χ.  -  ΝΠοι (Μελοποιήσεις).  -  Παπαδίτσας, Δ. (Ποίηση.)  -  Παππάς, Τ.  -  Πα-σβάντης, Π.  -  Ποίηση (Ορολογικά)  -  Σαχτούρης, Μ. (Ποίηση.)  -  Σερβάκη, Μ.  -  Σκα-ρίμπας, Γ. (Ποίηση.)  -  


Πορφύριος

Δρομάζος, Σ.


Πορφυρογένης, Νίκος

Ράλλη-Υδραίου, Μ. (Έργο.)


Ποσάντζη, Βούλα

Έλληνες ποιητές (Διασποράς/Κωσταντινούπολη).  -  Πλασκοβίτης, Σ. (Πεζογραφία.)


Ποταμιάνος, Δ  Η

Χατζηφώτης, Ι. (Ποταμιάνος.)


Ποταμιάνος, Δ  Π

Καββαδίας, Ν. (Βάρδια.)  -  


Ποταμιάνος, Δημήτρης

ΝΔο (Ιστορία)


Ποταμιάνος, Διον

Λασκαράτος, Α. (Ελληνικό - Προσωπικά.)  -  Πυλαρινός, Γ.


Ποταμιανός, Θ

Παλαμάς, Κ. (Γυναικείο.)


Ποταμιανού-Παλλαντίου, Ελένη

Βιζυηνός, Γ. (Έργο – Φιλόσοφος.)


Ποταμίτης, Γιαννάκης

Milliex, R. (Προσωπικά.)


Ποταμίτης, Δημήτρης

Θέατρο (Θεατρικές – Θεατρικός χωρόχρονοςΙστορία – Κοινό – Λόγος – Ορολογικά – Παράδοση – Ποίηση – Ποίηση/πραγματικότητα - Στοιχεία ποιητικά).  -  Κοντός, Γιαν. (Ποίηση.)  -  ΝΘ (Ιστορία <1975> - Ιστορία <1980> - Ιστορία <1985>).  - Παιδικό Θέατρο.  -  Ποταμίτης, Δ. (Θέατρο – Τελευταίες – Χατζιδάκις.)


Πουγκακιώτη, Στέλλα

Βαμβουνάκη, Μ. (Αντίπαλος.)


Πουλάκος, Δήμης

Αντωνίου, Τ. (Επανάσταση/Ελύτης.)  -  Ελύτης, Ο. (Μαρία/Αντωνίου.)  -  Ξεφλούδας, Στ. (Έργο.)


Πουλή, Μαντώ

Πουλή, Μ.


Πουλιάνος, Δημ

Τέχνη (Ιστορία)


Πουλιόπουλος, Νίκος

Καζαντζάκης, Ν. (Βιογραφικά – Πολιτικός - Πουλιόπουλος.)        


Πουλίτση, Δήμητρα

Βενέζης, Η. (Αιολική/Λαούρδας.)  -  Λαούρδας, Β. (Βενέζης.)


Πουλόπουλος, Στέλιος

Κανελλόπουλος, Π. (Κοινωνιολογία.)


Πουλόπουλος, Στυλιανός

Πετσάλης-Διομήδης, Θ. (Μαυρόλυκοι.)


Πούλος, Κώστας

Βιζυηνός, Γ. (Μόνον/εκδόσεις.)  -  Καρκαβίτσας, Α. (Θάλασσα.)  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Γουτού.)


Πούλος, Παναγιώτης

Ζάννας, Π. (Μεταφραστής.)  -  Μετάφραση Ελλάδα (Proust).  -  


Πουλχερίου, Κίκα

Πουλχερίου, Κ.  -  Συγγραφέας (Παιδικής/κοινωνία).


Πουργιέζη-Λευκίδη, Θεοδώρα

Γαλάντης, Γ. (Πουργιέζη-Λευκίδη.)


Πουρναρόπουλος, Γεώργιος

Ζώρας, Γεωργ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Κοραής, Α. (Βιογραφικά.)  -  Λούρος, Ν. - Μέρμη-γκας, Κ.  -  Ρήγας Φεραίος (Βιογραφικά).


Πουρναρόπουλος, Κωνσταντίνος

Έλληνες λόγιοι (Ιστορία).  -  Εμπειρίκος-Κουμουνδούρος, Α.  -  Ζώρας, Γεωργ. (Εργοβιογρα-φικά.)  -  Μαυροκορδάτος, Α.  -  Παρνασσός.   -  Σολωμός, Δ. (Έργο/θέματα/γιατροί – Σάτι-ρα.)


Πουσκούρη, Ελ

Καζαντζάκης, Ν. (Βιογραφικά - Προσωπικά.)


Πούχα, Χαρίκλεια

ΝΛ (Ελληνική εκπαίδευση)


Πραιτωρίτης, Ζήσης

Τερζάκης, Α. (Γαμήλιο.)


Πρασίνη, Στέλλα

Πρασίνης, Φ.


Πρασίνης, Φώτης

Θρακικά Χρονικά (Χαρακτηριστικά).  -  Ιωαννίδης, Σ. (Πρασίνης.)  -  ΝΠοι (Καβάλας).  -  Πρασίνης, Φ.


Πράσινος, Λύσανδρος

Καρυωτάκης, Κ. (Πόνος.)  -  Πράσινος, Λ.


Πράσινος, Μάριος

Πράσινος, Μ.


Πρασσά, Αννίτα

Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Βόλος).  -  Ρήγας Φεραίος (Έργο/επιβίωση).


Πραστίτης, Λουκάς

Μηχανικός, Π. (Ποίηαη/στοιχεία.)  -  ΝΠοι (Κύπρου/συμπόσια-).  -  Χατζηκώστας, Κ. (Έργο.)


Πρατικάκης, Μανόλης

Καζαντζάκης, Ν. (Κοσμοθεωρία - Προσωπικά.)  -  Καρούζος, Ν. (Έργο - Ποίηση.)  -    Λειβα-δίτης, Τ. (Ποίηση/ζωή – Προσωπικά.)  -  ΝΠοι (Γενιά του ’70).  -  Παπαδίτσας, Δ. (Έργο - Ποίηση.)  -  Πρατικάκης, Μ. (Βιογραφικά – Εργοβιογραφικά – Λήκυθος.) -  Ρίτσος, Γ. (Προ-σωπικά.)  -  Τραϊανός, Α. (Προσωπικά.)


Πράτσικας, Γιώργος

Άγρας, Τ. (Ποίηση – Προσωπικά.)  -  Αθανασιάδης-Νόβας, Θ. (Αθηναϊκή – Διονύσιος – Κω-στής – Μιλτιάδης – Ψυχάρης.)  -  Ακροκόρινθος <Ημερολόγιο>.  -  Άννινος, Γ.  -  Αποστολόπουλος, Μ.  -  Αργυρόπουλος, Γιαγκ.  -  Βαλαβάνης, Δ.  -  Βαλαωρίτης, Α. (Εργοβιογραφικά/εκθέσεις – Quinze.)  -  Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Πάτμος).  -  Βογιατζάκης-Βέλμος, Ν.  -  Βογόπου-λος, Δ.  -  Βότση, Ο. (Αγέρινα.)  -  Γιερός, Χ.  -  Γληνός, Γ. (Ώρες.)  -  Γρυπάρης, Ι. (Σκα-ραβαίοι.)  -  Δέλτα, Π. (Schlumberger.)   -  Δημητρακόπουλος, Π.  -  Δημητρακοπούλου, Ευ.  -  Δόξας, Τ. (Ταξίδια.)  -  Δράκος, Α.  -  Δροσίνης, Γ. (Γούβες – Ποίηση.)  -  Ελευθε-ρουδάκης, Κ. (Πράτσσικας.) - Έλληνες λογοτέχνες (Αφιερώσεις - Γράμματα - Ελληνική γλώσσα).  -  ΕΛΠ (Κύπρου).  -  Ενδοχώρα.  -  Ζιτσαία, Χ. (Ζωής.)  -  Θέατρο (Δραματολό-για).  -  Θράβαλος, Γ.  -  Καβάφης, Κ. (Ποίηση.)  -  Καζαντζάκης, Ν. (AscèseChrist recrucifié - Jardin.)  -  Κάλβος, Α. (Ποίηση/στοιχεία τραγικά.)  -  Καλλονάς, Δ.  -  Καμπούρογλου, Δ. (Έργο/κοινό.)  -  Καρυωτάκης, Κ. (Τάφος.)  -  Κατσίμπαλης, Γ. (Βιβλιογραφία Λάμπρου – Ελληνική.)  -  Κέδρος, Α.  -  Κοκκάλης, Μ.  -  Κονδυλάκης, Ι. (Έργο/επιβίωση - Προσωπικά.)  -  Κουτσοχέρας, Γ. (Ελληνικές.)  -  Κρανιδιώτης, Ν. (Μορφές – Ποιητής – Πράτσικας.)  -  Κρατικό.  -  Κριτική (Ανώνυμη).  -  Κυπριακά Γράμματα (Ιστορία). -  Κωνσταντινίδης, Κώστας (Μυροφόρες).  -  Κωτσάκης, Α.  -  Λαζανάς, Β. (Παρουσία.)  -  Λαζαρίδης, Μ.  -  Λαπαθιώτης, Ν. (Προσωπικά.)  -  Λογοτεχνία (Εξομολογητική).  -  Λυγίζος, Μ. (Έννοια.)  -  Λυμπεράκη, Μ. (Άλλος/εξωτερικό.) - Μαβίλης, Λ. (Dodici.)  -  Μαμόπουλος, Α.  -  Μαρκάκης, Π. (Εργοβιο-γραφικά.) -  Μαρκίνας, Κ. (Εργοβιογραφικά – Νοσταλγία – Ποιήματα – Τιμητικές.)  -  Μελάς, Λ.  -  Μεταξά, Α. (Έργο.)  -   Μετάφραση Ελλάδα (Valéry).  -  Μητσάκης, Μ. (Πεζογραφία.)  -  Μπεράτης, Γ. (Εργοβιογραφικά – Εργοβιογραφικά/Πράτσικας - Πράτσικας.)  -  Μυ-θιστόρημα (Ορολογικά).  -  Μωραϊτίνης, Τ. (Έργο.)  -  Νέα Δραματική.  -  Νέα Εστία (Figa-ro).   -  Νεοελληνική Θεατρική Κριτική.  -  ΝΛ (Ιστορία <1930> - Κύπρου/Ιστορία – Νεοελ-ληνική Λογοτεχνία).  -  “Νεοελληνική Λογοτεχνία.“  -  ΝΠοι (Θέματα/θάνατος).  -  ΝΘ (Κρι-τική).  -  ΝΚωμειδύλλιο.  -  Νικοιλούδης, Θ.  -  Ξενόπουλος, Γ. (Έργο - Μυθιστορήματα.)  -  Οι-κονόμου, Σ.  -  Ουράνης, Κ. (Αναβίωση – Γλαυκοί – Δικοί – Ιταλία - Κριτικός.)  -  Παλαιόλογος, Π. (Εάρινη.)  -  Παλαμάς, Κ. (Σπίτι.)  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Προσωπικά.)  -  Παράσχος, Κλ. (Βιογραφία.)  -  Παρορίτης, Κ. (Βιβλιογραφικά - Ψυχάρης.)  -  Παυλέας, Σ. (Αισιοδοξία.)  -  Πολίτης, Φωτ. (Έργο – Κριτι-κός.)  -  Πορφύρας, Λ. (Ποίηση.) -  Πράτσι-κας, Γ. (Ελευθερουδάκης – Κρανιδιώτης – Μπεράτης – Πείσμα - Χάρης.)  -  Προβελέγγιος, Α. (Έργο – Ποίηση/στοιχεία.)  -  Ρώμας, Δ. (Ζακυνθινή.)  -  Σάθας, Κ. (Έργο.)  -  Σαλαμάγκας, Δ. (Έργο – Ιστορικός – Κριτικά – Νεο-μάρτυρας – Σπηλιά.)  -  Σαμαράκης, Α. (Ζητείται – Σή-μα.)  -  Σικελιανός, Α. (Εργοβιογραφικά – Schuré.)  -  Σκίπης, Σ. (Αγιά – Έργο - Προβηγκία.)  -  Σπαθάρης, Σ.  -  Σπανδωνίδης, Π. (Νεώτερη - Προσωπικά.)  -  Στρατήγης, Γ. (Εργοβιο-γραφικά.)  - Συναδινός, Θ. (Χτές.)  -  Ταρσούλη, Α. (Τιμητικές.)  -  Τέχνη (Δημιουργία/κοι-νωνία).  -  Τσιάκος,  Τ. - Φωτιάδης, Α. (Μύθοι.) - Χαμπουλίδης, Δ. - Χάρης, Π. (Έλληνες - Πράτσικας.)  -  Χατζημιχά-λη, Α,  -  Χατζίνης, Γ. (Παλίρροια.)  -  Χρυσάνθης, Κ. (Μικρές.)  -  Clément, E.  -  Institut Fr.  -  Lavagnini, B. (Μεταφραστής.)  -  Lebesgue, Ph. (Νεοελληνικά.) -  Le Chène, P.  -  Merlier, O . (Ακαδημία.)  -  Milliex, R. (Taygete.)  -  Mirambel, A. (Ελληνική – Εργοβιογραφικά - Νεοελληνικά.)   -  Moréas, J. (Προσωπικά.)  


Πράτσικας, Μανώλης

Αβέλλιος, Α.  -  Αλαβέρας, Τ. (Γωνίες.)  -  Αναγνωστάκη, Λ. (Ήχος – Κασέτα – Συναναστρο-φή.)  -  Αναγνώστου, Τ. (Άλλος.)  -  Ανδρουλιδάκης, Κ.  - Άντζακα, Σ.  -  Αντωνίου, Σ.  -  Αντωνίου, Τ. (Δόκτωρ - Εν – Επανάσταση – Ιούδας – Κύκλος – Μεταφραστής – Ποίηση – Συντέλεια.)  -  Ανωβολιώτης, Γ.  -  Αρμάος, Δ.  -  Αρμένης, Γ. - Αυλωνίτου, Λ. - Βαλέτας, Κ. (Εργοβιο-γραφικά - Θησαυρός - Μεταφραστής.)  -  Βαρβιτσιώτης, Τ. (Άννα – Άτραπος – Δέκα – Ενω-μένα – Fragmenta.)  -  Βασιλείου, Αλέκος (Δυο).  -  Βατζιάς, Γ.  -  Βαφόπουλος, Γ. (Τέλος.)  -  Βέργης, Α. (Πικρή.)  - Βλασσόπουλος, Κ.  -  Βογασάρης, Α.  -  Βότση, Ο. (Άλλη – Πήλι-νο.)  -  Γαλάνης, Δ. (Επάχθεια – Μικρή.)  -  Γέροντας, Δημ.  -  Γιαλαμάς, Α. (Κυρία.)  -  Γιαλουράκης, Μ. (Δωμάτιο.)  -  Γιαννόπουλος, Π. (Ελεγείες.)  -  Γουδέλης, Γ. (Άντρας – Προς.) -  Δέλφης, Φ. (Βιορυθμοί – Ενδότερη - “Ποίηση“.)   -  Δήμου, Ν. (Παρ’.)  -  Δρού-γκας, Α.  -  Ζαδές, Δ. (Στη.)  -  Ζακόπουλος, Ν. (Βιασμός – Ώρα.)  -  Ζερβοπούλου, Λ.  -  Ζιώγας, Β. (Γάμοι.)  -  Θέατρο (Πάτρα).  -  Θεοφίλου, Α.  - Θωμόπουλος, Α.  -  Καμπα-νέλλης, Ι. (Παραμύθι – Τέσσερα.)  -  Καμπάνης, Ν.  -  Καράλης, Γ.  -  Καραχάλιος, Κ.  –Καρβέλας, Λ.  -  Καρράς, Στρ.  -  Κάρτερ, Γ. (Ατομικός.)  -  Κατσιγιάννης, Χ. (Καιρός – Κά-ποτε – Μπουκάλια.)  -  Καφταντζής, Γ. (Περίπλους.)  -  Κεχαΐδης, Δ. (Δάφνες.)  -  Κόκκι-νος, Δημ. (Αφοπλισμός – Διόδια - Λυρικά – Παλαιός – Πράτσικας.)  -  Κορδάτος, Δ.  -  Κορέ-λας, Χ.  -  Κότι Κυριακοπούλου, Β.  -  Κουλούρης, Χ. (Επίγεια - Ορειχάλκινα.)  -  Λάγιος, Η. (Ιστορία.)  -  Λάγκε, Ε. (Αλλάχ – Ισπανία – Πλην – Στα – DNA.)  -  Λαδιά Ε. (Σχιζοφρενι-κός.)  -  Λαϊνά, Μ. (Κλεφτό.)  -  Λαμπαδαρίδου-Πόθου, Μ. (Περπατώ.)  -  Λάμπρος, Π.  -  Λιδωρίκης, Α. (Ξερριζωμένοι.)  -  Λιτινάκη, Δ.  - Λογοθέτης, Η. -  Λογοτεχνία (Τεχνολογία).  -  Λυμπε-ρόπουλος, Η.  -  Μαγγανάρης, Α. (Libido.)  -  Μανιώτης, Γ. (Ματς.)  -  Μαυρίδης, Μ.  -  Μηαρίτη, Ζ.  -  Μουζάκη, Μ. (Κραταιά – Νεφερτίτη – “Ποίηση“.)  -  Μουντές, Μ. (Αντίποινα.)  -  Μουρσελάς, Κ. (Ενυδρείο.)  -  Μπουρατζή-Θώδα, Α.  -  Νεζερίτη, Ε.  -  Νεοελληνική Λογοτεχνική Κριτική (Ιστορία <1990>).  -  ΝΠεζ. (Ευρωπαϊκή – Ιστορία <20 ος>.)  -  ΝΔι (Κρίκος).  -  ΝΘ (Πηγές/Kafka).   -  Οικονόμου, Γιώργος Μ.  -  Οικονόμου, Σ.  -  Ορφανουδάκη, Φ.  -  Παναγουλόπουλος, Γ. (Κονσέρτο – Μάταιο.)  -  Πανώριος, Μ.  -  Παπαγεωργίου, Γεωργ. (Λόγος.)  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Φόνισσα/Θέατρο.)  -  Παπαδί-τσας, Δ. (Ασώματη.)  -   Παπαδόπουλος, Γιαν.  -  Παπακωνσταντίνου, Δ. (Απέκδυση.)  -  Παπαστάμος, Γ. (Μάταιο – Σκαρίμπας – Συναξάρι.)  -  Παππάς, Γιωργ.  -  Παυλοπούλου, Α. (Άλλος – Απ’ – Δίστιχα.)  -  Πηγαδιώτης, Κ. (Σε.)  -  Πηγής, Β.  -  Πιεράτου, Ε.  -  Πολύ-ζος, Α.  -  Πράτσικας, Μ. (Κόκκινος – Χατζηφώτης.)  -  Ριάλδη, Μ.  -  Σιατόπουλος, Δ. (Ακό-λαστοι.)  -  Σιμόπουλος, Η. (Πληγές.)  -  Σιωμόπουλος, Τ. (Αλέξανδρος.) -  Σκιαδαρέσης, Σ.  -  Σολωμού-Ξανθάκη, Β.  -  Σοφρά, Ε.  -  Σπανόπουλος, Γ. (Δέκα – Πλωτή.)  -  Σπη-λιάτος, Τ.  -  Σπηλιώτη, Χ.  -  Στάικος, Α. (Κλυταιμνήστρα.)  -  Στάλιος, Ζ.  -  Σταυρίδης, Στ.  -  Συκιώτης, Β.  -  Σωτήρχος,, Π. (Ημέρες – Χατζηαφέντης.)  -  Τέχνη (Άγχος).  -  Τίντος, Γ.  -  Τρυπάνης, Κ. (Πρόσφυγες.)  -  Τσαμπηράς, Σ.  -  Φαφούτης, Δ.  -  Φραγκό-πουλος, Θ. (Υπατία.)  -  Φωτίου-Βλάχου, Μ.  -  Χαλατσάς, Δ.  -  Χαρισούλης, Γ.  -  Χατζη-νικολάου, Ν.  -  Χατζηφώτης, Ι. (Ποίηση – Πράτσικας.)  -  Χειμωνάς, Γ. (Εχθρός/θέατρο.)  -  Χρηστίδης, 

Λ.  -  Χριστοφίδης, Β.


Πρεβελάκης, Γεώργιος

Πρεβελάκης, Π. (Αρχείο.)Πρεβελάκης, Ελευθέριος

      

Πρεβελάκης, Μιχ

Μαρής, Γ.  -  Ξανθουδίδης, Στ.


Πρεβελάκης, Παντελής

Αυγέρης, Μ. (Πρεβελάκης.)  -  Δραγούμης, Ι. (Ιδεολογικά.)  -  Ευελπίδης, Χρυσός (Προσω-πικά.)  -  Καζαντζάκης, Ν. (Βιογραφικά – Εργοβιογραφικά – Μεταφραστής/Dante – Οδύσσεια - Πρεβελάκης – Προσωπικά – Σικελιανός - Βραχόκηπος.)  -  Λαούρδας, Β. (Εργοβιογραφικά.)  -  Λίτινας, Σ.  -  Λογοτεχνία (Γλώσσα).  -  Μετάφραση Ελλάδα (Dante).  -  Μινωτής, Α.  -  Μορφωτικό - Μυριβήλης, Σ. (Πρεβελάκης.)  -  Παναγιωτόπουλος, Ι. (Εργοβιογραφικά - Ποίηση.)  -  Παπανούτσος, Ε. (Έργο.)  -  Παπαντωνίου, Ζ. (Έργο - Παγώνι.)  -  Πρεβελά-κης, Π. (Αυγέρης – Γκρέκο –Ελληνική γλώσσα – Έργο – Έργο/γλώσσα – Εργοβιογραφικά – Η-φαίστειο – Ιερό – Καζαντζάκης – Κεφαλή – Κρητικός - Μινωτής – Μυριβήλης – Παναγιωτόπου-λος – Παντέρμη – Ποιήματα – Πρεβελάκης - Σικελιανός – Συγγραφέας – Τσάτσου – Χάρης – Χέρι – Χρονικό - Friar - Unamuno.)  -  Ράλλη-Υδραίου, Μ. (Εξομολογήσεις.)  -  Ρίτσος, Γ. (Θερινό - Τερατώδες.)  -  Σικελιανός, Α. (Αγιορείτικο – Αλαφροΐσκιωτος – Έργο – Εργοβιο-γαφικά – Καζαντζάκης – Πρεβελάκης -Προσωπικά.)  -  Συγγραφέας (Χαρακτηριστικά).  -  Τερζάκης, Α. (Έργο.)  -  Τέχνη (Ιστορία – Κοινωνία).  -  Τσάτσος, Κ. (Διάλογοι.)  -  Τσά-τσου, Ι. (Αθηναΐς – Έλεγος – Πρεβελάκης – Φύλλα κατοχής - Ώρες.)  -  Χάρης, Π. (Ημέρες - Πρεβελάκης.)  -  Steinen, H. von den


Πρέκα, Μερόπη

Ζωγράφου, Λ. (Προσωπικά.)  -  Τέχνη (Κοινωνία – Παράδοση).  -  Τσάτσου, Ι. (Προσωπικά.)


Πρετεντέρης, Ι  Κ

Πρετεντέρης, Κ.


Πρετεντέρης, Κ

Γιαλαμάς, Α. (Βίβα – Είταν - Εμίρης – Ιππότης – Κάτι – Κόκα – Κουμπιά – Κυρία – Λεωνίδας – Μιάς – Μοναχοκόρη – Όμορφη – Παιδιά – Παιχνίδι – Πετάει – Στρατής – Τι – Φτωχοδιάβολοι – Χωρίς.)  -  Οικονομίδης, Γιαν. <1891>


Πρίντζιπας, Γιώργος

Διγενής (Θέματα/ισλαμισμός – Πρόσωπα – Στοιχεία – Χφ Escorial/στοιχεία).


Πριπάκη, Μαρία

Βάρναλης, Κ. (Χρονογραφήματα.)  -  Κούσουλας, Λ. (Ποίηση.)


Πρίφτη, Κλεοπάτρα

Αυγέρης, Μ. (Θάνατος.)  -  Γραμματάς, Θ. (Κρητική.)  -  Καζαντζάκης, Ν. (Έργο/γλώσσα – Έργο/Ελληνική Εκκλησία – Έργο/στοιχεία μουσικά –Καύκασος  -  

Σταυριδάκης - Ταξίδια.)  -  ΝΛ (Ελληνικό Κράτος)


Πρίφτης, Γεράσιμος

Λευθεριώτης, Ν.  -   Πολυλάς, Ι. (Ελληνηικό.)


Πριώνης, Ευάγγελος

ΝΠοι (Επτανήσου/θέματα)


Προβατά, Δέσποινα

Μετάφραση Ελλάδα (Κοινό – Hugo - Laprade).  -  ΝΛ (Πηγές/Hugo.)  -  Νόννοτ, Ε.  -  Ρώμας, Δ. (Έργο γαλλόφωνο.)


Προβατάκης, Βασίλειος

Ιωαννίδης, Σ. (Προβατάκης.)


Προβελέγγιος, Αριστομένης

Μενάρδος, Σ. (Προβελέγγιος.)  -  Πικιώνης, Δ.  -  Προβελέγγιος, Α. (Βουλιαγμένη – Ευαγ-γελίδης - Μενάρδος.)


Προβόπουλος, Ηλίας

Σταματίου, Στ. (Δημοσιογράφος.)


Προγκίδης, Λάκης

Κιουρτσάκης, Γιαν. (Εμείς - Σαν.)  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/Προγκίδης - Νεκρός.)  -  Προγκίδης, Λ. Πρόδρομος, Θ Βενέζης, Η. (Έργο/κοινό.)  -  Νεοελληνικά (Εξωτερικό/Γαλλία).  -  Ξενόπουλος, Γ. (Έργο/κοι-νό.)  -  Σκαρίμπας, Γ. (Εργοβιογραφικά.)


Πρόδρομος, Κ

Μυριβήλης, Σ. (Έργο/κοινό.)


Προδρόμου, Γεώργιος

Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Κύπρος).  -  Βράχας, Φ.  -  Ελληνικός Πνευματικός (Κυπριακή – Λογοτεχνικοί).  -  Κιτρομηλίδης, Μ. (Κεί-μενα.)  -  Κριτική (Δοκίμιων).  -  Λιασίδης, Π. (Ποίηση.)  -  ΝΠοι (Θέματα/1821).  -  Νη-σιώτου, Η.  -   Παλαμάς, Κ. (Έργο/θέματα/παιδιά – Έργο/στοιχεία πατριδολατρείας – Ποίη-ση/ελληνική – Προσωπικά - Σάτιρα.)  -  Σπανός, Ν.  -  Σπυριδάκις, Κ. (Έργο – Παγκύπριο – Τιμητικές.)  -  Τσάτσος, Κ. (Παιδεία.)  -  Χρυσάνθης, Κ. (Από τις – Αροδαφνούσα – Διηγήματα – Έργο – Μυθιστορήματα - Νεάρχος.)


Προδρόμου, Θαλής

Καζαντζάκης, Ν. (Εργοβιογραφικά.)  -  Καραγάτσης, Μ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Λογοτεχνία (Ελλάδα).  -  Νάκου, Λ. (Εργοβιογραφικά.)  -  ΝΛ (Ελληνική εκπαίδευση/Εθνικόν – Κοινό).  -  Φιλύρας, Ρ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Rosenthal-Kamarinea, I. (Έργο.)


Προδρόμου, Πρόδρομος

Έλληνες ποιητές (Παραγωγικότητα).  -  Ελύτης, Ο. (Δημόσια – Έργο/Φόρης – Ιδιωτική.)  - Ζουράρις, Κ.  -  Κατσούρης, Γ.  -  Μόντης, Κ. (Ποίηση.)  -  Νεοελληνική Λογοτεχνία (Κύπρου/Κυ-πριακό – Κύπρου/Ορολογικά - Μεταγλωττίσεις).  -  Παιονίδου, Ε. (Κύπρος.)  -  Παπαδημη-τρακόπουλος, Η. (Γενικός.)  -  Παταπίου, Ν.  -  Ρούφος, Ρ. (Χάλκινη.)  -  Φόρης, Β.


Προεστόπουλος, Νίκος

Προεστόπουλος, Ν.


Πρόκοβας, Κ Ε

Καβάφης, Κ. (Στα.)


Προκόβας, Νίκος

Κόμικς (Ευρώπη).


Προκοπάκη, Χρύσα

Αναγνωστάκη, Λ. (Έργο.) - Γουλανδρής, Ν. - Επιθεώρηση Τέχνης (Καβάφης).  -  Καβά-φης, Κ. (Έργο/Επιθεώρηση.)  -  Κάλβος, Α. (Ποίηση/Τσίρκας.)  -  Λογοτεχνία (Λαϊκισμός).  -  Μακρυνικόλα, Αι.  -  Προκοιπάκη, Χρ.  -  Ρίτσος, Γ. (Αρίοστος – Έργο/εξέλιξη – Σονάτα – Gestes - Graganda - Pierres.)  -  Τσίρκας, Στ. (Ακυβέρνητες – Ακυβέρνητες/κριτική – Έργο – Κάλβος – Καράλη – Μυθιστορήματα - Cités.)


Προκοπίδης, Αργύρης

Κοτζιάς, Κ. (Επί.)          


Προκοπίου, Άγγελος

Γιαννόπουλος, Π. (Έργο/αισθητική.)  -  Κόντογλου, Φ. (Αγιογράφος – Έργο - Ζωγράφος.)  -  Χουρμούζιος, Αι. (Δοκιμασία.)


Πρόκος, Αντώνης

Άγρας, Τ. (Έργο/στοιχείαλ)  -  Δεκαβάλλες, Α. (Ποίηση.)  -  Νικόπουλος, Ν. (Υλικά.)


Πρόκος, Αριστείδης

Τριαντάφυλλος, Κλ.


Προμπονάς, Ιωάννης

Διγενής (Καταγωγή – Χφ Escorial/καταγωγή).  -  Ελληνικά Δημοτικά (Δοκίμι - Πηγές – Πηγές/Όμηρος – Πορφύρης – Στοιχεία αρχαία)


Προυσής, Θεόφιλος

Νεοελληνικά (Εξωτερικό/Ρωσία)


Προυσής, Κώστας

Αγγελίδης, Η.  -  Αγγουλές, Φ.  -  Αθανασιάδης, Τ. (Αποστασία – Θαλασσινοί – Ταξίδι.)  -  Αισθητική (Ορολογικά).  -  Ακαθιώτης, Κ.  -  Ακρίτας, Λ. (Κάμπος.)  -  Αλεξίου, Ε. (Λού-μπεν.)  -  Αλιθέρσης, Γ. (Γράμματα – Προυσής.)  -  Άμποτ, Γ.  -  Ανθίας, Τ. (Άγιε – Βομβύ-κιο – Διψασμένοι – Έξοδος – Ζωντανή – Σφυρίγματα – Ταξίδι.)  -  Αντωνιάδης, Ν.  -  Απο-στολάκης, Γ. (Κλέφτικο.)  -  Αρνάκης, Γ.  -  Αρτεμάκης, Σ.  -  Βαλέτας, Γ. (Μελέτες – Νεοελληνική.)  -  Βάλσας, Μ.  -  Βάρναλης, Κ. (Εκλογή.)  -  Βαφόπουλος, Γ. (Επιγενόμενα – Προσφορά.)  -  Βενέζης, Η. (Αιολική – Άνεμοι – Μπλοκ – Νούμερο – Ώρα.)  -  Βιζυηνός, Γ. (Ποίηση/γλώσσα.)  -  Βλάμη, Ε. (Σκελετόβραχος.)  -  Βλαστός, Πέτρος (Ελληνική και – Παραβλάσταρα.)  -  Βλαχογιάννης, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Βοΐσκου, Ε. (Σαίξπηρ.)  -  Βουγιουκλάκης, Γ.  -  Βουσβούνης, Α. (Άγιος.)  -  Βουστρώνιος, Γ.  -  Βράχας, Φ.  -  Βραχίμης, Ν.  -  Βρεττάκος, Ν. (Αγρίμι – Οδύνη.)  -  Γάιος, Χ.  -  Γαλατόπουλος, Χ. (Στύγιες – Τραγούδια – Carmen.)  -  Γανιάρης, Χ.  -  Γεωρ-γιάδης-Αρνάκης, Γ.  -  Γιάκος, Δ. (Κάτω.)  -  Γιαλουράκης, Μ. (Δρόμοι.)  -  Γιαννίδης, Λ.  -  Γιαννόπουλος, Αλκ. (Ηρωϊκή – Κεφάλια.)  -  Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τ. (Πλατεία – Σπαράγματα.)  -  Γρυπάρης, Ι. (Ποίηση.)  -  Δαλμάτη, Μ. (Ηθική.)  -  Δανιήλ, Γ. (Homage.)  -  Δεδούσης, Β. (Μαρίνης.)  -  Δέλιος, Γ. (Στα.)  -  Δέλφης, Φ. (Ρήγας.)  -  Δημαράς, Κ. (Ιστορία.)  -  Δη-μητριάδης, Δημ. Μ.  -  Δημητρίου, Ν. (Διηγήματα.)  -  Διγενής (Διάδοση).  -  Διήγημα.  -  Δικταίος, Α. (Δώδεκα.)  -  Δόξας, Τ. (Πικρή.)  -  Δρακοπούλου, Ο.  -  Δρουσιώτης, Π.  -  Εθνικό Θέατρο (Κύπρο.)  -  Έλληνες λογοτέχνες (Ελληνική κοινωνία – Κύπριοι/ιστορία – Κύπριοι/σχέσεις).  -  Ελληνικά Δημοτικά (Ιστορικά/Κύπρου - Κύπρου/ιστορικά – Χαρακτηριστικά).  -  Ελληνικά Λογοτεχνικά (Ιστορία).  -   Ελληνι-κά Παραμύθια (Ανεράες – Βασιλόπουλλον – Κύπρου – Πουλλίν).  -  Ελληνικές Παροιμίες (Κύ-πρου). - Ελληνικός Πνευματικός (Πρόγραμμα). - Εμμανουήλ, Κ. Μεταφράσεις.)  -  Ευελπίδης, Χρήστος.  -  Ευελπίδης, Χρυσός (Μυθιστορηματική).  -  Θέατρο (Κυπριακό – Κύπρο).  -  Θεοτοκάς, Γ. (Δαιμόνιο – Ευριπίδης – Πεζογραφία.)  -  Θεοτόκης, Σ.  - Ιννίνος, Α.  -  Ιωαννίδου-Σταύρου, Ρ. (Γρηγορείτε.)  -  Ιωάννου, Ανδρ.  -  Καβάφης, Κ. (Ανέκδοτα ση-μειώματα – Αποκηρυγμένα – “Ποιήματα“ <Σεγκόπουλοι>.)  -  Καζαντζάκης, Ν. (Έργο – Θέα-τρο – Ιουλιανός – Καζαντζάκης μιλεί – Καποδίστριας - Οδύσσεια.)  -  Κακούρη, Κ.  -  Καλαντζής, Κ. (Σφαγές.)  -  Κάλβος, Α. (Λύρα/εκδόσεις.)  - Καμπάνης, Α. (Ιστορία.)  -  Καραγάτσης, Μ. (Γιούγκερμαν – Κοτζάμπασης – Λιτανεία - Χαμένο.)  - Καραντώνης, Α. (Πνευματική.)  -  Κάρμιος, Χ.  -  Καρυωτάκης, Κ. (Εργοβιογραφικά.)  -  Καστανάκης, Θ. (Προδομένη.)  -  Κατσελλή, Ρ. (Καημός – Κερύνια – Μη – Στα.)  -  Κατσίμπαλης, Γ. (Αλέξανδρος – Βιβλιογραφία Κωστή – Εργοβιογραφικά.)  -  Κιτρομηλίδης, Γ.  -  Κιτρομηλίδης, Μ. (Κείμενα.)  -  Κιτρομη-λίδης, Π. (Ιώσηπος.)  -  Κόντογλου, Φ. (Αρχαίοι - Φημισμένοι.)  -  Κοραής, Α. (Έργο - Έργο/Ρήγας.)  -  Κορνάρος, Θ.  -  Κόρφης, Τ. (Πατρογνωσία – Ρώμος.)  -  Κοφινιώτης, Κ.  -  Κράλης, Μ.  -  Κρανιδιώτης, Ν. (Προυσής – Σπουδές – Χρονικά.)  -  Κροντηρά-Νασούφη, Λ.  -  Κυπριακά Γράμματα (Αφιερώματα – Ιστορία - Κυριακίδης – Νεοελληνική – Πρόγραμμα – Τιμητικές).  -  Κυπριακαί.  -  Κυπριανού, Χ. (Κυπριακά ριζώματα – Προυσής.)  -  Κυριακίδης, Σ. (Θεσσαλο-νίκια.)  -  Κωτσάκης, Α.  -  Λαογραφική.  -  Λάππας, Τ. (Σφαγή.)  -  Λάσκαρης, Π.  -  Λευ-κός, Α.  -  Λιασίδης, Π. (Δημοσθένους – Ποίηση/στοιχεία – Σταυρωμένη – Τραγούδια.)  -  Λιπέρτης, Δ. (Ποίηση.)   -  Λογοτέχνης (Κοινωνία).  -  Λογοτεχνία (Ελλάδα/Φίλοι - Χριστουγεννιάτικη).  -  Λουντέμης, Μ. (Καληνύχτα – Περιμένοντας.)  -  Λυγίζος, Μ. (Τοπεία.)  - Λυσιώτης, Ξ. (Αποδημία – Αππιδάκι – Βουλιαγμένο – Δεκαπεντασύλλαβοι – Εκείνα – Κάλεσμα – Καπετάν – Λήκυθος – Ποίηση – Προσευχές – Σμάρι – Συγκομιδή – Υστερόγραφο – Ψηφίδες – Ωδή.)  -   Μαβίλης, Λ. (Μεταφραστής.)  -  Μαγκλής, Γ. (Ερωτικά – Σημαδεμένοι.)  -  Μάγνης, Π.  -  Μάκιστος, Κ. (Στρατήγαρος.)   -  Μακρυγιάννης, Γ. (Απομνημονεύματα.)  -  Μαλάνος, Τ. (Άπαντα – Δύνα-μη – Καβάφης απαραμόρφωτος.)  -  Μαρκάκης, Π. (Χτικιό.)  -  Μαρκίνας, Κ. (Νοσταλγία.)  -  Μελάς, Σ. (Ιούδας.)  -   Μεταξά, Α. (Εφημεριδούλα.)  -  Μητροπούλου, Μ.  -  Μι-μίκος, Κ.  -  Μιχαηλίδης, Β. (Κυπριακά.)  -  Μόντης, Κ. (Άπαντα – Αφέντης – Κλειστές.)  -  Μπεράτης, Γ. (Οδοιπορικό – Πλατύ.)  -  Μυριβήλης, Σ. (Βασίλης – Γαλάζιο – Παγανά – Παν - Παναγία.)  -  ΝΛ (Ελληνική κοινωνία – Ιστορία <1940> - Ιστορίες – Κοινό – Κύπρου/Γενιά – Κύπρου/Ελληνική – Κύπρου/Ιστορία – Κύπρου/Ιστορία <1943> - Κύπρου/Ιστορία <1945> - Κύπρου/Ιστορία <1947> - Κύπρου/Κυπριακή – Κύπρου/Κυπριακό – Κύπρου/Κυπριώτες – Κύ-πρου/Νεοελληνική – Κύπρου/Πηγές – Κύπρου/Πηγές/Κυπριακή – Νεοελληνική Κύπρου – Φιλο-λογική).  -  Νεοελληνική Παιδική (Ιστορία).  -  ΝΠεζ. (Κύπρου/ιστορία.)  -  ΝΠοι (Εξωτερι-κό/ΗΠΑ – Κύπρου/εργατική – Κύπροιυ/ιστορία <19 ος> - Κύπρου/ιστορία <20 ος>).  -  ΝΘ (Κύ-πρου/ιστορία <1943>).  -  ΝΜυθιστόρημα (Κύπρου).  -  Νικολαΐδης, Μελ. (Άσμα – Μύρα.)  -  Νικολαΐδης, Ν. (Ανθρώπινες – Βιβλίο – Έργο – Κύπρος – Περ’ – Προσωπικά – Τρία – Χρυ-σός.)  -  Νικολούδης, Θ.  -  Νοτάρης, Ι.  -  Ξεφλούδας, Στ. (Άνθρωποι – Πεζογραφία.)  -  Οικονομίδης, Γιαν. Σταυρ.  -  ΠΛ (Ελληνικό κοινό).  -  Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Ε. (Για – Κι – Νίκος.)  -  Παλαμάς, Κ. (Ασκραίος - Για – Έργο – Έργο/πηγές/ Lucretius – Παράκαιρα – Ποιητής εθνικός – Προτομή – Χρόνια – Hommage - Twelve.)  -  Πάλλης, Α. Α.  -  Παναγιω-τόιπουλος, Ι. (Δυό – Ομιλίες – Σιωπή - Χαμοζωή.)  -  Παναγιωτόπουλος, Σ. (Ελληνικοί – Νυχτερινός.)  -  Παναγιώτου, Ν. (Κύπρος.)  -  Παπά, Κ. (Αν.)  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Εκλογή – Έργο/Νεοελληνική - Εργοβιογραφικά.)  -  Παπάζογλου-Μάργαρη, Θ.  -  Παπανικολάου, Μ. (Κριτικά.)  -  Παππά, Λ. (Βιορυθμοί – Ενδόφωνα.)  -  Παράσχος, Κώστας.  -  Πατρινού, Δ.  -  Πειραϊκά.  -  Πέρδικα, Ν.  -  Περίδης, Μ.  -  Πετράκη, Α.  -  Πετρόπουλος, Δ.  -  Πετσάλης-Διομήδης, Θ. (Δικά – Καμπάνα - Κατακαημένος.)  -  Πιερής, Μ.  -  Πιερίδης, Γιωργ. (Τετραλογία.)  -  Πιερίδης, Θ. (Ερωτική – Τραγούδια – Ύμνος.)  -  Πλασκοβίτης, Σ. (Συρματόπλεγμα.)  -  Πνευματική Ζωή.  -  Ποιητάρηδες (Ιστορία).  -  Πολίτης, Κ. (Γυρί - Εκάτη – Λεμονοδάσος - Eroica.)  -  Πορφύ-ρας, Λ. (Μουσικές – Σκιές.)  -  Πρεβελάκης, Π. (Κρητικός – Παντέρμη – Πεζογραφία – Ποιήμα-τα - Χρονικό.)  -  Προκοπίου, Α.  -  Προυσής, Κ. (Αλιθέρσης – Γράμματα – Διηγήματα – Έλ-ληνες/βιβλιογραφικά – Εργοβιογραφικά – Κλόκκαρης – Κρανιδιώτης – Κυπριανού – Μικρή – Στυλιανού – Συκουτρής – Χρυσάνθης.)  -  Ράλλη-Υδραίου, Μ. (Γαλάζια – Για – Λόγια.)  -  Ρήγας Φεραίος (Έργο/Κορα-ής).  -  Ρηγάτος, Γ. (Ιατρική στο.)  -  Ροζάκος, Ν.  -  Ρουβά, Μ.  -  Ρουσσιά, Μ.  -  Ρυσσιάνος, Ν. (Μάχη – Φαντασία.)  -  Ρώτας, Β. (Ελληνικά – Ρήγας.)  -  Σαββίδης, Γ. (Καβάφης - Μικρά.)  -  Σακαλλή, Αυ.  -  Σαμαράς, Πάνος (Στρόβιλος).  -  Σαράντη, Γ. (Βιβλίο του – Επιστροφή.)  -  Σεφέρης, Γ. (Ποίηση – Τρεις - Poems.)  -  Σιαπκαρά-Πιτσιλλί-δου, Θ. (Πετραρχισμός.)  -  Σικελιανός, Α. (Γράμματα στην - Κύπρος.)  -  Σκαρίμπας, Γ. (Μαριάμπας – Ουλαλούμ - Σόλο.)  -  Σκίπης, Σ. (Ανθολογία – Εργοβιογραφικά – Λιμάνια – Μεσ’.)  -  Σολωμός, Δ. (Ανέκδοτα – Γυναίκα/εκδόσεις – Ελληνισμός – Πεζογραφία – Ποίηση – Ύμνος... ελευθερίαν - Solomos.)  -  Σπανδωνίδη, Ει.  -  Σφακιανάκης, Γ. (Μύθος.)  -  Ταρ-σούλη, Α. (Άστρα – Κύπρος.)  -  Τατάκης, Β. (Γεράσιμος.)  -  Τερζάκης, Α. (Αγνή – Απρίλης – Μυθιστορήματα – Πριγκηπέσσα - Στοργή.)  -  Τέχνη (Εργατική – Ηθική – Θρησκεία – Ορο-λογικά).  -  Τριανταφυλλίδης, Μ. (Παροιμιακές.)  -  Τριανταφύλλου, Κ. (Χειμώνας.)  -  Τρυπάνης, Κ. (Medieval.)  -  Τσουκα-λά, Δ.  -  Φαρμακίδης, Ξ.  -  Φιλήντας, Μ. (Εργοβιο-γραφικά.)  -  Φλώρος, Π. (Κυβερνήτης – Νοσταλγοί.)  -  Φουριώτης, Α.  -  Χάρης, Π. (Ημέρες – Κρίσιμη – Μακρινός – Όταν – Lon-gest.)  -  Χατζηγιακουμής, Μ.  -  Χατζηδάκης, Α.  -  Χατζηϊωάννου, Κ. (Αρχαία - Εν.)  -  Χατζηφώτης, Ι. (Αλεξάνδρεια - Γλωσσικό.)  -  Χατζιδάκης, Α.  -  Χατζίνης, Γ. (Στοχασμοί. )  -  Χρυσάνθης, Κ. (Από την – Αροδαφνούσα – Αφιέρωμα – Δημήτρης – Δώρημα - Επιλογή – Έργο – Έργο/εκδόσεις – Έργο/θέματα – Ευ-τυχία – Μελέτες – Ποίηση – Ποίηση/κριτική - Προυσής.) - Cavarnos, C. - Dalven, R. - Daw-kins, R. (Forty-five - Modern.) - Milliex, R. (Αδαμάντιος.) - Modern Greek Studies Year-book.  -  Yourcenar, M.


Προφίλη, Όλγα

Mackridge, P.


Πρώια, Αργυρώ-Μαρiα

Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/Θέματα/Άτομο-.)


Πρωΐμου-Ερηνάκη, Μαριλένα

Ελύτης, Ο. (Αρχαιογνωσία – Έργο/στοιχεία – Ρωμανός.)


Πρωΐου, Άλκηστις

Βαγενάς, Νάσος (Ποίηση).  -  Κορωναίος, Τζ.  -  Μετάφραση Ελλάδα (Pirandello).  -  Νεοελ-ληνικά (Εξωτερικό/Ιταλία).  -  Νεοελληνική Θεατρική Κριτική.  -  ΝΘ (Προσλήψεις/Filippo – Προσλήψεις/Goldoni – Προσλήψεις/Pirandello).  -  Σεφέρης, Γ. (Έργο/πηγές/Pirandello.)  -  Τζάνες Κορωναίος.  -  Χατζόπουλος, Κ. (Πύργος/Cechov.)


Πρωταίος, Στάθης

Ανθίας, Τ. (Ποίηση.)  -  Γκάγκας, Τ.  -  Λαέρτη, Μ.  -  Πρωταίος, Στ.  -  Χατζηφώτης, Ι. (Πρωταίος.)


Πρωτονοταρίου, Στέλα

Ρίτσος, Γ. (Εργοβιογραφικά.)


Πρωτοπαπά, Χριστίνα

Μάγνης, Π.


Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Γλυκερία

Αβέρωφ-Τοσίτσας, Ε. (Γη της – Όταν ξεχνούσαν – Φωνή.)  -  Αθανασιάδης, Νίκος (Σταύρω-ση.)  -  Αθανασιάδης, Τ. (Πάνθεοι.)  -   Άκογλου, Ξ.  -  Ακρίτας, Λ. (Αρματωμένοι.)  -  Βάλσας, Μ.  -  Βενέζης, Η. (Έξοδος - Ώρα.)  -  Βλάχος, Α. <1915> (Μνήμα – Ώρες).  -  Γα-λάζης, Ν.  -  Γαλανού, Ει.  -  Γρηγόρης, Γ. (Εστία – Καινούργια.)  -  Δεντρινού, Ει.  – Δί-πλα-Μαλάμου, Κ.  -  Έλληνες λογοτέχνες (Επτανήσου).  -  Ζαλοκώστας, Χρ.  -  Ζαμπέλιος, Ι. (Θέατρο – Σικελιανός.)  -  Θεοτοκάς, Γ. (Ασθενείς.)  -  Κάλβος, Α. (Ποίηση/θέματα/θάνα-τος.)  -  Καλοσγούρος, Γ. (Ελληνικό – Εργοβιογραφικά – Περί.)  -  Καραντώνης, Ν.  -  Κοτζιάς, Α. (Πολιορκία.)  -  Κωνσταντινίδης, Κώστας (Έργο.)  -  Λουκίσας, Δ.  -  Μαβίλης, Λ. (Προσωπικά.)  -  Μάτεσης, Α. (Εργοβιογραφικά.)  -  Μελάς, Σ. (Δόξα.)  -  Μετάφραση Ελλάδα (Foscolo).  -  Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Ε.  -  Μπεράτης, Γ. (Οδοιπορικό – Πλατύ.)  -  Μπουμπουλίδης, Φ. (Βιβλιογραφία – Νεωτέρα.)  -  ΝΛ (Επτανήσου – Ιστορία <1750> - Ιστορία <1880> - Ιστορία <1919>).  -  ΝΠεζ. (Θέματα/ έλληνο-ιταλικός – Ιστορία <1940>.)  -  ΝΠοι (Θέματα/άνοιξη – Θέματα/έρωτας – Θέματα/ Χριστούγεννα – Ιστορία <1919> - Πως - Χειρόγραφα).  -  ΝΘ (Ζάκυνθο).  -  Ξενόπουλος, Γ. (Segreto.)  -  Ξεφλούδας, Στ. (Άν-θρωποι.)  -  Παλαμάς, Κ. (Εργοβιογραφικά - Τραγούδια.)  -  Παναγιωτόπουλος, Ι. (Αιχμάλω-τοι.)  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Φόνισσα.)  -  Παράσχος, Γ.  -  Περάνθης, Μ. (Σκληρή.)  -  Πετσάλης-Διομήδης, Θ. (Δικά.)  -  Πλασκοβίτης, Σ. (Θύελλα.)  -  Πορφύρας, Λ. (Ποίηση.)  -  Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Γ.  -  Ρηγόπουλος, Ρ.  -  Ρου-σμελής, Σ.  -  Ρούφος, Ρ. (Χρονικό.)  -  Σαράντη, Γ. (Βιβλίο του – Πασχαλιές.)  -  Σημηριώ-της, Α. (Προτομή – Τιμητικές.)  -  Σκίπης, Σ. (Κάλβεια.)  -  Σουρμελής, Σ.  -  Τερζάκης, Α. (Απρίλης – Ελληνική εποποιία.)  -  Τριβιζάς, Σ.  -  Τροπαιάτης, Α. (Επιτάφιος – Παραμύθι.)   -  Τσάτσου, Ι. (Φύλλα κατοχής.)  -  Φιλοσοφία του.  -  Χάρης, Π. (Μεγάλη – Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου.)


Πρωτόπαπας, Νίκος 

Βασιλικός, Β. (Διήγηση.)  -  Καλούδης, Γ.  -  Κανελλόπουλος, Π. (Χριστιανισμός και.)  -  Μπέκου, Ι.  -  Παπαδούκας, Π.  -  Πετροβάτου, Π.  -  Πετσάλης-Διομήδης, Θ. (Στη.)  -  Σαμαράς, Πάνος (Άρχοντας – Νύχτα.)  -  Στεργιόπουλος, Κ. (Κλειστή.)  -  Χονδρόπουλος, Σ.


Πρωτοπάτσης, Αντώνης

Αθανασιάδης, Ε.  -  Βαλέτας, Γ. (Πρωτοπάτσης.)  -  Βερναρδάκης, Δ. Ν. (Ελληνικό – Μουσι-κή.)  -  Λαμπρολέσβιος, Β.  -  Μυριβήλης, Σ. (Ζωή.)  -  Νεοελληνική Ηθογραφία.  -  ΝΛ (Λέσβου/Λεσβιακή.)  -  Πρωτοπάτσης, Α. (Βαλέτας – Λαμπρολέσβιος – Μεταφραστγής – Παρασκευαΐδης.)


Πρωτοψάλτη, Λήδα

Μποσταντζόγλου, Μ. (Θέατρο/παραστάσεις.)


Πρωτοψάλτης, Εμμανουήλ

Αριστίας, Κ.  -  Βαλαωρίτης, Α. (Γράμματα.)  -  Βολανάκης, Λ.  -  Γούδας, Α.  -  Δαμβέργης, Ι. (Παράσχος.)  -  Δασκαλάκης, Α. (Αδαμάντιος – Αρχείον – Κοραής.) - Ελληνικά Δημοτικά (Καρπάθου).  -  Ελληνικά Μοιρολόγια (Καρπάθου).  -  

Κασομούλης, Ν.  -  Λαούρδας, Β. (Εργοβιογραφικά.)  -  Μιχαηλί-δης-Νούαρος, Μ.  -  Πίκκολος, Ν. (Έργο – Εργοβιογραφικά.)  -  Πρωτοψάλτης, Ε.  -  Φιλόμουσων.  -  Χάρης, Π. (Πρωτοψάλτης.)  -  Χατζηφώτης, Ι. (Πρωτοψάλτης.)  -  Vonderlage, B.


Πρωτοψάλτης, Μανώλης

Δαμβέργης, Ι.  -  Ιωάννου, Φ.  -  Κοραής, Α. (Γράμματα.)  -  Νεοελληνικά Αλφαβητάρια (Αλφάβητο).  -  Παράσχος, Α. (Βιογραφικά.)


Πτίνης, Κώστας

ΕΔΤ (Σάμου)


Πτολεμαίου, Δημήτρης

Λογοτεχνία (Ελληνική εκπαίδευση).  -  ΝΛ (Ελληνική εκπαίδευση/Κείμενα).


Πυλαρινός, Θεοδόσης

Δάλλας, Γ. (Κλασικισμός.)  -  Δεντρινού, Ει.  -  Δετζώρτζης, Ν. (Συνεντεύξεις.)  -  ΕΛΠ (Κέρκυρας).  -  Εμπειρίκος, Α. (Μέγας.)  -  Θεοτόκης, Κ. (Δεντρινού – Έργο/κείμενα – Ζωή στο – “Σονέτα“.)  -  Κάλβος, Α. (Έργο/φιλολογική.)  -  Καλοκύρης, Δ. (Ελιξήρια.)  -  Κερκυ-ραϊκή Ανθολογία.  -  Κουμετάκης, Η.  -  Λασκαράτος, Α. (Παιδική.)  -  Λιάρου-Αργυρίου, Ευ.  -  Μαβίλης, Λ. (Έργο/Δεντρινού – Έργο/Μακρής.)  -  Μακρής, Θ. <1885>.  -  Μπαλόγλου, Χρ.  -  ΝΛ (Γενεαλογική).  -  Νεοελληνική Παιδική (Θέματα/γέροντες).  -  ΝΠεζ. (Κερκυραϊ-κής.)  -  Παναγιωτόπου-λος, Ι. (Κέρκυρα - Πόρφυρας.)  -  Περίπλους.  -  Πιπίνης, Γ.  -  Πολυλάς, Ι. (Έργο/Κερκυραϊκή - Πολιτικός.)  -  Πόρφυρας.  -  Σαρακηνός, Θ.  -  Σιινόπου-λος, Τ. (Χρονικό αναγνώσεων.)  -  Σολωμός, Δ. (Έργο/γλώσσα/ελληνικό - Θάνατος.)  -  Σπυ-ροπούλου, Ζ.  -     Τσούτσουρα, Μ.  -  Φιλύρας, Ρ. (Ρώμος.)  -   Santo Rossi


Πυλιώτης, Αχιλλέας

Αντωνίου, Νάγια.  -  Γαλάζη, Π. (Στιγμές.)  -   Γεωργίου, Χ.  -  Έλληνες λογοτέχνες (Κύ-πριοι/Ρώσοι).  -  Ελύτης, Ο. (Κύπρο.)  -  Ευγενίου, Α.  -  Ζυμπουλάκης, Σ.  -  Θέατρο Τέχνης.  -  Ιακώβου, Α.   –  Ιεροδιακόνου-Κυριάκου, Ν.  -  Ιωαννίδης, Πάνος (Μπάνιο - Πυγμαλίων.)  -  Καββαδίας, Ν. (Εργοβιογραφικά.)  -  Καζαντζάκης, Ν. (Καποδίστριας.) - Καμπανέλλης, Ι. (Μεγάλο - Πρόσωπα - Πυλιώτης.)  -    Καπετανάκης, Η.  -  Κατσελλή, Ρ. (Ενδοσκόπηση.)  -  Κορρές, Μ. (Διπλανό - Οίκος.)  -  Λιασίδης, Π. (Έργο.)  -  Λογοτέχνης (Κοινό).  -  Μάρας, Θ. (Απαντήσεις.)  -  Μεράνος, Π.  -  Μόντης, Κ. (Κυπριακή.)  -


Πυλιώτου, Μαρία

Γαλανού, Α.  -  Γεωργίου, Τάκης.  -  Κομμοδάτος, Χ.  -  Ματσαγγίδης, Γ.  -  Πυλιώτου, Μ.


Πυργιώτης, Γιώργος

Διαλεγμένος, Γ. (Νύχτα.)  -


Πυρουνάκης, Γεώργιος

Tερζάκης, Α. (Πυρουνάκης.)


Πυρπάσος, Χρήστος

Μωραϊτίδης, Α. (Χριστιανισμός.)  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Χριστιανισμός.)


Πωπ, Γ

Καρυωτάκης, Κ. (Νηπενθή.)