Δαβάλας, Δημ. 

            Ζώτος, Δ.   -

Δαββέτας, Νίκος 

             Αναγνωστάκης, Μανόλης (Ποίηση/θέματα).  - 

Δαββέτας, Ν. (Εβραία.)   -   Δημουλά, Κ. (Ποίηση/θέματα.)   -  

Έλληνες λογοτέχνες (Λογοτεχνικές παρέες).   -  

Κάλβος, Α. (Ποίηση/Νεοελληνική.)  -   Κοντός, Γιαν. (Αθλητής  Προσωπικά.)   -  Κουμανταρέας, Μ. (Βιογραφικά   -   Μέρα.)   -  

Λογοτεχνία (<Και> ιστορία).   -  Λύρα, Αι.   -  

Μπράβος, Χ.  -  

Νεοελλνική Λογοτεχνία (Εξωτερικό/Ισπανία  – Ιστορία <1980>  -  Κοινό).   -   Νεο-ελληνική Ποίηση (Ελληνική παράδοση).   -   Νικολαΐδου, Σ.   -  

Πατρίκιος, Τ. (Ποιήματα.)   -   Ποίηση (Ορολογικά).   -  

Σαχτούρης, Μ. (Ποίηση/θέματα/Πόρος.)  -  

Σεφέρης, Γ.(Ποίηση/θέματα/ Πόρος.)   -   Σινόπουλος, Τ. (Ποίηση/θέματα/ελλνι-κός.)   -   Σολωμός, Δ. (Μακεδονία.)   -  

Φωστιέρης, Α. (Θα  -  Λέξη.)  -

Δαγδελένης, Σταμάτης 

            Δαγδελένης, Σ.   -

Δαγκίτσης, Κωνσταντίνος

            Διγενής (Πρότυπο  –  Χειρόγραφο Κ/εκδόσεις).   -   Θωμαΐδης, Γ.   -  Καζαντζάκης, Ν. (Έργο/ Θωμαΐδης.)  -

Δάκα, Ευθαλία 

            Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/Μεταφράσεις  –  Έργο/Μορφή  –  Έργο/στοιχεία υπερφυσικά.)   -  Πιερίδης, Θ. (Έργο.)   -

Δάκαρης, Σωτήρης

            Ευαγγελίδης, Δημ. <1886.>   -   Λεκάντας, Π.   -  Παπά, Κ. (Εργοβιο-γραφικά.)   -

Δαλακούρα, Βερονίκη

            Δαλακούρα, Β.   -  

Ζερβός, Σωκρ.   -  

Καραβασίλης, Γ. (Ποιήσεις.)   -   Κατσαρός, Μ. (Ποίηση.)   -  Κιτρομηλίδου, Μ.   -  

Λειβαδίτης, Τ. (Ποίηση.)   -  

Μανιώτης, Γ. (Ιερό.)   -  

Παπαγεωργίου, Χ.   -   Παπαδάκης, Λ.   -  Πασχαλίδη, Α.   -   Παυλοστάθης, Τ.   -   Πρατικάκης, Μ. (Ποίηση.)   -  

Σαχτούρης, Μ. (Σφραγίδα.)   -  

Φωστιέρης, Α . (Προσωπικά.)   -  

Χρονάς, Γ. (Βιβλίο.)   -

Δαλιανίδης, Γ. 

            Ταχτσής, Κ. (Τρίτο/τηλεόραση.)   -

Δάλκος, Χ.

            Ελληνικά Δημοτικά (Θέματα/πουλιά  –  Τραγούδι του νεκρού αδελφού/θέματα).   -   Πολίτης, Λ. (Θέμα.)   -

Δάλκου, Γεωργία

            Αργυρίου, Α. (Καρυωτάκης.)   -  Βούλγαρης, Κ.   -   Καρυωτάκης, Κ. (Ελληνική κοινωνία  –  Έργο/Αργυρίου –  Έργο/Βούλγαρης  –  Έργο/Δάλκου  - Τρίπολη.)  -   Νεοελληνικό Θέατρο (Σχολικό).   -

Δάλλα, Ισμήνη

            Καβάφης, Κ. (Βασιλεύς Δημήτριος.)   -  Κάλβος, Α. (Έργο  –  Ποίηση/ αισθητική.)   -  Σολωμός, Δ. (Usignolo.)   -

Δάλλας, Γιάννης

            Άγρας, Τ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Αθανασούλης, Κ. (Ξενοδοχείο.)   -   Αναγνωστάκης, Μ. (Δείπνο  –  Νέοι  –  Ποιήματα [1941-1971]  –  Ποίηση/εξέλιξη  –  Ποίηση/πηγές  -  Ποιητική.)  -   Αργυρίου, Α.   -

Βάρναλης, Κ. (Εξαγνισμός  –  Ιδεαλιστής  –  Ποίηση/εξέλιξη  –  Ποίηση/Καβάφης  – Σάτιρα  –  Σκλάβοι  –  Σκλάβοι/πρόλογος  –  Σολωμός  –  Στην  –  Φως  – Φως/ εκδόσεις  –  Φως/κοινό.)  -  

Γεροντικός, Α. (Μεταφραστής/Bürger.)   -  

Δάλλας, Γ. (Ελληνικά  –  Έργο   -   Εργοβιογραφικά  –  Ποίηση.)  -   Δικταίος, Α. (Γυμνός.)   -   Δοκίμιο.   -  

Εγγονόπουλος, Ν. (Σύντομος.)   -   Έλληνες ποιητές (Έργα/πηγές -  Θεσσαλονίκης).   -   Ελληνικά Δημοτικά (Δάλλας  - Επιδράσεις/Νεοελλη-νική - Νεοελληνική).   -   Ελληνικοί Μύθοι (Επιδράσεις).   -   Εμπειρίκος, Α. (Ποίηση/Σικελιανός.)   -   Επισκοπόπουλος, Ν. (Αισθητισμός.)   -  

Ζιτσαία, Χ. (Λυρικοί.)   -  

Θασίτης, Π. (Ποίηση  –  Πράγματα.)  -    Θέμελης, Γ.(Δενδρόκηπος.)   -   Θεοτόκης, Κ. (“Διηγήματα“  –  Έργο/ζωή  –  Πεζογραφία –  Πεζογραφία/εξέλιξη  – Σκλάβοι.)  -  

Καβάφης, Κ. (Ανέκδοτα ποιήματα  –  Αρχαιογνωσία/Κάλβος  –  Έργο/επιβίωση  – Θερμόπυλες  –  Καισαρίων –  Μεταφραστής  –  Νέοι  –  Νέοι/επιδράσεις  – Νομίσματα  –  Οροφέρνης –  Οροφέρνης/Φιλέλλην  –  Ποιήματα ιστορικά  -  Ποίηση/Βάρναλης – Ποίηση/εξέλιξη – Ποίηση/επιδράσεις/Αναγνωστάκης  – Ποίηση/επιδράσεις/Έλληνες  –  Ποίηση/επιδράσεις/Σεφέρης  –  Ποίηση/θέματα – Ποίηση/θέματα/διαπολιτισμικές  –  Ποίηση/θέματα/Ιουλιανός  –  Ποίηση/θέμα-τα/ιστορία  –  Ποίηση/μετρικά –  Ποίηση/Νεοελληνική  –  Ποίηση/πηγές  – Ποίηση/πηγές/ιστορία  –  Ποίηση/πηγές/σοφιστές  –  Ποίηση/στοιχεία ερωτικά  - Ποίηση/στοιχεία συγκρητισμού  –  Πολύ  –  Σατραπεία  –  Τείχη –  Φιλέλλην  – Φωνές.)   -   Καζαντζάκης, Ν. (Μεταφραστής/Όμηρος/Ιλιάς  -  Three.)  -   Κακριδής, Ι. (Μεταφραστής/Όμηρος/Ιλιάς.)   -   Κάλβος, Α. (Αρχαιογνωσία  – Αρχαιογνωσία/Καβάφης  –  Έργο  –  Έργο/επιβίωση –  Έργο/φιλολογικά  - Ιωνιάς -  Κλασικιστής  –  Λύρα/πρόλογος –  Μεταφραστής  –  Ποίηση -  Ποίηση/ γλώσσα  –  Ποίηση/εικόνες  –  Ποίηση/εξέλιξη –  Ποίηση/θέματα/επιφάνειες  – Ποίηση/θέματα/φάσματα  –  Ποίηση/κοινό  –  Ποίηση/μορφή  – Ποίηση/πηγές/Αγία  –  Ποίηση/πηγές/αρχαία  –  Ποίηση/πηγές/αρχαίοι  –  Ποίηση/πηγές/Ησίοδος  – Ποίηση/πηγές/Όμηρος –  Ποίηση/ρυθμός  –  Ποίηση/στοιχεία δραματικά  – Ποίηση/στοιχεία κλασικιστικά  -  Ποίηση/χρόνος -  Ποιητική/Νεοελληνική   -   Ωδαί/θέματα.)   -   Καρβέλης,Τ. (Σήματα.)   -   Καρούζος, Ν. (Ζωγράφος  –  Ποίη-ση/στοιχεία.)   -   Καρυωτάκης, Κ. (Έργο/γλώσσα  –  Έργο/επιβίωση  –  Εργοβιογραφικά/Φιλύρας  – Ποίηση/γλώσσα.)   -   Κόκκινος, Δημ. (Χειρονομία.)   -   Κοντός, Ν.   -   Κοτζιούλας, Γ. (Εργοβιογραφικά.)   -  

Μακρυγιάννης, Γ. (Έργο.)   -   Μάρας, Σ.   -   Μέσκος, Μ. (Πριν.)   -   

Μητσάκης, Μ. (Εργοβιογραφικά.)   -    Μιχαλόπουλος, Φ. (Μυκήναι  – Ολυμπία.)  -  

Νεοελληνική Λογοτεχνία (Ελληνικήπαράδοση  -  Ιστορία).  -   Νεοελληνική Μετρική(Ελεύθερος).   -   Νεοελληνική Πεζογραφία (Πηγές.)   -   Νεοελληνική Ποίηση (Ελληνικά  – Ελληνική εκπαίδευση  –  Θεσσαλονίκης  –  Ιστορία <1950>  - Κοινό – Μορφή/ελεύθερος  –  Πηγές/Ελληνικά  -  Πολιτική).  -  

Παλαμάς, Κ.(Ποίηση/ Νεοελληνική.)   -    Πατριαρχέας, Γ. (Αιχμάλωτος.)   -  

Παυλέας, Σ. (Ζεστή  –  Ισχυρή.)  -   Πεντζίκης, Ν. Γ.(Εγκατάλοιπα.)   -   Πλακωτάρη, Α.   -   Ποίηση (Ιστορία<1920>  -  Κοινό).  -   Πολυλάς, Ι.(Εργοβιογραφικά/συμπόσια-.)   -  

Σαρακηνός, Γ.   -   Σαχτούρης, Μ. (Άνθρωπος  –  Εργοβιογραφικά  –  Θηρίου  - Λησμονημένη  –  Μουσική –  Παραλογαίς  –  Ποίηση  –  Ποίηση/γλώσσα  – Ποίηση/μορφή  –  Ποίηση/πηγές  –  Ποίηση/στοιχεία ζωγραφικής  – Ποίηση/στοιχεία παραλόγου  -  Ποιητική.)  -   Σεφέρης, Γ. (Κίχλη  –  Ποίηση – Ποίηση/εξέλιξη  –  Ποίηση/πηγές/ελληνική ιστορία  –  Ποίηση/πηγές/Καβάφης – Ποίηση/χωρόχρονος  -  Πραματευτής.)   -   Σικελιανός, Α. (Αυτοκτονία  –  Έργο –  Έργο/πηγές/ελληνικοί  –  Ποίηση/εικόνες  –  Ποίηση/Εμπειρίκος  –  Ποίηση/εξέλιξη  –  Ποίηση/λυρισμός   -   Ποιητική.)   -   Σινόπουλος, Τ. (Ποίηση/Νεοελληνική.)   -   Σολωμός, Δ. (Διγλωσσία  –  Ελέυθεροι  –  Ελεύθεροι/επιδράσεις  –  Ελέυθεροι/σχεδιάσματα –  Έργο/Βάρναλης  –  Έργο/γλώσσα  - Εργοβιογραφικά/συμπόσια-  -  Κρητικός  -  Κρητικός/μοτίβα –  Ποιήματα ιταλόγλωσσα  -  Ποίηση/ήχος –  Ποίηση/ Νεοελληνική  –  Ποιητική/Νεοελληνική -  Nel.)   -  Στογιαννίδης, Γ. (Εαρινά.)   -     Υπερρεαλισμός στην Ελλάδα (Ιστορία).   -  

Φαλαγγά-Γεωργίου, Μ.   -   Φιλύρας,Ρ. (Εργοβιογραφικά/Καρυωτάκης –  Ποίηση/Καρυωτάκης  –  Ρώμος.)  -  

Χαραλαμπίδης, Κ. (Δοκίμιν.)   -   Χατζής, Δ. (Ποιητική.)   -   Χουρμούζης, Δ.   -   Χριστιανόπουλος, Ντ. (Ποιήματα 1950.)   -

Δαλμάτη, Μαργαρίτα

            Δαλμάτη, Μ. (Αναπάντεχα  –  Έργο  –  Εργοβιογραφικά  –  Θάλασσα  –  Λογοτέχνις  –  Τερζάκης –  Χάρης.)   -  

Έλληνες λογοτέχνες (Έργα/εκδόσεις).  -  

Θεοδωροπούλου, Α.   –

Καβάφης, Κ. (Έργο/εξωτερικό/Ιταλία  –  Ποίηση/θέματα/γηρατειά  –  Ποίηση/ πηγές  –  Ποίηση/ στοιχεία μουσικά .)   -  Κακούρη, Κ.   -   Κρανιδιώτης, Ν. (Ποίη-ση/θέματα.)   -  

Μυρτιώτισσα (Ελληνική).   -  

Νεοελληνική Λογοτεχνία (Διασποράς/Καλαβρία  -  Ζήτημα).   -   Νεοελληνική Ποίη-ση (Κύπρου/ιστορία  -  Χρόνος).  -  

Παπαντωνίου, Ζ. (Γενεαλογικά.)   -  Ποίηση (Μουσι-κή).   -   Προυσής, Κ. (Έλληνες.)   -  

Σικελιανός,Α. (Ποίηση/μεταφράσεις  -  Vita.)  -   Σολωμός, Δ. (Donna.)   -   Τερζάκης, Α. (Δαλμάτη.)   -  

Φαρμακίδης, Γ.   -  Φουσάρας, Γ. (Μεταφραστής.)  -  

Χάρης, Π. (Δαλμάτη.)   -  

Lavagnini, B. (Μεταφραστής.)   -

Δαμάκου. Θεοδώρα

            Παπαδιαμάντης, Α. (Ελληνική κοινωνία.)   -

Δαμαράκης, Γιάννης

            Αλεξάνδρου, Α. (Προσωπικά.)   -

Δαμασκηνός Αθηνών

            Παπαδιαμάντης, Α. (Ελληνική Εκκλησία.)   -

Δαμασκηνού, Ρένα

            Άγρας,  Τ. (Μεγάλη.)   -

Δαμβουνέλη, Ελένη

            Αραβαντινού, Μ. (Μεταφράστρια.)   -  Δημητρακόπουλος, Φ. (Roman.)   -  Ελύτης, Ο. (Ποίηση/θέματα/φύση.)  -   Ευαγγέλου, Α. (Απογύμνωση.)   -   Μουλλάς, Π.   -  Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/γλώσσα  –  Έργο/κείμενα  –  Εφημερίς  -  Παιδεία.)  -   Ρίτσος, Γ. (Ποίηση/εικόνες.)   -   Σεφέρης, Γ. (Ποίηση/θέματα/ Κύπρος.)   -

Δαμιανάκος, Στάθης

            Καραγκιόζης (Θέατρο  -  Μορφή).  -

Δαμιανάκου, Βούλα

            Αλεξίου, Ε. (Προσωπικά.)   -  Αυγέρης, Μ. (Έργο.)   -   Γληνός, Δ. (Προσωπικά.)   -  Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών.  -   Καζαντζάκη, Γ. (Έργο.)   -  Κοτζιάς, Κ. (Επί.)   -   Ρώτας, Β. (Έργο  –  Εργοβιογραφικά –  Μνημόσυνο.)  -   Τρανούλης, Τ.   -

Δαμιανίδη, Άννα

            Θεοτόκης, Κ. (Έργο.)   -  Λογοτεχνία (Ραδιόφωνο).   -   Παπαδιαμάντης, Α. (Χριστουγεννιάτικα.)   -

Δαμιανού, Αντωνέλλα

            Νεοελληνική Παιδική (Κύπρου/Άνοιξη).   -   Παπαδιαμάντης, Α. (Διηγήματα  –  Χριστουγεννιάτικα.)   -

Δαμιανού, Δέσποινα

            Ελληνικά Παραμύθια (Θέματα/Πεντάμορφη –  Πρόσωπα  –  Ρούσσος).  -   Κουκλοθέατρο.   -  Παραμύθι (Θέματα/ενηλικίωση  –  Κουκλοθέατρο  –  Παιδί-).  -

Δαμίγου, Ειρήνη

            Μαρκίδης, Μ. (Εν.)   -

Δαμούλη-Φιλία, Ευαγγελία

            Καζαντζάκης, Ν. (Πελοπόννησος  -  Ταξιδιωτική.)   -  Λογοτεχνία (Θέμα-τα/Άθως).   -   Παπαγιάννη, Β. (Ηττημένοι.)   -  Lacarrière, J. (Ελλάδα.)   -

Δανάσσης-Αφεντάκης, Αντώνης

            Βέικος, Θ.   -

Δανδαλίδης, Δημ.

            Ιωαννίδης, Σ. (Δανδαλίδης.)   -

Δάνδης, Νίκος

            Ασλάνογλου, Ν.-Α. (Εργοβιογραφικά.)   -   Διαμάντη-Παπαϊωάννου, Τ.  - Ελληνικά Λογοτεχνικά Περιοδικά (Γυναικεία).   -  Εταιρία Ελλήνων Λογοτε-χνών.  -   Ιωάννου, Γιωργ. (Ιδεολογικά.)   -   Κονεμένος, Ν. (Ελληνικό.)   -   Λαπαθιώτης, Ν. (Εργοβιογραφικά.)   -   Μητσάκης, Μ. (Έργο/Νεοελληνική –  Εργοβιογραφικά.)   -   Νεοελληνική Ποίηση (Ελληνική κοινωνία).   –   Παπα-ϊωάννου, Τζ. (Έργο.)   -  Παπανδρέου, Μ.   -

Δάνδολος, Στέφανος

            Δάνδολος, Σ.   -

Δανέζης, Γιώργος

            Βαγενάς, Γ. (Για.)   -  

Δανέζης, Γ. (Ζουμπουλάκης.)   -   Δημαράς, Κ. Θ. (Λόγος.)   -   Διήγηση του.   -   Ελληνικά Λαϊκά Τραγούδια (Τραγούδι).   -   Ελληνικές Παροιμίες (Πτωχός).   -   Ελύτης, Ο. (Έργο/φιλολογικά   -   Ποίηση/μετρικά  -   Ποίηση/μορφή   -   Ψαλμός/Σεφέρης, Γ./Άνοιξη.)   -  

Ζουμπουλάκης, Σ. (Δανέζης.)   -  

Μαυρομάτης, Γ.   -  Μέσκος, Μ. (Λύτρα.)   -   Μετάφραση Ελλάδα (Αίσωπος   -   Böll).  -  

Νεοελληνική Δημώδης Λογοτεχνία (Χειρόγραφα).   -    Νεοελληνική Δημώδης Ποίηση.   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Ιστορία <1580>  -  Ιστορία/απαρχές   -   Πηγές -  Πηγές/Leti).   -   Νούκιος, Ν.   -  

Παπαδιαμάντης, Α. (Δασκάλας.)   -  

Ραγκαβής, Ι.   -  

Σεφέρης, Γ. (Άνοιξη/Ελύτης/Ψαλμός.)   -   Σπανέας.  -  

Φαλιέρος, Μ. (Ερωτικά.)   -  

Spadaro, G.  -

Δανέλλη, Χρύσα

            Τέχνη( Πολιτική).   -

Δανέλλης, Άθως

            Καραγκιόζης (Ιστορία).   -

Δανιήλ, Αλεξάνδρα

            Θέατρο (Σάμο).   -

Δανιήλ, Ανθούλα 

            Αγγελάκης, Α.(Ερωτευμένος.)   -   Αγγελάκης, Χ.   -   Ανδριώτης, Γ.   -   Ανθήλης, Τ.   -   Αντωνιάδης, Β.   -   Αντωνίου, Χ.   -    Αξελός, Λ.   -  Αρώνης, Χ.   -   Ασημακοπούλου, Μ.   -   Ασλανίδης, Ε.   -   

Βασιλάκης, Ν.   -   Βέης, Γ. (Από   -   Κίνα   -   Με.)   -    Βέμη, Μ.   -   Βενέζης, Η. (Έργο/ελληνική.)   –    Βενέτης, Θ.   -   Βογιατζόγλου, Β. (Δεκατρείς.)   -  

Γαβαλάς, Δ.   -   Γαλανάκη-Κουβελά, Ρ. (Βασιλεύς.)   -   Γαλανός, Γ.   -   Γάλλος, Κ.   -   Γεωργίου, Μ.   -   Γεωργούσης, Γ. (Ποίηση/θέματα.)  -   Γιαννάκη-Παπαστυλιανού, Κ.   -   Γιατρομανωλάκης, Γ. (Βιβλίον.)   -   Γκιζιώτης, Θ.   -   Γκουρογιάννης, Β.   -  

Γλυκοφρύδη-Τσατσούλα, Κ.   -   Γρηγοριάδης, Ν. (Αθέατο  –  Βουστροφηδόν -  Ίσκιοι  –  Μαύρες  –  Πίθος –  Ποίηση  – Σύνταγμα -  Flora.)   -  

Δαββέτας, Ν.   -   Δάλλας, Γ. (Εν.)   -   Δανιήλ, Γ. (Επίθετα.)   -   Δεληολάνης, Δ.   -   Δώρου, Ου.   -   Ελύτης, Ο. (2  – Δωμάτιο  –  Εν  –  Ημερολόγιο  –  Μικρή –  Μικρός  – Ποίηση/ελληνικότητα  – Ποιητική  -  Φύση.)   -   Ευσταθιάδης, Γ.   -  

Ζαφειρίου, Σ.   -   Ζαχαράτος, Σ.   -   Ζέρβας, Γ.   -   Ζώτος, Α.   -  

Ηλιόπουλος, Κωνστ.   -   Ηλιοπούλου, Ι.   -   Θεοδώρου, Β. (Νυχτωδία.)   -    Καβάφης, Κ. (Καισαρίων.)   -   Καγγελάρης, Φ.   -   Καζαντζάκη, Γ. (Γυναίκες  –  Εργοβιογραφικά/συμπόσια.)   -   Καιροφύλλας, Γ. (Δημήτριος.)   -   Κακάρογλου, Λ.   -   Κακούρου-Χρόνη,Γ.   -   Καλαιτζής, Χ.   -   Καλαμαράς, Β.   -   Καλιεντζίδης, Γ.   -   Καλογερόπουλος, Α.   -   Καλπαδάκης, Μ.  -   Καραγεωργίου, Τ. (Μεταφρά-στρια/Ήριννα   -    Μετρό   -   Χελώνα.)   -   Κανδύλας, Θ.   -   Κανέλλης, Λ.   -   Καπώνης, Π.   -   Καραγεωργίου, Τ.   -   Καρατζάς, Δ. (Ανάμεσα  –  Χρώματα.)  -   Καρατζόγλου, Γ.   -   Κατεβαίνει, Α.   -   Κεσμέτη, Ν.   -   Κεφάλας, Η. (Σκοτεινός.)   -   Κόκκορη, Μ.   -   Κόρφης, Τ. (Ναπολέων.)   -  Κοσματόπουλος, Α.   -   Κουβαράς, Γ.   -   Κούρση, Μ.   -   Κουτσούνης, Σ.   -   Κυπριάδη, Α.   -   Κυριακίδης, Γ.   -   Κωσταρίδη, Β.   -  

Λαδάς, Ν. (Αστροβατεί.)   -   Λαζαρίδης, Σ.   -   Λάζου, Μ.   -   Λαλιώτης, Β.   -   Λάνταβος, Κ.   -    Λέντζης, Δ.   -   Λογαράς, Κ.   -   Λογοτεχνία (Ελληνική εκπαίδευση/βοηθήματα).   -   Λυγιανή, Ε.   -  

Μαλεβίτσης, Χ. (Φιλοσοφία και.)   -   Μανιώτης, Γ. (Άγνωστος.)   -   Μανούσακας, Γ.   -   Μανουσάκης, Γ. (Χώροι.)   -    Μανταίος, Π.   -    Μάρας, Σ.   -   Μαργαρίτης, Β.   -   Μαρκίδης, Μ. (Εις  - Ενδεχόμενα  –  Θάλασσα  –  Ποιήματα προτέρου  –  Προσήλωση.)  -   Μαρκόπουλος, Θ.   -   Ματθαίου, Η.   -   Μεγάλου-Σεφεριάδη, Λ. (Γυναίκα.)   -   Μερακλής, Μ. (Προσεγγίσεις.)   -   Μηλιώρη, Π.   -   Μήτρας, Μ.   -   Μήτσης, Γ.   -   Μήτσου, Α.   -   Μοσκόβης, Β. (Δημήτρης.) -   Μούλιος, Φ. (Κληρονόμοι.)   -   Μουρίκη, Α.   -   Μπαλάσκας, Κ.   -   Μπαρδάνη-Σημαντήρη, Σ. -   Μπέη, Λ.   -   Μπούρας, Κ.   -   Μυκωνίου-Δρυμπέτα, Α.   -   Μυράτ, Α.   -   Μυστακίδης, Α. (Πνευματικό.)   -  

Νικηφόρου,Τ. (Πλοηγός.)   -   Νικόδημος μοναχός.   -   Νταουσάνης, Α. (Χρώμα.)  -   Ντόκος, Θ.   -   Ντουφέξης, Σ.   -  

Ξηραδάκη, Κ.   -   Ξηροχωρίτης, Γ.   -  

Οικονόμου, Ζ. (Μαύρο.)   -  

Παγανός, Γ.   -   Παλαμάς, Κ. (Έργο/ελληνική κοινωνία.)   -    Παπαγιάννης, Β.   -   Παπαδάτου, Β. (Καινούργια  – Μοναχικό  –  Που  –  Τελευταία.)  -    Παπαδημητρίου, Μαρία.   -   Παπαδόπουλος, Αντ.   -   Παπαδόπουλος, Θάνος.   -    Παπακυριάκης, Γ. -   Παπακώστας, Γ.   -   Παπαντωνάκης, Γ.   -   Παπαχρίστου, Α.   -   Παρθένης, Α.   -   Πατρικίου, Ε.   -   Παυλάκου, Δ.   -   Παυλόπουλος, Γ. (Αντικλείδια.)   -   Πίττας,Τ.   -   Πλατανίτης, Δ.   -   Πλησής, Κ. (Χαράγματα.)   -   Πολυχρονίδου, Δ.   -   Πρίνια, Δ.   -   Πρίφτη, Κ.   -   Πύλορωφ-Σωτηρούδη, Σ.   -   Ραυτόπουλος, Δ. (Σημεία.)  -   Ρεμούνδος, Γ.   -   Ρεντίφης, Δ.   -   Ροδαράκης, Κ. -   Ρώντα, Ντ.   -   Σακελλαρίου, Χ. (Ιστορία  – Μοντέρνα.)  -   Σανουδάκης, Α.   -   Σέρρας, Δ.   -   Σεφεριάδη, Λ. Μ.   -   Σεφεριάδη, Μ. Α.   -   Σιδέρη, Α.   -   Σικελιανός, Α. (Στ’.)   -   Σινόπουλος, Π. (Κέρογος.)   -   Σκάσσης, Θ.   -   Σκλαβενίτης, Δ.   -     Σκουρογιάννης, Γ.   -   Σπανουδάκη, Ει.   -   Σταμέλος, Δ. (Δωρίδα.)   -   Σταυρόπουλος, Γ.   -   Σταυρόπουλος, Κ.   -   Στέφος, Α.   -  

Ταλμάν, Ν.   -   Τασιόπουλος, Β.   -   Τασούλης, Θ.   -   Τζανετάκης, Γ.   -   Τζωρτζοπούλου-Καρανάσιου, Π.   -   Τόλη, Ει.   -   Τουμανίδης, Χρ.   -   Τριανταφυλλίδης, Ν. -   Τριανταφυλλόπουλος, Ν.(Λιμενάρχης.)   -   Τριφύλλης, Α.   -   Τσάτσος, Κ. (Ποιητική.)   -  

Φαφούτης, Δ.   -   Φίλντιση, Σ.   -   Φραγκόπουλος, Θ. (Τρίτο.)   -  

Χαραλαμπίδης, Κ. (Δοκίμιν.)   -   Χωρεάνθη, Ε. (Εποχές.)   -

Δανιήλ, Γιώργος

            Αγγελάκης, Α. (Εφιάλτες –  Πύον.)  -   Αναστασέλλης, Σ.(Ανήθικα.)   -   Αντωνίου, Τ. (Εν.)   -   Αρκουδέας, Κ.   -  Αυλωνίτου, Λ.   -  

Βαγενάς, Νάσος (Βιογραφία  –  Εσθήτα  – Ποιητής.)   -   Βαλαωρίτης, Ν. (Έγχρωμος –  Ομιλών.)  -   Βανέλλης, Δ.   -   Βαρβιτσιώτης, Τ. (Φθινοπωρινή.)   -   Βάρναλης, Κ. (Άτταλος.)   -  

Γεραλής, Γ. (Ελληνική νύχτα.)   -   Γιατράκου-Fossi, A.   -   Γιόση,Μ.   -   Γκανάς, Μ. (Ακάθιστος.)   -   Γονατάς,Ε. (Υπερρεαλισμός.)   -   Γουδέλης, Τ. -   Γουργουρής, Σ.   -  

Δανιήλ, Γ. (Βιογραφικά.)   -   Δασκαλόπουλος, Δ. (Κ.  –  Φωνές.)  -  

Δεκαβάλλες, Α. (Ποίηση  –  Pandelis.)   -   Δεπούντης, Ι.  -   Δήμου, Μ.   -   Δούκαρης, Δ.(Αποδημία  –  Γλώσσα.)  -   Δρακονταειδής, Φ.(Διηγήματα  – Προς.)  -   Έλληνες ποιητές (Διασποράς).   -  

Ελύτης, Ο. (Ποίηση  –  Προσωπικά.)  -   Ευαγγέλου, Ι. (Ερωτική  –  Πρόσωπο.)  -   Ζακυθηνός, Α.   -  

Ηλιόπουλος, Κωνστ.   -  

Θεοδωρακόπουλος, Λ.   -  

Ιωαννίδης, Π. (Αθέατη.)   -   Ιωάννου, Γιωργ. (Δικό  –  Επιτάφιος  – Εργοβιογραφικά  –  Πολλαπλά.)  -  

Καβάφης, Κ. (Ποίηση.)   -   Καζαντζάκης, Ν. (Οδύσσεια/θέματα  –  Buddha.)  -   Καλοκύρης, Δ. (Κακός.)   -   Καναράκης,Γ.   -   Καραβίας, Π. (Πάθος.)   -   Καραβίτης, Β.   -   Καρακώστας, Ν. -   Καρούζος, Ν. (Εργοβιογραφικά  – Λευκοπλάστης.)   -   Κάσδαγλης, Ε.   -   Κάσδαγλης, Ν. (Δρόμοι.)   -   Κάσου, Μ.   -   Κάσσος, Β. (Πείρα.)   -   Καχτίτσης, Ν. (Βιβλιογραφικά  –  Εξώστης  –  Έργα  –  Έργο  –  Εργοβιογραφικά  –  Ήρωας –  Μεν  –  Περιπέτεια -  Σεφέρης.)   -  

Καψάλης, Γιαν.   -   Κεσμέτη, Ν.   -   Κεφάλας, Η. (Μαστίγια.)   -   Κιουρτσάκης, Γιωργ.   -   Κοκκίνης, Σ. (Καμένος.)   -   Κολυβάς, Ανδρ.   -   Κόρφης, Τ. (Ημερολόγιο  –  56.)   -   Κουβαράς ,Γ.   -   Κούτσης, Η.   -  

Λαδάς, Ν. (Αστροβατεί.)   -   Λογοτεχνία (Γλώσσα).   -  

Μακρής, Γ.   -   Μακρυδημήτρης, Α.   -   Μαλάνος, Τ. (Ρόδα.)   -   Μανουσάκης, Γ. (Ταριχευτήριο  –  Χώροι.)   -   Μάρκογλου, Π. (Χώρος.)   -   Μαρκόπουλος, Γ. (Πυροτεχνουργοί.)   -   Μητσάκης, Κ. (Πορεία.)   -   Μιχαλάκης, Μ.   -   Μοάτσου-Βάρναλη, Δ.   -   Μπάρας, Α. (Συνθέσεις.)   -   Μπούτος, Β.   -  

Νεοελληνικά (Εξωτερικό/ΗΠΑ).   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Ελληνική εκπαί-δευση/Νεοελληνικά).   -   Νεοελληνική Ποίηση (Γυναικεία  –  Διασποράς/ΗΠΑ).   -   Νεοελληνιστές.   -   Νιάρχος, Θ. (Έρως  –  Κατά.)  -  

Παμπούδη,  Π. (Αυτός.)   -   Πανσελήνου, Ευ. (Κατεχημένη  –  Ποίηση.,)  -   Παπαγγέλου, Ρ. (Αλμπατρός –  Άτρακτος  –  Φάσεις.)  -   Παπαγεωργίου, Κ.(Κάτω.)   -   Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/επιδράσεις.)   -   Παπανικολάου, Μ.

(Κριτικά.)   -   Παστάκας, Σ.   -   Παστελλάς, Α.   -   Πασχάλης, Σ.   -   Πατίλης, Γ. (Υπέρ.)   -   Πεντζίκης, Ν. Γ. (Έργο/μύθος –  Έργο/Σεφέρης  -  Έργο/ύφος.)  -   Πλασσαρά, Κ.   -   Πρατικάκης, Μ. (Οντοφάνεια.)   -   Προυσής, Κ. (Έλληνες  – Μικρή.)  -  

Ραΐζης, Μ. Β. (Dionysios  –  From –  Greek Poetry.)   -   Ρωμανός, Γ.   -   Ρωμανός, Χ.   -  

Σαχτούρης, Μ. (Καταβύθιση.)   -   Σεφέρης, Γ. (Αγγλία  –  Αλληλογραφία  – Βιογραφικά  –  Δοκιμές/θέματα –  Έργο  –  Έργο/θέματα/ελληνική  – Έργο/Όμηρος –  Έργο/πηγές/ελληνικοί  –  Καχτίτσης –  Κίχλη  – Κίχλη/θέματα  – Κίχλη/πηγές  –  Κίχλη/Eliot  –  Όμηρος  – Πεντζίκης  –  Ποίηση/θέματα/άγγελοι  – Ποίηση/θέματα/οράματα  –  Ποίηση/Le Pan  –  Ώρες  –  Anges  –  Durrell  – Lehmann  –  Macaskie  -  Miller.)   -   Σιώτης, Ντ. (Δέκα  –  Καιρικές.)  -   Σολωμός, Δ. (Foscolo.)   -   Σονέττο.   -   Σπάνιας, Ν. (Μαύρο  –  Ποιήματα  –  Φόρος.)  -   Στογιαννίδης, Γ. (Απειλή  –  Εσωτερική.)  - 

Τριανταφυλλόπουλος, Ν.(Δίχτυ.)   -   Τσαγκαράκης, Ο.   -   Τσιρόπουλος, Κ.

 (Άγγελοι.)  -  

Υπερρεαλισμός στην Ελλάδα(Όνειρα).   -   Υφαντής, Γ. (Μανθρασπέντα.)   -  

Φουσκαρίνης, Α.   -   Φωστιέρης, Α. (Θα  -  Σκοτεινός.)  -  

Χαριτόπουλος, Δ.   -   Χατζόπουλος,Θ. (Κοίμηση.)   -   Χειμωνάς, Γ. (Γάμος.)   -   Χουλιαράκης, Δ.   -   Χουλιάρας, Γ.   -   Χρονάς, Γ. (Βιβλίο  –  Μαύρα.)  -  

Miller, H.   -   Myrsiades, K.  -   Ricks, D.  -   Vitti, M.   (Οδυσσέας.)   =-

Δανιήλ, Κ.

            Ελληνικά Δημοτικά (Επιδράσεις/Κρυστάλλης).  -

Δανιήλ, Νίκος

            Δεσύλλας, Χ.   -  Καραμανλής, Γ.   -   Κατσαρός, Μ. (4.)   -  Πίππα, Ε.   -   Σταμούλης, Α.   -   Χαλιακόπουλος, Γ.   -

Δανιήλ, Χρήστος

            Αγαλλιανού, Ρ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Άλως.   -   Γονατάς, Ε. (Έργο/κοινό.)   -  Γρηγοριάδης, Θ. (Έξω.)   -   Δάλλας, Γ. (Τίμημα.)   -   Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια (Ελύτης  -  Επιδράσεις/Υπερρεαλισμός   -   Επιδράσεις/ Νεοελληνική).   -   Ελύτης, Ο. (Παραλλαγές.)   -   Εμπειρίκος, Α. (Δρόμος.)   -  Κακναβάτος, Ε. (Υπερρεαλισμός.)  -   Κρυστάλλης, Κ. (Ποίηση  -  Ποίηση/πηγές.)   -  Μέσκος, Μ. (Νερό.)   -   Μπράβος, Χ.   -   Νεοελληνική Ποίηση (Πηγές/ Ελληνικά  -  Υπερρεαλισμού/πηγές/Ελληνικά).   -   Υπερρεαλισμός στην Ελλάδα/επιδράσεις/Ελληνικά.)   - 

Δανιηλίδης, Δημοσθένης

            Καζαντζάκης, Ν. (Διεθνές.)   -   Σικελιανού, Ε. (Προσωπικά.)   -

Δανίκας, Δ.

            Λογοτεχνία (Κινηματόγραφος).   -

Δανόπουλος, Ευάγγελος

            Λούβαρις, Ν. (Έργο.)   -   Τσουκαντάς, Γ.   -

Δανόπουλος, Κωστής

            Ιντιάνος, Α.   -   Μετάφραση στην Ελλάδα (Pound).   -   Μόντης, Κ. (Άπαντα.)   -  Παπαλεοντίου, Λ.   -   Πολίτης, Αλ.   -  Χιδίρογλου, Π.   -

Δανός, Τάκης

            Λαζαρίδης, Κ.   -  Πέτσκος, Χ.   -

Δάντης, Ξενοφών

            Πετρίδης, Μ. (Εργοβιογραφικά.)   -

Δαούτης, Ζήσης

            Νεοελληνική Ποίηση (Ανθολογίες/Μισμαγιά  -  Φαναριώτικη).   -

Δάπολας, Ιάκωβος

            Σινόπουλος,Τ. (Γιατρός.)   -

Δαραδήμου-Ράπτη, Βιολέττα

            Παιδική Λογοτεχνία (Αγωγή).   -

Δαράκη, Ζέφη

            Δαράκη, Ζ. (Ποίηση.)   -   Δημουλά, Κ. (Ποίηση/εικόνες.)   -  Λογοτεχνία (Ορολογικά).   -   Μαρκίδης, Μ. (Ποίηση/εικόνες.)   -  Μέσκος, Μ. (Ποίηση/εικόνες.)  -   Παπαγεωργίου, Κ.(Ποίηση/εικόνες.)   -   Ποίηση (Ορολογικά).   -   Σολωμός, Δ. (Εργοβιογραφικά.)   -

Δαράκη, Πέπη

            Δαράκη, Π. (Παιδική.)   -  Ελληνίδες λογοτέχνιδες.   -   Κουκλοθέατρο.   -  Λογοτέχνης (Γυναίκες).   -  Λογοτεχνία (Κοινό γυναικείο).   -  Μάκιστος, Κ. (Εργοβιογραφικά.)   -

Δαράκης, Λουκάς

            Άγρας,Τ. (Έργο.)   -   Μελαχρινός, Α. (Ποίηση.)   -

Δαραλέξης, Ιωάννης

            Παπαδιαμάντης, Α. (Νοσταλγός.)   -

Δαρδανός, Γεώργιος

            Καΐρης, Θ. (Ελληνική κοινωνία.)   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Εκθέσεις/Λειψία  –  Εκθέσεις/Φραγκφούρτη  - Ελληνική τηλεόραση).   -

Δαρζέντα, Ε.

            Καζαντζάκης, Ν. (Ταξίδια.)   -

Δάρρας, Χ.

            Παπαδιαμάντης, Α. (Μεταφραστής/Dostoevskij.)   -

Δασκαλά, Κέλη

            Στεργιόπουλος, Κ. (Κλειστή.)   -   Τσίρκας, Σ. (Ακυβέρνητες/Durrell.)   -

Δασκαλάκη, Έλλη

            Δασκαλάκη, Ε.   -  Νεοελληνική Λογοτεχνία (Κοινό).  -   Νιρβάνας, Π. (Εργοβιογραφικά.)   -

Δασκαλάκη, Κατερίνα

            Δασκαλάκη, Κ.   -  Καρούζος, Ν. (Ποίηση.)   -   Νεοελληνικό Χρονογράφημα.   -  Φιλιππίδης, Γ.   -

 Δασκαλάκης, Απόστολος

            Βέης, Ν. (Δασκαλάκης.)   -  Δασκαλάκης, Α. (Βέης  –  Ρήγας  – Χάρης.)  -   Έλληνες λόγιοι (1821).   -  Κοραής, Α. (“Αλληλογραφία“  –  Άπαντα  – Επιγράμματα  –  Έργο/Ρήγας  -  Ρήγας.)   -  Λούβαρις, Ν. (Νοσταλγικαί.)   -   Μουστοξύδης, Α. (Ρήγας.)   -   Νεοελληνική Αναγέννηση.   -   Περραιβός, Χ.   -   Ρήγας Φεραίος (Δεύτε  –  Ελληνική παράδοση  –  Ελληνικό Κράτος  –  Επαναστάτης  –  Έργο/Δασκαλάκης  –  Έργο/Μουστοξύδης  –  Θούριος  –  Θούριος/χειρόγραφα –  Κοραής  –  Παιδεία  –  Περραιβός  -  1821.)   -  Φτέρης, Γ.   -   Χάρης, Π. (Δασκαλάκης.)   -   Camariano, N.  -

Δασκαλάκης, Βάσος

            Δασκαλάκης, Β.   -  Νιρβάνας, Π. (Εργοβιογραφικά.)   -

Δασκαλάκης, Γ.

            Αποστολόπουλος, Ντ. (Έργο.)   -  Γληνός, Δ. (Τσάτσος.)   -   Δραγούμης, Ι. (Ιδεολογικά.)   -  Δράμα (Ιστορία).   -   Κανελλόπουλος, Π. (Πολιτικός  – Προσωπικά.)  -   Κοραής, Α. (Ελληνικόπολίτευμα.)   -   Παλαμάς, Κ. (Έργο.)   -  Πνευματική ιδιοκτησία στην Ελλάδα.  -   Συγγραφέας (Εξουσία).   -   Τσάτσος, Κ. (Πολιτική φιλοσοφία.)   - 

Δασκαλάκης, Γεώργιος

            Γληνός, Δ. (Τσάτσος.)   -   Δασκαλάκης, Γ.   -  Παλαμάς, Κ. (Εργοβιογραφικά.)   -

Δασκαλόπουλος, Δημήτρης

            Αγγελάκη-Ρουκ, Κ. (Λυπιού  –  Ωραία.)  -   Αδαμίδης, Γ.   -   Αθανασιάδης,Τ. (Παιδιά.)   -   Ακρίβος, Κ.   -   Αλεξανδρινή Λογοτεχνία.   -   Αλεξανδρινός, Γ.   -   Αμπατζόγλου, Π. (Σημεία.)   -   Αναγνωστάκη, Ν. (Βιβλιογραφικά  –  Διαδρομή  – Κριτικός.)  -   Αναγνωστάκης, Μ. (Βιβλιογραφικά.)   -   Αντονάς, Α.   -   Αποστολίδης, Ανδρ.   -   Αποστόλου, Σ.   -   Αρανίτσης, Ε. (Λεπτομέρειες.)   -   Αργυρίου, Α. (Κείμενα  –  Οριακά.)   -   Ασωνίτης, Α.   -  

Βαγενάς, Νάσος (Ειρωνική.)   -   Βακαλό, Ε. (Άλλο.)   -   Βαλτινός, Θ. (Έργο/πηγές/ιστορία   -   Ορθοκωστά.)   -   Βαρβέρης, Γ. (Άκυρο.)   -   Βασιλειάδης, Νίκος.   -   Βασιλικός, Β. (Μάγια.)   -   Βιστωνίτης, Α. (Φάσματα.)   -   Βιτάλη, Λ.   -   Βλαβιανός, Χ. (Adieu.)   -   Βοΐσκου, Ε. (Ίσως.)   -   Βουτυράς, Δ. (Άπαντα.)   -  

Γαλανάκη-Κουβελά, Ρ. (Βασιλεύς.)   -   Γαραντούδης, Ευ.   -   Γεωργαντά, Α.   -   Γεωργοπούλου, Β. -   Γιατρομανωλάκης, Γ. (Ανωφελές  –  Βιβλίον.)  -   Γκάτσος, Ν. (Έργο.)   -   Γκιμοσούλης, Κ. (Νύχτα.)   -   Γκόρπας, Θ.   -   Γουδέλης,Τ.   -   Γρηγοριάδης, Θ.   -  

Δαπόντες, Κ. (Κήπος.)   -   Δαράκη, Ζ. (Θλίψη.)   -   Δασκαλόπουλος, Δ.

(Βιβλιογραφία  –  Βιβλιογράφος  –  Δώμα  –  Παρωδίες.)   -   Δασκαλοπούλου, Α.   -   Δέλτα, Π. (Αναμνήσεις.)   -   Δέντρο (Χαρακτηριστικά.)   -   Δετζώρτζης, Ν. (Έργο   -   Συνεντεύξεις.)   -   Δημαράς, Κ. (Μέθοδος.)   -   Δημητρίου, Σ. (Ν’.)   -   Δημουλά, Κ. (Εφηβεία.)   -   Διαβάζω (Έρευνες).   -   Διβάνη, Λ.   -   Διόνυσος.   -   Δούκα, Μ. (Σκούφος.)   -   Δρακονταειδής, Φ. (Φεβρουάριος.)   -   Δροσίνης, Γ. (Άπαντα.)   -   Δώμα.

-   Εγγονόπουλος, Ν. (Και.)   -   Ελευθερίου, Μ. (Νεκρό.)   -  Έλληνες κριτικοί.   -   Έλληνες λογοτέχνες (Επετειακά  –  Καβάφης -  Κύπριοι/Αίγυπτο).   -   Ελληνικά Λογοτεχνικά (Αλεξανδρείας  –  Αλληλογραφία).   -   Ελληνικό Λογοτεχνικό.   -   Ελύτης, Ο. (Βιβλιογραφικά  –  Δυτικά –  Έργο  –  Έργο/κοινό  – Εργοβιογραφικά.)   -   Ευαγγέλου, Α. (Δεύτερη.)   -   Ευθυμιάδη, Ν. (Πολίτες.)   -   Ευθύνη (Αφιερώματα  –  Τετράδια.)  -   Ευσταθιάδη, Μ.   -   Ευσταθιάδης, Γ.   -  

Ζάννας, Π. (Βιογρφικά.)   -   Ζατέλη, Ζ.   -   Ζερβός, Τ.   -   Ζευγώλη-Γλέζου, Δ.

(Αγέρινη.)  -   Ζιώγας, Β. (Όπως.)   -  

Ηγησώ.   -  

Θάνος, Π.   -   Θεοδωρίδης, Πάνος.   -   Θεοδωρόπουλος, Τ. (Πτώση.)   -   Θεοτοκάς, Γ. (Στοχασμοί.)   -  

Ιωάννου, Κ.   -  

Καβάφης, Κ. (Αλεξάνδρεια  –  Ατελή  – Βιβλιογραφικά  –  Έλληνες λογοτέχνες  –   Έργο/εκδόσεις – Έργο/Μαλάνος/Τσίρκας  -  Έργο/Ξενόπουλος  –  Έργο/Σεφέρης   -    Έργο/φιλολογική  –  Έργο/Blanken –  Εργοβιογραφικά  –  Κρυμμένα  –  Κύπριοι  – “Ποιήματα“ <Σεγκόπουλοι>  -  Ποίηση/θέματα/Αλεξάνδρεια  –  Ποίηση/πηγές  – Ποίηση/Keeley   -   Ποιητής εθνικός-   -   Ποιητής ευρωπαίος.)   -  

Καζαντζάκης, Ν. (Οδύσσεια.)   -   Καΐμη, Τζ.   -   Κακούρη, Α.   -   Κάλας, Ν. (Τέχνη.)   -   Καλλιφατίδης, Θ.   -   Καλοκύρης, Δ. (Ανακάλυψη.)   -   Καράγιωργα, Ο. (Γιώργος.)   -   Καραντώνης, Α. (Βιβλιογραφικά.)   -   Καράογλου, Χ.   -   Καραποστόλης, Β.   -   Καρατζάς, Δ. (Ποίηση.)   -   Καρβέλης, Τ. (Ποιήματα.)   -  

Καρυστιάνη, Ι.   -   Καρυωτάκης, Κ. (Έργο/Αλεξανδρινά.)   -   Καστρινάκη, Α. (Εκδρομές  – Περιπέτειες.)   -   Κατσίμης, Σ. (Καιρός.)   -   Κατσίμπαλης, Γ. (Βιβλιογραφικά  –  Βιβλιογράφος  –  Δώμα  -  Έργο  -  Εργοβιογραφικά – Σεφέρης.)   -   Κατσίμπαλης, Κ.   -   Καφαντάρης, Κ.   -   Καχτίτσης, Ν.(Εργοβιογραφικά.)   -   Καψάλης, Δ. (Μπαλάντες.)   -   Καψάσκης, Σ.   -   Κεφαλληναίου, Ευ.   -   Κιουρτσάκης, Γιαν. (Σαν.)   -   Κοντός, Γιαν. (Αθλητής  –  Ευγενή.)  -   Κοροβέσης, Π. (Ανθρωποφύλακες.)   -   Κοτζιάς, Α. (Παιδιά.)   -   Κουμανταρέας, Μ. (Συμμορία.)   -   Κουμετάκης, Η.   -   Κουντούρη, Ζ.   -   Κούρτοβικ, Δ. (Έλληνες  - Τετέλεσται.)  -   Κουτρουμπούσης, Π.   -   Κυριακίδης, Α.   -   Κύρου, Άδωνις Κ.   -   Κύρου, Κλ. (Εν.)   -   Κωσταβάρας, Θ. (Ημερολόγιο.)   -  

Λαϊνά, Μ. (Κλεφτό.)   -   Λαπαθιώτης, Ν. (Ζωή.)   -   Λάσκαρης, Χ.   -  

Λεοντάρης, Β. (Εν γη.)   -   Λογοτεχνία (Ελληνικό κοινό  -  Κοινό).  -   Λορεντζάτος, Ζ. (Βιβλιογραφικά –  Διόσκουροι  –  Μελέτες.)  -   Λούλης, Β. (Έργο  - Λυσίκομος.)   -  

Μακρής, Κ.   -   Μακρυνικόλα, Αι.   -   Μαλάνος, Τ. (Βιβλιογραφικά  –  Εργοβιο-γραφικά   -   Καβάφης/Τσίρκας  -  Σεφέρης.)  -   Μανιώτης, Γ.(Ρεπερτόριο.)   -   Μαντατοφόρος.   -   Μαραγκόπουλος, Α. (Αγαπημένο  –  Ulysses.)  -   Μάργαρης, Ν.   -   Μαρκίδης, Μ. (Άλλα  –  Ποιήματα με.)  -   Μάρκογλου, Π.(Έσχατη.)   -  

Μαρωνίτης, Δ. (Διαλέξεις.– Τιμητικές.)   -   Μαστροδημήτρης, Π. (Εισαγωγή.)   -   Μέσκος, Μ. (Χαιρετισμοί.)   -   Μηλιώνης, Χ. (Χειριστής.)   -   Μητσάκης, Μ.(Αυτόχειρ/εκδόσεις.)   -   Μήτσου, Α.   -   Μιτσοτάκη, Κ.   -   Μιχαλοπούλου, Α.   -   Μόντης, Κ. (Ποίηση.)   -   Μπακόλας, Ν. (Ατέλειωτη  –  Κεφαλή.)  -   Μπαστιάς, Γ.   -   Μπενόπουλος, Β.   -   Μπουντούρης, Β.   -   Μπράμος, Γ.   -   Μπρουνιάς, Γ.   -   Μπρουτζάκης, Ξ.   -  

Νεοελληνική Αυτοβιογραφία.   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Βιβλιογραφικά  – Βοηθήματα  –  Θέματα/θάλασσα  –  Ιστορία  <1941>  -  Λεξικά).  -   Νεοελληνική Πεζογραφία (Ιστορία <1993>).   -   Νεοελληνική Ποίηση (Θέματα/Καβάφης).   -   Νικολαρεΐζης, Δ.   -   Νόλλας, Δ. (Άνθρωπος  –  Θολά.)  -   (Ο) Νουμάς (Ιστορία).   -   Ντελόπουλος, Κ. (Παιδικά.)   -   Ντενίση, Σ.   -  Ντουνιά, Χρ.   -    

Ξενόπουλος, Γ. (Καβάφης.)   -  

Παιδική Λογοτεχνία (Ελλάδα/ιστορία).   -    Παναγιώτου, Ν. (Ελλάδος.)   -   Πανσέληνος, Ασ. (Φύλλα.)   -   Παπαγεωργίου, Κ. (Πατρίδα.)   -   Παπαγιώργης, Κ. (Λάδια.)   -   Παπαδάκη, Αθ. (Άγρυπνη.)   -   Παπαδημητρακόπουλος, Η. (Ροζαμούνδη.)   -   Παπαδόπουλος, Λ.   -    Παπαλεοντίου, Λ.   -   Παστάκας, Σ.   -   Παστελλάς, Α. (Τα.)   -   Παστουρματζής, Δ.   -   Πασχάλης, Σ.   -   Πατρίκιος, Τ. (Πειρασμός   -   Στην  -  Συνεχές.)  -   Παυλόπουλος, Γ. (Λίγος  – Ποίηση/ Σεφέρης.)   -   Πετσετίδης, Δ. (Επίλογος  – Προσωπικά.)   -   Πιερής, Μ.   -   Πλασκοβίτης, Σ. (Άλλη.)   -   Πορφύρης, Τ.   -   Πούλιος, Λ. (Διπλανό.)   -  

Πρατικάκης, Μ. (Λήκυθος.)   -  

Ραυτόπουλος, Δ. (Άρης.)   -    Ρούσσος, Τ. (Καιρός.)   -   Ρούφος,Ρ. (Βιβλιογραφικά –  Έργο  –  Έργο/Durrell   -   Durrell.)   -  

Σαββίδης, Γ. (Αρχαιολογικές  –  Βιβλιογραφικά  –  Έργο  –  Καβάφης/έργο   -   Κύπρος  - Σεφέρης.)  -   Σεφέρης, Γ. (Βιβλιογραφικά –  Δοκιμές  –  Έργο/ εκδόσεις –  Έργο/Καβάφης   -   Έργο/κείμενα  – Έργο/Forster  –  Εργοβιογραφικά  – Κατσίμπαλης –  Μαλάνος  –  Παυλόπουλος  – Ποίηση/ποιητικά –  Ποίηση/Montale –  Ποίηση στον  –  Προσωπικά  – Σαββίδης/Κυπριακές  –  Τυπογραφία.)   -   Σικελιανός, Α. (Βιβλιογραφικά.)   -   Σκαμπαρδώνης, Γ. (Πάλι.)   -   Σκαρίμπας, Γ. (Έργο.)   -   Σκίπης, Σ. (Μεσ’.)   -   Σκούρτης, Γ. (Συμπόσιο.)   -   Σολωμού-Ξανθάκη, Β.   -   Σουρούνης, Α. (Χορός.)   -   Σούτσος, Γ.   -   Στεργιόπουλος, Κ. (Περιδιαβάζοντας.)   -   Συρινιώτης, Α.   -   Σφακιανάκης, Α.   -  

Τατσόπουλος, Π. (Ανάλαφρες  –  Πρώτη.)  -   Τέχνη <Αθήνα>.   -   Τριανταφυλλόπουλος, Ν. (Λιμενάρχης.)   -   Τριανταφύλλου, Σ. (Σάββατο.)   -   Τριβυζάς, Σ.   -   Τσιαμπούσης, Β.   -   Τσίρκας, Στ. (Καβάφης.)   -   Τσίτας, Μ.   -   Τσιώλης, Γ.   -  

Φάις, Μ. (Αυτοβιογραφία.)   -   Φακίνος, Α. (Κάστρο.)   -   Φακίνου, Ευ. (Μερόπη.)   -   Φιλιππίδου, Ντ.   -   Φραγκόπουλος, Μ.   -   Φωκάς, Ν. (Στον.)   -  

Φωστιέρης, Α. (Σκέψη.)   -  

Χαραλαμπίδης, Κ. (Μεθιστορία.)   -   Χατζηγιακουμή, Μ.   -   Χατζόπουλος, Θ. (Κανόνας  –  Στον.)  -   Χατζόπουλος, Κ.(Κριτικά.)   -   Χουλιαράς, Ν. (Στο.)   -   Χρηστίδης, Λ.   -   Χριστι-ανόπουλος, Ντ. (Λογοτεχνικά περιοδικά.)   -   Χρονάς, Γ. (Κατάστημα.)   -   Χωμενίδης, Χρ. -  

Beaton, R. (Εισαγωγή.)   -   Blanken, G.-H.   -   Haas, D.   -   Keeley, E. (Αναπλάθωντας   -   Καβάφης/ποίηση.)   -   Vitti, M. (Οδυσσέας.)   -

Δασκαλόπουλος, Θεοδόσης

            Ανδρικόπουλος, Γ. (Ποιητικός  –  Στον.)  -  

Βαλέτας, Κ. (Διηγήματα  –  Έργο.)  -   Βόκοβιτς, Ν.-   -  Βουρνάς, Τ.   -   Βρεττάκος, Ν. (Έργο  –  Ποίηση.)  -  

Γαλανού, Ει.   -  

Δρούγκας, Α.   -  

Ζαδές, Δ. (Εργοβιογραφικά  –  Οδύνες.)  -   Ζαντέ, Α.   -  Ζάππας, Τ. (Έργο.)   -   Ηλιοπούλου-Ζαχαροπούλου, Ε.   -  

Καζαντζάκη, Γ. (Έργο.)   -   Κακαβά-Γαρίδη, Ν.   -   Καραβασίλης, Π.   -  Καρανικόλας, Γ.   -   Κασιμάτης, Γιαν.   -   Κελεσίδου-Γαλανού, Α.   -  Κοκόροβιτς, Κ.   -   Κορδάτος, Γ. (Έργο  –  Εργοβιογραφικά.)   -   Κορίδης, Γ.  -   Κούρος, Αθ.   -   Κουτσούκαλης, Α.   -  Κουτσοχέρας, Γ. (Έργο  –  Ωδή.)  -  Κρυστάλλης, Κ. (Έργο.)   -   

Λέος, Δ.  -  

Μαγκλής, Γ. (Έργο.)   -   Μαυρίδης, Α.   -  Μελισσάνθη (Έργο).   -   Μιστριώτη, Μ.   -   Μουζάκη, Μ. (Ζάκυνθο.)   -  

Νεοελληνική Πεζογραφία (Ιστορία <1940>).  -   Νεοελληνική Ποίηση (Θέματα/ ανθρώπινα – Θέματα/Κάλβος  –  Στοιχεία ανθρωπιστικά).    -   Νικολάου, Νικ.   -  

Παλαμάς, Κ. (Έργο  –  Έργο/κριτική.)   -   Πατσαλή, Μ.   -  Πέτρου-Βλάσση, Σ.   -   Πιτταράς, Δ.   -  

Σιμόπουλος, Η. (Θρόισμα.)   -   Σκάρος, Ζ.  -   Σπάλα, Σ.   -   Σταυρόπουλος, Ν.   -  

Τέχνη (Περιεχόμενο).   -   Τσούτης, Γ.   -  

Φωτιάδου-Μπαλαφούτη, Γ.   -

Δασκαλόπουλος, Π.

            Καραγάτσης, Μ. (Από.)   -   Πατρικίου, Ε.   -

Δασκαρόλης, Θοδωρής

            Ελύτης, Ο. (Ποίηση/πηγές/Hölderlin.)   -

Δαφέρμος, Ν.

            Σπανδωνίδη, Ει.   -

Δάφνη, Αιμιλία

            Δάφνη, Αι.   -  Νεοελληνικό Θέατρο (Υπαίθρια).   -   Χάρης, Π. (Δάφνη.)   -   Dieterich, K.  -

Δάφνης, Γρηγ.

            Έλληνες λογοτέχνες (Κέρκυρας).   -

Δαφνής, Κώστας

            Αθανασιάδης-Νόβας, Θ. (Κέρκυρα.)   -  

Βαλαωρίτης, Α. (Εργοβιογραφικά.)  -   Βελλιανίτης, Θ.   -   

Δαφνής, Κ.   -  Δεντρινού, Ει.   -  

Έλληνες λογοτέχνες (Έργα/εκδόσεις).   -   Ελληνικά Λογοτεχνικά Περιοδικά (Επτανήσου).  -  

Θεοτόκης, Κ. (Βιογραφικά  –  Έργο/Ξενόπουλος –  Έργο/χειρόγραφα  – Εργοβιο-γραφικά  –  Σονέτα  –  Σοσιαλισμός.)  -   Θεοτόκης, Σ.   -  

Ιόνιος Ανθολογία <1927>.   -  

Καλοσγούρος, Γ. (Βιβλιογραφικά  – Εργοβιογραφικά  –  Κερκυραϊκή.)  -   Καμπού-ρογλου, Δ. (Παπά.)   -  Καραγάτσης, Μ. (Διηγήματα  –  Έργο/κείμενα  –  Πως.)  -   Κατσίμπαλης, Γ. (Έργο.)   -  Κερκυραϊκά.   –   Κερκυραϊκή Σχολή.   -  Κεφαλληνός, Α.   -   Κονεμένος, Ν. (Έργο/κείμενα  –  Εωσφόρος.)   -  Κουμαριανού, Αι.   -   Λασκαράτος, Α. (Εω-σφόρος.)   -   Λευθεριώτης, Ν.   -  

Μαβίλης, Λ. (Θεοτόκης, Σ.)  -   Μαρκοράς, Γ. (Έργο.)   -   Μινώτου, Μ. (Έργο.)   -   Νεοελληνική Λογποτεχνία (Επτανήσου/ιστορία).   -  

Ξενόπουλος, Ξ. (Θεοτόκης  –  Παπά.)   -  

Παλαμάς, Κ. (Νεοελληνική/Επτανήσου.)  -   Παναγιωτόπουλος, Ι. Μ. (Εργοβιογρα-φικά   -   Προσωπικά.)   -   Παπά, Κ. (Εργοβιογραφικά  –  Καμπούρογλου  –  Ξενόπουλος  –  Χριστοβασίλης.)   -  

Σπαταλάς, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -   Στεφανίδης, Θ.   - 

Τερζάκης, Α. (Δαφνής.)   -  

Χρηστοβασίλης, Χ. (Παπά.)   -

Δάφνης, Στέφανος

             Άγρας, Τ. (Προσωπικά.)   -  Αστέρης, Λ.   -  

Βιζυηνός, Γ. (Προσωπικά.)   -  

Δάφνη, Αι.   -  Δάφνης, Στ. (Παλαμάς  –  Προσωπικά  –  Χάρης.)  -  

Ελληνικά Δημοτικά (Θέματα/θάλασσα).   -  

Καρυωτάκης, Κ. (Μοναξιά.)   -  

Μαλακάσης, Μ. (Προσωπικά.)   -   Μωραϊτίδης, Α. (Προσωπικά.)   -  

Νεοελληνική Λογοτεχνία (Ελληνικό Κράτος).   -  

Παλαμάς, Κ. (Αριστείον  –  Βιογραφικά  –  Δάφνη – Δάφνης  -  Προσωπικά.)  -  Παπαδιαμάντης, Α. (Προσωπικά.)   -   Παπαδοπούλου, Αρσ.   -  Παράσχος, Α. (Βιογραφικά.)  -   Παράσχος, Κλ. (Δρέψατε.)   -   Ποριώτης, Ν. (Προσωπικά.)   -   Πορφύρας, Λ. (Προσωπικά.)   -  

Ρώμας, Γ.   -  

Χάρης, Π. (Δάφνης.)   -

Δαφνομήλης, Αλέκος

            Τέντας, Ν.   -

Δεβάρης, Δ.

            Ελευθερουδάκης, Κ. (Δεβάρης.)   -   Νεοελληνική Θεατρική Κριτική.   -   Παλαμάς, Κ. (Βιογραφικά  –  Προσωπικά  -  Τρισεύγενη.)  -

Δεβιάζης, Σπυρίδων

           Κάλβος, Α. (Εργοβιογραφικά.)   -   Σολωμός, Δ. (Ύμνος/πηγές.)   -

Δέγλερης, Νικ.

            Γούδας, Α.   -

Δέδες, Δημήτρης

            Μετάφραση στην Ελλάδα (‘Omar Chayyam).   -   Πλήθων, Γ. Γ. (Έργο/ χειρόγραφα  –  Θρησκεία –  Πολιτική  -  Χριστιανισμός.)   -

Δέδες, Χρ.

            Καΐμη, Τζ.   -

Δεδόπουλος, Κωνσταντίνος

            Βενιζέλος, Ε.   -  Δεδόπουλος, Κ.   -   Έλληνες λογοτέχνες (Οργανώσεις).   -  Θεοτοκάς, Γ. (Οξύτατη.)   -   Θεοτόκης, Κ. (Έργο/Τερζάκης.)   -  Καβάφης, Κ. (Έργο/Χουρμούζιος.)   -   Νεοελληνική Πεζογραφία (Ιστορία <1945>).  -   Παπακωνσταντίνου, Θ.   -   Τερζάκης, Α. (Θεοτόκης.)   -   Χάρης, Π. (Δεδόπουλος  –  Διηγήματα.)  -   Χουρμούζιος,  Αι. (Καβάφης.)   -

Δεδούση, Χριστίνα

            Χορτάτσης, Γ. (Κατζούρμπος/πηγές.)   -

Δεδούσης, Βασίλης

            Δεδούσης, Β. (Μαμάκης  –  Μελάς –  Χάρης.)  -   Ελύτης, Ο.(Ποίηση/Μακεδονικές.)   -   Μαμάκης, Α.  -   Μελάς, Σ. (Δεδούσης.)   -  Μορφές.   -   Σπανδωνίδης, Π. (Μορφές.)   -   Χάρης, Π. (Δεδούσης  -  Μορφές.)  -

Δειλινός, Δημήτρης

            Δειλινός, Δ.   -

Δεινάκις, Στυλιανός

            Ελληνικές Παροιμίες (Φιλολογικά).   -   Χρονικόν του Μωρέως (Φιλολογικά).   -

Δεκαβάλλα, Αννίτα

            Νικόπουλος, Ν. (Εργοβιογραφικά.)   -

Δεκαβάλλας, Γιάννης

            Απόλλων <Θέατρο στην Ερμούπολη>.   -

Δεκαβάλλες, Αντώνης

            Αγριτέλλης, Χ.   -   Αναγνωστάκη,Ν. (Κριτική.)   -   Αναγνωστάκης, Μ. (Target.)   -   Αρνάκης, Γ.   -   Ασημακόπουλος, Κ. (Ιερού  –  Φόνοι.)  -  

Βαλέτας, Γ. (Ρωμιοσύνης.)   -   Βαρβιτσιώτης, Τ. (Σύνοψη  –  Ταπεινός.)  -   Βασιλικός, Β. (Plant.)   -   Βιζυηνός, Γ. (My.)   -  

Γεραλής, Γ. (Κλειστός.)   -   Γλέζος, Π. (Θαμπά.)   -   Γουδέλης, Γ. (Ρύβωνας  – Ταλετός.)  -  

Δανιήλ, Γ. (Λεπιδοπτερολόγος  –  Πρόκες  –  Beyond.)  -   Δεκαβάλλες, Α. (Ελύτης –  Μεταφραστής  –  Πολίτης  –  Τερζάκης.)  -   Δημάκης, Μ. (Περιπέτεια.)  -   Δημητρίου, Ν. (Ταξίδια.)  -   Δήμου, Ν. (Προσεγγίσεις –  Σημείο.)  -   Δημουλά, Κ.(Τελευταίο.)   -  

Ελληνικά Δημοτικά  (Χαρακτηριστικά).   -   Ελύτης, Ο. (Δεκαβάλλες  –  Έργο  –  Εργοβιογραφικά   -   Μαγεία  –  Μαρία –  Μεταφραστής/Σαπφώ  –  Μικρός  –  Ποίηση/θέματα/έρωτας  – Ποίηση/χρόνος  –  Τρία  –  Collected  -  Little  -  Maria Nephele  –  Selected  – Sovereign  –  What.)   -   Ευαγγέλου, Α. (Αφαίμαξη  –  Χάικαϊ.)  -  

Ζέη, Α. (Wildcat.)   -  

Ησαΐα, Ν. (Αλίκη  –  Μέρες  – Μορφή  –  Persona.)   -  

Θέμελης, Γ. (Έξοδος  –  Ποιήματα  –  Ars.)   -   Θεοτοκά,Κ.   -   Καβάφης, Κ. (Ποιητική.)   -  

Καβάφης, Κ. (Εργοβιογραφικά.)   -    Καζαντζάκης, Ν. (Έργο  -  Έργο/Πρεβελάκης – Θεώρηση  –  Odyssey  –  Suffering  -  Three.)   -   Καινούρια.   -   Κακαβελάκης, Δ.   -   Κάλας, Ν. (Οδός.)   -  Καπρή-Κάρκα, Κ.   -     Καραντώνης,Α. (Προσωπικό.)   -   Κινδύνης, Κ.   -   Κότσιρας, Γ. (Ηρόστρατος  -  Μυθολογία.)  -   Κύρου, Κλ.(Κατασκευές.)   -  

Λαμπαδαρίδου-Πόθου, Μ. (Οδυσσέας.)   -   Λαούρδας, Β. (Φιλολογικά.)   -   Λευκορείτης, Δ.   -   Λορεντζάτος, Ζ. (Διάλογος  –  Lost.)   -   Λυσιώτης, Ξ. (Ανα-δρομή.)   -   

Μανουσάκης, Γ. (Κρήτη.)   -    Μάρκογλου, Π. (Συνοπτική.)   -   Μάρταλης, Α.   -  

Μελισσάνθη (Ποιήματα).   -   Μπούμη-Παπά, Ρ. (Μόργκαν.)   -   Μυριβήλης, Σ. (Life.)   -  

Νεολληνική Λογοτεχνία (Δεκαοχτώ  –  Εξωτερικό/ΗΠΑ).   -   Νεοελληνική Πεζογραφία (Ιστορία.)   -   Νεοελληνική Ποίηση (Ανθολογίες/Έξη  -  Έξη  – Ιστορία <20 ος>  -  Ιστορία <1940>).   -  

Οικονομίδης, Δημήτρης.   -   Οικονόμου, Ζ. (Αιθρία  –  Ποιήματα.)  -  

Παγουλάτου, Ρ.   -   Παναγιωτόπουλος, Ι. (Γράμματα  –  Ποιήματα  –  Fenetre.)   -   Πανώριος, Μ. -   Παπαδίτσας, Δ.(Δυοειδής.)   -   Παπανικολάου, Μ. (Μεταφράσεις  –  Ποιήματα.)  -   Παπατσώνης, Τ.(Τιμητικές  –  Friedrich.)  -   Πετσάλης-Διομήδης, Θ. (Έργο.)   -   Πλασκοβίτης, Σ. (Συρματόπλεγμα.)   -   Πολίτης, Κ. (Δεκαβάλλες  –  Έργο.)  -   Πρεβελάκης, Π. (Άρτος  –  Έργο  – Έργο/Καζαντζάκης  –  Εργοβιογραφικά  –  Μοναξιά  –  Νεοελληνική  –  Νέος  – Ποιήματα –  Ποιητής Γιάννης  -  Crète  –  Crétois  -  Tale.)  -  

Ραΐζης, Μ. Β. (Greek Poetry.)   -   Ρίτσος, Γ. (Γίγνεσθαι  –  Έργο –  Chronicle  - Eighteen –  Exile  - Fourth  –  Lady  -  Monovasia –  New  -  Ritsos  -  Scripture.)   -   Ροζάκος, Ν.   -  

Σαμαράκης, Α. (Έργο.)   -   Σαχτούρης, Μ.(Selected.)   -   Σεφέρης, Γ. (Έργο  – Μεταφραστής/Αποκάλυψη –  Poets.)   -   Σικελιανός, Α. (Selected.)   -   Σινόπουλος, Τ. (Landscape.)   -   Σιώτης, Ντ. (Βαπόρι  –  Δεκατρία.)  -   Σπαθάρης, Σ.   -   Σπάνιας, Ν. (Φόρος  –  Resistance.)  - Σταφυλοπάτης, Ν.   -   Στεργιόπουλος, Κ. (Από.)   -   Στεριάδης,  Β.  -   Στεφανίδης, Θ.   -  

Τερζάκης, Α. (Δεκαβάλλες.)   -   Τσάτσου, Ι. (Αδερφός  –  Ποιήματα  –  “Σεφέρης“.)   -  

Φακίνος, Α. (Marked.)   -  

Χαβιαράς, Σ.   -   Χρυσάνθης, Κ. (Λυρικός.)   -  

Anton, J. P.   -   Bien, P.   -   Capri-Karka, C.   -   Friar, K . (Άξιον  –  Έργο  – Μεταφραστής  –  Πέτρινα  -  Spiritual.)  -   Keeley, E. (Cavafy’s  –  Modern Greek – Voices.)  -   Leontis, A.   -   Levi, P.   -   Vitti, M. (Ιδεολογική  –  Οδυσσέας – Φθορά  - Ghiorgos.)   -

Δελακώτσος, Δημ.

            Διάπλασις (Γλώσσα.)   -

Δελβερούδη, Ελίζα-Άννα

            Ελληνικά Λογοτεχνικά Περιοδικά (Νεοελληνικό).   -   Καμπανέλλης, Ι. (Σεναριογράφος.)   -   Λάσκος, Ο.(Δάφνις.)   -   Νεοελληνικό Θέατρο (Δραματολόγια  –  Ελληνικά  –  Ιστορία <19 ος αι.>  -  Πηγές γαλλικές).   -   Σπάθης, Α.  -   Χρηστομάνος, Κ. (Κερένια/Κινηματογράφο.)   -

Δελβερούδη, Λ.

            Παπαϊωάννου,Μ. (Κωμειδύλλιο.)   -

Δελή, Υπατία

            Δελή, Υ.   -  Χάρης, Π. (Δελή.)   -

Δελή-Parsons, Ιουλία

            Δελής, Γ. (Αλληλογραφία  –  Έργο/κείμενα.)   -

Δεληβοριά, Βαρβάρα

            Ελληνικά Παραμύθια (Εικονογράφηση).   -   Χατζηδάκη, Ρ. (Προσωπικά.)   -

Δεληβοριά, Γιάννα

           Αγγουλές, Φ. (Εργοβιογραφικά.)   -

Δεληβοριάς, Ανδρέας

            Βλαστός, Πέτρος (Στον.).   -  Θεοτόκης, Κ. (Διηγήματα/εικονογράφηση  –  Τιμή/εικονογράφηση.)   -

Δεληβοριάς, Φοίβος

            Νεοελληνικό Θέατρο (Ιστορία <1990>).   -

Δεληβορριάς, Άγγελος

            Μιχαηλίδης, Γ. (Λάμδα   -   Προσωπικά.)   -   Παπαδοπούλου, Αλεξάνδρα.   -

Δεληγιαννάκη, Ναταλία

            Διγενής (Επιδράσεις).   -  Καβάφης, Κ. (Ποίηση/μετρικά.)  -   Κορνάρος, Β.(Ερωτόκριτος/διασκευές  –  Ερωτόκριτος/μετρικά  –  Ερωτόκριτος/στοιχεία χιουμοριστικά.)   -  Μπεργαδής (Απόκοπος/στιχουργία).  -   Νεοελληνική Ποίηση(Κρήτης/Κρητική).   -   Σεφέρης, Γ. (Βαρνάβας  – Ημερολόγιο/Βαρνάβας.)   -   Σιβάκης, Κ.  -   Σικελιανός, Α. (Θάνατοςτου/πηγές.)   -   Χορτάτσης, Γ. (Ερωφίλη/ριμάριο.)   -

Δεληγιάννη, Εριέττα

            Δημουλά, Κ. (Ποίηση/θέματα.)   -

Δεληγιάννη, Μαρία

            Σολωμός, Δ. (Αλλ’.)   -

Δεληγιάννη-Αναστασιάδη, Γεωργία

            Δεληγιάννη-Αναστασιάδη, Γ.   -  Νεολληνική Παιδική Ποίηση.   -

Δεληγιάννης, Γιώργος

            Δαπόντες, Κ. (Καλλίνικος.)   -   Νικολαΐδης, Ν. <1884> (Έργο/μορφή.)   -

Δεληγιάννης, Ελευθ.

            Βενέζης, Η. (Χρυσόψαρα.)   -  Πιττάκης, Στ.   -   Πολίτης, Κ. (Eroica.)   -   Σημηριώτης, Α. (Εργοβιογραφικά.)   -   Φωτιάδης, Δ. (Δεληγιάννης.)   -   Χάρης, Π. (Δεληγιάννης.)   -

Δεληγιάννης, Κυριάκος

            Νεοελληνική Λογοτεχνία (Κύπρου/Εξωτερικό).   -

Δεληγιάννης, Νίκος

            Κατσαρός, Μ. (Προσωπικά.)   -

Δεληγιώργη-Θεοδωρίδη, Αλεξάνδρα

            Δεληγιώργη-Θεοδωρίδη, Α.   -   Δημητριάδης, Δημ. (Δεληγιώργη-Θεοδωρίδη, Α.)   -   Κάλας, Ν. (Υπερρεαλισμός  –  Foyers.)   -  Λογοτεχνία (Στοιχεία αυτοβιογραφικά).  -   Μαγουλάς, Χ.   -

Δεληγιώργης, Αλέξανδρος

            Λογοτεχνία (Στοιχεία αυτοβιογραφικά).   -

Δεληγιώργης, Επ.

            Καρκαβίτσας, Α. (Έργο.)   -

Δεληγιώργης, Σταύρος

            Ελύτης, Ο. (Μεταφραστής/Brecht.)   -  Κουμανταρέας, Μ. (Καημένα.)  -   Σεφέρης, Γ. (Days.)   -

Δεληολάνης, Γιάννης

            Καβάφης, Κ. (Εργοβιογραφικά/ελληνικό.)   -   Λογοτεχνία (Κινηματογράφος).   -  Σαχτούρης, Μ. (Ποίηση.)   -

Δελήπετρος, Δημήτρης

            Αθανασόπουλος, Π. (Εργοβιογραφικά.)   -

Δεληπέτρος, Ν.

            Κανελλόπουλος, Π. (Προσωπικά.)   -

Δελής, Τριαντ.

            Νεοελληνική Ποίηση (Θέματα/μελλόνυμφοι).   -

Δελησάββας, Μιχάλης

            Κοκκίνης, Σ. (Σκοτεινό.)   -  Μπίκος, Π.   -   Πηγαδιώτης, Κ. (Έργο.)   -   Χωρεάνθη,  Ε. (Ώρες.)  -   Χωρεάνθης, Κ.   -

Δελιαλής, Νικόλαος

            Κασομούλης, Ν.   -

Δελιβάνης, Δημήτριος

            Βιθυνός-Μάνος, Κ.   -  Δέλτα, Π. (Ελευθέριος.)   -   Δροσίνης, Γ. (Γεώργιος.)   -  Λαούρδας, Β. (Ίδρυμα  -  Μακεδονικά.)  -

Δέλιος, Γιώργος

            Αθανασιάδης, Ν. (Σταύρωση.)   -   Αθανασιάδης-Νόβας, Θ. (Θεατρικά.)   -   Αισθητική(Αντικειμενικότητα).   -   Αλαβέρας, Τ. (Έργο.)   -   Αναγνωστάκης, Μ. (Έργο  -  Υπέρ.)  - Αναπλιώτης, Γ.   -       Αποστολόπουλος, Ντ. (Λεύκωμα.)   -   Ασαλάνογλου, Ν.-Α. (Έργο.)   -  

Βαρβιτσιώτης, Τ. (Έργο.)   -   Βαφόπουλος, Γ. (Έργο.)   -   Βέικου-Σεραμέτη, Κ. (Δρόμος).   -   Βοΐσκου, Ε. (Ανοίξτε.)   -  

Γαλανάκη-Βουρλέκη, Α. (Περίπατοι.)   -   Γεωργιάδης, Ανδρ.   -   Γιάκος, Δ. (Μορφέςκαι.)   -   Γιαλουράκη, Σ.   -   Γιαλουράκης, Μ. (Αλεξάνδρεια  –  Καζαντζά-κης.)   -   Γιαννόπουλος, Αλκ. (Σαλαμάντρα.)   -   Γλέζος, Π. (Πρώτη.)   -   Γληνός, Γ. (Φώτος.)   -   Γουδέλης, Γ. (Γέροντας  -  Νομπέλ.)  -   Γρατσέας, Β.   –  

Δέλιος, Γ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Δεμερτζής, Κ. (Μεθοδικές.)   -   Δρίβας, Α.   -   Ευαγγέλου, Α. (Ξενοδοχείο.)   -  Ευστρατιάδης, Στρ.   -  

Ζαδές, Δ. (Πολιτεία  –  Τελευταίος.)  -   Ζάννας, Π.(Ιστορία.)   -   Ζιτσαία, Χ. (Έργο  –  Πεντόβολα.)  -  

Θέμελης, Γ. (Έργο.)   -    Θεοδωρίδης, Τ.   -  

Ιακωβίδης, Α.   -   Ιωαννίδης, Κώστας.   -   Ιωαννίδου-Αδαμίδου, Ε.   –   Ιωάννου, Γιωργ. (Δημοτικά  –  Έργο.)  -  

Κάββουρας, Δ.   -   Καρέλλη, Ζ. (Έργο.)   -   Κασομούλης, Ν.   -   Κατσίμπαλης, Γ. (Βιβλιογραφίες.)   -   Κατσογιάννης, Η. (Έργο.)   -   Καχτίτσης, Ν. (Εξώστης.)   -   Κιτσόπουλος, Γ.   -   Κοκκαλίδου-Ναχμία, Ν.   -   Κολοκοτρώνης, Θ.   -   Κουφόπουλος, Τ.   -   Κυπρολέων, Α.   -   Κύρου, Κλ.  (Έργο.)  -  

Λεβάντας, Χ.(Πορεία.)   -   Λογοτεχνία (Αισθητικά  –  Ιστορία  –  Κοινό -  Ύφος).  -  

Μακρυγιάννης, Γ.(Εργοβιογραφικά.)   -    Μαλάνος, Τ. (Καβάφης 2.)   -   Μάτσας, Ν. (Κλειστοί.)   -   Μελεάγρου, Η.   -   Μελισσαρόπουλος, Κ.   -   Μετσιμενίδης, Θ.   -   Μητροπούλου, Κ. (Ένοχος  –  Πολιτεία  –  Πρόσωπα.)  -    Μόδης, Γ.   -    Μουρέλος, Γιαν.   -   Μπαγλάνης, Β. -   Μπακόλας, Ν. (Έργο  –  Κήπος.)  -   Μπαρλάς, Φ.   -   Μπινιάρης, Γκ.   -   Μποζώνης, Γ.   -   Μυθιστόρημα (Πρόσωπα  – Χρόνος).  - 

Νέα Πορεία (Ιστορία).   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Θεσσαλονίκη/ιστορία  – Ιστορία <1936>).   -   Νεοελληνική Λογοτεχνική Κριτική (Θεσσαλονίκης  – Ιστορία <1950>).   -   Νεοελληνική Πεζογραφία (Θεσσαλονίκης  –  Ιστορία  –  Ιστορία <1975>.)   -   Νεοελληνική Ποίηση (Θέματα/λουλούδια  -  Θεσσαλονίκης).   -   Νεοελληνικό Δοκίμιο (Θεσσαλονίκης).   -  

Ξενόπουλος, Γ. (Θρύλος.)   -  

Παπαγεωργίου, Ν.   -   Παπαδημητρίου, Σ.   -   Παπαντωνίου, Ζ. (Παρισινά.)  -   Παπαπάνος, Κ. (Iberia.)   -   Παραφεντίδου,Α.   -   Πάσχος, Π. (Από.)   -   Παυλέας, Σ. (Έργο.)   -   Παυλίδης, Λαζ.   -   Πεζογραφία(Ορολογικά).   -   Πεντζίκης, Ν. Γ. (Έργο.)   -   Περάνθης, Μ. (Χρώμα.)   -   Πετρίδης, Κ.   -   Πιερίδης, Γιαγκ. (Χειμώνας.)   -    Πλασκοβίτης, Σ. (Γονατισμένοι.)   -   Ποίηση (Ιστορία <20 ος>- Μορφή-).   -  

Ράλλη-Υδραίου, Μ. (Από.)   -   Ρυσσιάνος,Ν. (Στάχτη.)   -  

Σαμαντάς, Θ.   -   Σαμαράς, Π. (Διάσελο.)   -   Σαραντάρης, Γ. (Ποίηση.)   -   Σκίπης, Σ. (Ποίηση.)   -   Σπανδωνίδης, Π. (Δοκίμια  –  Έργο  -  Κριτικός  - Προσωπικά.)  -   Στάλιος, Ζ.   -   Σταμέλος, Δ. (Μακρυγιάννης  - Ρουμελιώτικο.)  -   Στογιαννίδης, Γ. (Έργο.)   -   Σφακιανάκης, Γ. (Στην  –  Σωσίβια.)  -  

Ταξιάρχης, Ντ.(Θάλασσα.)   -   Ταχτσής, Κ. (Τρίτο.)   -   Τερτσέτης, Γ. (Έργο.)   -   Τέχνη (Κοινωνία).   -   Τουρνάκη, Σ.   -   Τσιρόπουλος, Κ. (Ελλάδα.)   -  

Φλέγυας, Δ.  -   Φλωράκης, Δ.   -   Φράγκος, Β.   -  

Χαϊμ, Χ.   -   Χαλατσάς, Γ. (Εφτά.)   -   Χατζηπατέρας, Κ.   -   Χατζοπούλου-Καραβία, Λ. (Δρόμος.)   -   Χειμωνάς, Γ. (Εκδρομή  –  Έργο.)  -   Χρηστίδου, Δ.   -   Χρηστομάνος, Κ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Χριστιανόπουλος, Ντ. (Έργο.)   -

Δελλής, Ιωάννης

           Βούλγαρης, Ευ. (Έργο/πηγές  –  Λογική  –  Λογική/θέματα  –  Λογική/λέξεις.)   -  Δαμωδός, Β. (Φυσιολογία.)   -   Μοισιόδαξ, Ι. (Πραγματεία.)   -

Δελμούζος, Αλέξανδρος

            Βενιζέλος, Ε.   -   Δελμούζος, Α. (Βενιζέλος  –  Εργοβιογραφικά  – Θεοτοκάς  –  Ιδέα  –  Κρυφό –  Μπαστιάς.)   -   Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων.   -   Θεοτοκάς, Γ. (Δελμούζος.)   -  Ιδέα (Δελμούζος  -  Πρόγραμμα.)  -   Κουντουράς, Μ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Μπαστιάς, Κ. (Δελμούζος.)   -  Φωτιάδης, Φ.   -

Δέλτας, Α.

            Συκουτρής, Ι. (Καθηγητής.)   -

Δέλφης, Φοίβος

            Αρμάος, Δ.   -  Άρτογκ, Ε.   -  

Βάζας, Ν.   -  Βαρβιτσιώτης, Τ. (Μεταμόρφωση.)  -  

Γαλάζης, Ν.   -  

Δελής, Γ. (Συμφωνικά.)   -  Δέλφης, Φ. (Παυλοστάθης  –  Χάρης  – Iannelli.)   -   Δημουλά, Κ. (Τελευταίο.)   -  

Καβάφης, Κ. (Έργο/πηγές.)   -  Καζαντζάκης, Ν. (Εργοβιογραφικά/Σικελιανός.)   -  Κακαβελάκης, Δ.   -   Κόκκινος, Δημ. (Λυρικά.)   -  Κουτσουβέλη, Α.   -   Κο-φίνης, Γ. (Ελθέτω.)   -  Κυθρεώτης, Ι. (Εθνομάρτυρας.)   -   Κυριακόπουλος, Α.   -  

Λαζανάς, Κ.   -  

Μαρρές, Γ.  -  

Παναγιωτούνης, Π.(Λύκοι.)   -   Παπαδίτσας, Δ. (Δυοειδής.)   -  

Ραφτόπουλος,Ι.   -  

Σικελιανός, Α. (Δελφοί/σπίτι  –  Εργοβιογρα-φικά/Καζαντζάκης  – Ποίηση/θέματα/ βουνά.)   -   Σπάνιας, Ν. (Μεταφραστής.)   -  

Τσιτσίτης, Δ.   -  

Φλωράκης, Α.   -  

Χάρης, Π. (Δέλφης  -  Στα.)   -  

Iannelli, M. (Δέλφης.)   -  Mascaro, V.   -

Δελώνης, Αντώνης

            Αγγελάκης, Α. (Ανεβάζουμε.)   -  Αναγνωστόπουλος, Β. (Παιδική.)  -   Βαλαβάνη, Ε. (Αίσωπος  –  Σας  –  Τι.)   -  Βλαχογιάννης, Γ. (Πεζογραφία.)   -   Βλαχοπούλου, Σ.   -  

Γκέρτσου-Σαρρή, Α.   -   Γουλιμή, Α. (Αόρατη.)   -  

Δελώνης, Α. (Παιδική  –  Σπουδές.)  -  

Έλληνες λογοτέχνες (Έλληνες εκδότες).   -   Ελληνικά Λαϊκά Τραγούδια (Δώδεκα).   -  Ελύτης, Ο. (Έργο/ελληνική.)  -   Επαμεινώνδας, Σ.   -  

Ιωαννίδης, Ιω. (Ιστπρία  –  Χωρίς.)   -  

Καβάφης, Κ. (Ποίηση/στοιχεία διδακτικά.)   -  Κοντολέων, Μ. (Ανδρομάχη  – Γάντι.)  -   Κροντηρά-Νασούφη, Λ.   -  

Λοΐζου, Μ. (Τελευταίο.)   -  

Μανθόπουλος, Δ.   -   Μαντουβάλου-Ηλιάδη, Σ.   -  Μενδράκος, Τ.   -  

Νεοεληνική Λογοτεχνία (Διάδοση).   -   Νεοελληνική Παιδική (Ελληνική εκπαίδευση  –  Ιστορία <1975>  -  Φιλολογική).  -   Νεοελληνική Ποίηση (Ελληνική εκπείδευση  –  Ιστορία <1940>).   -   Νεοελληνικό Παιδικό Περιοδικό.   -  

Ξενόπουλος, Γ. (Νεοελληνική Παιδική.)   -  

Παιδική Λογοτεχνία (Ελλάδα/Ιστορία –  Ελληνική εκπαίδευση).   -  Παλαμάς, Κ. (Νεοελληνική Παιδική.)  -   Πάλλης, Α. (Παιδική.)   -   Παπαδημητρίου, Ρ.   -  Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Λ. (Ιστορίες  –  Στο.)  -   Πιλάβιος, Ν.   -   Ποίηση (Παιδεία).   -  

Ρούσσος, Τ. (Έργο.)   -  

Σακελλαρίου, Χ. (Αντιστασιακά.)  -   Σαρρή, Ζ. (Αποθήκη.)   -   Σίνου, Κ. (Χέρι.)   -   Σκιαδάς, Ν.  -  

Τριβιζάς, Ευ. (Ναυαγός  –  Χιονάνθρωπος.)   -   Τσίρος, Σ.   -  

Φίλντιση, Σ.   -   Φωτιάδου-Μπαλαφούτη, Γ.   -  

Χελιδόνια.   -   Χωρεάνθη, Ε. (Μεταφράστρια.)   -

Δεμερτζή, Δέσποινα

            Νεοελληνική Λογοτεχνία (Εξωτερικό/Λουξεμβούργο).   -

Δεμερτζής, Κωνσταντίνος

            Αποθήκη.   -   Γιάκος, Δ. (Σχολική.)   -   Δεμερτζής, Κ. (Βίτσος  –  Παιδική – Χάρης.)   -   Ελληνικά Δημοτικά  (Ανατολικής).   -  Ελληνικά Παραμύθια (Ανατολικής  –  Σμύρνης).  -   Ημερολόγιον του.   -  Κύκλος του.    -   Μηλιώρης, Ν.   -  Νεοελληνική Λογοτεχνία (Εξωτε-ρικό/Ιταλία).   -   Νεοελληνική Παιδική (Βιβλιογραφικά).   -   Νεοελληνική Ποίηση (Ελληνική εκ-παίδευση).   -   Νεοελληνικό Παιδικό Περιοδικό.   -   Όμηρος.  -   Παιδική Λογοτεχνία (Ελλάδα/ συμπόσια-).   -  Χάρης, Π. (Δεμερτζής.)   -   Spadaro, G.  -

Δεμερτζής, Νίκος

            Λίποβατς, Θ.   -

Δεμέστιχα, Αικατερίνη

            Βάρναλης, Κ. (Έργο/θέματα.)   -   Σεφέρης, Γ. (Έργο/θέματα/Ορέστης.)   -

Δεμέτης, Γιάννης

            Ξενόπουλος, Γ. (Κλάδης.)   -

Δεμίρογλου, Ελισάβετ

            Σαμαρά, Ζ. (Ποίηση/εικόνες  –  Ποίηση/μύθος.)   -

Δεμοδός, Τάκης

            Βουτιερίδης, Η. (Εργοβιογραφικά.)   -  Δεμοδός, Τ.   -   Ζιούτος, Γ.  -   Καΐμη, Τζ.   -  Καμπύσης, Γ. (Γενεαλογικά  –  Εργοβιογραφικά.)   -   Νεοελληνική Παντομίμα.   -   Ταρσούλη, Γ. (Μωραΐτικα.)   -  Χάρης, Π. (Δεμοδός.)   -

Δέμου, Βίκυ

            Νεοελληνικό Θέατρο (Αθήνα/περιφερειακό).   -

Δεμπόνος, Άγγελος Διονύσης

            Λασκαράτος, Α. (Ελληνική Εκκλησία.)   -  Μολφέτας, Γ.   -   Νεοελληνικό Θέατρο (Κεφαλονιά).   -   Νεοελληνικοί Θρήνοι.   -

Δενδρινός, Γ.

            Ιωάννου, Γιωργ. (Έργο/ποίηση.)   -

Δενδρινού, Βασιλική

            Ελληνικά Δημοτικά  (Θέματα/Καλό-  -  Θέματα/ωραίο-).   -

Δενδρινού-Αντωνάκη, Νίκη

            Μετάφραση στην Ελλάδα (Αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων).   -

Δενδρινού-Κάλια, Ελένη

            Αγγελάκη-Rooke, Κ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Αλεξίου, Ε. (Εργοβιογραφικά.)   -   Αναγνωστάκη, Λ. (Εργοβιογραφικά.)   -  

Βακαλό, Ε. (Εργοβιογραφικά.)   -  

Γαλανάκη-Κουβελά, Ρ. (I.)   -   Γκρίτση-Milliex, Τ. (Εργοβιογραφικά.)   -  

Δημουλά, Κ. (Εργοβιογραφικά.)   - 

Ησαΐα, Ν. (Εργοβιογραφικά.)   -  

Θεοδώρου, Β. (Εργοβιογραφικά.)   -  

Ιορδανίου, Μ. (Εργοβιογρα-φικά.)   -  

Καραγιώργα, Ο. (Εργοβιογραφικά.)   -   Κάσδαγλη, Λ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Λαϊνά, Μ. (Εργοβιογραφικά.)   -  

Μαστοράκη, Τζ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Μελισσάνθη (Εργοβιογραικά.)   -   Μητροπούλου, Κ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Ε. (Εργοβιογραφικά.)   -   Μυλωνά, Ε. (Εργοβιογραφικά.)   -  

Παμπούδη, Π. (Εργοβιογραφικά.)   -   Παπά, Κ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Παππά, Λ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Πέγκλη, Ι. (Εργοβιογραφικά.)   -   Πολυδούρη, Μ. (Εργο-βιογραφικά.)   -  

Σαράντη, Γ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Σταύρου, Τ. (Εργοβιο-γραφικά.)   -   Στεφάνου, Λ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Σωτηρίου. Δ. (Εργοβιογρα-φικά.)   -   Σωτηροπούλου, Ε. (Εργοβιογραφικά.)   -  

Φαναριώτου-Φιλίππου, Α. (Εργοβιογραφικά.)  -      

Δενέγρης, Τάσος

            Δενέγρης, Τ. (Εργοβιογραφικά    -   Ποίηση.)   -  Ελύτης, Ο. (Ποίηση.)   -   Καρούζος, Ν. (Ποίηση.)   -   Σεφέρης, Γ. (Ποίηση.)   -   Στεριάδης, Β. (Εργοβιογραφικά.)   -   Φάις, Μ. (Απ’.)   -

Δεντρινού, Ειρήνη

            Δεντρινού, Ει.   -  Ζαβιτσιάνος, Μ.   -   Θεοτόκης, Κ. (Δεντρινού  –  Διηγήματα  –  Εργοβιογραφικά –  Ποίηση.)  -   Καλοσγούρος, Γ. (Έργο/κείμενα  –  Εργοβιογραφικά.)   -  Κογεβίνας, Ν.   -   Μαβίλης, Λ. (Εργοβιογραφικά.)   -  Μαρκοράς, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -   Σολωμός, Δ. (Εργοβιογραφικά.)   -  Χρυσομάλλης, Στ.   -

Δέντσορας, Παν.

            Βασιλικό <Θεσσαλονίκη>.   -

Δεπάστας, Νικόλαος

            Δεπάστας, Τ.   -

Δέπος, Γεώργιος

            Νόνικας, Σπ.   -

Δέπου, Ελένη

            Αλεξίου, Ν.   -  Δελαβίνια, Ευ.   -   Παπίδα, Ε.-Φ.   -  Σταμάτη, Μ.   -

Δεπούντη, Γκράτσια

            Καββαδίας, Ν. (Εργοβιογραφικά.)   -  Καζαντζάκης, Ν. (Εργοβιογρα-φικά.)  -   Κάλβος, Α. (Εργοβιογραφικά.)   -  Καρυωτάκης, Κ. (Εργοβιογραφικά.)  -   Μαλακάσης, Μ.(Εργοβιογραφικά.)   -   Παλαμάς, Κ. (Εργοβιογραφικά.)   -  Παπαδιαμάντης, Α. (Εργοβιογραφικά.)  -   Πολυδούρη, Μ.(Εργοβιογραφικά.)   -   Σεφέρης, Γ. (Εργοβιογραφικά.)   -  Σικελιανός, Α. (Εργοβιογραφι- κά.)  -   Σολωμός, Δ. (Εργοβιογραφικά.)   -  Στασινόπουλος, Μ. (Δοκίμιο.)   -

Δεπούντης, Γ. 

            Καβάφης,  Κ. (Εργοβιογραφικά.)   - 

Δεπούντης, Ιάσων 

            Δεπούντης, Ι.   -  Θεοτόκης, Κ. (Ζωή/εικονογράφηση.)  -   Καρούζος, Ν. (Δεπούντης.)   -  Λειβαδίτης, Τ. (Αθήνα.)   -   Λεοντάρης, Β. (Ποίηση.)   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Ψυχανάλυση).   -   Ποίηση (Στοιχεία μαθηματικά).   -

Δερμεντζόπουλος, Χρήστος

            Δερμεντζόπουλος, Χ.   -  Λαϊκό Μυθιστόρημα.   -

Δερμιτζάκης, Μιχ. 

            Σεφέρης, Γ. (Ποίηση/στοιχεία γεωλογικά.)   -

Δερμιτζάκης, Μπάμπης

            Βαμβουνάκη, Μ. (Με.)   -  Βασιλειάδης, Νίκος.   -  

Γραμματάς, Θ. (Από  – Διαδρομές   -   Ελληνικό   -   Θεατρική  –  Fantasyland.)   -  

Δενδρινός, Γερ.   -  

Ελληνικά Δημοτικά  (Γεφύρι/ θέατρο).   -   Ζαμπέλιος, Σ. (Κρητικοί.)   -   Θεοδωρόπουλος, Τ. (Πτώση.)   Θεοτόκης, Κ. (Έργο/θέματα/τιμή.)   -  

Καζαντζάκης, Ν. (Έως/Ζαμπέλιος.)   -   Κέκκου, Μ.   -   Κοκκινάκη, Ν. (Άνθρωπος.)   -  Κοτζιάς, Α. (Πεζογραφία.)   -   Κουμανταρέας, Μ. (Έργο.)   -   Κουτσούνης, Σ. (Έντομα   -   Τρομοκρατία.)   -  

Μάτεσις, Π. (Παλαιός.)   -   Μαυρουδής, Κ. (Κουρτίνες.)   -   Μήτσου, Α.   -  

Ξανθούλης, Γ. (Εποχή.)   -  

Πατσαλίδης, Σ.   -  Πεζογραφία (Δραματοποιήσεις).  -   Πρατικάκης, Μ. (Αφημένα  –  Δυσεύρετα  –  Μαγεία.)  -  

Τερζάκης, Φ.   -   Τριανταφύλλου,Σ. (Εναέριο.)   -  

Φακίνου, Ευ. (Μερόπη.)   -  

Χαραλαμπάκης, Χρ.   -

Δερμιτζάκης, Χαράλαμπος  

            Χουλιαράς, Ν. (Έργο.)   -

Δέσμου, Άννα

            Δανιηλίδου, Μ.   -

Δεσποτίδης, Αντώνης

            Αισθητισμός.   -   Αλεξάνδρου, Α. (Εργοβιογραφικά.)   -   Ανσγνώστης.   -   Αντιήρωας.   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Αντίστασης).   -   Πεντζίκης, Ν. Γ. (Αντρέας.)   -   Σικελιανός, Α. (Αλάφροΐσκιωτος.)   -  

Δεσποτόπουλος, Αλέξανδρος

            Γκάτσος, Ν. (Αμοργός.)   -   Κουμαριανού, Αι.   -

Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος

            Αισθητική (Εκπαίδευση).   -  Αποστολόπουλος, Ντ. (Φιλόσοφος.)  -   Αυγέρης, Μ. (Σικελιανός.)   -  

Βενέζης, Η. (Προσωπικά.)   -  

Γουδέλης, Γ. (Ανθολογία  –  Δεσποτόπουλος.)   -  

Δεσποτόπουλος, Κ. (Βιβλιογραφικά  – Βιογραφικά  –  Γουδέλης –  Εργοβιογραφικά  –  Τερζάκης  –  Τιμητικές – Τσάτσου.)  -  

Ελύτης, Ο. (Ιουλίου.)   -   Ευελπίδης, Χρυσός (Πολιτισμός).   -   

Θεοδωρακόπουλος, Ι. (Έργο  –  Εργοβιογραφικά.)   -  

Καζαντζάκης, Ν. (Έργο  - Οδύσσεια.)  -   Καινούρια.   -  Κανελλόπουλος, Π. (Από  – Γεννήθηκα  –  Έργο  – Εργοβιογραφικά  –  Καθηγητής –  Κείμενα  –  Πνευματική  - Προσωπικά.)  -   Καπετανάκης, Δ. (Εργοβιογραφικά  –  Μυθολογία.)  -   Καραντώνης, Α. (Έργο.)   -  Κασιμάτης, Γρηγ.   -  

Λαμπρίδη, Ε.   -  Λεκατσάς, Π. (Πολιτεία.)   -   Λιδωρίκης, Α. (Προσωπικά.)   -   Λυμπεράκη, Μ. (Άλλος.)   -  

Μυριβήλης, Σ. (Βασίλης.)   -  

Παλαμάς, Κ. (Έργο  –  Ποίηση/λυρισμός  -  Φοινικιά.)  -   Παλλάντιος, Μ. (Τριάντα.)   -   Παναγιωτόπουλος, Μ.   -  Παπανούτσος, Ε. (Έργο  –  Ηθική - Παιδεία.)   -   Παπατσώνης, Τ. (Έργο.)   -   Πετσάλης-Διομήδης, Θ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Ποίηση (Έθνος).   -  

Ρήγας Φεραίος (Χάρτες).   -   Ρίτσος, Γ. (Έργο.)   -  

Σαραντάρης, Γ. (Άπαντα  –  Έργο  –  Εργοβιογραφικά  –  Παρουσία.)   -  Σικελιανός, Α. (Δαίδαλος  –  Διγενής/Αυγέρης  –  Έργο  – Έργο/σύμβολα  – Εργοβιογραφικά  -  Χριστός.)  -  Σολωμός, Δ. (Ύμνος...ελευθερίαν.)   -    Συγγραφέας (Κοινό).   -   Συκουτρής, Ι. (Προσωπικά.)   -  

Τερζάκης, Α. (Δεσποτόπουλος.)   -  Τζερμιάς, Π.   -   Τσάτσος, Κ. (Πολιτική  – Προσωπικά.)   -  Τσάτσου, Ι. (Αθηναΐς  –  Δεσποτόπουλος  -  Προσωπικά.)  -   Χάρης, Π. (Έργο.)   -   Χουρμούζιος, Αι. (Έργο.)   -   Χρονικά Αισθητικής.   -   Milliex, R. (Ελληνογαλλικά.)   -

Δεσύλλας, Μιχ.

            Μιχαλόπουλος, Φ. (Σολωμός.)   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Εθνικόν  –  Εκδόσεις).  -   Σαμαράκης, Α. (Ζητείται.)   -  Σικελιανός, Α. (Ποίηση/ Νεοελληνική.)  -   Σολωμός, Δ. (Έργο/Μιχαλόπουλος.)   -

Δετζώρτζης, Νάσος

            Άγρας, Τ. (Εργοβιογραφικά.  –  Προσωπικά.)  -   Αργυρόπουλος, Μ. (Προσωπικά.)   -  Ασπιώτη, Μ.   -  

Βενέζης, Η. (Προσωπικά.)   -  Βλαστός, Πέτρος (Προσωπικά.)  -   Βλαχογιάννης, Γ. (Προσωπικά.)   -  Βουτυράς, Δ. (Έργο/θέματα  –  Μυθιστόρημα.)  -  

Γκόλφης, Ρ. (Προσωπικά.)  -   Γρυπάρης, Ι. (Μεταφραστής/Αισχύλος  – Προσωπικά.)  -  

Δάφνη, Αι.   -  Δάφνης, Στ. (Προσωπικά.)   -   Δετζώρτζης, Ν. (Ανάγνωση του  – Έργο  –  Έργο/γλώσσα  –  Μεταφραστής  – Ξενόπουλος  –  Προσωπικά.)   -   Δημαράς, Κ. (Προσωπικά.)   -   Δημητρακοπούλου, Ει.   -   Δημουλά, Κ. (Επί.)   -   Έλληνες λογοτέχνες (Δημοσιογράφοι  - Ελληνική γλώσσα  –  Τιμητικές).  -   Θεοτοκάς, Γ. (Προσωπικά.)   -   Θρύλος, Α. (Προσωπικά.)   -  

Καμπούρογλου, Δ. (Προσωπικά.)   -   Καραγάτσης, Μ. (Προσωπικά.)   -   Κόκκινος, Διον. (Προσωπικά.)   -   Κύκλος <Περιοδικό της>.   -  

Λαπαθιώτης, Ν. (Προσωπικά.)   -   Λάσκαρης, Ν. (Προσωπικά.)   -  

Μαλακάσης, Μ. (Προσωπικά.)   -   Μελάς, Σ. (Προσωπικά.)   -   Μετάφραση στην Ελλάδα (Beckett).   -   Μιχαλόπουλος, Φ. (Ρήγας.)   -   Μυθιστόρημα (Ιστορία).   -   Μυρτιώτισσα (Προσωπικά).   -  

Νάκου, Λ. (Προσωπικά.)   -   Νέα Γράμματα (Παλαμάς).   -   Νιρβάνας, Π. (Προσωπικά.)   -  

Ξενόπουλος, Γ. (Δετζώρτζης  - Προσωπικά.)  -   

Ουράνης, Κ. (Προσωπικά.)   -    

Παλαμάς, Κ. (Έργο/κοινό  – Εργοβιογραφικά  –  Εργοβιογραφικά/Νέα  –  Νέα Γράμματα  –  Προσωπικά  - Σπίτι.)   -   Παναγιωτόπουλος, Ι. (Προσωπικά.)   -   Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/ Merlier  -  Προσωπικά.)  -   Παπαλεξάνδρου, Κ.   -  Παπαλεονάρδου, Μ.   -   Παπαντωνίου, Ζ. (Προσωπικά.)   -   Πετσάλης-Διομήδης, Θ. (Προσωπικά.)   -  

Ροδάς, Μ. (Προσωπικά.)   -  

Σημηριώτης, Α. (Προσωπικά.)   -   Σικελιανός, Α. (Προσωπικά.)   -    Σκίπης, Σ. (Προσωπικά.)   -   Σκυλίτσης Ισιδωρίδης, Ι.   -   Στασινόπουλος, Μ. (Προσωπικά.)   -   Συκουτρής, Ι. (Δάσκαλος  –  Έργο  – Εργοβιογραφικά –  Μελέται  -  Προσωπικά.)   -  

Τερζάκης, Α. (Προσωπικά.)   -   Τραυλαντώνης, Α. (Προσωπικά.)   -  

Χορν, Π. (Προσωπικά.)   -  

Merlier, O. (Παλαμάς.)   -

Δετοράκη, Μαρίνα

            Λογοτεχνία (Θέματα/Πολυκράτης).   -

Δετοράκης, Θεοχάρης

            Βικέλας, Δ. (Χατζηδάκης.)   -  

Ελληνικά Δημοτικά (Κρήτης).   -  

Καζαντζάκης, Ν. (Έργο/πηγές/Βυζάντιο.)  -   Καλλέργης, Η.   –   Καλοκαιρινός, Α. <1922.>   -   Κορνάρος, Β. (Ερωτόκριτος/ εκδόσεις <Αλεξίου>.)   -   Κριαράς, Ε. (Βυζαντινολόγος.)   -  

Λάνδος, Α.   -  

Νεοελληνική Λογοτεχνία (Κρήτης/γλώσσα  –  Κρήτης/κείμενα  –  Κρήτης/φιλολογικά  –  Συμπόσια-/Βενετία  - Φιλολογικά).   -   Νεοελληνική Μετρική (Βυζαντινών).   -   Νεοελλγηνικοί Υμνοι.   -  

Ξανθουδίδης, Στ.   -  

Παρλαμάς, Μ.   -  Πλατάκης, Ε.   -   Πρεβελάκης, Π. (Έργο/θέματα.)   -  

Στάθης (Φιλολογικά).   -  

Φώσκολος, Μ. (Φορτουνάτος/εκδόσεις.)   -  

Χορτάτσης, Γ. (Γύπαρης/φιλολογικά  – Ερωφίλη/παραλλαγές  – Κατζούρμπος/ φιλολογικά.)   -

Δετοράκης, Μανώλης

            Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Ηράκλειο).   -   Νικολαΐδης, Μυρ.   -

Δέτσης, Νικόλαος

            Βαφόπουλος, Γ. (Εργοβιογραφικά.)   -  Γεραλής, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -   Γλέζος, Π. (Έργο.)  -  Ελύτης, Ο. (Βιβλιογραφικά.)  -   Ζευγώλη-Γλέζου, Δ. (Έργο.)   -  Καβάφης, Κ. (Βιβλιογραφικά.)  -   Καζαντζάκης, Ν.(Βιβλιογραφικά.)   -   Κοντοδήμος, Κ.   -   Νικολαΐδης, Α. (Έργο.)   -   Παλαμάς, Κ. (Βιβλιογραφικά.)   -  Σεφέρης, Γ. (Βιβλιογραφικά.)  -   Σικελιανός, Α. (Ποίηση.)   -   Σολωμός, Δ. (Βιβλιογραφικά.)   -   Τρυπάνης, Κ. (Εργοβιογραφικά.)   -

Δέφνερ, Όθων

            Αναγνωστάκη-Τζαβάρα, Ε.   -  

Βαλαδώρου-Μουδάτσου, Α.   -  

Γαρυφαλάκη-Νικολάου, Λ.   -  

Δεπούντη, Γ. (Αγαπημένε.)   -   Δημοπούλου, Η.   -  

Ζώρας, Γερ.   -  

Κακαλίδης, Δ.   -  Κακουλίδου, Χ.   -   Καραντώνης, Γιωργ. (Πρισματικά.)   -  Κασιμάτης, Γιαν.   -   Κατσιγιάννης, Χ. (Μοναχόλυκος.)   -  Κατσουλού, Μ.   -   Καφή, Κ.  -   Κοκκίινης, Σ. (Ποίηση.)   -  Κουρής, Β.   -   Κρίτα, Α.  -   Κριτζάς, Ι.   -   Κωνσταντίνου, Β.   -  Κωνσταντούρου-Κατρίτση, Δ.  -  

Λαδάς, Ν. (Ποίηση.)   -  Λογοτεχνία (Λογοτεχνική δημιουργία).  -  

Μαυρίδου, Ε.   -   Μεσσηνέζης, Κ.   -  Μισραχή, Ευ.   -   Μοσκόβης, Β. (Εργοβιογραφικά.)   -  

Νεζερίτη, Ε.   -  Ντάμης, Χ.   -  

Παυλάτος, Γ.   -   Πετρόπουλος, Γ.   -   Πολίτου, Ν.   -  Πυρπάσος, Χρ.   -  

Ράλλη-Υδραίου, Μ. (Δέφνερ.)   -  

Σιώκου, Γ.   -  Σκανάτοβιτς, Τ.   -   Σούλα-Τσαφαρά, Κ.   -   Σταμάτης, Κώστας (Αίγινα.)   -  

Τριανταφύλλου, Γ.   -  Τρυφωνόπουλος, Σ.   -   Τσαφαρά, Κ.  -  

Φραγκόπουλος, Θ. (Άλλη.)   -  

Χυτηρόγλου, Κ.   -

Δέφνερ-Καφή, Κατερίνα

            Καβάφης, Κ. (Ποίηση/στοιχείαμουσικά.)   -   Κάσης, Κ.  -   Κασιμάτης, Γιαν.   -  Κεσίσογλου-Αγγελίδου, Θ.   -   Κουρής, Β.  -   Μπούρας, Κ.   -   Νικολαΐδης, Μαν.   -  Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Γ.  -   Ρηγοπούλου, Β.   -

Δηληβορριάς, Άγγελος

            Σικελιανού, Α.   -

Δηλιαστής

            Σταθόπουλος, Δ.   -

Δημάγγελος, Νικώνας

            Σοφιανός, Ν.   -

Δημάδη, Ιλειάνα

            Δράσις.   -  Θέατρο Άττις.   -   Σκαφτούρα, Μ.   -

Δημάδης, Κ.

            Νεοελληνική Πεζογραφία (Ιστορία<1922>.)   -   Τερζάκης, Α. (Πεζογραφία/θέματα.)   -

Δημάδης, Κωνσταντίνος

            Βασιλικό <Αθήνα>.   -  Καζαντζάκης, Ν (Ισπανία  –  Ταξιδεύοντας/ Ισπανία.)   -  Καραγάτσης, Μ. (Έργο/μορφή   -   Έργο/πηγές.)   -   Νεοελληνικά (Εξωτερικό/Γερμανία)  -   Νεοελληνική Λογοτεχνία(Βιβλιογραφικά  –  Ιστορία <1453>  -  Ιστορία <1922>).   -  Πανσέληνος, Α. (Έργο  –  Μυθιστορήματα.)   -  Πρεβελάκης, Π. (Πεζογραφία ιστορισμού.)   -   Χατζής, Δ. (Διπλό/εξωτερικό.)   -

Δημάδης, Κώστας

            Δημάδης, Κ. Α.   -  Ιωαννίδης, Σ. (Δημάδης.)   -   Καβάφης, Κ. (Φυγάδες.)   -   Καραγάτσης, Μ. (Ψευδώνυμα.)   -

Δημάκη, Μαρία

            Αθανασιάδης, Τ. (Λογοτεχνική.)   -  Αθανασιάδης-Νόβας, Γ. (Ιταλικές.)  -   Βασιλειάδης, Σ.   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Επιδράσεις/Ιταλική  –  Θέματα/Keats  -  Θέματα/Shelley).   -   Παπαρρηγόπουλος, Δ. (Εργοβιογραφικά.)   -

Δημάκης, Γ.

            Δημαράς, Κ. (Grèce au.)   -

Δημάκης, Ιωάννης

            Κόδρικας, Π. (Έργο/κείμενα  -  Μαλτέζοι -  Voutier.)   -   Λογοτεχνία (Θέματα/Ναύπλιο).   -  Νικολόπουλος, Κ.   -

Δημάκης, Μηνάς

            Άγρας, Τ. (Ποίηση.)   -  Αλεξίου, Λ.   -   Αυγέρης, Μ. (Κριτικός  -  Ποίηση.)  -  

Βαφόπουλος, Γ. (Ποίηση.)   -  

Δημάκης, Μ. (Εγκώμιο  –  Καζαντζάκης  –  Πέτρινο  –  Ποίηση  –  Σπανδωνίδης.)   -  

Εμμανουήλ, Κ. (Εργοβιογραφικά.)   -  

Θέμελης, Γ. (Ποίηση/Νεοελληνική.)   -   Θεοτοκάς, Γ. (Ποιήματα.)   -   Θρύλος, Α. (Έργο.)   -  

Καβάφης, Κ. (Ποίηση/θέματα/άνθρωπος.)   -   Καζαντζάκης, Ν. (Βιογραφικά  – Δημάκης  -  Επιστολογράφος.)   -   Κάλβος, Α. (Ποίηση/ Νεοελληνική.)   -   Μελαχρινός, Α. (Ποίηση.)   -   Μυρτιώτισσα (Ποίηση).   -  

Νεοελληνική Λογοτεχνία (Εξωτερικό/Γερμανία  –  Κριτική).   -   Νεοελληνική Ποίηση (Ιστορία <1922>  -  Ιστορία <1930>  -  Πηγές/Baudelaire).   -   Παναγιωτόπουλος, Ι. (Ποίηση.)   -   Παπατσώνης, Τ. (Έργο  –  Εργοβιογραφικά – Ποίηση.)  -   Ποίηση (Ορολογικά).   -   Προεστόπουλος, Ν.   -  

Ράλλη-Υδραίου, Μ. (Εργοβιογραφικά.)  -   Ρίτσος, Γ. (Πρωϊνό.)   -  

Σεφέρης, Γ. (Ποίηση.)   -   Σικελιανός, Α. (Ποίηση.)   -   Σκίπης, Σ. (Έργο.)   -  Σολωμός, Δ, (Έργο/απο-σπασματικότητα.)   -   Σπανδωνίδης, Π. (Έργο  - Δημάκης.)  -  

Τερζάκης, Α. (Πεζογραφία  -  Τιμητικές.)  -   Τέχνη (Πρωτοτυπία).   -  

Χάρης, Π. (Δοκίμια  –  Έργο  –  Κριτικός.)  -   Χατζίνης, Γ. (Προσωπικά.)   -   Χουρμούζιος, Αι. (Κριτικός.)   -  

Legrand, E. (Βιβλιογράφος  -  Bibliographie ionienne.)   -   Rosenthal-Kamarinea, I. (Νεοελληνική.)   -

Δημάκης, Παν.

            Κοραής, Α. (Ελληνικό δίκαιο.)   -   Τριφύλιος, Θ.   -

Δημακόπουλος, Κώστας

            Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Διεθνές).   -

Δημακοπούλου, Χαρικλεία

            Χουρμούζης, Μ. (Βιογραφικά.)   -

Δημακός, Γ.

            Παλαμάς, Κ. (Αυτοκτονία  -  Έργο.)   -

Δημάκος, Κ.

            Παλαμάς, Κ. (Εργοβιογραφικά.)   -

Δημαρά, Καίτη

            Νεοελληνικά Παιδικά.   -

Δημαράς, Αλέξης

            Γληνός, Δ. (Άπαντα.)   -   Επιθεώρηση Τέχνης (Ελληνική εκπαίδευση).   -  Λασκαρίδου, Αι.   -  Μερακλής, Μ. (Συντακτικό.)  -   Νεοελληνικά (Συμπόσια-).   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Ελληνική εκπαίδευση).  -   Νεοελληνική Παιδική(Εκπαιδευτικός).   -   Τερζάκης, Α. (Δημαράς.)   -

Δημαράς, Δημήτρης

            Βέμη, Μ.   -

Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.

            Αθωνιάδα.   -   Αλεξίου, Σ. (Κρητική ανθολογία.)   -   Άμαντος, Κ. (Έργο.)   -   Άνθη.  -   Ανώνυμος.   -   Αποστολάκης, Γ. (Αριστοτέλης  –  Τραγούδια.)  -   Αραβαντινός, Π.   -   Ασώπιος, Ε.   -  

Βαλαβάνης, Δ.   -   Βαλαωρίτης, Α. (Αθανάσης  –  Ανδριάς  –  Αριστοτέλης Α’  – Λευκάδα.)  -   Βαλέττας, Σ.   -   Βάμβας, Ν.   -   Βασιλειάδης, Σ.   -   Βέης, Ν. (Έργο.)   -   Βερναρδάκης, Δ. Ν. (Λεσβιακά  - Πλούτος.)   -   Βηλαράς, Ι. (Ρωμέικη.)   -   Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Ιδιωτικές  –  Κατάλογοι).  -   Βιογρα-φία.   -   Βλαχογιάννης, Γ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Βλάχος, Γεωργ.   -   Βοσκοπούλα(Εκδόσεις  -  Χαρακτηριστικά).   -   Βουτιερίδης, Η. (Έργο.)   -  

Γκίνης, Δ. -  Γκιόλιας, Μ.   -   Γόρδιος, Α.   -   Γούδας, Α.   -   Γρυπάρης, Ι. (Έργο.)   -  

Δαμωδός, Β. (Βιογραφικά.)   -   Δελμούζος, Α. (Έργο.)   -   Δημαράς, Κ. (Έργο  – Εργοβιογραφικά  – Ιστοριογραφία  –  Μπαστιάς  –  Προσωπικά  –  Σεγκοπούλου  – Σεφέρης  –  Φοιτητική –  Φροντίσματα  –  Χάρης.)  -   Δημητρακόπουλος, Α.   -   Δημητριείς.   -   Διαφωτισμός (Ελληνική  -  Ιστορία.)  -   Διγενής (Εκδόσεις <Καλονάρος>).   -   Διονύσιος ιερομόναχος.   -   Δούκας, Ν. (Βάμβας  -  Επιστολαί –  Σαμουήλ.)  -   Δροσίνης, Γ. (Βιογραφικά  –  Έργο.)  -  

Εκπαιδευτικός.   -   Ελληνικά Λαϊκά Φυλλάδια.   -   Ελληνική Νομαρχία(Χαρακτηριστικά).   -   Ελληνισμός.   -   Έρωτος.   -   Ευελπίδης, Χρυσός (Έργο.).   -   

Ζαμπέλιος, Ι. (Ρήγας  –  Χριστίνα.)  -  

Ηλιακόπουλος, Δ.   -   Ηπειρωτική (Αφιερώματα.)   -  

Θεοφάνης.   -  

Καβάφης, Κ.  (Ανέκδοτα ποιήματα  –  Έργο  –  Έργο/εκδόσεις –  Έργο/εξωτερικό –  Έργο/επιβίωση –  Έργο/φιλολογική  –  Εργοβιογραφικά  –  Περιμένοντας  – Περιμένοντας/πηγές  –  Ποίηση  –  Ποίηση/γλώσσα -  Ποίηση/πηγές  – Ποίηση/στοιχεία θεατρικά  –  Ποίηση/στοιχεία λυρικά.)   -   Καλαμογδάρτης, Η.   -   Κάλβος, Α. (Έργο  –  Κόδρικας –  Ποίηση/πηγές.)   -   Καπετανάκης, Η.   -   Καρυωτάκης, Κ. (Ποίηση.)   -   Κασομούλης, Ν.   -   Καταρτζής, Δ. (Γραμματική  – Εγκώμιο  –  Ελληνική –  Έργο  –  Έργο/κείμενα  –  Εργοβιογραφικά  – Ευρισκόμενα –  Ιδεολογικά –  Φιλόσοφος.)  -   Κέντρου-Αγαθοπούλου, Α.(Μετανάστες.)   -    Κληρίδης, Ν. (Ευαγγέλιον.)   -   Κόδρικας, Π. (Έργο  –  Εργοβιογραφικά  –  Κάλβος  - Μεταφραστής.)   -   Κολοκοτρώνης, Θ.   -   Κοραής, Α. (Αλληλογραφία  –  “Αλληλογραφία“  -  Ανθολογία –  Απάνθισμα  –  Βάμβας  –  Γράμματα  –  Διάλογοι  –  Εκλογή  –  Ελληνική γλώσσα  –  Ελληνική κοινωνία  –  Έργο  -  Εργοβιογρα-φικά –  Κοκκινάκης  –  Παπατρέχας –  Προλεγόμενα  –  Τυπάλδος - Wyttenbach.)  -   Κορνάρος, Β. (Ερωτόκριτος/θέατρο  -  Ερωτόκριτος/Πολίτης – Ερωτόκριτος/φιλολογικά.)   -   Κουμανούδης, Σ. (Έργο/κείμενα  –  Συναγωγή.)  -   Κουμαριανού, Αι.   -   Κρανιδιώτης, Ν. (Ποιητής.)   -   Κριτική (Ορολογικά).   -   Κριτόπουλος, Μ.   -   Κυρίλλος ο Χίος.   -   Κύρου, Αχ. (Έλληνες  –  Πιστεύω.)  -    Κωνσταντάς,  Γ.   -   Κωτσάκης, Δ.   -  

Λάιος, Γ.   -   Λασκαράτος, Α. (Έργο/πηγές.)   -    Λεσβιακά.   -   Λογοτεχνία(Γραπτή-  -  Ιστορία/ιστορία  -  Κοινό).   -   Λορεντζάτος, Ζ. (Δοκίμιο   Κριτικός.)   -   Λώλης, Σ.   -  

Μανούσης, Θ.   -   Μάργαρης, Δημ.   -   Μαρωνίτης, Δ. (Μεταφραστής/Ηρό-δοτος.)   -   Μαυροκορδάτος, Α.   -   Μαυροκορδάτος, Ν. (Φιλοθέου.)   -  

Μετάφραση στην Ελλάδα (Αγγλικής  –  Ιστορία  -  Herder  –  Ségur  - Voltaire).  -   Μιχαλόπουλος, Φ.(Διονύσιος  -  Κοσμάς.)  -    Μοισιόδαξ, Ι. (Βιογραφικά.)   -   Μοσχονάς, Θ.   -   Μουστοξύδης, Α. (Βιογραφικά  –  Έργο/κείμενα.)   -   Μπαλάνος, Δ.   -   Μπάρας, Α. (Ποίηση.)  -   Μπαστιάς, Κ.(Δημαράς.)   -   Μπεράτης, Γ. (Εργοβιογραφικά.)   -  

Νέα Εστία (Έρευνες  -  Χάρης).  -   Νεοελληνικά (Ιστορία).   -   Νεοελληνικά Απομνημονεύματα.   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Γλώσσα  –  Ιστορία  –  Ιστορία <1453>  -  Ιστορία <16 ος/19 οςαι.>  -  Ιστορία <18 ος/20 οςαι.>  -  Ιστορία <1791>  -  Ιταλική –  Κοινό  – Κριτική  –  Νατουραλισμού –  Νεοελληνική Λογοτεχνική Κριτική  –  Περίοδοι  –  Πηγές/αγγλική  –  Πηγές/Béranger  –  Πη-γές/Vico  –  Ρεαλισμού -  Ρομαντισμού).   -   Νεοελληνική Λογοτεχνική (Νεοελληνική).   -     Νεοελληνική Παιδική (Ιστορία).  -   Νεοελληνική Ποίηση(Διαγωνισμοί/Βουτσιναίος  –  Διαγωνισμοί/ιστορία  –  Θέματα/Κωνσταντινούπολη  -  Φαναριώτικη -  1821).  -   Νεοελληνική Σάτιρα (Ιστορία -  Ιστορία <1821>).   -   Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Ελληνική γλώσσα  –  Ιστορία  –  Νεοελληνική  – Παπαρρηγόπουλος  –  Πηγές/δυτικοευρωπαϊκή  –  Πηγές/Herder  -  Πηγές/ Holbach  –  Πηγές/Vico  –  Πηγές/Voltaire  –  Σταθμοί - 1821).   -  

Ξενόπουλος, Γ. (Κριτικός.)   -  

Οικονόμος, Α.   -   Οικονόμος, Ι.   -   Οικονόμος ο εξ Οικονόμων (Ανέκδοτα  – Εξηνταβελόνης  –  Εργοβιογραφικά).   -   Ορφανίδης, Θ.   -   Παλαμάς, Κ. (Δωδεκάλογος  –  Έργο  –  Ποίηση/αισθητική –  Προσωπικά  –  Φλογέρα.)  -   Παναγιωτόπουλος, Ι. (Κ.)   -   Παπαδιαμάντης, Α. (Πεζογραφία.)  -   Παπαντωνίου, Ζ. (Άγιον.)   -   Παπαρρηγόπουλος, Δ. (Ποιήσεις.)   -  

Παπαρρηγόπουλος, Κ. (Εθνικόν   –  Ιστορία  –  Ιστορία/εκδόσεις –  Νεοελληνικός  –  Τρικούπης.)  -   Παπαχριστοδούλου, Πολ. (Λαογράφος-.)   -   Παράσχος, Κλ. (Έργο.)   -   Πάριος, Α. -    Περιοδικό.   -   Πέτρου, Σ.   -   Πλήθων, Γ. Γ. (Τάφος.)   -   Ποίηση (Ορολογικά).   -   Πολίτης, Αλ.   -   Πολίτης, Λ. (Κορνάρος.)   -   Πολυείδης, Θ.   -  

Ραγκαβής, Κ.   -   Ρηγόπουλος, Α.   -   Ροΐδης, Ε. (Εγχειρίδιον.)   -   Ρομαντισμός στην Ελλάδα.   -   Ρωσαγγλόγαλλος.   -   Ρώτας, Β. (Ρήγας.)   -  

Σαμαρτζίδης, Χ.   -   Σαρδελής,Κ. (Αναλυτική.)   -   Σαρεγιάννης, Γ.

  -   Σεφέρης, Γ. (Δημαράς  –  Δοκιμές  -  Δοκιμές/Απορίες  –  Έργο  –  Ποίηση  – Στροφή  –  Τσάτσος/διάλογος.)   -   Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου,Θ. (Pétrarquisme.)   -   Σικελιανός,Α. (Ελληνι-κή παράδοση  –  Έργο  –  Έργο/ελληνικότητα  – Εργοβιογραφικά.)   -   Σολωμός, Δ. (Άπαντα <Πολίτης>  -  Διάλογος  –  Έργο/κείμενα  -  Τρικούπης.)  -   Σουρής, Κ.   -   Σούτσος, Α. (Έργο.)   -   Στασινόπουλος, Μ. (Μορφές.)   -   Στογιαννίδης, Γ. (Επί.)   -   Στρατηγός, Α.   -  

Συγκριτική (Ιστορία  –  Ορολογικά).  -  

Τέχνη (Κοινωνία).   -   Τρικούπης, Σ.   -   Τσίρκας, Στ. (Καβάφης  –  Πολιτικός Καβάφης .)   -   Τυπάλδος-Ιακωβάτος, Γ.   -  

Φυλλάδα (Εκδόσεις  <Πάλλης>).   -   Φωτιάδης, Φ.   -  

Χαπίπης, Α.   -   Χάρης, Π. (Δημαράς  –  Έλληνες  –  Μεγάλη –  Νέα  -  Όταν.)  -   Χαριτάκης, Γ.   -   Χρηστίδης, Χ.   -   Χρήστου, Π.   -

Fauriel, C.   -   Grégoire, H. (Digenis.)   -   Horvath, E.   -   Iorga, N.   -   Legrand, E. (Βιβλιογράφος  -  Bibliographie ionienne.)   -   Mirambel, A. (Νεοελληνικά.)   -   Moréas, J. (Γαλλία-.)   -   Sherrard, Ph.   -   Vitti, M. (Πηγές.)   -

Δημαράτος, Βασίλειος

            Μελάς, Λ.   -

Δημαρογκώνας, Ανδρέας

            Ελληνικά Δημοτικά (Ελληνικήκοινωνία).   -   Νεοελληνική Ποίηση (Συμπόσια-/Πάτρα).   -  Σκαρτζής, Σ. (Βιογραφικά.)   -

Δήμας, Δ.

            Χάρης, Π. (Δήμας.)   -

Δήμας, Κώστας

            Νεοελληνική Λογοτεχνία (Κρήτης/Ιστορία).   -  Χριστιανόπουλος, Ντ. (Εποχή.)   -

Δημήρα, Αναστασία

            Μαραγκόπουλος, Α. (Ulysses.)   -

Δημηρούλης, Δημήτρης

            Αγγέλου, Α.   -   Αυτοβιογραφία (Ορολογικά).   -

Βαγενάς, Νάσος (Φιλόλογος.)  -   Βιζυηνός, Γ. (Έργο.)   -   Βιογραφία (Ορολο-γικά).   -

Γενιά του ’30 (Ιδεολογικά  –  Νεοελληνική Λογοτεχνία).   -  

Δημαράς, Κ. Θ. (Τι.)   -  Δημηρούλης, Δ.   -  

Ελύτης, Ο. (Άξιον  –  Έργο/πηγές.)  -  

Ημερολόγιο (Ορολογικά).   - 

Καβάφης, Κ. (Έργο/επιβίωση  – Περιμένοντας  –  Ποίηση  –  Ποίηση/κοινό.)   -  Κάλβος, Α. (Έργο/Βαγενάς   -   Έργο/Γαραντούδης   -   Έργο/εκδόσεις   -   Έργο/Πασχάλης   -    Σολωμός   -   Ωδαί/εκδόσεις.)   -   Κριτική (Ορολογικά).   -   Λογοτεχνία (Κοινό  –  Λογοτεχνικά είδη  -  Ορολογικά).  -  

Μεταξάς, Γ.   -

Νεοελληνική Λογοτεχνική Κριτική (Ιστορία <1960>).   -  

Πανσέληνος, Ασ. (Φύλλα.)   -  

Ροΐδης, Ε. (Εγχειρίδιον  –  Έργο  -  Έργο/κριτική  –  Έργο/πηγές.)  -  

Σεφέρης, Γ. (Έργο  – Έργο/ελληνικότητα.)   -  Σολωμός, Δ. (Έργο/γλώσσα   -   Έργο/εκδόσεις/Κάλβος   -   Ποιητής εθνικός.)   -

Δημητρακάκης, Γιάννης

            Βαλτινός, Θ. (Μπλε.)   -   Καχτίτσης, Ν. (Εξώστης/αφηγητής   -   Εξώστης/ύφος.)   -   Λορεντζάτος. Ζ. (Κριτικός.)   -   Πεζογραφία (Ιστορία <20ος>).   -   Πεντζίκης, Ν. Γ. (Έργο/πρόσωπα  –  Μυθιστορήματα/μορφή.)   -   Πρεβελάκης, Π. (Χρονικό/ύφος.)   -      Φραγκιάς, Α. (Λοιμός/γλώσσα.)   - 

Δημητράκης, Γιάννης

            Δημητράκος, Β.   -

Δημητρακόπουλος, Οδυσσέας

            Ηλιού, Φ.   -  Ησαΐας, Α.   -   Κουμετάκης, Η.   -  Σάθας, Κ. (Μαμούκας  – Σακελλάριος.)  -   Χριστόπουλος, Π.   -

Δημητρακόπουλος, Πολύβιος

            Ζαλοκώστας, Π. (Έργο  –  Εργοβιογραφικά.)   -  Καζαντζάκης, Ν. (Ξημερώνει.)   -

Δημητρακόπουλος, Φώτης

            Αγγελίδου, Κ.(Πότνια.)   -   Ακριτικά (Χαρακτηριστικά).   -   Αποστολάκης, Γ. (Δελμούζος.)   -   Αρσένιος Ελασσόνος.   -   Αρσένιος Τρίκκης.   -  

Βαλαωρίτης, Ν. (Σεφέρης.)   -   Βέης, Ν. (Παπαδιαμάντης.)   -   Βιβλίο   -   Βλαχο-γιάννης, Γ. (Παπαδιαμάντης.)   -   Βυζαντινό Ιπποτικό.   -  

Γαλάζη, Π. (Πουλιά.)   -   Γιαννούλης, Ε. (Τρίκαλα.)   -   Γονατάς, Ε. (Μεταφρα-στής.)  

Δεληδημητρίου-Τσακμάκη, Ε.   -   Δελμούζος, Α. (Αποστολάκης.)   -   Δημαράς, Κ. (Ελληνικός.)   -   Δημητρακόπουλος, Φ. (Αρσένιος  -  Κάμπος.)   -   Δημητρακοπού-λου, Ει.   -   Διγενής (Φιλολογικά  – Χαρακτηριστικά).   -  

Έλληνες λογοτέχνες (Έργα/εκδόσεις  –  Krumbacher).  -   Ελληνικά Δημοτικά (Χαρακτηριστικά).   -   Επιστημονική.   -  

Θεοτοκάς, Γ. (Παπαδιαμάντης.)   -   Θεοφάνους, Γ. (Αιώνιος.)   -   Θεοχάρους, Ε.   -   Θρήνος της Κωνσταντινουπόλεως.   -   Ιωαννίδης, Π. (Πεζογραφία.)   -  

Καβάφης, Κ. (Hauptwerk.)   -   Κάλβος, Α. (Πατριωτισμός  –  Ποίηση/Σεφέρης.)   -   Κάμπος.   -   Καμπύσης, Γ. (Dieterich  –  Krumbacher.)  -   Καραθανάσης, Α.   -   Καραντώνης, Α. (Κατσίμπαλης  –  Λουίζος  -  Σεφέρης/Αλληλογραφία.)   -   Καρούζος, Ν. (Πεζά  – Ποίηση/στοιχεία ηδονής  - Ποίηση/στοιχεία οδύνης.)   -   Κατσίμπαλης, Γ. (Καραντώνης.)   -   Κατσούρης, Γ. Αφελέστατε.)   -   Κόντογλου, Φ. (Έκφρασις  -  Μουστάκας.)  -   Κρανιδιώτης, Ν. (Γενέθλια  –  Έργο.)  -   Κωσταβάρας, Θ. (Ποίηση/στοιχεία ερωτικά.)   -  

Λογοτεχνία (Κοινό).   -   Λόρδου, Δ.   -  Λουΐζος, Ευ.   -  

Μάντακα, Μ.   -   Μαρσέλλος, Θ.   -   Μαυρουδής, Α.   -   Μενάρδος, Σ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Μηχανικός, Π. (Σεφέρης –  Συμβάντα.)   -   Μοράρης, Γ.   -   Μωραϊτίδης, Α. (“Διηγήματα“  – Έργο/κείμενα  –  Φώτα  –  Χριστούγεννα-.)   -  

Νεοελληνική Λογοτεχνία (Βιβλιογραφικά  – Ελληνική εκπαίδευση/κείμενα  – Ελληνισμός -  Θέματα/Κύπρος - Ιστορία<1453>  -  Ιστορία <16 ος/17 οςαι.>  – Κρήτης/ιστορία  – Κύπρου/Βιβλιογραφικά -  Κύπρου/ελληνική  –  Κύπρου/ Ορολογικά).   -   Νεοελληνική Ποίηση (Ερωτική  -  Κρήτης  –  Κύπρου/ερωτική  -  Ρόδου).  -    Νεοελληνικό Χρονικό.   -   Νεοελληνικοί Θρήνοι.   –  

Ορφανίδης, Ν. (Λογοτεχνία της περιφέρειας.)   -    

Παγιάση-Κατσούρη, Ντ. (Μεταξύ.)   -   Παλαμάς, Κ. (“Αλληλογραφία“  –  Έργο/κείμενα  -  Merlier.)   -    Παπαδιαμάντης, Α. (Αλιβάνιστος  –  Άνθος  – Άπαντα  –  Βιβλιογραφικά  –  Βιογραφικά/χειρόγραφα  – Βλαχογιάννης  –  Γενεαλογικά  –  Γραικυλισμός –  Διηγήματα  –  Εις – Έργο/ αυτόγραφα  –  Έργο/Βέης  -  Έργο/κοινό – Έργο/θέματα/άνοιξη  – Έργο/Θεοτοκάς – Έργο/κείμενα  –  Έργο/Μαυρουδής  – Έργο/μεταφράσεις  – Έργο/στοιχεία βυζαντινά   -   Έργο/Τερζάκης  –  Έργο/Φαλτάιτς  –  Εργοβιογραφικά  –  Εργοβιογραφικά/συμπόσια-  - Εργοβιογραφικά/φιλολογική  –  Εφημερίς  –  Λάβαρον  –  Λεύκωμα  –  Μακρακιστίνα  –  Μεταφραστής  –  Μεταφραστής/Daudet  -  Μεταφραστής/Greek  –  Ξεπεσμένος  –  Ορθόδοξος   -   Παπαδιαμάντης  –  Παπαδιαμαντικά  –  Προτομή  –  Τρικολόρο  –  Φόνισσα/Τσίγκου  –  Φύλλα –  Χριστούγεννα.)   -   Παπαδόπουλος, Γεωργ. Ιερεύς.   -   Πιερίδης, Θ. (Σεφέρης.)   -   Πιστικός, Δ. -   Πολίτης, Κ. (Στου.)   -   Ρουσάνος, Π.   -   Ρούφος, Ρ. (Σεφέρης.)   -  

Σαββίδης, Γ. (Σεφέρης.)   -   Σαχίνης, Α. (Τετράδια.)   -   Σεφέρης, Γ. (Αλληλογραφία  –  Αποστολίδης  –  Αρχείο  – Βαλαωρίτης  –  Βασιλείου  – Βυσσινί  –  Γράμματα  –  Έργο/επιβίωση  – Έργο/θέματα/θάλασσα  –  Έργο/κείμενα  – Ερωτικός  –  Θάλασσα  –  Κάλβος  – Καραντώνης  –  Λουΐζος –  Μηχανικός  – Πιερίδης  –  Ποιήματα  – Ποίηση/θέματα/ θάλασσα  –  Ρούφος  – Σαββίδης  – Σημείωση  -  Σκάλα   -   Fermor   -   Rayner.)   -   Σημείο.   -   Σταματίου, Χ. (Ρόζα.)   -  

Τερζάκης, Α. (Παπαδιαμάντης.)   -   Τουμάζου-Καλογεροπούλου, Α.   -  

Φακίνου, Ευ. (Μυθιστορήματα.)   -   Φαλτάιτς, Κ.   –   

Dieterich, K.   -   Fermor, P. L.   -   Rayner, J.   -   Krumbacher, K.   -   Merlier, O. (Παλαμάς.)   -   Modern Greek Studies.  -   Revue des.   -   Saunier, G. (Εωσφό-ρος.)   -

Δημητρακοπούλου, Ειρήνη

            Δημητρακοπούλου, Ει.   -   Δίπλα-Μαλάμου, Κ.   -  Δραγούμης, Ι. (Βιογραφικά  –  Έργο.)  -   Καββαδίας, Ν. (Έργο/Ουράνης.)   -   Μαλακάσης, Μ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Μελισσάνθη (Εποχή).   -   Μενάρδος, Σ. (Εργοβιογρα-φικά.)   -   Νεζερίτη, Ε.   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Ελληνικό Κράτος  –  Ιστορία <1943>).   -   Ουράνης, Κ. (Καββαδίας.)   -   Παλαμάς, Κ. (Έργο.)   -  Σακαλλή, Αυ.   -   Χάρης, Π. (Δημητρακοπούλου.)   -  Χατζόπουλος, Κ. (Έργο/στοιχεία  –

Εργοβιογραφικά.)   -   Lüdeke, H.   -

Δημητρακοπούλου, Ευρυδίκη

            Γκίνης, Δ.   -  Δημητρακοπούλου, Ευ.   -   Σολωμός, Δ. (Ύμνος...ελευθερίαν/μεταφράσεις.)   -

Δημητράκος, Βασίλης

            Λάσκαρης, Χ.   -   Χριστιανόπουλος, Ντ. (Ανυπεράσπιστος.)   - 

Δημητράκος, Δημήτριος

            Βέλτσος, Γ. (Αντικείμενα.)   -  Κιτρομηλίδης, Π. (Tradition.)  -   Φωτιάδης, Δ. (Δημητράκος.)   -

Δημητράτος, Νικόλαος

            Καρκαβίτσας, Α. (Ζητιάνος/ελληνική.)   -

Δημητράτου, Β.

            Μαζαράκη, Δ.   -

Δημητρέας, Βαγγέλης

            Τέχνη (Πολιτική).   -

Δημητρέλης, Λεωνίδας

            Τραμ.   -

Δημητριάδης, Δημήτρης

            Δημητριάδης, Δημ. (Εργοβιογραφικά  –  Μεταφραστής.)  -   Θέατρο (Ορολογικά).   -  Κρανιδιώτης, Ν. (Σπουδές.)   -   Λογοτεχνία (Ιστορία  - Ορολογικά).  -   Μετάφραση στην Ελλάδα (Ευριπίδης  –  Ιστορία).  -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Ιστορία).   -   Νεοελληνικό Θέατρο (Ιστορία  - Κύπρο/ιστορία).   -   Πολίτη, Τζ.  -

Δημητριάδης, Ιορδ.

             Ζωγραφάκης, Γ.   -

Δημητριάδης, Κ.

            Βλαχογιάννης, Γ. (Βιογραφικά.)   -   Παλαμάς, Κ. (Ποίηση.)   -

Δημητριάδης, Σταύρος

            Σεφέρης, Γ. (Ποίηση/γλώσσα  -  Ποίηση/ηλεκτρονικό.)   -

Δημητριάδου, Νίνα

            Μωραϊτίδης, Α. (Θειά.)   -   Παπαδιαμάντης, Α. (Αμερικάνος  -  Προσωπογραφίες.)   -

Δημητριάδου-Εφραϊμίδου, Ελένη

            Ελύτης, Ο. (Έργο/στοιχεία.)   -

Δημητρίου, Αγγελική

            Δημητρίου, Σ. (Φλέβα.)   -

Δημητρίου, Ανδρέας

            Κόντογλου, Φ. (Βυζαντινή.)   -  Κυκκώτης, Α.   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Εξωτερικό/Γαλλία/ Ecrits).   -

Δημητρίου, Γ.

            Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Αθήνα).   -

Δημητρίου, Έρικα

            Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/Θέματα/Μαγεία.)   -

Δημητρίου, Μάρθα

            Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Σχολικές).   -

Δημητρίου, Μηνάς

            Αναστασιάδης, Γιωργ.   -

Δημητρίου, Μιχάλης

            Ρίτσου-Γλέζου, Λ.   -

Δημητρίου, Σωτήρης

            Δερμεντζόπουλος, Χ.   -  Δημητρίου, Σ. (Έργο  –  Λογοτέχνης  –  Πεζογραφία.)  -   Διζικιρίκης, Γιωργ.   -

Δημητρίου-Κύρκου, Ελένη

            Νεοελληνική Ποίηση (Ελληνική εκπαίδευση).   -

Δημητροκάλλης, Γ.

            Βιζυηνός, Γ. (Αμάρτημα/θέματα.)   -  Διγενής (Μεταφράσεις).   -   Κρυστάλλης, Κ. (Ποίηση/θέματα.)   -

Δημητρόπουλος, Α.

            Τσιτσάνης, Β.   -

Δημητρόπουλος, Ιωάννης

            Καζαντζάκης, Ν. (Κοσμοθεωρία.)   -

Δημητροπούλου, Μαρία

            Πνευματική ιδιοκτησία στην Ελλάδα.   -

Δημητροπούλου-Αθανασιάδου, Μαρία

            Σικελιανός, Α. (Εργοβιογραφικά.)   -   Σικελιανού, Ε. (Εργοβιογραφικά.)   -   Φαφαλιού, Μ.   -

Δημητρούλης, Δημήτρης

            Ποίηση (Ορολογικά).   -

Δημητρούλια, Τιτίκα

            Αδάμος, Τ.   -   Αδριανού, Α.   -   Ακρίβος, Κ.   -   Αλεξανδρόπουλος, Μ. (Αυτά.)   -   Αργυρίου, Α. (Ιστορία.)   -   Αρκουδέας, Κ.   -   Άστρας, Ν.   -   Αστρινάκη, Ε.   -  

Βαλάση, Ζ. (Σχολείο.)   -   Βαλτινός, Θ. (Ορθοκωστά.)   -   Βασιλικός, Β. (Ασβός.)   -   Βέλτσος, Γ. (Έκθεση  –  Ψιλά.)  -   

Γαβαλά, Μ.   –   Γαϊτάνος, Γ.   -   Γαλανάκη-Κουβελά, Ρ. (Θα.)   -   Γεωργιάδης, Νέαρχος.   -   Γιαννόπουλος, Π. (Βιοραφικά.)   -  Γκανάς, Μ. (Ανθοδέσμη.)   -   Γκουρογιάννης, Β.   -   Γκρίτση-Μιλλιέξ,Τ. (Ημερολόγιο.)   -   Γούτσος, Δ.   -

Δανίκας, Δ.   -   Δαράκη, Π. (Όραμα.)   -   Δενδρινός, Γιωργ.   -   Διαβάζω(Έρευνες.)   -   Δούκα, Μ. (Εις  –  Σκούφος.)  -   Δουκίδου, Λ.   -   Δρακονταειδής, Φ. (Πρόσοψη.)   -  

Έλληνες λογοτέχνες (Αυτόχειρες).   -   Εξαρχοπούλου, Λ.   -   Ευαγγέλου, Α. (Δεύτερη.)   -    Ευσταθιάδη, Μ. (Σχεδόν.)   -

Ζατέλη, Ζ.   -   Ζιώγας, Β. (Όπως.)   -   Ζωγράφου, Λ. (Αγάπη άργησε.)   -   Ηλιόπουλος, Κρ.   –   Ησαΐα, Ν. (Μόνη.)   -  

Θαλάσσης, Γ.   -   Θέμελης, Ν.   -   Θεοδωρίδης, Πάνος.   -   Θεοδώρου, Β.(Γαμήλιο.)   -  

Ιωάννου, Γιαν. (Μαύρο.)   -  

Κάγιος, Π.   -   Καισαρίδης, Γ.   -   Κακλαμανάκη, Ρ. (Λίγο.)   -   Καλιότσος, Π. (Μάθημα.)   -   Καλλία, Ε.   -   Καλογεροπούλου, Ξ. -   Καρασούτσας, Ι.   -   Καρατζαφέρη, Ι. (Με.)   -   Καρέζη, Τ.   -   Καρυωτάκης, Κ. (Μεταφραστής.)   -   Κασόλας, Μ.   -   Καφαντάρης, Κ.   -   Κοκκινάκη, Ν. (Ναταλία.)   -   Κονδυλάκης, Ι. (Όταν/εκδόσεις  –  Πατούχας/εκ-δόσεις  –  Πρώτη/εκδόσεις.)   -   Κοσματόπουλος, Α.   -   Κοτζιά, Ε.   -   Κοτζιάς, Α. (Σοκάκι.)   - Κουμανταρέας, Μ. (Έργο/θέματα/εφηβεία.)   -     Κυπραίος, Λ.   -  

Λαδιά, Ε. (Θητεία.)   -   Λαζόπουλος, Λ.   -   Λαμπαδαρίδου-Πόθου, Μ. (Νικηφόρος  –  Πήραν.)  -   Λαπαθιώτης, Ν.(Προσωπικά.)   -   Λεφούσης, Η. (Χωρικοί.)   -   Λιοντάκης, Χ. (Με  –  Νυχτερινό.)  -   Λογαράς, Κ.   -   Λογοτεχνία (Ελληνικό κοινό   -   Τεχνολογία).   -   Λυμπεράκη, Μ. (Δέντρα.)   -  

Μάρκογλου, Π. (Σταθερή.)   -   Μαστροδημήτρης, Π. (Πρόλογοι.)   -   Μέντη, Δ.

-   Μετάφραση (Μηχανική).   -   Μετάφραση στην Ελλάδα (Ιστορία<1994>).   –   Μηλιώνης, Χ. (Φαντάσματα  -  Χειριστής.)   -   Μητσάκης, Μ. (Αυτόχειρ.)   -    Μίγγας, Δ.   -   Μιχαηλίδης, Γ. (Λάμδα.)   -   Μπακιρτζής, Χ.   -   Μπατσαλιά, Φ.   -    Μπουλώτης, Χ. (Στρατιωτάκι.)   -   Μπράμος, Γ.   -  

Νεοελληνική Λογοτεχνία (Μεταφράσεις γαλλικές/Grèce).   -   Νεοελληνικό Διήγημα (Ανθολογόα  –  Αντίστασης).  -   Νιάρχος, Θ.(Έρωτας.)   -   Νικολαΐδης, Α. (Κάτω.)   -   Νικολαΐδης, Κώστας Ν.   -   Νικολαΐδης, Ν. <1884> (Τρία.)   -   Νικολαΐδου, Μ.   -   Νόλλας, Δ. (Άνθρωπος.)   -   Ντάλτας, Π.   -   Νταουσάνης, Α. (Μεταφραστής.)   -   Ντενίση, Σ.   -   Ντουνιά, Χρ.   -  

Ξανθούλης, Γ. (Μάγος  – Μέσα.)  -   Ξενάριος, Γ. (Σμιλεύοντας.)   -

Οικονόμου, Ντ.   -  

Πανοπούλου, Α.   -   Πανσέληνος, Ασ. (Λυρικές.)   -   Παπαγεωργίου, Κ. (Αγίων  - Δεύτερη   -   Κλεμμένη.)  -   Παπαγεωργίου, Ν.-Ρ.   -   Παπαδάκη, Αλκ.   -   Παπαδόπουλος, Γιαν.   -   Παπαδοπούλου, Αλ.   -   Παππά, Ε.   -   Παστουρματζής, Δ.   -   Πασχάλης, Σ. (Εποχή.)   -   Πατρίκιος, Τ. (Περιπέτειες.)   -    Πέππα, Ντ.   -   Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπού-λου, Λ. (Τραγούδι.)   -   Πορφύρης, Κ.

-   Ποταμιανός, Δ.   -  

Ρίτσος, Γ. (Γλυκειά.)   -  

Σακελλαρίου, Χ. (Παγκόσμια.)   -   Σαμαρά, Ζ. (Ημέρες.)   -   Σαχίνης, Α. (Θεωρία.)   -   Σεϊρλή, Ε.   -   Σιαφλέκης, Ζ.   -   Σκαρίμπας, Γ. (Σόλο.)   -   Σμπώκου, Ε.   -   Σουρούνης, Α. (Υπ’  –  Χορός.)  -   Σοφιανού, Δ.   -   Στάικος, Κ.   -   Στασινοπούλου, Κ.   -   Σταύρου, Μελ.   -   Σφυρίδης, Π. (Τίμημα χωρίς.)   -   Σωτηροπούλου, Ε.   -  

Τζώρτζογλου, Ν.   -   Τραϊανός, Α. (Βιογραφικά.)   -  

Φάις, Μ. (Απ’  –  Αυτοβιογραφία -  Aegypius.)   -   Φακίνου, Ευ. (Γάτα  –  Ζάχαρη - Μερόπη.)  -   Φραντζή, Α.   -  

Χατζηγιαννίδης, Β. -   Χατζητάτσης, Τ.   -   Χριστοφής, Χ.   -

Δημητρουλόπουλος, Χρίστος

            Διήγησις Αλεξάνδρου.   -   Μουσούρος, Μ.   -  Νεοελληνική Λογοτεχνία (Βιβλιογραφικά).  -

Δημητσάντου-Κρεμέζη, Αικατερίνη

            Μιχελής, Π. (Έργο.)   -

Δημογεροντάκης, Βασίλης

           Istituto.   -

Δημολίτσα, Ντόνη

            Θέατρο Δρόμου.   -   Μανιώτης, Γ. (Παθήματα.)   -

Δημόπουλος, Αντώνης

            Γεωργιάδης, Ν.   -

Δημόπουλος, Ντίνος

            Δημόπουλος, Ντ.   -  Λογοτεχνία (Ορολογικά).   -

Δημόπουλος, Τάκης

            Αισθητική (Αντικειμενικότητα).   -  

Ελληνικά Δημοτικά (Τραγούδι του νεκρού αδελφού).   -  

Καβάφης, Κ. (Έργο.)   -  

Μετάφραση (Ορολογικά).   -  

Νεοελληνική Λογοτεχνία  (Ελληνική εκπαίδευση  -  Μύθος).   -  

Ξενόπουλος, Γ. (Νεοελληνική Παιδική.)   -  

Παλαμάς, Κ. (Έργο.)   -   Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/γλώσσα.)   -   Πεζογραφία (Ιστορία <1975>  -  <Και> ιστορία).   -   Ποίηση(Λυρισμός).   -  

Ρούσσος, Γ. (Βασίλισσα.)   -  

Σικελιανός, Α. (Βιογραφικά  – Δελφική  –  Διθύραμβος  –  Ελληνική κοινωνία  –  Έργο  –  Θέατρο  – Κοσμοθεω-ρία  –  Ποίηση  -  Προσωπικά.)  -   Σολωμός, Δ. (Ύμνος...ελευθερίαν.)   -  

Τέχνη (Κοινό).   -

Δημοπούλου, Αγγελική

            Θεοδωρακόπουλος, Ι. (Έργο/ελληνικότητα.)   -

Δημοπούλου, Κατερίνα

            Λυμπεράκη, Μ. (Δέντρα/στοιχεία.)   -   Μυθιστόρημα (Ερωτικό).   -

Δημοπούλου, Ρούλα

            Νεοελληνική Λογοτεχνία (Μεταφράσειςγαλλικές).   -

Δημοπούλου-Χατζηπέτρου, Ν.

            Ελύτης, Ο. (Ποίηση.)   -

Δήμος, Γιάννης

            Τσάτσου, Ι. (Άτμητο  –  Φύλλα κατοχής  –  My  –  Poems  – Sword’s.)   -

Δήμου, Άκης

            Δήμου, Άκης.   -   Νεοελληνικό Θέατρο (Ιστορία <1990>).   -

Δήμου, Αλέκα

            Μετσόλης, Γ.   -  Ταξιάρχης, Ντ. (Θέατρο.)   -   Χριστοδουλάκης, Χρ.   -

Δήμου, Αλεξάνδρα

            Κωστακλής, Δ.   -  Παπαδοπούλου, Αλ.   -

Δήμου, Αφροδίτη

            Ζωγράφου, Λ. (Έργο.)   -

Δήμου, Βασίλειος

            Κοσμάς ο Αιτωλός (Άρτα).   -

Δήμου, Γεώργιος

            Τσίρκας, Στ. (Βιογραφικά.)   -

Δήμου, Δημήτρης

            Βρεττάκος, Ν. (Κύπρος.)   -  Δημητρακόπουλος, Μ.   -   Δήμου, Δ.  -   Ντόβας, Α.   -   Χάρης, Π. (Δήμου.)   -   Χατζηπαναγή, Χ.   -   Χρυσάνθης, Κ. (Αροδαφνούσα.)   -

Δήμου, Νίκος

            Βαλτινός, Θ. (Ορθοκωστά/Ελεφάντης.)   -  Βιζυηνός, Γ. (Φιλόσοφος.)   -   Δήμου, Ν. (Απολογία  –  Βιβλίο  –  Επίκαιρα  –  Οδός.)   -   Δημουλά, Κ. (Ποίηση.)   -  

Ελεφάντης, Α.   -   Ελύτης, Ο. (Βραβείο  –  Ελεγεία  –  Ελεγείο  –  Έργο  – Ημερολόγιο  –  Μαρία –  Ποίηση  –  Ποίηση/θέματα/σκότος  - Ποίηση/θέματα/ φως –  Ποιητική.)  -  

Ησαΐα, Ν. (Στην.)   -  

Καββαδίας, Ν. (Προσωπικά.)   - Κριτική (Ορολογικά).   -  

Λογοτεχνία (Δημοσιογραφία).   -  

Μετάφραση στην Ελλάδα (Ιστορία <1980>).  -  

Νεοελληνική Ποίηση (Γυναικεία  - Ιστορία).  -   Νεοελληνικό Χρονογράφημα.   -   Παραμύθι (Ορολογικά).   -   Ποιητής (Πορτρέτα).   -   

Σεφέρης, Γ. (Άρνηση  –  Πεζογράφος  –  Ποίηση/ρυθμός –  Ποιητής-πεζογράφος.)   -   Συγγραφέας (Κοινό).   -  

Ταχτσής, Κ. (Φοβερό.)   -  

Χρονογράφημα.   -

Δήμου, Πέτρος

            Ελληνόπουλο.   -  Ταχτσής, Κ. (Προσωπικά.)   -

Δήμου, Ρ.

            Αισθητική (Αντικειμενικότητα).   -

Δημουλά, Κική

            Δετζώρτζης, Ν. (Προσωπικά.)   -   Δημουλά, Κ. (Βιογραφικά  –  Εφηβεία - Νικόπουλος   -   Ποίηση.)   -   Δικταίος, Α. (Έργο.)   -  Λέξη.   -   Νικόπουλος, Ν. (Δημουλά.)   -      Παντελάκης, Ν.   -   Παπαδίτσας, Δ. (Ποίηση.)   -

Δημουλάς, Άθως

            Αντωνίου, Τ. (Δημουλάς.)   -   Δημουλάς, Α. (Αντωνίου.)   -

Δημουλάς, Βασ.

            Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/επιβίωση.)   -

Δημουλάς, Κ. Β.

            Παιδική Λογοτεχνία (Ορολογικά).   -   Παιδικό Θέατρο.   -

Δημουλάς, Κώστας

            Γιαννάκης, Ν.   -  Ελληνικά Παραμύθια (Θέματα/δράκος  –  Θέματα/φίδι  –  Θεσσαλίας).  -   Καραγάτσης, Μ.(Γιούγκερμαν/ψυχολογικά.)   -   Σαργιώτου-Γκόγκου, Κ.   -

Δημούλης, Στέργιος

            Αθανασιάδης, Τ. (Αίθουσα/στοιχεία.)   -  Αλαβέρας, Τ. (Σ’.)   -   Ανδριοπούλου, Γ.   -  Αποστολίδης, Ρ. (Αυτοκρατορία.)  -  

Βρεττάκος, Ν. (Χορωδία.)   -  

Γεράνης, Σ. (Κώστας.)   -  

Δέφνερ, Ο. (Θύαμις.)   -  

Θεοδωράκης, Μαρκ.   -  

Καμαρινάκης, Γ. (Βιορυθμοί.)  -   Καραστάθης, Κ.   -  Κοκκίνης, Σ. (Δάκρυα.)   -   Κολιαβάς-Μωλιοτάκης, Τ. (Ρίζες.)   -  Κουλούρης, Χ. (Απάν-θρωπη.)  -   Κούτλης, Θ.   -  

Λαπαθιώτης, Ν. (Βιβλιογραφικά.)  -  

Ματζουράνης, Γ.   -   Μυριβήλης, Σ. (Έργο/στοιχεία.)   -  

Νεοελληνική Ποίηση (Ερωτική).   -   Νεοελληνικό Μαθητικό  - 

Παγκράτης,Π.   -  Παπαδάτου, Β. (Μοναχικό  – Φωτεινό.)  -   Παπαδιαμάντης, Α. (Γαλλική  –  Ποίηση/Θέματα.)   -   Παπαθανασόπουλος, Θ. (Μεταφραστής  – Ποίηση.)  -   Παπατσώνης, Τ.(Ποίηση/στοιχεία μυστικά.)   -   Πάσχος, Π. (Λευκοπηγή.)   -   Παυλάκου, Δ.   -  

Ριζάκης, Κ.   -   Ρίτσος, Γ. (Ποιητής διεθνής.)   -  

Σαμαράκης, Α. (Λαμία  -  Πεζογραφία.)  -   Σταφυλάς, Μ. (Άγγελος.)   -  Στεργιόπουλος, Κ. (Ποιήματα Α’.)  -  

Τζωρτζοπούλου-Καρανάσιου, Π.   -  Τριανταφυλλίδης, Κ.   -   Τριανταφυλλόπουλος, Ν. (Μινύρισμα.)   -   Τσαρνά ,Θ.   -  

Χρυσάνθης, Κ. (Ευτυχία.)   -

Δημουλίτσα, Ντόνη

            Θέατρο (Φεστιβάλ/Νανσύ).   -   Θέατρο Δρόμου.   -

Δήτσα, Μαριάννα

            Αράγης, Γ.   -  

Βαρίκας, Β. (Κώστας.)   -   Βάρναλης, Κ.(Μεταφραστής.)  -  Βλαστός, Πέτρος (Συνώνυμα).  -  

Γεδεών, Μ.   -  Γκανάς, Μ. (Μητριά.)   -  

Ελληνικά Λογοτεχνικά Περιοδικά (Επανεκδόσεις).   -   Εμπειρίκος, Α. (Ποίηση.)   -  Εταιρεία Μελέτης.   -  

Ζάρκος, Γ.  -   Ζέη, Α. (Αρραβωνιαστικιά  – Παιδική.)  -  

Θεοτοκάς, Γ. (Τετράδια.)   -  Θεοτόκης, Κ. (“Διηγήματα.“)  -  

Κοτζιάς, Α. (Μεταπολεμικοί.)   -  Κοτζιούλας, Γ. (Θέατρο.)   -   Κουμανούδης, Σ. (Ημερολόγιον  –  Ρομαντισμός.)  -  

Μουλλάς, Π.   -  

Νεοελληνικά (Εξωτερικό/ Γαλλία).  -   Νεοελληνική Ποίηση (Παγκόσμια).   -   Παπαδιαμάντης, Α. (Αυτοβιογραφούμενος.)   -  Παπαϊωάννου, Μ. (Από.)   -   Πεζογραφία (Ελλάδα).   -  

Υπερρεαλισμός (Ελληνικές).  -  

Χουρμούζιος, Αι. (Κωνσταντίνος.)   -  

Vitti, M. (Οδυσσέας.)   -

Διακογιάννης, Κυριάκος

            Ζακόπουλος, Ν. (Άννα-Πατρίσια – Ώρα.)   -

Διακοπούλου, Αλεξάνδρα

            Παπακώστας, Γ.   -  Χριστόπουλος, Π.   -

Διακουμοπούλου-Ζαραμπούκα, Κατερίνα

            Νεοελληνικό Θέατρο (Ελληνοαμερικανικό θέατρο).   -

Διαλεγμένος, Γιώργος

            Διαλεγμένος, Γ. (Βιογραφικά  –  Μάνα  –  Χάσαμε.)  -

Διαλέτη, Στέλλα

            Παλαμάς, Κ. (“Αλληλογραφία.“)   -

Διαλέτης, Δ.

            Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Επιστήμες).   -

Διαλησμά, Κική

            Χατζόπουλος, Κ. (Δε.)   -

Διαλησμάς, Στέφανος

            Εγγονόπουλος, Ν. (Καράβι  –  Μπολιβάρ/στοιχεία.)   -  

Θεοτοκάς, Γ. (Σεφέρης.)   -   

Ιακωβίδη-Πατρικίου, Λ. (Παλαμάς.)   -  

Καβάφης, Κ. (Ποιήματα/τίτλοι.)   -  Καββαδίας, Ν. (Coaliers.)   -   Κάλβος, Α. (Αρχαιογνωσία  – Βιβλίογραφικά  –  Έργο/επιβίωση  –  Έργο/φιλολογική – Νεοελληνική  –  Ποίηση – Ποίηση/επιδράσεις -  Ποίηση/Νεοελληνική – Ποίηση/πηγές/Anthologia  - Ωδαί/εκδόσεις  <Διαλησμάς>.)   -  Καραγεωργίου, Τ.   -   Καρυωτάκης, Κ. (Αισιοδοξία  –  Ποιητική.)  -   Κάσδαγλης, Ν. (Πεζογραφία.)   -   Μελαχρινός, Α. (Σολωμός.)   -  

Νεοελληνική Ποίηση (Θέματα/Κάλβος).   -   Νιρβάνας, Π. (Γύφτος.)   -  

Παλαμάς, Κ. (Δωδεκάλογος/Νιρβάνας  –  Δωδεκάλογος/χρονολόγηση  - Ιακωβίδη.)   -  Παπαδιαμάντης, Α. (Ψυχή.)   -  

Σεφέρης, Γ. (Έργο/κείμενα  –  Θεοτοκάς - Ποιήματα.)  -   Σολωμός, Δ. (Έργο/ Μελαχρινός.)   -

Διαμαντάκου, Καίτη

            Βιζυηνός, Γ. (Ποίος.)   -   Καμπανέλλης, Ι. (Αυλή  –  Έβδομη  –  Ηλικία.)  -  Λιγνάδης, Τ. (Κριτικές.)   -

Διαμάντη, Μάγια

            Κοροβέσης, Π. (Κέντρο.)   -  Πετσετίδης, Δ. (Έργο.)   -   Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου, Θ.   -  Σκαβδή, Ε.   -

Διαμάντη, Σαπφώ

            Διαμάντη, Σ.   –

Διαμαντή, Φλώρα

            Ελληνικά Δημοτικά (Στοιχεία φυσιολατρικά).  -

Διαμαντής, Αδαμάντιος

            Διαμαντής, Αδ.   -  Σεφέρης, Γ. (Διαμαντής.)   -

Διαμαντής, Απόστολος

            Ανθίας, Τ. (Προσωπικά).   -    Αριστηνός, Γ. (Δολοφόνος.)   -   Βασιλικός, Β. (Άξιον  –  Βιζυηνός.)   -  Βελουδής, Γ. (Jacob.)   -  Βιζυηνός, Γ. (Έργο/ Βασιλικός.)  -   Διαμαντής, Απ.   -  Θεοτοκάς, Γ. (Στοχασμοί.)   -   Μάσκα.  -   Παπαδιαμάντης, Α.(Έργο/κριτική  –  Έργο/φιλολογική  -  Ντελησυφέρω.)  -   Σινόπουλος, Π. (Εργοβιογραφικά.)   -

Διαμαντής, Κωνσταντίνος

            Βηλαράς, Ι. (Αλληλογραφία.)   -   Βρόντης, Α.   -  Γεννάδιος, Γ.   -   Γεννάδιος Σχολάριος (Ιερά).   -  Ιόνιος Ακαδημία.   -   Κάλβος, Α. (Εις δόξαν.)   -  Κοραής, Α. (1821.)   -   Πάλλη-Bartolommei, A.   -  Παπαχριστοδούλου, Πολ. (Έργο  –  Θράκη.)  -   Τωμαδάκης, Ν. (Έργο.)   -  Φιλητάς, Χρ.   -   Dawkins, R. (Forty-five.)   -   Vonderlage, B.  -

Διαμάντης, Λουκάς

            Γιάκος, Δ. (Διαμάντης.)   -

Διαμαντής, Νίκος

            Ζιώγας, Β. (Φιλοκτήτης.)   -   Κατσουλάρης, Κ.   -   Κούφαλης, Α. (Στρατός.)   -   Λύτρας, Σ. (Θέατρο.)   -   Μάτεσις, Π. (Εν-οικιάζεται.)   -

Διαμαντίδης, Νίκος

             Κοραής, Α. (Jefferson.)   -

Διαμαντόπουλος, Α.

            Παπαδιαμάντης, Α. (Εργοβιογραφικά.)   -   Πολίτης, Κ. (Eroica.)   -

Διαμαντόπουλος, Άγγελος

            Τσίρκας, Στ. (Αριάγνη.)   -

Διαμαντόπουλος, Αδ.

            Γεννάδιος Σχολάριος (Εγκώμιον  –  Ιστορική  -  Oeuvres).   -

Διαμαντόπουλος, Αλέξης

            Θέατρο (Στοιχεία ποιητικά).   -  Πολίτης, Κ. (Στου.)   -   Πρεβελάκης, Π. (Ιερό  -  Χρονικό.)  -   Σεφέρης, Γ. (Ποίηση/ελληνική.)   -   Συκουτρής, Ι. (Έργο.)   -   Χατζηανέστης, Ε.   -  Χριστιανόπουλος, Ντ. (Κάτω.)   -

Διαμαντόπουλος, Βασίλης

            Νέο Θέατρο.   -

Διαμαντόπουλος, Γιάννης

            Δρακονταειδής, Φ. (Προς/τηλεόραση.)   -

Διαμαντόπουλος, Διαμαντής

            Έλληνες λογοτέχνες (Ελληνική γλώσσα).   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Γλώσσα).   -   Ξενόπουλος, Γ. (Διαμαντόπουλος.)   -

Διαμαντόπουλος, Θαν.

            Αλεξίου, Ε. (Προσωπικά.)   -

Διαμαντόπουλος, Κορνήλιος

            Κόμικς (Ορολογικά).   -

Διαμαντοπούλου, Αλκμήνη

            Διαμαντοπούλου, Α.   -  Μαυρουδής, Κ. (Διαμαντοπούλου.)  -  Σεφέρης, Γ. (Νεόφυτος.)   -    

Διαμαντοπούλου, Διαμαντή

            Ελληνικά νανουρίσματα.   -

Διαμαντοπούλου, Πιερέττα

            Χατζηδάκη, Ρ. (Προσωπικά.)   -

Διαμαντούρος, Κορνήλιος

            Κόντογλου, Φ. (Προσωπικά.)   -

Δίγκλης, Ι.

            Γιαγιάννος, Α.   -

Δίζελος, Θαλής

            Ανδρίτσος, Γ.   -  Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Ιστορία).  -   Ζαχίδης, Σ.   -  Μελάς, Σ. (Μπαμπάς.)   -   Μουρσελάς, Κ. (Άνθρωποι.)   -  Νεοελληνική Λογοτεχνία (Λογοτεχνικά βραβεία/ Ελληνικό).   -   Νεοελληνικό Θέατρο (Θίασοι  – Ιστορία <1940>  -  Ιστορία <1945>  -  Ιστορία<1960>  -  Ιστορία <1961>).   -

Διζικιρίκης, Γιάκωβος

            Διζικιρίκης, Γιακ.   -  Λογοτεχνία (Γλώσσα).   -   Μαρτινίδης, Π.   -   Χατζηφώτης, Ι. (Διζικιρίκης.)   -

Διζικιρίκης, Γιώργος

            Λογοτεχνία (Κινηματόγραφος).   -   Νεοελληνική Ποίηση (Ιστορία <1945>).   -   Παιδικό Θέαμα.   -  Στρουκτουραλισμός.   -

Δικαιοκρίτης

            Μελάς, Σ. (Ιούδας.)   -

Δικαίου, Ελένη

            Δικαίου, Ε.   -

Δικήτας, Ευάγγελος

            Αβέρωφ-Τοσίτσας, Ε. (Πολιτική.)   -   Σπανόπουλος, Γ. (Ζήσης.)   -

Δικταίος, Άρης

            Αθανασούλης, Κ. (Ξενοδοχείο.)   -   Αλιθέρσης, Γ. (Μαθητικά.)   -   Αναπλιώτης, Γ.   -   Αποστολόπουλος, Μ.   -  

Βαλαωρίτης, Α. (Ελληνισμός.)   -   Βάρναλης, Κ. (Έργο.)   -   Βλάμη, Ε.

(Όνειρα.)   -   Βοσκοπούλα (Πρότυπο).   -  

Γαλανάκη-Βουρλέκη, Α. (Πέρα.)   -   Γαλανός, Θ. -   Γαρίδης, Κ.(Δύσκολες.)  -  Γεραλής, Γ. (Αίθουσα.)   -   Γεωργακόπουλος, Προκ.   -   Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τ.(Προσωπικά.)   -  

Δάβος, Β.   -   Δαράκη, Ζ. (Λυρικοί.)   -   Δεληγιάννη-Αναστασιάδη, Γ.   -   Δημουλά, Κ. (Έρεβος  –  Ερήμην.)  -   Δικταίος, Α.(Βιογραφικά  –  Ζην  –  Μεταφραστής  –  Ποίηση  –  Χάρης.)  -   Δούκαρης, Δ. (Γυμνό.)   -   Δούλη, Ε.   -   Ζαδές, Δ. (Άρτιος.)   -   Ζερβός, Τ.   -   Ζιώγας, Β. (Είκοσι.)   -  

Θαλασσινός, Π.   -  

Ιακωβίδη-Πατρικίου, Λ.(Αναδρομή.)   -   Ιωάννου, Γιωργ. (Μεταφραστής.)   -   Καβάφης, Κ. (Έργο/γλώσσα.)   -   Καζαντζάκη, Γ. (Άνθρωποι –  Εργοβιογραφικά.)   -   Καζαντζάκης, Ν. (Βιβλιογραφικά  –  Επιστολές/Χουρμούζιος  -  Έργο.)   -   Καρά-Αμαράντου, Ε.   -   Καρακάλου-Καρανικόλα, Λ.   -   Καρακάσης, Σ.   -   Καραντώνης, Α. (Ωροσκόπιο.)   -   Καρέλλη, Ζ. (Ποίηση.)   -   Κατσογιάννης, Η. (Δυσμικά.)   -   Κόλλιας, Σ. (Λόγος.)   -   Κορίδης, Γ.   -   Κουλούκης, Γ. (Προσδοκίες.)   -   Κριεζή, Τ.   -   Κρυστάλλης, Κ. (Ποίηση.)   -  

Λαζάρου, Σ.   -   Λαμπράκη-Πλάκα, Μ.   -   Λαπαθιώτης, Ν. (Βιβλιογραφικά  -  Προσωπικά.)  -   Λιάσκας, Β. (Πρωτόπλαστοι.)   -  

Μανέττας, Χ.   -   Μεσολογγίτης, Β.   -   Μετάφραση (Ποίησης).   -   Μετσόλης, Γ.   -   Μουντές, Μ. (Παρακαταθήκη.)   -   Μπαλούμης, Ε.   -   Μπαρλάς, Φ.   -   Μπαρμπαγιάννης-Προσήλιος, Γ. -   

Νεοελληνική Λογοτεχνία (Ιστορία<1920>  -  Ιστορία <1952>).   -    Νεοελληνική Ποίηση (Ιστορία <1958>).   -  

Παγουλάτου, Ρ.   -   Παΐζη, Κ.   -   Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Ε. (Ιχντάα.)   -   Παναγιωτόπουλος, Ι. (Αλκυόνη.)   -   Παναγιωτόπουλος, Μ.   -   Παναγιωτούνης, Π.

(Πάντα.)   -   Παπαδημητρίου,Ν.   -   Παπαδογιάννη, Ε.   -   Παπαζαχαρίου-Μωραΐτη,Ν.   -   Παπάς, Αλκ.   -   Παπατσώνης,Τ. (Ποίηση.)   -   Παππά, Λ. (Ποιήματα.)   -   Παρθένης, Α.   -   Πιερίδης, Θ.(Κυπριακή.)   -   Ποίηση (Μεταφράσεις  -  Ορολογικά).  -   Πολίτης, Φαιδ.   -  

Ρίτσος, Γ. (Πρωϊνό.)   -  

Σακαλλή, Αυ.   -    Σαχτούρης, Μ. (Όταν.)   -    Σερβάκη, Μ.   -   Σεφέρης, Γ. (Ες.)   -   Σικελιανός,Α. (Έργο.)   -    Σιμόπουλος,Η. (Αρκαδική.)   -     Σκαρίμπας,Γ.

(Εαυτούληδες  -  Ήχος.)   -   Σκιαδάς,Σ.   -   Σκίπης, Σ. (Έργο.)   -   Σολωμός,Δ. (Έργο/φιλο-λογικά  -  Εργοβιογραφικά.)   -   Στεφάνου,Λ.   -   Στογιαννίδης, Γ. (Εαρινά  -  Ποίηση.)  -   Συρεγγέλας, Β.   -  

Τουμπακάρη, Ε.   -  

Φραγκόπουλος, Θ. (Ποίηση.)   -  

Χάρης, Π. (Δικταίος.)   -   Χιλιαδάκης, Σ.   -   Χουρμούζιος, Αι. (Καζαντζάκης.)   -  Χριστιανόπουλος, Ντ. (Εποχή.)   -    Χριστοδούλου, Δημήτρης (Εκ.)   -   Χριστοφίδης,Λ.   -   Χρυσάνθης, Κ. (Επιλύχνια  –  Μικρές.)  -  

Lavagnini, B. (Arodafnusa.)   -   Milliex, R. (Προσωπικά.)   -

Διλμπόης, Γεώργης

            Αγγουλές, Φ.   -  Αντωνίου, Τ. (Προσωπικά.)   -   Μουτάφης, Γ.   -   Παϊδούση, Γ.   -  Παπαδιαμάντης, Α. (Προσωπικά.)  -

Διοματάρη, Ουράνα

            Αθανασιάδης-Νόβας, Γ. (Διηγήματα.)   -  Αθανασιάδης-Νόβας, Θ. (Εργοβιογραφικά  –  Νομάρχης.)  -   Αιλιανού, Ε. (Έργο.)   -  Βότση, Ο. (Έργο.)   -   Ζευγώλη-Γλέζου, Δ. (Έργο.)   -   Νεοελληνική Ποίηση (Ιστορία).   -   Ποίηση (<Και> ιστορία).   -  Σαβίνα, Ζ.   -

Διομήδης, Αλέξανδρος

            Βλάχος, Α. <1838> (Έργο).   -

Διονυσιάτης, Θεόκλητος

            Κόντογλου, Φ. (Ορθόδοξος.)   -

Διονύσιος ιερομόναχος

            Χατζηφώτης, Ι. (Διονύσιος.)   -

Διονύσιος ο Μυρεωτίδος

            Μαρκίδης, Γ. (Διονύσιος.)   -

Διονυσίου, Γιώργος

            Ελληνικές Παροιμίες (Αγχιάλου).   -

Διονυσίου, Λαόνικος

            Ακτίνες.   -  

Γκόνος, Θ. (Έργο.)   -  

Εγγονόπουλος, Ν. (Ποιητής δεν είναι.)   -   Ελληνόπουλο.   -  

Ζερβός, Γ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Ζουμπουλάκης, Σ. (Διονυσίου   -   Ζωή.)   -   Θησαυρός των Παιδιών.   -   

Καρμίρης, Ν.   -     Κάτι.   -   Κατσίμπαλης, Γ. (Τωμαδάκης.)   -  

Λορεντζάτος, Ζ. (Ποίηση/κοινό.)   -  

Μαθητική Διάπλαση   -   Μετάφραση στην Ελλάδα (Eliot).   -  Μιμίκος, Κ.   - Νεοελληνικά Παιδικά Περιοδικά (Ιστορία).   -  

Παιδικά Φύλλα   -   Παιδόπολις.   -   Πικρός, Π. (Τουμπεκί.)   -  

Σαμαράς, Α. (Ακτίνες.)   -   Σεφέρης, Γ. (Τωμαδάκης.)   -   Σεφεριάδης, Α.   -   Σκαπάνη.   -   Σκαρίμπα, Κ.   -   Σολωμός, Δ. (Διονύσιος.)   -  

 Τωμαδάκης, Ν. (Κατσίμπαλης   -   Σεφέρης.)   -  

Φωκάς, Ν. (Κογχυβαδάκια  –  Συλλυπητήρια.)   -

Διονυσόπουλος, Σάββας

            Βουγιουκλάκης, Γ.   -

Διοσκουρίδης, Β.

            Ιωάννου, Γιωργ. (Πεζογραφία.)   -

Διοσκουρίδης, Σπυρίδων

            Νεοελληνική Ποίηση (Ελληνική εκπαίδευση).   -

Δίπλα-Μαλάμου, Κλεαρέτη

            Άγρας, Τ. (Προσωπικά.)   -   Δίπλα-Μαλάμου, Κ.   -  Ξενόπουλος, Γ. (Δίπλα-Μαλάμου.)  -

Δίπλας, Αγγελής

            Πετρόπουλος, Η. (Άγιο  -  Ποτέ.)   -

Δοανίδης, Ι. Π.

            Δροσίνης, Γ. (Σύλλογος.)   -

Δόικας, Γιάννης

            Κάλβος, Α. (Γενεαλογικά.)   -

Δοκανάρης, Ναπολέων

            Βασιλείου, Αλέκος (Πνευματικό).   -  Γεροντικός, Α. (Εργοβιογραφικά.)  -  Διαμάντης, Κ.   -  Δρούλια, Λ.   -   Εργολάβος, Σ.   -   Ζάππας, Τ. (Ευβοϊκά Γ’.)   -   Καραγιώργος, Π.   -  Κραψίτης, Β. (Αρβανίτες  – Ιστορία της.)  -   Μάλαμας, Λ. (Ψαλίδας.)   -   Μάργαρης, Β. (Συγγραφείς.)   -   Μαρκόπουλος, Σ.   -   Νικολαΐδης, Κώστας Ν.   -   Σταμέλος, Δ. (Θάνατος  -  Λαο-γραφικά.)   -   Τζιόβας, Δ.   -

Δολιανίτης, Γεώργιος

            Βικέλας, Δ. (Ολυμπισμός.)   -

Δονδολίνου-Γορανίτη, Σοφία

            Σικελιανός, Α. (Συκιά.)   -

Δόξας, Άγγελος

            Γιαλαμάς, Α. (Μιάς.)   -  Γιοφύλλης, Φ. (Δόξας.)   -  

Δόξας, Α. (Γιοφύλλης -  Χάρης.)  -  

Έλληνες λογοτέχνες (Αφιερώσεις).   -  

Ζακόπουλος, Ν. (Κύριος.)   -  Ζακυθηνός, Δ.   -   Ζιώγας, Β. (Προξενιό.)   - 

Θεοτοκάς, Γ. (Αλκιβιάδης.)  -  

Καβάφης, Κ. (Ποίηση/στοιχείαερωτικά  –  Ποίηση/στοιχεία ηδονιστικά.)   -  Καρατζαφέρης, Σ.   -   Κολλάτος, Δ.   -  Κρίσπης, Μανθ.   -   Κωσταβάρας, Θ. (Ανίκητοι.)   -  

Μανιώτης, Γ. (Ματς.)   -   Μητροπούλου, Κ. (Παιχνίδι.)   -  Μουρσελάς, Κ. (Φίλοι.)   -   Μποσταντζόγλου, Μ. (Μαρία.)   -  

Νεοελληνική Λογοτεχνία (ΕλληνικόΚράτος).   -   Νεοελληνική Μετρική (Χαρακτηρι-στικά).   -   Νεοελληνική Πεζογραφία (Στοιχείακοσμοπολιτικά.)   -  

Ξενόπουλος, Γ. (Δεν.)   -  

Παλαμάς, Κ. (Έργο/ζωή  –  Ποίηση/θέματα/γυναίκα  -  Προσωπικά.)  -   Παπάς, Αλκ.   -   Πεζογραφία (Ιστορία <1880>).   -   Ποίηση (Ιστορία <20 ος>  - Σεξουαλισμός).   -   Ποταμίτης, Δ. (Ιστορίες.)   -  

Ριάλδη, Μ.  -  

Σκίπης, Σ. (Λιμάνια.)   -  

Χάρης, Π. (Δόξας.)   -

Δόξας, Τάκης

            Βαλαωρίτης, Α. (Εργοβιογραφικά.)   Βιζυηνός, Γ. (Προσωπικά.)   -  

Γληνός, Γ. (Ώρες.)   -  

Δόξας, Τ. (Έργο  –  Λογοτέχνης  –  Φωτιάδης –  Χάρης.)  -  

Καβάφης, Κ. (Ποίηση/Νεοελληνική.)   -   Καρκαβίτσας, Α. (Έργο  –  Έργο/ κείμενα -  Ηθογράφος  –  Προσωπικά  –  Προτομή.)  -   Κόκκινος, Διον. (Προτομή  –  Τιμητικές.)  -   Κρανιδιώτης, Ν. (Ποιητής  –  Σπουδές.)  -  

Νεοελληνικά Γράμματα (Χαρακτηριστικά).  -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Εξωτερικό/ΗΠΑ  – Επαρχίας  –  Κύπρου/Ιστορία <1945>).   -   Νεοελληνικό Θέατρο (Ελληνική επαρχία).   -  

Ουράνης, Κ. (Τιμητικές.)   -  

Παλαμάς, Κ. (Ποίηση/λυρισμός.)   -   Πασχαλινός, Φ.   -   Ποίηση (Ελεύθερος).   -   Πολίτης, Φωτ. (Προσωπικά.)   -  

Σαλαμάγκας, Δ. (Έργο.)   -   Σαρδελής, Κ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Σεφέρης, Γ. (Βραβείο Νόμπελ  –  Έργο/θέματα/Ελλάδα  –  Ποίηση.)  -   Σικελιανός, Α. (Ολυμπία.)   -   Σταμέλος, Δ. (Νεοέλληνες.)   -   Στεφανίδης, Τ.   -   Στεφανό-πουλος, Β.   -  

Φωτιάδης, Α. (Δόξας.)   -   Φωτιάδης, Δ. (Δόξας.)   -  

Χαμπουλίδης, Δ.   -  Χάρης, Π. (Δόξας.)   -   Χρυσάνθης, Κ. (Μικρές  – Παγκυ-πριονίκες  – Πάθος.)   -

Δοξιάδης, Κύρκος

            Θεοτοκάς, Ν.   -

Δοξιάδης, Κωνσταντίνος

            Πικιώνηνς, Δ.   -

Δορμπαράκης, Παναγιώτης

            Γεωργούντζος, Π.   -  Γιαννόπουλος, Π. (Βιογραφικά.)  -   Κοντομίχης, Π.   -  Λαζανάς, Β. (Μεταφραστής/Πίνδαρος  –  Μεταφραστής/Goethe.)  -

Δουατζής, Γιώργος

           Λειβαδίτης, Τ. (Έργο/ζωή.)   -

Δούβαρης, Απόστολος

            Κυριάκος, Α.   -

Δούγα-Παπαδοπούλου, Ευανθία

            Μετάφραση στην Ελλάδα (Botev).   -

Δουγάλης, Β. Α.

            Αγγέλου, Α.   -

Δούζμπης, Α.

            Σάρρος, Δ.   -

Δούης, Ανδρέας

            Κεφαλληνός, Α.   -  Πλασκοβίτης, Σ. (Γυμνό.)   -

Δούκα, Βαρβάρα

            Νεοελληνικό θέατρο (Σκηνικά).   -

Δούκα, Δέσποινα

            Αθανασιάδης-Νόβας, Γ. (Ποίηση/θέματα.)   -   Διαμαντής, Αδ.   -  Λουΐζος, Ευ.   -   Παλαμάς, Κ. (Έργο/φιλολογική  – Εργοβιογραφικά/συμπόσια-.)  -   Σεφέρης, Γ. (Γράμματα  –  Διαμα-ντής –  Λουΐζος.)  -

Δούκα, Μάρω

            Αλεξάνδρου, Α. (Κιβώτιο.)   -  Αναγνωστάκης, Μ. (Εργοβιογραφικά.)  -   Αξιώτη, Μ. (Άπαντα  – Προσωπικά.)  -  

Βιζυηνός, Γ. (Γράμματα.)   -  Βογιατζόγλου, Σ.   -  

Δαββέτας, Ν. (Θήραμα.)   -  Δούκα, Μ. (Αρχαία  –  Βιογραφικά  –  Εις  –  Έργο  – Εργοβιογραφικά  – Λογοτεχνία  –  Λογοτέχνις  –  Πεζογραφία –  Τιμητικές.)  -  

Ηλιού, Μ.   - 

Καραγάτσης, Μ. (Έργο/Νεοελληνική.)   -  Κοντός, Γιαν. (Προσωπικά.)  -   Κοτζιάς, Α. (Πεζογραφία   -   Πολιορκία.)   -  

Νεοελληνική Λογοτεχνία (Κοινό αριστερό).   -   Νεοελληνική Πεζογραφία (Ελληνική κοινωνία).   -  

Πεζογραφία (Ορολογικά).   -  

Ρίτσος, Γ. (Γερόντισσες  – Πεζογραφία  –  Ποίηση  – Προσωπικά  -  Χάρτινα.)   -   Σολωμός, Δ. (Έργο/ επιβίωση.)   -   Σωτηρίου, Δ. (Ματωμένα.)   -  

Χατζής, Δ. (Προσωπικά.)   -   Χειμωνάς, Γ. (Αινείας  –  Έργο.)   -

Δούκα, Ντίνα

            Λογοτεχνία (Κοινωνία).   -

Δούκα-Καμπίτογλου, Αικατερίνη

            Ελληνίδες ποιήτριες.   -  Λογοτεχνία (Ορολογικά).   -  Ποίηση (Γυναικεία  –  Γυναικεία/στοιχεία  -  Ορολογικά).  -   Συγκριτική (Ιστορία).   -

Δούκαρης, Δημήτρης

            Αλεξίου, Ε. (Ιδεολογικά.)   -  Αντωνίου, Τ. (Εν  –  Κύκλος  – Προσωπικά.)  -   Αυγέρης, Μ. (Προσωπικά.)   -  

Βάρναλης, Κ. (Ποιήματα.)   -   Βέρος, Κ.  -   Βρεττάκος, Ν. (Διαμαρτυρία  –  Έργο  –  Νικηφόρος  –  Jenseits.)  -  

Γιατζόγλου, Χ.   -  Γληνός, Δ. (Έργο.)   -  

Δεσποτόπουλος, Κ. (Μελετήματα.)   -  Δήμου, Ν. (Δυστυχία.)   -   Δούκαρης, Δ. (Δίκη  –  Εργοβιογραφικά  -  Καχτίτσης –  Παπαδημητρίου  –  Σιαπκίδης.)  -   Έλληνες λογοτέχνες (Οργανώσεις –  Συμ-πόσια/Αθήνα).   -  Ελύτης, Ο. (Βραβείο Νόμπελ/Νεοελληνική.)   -  

Ζαμπαθάς, Κ.   -  

Ηλιού, Η.  -   Θεοτοκά, Κ.   -  

Ιμβριώτη, Ρ.   -   Ιμβριώτης, Γ.   -  

Καζαντζάκης, Ν. (Ασκητική/Σαββίδης  –  Σοσιαλιστική.)   -  Κανελλόπουλος, Π. (Έργο  –  Εργοβιογραφικά  –  Ημερολόγιο  –  Ιστορικά  -  Προσωπικά.)  -   Καράγιωργα, Ο. (Μεγάλο.)   -  Κατσαρός, Μ. (Μπαλλάντα.)   -   Καχτίτσης, Ν. (Δούκαρης  –  Έργο  –  Έργο/εκδόσεις.)   -  Κινδύνης, Κ.   -   Κοβάνης, Κ.  -   Κονδύλης, Φ.   -  Κρανάκη, Μ.   -  

Λογοτεχνία (Στρατευμένη).   -  Μακρής, Κ.   -   Μαλεβί-τσης, Χ. (Πολιτεία  –  Φιλοσοφία του.)   -  Μαρκόπουλος, Γ. (Ελευθερία.)  -   Μπεκατώρος, Σ. (Περιορισμένος.)   -   ΝεοελληνικήΛογοτεχνία (Ελληνική κοινωνία  –  Ελληνική παράδοση  –  Ελύτης  – Λογοτεχνικά βραβεία/Βραβείο Plotin).  -   Νεοελληνική Πεζογραφία(Βραβεία/Βρα-βείο).   -   Νεοελληνική Ποίηση (Γλώσσα  –  Στοιχεία ανθρωπιστικά).   -   ΝεοελληνικόΘέατρο (Κύπρο/φεστιβάλ).   -   Παπαδημητρίου, Ε.   -   Πετρόπουλος,Η. (Έργο.)   -   Πλασκοβίτης, Σ. (Στρατευμένη.)   -   Ρίτσος,Γ. (Βραβείο  -  Προσωπικά.)  -   Ρούφος, Ρ. (Έργο  –  Μεταμορ-φώσεις  –  Προσωπικά.)  -   Σαββίδης, Γ. (Καζαντζάκης  –  Κριτικός.)  -   Σεφέρης, Γ. (Ελληνι-κήκοινωνία  –  Έργο/Νεοελληνική  –  Ποίηση/γλώσσα.)   -   Σινόπουλος,Τ. (Έργο.)   -   Σκαρ-τζής, Σ. (Νεοελληνική.)   -   Τερζάκης,Α. (Allende.)   -   Τομές.  -   Τσιρόπουλος, Κ. (Αμφισβή-τηση.)   -   Φραγκιάς, Α. (Λοιμός.)   -   Φραγκόπουλος,Θ. (Ποιήματα 1945.)   -   Χρυσάνθης, Κ. (Έργο.)   -  Etudes.   -   Friar, K. (Προσωπικά.)   -   Merlier, O. (Etudes.)   -   Milliex, R. (Ελλά-δα.)   -

Δούκας, Γιάννης

            Γλυνιαδάκη, Κ.   -   Παναγιώτου, Ευ.   -   Παπαδάκη, Κ.   -   Παπακώστα, Ο.   -   Πέτσα, Β.  -   Ποίηση (Ψηφιακή ποίηση).   -   Ρίτσος, Γ. (Υπερώον.)   -  Στεφανή, Ε.   -     Χιόνης, Α. (Ό,τι.)   -   Ψαρράς, Χ.   - 

Δούκας, Εμμανουήλ

            Λυάκος, Δ.   -

Δούκας, Κίμων

            Βαφόπουλος, Γ. (Δούκας.)   -

Δούκας, Λάζαρος

            Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Άνδρος).   -

Δούκας, Στρατής

            Βαλέτας, Γ. (Δούκας.)   -  Βογιατζάκης-Βέλμος, Ν.   -   Δούκας, Σ. (Βαλέτας  –  Ελληνική  -  Έργο – Εργοβιογραφικά  –  Ιστορία  –  Ιστορία/γένεση  –  Κόντογλου  –  Οδοιπόρος  –  Πεντζίκης.)  -   Δρίβας, Α.   -   ΕταιρείαΕλλήνων Λογοτεχνών.   -   Καραγκιόζης (Θεσσαλονίκη  – Καραγκιοζοπαίχτες/Χαρίλαος  - Χαρακτηριστικά).   -   Κόντογλου, Φ. (Βιογραφικά  –  Δούκας.)  -   Πεντζίκης, Ν. Γ.(Δούκας.)   -   Πρωτοπάτσης, Α. (Βιογραφικά.)   -   Τέχνη (Κοινωνία).   -

Δουκίδου, Λένα

            Δουκίδου, Λ.   -  Παπαγιάννη, Β. (Έργο.)   -   Φραγκιάς, Α. (Δημοσιογράφος.)   -

Δούκουρης, Βασίλης

            Μεταξάς, Ν.   -

Δουλαβέρα, Βίκυ

            Λίβιστρος (Παράδοση).   -   Νεοελληνική Ποίηση (Λόγος).   -   Ξενόπουλος, Γ. (Πλούσιοι/θέματα  –  Τίμιοι  -  Τυχεροί.)  -   Jeffreys, M.   -

Δουλαβέρα, Νίκη

            Νεοελληνική Λογοτεχνία (Χειρόγραφα/εικονογράφηση).  -

Δουλαβέρας, Αριστείδης

            Ακροκόρινθος.   -  Ελληνικές Παροιμίες (Θέματα/οικογένεια).   -  Καζαντζάκης, Ν. (Έργο/στοι-χεία λαϊκά.)  -   Λουκάτος, Δ. (Παροιμιολογική.)   -   Νεοελληνική Ποίηση (Ιστορία).   -   Πασχάλης,Δ.   -   Jeffreys, M.  -

Δουλγεράκης, Εμμανουήλ

Βοσκοπούλα (Παραλλαγές).   -   Ελληνικά Δημοτικά (Κρήτης  -  Κρήτης/Σούσα  – Κρήτης/χρονολόγηση).   -  Παναγιωτάκης, Ν. (Εργοβιογραφικά.)  -   Ποιητάρηδες (Ιστορία).   -   Χορτάτσης, Γ. (Ερωφίλη/παραλλαγές.)   -

Δούναβη, Λουκρητία

            Φρέρης, Β.   -  Φρέρης, Γ.   -

Δούνιας, Μίνως

            Δούνιας, Μ.   -

Δούντας, Μιχάλης

            Κυπριανού, Χ. (Δούντας.)   -

Δούρας, Γεώργιος

            Δούρας, Γ. (Δέκα  -  Χάρης.)  -   Χάρης, Π. (Δούρας.)   -

Δούρας, Σ.

            Δούρας, Γ. (Δέκα τραγούδια.)   -

Δουρέκα, Πέπη

            Λουκάτος, Γ.   -

Δούση, Μαρία

            Αλεξάνδρου, Α. (Έργο  –  Εργοβιογραφικά.)   -  Πετρόπουλος, Η. (Βιβλιογραφικά  -  Ποίηση.)  -

Δραγάση, Ελένη

            Παιδική Λογοτεχνία (Ελληνική εκπαίδευση).   -

Δραγλώης, Ιάσων

            Σταμέλος, Δ. (Νεοελληνική λαϊκή.)   -

Δραγούμης, Ίων

            Βλαστός, Πέτρος (Δραγούμης.)   -  Δραγούμης, Ι. (Βλαστός  –  Καβάφης.)  -   Καβάφης, Κ. (Δραγούμης.)   -   Καραγκιόζης (Ιστορία).   -   Κριτική (Ορολογικά).   -  Ποίηση (Ορολογικά)   -

Δραγούμης, Μάρκος

            Βαλαωρίτης, Ν. (Έργο  –  Τιμωρία.)  -   Γκιζέλης, Ι.   -  Γουργούρης, Σ.   -   Δραγούμης, Μ.   -   Ελληνικά Δημοτικά (Δίσκους  –  Ηπείρου  –  Καππαδοκίας  –  Λευκάδας  –  Σαλαμίνας -  Σεφαραδίτικα).   -  Εμπειρίκος, Α. (Έργο/πηγές  – Προσωπικά.)  -   Κοροβέσης, Π. (Ανθρωποφύλακες  –  Δραγούμης.)  -   Κυριακόπουλος, Δ.   -   Πετρίδης, Τ.   -  Ρεμπέτικα (Ιστορία  –  Ψυχαναλυτικά).  -   Φιλανθίδης, Π.   -   Baud-Bovy, S. (Δοκίμιο.)   -   Merlier, M. (Ελληνική.)   -

Δραγούμης, Φίλιππος

            Βλαστός, Πέτρος (Δραγούμης.)   -  Γιαννόπουλος, Π. (Δραγούμης.)  -   Δραγούμης, Ι. (Βλαστός  –  Γιαννόπουλος  -  Ημερολόγιο –  Κοινότης  – Σταμάτημα.)  -   Εμπειρίκος, Α. (Οκτάνα.)   -   Θεοτοκάς, Γ. (Δραγούμης  – Κριτικός.)  -

Δραγώης, Ιάσων

            Αλεξανδρόπουλος, Μ. (Μεγάλος.)   -  Αλεξίου, Δ.   -   Αλεξίου, Ν.  -   Ασλανίδης, Ε.   -  

Βασιλόπουλος, Γ.   -   Βογιατζάκης-Βέλμος, Ν.   -  

Γερωνυμάκη, Π.   -  Γεωργοπούλου, Ν.   -   Γιαννόπουλος, Αλκ. (Σαλαμάντρα.)   -  Γιατράκου-Fossi, A.   -   Γληνός, Δ. (Δημήτρης.)   -  

Δημάκης, Μ. (Πέρασμα.)   -   Δικταίος, Α. (Ναπολέων.)   -  Δρούζα, Ε.   -   Καλαιτζής, Χ.   -  Καρβέλας, Λ.   -   Κεφάλας, Η. (Μεταλλαγή.)   -  Κυπριάδη, Α.   -   Κυριακοπούλου, Α.   -  Κωνσταντίνου, Α.   -  

Λάσκαρης, Χ.   -  Λέντζης, Δ.   -   Λευκαδίτης, Π.   -  Λιόση, Ι.   -  

Μαλάνος, Τ. (Βάρναλης  –  Δύναμη.)  -   Μαρτινίδης, Π.   -  Ματθαίου, Η.   -   Μαυρίδης, Π.   -  Μαύρος, Κ.   -   Μητροπούλου, Κ. (Πάγκος.)   -  Μιχάκης, Γ.   -   Μιχάλος, Η.  -   Μοίρας, Μ.   -   Μπέκας, Μ.   -  Μπράβος, Χ.   -  

Νάσκος, Σ.  -   Νεζερίτη, Ε.   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Ελληνική εκπαίδευση/ κείμενα).  -   Νεοελληνική Ποίηση (Ανθολογίες/59).   -   Νόλλας, Δ. (Καλύτερα.)   -   Ντάντος, Χρ.   -   Ντελόπουλος, Κ. (Άκης.)   -  

Ξηραδάκη, Κ.   -  

Πέζαρος, Π.   -   Πεζερίδης, Β.   -   Πλησής, Κ. (Έρωτας.)   -   Πύλορωφ-Σωτη-ρούδη, Σ.   -  

Σακελλαρίου, Χ. (Ιστορία  – Παθολογία.)  -   Σαλβαρλής, Μ.   -  Σαραντόπουλος, Θ.   -   Σούκας, Κ.  -   Σταμέλος, Δ.(Πρωτοπόροι.)   -   Σφυρίδης, Π. (Κούφια.)   -   Ταγκαλάκη, Ε.   -  Τασιόπουλος, Β.   -   Τριφύλλης, Α.   -  Τσιπάς, Β.   -  

Φάις, Μ. (Σύνορα.)   -  Φιλίππου, Φ.   -   Φραντζή,  Α.  -  

Χαρζηγάκης, Π.   -

Δραγώνα, Αλίκη

            Αίνου-Κουτούζη, Μ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Ζατέλη, Ζ. (Εργοβιογρα-φικά.)   -   Καραπάνου, Μ. (Εργοβιογραφικά.)   -

Δραγώνα-Μονάχου, Μυρτώ

            Αθανασόπουλος, Π. (Δραγώνα/Μονάχου,Μ.)   -  Βέικος, Θ.   -   Θεοδωρακόπουλος, Ι. (Αγαπημένη  –  Δάσκαλος –  Έργο/ήθος  – Μεταφραστής.)  -   Henderson, G. P.  -

Δραγώνας, Τάκης

            Καραγκιόζης (Commedia).   -

Δρακάκης, Ανδρέας

            Βάμβας, Ν.   -  Καΐρη, Ε.   -   Ορφανίδης, Θ.   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Φιλολογικές).   -   Νεοελληνικό Θέατρο (Ερμούπολη).   -   Παπαδάκης, Β.   -  Ρώτας, Ι.   -

Δρακονταειδής, Φίλιππος

            Αθανασιάδης, Κυρ.   -   Αλληλογραφία.   -  Αρμάος, Δ.   -  

Βέης, Γ. (Ασία.)   -  

Γαλανάκη-Κουβελά, Ρ. (Βίος  -  Θα.)  -   Γενιά του ’30 (Νεοελληνική Λογοτεχνία).   -  

Δενδρινός, Γιωργ.   -   Διαβάζω (Έρευνες).   -   Δραγούμης, Ι. (Μεταφραστής.)   -   Δρακονταειδής, Φ. (Βιογραφικά  –  Έργο  –  Εργοβιογραφικά  –  Καγιαλής  –  Κριτικός  –  Μαυρουδής  –  Μεταφραστής  –  Συναισθηματικό  –  Χριστοδούλου  – Commentaires.)   -  

Θέμελης, Ν.   -   Θεοτόκης, Κ. (Έργο.)   -  

Ιωάννου, Γιωργ. (Επιτάφιος.)   -  

Καβάφης, Κ. (Βιογραφικά/Pessoa.)   -   Καγιαλής, Τ.   -  Καραγάτσης, Μ. (10.)   -   Κονδύλης, Φ.   -  Κόνομος, Ν. (Ιστορικός.)   -   Κοντός, Γιαν. (Στη.)   -   Κοτζιούλας, Γ. (Μεταφραστής.)   -   Κουμανταρέας, Μ. (Σεραφείμ.)   -  

Λογοτεχνία (Ευρώπαϊκή/βραβεία  –  Κινηματόγραφος  –  Όραμα – Ορολογικά   -   Ραδιόφωνο/Ελλάδα).   -   Λογοτεχνικό βιβλίο στην.   -   Λούλης, Β. (Άπαντα.)   -   Λυκούδης, Μπ.   -  

Μανουσάκης, Γ. (Οδοιπορικό.)  -   Μαυρουδής, Κ.(Δρακονταειδής.)   -   Μετάφραση (Διάδοση  –  Ορολογικά).   -   Μετάφραση στην Ελλάδα (Ευρωπαϊκής  -  Hugo).   -   Μπαλέρμας, Ευ.   -  Μυθιστόρημα (Ιστορία).   -  

Νεοελληνική Λογοτενία (Βαλκανική  –  Ιστορία <1960>  -  Κοινό –  Λατινοα-μερικάνικη).   -   Νεοελληνική Πεζογραφία (Ιστορία <1990>  -  Κριτική.)  -   Νεοελληνική Ποίηση (Κύπρου/στοι-χεία).   -  

Παιδική Λογοτεχνία (Παιδική).   -  Παλαμάς, Κ. (Έργο/επιβίωση.)  -   Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/μεταφράσεις – Έργο/φιλολογική.)   -   Πλασκοβίτης, Σ. (Έργο/ήθος.)   -  

Σαχίνης, Α. (Πεζογραφία του.)   -   Σκιαδαρέσης, Σ.   -   Συγγραφέας (Συμπόσια/ Μπλεντ).   -   Σωτηρέλης, Χ.   -  

Ταμβακάκης, Φ.   -  Τσακνιάς, Σ. (Μεταφραστής.)  -   Τσίρκας, Στ. (Πεζογραφία.)   -  

Φακίνος, Α. (Εργοβιογραφικά  –  Παράνομοι.)  -   Φραγκιάς, Α. (Έργο/θέματα.)   -  Φωστιέρης, Α. (Ποίηση.)   -  

Χάρης, Γ.  -   Χατζής, Δ. (Έργο/ήθος.)   -  Χριστοδούλου, Γεωργ.   -

Δρακόπουλος, Αντώνης

            Καβάφης, Κ. (Νέοι   -   Ποίηση/στοιχεία ειρωνικά.)   -   Σεφέρης, Γ. (Δοκιμές  –  Κριτικός  -  Μικρά.)   -

Δρακόπουλος, Άρης

            Καβάφης, Κ. (Νέοι.)   -   Σαββίδης, Γ. (Νεοελληνική.)   -

Δρακόπουλος, Παν.

            Σινόπουλος, Τ. (Ποίηση/μορφή.)   -   Σκοπετέα, Σ.   -

Δρακοπούλου, Δέσποινα

            Καζαντζάκης, Ν. (Οδύσσεια/ευρετήρια.)   -   Μητσάκης, Μ. (Αόρατος  – Εβραίοι  –  Έργο/κείμενα.)   -   Παπαδιαμάντης, Α. (Ποιήματα  –  Ποίηση/ευρετήρια.)   -   Ροΐδης, Ε. (Βιβλιογραφικά.)   -

Δρακοπούλου, Ευγενία

            Νεοελληνιστές.   -

Δράκος, Αθαν.

            Προβελέγγιος, Α. (Προσωπικά.)   -   Σταματίου, Χ. (Ποίηση.)   -

Δράκος, Γεώργιος

            Παναγιωτούνης, Π. (Μανιάτικο.)   -   Παπαζαχαρίας, Κ.   -

Δράκος, Σακελλάρης

            Χάρης, Π. (Δράκος.)   -

Δράκου, Γεωργία

            Μετάφραση στην Ελλάδα (Αποκρύφων).   -   Ραγκαβής, Α. (Ναϊάς.)   -

Δράκου. Ελένη

            Τσιριμώκου, Λ.   -

Δρακουλίδης, Ν.

            Νεοελληνικά Φιλολογικά.   -   Παλαμάς, Κ. (Προσωπικά.)   -   Τέχνη (Αντικειμενικότητα).   -  Χάρης, Π. (Δρακουλίδης.)   -

Δρασάκης, Δ.

            Άγρας, Τ. (Ποίηση.)   -   Ξενόπουλος, Γ. (Δρασάκης.)   -  Χάρης, Π. (Δρασάκης.)   -

Δρέττας, Γεώργιος

           Dawkins, R. (Ελληνισμός.)   -

Δρίβας, Αναστάσιος

            Βαλταδώρος, Γ.   -  Παπαδιαμάντης, Α. (Βιογραφικά.)  -   Ποίηση (Ορολογικά).   -

Δρίλιας, Δημήτρης

            Αρνοκούρου-Κερεστέτζη, Υ.   -  Βόκοβιτς, Ν.   -   Βουτσικάκης, Θ.   -  Δαράκη, Π. (Λίγο.)   -   Ζόμπολας, Τ.   -  Κοσμά-Αδαμοπούλου, Ε.   -   Λάλος, Π.  -   Λευκαδίτης, Π.   -  Νατσούλη-Λαοπόδη, Ε.   -   Παναγιωτούνης, Π. (Επιγράμματα.)   -  Παυλάκου, Δ.   -   Χατζηνικολάου, Β.   -

Δρομάζος, Στάθης

            Αναγνωστάκη, Λ. (Κασέτα  –  Νίκη  –  Συναναστροφή.)   -  Αρμένης, Γ.   -   Ασλανίδου, Θ.   -  

Βάρναλης, Κ. (Αληθινή/θέατρο  –  Άτταλος.)  -   Βλάχος, Α. <1838> (Κόρη).   -  Βυζάντιος, Δ.   -  

Γαλανός, Α.  -   Γκούφας, Β.   -  

Δαβίδ.   -   Δημόπουλος, Ντ.   -  Διαλεγμένος, Γ. (Μάνα  –  Χάσαμε.)  -   Δοξαράς, Χ.   -  Δωριάδης, Α.   -  

Ευθυμιάδης, Μ.   -  

Ζιώγας, Β. (Κωμωδία  –  Μπουκάλι  –  Προξενιό.)  -   Ζωγράφου, Λ. (Τιμή.)   -  

Θέατρο (Ηθοποιός   -   Κοινό   -   Κοινό/ηθοποιός   -  Κριτική.)   -   Θωμόπουλος, Α.   -  

Καζαντζάκης, Ν. (Βούδας  –  Καποδίστριας  -  Χριστόφορος.)   -  Καμπανέλλης, Ι. (Αυλή  –  Μπαμπάς  –  Οδυσσέα –  Πρόσωπα.)  -   Καπετανάκης, Η.   -  Καρράς, Στρ.   -   Καρύδης, Σ.  -   Κατσαΐτης, Π. (Ιφιγένεια εν.)    -   Καυκαλίδης, Ζ.   -   Κεχαΐδης, Δ. (Δάφνες.)   -   Κόκκος, Δ.  -   Κορομηλάς, Δ.  -   Κορρές, Μ. (Διπλανό  –  Ευτυχισμένη  –  Οίκος.)  -  

Μανιώτης, Γ. (Κοινή  –  Παθήματα  –  Σύζυγο ι –  Χορεύει.)  -   Μάρκαρης, Π. (Φιλοξενούμενοι.)   -  Μάτεσης, Α. (Βασιλικός.)   -   Μάτεσις, Π. (Εξορία  – Μικροαστικό.)  -   Μελάς, Σ. (Παπαφλέσσας.)   -   Μητσάκης, Β.   -  Μισιτζής, Δ.   -   Μουρσελάς, Κ. (Ενυδρείο  –  Φίλοι.)  -   Μποσταντζόγλου, Μ. (Μαρία  – Φαύστα.)  -  

Νεγρεπόντης, Γ.(Μικροαστικά.)   -   Νεοελληνικό Θέατρο (Ιδιωτικό  -  Ιστορία<1970>  -  Ιστορία <1981>).   -  

Ξενόπουλος, Γ. (Πειρασμός  –  Ποπολάρος  –  Στέλλα  -  Φοιτηταί.)  -   Παπαγεωργίου, Ν.   -  Παπαγεωργίου, Σπ.   -   Παπαδογεώργος, Σ.   -   Περι-στεράκης, Μ.   -  Ποντίκας, Μ. (Γάμος  –  Εσωτερικαί  –  Θεατές  –  Τρομπόνι.)  -   Πρεβελάκης, Π. (Χέρι.)   -  

Ριάλδη, Μ.   -   

Σεβαστάκης, Α. (Κατάθεση  –  Πολιορκία –  Ταξίδι.)  -   Σκούρτης, Γ. (Θηλειά  – Κομμάτια  –  Νταντάδες.)  -   Σουρής, Γ. (Ίδια.)   -   Σταύρου, Γ. (Καληνύχτα  - Νεοελληνικό.)  -  

Τσίρκας, Στ. (Αριάγνη  -  Νυχτερίδα.)  -  

Φώσκολος, Μ. (Φορτουνάτος.)   -  

Χαραλαμπίδης, Γ.   -   Χασάπογλου, Γ.   -  Χατζής, Δ. (Μαργαρίτα.)   -   Χορτάτσης, Γ. (Ερωφίλη  -  Κατζούρμπος.)  -   Χουρμούζης, Μ. (Λεπρέντης.)   -  Χρυσούλης, Γ. (Εγκαίνια.)   -

Δροσίνης, Γιώργος

            Βικέλας, Δ. (Έργο.)   -  Δροσίνης, Γ. (Βιογραφικά  –  Έργο/μεταφράσεις  –  Εργοβιογραφικά  –  Μαθιόπουλος  –  Μάργαρης  –  Μελάς –  Παρνασσός  –  Krumbacher  - Legrand.)   -   Καμπάς, Ν.  -   Καρυωτάκης, Κ.(Νηπενθή.)   -  Μαρτζώκης, Στ. (Δροσίνης.)  -   Μελάς, Σ. (Δροσίνης.)   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Λογοτεχνικά βραβεία/Έπαθλο Βικέλα).   -   Νεοελληνικό Διήγημα (Διαγωνισμοί).   -   Ξενόπουλος, Γ. (Έπαθλο  –  Πλούσιοι).  -   Παρνασσός (Δροσί-νης).   -  Πολέμης, Ι. (Έργο.)   -   Legrand, E. (Δροσίνης.)   -

Δροσόπουλος, Αντώνιος

            Τσάτσος, Κ. (Πολιτικός.)   -

Δρόσος, Άγγελος

            Παλαμάς, Κ. (Έργο/χειρόγραφα.)   -   Χάρης, Π. (Δρόσος.)   -

Δρόσος, Ανδρέας

            Νεοελληνική Λαϊκή Ποίηση (Θέματα/Χριστός).   -

Δρόσος, Δημήτριος

            Κάλβος, Α. (Δρόσος.)   -

Δρόσος, Ιάκωβος

            Νεοελληνικό Θέατρο (Μουσική.)   -

Δρόσου, Καίτη

            Αλεξάνδρου, Α. (Εργοβιογραφικά.)   -  Δρόσου, Κ.   -   Επιθεώρηση Τέχνης (Κουλουφάκος).   -  Κουλουφάκος, Κ. (Επιθεώρηση.)  -   Λούλης, Β. (Δρόσου  – Προσωπικά.)  -

Δρόσου, Μάγια

            Δρόσου, Μ.   -  Χάρης, Π. (Δρόσου.)   -

Δρούγκας, Αντώνιος

            Νεοελληνική Ποίηση (Μήλου).   -

Δρούγου, Στέλλα

            Δημητρίου, Σ. (Φλέβα.)   -   Φακίνος, Α. (Κλεμμένη.)   -

Δρούκας, Βύρων

            Βιβλιοθήκεςστην  Ελλάδα (Πανεπιστημιακές).   -

Δρουκόπουλος, Άρης

            Αρφάνης, Β.   -  Γαλανάκη-Κουβελά, Ρ. (Ομόκεντρα.)  -   Κάββουρας, Δ.   -  Μανουσάκης, Γ. (Εθελοντής.)   -   Μαρωνίτης, Δ. (Κριτικός  –  Μεταφραστής/Όμηρος.)   -   Σολωμός, Δ. (Ποιήματα και.)   -   Τατσόπουλος, Π. (Πρώτη.)   -

Δρούλια, Λουκία

            Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Βιβλιοθήκη Κυρίλλου  -  Βιβλιοθήκη Μόστρα  – Βιβλιοθήκη Μπενάκη  –  Ιστορία  -  Νεοελληνική).   -  Βλαντής, Σ.   -  

Δημαράς, Κ. (Έργο  –  Κέντρον  –  Τιμητικές  –  Grèce moderne  –  Modern.)   -   Εν.   -  

Κέντρον Νεοελληνικών.   -   Κοραής, Α. (Έργο/Lemaire  – Εργοβιογραφικά/ συμπόσια  –  Πανόραμα –  Πολιτικός  -  Πρόδρομος.)  -   Κουμανούδης, Σ.(Συναγωγή.)   -   Κουμαριανού, Αι.   -   

Λαϊκή Λογοτεχνία.   -  

Μετάφραση στην Ελλάδα (Cervantes).   -  

Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Ελληνικά βιβλία  –  Ελληνικά ονόματα).   -   Νεοελληνιστές.   -  

Οικονομίδης, Ι.   -  

Ρήγας Φεραίος (Εργοβιογραφικά/εξωτερικό  –  Χάρτες/εικονογράφηση.)   -  

Σολωμός, Δ. (Έργο/εκδόσεις  – Έργο/μεταφράσεις  -  Ύμνος... ελευθερίαν/εκδόσεις  –  Ύμνος... ελευθερίαν/ μεταφράσεις.)   -   Σούτσος, Α. (Εξόριστος  –  Ιστοριο-γράφος.)   -  

Lavagnini, R.  -

Δρούλια-Μητράκου, Έλλη

            Συγκριτική (Περιοδικά).   -

Δρούλιας, Ιωάννης

            Καζαντζάκης, Ν. (Ισπανία.)   -

Δρουσιώτης, Πυθαγόρας

            Βαλδασερίδης, Π.   -  Ιακωβίδης, Μ. (Μεταφραστής.)  -   Χρυσάνθης, Κ. (Ποίηση.)   -

Δρουσκόπουλος, Άρης

            Καβάφης, Κ. (Ατελή.)   -

Δυοβουνιώτης, Κ.

            Ανδρούτσος, Χ.   -  Καλύβας, Γ.   -   Πάριος, Α.  -   Φαρμακίδης, Θ.   -  Χατζιδάκις, Γ.   -

Δώδου, Αικατερίνη

            Βράιλας Αρμένης, Π. (Σολωμός  –  Φιλοσοφικά.)  -   Μουτσόπουλος, Ευ. (Petros.)   -  Σολωμός, Δ. (Ποίηση/Βράιλας.)   -

Δώριζας, Πέτρος

            Καραγάτσης, Μ. (Ελληνική ιστορία.)   -

Δωροβίνης, Βασίλης

            Καζαντζάκης, Ν. (Κοσμοθεωρία.)   -   Μακρυγιάννης, Γ. (Σπίτι.)   -