Ναβίδης, Αρχίλοχος

            Σεφέρης, Γ. (Τελευταίος.)   -

Ναβροζίδου, Έλενα

            Ναβροζίδου, Ε.   -

Ναγόπουλος, Νίκος

            Γκούμας, Γ.   -

Νάζου, Έδλα

            Δροσίνης, Γ. (Ποίηση.)   -

Νάζου, Παναγιώτα

            Χειμωνάς, Γ. (Εχθρός  -  Πεισίστρατος.)   -

Ναθαναήλ ηγούμενος μονής Αγίου Αθανασίου

            Κομμητάς, Σ. (Ναθαναήλ.)   -

Ναθαναήλ ιερομόναχος

            Γκαλημανάς, Δ.   -

Ναθαναήλ, Παύλος

            Αλέπης, Κ. (Μεταφραστής/Labé.)   -  Αρκαδίου, Μ.   -  

Βασιλικός, Β. (Φύλλο.)   -  Βλάσσης, Λ.   -  

Γεωργιάδη-Λαμπίρη, Η. (Δύσκολες.)   -  Γεωργιάδης, Δ.   -   Γνευτός, Π.  -   Δεπούντης, Ι.   -  Δωρικός, Γ.   -  

Ελευθερίου, Μ. (Συνοικισμός.)   -   Έλληνεςκριτικοί.   -   Έλληνες λογοτέχνες (Έλληνες κριτικοί).   -  

Καβάφης, Κ. (Ποίηση/θέματα/Μέση.)  -   Καλού, Σ.   -  Κανακάρης, Α.   -   Καρούζος, Ν. (Ποιήματα.)   -  Κατζούρος, Α.   -  

Λιάσκας, Β. (Καταγωγή.)   -  

Μάναρης, Ζ.   -   Μάρκογλου, Π. (Έγκλειστοι.)   -  

Νεοελληνική Ποίηση (Ιστορία <1945>).   -  

Ξενόπουλος, Γ. (Μυστικό.)   -  

Ολύμπιος, Τ.   -  

Παναγιωτούνης, Π. (Ανθολογία  –  Σύγχρο-νη.)  -   Παναγουλόπουλος, Γ. (Εγερτήριο.)   -   Παπαδομανωλάκης, Μ.   -  Παπαθανασόπουλος, Θ. (Ιστορικά.)  -   Παυλέας, Σ. (Έλξη  –  Ωδή.)   -  

Σέττας, Δ. (Γλώσσα.)   -   Σκιαδάς, Στ.   -  

Τσαγκαράδας, Κ.   -  

Φάνος, Β.   -  

Χαλατσάς, Γ. (Άνθρωποι.)   -

Νάκας, Θανάσης

            Αποστολάτος, Μ.   -  

Βενέτης, Θ.   -  

Δοκίμιο.  -   Δραγούμης, Ι.(Μεταφραστής.)   -   Δρακονταειδής, Φ. (Μεταφραστής.)   -  

Έλληνες ποιητές (Αρχαιογνωσία).   -   Ελληνικά Δημοτικά (Γλώσσα).   – Ελύτης, Ο. (Έργο/γλώσσα).   -  

Καβάφης, Κ. (Ελληνική γλώσσα  –  Ποίηση/θέματα/πόλη  – Ποίηση/πηγές/ Baudelaire  – Ποίηση/πηγές γαλλικές  -  Πόλις.)  -   Καραβασίλης, Γ. (Ποίηση.)   -   Κάσσος, Β. (Ποίηση.)   -   Κεφάλας, Η. (Ποίηση  - Ποίηση/θέματα.)   -   Κεχαΐδης, Δ. (Θέατρο/γλώσσα.)   -   Κούρση, Μ.   -  

Λογοτεχνία (Γλώσσα  -  Ύφος).  -  

Μακρυγιάννης, Γ. (Έργο/γλώσσα.)   -   Μετάφραση (Συμπόσια-).   -   Μετάφραση στην Ελλάδα (Νεοελληνική γλώσσα  -  Eliot  –  Montaigne  -  Rabelais).   -   Μπαμπινιώτης, Γ.   -  Μπέλλου-Θρεψιάδη, Α.   -  

Νάκας, Θ.  -   Νάκου, Λ. (Βιβλιογραφικά  –  Εργοβιογραφικά.)   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Γλώσσα  - Διαφήμιση).  -   Νεοελληνική Ποίηση (Γλώσσα).   -   Νημάς, Θ.  -  

Παιδική Λογοτεχνία (Γλώσσα).   -  Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/μορφή/σχήματα   -   Ρητορικός.)   -   Ποίηση (Γλώσσα).   -  

Σεφέρης, Γ. (Έργο/γλώσσα  – Έργο/κείμενα  –  Έργο/πηγές/Eliot  –  Ιδεολογικά  – Μουσική  -  <Για την> ποίηση/γλώσσα.)   -  Σκαρτσής, Σ. (Έργο/γλώσσα.)   -   Σπανουδάκη, Ει.   -   Σπείρα.  -  

Mirambel, A. (Εργοβιο-γραφικά.)   -

Νάκη, Στέλλα

            Λογοτεχνία (Ευρωπαϊκή/ελληνική).   -

Νάκης, Ν.

            Σπαθάρης, Σ.   -

Νακοπούλου, Καλλιόπη

            Βρεττάκος, Ν. (Ελβετία.)   -

Νάκος, Γιώργος

            Ελληνικά Δημοτικά.   -  Καμπανέλλης, Ι. (Τέσσερα.)  -   Νεοελληνικό Θέατρο (Δημοτικά  - Δημοτικό).   -

Νάκου, Ειρήνη

            Αναγνωστόπουλος, Β. (Παιδική.)   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Ελληνική εκπαίδευση).   -

Νάκου, Λιλίκα

            Αλεξίου, Ε. (Προσωπικά.)   -  Ιακωβίδη-Πατρικίου, Λ. (Νάκου.)  -   Καζαντζάκη, Γ. (Προσωπικά.)   -   Καλοκύρης, Δ. (Νάκου.)   -   Νάκου, Λ. (Βιογραφικά  –  Ιακωβίδη-Πατρικίου  –  Καλοκύρης  -  Κόλαση  –  Σύντροφοι.)   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Κοινό).   -   Νιρβάνας, Π. (Εργοβιογραφικά.)   -   Παλαμάς, Κ. (Έργο/Rolland  -  Προσωπικά.)  -   Ροδάς, Μ. (Κριτική.)   -   Σπανδωνίδη, Ει.   -  Χατζίνης, Γ. (Κριτικός.)   -

Νανόιπουλος, Παναγιώτης

           Modern Greek Studies Association.   -

Νάουμ, Ιωάννα

            Βουτσινά, Α. (Λάθος.)   -   Βρεττός; Σ. (Συνέβη.)   -   Γαβρίλη, Α.   -   Καβάφης, Κ. (Έργο/ ιδεολογικά   -   Ποιητική.)   -   Παπανικολάου, Δ.   -   Σκαρίμπας, Γ. (Τρεις.)   -   Σπυροπούλου, Α.   -

Ναουμίδης, Μάρκος

            Παπαδιαμάντης, Α. (Ποίηση.)   -

Ναρ, Αλμπέρτος

            Ελληνικά Λαϊκά Τραγούδια (Θέματα).   -   Ιωάννου, Γιωργ. (Λόγος.)   -

Νάσιουτζικ, Αθανάσιος

            Αλεξίου, Ε. (Προσωπικά.)   -   Δούκαρης, Δ. (Προσωπικά.)   -   Ζακόπουλος, Ν. (Νάσιουτζικ.)   -   Τερζάκης, Α. (Ουμανιστής.)   -   Τέχνη (Βιολογία  –  Ορολογικά).  -

Νάσιουτζικ, Ζωή

           Αλεξίου, Ε. (Προσωπικά.)   -  Αυγέρης, Μ. (Προσωπικά.)   -   Πανσελήνου, Ε. (Λυρικές.)   -   Πετρόπουλος, Η. (Θεσσαλονίκη.)   -

Νάσιουτζικ, Παυλίνα

           Λογοτεχνία (Ιστορία  –  Κοινωνία -  Ορολογικά).  -   Σταμάτης, Α.   -   Σταυρακοπούλου, Σ.   -    Χειμωνάς, Γ. (Έργο.)   -   Χειμωνάς, Θ.   -

Ναστούλης, Τάκης

            Αντωνίου, Τ. (Τωρινά.)   -

Νάτσιος, Δημήτριος

            Αβραάμ, Κ.   -   Αδαμόπουλος, Δ.   -  Αδαμοπούλου, Ε.   -   Ανθήλης, Τ.  -   Αντωνίου, Ι.   -  Αποστολόπουλος, Βασ.   -  

Βαλαωρίτης, Α. (Διάκος  – Κορομάντζος.)   -   Βασιλείου, Αλέκος (Εργοβιογραφικά).   -  Βενέτης, Θ.   -   Βηλαράς, Ι. (Γράμματα.)   -  

Γεωργουσόπουλος, Κ. (Εργοβιογραφικά.)  -   Γρίβας, Στ.   -  

Δημούλης, Στ.   -   Διαμαντάρας, Χ.   -  Δρόσος, Ι.   -  

Ζαγγανάς, Τ.   -  Ζορμπά, Β.   -   Ζορμπάς, Απ.   -  Ζορμπάς, Ε.   -  

Ιωάσαφ.  -  

Καζάσης, Δ.   -   Κάιλας, Α.  -   Καραγιάννης, Θ.   -  Καρκάνης, Κ.   -   Καφούσης, Γ.   -  Κλάρας, Μπ. (Εργοβιογραφικά.)  -   Κολιαβάς-Μωλιοτάκης, Τ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Κολτσίδας, Δ.   -  Κουλούρης, Χ. (Εργοβιογραφικά.)  -   Κούτλης, Θ.   -  Κρανιώτης, Δημή-τριος.   -   Κρανιώτης, Μπ.   -  

Λιάσκας, Β. (Εργοβιογραφικά.)   -   

Μανδάλης, Κ.  -   Ματσούκας, Σ.   -   Μηχιώτης, Χ.   -  Μίχας, Στ.   -   Μιχελής, Ντ.   -   Μπακαγιάν-νη-Κασιάρα, Π.   -  Μπαρούτης, Γ.   -   Μπυλίρης, Κ.   -   Μυρεσιώτης, Γ.   -  

Νικοπούλου, Β.   -  

Οικονομίδης, Ευθ.   -  

Παπαγεωργίου, Γεωργ.   -   Παπαχριστοδούλου, Β.   -   Πολυζώης, Σ.   -  Πουγκακιώτου, Στ.   -  Πρωτοπαπάς, Ζ.   -  

Ρίζος, Π.   -  

Σακελλαρίου, Χ. (Εργοβιογραφικά.)  -   Σαντάρμης, Γ.   -  Σεγδίτσα, Κ.   -   Σιατόπουλος, Δ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Σιλέλας, Μπ.   -  Σκανάτοβιτς, Τ.   -   Σταματάκης-Λαρυμναίος, Κ.   -  

Τζωρτζοπούλου-Καρανάσιου, Π.   -  Τσακνιάς, Σ. (Εργοβιογραφικά.)  -   Τσαντήλας, Δ.   -  Τσέλος, Μπ.   -   Τσιάκα-Γιαννοπούλου, Κ.   -  

Φαλάρας, Π.   -   Φαφούτης, Δ.   -  

Χάκκας, Μ. (Εργοβιογραφικά.)  -   Χουρμούζης, Μ. (Βιογραφικά.)   -

Νάτσιος, Χριστόφορος

            Βενέζης, Η. (Νάτσιος.)   -

Νάτσιου-Ξενοπούλου, Ευθαλία

            Διάπλασις (Ιστορία  –  Λογοτεχνικά -  Ξενόπουλος).   -  Ξενόπουλος, Γ. (Αριστείο  -  Ξενοπούλου, Ευ.  -  Σπίτι.)   -   Χάρης, Π. (Νάτσιου-Ξενοπούλου.)   -

Νατσούλης, Τάκης

            Αγγελής, Β.   -  Αγγελίδου, Β.   -   Παπαλιάκου-Δημοπούλου, Δ.   -  Πρέκας, Ν.   -   Ρήττας, Δ.  -   Σταυρίδης,  Στ.   -

Ναύτης, Ο.

            Νεοελληνική Λογοτεχνία (Κύπρου/ιστορία <1936>).  -

Ναχμία, Νίνα

            Βασάλου, Μ.   -

Νεγρεπόντης, Γιάννης

            Αγγελοπούλου, Β.   -  Αλεξίου, Ε. (Προσωπικά  –  Ρωτώ.)  -  

Βαλαβάνη, Ε. (Φιλ.)   -  Βαρίκας, Β. (Κριτική.)   -   Βρεττάκος, Ν. (Ποίηση.)   -  

Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τ. (Έργο.)  -  

Ελληνικά Τραγούδια (Κείμενο).   - 

Ζακόπουλος, Ν. (Διηγήματα  – Παράξενη –  Ώρα.)  -  

Θρύλος, Α. (Ελληνικό.)   -  

Ιατρίδη, Ι. (Πυρίγονος.)   -  

Κανελλόπουλος, Π. (Προσωπικά.)   -   Καραγάτσης, Μ. (Έργο.)   -   Καρούσος, Τζ.   -  Κατσίμης, Σ. (Ποίηση.)   -   Κλιάφα, Μ. (Ας.)   -   Κοροβέσης, Π. (Ανθρωποφύ-λακες.)   -   Κωτσόπουλος, Θ. (Τραγωδία.)   -  

Λάσκαρις, Θ.   -  Λούλης, Β. (Έργο.)   -  

Μακρυγιάννης, Γ. (Έργο/πηγές.)   -   Μελισσάνθη (Ποίηση  –  Προσωπικά).  -   Μητσάκης, Β.   -  

Νάκου, Λ. (Προσωπικά.)   -   Νεγρεπόντης, Γ. (Εργοβιογραφικά.)   -  

Ράλλη-Υδραίου, Μ. (Προσωπικά.)   -   Ρίτσος, Γ. (Προσω-πικά.)   -  

Ταρσούλη, Γ. (Παιχνίδια.)   -   Τέχνη (Εξουσία).   -  

Φλώρος, Π. (Θέατρο.)   -  

Χουρμούζιος, Αι. (Ελληνική.)   -

Νεγρεπόντης, Ευριπίδης

            Ζουμπουλάκης, Σ. (Νεγρεπόντης.)   - 

Νεζερίτη, Έλλη

            Πρασίνου, Ζ.   -

Νεζερίτης, Α.

            Νεοελληνικό Θέατρο (Ελληνική Εκκλησία).   -

Νέζος, Ανδρ

            Χαριτάκης, Γ.   -

Νενεδάκης, Α.

            Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών.   -

Νενεδάκης, Λ. Ν.

            Μπουνιαλής, Μ. Τζ. (Κρητικός/εκδόσεις.)   -

Νεόφυτος, μητροπολίτης Μόρφου

            Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/επιβίωση.)   -

Νεοφύτου, Γιώργος

            Νεοφύτου, Γ.   -

Νεοφωτίστου-Ζήκα, Μαρία

            Σεφέρης, Γ. (Εργοβιογραφικά.)   -

Νεραντζής, Ιωάννης

            Βιζυηνός, Γ. (Εργοβιογραφικά.)   -

Νερουλός, Ιάκωβος Ρίζος

            Νερουλός, Ι.   -

Νέστορας

            Παλαμάς, Κ. (Έργο.)   -

Νεστορίδης, Κώστας

            Παλαμάς, Κ. (Έργο.)   -

Νέστωρ, Στέλιος

            Ζάννας, Π. (Βιογραφικά.)   -

Νήμα, Διονυσία

            Έλληνες λόγιοι (Θεσσαλίας).   -   Ερμής.  -   Εφημερίς.   -

Νημάς, Θεόδωρος

            Αβέρωφ-Τοσίτσας, Ε. (Εργοβιογραφικά.)   -  Αραβαντινός, Π.   -   Ασημακόπουλος, Α.   -  Βαρβάρης, Θ.   -   Βίρβος, Κ.  -   Γιαννούλης, Ε. (Επιστολές.)   -  Γκάγκας, Τ.   -   Γουγουλάκη, Ε.   -  Έλληνες λόγιοι (Θεσσαλίας).  -   Ερμής.   -   Εφημερίς.   -   Καζαντζάκης, Ν. (Ασκητική  – Βίος.)  -   Κλιάφα, Μ. (Δέντρο.)   -  Κόκκινος, Δ. (Εργοβιογραφικά.)  -   Κριαράς, Ε. (Γλωσσοφιλολογικά  -  Νέο.)   -  Λινάρδος, Π.   -   Μητσάκης, Κ. (Τιμητικές.)   -   Σταμέλος, Δ. (Νικηταράς.)   -   Τριανταφύλλου, Θ.   -  Τρικαλινά.   -   Χαρζηγάκης, Π.   -   Baud-Bovy, S. (Εργοβιογραφικά.)  -

Νησιώτης, Α.

            Νεοελληνικά (Ελληνική εκπαίδευση).   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Κοινό μαθητικό.).   -

Νησιώτης, Βασίλης

            Αθανασούλης, Κ. (Δυό.)   -  Βαρβιτσιώτης, Τ. (Αλφαβητάριο  -  Ξύλινο -  Χειμερινό.)   -  Δημάκης, Μ. (Σκοτεινό.)   -   Δικταίος, Α. (Πολιτεία Α’.)   -  Δούκαρης, Δ. (Πρόσωπα.)   -   Καραντώνης, Α. (Εισαγωγή στη.)   -  Καρούζος, Ν. (Επιστροφή.)   -   Λιάσκας, Β. (Άνθρωποι  –  Ύπαρξη.)   -   Νεοελληνική Λογοτεχνική Κριτική (Ιστορία <1950>).  -   Νεοελληνική Ποίηση (Ιστορία <1945>).   -   Παππάς, Ν. (Ημερολόγιο.)   -   Παυλέας, Σ. (Θαλασσινή.)   -   Ρίτσος, Γ. (Όταν  -  Σονάτα.)  -   Σαχτούρης, Μ. (Όταν.)   -

Νησιώτης, Κ.

            Βακαλόπουλος, Χ.   -  Δρακονταειδής, Φ. (Σχόλια.)  -   Ευθυμιάδη, Ν. (Αθόρυβες.)   -  Ζατέλη, Ζ.   -   Καζαντζής, Τ. (Πρωταγωνιστές.)   -  Κακίσης, Σ.   -   Καρακατσάνης, Μ.   -   Μουρτζάνος, Γ.   -   Παπασπύρος, Ν.   -  Σαραντόπου-λος, Θ.   -   Σεφεριάδη, Λ. Μ.   -  Σφακιανάκης, Α.   -   Σφυρίδης, Π. (Κούφια.)   -   Τατσόπουλος, Κ. (Κινούμενα.)   -  Φακίνος, Μ.   -   Χειμωνάς, Γ. (Ταξίδια.)   -  Χρισροδούλου, Δημήτρης (Γκισέ.)  -

Νησιώτης, Χρ.

            Ζέη, Α. (Αρραβωνιαστικιά.)   -

Νησιώτου, Ήβη

            Καβάφης, Κ. (Ποίηση/ελληνική.)   -  Κάλβος, Α. (Ποίηση/στοιχεία θρησκευτικά.)   -  Κόντογλου, Φ. (Ταξιδιωτική.)  -   Παπαδιαμάντης, Α. (Διηγήματα πασχαλινά.)   -   Σολωμός, Δ. (Έργο/ελληνική εκπαίδευση  –  Έργο/επιβίωση.)   -

Νιάνιας, Δημ.

            Αισθητική (Ιστορία).   -  Βαλαωρίτης, Α. (Έργο/στοιχεία.)  -   Κόλλιας, Σ. (Ραψωδία.)   -   Τέχνη (Κοινωνία).   -

Νιάρχος, Θανάσης

            Αδαμακόπουλος, Θ.   -   Αθανασιάδης, Τ. (Έργο.)   -   Αλεξίου, Ε. (Νιάρχος.)   -   Αναγνωστάκη, Λ. (Θέατρο.)   -   Αναγνωστάκης, Μ. (Έργο  -  ΥΓ.)   -    Αντωνιάδης, Α.   -   Αρανίτσης, Ε. (Ξενοδοχείο.)   -   Ασλάνογλου, Ν.-Α. (Ποίηση.)   -   Αυγέρης, Μ. (Έργο.)   -  

Βαβούρης, Σ. (Έργο.)   -   Βακαλό, Ε. (Εργοβιογραφικά.)   -   Βαλαωρίτης, Α. (Φωτεινός.)   -   Βαλαωρίτης, Ν. (Έργο.)   -   Βαλτινός, Θ. (Έργο.)   -   Βαρβιτσιώτης, Τ. (Ποίηση.)   -   Βαρίκας, Β. (Συγγραφείς.)   -   Βασιλικός, Β. (Έργο.)   -   Βαφόπουλος, Γ. (Έργο  –  Σελίδες.)  -   Βενέζης, Η. (Έργο  – Εργοβιογραφικά.)   -   Βιστωνίτης, Α. (Τέφρες.)   -   Βλάχος, Α. <1915> (Εργοβιογραφικά.)   -   Βρεττάκος, Ν. (Ποίηση.)   -  

Γιαννόπουλος, Αλκ. (Πεζογραφία.)   -   Γκάτσος, Ν. (Έργο.)   -   Γλέζος, Π. (Έργο – Εργοβιογραφικά.)   -  

Δημουλά, Κ. (Ποίηση.)   -   Δικταίος, Α. (Έργο  –  Ποίηση  –  Ταξίδι.)   -   Δούκα, Μ. (Έργο.)   -   Δούκαρης, Δ. (Έργο.)   -   Δούκας, Σ. (Έργο.)  -  

Εγγονόπουλος, Ν. (Έργο  –  Εργοβιογραφικά.)   -   Ελύτης, Ο. (Εργοβιογραφικά  –  Μεταφραστής/Σαπφώ.)   -  

Ζέη, Α. (Εργοβιογραφικά.)   -   Ζευγώλη-Γλέζου, Δ. (Εργοβιογραφικά.)   -    Θέατρο (Ορολογικά).   -   Θέμελης, Γ. (Έργο  –  Μονόλογος.)  -   Θεοδωρακό-πουλος, Ι. (Έλληνες.)   -   Θεοτοκά, Κ.   -   Θεοτοκάς, Γ. (Εθνική  – Ορθοδο-ξία.)  -   Θρύλος, Α. (Εργοβιογραφικά.)   -  

Ιωάννου, Γιωργ. (Έργο/πηγές/ελληνική.)  -  

Καβάφης, Κ. (Κοινωνία  – Ποίηση/ηθική.)   -   Καββαδίας, Ν. (Εργοβιογραφικά.)   -   Καζαντζάκης, Ν. (Έργο  –  Φανουράκης.)  -   Κακναβάτος, Ε. (Ποίηση.)   -   Κάλας, Ν. (Υπερρεαλισμός.)   -   Καμπανέλλης, Ι. (Θέατρο.)   -   Κανελλόπουλος, Π. (Έργο.)   -   Καραβίας, Π. (Έργο.)   -   Καραντώνης, Α. (Έργο.)   -   Καρατζόγλου, Γ.   -   Καρέλλη, Ζ. (Ποίηση.)   -   Καρούζος, Ν. (Αναμνηστική  –  Ποιήματα  – Ποίηση –  Ποιητική  -  Προσωπικά.)  -   Καρύδης, Ν. (Έως.)   -   Καστανιώτης, Θ.   -   Κατσαρός, Μ. (Ποίηση.)   -   Κόντογλου, Φ. (Βιβλιογραφικά  - Εργοβιογραφι-κά.)   -   Κοντός, Γιαν. (Ποίηση.)   -   Κουκούλας, Λ.   -   Κουμανταρέας, Μ. (Αρμένισμα  –  Έργο  –  Έργο/θέματα/ελληνική   -   Πεζογραφία/χώρος.)   -    Κούνδουρος, Ν.   -   Κύρου, Κλ. (Ποίηση.)   -   Κωσταβάρας, Θ. (Μουγγός.)   -  

Λειβαδίτης, Τ. (Προσωπικά  – Τυφλός.)  -   Λιοντάκης, Χ. (Μινώταυρος  – Υπόγειο.)  -   Λογοτεχνία (Κινηματόγραφος).   -   Λυμπεράκη, Μ. (Έργο.)   -   Μαλεβίτσης, Χ. (Δοκίμια.)   -   Μάτεσις, Π. (Έργο.)   -   Μελισσάνθη (Ποίηση).   -   Μέσκος, Μ. (Διαλογή.)   -   Μηλιώνης, Χ. (Έργο.)   -    Μιχαηλίδης, Γ. (Λαβύρινθος   -   Μύηση.)   -   Μουντές, Μ. (Προσωπικά.)   -   Μουρσελάς, Κ. (Έργο.)   -   Μπακόλας, Ν. (Έργο.)   -    Μπάρας, Α. (Προσωπικά –  Φάσεις.)  -   Μπεράτης, Γ. (Πλατύ.)   -   Μυταράς, Δ.   -  

Νέα Πορεία (Χαρακτηριστικά).   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Διασποράς  –  Ιστορία <1970>  -  Λογοτεχνικό  –  Πηγές/Γαλλική Λογοτεχνία).   -   Νεοελληνική Λογοτεχνική Κριτική (Ιστορία).   -   Νεοελληνικό Δοκίμιο (Ιστορία<1975>).   -   Νιάρχος, Θ. (Αλεξίου  –  Βιογραφικά  –  Εργοβιογραφικά –  Έρωτας.)  -   Νικολαΐδης, Α.(Έργο.)   -  

Παναγιωτόπουλος, Ι. Μ. (Έργο  –  Ερήμην  –  Σκληροί -  Ταξιδιωτική.)  -   Παπαδίτσας, Δ. (Έργο  -  Ποίηση.)  -   Παπαδόπουλος, Θάνος.   -   Παπατσώνης, Τ. (Έργο.)   -   Πατρίκιος, Τ. (Αντιδικίες  -  Ποίηση.)  -   Πεντζίκης, Ν. Γ. (Έργο.)   -   Πλασκοβίτης, Σ. (Έργο.)   -   Ποίηση (Ιστορία <1965>  -  Ιστορία <1975>  -  Κοινό).   -  

Ράλλη-Υδραίου, Μ. (Έργο.)   -   Ρίτσος, Γ. (Έργο.   -   Προσωπικά)   -  

Σαββίδης, Γ. (Προσπωπικά.)   -   Σαμαράκης, Α. (Έργο  –  Έργο/ζωή.)  -   Σαχτούρης, Μ. (Ποίηση.)   -    Σεφέρης, Γ. (Δάσκαλος -  Εργοβιογραφικά.)   -   Σιώτης, Ντ. (Καιρικές.)   -   Σπάνιας, Ν. (Προσωπικά.)   -   Στασινόπουλος, Μ. (Έργο.)   -   Στεργιόπουλος, Κ. (Έργο.)   -   Συγγραφέας (Γλώσσα).   -  

Τερζάκης, Α. (Δοκίμια  –  Ελληνική κοινωνία   -   Έργο  –  Εργοβιογραφικά  -  Κοινωνική   -   Προσωπικά.)  -   Τέχνη (Ιδεολογία  –  Κοινωνία).   -   Τσακνιά, Α.   -   Τσαρούχης, Γ.   -   Τσιρόπουλος, Κ. (Έργο  –  Προλαλήσαντες  -  Φαντάσματα.)  -  

Φιλοσοφία.   -   Φραγκίας, Α. (Έργο.)   -   Φωτέας, Π. (Έργο.)   -  

Χαραλαμπίδης, Κ. (Έργο.)   -   Χάρης, Π. (Έργο.)   -   Χατζίνης, Γ. (Έργο.)   -   Χειμωνάς, Γ. (Έργο.)   -   Χουλιαράς, Ν. (Εργοβιογραφικά.)   -  

Lacarrière, J.   -

Νιάρχος, Κωνσταντίνος

            Αισθητική (Κάθαρση).   -   Βράιλας-Αρμένης, Π. (Φιλοσοφικά.)   -   Μουτσόπουλος, Ευ. (Επιμελητής  –  Εργοβιογραφικά.)   -   Ρήγας Φεραίος (Προσωπικά).   -

Νίδερ-Κουβαρά, Τερέζα

            Βιογραφία.   -

Νίκα, Βάσω

            Παιδική Λογοτεχνία (Εκθέσεις).   -

Νίκα, Ελένη

            Νεοελληνική Λογοτεχνία (Γυναικεία/διασποράς  -  Διασποράς/Αυστραλία/ γυναικεία).   -

Νίκας, Άγγελος

            Κονδυλάκης, Ι. (Πατούχας/θέατρο.)   -

Νίκας, Γ.

            Νίκας, Γ.   -

Νίκας, Κωνσταντίνος

            Βαλέτας, Κ. (Μαγιακόφσκι  –  Σινικό/Muraglia.)   -  Βικέλας, Δ. (Λουκής  – Τριανταφύλλης.)   -  Βρεττάκος, Ν. (Έργο.)   -  

Έλληνες ποιητές (Διασποράς).   -   Ελύτης, Ο. (Ποίηση/εξωτερικό.)   -   Ιταλοελληνικά.   -   Ιωαννίδης, Κλ. (Ιστορία.)   -  

Κακναβάτος, Ε. (Έργο.)   -   Καρυωτάκης, Κ. (Βιογραφικά  –  Έργο/κείμενα.)   -   Κονδυλάκης, Ι. (Άθλιοι/Hugo.)   -  

Μαβίλης, Λ. (Μεταφραστής.)   -   Μαρτινέλης, Γ.   -  Μαστροδημήτρης, Π. (Εισαγωγή.)  -   Μαυρομιχάλη, Ρ.   -   Μετάφραση στην Ελλάδα (Tasso).   -   Μόσχος, Ευ. (Μύρο.)   -  

Νεοελληνικά (Εξωτερικό/Ιταλία  - Εξωτερικό/Ιταλία/Νεάπολη).  -   Νεοελληνική Λογοτεχνία(Διασποράς/Καλαβρία  –  Ελληνική παράδοση  -  Κείμενα).   -   Νεοελληνική Παραινετική.   -  

Παπαρρηγόπουλος, Δ. (Τριανταφύλλης.)   -  Παπαρρηγόπουλος, Κ. (Τριανταφύλλης.)  -   Πανσελήνου, Ευ. (Τελευταίος.)   -   Πατρίκιος, Τ. (Εροβιο-γραφικά.)   -   Πένθος.   -   Περί της αληθινής.   -  

Ροΐδης, Ε. (Πάπισσα/μεταφράσεις  -  Τριανταφύλλης.)   -  

Τριανταφύλλης, Κ.   -   Τριαντάφυλλος, Κωνστ.   -  

Χωραφάς. Γ.   -  

Brouwer, Fr. S. de.   -   Legrand, E. (Τριανταφύλλης.)   -   Wagner, W .  -

Νίκβας, Ντόλης

            Καμπάνης, Α. (Μελάς.)   -  Λιδωρίκης, Μιλτιάδης.   -   Μελάς, Σ. (Γέρος  –  Γέρος/Καμπάνης.)   -   Νίκβας, Ντ.   -  Παλαμάς, Κ. (Βραβείο  -  Προσωπικά.)  -

Νικήτας, Μίκης

            Στυλιανού, Π. (Νικήτας.)   -

Νικητόπουλος, Νίκος

            Παυλοστάθης, Τ.   -

Νικηφορίδης, Μπάμπης

            Μπεργαδής (Απόκοπος/φιλολογικά).   -   Σολωμός. Δ. (Madre.)   -

Νικηφόρος, Π.

            Νεοελληνική Λογοτεχνία (Θεσσαλονίκης/ιστορία).   -

Νικηφόρου, Τόλης

            Μαυρουδής, Κ. (Νικηφόρου.)   -   Νικηφόρου, Τ. (Εργοβιογραφικά  –  Μαυρουδής.)  -

Νικοκάβουρα, Αγαθή

            Βερβιτσιώτης, Ι.   -   Θιεοτόκης, Κ. (Έργο/στοιχεία.)   -   Μουστοξύδης, Α. (Γράμματα  –  Ελληνομνήμων  –  Έργο/κείμενα –  Έργο/χειρόγραφα  –  Lardin.)   -  Πετρεττίνη, Μ. Α.   -  Σολωμός, Δ. (Πόρφυρας.)   -

Νικολαΐδη, Αλίκη

            Νικολαΐδης, Ν. (Βιογραφικά.)   -

Νικολαΐδη, Έλλη

            Εθνικό Θέατρο (Χουρμούζιος).   -   Χουρμούζιος, Αι. (Εθνικό.)   -

Νικολαΐδη, Μαρία

            Νικολαΐδης, Α. (Προσωπικά.)   -

Νικολαΐδης, Αριστοτέλης

            Αντωνίου, Τ. (Ποίηση.)   -  

Βουγιουκλάκης, Γ.   -  

Δούκαρης, Δ. (Νικολαΐδης.)   -  

Έλληνες λογοτέχνες (Ελληνική γλώσσα  –  Ελληνικό γλωσσικό).   -   Ελύτης, Ο. (Κοσμοθεωρία.)   -  Εμπειρίκος, Α. (Ποίηση/ιδεολογικά.)  -  

Καβάφης, Κ. (Ποίηση/γλώσσα.)   -  Καζαντζάκης, Ν. (Εργοβιογραφικά – Κοσμοθεωρία  -  Οδύσσεια.)  -   Κάλβος, Α. (Έργο/επιβίωση  –  Ποίηση/Νεοελ-ληνική.)   -   Καρούζος, Ν. (Προσωπικά.)   -  Καχτίτσης, Ν. (Νικολαΐδης.)  -   Λογοτεχνία (Εκπαίδευση).   -  

Νεοελληνική Λογοτεχνία (Γλώσσα).   -   Νεοελληνική Ποίηση (Γυναικεία  - Ιστορία).  -   Νικολαΐδης, Α. (Βιογραφικά  – Γλώσσα  –  Δούκαρης  –  Ελληνική  –  Έργο  –  Έργο/Καχτίτσης  – Εργοβιογραφικά  –  Μεταφραστής -  <Και> ποίηση  – Ποίηση/κριτική.)   -   Νούσια, Ε.   -  

Πανσέληνος, Ασ. (Προσωπικά.)  -   Παπαδιαμάντης, Α. (Μυθιστορήματα.)   -   Ποίηση (Αφηρημένη  –  Γλώσσα).   -  

Σεβαστάκης, Α. (Κατάθεση  –  Ταξίδι.)  -   Σεφέρης, Γ. (Έργο.)   -  Σικελιανός, Α. (Έργο.)   -   Σολωμός, Δ. (Διάλογος.)   -  Συγγραφέας (Γλώσσα).   -  

Frar, K. (Έργο  –  Μεταφραστής  –  Πέτρινα.)  -

Νικολαΐδης, Γιάννης

            Μικρό.   -

Νικολαΐδης, Γιώργος

            Θρακιώτης, Κ. (Ελληνική.)   -

Νικολαΐδης, Ευθύμιος

            Διαφωτισμός (Βαλκάνια  –  Συμπόσια/Δελφοί).   -   Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Επιστήμες).   -

Νικολαΐδης, Θεοδόσης

            Ελύτης, Ο. (Ποίηση/Αρχίλοχος.)   -   Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Επιστήμες).   -

Νικολαΐδης, Ιωάννης

            Αθανασιάδης-Νόβας, Γ. (Βιογραφικά.)   -   Αθανασούλης, Κ. (Δυό  –  Εσωτερική  –  Με.)   -  Αποστολίδης, Η. (Ανθολογία των/συμπληρώματα.)   -   Γεροντικός, Α. (Ηπειρωτική  -  Προσωπικά.)  -   Γιάκος, Δ. (Πρώτος.)   -  

Δάλλας, Γ. (Κυκλοδίωκτα  –  Υπερβατική.)   -  Δόξας, Τ. (Ναυαγοί.)   -   Ενδοχώρα.  -  

Ηπειρωτικά Γράμματα.  –  Ηπειρωτική (Γεροντικός  –  Ενδοχώρα  –  Κοινό – Τζιόβας).  -  

Θωμαΐδης, Γ.   -  

Κοτζιούλας, Γ. (Γράμματα.)  -   Κουτσοχέρας, Γ. (Ελληνικές.)   -  Κυπριακά Γράμματα (Χαρακτηριστικά).  -  

Μπάρκας, Σ.   -  

Νεοελληνική Ποίηση (Ανθολογίες/Ανθολογία των/Συμπληρώματα.)   -   Νεοελληνικό Θέατρο (Ελληνική επαρχία).   -   Νικολαΐδης, Ι. (Βιογραφικά.)   -   Παπαδιαμάντης, Α. (Πάσχος.)   -   Παπαχαρίσης, Α.   -   Παρνασσός.   -   Πάσχος, Π. (Παπαδιαμάντης.)   -   Πεντζίκης, Ν. Γ. (Πεζογραφία.)   -   Περάνθης, Μ. (Αμαρτωλός  –  Έργο.)   -   Πιερίδης, Γιαγκ. (Χειμώνας.)   -  

Ρούτσος, Ν.  - 

Σαλαμάγκας, Δ. (Έργο  –  Εργοβιογραφικά/κριτική  –  Τιμητικές.)  -   Σαράλης, Γ.   -   Σάρρος, Δ.   -  Σπανδωνίδης, Π. (Θέμα  –  Σύγχρονη.)  -  

Τσιάκος, Τ.   -   Τυπάλδος, Ν.   -  

Φωτιάδου, Ε. (Στην.)   -  

Χατζής, Δ. (Ιστοριοδίφης.)   -   Χρηστοβασίλης, Χ. (Διηγήματα  - Εργοβιογραφικά.)   -   Χρυσάνθης, Κ. (Αποθεώσεις.)   -

Νικολαΐδης, Κώστας

            Αλιθέρσης, Γ. (Έργο/Νικολαΐδης  –  Νικολαΐδης  –  Νικολαΐδης/έργο  –  Προυσής  –  Τσίρκας.)   Αυλωνίτου, Λ.   -  

Γενιά του ’30 (Νικολαΐδης).  -   Γεροντικός, Α. (Δρόμος – Μεταφραστής/Lafontaine).   -  Γιανιώτισσα.   -  

Δέλφης, Φ. (Αντιηρωϊκός  –  Έργο/εξωτερικό.)   -  Δερέκα, Α.   -  

Ζαφειρίου, Λ.   -  

Ηπειρωτική (Ιταλία).   -  

Θέμελης, Γ. (Ποίηση.)   -  

Καμπέρης, Σ.   -   Καφταντζής, Γ. (Ποίηση.)   -  Κόκκινος, Δημ. (Γη/Ιταλία.)  -   Κρανιδιώτης, Ν. (Νικολαΐδης.)   -  Κραψίτης, Β. (Θεσπρωτικά  –  Προμηθέας.)  -   Μάλαμας, Λ. (Ποιητικές  -  Συνομιλία.)  -   Μάργαρης, Β. (Περί.)   -  

Νασούλης, Δ.   -  Νέα Εποχή (Αφιερώματα/Νικολαΐδης).  -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Εξωτερικό/Ιταλία).   -   Νεοελληνική Πεζογραφία (Κύπρου/ιστορία).   -   Νεοελληνική Ποίηση (Εξωτε-ρικό/Ιταλία).   -   Νικολαΐδης, Ν. (Αλιθέρσης  –  Αλιθέρσης/έργο -  Γενιά  –  Έργο/Αλιθέρσης -  Εργοβιογραφικά  - Ζωγράφος.)   -   Πεντζίκης, Ν. Γ. (Ποίηση.)   -   Πιερίδης, Γιωργ. (Τετραλογία.)   -   Προυσής, Κ. (Αλιθέρσης.)   -   Πωγωνίτης, Α.   -  

Ρούσσου, Μ.-Μ. (Τετράδια.)  -  

Σκανδάλης, Χ.   -   Σταυρινίδης, Δ.   -   Στεργιόπουλος, Κ. (Κριτικός.)   -  

Τζιόβας, Π.   -   Τσίρκας, Στ. (Αλιθέρσης  –  Αλληλογραφία.)   -  

Sangiglio, Cr.   -

Νικολαΐδης, Μελής

            Αλιθέρσης, Γ. (Κύπρος.)   -  

Ελληνικά Δημοτικά (Στοιχεία θρησκευτι-κά).  -  

Θέρος, Α. (Προσωπικά.)   -  

Ιντιάνος, Α.   -  

Καρθαίος, Κ. (Ποίηση.)   -   Κατηφόρης, Ν. (Εργοβιογραφικά.)   -  Κουκούλας, Λ.   -   Κρανιδιώτης, Ν. (Σπουδές.)   -  Κυπριανού, Χ. (Νικολαΐδης.)  -  

Λαπαθιώτης, Ν. (Πνευματική  – Προσωπικά -  A la.)   -  

Μπεκές, Ο.   -  

Νέα Εποχή (Χρακτηριστικά).   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Ιστορία).   -   Νεοελληνική Ποίηση (Κύπρου/ιστορία).   -   Νικολαΐδης, Μελ. (Βιογραφικά  – Γιορτή  –  Εργοβιογραφικά  –  Κυπριανού -  Κύπρος –  Νικολαΐδης -  Πιερίδης  – Πυλιώτης  -  Τσάτσου –  Χάρης  –  Χρυσάνθης.)  -  

Νικολαΐδης, Ν.(Εργοβιογραφικά.)   -   Νιρβάνας, Π. (Εργοβιογρα-φικά.)   -   Παπαχριστοδούλου, Πολ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Παυλίδης, Λεων.   -   Πρεβελάκης, Π. (Ηφαίστειο.)   -  

Σημηριώτης, Γ. (Εργοβιογραφικά.)   -  

Τσάτσου, Ι. (Αθηναΐς  –  Νικολαΐδης.)  -  

Χάρης, Π. (Έργο  -  Νικολαΐδης.)  -   Χρυσάνθης, Κ. (Έργο  -  Νικολαΐδης.)  -

Νικολαΐδης, Νικηφόρος

           Martinez Chacón, E.  -

Νικολαΐδης, Νίκος

            Αγγελίδης, Η.   -  Αλιθέρσης, Γ. (Νικολαΐδης.)  -   Ζιώγας, Β. (Επτά.)   -  Κριναίος, Π.   -   Λιπέρτης, Δ. (Ποιήματα.)   -   Νεοελληνικό Θέατρο (Θεσσα-λονίκη).   -   Νικολαΐδης, Α. (Στην.)   -   Νικολαΐδης, Ν. (Αλιθέρσης  –  Εργοβιογρα-φικά  -  Νικολαΐδης.)   -   Παλαμάς, Κ. (Νικολαΐδης.)   -   Πιλαβάκης, Κ.   -  Πολίτης, Φωτ. (Εργοβιογραφικά.)  -   Τραϊφόρος, Μ.(Εργοβιογραφικά.)   -   Φαντάζης, Λ.   -

Νικολαΐδης, Νίκος Σ.

            Νικολαΐδης, Ν. Σ.

Νικολαΐδης, Παναγιώτης

            Παγιάση-Κατσούρη, Ντ.   -   Πατίλης, Γ. (Αποδρομή   -   Ποίηση   -   Ποιητική.)   -  Πιερής, Μ. (Αφήγηση.)   -   Σεφέρης, Γ. (Ποίηση/θέματα/διάλογος )  -   Σινόπουλος, Τ. (Ποίηση/θέματα/διάλογος.)   -       

Νικολαΐδης, Τάσος

            Δημητριάδης, Δημ. Μ.   -   Ελληνικές Παροιμίες (Θέματα/Κρήτες).   -   Σολωμός, Δ. (Ποιητής εθνικός.)   -

Νικολαΐδου, Ιωάννα

            Λογοτεχνία (Ιδεολογία).   -   Νεοελληνικά (Εξωτερικό/Ευρώπη).   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Μεταφράσεις ισπανικές).   -   Πλασσαρά, Κ.   -  Ρεμπέτικα (Χαρακτηριστικά).  -   Τσίρκας, Στ. (Ακυβέρνητες  –  Λέσχη/πρόσωπα.)   -

Νικολαΐδου, Σοφία

            Θεοδωρίδης, Πάνος.   -  Καρυδάκης, Σ.   -   Μουρσελάς, Κ. (Πόθος.)   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Ελληνική εκπαίδευση/Ηλεκτρονικοί  -  Ηλεκτρονικοί).   -

Νικολαΐδου-Κυριακίδου, Βάνα

            Πλήθων, Γ. Γ. (Ηγεμόνα  -  Πολιτικό.)  -

Νικολάκη, Ε. Α.

            Καχτίτσης, Ν. (Ομορφάσχημη.)   -

Νικολάκη, Ελένη

            Κακναβάτος, Ε. (Ποίηση/λόγος.)   - 

Νικολακόπουλος, Λ.

            Φασουλής, Στ.   -

Νικολακοπούλου, Α.

            Βιζυηνός, Γ. (Πεζογραφία/στοιχεία.)   -

Νικολακοπούλου, Μαρία

            Λάγιος, Η. (Λαίδη.)   -

Νικόλαος πρίγκηψ

            Νικόλαος πρίγκηψ.   -

Νικολάου, Αθηνά

            Ηλιόπουλος, Χ.   -

Νικολάου, Αντωνία

            Αντί.   -

Νικολάου, Β.

            Νεοελληνική Επιθεώρηση (Ιστορία <1935>).   -

Νικολάου, Γιώργος

            Λαογραφική.   -  Νεοελληνικά Απομνημονεύματα.   -

Νικολάου, Δέσποινα

            Αδαλόγλου, Κ.   -  Δαράκη, Ζ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Θεοδώρου, Β. (Ερ-γοβιογραφικά.)   -    

Νικολάου, Δημήτριος

            Παναθήναια.   -   Σταματίου, Στ. (Έδεσσα.)   -   Χατζόπουλος, Κωστ. (Εβδομάς  –  Καλλιτέχνης  -  Παναθήναια.)   -

Νικολάου, Ηλίας

            Αθανασιάδης-Νόβας, Γ. (Ιστοριογράφος.)   -

Νικολάου, Θεοδόσιος

            Κυπριανού, Χ. (Νικολάου.)   -  Μηχανικός, Π. (Ποίηση.)   -   Μόντης, Κ. (Ποίηση.)   -   Νικολάου, Θεοδόσης.   -   Παπαδιαμάντης, Α. (Εργοβιογραφικά.)   -

Νικολάου, Θεόδωρος

            Πλήθων, Γ. Γ. (Πρόκλος.)   -

Νικολάου, Θωμάς

            Ρίτσος, Γ. (Erotika  –  Kleine -  Was.)   -   Σαμαράκης, Α. (Έργο/μετα-φράσεις  –  Reisepass.)  -  

Νικολάου, Κώστας

            Θέατρο (Θέατρο στρατευμένο  –  Θέατρο του).  -   Νικολάου, Κ.   -   Τερζάκης, Α. (Νικολάου.)   -

Νικολάου, Νίκος

            Κοραής, Α. (Φιλόλογος.)   -   Πέτροβιτς, Ν.   -

Νικολάου-Κονναρή, Αγγελική

            Μαχαιράς ,Λ. (Βιβλιογραφικά  -  Χρονικό/χειρόγραφα  -  Χρονικό/ Strambali.)   -

Νικολαρεΐζης, Δημήτριος

            Δημάκης, Μ. (Χαμένη.)   -  Καβάφης, Κ. (Ποίηση  –  Ποίηση/στοιχεία ηδονιστικά  –  Ποίηση/στοιχεία λυρικά.)   -  Καζαντζάκης, Ν. (Νικολαρεΐζης.)  -   Κάλβος, Α. (Ποίηση/ύφος.)   -  Κριτική (Κοινωνία  -  Ορολογικά).  -   Μυθιστόρημα (Ιστορία).   -   Νεοελληνική Ποίηση (Πηγές/ Όμηρος).   -   Νεοελληνικό Μυθιστόρημα (Ιστορία<1919>  -  Στοιχεία).  -   Νικολαρεΐζης, Δ.   -   Νιρβάνας, Π. (Εργοβιογραφικά.)   -   Ποίηση (Ιστορία <19ος>  -  Συμβολισμού).  -   Σεφέρης, Γ. (Έργο  -  Ποίηση/πηγές/Όμηρος.)   -  Φουτουρισμός.   -   Miller, H.  -

Νικολετσέας, Επαμεινώνδας

            Νεοελληνική Ποίηση (Ελληνική εκπαίδευση).   -

Νικολή, Λάλα

            Νεοελληνική Ποίηση (Ανθολογίες/Σοροπτιμισμού).   -

Νικολόπουλος, Γιάννης

            Αντωνίου, Τ. (Κοσμοθεωρία.)   -  Αυγέρης, Μ. (Εργοβιογραφικά.)  -   Βηλαράς, Ι. (Έργο/επι-βίωση.)   -  Σέττας, Δ. (Βιογραφικά  –  Εργοβιογραφικά.)   -  Σολωμός, Δ. (Έργο/πηγές/Βηλαράς  -  Λιονταράκης.)   -

Νικολόπουλος, Κωνσταντίνος

            Νικολόπουλος, Κ.   -  

Νικολόπουλος, Παναγιώτης

            Άμαντος, Κ. (Εις.)   -   Βιβλιοθήκες (Συμπόσια).   -   Διονύσιος ιερομόναχος.   -   Εθνική Βιβλιοθήκη (Χειρόγραφα).   -   Ίδρυμα Νεοελληνικών.   -  Καζαντζάκης, Ν. (Εργοβιογραφικά/εκθέσεις.)   -   Μαργούνιος, Μ. (Γράμματα  –  Έργο.)  -   Παπανούτσος, Ε. (Διαθήκη.)   -  Πηγάς, Μ. (Γράμματα  –  Επιστολάριο  –  Έργο/κείμενα.)   -  Τωμαδάκης, Ν. (Εργοβιογραφικά.)  -   Follieri, E.   -

Νικολόπουλος, Φίλιππος

            Βαβάλης, Π.   -  Καίσαρης, Π.   -   Κατσίνης, Μ.   -  Λογοκροσία.   -   Λογοτεχνία (Κοινωνία  -  Λογοκρισία).  -

Νικολοπούλου, Αγγελική

            Γιαννούλης, Ε. (Επιστοιλές.)   -  Δέλτα, Π. (Έργο.)   -   Μάξιμος ο Πελοποννήσιος.   -   Μυθιστόρημα (Ευρώπης).   -   Νεοελληνικό Παιδικό Μυθιστόρημα.   -   Παπαντωνίου, Ζ. (Ψηλά.)   -   Πηγάς, Μ. (Κατά.)   -   Ρύσιος, Δ.   -

Νικολοπούλου, Μαρία

            Βαλτινός, Θ. (Έργο/μορφή/μαρτυρία.)   -   Γιατρομανωλάκης, Γ. (Ανωφελές/αφηγηματική.)   -

Νικολουδάκη-Σουρή, Ελπινίκη

            Αλεξίου, Ε. (Τρίτον.)   -   Αναγνωστάκης, Μ. (Καβάφης.)   -   Αντωνίου, Δ. (Ινδίες  –  Ινδίες/Σεφέρης  –  Ποίηση/Σεφέρης  –  Σεφέρης.)  -  

Γενιά του ’30 (Ποίηση/πηγές).   -  

Εγγονόπουλος, Ν. (Μπολιβάρ  –  Μπολιβάρ/Πίνδαρος  –   Ξοανόμορφα   -   Ποίηση/πηγές.)   -  Ελύτης, Ο. (Δώδεκα  –  Έργο/ελληνική  –  Μαρίνα  – Σολω-μού.)  - 

Καβάφης, Κ. (Έγο/Αναγνωστάκης.)   -  Καζαντζάκης, Ν. (Αναφορά/Kafka  - Βίος/στοιχεία.)   -  Κάσδαγλης, Ν. (Μυθιστορήματα/χρόνος  –  Σοροκάδα  – Σπηλιάδες   -   Στον.)  -   Κονδυλάκης, Ι. (Πατούχας/ μορφή.)  -  

Μανουσάκης, Γ. (Ποίηση/θέματα/έφηβοι   -   Ποίηση/θέ-ματα/παιδιά.)   -   Σεφέρης, Γ. (Αντωνίου  –  Άρνηση  -  Γάτες.)   -  

Ταχτσής, Κ. (Λίγες.)   -   Τσιάτσικας, Θ.   -  Τσίρκας, Στ. (Έργο.)   -  

Χαριτάκη-Καψωμένου, Α.   -

Νικολούδη, Στέλλα

            Κιτρομηλίδης, Π. (Tradition.)   -

Νικολούδης, Η.

            Ηλιού, Η.   -

Νικολούδης, Θ.

            Νεοελληνική Λογοτεχνία (ΕλληνικόΚράτος).   -   Νιρβάνας, Π. (Έργο.)   -   Παπαντωνίου, Ζ. (Προσαωπικά.)   -

Νικολούδης, Ιωάννης

            Τζιόβας, Φ.   -

Νικολούδης, Νίκος

           Woodhouse, Chr. M.  -

Νικόπουλος, Ν.

            Χριστοφιλάκης, Γ.   -

Νικόπουλος, Νάσος

            Αναγνωστάκη, Λ. (Ήχος  –  Κασέτα.)  -   Ανδρεόπουλος, Β.   -  Αρμένης, Γ.   -  

Γαρίδης, Κ. (Έργο.)   -  Γεράνης, Σ. (Ποίηση.)   -   Γρηγόρης, Γ. (Έργο/ ήθος.)   -  Γρηγοριάδου-Σουρέλη, Γ. (Αγέρας.)  -  

Διαλεγμένος, Γ. (Σε.)  -   Διαμαντόπουλος, Β.   -  

Ευθυμιάδης, Μ.   -  

Ζιώγας, Β. (Βουνό  –  Γάμοι – Θέατρο  –  Χρωματιστές.)  -  

Θέατρο (Κριτική).   -   Θεοδωράκης, Μ. (Τραγούδι.)   -   Θωμόπουλος, Α.   -   Καζαντζάκης, Ν. (Βούδας  -  Χριστόφορος.)  -   Καϊτατζής, Π.   -   Καμπανέλλης, Ι. (Κάτι –  Μπαμπάς  –  Οδυσσέα  –  Τέσσερα.)  -  Καρράς, Στρ.   -   Κεχαΐδης, Δ. (Πανηγύρι.)   -   Κορδάτος, Δ.   -   Κορνάρος, Β. (Ερωτόκριτος/θέατρο.)   -   Κόρρες, Μ. (Επικίνδυνο  –  Οίκος.)  -  

Λιτινάκη, Δ.   -  

Μανιώτης, Γ. (Σύζυγοι  -  Τάξις.)  -   Μάνος, Δ.   -   Μάρκαρης, Π. (Σκοτώνουν.)   -   Μάτεσις, Π. (Μικροαστικό.)   -   Μητσάκης, Β.   -   Μούλιος, Φ. (Χωρίς.)   -   Νεγρεπόντης, Γ. (Καμπαρέ.)   -   Νεοελληνικό Θέατρο (Ιστορία <1945>  -  Ιστορία <1977>  -  Κάτι).   -  

Ξενόπουλος, Γ. (Ποπολάρος.)   -  

Παναγιωτόπουλος, Α.   -   Πατατζής, Σ. (Δον.)   -   Πέγκλη, Γ. (Ποίηση.)   -   Ποίηση (Κοινωνία).   -   Ποντίκας, Μ. (Γάμος.)   -  

Ραγκαβής, Α. (Κουτρούλη.)   -   Ρίτσος, Γ. (Χρυσόθεμις.)   -  

Σεβαστίκογλου, Γ.   -   Σκαρίμπας, Γ. (Ήχος.)   -   Σκούρτης, Γ. (Παιχνίδι.)   -   Τέχνη (Κριτική).   -  Τσικληρόπουλος, Μπ. (Κύριος.)  -   Τσιφόρος, Ν. (Κοροϊδάκι.)   -  

Φώσκολος, Μ. (Φορτουνάτος.)  -  

Χατζηδάκης, Γ.   -  Χορτάτσης, Γ. (Ερωφί-λη.)   -   Χρυσούλης, Γ. (Μαγικό.)   -

Νικόπουλος, Παναγιώτης

            Γαλάντης, Γ. (Νικόπουλος.)   -   Νικόπουλος, Ν. (Κρίσεις.)   -

Νικοπούλου, Ηρώ

            Νικόπουλος, Ν., (Προσωπικά.)   -

Νικοπούλου, Μυροφόρα 

            Νικόπουλος, Ν. (Κρίσεις.)   -

Νικορέτζος, Δημήτρης

            Αβέλλιος, Α.   -   Άγρας,Τ. (Βιογραφικά  –  Φρέρης.)  -   Αθανασιάδης, Τ. (Από  –  Μεσαιωνικό.)   -   Αθανασιάδης-Νόβας, Γ. (Βιογραφικά.)   -   Αναστασιάδης, Γεωργ.   -   Αναστασιάδης, Τ.   –   Ανδρικόπουλος, Γ. (Στ’.)   -   Ανωβολιώτης, Γ.   -  

Βαγενάς, Ν. (Στέφανος.)   -   Βαρβιτσιώτης, Τ. (Ποίηση.)   -   Βαφόπουλος, Γ.(Εργοβιογραφικά.)   -   Βότση, Ο. (Καιρός.)   -   Βρεττάκος, Ν. (Ποίηση  –  Προσωπικά.)  -  

Γαβριήλ-Τριανταφύλλου, Ν.   -   Γκάτσος, Ν. (Έργο.)   -   Γυναικεία.   -  

Δημούλης, Στ.   -  

Εθνική Βιβλιοθήκη (Λειτουργία).   -   Έλληνες λογοτέχνες (Ελληνικά).   -   Έλληνες ποιητές (Τιμητικές).   -    Ελληνικά λογοτεχνικά (Έλληνες).   -   Ελύτης, Ο. (Ποίηση.)   -   Ευτυχίδου-Καλλιαμπέτσου, Χ.   -  

Ζαδές, Δ. (Ποιήματα.)   -   Ζευγώλη-Γλέζου, Δ. (Αγέρινη.)   -  

Ηλιοπούλου-Ζαχαροπούλου, Ε.   -  

Θεοδοσάκης, Μ.   -  

Ιωαννίδης, Κώστας.   -  

Καβάφης, Κ. (Ποίηση/Παλαμάς.)   -   Καββαδίας, Ν. (Έργο/γλώσσα  -   Ποίηση/ μετρική  –  Προσωπικά.)  -   Κακλαμανάκη, Ρ. (Πτήση.)   -   Καμβύσης, Ν.   -   Καραγάτσης, Μ. (Έργο/στοιχεία.)   -   Καραντώνης, Γιωργ. (Πανοράματα.)  -   Καρούζος, Ν. (Ποιήματα.)   -   Κάρτερ, Γ. (Βιολογία.)   -   Καρυτινού, Σ.   -   Κασίμης, Σ.   -   Κατσουλού, Μ.   -   Κιτσίκης, Δ.   -   Κολιαβάς-Μωλιοτάκης, Τ. (Ποίηση  –  Στην.)  -   Κόπανος.   -   Κουλούρης, Γ.   -   Κουλούρης, Χ. (Ηφαίστιο.)   -   Κοφινιώτης, Κ.   -   Κριτική (Ορολογικά).  -   Κυριακόπουλος, Α.   -  

Λαζανάς, Β. (Εν.)   -   Λαζάρου,Σ.   -   Λομπιάνκο, Μ.   -   Λουκίδου, Ευ.-Α.   -   Μαϊστράλης, Κ.   -   Μαυρίδης, Α. -    Μελισσάνθη (Ποίηση).   -   Μητσάκης, Μ. (Φίλημα.)   -   Μόσχος, Ευ. (Ξεκίνημα.)   -   Μπούτου, Τ.   -   Μυριβήλης, Σ. (Πεζογραφία/στοιχεία  –  Προτομή.)  -  

Ναυτική.   -   Νέα Εστία (Ιστορία).   -    Νεοελληνικά (Εξωτερικό/Τουρκία).   -    Νεοελληνική Λογοτεχνία (Λογοτεχνικά βραβεία/δήμου Σαλαμίνας).   -  

Νεοελληνική Λογοτεχνική Κριτική (Ιστορία).  -   Νεοελληνική Ποίηση (Μεταμοντερνισμού).  -   Νικολαΐδης, Α. (Ερωφάντα.)   -   Νικορέτζος, Δ.

 -  

Ξεκίνημα.   -   Ξενόπουλος, Γ. (Φρέρης.)   -  

Ουράνης, Κ. (Προσωπικά.)   -  

Παλαιόλογος, Κ.   -   Παλαμάς, Κ. (Ποίηση/Καβάφης.)   -   Παλλάντιος, Μ. (Απλά.)   -   Πάλλης, Α. (Αμάλθεια.)   -   Παπαθανασίου-Καραπάνου, Ν.   -   Παπαθανασόπουλος, Θ. (Ίσκιος.)   -   Παπαχρήστου-Πάνου, Ε.(Περισυλλογή.)   -   Παππά, Λ. (Ξενοδοχείο  –  Ποιήματα.)   -   Πάσχος, Π. (Λευκοπηγή.)   -   Παυλάτος, Γ.   -    Παυλέας, Σ. (Λυρικές.)   -   Πηγαδιώτης, Κ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Πίλλας, Α. (Αλάβαστρον.)   -   Ποίηση (Κοινωνία  –  Κριτική  –  Ορολογικά).  -  

Ποιητής (Χαρακτηριστικά).   -   Πορφύρας, Λ. (Εργοβιογραφικά  –  Ποίηση.)  -   Ραφτόπουλος, Γ.   -    Ρίτσος, Γ. (Ιδεολογικά.)   -  

Σαβίνα, Ζ.   -   Σαλπαδήμου, Ν.   -  Σκανάτοβιτς, Τ. -   Σκίπης, Σ.(Εργοβιογραφι-κά.)   -   Σουρής, Γ. (Ρωμηός.)   -   Σταυρινός-Οικονομίδης, Γ. -   Στογιαννίδης, Γ. (Εν.)   -  

Τσαπάλης, Χρ.   -   Τσάτσου, Ι. (Φως.)   -  

Φερούσης, Δ.  -   ΦιλολοιγικήΠρωτοχρονιά.   -   Φρέρης, Β.   -   Φωκάς, Ν. (Στον.)   -  

Χάρης, Π. (Νικορέτζος  –  Ξεκίνημα  –  Πεζογραφία  –  Τελευταία.)   -   Χουρμουζιάδης, Γ. (Τιμητικές.)   -   Χρόνης, Χ.   -   Χρυσάνθης, Κ. (Τραγούδια.)   -    Χωριανόπουλος, Μ.   -

Νικορέτζος, Ν.

            Δέφνερ, Ο. (Νυχτολούδουδο.)   -   Κοκόροβιτς, Κ.   -  Μαυρομιχάλη, Ρ.   -   Μόσχος, Ευ. (Παράλληλοι.)   -  Ορφανουδάκης, Γ.   -   Παναγουλόπουλος, Γ. (Επόμενη.)   -  Τσαρνά, Θ.   -

Νίκου, Βαγγέλης

            Κορδάτος, Γ. (Γιαννόπουλος.)   -

Νίντας, Μπάμπης

            Αθανασούλης, Κ. (Με.)   -  Ανθέμης, Φ.   -  

Βαλιούλης, Σ. (Πικρά.)   -  Βότση, Ο. (Αγέρινα.)   -  

Γαρίδης, Κ. (Δύσκολες.)   -   Γιαλουράκης, Μ. (Σινά.)   -   Γκοσιόπουλος, Τ.   -   Δεδούσης, Β. (Εργοβιογραφικά.)   -   Διαλεισμάς, Φ.   -  Δρούγκας, Α.   -  

Ζαδές, Δ. (Γιάννης.)   -  Ζαλοκώστας, Γ. (Ποίηση.)   -   Ζιτσαία, Χ. (Τραγούδια.)   -  

Θεοφάνους, Κ.   -  

Κάζογλης, Α.   -  Καρακάλου-Καρανικόλα, Λ.   -   Καράμπελας, Ν.   -  Καρέλλη, Ζ. (Κασσάνδρα.)   -   Κάσης, Κ.  -   Κατσίμης, Σ. (Νάρκισσος.)   -  Κόκκινος, Δημ. (Χέρια.)   -   Κορίδης, Γ.  -   Κορνάρος, Β.(Ερωτόκριτος/θέατρο.)   -   Κούλης, Β.  -   Κραψίτης, Β. (Τραγούδι.)   -  Κωσταβάρας, Θ. (Αναβίωση.)  -  

Μαιναλιώτης, Γ.   -  Μαϊστράλης, Κ.   -  Μάναρης, Ζ.  -   Μάρας, Σ.   -  Μητσάκης, Μ. (Πεζογραφία.)  -   Μουζάκη, Μ. (Κήποι.)   -  Μπακόλας, Ν. (Μην.)   -   Μπαλή, Τ.  -   Μπούμη-Παπά, Ρ. (Ρόδο.)   -  Μπούμης, Ι.-Η.   -   Μυλωνογιάννης, Π.   -  

Νεγρεπόντης, Γ. (Πρόσωπα.)  -   Νεοελληνική Λογοτεχνική Κριτική (Ιστορία <1950>).   -   Νεοελληνική Πεζογραφία (Ιστορία<1930>).   -   Νίντας, Μπ.  -   Πάλλης, Α. (Μεταφραστής.)   -  

Παναγιωτούνης, Π. (Δυό  –  Θαλασσινά  –  Πάντα –  Ώρες.)  -   Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο.)   -   Παλαλάς, Η. (Μεταφραστής/Σοφοκλής.)   -   Παπαπαναγιώτου, Κ.   -   Παπάς, Αλκ.   -  Παραφεντίδου, Α.   -   Παρθένης, Α.   -  

Σκαρίμπας, Γ. (Βατερλώ.)   -   Σκιαδάς, Στ.   -   Σταμέλος, Δ. (Ρουμελιώτικο.)   -   Ταβερνάρη, Λ.   - Ταρσούλη, Α. (Περάσματα.)   -    Τριαντάφυλλος, Π.   -  Τσακιρόπουλος, Α.   -   Τσιάμης, Μ. (Φως.)   -  

Φωτιάδης, Θ.   -  

Χάρης, Π. (Νίντας.)   -   Χατζοπούλου-Καραβία, Λ. (Αναβαθμοί.)   -   Χιονίδης, Ν.   -  Χορτάτσης, Γ. (Γύπαρης/θέατρο.) Χριστοφή, Γ.   -   Χρυσάνθης, Κ. (Μικρές.)   -

Νιρβάνας, Παύλος

            Ανθολογίες.   -  Αφεντούλης, Θ.   -  

Βαλαωρίτης, Α. (Βίος  –  Εργοβιογραφικά.)   -  Βαλταδώρος, Γ.   -   Βάρναλης, Κ. (Φως.)   -  Βιογραφία.   -   Βλαστός, Πέτρος (Ζωής).   -   Βλαχογιάννης, Γ. (Νιρβάνας.)   -   Βλάχος, Α. <1838> (Έργο).   -  Βουτυράς, Δ. (Διηγήματα.)   -   Βώκος, Γ.  -  

Γαβριηλίδης, Β. (Έργο.)   -  Γιαννόπουλος, Π. (Ελληνική κοινωνία  –  Ελληνική παράδοση  –  Θάνατος  –  Προσωπικά.)  -   Γιοφύλλης, Φ. (Φαρμακωμένη.)   -  Γρυπάρης, Ι. (Μεραφραστής/Αισχύλος -  Ποίηση.)   -  

Δάφνης, Στ. (Πατριωτικό.)   -   Δελής, Γ. (Απάνεμα   –  Σύννεφα.)  -   Δημητρακόπουλος, Π.   -   Δροσίνης, Γ. (Προσωπικά.)   - 

Εθνικό Θέατρο (Ιστορία).   -   Έλληνες λογοτέχνες (Ακαδημαϊκοί  –  Έλληνες εκδότες  –  Ελληνικό κοινό  –  Ζήτημα  – Νέοι/κοινό).   -   Επισκοπόπουλος, Ν. (Διηγήματα  –  Έργο  –  Προσωπικά.)  -   Εστία.   -  

Ζαμπέλιος, Ι. (Μήδεια.)   -   Ζουφρές, Γ.  -  

Ηλύσια.   -  

Θέατρο (Κινηματογρά-φος).   -  

Καβάφης, Κ. (Ποίηση.)   -   Καΐρης, Θ. (Ελληνική κοινωνία.)   -   Καμπάς, Ν.  -   Καμπούρογλου, Δ. (Αθήνα  –  Έργο.)  -   Καμπύσης, Γ. (Στα.)   -   Κανελλής, Μ.   -  Καρκαβίτσας, Α. (Έργο.)   -   Κριτική (Ορολογικά).   -   Κρυστάλλης, Κ. (Έργο/κοινό.)   -  

Λαπαθιώτης, Ν. (Μανιφέστο.)   -   Λογοτεχνία (Ελληνικό κοινό  –  Κοινό  – Κριτική  -  Λογοκλοπία).  -   

Μαλακάσης, Μ. (Κυρά.)   -   Μάνος, Κ.   -  Μαρκοράς, Γ. (Ποίηση.)   -   Μελάς, Σ. (Έργο.)   -   Μενάρδος, Σ. (Έργο.)   -   Μωραϊτίδης, Α. (Προσωπικά.)   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Ελληνική κοινωνία  –  Κοινό  – Μεταφράσεις  - Χριστουγεννιάτικη).   -   Νεοελληνική Λογοτεχνική Κριτική (Ιστορία <1929>).  -   Νεοελληνική Ποίηση (Ιστορία<1919>).   -   Νεοελληνικό Χρονογράφημα.   -   Νικόλαος πρίγκιψ.   -   Νιρβάνας, Π. (Βαλταδώρος  –  Βιογραφικά  –  Βλαχο-γιάννης  -  Ελληνική –  Έργο/ιδεολογικά  –  Εργοβιογραφικά -  Ξένο  –  Προσωπικά  –  Χατζόπουλος -  Annunzio.)  -   (Ο) Νουμάς (Ιστορία).   -  

Ξενόπουλος, Γ. (Έργο  –  Εργοβιογραφικά.)   -  

Παιδική Λογοτεχνία (Κοινό).   -   Παλαμάς, Κ. (Ασάλευτη  –  Δωδεκάλογος –  Πεζοί  – Προσωπικά  -  Τρισεύγενη.)  -   Πάλλης, Α. (Μεταφραστής  –  Μεταφραστής/ Όμηρος  –  Προσωπικά.)   -   Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο  –  Εργοβιογραφικά  – Νέον  -  Προσωπικά.)  -   Παράσχος, Κλ. (Δρέψατε.)   -   Παρρέν, Κ.   -  Πεζογραφία (Περιοδικά).   -   Πολέμης, Ι. (Χειμώνανθοι.)   -   Πολίτης, Φωτ. (Νεοελληνικό.)   -   Πορφύρας, Λ. (Εργοβιογραφικά  -  Προσωπικά.)   -   Προβελέγγιος, Α. (Έργο.)   -  

Ραγκαβής, Κ.   -   Ραυτόπουλος, Π.   -  

Σκόκος, Κ.   -   Σολωμός, Δ. (Προτομή  -  Σπίτι.)   -   Στρατήγης, Γ. (Έργο.)   -   Τανάγρας, Α.   -   Τέχνη (Κοι-νωνία).   -   Τέχνη <Αθήνα>.   -  Τσοκόπουλος, Γ.   -  

Φουτουρισμός.   -  

Χατζόπουλος, Κ. (Φαρσέρ.)   -   Χρηστομάνος, Κ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Χρονογράφημα.   -  

Lebesgue, Ph. (Έργο/Ελλάδα.)   -   Moréas, J. (Ποιητής.)   -

Νιτσιάκος, Βασίλης

            Ελληνικά Δημοτικά (Γαμήλια).   -

Νιτσόπουλος, Μηνάς

            Γαλάντης, Γ. (Νιτσόπουλος.)   -

Νίτσος, Κώστας

            Ιωάννου, Γιωργ. (Μεγάλη.)   -   Μινωτής, Α.  -   Νίτσος, Κ. (Μινωτής.)   -

Νιφτανίδου, Χαρούλα (Θεοχαρούλα)

            Γώγου, Κ.   -  Πεντζίκης, Ν. Γ. (Ποιητική.)  -   Συγκριτική (Ορολογικά).   -   Φαρίνου-Μαλαματάρη, Γ.   -

Νόλλας, Δημήτρης

            Βαλτινός, Θ. (Τρία.)   -  Καζαντζής, Τ. (Προσωπικά.)  -   Κατσουρός, Φ.   -  Λογοτεχνία (Γλώσσα).    -   Νόλλας, Δ. (Έργο/Ελληνικό  –  Εργοβιογραφικά  – Μικρά –  Ποίηση  – Φωτεινή.)   -   Παπαδημητρακόπουλος, Η. (Έργο.)   -   Παπαδιαμάντης, Α. (Ελληνική κοινωνία.)   -   Ραπτόπουλος, Β. (Εργοβιογραφικά.)   -   Συγγραφέας (Συγγραφικά).   -

Νομικός, Ανδρέας

           Γιατρομανωλάκης, Γ. (Ανωφελές.)   -  Ελληνικά Μοιρολόγια (Θέματα).  -   Θέατρο (Κείμενο).   -   Κιουρτσάκης, Γ. (Σαν.)   -   Μαραγκόπουλος, Α. (Οδηγίες.)   -  Σκαρτζής, Σ . (Σώμα.)   -   Σολδάτος, Γ.   -  Χωμενίδης, Χρ.   -

Νομικός, Νίκος

            Παπαδιαμάντης, Α. (Βιογραφικά.)   -

Νομικός, Πέτρος

            Κανελλής, Μ.   -  Ουράνης, Κ. (Ιδεολογικά.)   -

Νομικός, Χ. Α.

            Καβάφης, Κ. (Προσωπικά.)   -

Νόνικας, Σπύρος

            Βαλσαμάκης, Π.   -   Δοκίμιο.   -   Ελύτης, Ο. (Δυτικά.)   -   Τέχνη (Κριτική).   -

Νορ, Π.

            Σιδέρης, Γ. (Προσωπικά.)   -

Νοταράς, Αλέξης

            Νεοελληνική Λογοτεχνία (Εξωτερικό/Αγγλία).   -

Νοταράς, Σπύρος

            Αναγνωστάκης, Μ. (Αντιδογματικά.)   -

Νοτάρης, Ιωάννης

            Νεοελληνική Λογοτεχνία (Λογοτεχνικά βραβεία/Ακαδημ.).   -   Νεοελληνική Ποίηση (Θέματα/ Μελάς).   -  Νοτάρης, Ι.   -   Παλαμάς, Κ. (Παύλος.)   -  Πετσάλης-Διομήδης, Θ. (Τέσσερις.)  -   Τερζάκης, Α. (Νόταρης.)   -

Νοτόπουλος, Δημήτριος

            Ακριτικά (Θέματα/Διγενής/θάνατος).   -   Ελληνικά Δημοτικά (Διασποράς  –  Δωδεκανήσου).   -

Νούαρος, Ανδρέας

            Ελληνικά Παραμύθια (Κάουρας).   -

(Ο) Νουβίας Άνθιμος

            Οικονόμος ο εξ Οικονόμων, Κ. (Κανονολόγος).   -

Νούκας, Κωνσταντίνος

           Tonnet, H.   -

Νούκας, Στέφανος

            Νούκας, Στ.   -

Νούκιος, Νίκανδρος

            Νούκιος, Ν.   -

Νούλας, Βασίλης

            Νούλας, Β.   -  Παπακώστας, Γ.   -

Νούλας, Κωνσταντίνος

            Βαλούκος, Σ.   -  Γιαννόπουλος, Στ.   -   Γκουρογιάννης, Β.   -  Καισαρίδης, Γ.   -   Καραγάτσης, Μ. (Κριτική.)   -  Καστρινάκη, Α. (Όρια.)   -   Κουμανταρέας, Μ. (Δυο.)   -  Μακρής, Ευ.   -   Μπακονίκα, Α.   -   Πολίτης, Κ. (Μάρκο.)   -   Σολδάτος, Γ.   -

Νουμίδης, Νίκος

            Νεοελληνικό Θέατρο (Θεσσαλονίκη).   -

Νουνανάκης, Χρίστος

            Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια (Μικρού).   -

Νούσης, Δ.

            Ελληνικές Παροιμίες (Κύπρου/ψυχαναλυτικά).   -

Νούσια, Έλενα

            Αλεξάκης, Ο.   -   Βλαβιανός, Χ. (Άγγελος.)   -   Δαράκη, Ζ. (Ώσαν.)   -   Ελύτης, Ο. (Στον.)   -   Ηλιόπουλος, Χ.   -   Λάμπρου, Α.   -  Λογοτεχνία (Ελληνική εκπαίδευση  - Μεταφράσεις).   -   Μετάφραση στην Ελλάδα (Hölderlin).   -   Νεοελληνική Παιδική Λογοτεχνία (Γερμανική).   -   Νικολαΐδης, Α. (Μεταφραστής.)   -   Νικολούδη, Στ.   -  Νούσια, Ε.   -   Παγουλάτος, Α.   -  Ποίηση (Ορολογικά).   -

Νούσσας, Ι.

            Χάρης, Π. (Νούσσος.)   -

Νούτσος, Παναγιώτγης

            Αναγνωστάκης, Μ. (Ποίηση/κριτική.)   -  Αργυροπούλου, Ρ.   -   Βούλγαρης, Ευ. (Έργο/Νεοελληνική  –  Έργο/πηγές  –  Λογική.)  -   Βράιλας Αρμένης, Π. (Κοσμοθεωρία.)   -  

Δάλλας, Γ. (Ποίηση/θέματα/σφαγή.)   -  

Έλληνες λόγιοι (Επτανήσου).   -  Ελύτης, Ο. (Ρήμα  –  Υπερρεαλισμός.)   -   Επιθεώρηση Τέχνης (Λαμπρίδης).   -  

Θεοτόκης, Κ. (Δημοτικισμός  –  Σοσιαλιστικόν –  Σοσιαλιστικός.)   -  

Κάλας, Ν. (Υπερρεαλι-σμός.)  -   Καρυωτάκης, Κ. (Έργο/Ελληνική Αριστερά.)   -   Κιτρομηλίδης, Π. (Ιώσηπος.)   -  Κόντογλου, Φ. (Θάλασσα.)   -   Κοραής, Α. (Γαλλικός  – Ελληνική κοινωνία  -  Κοινωνία.)  -   Κυριαζόπουλος, Σ. (Εργοβιογραφικά  –  Φιλόσοφος.)  -  

Λαμπρίδης, Μ. (Επιθεώρηση  –  Μαρξιστικό.)  -  

Μαβίλης, Λ. (Ελληνική.)   -  Μαυροκορδάτος, Ν. (Cicero.)   -   Μετάφραση (Κοινό  - Ορολογικά  -  Πρωτότυ-πο).  -   Μοισιόδαξ, Ι. (Απολογία/θέματα – Βούλγαρης.)  -  

Νεοελληνική Λογοτεχνική Κριτική (Αριστεράς).   -   Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Εθνική  -  Πηγές/ Wolff -  Χαρακτηριστικά).   -   Νούτσος, Π.   -  

Παμπλέκης, Χ.   -   Παπανούτσος, Ε. (Έργο/πηγές.)   -   Ποίηση (Κοινό).   -   Πολυλάς, Ι. (Πολιτικός.)   -  

Ρήγας Φεραίος (Ελληνική κοινωνία  –  Νέα πολιτική).   -  

Σικελιανός, Α. (Έργο/κοσμοθεωρία   -   Έργο/Νεοελληνική.)   -  

Τερζάκης, Α. (Νούτσος.)   -  

Χατζής, Δ. (Ελληνική  –  Έργο/ιδεολογικά.)   -  Χατζόπουλος, Κ. (Ιδεολογικά.)  -   Χριστόδουλος.   -

Νούτσος, Χαράλαμπος

            Βούλγαρης, Ευ. (Έργο/Μοισιόδακας.)   -   Μοισιόδακας (Βούλγαρης).   -

Νουχάκης, Γιάννης

            Παλαμάς, Κ. (Τρισεύγενη.)   -

Νταή, Παναγιώτα

            Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Σχολικές).   –

Νταϊφά, Έλγκα

            Καζαντζάκη, Ε. (Καζαντζάκης.)   -   Καζαντζάκης, Ν. (Καζαντζάκη, Ε.)   -

Νταΐφας, Κ.

            Ελληνικά Μοιρολόγια (Μάνης).   -

Ντάλης, Σωτήρης

            Κιτρομηλίδης, Π. (Tradition.)   -  Μητρόπουλος, Δ.   -   Μπασαντής, Δ.   -   Νεοελληνικό Θέατρο (Ερμούπολη).   -   Σπουρδαλάκης, Χρ.   -

Ντάλιας, Χρ.

            Σολωμός, Δ. (Ελληνίδα.)   -

Νταλτογιάννη, Αναστασία

            Αθανασιάδης-Νόβας, Θ. (Βιβλιογραφικά.)   -

Ντανόπουλος, Δημήτρης

            Νεοελληνική Παιδική Λογοτεχνία (Θέματα/Θεσσαλία).   -

Ντάνος, Κώστας

            Μπούμη-Παπά, Ρ. (Εργοβιογραφικά.)   -

Ντανούρα, Ελευθερία

            Αναγνωστάκης, Μ. (Εργοβιογραφικά.)  -

Νταντινάκης, Κώστας

            Βογιατζόγλου, Β. (Έργο.)   -  Κρανάκη, Μ.   -   Μανουσάκης, Γ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Πολυδούρη, Μ. (Εργοβιογραφικά.)_   -   Χριστιανόπουλος, Ντ. (Ποίηση.)   -   Volkovitch, M.  -

Νταουσάνης, Αθανάσιος

            Νταουσάνης, Α. (Χάρης  –  Χατζηφώτης.)  -   Χάρης, Π. (Σανς.)   - Χατζηφώτης, Ι. (Νταουσάνης.)   -

Ντάτση, Ευαγγελή

            Μακρυγιάννης, Γ. (Έργο.)   -   Παραμύθι (Propp).   -

Ντεγιάννης, Γιάννης

            Ζακόπουλος, Ν. (Ντεγιάννης.)   -  Ντεγιάννης, Γιαν.   -   Σκαρίμπας, Γ. (Χαλκίδα.)   -   Στασινόπουλος, Μ. (Έργο.)   -

Ντέλλα, 'Όλγα

           Γεωργούσης, Γ. (Ποίηση   -   Ποίηση/Kohler.)   -   Παπαδιαμάντης, Α. (Εργοβιογραφικά.)   -  

Ντελλής, Αχιλλέας

            Γενιά του ΄30 (Κινηματογράφος.)   -  

Ντελόπουλος, Κυριάκος

            Βαμβουνάκη, Μ. (Χρονικό.)   -  Βασιλικός, Β. (Πορτραίτα.)  -   Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Σχολικές).   -  

Γιαννουλόπουλος, Κ.   -  

Δούνιας, Μ.   -  

Καβάφης, Κ. (Ποίηση/τόποι.)   -   

Λογοτεχνία (Θέματα/παιδιά.)   -  

Μεριά, Σ.  -   Μετάφραση στην Ελλάδα (Παιδικής).   -  

Νεοελληνική Λογοτεχνία (Βιβλιογραφικά).   -   Νεοελληνική Παιδική Λογοτεχνία (Κοινό).   -   Νεοελληνικό φιλολοικό.   -   Ντελόπουλος, Κ. (Βιογραφικά  – Ελληνικά  –  Νεοελληνικά/προσθήκες   -  Παιδικά   -   Παντελάκης.)   -  

Παιδική Εφημερίς.   -   Παιδική Λογοτεχνία (Ελλάδα/βιβλιογραφικά   – Ελλάδα/ διασκευές  –  Ελλάδα/εικονογράφηση   -   Ελλάδα/Ελληνικό κοινό – Ελλάδα/πρόλογοι   -   Ελλάδα/Schmid   -   Ελλάδα/Schmid/βιβλιογραφικά   -   Ελληνικό Κράτος  –  Ιστορία <19ος>   -   Κοινό –  Ορολογικά).  -   Παναγιώτου, Ν. (Κυπριακή.)   -  Πανταζής, Δ.   -   Παντελάκης, Ν .   -  

Σαμαράκης, Α. (Προσωπικά.)   -  Σαρδελής, Κ. (Ανθολόγιο.)   -   Σαρρή, Ζ. (Νικητές.)   -  Σταυροπούλου, Ε.-Λ.   -  

Dewey, M.  -

Ντεμίρη, Εριφύλη

            Νικολαΐδης, Α. (Στην.)   -

Ντεμίρη, Χριστίνα

           Αθηναϊκά Γράμματα.   -   Αιολικός Αστήρ.   -   Αιολίς.   -    Αλεβεβάν.   -   Αλεξίου, Σ. <1921> (Εργοβιογραφικά.)   -   Αναγνωστική Εταιρία.   -  Ανδριώτης, Ν. (Εργοβιογραφικά.)   -  

Ντεμιροζού, Νταμλά

            Θεοτοκάς, Γ. (Πεζογραφία/θέματα/Τούρκος.)   - 

Ντενίση, Σοφία 

            Δούκα, Μ. (Σκούφος.)   -  Δραγούμης, Ν.   -  

Ελληνίδες συγγραφείς.   -  

Καραγάτσης, Μ. (Νεανικά.)   -   Κοντός, Γιαν. (Στο.)   -  Κοτζιάς, Α. (Αφιέρω-μα.)   -  

Μαρκόπουλος, Θ.   -   Μαστροδημήτρης, Π. (Αναφορά.)   -   Μητσάκης, Κ. (Δοκίμια.)   -   Μυθιστόρημα (Αποκρύφων  –  Ιστορικό).  -  

Νεοελληνική Πεζογραφία (Ιστορία <1830>  -  Ιστορία/απαρχές.)   -   Νεοελληνική Ποίηση (Συμπόσια-/Πάτρα).   -   Νεοελληνικό Μυθιστόρημα (Αληθής  – Ιστορικό/ιστορία).   -   Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Ελληνίδες).   -   Ντελόπουλος, Κ. (Παιδικά.)   -  

Ξένος, Στ. Θ.   -  

Ορφανίδης, Ν. (Θαυμαστή.)   -  

Παιδική Λογοτεχνία (Defoe).   -   Πανδώρα.   -   Πούλιος, Λ. (Αντί.)   -  

Ροζάνης, Στ. (Τέλλος.)   -  

Σκαρτζής, Σ. (Πρακτικά.)   -  

Χατζηθεόκλητος, Κ.   -

Ντερπούλης, Αλέξανδρος

            Ντερπούλης, Α.   -

Ντινόπουλος, Κ.

            Μολφέση, Λ.   -  Νεοελληνικό Διήγημα (Διηγήματα και).  -

Ντίνου, Μαίρη

            Κοροβέσης, Π. (Περιγραφή.)   -

Ντόγιας, Γιάννης

            Σακελλίων, Γ.   -

Ντόκας, Χρίστος

            Ντόκας, Χρ.   -

Ντόκος, Βασίλης

            Ποίηση (Ορολογικά).   -

Ντόκος, Θανάσης

            Αθανασόπουλος, Β.   -  Αναγνωστάκης, Μ. (Μελέτες.)  -   Αρανίτσης, Ε. (Αφρική  –  Λεπτομέρειες.)   -  

Βαγενάς, Νάσος (Βάρβαρες  –  Για έναν  –  Ειρωνική  –  Λαβύρινθος  – Νεοελληνικά).   -  Βακαλόπουλος, Χ.   -   Βαρβιτσιώτης, Τ. (Εργοβιογραφικά  – Ποίηση καθαρή.)   -  Βασιλικός, Β. (Κ.)   -   Βατάκας, Λ.  -   Βρεττάκος, Ν. (Εργοβιογραφικά.)   -  

Γιατρομανωλάκης, Γ. (Ανωφελές.)   -   Γκάτσος, Ν. (Εργοβιογραφικά.)   -   Γκιμοσούλης, Κ. (Επικίνδυνα.)   -   Γονατάς, Ε. (Βάραθρο  –  Ταξιδιώτης.)  -   Δήμου, Ν. (Έρως  –  Οδυσσέας.)  -  

Ζέρβας, Α.   -  Κάλβος, Α. (Έργο/επιβίωση.)   -  

Καπερνάρος, Τ.   -   Καράογλου, Χ.   -  Κοντός, Γιαν. (Δωρεάν  –  Ευγενή  – Στο.)  -   Κοσματόπουλος, Α.   -   Κουβαράς, Γ.   -  Κουμανταρέας, Μ. (Πλανόδιος.)  -  

Λάλα-Κριστ, Δ.   -   Λίκος, Γ.   -  

Μαραγκόπουλος, Α. (Οδηγίες.)  -   Μαρωνίτης, Δ. (Διαλέξεις.)   -   Μαυρουδής, Κ. (Δάνειο.)   -   Μετάφραση στην Ελλάδα (Sartre).   -   Μυλωνάς, Κ.   -  

Νεοελληνική Λογοτεχνική Κριτική (Ιστορία <1995>).   -   Νεοελληνική Ποίηση (Γενιά του ‘80/ ελληνική).   -   Νεοελληνικό Μυθιστόρημα (Ιστορία<1980>).   -   Νικολαΐιδης, Α. (Έργο.)   -  

Παλαμάς, Κ. (Έργο/κοινό.)   -   Πάτσιου, Β.   -  Πετρίτης, Π.   -   Πρατικάκης, Μ. (Λήκυθος.)   -  

Ρίτσος, Γ. (Επιτάφιος/πηγές  –  Ποίηση/πηγές  – Ποίηση/στοιχεία.)   -  

Σικελιανός, Α. (Αντίδωρο.)   -   Στεργιόπουλος, Κ. (Περι-διαβάζοντας.)   -   Στεριάδης, Β.   -  Στεφανοπούλου,  Α.   -  

Τερζάκης, Α. (Ντόκος.)   -   Τζούλης, Θ. (Freud.)   -   Τσακνιάς, Σ. (Ορατότης.)   -   Φραγκιάς, Α. (Πλήθος.)   -  

Χειμωνάς, Γ. (Ποιόν.)   -   Χορτάτσης. Γ. (Ερωφίλη/επιδράσεις.)   -

Ντόκος, Κωνσταντίνος

            Τρώιλος, Ι. Α.   -

Ντόκου, Σοφία

            Αλαβέρα, Ρ.   -

Ντόκου, Χριστίνα

            Αγγελάκη-Ρουκ, Κ. (Ποίηση/στοιχεία.)   -  Βακαλό, Ε. (Ποίηση/ στοιχεία.)  -   Ζαρκαδάκης, Γ.   -   Ζέη, Α. (Με.)   -   Κοσματόπουλος, Α.   -    Μακριδάκης, Γ.   -   Παπαδάκη, Κ.   -   Σκαλίδη, Σ.   -   Χατζητάτσης, Τ. (Μονόξυλο.)   -

Ντόναλντ Ντακ

            Κόμικς (Ελλάδα/εκθέσεις).   -

Ντούζα, Νίκη

            Βόρνινγκ, Α.   -

Ντουνιά, Χριστίνα

            Βαλτινός, Θ. (Μπλε.)   -  Βάρναλης, Κ. (Ποίηση/πηγές.)  -  

Γαλανάκη-Κουβελά, Ρ. (Ομόκεντρα.)   -   Γαραντούδης, Ευ. (Επτανήσιοι.)   -   Γενιά του ’30 (Νεοελληνική Λογοτεχνία).   -  

Διαμάντης, Αδ.   -  

Εγγονόπουλος, Ν. (Έργο  –  Ποίηση/πηγές.)   -  Ελευθεριάδης, Τ.   -   Έλληνες λογοτέχνες (Ελληνικό γλωσσικό/562).   -   Ελληνικά Λογοτεχνικά Περιοδικά (Επανεκδόσεις).  -   Ελληνικό Λογοτεχνικό.   -  Ελύτης, Ο. (Μεταφραστής/Σαπφώ.)  -   Εμπειρίκος, Α. (Γενεαί  –  Εργοβιογραφι-κά/Ροΐδης – Ποίηση/πηγές  –  Υψικάμινος/Νέοι.)   -   

Θεοτοκάς, Γ. (Ελληνική γλώσσα.)   -  

Καρυωτάκης, Κ. (Έργο/Ελληνική Αριστερά  –  Ποίηση/επιδράσεις  – Ποίηση/επιδράσεις/Βάρναλης  –  Ποίηση/επιδράσεις/Εγγονόπουλος  –  Ποίηση/επι-δράσεις/Εμπειρίκος –  Ποίηση/επιδράσεις/Ρίτσος.)   -  Καρυωτακισμός.   -   Καστρινάκη, Α. (Διηγήματα.)   -  Κιουρτσάκης, Γ. (Προφορική.)  -   Κιτρομηλίδης, Π. (Ιώσηπος.)   -   Κοτζιάς, Α. (Φανταστική.)   -  

Λειβαδίτης, Τ. (Βιολέτες.)   -  Λιάππα, Φ.   -  

Μακρής, Γιώργος <1923>.   -   Μηλιώνης, Χ. (Καλαμάς.)   -  

Νεοελληνική Λογοτεχνία (Θέματα/αλήτες  -  Ιδίοις).  -   Νεοελληνική Λογοτεχνική Κριτική (Ιστορία <1919>).   -   Νέοι Πρωτοπόροι.   -   Ντουνιά, Χρ.   -  

Παλαμάς, Κ. (Σατιρικά.)   -   Παλίμψηστον.   -   Παπακώστας, Γ.   -   Πασχάλης, Σ. (Ποίηση.)   -   Πατρίκιος, Τ. (Αντικριστοί  – Καθρέφτες.)  -   Πολυδούρη, Μ. (Ποιήματα.)   -  

Ρίτσος, Γ. (Ποίηση/πηγές.)   -  Ροΐδης, Ε. (Εργοβιογραφικά/ Εμπειρίκος  – Μεταφραστής.)   -  

Σεφέρης, Γ. (Διαμαντής/Αλληλογραφία  – Ελληγνική γλώσσα  -  Μέρες.)   -   Σηφάκης, Γ.   -  Σικελιανός, Α. (Έργο/πηγές/ Whitman.)  -   Σκαρίμπας, Γ. (Έργο.)   -  

Τερζάκης, Α. (Ελληνική γλώσσα.)   -   Τριανταφυλλίδης, Μ. (Ελληνική γλώσσα.)   -  

Φραγκελιό.   -   Φραντζή, Α.   -  

Χατζηπανταζής, Θ.   -   Χουλιαράς, Ν. (Ζωή.)   -

Ντούσκου, Ίρις

            Διζικιρίκις,Γιωργ.   -   Στρουκτουραλισμός.   -

Ντρογκούλης, Γιώργος

            Μπακόλας, Ν. (Εργοβιογραφικά.)   -   Παπαϊωάννου, Μ. (Εργοβιογραφικά.)   -

Νυδριώτης, Θανάσης

            Θεοδωράκης, Μ. (Σεφέρης.)   -  Λογοτεχνία (Ιστορία).   -   Σεφέρης, Γ. (Θεοδωράκης.)   -   Ταχτσής, Κ. (Προσωπικά.)   -

Νυδριώτης, Σ.

            Αθανασόπουλος, Π. (Νυδριώτης.)   -   Δούκαρης, Δ. (Νυδριώτης.)   -   Μετάφραση (Διάδοση).   -   Νυδριώτης, Σ.   -  Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/ εκδόσεις.)  -

Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία

           Merlier, O. (Εργοβιογραφικά.)   -

Νύκτας, Στέφανος

            Ρίτσος, Γ. (Αυτόπτης.)   -

Νυσιώτης, Γ.

            Λυκαύγης, Α.   -

Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μ.

            Ζακυθηνός, Δ.   –