Ραβάνης-Ρεντής, Δημήτρης (1925-1996)

"Διπλός χρόνος": Σάββας, Μήνας: World LiteratureToday 58 (1984) 450 (αγγλ.).  -

Έργο: Σιατόουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 301.  -  

Εργοβιογραφικά: Αργυρίδης, Μιχάλης: Γραφή 32/33 (Δεκ. 1996) 110-112. –

Καραγιάννης, Θανάσης: Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 11 (1996) 143-147. -  

"(Η) ωραία Ελένη των γαϊδάρων": Γαλάντης, Γιώργος: Διαβάζω 180 (9/12/ 1987) 76-77.  -

Χωρεάνθη, Ελένη: Διαβάζω 204 (7/12/1988) 85-87. –

"Copiii Atenei": Ardeleanu, Virgil: Steaua 9 (1958) 9, 103 (ρουμ.). –

"Geneza": Braga, Mircea: Steaua 9 (1958) 3, 93 (ρουμ.)  -


 

                                                                            

Ραγκαβής, Αλέξανδρος Ρίζος  (1809-1892)

"(Ο) αυθέντης του Μωρέως": Καγιαλής, Τάκης σε: Από τον Λέανδρο στον Λουκή Λάρα. Πρακτικά του συνεδρίου Η ελληνική πεζογραφία 1830-1880. Ηρά-κλειο 1997, 119-148. –

Καστρινάκη, Άγγελα: Τα Ιστορικά 17 (2000) 271-288. –

Μουλλάς, Παναγιώτης σε: Kindlers Literatur Lexikon 1, Zürich 1965, 250-251 (γερμ.). (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Kindlers Neues Literatur Lexikon 13, München 1991, 941-942.) –

Σαχίνης, Απόστολος: Το νεοελληνικό μυθιστόρημα. Αθήνα 1991, 67-72. –

“(Ο) αυθέντης του Μωρέως“/πηγές/Scott, Sir Walter/"Ivanhoe": Μυλωνά-Πιερή, Θεοδώρα/Πιερής, Μ.: Νέα Εστία 110 χριστ. τχ. (1981) 60-76. –

(Και) Βαλαωρίτης, Αριστοτέλης:  Ραγκαβής, Αλέξανδρος Ρίζος: Νέα Εστία 106 (1979) χριστ. τχ., 432.-

Βιογραφικά: Σουλογιάννης, Ευθύμιος: Παρνασσός 2, 22 (1980) 462-471. –

"Γλουμυμάουθ" (Επιμ.: Καγιαλής, Τάκης): Μαρωνίτης, Δημήτρης: Πλην και συν. Αθήνα 1993, 160-162. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Άνθη κομψά. Μνήμη Κ. Θ. Δημαρά. Αθήνα 2001, 44-46.) –

Σπανάκη, Μαριάννα: Σημείο 1 (1992) 305-308. –

Διηγήματα: Κουρτίδης, Αριστοτέλης: Παρνασσός 2, 14 (1972) 378-406. –

"Διηγήματα" (Επιμ.: Τζιόβας, Δημήτρης): Γκότση, Γεωργία: Journal of Modern Greek Studies 18 (2000) 458-461 (αγγλ.). –

Διηγήματα/θέματα/Ανατολή-Δύση: Τζιόβας, Δημήτρης σε: Ο ελληνικός κό-σμος ανάμεσα στην Aνατολή και τη Δύση. 1453-1981. Πρακτικά του Α’ Ευρω-παϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βερολίνο, 2-4 Οκτ. 1998 1, Αθήνα 1999, 105-116.

Διηγήματα/στοιχεία εξωτικά: Γκότση, Γεωργία σε: Ο ελληνικός κόσμος ανά-μεσα στην Aνατολή και τη Δύση. 1453-1981. Πρακτικά του Α’ Ευρωπαϊκού Συνε-δρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βερολίνο, 2-4 Οκτ. 1998 1, Αθήνα 1999, 97-104. -  

Διηγήματα/στοιχεία πολιτικά: Γκότση, Γεωργία σε: Ο ελληνικός κόσμος ανάμε-σα στην Aνατολή και τη Δύση. 1453-1981. Πρακτικά του Α’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βερολίνο, 2-4 Οκτ. 1998 1, Αθήνα 1999, 97-104. –

"Διονύσου πλους": Κατσουρός, Αντώνης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 37 (1980) 

168-170. –

Ricks, David: Ελληνικά 38 (1987) 89-97 (αγγλ.) και 234 (νεοελλ. περίληψη).–

Vitti, Mario σε: Μνημόσυνον Σοφίας Αντωνιάδη. Βενετία 1974, 408-415. –

Εκδρομή εις Πόρον” (και) Horton, George/”Constantine”: Καλαντζοπού-λου-Κύρου, Βίκυ: Τα Νέα του Ε.Λ.Ι.Α. 58 (καλοκ. 2001) 3-12. -   

Έργο: Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα 2, Αθήνα ππ. 1962, 404-412. (Αναδημ.) –

Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα 15, Αθήνα ππ. 1969, 65-69. (Αναδημ.) –

Έργο/επιδράσεις/Βιζυηνός, Γεώργιος/έργο: Χατζοπούλου-Καραβία, Λεία: Revue des Études Néo-Helléniques 5 (1996) 79-98 και 262-263 (αγγλ. περίληψη). –

Έργο (και) Καλλιγάς, Παύλος/έργο: Vitti, Mario: Ιδεολογική λειτουργία της ελ-ληνικής ηθογραφίας. Αθήνα 1991, 15-36. (Μεταφρ. αναδημ.– Ισπ. μεταφρ. σε: Βizantion – Νea Ηellas 3/4 [1972/1973] 373-389. [Με αγγλ. περίληψη.]) –

Έργο/στοιχεία ρομαντικά: Maufroy, Sandrine σε: Dictionnaire. Le romantisme. Paris (2012), 603-604 (γαλλ.)   -

Έργο/χειρόγραφα: Λάιος, Γεώργιος: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 41 (1966) 

178-184. –

Έργο (και) Renan, Ernest/έργο: Μποτουροπούλου, Ιφιγένεια: Bulletin de Liai-son 13 (1995) 47-51 (γαλλ.). -  

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 14-18.  - 

Ζαλοκώστας, Ευγένιος: Παρνασσός 2, 10 (1968) 121-140. –

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Νέα Εστία 66 (1959) 1584-1585. (Aναδημ. – Ανα-δημ. σε: Παναγιωτόπουλος, Ι. Μ.: Τα γράμματα και η τέχνη. Αθήνα 1967, 137-142.) –

Irmscher, Johannes σε: Lexikon fremdsprachiger Schriftsteller. Hrsg.: Steiner, Ger-hard u.a. Bd 3. Leipzig 1980, 132-133 (γερμ.).   - 

"(Η) ευδαίμων οικογένεια": Χατζοπούλου-Καραβία, Λεία: Ακτή 3 (1991/1992) 

421-432.   -

(Και) Ηλεία: Σουλογιάννης, Ευθύμιος: Πελοποννησιακά, παραρτ. 7 (1980) 91-96. –

(Και) Η. Π. Α.: Θεοτοκάς, Γιώργος: Νέα Εστία 53 (1953) 888-892. –

Ιστοριογράφος: Σουλογιάννης, Ευθύμιος: Παρνασσός 2, 22 (1980) 259-269. –

"(Ο) κλέφτης": Γεωργαντά, Αθηνά: Μνήμων 13 (1991) 25-48. –

"(Του) Κουτρούλη ο γάμος": Βαρβέρης, Γιάννης: Η Λέξη 29/30 (Νοεμβρ./Δεκ. 1983) 1026-1027. (Αναδημ. σε: Βαρβέρης, Γ.: Η κρίση του θεάτρου 1, Αθήνα 1985, 207-210.) –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 88 (1970) 1461. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 12, Αθήνα 1981, 98-100.) –

Μαργαρίτης, Αλκ.: Τομές 2, 89 (Ιαν./Μαρτ. 1984) 51. –

Νικόπουλος, Νάσος: Κρίσεις για το Νεοελληνικό Θέατρο. Αθήνα 1995, 157-160.(Αναδημ.) –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Νέα Εστία 114 (1983) 1388-1389. –

“(Του) Κουτρούλη ο γάμος“ (και) ελληνική κοινωνία: Σπάθης, Δημήτρης: Τα Ιστορικά 1 (1983/1984) 317-334. –

"Λέιλα": Παπαδημητρακόπουλος, Ηλίας: Αποκείμενα. Αθήνα 2000,  94-100. (Ανα-δημ.)  - 

(Και) Μάνη: Σουλογιάννης, Ευθύμιος: Λακωνικαί Σπουδαί 5 (1980) 199-205. –

(Και) μετρική: Γαραντούδης, Ευριπίδης: Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 7 (2000)

28-74.   -

“(Η) Ναϊάς” (και) Mérimée, Prosper/”Tamango”: Δράκου, Γεωργία: Σύγκριση 8 (1997) 86-122. (Με αγγλ. περίληψη.) -  

"Οδοιπορικαί αναμνήσεις": Χατζοπούλου-Καραβία, Λεία: Γράμματα και Τέχνες 80 (Μαρτ./Μάιος 1997) 38-45. –

Πεζογραφία: Σαχίνης, Απόστολος: Ελληνικά 22 (1969) 399-429 και 527 (γαλλ. περίληψη). –

Σαχίνης, Απόστολος: Παλαιότεροι πεζογράφοι. Αθήνα 1973, 11-53.–

Πεζογραφία (στην) κριτική: Χατζοπούλου-Καραβία, Λεία: Μαντατοφόρος 37/38 (1993/1994) 71-93. –

Ποίηση: Πετρόπουλος, Γιώργος: Οι ρομαντικοί του ΙΘ’ αιώνα. Αθήνα 1990, 34-41. (Αναδημ.) –

Ποίηση/πηγές/Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια: Πάστη-Βενετσάνου, Μ.: Παρ-νασσός 2, 7 (1965) 491-500. –

(Και) Σολωμός, Διονύσιος/"Υμνος εις την ελευθερίαν": Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα 15, Αθήνα  ππ. 1969, 273-275. (Αναδημ.) –

"(Ο) συμβολαιογράφος": Πέρσης, Θεόδωρος: Διαβάζω 292 (22/7/1992) 30. –

“(Ο) συμβολαιογράφος“/γλώσσα: López Recio, Virginia σε: Grecia y la Tradi-ción clásica. Actas del II Congreso de Neohelenistas de Iberoamérica, VII Jornadas de Literatura Neogriega < La Laguna, 30 de oct. – 3 de nov. 2001> 1, La Laguna 2002, 273-291 (ισπ.). -  

"Ταξιδεύτρια": Αναγνωστάκης, Ηλίας/Γεωργαντά, Αθηνά: Μολυβδοκονδυλοπελε-κητής 1 (1989) 56-77. –

"Χειρόγραφος κωδιξ αρ. 35" (Επιμ.: Σουλογιάννης, Ευθύμιος/Μποτουροπούλου, Ιφιγένεια): Puchner, Walter: Südostforschungen 57 (1998) 401-404 (γερμ.). (Επεξ-εργ. μεταφρ. σε: Παράβασις 3 [2000] 417-422.) –

"(Το) χρυσούν μαστίγιον": Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Το Δέντρο 2, 42/43 (Ιαν./Φεβρ. 1989) 159-160. –

"Geschichte der neugriechischen Literatur" (Σε συνεργ. με: Sanders, Daniel): Κωβαίου, Ελένη σε: Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην Aνατολή και τη Δύση. 

1453-1981. Πρακτικά του Α’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βερο-λίνο, 2-4 Οκτ. 1998 1, Αθήνα 1999, 353-367. –

"Précis d’une histoire de la littérature néohellénique": Bαλέτας, Γιώργος: Νέα Εστία 19 (1936) 837-842. -   


 

                              

Ραγκαβής, Ιάκωβος Ρίζος  (1779-1855)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 18.  -

"(Οι) φαναριώται"/κείμενο: Δανέζης, Γιώργος: Μνημοσύνη 13 (1995/1997) 40-66. (Με γερμ. περίληψη.)   -  


 

                                   

Ραγκαβής, Κλέων  (1842-1917)

"Άλγη": Πετρόπουλος, Γιώργος: Οι ρομαντικοί του ΙΘ’ αιώνα. Αθήνα 1990, 188-193. (Αναδημ.) –

Έργο: Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα 16, Αθήνα 1969, 76-77. (Αναδημ. από: Η Τέχνη 1 [1898/1899] 44.) –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 18-19.  -

"Θεοδώρα": Νιρβάνας, Παύλος: Τα Άπαντα 4, Αθήνα 1968, 28-32. (Αναδημ.) –

"Ιουλιανός ο Παραβάτης": Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Σύμμικτα 1, Αθήνα 2000, 180-181, 182-183 και 359. (Αναδημ.) –  

"(Ηι) Συριαναίς": Πετρόπουλος, Γιιώργος: Συριανά Γράμματα 4 (1991) 386-387.  –


 

                                                                        

Ράδος, Κωνσταντίνος  (1862-1931)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 19.  - 

Σαλαμάγκας, Δημήτριος: Ηπειρωτική Εστία 4 (1955) 290. –

Φωτόπουλος, Αθανάσιος: Μνημοσύνη 13 (1995/1997) 247-258. (Με γαλλ. περί-ληψη.) –

(Και) Ευαγγελίδης, Μαργαρίτης: Ράδος, Κωνσταντίνος/Μαμώνη, Κυριακή: Ελλη-νική Δημιουργία 10 (1952) 621-623. –

Ιστορικός: Κ., Κ.: Νέα Εστία 9 (1931) 211-212. –

(Και) Καΐρης, Θεόφιλος : Καΐρης, Θεόφιλος: Ελληνική Δημουργία 11 (1953) 

741-742. –

Λογοτέχνης: Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Νέα Εστία 9 (1931) 212.  –


 

                                                                            

Ραζέλος, Λεωνίδας  (1874-;)

"Από τη φαντασμαγορία που είδε ο κόσμος": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 2 (1946/1947) 391. –

Περνάρης, Άντης: Πάφος 12 (1947) 89-90. –

Manning, Clarence: Books Abroad 21 (1947) 230 (αγγλ.). –

"(Της) εποχής και περασμένα": Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 16 (1934) 715-716.(Aναδημ. σε: Χάρης, Π.: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 1, Αθήνα 1981, 138.) –

Μεταφραστής/Béranger,  Pierre Jeande/"Le vín de Chypre": Σαββίδης, Γιώργος: Ακτή 2 (1990/1991) 15-17. (Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Το σπίτι της μνή-μης. Ανθολογία κυπριολογικών δημοσιευμάτων. Αθήνα 1997, 102-106.) –

"Μωσαϊκά": Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 16 (1934) 765-766. –


 

                                                                      

Ραζέλου, Κατερίνα  (1957-)

"Ηρωϊκή αρετή": Οικονόμου, Παναγιώτης: Νέα Εστία 148 (2000) 973-977.  –


 

                                                                       

 

Ραΐζης, Μάριος Βύρων  (1931-)

"Αγγλόφωνη φιλολογία": Ευαγγελίδης, Κώστας: Τομές 2, 79 (Δεκ. 1981) 59-60. –

Ρούφου, Κατερίνα : Διαβάζω 46 (Σεπτ./Οκτ. 1981) 118-119. –

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Τομές 2, 72 (Μάιος 1981) 58-60. –

Χριστιανόπουλος, Ντίνος: Διαγώνιος 4, 3 (1981) 190-192. –

(Και) Δούκαρης, Δημήτρης: Ραΐζης, Μάριος Βύρων: Τομές 2, 85 (Ιαν./Φεβρ. 1983) 50-51. –

Έργο: Ανώνυμο: Σύγκριση 11 (2000) 140-141. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 19-20.  -

Mεταφραστής/Byron, George Gordon Noel, 6th baron of/"The Island": Ηλιόπουλος, Σπύρος: Το Δέντρο 2, 39 (Ιουν./Ιουλ. 1988) 129-131. –

Ηλιόπουλος, Σπύρος: Πνευματική Κύπρος 28 (1988) 228-229. –

Φίλη, Χριστίνα: Νέα Εστία 123 (1988) 623-624. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 28 (1988) 101. –

Μεταφραστής/Shelley, Percy Bysshe/"Hellas": Καράγιωργος, Πάνος: Πόρ-φυρας 59 (Οκτ./Δεκ. 1991) 86-88. –

"(Η) ποίηση του Μπάυρον": Ασημακόπουλος, Κώστας: Νέα Εστία 137 (1995) 827.  -

Καράγιωργος, Πάνος: Πόρφυρας 74 (Ιουλ./Σεπτ. 1995) 329-330. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 35 (1995) 102-103. –

(Και) Χατζηφώτης, Ιωάννης: Ραΐζης, Μάριος Βύρων: Κριτικά Φύλλα 3 (1974) 368.  -

"American Poets and the Greek Revolution 1821-1828" (Σε συνεργ. με: Παπάς, Αλέξανδρος): Βελουδής, Γιώργος: Südostforschungen 32 (1973) 513-515 (γερμ.). –

Kadach, Dorothea: Zeitschrift für Balkanologie 9 (1973) 195-196 (γερμ.). –

Rexine, John: Balkan Studies 15 (1974) 354-356 (αγγλ.). –

S., N.: Revue des Etudes Sud-Est Européennes 13 (1975) 334-335 (αγγλ.). –

"Dionysios Solomos": Δανιήλ, Γιώργος: The Charioteer 16/17 (1974/1975) 

150-151 (αγγλ.). –

Bien, Peter: Books Abroad 48 (1974) 199 (αγγλ.). –

Rexine, John: Balkan Studies 15 (1974) 134-135 (αγγλ.). –

"Essays and Studies from Professional Journals": Ευαγγελίδης, Κ.: Τομές 2, 82 (Μαρτ. 1982) 56-57. –

Rexine, John: World Literature Today 55 (1981) 156-157 (αγγλ.). (Μεταφρ. ανα-δημ. σε: Τομές 2, 74/75 [Ιουλ./Αυγ. 1981] 50-51.) –

"From Caucasus to Pittsburgh. The Prometheus Theme in British and American Poetry": Δανιήλ, Γιώργος: The Amaranth 6 (1983) 34-35 (αγγλ.). –

"Greek Poetry Translations": Δανιήλ, Γιώργος: Τομές 2, 81 (Φεβρ. 1982) 55-56. (Αγγλ. μεταφρ. σε: World Literature Today 56 [1982] 384.) –

Δεκαβάλλες, Αντώνης: The Charioteer 24/25 (1982/1983) 150-151 (αγγλ.). –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 23 (1983) 158-159. –

"Greek Revolution and the American Muse" (Επιμ., σε συνεργ. με: Παπάς, Αλέξανδρος): Βελουδής, Γιώργος: Südostforschungen 32 (1973) 513-515 (γερμ.). –

Καράγιωργος, Πάνος: Ηπειρωτική Εστία 22 (1973) 600-601. –

Holton, David: Ελληνικά 27 (1974) 210-213 (αγγλ.). –

Rexine, John: Balkan Studies 15 (1974) 354-356 (αγγλ.). –

"Lord Byron. Proceedings of the 14th Intern. Byron Symposium, Athens, 

6-8/7/1987" (Επιμ.): Rexine, John: Modern Greek Studies Yearbook 4 (1988) 

357-359 (αγγλ.).  –


 

                                                                                

Ραΐση, Νίνα

"Διηγήματα για μεγάλα παιδιά": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 6, Αθήνα 1995, 239-240. (Aναδημ.) –

"Εκεί που βασιλεύει η αγάπη": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 6, Αθήνα 1995, 239-240. (Αναδημ.) –

Εργοβιογραφικά: Κ., Σ. Γ.: Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 10 (1974/ 1977) 859-860. –


 


Ραΐση-Βολανάκη, Τατιάνα

"Γεια σου και αντίο": Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Λότη: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 2, 1 (άνοιξη 2001) 46.  -


 

Ράκκα-Χατζοπούλου, Ακριβή

"Καλησπέρα, ´Ελλη": Αρήνης, Δημήτρης: Αιολικά Γράμματα 19 (1989) 108, 73. -


 

Ρακόπουλος, Θοδωρής  (1981-)

Εργοβιογραφικά: Βλαβιανός, Χάρης: Ποιητική 9 (άνοιξη/καλοκ. 2012) 170.  -

"Ορυκτό δάσος": Τοπάλη, Μαρία Ποιητική 14 (φθιν. 2014) 243-246.  -

 

 

Ράλλη-Υδραίου, Μαρία  (1905-1976)

"Αναλώσιμα": Αρήνης, Δημήτρης: Αιολικά Γράμματα 23 (1993) 133, 77-78. –

Ζαδές, Δημοσθένης: Αιολικά Γράμματα 23 (1993) 137, 68-69. (Αναδημ. σε: Ζαδές, Δ.: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 6, Αθήνα 1995, 240-243.) –

Κωστίδης, Διονύσιος: Αιολικά Γράμματα 24 (1994) 138, 79-80 –

Πετρόπουλος, Γιώργος: Διαβάζω 334 (27/4/1994) 52 –

Τσιάμης, Μήτσςος: Αιολικά Γράμματα 23 (1993) 134, 75. –

"Αναμφίλεκτα": Αρήνης, Δημήτρης: Αιολικά Γράμματα 25 (1995) 343. –

Κωστίδης, Διονύσιος: Αιολικά Γράμματα 25 (1995) 74. –

"Από το ένα στο άλλο": Βαρίκας, Βάσος σε: Ξενάγηση στη Μαρία Π. Ράλλη. Αθήνα 1983, 65-66. (Αναδημ.) –

Δέλιος, Γιώργος: Νέα Πορεία 127/128 (Σεπτ./Οκτ. 1965) 249-250. –

Σαχίνης, Απόστολος: Τετράδια κριτικής 9, Αθήνα 1996, 32-35. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 77 (1965) 413-414. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 7 (1966/1967) 274. –

"(Μια) γαλάζια γυναίκα": Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Ευθύνη 2, 15 (1986) 314-315.  - 

Προυσής, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 11 (1946/1947) 60-62. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 89 (1971) 347. (Αναδημ. σε: Ξενάγηση στη Μαρία Π. Ράλλη. Αθήνα 1983, 79-80.) –

"Για μια ζωγραφιά και για ένα σκύλο": Προυσής, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 11 (1946/1947) 60-62. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 95 (1974) 689. –

"Γυναικεία λόγια": Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 14 (1933) 1069. –

"Δρομολόγια και καθυστερήσεις": Μαλάνος, Τίμος: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1956) 353. (Αναδημ. σε: Μαλάνος, Τ.: Δειγματολόγιο. Αθήναι 1962, 229-230. – Μαλάνος, Τ.: Η δύναμη των αισθητικών συγκινήσεων και άλλα κριτικά. Αθήνα 1984, 72. – Ξενάγηση στη Μαρία Π. Ράλλη. Αθήνα 1983, 67.) –

Χάρης, Πέτρος: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 2α, Αθήνα 1985, 366-367. (Αναδημ.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 59 (1956) 201. -

"Εξομολογήσεις": Πρεβελάκης, Παντελής: Νεοελληνικά Γράμματα 12 (30/6/ 1935) 3. (Αναδημ. σε: Ξενάγηση στη Μαρία Π. Ράλλη. Αθήνα 1983, 68-69.)  - 

Έργο: Γλέζος, Πέτρος σε: Ξενάγηση στη Μαρία Π. Ράλλη. Αθήνα 1983, 26-27.–

Μερακλής, Μιχάλης σε: Ξενάγηση στη Μαρία Π. Ράλλη. Αθήνα 1983, 30-41. –

Νιάρχος, Θανάσης: Χρονικό (1976) 78-79. –

Πολιτάρχης, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 27 (1978) 178. –

Πορφυρογένης, Νίκος σε: Ξενάγηση στη Μαρία Π. Ράλλη. Αθήνα 1983, 28-29. –

Στασινόπουλος, Μιχάλης σε: Ξενάγηση στη Μαρία Π. Ράλλη. Αθήνα 1983, 61-64. –

Τσιρόπουλος, Κώστας: Αλφάβητο. Σημειώσεις Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα 1987, 116-131. (Aναδημ. σε: Ξενάγηση στη Μαρία Π. Ράλλη. Αθήνα 1983, 47-60.)  -

Τσιρόπουλος, Κώστας: Ευθύνη 2, 5 (1976) 41.   - 

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 99 (1976) 121-124. (Αναδημ. σε: Ξενάγηση στη Μαρία Π. Ράλλη. Αθήνα 1983, 70-76.) –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 20-21.  -

Ανώνυμο: Ξενάγηση στη Μαρία Π. Ράλλη. Αθήνα 1983, 229-231. –

Δημάκης, Μήνας: Ευθύνη 2, 6 (1977) 176-178. –

Κοτσέτσου, Λούλα: Πορτραίτα λογοτεχνών μας 2, Αθήνα 1971, 101-102. –

Ταρσούλη, Αθηνά: Ελληνίδες ποιήτριες. Αθήνα 1951, 246-258. –

"Εσωτερική γραφή": Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 89 (1971) 346-347. (Αναδημ. σε: Ξενάγηση στη Μαρία Π. Ράλλη. Αθήνα 1983, 77-80.)  –

"(Ένας) κούκος σωπαίνει τη νύχτα": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 7 (1958) 635-636. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 62 (1957) 1095. –

Λόγια σε νεκρό“: Προυσής, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 10 (1945/1946) 226-227. -  

"Ξεναγήσεις": Αλαβέρας, Τηλέμαχος: Σημειώσεις.  Θεσσαλονίκη 1990, 100-102. (Αναδημ.) –

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 97 (1975) 622-623. –

Φωστιέρης, Αντώνης: Τομές 1, 7/8 (Ιουλ./Αυγ.1975) 90. –

"Ξενάγηση στη Μαρία Περ. Ράλλη": Ανώνυμο: Ευθύνη 2, 13 (1984) 225. – (Και) Παξινού, Κατίνα: Παξινού, Κατίνα: Η Λέξη 72 (Φεβρ. 1988) 124-125. –

"(Η) πατρίδα μου η Κιουτάχεια": Δέφνερ, Όθων: Αιολικά Γράμματα 24 (1994) 140/141, 105-106. - 

"Περίπατος στη Γερμανία": Χάρης, Πέτρος: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου. 2α, Αθήνα 1985, 364-366. (Αναδημ.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 60 (1956) 1020. –

"Περίπατος στη Ρουμανία και στη Μόσχα": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 1, Αθήνα 1985,  212-214. (Αναδημ.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 78 (1965) 1105-1106. –

Ποίηση: Βαλασίδης, Κυριάκος: Πρόσωπα και τοπία. Aθήνα 1940, 35-40. –

Προσωπικά: Κανελλόπουλος, Παναγιώτης: Ευθύνη 2, 21 (1992) 433-435. –

Κανελλόπουλος, Παναγιώτης σε: Ξενάγηση στη Μαρία Π. Ράλλη. Αθήνα 1983, 9-10. –

Λούρος, Νικόλαος σε: Ξενάγηση στη Μαρία Π. Ράλλη. Αθήνα  1990, 13-16. –

Νεγρεπόντης, Γιάννης σε: Ξενάγηση στη Μαρία Π. Ράλλη. Αθήνα 1983, 42-43. –

Πετσάλης-Διομήδης, Θανάσης σε: Ξενάγηση στη Μαρία Π. Ράλλη. Αθήνα 1983, 

17-24. –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος σε: Ξενάγηση στη Μαρία Π. Ράλλη. Αθήνα 1983, 44-46. -

"Στην Κύπρο φέγγει": Μασκαλέρης, Θανάσης: Books Abroad 32 (1958) 335 (αγγλ.). –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 62 (1957) 1095. –

"Στίχοι": Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 25 (1939) 72-74. –

"(Της) τέχνης και του κόσμου": Γλέζος, Πέτρος: Χρονικά Αισθητικής 13/14 (1974/1975) 142-143. –

Τσιρόπουλος, Κώστας: Ευθύνη 2, 3 (1974) 300-301. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 95 (1974) 346-347. –

Τιμητικές διακρίσεις/εκδηλώσεις: Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 119 (1986) 409.–

"Υπέρβαση ζωής": Πετρόπουλος, Γ.: Διαβάζω 334 (27/4/1994) 52. –

"Φέγγει στην Κύπρο": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 7 (1958) 635-636. – 

(Και) Χάρης, Πέτρος: Ράλλη-Υδραίου, Μαρία: Νέα Εστία 72 (1962) 1679.  –


                                                                     

Ραμπαβίλας, Κωνσταντίνος (*1929)

"Άνθρωποι στη θάλασσα": Γιακουμάκης, Δημήτρης: Νέες Τομές 4, 5 (Απρ./ Ιουν. 1986) 55. -

Κοντολέων, Μάνος: Διαβάζω 146 (18/6/1986) 57-58. –

"Πορείες μες από τούνελ": Κοντολέων, Μάνος: Διαβάζω 146 (18/6/1986) 57-58.  - 

"Στους καιρούς των θαυμάτων": Κοντολέων, Μάνος: Διαβάζω 212 (29/3/1989) 82-83.  –


 

αμπαγάς"  <Περιοδικό>

(Και) Ελληνικό Κράτος: Βαλέτας, Κώστας: Αιολικά Γράμματα 23 (1993) 135/ 136, 40-41. –

Ιστορία: Βαλέτας, Γιώργος: Νέα Εστία 75 (1964) 218-234. – 

(Και) Νεοελληνική Λογοτεχνία: Πολίτου-Μαρμαρινού, Ελένη: Παρνασσός 2, 21 (1979) 235-257.  –


                                                                          

Ράμφος, Ιωάννης  (1903-;)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 22.  -

 

 

 

Ράμφος, Κωνσταντίνος  (1776-1871)

(Και) ιστορικό μυθιστόρημα: Σαχίνης, Απόστολος: Νέα Εστία 61 (1957) 616-619. (Αναδημ. σε: Σαχίνης, Α.: Το νεοελληνικό μυθιστόρημα. Αθήνα 1991, 81-90.) –

"(Ο) Κατσαντώνης" (και) Κοτζιάς, Αλέξανδρος/"Αντιποίηση αρχής": Μικέ, Μαρία σε: Αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Κοτζιά. Αθήνα 1994, 158-188. –

Μυθιστορήματα: Κουμαριανού, Αικατερίνη σε: Από τον Λέανδρο στον Λουκή Λάρα. (Πρακτικά του συνεδρίου “Η ελληνική πεζογραφία 1830-1880“…<Αθήνα, 

24-25/10/1995>.) Επιμ.: Βαγενάς, Νάσος. Ηράκλειο 1997, 245-256.  -


 

Ράμφος, Στέλιος  (1939-)

"(Το) δαχτυλίδι του Γύγη": Λάμψα, Πωλίνα: Διαβάζω 8 (Μάιος/Οκτ. 1977) 41-42. -

Ιδεολογικά: Τερζάκης, Φώτης: Πλανόδιον 33 (Δεκ. 2001) 153-155. –

"(Ο) καημός του ενός": Τσιβάκου, Ιωάννα: Νέα Εστία 149 (2001) 1027-1043. –

"Μυθολογία του βλέμματος": Καραλής, Βρασίδας: Διαβάζω 370 (Ιαν. 1997) 

147-149. –

Πετρόπουλος, Γιώργος: Οδός Πανός 83/84 (Ιαν./Φεβρ. 1996) 97. –

Ψαραλίδου, ´Ελενα: Πόρφυρας 78 (Ιουλ./Σεπτ.1996) 485-486. – 

"(Η) παλινωδία του Παπαδιαμάντη": Ζήρας, Αλέξης: Χρονικό (1976) 88. –

"Φιλόσοφος και θείος έρως": Καραλής, Βρασίδας: Διαβάζω 269 (4/9/1991) 

63-67.  –


                                                                              

Ράντος, Νικήτας

Βλ.: Κάλας, Νικόλας


 

Ράντσιος, Τριαντάφυλλος (1911-1978)

"(Ο) καθένας τους ήτανε και μια ιστορία": Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 121 (19/6/1985) 61 και 63. (Αναδημ. σε: Διαβάζω 124 [31/7/1985] 57 και 59.)  -


 

Ραπτάρχης, Ιωάννης  (1838-1871)

Εργοβιογραφικά: Βαλέτας, Γιώργος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 42 (1985) 32-36. -

 

 

Ράπτη-Τρύφωνα, Αμαλία

"Ανίχνευση": Ρόζος, Ευάγγελος: Κριτική. Αθήνα 1987, 104-106.–

"Αργυρήλατος πύλη": Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 49 (1992) 421. –

"(Η) κάθαρση των Εσπερίδων": Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτο-χρονιά 53 (1996) 517. -

Ποίηση: Αίθικος, Φίλων: Παρουσίες. Αθήνα 1993, 114-125.  –


 

Ράπτης, Δημήτριος

“Δημοτικά τραγούδια περιοχής Φαναρίου Πρέβεζας“: Παρασκευάς, Παύλος: Λαογραφική Κύπρος 23 (1993) 184. – 

(Και) Τερζάκης, Άγγελος: Ράπτης, Δημήτριος: Εποχές 44 (Δεκ. 1966) 581-582. –


 

Ραπτόπουλος, Βαγγέλης  (1959-)

"(Η) απίστευτη ιστορία της Πάπισσας Ιωάννας": Μερακλής, Μιχάλης: Η Λέξη 161 (Ιαν./Φεβρ. 2001) 88. –

Πάτσιου, Βίκυ: Διαβάζω 409 (Ιουλ./Αυγ. 2000) 58-59.  –

"(Η) αυτοκρατορική μνήμη του αίματος":  Γουδέλης, Τάσος: Το Δέντρο 2, 71/72 (Σεπτ./Οκτ. 1992) 189-190. –

Παπαγεωργίου, Χρίστος: Διαβάζω 292 (22/7/1992) 30-31. –

Παπαλέξης, Ηρακλής: Διαβάζω 293 (2/9/1992) 8-10. –

Ραπτόπουλος, Βαγγέλης: Οδός Πανός 77 (Ιαν./Φεβρ. 1995) 114-127. –

Τσατσούλης, Δημήτρης: Αντί 2, 500 (7/8/1992) 63. –

Βιογραφικά: Ραπτόπουλος, Βαγγέλης: Η Λέξη 133 (Μάιος/Ιουν. 1996) 295-297. –

"Διόδια": Γουλιάμος, Κώστας: Γράμματα και Τέχνες 10 (Οκτ. 1982) 24-25. –

Τσακνιάς, Σπύρος: Η Λέξη 16 (Ιουλ./Αυγ.1982) 500-502. (Αναδημ. σε: Τσακνιάς, Σ.: Δακτυλικά αποτυπώματα. Αθήνα 1983, 135-140.) –

Τσατσούλης, Δημήτρης: Διαβάζω 362 (Απρ. 1996) 157. –

"Έμμονες Ιδέες": Εξαρχοπούλου, Λίλυ: Διαβάζω 353 (Ιουν.1995) 70. –

Κουμανταρέας, Μένης: Η Λέξη 127 (Μάιος/Ιουν. 1995) 444-448. –

"(Ο) εργένης": Πετρόπουλος, Γιώργος: Οδός Πανός 71 (Ιαν./Φεβρ. 1994) 82-83. –

Ραΐζης, Μάριος Βύρων: World Literature Today 68 (1994) 403-404 (αγγλ.). –

Τσατσούλης, Δημήτρης: Διαβάζω 325 (22/12/1993) 48-50. (Αναδημ. σε: Τσατσού-λης, Δ.: Η περιπέτεια της αφήγησης. Αθήνα 1997, 408-416.) –

Εργοβιογραφικά: Κούρτοβικ, Δημοσθένης: Έλληνες μεταπολεμικοί συγγραφείς. Αθήνα 1995, 194-195. (Γερμ. μεταφρ. σε: Κούρτοβικ, Δ.: Griechische Schriftsteller der Gegenwart. Köln 2000, 228-230.) –

Ραπτόπουλος, Βαγγέλης/Νόλλας, Δημήτρης: Αντί 2, 303 (1985) 48-52. –

Ραπτόπουλος, Βαγγέλης/Φραγκιάς, Αντρέας: Αντί 2, 307 (1985) 46-49. –

Ραπτόπουλος, Βαγγέλης: Διαβάζω 50 (Φεβρ. 1982) 76-77. –

"Κάλβος": Ζάννας, Παύλος [και άλλοι]: Διαβάζω 212 (29/3/1989) 14. –

Κούρτοβικ, Δημοσθένης/Ποντίκας, Μάριος/Χατζόπουλος, Γιώργος: Διαβάζω 212 (29/3/1989) 14. –

"Κομματάκια": Ανώνυμο: Διαβάζω 34 (Αυγ./Σεπτ. 1980) 88. –

Εμίρης, Γιάννης:Τομές 2, 64/65 (Σεπτ./Οκτ. 1980) 57. –

Τσατσούλης, Δημήτρης: Διαβάζω 362 (Απρ. 1996) 157. –

Λούλα“: Τσαπίλης, Πέτρος: Ανατολικός 5 (Ιαν./Μαρτ. 1998) 44. -  

"(Η) Νεοελληνική Λογοτεχνία εικονογραφημένη" (Επιμ.): Ακρίβος, Κώστας: Διαβάζω 328 (2/2/1994) 71.  –

(Και) Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος/έργο: Ραπτόπουλος, Βαγγέλης: Αντί 2, 564 (11/11/1994) 52-55. –

"(Τα) τζιτζίκια": Γουδέλης, Τάσος: Το Δέντρο 2, 19/20 (Φεβρ./Μαρτ. 1986) 97-98.  - 

Παπαγεωργίου, Χρίστος: Διαβάζω 139 (12/3/1986) 57 και 59. –

Τοπάλη, Καίτη: Διαβάζω 148 (16/7/1986) 30-31. –

Τσακνιάς, Σπύρος: Γράμμματα και Τέχνες 45 (Μάιος/Ιουν. 1986) 31-32. (Αναδημ. σε: Τσακνιάς, Σ.: Επί τα ίχνη. Κριτικά κείμενα 1985-1988. Αθήνα 1990, 157-160.) –

Χουρμουζιάδης, Κρίτων: Αντί 2, 326 (12/9/1986) 53-54. (Αναδημ. σε: Χουρμουζιά-δης , Κ.: Συμπόσιο. Αθήνα 1996, 130-135.) –

Rexine, John: World Literature Today 60 (1986) 673 (αγγλ.). –  

"Φίλοι": Παπαγεωργίου, Χρίστος: Οδός Πανός 133 (Ιουλ./Σεπτ. 2006) 245-246.  - 

"Χάσαμε τον μπαμπά": Αράγης, Γιώργος: Νέα Εστία 158 (2005) 773-777.   -  


 

Ράστος, Χρήστος

"(Η) γυναίκα των υπόγειων μπιλιάρδων": Κασίμη, ´Ερη: Αντί 2, 750 (16/11/ 2001)  64-65. –

"Πουρ-μπουάρ αγγέλων":  Καριζώνη-Χεκίμογλου, Κατερίνα: Εντευκτήριο 4 

(Σεπτ. 1988) 131.  –


 

Ραυτόπουλος, Δημήτρης  (1924-)

(Και) Αλεξάνδρου, Άρης: Αλεξάνδρου, Άρης/Ραυτόπουλος, Δημήτρης: Μανδρα-γόρας 20/21 (1998) 92. -

(Και) Αλεξάνδρου, Άρης/έργο: Τσιριμώκου, Λίζυ: Εσωτερική ταχύτητα. Αθήνα 2000, 157-175. (Αναδημ.) –

"Αναθεώρηη τέχνης. Η Επιθεώρηση Τέχνης και οι άνθρωποί της": Χατζηβα-σιλείου, Βαγγέλης: Νέα Εστία 161 (2007) 963-966.  - 

"Άρης Αλεξάνδρου ο εξόριστος": Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Επίλογος 6 (1997) 42. –

Ιβάνοβιτς, Βίκτωρ: Θέματα Λογοτεχνίας 6 (Ιουλ./Οκτ. 1997) 187-192. –

Κρεμμύδας, Κώστας: Μανδραγόρας 18/19 (Οκτ. 1997/Απρ. 1998) 104-105.–

Μανουσάκης, Γιωργής: Γράμματα και Τέχνες 83 (Φεβρ./Μάιος 1998) 46-47. –

Μέντη, Δώρα: Ο Πολίτης 2, 36 (16/ 5/1997) 47-48. –

Νίκα Μανωλιτσάκη, Ελένη: Ανατολικός 2 (Απρ./Ιουν. 1997) 41-42.–

Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 374 (Μάιος 1997) 126. –

Kantzia, Emmanouela: Journal of Modern Greek Studies 16 (1998) 362-365 (αγγλ.). -

Βιβλιογραφικά: Ανώνυμο: Διαβάζω 374 (Μάιος 1997) 109. –

Βιογραφικά: Ραυτόπουλος, Δημήτρης: Διαβάζω 374 (Μάιος 1997) 107. –

Έργο: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών. 4. Αθήνα (1976,) 25.  -

Εργοβιογραφικά: Ραυτόπουλος, Δημήτρης/Φάις, Μισέλ: Διαβάζω 374 (Μάιος 1997) 104-116. –

"(Οι) ιδέες και τα έργα": Αργυρίου, Αλέξανδρος: Κείμενα περίκ ειμένων. Αθήνα 1995, 203-206. (Αναδημ.) –

Βαρίκας, Βάσος: Συγγραφείς και κείμενα 2, Αθήνα 1980, 42-46. (Αναδημ.) –

Πορφύρης, Κ.: Επιθεώρηση Τέχνης 24 (1966) 212-214. – 

(Και) Κοροβέσης, Περικλής: Ραυτόπουλος, Δημήτρης: Μανδραγόρας 8/9 (Ιουλ./ Δεκ. 1995) 43. - 

"Κρίσιμη λογοτεχνία": Γαλάντης, Γιώργος: Διαβάζω 172 (29/7/1987) 72. –

Κριτικός: Ραυτόπουλος, Δημήτρης/Κάσσος, Βαγγέλης: Το Δέντρο 2, 46 (Ιουν./ Αυγ. 1989) 115-118. – 

(Και) Νίκα-Μανωλιτσάκη, Ελένη: Ραυτόπουλος, Δημήτρης: Ανατολικός 5 (Ιαν./ Μαρτ. 1998) 47-48. - 

"Σημεία στίξεως": Δανιήλ, Ανθούλα: Γράμματα και Τέχνες 51 (Ιουν./Αυγ. 1987) 

29-30. –

(Και) Σιαπκίδης, Νίκος: Ραυτόπουλος, Δημήτρης: Μανδραγόραςς 6/7 (Ιαν./Ιουν. 1995) 123. –


                                                                             

Ραυτόπουλος, Ιωσήφ  (1883-1913)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών. 4. Αθήνα (1976,) 23-24.  -

 

 

 

 

Ραυτόπουλος, Περικλής

Εργοβιογραφικά: Νιρβάνας, Παύλος: Φιλολογικά απομνημονεύματα. Αθήνα ππ. 1928, 109-115. (Αναδημ. σε: Νιρβάνας, Π.: Τα Άπαντα 3, Αθήνα 1968,  376-382.)  -


 

Ραυτόπουλος, Στάθης

Έργο: Βασιλακάκος, Γιάννης: Η Νεοελληνική Λογοτεχνία της διασποράς. Αυστρα-λία. Αθήνα 1977, 71-80. (Αναδημ.)  -

  

 

Ραυτοπούλου-Πεφάνη, Έφη 

"Χρώμα σκιάς": Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 368 (Νοεμβρ. 1996) 137.  -


 

Ραφαήλ ο Καυσοκαλυβίτης  (18ος αι.)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 24.  -

 

 

Ραφόπουλος, Ξενοφών  (1828-1852)

"(Το) φρικτόν λάθος": Σαχίνης, Απόστολος: Νέα Εστία 130 (1991) 1346-1358. (Αναδημ. σε: Σαχίνης, Α.: Θεωρία και αγνωστή ιστορία του μυθιστορήματος στην Ελλάδα. Αθήνα 1992, 125-152.)  -

 

 

Ραφτόπουλος, Γιώργος

"Πυράγκαθα": Νικορέτζος, Δημήτρης: Νέα Εστία 142 (1997) 1150-1151.  -


 

Ραφτόπουλος, Ιωσήφ  (1890-1923)

Εργοβιογραφικά: Δέλφης, Φοίβος: Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 7 (1940/1941) 373-380. –

Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρος: Θρακικά1 (1928) 494-496. –

Ποίηση: Κόρακας, Αργής: Θρακικά 6, παραρτ. (1936) 37-44.  -


  

Ραφτόπουλος, Λευτέρης  (1922-;)

"Αποστασία": Μυλωνογιάννης, Γιώργος: Νέος Νουμάς 2, 5 (15/11/1951) 15. –

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νέα Εστία 49 (1951) 490-491. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδείια Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 25.  - 

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελλη-νικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 302.  -

"(Το) μήκος της νύχτας": Καλαμαράς, Βασίλης: Διαβάζω 364 (Ιουν. 1996) 

139-140. 

"Σελιδες από τη νεώτερη ποίηση" (Επιμ.): Γλέζος, Πέτρος: Νέα Εστία 92 (1972) 1186.  –


                                                                    

Ρεαλισμός

Βιωματικός ρεαλισμός: Μήλας, Σπύρος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 56 (1999) 

152-153. –

Ιστορία: Μπασκόζος, Γιάννης: Διαβάζω 250 (14/11/1990) 18-25. –

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Τα πρόσωπα και τα κείμενα 1, Αθήνα 1943, 206-210.  -

Πλάκας, Δημήτρης: Διαβάζω 250 (14/11/1990) 14-17. –

Κριτικός ρεαλισμός: Παγανός, Γιώργος: Η Νεοελληνική Πεζογραφία 1, Θεσσαλο-νίκη 1983, 24-26. –

"Νεορεαλισμός": Βάρναλης, Κώστας: Αισθητικά – Κριτικά 1, Αθήνα 1958, 190-191. (Αναθεωρ. αναδημ.)–

(Και) οραματισμός: Ρόζος, Ευάγγελος: Αντιπαραθέσεις. Αθήνα 1982, 57-63. (Ανα-δημ. σε: Ρόζος, Ε.: Φιλολογικά μελετήματα. Αθήνα 1990, 56-61.) –

Ορολογικά: Λαμπρίδης, Μανόλης: Η ποίηση και το ηθικό πρόβλημα. Θεσσαλονίκη 1993, 17-34. (Αναδημ.) –

Παγανός, Γιώργος: Η Νεοελληνική Πεζογραφία 1, Θεσσαλονίκη 1983, 18-19. –

Παγανός, Γιώργος: Η Νεοελληνική Πεζογραφία 1, Θεσσαλονίκη 1983, 26-29. –

(Και) ρομαντισμός: Παγανός, Γιώργος: Η Νεοελληνική Πεζογραφία 1, Θεσσαλονί-κη 1983, 19-22. –

Σοσιαλιστικός ρεαλισμός: Αναγνωστάκης, Μανόλης: Επιθεώρηση Τέχνης 5 (1957) 440-444. (Αναδημ. σε: Αναγνωστάκης, Μ.: Αντιδογματικά. Αθήνα 1985,

41-59.) –

Παγανός, Γιώργος: Η Νεοελληνική Πεζογραφία 1, Θεσσαλονίκη 1983, 24-26.   -

Σκάρος, Ζήσης: Ζητήματα τέχνης. Αθήνα 1983, 32-52.   -

Σοσιαλιστικός ρεαλισμός (στην) Ελλάδα/ιστορία: Κοτζιά, Ελισάβετ: Νέα Εστία 151 (2002) 404-414.   - 

(Και) φαντασία (και) υπερρεαλισμός (και) φαντασία: Μπαλιάν, Γιώργος: Εμβόλιμον 28/29 (καλοκ./φθιν.1996) 194-196. –

(Και) φορμαλισμός: Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 100  (1976) 1218-1222.  -


  

Ρέγκου, Μαρία

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 302.  - 

 

 

Ρέγκου-Σγουρού, Ευγενία  (1937-)

"Αδέσποτες μέρες": Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 47 (1990) 427. –

"Άλλοι τόποι, άλλες εποχές":  Αρήνης, Δημήτρης: Αιολικά Γράμματα 31 (2001) 72. –

Παπαδόπουλος, Αντώνης: Αιολικά Γράμματα 30 (2000) 417. –

"Ερωτικό χρονικό": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 6, Αθήνα 1995, 243-245. (Αναδημ.) – 

"Μνήμη αειθαλής": Μεντζελοπούλου, Μαρία: Διαβάζω 190 (27/4/1988) 110-111.  - 

"Στις επάλξεις": Τσιάμης, Μήτσος: Αιολικά Γράμματα 25 (1995) 344. –

"Φωτοσκιάσεις": Κωστίδης, Διονύσιος: Αιολικά Γράμματα 27 (1997) 399. –

Παπαδόπουλος, Αντ.: Αιολικά Γράμματα 27 (1997) 320.  -

 

 

Ρεγκούτας, Γεώργιος  (1900-1977)

"Από τη μικρή μας πόλη του μεσοπολέμου": Βουδούρης, Μελής: Νέα Σύνορα 57/59 (Ιουλ./Σεπτ. (1976) 88-91. –

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγ-κυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 302.  - 

Φαράντος, Χαράλαμπος: Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 21 (1977) 304.  –

 

 

Ρεμούνδος, Γιάννης  (1950-)

"Δυτικές συνοικίες": Κοπέρτι, Ιάκωβος: Διαβάζω 418 (Μάιος 2001) 77-78. –

"(Ο) έρωτας φέρνει γούρι": Δανιήλ, Ανθούλα: Γράμματα και Τέχνες 56 (Ιουλ./ Οκτ. 1988) 45. –

"(Οι) παλιοί μου φίλοι": Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 182 (6/1/1988)

48-49. –

"Polaroid Stories": Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 380 (Δεκ. 1997) 129-130.  -

          

                                                                    

Ρεμπέτικα

(Και) αρχαία ελληνική ποίηση: Μανιάτης, Γιώργος: Φηγός 5 (φθιν. 1998/χειμ. 1999) 12-37. –

Βιβλιογραφικά: Χριστιανόπουλος, Ντίνος: Διαγώνιος 3, 4 (1975) 173-175.  - 

Χριστιανόπουλος,, Ντίνος: Διαγώνιος 4, 1 (1979) 174-208. –

Γλώσσα: Πετρόπουλος, Ηλίας: Μικρά κείμενα. Αθήνα 1980, 75-87. (Αναδημ.) –

Leiwo, Marttiσε: Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην Aνατολή και τη Δύση. 1453-1981. Πρακτικά του Α’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βερολίνο, 2-4 Οκτ. 1998 1, Αθήνα 1999, 779-787 (αγγλ.). –

(Της) διασποράς/Αυστραλία: Tsounis, Demeter: Modern Greek Studies <Australia and New Zealand> 3 (1995) 151-174 (αγγλ.). – 

(Και) Ελληνικά Λαϊκά Τραγούδια: Μαχαιρά, Ελένη: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1961) 84-99. –

(Και) Ελληνική Αριστερά: Ξανθουδάκης, Χάρης: Αντί 2,13 (22/2/1975) 47-48. –

“(Της) Έλλης”: Ασβέστη, Μαρία: Λαογραφία 35 (1987/1989) 282-305. - 

(Στο) εξωτερικό: Holst-Warhaft, Gail: Journal of Modern Greek Studies 15 (1997) 232-238 (αγγλ.). -

(Στο) εξωτερικό/Γερμανία: Reiner, Jule: Frankfurter Rundschau (30/4/1990) 12 (γερμ.). –

Επιδράσεις/Χατζιδάκις, Μάνος: Σειραγάκης, Μανώλης: Νέα Εστία 169 (2011) 1109-1124.  -

Έρευνες: Κουνάδης, Παναγιώτης: Διαβάζω 362 (Απρ. 1996) 134-136. –

Smith, Ole: Journal of Modern Hellenism 6 (1989) 177-190 (αγγλ.). –

Θέματα/θάνατος: Κοροβίνης, Θωμάς: Εντευκτήριο 8 (Οκτ.1989) 62-69. –

Θέματα/Θεσσαλονίκη: Κοκόλης, Ξενοφών: Erytheia 10 (1989) 133-157 (ισπ.). –

Θέματα/μάνα: Χριστιανόπουλος, Ντίνος: Με τέχνη και με πάθος. Θεσσαλονίκη 1988, 60-63. –

Θέματα/τιμή – ντροπή: Κέκκου, Μαρία: Διαβάζω 351 (Απρ.1995) 132-137. –

Ιστορία: Πετρόπουλος, Ηλίας: Μικρά κείμενα. Αθήνα 1980, 74-75. (Αναδημ.) –

Πετρόπουλος, Ηλίας: Μικρά κείμενα. Αθήνα 1980, 94-98. (Αναδημ.) –

Χριστιανόπουλος, Ντίνος: Διαγώνιος 4, 1 (1961) 5-9. –

Χριστιανόπουλος, Ντίνος: Με τέχνη και με πάθος. Θεσσαλονίκη 1988, 24-59.–

Gauntlett, Stathis: Mαντατοφόρος 34 (Δεκ. 1991) 7-48 (αγγλ.). –

Smith, Ole: Byzantine and Modern Greek Studies 15 (1991) 318-324 (αγγλ.). –

Ιστορία (1950-1995): Βολιότης-Καπετανάκης, Ηλίας/Γκόνης, Θόδωρης: Διαβάζω 362 (Απρ. 1996) 124-128. –

Ιστορία (1995): Δραγούμης, Μάρκος: Διαβάζω 362 (Απρ. 1996) 116-118. –

Μεταφράσεις: Holst-Warhaft, Gail: Journal of Modern Greek Studies 8 (1990)

183-196 (αγγλ.). –

Holst-Warhaft, Gail: Journal of Modern Greek Studies 12 (1994) 165-166 (αγγλ.). –

Paϊvanas, Dimitry: Journal of Modern Greek Studies 11 (1993) 107-131 (αγγλ.). –

Paϊvanas, Dimitry: Journal of Modern Greek Studies 12 (1994) 166-167 (αγγλ.).–

Μουσική: Παπαϊωάννου, Γιάννης: Χρονικό (1973) 282-296. –

Μουφλουζέλης, Γιώργος/"Το παλιό ρεμπέτικο του Μουφλουζέλη": Χριστιανόπουλος, Ντίνος: Διαγώνιος 3, 1 (1972) 301-302. –

Ορολογικά: Ανωγειανάκης, Φοίβος: Επιθεώρηση Τέχνης 14 (1961) 11-20. –

Ιωάννου, Γιάννης: Δέκα μελέτες και δοκίμια. Λευκωσία 1986, 55-70.–

Καζάκος, Κ.: Η Λέξη 111 (Σεπτ./Οκτ. 1992) 698-703. –

Πετρόπουλος, Ηλίας: Μικρά κείμενα. Αθήνα 1980, 88-94. (Αναδημ.) –

Σαββόπουλος, Πάνος: Οδός Πανός 131 (Ιαν./Μαρτ. 2006) 4-21.  - 

Φατούρος, Α. Α.: Journal of the Hellenic Diaspora 3 (1976) 4, 17-28 (αγγλ.). –

Gauntlett, Stathis: Byzantine and Modern Greek Studies 8 (1982/1983) 77-102 (αγγλ.). –

"Ρεμπέτες και ρεμπέτικο τραγούδι" (Επιμ.: Κοταρίδης, Νίκος): Βαμβακάς· Βασίλης: Ο Πολίτης 2, 24 (28/6/1996) 37-39. –

Στοιχεία Αισώπεια: Λουκάτος, Δημήτριος: Λαογραφία 34 (1985/1986) 140-143. -

"(Τα) τραγούδια της παρέας": Παπαλέξης, Ηρακλής: Διαβάζω 362 (Απρ. 1996) 168.  -

(Και) Τσιτσάνης, Βασίλης: Αθανασάκης, Μανόλης: Ο Πολίτης 2, 78/79 (Ιουλ./ Αυγ. 2000) 43-59 και 80 (Σεπτ. 2000) 33-45. – 

(Στη) φιλολογική έρευνα: Γεωργής, Γιώργος: Νέα Εποχή 264/265 (2000) 24-28.  - 

Χαρακτηριστικά: Νικολαΐδου, Ιωάννα: Erytheia 18 (1997) 187-202 (ισπ.). –

Τσιάρας, Αναστάσιος: Ηπειρωτική Εστία 3(1954) 837-841. –

Χατζηδάκης, Μανόλης/Β.: Ελληνική Δημιουργία 3 (1949) 459-462. –

Reiner, Jule: Frankfurter Rundschau (14/4/1990) ZB 1 (γερμ.). –

Ψυχαναλυτικά: Αγραφιώτης, Δημοσθένης: Ο Πολίτης 15 (Δεκ. 1977) 77-78.–

Αμπατζόγλου, Γρηγόρης: Ο Πολίτης 15 (Δεκ.1977) 78-80. –

Δραγούμης, Μάρκος: Ο Πολίτης 14 (Νοεμβρ. 1977) 82. –

Παπαγιάννης, Νίκος: Ο Πολίτης 12 (Αυγ./Σεπτ. 1977) 46-52. –

Παπαγιάννης, Νίκος: Ο Πολίτης 14 (Νοεμβρ. 1977) 82-83. –

"Corpus rebeticorum": Gauntlett, Stathis/Paivanas, Dimitry/Chatzinikolaou, Anna: Modern Greek Studies <Australia and New Zealand> 2 (1994) 39-59 (αγγλ.).  –

 

                                                                                 

Ρενιέρης, Μάρκος  (1815-1897)

Αρχείο: Μπελιά, Ελένη σε: Πεπραγμένα του Δ’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου 3, Αθήνα 1981, 191-194.  – 

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 25.  -

(Και) Σάθας, Κωνσταντίνος: Κονόμος, Ντίνος: Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλα-δικών Μελετών 3 (1971/1972) 65-88 και 546 (γαλλ. περίληψη). -

 

 

Ρεντής, Δημήτρης Ραβάνης

Βλ.: Ραβάνης-Ρεντής, Δημήτρης

 

 

Ρεντίφης, Δημήτρης

"Κατεβαίνοντας το ποτάμι": Δανιήλ, Ανθούλα: Θέματα Λογοτεχνίας 44 (Μάιος/ Αυγ. 2010) 275-276.   - 

 

 

Ρέππας, Μιχ.  (1938-)

"Άστεγες σκέψεις": Παπαδόπουλος, Αντώνης: Αιολικά Γράμματα 31 (2001) 372.  - 

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο: Τομές 2, 79 (Δεκ. 1981) 54.  –

"(Τα) μωρά τα φέρνει ο πελαργός" (Σε συνεργ. με: Παπαθανασίου, Θανάσης): Προύσαλη, Εύη: Οδός Πανός 124 (Απρ./Ιουν. 2004) 97.  - 

 

 

 

Ρετσινάς, Σάκης  (1914-;)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 26.  -

 

 

εύματα"  <Περιοδικό>

(Και) έλληνες λογοτέχνες: Λάζαρης, Νίκος: Πλανόδιον 17 (Δεκ. 1992) 602-603.  -  

 

 

Ρήγας, Γεώργιος  (1884-1960)

Εργοβιογραφικά: Τσούρας, Νίκος: Νέα Εστία 68 (1960) 1105. (Αναδημ. σε: Τσούρας, Ν.: Η δεσποτεία του λόγου. Αθήνα 1984, 151-152.) –

"Σκιάθου λαϊκός πολιτισμός": Πετρόπουλος, Δημήτρης: Ελληνικά 23 (1970)

149-150.  -

 

 

Ρήγας, Ιάκωβος

“(Τα) μυστικά των αγκυροβολίων“: Λιάσκου, Ρούλα: Τετράμηνα 62/64 (φθιν. 2000) 4901-4902. -

Ποίηση/θέματα/φύση: Καραμβάλης, Δημήτρης: Τετράμηνα 59/61 (χειμ. 1997/ 1998) 4564-4570. - 

“Σε πελαγίσιο μνήμα“: Βασιλείου, Αλέκος: Εμβόλιμον 28/29 (καλοκ./φθιν. 1996) 226. -  

“Στον αστερισμό του υδροχόου“: Βασιλείου, Αλέκος: Εμβόλιμον 28/29 (καλοκ./ φθιν. 1996) 226. - 

"Χειρόγραφα σε τιμή ερημιάς":  Βενέτης, Θανάσης: Μανδραγόρας 16/17 (Ιουν./Σεπτ. 1997) 59. -

Πετούσης, Γιώργος: Πνευματική Κύπρος 36 (1996) 98-100.  -

 

 

Ρήγας, Λάμπρος

Βλ.: Χρυσάνθης, Κύπρος

 

 

Ρήγας, Λεωνίδας  (1913-;)

"(Ένα) μικρό σύμπαν": Μπράτσος, Κωνσταντίνος: Ηπειρωτική Εστία 35 (1986)

280-282. –

"Μισής μερίδας άνθρωποι": Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 21 (1937) 795. (Αναδημ. σε: Χάρης, Π.: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 1, Αθήνα 1981,

215-216.)  -

 

 

Ρήγας Φεραίος ο Βελεστινλής  (1757-1798)

"Αγαθάγγελος"/εκδόσεις: Πολίτης, Αλέξης: Ο Ερανιστής 7 (1969) 173-192. –

Ανδριάντες: Μυκονιάτης, Η.: Ελληνικά 35 (1984) 355-370 και 447-478 (γαλλ. περίληψη). –

"Ανέκδοτα έργα" (Μεταφρ. και επιμ.: Brad Chisacof, Lia.): Σπάθης, Δημήτρης: Τα Ιστορικά 16 (1999) 486-496. –

"Απάνθισμα κειμένων" (Επιμ.: Κιτρομηλίδης, Π.): Παιονίδης, Φιλήμων: Αντί 2, 686 (7/5/1999) 65-66.–

Macrakis, Lily: Journal of Modern Greek Studies 18 (2000) 225-227 (αγγλ.). –

(Και) Βαλκάνια: Παπαδριανός, Ιωάννης: Φιλόλογος 23 (1999) 296-304. –

Σουλιώτης, Μίμης: Αντί 2, 674 (20/11/1998) 48-52. (Αναδημ. σε: Σουλιώτης, Μ.: Σκόρπια. Αθήνα 2000,  221-233.) –

Βιβλιογραφικά: Μακρυμιχάλος, Στέφανος: Ο Ερανιστής 13 (1975) 94-95. –

Μπενάς, Παναγιώτης: Διαβάζω 235 (21/3/1990) 84. –

Φασουλάκης, Στέργιος: Διαβάζω 235 (21/3/1990) 81-83. –

Βιογραφικά: Βέης, Νίκος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 6 (1949) 57-63. –

Ενεπεκίδης, Πολυχρονής: Ελληνική Δημιουργία 3 (1949) 379-384 και 479-482. –

Κουγέας, Σωκράτης: Νέα Εστία 43 (1948) 401-402. –

Λάσκαρης, Μιχαήλ: Κερκυραϊκά Χρονικά 14 (1968) 62-71. (Αναδημ.) –

Πιτσάκης, Κωνσταντίνος: Ο Ερανιστής 22 (1999) 272-275. –

Πουρναρόπουλος, Γεώργιος: Παρνασσός 2, 14 (1972) 581-585. –

Φωτιάδης, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτροχρονιά 55 (1998) 140-142. –

(Στη) Βλαχία: Βρανούσης, Λέανδρος: Ελληνική Δημιουργία 11 (1953) 365-372. –

Μπενάς, Παναγιώτης: Διαβάζω 235 (21/3/1990) 59-65. –

Οικονομίδης, Δημήτριος: Αθηνά 53 (1949) 130-146. –

(Στο) Βουκουρέστι/Ακαδημία: Camariano-Cioran, Ariadna: Θεσσαλικό Ημερο-λόγιο 27 (1995) 46-48. -  

Γενεαλογικά: Οικονομίδης, Δημήτριος: Αθηνά 62 (1958) 27-29. –

(Και) Γρηγόριος Ε’ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως: Ηλιού, Φίλιππος: Τα Ιστορικά 14 (1997) 297-302. –

(Και) Δάρβαρης, Δημήτριος: Βέης, Νίκος: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 19 (1944) 356-372.  –

"Δεύτε παίδες των ελλήνων...": Δασκαλάκης, Απόστολος: Balkan Studies 7 (1966) 273-296 (αγγλ.). –

“Δεύτε παίδες των ελλήνων...“/μεταφράσεις ρωσικές: Ιλίνσκαγια-Αλεξαν-δροπούλου, Σόνια: Αντί  2, 679 (29/1/1999) 46-49. (Αναθεωρ. ιταλ. μεταφρ. σε: Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, n. s. 35 [1998] 111-118.) –

Traikoff, N.: Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 16 (1939) 156-168 (γαλλ.). –

Δεύτε παίδες των ελλήνων...”/φιλολογικά: Μαργαρίτης, Αλκ.: Νέα Εστία 44 (1948) 1398-1399. –

Διηγήματα: Θωμόπουλος, Ιωάννης: Διακονία στη λογοτεχνία. Αθήνα 1973, 41-50. -

"Εγκόλπιο": Πίστας, Παναγιώτης: Ελληνικά 22 (1969) 183-206 και 310-311 (γαλλ. περίληψη). – 

"Ελληνική Δημοκρατία": Βρανούσης, Λέανδρος: Δελτίον Εραλδικής και Γενεαλο-γικής Εταιρίας Ελλάδος 8 (1992) 347-388. –

(Και) ελληνική κοινωνία: Ανώνυμο: Επιθεώρηση Τέχνης 15 (1962) 643. –

Βουρνάς, Τάσος: Ιστορικά και φιλολογικά πορτραίτα. Αθήνα 1981, 7-23. (Αναδημ.)-

Νούτσος, Παναγιώτης: Εpsilon 2 (1988) 23-30 (γαλλ.) –

Clair-Vasiliadis, Christos: Bizantion – Nea Hellas 3/4 (1972/1973) 339-371 (ισπ.). (Με αγγλ. περίληψη.) –

(Και) "Ελληνική Νομαρχία": Καραμπερόπουλος, Δημήτριος: Νέα Εστία 175 (2014) 684-693.  -

(Και) ελληνική παράδοση: Δασκαλάκης, Απόστολος: Ελληνική Δημιουργία 8 (1951) 183-185. (Αναδημ. σε: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 23 [1966] 36-38.) –

Σπυριδάκις, Κωνσταντίνος: Κυπριακά Γράμματα 13 (1948) 264-274. (Αναδημ. σε: Σπυριδάκις, Κ.: Μελέται, διαλέξεις, λόγοι, άρθρα 1, Λευκκωσία 1972, 238-253.) –

(Και) ελληνικό έθνος (και) Κοραής, Αδαμάντιος (και) ελληνικό έθνος: Βλά-χος, Γεώργιος σε: Υπέρεια 2, 2. Πρακτικά Β’ Συνεδρίου “Φέραι –Βελεστίνο - Ρήγας“. Βελεστίνο, 2-4/10/1992. Μέρος Β’: Ρήγας. Αθήνα 1994,  535-543. (Με γαλλ. περί-ληψη.) –

(Και) Ελληνικό Κράτος: Δασκαλάκης, Απόστολος: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 2, 13 (1962/1963) 9-111. –

(Και) ελληνισμός: Κρανιδιώτης, Νίκος: Κυπριακά Γράμματα 13 (1948) 261-263. -  

Επαναστάτης: Βουρνάς, Τάσος: Διαβάζω 235 (21/3/1990) 55-58. –

Δασκαλάκης, Απόστολος: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 2,14 (1963/1964) 79-189. –

Καραμπερόπουλος, Δημήτριος: Θεσσαλικό Ημερολόγιο 36 (1999) 313-320. –

Καραμπερόπουλος, Δημήτριος: Θεσσαλικό Ημερολόγιο 38 (2000) 257-272. -  

Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 152 (2002) 122-134.   - 

“(Τα) επαναστατικά“ (Επιμ.: Καραμπερόπουλος, Δημήτριος): Καραθανάσης, Αθανάσιος: Ελληνικά 47 (1997) 189-193. -  

Επιγράμματα: Βέη, Μαίρη: Παρνασσός 2, 4 (1962) 135-144. –

Έργα πολιτικά/γλώσσα: Marcheselli Loukas, Lucia σε: Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην Aνατολή και τη Δύση. 1453-1981. Πρακτικά του Α’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βερολίνο, 2-4 Οκτ. 1998 1, Αθήνα 1999,  

559-573. –

Έργο: Άμαντος, Κωνσταντίνος: Ελληνικά Γράμματα 2 (1927/1928) 159-160. –

Βιολάρη-Ιακωβίδου, Μαρούλα: Φιλολογική Κύπρος (1998/1999) 125-135. –

Βρανούσης, Λέανδρος: Ελληνική Δημιουργία 13 (1954) 335-339. (Αναδημ. σε: Καινούρια Εποχή [καλοκ. 1957] 213-222.) –

Γ., Ν. Β.: Γραφή 37 (άνοιξη 1998) 9-11. –

Καψωμένος, Ερατοσθένης: Νέα Εποχή 252/253 (1998) 52-56. -  

Λάμπρος, Σπυρίδων: Παρνασσός 2, 10 (1968) 321-354. –

Πάνος, Κ. Λ.: Γραφή 37 (άνοιξη 1998) 14-17. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 43 (1948) 394-395. (Αναδημ. σε: Νέα Εστία 142 [1997] 1666-1667.) –

Έργο (και) Δασκαλάκης, Απόστολος: Δασκαλάκης, Απόστολος: Νέα Εστία 21 (1937) 463-464.–

Έργο/εκδόσεις: Βρανούσης, Λέανδρος: Νέα Εστία 60 (1956) 1513. –

Παπαχρίστος, Κώστας: Νέα Εστία 60 (1956) 1327-1336. –

Έργο (στο) εξωτερικό/Βουλγαρία: Velkova, Sania: Θεσσαλικό Ημερολόγιο 36 (1999) 321-325. - 

Έργο (στο) εξωτερικό/Η. Π. Α: Τόζης, Ιωάννης: Αθηνά 58 (1954) 65-84. –

Έργο (στο) εξωτερικό/Ρουμανία: Ιβάνοβιτς, Βίκτωρ: Αντί 2, 676 (18/12/1998)

40-44. –

Έργο/επιβίωση: Μύαρης, Γιώργος: Ο Πολίτης 2, 50 (27/3/1998) 25-27. –

Σπυριδάκις, Κωνσταντίνος: Κυπριακά Γράμματα 13 (1948) 5-15 (Αναδημ. σε: Σπυ-ριδάκις, Κ.: Μελέται, διαλέξεις, λόγοι, άρθρα 1, Λευκκωσία 1972, 238-253.) –

Σταφυλάς, Μιχάλης: Νέα Εποχή 251 (1998) 11-16. –

Τσάτσος, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 43 (1948) 393-394. –

Έργο/επιβίωση/(στα) Βαλκάνια: Πρασσά, Αννίτα: Αντί 2, 662 (5/6/1998)

52-53. -

Έργο/επιδράσεις/Βουλγάρικη Λογοτεχνία: Topalov, Cyril σε: Υπέρεια 2, 2.

Πρακτικά Β’ Συνεδρίου Φέραι – Βελεστίνο – Ρήγας. Βελεστίνο, 2-4/10/1992. Μέρος Β’: Ρήγας. Αθήνα 1994, 719-726. –

Έργα/επιδράσεις/Γενιά του ´30: Κέρπης, Ιούλιος σε: Υπέρεια 2, 2. Πρακτικά Β’ Συνεδρίου Φέραι – Βελεστίνο - Ρήγας. Βελεστίνο, 2-4/10/1992. Μέρος Β’: Ρήγας. Αθήνα 1994, 599-609. (Με αγγλ. περίληψη.) –

Έργο (και) Ζαλοκώστας, Γεώργιος/έργο: Βαλέτας, Γιώργος: Νέα Εστία 21 (1937) 707-709. –

Βέης, Νίκος: Νέα Εστία 21 (1937) 324-329. –

Έργο/θέματα/ελευθερία: Πάνος, Κ. Λ.: Γραφή 37 (άνοιξη1998) 18-21. –

Έργο/ιδεολογικά: Λεοντσίνης, Γεώργιος σε: Υπέρεια. Τ. 2, 2. Πρακτικά Β’ Συνε-δρίου Φέραι – Βελεστίνο –Ρήγας. Βελεστίνο, 2-4/10/1992. Μέρος Β’: Ρήγας. Αθήνα 1994, 611-624. (Με αγγλ.περίληψη.) –

Έργο/κείμενα: Βρανούσης, Λέανδρος: Εποχές 11 (Μαρτ. 1964) 86-100. –

Πετρόπουλος, Γιώργος: Φιλολογική Κύπρος (1998/1999) 141-144. –

Έργο (και) Κοραής, Αδαμάντιος/έργο: Δασκαλάκης, Απόστολος: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 2, 11 (1960/1961) 361-390. –

Προυσής, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 13 (1948) 299-303. (Αναδημ. σε: Προυσής, Κ.: Έλληνες ποιητές και πεζογράφοι. Αθήνα 1989, 381-388.) -

Έργο (και) Κούμας, Κωνσταντίνος: Παπαδημητρίου, Ευαγγελία: Δωδώνη 28, 3 (1999) 71-77. –

Έργο (και) Μουστοξύδης, Ανδρέας: Δασκαλάκης, Απόστολος: Νέα Εστία 22 (1937) 1366-1369 και 1508. –

Έργο (και) Σολωμός, Διονύσιος/έργο: Στεργιόπουλος, Κώστας: Νέα Εστία 144 (1998) 1234-1238. –

Έργο/χειρόγραφα: Βρανούσης, Λέανδρος σε: Υπέρεια 2, 2. Πρακτικά Β’ Συνε-δρίου Φέραι –Βελεστίνο – Ρήγας. Βελεστίνο, 2-4/10/1992. Μέρος Β’: Ρήγας. Αθήνα 1994, 563-576.  - 

Έργο (και) Thiersch, Friedrich: Irmscher, Johannes σε: Υπέρεια 2, 2. Πρακτικά Β’ Συνεδρίου Φέραι – Βελεστίνο – Ρήγας. Βελεστίνο, 2-4/10/1992. Μέρος Β’: Ρή-γας. Αθήνα 1994, 579-583. (Με γερμ. περίληψη.) –

Εργοβιογραφικά: Άμαντος, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 43 (1948) 396-400 και

669-672. –

Άμαντος, Κωνσταντίνος: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 2 (1927) 305-312. –

Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 270-272.  -

Ανώνυμο: Διαβάζω 235 (21/3/1990) 45. –

Βλαχοδημήτρης, Θοδωρής: Νέα Εποχή 251 (1998) 5-10. (Αναδημ. σε:  Θέματα Λογοτεχνίας 12 [Ιουλ./Οκτ.1999] 65-72.) –

Βουρνάς, Τάσος: Επιθεώρηση Τέχνης 6 (1957) 331-338. –

Βρανούσης, Λέανδρος: Αιολικά Γράμματα 31 (2001) 175-184. (Αναδημ.) –

Βράχας, Φρίξος: Πνευματική Κύπρος 2 (1961/1962) 299-309. –

Ζωΐδης, Γιώργης: Διαβάζω 235 (21/3/1990) 44-54. –

Ιωαννίδης, Στέφανος: Θρακικά Χρονικά 45 (1991) 33-42. –

Κορδάτος, Γιάννης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1957) 4-8. –

Μακρής, Χρίστος: Φιλολογική 65 (Οκτ./Δεκ. 1998) 21-24. –

Μήλας, Σπύρος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 55 (1998) 144-146. –

Μιχαλόπουλος, Φάνης: Ελληνική Δημιουργία 1 (1948) 228-232, 3 18-322, 387-390 και 534-536. –

Μύαρης, Γιώργος: Ακτή 18 (2006/2007) 353-364.  -

Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα 16, Αθήνα 1969, 369-371. (Αναδημ.) –

Φραντζή, Άντεια: Αντί 2, 652 (16/1/1998) 8-12.–

Φωτιάδης, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 46 (1989) 29-32. –

Irmscher, Johannes σε: Lexikon fremdsprachiger Schriftsteller. Hrsg.: Steiner, Ger-hard u.a. Bd 3. Leipzig 1980, 156-157 (γερμ.).   -

Εργοβιογραφικά/εκθέσεις/Αθήνα/Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 19/11/ 1998-31/3/1999: Marino Sánchez-Elvira, Rosa Maria: Más Cerca de Grecia 15 (1999) 622 (ισπ.). –

Εργοβιογραφικά (στο) εξωτερικό: Δρούλια, Λουκία: Ο Ερανιστής 23 (2001)

253-267. –

Ραΐζης, Μάριος Βύρων: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 55 (1998) 136-139. –

Εργοβιογραφικά/επιδράσεις: Χειμώνας, Χρήστος σε: Υπέρεια 2, 2. Πρακτικά Β’ Συνεδρίου Φέραι – Βελεστίνο – Ρήγας. Βελεστίνο, 2-4/10/1992. Μέρος Β’: Ρήγας. Αθήνα 1994, 727-733. (Με γαλλ. περίληψη.) –

Εργοβιογραφικά/επιδράσεις/Γενιά του ‘30: Κέρπης, Ιούλιος σε: Υπέρεια 2, 2. Πρακτικά Β’ Συνεδρίου Φέραι – Βελεστίνο – Ρήγας. Βελεστίνο, 2-4/10/1992. Μέρος Β’: Ρήγας. Αθήνα 1994, 599-609. (Με αγγλ. περίληψη.) –

Εργοβιογραφικά/συμπόσια-συνέδρια: Ανώνυμο: Αντί 2, 652 (16/1/1998)

60-61.

Εργοβιογραφικά/συμπόσια-συνέδρια/Βελεστίνο, 2-4/10/1992/πρακτι-κά: Γεωργούντζος, Παναγιώτης: Πλάτων 42 (1990) 225. – 

Εργοβιογραφικά/συμπόσια-συνέδρια/Βελεστίνο/Βόλος, 10-13/9/1998: Αργυροπούλου, Ρωξάνη: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευ-νών. Ενημερωτικό Δελτίο 22 (Δεκ.1998) 54-55. –

Εργοβιογραφικά/συμπόσια-συνέδρια/Δελφοί, 25-28/6/1998: Κλεφτόγιαν-νη, Ιωάννα: Αντί 2, 664 (3/7/1998) 54-55.–

Μπουρνάζος, Στρατής: Αντί 2, 662 (5/6/1998) 53. –

Σακκάτος, Βαγγέλης: Αιολικά Γράμματα 29 (1999) 52-56. –

Σφοίνη, Αλεξάνδρα: Τα Ιστορικά 15 (1998) 280-282. –

Τόλιας, Γιώργος: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Ενη-μερωτικό Δελτίο 22 (Δεκ. 1998) 52-53. - 

Εργοβιογραφικά/συμπόσια-συνέδρια/Ιωάννινα, 28-31/5/1998: Κουμα-ριανού, Αικατερίνη: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Ενημερωτικό Δελτίο 22 (Δεκ. 1998) 50-51. -  

Εργοβιογραφικά/συμπόσια-συνέδρια/Κισσός, 26-28/5/1995: Καραθανά-σης, Αθανάσιος: Θεσσαλικό Ημερολόγιο 28 (1995) 274-276. - 

Εργοβιογραφικά/συμπόσια-συνέδρια/Λευκωσία, 27-28/3/1998: Μύαρης, Γιώργος: Φιλολογική 66 (Ιαν./Μαρτ. 1999) 60. –

Εργοβιογραφικά/συμπόσια-συνέδρια/Παρίσι, 12-13/12/1998: Ταμπάκη, Άννα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Ενημερωτικό Δελτίο 22 (Δεκ. 1998) 55-57. –

Εργοβιογραφικά/συμπόσια-συνέδρια/Τεργέστη, 4-5/12/1997/Πρακτι-κά/"Rigas Fereos. La rivoluzione, la Grecia, i Balcani. Atti del Convegno Intern. Rigas Fereos – Bicentenario della morte" (Επιμ.: Marcheselli Loukas, Lucia): Puchner, Walter: Südostforschungen 59/60 (2000/ 2001) 548-550 (γερμ.). –

Εργοβιογραφικά (στη) φιλολογική έρευνα: Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης: Πεπραγ-μένα του Θ’ Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 12-19 Απριλίου 1953  2, Αθήνα 1956, 385-403. –

Καραθανάσης, Αθανάσιος: Balkan Studies 28 (1987) 65-72 (γαλλ.). –

Μακρυμίχαλος, Στέφανος: Ο Ερανιστής 12 (1975) 94-95. –

Πολυμέρου-Καμηλάκη, Αικατερίνη: Διαβάζω 235 (21/3/1990) 76-80. –

Τόζης, Ιωάννης: Ελληνική Δημιουργία 13 (1954) 47-50 και 96-101. –

Φωτιάδης, Θανάσης: Επιθεώρηση Τέχνης 2 (1955) 71-73. –

Papacostea-Danielopolu, Cornelia: Revue des Études Sud-Est Européennes 11 (1973) 563-567 (γαλλ.).  (Μεταφρ. αναδημ. σε: Θεσσαλικό Ημερολόγιο 34 [1998] 273-278.)  -

(Και) "Εφημερίς": Βέης, Νίκος: Νέα Εστία 30 (1941) 790-795 και 31 (1942)

72-78.  -

(Και) θέατρο: Puchner, Walter: Ιστορικά Νεοελληνικού Θεάτρου. Αθήνα 1984,

109-119, 194-201 και 208-209.  –

(Και) θέατρο (στη) Βιέννη: Puchner, Walter: Rivista di Studi Bizantini e Neoel-lenici, n. s. 35 (1998) 95-109 (ιταλ.). –

"Θούριος": Βρανούσης, Λέανδρος: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 56 (1981) 

299-312. (Με γαλλ. περίληψη.) –

Δασκαλάκης, Απόστολος: Balkan Studies 4 (1963) 315-346 (γαλλ.). –

Πολίτης, Αλέξης: Αντί 2, 652 (16/1/1998), 50-51. (Αναδημ. σε: Πολίτης, Α.: Το μυθολογικό κενό. Δοκίμια και σχόλια για την ιστορία, τη φιλολογία, την ανθρωπο-λογία και άλλα. Αθήνα 2000, 164-171.) –

Fauriel, Claude: Aντί 2, 652 (16/1/1998) 44-48 (Mεταφρ. αναδημ. με σχόλια του Αλέξη Πολίτη.) –

"Θούριος"/εκδόσεις (Επιμ.: Στάθης, Ε.): Πάσχος, Παντελής: Νέα Εστία 139 (1996) 755-756. –

"Θούριος"/λεξιλόγιο: Μυγδάλης, Λάμπρος: Das Fortleben altgriechischer sozia-ler Typenbegriffe in den Sprachen der Welt. Επιμ.: Welskopf, Elisabeth Charlotte. Tl. 2. Berlin 1982, 162-168 (γερμ.). - 

“Θούριος“/μελωδία: Baud-Bovy, Samuel σε: Δ’ Συμπόσιο Λαογραφίας του Βορει-οελλαδικού Χώρου. Πρακτικά. Θεσσαλονίκη  1983, 11-16. –

“Θούριος”/μεταφράσεις βουλγάρικες: Poromanska, Stoyna σε: Υπέρεια 2, 2. Πρακτικά Β’ Συνεδρίου Φέραι – Βελεστίνο – Ρήγας. Βελεστίνο, 2-4/10/1992. Μέρος Β’: Ρήγας. Αθήνα 1994, 669-675. (Με γαλλ. περίληψη.) –

“Θούριος”/παραλλαγές: Βέης, Νίκος: Νέα Εστία 25 (1939) 444-447. –

”Θούριος“/πηγές: Rosenthal-Kamarinea, Isidora: Folia Neohellenica 2 (1977) 

127-136 (γερμ.). –

“Θούριος“/φιλολογικά: Άμαντος, Κωνσταντίνος: Ελληνικά 8 (1935) 197-211. –

“Θούριος”/χειρόγραφα: Δασκαλάκης, Απόστολος: Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος 16 (1962) 370-383. –

Δασκαλάκης, Απόστολος: Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος 18 (1965/ 1966) 136-160. –

Füves, Ödön: Μακεδονικά 20 (1980) 494-497 (γαλλ.). –

Θρησκευτικότητα: Μπολανάκης, Ιωάννης σε: Υπέρεια 2, 2. Πρακτικά Β’ Συνε-δρίου Φέραι – Βελεστίνο – Ρήγας. Βελεστίνο, 2-4/10/1992. Μέρος Β’: Ρήγας. Αθήνα 1994, 635-642. (Με αγγλ. περίληψη.) –

Ιδεολογικά: Αξελός, Λουκάς: Θέματα Λογοτεχνίας 37 (Ιαν./Απρ. 2008) 142-152.   - 

Μάνεσης. Αριστόβουλος: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 73, 2 (1998) 341-356. – (Και) Καρατζάς, Ιωάννης ο Κύπριος: Χατζηψάλτης, Κώστας: Κυπριακά Γράμμα-τα 14 (1949) 109-116.  -

(Και) Κοραής, Αδαμάντιος: Δασκαλάκης, Απόστολος: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 2, 11 (1960/1961) 361-390. –

Μαντουβάλου, Μαρία: Κείμενα και μελέτες μεσαιωνικής και νεοελληνικής γραμμα-τείας. Αθήνα 1990, 11-55. (Αναδημ.) –

"Λόγοι διδακτικοί" (Επιμ.: Bakker, Wim/Van Gemert, Arnold): Koder, Johannes: Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 28 (1979) 377-378.–

Λογοτέχνης: Καψωμένος, Ερατοσθένης: Δωδώνη 28 (1999) 3, 33-41. – 

(Και) Μελίρρυτος, Κυριακός: Βέης, Νίκος: Νέα Εστία 30 (1941) 649-656. –

Μεταφραστής: Ταμπάκη, Άννα: Αντί 2, 652 (16/1/1998) 39-43. –

Μεταφραστής/Metastasio, Pietro/"L’Olimpiade": Βρανούσης, Λέανδρος: Θέατρο 5 (Σεπτ./Οκτ. 1962) 25-29. –

Φωτιάδης, Ευάγγελος: Ελληνικά Γράμματα 1 (1927) 252-253. –

Puchner, Walter: Είδωλα και ομοιώματα. 5 θεατρολογικά μελετήματα. Αθήνα 2000, 27-68 και 161-188. (Επαυξ. αναδημ.) –

Μεταφραστής/Montesquieu, Charles Louis/”De l’esprit des lois”: Αποστο-λόπουλος, Δημήτρης: Ο Ερανιστής 22 (1999) 108-116. –

Μεταφραστής/Restif de la Bretonne, Nicolas Edme/“L’école des amants délicats”. Βλ. πιο κάτω: “Σχολείον των ντελικάτων εραστών“

Μονόφυλλα: Γκράτζιου, ´Ολγα: Μνήμων 8 (1980/1982) 130-149.–

Νέα πολιτική διοίκησις...”: Νούτσος, Παναγιώτης: Ο Ερανιστής 23 (2001) 

166-172 (γαλλ.). -  

"Νέα χάρτα της Βλαχίας": Αβραμέα, Άννα: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 53 (1978) 395-407. – 

(Στη) Νεοελληνική Ποίηση: Λαδάς, Γεώργιος: Νέα Εστία 24 (1938) 922-923. –

Σάρρος, Δημήτριος: Νέα Εστία 24 (1938) 1061-1063. –

(Και) Νεοελληνικό Θέατρο: Βέης, Νίκος: Νέα Εστία 24 (1938) 1516-1521 και 

1590-1599. –

Σιδέρης, Γιάννης: Νεοελληνικά Γράμματα 5 (12/5/1935) 7. –

Παιδεία: Δασκαλάκης, Απόστολος: Παρνασσός 2, 5 (1963) 65-83, 179-198 και 

327-339. –

"Πατριωτικός ´Υμνος": Βρανούσης, Λέανδρος σε: Εις μνήμην Κ. Άμαντου. Αθή-να 1960, 299-336. –

Βρανούσης, Λεάνδρος: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 56 (1981) 299-312. 

(Με γαλλ. περίληψη.) –

(Και) Περραιβός, Χριστόφορος: Δασκαλάκης, Απόστολος: Παρνασσός 2, 4 (1962) 396-433. –

Μελετητής: Επιθεώρηση Τέχνης 6 (1957) 52-53. –

Ποίηση: Ασλάνογλου, Νίκος-Αλέξης: Οδός Πανός 90/92 (Μαρτ./Αυγ. 1997) 6-9. (Αναδημ.) –

Βρανούσης, Λέανδρος: Νέα Εστία 44 (1948) 1229-1236 και 1291-1297. –

Παλαμάς, Κωστής: Ελληνική Δημιουργία 13 (1954) 327-328. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Επιθεώρηση Τέχνης 6 [1957] 329-333. – Παλαμάς, Κ.: Άπαντα 2, Αθήνα ππ. 1962, 17-20.) –

Σοφοκλέους, Θεόκλητος: Κυπριακά Γράμματα 13 (1948) 275-279. –

Ποίηση/θέματα/Περιβολιώτες αγωνιστές: Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλ. σε: Υπέρεια 2, 2. Πρακτικά Β’ Συνεδρίου Φέραι – Βελεστίνο – Ρήγας. Βελεστίνο, 

2-4/10/1992. Μέρος Β’: Ρήγας. Αθήνα 1994, 665-668. –

Ποίηση/μεταφράσεις ρωσικές: Σταμίρης, Γ. Α.: Νέα Εστία 27 (1940) 577-578.–

Camariano, Nestor: Nέα Eστία 27 (1940) 503-505. –

Ποίηση/στοιχεία πατριωτικά: Οικονομίδης, Δημήτριος: Ελληνική Δημιουργία 11 (1953) 331-344. -

Ποιητής εθνικός: Ρέμπελης, Νικόλαος: Ελληνική Δημιουργία 13 (1954) 352-355. –

"Πολίτευμα": Αντωνόπουλος, Νικόλαος: Επετηρίς Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπου-δών 10 (1997/1998) 307-328. –

Πορτρέτα: Καρκαγιάννη-Καραμπελιά, Βάσια: Αντί 2, 652 (16/1/1998) 62-66. –

Μακρής, Κίτσος: Τα Ιστορικά 2 (1985) 180-182. –

Πετρόπουλος, Ηλίας: Άρθρα στην Ελευθεροτυπία. Αθήνα 1996, 57-60. (Αναδημ.) –

Προσωπικά: Νιάρχος, Κωνσταντίνος σε: Υπέρεια 2, 2. Πρακτικά Β’ Συνεδρίου 

Φέραι – Βελεστίνο – Ρήγας. Βελεστίνο, 2-4/10/1992. Μέρος Β’: Ρήγας. Αθήνα 1994, 643-646. (Με αγγλ. περίληψη.) – 

Σβολόπουλος, Κωστής: Ευθύνη 1 (1961) 74-75. –

Σκέψη οικονομική: Σπέντζας, Σάββας σε: Υπέρεια 2, 2. Πρακτικά Β’ Συνεδρίου Φέραι – Βελεστίνο – Ρήγας. Βελεστίνο, 2-4/10/1992. Μέρος Β’: Ρήγας. Αθήνα 1994, 691-707. (Με αγγλ. περίληψη.) –

Σκέψη πολιτική: Σταυρόπουλος, Θεόδωρος σε: Υπέρεια 2, 2. Πρακτικά Β’ Συνε-δρίου Φέραι–Βελεστίνο – Ρήγας. Βελεστίνο, 2-4/10/1992. Μέρος Β’: Ρήγας. Αθήνα 1994, 709-717. (Με γαλλ. περίληψη.) –
"(Το) σύνταγμα"/εκδόσεις (Επιμ.: Στάθης, Ε.): Πάσχος, Παντελής: Νέα Εστία 139 (1996) 755-756. -

"Σχολείον των ντελικάτων εραστών": Καλλέγιας, Γιώργος: Φιλολογική Κύπρος (1998/1999) 136-140. –

Κίσκιρα-Soderquist, Μάρθα: Νέα Εστία 159 (2006) 912-920.  -

Μελετιάδης, Χάρης σε: Υπέρεια 2, 2. Πρακτικά Β’ Συνεδρίου Φέραι – Βελεστίνο – Ρήγας. Βελεστίνο, 2-4/10/1992. Μέρος Β’: Ρήγας. Αθήνα 1994,  625-634. (Με αγγλ. περίληψη.) –

Πίστας, Παναγιώτης σε: Kindlers Literatur Lexikon 6, Zürich 1971, 970-971 (γερμ.). (Aναθεωρ. αναδημ. σε: Kindlers Neues Literatur Lexikon 14, München 1991, 135-136. – Νεοελλ. κείμενο σε: Πίστας, Π.: Εν Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη 1973, 77-79.)  –

Τσαντσάνογλου, Ελένη: Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 1 (1989) 37-42. –

Lieber, Vincent σε: Βουκόλεια. Mélanges offerts à Bertrand Bouvier. Genève 1995, 273-281 (γαλλ.). –

“Σχολείον των ντελικάτων εραστών”/εκδόσεις: Βρανούσης, Λέανδρος: Ο Ερανιστής 8 (1970) 302-323. –

“Σχολείον των ντελικάτων εραστών” (και) “Έρωτος αποτελέσματα“: Χατζη-παναγιώτη- Sangmeister, Ίλια: Ο Ερανιστής 23 (2001) 143-165. –

“Σχολείον των ντελικάτων εραστών“/πρότυπο: Θωμόπουλος, Ιωάννης: Νέα Εστία 48 (1950) 1028-1038. (Επεξεργ. γαλλ. μεταφρ. σε: Byzantinisch-Neugriechi-sche Jahrbücher 18 [1945/1949 <1960>] 20-31.) –

“Σχολείον των ντελικάτων εραστών”/στιχουργήματα/πατρότητα: Πίστας, Παναγιώτης:  Ελληνικά 20 (1967) 393-412 και 492 (γαλλ. περίληψη). – 

(Στην) Τεργέστη: Κατσιαρδή-Hering, ´Ολγα: Μνήμων 7 (1978/1979) 150-174. –

Τραγούδια: Πίστας. Παναγιώτης: Ελληνικά 22 (1969) 183-206 και 310-311 (γαλλ. περίληψη). -  

Τραγούδια/νοθεύσεις: Τωμαδάκης, Νικόλαος: Ελληνικά 8 (1935) 350-352. –

Τραγούδια επαναστατικά: Στάθης, Γρηγόριος: Αντί 2, 652 (16/1/1998) 52-55. –

(Και) φαναριώτες: Μιχαλόπουλος, Φάνης: Νέα Εστία 43 (1948) 403-408. –

"Φυσικής απάνθισμα": Καραμπερόπουλος, Δημήτριος: Θεσσαλικό Ημερολόγιο 29 (1996) 262-266. -

Καράς, Γιάννης: Διαβάζω 235 (21/3/1990) 71-73. –

Μαρούδας, Παναγιώτης: Επετηρίς Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών 10 (1997/ 1998) 283-306. –

Ξενάκης, Χρίστος σε: Υπέρεια 2, 2. Πρακτικά Β’ Συνεδρίου Φέραι– Βελεστίνο – Ρήγας. Βελεστίνο, 2-4/10/1992. Μέρος Β’: Ρήγας. Αθήνα 1994, 647-656. (Με αγγλ. περίληψη.) –

“Φυσικής απάνθισμα“/πηγές: Καραμπερόπουλος, Δημήτριος: Ο Ερανιστής 21(1997) 95-128.= Μνήμη Λεάνδρου Βρανούση. Αθήνα 1997, 95-128. –

Καραμπερόπουλος, Δημήτριος σε: Υπέρεια 2, 2. Πρακτικά Β’ Συνεδρίου Φέραι – Βελεστίνο – Ρήγας. Βελεστίνο, 2-4/10/1992. Μέρος Β’: Ρήγας. Αθήνα 1994, 585-598. (Με γαλλ. περίληψη.) –

Καραμπερόπουλος, Δημήτριος: Bulletin de Liaison 12 (1994) 129-139 (γαλλ.).–

Φυσικής απάνθισμα“/στοιχεία μεταφυσικά: Μηνάογλου, Χαράλαμπος: Θεσσαλικό Ημερολόγιο 39 (2001) 371-375. –

Χάρτες: Αβραμέα, ´Αννα: Διαβάζω 235 (21/3/1990) 74-75. –

Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 134 (1993) 1097-1098. –

Λάιος, Γεώργιος: Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος 14 (1960) 231-312. –

Τόλιας, Γιώργος: Τα Ιστορικά 15 (1998) 3-30. –

Χάρτες/εικονογράφηση: Δρούλια, Λουκία: Ο Ερανιστής 21 (1997) 129-142. –

Λιάκος, Αντώνης: Μνήμων 23 (2001) 99-112 και 385 (αγγλ. περίληψη). –

Χάρτες/εκδόσεις: Ω.: Νέα Εστία 133 (1993) 819. –

Χάρτες/τοπονύμια: Αβραμέα, Άννα: Ο Ερανιστής 17 (1981) 100-119. – 

(Και) 1821: Δασκαλάκης, Απόστολος: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 2, 14 (1963/1964) 79-189. –

Φραγκογιάννη, Κούλα: Ελληνική Δημιουργία 13 (1954) 349-351. –

Woodhouse, Christopher Montague: Balkan  Studies 30 (1989) 33-42 (αγγλ.). –  (Και) Langenfeldt: Λάιος, Γεώργιος: Επιθεώρηση Τέχνης 1 (1954/1955) 435-441.  - 

(Και) Marmontel, Jean-FranÇois/έργο: Βρανούσης, Λέανδρος σε: Ελληνογαλ-λικά. Αφιέρωμα στον Roger Milliex. Αθήνα 1990, 121-157. –

"Scrieri inedite" (Μεταφρ. και επιμ.: Brad Chisacof, Lia): Ευαγγελάτος, Σπύρος: Παράβασις 3 (2000) 289-292. –

Puchner, Walter: Südostforschungen 59/60 (2000/2001) 546-548 (γερμ.)  - 

 

                                                                      

Ρηγάτος, Γεράσιμος  (1945-)

"Αρρώστιες και θάνατος παιδιών στη Νεοελληνική Λογοτεχνία": Χρυσά-νθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 28 (1988) 232-233. –

"(Το) άρρωστο και κακοποιημένο παιδί στη λογοτεχνία <1922-1988>": Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 30 (1990) 115. –

”(Η) αρχαία ιατρική στην λαϊκή μας παράδοση”: Χωρεάνθη, Ελένη: Λαογρα-φική Κύπρος 31 (2001) 117-119. –

"Γιά ένα Νόμπελ στην κυπριακή λογοτεχνία":Boγαζιανός, Ευάγγελος: Αιολικά Γράμματα 26 (1996) 286-287. –

Θεοχάρους, Θέμις: Πνευματική Κύπρος 35 (1995) 163-164. –

Ιακωβίδης, Μίμης: Πνευματική Κύπρος 36 (1996) 53-54. –

Κυθρεώτης, Ιάκωβος: Πνευματική Κύπρος 35 (1995) 161-163. –

Κυπριανού, Χρύσανθος: Λαογραφική Κύπρος 26 (1996) 97-98. –

"Είδωλο": Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 56 (1999) 461. – 

Φιλίππου, Φίλιππος: Αντί 2, 650 (19/12/1997) 65.–

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 37 (1997) 232. –

Εργοβιογραφικά: Αποστολάτος, Μάκης/Ρηγάτος, Γεράσιμος: Ακτή 19 (2007/ 2008) 337-347.  - 

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 34 (1994) 106-107.–

"Έρως φυγής": Μερακλής, Μιχάλης: Η Λέξη 158 (Ιουλ./Αυγ. 2000) 617-618. –

"(Τα) ιατρικά στη Φόνισσα του Παπαδιαμάντη": Μουρίκη, Χλόη: Το Δέντρο 94 (1996) 131. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 36 (1996) 47. –

"Ιατρική παροιμιολογία": Αλεξιάδης, Μηνάς: Μανδραγόρας 20/21 (1998) 218- 219. –

Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα: Διαβάζω 377 (Σεπτ. 1997) 130. –

Κολιός, Χρίστος: Λαογραφική Κύπρος 29 (1999) 160-162. –

Σκαρτσή, Ξένη: Μανδραγόρας 18/19 (Οκτ. 1997/Απρ. 1998) 107. –

"(Η) ιατρική στο δημοτικό τραγούδι": Αλεξιάδης, Μηνάς: Θέματα Λογοτεχνίας 23 (Μάιος/Αυγ. 2003) 173-180.   -  

"(Η) ιατρική στο λογοτεχνικό έργο του Κύπρου Χρυσάνθη": Βαρβούνης, Μανώλης: Πνευματική Κύπρος 33 (1993) 65 –

Γιαγκουλλής, Κωνσταντίνος: Πνευματική Κύπρος 33 (1993) 64 –

Κυθρεώτης, Ιάκωβος: Πνευματική Κύπρος 33 (1993) 200-202. –

Προυσής, Κώστας: Πνευματική Κύπρος 33 (1993) 108-109. –

"Λεξικό ιατρικής λαογραφίας": Μπεκατώρος, Στέφανος: Θέματα Λογοτεχνίας 36 (Σεπτ./Δεκ. 2007) 197-208.   -

"Νεοελληνικά επώνυμα με ιατρική προέλευση": Κάμπος, Νικάνωρ: Ομπρέλλα 41 (Ιουν./Αυγ. 1998) 6-7. –

"Πρόσωπα και ζητήματα": Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα: Μανδραγόρας 20/21 (1998) 217-218. –

Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα σε: Ρηγάτος, Γεράσιμος: Πρόσωπα και ζητήματα. Δοκίμια για την ιατρική στη λογοτεχνία. Αθήνα 1998, IX-X. –

Μιχαήλ, Σάββας: Μανδραγόρας 20/21 (1998) 216-217. –

Φιλίππου, Φίλιππος: Αντί 2, 585 (1/9/1995) 65. –      

                 

 

Ρηγόπουλος, Ανδρέας  (1821-1889)

Εργοβιογραφικά: Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Σύμμικτα 1, Αθήνα 2000, 187-188 και 360. (Αναδημ.) –

"Ιωάννης Μίλτων": Πολίτη, Τζίνα: Συνομιλώντας με τα κείμενα. Αθήνα 1996,

31-61. (Αναδημ.)  - 

 

                                                                      

Ρηγόπουλος, Γιάννης

"Είναι κάτι καράβια φαντάσματα": Τσατσούλης, Δημήτρης: Διαβάζω 367 (Οκτ. 1996) 97. –

“Ενδοφλεβίως“: Πετρόπουλος, Γιώργος: Ελληνική Διεθνής Γλώσσα 37 (Ιαν./ Μαρτ. 1999) 88-89. -

"(Το) κακό σπυρί": Βούλγαρης, Κώστας: Ο Πολίτης 2, 71 (Δεκ. 1999) 61.  –

 

 

Ρηγόπουλος, Ρήγας  (1914-;) 

Βιογραφικά: Ρηγόπουλος, Ρήγας: Νέα Εστία 92 (1972) 1704-1705 και 93 (1973) 214-220. –

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυ-κλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 302.  - 

"Μυστικός πόλεμος": Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Γλυκερία: Πεζογραφικά κείμενα του πολέμου και της κατοχής. Ιωάννινα 1974, 206-210.–

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 93 (1973) 212-213. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 93 (1973) 263-264. – 

(Και) Χάρης, Πέτρος: Ρηγόπουλος, Ρήγας: Νέα Εστία 96 (1974) 1744-1745. -

 

 

Ρηγοπούλου, Βασιλική

"(Η) αγωνία του μικρού Κοκκινολαίμη": Δέφνερ-Καφή, Κατερίνα: Αιολικά Γράμματα 27 (1997) 311-312. –

"Ιστορίες της Σπορονεραϊδούλας: Δέφνερ-Καφή, Κατερίνα: Αιολικά Γράμματα 25 (1995) 445-446. -

 

 

Ρήγου, Μυρτώ

"(Ο) αναγνώστης ´Αμλετ": Πολίτη, Τζίνα: Ο Πολίτης 2, 93 (Οκτ. 2001) 36-41. –

Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος: Ποίηση 17 (άνοιξη/καλοκ. 2001) 304-308.  -

 

 

Ρηνιώτη-Ξενιού, Ρένα  (1964-)

"Εξόριστο φως": Κωστίδης, Διονύσιος: Αιολικά Γράμματα 25 (1995) 443. –

"Νυχτερινή ομολογία": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 4, Αθήνα 1991, 260-262. (Αναδημ.)  -

 

 

Ρητορίδης, Θαλής  (1916-1983)

Εργοβιογραφικά: Σιατόουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 302.  -

"Έτσι σου τραγουδώ, μπέλλα Ιτάλια": Ρόζος, Ευάγγελος: Κριτική. Αθήνα 1987, 54-55. –

(Και) Κάλας, Νικόλας: Κάλας, Νικόλας: Κείμενα ποιητικής και αισθητικής. Αθήνα 1982, 301-304. (Αναδημ.) –

"(Τα) κοινωνικά ρεύματα και η επίδρασή τους στη μεταπολεμική λογο-τεχνία": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Γράμματα 1 (1935) 316. –

"Μουσικοί περίπατοι": Μυλωνογιάννης, Γιώργος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 122 (1/4/1939) 3. –

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 25 (1939) 219-221.  -

 

 

Ρητορική

Αισθητική (στην) ελληνική εκπαίδευση: Μαρωνίτης, Δημήτρης: Διάλογος 2 (Δεκ. 1980) 4-14. -

(Στον) επικήδειο λόγο: Ραφαηλίδης, Βασίλης: Διαβάζω 66 (6/4/1983) 14-15. –

Ορολογικά: Λαμπρόπουλος, Βασίλης: Χάρτης 1 (1982/1983) 112-114. – 

Τσάτσος, Κωνσταντίνος: Δοκίμια αισθητικής και παιδείας. Αθήνα 1960, 213-221. (Αναδημ.)  -

 

                                                                      

Ρήττας, Δημήτρης

"Τ’ αλέτρι που οργώνει αλλιώτικα": Βαλέτας, Κώστας: Αιολικά Γράμματα 20, (1990) 112, 84. –

Νατσούλης, Τάκης: Εμβόλιμον 28/29 (καλοκ./φθιν. 1996) 223. –

"Σπίθες απ’ τη χόβολη": Κωστίδης, Διονύσιος: Αιολικά Γράμματα 26 (1996) 461. (Αναδημ. σε: Αιολικά Γράμματα 27 [1997] 237.)  -

“Στα χρόνια της θύελλας“: Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Ευγενία: Νέα Εποχή 175(Νοεμβρ./Δεκ. 1985) 426-427. -


 

 

Ριάλδη, Μαριέττα

"(Οι) άστεγοι": Πεφάνης, Γιώργος: Νέα Εστία 141 (1997) 60. –

"(Το) βαριετέ": Δόξας, Άγγελος: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1982/άνοιξη 1983)

197-198. –

Πράτσικας, Μανώλης: Ηπειρωτική Εστία 31 (1982) 470-471. –  

"(Ο) γυρισμός": Βαρίκας, Βάσος: Κριτική θεάτρου. Αθήνα 1972, 307-310. (Ανα-δημ.)  - 

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 85 (1969) 129-130. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελλη-νικό θέατρο 11, Αθήνα 1981, 284-285.) –

Κάρτερ, Γιώργος: Θεατρική θεώρηση. Αθήνα 1978, 21-22. (Αναδημ.) –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 26.  - 

"Καφέ σαντάν": Βαρβέρης, Γιάννης: Τομές 2, 32 (Ιαν. 1978) 61. –

"(Η) κυρία χωρίς καμέλιες": Δρομάζος, Στάθης: Νεοελληνικό θέατρο. Αθήνα 1986, 237-239. (Αναδημ.) –

Πράτσικας, Μανώλης: Ηπειρωτική Εστία 30 (1981) 947-948. –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Νέα Εστία 110 (1981) 1622-1623. –

"Μάο – Μάο": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 89 (1971) 344. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 12, Αθήνα 1981, 163-164.) –

Κάρτερ, Γιώργος: Θεατρική θεώρηση. Αθήνα 1978, 94-95. (Αναδημ.) –

"(Τα) παιδιά": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 87 (1970) 57-58. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 12, Αθήνα 1981, 7-9.)-

"Σκ...": Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Τομές 3 (Μαρτ. 1975) 58-60. (Αναδημ. σε: Φραγκόπουλος, Θ.: Κριτική της κριτικής. Αθήνα 1978, 223-225.) –

"Ωχ!": Βαρβέρης, Γιάννης: Τομές 2, 56 (Ιαν. 1980) 60-61. –

Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 107 (1980) 614-615.  -

 

 

Ριζάκης, Κώστας  (1960-)

"(Ο) βυθός μου τα πράγματα": Δημούλης, Στέργιος: Πνευματική Κύπρος 27 (1987) 25-26. –

Κονιδάρης, Δημήτρης: Πόρφυρας 35 (Ιουν. 1986) 314-315. –

Παπαϊωάννου, Αντώνης: Διαβάζω 157 (17/12/1986) 135.–

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 26 (1986) 284-285. –

"(Τα) επόμενα πένθη": Καράμπα, Λίνα: Γραφή 48 (άνοιξη 2001) 58-59. –

Πετρόπουλος, Γιώργος: Νέο Επίπεδο 33 (Μάιος 2001) 42. –

Σκιαθάς, Αντώνης: Ελίτροχος 13 (φθιν. 1997) 123-124. –

"Με τον τρόπο του Αινεία": Γιακουμάκης, Δημήτρης: Νέες Τόμες 4, 8 (Ιαν./Ιουν. 1987) 72-73. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 27 (1987) 163 -164. –

Ποίηση: Κεφάλας, Ηλίας: Πάροδος 3 (Σεπτ. 1987) 186-187.  –

 

                                                                           

Ριζιώτη, Γαλάτεια  (1970-)

"Μπαρ Ταρ": Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Νέα Εστία 170 (2011) 422-423.  -

"(Το) ρόζ της Ταϊλάνδης": Αθανασόπουλος, Βαγγέλης: Διαβάζω 398 (Ιουλ./Αυγ. 1999) 171. –

Φιλίππου, Φίλιππος: Αντί 2, 680 (12/2/1999) 64-65.  -   

 

                   

Ριζόπουλος, Γιώργος  (1935-1964)

Εργοβιογραφικά: Τσολάκης, Χρίστος: Ο Παρατηρητής 20 (χειμ.1992) 89-95. –

"(Τα) ποιήματα" (Επιμ.: Τσολάκης, Χρίστος): Κοκκινάκη, Νένα: Διαβάζω 269 (4/9/1991) 70-72.-

"Φτερουγίσματα" (Σε συνεργ. με: Γιακουμής, Δ.): Γιαννοπούλου, Μαριέττα: Ελληνική Δημιουργία 9 (1952) 119.  -

 

 

Ριζόπουλος, Κώστας  (1919-;)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 26.  -

 

 

 

 

Ρίζος, Αντώνης

“Ξόρκια“: Ζαρογιάννης, Ιωάννης: Θεσσαλικό Ημερολόγιο 35 (1999) 365-366. –

"Οδοιπόρου φιλοξενία και ξεπροβόδισμα": Μάρκογλου, Πρόδρομος: Εντευ-κτήριο 33 (χειμ. 1995/1996) 142-143.  -

 

 

Ρίζος, Παντελής  (1939-)

Εργοβιογραφικά: Βασιλείου, Αλέκος/Νάτσιος, Δημήτριος Θ.: Φθιωτικά Χρονικά 11/12 (1990/1991) 151.  -

 

 

Ρίζος Νερουλός, Ιάκωβος

Βλ.: Νερουλός, Ιάκωβος Ρίζος

 

 

Ρικάκη, Λουκία

"Σ’ αγαπώ γιατί σ’ αγαπώ": Λαλιώτης, Βασίλης: Πλανόδιον 25 (Ιουν. 1997)

157-158.  -

 

 

Ρικάκης, Δημήτρης  (1925-2000)

"Επίτομον εγκυκλοπαιδικόν προσωπικόν λεξικόν": Τσιμπούκη, Θεοδώρα: World Literature Today 67 (1993) 647 (αγγλ.). -       

 

                                  

Ρίκης, Γεώργιος  (1765-1826)

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 303.  -

 

 

Ρικτολόγια

Αμόργου: Μέγας, Γεώργιος: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 2, 9 (1958/1959) 207-216.  -

 

 

Ριμάδες/Ρίμες

"Ιστορία δια στίχων απλών...του μεγάλου άρχοντος και σπαθάριου Σταυράκη...": Αγγέλου,  Άλκης σε: Südosteuropäische Popularliteratur im 19. und 20. Jahrhundert. München 1993, 159-172 (γερμ.). –

Μελωδίες: Baud-Bovy, Samuel σε: Πεπραγμένα του Δ’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου 3, Αθήνα 1981, 31-45 (γαλλ.). –

Όλα του κόσμου τα πουλιά...”: Αλεξίου, Λευτέρης: Κρητικά Χρονικά 10 (1956) 101-133. –

Ορολογικά: Πολίτης, Αλέξης σε: Η λαϊκή λογοτεχνία στη νοτιοανατολική Ευρώπη. <19ος και αρχές 20ου  αι.>  Συνάντηση εργασίας, 21-22 Απρ. 1988. Αθήνα 1995, 79-90. -  

“Ρίμα του Σταυράκογλου”: Οικονομίδης, Δημήτριος: Αθηνά 62 (1958) 29-32. –

"Ριμάδα κόρης και νέου": Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 27.  - 

Ζώρας, Γεώργιος: Νέα Εστία 57 (1955) 426-431.  -

"Ριμάδα του Απολλωνίου"/πηγές: Spadaro, Giuseppe: Letteratura cretese e rinascimento italiano. Messina 1994, 231-242 (ιταλ.). (Αναδημ.) –       

Ρίμες αγάπης (της) Κύπρου/ρυθμός: Marcheselli Loukas, Lucia: Θησαυρίσματα 21 (1991) 316-346 (ιταλ.) και 480 (ιταλ. περίληψη) –

Ρίμες αγάπης/φιλολογικά: Κύρρης, Κώστας σε: Neograeca Medii Aevi IV: “Τ’ αδόνιν κείνον που γλυκά θλιβάται.“ Λευκωσία 1997. Ηράκλειο 2002, 347-367.  –

 

                                                                      

Ρινόπουλος, Ιωάννης

"(Ο) υποψήφιος": Βαλέτας, Γιώργος: Πόρφυρας 10 (Φεβρ. 1982) 15-20.  -

 

 

Ριτσάτου, Κωνσταντίνα

"Με των Μουσών τον έρωτα. Ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής και το νεοελλη-νκό θέατρο": Κόκορης, Δημήτρης: Νέα Εστία 173 (2013) τχ. 1858, 293-295.  -

 

 

Ρίτσος, Βασίλης

"Πολιτική συναισθημάτων": Λαμπαδαρίδου-Πόθου, Μαρία: Ευθύνη 2, 17 (1988) 218.  –

 

 

Ρίτσος, Γιάννης  (1909-1990)

"Αγαμέμνων": Πολενάκης, Λέανδρος: Διαβάζω 205 (21/12/1988) 128-131. –

Σκιαδάς, Αριστόξενος σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 616-635. –  (Και) Αθήνα: Γιατρομανωλάκης, Γιώργης: Διαβάζω 205 (21/12/1988) 52-53. –

"Αναστάσιμο μνημόσυνο": Πολίτης, Θ.: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 54 (1997)

76-78. –

(Και) Ανταίος, Πέτρος: Ρίτσος, Γιάννης/Ανταίος, Πέτρος: Διαβάζω 412 (Νοεμβρ. 2000) 36-43. –

"Ανταποκρίσεις": Σάββας, Μηνάς: World Literature Today 62 (1988) 166 (αγγλ.).  -

"Ανυπόταχτη πολιτεία": Κέρπης, Ιούλιος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 43 (1986) 

310-312. –

"Ανώνυμη αγία - Κοινότατη ιστορία" (Θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία: Κάλμπαρη, Μαριάννα): Τσατσούλης, Δημήτρης: Νέα Εστία 169 (2011) 763-764.  -

"(Το) αξιόν εστί" (στην) κριτική (των) Αριστερών: Καγιαλής, Τάκης: Νέα Εστία

151 (2002) 415-435.   -

"Αποχαιρετισμός": Τοπούζης, Κώστας σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 647-661. –

“Αποχαιρετισμός” (στο) θέατρο (διασκευή: Ιωαννίδης, Πάνος): Χρυσάνθης, Κύ-προς: Πνευματική Κύπρος 7 (1966/1967) 241. –

“Αποχαιρετισμός (στο) ραδιόφωνο (διασκευή: Ιωαννίδης, Πάνος): Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 6 (1965/1966) 231. –

"Aργά, πολύ αργά, μέσα στη νύχτα": Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Ελί-τροχος 4/5 (χειμ. 1994/1995) 59-63. –

Μπουκάλας, Παντελής: Ενδεχομένως. Στάσεις στην ελληνική και ξένη τέχνη του λόγου. Αθήνα 1996, 108-114. (Αναδημ.) –

Ραΐζης, Μάριος Βύρων: World Literature Today 66 (1992) 557 (αγγλ.). –

Keeley, Edmund: The Times Literary Supplement (7/8/1992) 9 (αγγλ.). –

'Αργά, πολύ αργά, μέσα στη νύχτα" (και) Λειβαδίτης, Τάσος/"Τα χειρό-

γραφα του φθινοπώρου": Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Θέματα Λογο-τεχνίας 22 (Ιαν./Απρ. 2003) 201-207.   -    

"(Ο) Αρίοστος αρνείται να γίνει άγιος": Σπαθή, Βάσω: Διαβάζω 172 (29/7/ 1987) 28-29. –

"Αρίοστος ο προσεχτικός αφηγείται στιγμές του βίου του και του ύπνου του": Προκοπάκη, Χ.: Διαβάζω 63 (23/2/1983) 53-58. –

Ραΐζης, Μάριος Βύρων: World Literature Today 57 (1983) 416-418 (αγγλ.). -

"Αρχαίο θέατρο": Κεντρωτής, Γιώργος: Θέματα Λογοτεχνίας 42 (Σεπτ./Δεκ. 2009) 155-162.   -

Αρχαιογνωσία: Τσιτσιρίδης, Σταύρος: Νέα Εστία 159 (2006) 20-33.  -

"(Η) αρχιτεκτονική των δέντρων": Banus, Maria σε: Γιάννης Ρίτσος. Μελέτες για το έργο του. Αθήνα 1976, 53-59. (Mεταφρ. αναδημ.) –

Cassian, Nina: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 153-154. (Αναδημ.) –

Popescu, Radu: Contemporanul (5/2/1960) (ρουμ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Αιολικά Γράμματα 6 [1976] 157-162.) –

"Ατρείδες"/στοιχεία ερωτικά: Θωμαδάκη, Μαρίκα: Νέα Εστία 130 (1991) χριστ. τχ., 80-89. (Αναδημ. σε: Θωμαδάκη, Μ.: Θεατρολογικοί προβληματισμοί. Αθήνα 1996, 110-133.) –

"Αυτόπτης μάρτυρας": Βόρνινγκ, Αγγελική σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 405-408. –

Μπαλάσκας, Κώστας: Λογοτεχνία και παιδεία. Αθήνα 1985, 57-69. –

Νύκτας, Στέφανος: Θαλλώ 2 (1990) 97-110. –

"(Ο) αφανισμός της Μήλος": Πετρόπουλος, Γιώργος: Ελίτροχος 4/5 (χειμ. 1994/1995) 255-257. –

Μyrsiades, Kostas: Books Abroad 49 (1975) 371-372 (αγγλ.).  -

Newton, Rick: The Charioteer 29/30 (1987/1988) 168-171 (αγγλ.). –

"Aφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο" (Επιμ.: Μακρυνικόλα, Αικατερίνη): Ραΐζης, Μά-ριος Βύρων: World Literature Today 56 (1982) 734 (αγγλ.). –

"Aφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο" (Επιμ.: Βαλέτας, Γιώργος): Myrsiades, Kostas: World Literature Today 51 (1977) 662. –

Βιβλιογραφικά: Ανώνυμο: Aντί 2, 23 (19/7/1975) 48-49.–

Ανώνυμο: The Charioteer 29/30 (1987/1988) 252-253. – 

Μακρυνικόλα, Αικατερίνη σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 721-794.  - 

Μακρυνικόλα, Αικατερίνη: Διαβάζω 205 (21/12/1988) 137-141. –

Μακρυνικόλα, Αικατερίνη: Μαντατοφόρος 12 (Μάιος 1978)1, 4-5 και 12-95. –

Μακρυνικόλα, Αικατερίνη: Νέα Εστία 130 (1991) χριστ. τχ., 240-246. –

Μακρυνικόλα, Ν.: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 302-313. –

Ρίτσος, Γιάννης/Παναγιώτου, Γιώργος: Αντί 2, 105 (12/8/1978) 44. –

Σαββίδης, Γιώργοςσε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 703-717. –

Βιογραφικά: Αλεξίου, Χρίστος: Μαντατοφόρος 12 (Μάιος 1978) 6-11. –

Κιέτσης, Μάνθος/Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τατιάνα: Διαβάζω 205 (21/12/1988) 47-51. –

"Βολιδοσκόπος": Κακλαμανάκη, Ρούλα: Νέα Εστία 130 (1991) χριστ.τχ., 65-71. –

(Και) βραβείο Νόμπελ: Δούκαρης, Δημήτρης: Τομές 4 (Απρ.1975) 50-51. –

Στάγκος, Νίκος: The Times Literary Supplement (12/11/1993) 17 (αγγλ.). –

Branigan, J. Kevin: The Times Literary Supplement  (3/12/1993) 15 (αγγλ.). –

"Γερμανία": Βελουδής, Γιώργος: Αντί 2, 23 (19/7/1975) 28-31. (Aναδημ. σε: Βελουδής, Γ.: Προσεγγίσεις στο έργο του Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα, 75-86.) –

"(Ο) γέροντας με τους χαρταετούς": Αναστασοπούλου, Μαρία: World Lite-rature Today 60 (1986) 345 (αγγλ.). –

"(Οι) γερόντισσες κ’ η θάλασσα": Δούκα, Μάρω σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 427-435. –

“(Η) γέφυρα“: Τοπούζης, Κώστας: Γιάννης Ρίτσος. Πρώτες σημειώσεις στο έργο του. Ι. (Αθήνα:) 1979, 109-140. -

"Γιάννης Ρίτσος. Μελέτες για το έργο του": Myrsiades, Kostas: World Lite-rature Today 51 (1977) 314-315 (αγγλ.). –

"Γίγνεσθαι": Δεκαβάλλες, Αντώνης σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 409-426. –

Myrsiades, Kostas: World Literature Today 53 (1979) 726-727 (αγγλ.). –

"Γκραγκάντα": Αλεξανδρόπουλος, Μήτσος σε: Γιάννης Ρίτσος. Μελέτες για το έργο του. Αθήνα 1976, 105-114. (Αναδημ.) –

Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τατιάνα: Τομές 4 (Απρ.1975) 52-56. –

Μyrsiades, Kostas: Books Abroad 49 (1975) 370-371 (αγγλ.).–

Rosenthal-Kamarinea, Isidora: Die Horen 25 (1980) 1, 136-137 (γερμ.). (Αναδημ. σε: Hellenika [2001] 204-206.) –

"Γλυκειά μου Λούλα": Δημητρούλια, Τιτίκα: Διαβάζω 383 (Μαρτ. 1998) 31-32. –

Κακλαμανάκη, Ρούλα: Θέματα Λογοτεχνίας 10 (Νοεμβρ. 1998/Φεβρ. 1999) 205-208. –

"Γράμμα στη Γαλλία": Milliex, Roger σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 556-560. –

"Γραφή τυφλού": Βόρνινγκ, Αγγελική: Αντί 2, 146 (29/2/1980) 58. –

Friar, Kimon σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 662-676. –

"Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας": Ρίτσος, Γιάννης σε: Γιάν-νης Ρίτσος. (Αθήνα 2009,) 79. (Αναδημ.)  - 

Σακελλαρίου, Χάρης: Νεοελληνικός Λόγος (1973) 303. –

Μyrsiades, Kostas: Books Abroad 48 (1974) 614-615 (αγγλ.).–

"Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας"/στοιχεία νεωτερικά: Κόκορης, Δημήτρης: Φιλολογική 56 (Ιουλ./Σεπτ. 1996) 36-38. –

"(Το) δέντρο της φυλακής και οι γυναίκες": Μyrsiades, Kostas: Books Abroad 49 (1975) 371-372 (αγγλ.). –

"Διάδρομος και σκάλα": Αλεξανδρόπουλος, Μήτσος σε: Γιάννης Ρίτσος. Μελέτες για το έργο του. Αθήνα 1976, 105-114. (Αναδημ.) –

Myrsiades, Kostas: Books Abroad 49 (1975) 370-371 (αγγλ.).–

"Διαφάνεια": Βόρνινγκ, Αγγελική: Διαβάζω 48 (Δεκ. 1981) 88-89. –

Μyrsiades, Kostas: World Literature Today 56 (1982) 156 (αγγλ.). –

Δοκιμασία”: Μιχαηλίδης, Μίκης: Κυπριακά Γράμματα 10 (1945/1946) 304. -  

"Δώδεκα ποιήματα για τον Καβάφη": Σινόπουλος, Τάκης: Εποχές 13 (Μάιος 1964) 66-68. (Αναδημ. σε: Σινόπουλος, Τ.: Χρονικό αναγνώσεων. Βιβλιοκρισίες για τη μεταπολεμική ποίηση. Αθήνα 1999, 153-159.) –

Peri, Massimo σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 258-275. –

"Εάρινη συμφωνία": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Γράμματα 4 (1938) 412– 415. (Αναδημ. σε: Καραντώνης, Α.: Η ποίησή μας μετά τον Σεφέρη. Αθήνα 1976, 278-283.) –

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 24 (1938) 1218-1220. (Aναδημ. σε: Νέα Εστία 130 [1991] χριστ. τχ.,  199-201. – Αποσπ. γαλλ. μεταφρ. σε: L’Hellénisme Contempo-rain 2 [1938/1939] 300-301.). –

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Ειδωλολάτρες και ειδωλομάχοι. Αθήνα 1983, 183-189. (Ανα-δημ. – Αναδημ. σε: Νέα Εστία 130 [1991] χριστ. τχ., 207-210.) –

"Εικονοστάσιο ανωνύμων αγίων": Ζαμπαθά-Παγουλάτου, Φαίδρα: Θέματα Λογοτεχνίας 42 (Σεπτ./Δεκ. 2009) 251-256.   -  

Μερακλής, Μιχάλης: Διαβάζω 205 (21/12/1988) 120-127. –

Σιβρίδου, Φωτεινή: Greek Letters 12 (1998/1999) 135-151 (αγγλ.). –

Τουμανίδης, Χρήστος: Θέματα Λογοτεχνίας 42 (Σεπτ./Δεκ. 2009) 25-60.   -

Mims, Amy: Γράμματα και Τέχνες 70 [1994] 40-42. –

Mims, Amy: Θέματα Λογοτεχνίας 10 (Νοεμβρ. 1998/Φεβρ. 1999) 81-88. -

“Εικονοστάσιο ανωνύμων αγίων“/μεταφράσεις: Mims, Amy: Ελίτροχος 4/5 (χειμ. 1994/1995) 211-218. –

"Εικονοστάσιο ανωνύμων αγίων" (και) Παΐζη, Αλέκα: Mims, Amy: Θέματα Λογοτεχνίας 42 (Σεπτ./Δεκ. 2009) 257-262.   - 

"Εισαγωγή στην ποίηση του Ρίτσου" (Επιμ.: Κόκορης, Δημήτρης): Παπαλεο-ντίου, Λευτέρης: Νέα Εστία 170 (2011) 765-769.  -  

"(Η) Ελένη": Γιατρομανωλάκης, Γιώργος: Ο Πολίτης 2, 47 (23/1/1998) 32-38. –

Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τατιάνα σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 547-555.  - 

Θεοδοσοπούλου, Μάρω: Αντί 2, 476 (4/10/1991) 60. –

Θεοδοσοπούλου, Μάρω: Αντί 2, 477 (18/10/1991) 60. –

Κσστρινάκη, Άγγελα: Θέματα Λογοτεχνίας 42 (Σεπτ./Δεκ. 2009) 178-188.   - 

Κεντρωτής, Γ.: Διαβάζω 205 (21/12/1988) 105-111. (Επεξεργ. αναδημ. σε: Πόρφυ-ρας 81/82 [Απρ./Σεπτ. 1997] 577-594.) –

Κωσταβάρα, Αγγελική: Ο Πολίτης 2, 86 (Μαρτ. 2001) 39-42. –

Λιγνάδης, Τάσος: Χρονικό (1972) 334. –

Longueira, Marisa: Más Cerca de Grecia 7 (Ιουν. 1991) 150-156 (ισπ.). –

Myrsiades, Kostas: Books Abroad 48 (1974) 615 (αγγλ.). –

“(Η) Ελένη“ (και) Σεφέρης, Γιώργος/"Ελένη": Κόκορης, Δημ.: Ποίηση 15 (2000) 222-224. –

(Και) ελληνική κοινωνία: Σαρδελής, Κώστας: Νέα Εστία 130 (1991)  χριστ. τχ., 

72-79. –

"(Το) εμβατήριο του ωκεανού": Παπανικολάου, Μήτσος: Νεοελληνικά Γράμμα-τα 2, 194 (17/8/ 1940) 10. (Aναδημ. σε: Παπανικολάου, Μ.: Κριτικά. Αθήνα 1980,  99-102.) 

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 28 (1940) 970-972. (Aναδημ.σε: Νέα Εστία 130 [1991]  χριστ. τχ., 201-203. – Παράσχος, Κ.: Έλληνες λυρικοί. Αθήνα 1953, 240-243.) –

Σμαράγδη, Στέλλα: Διάλογος 8 (1990) 143-148. –

"(Τα) επικαιρικά": Κακλαμανάκη, Ρούλα: Διαβάζω 1 (Ιαν./Φεβρ. 1976) 52. –

Μyrsiades, Kostas: World Literature Today 51 (1977) 659 (αγγλ.). –

"(Η) επιστροφή της Ιφιγένειας": Θωμαδάκη, Μάρω: Νέα Εστία 127 (1990)

550-551.–

Μαρωνίτης, Δημήτρης: ΚειμενοΦιλικά. Αθήνα 1997, 36-45. –

"Επιτάφιος": Αυγέρης, Μάρκος: Θεωρήματα. Αθήνα 1972, 100-107. (Επεξεργ. αναδημ. σε: Αυγέρης, Μ.: Άπαντα 2, Αθήνα 1964, 219-226.) –

Παναγιώτου, Γιώργος: Αντί 2, 70 (30/4/1977) 16-19. –

Παναγιώτου, Γιώργος: Αντί 2, 76 (23/7/1977) 53-54. –

Παπαδάκης, Αντώνης· Αντί 2, 76 (23/7/1977) 53. –

Χωρεάνθης, Κώστας: Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 1 (1986) 212-227. –

Lebesgue, Philéas: Mercure de France 275 (1937) 431 (γαλλ.). –

Newton, Rick: Journal of the Hellenic Diaspora 13 (1986) 1/2, 5-11 (αγγλ.). –

“Επιτάφιος“ (και) Εμπειρίκος, Ανδρέας/"Ενδοχώρα": Βασιλακάκος, Γιάννης: Μελέτες στη Νεοελληνική Λογοτεχνία. Αθήνα 1980, 61-75. –

"Επιτάφιος"/μελοποιήσεις: Θεοδωράκης, Μίκης σε: Γιάννης Ρίτσος. (Αθήνα 2009,) 71-73. (Αναδημ.)  -

“Επιτάφιος”/πηγές/Χορτάτσης, Γεώργιος/"Ερωφίλη": Ντόκος, Θανάσης: Διαβάζω 205 (21/12/1988) 93-98. –

"Επιτομή" (Επιμ.: Βελουδής, Γιώργος): Myrsiades, Kostas: World Literature Today 53 (1979) 726-727 (αγγλ.). –

Έργα (στο) θέατρο/βιβλιογραφικά: Μακρυνικόλα, Αικατεφρίνη σε: Γιάννης Ρίτσος. (Αθληνα 2009,) 99-103.  -

Έργο: Αλεξανδρόπουλος, Μήτσος: Αντί 2, 23 (19/7/1975) 40-41. –

Ανώνυμο: Aντί 2, 124 (28/4/1979) 45. –

Ανώνυμο: Neues Deutschland (27-28/5/1989) 11 (γερμ.). –

Αργυρίου, Αλέξανδρος: Αντί 2, 451 (16/11/1990) 44-46. –

Βαγενάς, Νάσος: Σημειώσεις από το τέλος του αιώνα. Αθήνα 1999, 111-112. (Ανα-δημ.) –

Δεκαβάλλες, Αντώνης: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 238-239. –

Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος: Φήμη απόντνων. Αθήνα 1995, 122-124. (Αναδημ. σε: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 55 [1998] 15-16.) –

Καζαντζάκης, Νίκος: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 233. –

Λαμπρόπουλος, Βασίλης: Literature as National Institution. Studies in the Politics of Modern Greek Criticism. Princeton, N. J. 1988, 157-181 (αγγλ.). –

Μπαρδάνη, Σοφία: Φιλολογική 34 (Οκτ./Δεκ. 1990) 16. –

Νιάρχος, Θανάσης/Ρίτσος, Γιάννης/Φωστιέρης, Αντώνης: Η Λέξη 8 (Οκτ.1981)

644-648. (Αναδημ. σε: Φωστιέρης, Α./Νιάρχος, Θ.: Σε δεύτερο πρόσωπο. Αθήνα 1990, 265-270.) –

Παιονίδης, Παναγιώτης: Νέα Εποχή 134/135 (Ιαν./Απρ. 1979) 992-994. (Αναδημ. σε: Παιονίδης, Π.: Τομές σε θέματα λόγου. Λευκωσία 1981, 77-80. – Νέα Σύνορα 12 [1984] 107-109.) –

Παπαγεωργίου, Δημήτρης: Más Cerca de Grecia 7 (Ιουν. 1991) 11-16 (ισπ.). –

Παπαθανασίου, Ασπασία: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 219. –

Πάστακας, Σωτήρης: Πλανόδιον 3 (1991/1992) 451–453. –

Πέγκλη, Γιολάντα: Πάροδος 7 (Απρ. 1991) 562. –

Πηλιχός, Γιώργος/Ρίτσος, Γιάννης σε: Πηλιχός, Γ.: Δέκα σύγχρονοι έλληνες. Αθήνα 1974, 91-115. (Επεξεργ. αναδημ.) –

Πυλιώτης, Αχιλλέας: Νέα Εποχή 204 (Σεπτ./Οκτ. 1990) 4-6. -  

Ρίτσος, Γιάννης/Τσιγουρής, Χρήστος: Ελίτροχος 4/5 (χειμ.1994/1995) 249-252. (Αναδημ., παρουσ. από: Παναγόπουλος, Ανδρέας.) –

Ρίτσος, Γιάννης/Sokoljuk, Viktor: Inostrannaja Literatura (1981, 2) 247-250 (ρωσ.).   - 

Ρίτσος, Γιάννης/Günter, Uwe: Neues Deutschland (25/1/1984) 13 (γερμ.). –

Σαββίδης, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 200-206. (Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Εφήμερον σπέρμα. Αθήνα 1978, 221-230. - Αποσπ. αναδημ. σε: Ο Παρατηρη-τής  17 [χειμ.1990] 121-125.) –

Σαββίδης, Γιώργος: Φύλλα φτερά. Δοκιμές και δοκιμασίες. Αθήνα 1995, 23-25.(Αναδημ.) –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελ-ληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 303-304.  -

Σοφιανός, Χρυσόστομος: Νέα Σύνορα 12 (1984) 93-98. –

Τζέρμιας, Παύλος: Νeue Ζürcher Ζeitung (23/5/1989) 23 (γερμ.). –

Τοπούζης, Κώστας: Γιάννης Ρίτσος. Πρώτες σημειώσεις στο έργο του. Ι. (Αθήνα) 1979, 11-41. -

Τσιάμης, Μήτσος: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 232-233. –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Grek Letters 8 (1993/1994) 131-140 (αγγλ.). –

Χωρεάνθη, Ελένη: Διαβάζω 252 (12/12/1990) 42-43.–

Aragon, Louis σε: Γιάννης Ρίτσος. Μελέτες για το έργο του. Αθήνα 1976, 17-22. (Μεταφρ. αναδημ. – Αναδημ. σε: Αιολικά Γράμματα 6 [1976] 106-108. – Ο Αρα-γκόν για τον Ρίτσο. Αθήνα 1977, 17-26. - Αποσπ. ρουμ. μεταφρ. σε: Secolul 20 219/220 [1979, 4/5] 44.) –

Bien, Peter: Αντίθεση και σύνθεση στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Αθήνα 1980,

13-59. (Μεταφρ. αναδημ.) –

Boulton, James Thompson: Νέα Σύνορα 12 (1984) 84-85. –

Brad, Ion: Romania literara (11/9/1986) 19 (ρουμ.) –

Cassian, Nina: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 153-154. (Αναδημ.) –

Cassian, Nina: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 155-156. –

Castillo Didier, Miguel: Bizantion – Nea Hellas 11/12 (1991/1992) 335-336 (ισπ.). –

Dracou, Lily: Die Presse <Wien> (22-23/5/1982) Spectrum IV (γερμ.). –

Fleischmann, Ivo: Literární noviny (12/9/1959) 5 (τσεχ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Αιολικά Γράμματα 6 [1976] 176-178.) –

G., I.: Neues Deutschland (29-30/4/1989) 6 (γερμ.).–

Grandmont, Dominique: CTL. Journal du Centre de la Traduction Littéraire de l’In-stitut Français d’Athènes 9 (Φεβρ. 1991) 1 (γαλλ.) –

Jentzsch, Bernd: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 148-152. (Μεταφρ. αναδημ.) –

Juin, Hubert: Magazine Littéraire, Sept. 1973, 69-71 (γαλλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Αιολικά Γράμματα 6 [1976] 120-126.) –

Kerker, Armin: Die Zeit (27/4/1984)  47 (γερμ.). –

Kroupa, Adolf: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 174. (Μεταφρ. αναδημ.) –

Lacarrière, Jacques: Le Monde (27/12/1967) VIII (γαλλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Αιολικά Γράμματα 6 [1976] 115-119.). –

Lemaire, Gérard-George: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 87-89. –

Levi, Peter: The Times Literary Supplement (10/3/1972) (αγγλ.). (Μεταφρ. σε: Αιολικά Γράμματα 6 [1976] 139-140.) –

Levi, Peter: The Times Literary Supplement (18/7/1975) (αγγλ.). (Μεταφρ. ανα-δημ. σε: Αιολικά Γράμματα 6 [1976] 129-131.) –

Levi, Peter: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 132-134. –

Maricek, V.: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 175. (Μεταφρ. αναδημ.) –

Μerchant, Paul: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 135-138. –

Pilling, John: A Reader’s Guide to Fifty Modern European Poets. London, Totowa, N. J. 1982, 360-367 και 455-456. –

Popescu, Radu: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 157-162. (Μεταφρ. αναδημ.) –

Ray, Lionel: Humanité <Paris> (29/7/1975) (γαλλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Αιολικά Γράμματα 6 [1976] 113-114.) –

Sangiglio, Crescezio: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 141-147. –

Werner, Jürgen: Neues Deutschland (2/5/1984) 7 (γερμ.). –

Wild, Andreas: Die Welt (28/4/1984)  21 (γερμ.). –

Willetts, R. F.: Νέα Σύνορα 12 (1984) 83-84. –

Zembeleanu, E.: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 163-168. (Μεταφρ. αναδημ.) –

Έργο (και) Αυγέρης, Μάρκος: Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 218. -

Έργο (και) Βρεττάκος, Νικηφόρος/έργο: Γκότοβος, Αθανάσιος: Δωδώνη 29, 2 (2000)  87-105. –

Έργο (στην) ελληνική εκπαίδευση: Μανουσάκης, Γιώργος: Θαλλώ 2 (1990)

62-96. –

Μουσόπουλος, Θανάσης: Θρακικά Χρονικά 43 (1989) 94-105. –

Έργο (και) ελληνική κοινωνία: Τζέρμιας, Παύλος: Νeue Ζürcher Ζeitung (14/11/ 1990) 37 (γερμ.). –

Έργο (και) Ελληνικό Κράτος: Gutschke, Irmtraud: Neues Deutschland, (13/11/ 1990) 6 (γερμ.). –

Έργο/εξέλιξη: Βελουδής, Γιώργος: Προσεγγίσεις στο έργο του Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα, 15-42. (Aναδημ.) –

Κουλουφάκος, Κώστας: Αντί 2, 23 (19/7/1975) 26-27. –

Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Νέα Εστία 130 (1991) χριστ. τχ., 117-121. –

Προκοπάκη, Χρύσα σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 276-372. –

Έργο (στο) εξωτερικό: Π., Υ.: Νέα Σύνορα 29 (Μαρτ. 1974) 123-124. (Αναδημ.)  - 

Πασχάλης, Νίκος: Νέα Σύνορα 17 (Μάιος/Ιουν. 1972) 191-192. -   

Έργο (στο) εξωτερικό/Γαλλία: Σαββίδης, Γιώργος: Τράπεζα πνευματική. Αθήνα 1994, 307-311 (γαλλ.). (Νεοελλ. κείμενο σε: Νέα Εστία 130 [1991] χριστ. τχ., 13-16.) –

Jouanny, Robert σε: Σχέσεις της ελληνικής με τις ξένες λογοτεχνίες. Πρακτικά Α’ Διεθνούς Συνεδρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας. 28/11-1/12/1991. Αθήνα 1995, 133-149 (γαλλ.). –

Pierrat, Gérard: Αντί 2, 23 (19/7/1975) 32-35. (Aναδημ. σε: Pierrat, G.: Γιάννης Ρίτσος. Αθήνα 1983, 13-26.) –

Trus, René σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980,  685-690. –

Έργο (στο) εξωτερικό/H. Π. Α.: Σάββας, Μ. σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 123-126. –

Έργο (στο) εξωτερικό/Ιρλανδία: Chambers, Marjorie: Θέματα Λογοτεχνίας 5 (Μαρτ./Ιουν. 1997) 189-196. –

Έργο/επιβίωση: Αρβανιτάκης, Δημήτρης: Νέα Εστία 157 (2005) 586-598.   -

Έργο (και) ζωή: Γεωργούσης, Γιώργος: Θέματα Λογοτεχνίας 42 (Σεπτ./Δεκ. 2009) 86-90.   -

Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Θέματα Λογοτεχνίας 42 (Σεπτ./Δεκ. 2009) 91-96.   -

 Καρασαββίδου, Ελένη: Θέματα Λογοτεχνίας 43 (Ιαν./Απρ. 2010) 81-89.   - 

Μαρωνίτης, Δημήτρης σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 693-699. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Μαρωνίτης, Δ.: Πίσω μπρος. Αθήνα 1986, 153-162.) –

Μαρωνίτης, Δημήτρης: Η Λέξη 8 (Οκτ. 1981) 594-598. (Αναδημ. σε: Μαρωνίτης, Δ.: Πίσω μπρος. Αθήνα 1986, 163-169.)–

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 168-170.  - 

Έργο/θέματα/μητέρα: Βελουδής, Γιώργος: Προτάσεις. Αθήνα 1981, 123-131. (Αναδημ.) –

Έργο/θέματα/μοιρολόγια: Holst-Warhaft, Gail: Journal of Modern Greek Stu-dies 9 (1991) 171-189 (αγγλ.). –

Έργο/θέματα/ρωμιοσύνη: Ορφανίδης, Νίκος: Ακτή 20 (2008/2009) 472-473. (Αναδημ.)   -

Έργο/θέματα/Χριστός: Αλεξίου, Χρίστος: Θέματα Λογοτεχνίας 42 (Σεπτ./Δεκ. 2009) 125-154.   -

Έργο/θέματα/Χρυσόθεμη: Θωμαδάκη, Μαρίκα: Διαβάζω 243 (1990) 63-64. –

Έργο/ιδεολογικά: Θασίτης, Πάνος σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 230-242. (Αναδημ. σε: Θασίτης, Π.: Τα δοκίμια. Θεσσαλονίκη 1990, 133-147.) –

Λυκιαρδόπουλος, Γεράσιμος: Σημειώσεις 55 (Νοεμβρ. 2001) 3-6. –

Μερακλής, Μιχάλης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΔ’ Συμποσίου Ποίησης, 1-3/7/1994. Ανδρέας Εμπειρίκος – Γιάννης Ρίτσος – Περιοδικά. Πάτρα 1996, 144-156. -

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Ελίτροχος 4/5 (χειμ. 1994/1995) 263-267. –

Prokot, Gerd: Neues Deutschland (27-28/5/1989) 11 (γερμ.).–

Thebud, Hans-Joachim: Neues Deutschland (27-28/5/1989) 11 (γερμ.). –

Έργο (και) κοινό : Ανώνυμο: Διαβάζω 20 (Μάιος 1979) 16. –

Κακλαμανάκη, Ρούλα σε: Γιάννης Ρίτσος. Μελέτες για το έργο του. Αθήνα 1976, 

163-202. –

Έργο (στην) κριτική: Αργυρίου, Αλέξανδρος: Διαβάζω 62 (9/2/1983) 10-11. –

Λαμπρίδης, Μανόλης: Στρογγυλές κουβέντες. Αθήνα 2000, 63-77. (Αναδημ.) –

Φωκάς, Νίκος: Πλανόδιον 16 (Ιουν. 1992) 461-468. –

Friar, Kimon [και άλλοι]: Contemporary Lierary Criticism 31 (1985) 324-332 (αγγλ.).  - 

Myrsiades, Kostas [και άλλοι]: Contemporaray Literary Criticism 13 (1980) 486-490 (αγγλ.). –

Spanos, William [και άλλοι]: Contemporary Literary Criticism 6 (1976) 460-464 (αγγλ.).–

Έργο/μεταφράσεις: Ραΐζης, Μάριος Βύρων: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 240-243.  - 

Pandiri, Thalia: Translation Review 11 (1983) 20-30 (αγγλ.). –

Έργο (και) Μπουκάλας,Παντελής: Φωκάς, Νίκος: Πλανόδιον 16 (Ιουν. 1992) 461-468. -

Έργο (και) Παλαμάς, Κωστής: Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 

258-263. –

Έργο/πηγές/αρχαίο ελληνικό δράμα: Πέτκου, Έφη: Κ 8 (Ιουλ. 2005) 64-78.  -

Έργο/πηγές/αρχαίοι μύθοι: Βελουδής, Γιώργος: Νέα Εστία 130 (1991) χριστ. τχ., 113-116. (Επαυξ. αναδημ. σε: Βελουδής, Γ.: Παράταιρα. Αθήνα, Γιάννινα 1995, 30-43 και 134.)  -

Βελουδής, Γιώργος: Προσεγγίσεις στο έργο του Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα, 43-74. (Επεξεργ, αναδημ.) –

Έργο/πηγές/ελληνική ιστορία: Βελουδής, Γιώργος: Προσεγγίσεις στο έργο του Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα, 43-74. (Επεξεργ. αναδημ.)–

Pilitsis, George: Journal of Modern Hellenism 12/13 (1995/1996) 95-113 (αγγλ.). –

Έργο/πηγές/Gorki, Maksim/"Mat’": Βελουδής, Γιώργος: Προτάσεις. Αθήνα 1981, 123-131. (Αναδημ.)  -

Έργο (και) Πρεβελάκης, Παντελής: Πλάκας, Δημήτρης: Διαβάζω 205 (21/12/ 1988) 132-135. (Αναδημ. σε: Πλάκας, Δ.: Λογοτεχνικός περίπλους. Ηράκλειον 1991, 232-236.) –

Έργο/πρόσωπα: Καλογήρου, Τζίνα: Ελίτρροχος 4/5 (χειμ. 1994/1995) 71-106. –

Έργο/στοιχεία αυτοβιογραφικά: Βελουδής, Γιώργος: Προσεγγίσεις στο έργο του Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα, 43-74. (Επεξεργ. αναδημ.) –

Έργο/στοιχεία (του) θείου: Κουκουλομμάτης, Δημήτρης: Το θείο στη Νεοελλη-νική Φιλολογία. Αθήνα 1992, 125-147. –

Έργο/στοιχεία προσωπικά (και) Καρυωτάκης, Κώστας/έργο/στοιχεία προσωπικά: Ζήρας, Αλέξης: Κ 10 (Μαρτ. 2006) 31-37.  -

Έργο/στοιχεία χυδαία: Κεφάλας, Ηλίας: Το Δέντρο 2, 58/59 (Ιαν./Φεβρ. 1991)

155-156. –

Πίσσας, Μιχαήλ: Πνευματική Κύπρος 17 (1976/1977) 252-254. –

Έργο/ύφος: Βαλαωρίτης, Νάνος: Journal of the Hellenic Diaspora 18 (1992) 2, 5-12 (αγγλ.). –

Έργο/χρόνος: Παναγόπουλος, Ανδρέας σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΖ’ Συμποσίου Ποίησης, 4-6/7/1997. Η αρχαία ελληνική ποίηση και ο χρόνος. Πάτρα 1999, 48-52. –

Εργοβιογραφικά: Αλεξίου, Έλλη: Έλληνες λογοτέχνες. Αθήνα 1982, 159-166. –

Αλεξίου, Χρίστος/Bien, Peter σε: Columbia Dictionary of Modern European Litera-ture. 2nd ed. Jean-Albert Bédé and William B. Edgerton general eds. New York 1980, 669-670 (αγγλ.).  - 

Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 27-36.  - 

Ανώνυμο: Ευθύνη 2, 19 (1990) 623-625.–

Ανώνυμο: (The) Charioteer 29/30 (1987/1988) 251-252 (αγγλ.). –

Ανώνυμο: Contemporary Authors 77/80 (1979) 454-455 (αγγλ.). –

Ανώνυμο: Neue Zürcher Zeitung (14/11/1990) 9 (γερμ.). –

Αργυρίου, Αλέξανδρος: Διαβάζω 213 (12/4/1989) 136.–

Βαλέτας, Γιώργος: Αιλικά Γράμματα 6 (1976) 295-300. –

Βούλγαρη, Σοφία/Αναστασιάδης, Αθανάσιος σε: Metzler Lexikon Weltliteratur. Hrsg. von Axel Ruckaberle. Bd 3. Stuttgart/Weimar (2006,) 148-149 (γερμ.). (Αναδημ. σε: Literatur Lexikon Bd 4. Stuttgart/Weimar 2008, 67-68.)  - 

Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Inostrannaja Literatura (1979, 5) 192-197 (ρωσ.). –

Κακαλίδης, Δημήτρης: Η σοφία του ποιήματος. Αθήνα 1994, 498-499. –

Κεφάλας, Ηλίας: Ευθύνη 2, 19 (1990) 623. -

Κλάρας, Μπάμπης: Γνωριμία παλαιών και συγχρόνων ποιητών. Αθήνα 1980, 267-294. -

Κοτσέτσου, Λούλα: Αιολικά Γράμματα 19 (1989) 106, 43-45. –

Κούρτοβικ, Δημοσθένης: Έλληνες μεταπολεμικοί συγγραφείς. Αθήνα 1995, 196-199. (Γερμ. μεταφρ. σε: Κούρτοβικ, Δ.: Griechische Schriftsteller der Gegenwart. Köln 2000, 231-237.) –

Κώττη, Αγγελική: Ελίτροχος 7 (φθιν.1995) 268. –

Κώττη, Αγγελική: Νέα Εστία 130 (1991)  χριστ. τχ., 4-9. –

Μακρής, Νίκος: Ευθύνη 2, 19 (1990) 623. -

Μαρρές, Γιάννης: Εμβόλιμον 8 (φθιν. 1990) 61-71. –

Μαστροδημήτρης, Παναγιώτης: Νεοελληνικά 3, Αθήνα 1988, 147-171. (Αναθεωρ. αναδημ. – Αποσπ. αναδημ. σε: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 45 [1988] 47-53.) –

Μικρούτσικος, Θάνος: Θέματα Λογοτεχνίας 10 (Νοεμβρ. 1998/Φεβρ.1999) 209– 212.  -

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 128 (1990) 1648-1649. (Αναδημ. σε: Μόσχος, Ευ.: Αποδημίες και σκιαγραφίες. Μικρά μελετήματα της εξόδου για δικούς μας λογοτέ-χνες, επιστήμονες και καλλιτέχνες. Αθήνα 2001, 142-147.)  –

Νεγρεπόντης, Γιάννης: Ευθύνη 2, 19 (1990) 623-624. -

Παππάς, Γιάννης: Ελίτροχος 4/5 (χειμ. 1994/1995) 15-31. –

Παππάς, Γιάννης: Ελίτροχος 7 (φθιν. 1995) 269. –

Πετρόπουλος, Θοδωρής: Διαβάζω 205 (21/12/1988) 34-46. –

Πλησής, Κυριάκος: Ευθύνη 2, 19 (1990) 624. -  

Πρωτονοταρίου, Στέλα: Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 5 (1990) 313–318. –

Τσιρόπουλος, Κώστας: Ευθύνη 2, 19 (1990) 625. -

Φωτιάδης, Δημήτρης: Νέα Εποχή 137/138 (Ιουλ./Οκτ. 1979) 29-31. –

Χρυσοστομίδης, Κυριάκος: Vinduet 24 (1970) 258-259 (νορβ.). –

Χωρεάνθης, Κώστας: Ευθύνη 2, 19 (1990) 624-625. -

Aragon, Louis: (Ο) Αραγκόν για τον Ρίτσο. Αθήνα 1977, 59-66 (Μεταφρ.) –

Aragon, Louis.: Eπιθεώρηση Tέχνης 5 (1957) 209–212. (Μεταφρ. αναδημ. – Αναδημ. σε: Γιάννης Ρίτσος. Μελέτες για το έργο του. Αθήνα 1976, 9-15. –  

Ο Αραγκόν για τον Ρίτσο. Αθήνα 1977, 9-16.) –

Böttiger, Helmut: Stuttgarter Zeitung (13/11/1990) 25 (γερμ.). –

Friar, Kimon σε: Modern Greek Poetry. New York 1973, 735-739 (αγγλ.). –

hai: Die Presse <Wien> (13/11/1990) 12 (γερμ.). –

Hartung, Harald: Frankfurter Allgemeine Zeitung (29/4/1989) 27 (γερμ.) –

Hieber, Jochen: Frankfurter Allgemeine Zeitung (13/11/1990) 35 (γερμ.). –

Ince, Ozdemir/Ρίτσος, Γιάννης: Διαβάζω 205 (21/12/1988) 112-119. –

Irmscher, Johannes σε: Lexikon fremdsprachiger Schriftsteller. Hrsg.: Steiner, Gerhard u.a. Bd 3. Leipzig 1980, 160 (γερμ.).   -

Keeley, Edmund: The Charioteer 21 (1979) 16-17 (αγγλ.). –

Kerker, Armin: Frankfurter Rundschau (13/11/1990) 12 (γερμ.). –

Kerker, Armin: Die Horen 34 (1989) 1, 141-143 (γερμ.). –

Malina, Anneliese σε: BI Schriftsteller Lexikon. Von e. Autorenkollektiv u. d. Lei-tung von Hannelore Gärtner. Leipzig (1988,) 506-507 (γερμ.).   -  

Maricki-Gadanski, Ksenija: Književnost 34 (1982) 1175-1183 (σερβοκρ.). –  

Pierrat, Gérard: Γιάννης Ρίτσος. Αθήνα 1983, 27-84. (Αναθεωρ. μεταφρ. αναδημ.)   –

Rosenthal-Kamarinea, Isidora σε: Harenbergs Lexikon der Weltliteratur. Bd 4. (Dortmund 1989,) 2456-2457 (γερμ.).   -

Rosenthal-Kamarinea, Isidora: Hellenika (1989) 12-18 (γερμ.). –

Stavrianopulu-Boyatzi,, Penelope: Más Cerca de Grecia 7 (Ιουν. 1991) 17-25 (ισπ.). –

Theobaldy, Jürgen: Frankfurter Rundschau (29/4/1989) ZB 2 (γερμ.). –

Veakis, Yannis: Secolul 20 219/220 (4/5/1979) 42-43 (ρουμ.). –

Werner, Jürgen: Folia Neohellenica 6 (1984) 144-152 (γερμ.). –

Zečev, Marin: Études Balkaniques 15 (1979) 3, 136-138 (γαλλ.). –

"Ευλαβική σύγκριση": Merchant, Paul σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 545-546. –

Ζωγράφος: Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τατιάνα: Η Λέξη 8 (1981) 649-650. –

Ζωγράφος/εκθέσεις/Παρίσι, 1974: Λιάνης, Γιώργος: Νέα Σύνορα 32/33 (Ιουν./Ιουλ. 1974) 289. - 

"Ζωή – ένα τραύμα στην ανυπαρξία": Κακλαμανάκη, Ρούλα: Νέα Σύνορα 12 (1984) 110. – 

Ημερολόγιο ενός φθισικού“: Ραμουτσάκη, Ι. σε: Πεπραγμένα του Θ’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου 3, 2. Ηράκλειο 2005, 417-433. –

"(Ο) Ηρακλής κ’ εμείς": Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Δωδώνη 15, 2 (1986) 75-81. –

Θέατρο: Μακρυνικόλα, Ν.: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 281-294. –

Πολενάκης, Λέανδρος: Διαβάζω 205 (21/12/1988) 128-131. –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Νέα Εστία 132 (1992) 1573-1575. –

Θέατρο/πηγές/αρχαίοι ελληνικοί μύθοι: Colakis, Marianthe: Classical and Modern Literature 4 (1983/1984) 117-130 (αγγλ.). –

Θέατρο/χώρος: Πεφάνης, Γιώργος: Θέματα του μεταπολεμικού και σύγχρονου ελληνικού θεάτρου.  Αθήνα 2001, 311-331. –

"Θερινό φροντιστήριο": Πρεβελάκης, Παντελής: The Amaranth 6 (1983) 23-27 (αγγλ.). (Αποσπ. μεταφρ. αναδημ.) –

"Θρήνος του Μάη": Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 14 (1984) 11-14. –

"Θυρωρείο": Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 445-451. (Αναδημ. σε: Folia Neohellenica 3 [1981] 40-46.) –

Σφουντούρης, Αργύρης σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 636-646. (Γερμ. μεταφρ. σε: Hellenika [1986] 117-127.) –

Myrsiades, Kostas: World Literature Today 52 (1978) 322 (αγγλ.). –

Ιδεολογικά: Βαλέτας, Κώστας: Αιολικά Γράμματα 30 (2000) 307-308. –

Ιβάνοβιτς, Βίκτωρ: Αντί 2, 483 (27/12/ 1991) 55-57. –

Κόκορης, Δημήτρης: Αντί 2, 485 (24/1/1992) 57. –

Μ., Σ.: Το Δέντρο 8 (Μάιος/Ιουν. 1979) 88-89. – 

Νικορέτζος, Δημήτρης: Νέα Εστία 130 (1991) χριστ. τχ., 103-109. –

Πανάτος, Αντρέας: Νέα Εποχή 195 (Μαρτ./Απρ. 1989) 47-50. –

Παπασαραντόπουλος, Πέτρος: Ο Παρατηρητής 17 (χειμ. 1990) 126-130. –

Πάσχος, Παντελής: Νέα Εστία 130 (1991) χριστ. τχ., 135-140.–

Σωτήρχος, Παναγιώτης: Nέα Eστία 130 (1991) χριστ. τχ., 99-102. –

Ιδεολογικά (και) Αλεξάνδρου, 'Αρης/ιδεολογικά: Γουργουρής, Στάθης: Γράμμα Gramma 8  (2000) 43-54 (αγγλ.). –  

"Ισμήνη": Βαρβέρης, Γιάννης: Η κρίση του θεάτρου 3, Αθήνα 1995, 141-143. (Aναδημ.) –

Γεροντικός, Aρσένης: Hπειρωτική Eστία 33 (1984) 697-698. –

Γεωργουσόπουλος, Κώστας: Κλειδιά και κώδικες θέατρου 2: Ελληνικό θέατρο. Αθήνα 1984, 267-269. (Aναδημ.) –

Θεοδοσοπούλου, Μάρω: Αντί 2, 476 (4/10/1991) 60. –

Καλογήρου,Τζίνα: Δρώμενα 15 (Μάιος 1996) 110-111.–

Aragon, Louis/Boué, Michel: Ο Αραγκόν για τον Ρίτσο. Αθήνα 1977, 39-50. (Μετα-φρ. αναδημ.) -

Aragon, Louis/Surgers, Anne: Les Nouvelles Littéraires (14-21/4/1977) 11 (γαλλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Ο Αραγκόν για τον Ρίτσο. Αθήνα 1977, 51-56.) –

Ivanescu, Cezar: Steaua 26 (1975) 10, 42 (ρουμ.). –

José Ramírez, María: Más Cerca de Grecia 7 (Ιουν. 1991) 145-149 (ισπ.). –

"Ίσως να ‘ναι κι έτσι": Σάββας, Μήνας: World Literature Today 60 (1986) 345. –

"Ίσως να ‘ναι κι έτσι“ (στην) κριτική: Φραντζή, Άντεια: Αντί 2, 293 (21/6/ 1985) 54-55. –

Χουζούρη, Έλενα: Η Λέξη 47 (Σεπτ.1985) 764. –

"Ιταλικό τρίπτυχο": Βόρνινγκ, Αγγελική: Διαβάζω 72 (29/6/1983) 48-54. –

Ραΐζης, Μάριος Βύρων: World Literature Today 57 (1983) 416-418 (αγγλ.). –

"(Οι) καημοί της γειτονιάς"/μελοποιήσεις/Μέντης, Σπήλιος: Παγουλάτος, Αντρέας: Θέματα Λογοτεχνίας 42 (Σεπτ./Δεκ. 2009) 237-250.   -

"Καπνισμένο τσουκάλι": Pilitsis, George: Journal of Modern Hellenism 7 (1990) 67-87 (αγγλ.). - 

"Καστανιά": Ince, Ozdemir σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 452- 457.  -

"Κάτω απ’ τον ίσκιο του βουνού": Βαρίκας, Βάσος: Νέα Εστία 130 (1991) χριστ. τχ., 224. (Αναδημ.) –

Λαμπρινού, Χρύσα: Επιθεώρηση Τέχνης 19 (1964) 159-172. –

Σπανδωνίδης, Πέτρος: Νέα Πορεία 9 (1963) 92. –

Rubalcaba, Ana: Más Cerca de Grecia 7 (Ιουν. 1991) 118-126 (ισπ.). –

"Κληρονομίες": Myrsiades, Kostas: Books Abroad 48 (1974) 614-615 (αγγλ.). – (Και) Κορνάρος, Θέμος: Κορνάρος, Θέμος: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 234. – (Και) κριτική: Λεοντάρης, Βύρων: Επιθεώρηση Τέχνης 19 (1964) 78-80. –

Μενδράκος, Τάκης: Επιθεώρηση Τέχνης 19 (1964) 80-81. – 

(Στην) Κύπρο: Πυλιώτης, Αχιλλέας: Νέα Εποχή 136 (Μάιος/Ιουν. 1979) 1083-

1084.  -

Πυλιώτης, Αχιλλέας: Νέα Εποχή 137/138 (Ιουλ./Οκτ. 1979) 14-16. - 

(Και) Κύπρος: Παιονίδης, Παναγιώτης: Τομές σε θέματα λόγου. Λευκωσία 1981, 

76-77.(Αναδημ.) – 

Παιονίδου, Ε.: Νέα Σύνορα 12 (1984) 87-92. –

Ρίτσος, Γιάννης: Νέα Εποχή 137/138 (Ιουλ./Οκτ. 1979) 16-17. -

"Κωδονοστάσιο": Myrsiades, Kostas: Books Abroad 49 (1975) 826 (αγγλ.). – (Και) Λειβαδίτης, Τάσος: Ρίτσος, Γιάννης: Η Λέξη 130 (Νοεμβρ./Δεκ. 1995) 708. - 

"(Η) λέξη με είχε...": Szabò, Kálmán σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 583-594. –

"Λιγοστεύουν οι ερωτήσεις": Σάββας, Μηνάς: World Literature Today 61 (1987) 665 (αγγλ.). –  

Σπαθή, Βάσω: Διαβάζω 172 (29/7/1987) 28-29. –

"Λοιπόν;": Myrsiades, Kostas: World Literature Today 53 (1979) 540 (αγγλ.). –

"(Το) μακρινό": Κeeley, Edmund: Boston University Journal 25 (1977/1978) 3, 53-61. (Αναδημ. σε: Keeley, E.: Modern Greek Poetry. Princeton, N. J. 1983, 149-179. -  Μεταφρ. αναδημ. σε: Keeley, E.: Μύθος και φωνή στη σύγχρονη ελληνική ποίηση. Αθήνα 1987, 219-255.) –

Myrsiades, Kostas: World Literature Today 52 (1978) 322 (αγγλ.). –

"Μακρονησιώτικα": Κοκόλης, Ξενοφών σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 485-516.–

"Μανταντοφόρες": Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Νέα Εστία 114 (1983) 1238. –

"Μαρτυρίες": Βελουδής, Γιώργος σε: Kindlers Literatur Lexikon. Erg. bd., Zürich 1974, συμπλ., 721-722 (γερμ.). (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Kindlers Neues Literatur Lexikon 14, München 1991, 177-178.)  –

Καραμβάλης, Δημήτρης: Ελίτροχος 4/5 (χειμ. 1994/1995) 113-117. –

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 130 (1991) χριστ. τχ., 219-220. (Αναδημ.) –

Λειβαδίτης, Τάσος: Επιθεώρηση Τέχνης 20 (1964) 218-220. –

Ρίτσος, Γιάννης: The Charioteer 29/30 (1987/1988) 111-116 (αγγλ.). (Αναθεωρ. μεταφρ. αναδημ.) –

Σινόπουλος, Τάκης: Εποχές 13 (Μάιος 1964) 66-68. (Αναδημ. σε: Σινόπουλος, Τ.: Χρονικό αναγνώσεων. Βιβλιοκρισίες για τη μεταπολεμική ποίηση. Αθήνα 1999, 153-159.)  –

"(Η) μαύρη αγία": Rosenthal-Kamarinea, Isidora: Die Horen 92 (1973) 123-126 (γερμ.). (Αναδημ. σε: Hellenika [2001] 206-209.) –  

"Mελετήματα": Myrsiades, Kostas: Books Abroad 50 (1976) 217 (αγγλ.). –

Μεταφραστής: Βαλέτας, Κώστας: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 235-237. –

Μεταφραστής/Tolstoj, Aleksej/"Η γκρινιάρα κατσίκα": Αγγελοπούλου, Βίτω: Διαβάζω 7 (Μαρτ./Απρ. 1977) 66-67. –

"Μονοβασιά": Βόρνινγκ, Αγγελική: Διαβάζω 72 (29/6/1983) 48-54. –

Ραΐζης, Μάριος Βύρων: World Literature Today 57 (1983) 416-418 (αγγλ.). –

Μονόλογοι/θέματα/ελληνική αρχαιότητα: Myrsiades, Kostas: Papers on Language and Literature 14 (1978) 450-458 (αγγλ.).–

"Μονόχορδα": Βόρνινγκ, Αγγελική: Διαβάζω 48 (Δεκ. 1981) 88-89. –

Myrsiades, Kostas: World Literature Today 56 (1982) 156 (αγγλ.). – 

(Και) "Νέα Εστία": Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 130 (1991) χριστ.τχ., 1-3. –

"(Το) νεκρό σπίτι": Βαρίκας, Βάσος: Νέα Εστία 130 (1991) χριστ.τχ., 224. (Ανα-δημ.)  -

Βασιλειάδης, Σ. Ι.: Νέα Πορεία 9 (1963) 92. –

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 76 (1964) 991-992. –

Καραντώνης, Αντρέας: Η ποίησή μας μετά τον Σεφέρη. Αθήνα 1976, 293-296.(Αναδημ.) –

Λαμπρινού, Χρύσα: Επιθεώρηση Τέχνης 19 (1964) 159-172. –

Σπανδωνίδης, Πέτρος: Νέα Πορεία 9 (1963) 92. –

Rubalcaba, Ana: Más Cerca de Grecia 7 (Ιουν. 1991) 118-126 (ισπ.). –

(Και) Νεοελληνική Ποίηση της αντίστασης: Myrsiades, Kostas: Journal of the Hellenic Diaspora 5, 3 (1978/1979) 47-56 (αγγλ.). (Επεξεργ. μεταφρ. αναδημ. σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 243-252.) –

"Ορέστης": Θεοδώρου, Βικτωρία: Επιθεώρηση Τέχνης 24 (1966) 501-502. –

Θωμαδάκη, Μαρίκα: Νέα Εστία 127 (1990) 550-551. –

Καραντώνης, Αντρέας: Η ποίησή μας μετά τον Σεφέρη. Αθήνα 1976, 296-299.(Αναδημ.) –

Λειβαδίτης, Τάσος σε: Γιάννης Ρίτσος. Μελέτες για το έργο του. Αθήνα 1976, 

233-240. (Aναδημ.) –

Παναγόπουλος, Ανδρέας σε:  Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΔ’ Συμποσίου Ποίησης, 1-3/7/1994. Ανδρέας Εμπειρίκος – Γιάννης Ρίτσος – Περιοδικά. Πάτρα 1996, 163-170. (Αναδημ. σε: Παναγόπουλος, Α.: Παλίμψηστα και άλλα. Αθήνα 2000, 93-97.) –

Πολενάκης, Λέανδρος: Διαβάζω 205 (21/12/1988) 128-131. –

Τζιόβας, Δημήτρης σε: Ancient Greek Myth in Modern Greek Poetry. Essays in memory of C. A. Trypanis. London, Portland, Or. 1996,) 67-80 (αγγλ.) –

Τσαρνά, Ηρώ: Φιλολογική 63 (Απρ./Ιουν. 1998) 34-36. –

Bien, Peter: Aντί 2, 23 (19/7/1975) 36-37. (Επαυξ. αγγλ. μεταφρ. αναδημ. σε: The Charioteer 29/30[1987/1988] 126-132.) –

Bien, Peter: Αντίθεση και σύνθεση στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Αθήνα 1980, 

149-156. –

"Ορέστης" (και) Ευριπίδης/"Ορέστης": Stavrianopulu-Boyatzu, Penelope: Erytheia 15 (1994) 283-293 (ισπ.). –

"Ορέστης"/θέματα/βούληση-ελευθερία: Πολενάκης, Λέανδρος: Θέματα Λο-γοτεχνίας 42 (Σεπτ./Δεκ. 2009) 168=171.   -

"Ορέστης"/θέματα/ελευθερία-βούληση: Πολενάκης, Λέανδρος: Θέματα Λο-γοτεχνίας 42 (Σεπτ./Δεκ. 2009) 168-171.   -

“Ορέστης“/πρόσωπα/ Κλυτημναίστρα: González Serrano, Pilar: Más Cerca de Grecia 7 (Ιουν. 1991) 164-169 (ισπ.). –

"Όταν έρχεται ο ξένος": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 64 (1958) 1252. –

Μπαρδάνη-Σημαντήρη, Σοφία: Δοκιμές στην "Τέταρτη Διάσταση" του Γ. Ρίτσου. Αθήνα 2004, 61-96 και 98.  -  

Νησιώτης, Βσσίλης: Νέα Πορεία 41/42 (Ιουλ./Αυγ. 1958) 249-252. –

Τοπούζης, Κώστας: Γιάννης Ρίτσος. Πρώτες σημειώσεις στο έργο του. Ι. (Αθήνα) 1979, 81-106. -

(Και) Ουκρανία: Cernisova, Τatiana σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 163-167. –

"Όχι μονάχα για σένα": Σάββας, Μηνάς: World Literature Today 60 (1986) 671 (αγγλ.). –

Σπαθή, Βάσω: Διαβάζω 148 (16/7/1986) 28. –

Παιδική ποίηση: Αιλιανού, Έφη: Ψηφίδες. Αθήνα 1994, 107-117.  –

Καλογήρου, Τζίνα σε: Παιδική Λογοτεχνία. Θεωρία και πράξη 1, Αθήνα 1993, 232-250. –

"(Το) παράθυρο: Κακλαμανάκη, Ρούλα: Διαβάζω 205 (21/12/1988) 90-92. –

"Παρεvθέσεις": Keeley, Edmund σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 

469-484. –

Κeeley, Edmund: Boston Univ. Journal 25 (1977/1978) 3, 53-64 (αγγλ.). (Αναδημ. σε: Keeley, E.: Modern Greek Poetry. Princeton, N. J. 1983, 149-179. – Μεταφρ. αναδημ. σε: Keeley, E.: Μύθος και φωνή στη σύγχρονη ελληνική ποίηση. Αθήνα 1987, 219-255.) –

Poirot-Delpech, Bertrand: Αιολικά  Γράμματα 6 (1976) 285. (Μεταφρ. αναδημ.) –

"Πάροδος": Βόρνινγκ, Αγγελική: Διαβάζω 48 (Δεκ. 1981) 88-89. –

Myrsiades, Kostas: World Literature Today 56 (1982) 156 (αγγλ.). –

Πεζογραφία: Δούκα, Μάρω: Ελίτροχος 4/5 (χειμ. 1994/1995) 39-47. –

Κούτουλας, Αστέρης: Hellenika (1986) 128-131 (γερμ.). –

"Περίπου": Μαραγκόπουλος, ´Αρης: Ποίηση 17 (άνοιξη/καλοκ. 2001) 265-271. –

"Περσεφόνη": Θωμαδάκη, Μαρίκα: Νέα Εστία 127 (1990) 619-620. –

Κακλαμανάκη, Ρούλα σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 458-468. –

"Πέτρες, επαναλήψεις, κιγκλίδωμα": Λιγνάδης, Τάσος: Χρονικό (1972) 332-334.  -

Πετσίνης, Λάμπρος: Steaua 24 (1973) 23,15 (ρουμ.). –

Σακελλαρίου, Χάρης: Νεοελληνικός Λόγος (1972) 252-253. –

Levi, Peter: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 132-134. –

Myrsiades, Kostas: Books Abroad 48 (1974) 614-615 (αγγλ.).–

"Πέτρινος χρόνος": Κοκόλης, Ξενοφών σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 485-516.–

Σάββας, Μηνάς: Βooks Αbroad 50 (1976) 699-700 (αγγλ.). –

Ποιήματα: Μερακλής, Μιχάλης: Νέα Εστία 130 (1991) χριστ. τχ., 169-194. –

Dandoulakis, Geoprge: Critical Survey 2 (1990) 1, 93-95. –

Pilitsis, George: Modern Greek Studies Yearbook 9 (1993) 423-429 (αγγλ.). –

"Ποιήματα": Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 328 (2/2/1994) 110. –

Σαββίδης, Γιώργος: Φύλλα φτερά. Δοκιμές και δοκιμασίες. Αθήνα 1995, 247-248. (Αναδημ.) –

Myrsiades, Kostas: World Literature Today 52 (1978) 323-324 (αγγλ.). –

"Ποιήματα 1930-1960": Μερακλής, Μιχάλης: Λογοτεχνικήκριτική 1. Θεσσαλο-νίκη 1980, 48-72. –

"Ποιήματα 1975-1976": Κόκορης, Δημήτρης: Αντί 2, 683 (26/3/1999) 62-63. –

Ποίηση: Αλεξανδρόπουλος, Μήτσος σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 65-72.–

Αλεξανδρόπουλος, Μήτσος: Inostrannaja Literatura (1975, 10) 213-219 (ρωσ.). –

Αργυρίου, Αλέξανδρος: Καινούρια Εποχή (καλοκ.1957) 106-114. –

Αργυρίου, Αλέξανδρος: Νέα Εστία 130 (1991) χριστ. τχ., 40-51. –

Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 244-257. –

Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 314-315. –

Βαρβιτσιώτης, Τάκης: Νέα Εστία 130 (1991) χριστ. τχ., 111-112. –

Βασιλικός, Βασίλης σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 73-75. –

Γεωργίου, Τάσος: Νέα Εποχή 83 (Οκτ. 1969) 8-9. –

Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τατιάνα/Κωσταβάρα, Αγγελική: Διαβάζω 205 (21/12/1988) 136. - 

Δούκα, Μάρω: Αντί 2, 479 (15/11/1991) 52-53. (Αναδημ. σε: Δούκα, Μ.: Ο πεζο-γράφος και το πιθάρι του. Αθήνα 1992, 129-134.) –

Θασίτης, Πάνοςσε: Γιάννης Ρίτσος. Μελέτες για το έργο του. Αθήνα 1976, 151-160.(Αναδημ. – Αναδημ. σε: Θασίτης, Π.: 7 δοκίμια για την ποίηση. Αθήνα 1979, 85-94. Θασίτης, Π.: Τα δοκίμια. Θεσσαλονίκη 1990, 109-117.) –

Θασίτης, Πάνος: 7 δοκίμια για την ποίηση. Αθήνα 1979, 109-126. –

Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια σε: Γιάννης Ρίτσος. Μελέτες για το έργο του. Αθήνα 1976, 29-40. (Μεταφρ. αναδημ.) –

Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια:: Επισημάνσεις. Αθήνα 1992, 78-93. (Αναδημ.)   - 

Κακλαμανάκη, Ρούλα: Ελίτροχος 4/5 (χειμ.1994/1995) 65-70. –

Κακλαμανάκη, Ρούλα: Διαβάζω 205 (21/12/1988) 90-92. –

Kακλαμανάκη, Ρούλα: Η Λέξη 142 (Νοεμβρ./Δεκ. 1997) 899-900. –

Καποδίστριας, Παναγιώτης: Τετράμηνα 50 (άνοιξη 1993) 3551-3573. –

Καπρή-Κάρκα, Κάρμεν: The Charioteer 29/30 (1987/1988) 7-18 (αγγλ.). –

Κεφάλας, Ηλίας: Διαβάζω 205 (21/12/1988) 86-89. –

Κεφάλας, Ηλίας: Ευθύνη [2, 19] (1990) 623. –

Κότσιρας, Γιωργής: Νέα Εστία 130 (1991) χριστ. τχ., 32-39. –

Κουλουφάκος, Κώστας: Επιθεώρηση Τέχνης 5 (1957) 392-399. (Αναδημ. σε: Και-νούρια Εποχή [χειμ. 1957] 168-179. – Γιάννης Ρίτσος. Μελέτες για το έργο του. Αθήνα 1976, 205-224.) –

Λειβαδάς, Στάθης: Φιλολογική 59 (Απρ./Ιουν.1997) 54-56. –

Λειβαδίτης, Τάσος σε: Γιάννης Ρίτσος. Μελέτες για το έργο του. Αθήνα 1976, 241-248. (Αναδημ.) – 

Μακρής, Νίκος: Ευθύνη 2, 19 (1990) 623. –

Μαστροδημήτρης, Παναγιώτης: Ελίτροχος 4/5 (χειμ. 1994/1995) 181-204. (Ανα-θεωρ. αναδημ. σε: Μαστροδημήτρης, Π.: Ανάλεκτα νεοελληνικής φιλολογίας. Αθή-να 1998, 229-252.) –

Μέλιος, Ηλίας: Ελίτροχος 4/5 (χειμ.1994/1995) 205-209. –

Μοσκώφ, Κωστής σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 253-257. –

Μύαρης, Γιώργος: Θέματα Λογοτεχνίας 43 (Ιαν./Απρ. 2010) 90-96.   -

Οικονόμου, Ζήσης σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 102-116. –

Ορφανίδης, Νίκος: Ακτή 20 (2008/2009) 485-487. (Αναδημ.   -   Αναδημ. σε: Θέ-ματα Λογοτεχνίας 42 [Σεπτ./Δεκ. 2009] 235-236.)   -

Παιονίδης, Παναγιώτης: Τομές σε θέματα λόγου. Λευκωσία 1981, 72-76.(Αναδημ.) 

Παλαμάς, Κωστής: Αντί 2, 23 (19/7/1975) 24. (Aναδημ.) –

Πατίλας, Δημ.: Θαλλώ 7 (1995) 151-163. –

Πετσίνης, Λάμπρος: Steaua 24 (1973) 23, 15 (ρουμ.). –

Πλησής, Κυριάκος: Ευθύνη 2, 19 (1990) 624. –

Πολίτης, Λίνος σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 121-122. –

Ρίτσος, Γιάννης σε: Γιάννης Ρίτσος. (Αθήνα 2009,) 41.  - 

Ρίτσος, Γιάννης/Προκοπάκη, Χρύσα: Ο Πολίτης 109 (Δεκ. 1990) 51-55. (Αναδημ. σε: Νέα Εστία 130 [1991] χριστ. τχ., 94-98.) –

Σαμαράκης, Αντώνης σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 127-133. –

Σιώτης, Ντίνος σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 140-141. –

Στέφος, Αναστάσιος: Νεα Ελληνική Γραμματεία. Αθήνα 2001, 36-53. (Αναδημ.) –

Στυλιανός, αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 142-162. (Αποσπασμ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 130 [1991] χριστ.τχ., 227-230.) –

Τζιώτης, Γιάννης σε: Kindlers Neues Literatur Lexikon 14, München 1991, 175-177 (γερμ.). –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Καθημερινές τομές. Αθήνα 1977, 17-28. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Νέα Εστία 130 [1991] χριστ. τχ.,  232-239.) –

Φυλακτού, Αντρέας: Ακτή 1 (1989/1990) 280-288. –

Χαλατσάς, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 45 (1988) 212-216. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 130  (1991) χριστ. τχ., 11-12. –

Χωρεάνθης, Κώστας: Ευθύνη 2, 19 (1990) 624-625. –

Aerts, Willem J.: De Gids 149 (1986) 150-158 (ολλ.). –

Bádenas de la Peña, Pedro: Erytheia 4 (Μαρτ. 1984) 3 (ισπ.). –

Banus, Maria σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 96-101. –

Banus, Maria σε: Γιάννης Ρίτσος. Μελέτες για το έργο του. Αθήνα 1976, 43-52.(Μεταφρ. αναδημ.) –

Bosquet, Alain: Le Monde (17/5/1969) III (γαλλ.). –

Castillo Didier, Miguel: Boletín de la Universidad de Chile 80/81 (nov./dic. 1967) 

71-72 (ισπ.).–

Dobzynski, Charles: Aντί 2, 23 (19/7/1975) 25. –

Grandmont, Dominique σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 83-86. –

Igna, Vasile: Steaua 41 (1990) 11/12, 53 (ρουμ.). – 

Kerker, Armin: Die Zeit (10/4/1981) Literatur, 26 (γερμ.). – 

Otte, Roderich: Die Horen 86 (Sommer 1972) 85 (γερμ.). –

Papp, Arpad σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 117-120. –

Pierrat, Gérard: Γιάννης Ρίτσος. Αθήνα 1983, 7-12. (Μεταφρ. αναδημ.) –

Sereni, Vittorio σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 134-139. –

Spanos Ikaris, Desp.: The Charioteer 21 (1979) 4-9 (αγγλ.)–

Ποίηση/αισθητική: Πλατής, Ν.: Νέα Εστία 130 (1991) χριστ. τχ., 52-59. -  

Ποίηση (και) Δημουλά, Κική/ποίηση: Κόκορης, Δημήτρης: Νέα Εστία 162 (2007) 780-782.  -

Ποίηση/εικόνες: Δαμβουνέλη, Ελένη: Νέα Εστία 138 (1995) 933-935. –

Κεφάλας, Ηλίας: Γραφή 42 (φθιν. 1999) 28-32. –

Ραΐζης, Μάριος Βύρων: Νέα Εστία 130 (1991) χριστ. τχ., 17-22. –

Ποίηση/ελληνικότητα: Huerga Morán, María: Más Cerca de Grecia 7 (Ιουν. 1991) 36-40 (ισπ.). –

Ποίηση/εξέλιξη: Ρίτσος, Γιάννης: Νέα Εποχή 137/138 (Ιουλ./Οκτ.1979) 20-24. -

Ποίηση/εξέλιξη (και) Ελύτης, Οδυσσέας/ποίηση/εξέλιξη: Καρβέλης, Τάκης: Δεύτερη ανάγνωση 3, Αθήνα 2001, 213-222. (Αναδημ.) –

Ποίηση (και) ζωή: Βελουδής, Γιώργος: Παράταιρα. Αθήνα, Γιάννινα 1995, 72-76 και 136. (Αναδημ.) –

Ποίηση/θέματα/Αθήνα: Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Θέματα Λογοτε-χνίας 3 (Ιουλ./Οκτ. 1996) 27-30. (Επαυξ. αναδημ. σε: Θέματα Λογοτεχνίας 42 [Σεπτ,/Δεκ. 2009] 81-85.) –

Ποίηση/θέματα/γυναίκα: Javier Ortolá, Francisco: Más Cerca de Grecia 7 (Ιουν. 1991) 41-55 (ισπ.). –

Ποίηση/θέματα/δίψα: Καλογήρου, Τζίνα: Θέματα Λογοτεχνίας 42 (Σεπτ./Δεκ. 2009) 199-208.   -

Ποίηση/θέματα/εθνική επανάσταση: Rotolo, Vincenzo σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 373-390. –

Ποίηση/θέματα/ελληνικά τοπεία: Navas, Almudena: Más Cerca de Grecia 7 (Ιουν. 1991) 78-99 (ισπ.). –

Ποίηση/θέματα/Ελπήνωρ: Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα: Θέματα Λογοτεχνίας 42 (Σεπτ./Δεκ. 2009) 163-167.   - 

Σαββίδης, Γιώργος: Εποπτεία 51 (Νοεμβρ. 1980) 787-800. - 

Ποίηση/θέματα/θάνατος: Μουζακάς, Ν.: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 229-231. –

Pilar Redondo, María: Más Cerca de Grecia 7 (Ιουν. 1991) 56-77 (ισπ.). –

Ποίηση/θέματα/Μονεμβασία: Βρεττάκος, Νικηφόρος σε: Αφιέρωμα στον Γιάν-νη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 76-82. –

Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Θέματα Λογοτεχνίας 3 (Ιουλ./Οκτ. 1996)

27-30. (Επαυξ. αναδημ. σε: Θέματα Λογοτεχνίας 42 [Σεπτ./Δεκ. 2009] 81-85.)  –

Ποίηση/θέματα/νόστος: Keeley, Edmund σε: Ancient Greek Myth in Modern Greek Poetry. Essays in memory of C. A. Trypanis. London, Portland, Or. (1996,)  81-96 (αγγλ.). –

Ποίηση/θέματα/παιδιά: Παπαντωνάκης, Γεώργιος: Η παιδική ηλικία του ήλιου. (Αθήνα 1997,) 111-206. -

Ποίηση (και) Θέμελης, Γιώργος/ποίηση: Καραγιάννης, Στέλιος σε: Πρόσωπο και είδωλο του Γ. Θέμελη. Αθήνα 1999, 55-65. –

Ποίηση/ιδεολογικά: Βδελιώτης, Άρης: Εμβόλιμον 28/29 (καλοκ./φθιν. 1996) 227.  -

Θασίτης, Πάνος: 7 δοκίμια για την ποίηση. Αθήνα 1979, 111-126. –

Μιτζάλης, Αλέξανδρος: Εμβόλιμον 27 (Φεβρ. 1996) 23-25. –

Φίφης, Χρήστος: Θέματα Λογοτεχνίας 16 (Νοεμβρ. 2000/Φεβρ. 2001) 105-132. –

Levi, Peter σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 90-95. –

Ποίηση (και) Καβάφης, Κωνσταντίνος/ποίηση: Eugenia Lara, María: Más Cerca de Grecia 7 (Ιουν. 1991) 100-103 (ισπ.). –

Ποίηση (και) κοινό: Κακλαμανάκη, Ρούλα σε: Γιάννης Ρίτσος. Μελέτες για το έργο του. Αθήνα 1976, 163-202. –

Κακλαμανάκη, Ρούλα: Η Λέξη 99/100 (Νοεμβρ./Δεκ. 1990) 818. –

Geist, Peter: Die Horen 58 (2013) 249, 147-149 (γερμ.).  - 

Ποίηση (και) Λειβαδίτης, Τάσος/ποίηση: Μότσιος, Γιάννης: Δωδώνη 30, 2 (2001) 7-62. –

Ποίηση/λέξεις κλειδιά: López, Rosario: Más Cerca de Grecia 7 (Ιουν. 1991) 26-31 (ισπ.). –

Ποίηση/μελοποιήσεις: Ξανθουδάκης, Χάρης: Αντί 2, 23 (19/7/1975) 47-48. –

Simonet Barrio, Alicia: Más Cerca de Grecia 7 (Ιουν. 1991) 245-252 (ισπ.). –

Ποίηση/μεταφράσεις γερμανικές: Kerker, Armin: taz (8/5/1989) 11-12 (γερμ.). -

Rondholz, Eberhard: taz (5/4/1989) 11-12 (γερμ.). –

Ποίηση/μεταφράσεις περσικές: Μαντόγλου, Αργυρώ: Θέματα Λογοτεχνίας 31 (Ιαν./Απρ. 2006) 198-199.   -

Ποίηση/μεταφράσεις ρωσικές: Kricevskagia, Evgenia: Θέματα Λογοτεχνίας 42 (Σεπτ./Δεκ. 2009) 263-267.   -

Ποίηση/μετρικά/δεκαπεντασύλλαβος: Μητσάκης, Κάρολος: Ελίτροχος 4/5 (χειμ. 1994/1995) 219-234. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Μητσάκης, Κ.: Τα δοκίμια της Οξφόρδης. Αθήνα 1995, 63-78.)–

Ποίηση/μορφή: Γαραντούδης, Ευριπίδης: Θάμτα Λογοτεχνίας 42 (Σεπτ./Δεκ. 2009) 223-234.   -  

Κεφάλας, Ηλίας: Ελίτροχος 4/5 (χειμ. 1994/1995) 167-174. –

Ποίηση (στην) παγκόσμια ποίηση: Μελισσαράτου, Γερασμία: Θέματα Λογοτε-χνίας 14 (Μαρτ./Ιουν. 2000) 107-111. – 

Ποίηση/πηγές: Ντόκος, Θανάσης: Διαβάζω 205 (21/12/1988) 93-98. –

Ποίηση/πηγές/αρχαίοι έλληνες ποιητές: Myrsiades, Kostas: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 266-280. –

Ποίηση/πηγές/αρχαίοι μύθοι: Sokoljuk, Viktor σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 391-402. – 

Sokoljuk, Viktor: Toμές 6 (1976) 14-19. –

Ποίηση/πηγές/Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια: Βελουδής, Γιώργος: Αντί 2, 71 (14/5/1977) 28-35. (Aναδημ. σε: Βελουδής, Γ.: Προσεγγίσεις στο έργο του Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα, 87-113.) –

Ποίηση/πηγές/ελληνική μυθολογία: Chambers, Marjorie: Θέματα Λογοτεχνίας 42 (Σεπτ./Δεκ. 2009) 103-124. (Μεταφρ. αναδημ.)   -

Ποίηση/πηγές/Καβάφης, Κωνσταντίνος: Βελουδής, Γιώργος σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 173-194. (Αναδημ. σε: Βελουδής, Γ.: Προσεγγίσεις στο έργο του Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα, 114-142.) –

Ποίηση/πηγές/Καρυωτάκης, Κώστας: Ντουνιά, Χριστίνα: Αντί 2, 623 (13/12/ 1996) 40-45. –

Ποίηση/πηγές/Όμηρος: Ricks, David: Δωδώνη 22, 2 (1993) 49-65. –

Ποίηση/ποίηση (και) πραγματικότητα: Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα: Νέα Εποχή 206 (Ιαν./Φεβρ. 1991) 8-20. (Αναδημ. σε: Ελίτροχος 4/5 [χειμ.1994/1995] 121-145. – Κατσίκη-Γκίβαλου, Α.: Φιλολογικές διαδρομές 2, Αθήνα 1998, 125-149.) –

Ποίηση (και) πολιτική: Spender, Stephen: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 3 (1947) 106. (Αναδημ. σε: Nέα Eστία 130 [1991] χριστ. τχ., 23-25.) –

Ποίηση/στοιχεία αισιόδοξα: Pilitsis, George: Journal of Modern Hellenism 17/18 (2000/2001) 91-105 (αγγλ.). –

Ποίηση/στοιχεία αυτοβιογραφικά: Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα: Νέα Εστία 130 (1991) χριστ. τχ., 122-126. (Αναδημ. σε: Κατσίκη-Γκίβαλου, Α.: Φιλολογικές δια-δρομές 2, Αθήνα 1998, 150-158.) –

Ποίηση/στοιχεία δραματικά: Χωρεάνθης, Κώστας: Διαβάζω 205 (21/12/1988)

67-76 και 85. –

Myrsiades, Kostas: Studies in the Humanities 14 (1987) 95-105 (αγγλ.). –

Ποίηση/στοιχεία ερωτικά (και) Καβάφης, Κωνσταντίνος/ποίηση/στοιχεία ερωτικά: Καλλιγέρη, Δήμητρα: Ποιητική 7 (άνοιξη/καλοκ. 2011) 137-148.  -

Ποίηση/στοιχεία θρησκευτικά: Παπαντωνίου, Στέλιος σε: Πίστη και Νεοελλη-νική Λογοτεχνία. Λευκωσία 1990, 72-75. –

Ποίηση/στοιχεία μεσσιανισμού: Ζήρας, Αλέξης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΔ’ Συμποσίου Ποίησης, 1-3/7/1994. Ανδρέας Εμπειρίκος – Γιάννης Ρίτσος – Περιοδικά. Πάτρα 1996, 157-162. –

Ποίηση/στοιχεία μυθολογικά: Myrsiades, Kostas: Studies in the Humanities 14 (1987) 95-105 (αγγλ.). –

Sokoljuk, Viktor: Νέα Εποχή 236 (1996) 7-12. (Αναδημ. σε: Αιολικά Γράμματα 26 [1996] 429-437.) –

Ποίηση/στοιχεία μυστικά: Μακρής, Νίκος: Νέα Εστία 130 (1991) χριστ. τχ., 26-31. (Αναδημ. σε: Μακρής, Ν.: Νεοελληνική Λογοτεχνία. Αθήνα ππ. 1999, 110-117.)

Ποίηση/στοιχεία παράλογα: Ντόκος, Θανάσης: Ελίτροχος 4/5 (χειμ.1994/1995)235-247. –

Ποίηση/στοιχεία προσωπικά: Μέντη, Δώρα: Θέματα Λογοτρχνίας 42 (Σεπτ./ Δεκ. 2009) 189-198.   -

Ποίηση/ύφος: Φωκάς, Νίκος: Επιχειρήματα για τη γλώσσα, για τη λογοτεχνία. Αθήνα 1999, 66-73. (Αναδημ.) –

Φωκάς, Νίκος: Επιχειρήματα για τη γλώσσα, για τη λογοτεχνία. Αθήνα 1999, 74-87.(Αναδημ.) –

Ποίηση/χρώματα: Aragon, Louis σε: Γιάννης Ρίτσος. Μελέτες για το έργο του. Αθήνα 1976, 23-25. (Αποσπ. μεταφρ. αναδημ. – Αναδημ. σε: Ο Αραγκόν για τον Ρίτσο. Αθήνα 1977, 27-32.) –

Jesús Frías, María: Más Cerca de Grecia 7 (Ιουν. 1991) 32-35 (ισπ.). –

Ποίηση/χωρόχρονος: Robinson, Christopher: Κάμπος 2 (1994) 73-94 (αγγλ.). –

Ποίηση (και) Aragon, Louis/ποίηση: Σκαρέντζου, Ελένη σε: Πανεπιστήμιο Πα-τρών. Πρακτικά ΙΔ’ Συμποσίου Ποίησης, 1-3/7/1994. Ανδρέας Εμπειρίκος – Γιάννης Ρίτσος - Περιοδικά. Πάτρα 1996, 171-189. –

"Ποιητές" (και) Καρυωτάκης, Κώστας/"´Ολοι μαζί": Demelis, Kostas σε: Mo-dernism in Greece ? New York, N. Y. 1990, 137-159 (αγγλ.). –

(Για τον) ποιητή (στην) κοινωνία: Rotolo, Vincenzo: Παρνασσός 2, 23 (1981)

19-40. (Αναδημ. σε: Παρνασσός 2, 25 [1983] 525-546. – Αποσπασμ. αναδημ. σε: Νέα Σύνορα 13 [1985] 122-124 και 128.) –

Ποιητής διεθνής: Δημούλης, Στέργιος: Νέα Εστία 130 (1991) χριστ.τχ., 141-145. - 

Ποιητική: Ζήρας, Αλέξης: Θέματα Λογοτεχνίας 42 (Σπτ./Δεκ. 2009) 97-102. (Επ-εξεργ. αναδημ.)   -

Κάσσος, Βαγγέλης: Διαβάζω 205 (21/12/1988) 59-66. –

Μαραγκόπουλος, ´Αρης: Ποίηση 17 (άνοιξη/καλοκ.2001) 265-271. –

Σαββίδης, Γιώργος: Ακτή 3 (1991/1992) 201-203. (Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Φύλ-λα φτερά. Δοκιμές και δοκιμασίες. Αθήνα 1995, 33-36.) –  

Σαββίδης, Γιώργος: Bulletin de Liaison 13 (1995) 65-71 (γαλλ.). –

Rotolo, Vincenzo σε: Studi bizantini e neogreci. Atti del IV Congresso Nazionale di Studi Bizantini. Congedo 1983, 589-603 (ιταλ.). –

Ποιητική (και) Aragon, Louis/ποιητική: Σκούρα, Ελένη σε: Σχέσεις της ελλη-νικής με τις ξένες λογοτεχνίες. Πρακτικά Α’ Διεθνούς Συνεδρίου Συγκριτικής Γραμ-ματολογίας. 28/11-1/12/1991. Αθήνα 1995, 509-516. –

Ποιητική (και) Eluard, Paul/ποιητική: Σκούρα, Ελένη σε: Σχέσεις της ελληνικής με τις ξένες λογοτεχνίες. Πρακτικά Α’ Διεθνούς Συνεδρίου Συγκριτικής Γραμματολο-γίας. 28/11-1/12/1991. Αθήνα 1995, 509-516. –

"Πρόγραμμα Γιάννη Ρίτσου": Πηλιχός, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 6 (1976)

287-288. (Αναδημ.) -

"Προσφορά": Αλεξίου, Χρίστος: Θέματα Λογοτεχνίας 10 (Νοεμβρ. 1998/Φεβρ. 1999) 14-20. –

Προσωπικά: Βουρνάς, Τάσος: Αντί 2, 23 (19/7/1975) 44. –

Δούκα, Μάρω: Αντί 2, 479 (15/11/1991) 52-53. –

Δούκαρης, Δημήτρης: Τομές 2, 52 (Σεπτ. 1979) 3-7.–

Θεοδωράκης, Μίκης: Ελίτροχος 4/5 (χειμ. 1994/1995) 49-57. (Αποσπ. αναδημ. σε: Γιάννης Ρίτσος. [Αθήνα 2009] 75-77.)  –

Κακλαμανάκη, Ρούλα: Το Δέντρο 2, 112 (Ιαν./Μαρτ. 2001) 35-37. –

Κάλδης, Δ.: Αντί 2, 23 (19/7/1975) 43-44. –

Κέτσης, Μάνθος: Αντί 2, 23 (19/7/1975) 43. –

Κουτούλας, Αστέρης: Stuttgarter Zeitung (24/11/1990) 50 (γερμ.). –

Νεγρεπόντης, Γιάννης: Ευθύνη 2, 19 (1990) 623-624. –

Νιάρχος, Θανάσης: Θέματα Λογοτεχνίας 42 (Σεπτ./Δεκ. 2009) 78-80.   -

Πρατικάκης, Μανόλης: Γράμματα και Τέχνες 57 (Ιαν./Μαρτ. 1989) 35-36. –

Ρίτσου, ´Ερη: Το Δέντρο 2, 109 (Μαρτ. 2000) 68-72. –

Σάββας, Μηνάς: Πόρφυρας 59 (Οκτ./Δεκ. 1991) 56-62. –

Τουμανίδης, Χρήστος: Θέματα Λογοτεχνίας 42 (Σεπτ./Δεκ. 2009) 276-283.   -

Τριανταφύλλου, Κώστας: Αντί 2, 23 (19/7/1975) 43. –

Catrpouin, Robert: Διαβάζω 205 (21/12/1988) 54-58. –

Steineckert, Gisela: Neues Deutschland (27-28/5/1989) 11 (γερμ.). –

Tonge, David: Aντί 2, 23 (19/7/1975) 45. –

"Πρωϊνό άστρο": Δημάκης, Μηνάς: Νέα Εστία 130 (1991) χριστ.τχ., 210-212.. (Aναδημ.) –

Δικταίος, Άρης: Καινούρια Εποχή, άνοιξη 1956, 262-263. –

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 61 (1957) 367-368. (Αναθεωρ., αναδημ. σε: Κα-ραντώνης, Α.: Η ποίησή μας μετά τον Σεφέρη. Αθήνα 1976, 283-286. – Αναδημ. σε: Νέα Εστία 130  [1991] χριστ. τχ., 214-215.) –

Κουλουφάκος, Κώστας: Επιθεώρηση Τέχνης 3 (1956) 193-194. –

"(Η) πύλη": Sangiglio, Crescenzo σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 595-609. –

"Πυραμίδες": Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 20 (1936) 954-955. (Αναδημ. σε: Νέα Εστία 130 [1991] χριστ. τχ., 196-197.) –

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Ειδωλολάτρες και ειδωλομάχοι. Αθήνα 1983, 172-175.(Ανα-δημ. – Αναδημ. σε: Νέα Εστία 130 [1991]  χριστ.τχ., 203-204.) –

“Πυραμίδες“ (και) Σκίπης, Σωτήρης: Σκιαθάς, Αντώνης: Ελίτροχος 4/5 (χειμ. 1994/1995) 259-262. –

"(Τα) ραβδιά των τυφλών": Cazaban, Ion: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 282. (Aναδημ.) –

Itefanescu, A.: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 282-283. (Μεταφρ. αναδημ.)  -

(Και) Ρίτσου, Λούλα: Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Θέματα Λογοτεχνίας 10 (Νοεμβρ. 1998/Φεβρ. 1999) 201-204. –

"(Το) ρόπτρο": Κακλαμανάκη, Ρούλα: Διαβάζω 13 (Ιουλ./Σεπτ. 1978) 60-61.–

Μyrsiades, Kostas: World Literature Today 53 (1979) 540 (αγγλ.). –

"Ρωμιοσύνη": Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Νέα Εστία 130 (1991) χριστ. τχ.,  60-64. –

Lacarrière, Jacquesσε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 679-682. –

Newton, Rick: Journal of Modern Hellenism 17/18 (2000/2001) 69-90 (αγγλ.). –

Stavrianopulu-Boyatzu, Penelope: Más Cerca de Grecia 7 (Ιουν. 1991) 104-117 (ισπ.). –

“Ρωμιοσύνη“/ύφος: Spanos, William: The American Poetry Review 2 (1973) 5, 18-22 (αγγλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Γιάννης Ρίτσος. Μελέτες για το έργο του. Αθήνα 1976, 77-102.) –

Spanos, William: The Charioteer 29/30 (1987/1988) 88-110 (αγγλ.). – 

(Και) Σαμαράκης, Αντώνης: Παππάς, Κ.: Ελίτροχος 1 (Ιαν./Μαρτ. 1994) 23-24.(Αποσπ. αναδημ.) -

(Και) Σιαπκίδης, Νίκος: Ρίτσος, Γιάννης: Επιθεώρηση Τέχνης 2 (1955) 68-69. –  (Και) Σικελιανός, ´Αγγελος: Τσαρλαμπά-Κακλαμάνη, Βιβέτ: Αντί 2, 749 (2/11/ 2001) 45-50. –

"(Ο) σκοινοβάτης και η Σελήνη"/θέματα/Περσεφόνη: Καλογήρου, Τζίνα σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΖ’ Συμποσίου Ποίησης, 4-6/7/1997. Η αρχαία ελ-ληνική ποίηση και ο χρόνος. Πάτρα 1999, 129-144. –

"(Η) σονάτα του σεληνόφωτος": Γεωργιάδου, Αγάθη: Φιλολογική 70 (Ιαν./ Μαρτ. 2000) 54-56. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1957) 264. –

Κακαλίδης, Δημήτρης: Η σοφία του ποιήματος. Αθήνα 1994, 363-366. –

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 63 (1958) 366-367. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Κα-ραντώνης, Α.: Η ποίησή μας μετά τον Σεφέρη. Αθήνα 1976, 286-293. – Αναδημ. σε: Νέα Εστία 130 [1991] χριστ. τχ., 215-219.) –

Λαμπρινού, Χρύσα: Επιθεώρηση Τέχνης 19 (1964) 159-172. –

Μπαρδάνη-Σημαντήρη, Σοφία: Δοκιμές στην ΄Τέταρτη Διάσταση΄του Γ. Ρίτσου. Αθήνα 2004, 15-36 και 97.  -

Μπούρας, Κωνσταντίνος: Θέματα Λογοτεχνίας 42 (Σεπτ./Δεκ. 2009) 175-177.   -

Νησιώτης, Βασίλης: Νέα Πορεία 35/36 (Ιαν./Φεβρ. 1958) 42-45. –

Παπαγεωργίου, Κώστας σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 561-582. (Αναδημ. σε: Παπαγεωργίου, Κ.: Τα άδεια γήπεδα. Αθήνα 1994, 39-78.) –

Προκοπάκη, Χρύσα: Νέα Εστία 130 (1991) χριστ. τχ., 146-156. (Αναδημ. σε: Γιάν-νης Ρίτσος. [Αθήνα 2009,] 49-65.)  -

Τοπούζης, Κώστας: Γιάννης Ρίτσος. Πρώτες σημειώσεις στο έργο του. Ι. (Αθήνα:) 1979, 45-78. -

Χωρεάνθη, Ελένη: Ελίτροχος 4/5 (χειμ. 1994/1995) 269-280. –

Aragon, Louis σε: Γιάννης Ρίτσος. (Αθήνα 2009,) 43-47. (Μεταφρ. αναδημ.)  -

"(Η) σονάτα του σεληνόφωτος"/γλώσσα: Καραντζή, Χρυσούλα σε: Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Λευκωσία, 17-19 Σεπτ. 1999. Θεσσαλονίκη 2001, 558-564. (Με αγγλ. περίληψη.) –

“(Η) σονάτα του σεληνόφωτος“ (στην) ελληνική εκπαίδευση: Κατσιαμπού-ρα, Ζωή : Φιλολογική 69 (Οκτ./ Δεκ. 1999) 33-36. –

“(Η) σονάτα του σεληνόφωτος“ (στο) θέατρο: Βαρβέρης, Γιάννης: Η κρίση του θεάτρου 3, Αθήνα 1995, 141-143. (Αναδημ.) –

Θεοδοσοπούλου, Μάρω: Αντί 2, 476 (4/10/1991) 60. –

(Και) Σοφοκλής/"Ηλέκτρα": Vitez, Antoin: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 283-284. (Αποσπασμ. μεταφρ. αναδημ.) –

"(Ο) σύντροφός μας Νίκος Ζαχαριάδης": Βάρναλης, Κώστας: Αιολικά Γράμμα-τα 6 (1976) 215. (Αναδημ.) –

Βελουδής, Γιώργος: Προτάσεις. Αθήνα 1981, 32-39. (Αναδημ.) –

Βουδούρης, Μελής: Ένα ευρύτατο γνωστό έργο του Γιάννη Ρίτσο: Ο σύντροφός μας Νίκος Ζαχαριάδης. Utrecht 1977, 3-5. –

"Σφραγισμένα μ’ ένα χαμόγελο": Κεφάλας, Ηλίας: Διαβάζω 154 (5/11/1986)

62-63. –

Σπαθή, Βάσω: Διαβάζω 172 (29/7/1987) 28-29. –

"Σφυρίγματα πλοίων": Ekdawi, Sarah: Mαντατοφόρος 37/38 (1993/1994)

107-117. –

Σχεδιαστής: Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τατιάνα: Αντί 2, 35 (27/12/1975) 26-31. –

"Ταναγραίες": Sangiglio, Cristino σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 610-615.–

"Tειρεσίας": Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 179-183. (Αναδημ. σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 439-445.)  –

Πεφάνης, Γιώργος: Νέα Εστία 139 (1996) 314-320. (Αναδημ. σε: Πεφάνης, Γ.: Θέματα του μεταπολεμικού και σύγχρονου ελληνικού θεάτρου. Αθήνα 2001,

266-277.) –

Στέφος, Αναστάσιος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΖ’  Συμποσίου Ποίησης, 4-6/7/1997. Η αρχαία ελληνική ποίηση και ο χρόνος. Πάτρα 1999, 90-103. (Παρ-αλλ. δημ. σε: Φιλολογική 62 [Ιαν./Μαρτ. 1998] 22-27.) –

"(Το) τερατώδες αριστούργημα": Μαυρίκιος, Δημήτρης σε: Γιάννης Ρίτσος. (Αθήνα 2009,) 83-85. 

Πρεβελάκης, Παντελής: Νέα Εστία (1991) χριστ. τχ., 225-226. (Αναδημ.  -  Ανα-δημ. σε: Γιάννης Ρίτσος. [Αθήνα 2009,] 87-97. ) –

Σαββίδης, Γώργος: Καστανόχωμα. Αθήνα 1989, 130-131. –

"Τέταρτη διάσταση": Αλεξίου, Χρίστος σε: Γιάννης Ρίτσος. (Αθήνα 2009,) 31-37. (Αναδημ.)  - 

Αρανίτσης, Ευγένιος: Το σύμπλεγμα του Κάιν. Αθήνα 1980, 116-168. –

Γεράνης, Στέλιος: Νέα Εστία 130 (1991) χριστ. τχ., 127-134. –

Κόκορης, Δημήτρης: Νέα Εστία 153 (2003) 140-142.   -

Μαρκόπουλος, Γιώργος: Ελίτροχος 4/5 (χειμ.1994/1995) 175-180. –

Μερακλής, Μιχάλης σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 517-544, -  

Τζιώτης, Γιάννης σε: Kindlers Neues Literatur Lexikon 14, München 1991, 178-179 (γερμ.). –

Cassian, Nina: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 155-156. (Μεταφρ. αναδημ.) –

Jeffreys, MichaelJ.: Modern Greek Studies <Australia and New Zealand> 2 (1994) 61-105 (αγγλ.). –

Myrsiades, Κostas: Βooks Αbroad 48 (1974) 615 (αγγλ.). –

"Τέταρτη διάσταση"/πρόσωπα: Καλογήρου, Τζίνα: Ομπρέλλα 41 (Ιουν./Αυγ. 1998) 44-59. –

“”Τέταρτη διάσταση"/στοιχεία μυθολογικά: Sokoljuk, Viktor: Τομές 2, 6 (Νοεμβρ. 1976) 14-19. –

“Τι παράξενα πράματα": Βόρνινγκ, Αγγελική: Αντί 2, 280 (1/2/1985) 54. –

Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 84 (28/12/1983) 67 και 69. –

Mackridge, Peter: World Literature Today 58 (1984) 307 (αγγλ.). –

Τιμητικές διακρίσεις/εκδηλώσεις: Ανώνυμο: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 265. –

Ανώνυμο: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 301.  - 

Ανώνυμο: Νέα Εποχή 123 (Μαρτ./Απρ. 1977) 436. –

Ανώνυμο: Ο Παρατηρητής 17 (χειμ.1990) 119-120. (Αναδημ.) –

Αργυρίου, Αλέξανδρος: Διαβάζω 213 (1989) 136. –

Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 7 (1977) 318-319. –

Κ., Γ.: Ελληνικά 28 (1975) 232-233. –

Μουρέλος, Γεώργιος/Ανδρεόπουλος, Στέργιος: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 199. (Αναδημ. σε: Ο Παρατηρητής 17 [χειμ. 1990]125.) –

Ρίτσος, Γιάννης: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 206. (Αναδημ. σε: Ο Παρατηρητής 17 [χειμ. 1990] 120.) –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 101 (1977) 682. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 106 (1979) 954. –

Lefranc, Christian: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 198-199.–

Živkov, Todor: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 196-197. –

"Το ξέρει, αυτά που του προσφέρουν...": Πανουσάκης, Δημήτρης: Ελίτροχος 4/5 (χειμ. 1994/ 1995) 253. –

"(Ο) τοίχος μέσα στον καθρέφτη": Μπόλλας, Θεόδωρος: Φιλολογική 57 (Οκτ./ Δεκ. 1996) 3-6. –

Κeeley, Edmund: Boston University Journal 25, 3 (1977/1978) 53-61. (Αναδημ. σε: Keeley, E.: Modern Greek Poetry. Princeton, N. J. 1983, 149-179. – Μεταφρ. ανα-δημ. σε: Keeley, E.: Μύθος και φωνή στη σύγχρονη ελληνική ποίηση. Αθήνα 1987, 219-255.) –

"(Το) τραγούδι της αδελφής μου": Γιανναράς, Νίκος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 35 (31/7/1937) 15. –

Μυλωνογιάννης, Γιώργος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 37 (recte: 38) (21/8/1937) 14.  - 

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 22 (1937) 1275-1276. (Aναδημ. σε: Νέα Εστία 130 [1991] χριστ.τχ., 197-199.) –

Χατζίνης, Γιάννης σε: Πετριτάκης, Γιάννης/Χατζίνη, Φρόσω: Ο Γιάννης Χατζίνης και τα νεοελληνικά γράμματα. Αθήνα 1984, 99-100. (Αναδημ.)–

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Ειδωλολάτρες και ειδωλομάχοι. Αθήνα 1983, 176-182. (Ανα-δημ. – Αναδημ. σε: Νέα Εστία 130 [1991]  χριστ.τχ., 204-207.) –

"Τρακτέρ": Άγρας, Τέλλος: Νεοελληνικά Γράμματα 21 (1/9/1935) 11 και 15. –

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Γράμματα 1 (1935) 439-441. (Aναδημ. σε: Καραντώ-νης, Α.: Η ποίησή μας μετά τον Σεφέρη. Αθήνα 1976, 275-278. – Νέα Εστία 130 [1991] χριστ. τχ., 212-214.) –

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 16 (1934) 955-956. (Αναδημ. σε: Νέα Εστία 130 [1991] χριστ. τχ., 195-196.) –

Lebesgue, Philéas: Mercure de France 271 (1936) 437 (γαλλ.). –

(Και) Τσάγκας, Χρίστος: Mims, Amy: Θέματα Λογοτεχνίας 42 (Σεπτ./Δεκ. 2009) 172-174.   - 

(Και) Τσίρκας, Στρατής: Κωνσταντουλάκη-Χάντζου, Ιωάννα: Νέα Εστία 130 (1991) χριστ. τχ., 161-168. -  

"Υδρία": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 64 (1958) 1252. –

"Ύμνος και θρήνος για την Κύπρο": Σακελλαρίου, Χάρης: Νεοελληνικός Λόγος 1974, 200. -

Myrsiades, Kostas: Books Abroad 49 (1975) 826 (αγγλ.). –

"Υπερώον": Δούκας, Γιάννης: Ποιητική 13 (άνοιξη/καλοκ. 2014) 288-292.  -

"Υπόκωφα": Ραΐζης, Μάριος Βύρων: World Literature Today 57 (1983) 416-418 (αγγλ.). –

Κeeley, Edmund: Boston University Journal 25 (1977/1978) 3, 53-61. (Αναδημ. σε: Keeley, E.: Modern Greek Poetry. Princeton, N. J. 1983, 149-179. – Μεταφρ. ανα-δημ. σε: Keeley, E.: Μύθος και φωνή στη σύγχρονη ελληνική ποίηση. Αθήνα 1987, 219-255.) –

"Υπόκωφα, Μονοβασιά, Ιταλικό tρίπτυχο": Βόρνινγκ, Αγγελική: Διαβάζω 72 (29/6/1983) 48-54.-

"Φαίδρα": Ζώρας, Γεράσιμος: Διαβάζω 205 (21/12/1988) 99-104. (Αναδημ. σε: Ζώρας, Γερ.: Φιλολογικά μελετήματα. Αθήνα 1993, 197-206.) –

Θωμαδάκη, Μαρίκα: Νέα Εστία 127 (1990) 551-552. –

Πολενάκης, Λέανδρος: Νέες Τομές 4, 9 (Ιουλ./Αυγ. 1987) 195-196.–

Προκοπάκη, Χρύσα σε: Γιάννης Ρίτσος. (Αθήνα 2009,) 17-25.  - 

Bravo, Manuela: Más Cerca de Grecia 7 (Ιουν. 1991) 157-163 (ισπ.). –

Myrsiades, Kostas: World Literature Today 54 (1980) 471 (αγγλ.). –

“Φαίδρα“/πηγές/Ευριπίδης: Σάββας, Μηνάς: Πόρφυρας 79 (Οκτ./Δεκ. 1996)

36-42. –

(Και) φασισμός: Σκαρέντζου, Ελένη σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΔ’ Συμποσίου Ποίησης, 1-3/7/1994. Ανδρέας Εμπειρίκος – Γιάννης Ρίτσος – Περιοδικά. Πάτρα 1996, 171-189. –

"Φιλοκτήτης": Αιλιανού, Έφη: Νέα Εστία 130 (1991) χριστ.τχ., 90-93. (Αναδημ. σε: Αιλιανού, Ε.: Ψηφίδες. Αθήνα 1994, 119-125.) –

Λειβαδίτης, Τάσος σε: Γιάννης Ρίτσος. Μελέτες για το έργο του. Αθήνα 1976, 227- 232. (Αναδημ.) –

Bien, Peter: Αντίθεση και σύνθεση στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Αθήνα 1980, 79-109. (Αγγλ. κείμενο σε: Classical and Modern Literature 9 [1988-1989] 299-313.) –

Bien, Peter: Αντίθεση και σύνθεση στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Αθήνα 1980, 113-146. –

Bien, Peter: Books Abroad 48 (1974) 15-20 (αγγλ.). (Mεταφρ. σε: Γιάννης Ρίτσος. Μελέτες για το έργο του. Αθήνα 1976, 63-74. – Αναδημ. σε: Bien, P.: Αντίθεση και σύνθεση στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Αθήνα 1980, 63-76.) –

Sempere Carreras, Teresa: Más Cerca de Grecia 7 (Ιουν.1991) 127-137 (ισπ.). –

(Και) Φράγκος, Αλέκος: Ρίτσος, Γιάννης (παρουσ.: Κλάψης, Αντώνης): Θέματα

Λογοτεχνίας 37 (Ιαν./Απρ. 2008) 30-42.   -

(Και) Χανιά: Μουτζούρης, Κώστας: Θαλλώ 2 (1990) 53-61. –

"Χάρτινα": Δούκα, Μάρω: Αντί 2, 23 (19/7/1975) 38-39. –

Καραντώνης, Αντρέας: Κριτικά Φύλλα 4 (1975) 301-304. (Αναδημ. σε: Καραντώ-νης, Α.: Η ποίησή μας μετά τον Σεφέρη. Αθήνα 1976, 299-306. – Νέα Εστία [1991] χριστ. τχ., 220-223.) –

Φιλοκύπρου, Έλλη: Θέματα Λογοτεχνίας 42 (Σεπτ./Δεκ. 2009) 209-222.   -

(Και) Χατζής, Δημήτρης: Ρίτσος, Γιάννης: Η Λέξη 144 (Μαρτ./Απρ. 1998) 118- 120. –

"Χειμερινή διαύγεια": Γιατρομανωλάκης, Γιώργος σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 195-229. –

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 64 (1958) 1252. –

Κατσικάδη, Νίκη: Ελίτροχος 4/5 (χειμ.1994/1995) 119. –

Μπαρδάνη-Σημαντήρη, Σοφία: Δοκιμές στην "Τέταρτη Διάσταση" του Γ. Ρίτσου. Αθήνα 2004, 39--58 και 97.  -

Jean, Raimond. σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 436-438. –

"Χειρονομίες": Αναγνωστάκη, Νόρα: Χρονικό (1973)  53. (Αναδημ. σε: Γιάννης Ρίτσος. Μελέτες για το έργο του. Αθήνα 1976, 145-147. – Νέα Εστία 130 [1991] χριστ. τχ., 231-232.) –

Κακλαμανάκη, Ρούλα: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 220-228. –

Levi, Peter: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 132-134. –

Myrsiades, Kostas: Books Abroad 48 (1974) 614-615. (αγγλ.)  –

"Χρονικό": Γιατρομανωλάκης, Γιώργος σε: Αράγης, Γιώργος: Προσεγγίσεις. Αθήνα 1997, 195-229. –

Χρυσόθεμις (και) Σοφοκλής/Χρυσόθεμις: Θωμαδάκη, Μαρίκα: Διαβάζω 243(11/7/1990) 63-64. –

"Χρυσόθεμις": Αλεξανδρόπουλος, Μήτσος: Νέα Εποχή 117 (Μαρτ./Απρ. 1976) 176-180. (Αναδημ. σε: Γιάννης Ρίτσος. Μελέτες για το έργο του. Αθήνα 1976, 115-142.  - Αγγλ. μεταφρ. σε: The Charioteer 29/30 [1987/1988] 133-154.) –

Ανώνυμο: Τομές 11 (Νοεμβρ. 1975) 59-60. (Μεταφρ. αναδημ. – Αναδημ. σε: Αιο-λικά Γράμματα 6 [1976] 290-291.) –

Ανώνυμο: Τομές 11 (Νοεμβρ. 1975) 60. (Αποσπ. μεταφρ. αναδημ. – Αναδημ. σε: Αιολικά Γράμματα 6 [1976] 291-292. ) –

Κεντρωτής, Γιώργος: Ελίτροχος 4/5 (χειμ.1994/1995) 147-166. –

Κρανάκη, Μιμίκα:Τομές 11 (Νοεμβρ. 1975) 58-59. (Προλ. μεταφρ. αναδημ. – Ανα-δημ., χωρίς τον προλ., σε: Αιολικά Γράμματα 6 [1976] 289-290.) –

Μπαλαμώτης, Φάνης: Τρικαλινά 9 (1989) 29-39. (Με αγγλ. περίληψη.) –

Νικόπουλος, Νάσος: Κρίσεις για το Νεοελληνικό Θέατρο. Αθήνα 1995, 98-101. (Αναδημ.) –

Simonet Barrio, Alicia: Más Cerca de Grecia 7 (Ιουν. 1991) 138-144 (ισπ.). –

Tambar, Pierre σε: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο. Αθήνα 1980, 683-684. –

“Χρυσόθεμις“ (στη) Γαλλία: Κρανάκη, Μιμίκα: Διαβάζω 412 (Νοεμβρ. 2000)

44-46. –

(Και) Aragon, Louis: Aragon, Louis: Ο Αραγκόν για τον Ρίτσο. Αθήνα 1977, 33- 38. (Aναδημ.) –

"Arioste attentif relate des instants de sa vie et de son sommeil " (Μετα-φρ.: Pierrat, Gérard): Ανώνυμο: Le Monde (27/9/1985) 16 (γαλλ.). –

“Atbörder” (Μεταφρ.: Καλλιφατίδης, Θ./Sjöstrand, Östen): Berggren, Tobias: Bonniers Litterära Magasin 41 (1972) 41-43 (σουηδ.). –

"Avant l’homme" (Μεταφρ.: Pierrat, Gérard): Laude, André: Le Monde (28/3/ 1975) 11 και 13 (γαλλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Αιολικά Γράμματα 6 [1976] 110-112.) –

(Και) Bien, Peter: Ρίτσος, Γιάννης: Θέματα Λογοτεχνίας 42 (Σεπτ./Δεκ. 2009) 21-24.   -

(Και) Birmingham/πανεπιστήμιο/επίτιμος διδάκτορας: Αλεξίου, Χρίστος: Θέ-ματα Λογοτεχνάις 42 (Σεπτ./Δεκ. 2009) 61-74.   -

"(Le) chef d’oeuvre sans queue ni tête" (Μεταφρ.: Grandmont, Dominique): Juin, Hubert: Le Monde (20/4/1979) 18 (γαλλ.). –

"(Le) choral des pêcheurs d’éponges, suivi d’Agamemnon, Le retour d’Iphigénie" (Μεταφρ.: Grandmont, Dominique): Juin, Hubert: Le Monde (9/10/ 1976) 19 και 23 (γαλλ.). –

"Chozjajka vinogradnikov": Sokoljuk, Viktor: Inostrannaja Literatura (1985, 5) 151-152 (ρωσ.). –

Zaller, Robert: Journal of the Hellenic Diaspora 24 (1998) 2, 115-120 (αγγλ.). –

"Chronicle of Exile" (Μεταφρ.: Σάββας, Mηνάς): Δεκαβάλλες, Αντώνης: Balkan Studies 19 (1978) 467-468 (αγγλ.). –

Ραΐζης, Μάριος Βύρων: Greek Poetry Translations. Athens 1981, 228-229 (αγγλ.).(Αναδημ.) –

Myrsiades, Kostas: World Literature Today 52 (1978) 324-325 (αγγλ.). –

Pandiri, Thalia: Translation Review, 11 (1983) 20-30 (αγγλ.). –

"Chrysothemis, Phèdre, Le Sondeur, Le Heurtoir" (Μεταφρ.: Pierrat, Gé-rard): Kral., Petr: Le Monde (11/4/1980) 16 (γαλλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Γράμ-ματα και Τέχνες 1 [Ιαν. 1982] 28.) –

"Corridor and Stairs" (Μεταφρ.: Germanacos, Nikos C.): Friar, Kimon: World Literature Today 51 (1977) 483-484 (αγγλ.). –

"Denna stjärna är för oss alla. Grekiska dikter av Anagnostakis, Livaditis, Ritsos" (Μεταφρ.: Axelsson, Sun/Papas, Christos): Stolpe, Jan: Bonniers Litterära Magasin 49 (1980) 111-114 (σουηδ.). –

"Diaries of Exile" (Μεταφρ.: Emmerich, Karen/Keeley, Edmund): Horton, An-drew: World Literature Today 87 (2013) July/Aug., 74 (αγγλ.).  - 

"Doorman’s Booth": Capri-Karka, Carmen: The Charioteer 29/30 (1987/1988) 

196-203 (αγγλ.). –

"Eighteen Short Songs of the Bitter Mother Land" (Μεταφρ.: Mims, Amy – Επιμ.: Σταύρου, Θεοφάνης): Δεκαβάλλες, Αντώνης: The Charioteer 22/23 (1980/ 1981) 152. (αγγλ.). –

Κύρρης, Κώστας: Κυπριακός Λόγος 7 (1975) 61. –

Friar, Kimon: Books Abroad 49 (1975) 591-592 (αγγλ.). –

"Electre" (Κείμενα: Σοφοκλής και Ρίτσος, Γιάννης, σκηνοθεσία: Vitez, Antoin): Sandier, Gilles: La Quinzaine Littéraire 129 (16-30/11/1971) 25-26 (γαλλ.). –

"Erotica" (Μεταφρ.: Grandmont, Dominique): Juin, Hubert: Le Monde (16/11/ 1984) 17 (γαλλ.). –

"Erotika" (Mεταφρ.: Νικολάου, Θωμάς): Kerker, Armin: Die Zeit (18/1/1985) 42 (γερμ.). – 

"Exile and Return. Selected Poems 1967-1974" (Μεταφρ.: Keeley, Edmund): Δεκαβάλλες, Αντώνης: Journal of Modern Greek Studies 4 (1986) 179-181 (αγγλ.). –

Beaton, Roderick: The Times Literary Supplement 89 (1990) 1358 (αγγλ.). –

Myrsiades, Kostas: Modern Greek Studies Yearbook 3 (1987) 416-418 (αγγλ.). –

Rexine, John: World Literature Today 60 (1986) 348 (αγγλ.). –

"Farewell": Chambers, Marjorie: Modern Greek Studies Yearbook 7 (1991) 417-437 (αγγλ.). –

"(La) fenêtre" (Μεταφρ.: Pierrat, Gérard): Αλεξάκης, Βασίλης: Le Monde (7/8/ 1987) 15 (γαλλ.). –

"(The) Fourth Dimension" (Μεταφρ.: Bardsley, Beverly/Green, Peter): Σάββας, Μηνάς: World Literature Today 68 (1994) 180 (αγγλ.). –

Beaton, Roderick: The Times Literary Supplement (17/6/1994) 28 (αγγλ.). –

Newton, Rick: Journal of Modern Greek Studies 13 (1995) 373-375 (αγγλ.). –

“(The) Fourth Dimension” (Μεταφρ.: Dalven, Rae): Δεκαβάλλες, Αντώνης: The Charioteer 21 (1979) 110-111 (αγγλ.). –

Ραΐζης, Μάριος Βύρων: Greek Poetry Translations. Athens 1981, 226-227 (αγγλ.). (Αναδημ.) –

Economou, George: The New York Times Book Review (10/7/1977) 14 και 37 (αγγλ.). –

Green Peter: The New York Review of Books 27 (1980) 11, 40-44 (αγγλ.). –

Hadas, Rachel: Parnassus 6 (1978) 2, 26-29 (αγγλ.). –

Hazo, Samuel: The Nation 224 (1977) 347-348 (αγγλ.). –

Sherrard, Philip: The Washington Post (8/5/1977) Book World, E 17 (αγγλ.). – 

(Και) Friar, Kimon: Ρίτσος, Γιάννης: Τομές 2, 58 (Μαρτ. 1980) 33. –

"Gedichte" (Μεταφρ.: Τσακιρίδης, Βαγγέλης): Haas, Helmuth de: Die Welt der Literatur 6 (1969) 3, 5 (γερμ.). –

Mader, Helmut: Christ und Welt (28/2/1969) 12 (γερμ.). –

Opitz, K.: Books Abroad 43 (1969) 464 (αγγλ.). –

Salzinger, Helmut: Die Zeit (15/11/68) 25 (γερμ.). –

"Gedichte" (Μεταφρ.: Eideneier, Hans/Eideneier, Niki): Kerker, Armin: Die Zeit (10/4/1981) Lit., 26 (γερμ.). –

"Gestes" (Μεταφρ.: Προκοπάκη, Χρύσα/Vitez, Antoin): Jean, Raymond: La Quin-zaine  Littéraire 209 (1-15/5/1975) 15-16 (γαλλ.). –

Laude, André: Le Monde (28/3/1975) 11 και 13 (γαλλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Αιολικά Γράμματα 6 [1976] 110-112.) –

"Gestures and Other Poems" (Μεταφρ.: Στάγκος, Νίκος): Ανώνυμο: The Times Literary Supplement 71 (1972) 273 (αγγλ.). –

Keeley, Edmund: The Times Literary Supplement (18/1/1991) 13 (αγγλ.). –

"Graganda suivi de le Clocher et de Vue aérienne" (Μεταφρ.: Προκοπάκη, Χρύσα/Vitez, Antoine): Pinhas, Luc: La Quinzaine Littéraire 350 (16-30/6/1981) 15 (γαλλ.). –

"Grécité": (Μεταφρ.: Lacarrière, Jacques): Lacarrière, Jacques: La Quinzaine Littéraire 61 (16-30/11/1968) 10 (γαλλ.). –

"Greklands folk" (Μεταφρ. και επιμ.: Καλλιφατίδης, Θεόδωρος/Ranung, Björn): Rhedin, Ingemar: Bonniers Litterära Magasin 38 (1969) 56--58 (σουηδ.). –

"Hélène suivi de Conciergerie" (Μεταφρ.: Pierrat, Gérard): Κρανάκη, Μιμίκα: La Quinzaine Littéraire 227 (16-29/2/1976) 14 (γαλλ.). –

Juin, Hubert: Le Monde (19/12/1975) 20 (γαλλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Αιολικά Γράμματα 6 [1976] 127-128.) –

Rexine, John: World Literature Today 51 (1977) 138 (αγγλ.). –

"Himno y llanto por Chipre" (Μεταφρ.: Bádenas de la Peña, Pedro): Cuenca, Luis Alberto de: Erytheia 7 (1986) 159 (ισπ.). –

"Iconostasis of Anonymous Saints" (Μεταφρ.: Mims, Amy): Robinson, Christo-pher: The Times Literary Supplement (25/10/1996) 26 (αγγλ.). –

"Ikonenwand anonymer Heiliger 1": Hartmann, H.-J.: Neues Deutschland 

(26-27/9/1987) 14 (γερμ.). –

Sarantis-Aridas, Georgios: Weimarer Beiträge 34 (1988) 1, 269-282 (γερμ.). –

"Izbrannoe" (Επιμ.: Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια): Barto, Agnija: Ino-strannaja Literatura (1974, 10) 259-260 (ρωσ.). –

"Kleine Suite in rotem Dur. Liebesgedichte" (Μεταφρ.: Νικολάου, Θωμάς): Schönewerk, Klaus-Dieter: Neues Deutschland (3/8/1982) 4 (γερμ.). –

"(The) Lady of the Vineyards" (Μεταφρ.: Αθανασάκης, Απόστολος): Δεκαβάλ-λες, Αντώνης: The Charioteer 24/25 (1982/1983) 149 (αγγλ.). –

Ραΐζης, Μάριος Βύρων: World Literature Today 56 (1982) 554 (αγγλ.). (Αναθεωρ. παραλλ. δημ. σε: Yearbook of Comparative and General Literature 31 [1982] 

151-155. – Αναθεωρ. αναδημ. σε: Balkan Studies 27 [1986] 205-206.) –

Rexine, John: Modern Greek Studies Yearbook 1 (1985) 198-206 (αγγλ.). –

"Late Into the Night" (Μεταφρ.: McKinsey, Martin): Σάββας, Μηνάς: Journal of Modern Greek Studies 15 (1997) 382-383 (αγγλ.). –

Ricks, David: Modern Poetry in Translation, n. s. 13 (1998)  62-70 (αγγλ.). –

"Milos geschleift": Kerker, Armin: Die Zeit (10/4/1981) Lit., 26 (γερμ.). –

Malina, Anneliese: Neues Deutschland (22-23/12/1979) 14 (γερμ.). –

Mosler, Peter: Frankfurter Allgemeine Zeitung (4/12/1979) L 5 (γερμ.). –

"Μonovasia and The Women of Monemvasia" (Mεταφρ.: Friar, Kimon/Myr-siades, Kostas): Αθανασάκης, Αποστόλης.: Modern Greek Studies Yearbook 4 (1988) 393-394 (αγγλ.). –

Δεκαβάλλες, Αντώνης: Journal of Modern Greek Studies 7 (1989) 183-185 (αγγλ.). –

Ραΐζης, Μάριος Βύρων: World Literature Today 62 (1988) 706 (αγγλ.). –

"(Le) mur dans le mirroir suivi d’Ismène" (Μεταφρ.: Grandmont, Domi-nique): Αλεξάκης, Βασίλης: Le Monde (19/7/1973) 15 (γαλλ.). –

Dhôtel, André: La Nouvelle Revue Française 247 (Juillet 1973) 91-92 (γαλλ.). –  (Και) Neruda, Pablo: Στρατηγοπούλου, Δανάη: Αιολικά Γράμματα 6 (1976) 109. –

"(The) New Oresteia" (Μεταφρ.: Pilitsis, George/Pastras, Philip.): Δεκαβάλλες, Αντώνης: Journal of Modern Greek Studies 11 (1993) 171-173 (αγγλ.). – 

"Papiers" (Μεταφρ.: Grandmont, Dominique): Laude, André: Le Monde (28/3/ 1975) 11 και 13 (γαλλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Αιολικά Γράμματα 6 [1976] 110-112.) –

"Philoctète, Perséphone, Ajax, suivi de Ecriture d’aveugle" (Μεταφρ.: Pierrat, Gérard): Noiret, Gérard: La Quinzaine Littéraire 378 (16-30/9/1982) 15 (γαλλ.). –

"Pierres, répétitions, barreaux" (Μεταφρ.: Προκοπάκη, Χρύσα/Vitez, An-toine/Pierrat, Gérard): Lacarrière, Jacques: La Quinzaine Littéraire 132 (1-15-1-1972) 12-13 (γαλλ.). –

"Poeme" (Μεταφρ.: Popescu, Stefan/Veakis, Yannis): Grigurcu, Gheorghe: Steaua 9 (1958) 7, 95-96 (ρουμ.). –

"Quelle chose étrange" (Μεταφρ.: Métendi, Michèle): Αλεξάκης, Βασίλης: Le Monde (2/5/1987) 20 (γαλλ.). –

 "Repetitions, Testimonies, Parentheses" (Μεταφρ.: Keeley, Edmund): Σάβ-βας, Μηνάς: World Literature Today 66 (1992) 179 (αγγλ.). –

Hadas, Rachel: Journal of Modern Greek Studies 10 (1992) 165-167 (αγγλ.). –

"Ritsos in Parentheses" (Μεταφρ.: Keeley, Edmund): Δεκαβάλλες, Αντώνης: The Charioteer 24/25 (1982/1983) 148 (αγγλ.). –

Economou, George: The American Poetry Review 10 (1981) 4, 30-31 (αγγλ.). - 

Green, Peter: The New York Review of Books 27 (1980) 11, 40-44. –

Hadas, Rachel: Parnassus 9 (1981) 1, 342-355 (αγγλ.). – 

Keeley, Edmund: The Charioteer 21 (1979) 10 (αγγλ.). –

Pandiri, Thalia: Translation Review 11 (1983) 20-30 (αγγλ.). –

Rexine, John: World Literature Today 54 (1980) 151-152 (αγγλ.). –

Young, V.: The Hudson Review 32 (1979) 624-625. –

"Scripture of the Blind" (Μεταφρ. και επιμ.: Friar, Kimon/Myrsiades, Kostas): Δεκαβάλλες, Αντώνης: The Charioteer 22/23 (1980/1981) 155 (αγγλ.). –

Ραΐζης, Μάριος Βύρων: Balkan  Studies 22 (1981) 176-180 (αγγλ.).  (Αναδημ. σε: Raizis, M. B.: Greek Poetry Translations. Athens 1981, 230-237.)–

Green, Peter: The New York Review of Books 27 (1980) 11, 40-44 (αγγλ.). –

Hadas, Rachel: Parnassus 9 (1981) 1, 342-355 (αγγλ.). –

Myrsiades, Kostas: The Literary Review 21 (1977/1978) 460-464 (αγγλ.). –

Pandiri, Thalia: Translation Review 11 (1983) 20-30 (αγγλ.). –

Rexine, John: World Literature Today 54 (1980) 151-152 (αγγλ.). –

Young, V.: The Hudson Review 32 (1979) 625-626 (αγγλ.). –

"Selected Poems" (Μεταφρ.: Στάγκος, Νίκος): Ραΐζης, Μάριος Βύρων: World Literature Today 55 (1981) 713 (αγγλ.). –

Levi, Peter: The Times Literary Supplement 74 (1975) 809 (αγγλ.). –

"Selected Poems, 1938-1988" (Μεταφρ. και επιμ.: Friar, Kimon/Myrsiades, Kostas): Σάμψων, Θεόδωρος: World Literature Today 64 (1990) 507-508 (αγγλ.). –

Beaton, Roderick: The Times Literary Supplement 89 (1990) 1358 (αγγλ.). –

Gauntlett, Stathis: Journal of Modern Greek Studies 10 (1992) 283-286 (αγγλ.). –

Rexine, John: Modern Greek Studies Yearbook 6 (1990) 556-558 (αγγλ.). –

"(La) sonate au claire du lune" (Μεταφρ.: Pierrat, Gérard): Bien, Peter: World Literature Today 51 (1977) 138-139 (αγγλ.). –

Juin, Hubert: Le Monde (9/10/1976) 19 και 23 (γαλλ.). –

"Steine, Wiederholungen, Gitter" (Μεταφρ.: Kerker, Armin): Pickerodt, Ger-hart: Deutsche Volkszeitung (9/10/1980) 15 (γερμ.). –

Rondholz, Eberhard: taz (5/4/89) 11-12 (γερμ.). –  

"Subterranean Horses" (Μεταφρ.: Σάββας, Μηνάς): Bien, Peter: World Litera-ture Today 55 (1981) 511 (αγγλ.). –

"Tagebuch des Exils" (Μεταφρ.: Neugr. Abt. des Inst. für klass. Phil. der Univ. Frankfurt unter Leitung von Niki Eideneier.): Kerker, Armin: Die Zeit (10/4/1981) Lit., 26 (γερμ.). –

"Three x 111 Tristichs" (Μεταφρ.: Newton, Rick): Rexine, John: Modern Greek Studies Yearbook 7 (1991) 539-543 (αγγλ.). –

"Unter den Augen der Wächter" (Μεταφρ. και επιμ.: Kerker, Armin): Herms, Uwe: Die Horen 34 (1989) 1, 144-145 (γερμ.). –

Kerker, Armin: taz (8/5/1989) 11-12 (γερμ.) –

Rondholz, Eberhard: taz (7/9/1989) 11-12 (γερμ.). –

"(Les) vieilles femmes et la mer" (Μεταφρ.: Roy, Bruno): Juin, Hubert: Le Monde (9/10/1976) 19 και 23 (γαλλ.). –

"Was für seltsame Dinge" (Mεταφρ.: Νικολάου, Θωμάς): Gutschke, Irmtraud: Neues Deutschland (2/1/1986) 4. (γερμ.). –

"Zametki na poliach vremeni": Corten, Irina: Modern Greek Studies Yearbook 2 (1986) 370-371 (αγγλ.). –

"Zeugenaussagen" (Μεταφρ.: Σφουντούρης, Αργύρης): Rosenthal-Kamarinea, Isidora: Hellenika (1969, 1/2) 94(γερμ.).   –                                                          

 

Ρίτσου, Αλέκα  (1944-)

"Μη σκοτώνετε τις πεταλούδες": Χωρεάνθη, Ελένη: Διαβάζω 295 (30/9/1992) 59-61. –

"(Οι) υπερβατικοί": Χωρεάνθη, Ελένη: Διαβάζω 295 (30/9/1992) 59-61.  -

 

 

Ρίτσου-Γλέζου, Λούλα

"(Τα) παιδικά χρόνια του αδελφού μου Γιάννη Ρίτσου" (Επιμ.: Δημητρίου, Μιχάλης): Ραΐζης, Μάριος Βύρων: World Literature Today 56 (1982) 553 (αγγλ.). –

 

 

Ριτσώνης, Κώστας

"(Ο) ανάπηρος λαχειοπώλης": Λαγκουβάρδος, Μ.: Διαγώνιος 4, 4 (1982)

288-289. –

Χρονάς, Γιώργος: Οδός Πανός 7 (Οκτ./Δεκ. 1982) 67. –  

Λαϊκά τραγούδια: Χριστιανόπολυλος, Ντίνος: Ιανός 7 (Μάιος 1984) 461-464. -  

"(Οι) τσίλιες": Κοντολέων, Μάνος: Το Τραμ 3, 17/18 (Δεκ. 1991) 126-128.  -

 

 

Ρογκάν-Ηλιοπούλου, Ντόρα

"(Η) έχιδνα": Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 127 (1990) 822-824. –

"(Το) κόκκινο σημειωματάριο": Κουβαράς, Γιάννης: Νέες Τομές 4, 11 (Νοεμβρ./Δεκ. 1987) 378-379. (Aναδημ. σε: Κουβαράς, Γ.: Επί πτερύγων βιβλίων 2, Αθήνα 1995,  30-31.)  -

“Σε τροχιές παράλληλες: Τάκης Αργυράκης“: Φίλη, Χριστίνα: Νέες Τομές 4, 4(Ιαν./Μαρτ. 1986) 58. -

 

 

Ροδάκης, Περικλής  (1923-;)

"Αδελφέ μου": Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 9 (1979) 117-118. –

"Ανταύγειες": Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 9 (1979) 117-118. –

"Κλεομένης Ι’ της Σπάρτης": Βαλέτας, Κώστας: Αιολικά Γράμματα 4 (1974) 231. –

"(Η) κρίση των καλλιτεχνικών αξιών στο σύγχρονο κόσμο": Μιχαήλ-Δέδε, Μαρία: Ηπειρωτική Εστία 35 (1986) 453-454. –

"(Ο) ρόλος της τέχνης στη ζωή του ανθρώπου": Μιχαήλ-Δέδε, Μαρία: Ηπει-ρωτική Εστία 35 (1986) 453-454. –

Μιχαήλ-Δέδε, Μαρία: Ηπειρωτική Εστία 36 (1987) 616-617. – 

"(Οι) τελευταίοι": Βαλέτας, Κώστας: Αιολικά Γράμματα 7 (1977) 170-171. -

 

 

Ροδαράκης, Κώστας  (1938-)

"Αποσπάσματα μιας ατέλειωτης γραφής": Δανιήλ, Ανθούλα: Γράμματα και Τέχνες 52 (Σεπτ./Οκτ. 1987) 44-45. –

"Εγώ και εγώ": Κάμπος, Νικ.: Ομπρέλλα 8/9(Ιαν./Απρ. 1983) 61. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 36.  - 

"(Το) τραίνο του μεσονυχτίου": Δανιήλ, Ανθούλα: Γράμματα και Τέχνες 58 (Απρ./Αυγ. 1989) 62. -

"Ύδρα": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 97 (1975) 624-625. -

 

 

Ροδάς, Μιχάλης  (1884-1948)

Βιογραφικά: Ροδάς, Μιχάλης: Νέα Εστία 43 (1948) 154-158 και 233-237. –

(Και) Βουσβούνης, Αντώνιος/"´Αγιος Αντώνιος": Βουσβούνης, Αντώνιος: Νέα Γράμματα 7 (1944) 324-326. –

"Έθνος και ηθοποιοί": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Γράμματα 2 (1936) 172-173. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 19 (1936) 71. (Αναδημ. σε: Χάρης, Π.: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 1, Αθήνα 1981, 179.) –

Έργο: Αναστασιάδης, Γ. Ι.: Μικρασιατικά Χρονικά 4 (1948) 427-428. –

Ηλιάδης, Βασίλειος: Νέα Εστία 43 (1948) 307-308. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 36-37.  - 

"(Η) ζωή και το έργο του Κώστα Κρυστάλλη": Άγρας,Τέλλος: Νέα Εστία 11 (1932) 163. –

"Θεατρικά χρονικά": Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 10 (1931) 947-948. (Αναδημ. σε: Χάρης, Π.: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 1, Αθήνα 1981,

80-81.) –

"Κ. Κρυστάλλης, Λ. Μαβίλης, Π. Ροδοκανάκης": Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 29 (1941) 118. (Αναδημ. σε: Χάρης, Π.: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λό-γου 1, Αθήνα 1981, 305-306.) –

(Και) Καραντώνης, Αντρέας: Ρóδας, Μιχάλης: Νέα Εστία 42 (1947) 946.  -

Κριτικός: Θρύλος, Άλκης: Μορφές και θέματα του θεάτρου 1, Αθήνα 1961, 210- 215. –

Νάκου, Λιλίκα: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 126 (29/4/1939) 8. –

Χαλκούση, Ελένη: Νέα Εστία 40 (1946) 754-755. – 

(Και) Κρυστάλλης, Κώστας/έργο: Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 34 (1943)

1067-1068.–

"Μορφές του θεάτρου": Ροδάς, Μιχάλης: Νέα Εστία 39 (1946) 47-48.–

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 35 (1944) 463-464. (Αναδημ. σε: Χάρης, Π.: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 1, Αθήνα 1981, 327-328.) –

(Και) Μπαστιάς,Κωστής: Ροδάς, Μιχάλης: Ελληνικά Γράμματα 5 (1929) 329. – (Και) "Νέα Εστία": Ροδάς, Μιχάλης: Νέα Εστία 35 (1944) 600-601.–

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 35 (1944) 516-519. – 

(Και) Νεοελληνική Λογοτεχνία (στον) ελληνικό τύπο: Ανώνυμο: Νέα Γράμ-ματα 1 (1935) 507-511. –

"(Η) οργή του δάσους": Ανώνυμο: Ο Νουμάς 22 (1929/1930) 80. –

Β.: Ελληνικά Γράμματα 1 (1927) 376-377. –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 2 (1927) 821-822. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελλη-νικό  θέατρο 1, Αθήνα 1977, 110-114.) –  

(Και) Πετσάλης-Διομήδης, Θανάσης/"Της Πάργας": Αθανασιάδης-Νόβας, Θε-μιστοκλκής: Ανάλεκτα. Αθήνα 1965, 332-334. –

Προσωπικά: Ροδάς, Μιχάλης/Δετζώρτζης, Νάσος: Νέα Εστία 19 (1936) 506. (Aνα-δημ. σε: Δετζώρτζης, Ν.: Συνεντεύξεις και έρευνες. Αθήνα 1994, 233-234.) –

Φτέρης, Γεώργιος: Πρόσωπα και σχήματα. Αθήνα 1954, 109-115. (Αναδημ.) –

"Πως βλέπω την Ελλάδα": Π., Κ.: Ελληνικά Γράμματα 1 (1927) 121-122. – (Και) Σκίπης, Σωτήρης: Ροδάς, Μιχάλης/Μαρκάκης, Πέτρος: Νέα Εστία 44 (1948) 1370-1371.– 

(Και) Χάρης, Πέτρος: Ροδάς, Μιχάλης: Νέα Εστία 33 (1943) 112. –

Ροδάς, Μιχάλης: Νέα Εστία 35 (1944) 600-601. –                                                                

 

Ροδή, Βέρα  (1942-)

"Δοσμένα μόρια": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 76 (1964) 1348-1349. –

"Λιτανεία σε γη ελάσσονα“: Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 99 (1976)

131-132.-

 

 

Ροδίνη, Αυγή

Βλ.: Ιεροδιακόνου-Κυριάκου, Νίνα

 

 

Ροδίνης, Άνθος  (1926-)

"Εκ του κατά Διογένη": Λυσιώτης, Γ.: Κυπριακός Λόγος 10 (1978) 84. –

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 304-305.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 37.  - 

Ανώνυμο: Γραφή 25/26 (χειμ./άνοιξη 1994) 125. –

Ιωαννίδης, Γεώργιος σε: Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου. Κριτικές για βιβλία των μελών. <1985-1989.> Λευκωσία 1990, 181-182. –

"Με το κανόνι μου": Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 16 (1975/1976) 71. –

"Πλυμένα κι’ άπλυτα": Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 24 (1984)

30-31. –

Σάτιρα: Λαδάκη Φιλίππου, Νίκη: Μελετήματα λογοτεχνίας. Λευκωσία 1992, 84-97. (Αναδημ. σε: Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου. Δραστηριότητες 1990-1993. Λευκωσία 1995, 72-81.) –

Ροδίνης, Άνθος: Πνευματική Κύπρος, τχ. 284/285 (Αυγ./Σεπτ. 1984) παραρτ., 12-13. (Παραλλ. δημ.σε: Φιλολογική Κύπρος [1984] 60-62.) –

Στυλιανού, Πέτρος: Κυπριακός Λόγος 12 (1980) 247-248. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος, τχ. 284/285 (Αυγ./Σεπτ. 1984) παραρτ., 4-6. (Παραλλ. δημοσ. σε: Φιλολογική Κύπρος [1984] 52-54. – Αναδημ. σε: Χρυ-σάνθης, Κ.: Έξη κύπριοι ποιητές. Λευκωσία 1985, 28-30.) –

Τιμητικές διακρίσεις/εκδηλώσεις: Ανώνυμο σε: Χρυσάνθης, Κύπρος: Έξη κύ-πριοι ποιητές. Λευκωσία 1985, 43.–

Ιωαννίδης, Γεώργιος: Πνευματική Κύπρος, τχ. 284/285 (Αυγ./Σεπτ. 1984) παραρτ. 11. (Παραλλ. δημ. σε: Φιλολογική Κύπρος [1984] 59.) –

(Και) "Φιλελεύθερος": Κατσαμπάς, Χριστάκης: Πνευματική Κύπρος 24, τχ. 284/ 285 (Αυγ./Σεπτ. 1984) παραρτ., 7-10. (Παραλλ. δημ. σε: Φιλολογική Κύπρος [1984] 55-58.) –

"Φύρδην μίγδην": Παρασκευάς, Παύλος: Πνευματική Κύπρος 26 (1986) 221-222. - 

Χρυσάνθης, Κύπροςσε: Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου. Κριτικές για βιβλία των μελών. <1985-1989.> Λευκωσία 1990, 115-116. (Αναδημ.)  -

 

 

Ροδινός, Νεόφυτος  (1579-1659)

Επαναπατρισμός: Χατζ., Κ.: Νέα Εστία 107 (1980) 191. –

Έργο/εκδόσεις: Χατζ., Κ.: Νέα Εστία 107 (1980) 191. –

Έργο/επιδράσεις: Βαλέτας, Γιώργος: Πνευματική Κύπρος 21 (1980/1981)

181-182. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 4. Αθήνα (1976,) 37.  -

Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 4 (1974) 143-145 [recte 243-245]. –

Βαλέτας, Γιώργος: Κυπριακός Λόγος 1 (1969) 132-134. –  

(Στην) Ήπειρο: Τσιρπανλής, Ζαχαρίας: Δωδώνη 1 (1972) 315-331. (Αναδημ. σε: Ηπειρωτική Εστία 21[1972] 657-671.) –

"Λόγοι, δοκίμια, συναξάρια" (Επιμ.: Βαλέτας, Γιώργος): Τωμαδάκης, Νικόλαος: Αθηνά 77 (1978/1979) 406-415.  -

 

                                                                     

Ροδίτης, Αντρέας

Διηγήματα: Βασιλειάδης, Βασίλης: Ακτή 5 (1993/1994) 88-96. –

"Διηγήματα 4": Κύρρης, Κώστας: Κύπριακός Λόγος 5 (1973) 68. –

Παιονίδης, Παναγιώτης: Τομές σε θέματα λόγου. Λευκωσία 1981, 286-287. (Ανα-δημ.) –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 14 (1973/1974) 66. –

"Νουβορδία": Γεωργιάδης, Νέαρχος: Νέα Εποχή 116 (Ιαν./Φεβρ. 1976) 159. –

Λυσιώτης, Γεώργιος: Κυπριακός Λόγος 8 (1976) 95. –

Παιονίδης, Παναγιώτης: Τομές σε θέματα λόγου. Λευκωσία 1981, 287-288. (Ανα-δημ.) –

Παύλου Σάββας: Κριτικά σημειώματα. Λευκωσία 1980, 77-87. (Αναδημ.) -

 

 

Ροδοκανάκης, Γεώργιος

"(Ο) Μεγακλής ή Ο ατυχής έρως": Σαχίνης, Απόστολος: Πρακτικά της Ακαδη-μίας Αθηνών 64 (1989) 2, 61-81. (Παραλλ. δημ. σε: Νέα Εστία 125 [1989] 426-439. - Αναδημ. σε: Σαχίνης, Α.: Θεωρία και άγνωστη ιστορία του μυθιστορήματος στην Ελλάδα. Αθήνα 1992, 91-122.) –

 

 

Ροδοκανάκης, Δημήτριος  (1840-1903)

Γενεαλογικά: Γαβαλά, Πέπη/Γαρέζου, Ελένη: Συριανά Γράμματα 3 (1990)

170-172. –

"Ιουστινιάναι": Ελευθερίου, Μάνος: Συριανά Γράμματα 2 (1989) 89-102. –

Ελευθερίου, Μάνος: Συριανά Γράμματα 3 (1990) 194. –

Κρίνος, Αντώνης: Συριανά Γράμματα 3 (1990) 192-193. –

 

 

Ροδοκανάκης, Κωνσταντίνος  (1635-1685)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 38.  -

Άμαντος, Κωνσταντίνος: Αθηνά 47 (1937) 264-266.  -

 

 

Ροδοκανάκης, Κωνσταντίνος Χριστόφορος

"Ιστορίες μιάς χαμένης γειτονιάς": Χριστιανόπουλος· Ντίνος: Εντευκτήριο 6 (Απρ. 1989) 136. –

"(Ο) Μαύρος, ο Σταύρος κι εγώ": Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 35 (1995) 99-100.  -

 

 

Ροδοκανάκης, Πλάτων  (1883-1919)

"(Το) βυσσινί τριαντάφυλλο": Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Ευθύνη 2, 23 (1994) 88.  -

Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα 6, Αθήνα ππ. 1964, 476-478. (Αναδημ.) –

Χατζόπουλος, Κωσταντίνος: Κριτικά κείμενα. Αθήνα 1996, 260. (Αναδημ.) –

Έργο: Άγρας,Τέλλος: Νέα Εστία 32 (1942) χριστ. τχ., 77-81. (Αναδημ. σε: Άγρας, Τ.: Κριτικά 3, Αθήνα 1984, 258-267. – Αποσπ. αναδημ. σε: Ηπειρωτική Εστία 3[1954] 1115-1118.) –

Έργο (και) Καζαντζάκης, Νίκος/έργο: Στεφανάκης, Γιώργος: Η Λέξη 22 (Φεβρ. 1983) 114-119. (Αναδημ. σε: Στεφανάκης, Γ.: Επαναγνώσεις. Αθήνα 1987, 25-36.) –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 38-39.  - 

Ροδάς, Μιχαήλ: Κ. Κρυστάλλης, Λ. Μαβίλης, Π. Ροδοκανάκης. Αθήνα 1940, 81-97. –

Σαχίνης, Απόστολος: Νέα Εστία 109 (1981) 655-669 και 711-721. –

"Μέσα στα γιασεμιά": Π., Λ.: Ο Πολίτης 2, 3 (22/4/1995) 41. –

Φάις, Μισέλ: Διαβάζω 353 (Ιουν.1995) 70. – 

(Και) Νεοελληνικός Αισθητισμός: Καρβέλης, Τάκης: Δεύτερη ανάγνωση 2, Αθήνα 1991, 71-73. (Αναδημ.) –

"(Το) φλογισμένο ράσο" (και) ´Αγρας, Τέλλος:  Άγρας, Τέλλος: Νέα Εστία 33 (1943) 49-51. (Αναδημ. σε: Άγρας, Τ.: Κριτικά. 3, Αθήνα 1984, 3, 299-303.) –

"De profundis": Βαγενάς, Νάσος: Η εσθήτα της θεάς. Αθήνα 1988, 77-81. (Ανα-δημ.)  -

 

                                                                       

Ροδοπούλου, Σούλα  (1935-)

"Άκουσέ με παλικάρι μου": Παπαδάτος, Γιάννης: Διαβάζω 386 (Ιουν. 1998)

44-45. –

Σαρδελής, Κώστας: Νέα Εστία 143 (1998) 578-579. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο: Η συμβολή της παιδικής λογοτεχνίας στην πνευμα-τική καλλιέργεια των παιδιών. Αθήνα 1989, 148-149. –

"Οδύσσεια": Γαλάντης, Γιάννης: Διαβάζω 303 (20/1/1993) 145. – 

"Στην καρδιά της Μεγάλης Ελλάδας": Σαρδελής, Κώστας: Νέα Εστία 136 (1994) 1108. –

"(Το) σύνθημα Σαράντα κόσκινα": Μπάρτζης, Γιάννης: Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 5 (1990) 326- 327.  -  

 

                                                          

Ροδουσάκης, Λευτέρης  (1926-)

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγ-κυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 305.  -

 

 

Ροζάκος, Νίκος (1908-1989)

Έργο: Σιώτης, Ντίνος: Αντί 2, 435 (6/4/1990) 54-55.–

"(Το) Νεοελληνικό Λαϊκό Θέατρο στην Αμερική 1903-1950": Προυσής, Κώστας: Πνευματική Κύπρος 26 (1986) 38-39. –

"Στοχασμοί για την ποίηση Γιάννη Ρίτσου": Δεκαβάλλες, Αντώνης: The Cha-rioteer 21 (1979) 114 (αγγλ.). –

Myrsiades, Kostas: World Literature Today 52 (1978) 505 (αγγλ.). -

 

 

Ροζάνης, Στέφανος  (1942-)

"Ανεπίδοτο": Παντελιά, Στυλιανή: Ποίηση 25 (άνοιξη/καλοκ. 2005) 352-357.  -

"(Το) δαιμονιακό ύψιστο": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 102 (1977)

1314-1317. –

Λαμπρόπουλος, Βασίλης: Διαβάζω 3/4 (Μάιος/Οκτ. 1976) 106-107. –

"Ερμηνευτικές αναγνώσεις": Σταμάτης, Αλέξης: Διαβάζω 379 (Νοεμβρ. 1997) 130-131. –

"(Η) ερμηνευτική ως πράξη και θεώρηση": Τσατσούλης, Δημήτρης: Διαβάζω 371 (Φεβρ. 1997) 87-88. –

"Ιριδισμοί μιας τραγικής φαντασμαγορίας": Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 97 (1975) 263. –

"(Ο) καθρέφτης και το είδωλο": Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 98 (11/7/1984) 55. 

"Κατά το πρόσωπο του ανέμου": Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Τομές 2, 48 (Μάιος 1979) 53. –

"Κτερίσματα": Κάλφας, Αντώνης: Διαβάζω 228 (13/12/1989) 138-140. –

"(Η) λύτρωση μέσω της απουσίας": Τερζάκης, Φώτης: Πλανόδιον 21 (Δεκ. 1994) 628-634. –

"Περιφραστική σπουδή": Ηλιόπουλος, Χρήστος: Διαβάζω 283 (18/3/1992) 54-58.  -

"Σπουδές στον Διονύσιο Σολωμό": Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 115 (1984) 

821-822. –

Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 63 (23/2/1983) 57 και 59. –

"Σπουδή στον Σολωμό": Ζήρας, Αλέξης: Χρονικό (1977) 46. –

"Τέλλος  Άγρας. Η γεωμετρία της ποιήσεως": Ντενίση, Σοφία: World Litera-ture Today 66 (1992) 754-755 (αγγλ.). –

Τσατσούλης, Δημήτρης: Αντί 2, 497 (26/6/1992) 64-65.–

(Και) Χατζής, Δημήτρης: Χατζής, Δημήτρης/Γουλανδρής, Νίκος: Αντί 2, 472 (9/8/1991) 32-34. – 

"Ψυχομαχία": Rexine, John: World Literature Today 56 (1982) 158 (αγγλ.). –

"Fioco lume": Φωστιέρης, Αντώνης: Τομές 6 (Ιουν. 1975) 60. –

(Και) Foscolo, Ugo/"Ποιήματα μεταφρασμένα από επτανησίους" (Επιμ.): Μαρκίδης, Μάριος: Σημειώσεις 50 (Νοεμβρ. 1998) 7-17.  -            


 

            

Ροζίδη, Μίλια

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγ-κυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 305.  - 

"Εσωτερικός χώρος": Ζαδές, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 28 (1979) 772-773.–

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 23 (1974) 304-305.–

Σαραντής, Γιώργος: Νέα Σύνορα 25/26 (Σεπτ./Δεκ. 1973) 300-301. –

"Λήκυθος": Ζαδές, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 27 (1978) 174. –

Σαραντής, Γιώργος: Νέα Σύνορα 16 (Μαρτ./Απρ. 1972) 124. –

Μεταφράστρια/Achmatova, Anna/"Poema bez geroja": Aγγελάκη-Ρουκ, Κατερίνα: Διαβάζω 67 (20/4/1983) 45-48. –

Ρόζος, Ευάγγελος: Ηπειρωτική Εστία 32 (1983) 292. (Αναδημ. σε: Ρόζος, Ε.: Κριτι-κή. Αθήνα 1987, 117-118.) –

Μεταφράστρια/Čechov, Anton: "Η μονομαχία και άλλες ιστορίες": Γερο-ντικός, Αρσένης: Ηπειρωτική Εστία 23 (1974) 465. -


 


 

Ρόζος, Ευάγγελος  (1930-)

"(Ο) αιγαιοπελαγίτικος πολιτισμός στα χρόνια τη τουρκοκρατίας": Βαλέ-τας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 9 (1979) 118-119. –

"(Η) αιωνία γυναίκα": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1962) 175-176. –

"Αντιπαραθέσεις": Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 114 (1983) 1526-1527.  –

"Δέκα νεοέλληνες λογοτέχνες": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 4, Αθήνα 1991, 266-267. (Αναδημ.) –

"Ελληνιστικά διηγήματα": Βαλέτας, Κώστας: Αιολικά Γράμματα 3 (1973) 253-254.  -

Ζαδές, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 23 (1974) 723-724. (Αναδημ. σε: Ζαδές, Δ.: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 3, Αθήνα 1989, 242-244.) –

Μαρκάκης, Μανώλης: Δοκίμια του νεοελληνικού πνεύματος. Αθήνα 1994, 230-236. (Αναδημ.) –

"(Η) εποχή του ’50": Κακαλίδης, Δημήτρης: Η σοφία του διηγήματος. Αθήνα 1992, 262-272. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 40-41.  -

Κακαλίδης, Δημήτρης: Η σοφία του διηγήματος. Αθήνα 1992, 489. –

(Και) Μεσσηνέζης, Κάρολος: Ρόζος, Ευάγγελος: Αιολικά Γράμματα 30 (2000) 

324-325. –

“(Οι) νησιώτες του Αιγαίου στον Αγώνα”: Κωστελένος, Δημήτρης: Νέα Σύνο-ρα 16 (Μαρτ./Απρ. 1972) 125-126. –

"Όψιμη συγκομιδή": Βαλέτας, Κώστας: Αιολικά Γράμματα 10 (1980) 245-246. –

"Πολέμων": Ζαδές, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 23 (1974) 723-724. (Αναδημ. σε: Ζαδές, Δ.: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 3, Αθήνα 1989, 242-244.) –

"Σύγχρονη ανθολογία της γυναικείας ποίησης" (Επιμ.): Βαλέτας, Κώστας: Αιολικά Γράμματα 11 (1981) 252. –

"(Η) τέχνη και οι δημιουργοί της": Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Κριτικά Φύλλα 5 (1976/1977) 382. –

(Και) Χατζηφώτης, Ιωάννης: Ρόζος, Ευάγγελος: Κριτικά Φύλλα 3 (1974) 295-296.  -


 

Ρόζου, Έλλη

"Δρασκελώντας την άβυσσο": Αναγνώστου, Τάσος: Ηπειρωτική Εστία 36 (1987) 452. –

Λάλα-Κριστ, Δανάη: Διαβάζω 180 (9/12/1987) 85 και 87. –

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 305.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 40.  -

"(Οι) κύκλοι": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένομόχθο 4, Αθήνα 1991, 

262-265. (Αναδημ.) –

Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Ευγενία: Νέα Εποχή 110 (Ιαν./Φεβρ.1975) 1216. –

"(Μια) λουρίδα φως": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 3, Αθήνα 1989, 240-242. (Αναδημ.) –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 11 (1970/1971) 175-176. –

"Σαχάρα η μοίρα": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 36 (1987) 443. –

"Ταξίδι στους 5 πλανήτες": Λάγκε, Έρση: Διαβάζω 309 (14/4/1993) 34. –

"(Η) τριώροφη πολιτεία": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 5, Αθήνα 1993, 263-264. (Αναδημ.)  -


 


 

Ρόζου-Ροδοπούλου, Σούλα  (1935-)

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 305.  - 

 

 

 

 

Ροΐδης, Εμμανουήλ  (1836-1904)

"Αιτναίαι αναμνήσεις": Ανδρεάδης, Ανδρέας: Νέα Εστία 15 (1934) 342. (Ανα-δημ. σε: Ανδρεάδης, Α.: Ροϊδικά μελετήματα. Αθήνα 2010, 243-246 και 265-266.)   –

"Άπαντα" (Επιμ.: Αγγέλου, Άλκης): Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Ευθύνη 2, 22 (1993) 647.–

Ρούσσος, Ευάγγελος: Συριανά Γράμματα 7 (1994) 78-79. –

(Και) "Αυγή": Ροΐδης, Εμμανουήλ: Άπαντα 1, Αθήνα 1978, 317-353. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Ροΐδης, Ε.: Σκαλαθύρματα. Αθήνα 1986, 22-60.) –

Αφηγητής: Στεργιόπουλος, Κώστας: Περιδιαβάζοντας 2, Αθήνα 1986, 26-35. (Αναδημ.) –

(Και) Βαλαωρίτης, Αριστοτέλης: Ροΐδης, Εμμανουήλ: Άπαντα 5, Αθήνα 1978, 

386-390 και 456. (Αναδημ., παρουσ. από: Αγγέλου, Άλκης.) –

Βιβλιογραφικά: Ανώνυμο: Διαβάζω 96 (13/6/1984) 64-66. –

Κατσίμπαλης, Γιώργος Κ.: Νέα Εστία 16 (1934) 902-903. –

Μιχαηλίδης, Κ. Μ.: Νέα Εστία 18 (1935) 784. –

Σαββίδης, Γιώργος/Δρακοπούλου, Δέσποινα: Συριανά Γράμματα 7 (1994) 67-76. –

Βιογραφικά: Βικέλας, Δημήτρης: Συριανά Γράμματα 7 (1994) 25-28. (Αποσπ. αναδημ.) –

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 27 (1940) 88-93. –

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 40 (1946) 1097-1101, 1189-1195 και 1258-1265. -

Παράσχος, Κλέων: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 169 (24/2/1940) 1 και 5-6. –

Παράσχος, Κλέων: Το Νέον Κράτος 2 (1938) 919-926 και 1078-1086. –

(Και) Βλάχος, ´Αγγελος: Πλάκας, Δημήτρης: Διαβάζω 96 (13/6/1984) 48-56.(Aναδημ. σε: Πλάκας, Δ.: Λογοτεχνικός περίπλους. Ηράκλειον 1991, 37-51.) –  (Και) Γαβριηλίδης, Βλάσης: Ροΐδης, Εμμανουήλ: Άπαντα 3, Αθήνα 1978, 241-249. (Αναδημ.) –

Ροΐδης, Εμμανουήλ: Άπαντα. 5, Αθήνα 1978, 450 (Αναδημ.) –

Γράμματα: Ροΐδης, Εμμανουήλ: Άπαντα 5, Αθήνα 1978, 383-401 και 456-457. (Αναδημ., παρουσ. από: Αγγέλου, Άλκης)  – 

"(Η) διακόνισσα": Τιτούρης, Σωκράτης: Νέα Εστία 161 (2007) 131.  -

"Εγχειρίδιον διηγηματογραφίας": Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Σύμμικτα 1, Αθήνα 2000, 228-230 και 363-364. (Αναδημ.) –

Δημηρούλης, Δημήτρης: Χάρτης 2 (1983/1984) 607-608. –

"(Τα) είδωλα: Καβάφης, Κωνσταντίνος/Σαββίδης, Γιώργος: Η Λέξη 23 (Μαρτ./ Απρ. 1983) 179-184. –

Παλαμάς, Κωστής: Πεζοί δρόμοι 1, Αθήνα 1928, 32-33. (Αναδημ. σε: Παλαμάς, Κ.: Άπαντα 10, Αθήνα ππ. 1966, 33-34.) –

Πολυλάς, Ιάκωβος: Άπαντα τα λογοτεχνικά και κριτικά. Αθήνα 1950, 308-321.(Αναδημ.) –  

Ροΐδης, Εμμανουήλ: Άπαντα 4, Αθήνα 1978, 95-108. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Ροΐδης, Ε.: Σκαλαθύρματα. Αθήνα 1986, 281-294. ) –

“(Τα) είδωλα“/εκδόσεις: Παπακώστας, Γιάννης: Διαβάζω 96 (13/6/1984) 46-47. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Παπακώστας, Γιάννης: Ιχνηλασίες. Αθήνα 1990, 29-32.) –

"(Τα) είδωλα" (και) Πολυλάς, Ιάκωβος: Μαστροδημήτρης, Παναγιώτης σε: Φιλερήμου Αγάπησις. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Αγαπητό Γ. Τσοπανάκη. Ρόδος 1997, 347-372. (Παραλλ. δημ. σε: Μαστροδημήτρης, Π.: Ανάλεκτα νεοελλη-νικής φιλολογίας. Αθήνα 1998, 129-152.)–

Ροΐδης, Εμμανουήλ: Άπαντα 4, Αθήνα 1978, 364-373. (Αναδημ.) –

(Και) ελληνικό γλωσσικό ζήτημα: Κριαράς, Εμμανουήλ: Διαβάζω 96 (13/6/ 1984) 33-45. (Αναδημ. σε: Κριαράς, Ε.: Πρόσωπα και θέματα από την ιστορία του δημοτικισμού 1, Αθήνα 1986, 11-38. – Κριαράς, Ε.: Επιλογή από το έργο του. Θεσ-σαλονίκη 2000, 15-40.) –

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Νέα Εστία 6 (1929) 921. –

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 45 (1949) 73-78, 159-165 και 222-225.–

Παράσχος, Κλέων: Σήμερα 2 (1934) 37-51. –

"Ελληνικός επίλογος τη διατριβή του κ. Γλά<δ>στωνος": Βαρελάς, Λά-μπρος: Νέα Εστία 165 (2009) 343-368.  -

(Και) ελληνισμός: Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 42 (1947) χριστ. τχ., 165-177. –

"(Η) εορτή του πατρός μου": Σακελλαριάδης, Χαρίλαος: Νέα Εστία 44 (1948) 1196.  -

"Επιθεώρησις του λήξαντος έτους 1878/1886": Βαρελάς, Λάμπρος: Νέα Εστία 165 (2009) 1098-1122.  - 

"(Τα) έργα" (Επιμ.: Καιροφύλας, Κώστας): Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 28 (1940) 1033-1036.  -

"Έργα. Μελέται φιλολογικαί, καλλιτεχνικαί, φιλοσοφικαί": Ανδρεάδης, Ανδρέας: Ροϊδικά μελετήματα . Αθήνα 2010, 133-147 και 251-252. (Αναδημ.)  -  

"Έργα. Πάρεργα και παραλειπόμενα": Ανδρεάδης, Ανδρέας: Ροϊδικά μελετή-ματα. Αθήνα 2010, 149-157 και 252. (Αναδημ.)  -  

"Έργα. Το πνεύμα του Ροΐδου και διάφοροι πολιτικαί και διπλωματικαί μελέται": Αναδρεάδης, Ανδρέας: Ροΐδικά μελετήματα. Αθήνα 2010, 159-172 και 252. (Αναδημ.)  -

Ανδρεαάδης, Ανδρέας: Ροϊδικά μελετήματα. Αθήνα 2010, 173-191 και 252-253. (Αναδημ.)   -  

Έργο: Αγγέλου, Άλκης σε: Ροΐδης, Εμμανουήλ: Σκαλαθύρματα. Αθήνα 1986, κζ’-ρλη’.

Αργυρίου, Αλέξανδρος: Αναψηλαφήσεις σε δύσκολους καιρούς. Αθήνα 1986, 200-205. (Αναδημ.) – 

Δημηρούλης, Δημήτρης: Χάρτης 3 (1984/1985) 266-290. –

Μελάς, Σπύρος: Ελληνική Δημιουργία 12 (1953) 581-583. –

Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Άπαντα 11, Αθήνα 1958, 251-254.–  

Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Ελληνική Δημιουργία 12 (1953) 598-601. –

Παλαμάς, Κωστής: Ελληνική Δημιουργία 12 (1953) 595-597. (Αναδημ. –Αναδημ. σε: Παλαμάς, Κ.: Άπαντα 2, Αθήνα ππ. 1962, 107-111.) –

Παπαβασιλείου, Βασίλης: Διαβάζω 96 (13/6/1984) 32. –

Παράσχος, Κλέων: Ελληνική Δημιουργία 12 (1953) 605-608. –

Παράσχος, Κλέων: Το Νέον Κράτος 4 (1940) 731-742. –

Παράσχος, Κλέων: Σήμερα 1 (1933) 140-145. –

Peri, Massimo: Σπείρα 3 (1990) 1, 24-33. (Μεταφρ. αναδημ.) –

Έργο (και) Βάρναλης, Κώστας/έργο (και) Λασκαράτος, Ανδρρέας/έργο: Αλισανδράτος, Γιώργος (Ευθυμιάτου-Αλισανδράτου, Τάσια, επιμ.): Νέα Εστία 167 (2010) 886-920.  -

Έργο/εκδόσεις: Αγγέλου, Άλκης σε:  Ροΐδης, Εμμανουήλ: Άπαντα 1, Αθήνα 1978,θ’-ιστ’. –

Έργο/επιδράσεις/Σταυρινίδης, Δημοσθένης/“Κυπριακά διηγήματα“: Νικολαΐδης, Κώστας: Ακτή 1 (1989/1990) 49-64. - 

Έργο/ήθος: Μουλλάς, Παναγιώτης: Διαβάζω 96 (13/6/1984) 17-20. (Αναδημ. σε: Μουλλάς, Π.: Ρήξεις και συνέχειες. Μελέτες για τον 19ο αιώνα. Αθήνα 1993, 331-338.) –

Έργο/θέματα/δαίμονες: Μουλλάς, Παναγιώτης: Νέα Εστία 157 (2005) 219-224.   -

Έργο/θέματα/διάβολος: Μουλλάς, Παναγιώτης: Νέα Εστία 157 (2005) 219-224.   -

Έργο/θέματα/παιδιά: Πάτσιου, Βίκυ: Τα πορόσωπα του παιδιού στην πεζο-γραφία. Αθήνα, Γιάννινα 1991, 31-34. –

Έργο/θέματα/Σύρα: Ρούσσος, Ευάγγελος: Συριανά Γράμματα 7 (1994) 3-24. –

Έργο κείμενα: Βαρθαλίτης, Δημήτρης: Συριανά Γράμματα 7 (1994) 29-30. –

Γεωργαντά, Αθηνά: Χάρτης 3 (1984/1985) 404-426 και 4 (1986/1987) 103-104. –

Σαββίδης, Γιώργος: Συριανά Γράμματα 4 (1991) 302-305. (Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Τράπεζα πνευματική. Αθήνα 1994, 298-303.) –

Σακελλαριάδης, Χαρίλαος: Ελληνική Δημιουργία 12 (1953) 627-632. –

Σακελλαριάδης, Χαρίλαος: Καινούρια Εποχή  (φθιν. 1956) 165-176 και (χειμ. 1956) 94-100.. –

Σακελλαριάδης, Χαρίλαος: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1957) 65-70. –

Σακελλαριάδης, Χαρίλαος: Νέα Εστία 46 (1949) 956-960. –

Σακελλαριάδης, Χαρίλαος: Νέα Εστία 46 (1949) 1271-1272. –

Έργο (και) κοινό: Ανώνυμο: Νέα Γράμματα 2 (1936) 175-176. –

Έργο (στην) κριτική: Δημηρούλης, Δημήτρης: Χάρτης 3 (1984/1985) 443. –

Κρητιώτης, Σταύρος: Νέα Εστία 162 (2007) 1013-1016.  -

Έργο/μορφή/παρομοιώσεις: Στεργιόπουλος, Κώστας: Διαβάζω 102 (19/9/ 1984) 2. –

Έργο (στη) Νεοελληνική Λογοτεχνία: Φουριώτης, Άγγελος: Ελληνική Δημι-ουργία 12 (1953) 621-626. –

Έργο (στη) Νεοελληνική Λογοτεχνία  (και) Καβάφης, Κωνσταντίνος/ποίη-ση (στη) Νεοελληνική Ποίηση: Αγγέλου, Άλκης: Διαβάζω 96 (13/6/1984) 57- 59. –

Έργο/πηγές/Jean Paul: Βαγενάς, Νάσος: Λόγου Χάριν 2 (1991) 143-145. –

Δημηρούλης, Δημήτρης: Λόγου Χάριν 2 (1991) 111-143. –

Έργο/πηγές/Pascal, Blaise: Κρητιώτης, Σταύρος: Νέα Εστία 161 (2007) 477-500.  -

Εργο/πηγές ιταλικές: Di Benedetto Zimbone, Anna σε: Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην Aνατολή και τη Δύση. 1453-1981. Πρακτικά του Α’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βερολίνο, 2-4 Οκτ. 1998 1, Αθήνα 1999, 

117-125. –

Έργο/στοιχεία σατιρικά: Αγγέλου, Άλκης σε: Σάτιρα και πολιτική στη νεώτερη Ελλάδα. Αθήνα 1979, 128-153. –

Έργο/ύφος: Καψάλης, Διονύσης: Χάρτης 3 (1984/1985) 388-402. (Αναδημ. σε: Καψάλης, Δ.: Οι οφειλές της ανάγνωσης. Αθήνα 2000, 17-41.) –

Μουλλάς, Παναγιώτης: Διαβάζω 96 (13/6/1984) 17-20. (Αναδημ. σε: Μουλλάς, Π.: Ρήξεις και συνέχειες. Μελέτες για τον 19ο αιώνα. Αθήνα 1993, 331-338.) – 

Σμυρναίος, Αντώνης: Νέα Εστία 156 (2004) 649-683.   -

Έργο/φιλολογικά: Βουτιερίδης, Ηλίας/Βουτιερίδης, Περ.: Νέα Εστία 68 (1960) 1571-1580. –

Έργο (και) France, Anatole/έργο: Ανδρεάδης, Ανδρέας: Ροϊδικά μελετήματα. Αθήνα 2010, 193-206 και 253-265. (Αναδημ.)   - 

Εργοβιογραφικά: Αγγέλου, Άλκης σε: Ροΐδης, Εμμανουήλ: Άπαντα 1, Αθήνα 1978, 1-19. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Ροΐδης, Ε.: Σκαλαθύρματα. Αθήνα 1986, ζ’-κε’.) –

Ανδρεάδης, Ανδρέας: Ελληνική Δημιουργία 12 (1953) 584-588. –

Ανδρεάδης, Ανδρέας: Ροϊδικά μελετήματα. Αθήνα 2010, 43-132 και 250-251. (Ανα-δημ.)   - 

Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 41-44.  - 

Ανώνυμο: Διαβάζω 96 (13/6/1984) 8-12.–

Ανώνυμο: Χάρτης 3 (1984/1985) 260-261. –

Ανώνυμο: L’Hellénisme Contemporain 1 (1935/1936) 521 (γαλλ.) –

Απέργης, Παντελής: Τρία πρόσωπα. Αθήνα 1980, 19-39. –

Βούλγαρη, Σοφία/Αναστασιάδης, Αθανάσιος σε: Metzler Lexikon Weltliteratur. Hrsg. von Axel Ruckaberle. Bd 3. Stuttgart/Weimar (2006), 152-153 (γερμ.). (Αναδημ. σε: Literatur Lexikon. Bd 4. Stuttgart/Weimar (2008) 72.)  -

Γάριος, Τηλέμαχος: Συριανά Γράμματα 2 (1989) 133-136. –

Θρύλος, Άλκης: Nέα Eστία 18 (1935) 657-664 και 716-723. (Αναδημ. χωρίς το βιβλιογραφικό σημείωμα σε: Θρύλος, Α.: Μορφές της ελληνικής πεζογραφίας 2, Αθήνα 1963, 69-104.) –

Καρράς, Στάθης: Λογοτεχνικά πορτραίτα. Αθήνα 1967, 311-319. –

Ταγκόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογικά πορτραίτα. Αθήνα 1988, 81-83. (Αναδημ.) –

Irmscher, Johannes σε: Lexikon fremdsprachiger Schriftsteller. Hrsg.: Steiner, Gerhard u. a. Bd 3. Leipzig 1980, 167 (γερμ.).   -  

Vitti, Mario σε: Dizionario universale della letteratura contemporanea.Verona 4, 1962, 168-169 (ιταλ.). –

Εργοβιογραφικά (και) Εμπειρίκος, Ανδρέας/εργοβιογραφικά: Ντουνιά, Χριστίνα: Εντευκτήριο 32 (φθιν. 1995) 57-65. –

(Και) "Εστία": Ροΐδης, Εμμανουήλ: Άπαντα 5, Αθήνα 1978, 439 και 440. (Αναδημ.) –

(Και) "Εφημερίς": Ροΐδης, Εμμανουήλ: Άπαντα 5, Αθήνα 1978, 429-431. (Ανα-δημ.)  - 

(Και) ιατρική: Καραβάτος, Θανάσης: Πόρφυρας 81/82 (Απρ./Σεπτ. 1997) 488-500. –

Ιδεολογικά: Βουρνάς, Τάσος: Διαβάζω 96 (13/6/1984) 13-16. –

Γουνελάς, Χαράλαμπος-Δημήτρης: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας 1 (1991) 325-359. –

Σμυρναίος, Αντώνης: Νέα Εστία 156 (2004) 649-683.   - 

(Και) Ιταλία: Ανδρεάδης, Ανδρέας: Νέα Εστία 15 (1934) 198-203, 252-257 και 

299-302. (Αναδημ. σε: Ανδρεάδης, Α.: Ροϊδικά μελετήματα. Αθήνα 2010, 207-241 και 265.) –

Κριτικός: Κούρια, Αφροδίτη: Διαβάζω 96 (13/6/1984) 60-63. –

Παράσχος, Κλέων: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1958) 239-243. (Αποσπ. αναδημ.) –

Παράσχος, Κλέων: Σήμερα 1 (1933) 81-87 και 111-120. –

Κριτικός/πηγές/Taine, Hippolyte: Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα 13, Αθήνα ππ. 1967, 448-461. (Αναδημ.) –

(Και) Λασκαράτος, Ανδρέας: Αλισανδράτος, Γιώργος: Νέα Εστία 70 (1961) χριστ. τχ., 35-101. –

Βαλέτας, Γιώργος.: Νέα Εστία 21 (1937) 297-299. –

Ροΐδης, Εμμανουήλ: Άπαντα 5, Αθήνα 1978, 383-385 και 456. (Αναδημ., παρουσ. από: Αγγέλου, Α.) –

Norgaard, Lars: Scandinavian Studies in Modern Greek 7/8 (1984) 79-99. (Αναδημ. σε: Πόρφυρας 63 [Οκτ./Δεκ. 1992] 35-45.) –

"Μελέτη περί Σαιν-Ζουστ": Βουτιερίδης, Ηλίας: Νέα Εστία 20 (1936) 1252-1255. –

Γεννιώτης, Κ.: Νέα Εστία 20 (1936) 1527-1528. –

(Και) Μεταξάς, Κωνσταντίνος Βοσπορίτη/"Σκηναί της ερήμου": Ψυχάρης, Γιάννης: Κριτικά κείμενα 1, Αθήνα 1997, 152-165. (Αναδημ.) –

Μεταφραστής/Chateaubriand, François René vcte de/"Itinéraire de Paris à Jérusalem": Ηλιού, Φίλιππος: Διαβάζω 24 (Οκτ. 1979) 79-82. –

Μεταφραστής/Poe, Edgar Allan: Γεωργαντά, Αθηνά: Γράμματα και Τέχνες 60 (Ιαν./Μάιος 1990) 4-5. –

Γεωργαντά, Αθηνά: Διαβάζω 112 (13/2/1985) 34-42. –

Ντουνιά, Χριστίνα:Το Δέντρο 2, 23/24 (Ιουν./Αυγ. 1986) 77-81. – 

"(Η) μηλιά": Γιάκος, Δημήτρης: Νέα Εστία 103 (1978) 539. – 

(Και) Νεοελληνική Λογοτεχνία: Moréas, Jean: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 174 (30/3/1940) 2 και 2, 175 (6/4/1940) 2 και 2, 176 (13/4/1940) 2 και 2, 177 (20/4/ 1940) 2 και 2, 178 (27/4/1940) 2. –

(Και) Νεοελληνική Λογοτεχνική Κριτική: Μουλλάς, Παναγιώτης σε: Η κριτική στη νεότερη Ελλάδα. Αθήνα 1981, 55-77. (Αναδημ. σε: Μουλλάς, Π.: Ρήξεις και συνέχειες. Μελέτες για τον 19ο αιώνα. Αθήνα 1993, 301-330. – Μουλλάς, Π.: Η δεκάτη μούσα. Μελέτες για την κριτική. Αθήνα 2001, 53-83.) –

"Ξεστούπωμα": Παγανός, Γιώργος: Η Νεοελληνική Πεζογραφία 1, Θεσσαλονίκη 1983, 156-158. –

"Ολίγαι λέξεις εις απάντησιν": Κρητιώτης, Σταύρος: Νέα Εστία 163 (2008) 578-585.  -  

(Και) Παπαρρηγόπουλος, Μ. Ι.: Ροΐδης, Εμμανουήλ: Άπαντα 5, Αθήνα 1978, 399-401 και 457. (Αναδημ., παρουσ. από: Αγγέλου, Άλκης) –

"(Η) πάπισσα Ιωάννα": Αγγέλου, Άλκης σε: Kindlers Literatur Lexikon 5, Zürich 1969, 1352-1354 (γερμ.). (Αναθεωρ.αναδημ. σε: Kindlers Neues Literatur Lexikon 14, München 1991, 257-258.)  –

Βουρνάς, Τάσος: Δοκίμια νεοελληνικής λογοτεχνίας και ιστορίας. Αθήνα 1956, 34-55. (Αναδημ. σε: Καινούρια Εποχή [καλοκ. 1957] 198-212.) –

Κακαβούλια, Μαρία: Χάρτης 3 (1984/1985) 294-312. –

Καμπάνης, Άριστος: Ελληνική Δημιουργία 12 (1953) 609-612. –

Κεφάλας, Ηλίας: Ευθύνη [2, 26] (1997) 356-357. –

Παράσχος, Κλέων: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 100 (29/10/1938) 1-2. –

Ραπτόπουλος, Βαγγέλης: Πόρφυρας 61/62 (Απρ./Σεπτ. 1992) 231-238. –

Ροΐδης, Εμμανουήλ: Άπαντα 1, Αθήνα 1978, 63-76. (Αναδημ. - Αναδημ. σε: Ροΐδης, Ε.: Σκαλαθύρματα. Αθήνα 1986, 8-21.) –

Σαχίνης, Απόστολος: Το νεοελληνικό μυθιστόρημα. Αθήνα 1991, 98-104. –

Στεργιόπουλος, Κώστας: Το Δέντρο 11 (Νοεμβρ./Δεκ. 1979) 232. (Αποσπ. ανα-δημ.)  - 

Durrell, Lawrence: The Charioteer 3 (1961) 7-11 (αγγλ.). (Αναδημ.) –

Gössmann, Elisabeth: Mulier Papa. München 1994, 363-373 (γερμ.). –

Lavagnini, Bruno σε: Dizionario letterario Bompiani. Opere 5, Milano 1948, 

381 (ιταλ.). –

Macrides, Ruth: Κάμπος 4 (1996) 29-40 (αγγλ.). - 

“(Η) πάπισσα Ιωάννα“ (και) Εθνική Βιβλιοθήκη: Μπενάκης, Αλεξ.: Νέα Εστία 30 (1941) 832-833. –

“(Η) πάπισσα Ιωάννα”/ειδολογικά: Αποστολή, Πέρσα: Μολυβδοκονδυλοπελε-κητής 7 (2000) 75-94. –

“(Η) πάπισσα Ιωάννα”/εκδόσεις: Ανώνυμο: Επιθεώρηση Τέχνης 13 (1961) 

251-256. –

Κρητιώτης, Σταύρος: Νέα Εστία 161 (2007) 1061-1109.  -

“(Η) πάπισσα Ιωάννα“ (και) ελληνική δικαιοσύνη: Ροΐδης, Εμμανουήλ: Άπα-ντα 1, Αθήνα 1978, 370-378.– 

“(Η) πάπισσα Ιωάννα” (και) Ελληνική Εκκλησία: Αγγέλου, Άλκης: Εποχές 47 (Μαρτ. 1967) 282-291. –

Ροΐδης, Εμμανουήλ: Εποχές 47 (Μαρτ. 1967) 291-300. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Ροΐδης, Ε.: Άπαντα 1, Αθήνα 1978, 295-316.) –

“(Η) πάπισσα Ιωάννα“ (και) ελλνική κοινωνία: Macrides, Ruth σε: Byzantium and the Modern Greek Identity. Aldershot, Brookfield USA, Singapore, Sydney 1998, 75-89 (αγγλ.). –

“(Η) πάπισσα Ιωάννα” (στην) Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Γεωργαντά, Αθηνά: Διαβάζω 96 (13/6/ 1984) 21-31. –

“(Η) πάπισσα Ιωάννα”/ηθική: Ροΐδης, Εμμανουήλ: Άπαντα 1, Αθήνα 1978, 

317-353. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Ροΐδης, Ε.: Σκαλαθύρματα. Αθήνα 1986, 22-60.) –

“(Η) πάπισσα Ιωάννα” (στο) θέατρο (Διασκευή: Ρούσσος, Γιώργος/Καζάκος, Κ.): Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 103 (1978) 58-59. –

"(Η) πάπισσα Ιωάννα" (στο) θέατρο (Διασκευή: Σιάμου, Ιουλία/Τζουμάκα, Ζωρζίνα): Τσατσούλης, Δημήτρης: Νέα Εστία 171 (2012) 934-939.  - 

“(Η) πάπισσα Ιωάννα” (στο) θέατρο  (Διασκευή: Σταύρου, Γεράσιμος): Θρύ-λος, Άλκης: Νέα Εστία 74 (1963) 1036-1037. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 9, Αθήνα 1980, 314-318.) –

"(Η) πάπισσα Ιωάννα"/κείμενο: Κρητιώτης, Σταύρος: Νέα Εστία 164 (2008) 745-758.  -

“(Η) πάπισσα Ιωάννα“ (και) κοινό: Τζιόβας, Δημήτρης: Χάρτης 3 (1984/1985) 427-442. (Αναδημ. σε: Τζιόβας, Δ.: Μετά την αισθητική. Αθήνα 1987, 259-282.) –

“(Η) πάπισσα Ιωάννα”/μεταγλωττίσεις (Μεταγλ.: Σιμιτζής, Αντώνης): Βασιλά-κης, Μανώλης: Αντί 2, 519 (16/4/1993) 54. – 

Μπουκάλας, Παντελής: Ενδεχομένως. Στάσεις στην ελληνική και ξένη τέχνη του λόγου. Αθήνα 1996, 245-249. (Aναδημ.) -  

Φάις, Μισέλ: Διαβάζω 316 (21/7/1993) 36. –

”(Η) πάπισσα Ιωάννα”/μεταφράσεις: Νίκας, Κωνσταντίνος: Παρνασσός 2, 19 (1977) 508-513. – 

“(Η) πάπισσα Ιωάννα” (και) Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος:Αγγέλου, Άλκης: Νέα Εστία 143 (1998) 948-950. –

"(Η) πάπισσα Ιωάννα"/πηγές: Ρούσσος, Ευάγγελος: Συριανά Γράμματα 7 (1994) 55-58. –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Νέα Εστία 123 (1988) 478-479. –

Di Benedetto Zimbone, Anna σε: Medioevo romanzo e orientale. Colloquio Inter-nazionale 1, Verona, 4-6/4/1990. Messina 1992, 321-336 (ιταλ.). (Μεταφρ. ανα-δημ. σε: Σχέσεις της ελληνικής με τις ξένες λογοτεχνίες. Πρακτικά Α’ Διεθνούς Συν-εδρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας. 28/11-1/12/1991. Αθήνα 1995, 567-587.) –

"(Η) πάπισσα Ιωάννα"/ποιητική: Αποστολή, Πέρσα: Νέα Εστία 156 (2004) 926.   -

Μαστροδμήτρης, Παναγιώτης: Νέα Εστία 156 (2004) 591-599.   -

Παπαθεοδώρου, Γιάννης: Νέα Εστία 156 (2004) 600-648.   - 

“(Η) πάπισσα Ιωάννα“/πρόλογος: Di Benedetto Zimbone, Anna: Δίπτυχα 6 (1994/1995) 499-523 (ιταλ.). –

“(Η) πάπισσα Ιωάννα”/στοιχεία σατιρικά: Γαλάζης, Λεωνίδας: Ακτή 12 (2000/ 2001) 297-314. –

“(Η) πάπισσα Ιωάννα“ (και) Barbey d’Aurevilly, Jules: Παράσχος, Κλέων: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 197 (7/9/1940) 12. -   

“(Η) πάπισσα Ιωάννα” (και) Buet, Charles: Σταυροπούλου, Έρη: Νέα Εστία 126 (1989) 1357-1370. –

“(Η) πάπισσα Ιωάννα” (και) Durrell, Lawrence: Παπατσώνης, Τάκης: Νέα Εστία 95 (1974) 750-751. –

“(Η) πάπισσα Ιωαάννα”/"(La) papisa": Casasín, Ernesto; Greek Letters 6 (1991) 289-303 (ισπαν.). –

"(Το) παράπονο του νεκροθάπτου" (στον) κινηματογράφο: Σπετσιώτης, Τάκης: Το Δέντρο 2, 58/59 (Ιαν./Φεβρ. 1991) 64-69. –

"Πάρεργα": Ροΐδης, Εμμανουήλ: Άπαντα 3, Αθήνα 1978, 232-240. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Ροΐδης, Εμμανουήλ: Σκαλαθύρματα. Αθήνα 1986,  214-222.) –

"Περί συγχρόνου ελληνικής ποιήσεως": Αράγης, Γιώργος: Νέα Εστία 146 (1999) 377-385. –

"Περιρρεόυσα ατμόσφαιρα"/πηγές: Βαγενάς, Νάσος: Βαγενάς, Νάσος: Η ειρωνιή γλώσσα. Αθήνα 1994, 275-279. (Αναδημ.) –

"Προσέχετε τον Αίμον!": Βαρελάς, Λάμπρος: Νέα Εστία 165 (2009) 350-368.  -

Προσωπικά: Ροΐδης, Εμμανουήλ: Άπαντα 5, Αθήνα 1978, 318-320. (Αναδημ.) –

Ροΐδης, Εμμανουήλ: Σκαλαθύρματα. Αθήνα 1986, 345-350. (Αναδημ.) –

Ροΐδου, Κορνηλία/εργοβιογραφικά: Ανδρεάδης, Ανδρέας: Ροϊδικά μελετήματα. Αθήνα 2010, 31-41 και 249-250. (Αναδημ.)  -  

Σατιρικός: Παράσχος, Κλέων: Σήμερα 1 (1933) 11-17. – 

(Και) Σικελία: Lavagnini, Bruno: Atakta. Palermo 1978, 441-453 (ιταλ.). (Αναδημ.) –

"Σκαλαθύρματα" (Επιμ.: Αγγέλου, Άλκης): Χωρεάνθης, Κώστας: Διαβάζω 180 (9/12/1987) 102-106. –

"Σκηναί της ερήμου": Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα 2, Αθήνα ππ. 1962, 526-531. (Αναδημ.) –

(Και) Σολωμός, Διονύσιος/έργο: Ροΐδης, Εμμανουήλ: Άπαντα 5, Αθήνα 1978, 266. (Αναδημ.) –

(Και) Σουρής, Γεώργιος/έργο: Ροΐδης, Εμμανουήλ: Άπαντα 5, Αθήνα 1978, 266. (Αναδημ.) –

"(Το) τραγικό σημειωματάριο" (Επιμ.: Κασίνης, Κωνσταντίνος): Μουλλάς, Πα-ναγιώτης: Παλίμψηστα και μη. Αθήνα 1992, 260-264. (Αναδημ.) –

(Και) Τριανταφύλλης, Κωνσταντίνος: Ροΐδης, Εμμανουήλ/Νίκας, Κωνσταντίνος: Παρνασσός 2, 19 (1977) 508-513. (Αναδημ. της επιστολής σε: Ροΐδης, Εμμανουήλ: Άπαντα 5, Αθήνα 1978, 448-449.) –  

(Και) φαντασία: Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 39 (1946) 71-75 και 138-143. (Αποσπ. αναδημ. σε: Καινούρια Εποχή [καλοκ. 1958] 244-247.) –

(Και) Χατζόπουλος, Δημήτριος: Ροΐδης, Εμμανουήλ: Σκαλαθύρματα. Αθήνα 1986, 345-350. –

Ψευδώνυμα: Βαρελάς, Λάμπρος: Νέα Εστία 159 (2006) 471-494.  -

Βαρελάς, Λάμπρος: Νεα Εστία 159 (2006) 1184-1190.  -

Μουλλάς, Παναγιώτης: Νέα Εστία 159 (2006) 870-879.  -

Πιτσάκης, Κ. Γ.: Νέα Εστία 161 (2007) 167.  -

Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Νέα Εστία 160 (2006) 157-160.  -

Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Νέα Εστία 161 (2007) 977-980.  -

Ψευδώνυμα (και) Κρητιώτης, Σταύρος: Βούβα, Παύσας: Νέα Εστία 165 (2009) 1355-1357.  -

(Και) Ψυχάρης, Γιάννης: Βακαλόπουλος, Απόστολος: Κυπριακά Γράμματα 2 (1935/1936) 147-152 και 196-202. –

Ροΐδης, Εμμανουήλ: Άπαντα 5, Αθήνα 1978, 390-398 και 456-457 (γαλλ.). (Ανα-δημ., παρουσ. από: Αγγέλου, Άλκης)  –

"Ψυχολογία συριανού συζύγου" (στο) θέατρο (Επιμ.: Καραγιάννη, Σοφία): Τσατσούλης, Δημήτρης: Νέα Εστία 171 (2012) 934-939.  - 

"(La) complainte du fossoyeur": Ανώνυμο: CTL. Journal du Centre de la Tra-duction Littéraire de l’Institut Français d’Athènes 19 (Ιουν. 1994) [3] (γαλλ.).– (Και) Gladstone, William: Gladstone, William/Ροΐδης, Εμμανουήλ σε: Ροΐδης, Ε.: Άπαντα 5, Αθήνα 1978, 437-438 (γαλλ.). (Αναδημ.) – 

(Και) Krumbacher, Karl: Ροΐδης, Εμμανουήλ: Νέα Εστία 86 (1969) 1603. –

"(La) papessa Giovanna" (Μεταφρ.: Cristofolini, Cesare): Πενέρτης, Μαρ.: Επιθεώρηση Τέχνης 23 (1966) 143. –

"(Le) papesse Jeanne" (Μεταφρ.: Jarry, Alfred/Saltas, Jean): Velissaris, Cathe-rine: CTL. Journal du Centre dela Traduction Littéraire de l’Institut Français d’A-thènes 15 (Μαρτ 1993) 2 (γαλλ.). –

"Pope Joan" (Μεταφρ.: Durrell, Lawrence): Ανώνυμο: The Times Literary Sup-plement 53 (1954) 219 (αγγλ.). –

Ανώνυμο: The Times Literary Supplement 60 (1961) 76 (αγγλ.). –

"(The) Popesse" (Μεταφρ.: Κρίτον): Σφακιανάκης, Γιάννης: Νεοελληνικά Γράμ--ματα 1, 37 (22/12/ 1935) 7-8. –

(Και) Renan, Ernest/έργο: Μποτουροπούλου, Ιφιγένεια: Συριανά Γράμματα 7 (1994) 241-250. –

“(Les) trois hérauts de la papesse Jeanne" (Μεταφρ. από τα αγγλ.: Belmont, Georges/Chabrier, Hortense): Jouanny, Robert: Le Monde (3/5/1974) 19-20 (γαλλ.). -

(Και) Wagner, Richard/έργο: Μπακουνάκης, Νίκος: Η Λέξη 108 (Μαρτ./Απρ. 1992) 165-169. –


                                                                   

Ρόκος, Κυριάκος

"(Ένας) επικίνδυνος γλύπτης": Κρεμμύδας, Κώστας: Μανδραγόρας 16/17 (Ιουν./Σεπτ. 1997) 53-54. –

Σταμάτης, Αλέξης: Διαβάζω 373 (Απρ. 1997) 118.  –

“Ταξίδια με στυλό διαρκείας“: Κρεμμύδας, Κώστας: Μανδραγόρας 8/9 (Ιουλ./ Δεκ. 1995) 82. -

 

 

 

"(Το) Ρολόι"  <Περιοδικό>

Ιστορία: Σουλογιάννη, Άλκηστις: Αντί 2, 316 (9/5/1986) 49-50.  –

 

 

Ρομαντισμός

(Στα) Βαλκάνια/στοιχείαε ξωτικά: Dumitrescu-Busulenga, Zoe σε: Actes du IIe Congrès International des Études du Sud-Est Européen 5, Athènes 1978, 919-924 (γαλλ.) –

Επιβίωση: Μπασκόζος, Γιάννης: Διαβάζω 225 (1/11/1989) 66-69. –

Ιστορία: Νικολαρεΐζης, Δημήτρης: Δοκίμια κριτικής. Αθήνα 1983, 114-119. –

Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα 14, Αθήνα ππ. 1968, 197-198. (Αναδημ.) –

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Τα πρόσωπα και τα κείμενα 1, Αθήνα 1943, 211- 215. –

Παπαστάμος, Δημήτρης: Νέα Εστία 110 (1981) χριστ. τχ., 213-230. –

Περάνθης, Μιχαήλ: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 10 (1953) 176-181. – 

Πλάκας, Δημήτρης: Διαβάζω 225 (1/11/1989)12-22. (Αναδημ. σε: Πλάκας, Δ.: Λογοτεχνικός περίπλους. Ηράκλειον 1991, 292-304.) –

Ροζάνης, Στέφανος: Μελέτες για τον ρομαντισμό. (Αθήνα 2001,) 169-176. -

Τρέζου, Φώφη: Εποχές 43 (Νοεμβρ. 1966) 460-461. –

Φουριώτης, Άγγελος: Νέα Εστία 110 (1981) χριστ. τχ., 77-91. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 110 (1981) χριστ. τχ., 1. –

(Και) κλασικισμός: Βάρναλης, Κώστας: Αισθητικά – Κριτικά 1, Αθήνα 1958,

147-149. (Αναθεωρ. αναδημ.) –

Παράσχος, Κλέων/Ζήρας, Αλέξης: Σημείο 2 (1993/1994) 27-31. –

Χαμουδοπούλου-Κωνσταντινίδου, Βιργινία: Νέα Εστία 110 (1981)  χριστ.τχ.,

245-248. –

(Και) λαός: Ρούσσου, Βιργινία-Τερέζα: Διαβάζω 225 (1/11/1989) 26-29. –

(Και) νεοφιλελευθερισμός: Ροζάνης, Στέφανος: Μελέτες για τον ρομαντισμό. (Αθήνα 2001,) 121-143. -

(Και) νεωτερικότητα: Ροζάνης, Στέφανος: Μελέτες για τον ρομαντισμό. (Αθήνα 2001,) 111-119. -

Ορολογικά: Μήττα, Δήμητρα: Φιλόλογος 19 (1995) 286-303.–

Παγανός, Γιώργος: Η Νεοελληνική Πεζογραφία 1, Θεσσαλονίκη 1983, 15-18. –

Παλαμάς, Κωστής: Άπαντα 14, Αθήνα ππ. 1968, 245-246. (Αναδημ.) – 

Παπαχατζής, Γεώργιος: Νέα Εστία 110 (1981) χριστ. τχ., 249-255. –

Περάνθης, Μιχαήλ: Δώδεκα διαλέξεις. Αθήνα 1976, 384-401.–

Ροζάνης, Στέφανος: Νέα Εστία 110 (1981) χριστ. τχ., 193-212. –

Ροζάνης, Στέφανος: Σημειώσεις 55 (Νοεμβρ. 2001) 17-23. –

(Και) ρεαλισμός: Παγανός, Γιώργος: Η Νεοελληνική Πεζογραφία 1, Θεσσαλονίκη 1983, 19-22. –

(Και) φιλελληνισμός: Βακαλόπουλος, Απόστολος: Ευθύνη 2, 2 (1973) 13-19.  –

Χαρακτηριστικά: Ροζάνης, Στέφανος: Μελέτες για τον ρομαντισμό. (Αθήνα 2001,) 13-65. -

Ροζάνης, Στέφανος: Μελέτες για τον ρομαντισμό. (Αθήνα2001,) 145-153. -

 

                                         

Ρομαντισμός στην Ελλάδα

(Στην) Αθήνα (και στην) Ευρώπη: Βελουδής, Γιώργος σε: Πρακτικά Β’ Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισμού,  Λευκάδα:3-8/9/1984.  Πολιτισμικές επαφές στα Επτά-νησα και αναμεταδόσεις στον υπόλειπο ελλαδικό χώρο, 16ος-20ος αι. Αθήνα 1991,  381-403. – 

Βιβλιογραφικά: Smaniotto, Ada σε: Dictionnaire. Le romantisme. Sous la dir. d'Alain Vaillant. Paris (2012,) 824-825.   -

(Και) Γαλλική Επανάσταση: Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Νέα Εστία 126 (1989) χριστ.τχ., 212-219. –

Επιβίωση: Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ. σε: Modern Greek Writers. Princeton, N. J. 1972, 235-248 (αγγλ.). –

(Στην) Επτάνησο (και στην) Ευρώπη: Βελουδής, Γιώργοςσε: Πρακτικά Β’ Συνε-δρίου Επτανησιακού Πολιτισμού, Λευκάδα: 3-8/9/1984.  Πολιτισμικές επαφές στα Επτάνησα και αναμεταδόσεις στον υπόλειπο ελλαδικό χώρο, 16ος-20ος αι. Αθήνα 1991, 381-403. –

Ιστορία: Βελουδής, Γιώργος σε: Αφιέρωμα στον Ι. Μ. Παναγιωτόπουλο. Θεσσαλο-νίκη 1989, 59-76. – 

Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 4 (1947) 46-54. –

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Νέα Εστία 56 (1954) 995-999, 1089-1091, 1160-1164 και 1210-1213. (Αναδημ. σε: Παναγιωτόπουλος, Ι. Μ.: Τα πρόσωπα και τα κείμενα 6, Αθήνα ππ. 1955,  59-92. ) –

Πολίτης, Λίνος σε: Δώδεκα διαλέξεις 2, Αθήνα 1962, 158-180. (Αναδημ. σε: Πολί-της, Λ.: Θέματα της λογοτεχνίας μας 2, Θεσσαλονίκη ππ. 1977, 99-131.) –

Τσούτσουρα, Μαρία σε: Dictionnaire. Le romantisme. Paris (2012,) 305-310 (γαλλ.)   -  

Richer, Renée: Διότιμα 22 (1994) 139-146 (γαλλ.). –

(Και) Μινώτος, Ιωάννης: Τόμπρου, Μαρία: Ο Πολίτης 2, 72 (Ιαν. 2000) 57-61. –

Ορολογικά: Κωνσταντινίδου, Ελισάβετ: Journal of Modern Greek Studies 3 (1985) 121-136 (αγγλ.)  -

Πηγές/Byron, George Gordon Noel: Γεωργαντά, Αθηνά: Νέα Εστία 157 (2005) 610-654.   -

 

                                                                    

Ρόμβος, Τέος  (1945-)

Έργο: Βούλγαρης, Κώστας: Ο Πολίτης 2, 55 (24/7/1998) 40-41.  -

 

 

Ροντήρης, Ιωάννης

Ποίηση: Αθανασιάδης-Νόβας, Θεμιστοκλής: Νέα Εστία 62 (1957) 1754-1756. (Αναδημ. σε: Αθανασιάδης-Νόβας, Θ.: Ανάλεκτα. Αθήνα 1965,  213-223.) -

 

 

 

Ρόπτρο  <Περιοδικό>

Χαρακτηριστικά: Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Νέα Εστία 133 (1993) 337.  –

 

 

                                                                      

Ρόσγοβας, Θεόδωρος (1956-)

"(Ο) κηπουρός της Παναγίας": Κώτσιου, Νίκη: Διαβάζω 348 (Ιαν.1995) 104-105.  -

 

Ρου, Κάρολος

Εργοβιογραφικά: Πολιτάρχης, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 35 (1986) 601-602.  -

 

 

 

Ρουβά, Μαρία  (1913-;)

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 203.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 2. Αθήνα (1976,) 363-364.  -

Πολιτάρχης, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 35 (1986) 603. –

"´Ωρες που φθάνουν": Προυσής, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 4 (1939/1940) 545.  -

 

 

Ρούβαλη, Τερέζα

Εργοβιογραφικά: Πολιτάρχης, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 34 (1985) 569-570.  -

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελλη-νικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 307.  - 

 

 

Ρούβαλης, Βασίλης  (1969-)

"Γιώργος Σαραντάρης": Λίλλης, Γιώργος: Νέα Εστία 156 (2004) 887-890.   -

"Νηκτικός νους": Βούλγαρης, Κώστας: Ο Πολίτης 2, 95 (Δεκ. 2001) 46-47.  -

"Νότος": Λίλλης, Γιώργος: Ποίηση 26 (φθιν./χειμ. 2005) 271-274.  - 

Σπυροπούλου, Χρύσα: Κ 8 (Ιουλ. 2005) 110-111.  -

Ποίηση: Βλαβιανός, Χάρης: Ποίηση 25 (άνοιξη/καλοκ. 2005) 166-167.  -

 

 

Ρούκης, Αριστείδης  (19ος αι.)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 45.  -

 

 

Ρουμάνης, Γιώργος  (-1960)

"Γιοχανάν": Θρύλος, Άλκης: Νεοελληνικά Γράμματα 39 (5/1/1936) 11. –

Έργο: Π., Σ.: Νέα Εστία 67 (1960) 755-756. –

"Θύελλα ελληνικού φωτός": Σπεράντσας, Στέλιος: Ελληνική Δημιουργία 12 (1953) 61. –

"(Ο) ίσκιος του κάστρου": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 60 (1956) 1159. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 7, Αθήνα 1979, 108-109.) –

"(Ο) Μέγας Αλέξανδρος εν Τύρω": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 60 (1956) 1159. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 7, Αθήνα 1979, 108-109.)  -

 

 

 

“(Της) Ρούμελης το Τραγούδι

Κείμενο: Ζώρας, Γεώργιος: Νέα Εστία 57 (1955) 580-584. -

 

 

 

Ρουμελιωτάκης, Μανώλης

Βιογραφικά: Ρουμελιωτάκης, Μανώλης: Νέες Τομές 4, 3 (1985) 7-16. –

Ρουμελιωτάκης, Μανώλης/Ρουμελιωτάκης, Χρίστος: Πλανόδιον 14 (Ιουν. 1991)

89-100. –

“Γράμμα στο γιό μου“: Καψετάκης, Λάμπης: Νέα Εστία 167 (2010) 385-391.  -

 Κουλουφάκος, Κώστας: Διαβάζω 58 (15/12/1982) 90-91.  - 

Τσακνιάς, Σπύρος: Η Λέξη 11 (Ιαν. 1982) 63-64. (Αναδημ. σε: Τσακνιάς, Σ.: Δα-κτυλικά αποτυπώματα. Αθήνα 1983, 141-146.) –

“Κατοχή“: Ρουμελιωτάκης, Χρίστος: Νέες Τομές 4, 3 (1985) 5-6. –

“Σώπα πατέρα“: Ρουμελιωτάκης, Χρίστος: Πλανόδιον 14 (Ιουν. 1991) 89-90. -

 

 

 

Ρουμελιωτάκης, Χρίστος  (1938-)

"Αποθήκες υφάλων όπλων": Καψετάκης, Λάμπης: Νέα Εστία 168 (2010) 356-364.  -

Κλειστή θάλασσα: Κεφάλας, Ηλίας:  Τομές 2, 92 (Οκτ./Δεκ. 1984) 64-65. – (Και) Μπελεζίνης, Ανδρέας: Ρουμελιωτάκης, Χρίστος: Τομές 2, 49 (Ιουν. 1979)20. (Αναδημ. σε: Μπελεζίνης, Ανδρέας: Εύσημοι και άσημοι λόγοι. Αθήνα 1988,

88-89.)  -

"Ξένος ειμί και άλλα ποιήματα": Λάζαρης, Νίκος: Νέα Εστία 153 (2003) 872-877.   -  

Παπαγεωργίου, Κώστας: Κ 4 (Μαρτ. 2004) 137-138.  -

Ποίηση: Μπελεζίνης, Ανδρέας σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Ε’ Συμποσίου Ποίησης, 5-7/7/ 1985. Κοινωνία και ποίηση. Αθήνα 1986, 495-499. (Αναδημ. σε: Μπελεζίνης, Α.: Κριτικό τρίπτυχο. Αθήνα 1991, 195-198.) -

 

 

 

"Ρουμελιώτικο Ημερολόγιο"  <Περιοδικό>

Χαρακτηριστικά: Σαλαμάγκας, Δημήτρης: Ηπειρωτική Εστία 10 (1961) 281.   -

 

 

 

Ρουμπάτης, Δημήτριος

Οράματα και θάματα ή Πως παγιδεύεται ο στρατηγός Μακρυγιάννης: Τσούρας, Νίκος: Νέα Εστία 133 (1993) 754. –

 

 

 

Ρουσάνος, Παχώμιος  (1508-1553)

Ακολουθία των εν Στροφάσιν αναιρεθέντων οσίων πατέρων: Σαρμάνης, Ευτύχιος: Θεολογία 68 (1997) 265-283 και 1026 (περίληψη). –

Γράμματα: Μανούσακας, Μανούσος: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 35 (1966/1967) 379-380. –

Έργο/κείμενα: Καρμίρης, Ιωάννης: Θεολογία 14 (1936) 30-41. –

Εργοβιογραφικά: Άμαντος, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 2 (1927) 1061-1064. (Αναδημ. σε: Άμαντος, Κ.: Μικρά μελετήματα. Αθήνα 1940, 182-188.) –

Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 45.  -

Δημητρακόπουλος, Φώτης: Δίπτυχα 5 (1991/1992) 59-86. (Με αγγλ. περίληψη.) (Με πανομοιότυπα επαυξ. αναδημ. σε: Δημητρακόπουλος, Φ.: Εργόχειρα έρωτος. Αθήνα 2000, 153-207.)

Δημητρακόπουλος, Φώτης: Τρικαλινά 8 (1988) 89-98. (Με αγγλ. περίληψη.) –

Λαμψίδης, Οδυσσέας: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 13 (1937) 385-392 και 546 (γαλλ. περίληψη). -

 

 

 

Ρουσιάδης, Γεώργιος  (1783-1854)

Εργοβιογραφικά: Παπαγεωργίου, Γεώργιος: Δωδώνη 21, 1 (1992) 345-383. (Με γαλλ. περίληψη). –

Μεταφραστής/Όμηρος/“Ιλιάς: Μπουμπουλίδης, Φαίδων: Μακεδονικά 17 (1977) 244-258. (Με αγγλ. περίληψη.) -     

 

                                                        

 

Ρουσιάδης, Μάριος   

Εργοβιογραφικά: Κοταμανίδης, Σταύρος: Σερραϊκά Χρονικά 5 (1969) 629-640. –

Ποίηση: Χριστιανόπουλος, Ντίνος: Διαγώνιος 2, 2 (1959) 69-70. –

“Χτεσινός κόσμος“: Θρακιώτης, Κώστας: Νέοι Σταθμοί 1 (1959) 241. -

 

 

 

Ρούσμελης, Σαβόγιας

Κωμωδία των ψευτογιατρών: Γραμματάς, Θόδωρος: Νεοελληνικό Θέατρο. Αθήνα 1987, 42-59. (Αναδημ.) –

Μπουμπουλίδης, Φαίδων σε: Κείμενα νεοελληνικής δραματουργίας 1, Αθήνα ππ. 1958, 27-28 και 289. –

Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδη, Γλυκερία: Επετηρίς Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών 4 (1985/1986) 71-82. -

 

  

 

Ρούσου, Νάγια  (1935-)

"(Η) αντίδραση των παιδιών στην επιθετικότητα που περιέχουν τα κινού-μενα σχέδια": Χρυσάνθης, Κύπρος: Φιλολογική Κύπρος 1979, 185-187. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο: Γραφή 25/26 (χειμ./άνοιξη 1994) 128. –

Ζιτσαία, Χρυσάνθη: Κύπριες λογοτέχνιδες. Θεσσαλονίκη 1972, 115-118. –

"(Τα) κανάλια της Αριάδνης": Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 119 (1986)

206-207. –

Πανάτος, Αντρέας: Νέα Εποχή 176/178 (Ιαν./Ιουν. 1986) 476-478. - 

Χρυσάνθης, Κύπρος: Φιλολογική Κύπρος (1988) 105-108. –

"Μνήμες πολέμου": Γεωργιάδης, Νέαρχος: Νέα Εποχή 115 (Νοεμβρ./Δεκ. 1975) 107-108. –

Ζιτσαία, Χρυσάνθη: Ηπειρωτική Εστία 24 (1975) 557-558. –

Κυθρεώτης, Ιάκωβος: Πνευματική Κύπρος 16 (1975/1976) 131-132. –

Λυσιώτης, Γεώργιος: Κυπριακός Λόγος 7 (1975) 331. –

“(Ο) Μπόγιας“: Πανάτος, Αντρέας: Νέα Εποχή 195 (Μαρτ./Απρ.1989) 69-70. -  

"Μπροστά στην Ερυθρά": Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 8 (1967/ 1968) 328. –

 

                                                                            

Ρουσουνίδης, Ανδρέας  (1938-2000)

Εργοβιογραφικά: Ιώνας, Ιωάννης: Επετηρίς. Κέντρον Επιστημονικών Ερευνών <Λευκωσία> 27 (2001) 563-566.  -

 

 

Ρουσοχατζάκης, Αντώνιος  (1968-)

"Μπιμπερό με κόκα κόλα": Κοτζιά, Ελισάβετ: Διαβάζω 409 (Ιουλ./Αυγ. 2000) 59.  - 

Konitsa My Love: Παναγιωτίδης, Γιώργος: Μανδραγόρας 14/15 (Οκτ.1996/ Φεβρ. 1997) 66-67. –

 

 

                                                                              

Ρούσσης, Ανδρέας

"Μαρτυρία και άλλα ποιήματα": Λάζαρης, Νίκος: Νέα Εστία 168 (2010) 128-131.  -

 

 

 

 

Ρουσσιά, Μαρία  (1894-1957)

Αλληλογραφία: Παπαλεοντίου, Λευτέρης: Νέα Εποχή 210 (Σεπτ./Οκτ. 1991)

24-31. -

"Για το δίκιο στη Μέση Ανατολή": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 3 (1947/1948) 93. –

Περάνθης, Μιχαήλ: Αλεξανδρινή Λογοτεχνία (1947) 71-72. (Αναδημ.) –

Προυσής, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 12 (1947) 58-59. (Αναδημ. σε: Προυσής, Κ.: Θέματα και πρόσωπα της Κυπριακής Λογοτεχνίας. Λευκωσία 1990, 243-245.) –

"(Τα) γράμματα της αδερφής του στρατιώτη": Προυσής, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 7 (1942/1943) 205-206. (Αναδημ. σε: Προυσής, Κ.: Θέματα και πρόσω-πα της Κυπριακής Λογοτεχνίας. Λευκωσία 1990, 241-243.) –

Φιλίππου, Λοΐζος: Πάφος 8 (1943) 98-99. –

Εργοβιογραφικά: Βαλάχης-Περγιαλινός, Γ.: Νέα Εποχή 210 (Σεπτ./Οκτ. 1991)

17-23. –

Ζιτσαία, Χρυσάνθη: Κύπριες λογοτέχνιδες. Θεσσαλονίκη 1972,  37-40. –

"(Ο) ξένος": Αργυρίου, Αλέξανδρος: Οριακά και μεταβατικά έργα ελλήνων πεζο-γράφων. Αθήνα 1996, 267-268. (Αναδημ.) –

Προυσής, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 16 (1951) 257-258. (Αναδημ. σε: Προυσής, Κ.: Θέματα και πρόσωπα της Κυπριακής Λογοτεχνίας. Λευκωσία 1990, 245-247.) –

Πεζογραφία: Παπαλεοντίου, Λευτέρης σε: Πρακτικά Συμποσίου Οι κύπριοι λογο-τέχνες της Αίγυπτου, Λευκωσία, 11-12/4/1991. Λευκωσία 1993, 215-225.–

"(Το) σαράκι": Προυσής, Κώστας: Θέματα και πρόσωπα της Κυπριακής Λογοτε-χνίας. Λευκωσία 1990, 247-250 .(Αναδημ.) –

Προυσής, Κώστας: Θέματα και πρόσωπα της Κυπριακής Λογοτεχνίας. Λευκωσία 1990, 250-253. (Αναδημ.)  -     

 

                         

Ρουσσοπούλου, Ελένη

Έργο: Θεοδωροπούλου, Αύρα: Νέα Εστία 48 (1950) 964.  -

 

 

Ρούσσος, Γιώργος  (1910-1984)

"(Τα) άγρια και τα ήμερα": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 59 (1956) 268-269.(Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 7, Αθήνα 1979, 29-30.) –

"Αθάνατη πολυαγαπημένη": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 78 (1965) 1594. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 10, Αθήνα 1981, 311-313.) –

"Βασίλισσα Αμαλία": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 64 (1958) 1041-1042. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 7, Αθήνα 1979, 382-384.) –

Μανιάτης, Β.: Επιθεώρηση Τέχνης 8 (1958) 71-76. –

Σκουλούδης, Μανώλης: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1958) 374-377. –

Σπηλιωτόπουλος, Στάθης: Νέα Εστία 91 (1972) 274-276. –

“Βασίλισσα Αμαλία“ (στην) ελληνική τηλεόραση: Δημόπουλος, Τάκης: Κριτικά Φύλλα 4 (1975) 354. –

"(Η) γούνα της άλλης": Καραγάτσης, Μίμης: Κριτική θεάτρου, 1946-1960. Αθή-να 1999, 593-594. (Αναδημ.) –

Πορφύρης, Κ.: Επιθεώρηση Τέχνης 10 (1959) 71. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 66 (1959) 1034. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Άλκης: Το ελλη-νικό θέατρο 12, Αθήνα 1981, 407-408.) –

"Δεν θυμάμαι τίποτα": Καραγάτσης, Μίμης: Κριτική θεάτρου, 1946-1960. Αθήνα 1999, 75-76. (Αναδημ.) –

"Έξι φορές την εβδομάδα": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 82 (1967) 1246-1247. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 11, Αθήνα 1981, 123-124.) –

"(Ο) εραστής έρχεται": Γαϊτάνος, Γιάννης: L’Hellénisme Contemporain 2, 8 (1954) 432-433 (γαλλ.). –

Θρύλος, Άλκης:  Νέα Εστία 56 (1954) 1324. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 6, Αθήνα 1979, 286-287.)  –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 75 (1964) 616. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 10, Αθήνα 1981, 57-59.) –

Έργο: Γιαλαμάς, Ασημάκης: Χρονικό (1984) 155. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 45-46.  - 

Ανώνμο: Χρονικό (1984) 155. –

Ασημακόπουλος, Κώστας: Νέα Εστία 116 (1984) 1230. –

Πολιτάρχης, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 33 (1984) 629. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 116 (1984) 1230-1231. –

"Ερωτικές βιταμίνες": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 54 (1953) 1285-1286. (Ανα-δημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 6, Αθήνα 1979, 183-184. ) –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 82 (1967) 1246-1247. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 11, Αθήνα 1981, 123-124.) –

Καραγάτσης, Μίμης: Κριτική θεάτρου, 1946-1960. Αθήνα 1999, 290-291. (Ανα-δημ.)   - 

Μητροπούλου, Αγλαΐα: Ελληνική Δημιουργία 12 (1953) 190. –

"Ευτυχώς τρελλάθηκα": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 61 (1957) 285. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 7, Αθήνα 1979, 184-185.) –

Σπηλιωτόπουλος, Στάθης: Νέα Εστία 93 (1973) 478-479. –

"Θα τρελλαθώ": Καραγάτσης, Μίμης: Κριτική θεάτρου, 1946-1960. Αθήνα 1999, 476-477. (Αναδημ.) –  

"Θεοδώρα η Μεγάλη": Βαρίκας, Βάσος: Κριτική θεάτρου. Αθήνα 1972, 288-292. (Αναδημ.) –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 84 (1968) 1591-1592. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελ-ληνικό θέατρο. 11, Αθήνα 1981, 257-259.) –

"Καρρέ της ντάμας": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 74 (1963) 892. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 9, Αθήνα 1980, 294-296.) –

"Κασσιανή": Χάρης, Πέτρος: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 2α, Αθήνα 1985, 245-246.(Αναδημ.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 52 (1952) 887. –

"Μαντώ Μαυρογένους": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 66 (1959) 1527-1528. (Ανα-δημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 8, Αθήνα 1980, 147-150.) –

Καραγάτσης, Μίμης: Κριτική θεάτρου, 1946-1960. Αθήνα 1999,  598-599. (Ανα-δημ.) –

Πορφύρης, Κ.: Επιθεώρηση Τέχνης 10 (1959) 156-157. –

"(Τα) μεγάλα χρόνια": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 86 (1969) 981-982. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 11, Αθήνα 1981,  327-330.) –

"(Ο) πραματευτής": Ανδρέου, Ν.: Επιθεώρηση Τέχνης 18 (1963) 116-117. –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 74 (1963) 1037-1038. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 9, Αθήνα 1980, 318-320.) –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 62 (1957) 954. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Άλκης: Το ελλη-νικό θέατρο 12, Αθήνα 1981, 391-392.) –

"(Ο) προικοθήρας": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 38 (1945) 600-601. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 4, Αθήνα 1978, 78-79.) –

"(Ο) προληπτικός“: Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 96 (1974) 1122-1123. –

"(Ο) πρωτευουσιάνος": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 30 (1941) 704-705. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 3, Αθήνα 1978, 40-43.) –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 49 (1951) 620. (Αναδημ. σε:  Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 5, Αθήνα 1979, 385-386.) –

Μητροπούλου, Αγλαΐα: Ελληνική Δημιουργία 7 (1951) 647-648. –

"Πρώτο ψέμα": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 58 (1955) 1036-1037. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 6, Αθήνα 1979, 429-430.) –

Σταύρου, Γεράσιμος: Επιθεώρηση Τέχνης 2 (1955) 86. –

"Σκληρός άντρας": Γαϊτάνος, Γιάννης: L’Hellénisme Contemporain 2, 8 (1954)

73-74 (γαλλ.). –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 55 (1954) 276-277. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελλη-νικό θέατρο 6, Αθήνα 1979, 227-229.) –

Καραγάτσης, Μίμης: Κριτική θεάτρου, 1946-1960. Αθήνα 1999, 318-319. (Ανα-δημ.) –

"Τρίτη και 13": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 57 (1955) 340-341.(Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 6, Αθήνα 1979, 365-367.) –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 72 (1962) 1001. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 9, Αθήνα 1980, 107-108.) –

"Φόνος στο ιερό παλάτι": Σπηλιωτόπουλος, Στάθης: Νέα Εστία 91 (1972) 62. –

 

 

                                                                       

Ρούσσος, Γιώργος  (1944-)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο: Εμβόλιμον 1 (χειμ. 1988/1989) 15. -

 

 

Ρούσσος, Δημοσθένης  (1869-1938)

Εργοβιογραφικά: Άμαντος, Κωνσταντίνος: Ελληνικά 11 (1939) 382-383. –

Λάσκαρις, Μιχαήλ: Νέα Εστία 25 (1939) 59-60. –

Λάσκαρις, Μιχαήλ: Το Νέον Κράτος 2 (1938) 1383-1386. (Αποσπ. αναδημ. σε: Θρακικά 12 [1939] 408-411.) –

Σαραφείδης, Έκτωρ: Θρακικά 12 (1939) 406-408. –

Τσούρκας, Κλεόβουλος: Θρακικά 11 (1939) 419-424. (Αναδημ.) –

"Studii istorice grecoromane": Λάσκαρις, Μιχαήλ: Το Νέον Κράτος 4, 30 (1940) 417-419.  -

 

 

Ρούσσος, Θεόδωρος

"Μνημείο": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1961) 248.–

"(Το) συμπέρασμα": Καραντώνης, Αντρέας: Ποιητικά. Αθήνα 1977, 61-67. -


 


 

Ρούσσος, Τάσος  (1934-)

"Αγγελόπορτα": Βέης, Γιώργος: Εντευκτήριο 21 (Δεκ. 1992) 117-118. –

Πέρσης, Θεόδωρος: Διαβάζω 292 (22/7/1992) 31. –

Τσατσούλης, Δημήτρης: Η περιπέτεια της αφήγησης. Αθήνα 1997, 424-427.(Αναδημ.) –

"(Η) αποστολή": Γουδέλης, Τάσος: Το Δέντρο 2, 110 (Ιουλ. 2000) 135. –

Τσατσούλης, Δημήτρης: Διαβάζω 409 (Ιουλ./Αυγ. 2000) 59. –

"Αυτός στο πέτρινο σπίτι": Βέης, Γιώργος: Νέα Εστία 156 (2004) 547-549.   -

Βιογραφικά: Ρούσσος, Τάσος: Το Δέντρο 2, 103 (Ιουν./Αυγ. 1998) 71-72. –

"(Το) δέκατο τρίτο τοπίο": Αλεξάκης, Ορέστης: Ευθύνη 2, 28 (1999) 281-282. –

Τσατσούλης, Δημήτρης: Διαβάζω 390 (Νοεμβρ. 1998) 53-54. –

Έργο: Δελώνης, Αντώνης: Διαβάζω 395 (Απρ. 1999) 41-46. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελλη-νικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 307.  - 

Έργο/στοιχεία φανταστικά: Τσατσούλης, Δημήτρης: Νέα Εστία 148 (2000) 

830-840. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 47.  -

Ρούσσος, Τάσος/Κάλλια, Ελένη σε: Κάλλια, Ε.: Θέλω να μάθω περισσότερα για σας. Αθήνα ππ. 1988, 301-310. –

"(Ο) καιρός της Λίζε": Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Ανισόπεδες διαβάσεις. Αθήνα 1988, 56-57.(Αναδημ.) –

Μπασκόζος, Γιάννης: Διαβάζω 328 (2/2/1994) 72. –

Τσατσούλης, Δημήτρης: Αντί 2, 546 (4/3/1994) 63-64. (Αναδημ. σε: Τσατσούλης, Δ.: Η περιπέτεια της αφήγησης. Αθήνα 1997, 428-436.) –

"(Το) κυνήγι της αλεπούς": Βέης, Γιώργος: Νέα Εστία 148 (2000) 168-169. –

Λογοτέχνης: Ρούσσος, Τάσος: Το Δέντρο 2, 101 (Δεκ. 1997/Ιαν. 1998) 62-63. –

"(Η) μεταμόρφωση του καιρού": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 11 (1962) 978-979. –

Λεοντάρης, Βύρων: Επιθεώρηση Τέχνης 17 (1963) 93-94. –

Σφακιανάκης, Γιάννης: Νέα Πορεία 9 (1963) 387-389. –

Μεταφραστής/Αισχύλος/"Τραγωδίες": Ζακόπουλος, Ν.: Κριτικά Φύλλα 3 (1974) 151. –

Ξιφαρά, Πετρούλα: Επίλογος 5 (1996) 169-176. –

Χριστοδούλου, Γιώργος: Διαβάζω 94 (16/5/1984) 65-66. –

Μεταφραστής/Ευριπίδης/"Υψιπύλη": Παγωνάρη-Αντωνίου, Π.: Πλάτων 50 (1998) 302-306.–

Μεταφραστής/Plautus, Titus Maccius/"Amphitryo": Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 107 (1980) 835-836.–

Μεταφραστής/Seneca, Lucius Annaeus/"Medea": Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 107 (1980) 835-836. –

"Μιχαήλ": Παναγόπουλος, Ανδρέας: Εισέτι Φοίβος έχει καλύβην. Αθήνα 1995, 

316-317. –

Τσακνιάς, Σπύρος: Η Λέξη 87 (Σεπτ. 1989) 839-840. (Αναδημ. σε: Τσακνιάς, Σ.: Πρόσωπα και μάσκες. Αθήνα: Νεφέλη 2000, 217-220.) –

"(Οι) νεκροί": Στεργιόπουλος, Κώστας: Εποχές 36 (Απρ. 1966) 356-358. (Ανα-δημ. σε: Στεργιόπουλος, Κ.: Περιδιαβάζοντας 5. Αθήνα 2000, 310-314.) –

"(Ο) ξεναγός και η νύχτα": Καλαμαράς, Βασίλης: Διαβάζω 54 (Ιουλ. 1982) 132. –

"(Ο) Οδυσσέας": Μουρίκη, Χλόη: Το Δέντορ 2, 98 (Απρ./Μάιος 1997) 102. –

Τσατσούλης, Δημήτρης: Διαβάζω 371 (Φεβρ. 1997) 80-81. –

Τσατσούλης, Δημήτρης: Διαβάζω 374 (Μάιος 1997) 143-144. –

"(Η) πηγή του τσακαλιού": Τσατσούλης, Δημήτρης: Διαβάζω 363 (Μάιος 1996) 143. –

"(Το) πλοίο-φάντασμα": Κότσιρας, Γιωργής: Ευθύνη 2, 24 (1995) 552-553. –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Νέα Εστία 138 (1995) 1033-1034. –

Ποίηση: Τσακνιάς, Σπύρος: Γράμματα και Τέχνες 58 (Απρ./Αυγ. 1989) 50-51. –

"Προς Λεύκιον": Λάζαρης, Νίκος: Νέα Εστία 170 (2011) 999-1003.  -

"Προς την οροφή": Γεράνης, Στέλιος: Νέα Εστία 129 (1991) 353-354.–

Κεφάλας, Ηλίας: Οδός Πανός 55 (Μάιος/Ιουν. 1991) 68-69. –

Κότσιρας, Γιωργής: Ευθύνη 2, 19 (1990) 551-552. –

"(Ο) πρώτος πηλός": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 6 (1957) 575. –

"(Ο) τελευταίος της συντεχνίας": Κοντολέων, Μάνος: Διαβάζω 267 (10/7/ 1991) 67-69.  -

Σάββας, Μηνάς: World Literature Today 66 (1992) 177-178 (αγγλ.). –

"Φωτογραφία με πολύ κίτρινο": Κώτσιου, Νίκη: Διαβάζω 348 (Ιαν. 1995) 104. –

Τσατσούλης, Δημήτρης: Aντί 2, 578 (12/5/1995) 64-65. (Αναδημ. σε: Τσατσούλης, Δ.: Η περιπέτεια της αφήγησης. Αθήνα 1997, 440-443.) –

"(Τα) χειρόγραφα του Μανουέλ Σαλίνας": Πανώριος, Μάκης: Διαβάζω 192 (25/5/1988) 86-87. –

Ρούσσος, Τάσος [και άλλοι]: Το Δέντρο 2, 42/43 (Ιαν./Φεβρ. 1989) 131-135. –

Στασινοπούλου, Μαρία: Εντευκτήριο 4 (Σεπτ. 1988) 131. –

Τσακνιάς, Σπύρος: Γράμματα και Τέχνες 55 (Απρ./Ιουν. 1988) 19. (Αναδημ. σε: Τσακνιάς, Σ.: Επί τα ίχνη. Κριτικά κείμενα 1985-1988. Αθήνα 1990, 161-163.) –

Τσατσούλης, Δημήτρης: Νέα Εστία 148 (2000) 830-840. –

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Εντευκτήριο 4 (Σεπτ. 1988) 108.  - 


 

                                                                   

Ρούσσου, Άννα

"Ανάξια πέτρα σεισμού": Ρούσσος, Ευάγγελος: Συριανά Γράμματα 7 (1994) 82. –

"Ατης απύλωτη": Βενέτης, Θανάσης: Μανδραγόρας 16/17 (Ιουν./Σεπτ. 1997) 60. –

Ρούσσος, Ευάγγελος: Συριανά Γράμματα 9 (1996) 180-181. –

Ποίηση: Ρούσσος, Ευάγγελος: Συριανά Γράμματα 3 (1990) 389-391.  -


 


 

Ρούσσου, Μάγια-Μαρία  (1937-1989)

(Και) Αθανασόπουλος, Περικλής : Ρούσσου, Μάγια-Μαρία: Διαβάζω 55 (Αυγ. 1982) 8-9. –

"Βάναυσες ώρες": Λιγνάδης, Τάσος: Νέα Πορεία 10 (1964) 78. –

Έργο: Γεροντικός, Αρσένης: Ηπειρωτική Εστία 28 (1979) 345-347. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελλη-νικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 307.  -  

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 46.  -

Γιαννόπουλος,Τάκης: Νέα Εστία 127 (1990) 1380-1381.–

Κάφη, Κατερίνα: Αιολικά Γράμματα 23 (1993) 132, 39-44. –

Ρούσσου, Μάγια-Μαρία: Τομές 2, 48 (Μάιος 1979) 48. –

"Λύκαινα του φεγγαριού": Κεφάλας, Ηλίας: Νέες Τομές 4, 9 (Ιουλ./Αυγ. 1987) 187. –

Ρόζος, Ευάγγελος: Κριτική. Αθήνα 1987, 112-113. –

Χωρεάνθη, Ελένη: Διαβάζω 226 (15/11/1989) 68-70. –

Μεταφράστρια: Ρούσσου, Μάγια-Μαρία: Γράμματα και Τέχνες 7/8 (Ιουλ./Αυγ. 1982) 38. –

Μεταφράστρια/Ortega y Gasset, José/"Πρόλογος για γάλλους": Ζαδές, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 28 (1979) 563-564. –

Μεταφράστρια/Ortega y Gasset, José/"Goethe desde dentro": Ζαδές, Δη-μοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 28 (1979) 563-564.–

Μεταφράστρια/Paz, Octavio/"Η αναζήτηση της αρχής": Κακναβάτος, Έκτωρ: Διαβάζω 95 (30/ 5/1984) 61-65. –

"Μνήμες πολέμου": Ζιτσαία, Χρυσάνθη: Ηπειρωτική Εστία 24 (1975) 557-558. –

"Ποιήματα <1963-1983>": Κεφάλας, Ηλίας: Διαβάζω 119 (22/5/1985) 57-58. –

Μάργαρης, Βασίλης: Κρίσεις και απόψεις. Γιάννινα 1996, 39-40. (Αναδημ.) –

Ποίηση: Βεντούρα-Δοβλέτογλου, Ξ.: Ηπειρωτική Εστία 30 (1981) 941. –

Μερακλής, Μιχάλης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Θ’ Συμποσίου Ποίησης, 7-9/7/1989. Κωστής Παλαμάς. Πάτρα 1992, 123-127.–

Πανσέληνου, Έφη: Λυρικές προσεγγίσεις. Αθήνα 1993, 100-118. (Aναδημ.) –

Πέγκλη, Γιολάντα: Ανακύκληση 3 (1990/1991) 47. –

"Στον άγνωστο φοιτητή": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 24 (1975) 267. –

"Σφαγή": Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 21 (1972) 795-796.–

"(Τα) τετράδια της Αριάδνης – Χνάρια στο λαβύρινθο": Νικολαΐδης, Κώστας: Ηπειρωτική Εστία 28 (1979) 970-971. –

Παπαστάμος, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 29 (1980) 567-568. –

"(Της) φωτιάς και της στάχτης": Ζαδές, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 31 (1982) 134-135. –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 21 (1972) 795-796. –

Σαραντής, Γιώργος: Νέα Σύνορα 21/22  (Ιαν./Απρ.1973) 87. –

Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 31 (1982) 462. –

"Χνάρια στο λαβύρινθο": Μαρκόπουλος, Γιώργος: Τομές 2, 57 (Φεβρ. 1980) 61.  -  


 


 

Ρούσσου, Νικόλ  (1965-)

Έργο: Ρούσσου, Νικόλ/Σελλά,Όλγα: Αντί 2, 628 (14/2/1997) 50-51. –

"Πες στη Μορφίνη, ακόμα την ψάχνω": Αθανασόπουλος, Βαγγέλης: Διαβάζω 375 (Ιουν. 1997) 110. –

Παναγιωτίδης, Γιώργος: Μανδραγόρας 14/15 (Οκτ. 1996/Φεβρ. 1997) 65-66. –

Τσατσούλης, Δημήτρης: Διαβάζω 369 (Δεκ. 1996) 149.  -        


 


 

Ρουτζούνη, Ντίνα  (1949-)  

"(Ο) Οδυσσέας σκεπτόμενος": Μήλας, Σ.: Αιολικά Γράμματα 20, 118 (1990) 68. -


 


 

Ρούτης, Κώστας

"Ιδανική πολιτεία": Κωνσταντέλλου, Λένα: Οδός Πανός 103/104 (Μάιος/Αυγ. 1999) 173-174. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 56 (1999) 478.  - 

"(Οι) πέτρες που με αγγίξανε": Τσιάμης, Μήτσος: Αιολικά Γράμματα 26 (1996) 74.  -


 

 

Ρούτσος, Νίκος  (1903-;) 

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 307-308.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 47-48.  -

"Χρυσοθήρες των ονείρων": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1957) 

293-294. –

Νικολαΐδης, Ιωάννης: Ηπειρωτική Εστία 6 (1957) 391. -


 


Ρούφος, Ρόδης  (1924-1972)

"(Η) άλλη όχθη": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1959) 196. –

Καραγάτσης, Μιχάλης: Καινούρια Εποχή  (καλοκ. 1959) 237-243. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 66 (1959) 895-896. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Χατζίνης, Γ.: Προτιμήσεις. Αθήνα 1963, 129-132.) –

Βιβλιογραφικά: Δασκαλόπουλος, Δ.: Μαντατοφόρος 34 (Δεκ.1991) 49-69. –

Βιογραφικά: Ρούφος, Ρόδης: Akzente 18 (1971) 122-132 (γερμ.). –

"(Οι) γραικύλοι": Βαρίκας, Βάσος: Συγγραφείς και κείμενα 2, Αθήνα 1980, 160-165. (Αναδημ.) –

Vitti, Mario: Prospetti 3 (1968) 1036-1045 (ιταλ.). – 

(Και) Γρίβας, Γεώργιος: Μπαχάρας, Δ.: Νέα Εστία 172 (2012) 202-218.  -

Δοκίμια: Φραγκόπουλος, Μίλτος: Νέα Εστία 172 (2012) 237-253.  -

(Και) ελληνική κοινωνία: Αλιβιζάτος, Νίκος: Νέα Εστία 172 (2012) 33-47.  -

Ρούφος, Ρόδης/Μαρόπουλος: Νέα Εστία 172 (2012) 254-257. (Αναδημ.)   -  

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Καθημερινές τομές. Αθήνα 1977, 121-124. (Αναδημ.) –

(Και) ΕΟΚΑ: Μπαχάρας, Δ.: Νέα Εστία 172 (2012) 202-218.  -

"Επιλογή": Bien, Peter: Books Abroad 49 (1975) 171 (αγγλ.). –

Έργο: Δασκαλόπουλος, Δ.: Αιολικά Γράμματα 19 (1989) 107, 67-76. –

Δούκαρης, Δημήτρης: Ανθρώπινη εκδοχή. Αθήνα 1978, 185-188. (Αναδημ.) –

Πλασκοβίτης, Σπύρος: Γραφές και συναντήσεις. Αθήνα 1998, 291-303. –

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Τομές 2, 77/78 (Οκτ./Νοεμβρ. 1981) 39-43. –

Έργο/επιβίωση: Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Ευθύνη 2, 11 (1982) 524. –

Έργο/θέματα/αποικιοκρατία: Σπανάκη, Μαριάννα: Journal of the Hellenic Diaspora 23, 2 (1997) 111-126 (αγγλ.). –

Έργο/θέματα/Εμφύλιος Πόλεμος: Τσουτσουμπής, Σπύρος: Νέα Εστία 169 (2011) 1052-1064.  -

Έργο/ιδεολογικά: Καστρινάκη, Αγγέλα: Νέα Εστία 172 (2012) 120-139.  -

Έργο (και) Durrell, Lawrence/έργο: Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Συμπαθητική μελάνη. Αθήνα 1999, 85-103. –

Έργο (και) Waugh, Evelyn/"Sword of Honour": Τσουτσουμπής, Σπύρος: Νέα Εστία 169 (2011) 1052-1064.  -

Εργοβιογραφικά: Αλεξανδρόπουλος, Μήτσος: Νέα Εποχή 97 (Οκτ./Νοεμβρ. 1972) 451-452. –

Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 3. Αθήνα (1976,) 364-365.  -

Ανώνυμο: Νέα Σύνορα 19 (Σεπτ./Οκτ. 1972) 287-288.–

Γιαλουράκης, Μανόλης: Κριτικά Φύλλα 2 (1973) 53-54. –

Κούρτοβικ, Δημοσθένης: Έλληνες μεταπολεμικοί συγγραφείς. Αθήνα 1995, 200-201. (Γερμ. μεταφρ. σε: Κούρτοβικ, Δ.: Griechische Schriftsteller der Gegenwart. Köln 2000, 240-241.) –

Πολιτάρχης, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 23 (1974) 298. –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Ευθύνη 2, 11 (1982) 59-66 και 114-120. (Αναδημ. σε: Φραγκόπουλος, Θ.: Κτερίσμα για τον Ρόδη. Αθήνα 1990, 9-43.) –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Καθημερινές τομές. Αθήνα 1977, 103-110. (Αναδημ.) –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Καθημερινές τομές. Αθήνα 1977, 111-120. (Αναδημ.) –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Τομές 2, 77/78 (Οκτ./Νοεμβρ. 1981) 35-38. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 92 (1972) 1626-1628. (Αναδημ. σε: Χατζίνης, Γ.: Ο άλλος καιρός. Αθήνα 1976, 85-90.) –

Rosenthal-Kamarinea, Isidora: Hellenika (1972, 2/3) 62. –

"(Η) μέρα της κρίσης": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 64 (1958) 1102. –

"(Οι) μεταμορφώσεις του Αλάριχου": Δούκαρης, Δημήτρης: Ανθρώπινη εκδο-χή. Αθήνα 1978, 185–188. (Αναδημ.) –

Χριστοφίδης, Ανδρέας: Θέματα και απόψεις 3, Λευκωσία 1973, 154-156. (Αναδημ. σε: Χριστοφίδης, Α.: Τα έλλογα και τα παράδοξα. Λευκωσία 1995, 210-212.) –

Bien, Peter: Books Abroad 47 (1973) 206-207 (αγγλ.). –

Merlier, Octave: Études Néo-Helléniques 3 (1971/1972) 96-98 (γαλλ.). –

"Πορεία στο σκοτάδι": Κρανιδιώτης, Νίκος: Κυπριακά Γράμματα 21 (1956) 254. –

Μηλιώνης, Χριστόφορος: Ηπειρωτική Εστία 6 (1957) 718. –

Χάρης, Πέτρος: Συνομιλίες με φίλους. Αθήνα 1987, 174-179. (Αναδημ.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 59 (1956) 273-274. –

Προσωπικά: Δούκαρης, Δημήτρης: Τομές 4 (Απρ. 1975) 22-23. –

Μαρωνίτης, Δημήτρης: Νέα Εστία 172 (2012) 140-141.  - 

"(Η) ρίζα του μύθου": Κρανιδιώτης, Νίκος: Κυπριακά Γράμματα 19 (1954) 474-475. –

Μηλιώνης, Χριστόφορος: Ηπειρωτική Εστία 6 (1957) 718. –

Πλατής, Ελευθέριος: Κριτικοί προβληματισμοί 1, Αθήνα 1983, 31-63. –

Ραυτόπουλος, Δημήτρης: Επιθεώρηση Τέχνης 2 (1955) 162-166. (Αναδημ. σε: Ραυτόπουλος, Δ.: Οι ιδέες και τα έργα. Αθήνα 1965, 289-296.) –

Σπανδωνίδης, Πέτρος: Νέα Πορεία 2 (Απρ. 1955) 82. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 112 (1982) 1600-1604. (Αναδημ. σε: Χάρης, Π.: Συνομι-λίες  με φίλους. Αθήνα 1987, 174-179. – Αναθεωρ. αναδημ. σε: Χάρης, Π.: Έλλη-νες πεζογράφοι 8, Αθήνα 1993) 369-374.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 57 (1955) 134-135. –

(Και) Σεφέρης, Γιώργος: Ρούφος, Ρόδης/Δημητρακόπουλος, Φώτης: Η Λέξη 134 (Ιουλ./Αυγ. 1996) 494. – 

(Και) Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Καράογλου, Χαράλαμπος (επιμ.): Νέα Εστία 172 (2012) 59-119.   -

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Κτερίσμα για τον Ρόδη. Αθήνα 1990,  44-53. –

"(Η) χάλκινη εποχή": Αντύπας, Α.: Νέα Πορεία 7 (1961) 85-89. –

Αργυρίου, Αλέξανδρος: Οριακά και μεταβατικά έργα ελλήνων πεζογράφων. Αθήνα 1996, 143-150. (Αναδημ.) –

Βαρίκας, Βάσος: Συγγραφείς και κείμενα 1, Αθήνα 1975, 22-24. (Αναδημ.) –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1960) 181. –

Κοροντζή, Ελένη: Διαβάζω 43 (Ιουν. 1981) 69. –

Προδρόμου, Πρόδρομος: Ακτή 1 (1989/1990) 342-343. –

Ραυτόπουλος, Δημήτρης: Επιθεώρηση Τέχνης 13 (1961) 505-508. (Αναδημ. σε: Ραυτόπουλος, Δ.: Οι ιδέες και τα έργα. Αθήνα 1965, 305-313.) –

Σαχίνης, Απόστολος: Νέοι πεζογράφοι. Αθήνα 1965, 168-171. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 69 (1961) 345-346. (Αναδημ. σε: Χατζίνης, Γ.: Προ-τιμήσεις. Αθήνα 1963, 132-135.) –

Χριστοφίδης, Ανδρέας: Πνευματική Κύπρος 1 (1960/1961) 369-371. (Αναδημ. σε: Χριστοφίδης, Α.: Τα έλλογα και τα παράδοξα. Λευκωσία 1995, 509-511.) –

"(Η) χάλκινη εποχή" (στην) κριτική: Μπαζούκης, Αλέξανδρος: Νέα Εστία 172 (2012) 142-201.  -

“(Η) χάλκινη εποχή“ (και) Durrell, Lawrence/"Bitter Lemons": Παπαλεο-ντίου, Λευτέρης: Στοχαστικές προσαρμογές. Αθήνα 2000, 146-163. –

"Xρονικό μιάς σταυροφορίας": Αργυρίου, Αλέξανδρος: Νεοελληνικός Λόγος 1972, 234-237. (Αναδημ.– Αναδημ. σε: Αργυρίου, Α.: Αναψηλαφήσεις σε δύσκο-λους καιρούς. Αθήνα 1986, 286-292.) –

Βασιλακάκος, Γιάννης: Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος στη μεταπολεμική πεζο-γραφία. Αθήνα 2000, 197-237. –

Θεοτοκάς, Γιώργος: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 7 (1954/1955) 266-268. –

Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Γλυκερία: Πεζογραφικά κείμενα του πολέμου και της κατοχής. Ιωάννινα 1974, 133-139. –

Ραυτόπουλος, Δημήτρης: Επιθεώρηση Τέχνης 2 (1955) 162-166. –

Σαχίνης, Απόστολος: Νέοι πεζογράφοι. Αθήνα 1965, 159-168. –

Τσουγιόπουλος, Γιώργος σε: Kindlers Literatur Lexikon. Erg.bd., Zürich 1974, 

263-266 (γερμ.). (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Kindlers Neues Literatur Lexikon 14, München 1991, 374-376.) – 

(Και) Durrell, Lawrence: Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Νέα Εστία 172 (2012) 48-58.  -

(Και) Durrell, Lawrence (και) βρετανική προπαγάνδα: Παυλίδου, Θεοδώρα: Νέα Εστία 172 (2012) 219-236.  -

(Και) Pontani, Filippo Maria: Pontani, Filippo Maria: Ευθύνη 2, 22 (1993) 92.  –


 


 

Ρύσιος, Διαμαντής  (17ος αι.) 

Βιογραφικά: Νικολοπούλου, Αγγελική: Λακωνικαί Σπουδαί 5 (1980) 257-270. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 48.  - 

"Λόγος επιθαλάμιος": Νικολοπούλου, Αγγελική: Επετηρίς Ιδρύματος Νεοελλην-ικών Σπουδών 2 (1981/1982) 73-82.  -


 


 

Ρυσσιάνος, Νότης  (1914-;)

"(Ο) άνθρωπος με το μικρό όνειρο": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένομόχθο 1, Αθήνα 1985, 214-216. (Αναδημ.) –

"Απουσία": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 60 (1956) 1017-1018. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 7, Αθήνα 1979, 104-105.) –

"Ελεγείο για το Σωτήρη Λουδάρο": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 6, Αθήνα 1995, 245-247. (Αναδημ.) –

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 308.  -  

Χρυσάνθης, Κύπρος: Κυπριακά Γράμματα 18 (1953) 313-315. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 48-50.  - 

Κακαλίδης, Δημήτρης: Η σοφία του διηγήματος. Αθήνα 1992, 489-490.–

Κοτσέτσου, Λούλα: Πορτραίτα λογοτεχνών μας 2, Αθήνα 1971, 103-104. –

"Εφτά σκαλοπάτια": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 4 (1949/1950) 358. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 43 (1948) 66. –

"(Ο) Καλλιμπαρδίνος": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένομόχθο 2, Αθήνα 1987, 222-224. (Αναδημ.) –

Κακαλίδης, Δημήτρης: Η σοφία του διηγήματος. Αθήνα 1992, 273-297. –

"(Το) κορίτσι τρεχούμενο νερό": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένομόχθο 5, Αθήνα 1993, 264-266. (Αναδημ.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 96 (1974) 1476. –

"(Η) μάχη των πελαργών": Άννινος, Γ.: L’Hellénisme Contemporain 2, 6 (1952) 189-190 (γαλλ.). – 

Προυσής, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 17 (1952) 340-342. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 51 (1952) 417-418. –

"Παραμύθια της σκλαβιάς": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 2 (1946/1947) 262-263. - 

"(Το) σκουριασμένο νερό": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 4 (1949/1950) 506. – 

Κοββατζής, Αστέρης: Ελληνική Δημιουργία 2 (1948) 121-122.–

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νέα Εστία 47 (1950) 339-340. –

"(Η) στάχτη": Δέλιος, Γ.: Νέα Πορεία 9 (1963) 279-281. –

Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 3, Αθήνα 1989, 244-245. (Αναδημ.) –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη/καλοκ. 1963) 244. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 4 (1963/1964) 144. –

"Τρία παράσημα και εννιά ποτάμια δάκρυ": Αναγνώστου, Τάσος: Ηπειρωτική Εστία 38 (1989) 412-413.–

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 47 (1990) 429. –

"(Η) φαντασία του Θεού": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 (1950/ 1952) 491-492. –

Προυσής, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 17 (1952) 340-342. 

"Φιδούσα": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 4, Αθήνα 1991, 267-268.(Αναδημ.)  -


 


 

Ρωζέττη, Ντόρα  (1908-;) 

Εργοβιογραφικά: Μπακοπούλου, Ελένη: Οδός Πανός 132 (Απρ./Ιουν. 2006) 11-93.  -

Μπακοπούλου, Ελένη: Οδός Πανός 133 (Ιουλ./Σεπτ. 2006) 176-181.  -

"(Η) ερωμένη της": Βαρελάς, Λάμπρος: Νέα Εστία 163 (2008) 261-300.  -

"(Η) ερωμένη της" (και) Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Βλαχοδήμος, Δημήτρης: Νέα Εστία 163 (2008) 1132-1151.  - 

"(Η) ερωμένη της" (και) Σπανδωνίδης, Πέτρος: Βλαχοδήμος, Δημήτρης: Νέα Εστία 163 (2008) 1132-1151.  -

(Και) Καβάφης, Κωνσταντίνος: Καραμπίνη-Ιατρού, Μιχαήλα: Νέα Εστία 163 (2008) 1216-1220.  -

Προσωπικά: Μπακοπούλου, Ελένη: Οδός Πανός 132 (Απρ./Ιουν. 2006) 4-10.  -

 

 

 

Ρωμαίος, Κωνσταντίνος  (1874-1966)

Ακαδημαϊκός: Κούζης, Αρ.: Πρακτικά της ΑκαδημίαςΑθηνών 21 (1946) 138-140. -  

Έργο: Ανδρόνικος, Μανόλης: Ελληνικά 20 (1967) 283-286. –

Ανδρόνικος, Μανόλης: Εποχές 42 (1966) 360-363. –

Οικονόμος, Γ. Π.: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 21 (1946) 140-143. – 

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελλη-νικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 308-310.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 50.  - 

"(Οι) καλικάντζαροι": Πετρόπουλος, Δημήτρης: Νέα Εστία 43 (1948) 599-600. -


 


 

Ρωμαίος, Κώστας  (1913-1992)

Έργο: Ήμελλος, Στέφανος: Λαογραφία 36 (1990/1992) 440-442. –

Μερακλής, Μιχάλης: Λαογραφία 36 (1990/1992) 439-440. -  

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 50.  -

Ανώνυμο: Διαβάζω 33 (Ιουλ. 1980) 14. –

Βαρβούνης, Μανώλης: Θρακική Επετηρίδα 10 (1995/1998) 255-273. – 

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 132 (1992) 1623. (Αναδημ. σε: Μόσχος, Ευ.: Αποδημίες και σκιαγραφίες. Μικρά μελετήματα της εξόδου για δικούς μας λογοτέχνες, επιστήμονες και καλλιτέχνες. Αθήνα 2001, 191-192.) –

"Κοντά στις ρίζες": Θεοχάρης, Ιωάννης: Ηπειρωτική Εστία 30 (1981) 158-159. –

"Λαογραφικά θέματα": Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 9 (1979) 199-200. –

"(Η) ποίηση ενός λαού": Κυριακίδου-Νέστορος, Α.: Ελληνικά 23 (1970) 140-149.  –


 

                                                                         

Ρωμαίου, Μπιάνκα  (1912-;)

"Αίθουσα αναμονής": Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 5, Αθήνα 1993, 266-268. (Αναδημ.) –

"Εν ώρα νυκτός": Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 87 (1970) 271. –

Εργοβιογραφικά: Κακαλίδης, Δημήτρης: Η σοφία του ποιήματος. Αθήνα 1994, 499.   -

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελλη-νικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 310-311.  - 

"Ερωτικά χέρια": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1957) 268-269. –

"Και επί γης ειρήνη": Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 51 (1994) 404. –

Σταυρίδης, Σταύρος: Εμβόλιμον 20 (χειμ. 1993/άνοιξη 1994) 217-218.–

"Κατά μόνας": Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 54 (1997) 489. –

"Ρέκβιεμ": Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 49 (1992) 423. –

"Ψηφίδες": Κακαλίδης, Δημήτρης: Η σοφία του ποιήματος. Αθήνα 1994, 367-370.  -


 


 

Ρωμανιόλης, Έκτορας  (1871-1938)

Εργοβιογραφικά: Σπαταλάς, Γεράσιμος: Νέα Εστία 23 (1938) 767-768.  -


 


 

Ρωμανός, Γιώργος  (1948-)

"(Ο) Αλέξανδρος": Δανιήλ, Γιώργος: World Literature Today 52 (1978) 671 (αγγλ.). 

Κόρφης, Τάσος: Τομές 2, 32 (Ιαν. 1978) 54-55. –

Χατζηφώτης, Ιωάννης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 35 (1978) 363-364. –

"Δέκα ροκ κι ένα μλουζ για τρεις": Αργυροπούλου, Χριστίνα: Θέματα Λογο-τεχνίας 43 (Ιαν./Απρ. 2010) 280-285.   -

Λεονταρίδου, Ντόρα: Νέα Εστία 157 (2005) 920-922.   -

Λιακόπουλος, Θανάσης: Ακτή 16 (2004/2005) 247-249.  -

Εργοβιοογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 311.  -

"Κατακόκκινο... σχεδόν θηλυκό": Ιωαννίδης, Βασίλης: Νέα Εστία 149 (2001) 127-129. –

Τσιγάρα, Μαργαρίτα: Διαβάζω 419 (Ιουν. 2001) 67. –

Ξανθάκος, Γιώργος: Ακτή 13 (2001/2002) 252-255. –

Mεταφραστής/Thomas, Dylan/"Πεζογραφήματα": Κόρφης, Τάσος: Διαβάζω 39 (Φεβρ. 1981) 62-64.-    


 

                                                                

Ρωμανός, Χρήστος

"(Ένας) τεχνίτης του σύγχρονου μυθιστορήματος: Αλέξανδρος Κοτζιάς": Δανιήλ, Γιώργος: World Literature Today 57 (1983) 494 (αγγλ.). –

"Poetics of a Fictional Historian": Λυσιώτης, Μάριος: Γράμματα και Τέχνες 51 (Ιουν./Αυγ. 1987) 30-31. –

Beaton, Roderick: Journal of Modern Greek Studies 5 (1987) 119-121 (αγγλ.). -


 


 

Ρώμας, Γεώργιος  (1798-1867)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 51-52.  - 

Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 1, Αθήνα 1985, 183. (Aναδημ.) –

Χατζόπουλος, Δημήτρης : Αντί 2, 635 (23/5/1997) 66. –

Ποίηση: Δάφνης, Στέφανος: Νεοελληνικά Γράμματα 36 (15/12/1935) 9. –

"Alla giovine avvelenata Maria Georgopulu"/πηγές/Σολωμός, Διονύσιος/"Η φαρμακωμένη": Ζώρας, Γεώργιος: Παρνασσός 2,5 (1963) 403-412.  –


 


Ρώμας, Διονύσιος  (1906-1981)

Αλληλογραφία: Μπουμπουλίδης, Φαίδων σε: Διονύσιος Α. Ρώμας.  Αθήνα 1992, 179-207. –

"Αντάτζιο και φούγκα": Κοροντζή, Ελένη: Διαβάζω 46 (Σεπτ./Οκτ. 1981) 118. –

Έργο: Μπουμπουλίδης, Φαίδων σε: Διονύσιος Α. Ρώμας.  Αθήνα 1992, 7- 48. –

Ρώμας, Διονύσιος: Κριτικά Φύλλα 3 (1974) 370-372. –

Σέρρας, Διονύσης: Νέα Εστία 114 (1983) 1303. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελλη-νικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 311.  - 

Έργο/θέματα/γιατροί: Λούρος, Ν.: Νέα Εστία 105 (1979) 876-878. –

Λούρος, Ν.: Νέα Εστία 114 (1983) 1291-1294.  –

Έργο/κείμενα: Κόνομος, Ντίνος: Νέα Εστία 114 (1983) 1254-1284. –

Έργο (και) Σκιαδαρέσης, Σπύρος/έργο: Λουκάτος, Δημήτριος σε: Διονύσιος Α. Ρώμας.  Αθήνα 1992, 168-175. –

Έργο/στοιχεία πολιτικά: Αντωνόπουλος, Νικόλαος σε: Διονύσιος Α. Ρώμας.  Αθήνα 1992, 111-121. –

Έργο γαλλόφωνο: Προβατά, Δέσποινα σε: Διονύσιος Α. Ρώμας.  Αθήνα 1992, 

49-59. –

Εργοβιογραφικά: Ανδρειωμένος, Γιώργος: Πόφυρας 61/62 (Απρ./Σεπτ. 1992) 249-251.  - 

Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 50-51.  -

Ανώνυμο: Διαβάζω 49 (Ιαν. 1982) 14-15. –

Γιάκος, Δημήτρης: Νέα Εστία 110 (1981) 1614-1615. –

Γλέζος, Πέτρος: Χρονικό (1982) 200. –

Κούρτοβικ, Δημοσθένης: Έλληνες μεταπολεμικοί συγγραφείς. Αθήνα 1995, 202-203. (Γερμ. μεταφρ. σε: Κούρτοβικ, Δ.: Griechische Schriftsteller der Gegenwart. Köln 2000, 238-239.) –

Πολιτάρχης, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 30 (1981) 1118. –

Σέρρας, Διονύαης: Νέα Εστία 111 (1982) 127. –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Νέα Εστία 114 (1983) 1285-1290. –

"(Τα) ζακυνθινά": Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1957) 254-255. –

Μουγογιάννης, Γιάννης: Θεσσαλικό Ημερολόγιο 6 (1984) 222. –

Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 99 (25/7/1984) 55. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 62 (1957) 1770-1771. –

"Ζακυνθινή σερενάτα": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 23 (1938) 628-629. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 2, Αθήνα 1977, 299-303.) –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 64 (1958) 1509-1510. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 7, Αθήνα 1979, 404-408.) –

Κ., Μ.: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 73 (23/4/1938) 8 και 14. –

Μανιάτης, Β.: Επιθεώρηση Τέχνης 8 (1958) 153-155. –

Πράτσικας, Γιώργος: Νεοελληνικός Λόγος 6 (Μάιος 1938) 288-290. –

"(Το) ζαμπελάκι": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 63 (1958) 133. (Αναδημ. σε: Θρύ-λος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 7, Αθήνα 1979, 319-321.) –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 88 (1970) 1319. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 12, Αθήνα 1981, 87-89.) –

Καραγάτσης, Μιχάλης: Κριτική θεάτρου, 1946-1960. Αθήνα 1999, 518-519. (Ανα-δημ.) –

Σταύρου, Γεράσιμος: Επιθεώρηση Τέχνης 7 (1958) 75-77. –

Θέατρο: Μουσμούτης, Διονύσης: Επίλογος 10 (2001) 171-180. –

"Ιντερμέτσο στο ραδιοφωνικό σταθμό": Μπουμπουλίδης, Φαίδων: Επετηρίς Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών 11 (1999/2000) 121-130. –

"(Ο) Καζανόβας στην Κέρκυρα": Γεωργουσόπουλος, Κώστας: Κλειδιά και κώδι-κες θέατρου 2: Ελληνικό θέατρο. Αθήνα 1984, 233-236. (Αναδημ.) –

Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 103 (1978) 201-202. –

Ρώμας, Διονύσιος: Κερκυραϊκά Χρονικά 6 (1958) παραρτ., 5-7. – 

(Και) Κονόμος, Ντίνος: Κονόμος, Ντίνος/Ρώμας, Διονύσιος/Σέρρας, Δ.: Νέα Εστία 132 (1992) 860-866. –

(Και) μαθηματικά: Μαρούδας, Παναγιώτης σε: Διονύσιος Α. Ρώμας.  Αθήνα 1992, 91-110. – 

"(Οι) Νταβιτσέντσα": Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Κριτικά Φύλλα 3 (1974) 148-150. –

Πεζογραφία: Χάρης, Πέτρος: Έλληνες πεζογράφοι 8, Αθήνα 1993, 51-57.–

"Περίπλους": Βόντσολος, Ν.: World Literature Today 57 (1983) 149 (αγγλ.). –

Ζερβακάκη, Συλβάνα: Διαβάζω 2, 84 (Σεπτ./Νοεμβρ. 1994) 164-166. –

Μεταλληνός, Γεώργιος σε: Διονύσιος Α. Ρώμας.  Αθήνα 1992, 60-90. –

Ρώμας, Διονύσιος/Τριανταφύλλου, Κώστας: Νέα Εστία 116 (1984) 1408-1415. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 110 (1981) 1615-1616. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 114 (1983) 1295-1297. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 96 (1974) 1266-1267. –

“Περίπλους“/θέματα ιατρικά: Λασκαράτος, Ιωάννης σε: Διονύσιος Α. Ρώμας.  Αθήνα 1992, 122-167. –

"Ποιήματα" (Επιμ.: Μπουμπουλίδης, Φαίδων): Κονόμος, Ντίνος: Νέα Εστία 115 (1984) 401-402.–

Προσωπικά: Σολομός, Αλέξης: Η Λέξη 141 (Σεπτ./Οκτ. 1997) 574-575. –

"(Το) ρεμπελιό των ποπολάρων": Κοτζιάς, Αλέξανδρος: Δοκιμιακά και άλλα. Αθήνα 1986, 163-167. (Αναδημ.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 91 (1972) 555-557. –

"(Ο) Σοπρακόμιτος": Βαρίκας, Βάσος: Συγγραφείς και κείμενα 2, Αθήνα 1980, 

272-277. (Αναδημ.) – 

Σαχίνης, Απόστολος: Νέα Εστία 121 (1987) 227-228. (Αναδημ. σε: Σαχίνης, Α.: Τετράδια κριτικής 6, Αθήνα 1990, 158-160.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 86 (1969) 1267-1268. (Αναδημ. σε: Νέα Εστία 114 [1983] 1298-1300.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 87 (1970) 556-558. (Αναδημ. σε: Νέα Εστία 114 [1983] 1300-1302.) –

Jahiel, Edmund: Books Abroad 44 (1970) 169-170 (αγγλ.). –

"Τρεις κόσμοι": Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 49 (1951) 763-764. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Άλκης: Το ελληνικό θέατρο 12, Αθήνα 1981, 368-372.) – 

(Και) Τριανταφύλλου, Κώστας: Ρώμας, Διονύσιος: Ευθύνη 2, 13 (1984) 102-105. -

Ρώμας, Διονύσιος/Τριανταφύλλου, Κώστας: Νέα Εστία 116 (1984) 1408-1415. –  (Και) Χατζηφώτης, Ιωάννης: Ρώμας, Διονύσιος: Κριτικά Φύλλα 5 (1976/1977) 393-396.  –


 


Ρώμας, Χ.

"´Ολα τα μωρά στη... δίψα" (Σε συνεργ. με: Σπυρόπουλος, Στ.): Θωμαδάκη, Μαρίκα: Νέα Εστία 128 (1990) 1115.  -


 


Ρωνάς, Σωκράτης  (1893-1969)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 52.  -

 

 

Ρώμας-Κανδιάνος, Γςεώργιος  (1798-1867)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 4. (1976,) 51-52.  -

 

 

 

 

 

Ρωνάς, Σωκράτης  (1893-1969)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. (1976,) 52.  -

 

 

 

 

Ρώντα, Ντενίζ

Μεταφράστρια/Poe, Edgar Allan/"Ιστορίες μυστηρίου και φαντασίας": Φωκάς, Νίκος: Νέα Εστία 147 (2000) 690-693. –

"(Η) μοναξιά του μπλε": Δανιήλ, Ανθούλα: Γράμματα και Τέχνες 58 (Απρ./Αυγ. 1989) 62.  –


 


“(Ο) Ρωσαγγλόγαλλος

Εκδόσεις (Επιμ.: Δημαράς,Κωνσταντίνος Θ.): Παναγιωτόπουλος, Βασίλης σε: Επιστημονική συνάντηση στη μνήμη του Κ. Θ. Δημαρά. Αθήνα 1994, 79-86. –

Κείμενο: Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 3 (1947/1948) 293-300. –

Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Ελληνικά 17 (1962) 188-201. –

Φιλολογικά: Παναγιωτόπουλος, Βασίλης σε: Επιστημονική συνάντηση στη μνήμη του Κ. Θ. Δημαρά. Αθήνα 1994, 79-86. –

Χαρακτηριστικά: Πετρόπουλος, Γιώργος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 51 (1994) 

277-278. –

Χειρόγραφα: Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Ο Ερανιστής 3 (1965) 1-11.  –


 


 

Ρώσση-Ζαΐρη, Ρένα  (1955-)

"(Το) αρκουδάκι που φοβόταν το σκοτάδι": Παπαδάτος, Γιάννης: Διαβάζω 411 (Οκτ. 2000) 86.  –


 


 

Ρώσσης, Γιάννης  Σεβαστιανός  (1954-)

"(Το) δέντρο και ο άνεμος": Γουνελάς, Σωτήρης: Νέα Εστία 156 (2004) 700-706.   -

"(Η) μόνη φλόγα": Αράγης, Γιώργος: Νέα Εστία 152 (2002) 497-501.   -  

"(Το) παιδί και το ροδάκινο": Βαλάση, Ζωή: Διαβάζω 316 (21/7/1993) 136-137. –

"Σκιές στους λόφους": Πατίλης, Γιάννης: Πλανόδιον 15 (Δεκ. 1991) 281-283. –

Χωρεάνθη, Ελένη: Διαβάζω 293 (2/9/1992) 47-48.  –   


 

                                 

 

Ρωσσίδης, Ζήνωνας  (1895-1990)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 53.  - 

Παπαλεοντίου, Λευτέρης: Νέα Εποχή 205 (Νοεμβρ./Δεκ. 1990) 24-28. –

Ποίηση/στοιχεία συμβολιστικά: Ψυλλίδης, Ανδρέας: Ακτή 22 (2010/2011) 321-335.  -


 


 

                                                                         

Ρωσσίδης, Ιάκωβος  (1924-1995)

"Αναφορά στην παγκόσμια αντιπολεμική λογοτεχνία": Γεωργιάδης, Νέαρ-χος: Νέα Εποχή 147 (Μάρτ./Απρ. 1981) 485. –

Λυσαίος, Γ.: Κυπριακός Λόγος 11 (1979) 456. –

Ολυμπίου, Κίκα: Δεκαεπτά κύπριοι πεζογράφοι. Λευκωσία 1983, 54-55. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 20 (1979/1980) 149. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο: Νέα Εποχή 230 (1995) 5. -

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελλη-νικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 311.  -  

"Κυπριακοί αντίλαλοι": Γεωργιάδης, Νέαρχος: Νέα Εποχή 125 (Ιουλ./Οκτ. 1977) 597-598. –

Λυσιώτης, Γεώργιος: Κυπριακός Λόγος 9 (1977) 190.  –


 


 

Ρωσσίδου, Ναταλία  (1920-1981)

Εργοβιογραφικά: Ζιτσαία, Χρυσάνθη: Κύπριες λογοτέχνιδες. Θεσσαλονίκη 1972, 118-119.–

"Φανταστική πολιτεία": Λυσιώτης, Γεώργιος: Κυπριακός Λόγος 11 (1979) 672.  -


 


 

Ρωσσίδου-Πηλαβάκη, Μέλπω  (1906-;)

Εργοβιογραφικά: Ζιτσαία, Χρυσάνθη: Κύπριες λογοτέχνιδες. Θεσσαλονίκη 1972, 110. –

 


 

Ρώτα, Μαρία

"(Το) περιοδικό ‘Γράμματα’ της Αλεξάνδρειας <1911-1919>": Σαββίδης, Γιώργος: Εδώδιμα αποικιακά. Αθήνα 2000, 307-309. (Αναδημ.)  -


 


 

Ρώτας, Βασίλης  (1889-1977)

(Και) Αυγέρης, Μάρκος: Ρώτας, Βασίλης: Τομές 7/8 (Ιουλ./Αυγ. 1975) 8. (Ανα-δημ. σε: Αφιέρωμα στον Μάρκο Αυγέρη. Αθήνα 1976, 60.) –

"Αυγούλα": Καλαπανίδας, Κώστας: Νέα Σύνορα 31 (Μάιος 1974) 232-236. –

Ρώτας, Βασίλης: Νέα Σύνορα 41/42 (Μαρτ./Απρ. 1975) 101. –

Βιβλιογραφικά: Ανώνυμο: Ρώτας, Βασίλης: Θέατρο και γλώσσα 2, Αθήνα 1986, 693-694. –

"Γραμματιζούμενοι": Βαρβέρης, Γιάννης: Η Λέξη 7 (Σεπτ. 1981) 572-573. (Ανα-δημ. σε: Βαρβέρης, Γιάννης: Η κρίση του θεάτρου 1, Αθήνα 1985, 122.) –

"Ελληνικά νειάτα": Γεωργουσόπουλος, Κώστας: Κλειδιά και κώδικες θέατρου 2: Ελληνικό θέατρο. Αθήνα 1984, 238-241. (Αναδημ.) –

Προυσής, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 11 (1946) 191-192. –

Χάρης, Πέτρος: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 2α, Αθήνα 1985, 

28-29. (Αναδημ.) –

(Και) ελληνική γλώσσα (και) Καρθαίος, Κλέανδρος (και) ελληνική γλώσσα: Ρώτας, Βασίλης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 162 (6/1/1940) 3. - 

(Και) ελληνικό γλωσσικό ζήτημα: Ρώτας, Βασίλης: Θέατρο και γλώσσα 1, Αθή-να 1986, 52-57. (Αναδημ.) –

(Και) ελληνικό θεατρικό κοινό: Πολίτης, Φώτος: Επιλογή κριτικών άρθρων 2, Αθήνα 1984, 95-98. (Αναδημ.) –

(Και) Ελληνικό Κράτος: Λαζαρίδης, Γιώργος: Θέατρο 57/58 (Μάιος/Αυγ. 1977) 106.  -

Έργο: Αλεξίου, Έλλη: Τομές 2, 5 (Οκτ. 1976) 15-16.–

Ανώνυμο: Διαβάζω 23 (Αυγ./Σεπτ. 1979) 13. –

Αποστόλου, Λευτέρης: Θέατρο 57/58 (Μάιος/Αυγ. 1977) 85-86. –

Δαμιανάκου, Βούλα σε: Ρώτας, Βασίλης: Θέατρο και γλώσσα 1, Αθήνα 1986, 5-11. –

Περγιάλης, Νότης: Θέατρο 57/58 (Μάιος/Αυγ. 1977) 84-85. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελλη-νικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 311.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο: Αντί 2, 73 (1977) 49. –

Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 4. Αθήνα (1976,) 53-56.  -

Βουρνάς, Τάσος: Χρονικό (1977) 36. –

Γιάκος, Δημήτρης: Νέα Εστία 101 (1977) 813-814. –

Δαμιανάκου, Βούλα: Η Λέξη 116 (Ιουλ./Αυγ. 1993) 425-437. –

Πολιτάρχης, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 27 (1978) 182.  -  

Ρώτας, Βασίλης/Σφυρόερας, Νίκος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 68 (19/3/1938) 12-13.  -

Ρώτας, Βασίλης/Ζιώγας, Ηλίας: Νεοελλνικά Γράμματα 2, 146 (16/9/1939) 7-8.  -

Σταφυλάς, Μιχάλης: Δημιουργοί του καιρού μας. Αθήνα ππ. 1989, 73-79. –

Θεατρικός κριτικός (και) Ζαχαριάδης, Νίκος: Ρώτας, Βασίλης: Θέατρο και γλώσσα 2, Αθήνα 1986, 348-353.–

"Θέατρο για παιδιά": Λαδογιάννη-Τζούφη, Γεωργία: Επί σκηνής ο λόγος. Αθήνα 1995, 133-161. (Αναδημ. σε:  Από το παραμύθι στα κόμικς. Αθήνα 1996, 644-666.) –

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 35 (1978) 371-372. –

"Θέατρο και Αντίσταση": Καλημέρης, Κώστας: Διαβάζω 49 (Ιαν. 1982) 94-95.–

"Θέατρο και γλώσσα": Γαλάντης, Γιώργος: Διαβάζω 172 (29/7/1987) 96-97. –

"Καραγκιόζικα": Καράγιωργας, Παύλος: Πελοποννησιακά, παραρτ. 23 (1999) 

201-208. (Με αγγλ. περίληψη.) –

Τσατσούλης, Δημήτρης: Διαβάζω 380 (Δεκ. 1997) 137-138. –

(Και) Καρυωτάκης, Κώστας/“Ελεγεία και σάτιρες“: Καρυωτάκης, Κώστας: Ελληνικά Γράμματα 2 (1927/1928) 275-276. -  

"Κιθάρα και γαρούφαλο": Κοτζιούλας, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 5 (1956) 

511-512. –

"Κολοκοτρώνης": Γεωργουσόπουλος, Κώστας: Κλειδιά και κώδικες θέατρου 2: Ελληνικό θέατρο. Αθήνα 1984, 179-181. (Αναδημ.) –

Κοτζιούλας, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 5 (1956) 512-513. –

Κόμικς: Μπαρτζής, Γιάννης: Πελοποννησιακά, παραρτ. 23 (1999) 168-182. 

(Με αγγλ. περίληψη.) - 

(Και) Κόρακας, Άργης: Ρώτας, Βασίλης: Ελληνικά Γράμματα 2 (1927/1928) 475. –

"Κριτικοί στοχασμοί πάνω στην Οδύσσεια του Καζαντζάκη": Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 106 (21/11/1984) 61. –

Μεταφραστής/"(Τα) ξένα λυρικά": Κοτζιούλας, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 5 (1956) 512. –

Κουλουφάκος, Κώστας: Επιθεώρηση Τέχνης 3 (1956) 514-515. –

Μεταφραστής/Shakespeare, William: Ρώτας, Βασίλης: Θέατρο και γλώσσα 2, Αθήνα 1986, 456-466. –

Σιδέρης, Γιάννης: Σήμερα 1 (1933) 376-378. - 

Μεταφραστής/Shakespeare/William/"King Lear": Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 15 (1934) 331. –

Μεταφραστής/Shakespeare, William/"(Α) Midsummer-Night’s Dream": Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 5 (1929) 115. –

"Μνημόσυνο" (Σε συνεργ. με: Δαμιανάκου, Βούλα): Βαρίκας, Βάσος: Συγγραφείς και κείμενα 1, Αθήνα 1975, 104-105. (Aναδημ.) –

Βρεττάκος, Νικηφόρος: Επιθεώρηση Τέχνης 17 (1963) 487-488. – 

(Και) Μπαστιάς, Κωστής: Ρώτας, Βασίλης: Ελληνικά Γράμματα 5 (1929) 587-588. - 

"Να ζη το Μεσολόγγι": Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 13 (1933) 390. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 1, Αθήνα 1977, 448-449.) –

Κρίτων: Ελληνικά Γράμματα 5 (1929) 310-311. –

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 6 (1929) 731-732. –

Πολίτης, Φώτος: Επιλογή κριτικών άρθρων 2, Αθήνα 1984, 26-28. (Αναδημ.)–

Puchner, Walter: Ο μίτος της Αριάδνης. Αθήνα 2001, 358-364. – 

(Και) Νεοελληνική Παιδική Λογοτεχνία: Σακελλαρίου, Χάρης: Οι πρωτοπόροι της ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας Ι, Αθήνα 1989, 190-206. – 

(Και) Νεοελληνικό Θέατρο: Ανδρονίδης, Βάσος: Θέατρο 57/58 (Μάιος/Αυγ. 1977) 86. –

Γεωργουσόπουλος, Κώστας: Θέατρο 57/58 (Μάιος/Αυγ. 1977) 89-90. (Αναδημ. σε: Γεωργουσόπουλος, Κ.: Θίασος ποικιλιών. Αθήνα 1993, 167-172.) –

Παπαδούκας, Παναγιώτης: Θέατρο 57/58 (Μάιος/Αυγ. 1977) 86. –

Ρώτας, Βασίλης: Νέα Εστία 25 (1939) 62. –

Σπαθής, Δημήτρης: Αιολικά Γράμματα 8 (1978) 202-209. – 

(Και) Νεοελληνικό Παιδικό Θέατρο: Σακελλαρίου, Χάρης: Οι πρωτοπόροι της ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας 3, Αθήνα 1996, 75-98. – 

(Και) Νίτσος, Κώστας: Ρώτας, Βασίλης: Θέατρο 37 (Ιαν./Φεβρ. 1974) 85. –

Παιδική Λογοτεχνία: Μιρασγέζη, Μαρία σε: Ελληνική παιδική λογοτεχνία. Εισηγή-σεις σεμιναρίου. Αθήνα 1999,  54-98. –

Παιδικό Θέατρο: Σιδέρης, Γιάννης: Σήμερα 1 (1933) 376-378. -  

"Παλιές ιστορίες": Βαρίκας, Βάσος: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1956) 264-265. –

Βουρνάς, Τάσος: Επιθεώρηση Τέχνης 1 (1954/1955) 398-399. –

Κοτζιούλας, Γιωργής: Ηπειρωτική Εστία 5 (1956) 512. –

"Παρά προστάτες νάχωμεν": Καράγιωργος, Πάνος: Ηπειρωτική Εστία 24 (1975) 897-898. –

Κοβάνης, Κ.: Τομές 1 (Ιαν. 1975) 53. –

"(Το) πιάνο": Βάρναλης, Κώστας: Αισθητικά – Κριτικά 2, Αθήνα 1958, 298-300. (Αναθεωρ. αναδημ.) – 

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 66 (1959) 1318. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 8, Αθήνα 1980,  134-136.) –

Πορφύρης, Κ.: Επιθεώρηση Τέχνης 10 (1959) 69-70.–

Προσωπικά: Αλεξίου, Έλλη: Θέατρο 57/58 (Μάιος/Αυγ. 1977) 83-84. –

Γουδέλης, Γιάννης: Θέατρο 57/58 (Μάιος/Αυγ. 1977) 88. –

Μινωτής, Αλέξης: Θέατρο 57/58 (Μάιος/Αυγ. 1977) 83. –

Ρώτας, Νίκος: Η Λέξη 116 (Ιουλ./Αυγ.1993) 438-447. –

Σκάρος, Ζήσης: Θέατρο 57/58 (Μάιος/Αυγ. 1977) 88. –

"Ρήγας Βελεστινλής": Άγρας, Τέλλος: L’Hellénisme Contemporain 2 (1938/1939) 222-223 (γαλλ). –

Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Σύμμικτα 1, Αθήνα 2000, 78-80. (Αναδημ.) –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 39 (1946) 50-51. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 4, Αθήνα 1978, 134-135.) –

Μυλωνογιάννης, Γιώργος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 93 (10/9/1938) 14. –

Προυσής, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 4 (1939/1940) 187-189. (Επαυξ. αναδημ. σε: Κυπριακά Γράμματα 11 [1946/1947] 68-73.) –

Σιδέρης, Γιάννης: Νέα Εστία 24 (1938) 1433-1436. –

Τερζάκης, Άγγελος: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 1, 11/12 (Ιαν./Φεβρ. 1946) 29. –  (Και) Σταθόπουλος, Κωνσταντίνος: Σταθόπουλος, Κωνσταντίνος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 164 (20/1/1940) 2. –

"Τεχνολογικά": Χάρης, Πέτρος: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 2α, Αθήνα 1985, 199-200. (Αναδημ.) –

"Τρελλή πορεία": Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 3 (1947/1948) 364.  -


 


 Ρώτας, Γιώργος (1883-;)

(Και) Νεοελληνικό Κουκλοθέατρο: Σακελλαρίου, Χάρης: Οι πρωτοπόροι της ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας 3, Αθήνα 1996, 126-140.  -


 


Ρώτας, Ιάκωβος

Βιβλιοθήκη: Δρακάκης, Ανδρέας: Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 13 (1985/1990) 103-150.  – 

(Και) Κοραής, Αδαμάντιος/γράμματα: Αγγέλου, Άλκης: Ο Ερανιστής 1 (1963) 156-157. -


 

Ρώτας, Ρένος

"(Ο) κύριος Τζον": Κρανιδιώτης, Παντελής: Διαβάζω 336 (25/5/1994) 27-28.  –

 

110-111.  -