Ποίηση/πηγέςΔάλλας, Γιάννης: Χάρτης 5/6 (1983) 701-710. –

Δαλμάτη.Μαργαρίτα: Νέα Εστία 74 (1963) 1627-1629. Αναδημ. σε: Καβάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 137-142.)  -

Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Χάρτης 5/6 (1983) 726-732. –

Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Ο Κύκλος <Αθήνα> 1 (1932/1933) 69-86. (Αναδημ. σε: Δημαράς, Κ. Θ.: Σύμμικτα 3, Αθήνα 1992, 23-48. – Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη. Ηράκλειο 1994, 73-97.) –

Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 13 (1956) 97-102. (Αναδημ. σε:  Δημαράς, Κ. Θ.: Σύμμεικτα 3, Αθήνα 1992, 127-139.) -  

Θέμελης, Γιώργος: Νέα Εστία 53 (1953) 577-581. –

Ιωαννίδου, Ελένη: Critique 28 (1972) 354-368 (γαλλ.). – 

Μαλάνος, Τίμος: Καβάφης 3. Αθήνα 1978, 26-35. –

Μαρωνίτης, Δημήτρης σε: Κύκλος Καβάφη. Αθήνα 1983, 55-79. –

Φατούρος, Γεώργιος: Byzantine and Modern Greek Studies 24 (2000) 211-227 (αγγλ.). –

Ioannidi, Hélène: Critique 28 (1972) 354-368 (γαλλ.). – 

Peri, Massimo: Quattro saggi su Kavafis. Milano 1977, 136-162 (ιταλ.). –

Pontani, Filippo Maria: Ράδιο Επιθεώρησις 3 (1940) 657-669 (ιταλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Pontani, F. M.: Επτά δοκίμια και μελετήματα για τον Καβάφη. Αθήνα 1991, 51-72.) -

Ποίηση/πηγές/Αντιόχεια Βαλέτας, Γιώργος: Της ρωμιοσύνης. Αθήνα 1976, 

62-73. (Αναθεωρ. αναδημ.) -

Ποίηση/πηγές/αρχαία ελληνική ποίηση: Φουντουλάκης, Ανδρέας: Θέματα Λογοτεχνίας 16 (Νοεμβρ. 2000/Φεβρ. 2001) 96-104. -              

Ποίηση/πηγές/αρχαία ελληνική τέχνη: Λαδιά, Ελένη: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 101-115. -    

Ποίηση/πηγές/αρχαιοελληνικά επιγράμματα: Ricks, David: Κάμπος 15 (2007) 149-169 (αγγλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Ποιητική 9 [άνοιξη/καλοκ. 2012] 103-122.)  -

Ποίηση/πηγές/αρχαιοελληνικοί μύθοι: Ekdawi, Sarah σε: Ancient Greek Myth in Modern Greek Poetry. Essays in memory of C. A. Trypanis. London, Portland, Or. 1996, 33-44 (αγγλ.). -  

Ποίηση/πηγές/ελληνική ιστορία: Βάρναλης, Κώστας: Αισθητικά – Κριτικά 2, Αθήνα 1958, 191-194. (Αναθεωρ. αναδημ.) –

Καζάζης, Ιωάννης: Ελληνικά 29 (1976) 132-154. –

Μαλάνος, Τίμος: Η Λέξη 32 (Φεβρ.1984) 142-145. –

Μιχαηλίδης, Κώστας Π. σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1983, 148-158. (Αναδημ. σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. 2η εκδ. συμπλ. Αθήνα 1992, 117-127.) –

Ορφανίδης, Νίκος σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1983, 165-170. (Αναδημ. σε: Ορφανίδης, Ν.: Η λογοτεχνία του μυστικού δρόμου και άλλα νεοελ-ληνικά. Λευκωσία 1990, 61-67. - Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. 2η εκδ. συμπλ. Αθήνα 1992, 134-139.)–

Πιερής, Μιχάλης: Το Δέντρο 6 (Ιαν./Φεβρ. 1979) 243-249. –

Blake Reed, J. S.: Παναιγύπτια 8/7/1933, 15-17. –

Bowra, Sir Cecil: The Creative Experiment. London 1949, 29-60 (αγγλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 4 [1949/1950] 225-237.) –

Catsaouni, H.: Journal of the Hellenic Diaspora 10 (1983) 1/2, 105-116 (αγγλ.). –

Eudald Solá, Alexis: Δύο κείμενα για την Ελληνική ποίηση. Αθήνα 2005, 23-52. (Μεταφρ. αναδημ.)   -

Roditi, Edouard d’Israeli: Poetry 81 (1952/1953) 389-392 (αγγλ.). –

Ποίηση/πηγές/ελληνική ιστορία/βυζαντινή εποχή: Haas, Diana σε: Πανεπι-στήμιο Πατρών. Πρακτικά Γ’ Συμποσίου Ποίησης, 1-3/7/1983. Αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1984, 183-195. (Παραλλ. δημ. σε: 78 [5/10/1983] 76-81.) - 

Hirst, Anthony: Κάμπος 8 (2000) 45-74 (αγγλ.). –

Hirst, Anthony σε: Byzantium and the Modern Greek Identity. Aldershot, Brookfield USA, Singapore, Sydney 1998, 105-117 (αγγλ.). -

Ποίηση/πηγές/ελληνική παράδοση: Κάλας, Νικόλας: Ο Κύκλος <Αθήνα> 1, 2 (1932/1933) 98-126. (Αναδημ. σε: Κάλας, Ν.: Κείμενα ποιητικής και αισθητικής. Αθήνα 1982,48-98. - Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη. Ηράκλειο 1994, 97-103.) -

Ποίηση/πηγές/ελληνιστικό επίγραμμα: Caires, Valerie: Byzantine and Modern Greek Studies 6 (1980) 131-155 (αγγλ.). -           

Ποίηση/πηγές/θέατρο: Γεωργουσόπουλος, Κώστας: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 214-219. (Αναδημ. σε: Γεωργουσόπουλος, Κ.: Νήμα της στάθμης. Αθήνα 1996, 45-51.) -

Ποίηση/πηγές/ιστορία: Δάλλας, Γιάννης: Εποχές 30 (Οκτ. 1965) 25-34. (Ανα-δημ. σε: Δάλλας, Γ.: Καβάφης και ιστορία. Αθήνα 1986, 47-63.) –

Δάλλας, Γιάννης: Καβάφης και ιστορία. Αθήνα 1986, 17-27. (Αναδημ.) –

Δάλλας, Γιάννης: Καβάφης και ιστορία. Αθήνα 1986, 183-206. – 

Παπαθεοδώρου, Γιάννης: Ποίηση 24 (φθιν./χειμ. 2004) 215-256.  -

Τασσόπουλος, Στέφανος: Επίλογος 3 (1994) 473-490. –

Τζουβέλης, Σπύρος: Ταξίδι στην ιστορία με τον Καβάφη. Αθήνα 1998, 13-29. (Αναδημ.) –

Τζουβέλης, Σπύρος: Ταξίδι στην ιστορία με τον Καβάφη. Αθήνα 1998, 51-61. –

Τριάντου, Ιφιγένεια: Θέματα Λογοτεχνίας 37 (Ιαν./Απρ. 2008) 43-55.  -

Χρυσανθόπουλος, Μιχάλης: Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 7 (2000) 95-118. - 

Ποίηση/πηγές/Κωνσταντινούπολη: Κοροβίνης, Θωμάς: Οδός Πανός 118 (Οκτ./Δεκ. 2002) 93-97.  -

Ποίηση/πηγές/Όμηρος: Μητσάκης, Κάρολος: Τα δοκίμια της Βοστώνης. Αθήνα 1993, 37-53. –

Ricks, David: The Shade of Homer. A Study in Modern Greek Poetry. Cambridge [usw.] 1989, 85-90 (αγγλ.). - 

Ποίηση/πηγές/Παλατινή Ανθολογία: Ιωάννου, Γιώργος: Διαβάζω 78 (5/10/ 1983) 41-49. -    

Ποίηση/πηγές/Πλούταρχος: Lavagnini, Bruno: Atene e Roma, n. s. 33 (1988) 144-146 (ιταλ.).- 

Ποίηση/πηγές/σοφιστές: Δάλλας, Γιάννης σε: Κύκλος Καβάφη. Αθήνα 1983, 153-202. -

Ποίηση/πηγές/Στράτων/“Παιδική μούσα“: Ιωάννου, Γιώργος σε: Πανεπιστή-μιο Πατρών. Πρακτικά Γ’ Συμποσίου Ποίησης, 1-3/7/1983. Αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1984, 303-313. (Παραλλ. αναθεωρ. αναδημ. σε: Διαβάζω 78 [5/ 10/1983] 41-49. – Αναδημ. σε: Ιωάννου, Γ.: Ο της φύσεως έρως. Αθήνα 1985, 88-103.) -

Ποίηση/πηγές/Φιλόστρατος, Φλάβιος: Μηλιώνης, Χριστόφορος: Γράμματα και Τέχνες 22/23(Οκτ./Νοεμβρ. 1983) 24-25. (Αναδημ. σε: Μηλιώνης, Χ.: Υποθέσεις. Αθήνα 1983, 131-138.) -

Ποίηση/πηγές/Banville, Théodore: Lavagnini, Renata σε: Miscellanea Neo-graeca. Atti del I convegno nazionale di studi neogreci. Palermo 1976, 47-57(ιταλ.). (Ολλ. μεταφρ. αναδημ. σε: Maatstaf 32 [1984] 7/8, 90-96.) -

Ποίηση/πηγές/Baudelaire, Charles: Νάκας, Θανάσης: Νέες Τομές 4, 2 (καλοκ. 1985) 23-24. (Αναδημ. σε: Νάκας, Θ.: Γλωσσοφιλολογικά. 2η εκδ. αναθεωρ. και επαυξ. 1, Αθήνα 1998, 66-69 και 353.) – 

Anton, John P.: Νέα Εστία 123 (1988) 246-256. - 

Ποίηση/πηγές/Browning, Robert: Keeley, Edmund: Ο Πολίτης 62 (Σεπτ. 1983) 60-62. -     

Ποίηση/πηγές/Gibbon, Edward: Σαββίδης, Γεώργιος: Μικρά Καβαφικά 1, Αθή-να 1985, 93-99. -

Ποίηση/πηγές/Keats, John: Pontani, Filippo Maria: Siculorum Gymnasium, n. s. 31 (1978) 383-416 (ιταλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Εισαγωγή στην ποίηση του Κα-βάφη. Ηράκλειο 1994, 289-306.) -

Ποίηση/πηγές/Pater, Walter: Hottentott, Wim: Maatstaf 32 (1984) 7/8, 74-79 (ολλ.). -           

Ποίηση/πηγές/Poe, Edgar Allan: Βαλαωρίτης, Νάνος: Χάρτης 1 (1982/1983) 650-657. (Αναδημ. σε: Βαλαωρίτης, Ν.: Για μια θεωρία της γραφής. Αθήνα 1990, 72-81.) -

Ποίηση/πηγές/Rodenbach, Georges: Lavagnini, Renata: Siculorum Gymna-sium, n. s. 27 (1974) 536-545 (ιταλ.). -     

Ποίηση/πηγές/Shakespeare, William: Καράγιωργος, Πάνος: Ηπειρωτική Εστία 32(1983) 735-739. (Αναδημ. σε: Καράγιωργος, Πάνος: Σαιξπηρικά μελετήματα. Θεσσαλονίκη 1992, 61-66 και 76/77. Επεξεργ. αγγλ. μεταφρ. σε: Karagiorgos, Panos [Καράγιωργος, Πάνος]: Shakespeare Studies. Thessaloniki 1995, 67-79.)  -

Ποίηση/πηγές/Tennyson, Alfred: Jusdanis, Gregory: Byzantine and Modern Greek Studies 8 (1982/1983) 123-136 (αγγλ.). -           

Ποίηση/πηγές/Wilde, Oscar: Hottentot, Wim: Maatstaf 32 (1984) 7/8, 74-79 (ολλ.). -  

Ποίηση/πηγές αγγλικές: Ricks, David σε: Proceedings of the First International Congress on the Hellenic Diaspora 2, Amsterdam 1991, 427-432 (αγγλ.). -  

Ποίηση/πηγές γαλλικές: Νάκας, Θανάσης: Νέες Τομές 4, 2 (1985) 23-24.-

Ποίηση/πηγές ισλαμικές: Kappler, Matthias σε: Η ποίηση του κράματος. Μο-ντερνισμός και διαπολιτισμικότητα στο έργο του Καβάφη. Ηράκλειο 2000, 195-211. -

Ποίηση ποιητικής: Παρίσης, Νικήτας: Κ. Π. Καβάφης. (Αθήνα 2003,) 45-123.  - 

Ποίηση/πρόσωπα/φύλο: Prinzinger, Michaela: Byzantine and Modern Greek Studies 17 (1993) 105-125 (αγγλ.). -        

Ποίηση (και) Ρίτσος, Γιάννης/ποίηση: Eugenia Lara, María: Más Cerca la Gre-cia 7 (Ιουν. 1991) 100-103 (ισπ.). –

Ποίηση (και) ρωσική ποίηση: Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια σε: Russkaja Kavafiana. Moskva 2000, 528-561 (ρωσ.). (Αναδημ.) -

Ποίηση (και) Σαντοριναίος, Νίκος/ποίηση: Βρισιμιτζάκης, Γεώργιος: Το έργο του Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1985, 78-81. (Αναδημ.) -

Ποίηση (και) Σαραντάρης, Γιώργος: Μαλάνος, Τίμος: Νέα Εστία 95 (1974) 462. - 

Ποίηση (και) Σεγκόπουλος, Αλέκος: Μαλάνος, Τίμος: Νέα Εστία 96 (1974) 1135-1147. (Αναδημ. σε: Μαλάνος, Τ.: Καβάφης 3. Αθήνα 1978, 92-117.) –  

Σαββίδης, Γιώργος: Χάρτης 5/6 (Απρ. 1983) 549-561. (Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 2, Αθήνα 1987, 249-272.) –

Ποίηση (και) Σεφέρης, Γιώργος: Bérenger, Pierre: Νέα Εστία 174 (2013) 728-740.   -  

Ποίηση (και) Σεφέρης, Γιώργος/ποίηση: Taboada, Jesús: Más Cerca de Grecia 16/17 (2000/2001) 175-184 (ισπ.). -

Ποίηση (και) Σικελιανός, Άγγελος/ποίηση: Μπερλής, Άρης: Κριτικά δοκίμια. Αθήνα 2001, 34-38.–

Μπερλής, Άρης: Νέα Εστία 158 (2005) 359-366.   -

Ξύδης, Θεόδωρος: Νέα Εστία 74 (1963) 1590-1601. (Επεξεργ. αναδημ. σε: Φιλο-λογική Πρωτοχρονιά 41 [1984] 83-92.) -

Φωκάς, Νίκος: Επιχειρήματα για τη γλώσσα, για τη λογοτεχνία. Αθήνα 1999, 96-102. (Αναδημ.) –

Ποίηση/σιωπή (και) Σεφέρης, Γιώργος/ποίηση/σιωπή: Χρυσανθόπουλος, Μιχάλης: Εντευκτήριο 32 (φθιν. 1995) 79-84. -

Ποίηση (και) Σολωμός, Διονύσιος/ποίηση: Θέμελης, Γιώργοςσε: Δώδεκα δια-λέξεις 1, Αθήνα 1961, 187-210. –

Ποίηση/στοιχεία ανθρωπισμού: Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Νέα Εστία 34 (1943) 845-851. (Αναδημ. σε: Ξενόπουλος, Γ.: Άπαντα 11, Αθήνα 1958, 60-74.) -

Ποίηση/στοιχεία αρνητικά: Λυγίζος, Μήτσος: Νέα Εστία 74 (1963) 1607-1618.(Αναδημ. σε: Λυγίζος, Μ.: Θέματα και ποιητές. Αθήνα 1977, 35-65.) -

Ποίηση/στοιχεία αρχαιογνωσίας: Παναγόπουλος, Ανδρέας: Παλίμψηστα και άλλα. Αθήνα 2000, 31-41. -

Ποίηση/στοιχεία αρχαιογνωσίας (και) Καζαντζάκης, Νίκος/έργο/στοιχεία αρχαιογνωσίαςQuiroz Pizarro, Roberto: Grecia y la Tradición clásica. Actas del II Congreso de Neohelenistas de Iberoamérica, VII Jornadas de Literatura Neo-griega < La Laguna, 30 de oct. – 3 de nov. 2001> 2, La Laguna 2002, 457-477 (ισπ.). -

Ποίηση/στοιχεία αυταπάτης: Χόλτον, Ντέϊβιντ [Holton, David]: Μελέτες για τον Ερωτόκριτο και άλλα νεοελληνικά κείμενα. (Αθήνα 2000,) 370-401 και 408. -

Ποίηση/στοιχεία αυτοβιογραφικά: Καψάλης, Σ.: Journal of the Hellenic Dia-spora 10 (1983) 1/2, 67-88 (αγγλ.). –

Τζουσδάνης, Γρηγόρης: Το Δέντρο 2, 1 (Σεπτ./Οκτ. 1983) 49-57. –

Minucci, Paolo-Maria: Το Δέντρο 2, 30 (Μαρτ./Απρ. 1987) 66-70, 2, 33/34 (Σεπτ./ Οκτ. 1987) 56-59 και 2, 36 (Ιαν./Φεβρ. 1988) 73-77. –

Minucci, Paolo-Maria: Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, n. s. 20/21 (1983/ 1984) 229-243 (ιταλ.). –

Nehamas, Alexander: Journal of Modern Greek Studies 1 (1983) 295-319 (αγγλ.). -

Pampaloni, Geno: Epoca 15/10/1961, 114 και 117 (ιταλ.). -  

Ποίηση/στοιχεία αυτοκριτικά: Ηλιοφώτου, Ανδρειανή σε: Μικρό πνευματικό συμπόσιο. Λευκωσία 1987, 8-15. -

Ποίηση/στοιχεία αφηγηματικά: Emrich, Gerhard σε: Modernes GriechenlandModernes Zypern. Amsterdam 1989, 98-107 (γερμ.). -

Ποίηση/στοιχεία δημοσιογραφικά: Μπουκάλας, Παντελής: Ενδεχομένως. Στάσεις στην ελληνική και ξένη τέχνη του λόγου. Αθήνα 1996, 62-66. (Αναδημ.) -

Ποίηση/στοιχεία διαλογικά: Ιβάνοβιτς, Βίκτωρ: Θέματα Λογοτεχνίας 6 (Ιουλ./ Οκτ.1997) 44-55. -

Ποίηση/στοιχεία διδακτικά: Δελώνης, Αντώνης: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 21-27. –

Παπακυριάκου, Χρυσούλα: Νέα Εστία 154 (2003) 722-724.   -   

Παπανούτσος, Ευάγγελος: Αγγλοελληνική  Επιθεώρηση 3 (1947/1948) 168-176, 203-212 και 242-249. (Αναδημ. σε: Παπανούτσος, Ευ.: Παλαμάς – Καβάφης – Σικελιανός. Αθήνα 1955, 121-222.) –

Παπανούτσος, Ευάγγελος: Παλαμάς – Καβάφης – Σικελιανός. Αθήνα 1955, 223-227. (Αναδημ. - Αναδημ. σε: Νέα Εστία 74 [1963] 1505-1507.) -   

Ποίηση/στοιχεία δραματικά: Μερακλής, Μιχάλης: Τέσσερα δοκίμια για τον Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1985, 67-85. (Αναδημ.) –

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ. σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1983, 

9-12. (Αναδημ. σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. 2η εκδ. συμπλ. Αθήνα 1992, 9-12.)  – 

Σαββίδης, Γεώργιος: Μικρά Καβαφικά 1, Αθήνα 1985, 137-145. (Αναδημ.) –

Σαρεγιάννης, Γιάννης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 2 (1946/1947) 371-379. -

Ποίηση/στοιχεία εβραιολογικά: Αθανασοπούλου, Μαρία: Νέα Εστία 177 (2015) 842-863.  -

Ποίηση/στοιχεία εικαστικά: Λαδιά, Ελένη: Άρθρα για την Καβαφική ποίηση. Αθήνα 1975, 45-53. -

Ποίηση/στοιχεία ειρωνικά: Άγρας, Τέλλος: Κριτικά 1, Αθήνα 1980, 87-94. (Ανα-δημ.) –

Βαβούρης, Στάυρος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Γ’ Συμποσίου Ποίησης, 

1-3/7/1983. Αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1984, 169-173. –

Βαγενάς, Νάσος: Η ειρωνική γλώσσα. Αθήνα 1994, 91-104. (Αναδημ. - Αναδημ. σε: Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη. Ηράκλειο 1994, 347-358. - Αγγλ. μεταφρ. σε: Byzantine and Modern Greek Studies 5 [1979] 43-56. - Αναδημ. σε: The Mind and Art of C. P. Cavafy. Athens 1983, 100-114.) –

Βελουδής, Γιώργος: Hellenika (1972, 2/3) 48-55 (γερμ.). (Αναθεωρ. νεοελλ. κείμε-νο σε: Χρονικό [1978] 64-68. – Αναδημ. σε: Βελουδής, Γ.: Αναφορές. Αθήνα 1983, 44-57 και 148-149.) –

Δρακόπουλος, Αντώνης: Κ 15 (Νοεμβρ. 2007) 54-67.  -

Καστρινάκη, Αγγέλα: Νέα Εστία 154 (2003) 624-634.   -

Κωστίου, Κατερίνα σε: Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και διαπολιτισμκό-τητα στο έργο του Καβάφη. Ηράκλειο 2000, 227-244. –

Μηλιώνης, Νίκος: Ευθύνη 2, 20 (1991) 127-129 και 217-219. (Αναδημ. σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. 2η εκδ. συμπλ. Αθήνα 1992, 248-254.) –

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 74 (1963) 1509-1511. (Αναδημ.) –

Πλωρίτης, Μάριος: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 295. –

Τζουρντός, Γιώργος σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. 2η εκδ. συμπλ. Αθήνα 1992, 255-262. –

Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος: Η Λέξη 125 (Ιαν./Φεβρ. 1995) 22-27. –

Alexiou, Margaret σε: TheText and Its Margins. Post-Structuralist Approaches to Twentieth-Century Greek Literature. New York, N. Y. 1985, 157-196 (αγγλ.). –

Beaton, Roderick: The Slavonic and East European Review 59 (1981) 516-528 (αγγλ.). –

Holton, David: Modern Greek Studies Yearbook 5 (1989) 143-162 (αγγλ.).-   

Ποίηση/στοιχεία ειρωνικά (και) Borges, Jorge Luis/έργο/στοιχεία ειρω-νικά: Βαγενάς, Νάσος: Η ειρωνική γλώσσα. Αθήνα 1994, 105-123. (Αναδημ.) -

Ποίηση/στοιχεία επαναστατικά: Τσιώλης, Γιάννης: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 303-309. (Αγγλ. μεταφρ. σε: Journal of Modern Hellenism 1 [1984] 25-32.) -            

Ποίηση/στοιχεία ερωτικάΔάλλας, Γιάννης: Καβάφης και ιστορία. Αθήνα 1986, 75-85. –

Δόξας, Άγγελος: Νέα Σύνορα 11 (1983) 139-141. –

Καμπάνης, Άριστος: Νέα Εστία 74 (1963) 1423-1424. (Αναδημ.) –

Λογαράς, Κώστας: Φιλολογική 12 (Απρ. 1985) 12-15. –

Παναγιωτάτος, Σπύρος Γεράσιμος: Νέα Σύνορα 11 (1983) 149-154. (Επεξεργ. ανα-δημ. σε: Ηπειρωτική Εστία 36 [1987] 580-589.) –

Παπαγγέλης, Θεόδωρος: Ελληνικά 37 (1988) 280-305. –

Πάσχος, Παντελής σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1983, 183-215. (Αναδημ. σε: Πάσχος, Π.: Αίμα και πνεύμα. Αθήνα 1987, 61-109. -  Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. 2η εκδ. συμπλ. Αθήνα 1992, 152-184.) –

Σουλιώτης, Μίμης: Σκόρπια. Αθήνα 2000, 100-106. (Αναδημ.) –

Τσιώλης, Γιάννης: Journal of Modern Hellenism 1 (1984) 25-32 (αγγλ.). (Αναθεωρ. μεταφρ. σε: Η Λέξη 23 [Μαρτ./Απρ. 1983] 303-309.) –

Τσιώλης, Γιάννης: Journal of Modern Hellenism 2 (1985) 21-30 (αγγλ.). –

Χαραλαμπίδου-Σολωμή, Δέσποινα σε: Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και διαπολιτισμικότητα στο έργο του Καβάφη. Ηράκλειο 2000, 213-225. - 

Alexiou, Margaret: Journal of the Hellenic Diaspora 10 (1983) 1/2, 45-65 (αγγλ.). –

Ekdawi, Sarah: Κάμπος 1 (1993) 23-46 (αγγλ.). –

Haas, Diana: Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 7 (2000) 119-145. –

Molegraaf, Mario: Forum Homosexualität und Literatur 7 (1989) 25-49 (γερμ.). (Μεταφρ. αναδημ.) –

Spender, Stephen σε: The Mind and Art of C. P. Cavafy. Athens 1983, 89-93 (αγγλ.). (Αναδημ. – Μεταφρ. αναδημ. σε: Γράμματα και Τέχνες 22/23 [Οκτ./ Νοεμβρ. 1983] 18-19.) -

Ποίηση/στοιχεία ερωτικά (και) γλώσσα: Παπανικολάου, Δημήτρης: Ποιητική 11 (άνοιξη/καλοκ. 2013) 9-42. (Μεταφρ. αναδημ.)  -

Ποίηση/στοιχεία ερωτικά (και) Ελύτης, Οδυσσέας/ποίηση/στοιχεία ερω-τικά: Ιβάνοβιτς, Βίκτωρ: Η Λέξη 106 (Νοεμβρ./Δεκ. 1991) 973-1009. -   

Ποίηση/στοιχεία ερωτικά (και) Ρίτσος, Γιάννης/ποίηση/στοιχεία ερωτι-κά: Καλλιγέρη, Δήμηητρα; Ποιητική 7 (άνοιξη/καλοκ. 2011) 137-148.  -       

Ποίηση/στοιχεία εσωτερικά: Haas, Diana: Journal of Modern Greek Studies 2 (1984) 209-224 (αγγλ.). -         

Ποίηση/στοιχεία ηδονιστικά: Δόξας, Άγγελος: Νέα Σύνορα 11 (1983) 139-141. - 

Καραποστόλης, Βασίλης: Γράμματα και Τέχνες 70 [1994] 18-20. –

Νικολαρεΐζης, Δημήτιος: Νέα Εστία 10 (1931) 1148-1153. (Αναδημ. σε: Νικολα-ρεΐζης, Δ.: Δοκίμια κριτικής. Αθήνα 1983, 156-166.) –

Παπαστάμος, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 32 (1983) 397-402. - 

Ποίηση/στοιχεία ηδονιστικά (και) Εμπειρίκος, Ανδρέας/ποίηση/στοιχεία ηδονιστικά: Μπαδέλλ. Έλενα: Νέα Εστία 151 (2002) 674-684.   -

Ποίηση/στοιχεία ηδονιστικά (στην) κριτική: Καράογλου, Χαράλαμπος σε: Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και διαπολιτισμικότητα στο έργο του Καβάφη. Ηράκλειο 2000, 309-329. –

Καράογλου, Χαράλαμπος σε: Οι ποιητές του Γ. Π. Σαββίδη. Αθήνα 1998, 49-84. –

Ποίηση/στοιχεία θεατρικά: Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Νέα Εστία 14 (1933) 764-767. (Αναδημ. σε: Νέα Εστία 74 [1963] 1458-1461. - Δημαράς, Κ. Θ.: Σύμ-μικτα 3, Αθήνα 1992, 59-66.) –

Πεφάνης, Γιώργος: Κ 3 (Νοεμβρ. 2003) 104-119.  -

Catsaouni, H.: Journal of the Hellenic Diaspora 10 (1983) 1/2, 105-116 (αγγλ.). - 

Ποίηση/στοιχεία (του) θείου: Κουκουλομμάτης, Δημήτρης: Το θείο στη Νεοελ-ληνική Φιλολογία. Αθήνα 1992, 84-97. -

Ποίηση/στοιχεία θρησκευτικά: Άγρας, Τέλλος: Κριτικά 1, Αθήνα 1980, 82-86. (Αναδημ.) –

Αλεξάνδρου, Αλέξης: Ακτή 21 (2010) 331-339.  - 

Γάλλος, Κώστας σε: Πίστη και Νεοελληνική Λογοτεχνία. Λευκωσία 1990, 58-62. –

Σουλιώτης, Μίμης: Χάρτης 1 (1982/1983) 711-715. (Αναδημ. σε: Σουλιώτης, Μ.: Σκόρπια. Αθήνα 2000, 77-83.)  -  

Ποίηση/στοιχεία ιστορικά: Χρυσανθόπουλος, Μιχάλης: Νέα Εστία 174 (2013) 663-688.  - 

Spender, Stephen σε: The Mind and Art of C. P. Cavafy. Athens 1983, 89-93 (αγγλ.). (Αναδημ. - Μεταφρ. αναδημ. σε: Γράμματα και Τέχνες 22/23 [Οκτ./ Νοεμβρ. 1983] 18-19.) - 

Ποίηση / στοιχεία κοσμοπολιτικά: Ibrahim, Muhammed Hamdy σε: Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και διαπολιτισμικότητα στο έργο του Καβάφη. Ηρά-κλειο 2000, 1-8 (αγγλ.). - 

Ποίηση/στοιχεία λυρικά: Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Σύμμικτα 3, Αθήνα 1992, 208-210. (Αναδημ.) - 

Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.: Νέα Εστία 74 (1963) 1493-1494. (Αναδημ.) –

Νικολαρεΐζης, Δημήτρης: Νέα Εστία 14 (1933) 768-773. (Αναδημ. σε: Νέα Εστία 74 [1963] 1462-1467. – Νικολαρεΐζης, Δ.: Δοκίμια κριτικής. Αθήνα 1983, 167-180. – Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη. Ηράκλειο 1994, 105-119. – Αποσπ. αναδημ. σε: Καινούρια Εποχή [άνοιξη 1958] 174-182.) - 

Ποίηση/στοιχεία μεταφυσικά: Μακρής, Νίκος: Νεοελληνική Λογοτεχνία. Αθήνα ππ. 1999, 50-54. –

Μελακοπίδης, Κωνσταντίνος σε: The Mind and Art of C. P. Cavafy. Athens 1983, 195-223 (αγγλ.). -

Ποίηση/στοιχεία μουσικά: Δαλμάτη, Μαργαρίτα: Εποχές 2 (Ιουν. 1963) 66. (Αποσπ. αναδημ.) –

Δέφνερ-Καφή, Κατερίνα: Οδός Πανός 85 (Μαρτ./Απρ. 1996) 48-49. –

Καραβίας, Πάνος: Πάθος γραφής και τα τοπία. Αθήνα 1970, 85-90. -

Ποίηση/στοιχεία παθολογικά: Καργάκος, Σαράντος σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. 2η  εκδ. συμπλ. Αθήνα 1992, 242-245. -

Ποίηση/στοιχεία παρακμής: Αυγέρης, Μάρκος: Επιθεώρηση Τέχνης 3 (1956) 4-17. –

Βουρνάς, Τάσος: Επιθεώρηση Τέχνης 2 (1955) 120-125. –

Λαμπρίδης, Μανόλης: Επιθεώρηση Τέχνης 2 (1955) 29-42. –

Λυγίζος, Μήτσος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 43 (1986) 204-206. –

Μητσάκης, Κάρολος σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1983, 137-147. (Αναδημ. σε: Μητσάκης, Κ.: Σημεία αναφοράς. Αθήνα 1987, 63-76. - Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. 2η εκδ. συμπλ. Αθήνα 1992, 106-116.) –

Ρούφος, Ρόδης σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1983, 20-28. (Αναδημ. σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. 2η εκδ. συμπλ. Αθήνα 1992, 20-28.) –

Fermor, Patrick Leigh: The Mind and Art of C. P. Cavafy. Athens 1983, 33-39 (αγγλ.). (Αναδημ.) –

Poggioli, Renato: Harvard Library Bulletin 13 (1959) 135-159 (αγγλ.). (Αναδημ. σε: The Mind and Art of C. P. Cavafy. Athens 1983, 127-156.) -

Ποίηση/στοιχεία πεζά: Λαμπρίδης, Μανόλης: Η ποίηση και το ηθικό πρόβλημα. Θεσσαλονίκη 1993, 167-186. (Αναδημ.) -

Ποίηση/στοιχεία πολιτικά: Βρισιμιτζάκης, Γεώργιος: Επιθεώρηση Τέχνης 18 (1963) 624-627. (Αναδημ. –  Αναδημ. σε: Βρισιμιτζάκης, Γ.: Το έργο του Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1985, 34-42.) –

Πορφύρης, Κ.: Επιθεώρηση Τέχνης 18 (1963) 672-675. –

Σαββίδης, Γιώργος σε: Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη. Ηράκλειο 1994, 249-268. (Αναδημ.) –

Jusdanis, Gregory σε: The Text and Its Margins. Post-Structuralist Approaches to Twentieth-Century Greek Literature. New York, N. Y. 1985, 37-57 (αγγλ.). -  

Ποίηση/στοιχεία πρωτοποριακά: Μήλας, Σπύρος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 57 (2000) 357-359.  -

Στεργιόπουλος, Κώστας: Νέα Εστία 74 (1963) 1619-1623. (Αναδημ. σε: Στεργιό-πουλος, Κ.: Περιδιαβάζοντας 1, Αθήνα 1982, 28-38.) -

Ποίηση/στοιχεία πρωτοτυπίας: Κότσιρας, Γιωργής: Θεωρητική δοκιμή. Αθήνα 1990, 44-52. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1983, 96-104. - Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. 2η εκδ. συμπλ. Αθήνα 1992, 65-73.) -

Ποίηση/στοιχεία ρεαλιστικά: Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Αντί 2, 222 (7/1/1983) 34-36. –

Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Δωδώνη 9 (1980) 243-260. –

Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια σε: Ελληνογαλλικά. Αφιέρωμα στον Roger Milliex. Αθήνα 1990, 347-351. (Αναδημ. σε: Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σ.: Επι-σημάνσεις. Αθήνα 1992, 28-35. – Συμπόσιο για τον Κ. Γ. Καρυωτάκη. Πρέβεζα, 11-14/9/1986. Πρέβεζα 1990, 425-428.) –

Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια: Ο Πολίτης 6 (Νοεμβρ. 1976) 55-61. –

Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Γ’ Συμ-ποσίου Ποίησης, 1-3/7/1983. Αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1984, 147-154. (Αναδημ. σε: Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σ.: Επισημάνσεις. Αθήνα 1992,15-25.) –

Λαμπρόπυλος, Βασίλης: Το Δέντρο 34/35 (Μάιος 1983) 629-632. –

Ποίηση/στοιχεία ρεαλιστικά (και) Ελύτης, Οδυσσέας/ποίηση/στοιχεία υπερρεαλιστικά: Μαρωνίτης, Δημήτρης: Το Δέντρο 6 (Ιαν./Φεβρ. 1979) 233-243. (Αναδημ. σε: Μαρωνίτης, Δ.: Οδυσσέας Ελύτης. [Αθήνα 2008,] 39-53.) -

Ποίηση/στοιχεία συγκρητισμού:  Δάλλας, Γιάννης: Καβάφης και ιστορία. Αθήνα 1986, 117-132. -

Δάλλας, Γιάννης: Πόρφυρας 86 (Απρ./Ιουν. 1998) 581-590. -  

Ποίηση/στοιχεία τραγικά: Λαδιά, Ελένη: Άρθρα για την Καβαφική ποίηση. Αθήνα 1975, 39-44. -

Μαλεβίτσης, Χρήστος σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1983, 105-117. (Αναδημ. σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. 2η εκδ. συμπλ. Αθήνα 1992, 74-86. - Μαλεβίτσης, Χ.: Ο νεοελληνικός λόγος. Αθήνα 1997, 63-80.) -

Ποίηση/στοιχεία υπερρεαλιστικά: Μαρωνίτης, Δημήτρης: Το Δέντρο 6 (Ιαν./ Φεβρ. 1979) 233-243. -

Ποίηση/στοιχεία φανταστικά: Zondergeld, Rein A./Wiedenstried, Holger E.: Lexikon der phantastischen Literatur. (Stuttgart, Wien, Bern 1998,) 189-190 (γερμ.).  -  

Ποίηση/στοιχεία φωτογραφικά: Tsakiridou, C.: Journal of the Hellenic Dia-spora 17 (1991) 2,  87-95 (αγγλ.). -

Ποίηση/στοιχεία χριστιανικά: Μόσχος, Ευάγγελος: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 133-144. (Αναδημ. σε: Μόσχος, Ευ.: Μύρο και δάκρυ. Αθήνα 1988, 83-100 και 292-293.) -

Ορφανίδης, Νίκος: Ακτή 18 (2006/2007) 219-220. (Αναδημ.)  -

Haas, Diana: Χάρτης 1 (1982/1983) 589-608. (Αναδημ. σε: Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη. Ηράκλειο 1994, 365-395.)  -

Haas, Diana: Maatstaf 32 (1984) 7/8, 62-68 (ολλ.). -

Ποίηση/ταυτότητα (και) Aichinger, Ilse/ποίηση/ταυτότητα: Ρασιδάκη, Αλεξάνδρα: Νέα Εστία 174 (2013) 689-712.  -

Ποίηση/ταυτότητα-ετερότητα: Bouchard, Jacques: Νέα Εστία 177 (2015) 1151-1159.  -

Ποίηση/τοπεία:  Λιγνάδης, Τάσος: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 362-385.(Αναδημ. σε: Λιγνάδης, Τ.: Το μυστήριο, το κάλλος και η ιθαγένεια του τοπίου. Δοκίμια για την νεώτερη και σύγχρονη λογοτεχνία. Νέα Σμύρνη 1996, 84-122.) -

Ποίηση/τόποι: Ντελόπουλος, Κυριάκος: Χάρτης 1 (1982/1983) 723-725. -

Ποίηση/ύφος: Κουτσουρέλης, Κώστας: Νέα Εστία 154 (2003) 564-606.   - 

Πιερής, Μιχάλης: Το Δέντρο 20 (Απρ. 1981) 181-189. -

Ποίηση/φιλολογικά: Λορεντζάτος, Ζήσιμος: Μελέτες 1, Αθήνα 1994, 213-233. -

Ποίηση (στη) φιλολογική έρευνα: Πιερής, Μιχάλης: Modern Greek Studies Yearbook 8 (1992) 221-230 (αγγλ.). - 

Ποίηση/χρόνος: Παπαστάμος, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 32 (1983) 397-402. - Ποίηση/χρόνος (και) Ελύτης,Οδυσσέας/ποίηση/χρόνος (και) Ungaretti, Giuseppe/ποίηση/χρόνος: Minucci, Paolo-Maria σε: Atti. III Convegno Nazio-nale di Studi Neogreci. Italia e Grecia: Due culture a confronto. Palermo, 19-20/ 10/1989 – Catania. 21/10/1989. Palermo 1991.=Quaderni dell’Ist. di Filologia Greca dell’Univ. di Palermo 21, 169-179 (ιταλ.). -   

Ποίηση/χώρος: Πιερής, Μιχάλης: Χάρτης 1 (1982/1983) 679-694. –

Πλάκας, Δημήτρης σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1983, 216-225. (Αναδημ. σε: Πλάκας, Δ.: Λογοτεχνικός περίπλους. Ηράκλειον 1991, 100-109. - Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. 2η εκδ. συμπλ. Αθήνα 1992, 185-194.) -

Ποίηση (και) Borges, Jorge Luis/ποίηση: Βαγενάς, Νάσος: Η ειρωνική γλώσσα. Αθήνα 1994, 105-123. (Αναδημ.) –

Βαγενάς, Νάσος: Χάρτης 2 (1983/1984) 161-162. (Αναδημ. σε: Βαγενάς, Ν.: Η εσθήτα της θεάς. Αθήνα 1988, 29-31.) –

Βαγενάς, Νάσος: Χάρτης 2 (1983/1984) 290. –

Κωβαίος, Αντώνης: Χάρτης 2 (1983/1984) 290. –

Σαββίδης, Μανόλης: Η Λέξη 58 (Οκτ. 1986) 955-959. –

Barnstone, Willis: Comparative Literature 29 (1977) 54-73 (αγγλ.).-  

Ποίηση (και) Brjusov, Valerij/ποίηση: Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια σε: Σχέσεις της ελληνικής με τις ξένες λογοτεχνίες. Πρακτικά Α’ Διεθνούς Συνεδρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας. 28/11-1/12/ 1991. Αθήνα 1995, 285-301. (Παραλλ. δημ. σε: Δωδώνη 21, 2 [1992] 121-135.) -

Ποίηση (και) Browning, Robert/ποίηση: Τόμπρου, Μαρία: Νεα Εστία 153 (2003) 787-809.   -

Ποίηση (και) Dante Alighieri/“Linferno: Βρισιμιτζάκης, Γεώργιος: Το έργο του Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1985, 43-53. (Αναδημ.) -

Ποίηση (και) Eliot, Thomas Stearns/ποίηση: Γεωργαντά, Αθηνά: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 253-257. –

Κούλας, Δημήτριος: Πνευματική Κύπρος 1 (1960/1961) 177-180. –

Μαλάνος,Τίμος σε: Εισαγωγή στην ποίηση του Σεφέρη. Ηράκλειο 1996, 51-83. (Αναδημ.) –

Σεφέρης, Γιώργος: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 3 (1947/1948) 33-43. (Αναδημ. σε: Σεφέρης, Γ.: Δοκιμές 1, Αθήνα 1984, 324-363 και 510-520. – Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη. Ηράκλειο 1994, 141-177. – Αποσπ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 74 [1963] 1511-1513. – Αγγλ. μεταφρ. σε: Σεφέρης, Γ.: On the Greek Style. London, Sydney, Toronto 1967, 121-161. – Αναδημ. σε: The Mind and Art of C. P. Cavafy. Athens 1983, 60-88.) –

Σεφέρης, Γιώργος/Σαββίδης, Γιώργος: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 190-197. (Αναδημ. σε: Σεφέρης, Γ.: Δοκιμές 3, Αθήνα 1992, 117-126, 304-305 και 383.) –

Kovaleva, Irina σε: Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και διαπολιτισμικότητα στο έργο του Καβάφη. Ηράκλειο 2000, 121-127. -

Ποίηση (και) Forster, Edward Morgan: Klingopulos, G. D.: Essays in Criticism 8 (1958) 156-165 (αγγλ.). -

Ποίηση (και) Hockney, David: Hockney, David/Glaisbrook, M.: Οδός Πανός 9 (Απρ./Ιουν. 1983) 9-10 (Αποσπ. μεταφρ. αναδημ.) -

Ποίηση (και) Keeley, Edmund: Δασκαλόπουλος, Δημήτρης σε: Γιά τον Έντμουντ Κήλυ. Αθήνα, 2011, 41-46.  -

Ποίηση (και) Majakovskij, Vladimir/ποίηση: Μοσκώφ, Κωστής σε: Πανεπιστή-μιο Πατρών. Πρακτικά Ε’ Συμποσίου Ποίησης, 5-7/7/1985. Κοινωνία και ποίηση. Αθήνα 1986, 197-211. –

Ποίηση (και) Pessoa, Fernando/ποίηση: Παπαδήμα, Μαρία: Νέα Εστία 154 (2003) 666-682.   -

Ποίηση (και) Pound, Ezra: Γεωργαντά, Αθηνά: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983)253-257.-

Ποίηση (και) Sartorius, Joachim: Κουτσουρέλης, Κώστας: Ποίηση 16 (2000) 309-319 και 17 (2001) 317-318.  -

Μοσκόβου, Σπύρος: Ποίηση 17 (2001) 317. -  

Ποίηση (και) Whitman, Walt/ποίηση: Ιακωβίδου, Σοφία: Ποίηση 6 (φθιν./χειμ. 2010) 239-260.  -

Ποίηση επιτάφια: Τσιριμώκου, Λίζυ: Νέα Εστία 146 (1999) 229-244. (Αναδημ. σε: Τσιριμώκου, Λ.: Εσωτερική ταχύτητα. Αθήνα 2000, 303-322.) -

Ποίηση επιτάφια (και) Σολωμός, Διονύσιος/Η Φαρμακωμένη: Φουντουλά-κης, Ανδρέας: Περίπλους 46/47 (Ιουλ. 1998/Φεβρ. 1999) 171-178. -  

Ποιητής εθνικός: Κάρτερ, Γιώργος/Σαββίδης, Γιώργος σε: Σαββίδης, Γ.: Εδώδιμα αποικιακά. Αθήνα 2000, 321-325. (Αναδημ.) –

Τσιρόπουλος, Κώστας σε: Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1983, 270-274. (Αναδημ. σε:Τσιρόπουλος, Κ.: Αλφάβητο. Σημειώσεις Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα 1987, 77-82. - Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη. 2η εκδ. συμπλ. Αθήνα 1992, 263-267.) -

Ποιητής εθνικός-οικουμενικός: Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Νέα Εστία 154 (2003) 556-559.   -

Haas, Diana: Νέα Εστία 154 (2003) 560-563.   -

Ποιητής ευρωπαίος: Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Erytheia 5 (1984) 11-21 (ισπ.). (Ολλ. μεταφρ. σε: Maatstaf 32 [1984] 7/8, 21-28. (Επεξεργ. και επαυξ. νεοελλ. κεί-μενο σε: Δασκαλόπουλος, Δ.: Κ. Π. Καβάφης. Αθήνα 1988, 89-106 και 187-189.) -

Ποιητής παγκόσμιος: Κουτσουρέλης Κώστας σε: Καβάφεια 2005. Αθήνα 2006, 63-74.  -

Keeley, Edmund: Cavafys Alexandria. Cambridge, Mass. 1976, 133-152 και 183-187 (αγγλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη. Ηράκλειο 1994, 321-345.) -

Ποιητική: Αρμάος, Δημήτρης σε: Καβάφεια 2005. Αθήνα 2006, 75-96.  - 

Βασιλειάδη, Μάρθα: Ποιητική 14 (φθιν. 2014) 35-53.  -

Γεωργαντά, Αθηνά: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 253-257. –

Δεκαβάλλες, Αντώνης: The Charioteer 10 (1968) 69-80 (αγγλ.). –

Καλλέργης, Ηρακλής: Παλίμψηστον 8 (1989) 175-199. –

Καλλιγάς, Παύλος: Ποίηση 24 (φθιν./χειμ. 2004) 116-138.  -

Κανέλλη, Λιάνα/Σαββίδης, Γιώργος σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Γ’ Συμπο-σίου Ποίησης, 1-3/ 7/1983. Αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1984, 83-110. (Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 1, Αθήνα 1985, 283-311.) –

Ναούμ, Ιωάννα: Νέα Εστία 174 (2013) 641-662.  -

Παπαστάμος, Γιώργος: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 179-191. –

Πασχάλης, Μιχαήλ: Ποιητική 15 (άνοιξη 2015) 63-82.  - 

Πιερής, Μιχάλης: Το Δέντρο 6 (Ιαν./Φεβρ. 1979) 243-249. –

Πιερής, Μιχάλης: Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 6 (1998/1999) 37-57. –

Πιερής, Μιχάλης: Ο Πολίτης 2,74 (Μαρτ. 2000) 56-61. –

Ροϊλός, Παναγιώτης: Νέα Εστία 154 (2003) 607-623.   -

Τσίρκας, Στρατής: Επιθεώρηση Τέχνης 2 (1955) 450-463. –

Φουντουλάκης, Ανδρέας: Θέματα Λογοτεχνίας 13 (Νοεμβρ. 1999/Φεβρ. 2001) 122-137. –

Anton, John P.: Νέα Εστία 114 (1983) 1397-1416. –

Anton, John  P.: (The) Charioteer 46/47 (2008/2009) 149-177 (αγγλ.).  -

Anton, John P.: Philosophy and Literature 2 (1978) 85-109 (αγγλ.). –

Civjan, Tatiana σε: Russkaja Kavafiana. Moskva 2000, 568-607 (ρωσ.). –

Molegraaf, Mario: Maatstaf 32 (1984) 7/8, 80-89 (ολλ.). -

“(Η) πόλις“: Νάκας, Θανάσης: Τομές 2, 91 (Ιουλ./Σεπτ. 1984) 33-35. –

Τσίρκας, Στρατής: Επιθεώρηση Τέχνης 8 (1958) 5-18. –

Georginis, Manos: Cretan Studies 2 (1990) 89-92 (αγγλ.). –

Keeley, Edmund: The Southern Review 12 (1976) 83-109 (αγγλ.). -

Πολιτικός (και) Τσίρκας, Στρατής/πολιτικός: Σταυρίδη-Πατρικίου, Ρένα: Η Λέξη 136 (Νοεμβρ./Δεκ. 1996) 779-786. -

“Πολύ σπανίως“ (και) Εγγονόπουλος, Νίκος/“Σύντομος βιογραφία του ποιητού Κωνσταντίνου Καβάφη“: Δάλλας, Γιάννης: Νέα Εστία 150 (2001) 349-355. -

“Ποσειδωνιάται“: Περράκη, Λιάνα/Τσαλουχίδης, Κώστας: Θαλλώ 7 (1995) 141-149. –

Φωτόπουλος, Αθανάσιος: Νέα Εστία 136 (1994) 1160-1164. –

“Πριάμου νυκτοπορία“: Μαρωνίτης, Δημήτρης: Χάρτης 1 (1982/1983) 620-629.(Αναδημ. σε: Μαρωνίτης, Δ.: Πίσω μπρος. Αθήνα 1986, 39-57.) -

“Προ της Ιερουσαλήμ“: Καλαμίτσης, Τρύφων: Εντευκτήριο 31 (καλοκ. 1995) 124. -

“Πρόσθεσις“: Τσίρκας, Στρατής: Επιθεώρηση Τέχνης 12 (1960) 123-131.-

Προσωπικά: Αλκαίου, Μαρία: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 331-333. –

Βαλιέρη-Καβάφη, Χαρικλεία: Κριτικά Φύλλα 3 (1974) 28-30. –

Βαλιέρη-Καβάφη, Χαρικλεία: Νέα Εστία 82 (1967) 1529-1531. –

Βαλιέρη-Καβάφη, Χαρικλεία: Οδός Πανός  9 (Απρ./Ιουν.1983) 5-7. (Αναδημ.) -  

Βάρναλης, Κώστας: Άνθρωποι. Αθήνα 1958, 73-78. (Αναδημ.) –

Βλάχος, Άγγελος Σ.: Ευθύνη 2, 9 (1980) 6-13. –

Γαρουφαλιάς, Δημήτρης/Νιάρχος, Θανάσης: Η Λέξη 164/165 (Αυγ./Οκτ. 2001) 508-519. –

Θεοτοκάς, Γιώργος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 134 (24/6/1939) 1 και 3. (Αναδημ. σε: Καινούρια Εποχή [φθιν. 1957] 125-127.) –

Καραγιάννης, Βαγγέλης: Τεύχη του ΕΛΙΑ 2 (1989) 95-124. –

Κατσίμπαλης, Γιώργος/Σαββίδης, Γιώργος: Διαβάζω 78 (5/10/1983) 37-40. (Ανα-δημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 2, Αθήνα 1987, 415-419.) –

Μαλάνος, Τίμος: Αλεξανδρινή Λογοτεχνία (1950) 14-33. –

Μαλάνος, Τίμος: Νέα Εστία 53 (1953) 570-576. –

Μινωτής, Αλέξης: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 312-322. –

Μοδινός, Πόλυς σε: Κύκλος Καβάφη. Αθήνα 1983, 203-217. –

Μυρτιώτισσα σε: Καβάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 72. (Αναδημ.) –

Νομικός, Χ. Α.: Παναιγύπτια 8/7/1933, 2-3. –

Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Ευγενία: Νέα Εποχή 238 (1996) 29-30. -

Πηνιάτογλου, Λάζαρος: Νέα Γράμματα 4 (1938) 774-797. (Αναδημ.) –

Πιερίδης, Γιάννης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 10 (1953) 50-57 και 16 (1959) 223-226.  - 

Σαββίδης, Γεώργιος: Μικρά Καβαφικά 2, Αθήνα 1987, 423-425 (αγγλ.). (Μεταφρ. αναδημ.) -

Σαρεγιάννης, Γιάννης: Νέα Γράμματα 7 (1944) 131-141. –

Σαρεγιάννης, Γιάννης: Νέα Εστία 45 (1949) 361-365. (Αναδημ. σε: Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη. Ηράκλειο 1994, 179-190. – Αγγλ. μεταφρ. σε: The Mind and Art of C. P. Cavafy. Athens 1983, 182-194.) –

Φτυαράς, Κωνσταντίνος: Χάρτης 1 (1982/1983) 545-547.- 

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 74 (1963) 1420-1421. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Καβά-φης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 5, Αθήνα 1982, 92-94.) –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 105 (1979) 282-284. –

Anton, John P.: The Charioteer 46/47 (2008/2009) 179-186 (αγγλ.).  - 

Marinetti, Filippo Tommaso/Marcheselli-Loukas, Lucia: Νέα Εστία 86(1969) 932-933. - 

Niaka: La Semaine Égyptienne 25/4/1929, 12 (γαλλ.). –

Padoux, Lucien: Νέα Σύνορα 71 (Ιουλ./Σεπτ. 1983) 158-159. –

Rowse, Alfred Leslie: Homosexuals in History. London 1977, 317-338 (αγγλ.). -

Sarkassian, G.: La Semaine Égyptienne 1/7/1933, 10 (γαλλ.). –

Trouvère, Eloy: Νέα Σύνορα 71 (Ιουλ./Σεπτ. 1983) 157. –

Ungaretti, Giuseppe: Γράμματα και Τέχνες 22/23 (Οκτ./Νοεμβρ. 1983) 17. (Μετα-φρ. αναδημ.) –

Ungaretti, Giuseppe: Το Δέντρο 2, 41 (Νοεμβρ. 1988) 12. (Μεταφρ. αναδημ.) -  

Ριμάριο: Καράογλου, Χαράλαμπος: Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 2 (1990) 71-123. - 

Καράογλου, Χαράλαμπος σε: Μνήμη Σταμάτη Καρατζά. Θεσσαλονίκη 1990, 225-232. (Παραλλ. δημ. σε: Εντευκτήριο 4 [Σεπτ. 1988] 55-58.)  –

Καράογλου, Χαράλαμπος σε: Νεοελληνικά μετρικά. Ρέθυμνο 1991, 235-244. -  (Και) Ροΐδης,Εμμανουήλ/“Τα είδωλα“: Σαββίδης, Γιώργος: Η Λέξη 23 (Μαρτ./ Απρ. 1983) 177-184. (Αναδημ. σε: Σαββίδης,Γ.: Μικρά Καβαφικά 2, Αθήνα 1987, 292-300.) –

(Και) Ρωζέττη, Ντόρα: Καραμπίνη-Ιατρού, Μιχαήλα: Νέα Εστία 163 (2008) 1216-1220.  -

“Ρωτούσε για την ποιότητα“: Φωκάς, Νίκος: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 296-301. –

(Και) Σάμος: Ασλάνης, Βάσος σε: Ανθολογία Σαμιακής Λογοτεχνίας. Αθήνα 1975, 149-152. (Αναδημ.)  -

(Και) Σαρεγιάννης,Γιάννης: Ευελπίδης, Χρήστος: Νέα Εστία 79 (1966) 800-802.  - 

“(Η) σατραπεία“: Γιατράκου, Μαρία-Ελευθερία: Παρνασσός 2, 27(1985) 402-420.–

Δάλλας, Γιάννης: Εποχές  30 (Οκτ. 1965) 25-34. (Επεξεργ. αναδημ. σε: Δάλλας, Γ.: Καβάφης και ιστορία. Αθήνα 1986, 47-63.) –

Παρίσης, Νικήτας: Κ. Π. Καβάφης. (Αθήνα 2003,) 127-157.  -

Σαρεγιάννης, Γιάννης: Νέα Εστία 53 (1953) 589-596.–

Τσίρκας, Στρατής: Επιθεώρηση Τέχνης 14 (1961) 574-580. (Αναδημ. σε: Τσίρκας, Σ.: Ο πολιτικός Καβάφης. Αθήνα 1984, 55-66.) -

“(Η) σατραπεία“ (στην) ελληνική εκπαίδευση: Στέφος, Αναστάσιος: Νέα Ελλη-νική Γραμματεία. Β’ εκδ. 1, Αθήνα 2001, 11-23. -

Σεξουαλισμός: Ουράνης, Κώστας: Νέα Εστία 14 (1933) 774-780. (Αναδημ. σε: Νέα Εστία 74 [1963] 1468-1474. - Ουράνης, Κ.: Δικοί μας και ξένοι 2, Αθήνα 1955, 127-138. – Αποσπ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 53 [1953] 584.) –

“(Αι) σκέψεις ενός γέροντος καλλιτέχνου“: Σαββίδης, Γιώργος: Μικρά Καβα-φικά 2, Αθήνα 1987, 149-152. (Αναδημ.) -

Σοφοί δε προσιόντων(και) Hugo,Victor/“Écrit sur un exemplaire de la vie d’ Apollonius de Tyane: Καρατάσου, Αικατερίνη: Πλανόδιον 26 (Δεκ. 1997) 367-370. –

Σπίτι: Γιαλουράκης, Μανώλης: Νέα Εστία 74 (1963) 1638-1640. –

Χατζίνης, Γιάννης: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1958) 297-298. -

“Στα 200 π. Χ.“:  Βαρδάρης, Νικόλαος: Ηπειρωτική Εστία 17 (1968) 61-64. –

Λορεντζάτος, Ζήσιμος: Τρία κείμενα. Αθήνα 2000, 17-30. –

Πρόκοβας, Κ. Ε.: Φιλόλογος 8 (1984) 92-108. (Αναδημ. σε: Νεοελληνική Λογοτε-χνία. Θεσσαλονίκη 1998, 153-169.) – 

(Και) Σταυρινός, Σταύρος: Καβάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 3, Αθήνα 1982, 99-100. -

“Στην εκκλησία“: Γαλανάκη-Κούβελα, Ρέα: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 405-407.  - 

“Στο σπίτι της ψυχής“/μεταφράσεις: Καβάφης, Κωνσταντίνος: Άπαντα 3, Αθή-να 1982, 256-257. -

“Στον ίδιο χώρο“: Σκαρτσής, Σωκράτης: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 420-421. (Αναδημ. σε: Σκαρτσής, Σ.: Μελέτη και γλώσσα. Πάτρα 1987, 234-236.) -

“Συμεών“ (και) Tennyson, Alfred/“St. Simeon Stylites: Κωνσταντίνου, Σταυρούλα σε: Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην Aνατολή και τη Δύση. 1453-1981. Πρακτικά του Α’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βερολίνο, 2-4 Οκτ. 1998 1, Αθήνα 1999, 415-422.-

“(Η) συνάντησις των φωνηέντων εν τη προσωδία“: Κεχαγιόγλου, Γιώργος: Ελληνικά 30 (1977/1978) 353-382. -

“(Το) σύνταγμα της ηδονής“: Σαββίδης, Γιώργος: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 163-176. (Αναδημ. σε: Σαββίδης,  Γ.: Μικρά Καβαφικά 2, Αθήνα 1987, 275-291.) -

Ταξιδιώτικα ημερολόγια: Κούτουλα, Ίνα/Κούτουλας, Αστέρης: Die Horen 58 (2013) 249, 74-76 (γερμ.).  - 

“(Οι) Ταραντίνοι διασκεδάζουν“: Φουντουλάκης, Ανδρέας: Θέματα Λογοτε-χνίας 13  (Νοεμβρ. 1999/Φεβρ. 2000) 122-137. -          

Τάφος: Γιαλουράκης, Μανώλης: Νέα Εστία 74 (1963) 1638-1640. - 

“Τείχη“: Δάλλας, Γιάννης: Καβάφης και ιστορία. Αθήνα 1986, 65-74. –

Θέμελης, Γιώργος: Νέα Ελληνικά 1 (1952) 94-97. –

Θέμελης, Γιώργος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 10 (1953) 276-279. –

Μαλάνος, Τίμος: Καβάφης 3. Αθήνα 1978, 118-126. –

Ράπτη-Τρυφώνα, Αμαλία: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 53 (1996) 185-186. –

Τσίρκας, Στρατής: Νέα Εστία 74 (1963) 1503-1505.(Αναδημ.) -

“(Το) τέλος του Αντωνίου“/πηγές: Πασχάλης, Μιχάλης: Ελληνικά 47 (1997) 131-133 και 207-208 (αγγλ. περίληψη). - 

“(Το) τέλος του Οδυσσέως“: Σαββίδης, Γιώργος: Μικρά Καβαφικά 2, Αθήνα 1987, 171-197. (Αναδημ.) -

“Τιγρανόκερτα“: Πιτσάκης, Κωνσταντίνος: Θέατρο 33 (Μάιος/Ιουν. 1973) 86. –

Σαββίδης, Γιώργος: Θέατρο 32 (Μαρτ./Απρ. 1973) 11-12. (Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 2, Αθήνα 1987, 155-160.) -

“Τραγούδια του λαού μας ανθολογημένα για τα παιδιά“: Σαββίδης, Γιώργος: Μικρά Καβαφικά 2, Αθήνα 1987, 207-246. –

Ύμενος: Jusdanis, Gregory: Journal of the Hellenic Diaspora 10 (1983) 1/2, 137-148 (αγγλ.). -

“Υπέρ της Αχαϊκής Συμπολιτείας πολεμήσαντες“:  Βάρναλης, Κώστας: Αισθη-τικά – Κριτικά 2, Αθήνα 1958, 193-194. (Αναδημ.) –

Λελεδάκη, Βίκυ: Ο Πολίτης 55 (Νοεμβρ. 1982) 82-86. – 

Σαρεγιάννης, Γιάννης: Επιθεώρηση Τέχνης 18 (1963) 622-623. (Αναδημ.) -  

“(Ένας) υποκριτής της επαρχίας“: Lavagnini, Bruno: Atene e Roma, n. s. 33 (1988) 144-146 (ιταλ.). -

“Φιλέλλην“: Δάλλας, Γιάννης: Ευρυγωνία. Αθήνα 2000, 41-61. –

Blanken, Gerard: Hermeneus 29 (1958) 163-176 (ολλ.). -

McKinsey, Martin: Ποιητική 6 (φθιν./χειμ. 2010) 42-52. (Μεταφρ. αναδημ.)   - 

“Φιλέλλην“ (και) “Νομίσματα“: Δάλλας, Γιάννης: Ευρυγωνία. Αθήνα 2000, 63-81. -

“Φιλέλλην“ (και) “Οροφέρνης“: Δάλλας, Γιάννης: Πόρφυρας 63 (Οκτ./Δεκ. 1962) 7-27. -

Φιλέλλην(και) Browning, Robert/“The Bishop Orders His Tombat Saint Praxed’s Church: Keeley, Edmund σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά Γ’ Συμ-ποσίου Ποίησης, 1-3/7/1983. Αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα 1984, 355-362. -

(Και) Φιλόστρατος/έργο: Καλαμίτσης, Τρύφων: Εντευκτήριο 10 (Μαρτ.1990) 67-68. –

(Και) Φράγκος, Αναστάσιος: Καβάφης, Κωνσταντίνος: Γραφή 32/33 (χειμ. 1997) 86. –

“Φυγάδες“: Δημάδης, Κώστας: Νέα Εστία 92 (1972) 1688-1692. - 

(Και) φύση: Arana, José Ramón σε: Grecia y la Tradición clásica. Actas del II Con-greso de Neohelenistas de Iberoamérica, VII Jornadas de Literatura Neogriega < La Laguna, 30 deoct. – 3 de nov. 2001> 2, La Laguna 2002, 479-488 (ισπ.). –

“Φωνές“:  Δάλλας, Γιάννης: Καβάφης και ιστορία. Αθήνα 1986, 65-74. –

Σαββίδης, Γιώργος: Φιλόλογος 3 (1976/1978) 173-196. (Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 1,Αθήνα 1985, 181-210. – Νεοελληνική Λογοτεχνία. Θεσσαλονίκη 1998, 69-92.) –

Σκαρτσής, Σωκράτης: Μελέτη και γλώσσα. Πάτρα 1987, 223-233. (Αναδημ.) -

“Χαρά και μύρο της ζωής μου“: Φουντουλάκης, Ανδρέας: Θέματα Λογοτεχνίας 16 (Νοεμβρ. 2000/Φεβρ. 2001) 96-104. – 

(Και) χριστιανισμός: Σαββίδης, Γιώργος: Πάνω νερά. Αθήνα 1973, 115-120. (Ανα-δημ. – Αναδημ. σε:Σαββίδης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 1, Αθήνα 1985, 149-154.) -

“(Η) ψυχές των γερόντων“: Χαραλαμπίδης, Κυριάκος: Η Λέξη 23 (Μαρτ./Απρ. 1983) 423-425. –

Hirst, Anthony: Greek Letters 11 (1997/1998) 81-105 (αγγλ.). -

“Ωραία λουλούδια κι άσπρα ως ταίριαζαν πολύ“: Γαραντούδης, Ευριπίδης: Ποίηση 8 (1996) 155-167. - 

(Και) Baud-Bovy, Samuel: Baud-Bovy, Samuel: Νέα  Εστία 43 (1948) 584. -

“Brichst du auf gen Ithaka“ (Μεταφρ.: Josing-Gundert, Wolfgang/Gundert, Doris): Kerker, Armin: Die Zeit 18/1/1985, 42 (γερμ.). –

Krüger, Michael: Die Zeit 8/11/1985, Literaturbeilage, 6-7 (γερμ.). –

L., M. H.: Bayernkurier 19/5/1984, 19 (γερμ.). -

Che fece: Λαμπρίδης, Μανόλης: Επιθεώρηση Τέχνης 2 (1955) 29-42. –

Λαμπρίδης, Μανόλης: Η ποίηση και το ηθικό πρόβλημα. Θεσσαλονίκη 1993, 187-195. (Αναδημ.) –

Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Νέα Εστία 35 (1944) 598-599. –

Ποριώτης, Νικόλαος: Νέα Εστία 35 (1944) 550-552. –

Ροζάνης, Στέφανος: Χάρτης 1 (1982/1983) 634-639. (Αναδημ. σε: Ροζάνης, Σ.: Ερμηνευτικές αναγνώσεις. Αθήνα 1997, 89-101.) –

Τριανταφυλλόπουλος, Νίκος: Πλανόδιον 30 (Δεκ.1999) 361-362. –

Τσίρκας, Στρατής: Επιθεώρηση Τέχνης 2 (1955) 450-463. -

Collected Poems(Μεταφρ.: Keeley, Edmund/Sherrard, Philip, επιμ.: Σαββίδης, Γιώργος): Τσιώλης, Γιάννης: Journal οf Modern Greek Studies 13 (1995) 365-368 (αγγλ.). –

Bien, Peter: Balkan Studies 17 (1976) 419-423 (αγγλ.). –

Demetrius, James Kleon: Folia Humanistica 13 (1974/1975) 305-307 (ισπ.). –

Durrell, Lawrence: Γράμματα και Τέχνες 22/23 (Οκτ./Νοεμβρ. 1983) 16. –

Economu, George: The American Poetry Review 10 (1981) 4, 30-31 (αγγλ.). –

Friar, Kimon: World Literature Today 51 (1977) 482-483 (αγγλ.). –

Gifford, Henry: The Times Literary Supplement 89 (1990) 887-888 (αγγλ.). –

Scott-Kilvert, Ian: The Times Literaray Supplement 74 (1975) 1357 (αγγλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Γράμματα και Τέχνες 22/23 [Οκτ./Νοεμβρ. 1983] 20-21.) -  

"Collected Poems" (Μεταφρ.: Mendelsohn, Daniel): Signorelli-Pappas, Rita: World Literature Today 83 (2009) Sept./Oct., 69-70 (αγγλ.).  - 

"Complete Plus. The Poems" (Μεταφρ.: Economou, George/Deligiorgis, Sta-vros): Beck, Richard: World Literature Today 87 (2013) Sept./Oct., 68 (αγγλ.).  -

“(The) Complete Poems“ (Μεταφρ.: Dalven, Rae): Ανώνυμο: TheTimes Literary Supplement 60 (1961) 566 (αγγλ.). –

Ανώνυμο: The Times Literary Supplement 69 (1970) 349-350 (αγγλ.). –

Γεροντικός,  Αρσένης: Ηπειρωτική Εστία 19 (1970) 211-220.–

Ραΐζης, Μάριος Βύρων: Journal of Modern Literature 6 (1977/1978) 581-584 (αγγλ.). (Αναδημ. σε: Ραΐζης, Μ. Β.: Essays and Studies from Professional Journals. Athens 1980, 176-181.) -

“Constantinopoliad, an Epic“: Haas, Diana σε: Ζητήματα Ιστορίας των Νεοελ-ληνικών Γραμμάτων. Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση αφιερωμένη στον Κ. Θ. Δημαρά. Θεσσαλονίκη 1994, 281-304. - 

(Και) Forster, Edward Morgan: Καβάφης, Κωνσταντίνος/Forster, Edward Mor-gan/Σαββίδης, Γιώργος: The Times Literary Supplement  74 (1975) 1356 (αγγλ.). (Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 1, Αθήνα 1985, 169-178. - Αποσπ. μεταφρ. σε:Γράμματα και Τέχνες 22/23 [Οκτ./Νοεμβρ. 1983] 22-23.) - 

“Gedichte“  (Μεταφρ.: Steinen, Helmut von den): Kaltenbrunner, Gerd-Klaus: Rheinischer Merkur/Christ und Welt 20-21/6/1986) 19 (γερμ.). –

Kaltenbrunner, Gerd-Klaus: Die Welt 3/8/1985, 19 (γερμ.). –

Krüger, Michael: Die Zeit 8/11/1985, Literaturbeilage, 6-7 (γερμ.). –

Rosenthal-Kamarinea, Isidora: Hellenika (1966, 3) 74 (γερμ.). –

Waßner, Hermann: Bücherei und Bildung 5 (1953) 1169 (γερμ.). -  

“Gedichte des Kavaphis“ (Μεταφρ.: Jablonski, Walter): Σπυριδάκις, Κωνσταντί-νος: Κυπριακά Γράματα 8 (1943) 73-74. (Αναδημ. σε: Σπυριδάκις, Κ.: Μελέται, διαλέξεις, λόγοι, άρθρα 3, Λευκωσία 1974, 475-476.) -

“(Das) Gesamtwerk(Μεταφρ. και επιμ.: Elsie, Robert. – Εισαγωγή: Yourcenar, Marguerite): Matz, Wolfgang: Die Zeit 5/12/1997, Literatur, 6 (γερμ.). - 

(Και) Gibbon, Edward/“History of the Decline and Fall of the Roman Em-pire“: Bowersock, Glen σε: Gibbon et Romeà la lumière de l’historiographie mo-derne. Genève 1977, 191-213 (αγγλ.). –

Haas, Diana: Folia Neohellenica 4 (1982) 25-96 (αγγλ.). - 

(Και) Glykman, Timotheos: Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια σε: Μνήμη Γ. Π. Σαββίδη. Θέματα Νεοελληνικής Φιλολογίας. Αθήνα 2001, 232-237. -

“(The) Greek Poems“ (Μεταφρ.: Κολαΐτης, Μέμας): Κολαϊτης, Μέμας: The Times Literary Supplement 89 (1990) 1031 (αγγλ.). –

Τσιώλης, Γιάννης: Journal of Modern Greek Studies 13 (1995) 365-368 (αγγλ.). –

Gifford, Henry: The Times Literary Supplement 89 (1990) 887-888 (αγγλ.). –

Rexine, John: Modern Greek Studies Yearbook 6 (1990) 551-554 (αγγλ.). -

"Half an Hour and Other Poems" (Μεταφρ.: Economou, George.): Signorelli-Pappa, Rita: World Literature Today 83 (2009) Nov./Dec., 71-72 (αγγλ.).  -

"(Das) Hauptwerk. Gedichte griechisch und deutsch, übers. und kommentiert von Jörg Schäfer.": Δημητρακόπουλος, Φώτης: Ακτή 16 (2004/2005) 497.  -  

Israel, Torsten: Ποίηση 23 (άνοιξη/καλοκ. 2004) 268-271.  -

“Honderd gedichten” (Μεταφρ.: Blanken, Gerard): Hendrix, P.: Neophilologus 47 (1963) 248 (ολλ.). –

Pieters, J.: Hermeneus 35 (1963/1964) 195-196 (ολλ.). –

Van Groningen, B.: De Gids 126 (1963) 170 (ολλ.). -

"I' ve Gazed So Much" (Μεταφρ.: Economou, George): Ραΐζης, Μάριος Βύρων: World Literature Today 78 (2004) Sept./Dec. 150 (αγγλ.).  -

“In casa suflletului“ (Μεταφρ.: Lazar, Eleni): Μαρινέσκου-Χύμου, Μαρίασ: Νέα Εστία 135 (1994) 338. –

“Kavafis integro“  (Μεταφρ.: Castillo Didier, Miguel): Γεωργούντζος, Παναγιώ-της: Πλάτων 44 (1992) 210-213. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 33 (1993) 151-152. - 

(Και) Keats, John/έργο: Pontani, Filippo Maria: Siculorum Gymnasium, n. s. 31 (1978) 383-416 (ιταλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Pontani, F. M.: Επτά δοκίμια και μελετήματα για τον Καβάφη. Αθήνα 1991, 231-252. – Αναδημ. σε: Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη. Ηράκλειο 1994, 289-306.) -

Lirika: Stachanova, Marina: Literaturnoe Obozrenie (1986, 8) 66-68 (ρωσ.). -

“(The) Mind and Art of C. P. Cavafy“:  Beaton, Roderick: The Times Literary Supplement 83 (1984) 938 (αγγλ.). -

“Nous n’osons plus chanter les roses“:  Lavagnini, Renata: Folia Neohellenica 1 (1975) 85-94 (ιταλ.). –

“Obra poética completa“  (Μεταφρ.: Silván-Rodríguez, Alfonso): Irigoyen, Ra-món: Erytheia 14 (1993) 191-192 (ισπ.). -

"(Un') ombra fuggitiva di piacere" (A cura di Guido Ceronetti): Macrì, Gabriel-la: Ποίηση 25 (άνοιξη/καλοκ. 2005) 334-340.  -

“Passions and Ancient Days”  (Μεταφρ. και επιμ.: Keeley, Edmund/Σαββίδης, Γιώργος) Ραΐζης, Μάριος Βύρων: Balkan Studies 14 (1973) 395-399 (αγγλ.). (Ανα-δημ. σε: Ραΐζης, M. B.: Greek Poetry Translations. Athens 1981, 204-211.) –

Rexine, John : Books Abroad 46 (1972) 160 (αγγλ.). -

(Και) Pernot, Hubert/“Grammaire de grec moderne“ :Κλαίρης, Χρήστος σε: Συνέδριο για την ελληνική γλώσσα. 1976-1996. Αθήνα 1999, 303-308. - 

“Poèmes“ (Μεταφρ.: Γρίβας, Θ.): Θεοτοκάς, Γιώργος: L’Hellénisme Contemporain 2, 1 (1947) 603-604 (γαλλ.). (Μεταφρ. αναδημ.) –

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 43 (1948) 125-127. - 

Poèmes“  (Μεταφρ.: Παπουτσάκης, Γιώργος): Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Νέα Εστία 64 (1958) 1031-1032.–

Χατζίνης, Γιάννης: Η τέχνη είναι δύσκολη. Αθήνα 1962, 217-222. –

Bouttes, Jean-Louis: La Quinzaine Littéraire 309 (16-30/9/1979) 12-13 (γαλλ.). -

“Poèmes“  (Μεταφρ.: Grandmont, Dominique): Ιβάνοβιτς, Βίκτωρ: Μετάφραση 6 (2000) 179-183. –

Basch, Sophie: La Quinzaine Littéraire 765 (1-15/7/1999) 11 (γαλλ.). (Αναδημ.σε: CTL. Journal du Centre de la Traduction Littéraire de lInstitut Français dAthènes, 33 [χειμ. 2000] <3>.) –

Noiville, Florence: Le Monde 17/9/1999, Le Monde des Livres V (γαλλ.). (Αναδημ. σε: CTL. Journal du Centre de la Traduction Littéraire de lInstitut Français dAthènes 33 [χειμ. 2000] <3>.) -

Poèmes anciens ou retrouvés“  (Μεταφρ.: Ortlieb, Gilles/Leyris, Pierre): Bouttes, Jean-Louis: La Quinzaine Littéraire 309 (16-30/9/1979) 12-13 (γαλλ.). -  

“(The) Poems“ (Μεταφρ.: Mavrogordato, John P.): Ανώνυμο: TheTimes Literary Supplement 50 (1951) 450 (αγγλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Αγγλοελληνική Επιθεώ-ρηση 5 [1950/1952] 387-388.) –

Devlin, Christopher, S. J.: The Tablet 198 (1951) 29-30 (αγγλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 [1950/1952] 386-387.) –

Fermor, Patrick Leigh: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 (1950/1952) 390-391. (Μετα-φρ. αναδημ.) –

Fitzgerald, P. M.: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 (1950/1952) 391. (Μεταφρ. ανα-δημ.)  -

Forster, Edward Morgan: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 (1950/1952) 383-385. (Μεταφρ. αναδημ.) –

Gregory, Horace: Poetry 81 (1952/1953) 383-388 (αγγλ.). –

Inman, Philip: Time and Tide 33 (1952) 89 (αγγλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Αγγλο-ελληνική Επιθεώρηση 5 [1950/1952] 391.) –

Jenkins, Romilly: Hermes 5 (1951) 148-149 (αγγλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Αγγλο-ελληνική Επιθεώρηση 5 [1950/1952] 388-389.) –

Plomer, William: The New Statesman and Nation 42 (1951) 18 (αγγλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 [1950/1952] 385-386.) –

Roditi, Edouard dIsraeli: Poetry 81 (1952/1953) 389-392 (αγγλ.). –

Young, Kenneth: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 (1950/1952) 389-390. (Μεταφρ. αναδημ.) -   

“Poesía completa”  (Μεταφρ.: Bádenas de Peña, Pedro): Cuenca, Luis Alberto de: Erytheia 7 (1986) 157-158 (ισπ.). -

“Poesías completas“ (Μεταφρ. και επιμ.: Álvarez, José María): Morfakidis, Moschos: Estudios Neogriegos 2 (1998) 230-231 (ισπ.). -                                     

“Poésie”  (Μεταφρ.: Yourcenar, Marguerite): Bouttes, Jean-Louis: La Quinzaine Littéraire 309 (16-30/9/1979) 12-13 (γαλλ.). -

“Poesie rifiutate e inedite“ (Επιμ.: Peri, Massimo): Γαραντούδης, Ευριπίδης: Ποίηση 5 (1995) 216-228. –

“Poezii“  (Μεταφρ.: Rau, Aurel): Caprariu, Alexandru: Steaua 23 (1972) 6, 26 (ρουμ.). –

“Présentation critique de Constantin Cavafy<1863-1933>. [Επιμ.: Yource-nar, Marguerite] suivie d’une traduction intégrale des ses pèmes par Mar-guerite Yourcenar et Constantin Dimaras“Ιωαννίδου, Ελένη: Critique 28 (1972) 354-368 (γαλλ.). - 

(Και) Ruskin, John/έργο: Τσίρκας, Στρατής: Επιθεώρηση Τέχνης 18 (1963) 582-587. (Αναδημ. σε: Τσίρκας, Σ.: Ο πολιτικός Καβάφης. Αθήνα 1984, 223-227.) -

Russkaja kavaphiana:  Aristoph, Vladimir: Θέματα Λογοτεχνίας 18/21 (Ιουλ. 2001/Δεκ. 2002) 107-113. (Μεταφρ. αναδημ.) –

Kovaleva, Anna: Θέματα Λογοτεχνίας 18/21 (Ιουλ. 2001/Δεκ. 2002) 118-119.(Μεταφρ. αναδημ.) –

Kostyrko, Sergej: Noyj Mir (2001, 4) 204-205 (ρωσ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Θέμα-τα Λογοτεχνίας 18/21 [Ιουλ. 2001/Δεκ. 2002] 120-122.) –

Nesterov, Anton: Θέματα Λογοτεχνίας 18/21 (Ιουλ. 2001/Δεκ. 2002) 96-98. (Μετα-φρ. αναδημ.) –

Zavialov, Sergej: Θέματα Λογοτεχνίας 18/21 (Ιουλ. 2001/Δεκ. 2002) 123-132. (Με-ταφρ. αναδημ.) -  

Selected Poems(Μεταφρ.: Keeley, Edmund/Sherrard, Philip): Ραΐζης, Μάριος Βύρων: Balkan Studies 14 (1973) 395-399 (αγγλ.). (Αναδημ. σε: Ραΐζης, M. B.: Greek Poetry Translations. Athens 1981, 204-211.) –

Durrell, Lawrence: Κριτικά Φύλλα 6 (1978) 293-295. (Μεταφρ. αναδημ. – Άλλη μεταφρ. σε: Γράμματα και Τέχνες 22/23 [Οκτ./Νοεμβρ. 1983] 16.) –

Rexine, John: Books Abroad 47 (1973) 600 (αγγλ.). - 

(Και) Shakespeare, William/έργο: Σαββίδης, Γιώργος: Αγγλοελληνική Επιθεώ-ρηση 7 (1954/ 1955) 150-156. (Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Μικρά Καβαφικά 2, Αθήνα 1987, 15-29.) –

Pontani, Filippo Maria: Επτά δοκίμια και μελετήματα για τον Καβάφη. Αθήνα 1991, 151-159. -

“Treinta poemas“  (Μεταφρ.: Valente, José Angel/Vidal, Elena): Βαλέτας, Γιώρ-γος: Αιολικά Γράμματα 2 (1972) 91. – 

Τσιρόπουλος, Κώστας: Ευθύνη 2, 1 (1972) 45-46. - 

"(The) Unfinished Poems" (Μεταφρ.: Mendelsohn, Daniel): Signorelli-Pappas, Rita: World Literature Today 83 (2009) Sept./Oct., 69-70 (αγγλ.).  - 

(Και) Ungaretti, Giuseppe: Petrucciani, Mario: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλο-σοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 2, 31 (1996/1997) 273-281 (ιταλ.). (Με νεοελλ. περίληψη.) -

Veinticinco poemas de Cavafis“  (Μεταφρ.: Ferraté, Juan): Τσιρόπουλος, Κώστας: Ευθύνη 2, 1 (1972) 45-46. - 

“Verzamelde gedichten“  (Μεταφρ.: Blanken, Gerard): Schartau, Bjarne: Scan-dinavian Studies in Modern Greek 2 (1978) 65-77 (αγγλ.). –

Van Gemert, Arnold: Διαβάζω 40 (Μαρτ. 1981) 23. - 

(Και) Vesy: Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια σε: Σχέσεις της ελληνικής με τις ξένες λογοτεχνίες. Πρακτικά Α’ Διεθνούς Συνεδρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας. 28/11-1/12/ 1991. Αθήνα 1995, 285-301. –

“Vijftig gedichten“  (Μεταφρ.: Blanken, Gerard): Astruc, Charles: Revue des Études Grecques 70 (1957) 291-292 (γαλλ.). –

Jansen, H.: Neophilologus 41 (1957) 154-155 (ολλ.). –

Van Groningen, B.: De Gids 119 (1956) 340 (ολλ.). –

Van Lennep, D. F. W.: Hermeneus 28 (1957) 181-182 (ολλ.). -

“Wiersze zebrane“ (Μεταφρ.: Kubiak, Zygmunt): Golembski, Franciszek: Modern Greek Studies Yearbook 1 (1985) 245-246 (αγγλ.). -            

 

Καββάδας, Νίκος  (1920-;)                            

“Περιπέτειες στην έρημο“: Παπαϊωάννου, Αντώνης: Διαβάζω 173 (2/9/1987) 61.  -

 

Καββαδάς, Στάθης  (1954-)                                    

“(Τα) μαλθακά ρομπότ“: Πατίλης, Γιάννης: Πλανόδιον 11 (Νοεμβρ. 1989) 305-306.–

Στεφάνου, Λύντια: Γενικά και ειδικά για την ποίηση. Αθήνα 1993, 157-165. (Ανα-δημ.) -   

"Πανηγυρισμοί": Βέης, Γιώργος: Νέα Εστία 154 (2003) 490-492. (Αναδημ. σε: Κ 4 [Μαρτ. 2004] 153-155.)  -

“(Το) τσιμεντένιο άγαλμα της Αφροδίτης“: "Στεφάνου, Λύντια: Γενικά και ειδικά για την ποίηση. Αθήνα 1993, 157-165. (Αναδημ.) -         

 

Καββάδας, Στέφανος  (1900-;) 

“(Η) εν Χίω βιβλιοθήκη Κοραή“: Μάργαρης, Δημήτρης: Νέα Εστία 17 (1935) 157. –     

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών. 2. Αθήνα (1976,) 18.  -                                

“Κατάλογος των εν τη βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής ιστορικών βιβλίων μέχρι του 1973 :  Γεωργούντζος, Παναγιώτης: Πλάτων 28 (1976) 350-351.  -

 

 

Καββαδίας, Γεώργιος  (19ος αι.)                       

“Γεώργιος Μολφέτας ο ποιητής και ο μουσικός“:  Σιωμόπουλος, Τάκης: Ηπειρωτική Εστία 2 (1953) 1225. –                                                  

Σπεράντσας, Στέλιος: Ελληνική Δημιουργία 12 (1953) 251. -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών. 2. Αθήνα (1976,) 18.  -

 

Καββαδίας, Επαμεινώνδας  (1886-;)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών. 2. Αθήνα (1976,) 19.  - 

 

 

Καββαδίας, Ιερεμίας  (1693-1781)                

Γράμματα: Τσίτσας, Α. Χ.: Ελληνικά 30 (1977/1978) 120-133 και 211 (γαλλ. περίληψη). -

Εργοβιογρφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 2 Αθήνα (1976,) 19.  - 

 

Kαββαδίας, Μακάριος  (-1824)              

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 2. Αθήνα (1976,) 19.  -  

Ασδραχάς, Σπύρος: Ο Ερανιστής 2 (1964) 225-246. -

 

 

 

Καββαδίας, Νίκος  (1910-1975)                          

(Και) Αλιθέρσης, Γλαύκος: Καββαδίας, Νίκος: Η Λέξη 85/86 (Ιουν./Αυγ. 1989)571.  - 

(Και) αλκοόλ: Φιλίππου, Φίλιππος: Νέο Επίπεδο 30 (χειμ.1998) 48-49.  - 

“Βάρδια“:  Ανώνυμο: Διαβάζω 38 (Ιαν. 1981) 71-72. –                   Λυκιαρδόπουλος, Γεράσιμος: Σημειώσεις 18 (Ιαν. 1980) 58-65. (Αναδημ. σε: Δια-βάζω 244 [25/7/1990] 52-56.) –                                                      

Μαλάνος, Τίμος: Δειγματολόγιο. Αθήναι 1962, 178-180. (Αναδημ. σε: Μαλάνος, Τ.: Η δύναμη των αισθητικών συγκινήσεων και άλλα κριτικά. Αθήνα 1984, 68-69.) –

Μητσάκης, Κάρολος: Νέα Εστία 100 (1976) 1223-1228. (Αναδημ. σε: Μητσάκης, Κ.: Πορεία μέσα στο χρόνο. Αθήνα1982, 337-347.) –

Παπαδημητρακόπουλος, Ηλίας: Παρακείμενα. Αθήνα 1983, 21-23. (Αναδημ.) –

Ποταμιανός, Δ. Π.: Διαβάζω 3/4 (Μάιος/Οκτ. 1976) 100-102. –

Χάρης, Πέτρος: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 2α, Αθήνα 1985, 302-303. (Αναδημ. - Αναδημ. σε: Χάρης, Π.: Έλληνες πεζογράφοι 8, Αθήνα 1993, 365-367. – Νέα Εστία 143 [1998] 748-749.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 55 (1954) 832-833. –

“Βάρδια“  (και) Conrad, Joseph/“The Typhoon: Λυκιαρδόπουλος, Γεράσιμος: Σημειώσεις 53 (Ιουλ. 2000) 51-58. –

Βιογραφικά: Καββαδία, Τζένη: Νέο Επίπεδο 27 (χειμ. 1997) 3-4. –

Τσίρκας, Στρατής: Αντί 2, 122 (31/3/1979) 10-11. (Αναδημ. σε: Επτα κείμενα για τον Νίκο Καββαδία. Αθήνα 1982, 17-22.) –

Τσίρκας, Στρατής: Αντί 2, 130 (21/7/1979) 12-13. (Αναδημ. σε: Επτα κείμενα για τον Νίκο Καββαδία. Αθήνα 1982, 25-30.) -

“Γράμμα στον ποιητή Καίσαρα Εμμανουήλ“:  Μπούρα,Ιωάννα: Ίβυκος 21 (Ιαν./Μαρτ. 1999) 22-24. -

Διηγήματα/θέματα/Κίνα: Ιωακείμ, Βασίλης: Νέα Επίπεδο 27 (χειμ. 1997) 10-11.  -

 “Επτά κείμενα για τον Νίκο Καββαδία“: Ροζάνης, Στέφανος: Σημειώσεις 23 (Απρ. 1984) 52-55. –

Έργο: Αργυρίου, Αλέξανδρος: Αντί 2, 18 (3/5/1975) 49-50. (Αναδημ. σε: Επτα κείμενα για τον Νίκο Καββαδία. Αθήνα 1982, 61-68.) –

Βάρναλης, Κώστας: Αισθητικά –Κριτικά 2, Αθήνα 1958, 281-283. (Αναθεωρ. ανα-δημ.)  -

Κόρφης, Τάσος: Τομές 2, 32 (Ιαν. 1978) 4-14. – 

Κωσταβάρα, Αγγελική: Νέο Επίπεδο 27 (χειμ. 1997) 5-8. –

Μαυρουδής, Κώστας: Αντί 2, 18 (3/5/1975) 50. –

Μενδράκος, Τάκης: Κριτικά Φύλλα 5 (1976/1977) 18-23. (Αναδημ. σε: Μενδράκος, Τ.: Μικρές δοκιμές. Αθήνα1990, 94-103.) –

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 143 (1998) 737. –

Περάνθης, Μιχαήλ: Γνωριμίες. Αθήνα 1976, 241-245. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελλη-νικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 122-123.  -

Σουλιώτης,  Μίμης: Χρονικό (1975) 84-85. –

Τσίρκας, Στρατής: Νέο Επίπεδο 27 (χειμ. 1997) 5. (Αναδημ.) –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 97 (1975) 282-283. (Επαυξ. αναδημ. σε: Χάρης, Π.: Μι-κρή πινακοθήκη 2, Αθήνα 1975, 140-142.) –

Χριστοδούλου, Δήμητρα: Αντί 2, 18 (3/5/1975) 51. -

Έργο/γλώσσα: Λυκιαρδόπουλος, Γεράσιμος: Σημειώσεις 32 (Νοεμβρ. 1988) 21-24. -

Νικορέτζος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 56 (1999) 63-72. -   

Έργο/θέματα/ναύτες:  Λυκιαρδόπουλος, Γεράσιμος: Σημειώσεις 23 (Απρ. 1984)56-62. –

Έργο (και) κοινό: Γαλανάκη-Κούβελα, Ρέα: Ο Πολίτης 18 (Απρ.1978) 94-99. - 

Έργο (στην) κριτική: Χριστιανόπουλος, Ντίνος: Διαγώνιος 3, 2 (1960) 106-108. - 

Έργο (και) Μαλάνος, Τίμος: Τσίρκας, Στρατής: Αντί 2, 140 (7/12/1979) 10-11.(Αναδημ. σε: Επτα κείμενα για τον Νίκο Καββαδία. Αθήνα 1982, 33-40.) -

Έργο (και) Ουράνης, Κώστας: Δημητρακοπούλου, Ειρήνη: Νέα Εστία 23 (1938) 484.–

Καραγάτσης, Μιχάλης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 71 (9/4/1938) 6. –

Ουράνης, Κώστας: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 70 (2/4/1938) 6. -

Έργο/πηγές/θάλασσα:  Παππά, Λένα: Νέα Εστία 143 (1998) 777-780. –

Έργο (και) Banville, Théodore de: Lavagnini, Renata σε: Miscellanea Neograe-ca. Atti del I convegno nazionale di studi neogreci. Palermo 1976,47-57 (ιταλ.). -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών 2. Αθήνα (1976,) 19--23.  -  

Ανώνυμο: Τομές 2, 32 (Ιαν. 1978) 30-31. –

Αρχόντη-Βίγλη, Μάρω: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 55 (1998) 469-472. –

Δεπούντη, Γκράτσια: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 38 (1981) 297-305. (Αναδημ. σε: Δεπούντη, Γ.: Δώδεκα έλληνες ποιητές. Αθήνα 2000, 318-343.) –

Ιωάννου, Γιώργος: Εφήβων και μη. Αθήνα 1993, 239-246. –

Καββαδίας, Νίκος/Ρηγάτος, Μάκης: Νέο Επίπεδο 27 (χειμ. 1997) 19-21. (Αναδημ.) –

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 97 (1975) 338-341. (Αναθεωρ. και επαυξ. ανα-δημ. σε: Καραντώνης, Α.: Νεοελληνική Λογοτεχνία. Φυσιογνωμίες 2, Αθήνα 1977, 333-342 και 632-633.) - 

Κλάρας, Μπάμπης: Γνωριμία παλαιών και συγχρόνων ποιητών.Αθήνα 1980, 323-336. –

Κόρφης, Τάσος: Ματιές στη λογοτεχνία του μεσοπολέμου. Αθήνα 1991, 79-98. (Επαυξ. αναδημ.) –

Κόρφης, Τάσος: Νέα Εστία 143 (1998) 738-740. –

Κούρτοβικ, Δημοσθένης: Έλληνες μεταπολεμικοί συγγραφείς. Αθήνα 1995, 101-102. (Γερμ. μεταφρ. σε: Κούρτοβικ, Δ.: Griechische Schriftsteller der Gegenwart. Köln 2000, 148-149.)  –

Νιάρχος, Θανάσης: Η Λέξη 27 (Σεπτ. 1983) 747-749. –

Πολίτης, Θανάσης: Ίβυκος 21 (Ιαν./Μαρτ. 1999) 5-13. -  

Πυλιώτης, Αχιλλέας: Νέα Εποχή 110 (Ιαν./Φεβρ. 1975) 1214.–

Τέντας, Νίκος: Ηπειρωτική Εστία 24 (1975) 250-251. –

Φιλίππου, Φίλιππος: Αντί 2, 571 (17/2/1995) 60-61. –

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Κριτικά Φύλλα 4 (1975) 39-40. (Αναδημ.)  –

Friar, Kimon σε: Modern Greek Poetry. New York 1973, 713-714 (αγγλ.). -

(Και) θάλασσα: Καββαδίας, Νίκος: Η Λέξη 145/146 (Μάιος/Αυγ. 1998) 283-284. – (Και) Καραγάτσης, Μιχάλης: Καββαδίας, Νίκος: Η Λέξη 27 (Σεπτ. 1983) 739-741. -

Καραγάτσης, Μιχάλης: Η Λέξη 27 (Σεπτ. 1983) 737-738. -  

“Λι“:  Καλούτσας,Τάσος: Το Τραμ 3, 4/5 (Ιαν. 1988) 180-182. –

Παπαγεωργίου, Χρήστος: Νέο Επίπεδο 27 (χειμ. 1997) 18-19. –

(Και) Λούλης, Βασίλης: Αργυρίου, Αλέξανδρος σε: Επτα κείμενα για τον Νίκο Καββαδία. Αθήνα 1982, 55-58. (Αναδημ. σε: Αντί 2, 222 [7/1/1983] 32-33.) –

“Μαραμπού“:  Αργυρίου, Αλέξανδρος σε: Επτα κείμενα για τον Νίκο Καββαδία. Αθήνα 1982, 61-68. (Αναδημ.)-

Κάλας, Νικόλας: Κείμενα ποιητικής και αισθητικής. Αθήνα 1982, 298-300. (Ανα-δημ.)  -

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 14 (1933) 899-900. –

Πολίτης, Φώτος: Επιλογή κριτικών άρθρων 3, Αθήνα 1985, 378-384. –

Σαχίνης, Απόστολος: Τετράδια κριτικής 5, Αθήνα 1988, 93-96. –

Σουλιώτης, Μίμης: Χρονικό (1975) 84-85. –

“Μαραμπού“/πηγές/Levet, Henri-Jean-Marietienne/“La Plata: Χρι-στιανόπουλος, Ντίνος: Διαγώνιος 3, 4, 2 (1975) 165-167. (Επαυξ. αναδημ. σε: Επτα κείμενα για τον Νίκο Καββαδία. Αθήνα 1982, 71-77. – Επεξεργ. αναδημ. σε: Xριστιανόπουλος, Ντ.: Συμπληρώνοντας κενά. Αθήνα 1988, 157-166.) -  

Μεταφραστής: Φιλίππου, Φίλιππος: Νέο Επίπεδο 27 (χειμ. 1997) 12-13. –

Ποίηση: Ιωάννου, Γιώργος: Εφήβων και μη. Αθήνα 1993, 236-238. (Αναδημ.) –

Καππάτος, Ρήγας: Γράμματα και Τέχνες 18 (Ιουν. 1983) 11-12. –

Καραμβάλης, Δημήτρης: Ανατολικός 10 (Νοεμβρ. 1999/Ιαν. 2000) 74-76. –

Καραντώνης, Αντρέας: Νέο Επίπεδο 27 (χειμ. 1997) 17.(Αναδημ.) –

Κόρσος, Δημήτριος: Των λυρών τα προοίμια. Αθήνα 1995, 129-134. –

Λαδάκη-Φιλίππου, Νίκη: Κυπριακός Λόγος 1 (1969) 82-84. –

Λαδογιάννη-Τζούφη, Γεωργία: Κείμενα κριτικής για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία. Αθήνα 1995, 95-104. (Αναδημ.) –

Λευκαδίτης, Παναγής: Νέα Εστία 143 (1998) 757-758. –

Λυκιαρδόπουλος, Γεράσιμος: Αναφορές. Αθήνα 1979, 39-49. (Αναδημ.) –

Μαλάνος, Τίμος: Δειγματολόγιο. Αθήναι 1962, 176-177. –

Μικρούτσικος, Θάνος: Η Λέξη 27 (Σεπτ. 1983) 742-745. –

Πετρόπουλος, Γώργος: Αιολικά Γράμματα 21 (1991) 121, 32-36. (Αναδημ. σε: Ίβυκος 21 [Ιαν./Μαρτ. 1999] 14-19.)  –

Στεργιόπουλος, Κώστας: Νέα Εστία 143 (1998) 741-745. –

Χριστιανόπουλος, Ντίνος: Διαγώνιος 3. 4 (1975) 74-75. -

Ποίηση/θέματα/άνθρωποι: Βασιλείου, Γεωργία: Νέα Εποχή 245 (1997) 24-31. -

Ποίηση/θέματα/θάλασσα: Θεοτοκάς, Γιώργος: Η Λέξη 145/146 (Μάιος/Αυγ. 1998) 293-299.(Αναδημ.) – 

Ορφανίδης, Νίκος: Φιλολογική Κύπρος 1980, 89-94. -

Ποίηση/θέματα ιατρικά:  Ρηγάτος, Γεράσιμος: Πρόσωπα και ζητήματα. Δοκίμια για την ιατρική στη λογοτεχνία. Αθήνα 1998, 37-46. (Αναδημ.) –

Ποίηση (και) κοινό: Μικρούτσικος, Θάνος: Νέα Εστία 143 (1998) 763-764. –

Χατζηγάκης, Παναγιώτης: Νέα Εστία 143 (1998) 774-776. (Αναδημ. σε: Χατζηγά-κης, Π.: Περίαπτα και ανάδρομα.Αθήνα 2001, 41-48.) -

Ποίηση/μετρικά:  Νικορέτζος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 56 (1999) 63-72.  -

Ποίηση/στοιχεία υπαρξιστικά:  Ορφανίδης, Νίκος: Φιλολογική Κύπρος (1980) 89-94. –

“(Του) πολέμου“: Καραμβάλης, Δημήτρης: Ίβυκος 21 (Ιαν./Μαρτ. 1999) 20-21. –

Παπαγεωργίου, Κώστας: Νέα Εστία 143 (1998) 770-773. –

Παπαγεωργίου, Χρίστος: Νέο Επίπεδο 27 (χειμ. 1997) 18-19. -

“Πούσι“: Μαλάνος,Τίμος: Αλεξανδρινή Λογοτεχνία (1947) 76. –

Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Ευθύνη 2, 24 (1995) 553. –

Σαχίνης, Απόστολος: Τετράδια κριτικής 5, Αθήνα 1988, 93-96. –

Σουλιώτης, Μίμης: Χρονικό (1975) 84-85. –

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νέα Εστία 42 (1947) 1018-1019. -

“Πούσι“/πηγές/Levet, Henri-Jean-Marietienne/“La Plata: Χριστιανό-πουλος, Ντίνος: Διαγώνιος 3, 4, 2 (1975) 165-167. (Επαυξ. αναδημ. σε: Επτα κείμενα για τον Νίκο Καββαδία. Αθήνα 1982, 71-77. – Επεξεργ. αναδημ. σε: Χρι-στιανόπουλος, Ντ.: Συμπληρώνοντας κενά. Αθήνα 1988, 157-166.)  -

Προσωπικά: Αναγνωστάκης, Μανόλης: Νέο Επίπεδο 27 (χειμ. 1997) 9. –

Γεωργουσόπουλος, Κώστας: Νέα Εστία 143 (1998) 754-756. –

Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τατιάνα: Ακτή 10 (1998/1999) 409-410. –

Γουδέλης, Γιάννης: Καινούρια Εποχή  (άνοιξη/φθιν. 1982) 23-31. –

Δήμου, Νίκος: Νέα Εστία 143 (1998) 781. –

Ιωάννου, Γιώργος: Αντί 2, 142 (4/1/1980) 12-13. (Αναδημ. σε: Επτα κείμενα για τον Νίκο Καββαδία. Αθήνα 1982, 43-52. – Ιωάννου, Γ.: Εφήβων και μη. Αθήνα 1993, 239-246.) –

Καββαδία, Τζένια: Η Λέξη 27 (Σεπτ. 1983) 750-751. –

Καππάτος, Ρήγας: Γράμματα και Τέχνες 42 (Αυγ./Σεπτ. 1985) 39-41. –

Καππάτος, Ρήγας: Γράμματα και Τέχνες 73 (Ιαν./Απρ. 1995) 34-37. –

Κουμβακάλης, Γιώργος/Στούμπου, Ελένη: Νέο Επίπεδο 27 (χειμ. 1997) 14-16. –

Κύρου, Κλείτος: Νέα Εστία 143 (1998) 759-762. –

Μητροπούλου, Κωστούλα: Τομές 2, 32 (Ιαν. 1978) 15. –

Μητσάκης, Κάρολος: Νέα Εστία 100 (1976) 1223-1228. (Αναδημ. σε: Μητσάκης, Κ.: Πορεία μέσα στο χρόνο. Αθήνα 1982, 337-347.) –

Νικορέτζος, Δημήτρης: Νέα Εστία 143 (1998) 765-769. –

Παλλάντιος, Μενέλαος: Νέα Εστία 143 (1998) 746-747. –

Παπαρρηγόπουλος, Πάνος: Νέα Εστία 97 (1975) 445-446. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Νέα Εστία 143 (1998) 750-753. –

Τσίρκας, Στρατής: Αντί 2, 122 (31/3/1979) 10-11. (Αναδημ. σε: Αντί 2, 400 [7/4/1989] 34-35.) –

Φερούσης, Δημήτρης: Νέα Εστία 143 (1998) 782-783. –

Χατζηγάκης, Παναγιώτης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη/φθιν.1982) 19-22. (Αναδημ. σε: Χατζηγάκης, Π.: Προσβάσεις. Αθήνα 1990, 18-22.) –

Χατζοπούλου-Καραβία, Λεία: Τομές 3 (Μαρτ. 1975) 49. -

“Στο άλογό μου“: Καραμβάλης, Δημήτρης: Ίβυκος 21 (Ιαν./Μαρτ. 1999) 20-21. –

“(Το) στοιχειό στο φύτεμα“: Αλεξάκης, Ορέστης: Ευθύνη 2, 28 (1999) 523-524. –

Κωστίδης, Διονύσιος: Διαβάζω 400 (Οκτ. 1999) 60. –

Σφυρίδης, Περικλής: Εντευκτήριο 49 (Ιαν./Μαρτ. 2000) 122-124. -

Ταξίδια: Καραγάτσης, Μιχάλης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 69 (26/3/1938) 3. –

Ουράνης, Κώστας: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 70 (2/4/1938) 6.–

Barbe, Michelle σε: XIVe Colloque International des Néo-Hellénistes Francophones. Rennes, 18-20/5/1995. Actes. Rennes 1997, 183-191 (γαλλ.). -

Τραβέρσο: Ραΐζης, Μάριος Βύρων: World Literature Today 51 (1977) 484 (αγγλ.). - 

(Και) Tσίρκας, Στρατής: Τσίρκας, Στρατής: Η Λέξη 136 (Νοεμβρ./Δεκ. 1996) 766-767. -

Φωτογραφίες: Πετρόπουλος, Ηλίας: Εντευκτήριο 46 (άνοιξη 1999) 35-42.-

“Coaliers“: Διαλησμάς, Στέφανος: Παρουσία 2 (1984) 319-327. - 

“(The) Collected Poems“ (Μεταφρ.: Holst-Warhaft, Gail): Bien, Peter: Journal of Modern Greek Studies 10 (1992) 150-153 (αγγλ.). -

Li, suivi de De la guerre et À mon cheval(Μεταφρ.: Barbe, Michelle): Volko-vitch, Michel: La Quinzaine Littéraire 549 (16-28/2/1990) 11-12 (γαλλ.). -

“(Le) quart“ (Μεταφρ.: Saunier, Guy): Αλεξάκης, Βασίλης: Le Monde 23/6/1989, 23 (γαλλ.). –

Πλαστήρας, Κώστας: Εντευκτήριο 9 (Δεκ. 1989) 132-133. –

Gaudemar, Antoine de: La Libération <Paris> 17/8/1989, 21 (γαλλ.). –

Volkovitch, Michel: La Quinzaine Littéraire 549 (16-28/2/1990) 11-12 (γαλλ.). -

“(Die) Wache“ (Μεταφρ.: Petersen, Maria): Jung, Jochen: Die Zeit 4/10/2001, Literatur, 57 (γερμ.). –

“Wireless Operator. Selected Poems“ (Μεταφρ.: Darragh, Simon): Σάββας, Μηνάς: World Literature Today 74 (2000) 212-213 (αγγλ.). -   


 

Καββαδίας, Νίκος Α.  (1938-)                                  “Δάφνη“: Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 276 (11/12/1991) 136-138. -

Έργο (και) Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος: Ορφανίδης, Νίκος: Ακτή 23 (2011/ 2012) 98-99. (Αναδημ.)  -  

"Θα σας τηλεφωνώ": Αράγης, Γιώργος: Νέα Εστία 158 (2005) 431-436.   -

“(Το) ξαφνικό“: Παπαγεωργίου, Θανάσης: Μανδραγόαρας 16/17 (Ιουν./Σεπτ. 1997) 56-57. –                                                                                   Τσατσούλης, Δημήτρης:  Διαβάζω 374 (Μάιος 1977) 121. –                             Φιλίππου, Φίλιππος: Αντί 2, 625 (3/1/1997) 65. -                                      

“(Η) πρώτη μέρα“: Κοντολέων, Μάνος: Πόρφυρας 48 (Ιαν./Μαρτ. 1989) 156-157. -

Παπαδημητρακόπουλος, Ηλίας: Αποκείμενα. Αθήνα 2000, 34-36. (Αναδημ.) – Σφυρίδης, Περικλής: Το Τραμ 3, 13/14 (Ιουν. 1990) 99. (Αναδημ. σε: Σφυρίδης, Π.: Παραφυάδες. Κείμενα λογοτεχνίας και βιβλιοκρισίες. Αθήνα 1998, 194-195.)  - 

“Πτήση στο λευκό“: Τσατσούλης, Δημήτρης: Αντί 2, 522 (28/5/1993) 63-64. – “Φόβος και ελπίδα“: Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 276 (11/12/1991) 136-138. -                                                                                                                 Pαΐζης, Μάριος Βύρων: World Literature Today 66 (1992) 381 (αγγλ.). – Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης:Αντί 2, 484 (10/1/1992) 65.  


 

Καββαδίας, Σπύρος Αλ.                                

“Εκδοτική δοκιμή στον Πόρφυρα του Δ. Σολωμού“Aνδρειωμένος,  Γιώρ-γος: Τετράμηνα 39/40  (καλοκ. 1989) 2617- 2618.

“(Η) λαϊκή ζωή και γλώσσα στο ελληνόγλωσσο έργο του Διονύσιου Σο-λωμού“: Ανδρειωμένος, Γιώργος: Νέα Εστία 123 (1988) 761-762. - 


 

Καββαθάς, Βασίλης

“(Ο) Θεός και η ψυχή μας“: Κώττη, Αγγελική: Διαβάζω 340 (20/7/1994) 165. –

“(Το) μετρικό των αγγέλων“: Πετρόπουλος, Γιώργος: Οδός Πανός 97/98 (Μάιος/Αυγ.1998) 154. -  

“(Το) πακέτο“: Πετρόπουλος, Γιώργος: Οδός Πανός 97/98 (Μάιος/Αυγ. 1998) 154. -  


 

Κάββουρας, Δημήτρης  (1932-)

“Αιθρία“: Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή  (άνοιξη/καλοκ. 1963) 265. - 

“Γιάννης Κουτσοχέρας“: Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 113 (1983) 825-826. –

“Δίσεχτα χρόνια της εφηβείας“: Βουτσινά, Νέλλη: Ελίτροχος 9/10 (άνοιξη/ καλοκ. 1996) 240-245.

Μερακλής, Μιχάλης: Η Λέξη 147 (Σεπτ./Οκτ. 1998) 576. –

Πετρόπουλος, Γιώργος: Εμβόλιμον 28/29 (καλοκ./φθιν. 1996) 215-216. -     

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο: Ελίτροχος 9/10 (άνοιξη/καλοκ. 1996) 221. –

“Κάλμα“: Βουτσινά,  Νέλλη: Ελίτροχος 9/10 (άνοιξη/καλοκ. 1996) 240-245. –

Δέλιος, Γιώργος: Νέα Πορεία 12 (1966) 219-220. -

Ποίηση: Δρουκόπουλος, Άρης: Ελίτροχος 9/10 (άνοιξη/καλοκ. 1996) 222-239. –

Σκαρτσής, Σωκράτης σε: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρακτικά ΙΑ’ Συμποσίου Ποίησης, 5-7/7/1991. Ποιητικές ανθολογίες. Πάτρα 1993, 272-274. –

“(Η) ρομβία“: Στρατηγοπούλου, Δανάη: Ίβυκος 23 (Ιαν./Μαρτ. 2000) 85-86. –

“Συμφιλίωση“: Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 5, Αθήνα 1993, 133-135. (Αναδημ.) –


 

Κάβος, Φώτης  (1905-;)

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 124.  -

 

 

Κάβουρας, Δημήτρης

Εργοβιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 124.  -

 

 

Καβουρής, Γιάννης

“Ανθρώπινες στιγμές“: Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 11 (1981) 162. -

 

Καβρουλάκης, Νίκος  (1917-;)

Εργοβιογραφικά: Κακαλίδης, Δημήτρης: Η σοφία του διηγήματος. Αθήνα 1992, 476. (Αναδημ. σε: Κακαλίδης,Δ.: Η σοφία του ποιήματος. Αθήνα 1994, 473.) -

“(Ο) Ζάχαρης“: Κακαλίδης, Δημήτρης: Η σοφία του διηγήματος. Αθήνα 1992,  235-254. -

“(Ο) Όμηρος“: Κακαλίδης, Δημήτρης: Η σοφία του ποιήματος.Αθήνα 1994,       139-142. -                                                                                             

“(Οι) ρίζες των ριζίτικων τραγουδιών“: Σταφυλάς, Μιχάλης: Νεοελληνικός Λόγος 7 (Ιαν./Φεβρ.1967) 240. - 

 

Καγγελάρη, Αικατερίνη

Φιλολογικό σαλόνι: Καγκελάρης, Π. Δ. σε: Πρακτικά του Ε’ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου 4, Αργοστόλι 1991, 361-366. -

 

Καγγελάρης, Φώτης

“(Το) βάρος του σώματος“: Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 292 (22/7/1992) 26. -                                                                                              

“(Το) χαροποιό πένθος“: Δανιήλ, Ανθούλα: Γράμματα και Τέχνες 54 (Ιαν./Μαρτ. 1988) 46. -

 

Καγιαλής, Τάκης  (1959-)

“Γλουμυμάουθ: Οβικτωριανός Α. Ρ. Ραγκαβής“: Μαρωνίτης, Δημήτρης: Πλην και συν. Αθήνα 1993, 160-162. (Αναδημ.) –

Φαρίνου-Μαλαματάρη, Γεωργία: Ελληνικά 43 (1993) 470-473. -  

(Και) Δρακονταειδής, Φίλιππος: Δρακονταειδής, Φίλιππος: Διαβάζω 37 (Δεκ. 1980) 14. –

 

Καγιάς, Παναγιώτης  (1901-1987)

“Άννα Βοράνου“: Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 49 (1951) 695-696. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Άλκης: Το ελληνικό θέατρο 12, Αθήνα 1981, 365-367.) -

“(Ο) εραστής της μαμάς“: Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 33 (1943) 380-381. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 3, Αθήνα 1978, 208-210.) –

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 124.  - 

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 2. Αθήνα (1976,) 24.  -

Σπηλιωτόπουλος, Στάθης: Νέα Εστία 123 (1988) 54. –

“(Ο) έρως θέλει ξύλο“: Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 37 (1945) 283. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 4, Αθήνα 1978, 55-56.) –

“Θα με αγαπήσεις“: Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 24 (1938) 1576-1578. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 2, Αθήνα 1977, 348-351.) –

Καραντινός, Σωκράτης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 102 (12/11/1938) 8 και 11. –

“(Τα) καραφάκια του κυρ’ Αριστείδη“: Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 43 (1948) 502-506. (Αναδημ.σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 4, Αθήνα 1978, 432-437.) -

“Μ’ αγαπάει, το τέρας“: Θρύλος,  Άλκης: Νέα Εστία 34 (1943) 965-966. (Ανα-δημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 3, Αθήνα 1978, 259-264.) -

“Μασκαράς περιωπής“: Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 51 (1952) 410. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 6, Αθήνα 1979, 36-37.) -

“Συζυγική κρίση“: Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 39 (1946) 53. (Αναδημ. σε: Θρύ-λος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 4, Αθήνα 1978, 141-142.) -  

“Τιμόνι στον έρωτα“: Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 26 (1939) 1573-1574. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 2, Αθήνα 1977, 443-445.) –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 63 (1958) 205. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 7, Αθήνα 1979, 325-326.) –

Καραντινός, Σωκράτης: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 152 (28/10/1939) 6. –

Χάρης, Πέτρος: Το Νέον Κράτος 3 (1939) Νοεμβρ., 200-202. -

“Τοπικός παράγων“: Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 38 (1945) 852-853. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 4, Αθήνα 1978, 93-94.) –

Σολομός, Αλέξης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 1, 7 (Σεπτ. 1945) 30. –

Τσίρκας, Μίλτος: Ηπειρωτική Εστία 21 (1972) 523-524. -   

“Χωρίστε με τη γυναίκα σας“ (Σε συνεργ. με: Παΐζης, Γ.): Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 45 (1949) 120-121. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 5, Αθήνα 1979, 18-21.) –

                                                                     

Κάγιος, Παύλος

“Και ξαφνικά χιόνισε ρόνια“: Δημητρούλια, Τιτίκα: Διαβάζω 356 (Οκτ. 1995) 84-85.  -  


 

Κάγκας, Σπύρος  (19ος αι.)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοαπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών 2. Αθήνα (1976,) 24.  -

 

 

Καγκελάριος, Αλέξιος  (18ος αι.)

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 2. Αθήνα (1976,) 25.  -

 

 

Καδής, Χριστόφορος

“Μνήμες αείροες“: Ηλιοφώτου, Ανδρειανή: Πνευματική Κύπρος 40 (2000) 72-74. -

Κυθρεώτης, Ιάκωβος: Φιλολογική Κύπρος (2000/2001) 169-171. –

Κυπριανού, Χρύσανθος: Πνευματική Κύπρος 40 (2000) 154-155. –

Πετρόπουλος, Γιώργος: Ελληνική Διεθνής Γλώσσα 44 (Οκτ./Δεκ. 2000) 792. -

 

Καζάβης, Ιάκωβος  (1893-1967)

Εργοβιογραφιά: Κουμέντος. Γιάννης: Νισυριακά 8 (1982) 341-347. – 


 

Καζάζης, Ι.         Ν.

"Επιτομή του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής  Δημώδους Γραμματείας 1100-1669" (Επιμ., σε συνεργ. με: Καραναστάσθης, Τ. Α.): Γιαννολοπούλου, Γιαν-νούλα: Νέα Εστία 151 (2002) 528-531.   - 

 

 

Καζάζης, Νεοκλής   (1849-1936)

"Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων και ο κοινωνισμός κατά την Αναγέννησι“: Γεωργούντζος, Παναγιώτης: Πλάτων 46 (1994) 253-254. –

Έργο: Κόκκινος, Γιώργος: Το Δέντρο 2, 55 (Σεπτ./Οκτ. 1990) 121. –

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 2. Αθήνα (1976,) 25.  - 

(Και) Ψυχάρης,Γιάννης: Αναγνωστόπουλος-Παλαιόλογος, Θάνος: Νέα Εστία 124 (1988) 964-969. –

 


 

Καζάκης, Φοίβος

“Θεσσαλικά μοιρολόγια“ (Επιμ.): Καραμανώλης, Εμμανουήλ: Θεσσαλικό Ημερολόγιο 31 (1997) 318. -   


 

Καζακόπουλος, Αδαμάντιος  (1860-1952)

“Σκέψεις“ (Επιμ.: Πολίτη-Σακελλαριάδη, Μαρία): Πάσχος, Παντελής: Νέα Εστία 139 (1996) 547. –

 

Καζακόπουλος, Κωνσταντίνος

“Οιστροψιχάλες“: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 51 (1994) 421. -

 

Καζαμίας, Δημήτρης

“Στα φτωχά χρόνια της δεκαετίας του ´30“: Λαλαγιάννη, Κική: Αντί 2, 638 (20/6/1997) 63-64. -


  

Καζάν, Ηλίας  (1909-;)

Έργο: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 124.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 2. Αθήνα (1976,) 25-26. -

 

 

Καζάνας, Νίκος  (1939-)

“Πενηντατέσσερα σονέτα θανάτου και ζωής“: Γεράνης, Στέλιος: Νέα Εστία 129 (1991) 633. –

“Χαμόγελα χειμώνα“: Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 189 (13/4/1988) 84. - 


 

Καζαντζάκη, Γαλάτεια  (1881-1962)

(Και) Αλεξίου, Έλλη: Καζαντζάκη, Γαλάτεια: Η Λέξη 78 (Οκτ. 1988) 716-717. –

“Άντρες“: Ανώνυμο: Νεοελληνικά Γράμματα 35 (8/12/1935) 6. –

“Άνθρωποι και υπεράνθρωποι“: Δικταίος, Άρης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1958) 413-417.– 

Σαχίνης, Απόστολος: Πεζογράφοι του καιρού μας. Αθήνα 1967, 173-174. -

Φαρίνου-Μαλαματάρη, Γεωργία: Νέα Εστία 167 (2010) 237-267.  - 

“Αυλαία“: Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 68 (1960) 1034. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 8, Αθήνα 1980, 304-305.) -

Βιβλιογραφικά: Ανώνυμο σε: Γαλάτεια Καζαντζάκη. Αθήνα 1964, 171-179. –

Βιογραφικά: Καζαντζάκη, Γαλάτεια: Αιολικά Γράμματα 5 (1975) 367. –

Καζαντζάκη, Γαλάτεια σε: Γαλάτεια Καζαντζάκη. Αθήνα 1964, 11-13. (Αποσπ. αναδημ.) -

Μοσκόβης, Βασίλης σε: Γαλάτεια Καζαντζάκη. Αθήνα 1964, 126-130. – 

“Γυναίκες“: Δανιήλ, Ανθούλα: Γράμματα και Τέχνες 50 (Μαρτ./Μάιος 1987) 47. –

Θρύλος, Άλκης: Σήμερα 1 (1933) 314-316. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 15 (1934) 280-281. (Αναδημ. σε: Χάρης, Π.: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 1, Αθήνα 1981, 132-133.) -

Διηγήματα χωριάτικα: Καστρινάκη, Άγγελα σε: Πεπραγμένα του Η’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου 3, 1 Ηράκλειο 2000, 173-189. –

“Έντεκα π.μ. – 1 μ.μ.“: Παρορίτης, Κώστας: Ο Νουμάς 22 (1929/1930) 111-112. -

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 7 (1930) 215-217. (Αναδημ. σε: Χάρης, Π.: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 1, Αθήνα 1981, 31-34.) -

“Ενώ το πλοίο ταξιδεύει“: Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 12 (1932) 1223-1225. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 1, Αθήνα 1977, 414-419.) –

Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Νέα Εστία 12 (1932) 1217-1218. –

Έργο: Δαμιανάκου, Βούλα σε: Γαλάτεια Καζαντζάκη. Αθήνα 1964, 92-94. –

Δασκαλόπουλος, Θεοδόσης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 50 (1993) 168-169. –

Καλλιγιάννη, Θάλεια σε: Γαλάτεια Καζαντζάκη. Αθήνα 1964, 104-107. –

Μαυροειδή-Παπαδάκη, Σοφία σε: Γαλάτεια Καζαντζάκη. Αθήνα 1964, 113-126. –

Πανσέληνου, Έφη: Λυρικές προσεγγίσεις. Αθήνα 1993, 177-184. (Αναθεωρ. ανα-δημ.) -

Πορφύρης, Κ.: Επιθεώρηση Τέχνης 16 (1962) 761-762. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Γαλάτεια Καζαντζάκη. Αθήνα 1964, 139-141.) –

Σωτηρίου, Δίδω σε: Γαλάτεια Καζαντζάκη. Αθήνα 1964, 144-145. -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 2. Αθήνα (1976,) 26-29.  - 

Γεωργιάδου, Αριστούλα σε: An Encyclopedia of Continental Women Writers. Ed. by Katharina M. Wilson. Vol. 1. New York/London 1991, 623-625 (αγγλ.).  - 

Δικταίος, Άρης: Νέα Εστία 72 (1962) 1910-1911. –

Ζήρας,  Αλέξης σε: Μπαστιάς, Κωστής: Φιλολογικοί περίπατοι. Αθήνα 1999, 127. –

Θρακιώτης, Κώστας σε: Γαλάτεια Καζαντζάκη. Αθήνα 1964, 103-104. - 

Καζαντζάκη, Γαλάτεια/Μπαστιάς, Κωστής σε: Μπαστιάς, Κ.: Φιλολογικοί περίπατοι. Αθήνα 1999, 122-126. (Αναδημ.) –

Καζαντζάκη, Γαλάτεια: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 50 (13/11/1937) 12. –

Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα: Φιλολογικές διαδρομές 2, Αθήνα 1998, 105-124. –

Ταρσούλη, Αθηνά: Ελληνίδες ποιήτριες. Αθήνα 1951, 108-116. -

Irmscher, Johannes σε: Lexikon fremdsprachiger Schriftsteller. Hrsg.: Steiner, Gerhard u.a. Bd 2. Leipzig 1979, 175-176 (γερμ.).   -

“Κρίσιμες στιγμές“: Σαχίνης, Απόστολος: Πεζογράφοι του καιρού μας. Αθήνα 1967, 169-173. -

Πεζογραφία/θέματα: Καστρινάκη, Άγγελα: Η φωνή του γενέθλιου τόπου. Αθήνα 1997, 93-120. –

“Πίσω από τη βιτρίνα“: Καζαντζάκη, Γαλάτεια: Νέα Εστία 70 (1961) 1534-1538. - 

Προσωπικά: Αδάμος,Τάκης: Πνευματικές γνωριμίες. Αθήνα 1986, 87-110. –

Ζωγράφου, Λίλη σε: Γαλάτεια Καζαντζάκη. Αθήνα 1964, 94-97. –

Θεοδώρου, Βικτωρία σε:Γαλάτεια Καζαντζάκη. Αθήνα 1964, 97-102. - 

Καζαντζάκη, Γαλάτεια/Αλεξίου, Έλλη: Νέα Εποχή 97 (Οκτ./Νοεμβρ. 1972) 436-438. - 

Καζαντζάκης, Νίκος σε: Γαλάτεια Καζαντζάκη. Αθήνα 1964, 59-66. (Αναδημ. από: Ο Νουμάς 7 [1909] 348, 1-3.) –

Κατηφόρης, Νίκος σε: Γαλάτεια Καζαντζάκη. Αθήνα 1964, 107-109. –

Λεβάντας, Χρήστος σε: Γαλάτεια Καζαντζάκη. Αθήνα 1964, 109-110. –

Μαγκλής, Γιάννης σε: Γαλάτεια Καζαντζάκη. Αθήνα 1964, 111-112. –

Νάκου, Λιλίκα σε: Γαλάτεια Καζαντζάκη. Αθήνα 1964, 130-132. –

Πάγκαλος, Γ. Η. σε: Γαλάτεια Καζαντζάκη. Αθήνα 1964, 133-136. –

Πανσέληνος, Ασημάκης σε: Γαλάτεια Καζαντζάκη. Αθήνα 1964, 136-137. –

“(Το) υποστατικό“: Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 46 (1949) 941-942. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 5, Αθήνα 1979, 96-98.) -      


 

Καζαντζάκη, Ελένη  (1903-2004)

(Και) Ανδρουλιδάκης, Θρασύβουλος: Καζαντζάκη, Ελένη/Σταύρου, Πάτροκλος: Πνευματική Κύπρος 18 (1977/1978) 36-49. -

“(Ο) ασυμβίβαστος“: Πανσέληνος, Ασημάκης: Τομές 2, 47 (Απρ. 1979) 21-23. –

Σαχίνης, Απόστολος: Τετράδια κριτικής 9, Αθήνα 1996, 82-86. –

Φαρίνου-Μαλαματάρη, Γεωργία: Νέα Εστία 167 (2010) 237-267.  -

Φωτιάδης, Δημήτρης: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 41-43. – 

Βιογραφικά: Κατσαρίδης, Πάνος: Οδός Πανός 127 (Ιαν./Μαρτ. 2005) 54-55. (Αναδημ.)  - 

Σταύρου, Πάτροκλος: Οδός Πανός 127 (Ιαν./Μαρτ. 2005) 7-10.  -

(Και) Βραχάς, Φρίξος: Καζαντζάκη, Ελένη/Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 4 (1963/1964) 345-346. –

Εργοβιογραφικά: Καζαντζάκη, Ελένη/Κάλλια, Ελένη σε: Κάλλια, Ελένη: Θέλω να μάθω περισσότερα για σας. Αθήνα ππ. 1988, 131-138. –

(Και) Θεοτοκάς, Γεώργιος: Θεοτοκάς, Γιώργος: Ευθύνη 2, 3 (1974) 540. – 

(Και) Καζαντζάκης, Νίκος: Νταϊφά, Έλγκα/Καζαντζάκη, Ελένη: Οδός Πανός 127 (Ιαν./Μαρτ. 2005) 56-58. (Αναδημ.)   - 

Σταύρου, Πάτροκλος: Νέο Επίπεδο 28/29 (άνοιξη 1998) 53-56. –

Σταύρου, Πάτροκλος: Οδός Πανός 127 (Ιαν./Μαρτ. 2005) 11-16.  -

“Κίνα“: Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 17 (1976/1977) 202. – 

(Και) Κοροβέσης, Περικλής: Καζαντζάκη, Ελένη: Μανδραγόρας 8/9 (Ιουλ./Δεκ. 1995) 43. –

(Και) Κύπρος: Καζαντζάκη, Ελένη/Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 4 (1963/1964) 345-346.- 

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 4 (1963/1964) 316-317. – 

(Και) Μακάριος, αρχιεπίσκοπος Κύπρου: Καζαντζάκη, Ελένη/Μακάριος, αρχιεπίσκοπος Κύπρου: Πνευματική Κύπρος 5 (1964/1965) 83-84. –

Προσωπικά: Mims, Amy: Γράμματα και Τέχνες 82 (Νοεμβρ. 1997/Ιαν. 1998) 42 και 44. –

(Και) Camus, Albert: Camus, Albert: Hellenika (1967, 3) 64 (γαλλ.). -

“(Le) dissident“: Chapelan, Maurice: Le Figaro Littéraire 10-16/2/1969, 20-21 (γαλλ.). –

Gillet, Jean Claude: Le Regard Crétois 8 (Déc. 1993) 49-50 (γαλλ.). –

Lacarrière, Jacques: Le Monde 23/11/1968, IV (γαλλ.). -

“Einsame Freiheit“: Poethen, Johannes: Christ und Welt, 24/11/1972, 17 (γερμ.). -

(Και) Mims, Amy: Mims, Amy: Οδός Πανός 127 (Ιαν./Μαρτ. 2005) 50-53.  (Ανα-δημ.)  - 

“Neimpacatul“ (Μεταφρ.: Καράμβη, Πολυξένη): Novageanu, Darie: Νέα Εστία 111 (1982) 543-544. (Αποσπ. μεταφρ. αναδημ.) -

“Nikos Kazantzakis“ (Μεταφρ.: Mims, Amy): Ανώνυμο: Time 27/12/1968, 60-61 (αγγλ.). -

Ανώνυμο: TheTimes Literary Supplement 69 (1970) 75 (αγγλ.). –

Arthros, John: The Nation 10/2/1969, 186-187 (αγγλ.). –

Cargas, Harry J.: America 119 (July/Dec. 1968) 497-498 (αγγλ.). –

Fenton, Edward: Chicago Tribune 27/10/1968, Book World, 4 (αγγλ.) –

Mackridge, Peter: The Times Literary Supplement 74 (1975) 856 (αγγλ.). –

Rexine, John: Books Abroad 43 (1969) 464 (αγγλ.). –

Wilhelm, Robert Bela: Commonweal 89 (1968) 449 και 451 (αγγλ.). - 

(Και) “(Le) Regard Crétois“: Καζαντζάκη, Ελένη: Le Regard Crétois 1 (Janv. 1990) 5 (γαλλ.). - 


 

Καζαντζάκης, Νίκος  (1883-1957)

(Και) Αγγελάκη-Ρουκ, Κατερίνα: Καζαντζάκης, Νίκος: Ελίτροχος 15 (καλοκ. 1998) 99-102. –

(Και) Άγιον Όρος: Κωνσταντουλάκη-Χάντζου, Ιωάννα σε: Πεπραγμένα του ΣΤ’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου 3. Χανιά 1990, 101-108. –

Σουλογιάννη, Άλκηστις: Το Δέντρο 2, 33/34 (1987) 198-202. –

Χαρτοκόλλης, Πέτρος: Νέα Εστία 162 (2007) 1204-1211.  - 

Lacroix, Jean: Le Regard Crétois 9 (Juillet 194) 28-41 (γαλλ.). –

“(Οι) αδερφοφάδες“: Βασιλακάκος, Γιάννης: Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος στη μεταπολεμική πεζογραφία. Αθήνα 2000, 239-273. –

Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Γύρω στον Καζαντζάκη 2, Αθήνα 1989, 24-33. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Γύρω στον Καζαντζάκη. Αναδημ. Αθήνα 2000, 123-138.)–

Φιλίας, Δημήτρης: Νέα Εστία 124 (1988) 939-944. –

Bien, Peter: Journal of Modern Greek Studies 2 (1984) 1-21 (αγγλ.). –

Grodent, Michel: Le Regard Crétois 18 (Déc. 1998) 60-65 (γαλλ.). –

Hatern, Jad: Le Ragard Crétois 20 (Déc. 1999) 20-25 (γαλλ.). –

Irmscher, Johannes σε: Nikos Kazantzakis. Beiträge zu seinem Werk und Leben. Praha 1985, 74-95 (γερμ.). –

“(Οι) αδερφοφάδες“/γένεση: Engberg, Sysse σε: Modernes Griechenland – Modernes Zypern. Amsterdam 1989, 108-119 (γερμ.). -

“(Οι) αδερφοφάδες“/πηγές/Chaucer, Geoffey: ΡαΐζηςΜάριος Βύρων: Con-temporary Literature Studies 6 (1969) 141-147 (αγγλ.). -

“(Οι) αδερφοφάδες“/πηγές/Unamuno, Miguel de/“Le martyr San 

Manuel Bueno“: Φιλίας, Δημήτρης: Νέα Εστία 126 (1989) 1514-1517. (Γαλλ. μεταφρ. σε: Le Regard Crétois 2 [Sept. 1990] 39-43.) -

“(Οι) αδερφοφάδες“/στοχεία λαογραφικά: Caro, F. A. de: Journal of Popular Culture 8 (1974/1975) 792-804 (αγγλ.). -

“(Οι) αδερφοφάδες" (και) Khalil Gibran, Gibran/“Le prophète“: Moughfir, Nawa: Le Regard Crétois 18 (Déc. 1998) 34-38 (γαλλ.). - 

(Και) Αθανασιάδης,Τάσος: Καζαντζάκης,Νίκος/Αθανασιάδης, Τάσος: Νέα Εστία 113 (1983) 776-777. –

(Και) Αιγαίο (και) Καβάφης, Κωνσταντίνος (και) Αιγαίο: Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Γύρω στον Καζαντζάκη 2, Αθήνα 1989, 13-16. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Παπαθανασόπουλος, Θ.: Γύρω στον Καζαντζάκη. Αναδημ. Αθήνα 2000, 106-111.) - (Και) Αίγινα: Αγγελάκη-Ρουκ, Κατερίνα: Le Regard Crétois 5 (Juin 1992) 26-35 (γαλλ.). (Νεοελλ. κείμεμο σε: Διαβάζω 377 [Σεπτ. 1997] 97-103.) –

Ανδρουλιδάκης, Θρασύβουλος: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1978) 63-70. –

(Και) Αίγινα/σπίτι: Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Νέα Εστία 116 (1984) 1187-1194. (Επεξεργ. αναδημ. - Αναδημ. σε: Παπαθανασόπουλος, Θ.: Γύρω στον Καζαν-τζάκη. Αναδημ. Αθήνα 2000, 43-65.)  – 

(Και) Αίγυπτος: Γιαλουράκης, Μανώλης: Νέα Εστία 113 (1983) 729-732.–

Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Ευγενία: Νέα Εποχή 126/127 (Νοεμβρ./Δεκ. 1977) 616-618. -

(Και) Αιλιανού, Έφη: Αιλιανού,Έφη/Λαμαπαδαρίδου-Πόθου, Μαργαρίτα: Διαβάζω 206 (4/1/1989) 13-15. –

Αιλιανού, Έφη: Νέα Εστία 122 (1987) 1462-1471. (Αναδημ. σε: Αιλιανού, Ε.: Ψηφί-δες. Αθήνα 1994, 31-49.) –

(Και) αισθητισμός: Καστρινάκη, Άγγελα σε: Νίκος Καζαντζάκης. Σαράντα χρόνια από το θάνατό του. Χανιά 1998, 127-153. –

Σαχίνης, Απόστολος: Ευθύνη 2, 9 (1980) 484-491 και 543-552. -

(Και) Ακαδημία Αθηνών: Μαγκλής, Γιάννης: Επιθεώρηση Τέχνης 13 (1961) 481-482.  -

Σαββίδης, Γιώργος.: Επιθεώρηση Τέχνης 14 (1961) 73. (Αναδημ. σε: Σαββίδης, Γ.: Εδώδιμα αποικιακά. Αθήνα 2000, 115-116.) - 

(Και) Αλεξίου, Λευτέρης: Καζαντζάκης, Νίκος/Κολοβός, Νίκος: Η Λέξη 139 (Μάιος/Ιουν. 1997) 347-349. –

Καζαντζάκης, Νίκος: Le Regard Crétois 22 (Déc. 2000) 2 και 3 (γαλλ. μεταφρ.). –

Αλληλογραφία: Μαστροδημήτρης, Παναγιώτης: Νέα Εστία 162 (2007) 1192-1199.  -

(Και) Αναστασίου, Μιχάλης: Καζαντζάκης, Νίκος/Παπαϊωάννου, Μιχάλης: Νέα Εποχή 160/161 (Μάιος/Αυγ. 1983) 1038-1040. (Αναδημ. σε: Παπαϊωάννου, Μ.: Από τον Ψυχάρη στο Γληνό. Αθήνα 1986, 165-167.)   -

“Αναφορά στον Γκρέκο: Γελάτσορας, Αντώνης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 52 (1995) 253-254. –

Καμαρινάκης, Γιάννης: Μελετήματα και δοκίμια. Αθήνα 1986, 27-36. –

Μιχαηλίδης, Κώστας Π. σε: Θεώρηση του Νίκου Καζαντζάκη. Αθήνα 1993, 87-98. –

Μπλιούμη, Αγλαΐα: Θέματα Λογοτεχνίας 10 (Νοεμβρ. 1998/Φεβρ. 1999) 134-153. –

Σταύρου, Μαίρη: Πνευματική Κύπρος 6 (1965/1966) 114-118. –

Lavagnini, Bruno σε: Atti. III Convegno Nazionale di Studi Neogreci. Italia e Gre-cia: Due culture a confronto. Palermo, 19-20/10/1989 – Catania. 21/10/1989. Palermo 1991.= Quaderni dell’Ist. Di Filologia Greca dell’Univ. di Palermo21, 105-111 (ιταλ.). -

Petras, Irina: Steaua 38 (1987) 2, 43 και 62 (ρουμ.).-     

Αναφορά στον Γκρέκο“/πηγές/Bergson, Henri: Βουγιούκα, Αθηνάσε:  Νίκος

Kαζαντζάκης. Σαράντα χρόνια από το θάνατό του. Χανιά 1998, 49-59. –

“Αναφορά στον Γκρέκο“ (και) Kafka, Franz/“Brief an den Vater: Νικολου-δάκη-Σουρή, Ελπινίκη σε: Πεπραγμένα του Ζ’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου  3, 1 Ρέθυμνο  1995, 295-324. –

Νικολουδάκη-Σουρή, Ελπινίκη: Le Regard Crétois 13 (Juillet 1996) 39-41 (γαλλ.). -

“Αναφορά στον Γκρέκο“ (και) Sartre, Paul/“Les paroles: Χατζίνης, Γιάννης: Ο λογοτέχνης και η σκιά του.Αθήνα 1995, 231-235. - 

(Και) Ανδρουλιδάκης, Θρασύβουλος: Καζαντζάκης, Νίκος/Σταύρου, Πάτροκλος: Πνευματική Κύπρος 18 (1977/1978) 36-49. -

Ανέκδοτες επιστολές: Bien, Peter: World Literature Today 54 (1980) 320 (αγγλ.). –

Karambi, Polixenia: Steaua 31 (1980) 9, 38 (ρουμ.). -

Ανθρωπογνωσία: Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 27 (1940) 54-55. -

(Και) Αποστολόπουλος, Ντίμης: Αποστολόπουλος, Ντίμης (, Ζήρας, Αλέξης, παρουσ.): Κ 15 (Νοεμβρ. 2007) 19-21.  -

(Και) Αραβο-μουσουλμανικός κόσμος: Καζαντζάκη, Ελένη: Le Regard Crétois 22 (Déc. 2000) 64 (γαλλ.). –

Στασινάκης, Γεώργιος: Le Regard Crétois 19 (Juillet 1999) 19-24 (γαλλ.). –

Αρχαιογνωσία: Κακριδής, Φάνης: Νέα Εστία 162 (2007) 1107-1113.  -

“Ασκητική“: Αγγελάκη-Ρουκ, Κατερίνα: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ.τχ., 128-134. -

Βρεττάκος, Νικηφόρος: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 36-40. –

Θεοδωροπούλου, Αύρα: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1958) 203. –

Καραλής, Βρασίδας: Διαβάζω 190 (27/4/1988) 89-98. –

Καραλής, Βρασίδας: Διαβάζω 197 (31/8/1988) 8. –

Κελεσίδου-Γαλανού, Άννα: Παρνασσός, 2, 36 (1994) 176-180.–

Κόκκινος, Γιώργος: Διαβάζω 197 (31/8/1988) 7-8. –

Μαρκάτη, Αγαθή: Le Regard Crétois 23 (Juillet 2001) 19-27 (γαλλ.). –

Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Ευθύνη 2, 19 (1980) 396-397. –

Μουλλάς, Παναγιώτης σε: Κιndlers Literatur Lexikon 1, Zürich 1965, 1015-1016 (γερμ.). (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Kindlers Neues Literatur Lexikon 9, München 1990, 250-251.)  –

Νημάς, Θεόδωρος: Τρικαλινά 3 (1983) 139-152. (Με αγγλ. περίληψη.) –

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 2 (1927) 889-891. –

Πολίτης, Γ. Ν.: Ελληνικά Γράμματα 1 (1927) 440-443. –

Σάκκης, Δ. Α.: Φιλόλογος 9 (1985) 260-268. –

Σταφυλάς, Μιχάλης: Νέα Εποχή 240/241 (1996) 6-11. –

Σφουντούρης, Αργύρης: Le Regard Crétois 6 (Déc. 1992) 32-39 (γαλλ.). –

Τσιρόπουλος, Κώστας σε: Θεώρηση του Νίκου Καζαντζάκη. Αθήνα 1993, 162-179. (Αναδημ. σε: Τσιρόπουλος, Κ.: Οι προλαλήσαντες. Μελετήματα για φυσιογνωμίες του νέου ελληνισμού. Αθήνα 1979, 14-41.) –

Martínez Arancón, Ana σε: Tras las huellas de Kazantzakis. Ed.: Omatos, Olga. Granada 1999, 137-146 (ισπ.). –

Merlier, Octave: Νέα Εστία 66 (1959) χριστ. τχ., 96-105. (Αναδημ. σε: Νέα Εστία 90 [1971] χριστ. τχ., 124-134.) –

Poulakidas, Andreas: Folia Neohellenica 8 (1987/1988) 43-64 (αγγλ.). -

“Ασκητική“ (και) Ελληνικό Κράτος: Γληνός, Δημήτρης/Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Νέα Εστία7 (1930) 490. -

Ασκητική“/θέματα/τρώειν: Dombrowski, Daniel: Christianity & Literature 32(1982/1983) 4, 25-32 (αγγλ.). -

Ασκητική“/πηγές/βουδισμός: Poulakidas, Andreas: Comparative Literature 27(1975) 208-217 (αγγλ.). -

Ασκητική“/πηγές/Ορθόδοξος Εκλησία: Kemperidis, Lampros σε: God’s Struggler. Religion in the Writings of Nikos Kazantzakis. Macon/Georgia 1996, 53-70 (αγγλ.). -

“Ασκητική“/πρόσωπα: Ραυτόπουλος, Δημήτρης: Επιθεώρηση Τέχνης 7 (1958) 9-18. (Αναδημ. σε: Καινούρια Εποχή [φθιν. 1958]] 331-347. – Ραυτόπουλος, Δ.: Οι ιδέες και τα έργα. Αθήνα 1965, 13-38.) -

“Ασκητική“ (και) Σαββίδης, Γιώργος: Δούκαρης, Δημήτρης: Κριτικά Φύλλα 3 (1974) 194-195. (Αναδημ. σε: Δούκαρης, Δ.: Ανθρώπινη εκδοχή. Αθήνα 1978, 169-172.) -

“Ασκητική“ (και) Σολωμός, Διονύσιος/“Λάμπρος“: Kürpig, Konstanze: Folia Neohellenica 5 (1983) 185-189 (γερμ.). -

“Ασκητική“/στοιχεία μηδενιστικά: Μιχαλάκας, Μιχάλης: Κασταλία 72 (Ιουλ./ Σεπτ. 1983) 48-52. –

Owens, Lewis: Journal of Modern Greek Studies 19 (2001) 269-281 (αγγλ.). (Με περίληψη.)

Αφηγητής: Θεοδωρόπουλος, Τάκης: Η Λέξη 139 (Μάιος/Ιουν. 1997) 340-345. - (Και) Βέης, Νίκος: Καζαντζάκης, Νίκος/Βέη, Μαίρη: Νέα Εστία 74 (1963) 1688-1691. -

(Και) Βενέζης, Ηλίας: Καζαντζάκης, Νίκος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 110 (7/1/ 1939) 5. –

(Και) Βενιζέλος, Ελευθέριος: Γιοφύλλης, Φώτος/Καζαντζάκη, Γαλάτεια: Νέα Εστία 64 (1958) 1616-1617. (Αναδημ.) - 

(Και) Βερολίνο: Malina, Anneliese σε: Nikos Kazantzakis. Beiträge zu seinem Werk und Leben. Praha 1985, 4-25 (γερμ.) -  

Βιβλιογραφικά: Ανώνυμο σε: Gods Struggler. Religion in the Writings of Nikos Kazantzakis. Macon/Georgia 1996, 213-222 (αγγλ.). –

Ανώνυμο: Le Regard Crétois 1 (Janv. 1990) 47-52 (γαλλ.). –

Ανώνυμο: Le Regard Crétois 2 (Sept. 1990) 61-62 (γαλλ.) –

Ανώνυμο: Le Regard Crétois 3 (Mai 1991) 65-67 (γαλλ.). (Το δεύτερο μέρος ανα-δημ.) - 

Ανώνυμο: Twentieth-Century Literary Criticism  2 (1979) 311-324 (αγγλ.).  -  Βουγιούκα, Αθηνά/Braoudakis, Françoise/Omatos, Olga: Le Regard Crétois 16 (Déc. 1997) 59-62 (γαλλ.). –

Γραμματάς, Θόδωρος: Διαβάζω 51 (Μαρτ. 1982) 51. –

Δέτσης, Νίκος: Φιλολογική 62 (Ιαν./Μαρτ. 1998) 48-50. –

Δικταίος, Άρης: Νέα Εστία 70 (1961) 1261. –

Καλαμαράς, Βασίλης: Διαβάζω 190 (27/4/1988) 99-105. –

Λαμπρινού, Κατερίνα: Στιγμές Νίκου Καζαντζάκη. Ρέθυμνο 1997, 77-78. –

Παναγιώτου, Γιώργος: Διαβάζω 23 (Αυγ./Σεπτ. 1979) 55. –

Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Γύρω στον Καζαντζάκη 2, Αθήνα 1989, 66-69. –

Ω.: Νέα Εστία 81 (1967) 201-202.–

Bien, Peter: Μαντατοφόρος 5 (1974) 7-53 (αγγλ.). - 

Βιβλιοθήκη: Quanquin, Francis: Le Regard Crétois 16 (Déc. 1997) 58 (γαλλ.). -

Βιογραφικά: Αγγελάκη-Ρουκ, Κατερίνα: Διαβάζω 190 (1988) 58-62. –

Αγγελόπουλος, Άγγελος: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 16-21. (Αναθεωρ. ανα-δημ. σε: Νέα Εστία 136 [1994] 1406-1411. – Γαλλ. μεταφρ. σε: Le Regard Crétois 23 [Juillet 2001] 53-59.) –

Αθανασιάδης, Τάσος/Καζαντζάκης, Νίκος: Νέα Εστία 113 (1983) 776-777. –

Αθανασιάδης-Νόβας, Γεώργιος: Νέα Εστία 66 (1959) χριστ. τχ., 60-63. –

Ανδρουλιδάκης, Θρασύβουλος: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1958) 268-279. –

Ανεμογιάννη, Τέα: Νέα Εστία 62 (1957) 1761. –

Δημάκης, Μηνάς: Νέα Εστία 61 (1957) 869-870.  –

Καζαντζάκη, Γαλάτεια: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 15 (1958) 151. - 

Καζαντζάκη, Ελένη: Νέα Εστία 59 (1956) 848. –

Καζαντζάκη, Ελένη: Νέα Εστία 66 (1959) χριστ. τχ., 33-38. - 

Καζαντζάκη, Ελένη/Λαμπρινού, Κατερίνα σε: Λαμπρινού, Κατερίνα: Στιγμές Νίκου Καζαντζάκη. Ρέθυμνο 1997, 15-27. –

Καζαντζάκης, Νίκος: Η Λέξη 133 (Μάιος/Ιουν. 1996) 394. (Αναδημ.) –

Καζαντζάκης, Νίκος: Η Λέξη 133 (Μάιος/Ιουν. 1996) 410-411. (Αναδημ.) –

Καζαντζάκης, Νίκος: Νέα Εστία 31 (1942) 344-348. –

Καζαντζάκης, Νίκος/La Souchère, Dor: Le Regard Crétois 23 (Juillet 2001) 13-18(γαλλ.). (Αναδημ. – Μεταφρ. αναδημ. σε: Επιθεώρηση Τέχνης 6 [1957] 387-390.) - 

Λαμπρινού, Κατερίνα: Στιγμές Νίκου Καζαντζάκη. Ρέθυμνο 1997, 75-76. –

Μαντουβάλου, Μαρία: Κείμενα και μελέτες μεσαιωνικής και νεοελληνικής γραμμα-τείας. Αθήνα 1990, 233-238. (Αναδημ.) – 

Πάγκαλος, Γ.: Νέα Εστία 62 (1957) 1761-1762. –

Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Νέα Σύνορα 13 (1985) 161-165. –

Πετρέας, Γ.: Νέα Εστία 66 (1959) χριστ. τχ., 201-202. –

Πουλιόπουλος, Νίκος: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1978) 83-86. –

Πουσκούρη, Ελ.: Νέα Εστία 52 (1952) 388-390. –

Πρεβελάκης, Παντελής: Νέα Εστία 66 (1959) χριστ. τχ., 2-30. –

Σαριδάκης, Ευδόξιος: Νέα Εστία 114 (1983) 944-947. –

Σικελιανού, Άννα: Η Λέξη 139 (Μάιος/Ιουν. 1997) 249-253. –

Σταύρου, Πάτροκλος: Hellenika (1981) 156-161 (γερμ.). –

Lohlé, Carlos: Νέα Εστία 114 (1983) 1307-1308. (Αναδημ. σε: Νέα Εστία 115 [1984] 819-820.) –

Riley, Fr.: Saturday Review < New York>14/10/1967, 47-48, 51 και 95 (αγγλ.). -    

“Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά“: Αθανασιάδης-Νόβας, Θεμιστοκλκής: Ανάλεκτα. Αθήνα 1965, 364-366. –

Γιαλουράκης, Μανώλης: Αλεξανδρινή Λογοτεχνία (1947) 67-69. –

Ιωάννου, Γιώργος σε: Θεώρηση του Νίκου Καζαντζάκη. Αθήνα 1993, 109-114. (Αναδημ. σε: Ιωάννου, Γ.: Εφήβων και μη. Αθήνα 1993, 196-201.- Αγγλ. μεταφρ. σε: The Amaranth 3 [1982] 5-11.) –

Καζαντζάκης, Νίκος: Books Abroad 46 (1972) 399-402 (αγγλ.). (Μεταφρ. αναδημ.)

Καρνέζης, Γ. σε: A Modern Miscellany. Pittsburgh 1970, 43-52 (αγγλ.). (Αναδημ. σε: Twentieth-Century Literary Criticism 33, 1989, 155-159.) –

Μερακλής, Μιχάλης σε: Θεώρηση του Νίκου Καζαντζάκη. Αθήνα 1993, 61-66. –

Μητσάκης, Κάρολος: Νέο Επίπεδο 28/29 (άνοιξη/καλοκ. 1998) 14-20. (Αναδημ. σε: Μητσάκης, Κ.: Η κρητική ματιά. Μελέτες για τον Νίκο Καζαντζάκη. Αθήνα 1999, 31-48.)  -

Μουλλάς, Παναγιώτης σε: Kindlers Literatur Lexikon 7, Zürich 1972, 635-636 (γερμ.). (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Kindlers Neues Literatur Lexikon 9, München 1990, 254-255.) –

Νημάς, Θεόδωρος: Τρικαλινά 3 (1983) 139-152. (Με αγγλ. περίληψη.) –

Πολίτη, Τζίνα: Η ανεξακρίβωτη  σκηνή. Αθήνα 2001, 15-47. (Αναδημ.) –

Σαχίνης, Απόστολος: Πεζογράφοι του καιρού μας.Αθήνα 1967, 36-43. –

Χάρης, Πέτρος: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 2α, Αθήνα 1985, 37-38. (Αναδημ.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 44 (1948) 1052-1054. (Επεξεργ. αναδημ. σε: Χατζί-νης, Γ.: Ελληνικά κείμενα. Αθήνα 1970, 89-95.) –

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νίκος Καζαντζάκης. Αθήνα 1977, 209-219. (Αναδημ.) –

Blanzat, Jean: Νέα Εστία 56 (1954) 1098-1099. (Μεταφρ. αναδημ.)  –

Brierre, Annie: Νέα Εστία 56 (1954) 1249-1250. (Μεταφρ. αναδημ.) –

Charnavel, Isabelle: Le Regard Crétois 17 (Juillet 1998) 52-54 (γαλλ.). –

Elsman, Kenneth/Knapp, John: The International Fiction Review 11 (1984) 37-44 (αγγλ.). –

Girodias, Maurice: Le Regard Crétois 20 (Déc. 1999) 60-62 (γαλλ.). (Αποσπ. ανα-δημ.)  -

Green, Roger: Journal of the Hellenic Diaspora 10 (1983) 4, 31-39 (αγγλ.).  - 

Guillemeau, Charles: Κανούρια Εποχή (φθιν. 1958) 204-217. –

McKeever, Clare: Humanitas 6 (1970/1971) 325-350 (αγγλ.). –

Szabó, Kálmán: Filológiai Közlöny 26 (1980) 454-466 (ουγγ.). -   

“Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά“ (και) ελληνική κοινωνία: Bien, Peter: Review of National Literature 5 (1974) 2, 113-136 (αγγλ.). -

“Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά“ (στο)_εξωτερικό/Αλβανία: Ω.: Νέα Εστία 141 (1997) 862. -

“Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά“ (στο) εξωτερικό/Γαλλία: Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 56 (1954) 1041-1042. -

“Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά“ (στο)_θέατρο: Βαρβέρης, Γιάννης: Η Λέξη 75/76 (Ιουλ./ Αυγ. 1988) 595-596. (Αναδημ. σε: Βαρβέρης, Γ.: Η κρίση του θεάτρου 2, Αθήνα 1991, 271-273.) –

Μαργαρίτης, Αλκ.: Τομές 2, 91 (Ιουλ./Σεπτ. 1984) 66. –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Νέα Εστία 116 (1984) 1176. -

“Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά“/θέματα/Βούδας: Presley, Del: Notes on Contemporary Literature 2 (1972) 1, 2-4 (αγγλ.). -

“Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά“/θέματα/χορός: Κισσούδη, Πηνελό-πη: Φιλολογική Κύπρος (1995) 171-181. -

“Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά“ (στον) κινηματογράφο (Σκηνοθεσία: Κακογιάννης, Μιχάλης): Γεροντικός, Αρσένης: Ηπειρωτική Εστία 14 (1965) 415-419. (Αναδημ. σε: Γεροντικός, Α.: Πνευματικός βίος. Αθήνα 1985, 298-306.) –

Κακογιάννης, Μιχάλης: Η Λέξη 139 (Μάιος/Ιουν. 1997) 270-275. –

Παπαχρόνης, Α.: Νέα Πορεία 11 (1965) 88-91. -  

“Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά“ (στην) κριτική: Jusdanis, Gregory: Byzantine and Modern Greek Studies 9 (1984/1985) 161-186 (αγγλ.). -

“Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά“ (στην) παγκόσμια λογοτεχνία: Dostálová-Jeništová, Ružena σε: Actes du I Congrès International des  Études Balkaniques et Sud-Est Européennes 7, Sofia 1971, 313-321 (γερμ.). -

“Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά“/πηγές/Κρήτη: Μανουσάκης, Γιώργης: Κριτικά Φύλλα 1 (1971/1972) 289-296. - 

"Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά"/πηγές/Όμηρος: Πασχάλης, Μιχαήλ: Νέα Εστία 162 (2007) 1114-1191.  -

"Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά"/πηγές/Πλάτωνας: Πασχάλης, Μιχα-ήλ: Νέα Εστία 162 (2007) 1114-1191.  -

“Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά“/πηγές/Bergson, Henri: Friedman, MauriceTo Deny Our Nothingness. Chicago, London 1978, 63-79 (αγγλ.). -

"Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά"/πηγές/Dante Alighieri: Πασχάλης, Μιχαήλ: Νέα Εστία 162 (2007) 1114-1191.  - 

“Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά“/πηγές/Nietzsche, Friedrich: Bien, Peter: The Antioch Review 25 (1965) 147-163 (αγγλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 90 [1971] χριστ. τχ., 75-85.) –

MacGinn, Robert: Nietzsche-Studien 10/11 (1981/1982) 597-614 (γερμ.). –

Merrill, Reed: Mosaic 8 (1974/1975) 2, 99-113 (αγγλ.). –

Poulakidas, Andreas: Philological Quarterly 49 (1970) 234-244 (αγγλ.). –

Reinsch, Diether Roderich: Nietzsche-Studien 13 (1984) 600-616 (γερμ.). -

"Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά"/πηγές/Shakespeare, William: Πασχάλης, Μιχαήλ: Νέα Εστία 162 (2007) 1114-1191.  -  

“Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά“/ποίηση-πραγματικότητα: Richards. Lewis: The Western Humanities Review 18 (1964) 353-359 (αγγλ.). -

Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά“/πρόλογος: Matthias, Susan: Journal of Modern Greek Studies 16 (1998) 221-240 (αγγλ.). -

“Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά“/πρόσωπα/αφηγητής: Βουγιούκα, Αθηνά: Le Regard Crétois 20 (Déc. 1999) 38-44 (γαλλ.). -

“Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά“/πρόσωπα/Ζορμπάς, Αλέξης: Βου-γιούκα, Αθηνά: Le Regard Crétois 20 (Déc. 1999) 38-44 (γαλλ.). –

Πολίτη, Τζίνα: Σύγχρονα Θέματα 2, 66 (Ιαν./Μαρτ. 1998) 67-75. –

Comte, Michel: Le Regard Crétois 20 (Déc. 1999) 45-50 (γαλλ.). –

Levitt, Morton: Comparative Literature Studies 14 (1977) 360-380 (αγγλ.). –

Szabó, Kálmán: Filológiai Közlöny 26 (1980) 454-466 (ουγγ.). (Αγγλ. μεταφρ. σε: Folia Neohellenica 3 [1981] 130-150.) -  

“Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά“/πρόσωπα/Μαντάμ Ορτάνς: Οικο-νιμίδης, Δημήτριος: Νέα Εστία 76 (1964) 1666-1667.- 

“Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά“/στοιχεία αυτοβιογραφικά: Φαρίνου-

Μαλαματάρη, Γεωργία σε: Νίκος Καζαντζάκης. Σαράντα χρόνια από το θάνατό του. Χανιά  1998, 163-178. (Επεξεργ. αγγλ. μεταφρ. σε: Κάμπος 6 [1998] 19-34.) –

“Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά“/στοιχεία αυτοβιογραφικά (και) Hesse, Hermann/“Narziß und Goldmund“/στοιχεία αυτοβιογρφικά: Νικο-λουδάκη-Σουρή, Ελπινίκη: Πεπραγμένα του Η’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου 3, 1 Ηράκλειο 2000, 279-297. (Αποσπ. γαλλ. μεταφρ. σε: Le Regard Crétois 15 [Juillet 1997] 51-59.) –

“Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά“ (και) Eliot, Thomas Stearns/“The Waste Land: McKeever, Clare: Humanitas 6 (1970/1971) 325-350 (αγγλ.). -

“Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά“ (και) Giono, Jean/“Que ma joie demeure: Slim-Hoteit, Ilham: Le Regard Crétois 24 (Déc. 2001) 25-31 (γαλλ.). -

"Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά" (και) Verga, Giovanni/"Mastro Don Gesualdo": Ευαγγέλου, Κωνσταντίνα Γερ.: Κ 7 (Μαρτ. 2005) 38-56.  - 

(Και) Βλαστός, Πέτρος: Γιανίδης, Ελισαίος: Νέα Εστία 14 (1933) 724. –

(Και) Βοεμία: Dostálová-Jeništová, Ružena: Listy Filologické 106 (1983) 193-202 (τσεχ.). (Γαλλ. μεταφρ. σε: Balcanica 21 [1990] 73-86. – Ισπ. μεταφρ. με σημειώ-σεις του μεταφρ. F. J. Juez Galvez σε: Erytheia 14 [1993] 91-109. – Αναθεωρ. γερμ. μεταφρ. σε: Nikos Kazantzakis. Beiträge zu seinem Werk und Leben. Praha 1985, 26-50.) –

Dostálová-Jeništová, Ružena σε: Le Regard Crétois 11 (Juillet 1995) 41-47 (γαλλ).

“(Ο) Βούδας: Αγγελάκη-Ρουκ, Κατερίνα: Journal of the Hellenic Diaspora 10 (1983) 4, 69-72 (αγγλ.). –

Γουνελάς, Χαράλαμπος: Journal of Modern Greek Studies 16 (1998) 313-330 (αγγλ.). (Με αγγλ. περίληψη.) (Συντομ. ισπ. μεταφρ. σε: Tras las huellas de Ka-zantzakis. Ed.: Omatos, Olga. Granada 1999, 125-136.) –

Δρομάζος, Στάθης: Νεοελληνικό θέατρο. Αθήνα 1986, 70-72. (Αναδημ.) –

Καραλής, Βρασίδας: Παρουσία 6 (1988) 57-78. –

Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 104 (1978) 953-955. –

Μητσοτάκης, Κυριάκος: Κριτικά Φύλλα 1 (1971/1972) 236. –

Νικόπουλος, Νάσος: Κρίσεις για το Νεοελληνικό Θέατρο. Αθήνα 1995, 25-29. (Ανα-δημ.)  -

Bien, Peter: Comparative Drama 11 (1977) 252-272 (αγγλ.). (Αποσπ. αναδημ. σε: Twentieth-Century Literary Criticism 5, 1981, 268-272. – Επεξεργ. μεταφρ. σε: Νέα Εστία 102 [1977] χριστ. τχ., 97-110.) –

Hatem, Jad: Le Regard Crétois 24 (Déc. 2001) 46-50 (γαλλ.). –

Klugkist, Marc: Le Regard Crétois 24 (Déc. 2001) 51-57 (γαλλ.). - 

(Και) βουδισμός: Αντωνάκης, Μιχαήλ: Le Regard Crétois 20 (Déc. 1999) 15-19 (γαλλ.). -

(Και) Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας: Βοϊλά, Θάλεια: Νέα Εστία 117 (1985) 762. -

Παπαθανασίου, Στέλιος: Διαβάζω 197 (31/8/1988) 9-10. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 62 (1957) 1689-1690. - 

(Και) Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας (και) Παλαμάς, Κωστής: Καλιτσουνάκης, Ιωάννης: Νέα Εστία 66 (1959) χριστ. τχ., 64-68.-

“Βράδια“: Σαββίδης, Γιώργος: Νέα Εστία 111 (1982) 242-245. (Αναδημ. σε: Σαβ-βίδης, Γ.: Τράπεζα πνευματική. Αθήνα 1994, 106-110.) –

“(Ο) βραχόκηπος“ (Μεταφρ. και προλ.: Πρεβελάκης, Παντελής): Σαχίνης, Από-στολος: Τετράδια κριτικής 1, Αθήνα 1978, 41-44. -

(Και) Γαλλία: Φράγκου-Κικίλια, Ρίτσα σε: Ελληνογαλλικά. Αφιέρωμα στον Roger Milliex. Αθήνα 1990, 715-750. -

(Και) Γερμανία: Αλεξίου, Έλλη: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 58-64. –

(Και) Γεωργία <χώρα>: Meski, Thamara: Le Regard Crétois 6 (Déc. 1992) 40-47 (γαλλ.) (Μεταφρ. αναδημ. σε: Πόρφυρας 69 [Απρ./Ιουν. 1994] 136-140.) -

(Και) Γιάκος, Δημήτρης: Καζαντζάκης, Νίκος: Αιολικά Γράμματα 26 (1996) 316. – (Και) Γκόλφης, Ρήγας: Καζαντζάκης, Νίκος: Νέα Εστία 64 (1958) 1074. – 

(Για τη) γλώσσα: Χαραλαμπάκης, Χριστόφορος: Νέο Επίπεδο 28/29 (άνοιξη 1998) 34-36. (Αναδημ. σε: Χαραλαμπάκης, Χ.: Κρητολογικά μελετήματα. Ηράκλειο 2001, 319-326. – Αποσπ. γαλλ. μεταφρ. σε: Le Regard Crétois 21 [Juillet 2000] 45-48.) - (Και) Γουδέλης, Γιάννης: Γουδέλης, Γιάννης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1958) 396-404.   - 

Γράμματα: Παρλαμάς, Μενέλαος: Νέα Εστία 66 (1959) χριστ. τχ., 203-210. (Ανα-δημ. σε: Παρλαμάς, Μ. Γ.: Ανάλεκτα. Ηράκλειο 1988, 95-105.) –

Σκιαθάς, Αντώνης: Νέο Επίπεδο 28/29 (άνοιξη 1998) 50-53. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Ελίτροχος 15 [καλοκ. 1998] 79-88.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Ο άλλος καιρός. Αθήνα 1976, 95-100. -

Bien, Peter: Θέματα Λογοτεχνίας 37 (Ιαν./Απρ. 2008) 117-132.   - 

(Και) γυναίκες: Μπλαζουδάκη-Σταυρουλάκη, Αθηνά: Le Regard Crétois  7 (Juillet 1993) 19-35 (γαλλ.). - 

“(Ο) Δάντης: Castillo Didier, Miguel: Boletín de la Universidad de Chile 78/79 (sept./oct. 1967) 52-55 (ισπ.). -

"Δεν ελπίζω τίποτα...": Βλαχοδημήτρης, Θοδωρής: Θέματα Λογποτεχνίας 37 (Ιαν//Απρ. 2008) 133-135.   - 

(Και) Δημάκης, Μηνάς: Καζαντζάκης, Νίκος/Δημάκης, Μηνάς: Νέα Εστία 91 (1972) 237-246 και 301-310. -

Διαθήκη: Καζαντζάκης, Νίκος σε: Πρίφτη, Κλεοπάτρα: Ρόδο των ανέμων. Αθήνα 1999, 214-217.-

(Και) Διαμαντάρας, Στάμος: Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Γύρω στον Καζαν-τζάκη 2, Αθήνα 1989, 62-65. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Παπαθανασόπουλος, Θ.: Γύρω στον Καζαντζάκη. Αναδημ. Αθήνα 2000, 183-189.) - 

(Και) Διεθνές Βραβείο Ειρήνης: Δανιηλίδης, Δ.: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1956)225-228. –

Θέρος, Άγις: Καινούρια Εποχή (καλοκ.1956) 225. –

Καζαντζάκης, Νίκος: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1956) 4-8. –

Zalamea, Jorge: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1956) 4-8. - 

(Και) Δραγούμης, Ίων: Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Κριτική της κριτικής. Αθήνα 1978, 116-120. (Αναδημ.) –

(Και) Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών: Τωμαδάκης, Βα-σίλειος: Επετηρίς Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών 10 (1997/1998) 329-336. -  

(Και) Ελβετία: Rivier, Alphonse: Le Regard Crétois 2 (Sept. 1990) 43-51 (γαλλ.). -  

(Για την) ελευθερία: Καζαντζάκη, Ελένη: Folia Neohellenica 5 (1983) 50-64 (αγγλ.).  -

Καζαντζάκη, Ελένη: Journal of the Hellenic American Society 1 (1973/1974) 3, 1-12 (αγγλ.). –

Σταματίου, Γιώργος: Le Regard Crétois 14 (Déc. 1996) 17-22 (γαλλ.). - 

(Και) Έλληνες: Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 93 (1973) 681-682. -

(Και) Έλληνες (της) Αιγύπτου: Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Ευγενία: Νέα Εποχή 215 (1992) 45-47. –

(Και) ελληνική γλώσσα: Καζαντζάκης, Νίκος: Διαβάζω 190 (27/4/1988) 36. (Ανα-δημ. από: Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου 4 [1914] 148-149.) –

Καζαντζάκης, Νίκος/Καμπάνης, Άριστος: Διαβάζω 190 (27/4/1988) 37-38. (Ανα-δημ.)  - 

Μανδηλαράς, Βασίλειος: Studies in the Greek Language. Athens 1972, 109-133 και 199-207 (αγγλ.). -  

Παπαργύρη-Γεωργιάδου, Αικατερίνη: Εμβόλιμον 23/24 (φθιν. 1994/χειμ. 1995)

151-154. –

Σταφυλάς, Μιχάλης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 58 (2001) 89-91. – 

(Και) ελληνική γλώσσα (και) Σολωμός, Διονύσιος (και) ελληνική γλώσσα:

Φιλιππάκη-Warburton, Ειρήνη σε: Πεπραγμένα του Θ’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου 3, 2. Ηράκλειο 2005, 119-131. - 

(Και) ελληνική εκπαίδευση: Παπαδάκης, Νίκος: Le Regard Crétois 17 (Juillet 1998) 45-51 (γαλλ.). -

(Και) ελληνική κοινωνία: Βάρναλης, Κώστας: Νέα Εστία 62 (1957) 1654-1656.(Αναδημ.) –

Καστρινάκη, Άγγελα: Θέματα Λογοτεχνίας 9 (Ιουλ./Οκτ. 1998) 133-143. - 

(Και) ελληνική παράδοση: Καζαντζάκης, Νίκος/Θεοτοκάς, Γιώργος: Νέα Εστία 34(1943) 1263. –

(Και) ελληνικό γλωσσικό ζήτημα: Καζαντζάκης, Νίκος: Διαβάζω 190 (27/4/ 1988) 36. (Αναδημ. από: Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου 4 [1914] 148-149.) –

Καζαντζάκης, Νίκος: Διαβάζω 190 (27/4/1988) 37-38. (Αναδημ.) –

Κριαράς, Εμμανουήλ: Γλωσσοφιλολογικά. Θεσσαλονίκη 2000, 504-507. (Αναδημ.) –

Παπαδάκης, Νίκος: Le Regard Crétois 17 (Juillet 1998) 45-51 (γαλλ.) –

Bien, Peter σε: Modern Greek Writers. Princeton, N. J. 1972, 145-169 (αγγλ.). -  (Και) Ελληνικό Κράτος: Τζέρμιας, Παύλος: Die Welt 15/11/1957, 9 (γερμ.). -

“Επιστολές προς τη Γαλάτεια“: Γουδέλης, Γιάννης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1959) 159-161. –

Ζωγράφου, Λίλη: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1959) 161-163. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 67 (1960) 135-137. (Αναδημ. σε: Χατζίνης, Γ.: Προτι-μήσεις. Αθήνα 1963, 325-330.) –

Rethis, M: Books Abroad 33 (1959) 412-413 (αγγλ.). -

“Επιστολές προς τη Γαλάτεια“ (και) Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Δικταίος, Άρης: Επιθεώρηση Τέχνης 9 (1959) 61-66. - 

Επιστολογράφος: Δημάκης, Μηνάς σε: Θεώρηση του Νίκου Καζαντζάκη. Αθήνα 1993, 56-60. -

Έργα (στον) κινηματόγραφο: Μητροπούλου, Αγλαΐα: Νέα Εστία 103 (1978) 149-154.  - 

"Eργο: Αλεξίου, Στυλιανός: Le Regard Crétois 21 (Juillet 2000) 59-61 (γαλλ.). (Μεταφρ. αναδημ.) –

Αλιθέρσης, Γλαύκος: Πνευματική Κύπρος 5 (1964/1965) 270-272. –

Ανώνυμο: Inostrannaja Literatura (1983, 7) 246-247 (ρωσ.) –

Αποστολόπουλος, Ντίμης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 2 (1946/1947) 75-78. –

Αρτεμάκης, Στέλιος: Ελληνικές μορφές. Αθήνα 1972, 79-85. –

Αυγέρης, Μάρκος: Επιθεώρηση Τέχνης 9 (1959) 84-89. (Αναδημ. σε: Αυγέρης, Μ.: Άπαντα 2, Αθήνα 1964, 145-157.– Αυγέρης, Μ.: Έλληνες λογοτέχνες. Αθήνα 1971, 223-237.) –

Βάρναλης, Κώστας: Αισθητικά – Κριτικά 2, Αθήνα 1958, 246-248. (Αναθεωρ. ανα-δημ.) -

Βάρσου-Κραβαρτογιάννου, Κωνσταντίνα: Φωκικά Χρονικά 2, 6 (1997) 7-12. –

Βρεττάκος, Νικηφόρος: Hellenika (1983) 57-61 (γερμ.) (Αποσπ. μεταφρ. αναδημ.) –

Γαϊτανίδης, Ιωάννης: Hellenika (1965, 2) 27-34 (γερμ.). –

Γιάκος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 41 (1984) 93-98. –

Γραμματάς, Θόδωρος: Διαβάζω 51 (Μαρτ. 1982) 40-61. –

Γραμματάς, Θόδωρος: Διαβάζω 54 (Ιουλ. 1982) 12-13. –

Δεκαβάλλες, Αντώνης: The Charioteer 22/23 (1980/1981) 16-17 (αγγλ.). – 

Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος: Επιθεώρηση Τέχνης 7 (1958) 5-9. –

Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος: Φιλολογικά. Αθήναι 1981, 89-104. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 54 [1997] 11-15.) –

Δικταίος, Άρης: Νέα Εστία 73 (1963) 431-436. –

Ζήρας, Αλέξης: Νέα Εστία 162 (2007) 1200-1203.  -

Ηλιού, Ηλίας: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 12-15. –

Καζαντζάκης, Νίκος/Zbinden, Louis-Albert: Le Regard Crétois 23 (Juillet 2001) 8-9(γαλλ.). (Αναδημ.) –

Καζαντζάκης, Νίκος/Γιαλουράκης, Μανώλης: Steaua 29 (1978) 4, 27 (ρουμ.). (Μεταφρ. αναδημ.) -

Καλούτσας, Τάσος: Η Λέξη 139 (Μάιος/Ιουν. 1997) 366-371. –

Καραντώνης, Αντρέας: Από τον Σολωμό ως τον Μυριβήλη. Αθήνα 1969, 183-198. –

Κορτσάρης, Θωμάς: Κασταλία 72 (Ιουλ./Σεπτ. 1983) 42-48. –

Κουλούρης, Χρήστος: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 151-154. –

Κυπαρίσσης, Πάνος: Νέο Επίπεδο 28/29 (άνοιξη 1998) 12-13. –

Λεβάντας, Χρήστος: Επιθεώρηση Τέχνης 6 (1957) 386. - 

Μακρής, Νίκος: Νεοελληνική Λογοτεχνία. Αθήνα ππ. 1999, 66-73. –

Μανουσάκης, Γιώργος: Διαβάζω 54 (Ιουλ. 1982) 12. –

Μανωλικάκης, Ι.: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1978) 60-62. (Αναδημ.) –

Μαριδάκης, Πέτρος: Νέα Σύνορα 9 (1977) 105-106. –

Μπούμη-Παπά, Ρίτα: Νέα Εποχή 118 (1985) 1260-1262. –

Νιάρχος, Θανάσης: Τομές 11 (Νοεμβρ. 1975) 15-16. –

Ξενάριος, Γιώργος: Η Λέξη 139 (Μάιος/Ιουν. 1997) 361-365. –

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ. σε: Θεώρηση του Νίκου Καζαντζάκη. Αθήνα 1993, 46-52. –

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Νέα Εστία 62 (1957) 1647-1649. (Αναδημ. – Ανα-δημ. σε: Παναγιωτόπουλος, Ι. Μ.:Τα γράμματα και η τέχνη. Αθήνα 1967, 206-211.) –

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Νέα Εστία 66 (1959) χριστ. τχ., 86-89. –

Παπανούτσος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 24-25. –

Παρλαμάς, Μενέλαος: Νέα Εστία 62 (1957) 1634-1635. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Παρλαμάς, Μ.: Ανάλεκτα. Ηράκλειο 1988, 316-318.) –

Προυσής, Κώστας: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 78-82. (Αναδημ. σε: Προυσής, Κ.: Έλληνες ποιητές και πεζογράφοι. Αθήνα 1989, 191-200.) –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Αιολικά Γράμματα 28 (1998) 40-45. –

Σπάνιας, Νίκος: Πνευματική Κύπρος 6 (1965/1966) 133. -

Στεφανάκης, Γιώργος: Ελίτροχος 15 (καλοκ. 1998) 63-69.–

Στεφανάκης, Γιώργος: Η Λέξη 22 (Φεβρ. 1983) 114-119. –

Τακόπουλος, Πάρις: Νέα Ελληνικά 3, 9 (1966) 648-654. –

Τερζάκης, Άγγελος: Νέα Εστία 62 (1957) 1658-1660. –

Τζέρμιας, Παύλος: Neue Zürcher Zeitung 29/10/1982, 35 (γερμ.). –

Τζέρμιας, Παύλος: Neue Zürcher Zeitung 19/2/1983, 45 (γερμ.). –

Τζέρμιας, Παύλος: Neue Zürcher Zeitung 25-26/10/1987, 33 (γερμ.). - 

Τσούρας, Νίκος: Η δεσποτεία του λόγου. Αθήνα 1984, 61-66. (Αναδημ.) – 

Τσούρας, Νίκος: Η δεσποτεία του λόγου. Αθήνα 1984, 67-72. (Αναδημ.) –

Φιλίας, Δημήτρης: Φηγός 1 (άνοιξη 1997) 26-33. –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 44-57. (Αναδημ. σε: Φραγκόπουλος, Θ.: Κριτική της κριτικής. Αθήνα 1978, 95-116.) –

Φωστιέρης, Αντώνης: Τομές 11 (Νοεμβρ. 1975) 16-17. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 62 (1957) 1649-1650. (Αναδημ.) –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 66 (1959) χριστ. τχ., 1. –

Χάρης, Πέτρος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 4 (1947) 16-18. –

Χάρης, Πέτρος: Hellenika (1983) 9-17 (γερμ.). –

Χατζίνης, Γιάννης: Ελληνικά κείμενα. Αθήνα 1970, 83-89. –

Χουρμουζιάδης, Γεώργιος: Rômanía literară 10, 42 (1977) 20-21 (ρουμ.). –

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νέα Εστία 62 (1957) 1645-1647. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Χουρμούζιος, Αι.: Νίκος Καζαντζάκης. Αθήνα 1977, 9-15.)  –

Χωμενίδης, Χρήστος: Η Λέξη 139 (Μάιος/Ιουν. 1997) 290-291. –

Behaim-Schwarzbach, Martin: Die Welt 18/2/1983, 27 (γερμ.). –

Bosquet, Alain: Le Regard Crétois 12 (Déc. 1995) 39-40 (γαλλ.). (Αναδημ.) –

Brion, Marcel: Le Monde 2/11/1957, 7 (γαλλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Νεα Εστία 62 [1957] 1661-1663. Αναδημ.) –

Brion, Marcel: La Revue de Paris 65 (nov. 1958) 88-96 (γαλλ.). –

Castillo Didier, Miguel: Νέα Εστία 75 (1964) 81-87. –

Castillo Didier, Miguel: Boletín. Universidad de Chile 42 (sept. 1963) 61-69, 44 (nov. 1963) 65-73 και 46 (apr. 1964) 54-63 (ισπ.). –

Chapelan, Maurice: Νέα Εστία 58 (1955) 962-963. –

Chasel, Rosa: Νέα Εστία 66 (1959) χριστ. τχ., 131-135. –

Dostálová-Jeništová, Ružena σε: Actes du premier Congrès International des Études Balkaniques et Sud-Est Européennes 7 (1971) 313-321 (γερμ.). –

Dreifuss, Ruth: Le Regard Crétois 20 (Déc. 1999) 53-54 (γαλλ.). –

Droit, Roger-Pol: Le Monde 14/12/1984, 25 (γαλλ.). -  

Fischthaler, Hans: Freude an Büchern 4 (1953) 125-126 (γερμ.). –

Fontanges, Lysiane: Le Regard Crétois 19 (Juillet 1999) 54-55 (γαλλ.). –

Gestin, Bernard: Ευθύνη 2, 17 (1988) 550-553. –

Green, Roger: The Cornhill Magazine 176 (1967/1968) 189-216 (αγγλ.). –

Knös, Börje: Νέα Εστία 72 (1962) 1591-1594. –

Langer, Friedrich: Κυπριακά Γράμματα 20 (1955) 173-174. (Μεταφρ. αναδημ.) –

Laude, André: Le Monde 28/1/1972, 14 (γαλλ.). –

Merlier, Octave: Νέα Εστία 52 (1952) 1337-1345. (Μεταφρ. αναδημ. – Άλλη μετα-φρ. σε: Νέα Εστία 66 [1959] χριστ.τχ., 96-105. – Άλλη μεταφρ. σε: Νέα Εστία 90 [1971] χριστ. τχ., 124-134.) –

Mirambel, André: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1958) 163-177. –

Rinser, Luise: Die Weltwoche 18/2/1955, 5 (γερμ.). (Μεταφρ. αναδημ., παρουσ. από: Αθανασιάδης-Νόβας, Θεμιστοκλής σε: Αθανασιάδης-Νόβας, Θ.:Ανάλεκτα. Αθήνα 1965, 355-364.) –

Siao, Emi: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1958) 200-202. (Μεταφρ. αναδημ.) –

Sipriot, Pierre: Le Monde 28/1/1972, 14-15 (γαλλ.). –

Spanos Ikaris, Despoina: The Charioteer 22/23(1980/1981) 6-15 (αγγλ.). –

Stavrou, Constantine Nicholas: The Colorado Quarterly 12 (1963/1964) 317-334 (αγγλ.). (Αποσπ. αναδημ. σε: Twentieth.Century Literary Criticism 5, 1981, 261-264.) -

Tau, Max: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1957) 228-230. (Μεταφρ. αναδημ. – Άλλη μεταφρ. σε: Νέα Εστία 62 [1947] 1635-1636.) –

Valderrey, Carmen: Arbor 105 (1980) 87-92 (ισπ.). –

Werner, Jürgen: Neues Deutschland 18/2/1983, 4 (γερμ.). –

Wilson, Colin: The London Magazine 1 (1961/1962) 9, 80-89 (αγγλ.). (Αναδημ. σε: Wilson.C.: The Strength of Dream. Repr. Westport, Conn. 1973, 239-249. – Μετα-φρ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 72 [1962] 1586-1590.) –

Wilson, Colin: The Minnesota Review 8 (1968) 159-180 (αγγλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 90 [1971] χριστ. τχ., 2-23. – Γερμ. μεταφρ. σε: Hellenika [1967, 3] 15-32.) -   

Έργο (και) Αλεξίου, Λευτέρης/έργο: Τσακάλη, Βασιλική σε: Πεπραγμένα του Θ’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου 3, 2. Ηράκλειο 2005, 133-145. -

Έργο/γλώσσα: Ανδριώτης, Νικόλαος: Νέα Εστία 66 (1959) χριστ. τχ., 90-95. –

Γραμματάς, Θόδωρος: Φιλολογικά 7 (άνοιξη/καλοκ. 1983) 5-13. –

Μανδηλαράς, Βασίλειος: Studies in the Greek Language. Athens 1972, 134-170 και 208-209 (αγγλ.). -

Πετσάλης-Διομήδης, Θανάσης: Διάλογοι με τον εαυτό μου. Αθήνα 1976, 31-38. –

Πρίφτη, Κλεοπάτρα: Le Regard Crétois 19 (Juillet 1999) 9-18 (γαλλ.). –

Σταφυλάς, Μιχάλης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 55 (1998) 147-149. –

Τσακάλη, Βασιλική σε: Πεπραγμένα του Η’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου 3, 2 Ηράκλειο 2000, 151-165.–

Τσοπανάκης, Αγαπητός: ΝέαΕστία 102 χριστ. τχ. (1977) 65-73. –

Φιλιππάκη-Warburton, Ειρήνη: Κάμπος 4 (1996) 41-64 (αγγλ.). –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: ΗΛέξη 139 (Μάιος/Ιουν. 1997) 303-311. –

Έργο/γλώσσα (και) Joyce, James/έργο/γλώσσα: Parker, Holly: Journal of Modern Greek Studies 16 (1998) 247-264 (αγγλ.). –

Έργο (και) Δραγούμης, Ίων/έργο: Καραβίας, Πάνος: Πάθος γραφής και τα το-πία. Αθήνα 1970, 64-74. (Αναδημ. σε: Καραβίας, Π.: Οκτώ μορφές. Αθήνα 1979, 141-152.)  -

Φωτέας, Παναγιώτης: Νέα Εστία 122 (1987) 1472-1474. (Αναδημ. σε: Φωτέας, Π.: Μορφές ελλήνων. Αθήνα 1991,117-122.) - 

Έργο/εκθέσεις/Αθήνα, 8-24/3/1983: Ανώνυμο: Hellenika (1983) 62-63 (γερμ.). 

Έργο (και) Ελληνική Εκκλησία: Ανώνυμο: Επιθεώρηση Τέχνης 1 (1954/1955) 225. - 

Βαλέτας, Κώστας: Αιολικά Γράμματα 28 (1998) 40. – 

Καρούζος, Γεώργιος/Γεωργιάδης, Γεώργιος: Επιθεώρηση Τέχνης 1 (1954/1955) 242-243. - 

Καρπαθιωτάκης, Σταύρος/Στασινάκης, Γιώργος: Le Regard Crétois 2 (Sept. 1990) 53-54 (γαλλ.). –

Πρίφτη, Κλεοπάτρα: Le Regard Crétois 4 (Déc. 1991) 14-20 (γαλλ.). –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 55 (1954) 904-905. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 56 (1954) 1097-1098. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 107 (1980) 611-612. –

Favret-Saada, Jeanne: Le Regard Crétois 16 (Déc. 1997) 31-35 (γαλλ.). - 

Έργο (στην) ελληνική εκπαίδευση: Βώρος, Φανούριος σε: Θεώρηση του Νίκου Καζαντζάκη. Αθήνα 1993, 99-108. –

Κακούρου-Χρόνη, Γεωργία: Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέπυς 29  (άνοιξη 1993) 32-36. –

Καλαμαράς, Βασίλης: Le Regard Crétois 20 (Déc. 1999) 36-37 (γαλλ.). –

Παπανικολάου, Κώστας σε: Θεώρηση του Νίκου Καζαντζάκη. Αθήνα 1993, 78-86. -

Έργο (και) ελληνική κοινωνία: Βάρναλης, Κώστας: Αισθητικά – Κριτικά 2, Αθήνα 1958, 246-248. (Αναδημ.) –

Bidal-Baudier, Marie Louise: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 117-120. (Μεταφρ. αναδημ.) –

Bien, Peter σε: The Politics of Twentieth-Century Novelists. Ed.: Panichas, George A. New York 1971, 137-159 (αγγλ.). - 

Έργο (στην) ελληνική παράδοση: Ματσούκας, Νίκας: Θρακικά Χρονικά 42 (1987/1988)9-31. –

Μερακλής, Μιχάλης: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 83-88. –

Μουντές, Ματθαίος: Νέο Επίπεδο 28/29 (άνοιξη 1998) 61. –

Beaton, Roderick/Καραλής, Βρασίδας: Διαβάζω 357 (Νοεμβρ. 1995) 68-72. (Διορθ. αναδημ. σε: Διαβάζω 358 [Δεκ. 1995] 210-214.) - 

Έργο (και) Ελληνικό Κράτος: Σαμίου, Ελένη: Νέα Εστία 58 (1955) 1441. –

Έργο/εξέλιξη: Μότσιος, Γιάννης: Δωδώνη 16, 2 (1987) 109-127. –

Μότσιος, Γιάννης: Δωδώνη 28, 2 (1999) 145-159. - 

Έργο (στο) εξωτερικό: Σαρρή, Γαβριέλλα: Πόρφυρας 69 (Απρ./Ιουν. 1994) 132.  - 

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 90 (1971) χριστ. τχ., 1. -

Έργο  (στο) εξωτερικό/Αλβανία: Dajos, Stavros: Le Regard Crétois 15 (Juillet 1997) 60-63 (γαλλ.). -

Έργο (στο) εξωτερικό/ΑργεντινήLohlé, Carlos: Νέα Εστία 114 (1983) 1307-1308. -

Έργο (στο)_εξωτερικό/Γερμανία: Steinmetz, Alexander: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1958) 239. - 

Έργο (στο) εξωτερικό/Η. Π. Α.: Γιάνναρης, Γιώργος: Ελίτροχος 15 (καλοκ. 1998) 27-46. (Γαλλ. μεταφρ. σε: Le Regard Crétois 19 [Juillet 1999] 31-42.) –

Μασκαλέρης, Θανάσης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1957) 248-249. –

Σταματίου, Γιώργος: Νέα Εστία 106 (1979) 1592-1594. –

Friar, Kimon: Νέα Εστία 90 (1971) χριστ. τχ., 135-145. (Το αγγλ. κείμενο σε: The Literary Review 18 [1974/1975] 381-397.) -   

Έργο (στο) εξωτερικό/Η. Π. Α./βιβλιογραφικά: Parker, Sandra: Bulletin of Bibliography and Magazine Notes 25 (1968) 166-170 (αγγλ.). -

Έργο (στο) εξωτερικό/Ισπανία: Demetrius, James: Studies in Honor of M. J. Benardete. New York 1965, 215-225 (αγγλ.).  - 

Morcillo Rosillo, Matilde σε: Tras las huellas de Kazantzakis. Ed.: Omatos, Olga. Granada 1999, 147-157 (ισπ.). –

Έργο (στο) εξωτερικό/Ουκρανία: Feodosiev, Sergej: Le Regard Crétois 6 (Déc. 1992) 48-51 (γαλλ.). -   

Έργο (στο) εξωτερικό/Ρωσία: Feodosiev, Sergej: Le Regard Crétois 6 (Déc. 1992) 48-51 (γαλλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Πόρφυρας 69 [Απρ./Ιουν. 1994]133-135.)  -

Έργο (στο) εξωτερικό/Σκανδιναβία: Knös, Börje: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1956) 8-17. - 

Έργο (στο) εξωτερικό/Σουηδία: Grunewald, Gottfried: Le Regard Crétois 6 (Déc. 1992) 52-56. (γαλλ.) (Μεταφρ. αναδημ. σε: Πόρφυρας 69 [Απρ./Ιουν. 1994] 141-143.)  -   

Έργο (στο) εξωτερικό/Τσεχοσλοβακία: Dostálová-Jeništová, Ružena: Le Re-gard Crétois 11 (Juillet 1995) 41-47 (γαλλ.). -

Έργο (στο) εξωτερικό/Χιλή: Castillo Didier, Miguel: Le Regard Crétois 13 (Juillet 1996) 55-60 (γαλλ.). - 

Έργο/επιβίωση: Βουγιούκα, Αθηνά: Διαβάζω 377 (Σεπτ. 1997) 77. –

Ζερβού, Ιωάννα: Η Λέξη 139 (Μάιος/Ιουν. 1997) 355-359. –

Κ., Ε. Χ.: Νέα Εστία 102 (1977) 1581-1582. –

Κακλαμανάκη, Ρούλα: Η Λέξη 139 (Μάιος/Ιουν 1997) 394-395. –

Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα: Νέο Επίπεδο 28/29 (άνοιξη 1998) 46-49. –

Λιοντάκης, Χριστόφορος: Τομές 11 (Νοεμβρ. 1975) 14-15. –

Μάρας, Θωμάς: Νέα Σύνορα 12 (1984) 43-50. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 113 (1983) 215-216. - 

Bien, Peter: Θέματα Λογοτεχνίας 35 (Μάιος/Αυγ. 2007) 188-192.  -

Έργο (και) “Επιθεώρηση Τέχνης“: Ανώνυμο: Επιθεώρηση Τέχνης 6 (1957) 318. - 

Έργο (στην) ευρωπαϊκή λογοτεχνία: Levitt, Morton: The Cretan Glance. Colum-bus 1980, 176-184 (αγγλ.). -

Έργο (και) Ζερβός, Γιάννης: Φράτζης, Γεώργιος: Πόρφυρας 98 (Ιαν./Μαρτ. 2001) 583-598. –

Έργο (και) ζωή: Ζήρας, Αλέξης: Τομές 11 (Νοεμβρ. 1975) 11-13. –

Μανουσάκης, Γιώργης: Η Λέξη 139 (Μάιος/Ιουν. 1997) 372-391. –

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.:Καινούρια Εποχή (φθιν. 1958) 142-146. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 66 (1959) χριστ. τχ., 244-259. –

Poulakidas, Andreas: Comparative Literature Studies 6 (1969) 126-140 (αγγλ.).(Αποσπ. αναδημ. σε:Twentieth-Century Literary Criticism 33 [1989] 151-155.) -   

Έργο/θέματα/αγάπη: Σταματίου, Γιώργος: Le Regard Crétois 9 (Juillet 1994) 15-21 (γαλλ.). –

Έργο/θέματα/άνδρας-γυναίκα: Rosenthal-Kamarinea, Isidora: Hellenika (1983) 29-40 (γερμ.) -

Έργο/θέματα/άνθρωπος: Αθανασιάδης, Τάσος: Αναγνωρίσεις. Αθήνα 1974, 255-258.(Αναδημ.) -

Έργο/θέματα/άνθρωπος-θεός: Maglott, Sophie/Gillet, Jean-Claude: Le Regard Crétois  2 (Sept. 1990) 2-4 (γαλλ.). –

Reis, Achim: Folia Neohellenica 5 (1983) 190-216 (γερμ.). -

Έργο/θέματα/Γερμανία: Μπλιούμη, Αγλαΐα: Θέματα Λογοτεχνίας 10 (Νοεμβρ. 1998/Φεβρ. 1999) 134-153. - 

Έργο/θέματα/γυναίκες: Γιαννιώτα, Αναστασία: Τεράμηνα 59/61 (χειμ. 1997/ 1998) 4521-4529. –

Poulakidas, Andreas: Southern Humanities Review 6 (1972) 177-183 (αγγλ.). -

Έργο/θέματα/Ελλάδα: Mirambel, André: Νέα Εστία 66 (1959) χριστ. τχ., 106-114. - 

Έργο/θέματα/Ελένη: Παττίχη, Μαρία: Πνευματική Κύπρος 4 (1963/1964) 74-75. -  

Έργο/θέματα/ελευθερία: Αθανασόπουλος, Ιωάννης: Ακτή 20 (2008/2009) 23-28.  -

Κουμάκης, Γεώργιος σε: Πεπραγμένα του Ε’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου 3, Ηράκλειο 1985, 93-105. (Συντομ. γαλλ. μεταφρ. σε: Le Regard Crétois 1 [Janv. 1990] 20-24.) –

Lea, James σε:Twentieth-Century Literary Criticism 33 (1989) 163-166 (αγγλ.). (Αποσπ. αναδημ.) -

Έργο/θέματα/θάνατος: Κέρπης, Ιούλιος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 36 (1979) 358. -

Σταματίου, Γιώργος: Le Regard Crétois 9 (Juillet 1994) 15-21 (γαλλ.). –

Moreleón Guízar, Natalia σε: Tras las huellas de Kazantzakis. Granada1999, 159-167 (ισπ.). -

Έργο/θέματα/Θεός: Will, Frederic: The Iowa Review 3 (1972) 4, 109-124 (αγγλ.). -

Έργο/θέματα/κακό: Mayorga Ruando, Cristina σε: Νίκος Καζαντζάκης. Σαράντα χρόνια από το θάνατό του. Χανιά 1998, 83-94. -

Έργο/θέματα/Κύπρος: Σταύρου, Πάτροκλος σε: Πρακτικά του Γ’ Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου 3, Λευκωσία 2001, 287-291. –

Έργο/θέματα/μαύροι: Banks, Arthur/Campbell, Finley: Phylon 25 (1964) 254-262 (αγγλ.).  -

Έργο/θέματα/μήλο (ως) ερωτικό σύμβολο: Littlewood, Antony Robert: Neo- Hellenika 3 (1978) 37-55 (αγγλ.). -

Έργο/θέματα/ξενητιά: Μαρκόπουλος, Γιώργος: Η Λέξη 110 (Ιουλ./Αυγ. 1992) 444-449. - 

Έργο/θέματα/Οδυσσέας: Μιχαήλ, Σάββας: Μορφές της περιπλάνησης. (Αθήνα 2004,) 71-94.  -

Poulakidas, Andreas: Κρητικά Χρονικά 21 (1969) 256-272. –

Stanford, William Bedell: The Ulysses Theme. 2nd ed. Oxford 1968, 222-240 (αγγλ.).  -

Stavrou, Constantine Nicholas: The South Atlantic Quarterly 62 (1963) 107-118 (αγγλ.). –

Έργο/θέματα/Οδυσσέας (και) Σεφέρης,  Γιώργος/έργο/θέματα/Οδυσ-σέας:  Σπυριδάκης, Γεώργιος: Νέα Εστία 102(1977) χριστ. τχ., 144-150. -  

Έργο/θέματα/όνειρα: Σοφουλάκης, Αντώνιος σε: Νίκος Καζαντζάκης. Σαράντα χρόνια από το θάνατό του. Χανιά 1998, 179-197. –

Σταματίου, Γιώργος: Διαβάζω 190 (27/4/1988) 63-69. (Γαλλ. μεταφρ. σε: Le Re-gard Crétois 5 [Juin 1992] 18-25.) -

Έργο/θέματα/πρόσφυγες: Τζέρμιας, Παύλος: Neue Deutsche Hefte 5 (1958/ 1959) 1014-1024 (γερμ.). -

Έργο/θέματα/προσωπεία: Bloch, Adele: Journal of Modern Literature 2 (1971/ 1972) 189-198 (αγγλ.). -

Έργο/θέματα/σωτηρία: Pederson, Ann σε: God’s Struggler. Religion in the Wri-tings of Nikos Kazantzakis. Macon/Georgia 1996, 93-111 (αγγλ.). –

Έργο/θέματα/(το) τρώγειν: Dombrowski, Daniel: Christianity & Literature 32 (1982/1983) 4, 25-32 (αγγλ.).- 

Έργο/θέματα/φωτιά: Monory, Michel: Études Néo-Helléniques 2 (1969/1970) 121-139 (γαλλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 90 [1971] χριστ. τχ., 179-191.) -

Έργο/θέματα/Χριστός: Castillo Didier, Miguel σε: Tras las huellas de Kazantza-kis. Granada 1999, 73-98 (ισπ.). –

Chilson, Richard: Thought 47 (1972) 69-89 (αγγλ.). –

Phipps, William: The Sexuality of Jesus. New York, Evanston, San Francisco, Lon-don 1973, 19-20, 121-131 και 167-168 (αγγλ.). –

Rigouzzo, Robert: Le Regard Crétois 12 (Déc. 1995) 17-28 (αγγλ.). -

Έργο/θέματα βιογραφικά: Φαρίνου-Μαλαματάρη, Γεωργία σε: Νίκος Καζαντζά-κης. Σαράντα χρόνια από το θάνατό του. Χανιά 1998, 163-178. (Επεξεργ. αγγλ. μεταφρ. σε: Κάμπος 6 [1998] 19-34.) -

Έργο/θέματα κοινωνικά: Poulakidas, Andreas σε: Actes du VIe Congrès de lAssociation Internationale de Littérature Comparée, Stuttgart 1975, 781-784 (αγγλ.). 

Έργο (και) Θωμαΐδης, Γιώργος/έργο: Δαγκίτσης, Κωνσταντίνος: Επιθεώρηση Τέχνης 6 (1957) 118-120. –

Έργο (και) Κατσίμπαλης, Γεώργιος Κ.: Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 63 (1958) 647.  -

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 63 (1958) 731-732. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 138 [1995] 977-978.) -   

Έργο/κείμενα: Ανεμογιάννης, Γιώργος: Νέα Εστία 109 (1981) 424-427. –

Αργυρίου, Αλέξανδρος: Γράμματα και Τέχνες 61 (Νοεμβρ. 1990) 9-11. –

Γουδέλης, Γιάννης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1978) 7-59. - 

Ιωάννου, Γιάννης: Δέκα μελέτες και δοκίμια. Λευκωσία 1986, 47-53. –

Κοπιδάκης, Μιχάλης: Χάρτης 2 (1983/1984) 674-676. –

Μάμμας, Ευάγγελος: Πνευματική Κύπρος 19 (1978/1979) 136-138. –

Μαρκάκης, Πέτρος: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1960) 7-12. –

Σαββίδης, Γιώργος: Νέα Εστία 111 (1982) 242-245. –

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Ανιχνεύσεις. Αθήνα 1973, 192-194. (Αναδημ.) -

Έργο (και) κοινό: Κατσαβός, Βασίλης: Τομές 2, 60 (Μάιος 1980) 46. –

Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Γύρω στον Καζαντζάκη. Αναδημ. Αθήνα 2000, 86-92 (Αναδημ.) –

Πετσάλης-Διομήδης, Θανάσης: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 33-35. -  

Έργο (και) κοινό νεανικό: Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα: Φιλολογικές διαδρομές 2, Αθήνα 1998, 97-104. (Αναδημ. – Επεξεργ. γαλλ. μεταφρ. σε: Le Regard Crétois 12 [Déc. 1995] 44-48 .) –

Κονταξόπουλος, Ιωάννης: Le Regard Crétois 9 (Juillet 1994) 45-50 (γαλλ.). –

Έργο/κοσμοθεωρία: Γραμματάς, Θόδωρος: Θέματα Λογοτεχνίας 14 (Μαρτ./ Ιουν. 2000) 77-91. –

Banks, Arthur/Campbell,Finley: Phylon 25 (1964) 254-262 (αγγλ.). –

Secretan, Philibert: Le Regard Crétois 13 (Juillet 1996) 26-38 (γαλλ.). -     

Έργο (στην) κριτική: Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα: Αιολικά Γράμματα 28 (1998) 184-191. (Αναδημ. σε: Κατσίκη-Γκίβαλου, Α.: Φιλολογικές διαδρομές 2, Αθήνα 1998, 85-96.) –

Χάρης, Πέτρφος: Νέα Εστία 90 (1971) χριστ. τχ., 1. –

Doulis, Tom [και άλλοι]: Twentieth-Century Literary Criticism 33 (1989) 142-175. (αγγλ.). –

Friar, Kimon  [και άλλοι]: Twentieth-Century Literary Criticism 2 (1979) 311-324 (αγγλ.). –

Fuller, Edmund [και άλλοι]: Twentieth-Century Literary Criticism 5 (1981) 258-273 (αγγλ.). –

Έργο (στην) κριτική/βιβλιογραφικά: Falconio, D.: Journal of Modern Literature 2 (1971/1972) 314-326 (αγγλ.). -  

Έργο (και) Μαρκάκης, Πέτρος: Μαρκάκης, Πέτρος: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1960) 119-124. –

Χατζιδάκι, Φούλα: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1960) 117-119. -     

Έργο/μελοποιήσεις: Ανεμογιάννης, Γιώργος: Η Λέξη 139 (Μάιος/Ιουν. 1997)276-283. –

Gérard, Philippe: Le Regard Crétois 11 (Juillet 1995) 27-40 (γαλλ.). -

Έργο/μεταφράσεις:  Moatti-Fine, Jacqueline: Le Regard Crétois 5 (Juin 1992) 36-44 (γαλλ.).  -

Έργο/μεταφράσεις (και) Friar, Kimon: Γκρίντζος, Σπύρος: Το Τραμ 3, 7 (Σεπτ. 1988) 128-129. -

Έργο/μεταφράσεις γαλλικές/βιβλιογραφικά: Ανώνυμο: Le Regard Crétois 11 (Juillet 1995) 48-50 (γαλλ.) -

Έργο/μεταφράσεις γερμανικές: Reinsch, Diether Roderich: Νέα Εστία 163 (2008) 398-401.  -

Έργο/μεταφράσεις γερμανικές/βιβλιογραφικά: Ανώνυμο: Folia Neohellenica 5 (1983) 251-252 (γερμ.). (Αναδημ. σε: Hellenika [1983] 77-78.) -

Έργο/μορφή/αντιθέσεις: Περίδης, Μιχάλης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1958) 218-221.-

Έργο (και) “Νέα Εστία“: Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 1-2.  -

Έργο (στη) Νεοελληνική Λογοτεχνία: Καραλής, Βρασίδας/Beaton, Roderick: Διαβάζω 357 (Νοεμβρ. 1995) 68-72. (Διορθ. αναδημ. σε: Διαβάζω 358 [Δεκ. 1995]210-214.) –

Καραντώνης, Αντρέας: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1958) 265-267. –

Τερζάκης, Άγγελος: Νέα Εστία 62 (1957) 1658-1660. (Αναδημ.) –

Beaton, Roderick: Σημείο 1 (1992) 49-60. –

Έργο (και) Παλαμάς, Κωστής/έργο: Χατζίνης, Γιάννης σε: Πετριτάκης, Γιάννης/ Χατζίνη, Φρόσω: Ο Γιάννης Χατζίνης και τα νεοελληνικά γράμματα. Αθήνα 1984, 57-59. (Αναδημ. - Αναδημ. σε: Χατζίνης, Γ.: Ο λογοτέχνης και η σκιά του. Αθήνα 1995, 225-228.) -

Έργο/πηγές: Κουμάκης, Γεώργιος σε: Πεπραγμένα του Ε’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου 3, Ηράκλειο 1985, 93-105. –

Τσινικόπουλος, Δημήτρης: Οδός Πανός 127 (Ιαν./Μαρτ. 2005) 24-49.  -

Comte, Michel: Le Regard Crétois 4 (Déc. 1991) 34-45 (γαλλ.). –

Levitt, Morton: Comparative Literature Studies 14 (1977) 360-380 (αγγλ.). (Επε-ξεργ. αναδημ. σε: Levitt, M.: The Cretan Glance. Columbus 1980, 88-109.) -

Έργο/πηγές/βιογραφίες: Φαρίνου-Μαλαματάρη, Γεωργία σε: Νίκος Καζαντζά-κης Σαράντα χρόνια από το θάνατό του. Χανιά 1998, 163-178. (Επεξεργ. αγγλ. μεταφρ. σε: Κάμπος 6 [1998] 19-34.) -

Έργο/πηγές/βουδισμός: Αγγελάκη-Ρουκ, Κατερίνα: Le Regard Crétois 7 (Juillet 1993) 14-17 (γαλλ.). -

Έργο/πηγές/Βυζάντιο: Δετοράκης, Θεοχάρης: Παλίμψηστον 4 (1987) 181-198. (Συντομ. γαλλ. μεταφρ. σε: Le Regard Crétois 15 [Juillet 1997] 32-39.) –

Roilos, Panagiotis: Journal of the Hellenic Diaspora 27 (2001) 227-241 (αγγλ.).- 

Έργο/πηγές/ελληνική παράδοση: Ματσούκας, Νίκος: Θρακικά Χρονικά 42 (1987/1988) 9-31.-

Έργο/πηγές/Κρήτη: Κωνσταντινίδου, Ελισάβετ: Journal of Modern Hellenism 2 (1985) 31-41 (αγγλ.). –

Levitt, Morton: Journal of Modern Literature 2 (1971/1972) 163-188 (αγγλ.). (Επ-εξεργ. αναδημ. σε: Levitt, M.: The Cretan Glance. Columbus 1980, 3-19.) -

Έργο/πηγές/Πλάτων: Ανδριόπουλος, Δημήτριος: Κρητικά Χρονικά 23 (1971) 231-238 (αγγλ.). -  

Έργο/πηγές/ταξίδια: Poulakidas, Andreas σε: Proceedings of the XIIth Con-gress of the International Comparative Literature Association, München 1990, 312-316 (αγγλ.). -

Έργο/πηγές/Bergson, Henri: Μουτσόπουλος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 26-27. -

Friedman, Maurice: To Deny Our Nothingness. Chicago, London 1978, 63-79 (αγγλ.). -

Georgopoulos, N.: Journal of the Hellenic American Society 5 (1978/1979) 4, 33-44 (αγγλ.). –

Levitt, Morton: Comparative Literature Studies 14 (1977) 360-380 (αγγλ.). –

Poulakidas, Andreas: Journal of Modern Literature 2 (1971/1972) 267-283 (αγγλ.). - 

Έργο/πηγές/Cervantes Saavedra, Miguel de: Πλάκας, Δημήτρης: Διαβάζω 176 (14/10/1987) 32-36. (Αναδημ. σε: Πλάκας, Δ.: Λογοτεχνικός περίπλους. Ηρά-0κλειον 1991, 200-207.) -

Σαμουήλ, Αλεξάνδρα: Θέματα Λογοτεχνίας 35 (Μάιος/Αυγ. 2007) 112-123.   -

Demetrius, James Kleon: Folia Humanistica 20 (1981/1982) 667-670 (ισπ.). -

Έργο/πηγές/Chaucer, Geoffrey: Ραΐζης, Μάριος Βύρων: Comparative Litera-ture Studies 6 (1969) 141-147 (αγγλ.). (Αναδημ. σε: Ραΐζης, M. B.: Essays and Studies from Professional Journals. Athens 1980, 23-28.) -

Έργο/πηγές/Dostoevskij, Fedor Michajlovič: Poulakidas, Andreas: Compara-tive Literature 21 (1969) 307-318 (αγγλ.). -

Έργο/πηγές/El Greco: Szabó, Kálmán: Θαλλώ 2 (1990) 43-52. -

Έργο/πηγές/Nietzsche, Friedrich:  Πετροπούλου, Εύη: Σύγκριση 10 (1999) 82-95. (Με αγγλ. περίληψη.) –

Bien, Peter: Journal of Modern Literature 2 (1971/1972) 245-266 (αγγλ.). –

Kerényi, Károly: Wege und Weggenossen 1, München, Wien 1985, 390-419 (γερμ.). (Αποσπ. μεταφρ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 66 [1959] χριστ. τχ., 43-59.) –

Levitt, Morton: Comparative Literature Studies 14 (1977) 360-380 (αγγλ.). –

McGinn, Robert: Nietzsche-Studien 10/11 (1981/1982) 597-614 (γερμ.). –

Taylor, Charles: Nietzsche-Studien 12 (1983) 379-386 (αγγλ.). -   

Έργο/πηγές/Shakespeare, William: Καράγιωργος, Πάνος: Ηπειρωτική Εστία 32 (1983) 735-739. (Αναδημ. σε: Καράγιωργος, Πάνος: Σαιξπηρικά μελετήματα. Θεσσαλονίκη 1992, 61-66 και 76-77. Επεξεργ. αγγλ. μεταφρ. σε: Karagiorgos, Panos [Καράγιωργος, Πάνος]: Shakespeare Studies. Thessaloniki 1995, 67-79.)  -

Έργο/πηγές/Spengler, Oswald: Στεφανάκης, Γιώργος: Επαναγνώσεις. Αθήνα 1987, 67-77. (Αναδημ.) -

Έργο/πηγές ισπανικές: Silván-Rodríguez, Alfonso σε: Grecia en España, España en Grecia. Primer Congreso Intern. Madrid 1999, 71-81 (ισπ.). (Παραλλ. δημ. σε: Tras las huellas de Kazantzakis. Granada 1999, 225-236.) -

Έργο/πηγές μεταφυσικές: Οικονομίδου-Krstitch, Ε.: Διαβάζω 190 (27/4/1988)70-74. - 

Έργο/ποίηση-πραγματικότητα: Αλεξίου, Χρίστος: Θέματα Λογοτεχνίας 4 (Νοεμβρ. 1996/Φεβρ.1997) 122-149. –

Έργο (και) Πρεβελάκης, Παντελής: Πασχάλης, Μιχαήλ: Θέματα Λογοτεχνίας 33 (Σεπτ./Δεκ. 2006) 152-173.   - 

Φράτζης, Γεώργιος: Πόρφυρας 98 (Ιαν./Μαρτ. 2001) 583-598. -

Έργο (και) Πρεβελάκης, Παντελής/έργο: Δεκαβάλλες, Αντώνης: Νέα Εστία 117 (1985) 86-99. (Αναδημ. σε: Δεκαβάλλες, Α.: Εισαγωγή στο λογοτεχνικό έργο του Παντελή Πρεβελάκη. Αθήνα 1985, 103-143. – Αγγλ. μεταφρ. σε: Journal of Modern Hellenism 2 [1985] 43-63.) -

Έργο/πρόσωπα γυναικεία: Μπλαζουδάκη-Σταυρουλάκη, Αθηνά: Le Regard Cré-tois 7 (Juillet 1993) 19-35 (γαλλ.). –

Σταματίου, Γιώργος: Νέα Εστία 96 (1974) 1101-1106, 1159-1163, 1237-1242 και 1308-1316. –

Riedel, Silvia σε: Nikos Kazantzakis. Beiträge zu seinem Werk und Leben. Praha 1985, 96-106 (γερμ.). - 

Έργο (και) Ροδοκανάκης, Πλάτων/έργο: Στεφανάκης, Γιώργος: Η Λέξη 22 (Φεβρ. 1983) 114-119. (Αναδημ. σε: Στεφανάκης, Γ.: Επαναγνώσεις. Αθήνα 1987, 25-36.) -

Έργο/σαφήνεια: Βάρναλης, Κώστας: Αισθητικά - Κριτικά 2, Αθήνα 1958, 236-243. (Αναθεωρ. αναδημ.)  - 

Έργο (και) Σικελιανός, Άγγελος/έργο: Κανελλόπουλος, Παναγιώτης: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 7-11. (Αναδημ. σε: Δοκίμια και άλλα κείμενα σαράντα πέντε ετών. Θεσσαλονίκη 1980, 318-326.) -  

Gregory, Dorothy: Journal of Modern Hellenism 2 (1985) 65-73 (αγγλ.). -    

Έργο/στοιχεία ανθρωπισμού: Περσιάνης, Παναγιώτης: Φιλολογική Κύπρος (1969) 33-46. –

Rigouzzo, Robert: Le Regard Crétois 16 (Déc. 1997) 3-10 (γαλλ.). -

Έργο/στοιχεία απαισιοδοξίας: Roilos, Panagiotis: Journal of the Hellenic Dia-spora 27 (2001) 227-241 (αγγλ.). -

Έργο/στοιχεία αρχαιογνωσίας (και) Καβάφης, Κωνσταντίνος/ποίηση/ στοιχεία αρχαιογνωσίας: Quiroz Pizarro, R. σε: Grecia y la Tradición clásica. Actas del II Congreso de Neo-helenistas de Iberoamérica, VII Jornadas de Litera-tura Neogriega < La Laguna, 30 de oct. – 3 de nov. 2001> 2, La Laguna 2002, 457-477 (ισπ.). -

Έργο/στοιχεία ερωτικά: Flay, Joseph: Journal of Modern Literature 2 (1971/ 1972) 293-302 (αγγλ.). -  

Έργο/στοιχεία ηθικά: Παπαδάκης, Κωνσταντίνος: Le Regard Crétois 13 (Juillet 1996) 13-25 (γαλλ.). -

Έργο/στοιχεία θεολογικά (και) Beckett, Samuel/έργο/στοιχεία θεολογι-κά: Αθανασοπούλου-Κυπρίου, Σπυριδούλα/Κλαπάκη, Νεκταρία: Θέματα Λογοτε-χνίας 35 (Μάιος/Αυγ. 2007) 152-173.  -

Έργο/στοιχεία θρησκευτικά: Γιάνναρης, Γιώργος: Οδός Πανός 127 (Ιαν./Μαρτ. 2005) 78-90.  - 

Golik Szarawarska, Grazyna: Θέματα Λογοτεχνίας 44 (Μάιος/Αυγ. 2010) 208-210.   -

Middleton, Darren: Journal of Modern Greek Studiies 12 (1994) 57-74 (αγγλ.). -

Έργο/στοιχεία ιουδαϊκά: Dadoun, Roger: Le Regard Crétois 16 (Déc. 1997) 47-55 (γαλλ.). –  

Minc, Rachel: Le Regard Crétois 9 (Juillet 1994) 42-44 (γαλλ.). -

Έργο/στοιχεία λαϊκά: Δουλαβέρας, Αριστείδης: Ελίτροχος 15 (καλοκ. 1998) 71-78.  -

Ρωμαίος, Κώστας: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 74-77. - 

Έργο/στοιχεία λαογραφικά: Κορρέ, Κατερίνα: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 155-165.–

Arnott, Geoffrey: Mnemosyne, ser. 4, 31 (1978) 27-32 (αγγλ.). –

Caro, F. A. de: Journal of Popular Culture 8 (1974/1975) 792-804 (αγγλ.). -

Έργο/στοιχεία μεταφυσικά: Παπαδάκης, Κωνσταντίνος: Le Regard Crétois 13 (Juillet 1996) 13-25 (γαλλ.). –

Τζαμαλίκος, Τάκης σε: Θεώρηση του Νίκου Καζαντζάκη. Αθήνα 1993, 154-161. -

Έργο/στοιχεία μηδενισμού:  Glicksberg, Charles: The Literature of Nihilism. Lewisburg, London 1975, 275-299 (αγγλ.). –

Horst, Karl August: Wort und Wahrheit 8 (1953) 698-699 (γερμ.). -

Έργο/στοιχεία μουσικά: Πρίφτη, Κλεοπάτρα: Ρόδο των ανέμων. Αθήνα 1999, 127-144. (Αναδημ.) -

Έργο/στοιχεία μυθολογικά: Bloch, Adele: The International Fiction Review 8 (1981) 114-118 (αγγλ.). -

Έργο/στοιχεία νεοπλατωνικά: Anton, John P.: Παρνασσός 2, 41 (1999) 15-27.–

Έργο/στοιχεία ποιμενικά: Σταμάτης, Κώστας: Νέα Εστία 114 (1983) 1164-1168 και 1228-1233. -  

Έργο/στοιχεία προοδευτικά: Aldridge, A. Owen: Journal of Modern Literature 2 (1971/1972) 303-313 (αγγλ.). - 

Έργο/στοιχεία ρομαντικά: Χατζοπούλου, Λίτσα σε: Νίκος Καζαντζάκης. Σαρά-ντα χρόνια από το θάνατό του. Χανιά 1998, 247-260. -

Έργο/στοιχεία στωϊκά: Flay, Joseph: Journal of Modern Literature 2 (1971/ 1972) 293-302 (αγγλ.)  

Έργο/στοιχεία συμβολισμού: Ραΐζης, Μάριος Βύρων: Essays and Studies from Professional Journals. Athens 1980, 46-59 (αγγλ.). (Αναδημ.) -

Έργο/στοιχεία τραγικά: Anton, John P.: Journal of the Hellenic Diaspora 10 (1983) 4, 53-67 (αγγλ.). (Αναδημ. σε: Twentieth-Century Literary Criticism 33 [1989] 169-174   -   The Charioteer 46/47 [2008/2009] 131-148.) -

Έργο/στοιχεία τρυφερότητας: Mambrino, Jean: Le Regard Crétois 16 (Déc. 1997) 37-46 (γαλλ.). -  

Έργο/στοιχεία χριστιανικά: Βουλγαράκη-Πισίνα, Εύη: Νέα Εστία 157 (2005) 402-416.   - 

Μουντές, Ματθαίος: Μακρινά φώτα. Αθήνα 2001, 40-47.  -

Hoffman, Frederick J.: The Imagination’s New Beginning. Notre Dame, London 1967, 48-72 (αγγλ.). –

Rutenborn, Günter: Die Zeichen der Zeit 7 (1953) 248-250 (γερμ.). -              

Έργο/ύφος: Knös, Börje: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1956) 8-17. –

Έργο (στη) φιλολογική έρευνα: Μαστροδημήτρης, Παναγιώτης: Προοπτικές και προσεγγίσεις. Αθήνα 1991, 119-135. (Παραλλ. δημ. σε: Πεπραγμένα του Ζ’ Διεθ-νούς Κρητολογικού Συνεδρίου 3, 1 Ρέθυμνο 1995, 253-265.) -

Έργο/ψυχαναλυτικά: Παπαματθαιάκη-Lester, Εύα: Παλίμψηστον 8 (1989) 153-173. -                                                                                  

Έργο (και) Camus, Albert/έργο: Le Gars, Yves: Le Regard Crétois 8 (Déc. 1993) 9-23 (γαλλ.). –

Έργο (και) Claudel, Paul: Autrand, Michel: Le Regard Crétois 13 (Juillet 1996) 43-54 (γαλλ.). -

Έργο (και) Guillemin, Henri/έργο: Comte, Michel: Le Regard Crétois 10 (Déc. 1994) 28-39 (γαλλ.). -

Έργο (και) Hesse, Hermann/έργο: Stavrou, Constantine Nicholas: Southwest Review 57 (1972) 54-65 (αγγλ.). -

Έργο (και) Joyce, James/έργο: Levitt, Morton: Twentieth-Century Literary Cri-ticism 33 (1989) 167-169 (αγγλ.). (Αποσπ. αναδημ.) -

Έργο (και) La Vega, José Lasso de: Χουρμουζιάδης, Γεώργιος: Εποπτείες. Αθή-να 1972, 139-150. -

Έργο (και) Roy, Jules/έργο: Comte, Michel: Le Regard Crétois 10 (Déc. 1994)28-39 (γαλλ.). -

Έργο (και) Steinbeck, John/έργο: Poulakidas, Andreas σε: Actes du VΙe Con-grès de lAssociation Internationale de Littérature Comparée, Stuttgart 1975, 781-784 (αγγλ.). –

Poulakidas, Andreas: Steinbeck Quarterly 3 (1970) 62-72 (αγγλ.). -

Έργοβιογραφικά: Αλεξίου, Έλλη: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 28-32. –

Αναστασιάδης, Αθανάσιος/Βούλγαρη, Σοφία σε: Metzler Lexikon Weltliteratur. Hrsg. von Axel Ruckaberle. Bd 2. Stuttgart/Weimar (2006,) 249-250 (γερμ.). Αναδημ. σε: Literatur Lexikon. Bd 3. Stuttgar/Weimar 2008, 6-7.)  - 

Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 2. Αθήνα (1976,) 30-41.  - 

Ανώνυμο: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1978) 143-152. –

Ανώνυμο: Contemporary Authors 105, 1982, 250 (αγγλ.). –

Βασιλικός, Βασίλης: Η Λέξη 139 (Μάιος/Ιουν. 1997) 285-288. –

Δεπούντη, Γκράτσια: Δώδεκα έλληνες ποιητές. Αθήνα 2000, 176-226. -

Ευθυμίου, Πασχάλης, Bien, Peter (και) Beaton, Roderick: Κ 15 (Νοεμβρ. 2007) 27-37.  -

Ζήρας, Αλέξης: Κ 15 (Νοεμβρ. 2007) 39-52.  -

Καζαντζάκη. Ελένη/Χουρδάκης, Νίκος: Νέο Επίπεδο 28/29 (άνοιξη 1998) 4-7. –

Καζαντζάκης, Νίκος/Sipriot, Pierre: Επιθεώρηση Τέχνης 6 (1957) 57-58. (Μεταφρ. αναδημ.) –

Καζαντζάκης, Νίκος/Sadoul, Robert: Νέα Εστία 57 (1955) 545-546. (Μεταφρ. ανα-δημ.)  -

Καζαντζάκης, Νίκος/Sadoul, Robert: Νέα Εστία 60 (1956) 1230-1232. (Μεταφρ. αναδημ.) –

Καζαντζάκης, Νίκος/Προδρόμου, Θαλής: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 54 (11/12/ 1937) 12 και 14. (Αποσπ. αναδημ. σε: Κριτικά Φύλλα 1 [1971/1972] 37-38.) –

Καζαντζάκης, Νίκος/Chapelan, Maurice: Le Figaro Littéraire 25/6/1955, 4 (γαλλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 58 [1955] 962-963.) –

Καζαντζάκης, Νίκος/Desternes, Jean: Les Nouvelles Littéraires 19/2/1948, 5 (γαλλ.). (Αναδημ. σε: Le Regard Crétois 23 [Juillet 2001] 3-6.) –

Καζαντζάκης, Νίκος/Sadoul, Robert: Le Regard Crétois 2 (Sept. 1990) 10-15 (γαλλ.).  -

Κακριδής, Ιωάννης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1959) 17-27. (Αναδημ. σε: Κακριδής, Ι.: Προσφορά στον νεοελληνικό λόγο. Αθήνα 1991, 116-130.) –

Κανελλόπουλος, Παναγιώτης: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 7-11. –

Καράμπη, Πολυξένη: Secolul 20 205/206 (1978) 162-165 (ρουμ.). –

Καρράς, Στάθης: Λογοτεχνικά πορτραίτα. Αθήνα 1967, 113-123. –

Κούρτοβικ, Δημοσθένης: Έλληνες μεταπολεμικοί συγγραφείς. Αθήνα 1995, 103-105. (Γερμ. μεταφρ. σε: Κούρτοβικ, Δ.: Griechische Schriftsteller der Gegenwart. Köln 2000, 136-140.) -  

Λεοντιάδου-Κύρρη, Ελένη/Κύρρης, Κώστας: Νέα Εποχή 236 (1996) 5-16. –

Μαραθάκης, Μανώλης, Κασταλία 72 (Ιουλ./Σεπτ. 1983) 37-42. –

Μαρκόπουλος, Γιάννης: Η Λέξη 139 (Μάιος/Ιουν. 1997) 293-301. –

Νικολαΐδης, Αριστοτέλης: Διαβάζω 379 (Νοεμβρ. 1997) 96-97. –

Παπαϊωάννου, Μιχάλης: Νέα Εποχή 160/161 (Μάιος/Αυγ. 1983) 1038-1044. (Ανα-δημ. σε: Παπαϊωάννου, Μ.: Από τον Ψυχάρη στο Γληνό. Αθήνα 1986, 165-173.) –

Παπανούτσος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 62 (1957) 1652-1654. (Αναδημ.) -

Πλάκας, Δημήτρης: Διαβάζω 190 (27/4/1988) 26-33. –

Πρεβελάκης, Παντελής: Νέα Εστία 66 (1959) χριστ. τχ., 2-30. –

Πρεβελάκης, Παντελής: The Charioteer 22/23 [1980/1981] 23-65 (αγγλ.). (Νεοελλ. κείμενο σε: Θεώρηση του Νίκου Καζαντζάκη. Αθήνα 1993, 9-45. – Επεξεργ. ανα-δημ. σε: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 58 [1983] 2, 135-172. – Αναδημ. σε: Πρεβελάκης, Π.: Δείχτες πορείας. Αθήνα 1985, 181-233.) –

Προυσής, Κώστας σε: Columbia Dictionary of Modern European Literature. 2nd ed. Jean-Albert Bédé and William B. Edgerton general eds. New York 1980, 429 (αγγλ.).  - 

Σαββόπουλος, Γιώργος: Κασταλία 72 (Ιουλ./Σεπτ. 1983) 57-64. –

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 39 (1982) 126-134. –

Σπανδωνίδης, Πέτρος: Καινούρια Εποχή (φθιν.1960) 107-145. (Αποσπ. αναδημ. σε: Νέα Πορεία 10 [1964] 22-23. – Αποσπ. αναδημ. σε: Η κριτική παρουσία του Πέ-τρου Σ. Σπανδωνίδη. Αθήνα1992, 174-176.) –

Σταύρου, Πάτροκλος: Ελίτροχος 15 (καλοκ. 1998) 9-19. –

Σταύρου, Πάτροκλος: Νέο Επίπεδο 28/29 (άνοιξη 1998) 57-61. –

Σταύρου, Πάτροκλος: Οδός Πανός 127 (Ιαν./Μαρτ. 2005) 2-6.  - 

Τσιρόπουλος, Κώστας σε: Tras las huellas de Kazantzakis. Granada 1999, 261-269 (ισπ.). –

Φανουράκης, Γεώργιος: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1957) 220-226. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 142 (1997) 1524-1533. –

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Ανιχνεύσεις. Αθήνα 1973, 189-194. –

Ω.: Νέα Εστία 54 (1953) 1145-1146.–

Alsina, José: Insula 221 (Abr. 1965) 3 (ισπ.). –

Conradi, Gustav: Antaios 8 (1967) 28-34 (γερμ.). –

Damianos, Nikos: Du 27 (1967) 65-68 (γερμ.). –

Durant, William James/Durant, Ariel: Interpretations of Life. 3rd pr. New York 1970, 269-298 (αγγλ.).- 

Fearnley, Ragnhild: Nordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri, n. s. 34 (1958) 115-124 (σουηδ.). –

Friar, Kimon: Νέα Εστία 66 (1959) χριστ. τχ., 69-85. –

Friar, Kimon σε: Modern Greek Poetry. New York 1973, 714-719 (αγγλ.). –

Gestin, Bernard: Le Regard Crétois 1 (Janv. 1990) 40-43 και 2 (Sept.1990) 58-60 (γαλλ.). –

Irmscher, Johannes σε: Lexikon fremdsprachiger Schriftsteller. Hrsg.: Steiner, Gerhard u.a. Bd 2. Leipzig 1979, 176 (γερμ.).   -

Izzet, Azis: Cahiers du Sud 57 (1964) 347-355 (γαλλ.). –

Jouvenel, Renaud de: Europe 36 (1958) 350, 85-105 (γαλλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 66 [1959] χριστ. τχ., 228-243. – Επεξεργ. και επαυξ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 72 [1962] 1570-1585.) –

Kerényi, Károly: La Table Ronde 151/152 (1960) 24-50 (γαλλ.). (Αναδημ.) (Μεταφρ. σε: Νέα Εστία 66 [1959] χριστ. τχ., 43-59.) –

Lalou, René: Les Nouvelles Littéraires 28/6/1956 (γαλλ.). –

Lalou, René: Les Nouvelles Littéraires 7/1/1960 (γαλλ.). –

La Vega, José: Νέα Εστία 90 (1971) χριστ. τχ., 29-65. –

Levesque, Robert: Domaine grec. Genève, Paris 1947, 35-40 (γαλλ.). –

Malina, Anneliese σε: BI Schriftsteller Lexikon. Von e. Autorenkollektiv u. d. Lei-tung von Hannelore Gärtner. Leipzig (1988,) 313-314 (γερμ.).   - 

Marie Bonaparte: Le Figaro Littéraire 2/11/1957, 3 (γαλλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 62 [1957] 1661. – Άλλη μεταφρ. σε: Νέα Εστία 66 [1959] χριστ. τχ., 32.)  -

Marie Bonaparte: Les Nouvelles Littéraires 9/2/1956 (γαλλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 59 [1956] 342-344.) –

Martinescu, Pericle: Steaua 12 (1961) 12, 76-85 (ρουμ.). –

Megwinoff, Grace σε: La Juglaresca. Madrid 1986, 705-709 (ισπ.). –

Rosenthal-Kamarinea, Isidora σε: Harenbergs Lexikon der Weltliteratur 3. (Dort-mund 1989,) 1582-1583 (γερμ.).   -

Rufener, Rudolf: Atlantis 33 (1961) 265-266 (γερμ.). –

Secchi, Juan  Carlos: Le Regard Crétois 3 (Mai 1991) 28-39 (γαλλ.). –

Tau, Max: Hellenika (1967, 3) 6-12 (γερμ.). –

Vitti, Mario σε: Dizionario universale della letteratura contemporanea. Verona 2, 1959, 1017-1018 (ιταλ.). –

Zečev, Marin: Νέα Εστία 90 (1971) χριστ. τχ., 99-109. -

Έργοβιογραφικά/εκθέσεις/Αθήνα,8-24/3/1983: Νικολόπουλος, Παναγιώ-της: Νέα  Εστία 113 (1983) 540. -

Έργοβιογραφικά (και) Ελύτης, Οδυσσέας/εργοβιογραφικά: Σαλταπήδας, Χρήστος: Νέα Εστία 132 (1992) 1590-1594. (Γαλλ. μεταφρ. σε: Le Regard Crétois 8 [Déc. 1993] 36-41.) -

Εργοβιογραφικά (και) Εμπειρίκος, Ανδρέας/εργοβιογραφικά: Καλοκύρης, Δημήτρης: Θέματα Λογοτεχνίας 37 (Ιαν./Απρ. 2008) 136-141.  -

Έργοβιογραφικά (και) Ξύδης, Θεόδωρος: Μαγκλής, Γιάννης: Επιθεώρηση Τέχνης 13 (1961) 481-482. -

Έργοβιογραφικά (και) Σικελιανός, Άγγελος/εργοβιογραφικά: Δέλφης, Φοί-βος: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1978) 91-105. -

Έργοβιογραφικά/συμπόσια-συνέδρια/Ηράκλειο,15-16/11/1986: Σιατό-πουλος, Δημήτρης: Νέα Εστία 120 (1986) 1581-1582. -

Έργοβιογραφικά/συμπόσια-συνέδρια/Χανιά,1-2/11/1997/πρακτικά/ “Νίκος Καζαντζάκης. Σαράντα χρόνια από το θάνατό του“: Δανιήλ, Ανθού-λα: Φιλολογική 70 (Ιαν./Μαρτ. 2000) 76. -

Έργοβιογραφικά/συμπόσια-συνέδρια/Granada, 12-15/11/1997: Lago 

Eizaguirre, Maria José/Motos, Carlos Rico: Estudios Neogriegos 2 (1998) 117-120 (ισπ.). -

Έργοβιογραφικά (στη) φιλολογική έρευνα: Φιλίας, Δημήτρης: Le Regard Crétois 10 (Déc. 1994) 48-50 (γαλλ.). –

Braoudakis, Françoise [και άλλοι]: Le Regard Crétois 14 (Déc. 1996) 51-54 (γαλλ.).–

Castillo Didier, Miguel/Χαραλαμπάκης, Χριστόφορος: Le Regard Crétois 21 (Juillet 2000) 62-64 (γαλλ.). –

Omatos, Olga/Comte, Michel/Βουγιούκα, Αθηνά: Le Regard Crétois 19 (Juillet 1999) 58-63 (γαλλ.). –

Quanquin, Francis/Castillo Didier, Miguel: Le Regard Crétois 24 (Déc. 2001) 62-65 (γαλλ.). -

Έργοβιογραφικά (και) Hesse, Hermann/εργοβιογραφικά: Heintz, Daniel: Le Regard Crétois 11 (Juillet 1995) 15-26 (γαλλ.). -

Έργοβιογραφικά (και) Unamuno, Miguel de/εργοβιογραφικά: García Alva-rez, César σε: Tras las huellas de Kazantzakis. Granada 1999, 117-124 (ισπ.). - (Και) “Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών“: Ανώνυμο: Νέα Εστία 57 (1955) 405. -   

“Εταιρία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη“/δραστηριότητες: Ανώνυμο: Διαβάζω 377 (Σεπτ. 1997) 106-107. -

“Έως πότε;“: Γουνελάς, Δημήτρης: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 166-182. - 

Φιλίας, Δημήτρης: Le Regard Crétois 3 (Mai 1991) 40-46 (γαλλ.). -

“Έως πότε;“ (και) Ζαμπέλιος,  Σπυρίδων/“Κρητικοί γάμοι“: Δερμιτζάκης, Μμάμπης: Φιλολογική 63 (Απρ./Ιουν. 1998) 30-33. - 

(Και) Ζορμπάς, Γιωργής: Καζαντζάκης, Νίκος: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1978) 5-6. -

Καραγιάννης, Βαγγέλης: Νέα Εστία 109 (1981) 80-85. –

Καραγιάννης, Βαγγέλης: Νέα Εστία 109 (1981) 751. –

Ξαστέρης, Λάμπρος: Νέα Εστία 109 (1981) 477-478. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 64 (1958) 1120-1122. – 

(Και) Ηράκλειο: Ανώνυμο: Νέα Εστία 57 (1955) 404-405.(Αναδημ.) - 

(Για το) θάνατο: Ρηγάτος, Γεράσιμος: Πρόσωπα και ζητήματα. Δοκίμια για την ιατρική στη λογοτεχνία. Αθήνα 1998, 49-53. (Αναδημ.) -

Θέατρο: Αθανασίου, Νίκος: Le Monde 28/1/1972, 14-15 (γαλλ.). –

Γραμματάς, Θόδωρος/Στεφανάκις, Γιάννης: Νέο Επίπεδο 28/29 (άνοιξη 1998) 37-40. -

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 66 (1959) χριστ. τχ. 211-227. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Μορφές και θέματα του θεάτρου 1, Αθήνα 1961, 170-199.) -

Κωνσταντινίδης, Στράτος: Νίκος Καζαντζάκης. Σαράντα χρόνια από το θάνατό του. Χανιά 1998, 33-47. –

Κωνσταντινίδης, Στράτος: Comparatvie Drama 21 (1987) 156-181 (αγγλ.). –

Κωνσταντινίδης, Στράτος σε: From the Bard to Broadway. The University of Florida Department of Classics. Comparative Drama Conference Papers 7. Lanham, New York, London 1987, 21-31 (αγγλ.). –

Παναγιώτου, Κυριάκος: Διαβάζω 277 (25/12/1991) 21-23. –

Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Νέα Εστία 123 (1988) 122-127. (Αναδημ. σε: Πα-παθανασόπουλος, Θ.: Γύρω στον Καζαντζάκη 2, Αθήνα 1989, 51-61. - Παπαθα-νασόπουλος, Θ.: Γύρω στον Καζαντζάκη. Αναδημ. Αθήνα 2000, 166-182.) –

Πετράκου, Κυριακή: Le Ragard Crétois 24 (Déc. 2001) 32-45 (γαλλ.). –

Προυσής, Κώστας: Έλληνες ποιητές και πεζογράφοι. Αθήνα 1989, 186-190. –

Σολομός, Αλέξης: Η Λέξη 139 (Μάιος/Ιουν. 1997) 258-265. –

Σταύρου, Μαίρη: Le Regard Crétois 3 (Mai 1991) 47-52 (γαλλ.). –

Puchner, Walter: Παρουσία 9 (1993) 63-160. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Puchner, W.: Ανιχνεύοντας τη θεατρική παράδοση. Αθήνα 1995, 318-433.) -

Θέατρο/εικόνες: Φωτέας, Παναγιώτης: Μορφές ελλήνων. Αθήνα 1991, 75-78. -

Θέατρο/θέματα/άνθρωπος: Ευαγγέλου, Ιάσων: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 55 (1998) 198-200. -

Θέατρο/θέματα/Βυζάντιο: Omatos, Olga: Erytheia 8 (1987) 315-331 (ισπ.). -

Θέατρο/θέματα/Ελλάδα: Φωτέας, Παναγιώτης σε: Θεώρηση του Νίκου Καζαν-τζάκη. Αθήνα 1993, 115-117. (Αναδημ. σε: Φωτέας, Π.: Μορφές ελλήνων. Αθήνα 1991, 75-78.) -

Θέατρο (και) Θεοτοκάς, Γιώργος/θέατρο: Richer, Renée: Le Regard Crétois 8 (Déc. 1993) 25-35 (γαλλ.). -

Θέατρο/πηγές: Puchner, Walter: Νέα Εστία 136 (1994) 1398-1405. (Επεξεργ. αναδημ. σε: Puchner, W.:Φιλολογικά και θεατρολογικά ανάλεκτα. Αθήνα 1995, 375-391.) -

Θέατρο/πηγές/θεατρικές του μεταφράσεις: Πετράκου, Κυριακή: Νέα Εστία 162 (2007) 1090-1100.  -

Θέατρο/πρόσωπα: Μαραθεύτης, Μιχαήλ σε: Θεώρηση του Νίκου Καζαντζάκη. Αθήνα 1993, 67-77. -

Θέατρο/στοιχεία μοντέρνα: Σακελλαρίδου, Ελισάβετ σε: Greek Modernism and Beyond. Essays in Honor of Peter Bien. Lanham, New York, Oxford 1997, 77-92 (αγγλ.). -

Θέατρο/στοιχεία υπαρξισμού: Πετράκου, Κυριακή σε: Δάφνη. Τιμητικός τόμος για τον Σπύρο Α. Ευαγγελάτο. Αθήνα 2001, 259-279. - 

Θέατρο/στοιχεία ψυχαναλυτικά: Πετράκου, Κυριακή σε: Δάφνη. Τιμητικός τόμος για τον Σπύρο Α. Ευαγγελάτο. Αθήνα 2001, 259-279. - 

(Και) Θεοτοκάς, Γιώργος: Καζαντζάκης, Νίκος/Θεοτοκάς, Γιώργος: Νέα Εστία 34(1943) 1263. –

Καζαντζάκης, Νίκος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 160 (23/12/1939) 3. -

“Θεώρηση του Νίκου Καζαντζάκη“: Δεκαβάλλες, Αντώνης: The Charioteer 20(1978) 128 (αγγλ.). –

“Θησέας ή Κούρος“: Ανώνυμο: Νέα Εστία 58 (1955) 1525. –

Βαρβέρης, Γιάννης: Η Λέξη 36 (Ιουλ./Αυγ. 1984) 568. (Αναδημ. σε: Βαρβέρης, Γ.: Η κρίση του θεάτρου 1, Αθήνα 1985, 233-235.) –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Νέα Εστία 116 (1984) 1035. - 

Θρησκευτικότητα: Κολυδάκης, Γιώργος: Κασταλία 72 (Ιουλ./Σεπτ. 1983) 52-55.-

Κωνσταντέλος, Δημήτρης σε: Gods Struggler. Religion in the Writings of Nikos Kazantzakis. Macon/Georgia 1996, 37-52 (αγγλ.). –

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 132 (1992) 1584-1589. (Αναδημ. σε: Μόσχος, Ευ.: Οράματα και θεωρήσεις. Λογοτεχνικά δοκίμια. Αθήνα 1995, 140-151.) –

Σταραντζής, Γ.: Διαβάζω 384 (Απρ. 1998) 140-141. –

Bien, Peter: Byzantine and Modern Greek Studies 20 (1996) 1-16 (αγγλ.). –

Blenkinsopp, Joseph: Commonweal 93 (1970/1971) 514-518 (αγγλ.). –

Steinmetz, Alexander: Νέα Εστία 74 (1963) 1247. - 

“Θυσία“: Βλ. εδώ “(Ο) πρωτομάστορας“ 

(Και) Ιαπωνία: Penissard, Monique: Le Regard Crétois 3 (Mai 1991) 8-27 (γαλλ.).–

Ιδεολογικά: Γιαλουράκης, Μανόλης: Νέα Σύνορα 69 (Ιαν./Μαρτ. 1983) 31-32. –

Ζήρας, Αλέξης: Τομές 11 (Νοεμβρ.1975) 11-13. –

Λυσιώτης, Γεώργιος: Κυπριακός Λόγος 12 (1980) 299-300. –

Μάμμας, Ευάγγελος: Νέα Εστία 105 (1979) 312-313. –

Παπαϊωάννου, Μιχάλης: Από τον Ψυχάρη στο Γληνό. Αθήνα 1986, 167-169. (Ανα-δημ.) -

Παπαϊωάννου, Μιχάλης: Από τον Ψυχάρη στο Γληνό. Αθήνα 1986, 169-171. (Ανα-δημ.) -

Σάββας, Μηνάς: Journal of Modern Literature 2 (1971/1972) 284-292 (αγγλ.). –

Σπανδωνίδης, Πέτρος: Νέα Πορεία 10 (1964) 22-23. (Αναδημ.) –

Στεφανάκης, Γιώργος: Κατάθεση ’73. Αθήνα 1973, 207-220. –

Στεφανάκης, Γιώργος: Η Λέξη 12 (Φεβρ. 1982) 101-107 και 13 (Μαρτ./Απρ. 1982) 185-192. -

Couloubaritsis, Lambros: Le Regard Crétois 18 (Déc. 1998) 49-59 (γαλλ.). –

Friar, Kimon: Κυπριακός Λόγος 13 (1981) 323-342. –

Georgopoulos, N.: Byzantine and Modern Greek Studies 3 (1977) 175-200 (αγγλ.). -

Gyßlin, Walter: Der Freidenker 44 (1961) 8, 58-59 (γερμ.). –

Poulakidas, Andreas: Steinbeck Quarterly 3 (1970) 62-72 (αγγλ.). –

Will, Frederic: Shamans in Turtlenecks. Amsterdam 1984, 249-267 (αγγλ.). -

Ιδεολογικά (και) Πρεβελάκης, Παντελής/ιδεολογικά: Ανδρουλιδάκης, Κώστας: Νέα Εστία 166 (2009) 1069-1086.  -

“Ιουλιανός ο Παραβάτης“:  Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 65 (1959) 416-417. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 8, Αθήνα 1980, 35-39.) –

Καραγάτσης, Μίμης: Κριτική θεάτρου, 1946-1960. Αθήνα 1999, 561-563. (Ανα-δημ.)  -

Κλάρας, Μπάμπης: Νέα Εστία 65 (1959) 393-394. (Αναδημ.) –

Μπαλούρδος, Γιώργος: Οδός Πανός 127 (Ιαν./Μαρτ. 2005) 65-77.  -

Πατρίκιος, Τίτος: Επιθεώρηση Τέχνης 9 (1959) 149-151. –

Προυσής, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 11 (1946) 65-68. –

Χουρμούζιος, Αιμίλιιος: Νέα Εστία 38 (1945) 1046-1051. –

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νίκος Καζαντζάκης. Αθήνα 1977, 162-189. (Αναδημ.) –

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νίκος Καζαντζάκης. Αθήνα 1977, 190-197. (Αναδημ.) -  (Και) Ισπανία: Βουτσά, Στέλλα: Θέματα Λογοτεχνίας 35 (Μάιος/Αυγ. 2007) 174-176.  -

Δημάδης, Κωνσταντίνος σε: Tras las huellas de Kazantzakis. Granada 1999, 105-115 (ισπ.). -

Δρούλιας, Ιωάννης: Παρνασσός 2, 25 (1983) 737-764. –

Χατζηλαμπής, Χαράλαμπος σε: Grecia en España, España en Grecia. Primer Con-greso Intern. Madrid (1999), 83-89. (Με αγγλ. περίληψη.) –

Demetrius, James: Studies in Honor of M. J. Benardete. New York 1965, 215-225 (αγγλ.). –

Hatzantonis, Emmanuel: Hispania 49 (1966) 787-792 (αγγλ.). –

Huerga-Morán, María: Más Cerca de Grecia 4 (Ιουν. 1989) 40-45 (ισπ.). - 

Núñez Esteban, Goyita: Erytheia 2 (Απρ. 1983) 17-23 (ισπ.). –

Omatos, Olga: Le Regard Crétois 17 (Juillet 1998) 10-20 (γαλλ.). –

Omatos, Olga σε: Tras las huellas de Kazantzakis. Granada 1999, 179-191 (ισπ.). – 

(Και) Ιταλία: Luciani, Cristiano: Παρνασσός 2, 39 (1997) 136-154. (Αποσπ. ανα-δημ. σε: Le Regard Crétois 17 [Juillet 1998] 21-32.) - 

(Και) Καβάφης, Κωνσταντίνος: Anton, John P.: Νεοελληνικός Λόγος 1973, 

91-101. - 

(Και) Καζαντζάκη, Ελένη: Νταϊφά, Έλγκα/Καζαντζάκη, Ελένη: Οδός Πανός 127 (Ιαν./Μαρτ. 2005) 56-58. (Αναδημ.)  -  

Σταύρου, Πάτροκλος: Νέο Επίπεδο 28/29 (άνοιξη 1998) 53-56. – 

Σταύρου, Πάτροκλος: Οδός Πανός 127 (Ιαν./Μαρτ. 2005) 11-16.  -

(Και) Καζαντζάκης, Βασίλης: Καζαντζάκης, Νίκος/Καζαντζάκης, Βασίλης: Νέα Εστία 74 (1963) 906-907. -  

“(Ο) Καζαντζάκης μιλεί για Θεό“ (Επιμ.: Μητσοτάκης, Κυριάκος): Προυσής, Κώστας: Πνευματική Κύπρος 12 (1971/1972) 307. – 

(Και) Κακριδής, Ιωάννης: Καζαντζάκης, Νίκος/Κακριδής, Ιωάννης: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 257-300. –

Κιτρομηλίδης, Γιώργος: Προσεγγίσεις στο χώρο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. 1. Λευκωσία 1987, 137-142. -

(Και) Καλογερόπουλος, Δημήτριος: Καζαντζάκης, Νίκος/Καλογερόπουλος, Δη-μήτριος/Μαρκάκης, Πέτρος: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1959) 28-39.  - 

(Και) Κανελλόπουλος, Παναγιώτης: Καζαντζάκης, Νίκος: Ευθύνη 2, 18 (1989) 337. (Αναδημ. σε: Νέα Εστία 142 [1997] 1558.) - 

“(Ο) καπετάν Μιχάλης“: Γουναλάκης, Μ./Θαλασσινός, Ο.: Νέα Εστία 55 (1954) 965. –

Ιωαννίδης, Χριστόφορος: Le Regard Crétois 17 (Juillet 1998) 55-57 (γαλλ.). –

Μανουσάκης, Γιώργης: Νέα Εστία 114 (1983) 1060-1064. –

Μαντουβάλου, Μαρία: Κείμενα και μελέτες μεσαιωνικής και νεοελληνικής γραμ-ματείας. Αθήνα 1990, 233-238. (Αναδημ.) –

Μαστρογιαννάκης, Κωνσταντίνος: Διάλογος 11/12 (1993) 117-146. –

Μητσάκης, Κάρολος: Σημεία αναφοράς. Αθήνα 1987, 197-211. (Αναδημ. σε: Μη-τσάκης, Κ.: Η κρητική ματιά. Μελέτες για τον Νίκο Καζαντζάκη. Αθήνα 1999, 49-65.)  -

Μουλλάς, Παναγιώτης σε: Kindlers Literatur Lexikon 4, Zürich 1968, 310-311 (γερμ.). (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Kindlers Neues Literatur Lexikon 9, München 1990, 251-252.) –

Παπακώστα, Κωνσταντίνα: Le Regard Crétois 17 (Juillet 1998) 61-63 (γαλλ.). –

Ρούφος, Ρόδης: Κυπριακά Γράμματα 20 (1955) 138-139. – 

Σαχίνης, Απόστολος: Πεζογράφοι του καιρού μας. Αθήνα 1967, 50-55. –

Σφακιανάκης, Γιάννης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1958) 224-234. (Αναδημ.) –

Φανουράκης, Γεώργιος: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1958) 184-199. –

Φιλίας, Δημήτρης: Le Regard Crétois 3 (Mai 1991) 3-5 (γαλλ.). –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 55 (1954) 124-126. (Αναδημ. σε: Χατζίνης, Γ.: Ελλη-νικά κείμενα. Αθήνα 1970, 95-100.) –

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νίκος Καζαντζάκης. Αθήνα 1977, 220-225. –

Beaton, Roderick: Journal of Modern Greek Studies 16 (1998) 195-220 (αγγλ.). –

Bien, Peter: Θέματα Λογοτεχνίας 10 (Νοεμβρ. 1998/Φεβρ. 1999) 113-133. –

Bien, Peter: Journal of Modern Greek Studies 5 (1987) 153-173 (αγγλ.). –

Doolaard, A. den: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1958) 181-183. (Μεταφρ. αναδημ.) –

El Raheb, Aikaterini: Le Regard Crétois 17 (Juillet 1998) 58-60 (γαλλ.). -

“(Ο) καπετάν Μιχάλης“/ειδολογικά: Τζιόβας, Δημήτρης σε: Νίκος Καζαντζά-κης. Σαράντα χρόνια από το θάνατό του. Χανιά 1998, 215-218. -

“(Ο) καπετάν Μιχάλης“ (στο) θέατρο: Βαρβέρης, Γιάννης: Η Λέξη 25 (Ιουλ. 1983) 632. (Αναδημ. σε: Βαρβέρης, Γ.: Η κρίση του θεάτρου 1, Αθήνα 1985, 185-186.) –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 66 (1959) 1243-1244. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 8, Αθήνα 1980, 121-124.) –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 80 (1966) 1321-1322. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 10, Αθήνα 1981, 434-437.) –

Πορφύρης, Κ.: Επιθεώρηση Τέχνης 10 (1959) 68-69. –

Σκουλούδης, Μανώλης: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1959) 261-262. –

Φραγκόπουλος, Θεόφιλος: Νέα Εστία 114 (1983) 1034-1035. -

“(Ο) καπετάν Μιχάλης“/θέματα/πένθος-ξενία: Παΐδας, Κωνσταντίνος: Μολυ-βδοκονδυλοπελεκητής 7 (2000) 157-168. -

“(Ο) καπετάν Μιχάλης“/θέματα κοινωνικά: Καραλής, Βρασίδας: Διαβάζω 377 (Σεπτ. 1997) 86-96. -

“(Ο) καπετάν Μιχάλης“ (και) Καραγάτσης, Μιχάλης/“Ο συνταγματάρχης Λιάπκιν“: Σταματίου, Γ.: Νέα Εστία 133 (1993) 367-372. -

“(Ο) καπετάν Μιχάλης“/κοσμοθεωρία: Φιλιππίδου, Σ.: Μαντατοφόρος 39/40 (1995) 112-124 (αγγλ.). -

“(Ο) καπετάν Μιχάλης“/πηγές/Shakespeare, William/“Othello: Παΐδας, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 150 (2001) 749-761. -

“(Ο) καπετάν Μιχάλης“/πρόσωπα: Μανουσάκης, Γιώργης σε: Θεώρηση του Νίκου Καζαντζάκη. Αθήνα 1993, 118-153. (Αγγλ. μεταφρ. σε: The Charioteer 22/23 [1981/1982] 66-102.) - 

“(Ο) καπετάν Μιχάλης“/στοιχεία κωμικά: Μανουσάκης, Γιώργης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1978) 106-117. –

“(Ο) Καποδίστριας“: Δρομάζος, Στάθης: Νεοελληνικό θέατρο. Αθήνα 1986, 67-69. (Αναδημ.) –

Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 39 (1946) 438-439. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελλη-νικό θέατρο 4, Αθήνα 1978, 182-185.) –

Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 101 (1977) 64-65. –

Προυσής, Κώστας: Κυπριακά Γράμματα 11 (1946) 65-68. –

Πυλιώτης, Αχιλλέας: Νέα Εποχή 133 (Νοεμβρ./Δεκ. 1978) 948-949. –  

Τερζάκης, Άγγελος: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 2 (1946/1947) 95-96. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 19 (1978/1979) 102-103. –

Bien, Peter: Byzantine and Modern Greek Studies 3 (1977) 141-173 (αγγλ.). –

Bien, Peter: The Literary Review 18 (1974/1975) 409-411 (αγγλ.). -          

(Και) Καραβίας, Πάνος: Καζαντζάκης, Νίκος: Ευθύνη 2, 22 (1993) 353. - 

(Και) Καστανάκης, Θράσος: Καζαντζάκης, Νίκος: Το Δέντρο 2, 25/26 (Σεπτ./ Οκτ. 1986) 3-12. –

Καζαντζάκης, Νίκος: Η Λέξη 117 (Σεπτ./Οκτ. 1993) 534-535. –

Σουλογιάννη, Άλκηστις: Το Δέντρο 2, 25/26 (Σεπτ./Οκτ. 1986) 13-20. –

Σουλογιάννη, Άλκηστις σε: Πεπραγμένα του Ε’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου  3, Ηράκλειο 1985, 155-167. - 

(Και) Καύκασος: Πρίφτη, Κλεοπάτρα: Ρόδο των ανέμων. Αθήνα 1999,171-211. - (Και) κινηματογράφος:Taylor, Timothy: Byzantine and Modern Greek Studies 6 (1980) 157-168 (αγγλ.). -    

(Και) Κίντζιος, Βασίλης: Καζαντζάκης, Νίκος/Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Νέα Εστία 120 (1986) 864-869. (Αναδημ. της παρουσίασης σε: Παπαθανασόπουλος, Θ.: Γύρω στον Καζαντζάκη 2, Αθήνα 1989, 48-50. - Παπαθανασόπουλος, Θ.: Γύρω στον Καζαντζάκη. Αναδημ. Αθήνα 2000, 163-165.) - 

(Και) Κόντογλου, Φώτης: Καζαντζάκης, Νίκος: Αιολικά Γράμματα 1 (1971) 519. -

Κοσμοθεωρία: Αγγελάκη-Ρουκ, Κατερίνα: Διαβάζω 190 (27/4/1988) 58-62. – 

Αλισανδράτος, Γιώργος: Νέα Εστία 114 (1983) 1516-1517. –

Αποστολόπουλος, Ντίμης: Νέα Εστία 66 (1959) χριστ. τχ., 145-154. (Αναδημ. σε: Αποστολόπουλος, Ντ.: Δοκίμια του εικοστού πρώτου έτους. Αθήνα 1960, 131-150.)  -

Ασβεστά, Ναυσικά: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 52 (1995) 451-452. - 

Βλαχοδημήτρης, Θοδωρής: Νέα Εποχή 250 (1998) 55-56. –

Βουγιούκα, Αθηνά: Le Regard Crétois 10 (Déc. 1994) 9-18 (γαλλ.). –

Δημητρόπουλος, Ιωάννης σε: Πίστη και Νεοελληνική Λογοτεχνία. Λευκωσία 1990, 112-116. –

Δωροβίνης, Βασίλης: Τομές 11 (Νοεμβρ. 1975) 3-7. –

Καζαντζάκης, Νίκος/Τερέντσιο, Γιολάντα: Le Regard Crétois 23 (Juillet 2001) 10-12(γαλλ.). (Μεταφρ. αναδημ.) –

Καρούζος, Νίκος: Τομές 11 (Νοεμβρ. 1975) 8-10. –

Κατσώρη, Αγγελική: Πόρφυρας 63 (Οκτ./Δεκ. 1992) 76-77. –

Κλάρας, Μπάμπης: Δοκίμια. Αθήνα 1967, 177-180. –

Κλάρας, Μπάμπης: Νέα Εστία 62 (1957) 1652. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Κλάρας, Μπ.: Δοκίμια. Αθήνα 1967, 173-174.)–

Λεονταρίτη, Κλεοπάτρα: Ο Πολίτης42 (Απρ./Μάιος 1981) 76-81. –

Μαρκάκης, Μανώλης: Greek Letters 8 (1993/1994) 387-397 (αγγλ.). –

Μαρκάκης, Πέτρος: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1960) 119-124. –

Μητσάκης, Κάρολος: Νέα Εστία 72 (1962) 1595. –

Μητσάκης, Καρόλος: Πορεία μέσα στο χρόνο. Αθήνα 1982, 349-357. (Αναδημ. σε: Μητσάκης, Κ.: Η κρητική ματιά. Μελέτες για τον Νίκο Καζαντζάκη. Αθήνα 1999, 7-16.) –

Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Διαβάζω 190 (27/4/1988) 83-88. –

Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: Φιλολογική Κύπρος (1991/1992) 103-109. –

Μιχαηλίδης, Κώστας Π.: The Charioteer 22/23 (1980/1981) 103-115 (αγγλ.). –

Νικολαΐδης, Αριστοτέλης: Διαβάζω 190 (27/4/1988) 54-57. –

Οικονομίδου-Krstiitch, Ε.: Διαβάζω 190 (27/4/1988) 70-74. –

Οικονομίδου-Krstitch, E.: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 15 (1976) 115-140 (γαλλ.). –

Παππά, Λένα: Νέα Εστία 142 (1997) 1534-1537. –

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 27 (1940) 54-55. –

Πέππας, Κώστας: Εμβόλιμον 28/29 (καλοκ./φθιν. 1996) 134-139. –

Πρατικάκης, Μανόλης: Η Λέξη 139 (Μάιος/Ιουν. 1997) 334-339. –

Σταματόπουλος, Γιώργος: Νέο Επίπεδο 28/29 (άνοιξη  1998) 41-42. –

Τζέρμιας, Παύλος: Νέα Εστία 66 (1959) χριστ. τχ., 136-137. –

Χατζιδάκι, Φούλα: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1960) 119-124. –

Bien, Peter/Middleton, Darren σε: God’s Struggler. Religion in the Writings of Nikos Kazantzakis. Macon/Georgia 1996, 1-22 (αγγλ.). –

Calian, Carnegie: Theology Today 28 (1971/1972) 37-49 (αγγλ.). (Μεταφρ. ανα-δημ. σε: Νέα Εστία 90 [1971] χριστ. τχ., 64-74.) –

Chaix-Rouge, Jules: Le Monde 28/1/1972, 14-15 (γαλλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Κ 15 [Νοεμβρ. 2007] 5-8.)  –

Dalon. Richard: Νέα Εστία 90 (1971) χριστ. τχ., 110-123. -   

Garrigues, Pierre: Le Regard Crétois 23 (Juillet 2001) 36-48 (γαλλ.). –

Gestin, Bernard: Le Regard Crétois 5 (Juin 1992) 8-17 (γαλλ.). –

Heisig, James: Νέα Εστία 90 (1971) χριστ. τχ., 146-178. –

Hélianos, Orestis: Le Regard Crétois 10 (Déc. 1994) 19-27 (γαλλ.). –

Kerényi, Károly: Streifzüge eines Hellenisten. Zürich 1960 61-97 (γερμ.). (Αναδημ.– Μεταφρ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 66 [1959] χριστ. τχ., 43-59. – Γαλλ. μεταφρ. σε: La Table Ronde 151/152 [1960] 24-50.) - 

Owens, Lewis: Journal of Modern Greek Studies 16 (1998) 331-348 (αγγλ.). –

Petras, Irina: Steaua 38 (1987) 2, 43 και 62 (ρουμ.). –

Rigouzzo, Robert: Le Regard Crétois 6 (Déc. 1992) 8-17 (γαλλ.). –

Steinmetz, Alexander: Νέα Εστία 74 (1963) 1247. –

Thiele, Alicia: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1958) 259-262. -    

Κοσμοθεωρία (και) Kierkegaard, Søren/κοσμοθεωρία: Gill, Jerry σε: Gods Struggler. Religion in the Writings of Nikos Kazantzakis. Macon/Georgia 1996, 169-188 (αγγλ.).- 

Κοσμοθεωρία (και) Whitehead, Alfred North/κοσμοθεωρία: Middleton, Dar-ren σε: God’s Struggler. Religion in the Writings of Nikos Kazantzakis. Macon/Ge-orgia 1996, 189-211 (αγγλ.). -

“(Ο) κούρος“: Μαργαρίτης, Αλκ.: Τομές 3, 91 (Ιουλ./Σεπτ. 1984) 66. –

Μηλιώνης, Χριστόφορος: Γράμματα και Τέχνες 85 (Οκτ. 1998/Φεβρ. 1999) 7- 11. -  

(Και) Κρήτη: Τζέρμιας, Παύλος; Le Regard Crétois 20 (Déc. 1999) 51-52 (γαλλ.). –

(Και) Κριαράς, Εμμανουήλ: Κριαράς, Εμμανουήλ: Γλωσσοφιλολογικά.  Θεσσαλο-νίκη 2000, 707-710. (Αναδημ. σε: Κριαράς, Ε.: Πραγματώσεις και όνειρα. Θεσσαλο-νική/Αθήνα 2001, 30-34.) – 

(Και) Κύπρος: Αθανασοπούλου, Αφροδίτη: Νέα Εστία 177 (2015) 270-301.  - 

 Καζαντζάκη, Ελένη/Καζαντζάκης, Νίκος/Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευ-ματική Κύπρος 4 (1963/1964) 338-346. –

Κοκκινόφτας, Κωστής: Ακτή 19 (2007/2008) 193-213.  -

Κουμάκης, Γεώργιος σε: Πρακτικά του Β’ Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου 3 Λευ-κωσία 1987, 569-572. –

Σταύρου, Πάτροκλος σε: Πρακτικά του Β’ Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου τ. 3 Λευκωσία 1987, 573-578. (Παραλλ. δημ. σε: Νέα Εστία 114 [1983] 955-959. – Φιλολογική Κύπρος [1983] 179-185.) –

Σταύρου, Πάτροκλος: Folia Neohellenica 5 (1983) 65-70 (αγγλ.). -   

“Κωμωδία“: Βουγιούκα, Αθηνά: Le Regard Crétois 18 (Déc. 1998) 4 (γαλλ.). –

Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Νέα Εστία 131 (1992) 669-675. (Αναδημ. σε: Πα-παθανασόπουλος, Θ.: Γύρω στον Καζαντζάκη. Αναδημ. Αθήνα 2000, 190-205.) –

Emrich, Gerhard: Folia Neohellenica 5 (1983) 79-88 (γερμ.). –

Kerényi, Károly: Wege und Weggenossen 1, München, Wien 1985, 420-424 (γερμ.). (Αναδημ. - Αγγλ. μεταφρ. σε: The Literary Review 18 [1974/1975] 412-416.) –

Quiroz Pizzaro, Roberto σε: Tras las huellas de Kazantzakis. Granada1999, 209-223 (ισπ.). -

Κωμωδία“/εκδόσεις: Γιαλουράκης, Μανώλης: Νέα Εστία 63 (1958) 789. –

“Κωμωδία“/πηγές/Maeterlinck, Maurice: Puchner, Walter: Ο μίτος της Αριάδνης. Αθήνα 2001, 338-357. -

“Κωνσταντίνος ο Παλαιόλογος“: Καραντώνης, Αντρέας/Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 54 (1953) 1483-1484. –

Παναγιώτου, Νίκος: Μελετήματα. Λευκωσία 1986, 105-108. (Αναδημ.) –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 54 (1953) 1423. –

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νίκος Καζαντζάκης. Αθήνα 1977, 198-208. (Αναδημ. – Αποσπ. αναδημ., παρουσ.: Χάρης, Πέτρος σε: Νέα Εστία 54 [1953] 1483-1485.) -

“Κωνσταντίνος ο Παλαιόλογος“/μουσικοποιήσεις (Συνθέτης: Καλομοίρης, Μανώλης): Καλομοίρης, Μανώλης: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 36 (1961)

319-320. - 

(Και) Λαμπρίδη, Έλλη: Καζαντζάκης, Νίκος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 121 (25/ 3/1939) 13. –

Λαμπρίδη, Έλλη: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 126 (29/4/1939) 14. - 

(Και) Λαχανάς, Βασίλειος: Καζαντζάκης, Νίκος: Τεράμηνα 25/26 (άνοιξη 1984)1687-1693. –

Κραβαρτόγιαννος, Δρόσος: Τεράμηνα 25/26 (άνοιξη 1984) 1694-1695. –

Κραβαρτόγιαννος, Δρόσος: Φωκικά Χρονικά 2, 6 (1997) 20-24. –

Λαχανάς, Βασίλειος: Τετράμηνα 25/26 (άνοιξη 1984) 1693-1694. - 

(Και) Λεκατσάς, Παναγής: Λεκατσάς, Παναγής: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 117(25/2/1939) 2. –

Λεξιθήρας: Κριαράς, Εμμανουήλ: Θητεία στη γλώσσα. Αθήνα 1998, 242-244. (Αναδημ.) –

Λογοτέχνης: Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Νέα Εστία 132 (1992) 1535-1540. (Αναδημ. σε: Παπαθανασόπουλος, Θ.: Γύρω στον Καζαντζάκη. Αναδημ. Αθήνα 2000, 206-220.) -

Λογοτέχνης παγκόσμιος: Μαστροδημήτρης, Παναγιώτης: Η νεοελληνική σύν-θεση. Αθήνα 1999, 259-266. - 

(Και) Μαγκλής, Γιάννης: Καζαντζάκης, Νίκος: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 55(1998) 192. –

(Και) Μαλακάσης, Μιλτιάδης: Καζαντζάκης, Νίκος: Κ 15 (Νοεμβρ. 2007) 38.  -

(Και) Μάνη: Φωτέας, Παναγιώτης: Νέα Εστία 142 (1997) 1555-1557. –

“Μέγας Αλέξανδρος“: Κακριδής, Φάνης σε: Νίκος Καζαντζάκης. Σαράντα χρόνια από το θάνατό του. Χανιά 1998, 119-126. –

“Μέλισσα“: Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 72 (1962) 1445-1446. (Αναδημ. σε: Θρύ-λος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 9, Αθήνα 1980, 151-154.) –

Bien, Peter σε: Νίκος Καζαντζάκης. Σαράντα χρόνια από το θάνατό του. Χανιά 1998, 155-162. –

Burckhardt, Roger: Le Regard Crétois 12 (Déc. 1995) 41-43 (γαλλ.). –

Igla, Birgit: Folia Neohellenica 5 (1983) 174-184 (γερμ.). –

Rosenthal-Kamarinea, Isidora: Hellenika (1967, 3) 41 (γερμ.). -

Μεταφραστής: Κουτσουρέλης, Κώστας: Νέα Εστία 162 (2007) 1101-1106.  -

Μεταφραστής/γαλλική λογοτεχνία: Ιγγλέση Μαργέλλου, Σεσίλ: Νέα Εστία 162 (2007) 1082-1089. -

Μεταφραστής/θεατρικά έργα: Ανεμογιάννης, Γιώργος: Φιλολογική Πρωτοχρο-νιά 50 (1993) 212-215. (Επεξεργ. αναδημ. σε: Νέο Επίπεδο 28/29 [άνοιξη 1998] 43-46. – Επεξεργ. ισπ. μεταφρ. σε: Tras las huellas de Kazantzakis. Granada 1999, 11-15.)  -

Πετράκου, Κυριακή: Νέα Εστία 162 (2007) 1090-1100.  -

Μεταφραστής/ισπανική ποίηση: Παλαιολόγος, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 162 (2007) 1062-1074.  - 

Omatos, Olga σε: Tras las huellas de Kazantzakis. Granada 1999, 193-207 (ισπ.). -

Μεταφραστής/Όμηρος (Σε συνεργ. με: Κακριδής, Ιωάννης): Κακριδής, Ιωάννης σε: Πρωτότυπο και μετάφραση. Αθήνα 1980, 91-98. –

Κακριδής, Ιωάννης: Φιλόλογος 5 (1980/1981) 99-110. -

Μεταφραστής/Όμηρος/“Ιλιάς“ (Σε συνεργ. με: Κακριδής, Ιωάννης): Αγγελί-δου, Δήμητρα: Φιλόλογος 7 (1983) 51-72. –

Βασιλάκης, Μανώλης: Αντί 2, 520 (30/4/1993) 47-49. –

Δάλλας, Γιάννης: Υπερβατική συντεχνία. Αθήνα 1958, 32-49. –

Κακριδής, Ιωάννης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1956) 17-64. –

Κακριδής, Ιωάννης: Νέα Εστία 66 (1959) χριστ. τχ., 115-120. –

Κιτρομηλίδης, Γιώργος: Προσεγγίσεις. Στο χώρο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 1. Λευκωσία 1987, 137-142.–

Μελά, Ναταλία/Κακριδής, Ιωάννης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1957) 285-289. –

Ξύδης, Θεόδωρος: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 89-96. –

Ρούφος, Ρόδης: Κυπριακά Γράμματα 21 (1956) 251-252. –

Σαμίου, Ελένη: Νέα Εστία 54 (1953) 1493-1495. –

Σταύρου, Θρασύβουλος: Νέα Εστία 66 (1959) χριστ. τχ., 120-125. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 66 (1959) χριστ. τχ., 129-130. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 66 (1959) χριστ. τχ., 125-129. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Χατζίνης, Γ.: Η τέχνη είναι δύσκολη. Αθήνα 1962, 230-238.) –

Flacelière, Robert: Revue des Études Grecques 70 (1957) 293-294 (γαλλ.). –

Mirambel, André: Revue des Études Grecques 70 (1957) 387-426 (γαλλ.). -

Μεταφραστής/Όμηρος/“Οδύσσεια“  (Σε συνεργ. με: Κακριδής, Ιωάννης): Ξύδης, Θεόδωρος: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 89-96. – 

Πόλκας, Λάμπρος: Παλίμψηστον 12 (1992) 223-241. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 79 (1966) 846-847. –

Marcheselli-Loukas, Lucia: Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, n. s. 5 (1968) 227-252 (ιταλ.).  -   

Μεταφραστής/Bergson, Henri: Βουγιούκα, Αθηνά: Νέα Εστία 162 (2007) 1075-1081.  - 

Μεταφραστής/Bulwer Edward George 1st Lord Lytton/“The Last Days of Pompeii“: Spanaki, Mariana: Le Regard Crétois 20 (Déc. 1999) 26-35 (γαλλ.). -

Μεταφραστής/Dante Alighieri/“Divina Commedia“: Γκικόπουλος, Φοίβος: Διαβάζω 230 (10/1/1990) 26-35. –

Γκικόπουλος, Φοίβος: Κ 15 (Νοεμβρ. 2007) 22-26. (Αναδημ. σε: Νέα Εστία 162 [2007] 1044-1049.)  -

Πίμπλης, Ν.: Νέα Εστία 17 (1935) 443-445. –

Ποριώτης, Νικόλαος: Νέα Εστία 17 (1935) 292-295. –

Πρεβελάκης, Παντελής: Νεοελληνικά Γράμματα 4 (5/5/1935) 1-2. –

Σπαταλάς, Γεράσιμος: Νέα Εστία 17 (1935) 249-252 και 295. –

Σπαταλάς, Γεράσιμος: Νεά Εστία 17 (1935) 340-343. –

Luciani, Cristiano σε: Atti del IV Convegno di Studi Neogreci, Viterbo 20-22/5/ 1993. Testi letterari italiani tradotti in Greco. Messina1994, 337-352 (ιταλ.). -

Μεταφραστής/Darwin, Charles: Βουγιούκα, Αθηνά: Νέα Εστία 162 (2007) 1075-1081.  -

Μεταφραστής/Machiavelli, Niccolò: Αρμάος, Δημήτρης: Νέα Εστία 162 (2007) 1050-1061.  -

Μεταφραστής/Nietzsche, Friedrich: Βουγιούκα, Αθηνά: Νέα Εστία 162 (2007) 1075-1081.  -

Μεταφραστής/Stowe, Harriet Beecher/“Uncle Tom’s Cabin“: Spanaki, Mariana: Le Regard Crétois 20 (Déc. 1999)26-35 (γαλλ.). - 

(Και) μηδενισμός: Μιχαλάκας, Μιχάλης: Κασταλία 72 (Ιουλ./Σεπτ. 1983) 48-52. –

Mboukou, Jean Serge: Le Regard Crétois 17 (Juillet 1998) 33-43 (γαλλ.). - 

(Και) Μινωτής, Αλέξης: Καζαντζάκης, Νίκος/Μινωτής, Αλέξης: Η Λέξη 42 (Φεβρ. 1985) 114-118. - 

Μουσείο Καζαντζάκη: Ανεμογιάννης, Γιώργος: Νέα Εστία 114 (1983) 1368-1377. -

Ανεμογιάννης, Γιώργος: Folia Neohellenica 5 (1983) 219-222 (γερμ.). (Παραλλ. δημ. σε: Hellenika [1983] 68-70. – Ισπ. μεταφρ. σε: BizantionNea Hellas 7/8 [1985] 245-250. [Με αγγλ. περίληψη.]) –

Ανεμογιάννης, Γιώργος: Le Regard Crétois 4 (Déc. 1991)46-48 (γαλλ.). –

Ανώνυμο: Hellenika (1980) 182 (γερμ.). –

Ασημακόπουλος, Κώστας: Νέα Εστία 114 (1983) 1028-1029. –

Μαμαλάκη, Ζερμαίν: Διαβάζω 162 (25/2/1987) 9-13. –

Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Γύρω στον Καζαντζάκη. Αναδημ. Αθήνα 2000, 93-96. (Αναδημ.) –

Σουλογιάννη, Άλκηστις: Νέα Εστία 114 (1983) 965-966. –

Rosenthal-Kamarinea, Isidora: Folia Neohellenica 5 (1983) 223-250 (γερμ.). (Παραλλ. αποσπ. δημ. σε: Hellenika [1983] 71-76.) –

Rosenthal-Kamarinea, Isidora: Hellenika (1993) 114 (γερμ.). -  

Μουσείο Καζαντζάκη (και) Museo Juan Ranón Jiménez: La Prada, Luis Manuel de σε: Tras las huellas de Kazantzakis. Granada 1999, 271-290 (ισπ.). -  (Και) μουσική: Παπαϊωάννου, Ι.: Folia Neohellenica 5 (1983) 71-78 (γαλλ.). (Παραλλ. αγγλ. δημ. σε: Journal of the Hellenic Diaspora 10 [1983]4, 79-83.) -  (Και) μυθιστόρημα: Bien, Peter σε: The Greek Novel. AD 1-1985. London, New York, Sidney 1988, 81-89 (αγγλ.). -

Μυθιστορήματα: Γιάκος, Δημήτρης: Τετράμηνα 62/64 (φθιν. 2000) 4789-4790. –

Κατσίμπαλης, Γιώργος: Νέα Εστία 64 (1958) 1498. –

Σταύρου, Μαίρη: Διαβάζω 190 (27/4/1988) 46-50. (Αναδημ. σε: Πνευματική Κύ-προς 32 [1992] 45-51.) –

Szabó, Kálmán σε: Nikos Kazantzakis. Beiträge zu seinem Werk und Leben. Praha 1985, 61-73 (γερμ.). - 

Μυθιστορήματα/θέματα/δάσκαλος: Μουτζούρης, Κώστας σε: Νίκος Καζαντζά-κης. Σαράντα χρόνια από το θάνατό του. Χανιά 1998, 95-114. -

Μυθιστορήματα (στον) κινηματογράφο: Bien, Peter: Journal of Modern Greek Studies 18 (2000) 161-169 (αγγλ.). -

Μυθιστορήματα/κοσμοθεωρία: Ζήρας, Αλέξης: Νέο Επίπεδο 28/29 (άνοιξη 1998) 30-32. -

Μυθιστορήματα/μορφή: Καψωμένος, Ερατοσθένης σε: Νίκος Καζαντζάκης. Σαράντα χρόνια από το θάνατό του. Χανιά 1998, 203-214. (Επεξεργ. και επαυξ. αναδημ. σε: Ελίτροχος 15 [καλοκ. 1998] 21-26.) –

Φιλιππίδης, Σταμάτης: Θαλλώ 7 (1995) 43-57. (Επαυξ. αναδημ. σε: Φιλιππίδης, Σ.: Τόποι. Μελετήματα για τον αφηγηματικό λόγο επτά νεοελλήνων πεζογράφων. Αθήνα 1997, 31-60.) -

Μυθιστορήματα/μύθοι: Βουγιούκα, Αθηνά: Διαβάζω 377 (Σεπτ. 1997) 78-85. -

Μυθιστορήματα/παραβολές: Βουγιούκα, Αθηνά: Διαβάζω 377 (Σεπτ. 1997)

78-85. -                                                                 

Μυθιστορήματα/πηγές/ελληνικοί μύθοι: Καζαντζάκης, Νίκος/Sipriot, Pierre: Le Regard Crétois 1 (Janv. 1990) 9-16 (γαλλ.). -

Μυθιστορήματα/ποιητική (και) Beckett, Samuel/μυθιστορήματα/ποιητι-κή: Αθανασοπούλου-Κυπρίου, Σπυριδούλα/Κλαπάκη, Νεκταρία: Θέματα Λογοτε-χνίας 35 (Μάιος/Αυγ. 2007) 152-173.   - 

Μυθιστορήματα/στοιχεία ανθρωπολογικά: Μερακλής, Μιχάλης: Λαογραφία 33 (1982/1984) 360-366. - 

Μυθιστορήματα/στοιχεία ηθογραφικά: Μερακλής, Μιχάλης: Λαογραφία 33 (1982/1984) 360-366. -

Μυθιστορήματα/στοιχεία λαϊκά: Φιλιππίδης, Σταμάτης σε: Πεπραγμένα του Η’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου 3, 2 Ηράκλειο 2000, 203-219. (Παραλλ. δημ. σε: Φιλιππίδης, Σ.: Τόποι. Μελετήματα για τον αφηγηματικό λόγο επτά νεοελλήνων πεζογράφων. Αθήνα 1997, 209-230. – Αποσπ. γαλλ. μεταφρ. σε: Le Regard Crétois 15 [Juillet 1997] 40-50.) -

Μυθιστορήματα/στοιχεία πικαρέσκα: Silván-Rodríguez, Alfonso σε: Grecia y la Tradición clásica. Actas del II Congreso de Neohelenistas de Iberoamérica, VII Jor-nadas de Literatura Neogriega < La Laguna, 30 de oct. – 3 de nov. 2001> 1, La Laguna 2002, 221-240 (ισπ.). -

Μυθιστορήματα/στοιχεία χριστιανικά: Richards, Lewis: The Western  Huma-nities Review 21 (1967) 49-55 (αγγλ.). (Αναδημ. σε: Twentieth-Century Literary Criticism 33 [1989] 148-151.) -

(Και) μυστικισμός: Arana, José Ramón σε: Tras las huellas de Kazantzakis. Granada 1999, 17-40 (ισπ.). –

Dombrowski, Daniel σε: God’s Struggler. Religion in the Writings of Nikos Kazant-zakis.  Macon/Georgia 1996, 71-91 (αγγλ.). -

(Και) ναζισμός: Bien, Peter: Θέματα Λογοτεχνίας 23 (Μάιος/Αυγ. 2003) 63-79.   - 

(Και) “Νέα Εστία“: Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 62 (1957) 1632-1633. - 

(Και) Νεοελληνική Θεατρική Κριτική: Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Νέα Εστία 64 (1958) 1564-1565. (Αναδημ.) - 

“Νικηφόρος Φωκάς“: Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 2 (1927) 1015-1017. –

Bien, Peter: Journal of Modern Greek Studies 16 (1998) 265-284 (αγγλ.). - 

(Και) Νικολαρεΐζης, Δημήτριος: Καζαντζάκης, Νίκος/Νικολαρεϊζης, Δημήτριος σε: Νικολαρεΐζης, Δημήτριος: Δοκίμια κριτικής. Αθήνα 1983, 239-251. (Αναδημ.) -

Νομικός: Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 135-139. (Αναδημ. σε: Ηπειρωτική Εστία 28 [1979] 733-739. – Παπαθανασόπουλος, Θ.: Λογοτεχνικά μελετήματα. Αθήνα 1982, 139-149. – Επαυξ. αναδημ. σε: Παπα-θανασόπουλος, Θ.: Γύρω στον Καζαντζάκη. Αναδημ. Αθήνα 2000, 9-31.)  -  

(Και) Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Καζαντζάκης, Νίκος/Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Νέα Εστία 5 (1929) 230. -

(Και) Ξεφλούδας, Στέλιος: Καζαντζάκης, Νίκος: Ευθύνη 2, 23 (1994) 302. -

“Ξημερώνει“: Ανώνυμο: Νέα Εστία 63 (1958) 752. (Αναδημ.) –

Ανώνυμο: Νέα Εστία 63 (1958) 753-754. (Αναδημ.) –

Γαβριηλίδης, Βλάσης: Νέα Εστία 63 (1958) 751. (Αναδημ.) –

Γουνελάς, Δημήτρης: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 166-182. –

Δημητρακόπουλος, Πολύβιος: Νέα Εστία 63 (1958) 851-852. (Αναδημ.) –

Θεατής: Νέα Εστία 63 (1958) 849. (Αναδημ.) –

Καζαντζάκης, Νίκος: Νέα Εστία 63 (1958) 753. (Αναδημ.) –

Καζαντζάκης, Νίκος: Νέα Εστία 63 (1958) 853-855. (Αναδημ.) –

Κατσίμπαλης, Γιώργος: Νέα Εστία 63 (1958) 745-746. –

Κατσίμπαλης, Γιώργος Κ.: Νέα Εστία 63 (1958) 848. –

Κόκκινος, Διονύσιος: Νέα Εστία 63 (1958) 751-752. (Αναδημ.) –

Κονδυλάκης, Ιωάννης: Νέα Εστία 63 (1958) 849-850. (Αναδημ.) –

Λάμπρος, Σπυρίδων: Νέα Εστία 63 (1958) 746-750. (Αποσπ. αναδημ.) –

Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Νέα Εστία 63 (1958) 850-851. (Αναδημ.) –

Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Νέα Εστία 63 (1958) 855-856. (Αναδημ.) –

Παλαμάς, Κωστής: Άρθρα και χρονογραφήματα 2, Αθήνα 1993, 9-13. (Αναδημ. από: Ο Νουμάς 5 [1907] 257, 1-2.)–

Παπαντωνίου, Ζαχαρίας: Νέα Εστία 63 (1958) 852-853. (Αναδημ.) –

Σιδέρης, Γιάννης: Νέα Εστία 64 (1958) 1030-1031. –

Ταγκόπουλος, Δημήτρης: Νέα Εστία 63 (1958) 755-756. (Αναδημ. από: Ο Νουμάς 247 [13/5/1907] 1-2.) –

Τσοκόπουλος, Γ.: Νέα Εστία 63 (1958) 754-755. (Αναδημ.) –

Φιλίας, Δημήτρης: Le Regard Crétois 3 (Mai 1991) 40-46 (γαλλ.). - 

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 120 (1986) 1114-1116. - 

Οδυσσέας: Ραΐζης, Μάριος Βύρων: Journal of Modern Literature 2 (1971/1972) 199-214 (αγγλ.). -

“Οδυσσέας“/μορφή: Rotolo, Vincenzo σε: Πεπραγμένα του Δ’ Διεθνούς Κρητο-λογικού Συνεδρίου 3, Αθήνα 1981, 214-225. -

“Οδύσσεια“: Αλεξίου, Στυλιανός: Θέματα Λογοτεχνίας 35 (Μάιος/Αυγ. 2007) 125-131.   -

 Ανώνυμο σε: Kindlers Literatur Lexikon 5, Zürich 1969, 804-806 (γερμ.). (Ανα-θεωρ. αναδημ. σε: Kindlers Neues Literatur Lexikon 9, München 1990, 252-253.) –

Ανώνυμο: TheTimes Literary Supplement 15/5/1959, 288 (αγγλ.). –

Αυγέρης, Μάρκος: Νέα Εστία 26 (1939) 1247-1256 και 1344-1349. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Αυγέρης, Μ.: Άπαντα 2, Αθήνα 1964, 158-188. – Αυγέρης, Μ.: Έλλη-νες λογοτέχνες. Αθήνα 1971, 238-270.) –

Βοϊλά, Θάλεια: Νέα Εστία 117 (1985) 762. -

Βρεττάκος, Νικηφόρος: Διαβάζω 190 (27/4/1988) 51-53. –

Βρεττάκος, Νικηφόρος: Επιθεώρηση Τέχνης 11 (1960) 102-110. –

Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Διαβάζω 28 (Φεβρ. 1980) 22-25. –

Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος: Νέα Εστία 34 (1943) 1193-1196. (Αναδημ. σε: Καινούρια Εποχή [καλοκ. 1957] 283-288.) –

Θεοτοκάς, Γιώργος: Νέα Εστία 34 (1943) 1125-1128. –

Καζαντζάκη, Ελένη: Hellenika (1973) 21-26. (Αναδημ.) –

Καζαντζάκης, Νίκος: Νέα Εστία 26 (1939) 1572-1573. –

Καζαντζάκης, Νίκος: Νέα Εστία 34 (1943) 1028-1034. –

Καζαντζάκης, Νίκος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 121 (25/3/1939) 13. –

Καζαντζάκης, Νίκος: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 125 (22/4/1939) 2. –

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 66 (1959) χριστ. τχ., 156-167. (Επαυξ. αναδημ. σε: Καραντώνης, Α.: Νεοελληνική Λογοτεχνία. Φυσιογνωμίες 2, Αθήνα 1977, 7-36 και 613-616.) - 

Κωνσταντίνου, Ευάγγελος: Le Regard Crétois 7 (Juillet 1993) 36-47 (γαλλ.). –

Λαμπρίδη, Έλλη: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 118 (4/3/1939) 11, 2, 119 (11/3/1939) 11, 2, 120 (18/3/1939) 11-12, 2, 121 (25/3/1939) 11, 2, 122 (1/4/1939) 11, 2, 123 (8/4/1939) 11 και 2, 124 (15/4/1939) 10-11. –

Λαούρδας, Βασίλειος: Νέα Εστία 34 (1943) 1336-1341. (Αναδημ. σε: Λαούρδας, Β.: Φιλολογικά δοκίμια. Θεσσαλονίκη1977, 23-35.) –

Λαούρδας, Βασίλειος: Φιλολογικά δοκίμια. Θεσσαλονίκη 1977, 1-22. (Αναδημ.) –

Λεκατσαάς, Παναγής; Νεοελληνικά Γράμματα 2, 117 (25/2/1939) 2. –

Μαλάνος, Τίμος: Κριτικά δοκίμια. Αλεξάντρεια 1943, 24-29. (Αναδημ. σε: Μαλάνος, Τ.: Η δύναμη των αισθητικών συγκινήσεων και άλλα κριτικά. Αθήνα 1984, 50-54.) –

Μαρτίνης, Γρηγόρης: Ηπειρωτική Εστία 33 (1984) 561-573. –

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 142 (1997) 1538-1547. –

Μότσιος, Γιάννης: Ελίτροχος 15 (καλοκ. 1998) 47-61. –

Νικολαΐδης, Αριστοτέλης: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 121-127. –

Ξενόπουλος, Γρηγόριος: Άπαντα 11, Αθήνα 1958, 333-335. –

Ουράνης, Κώστας: Νέα Εστία 25 (1939) 82-83. –

Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.:Το Νέον Κράτος 4 (1940) 341-346 και 409-417. (Αναδημ. σε: Παναγιωτόπουλος, Ι. Μ.: Τα πρόσωπα και τα κείμενα 1, Αθήνα 1943, 38-60.) –

Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Νέα Εστία 117 (1985) 607-609. (Επεξεργ. αναδημ. σε: Παπαθανασόπουλος, Θ.: Γύρω στον Καζαντζάκη 2, Αθήνα 1989, 34-45. – Πα-παθανασόπουλος, Θ.: Γύρω στον Καζαντζάκη. Αναδημ. Αθήνα 2000, 139-158.)  –

Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Νέα Σύνορα 12 (1984) 40-42. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 42 [1985] 271-274. – Παπαθανασόπουλος, Θ.: Γύρω στον Καζαντζάκη. Αναδημ. Αθήνα 2000, 32-42.) -  

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 26 (1939) 1225-1231. –

Πολίτου-Μαρμαρινού, Ελένη: Θέματα Λογοτεχνίας 35 (Μάιος/Αυγ. 2007) 137-143.   -

Πρεβελάκης, Παντελής: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 128 (13/5/1939) 5. –

Πρεβελάκης, Παντελής: Δείχτες πορείας. Αθήνα 1985, 181-233. (Αναδημ.) –

Προυσής, Κώστας: Έλληνες ποιητές και πεζογράφοι. Αθήνα 1989, 182-185. –

Στεργιόπουλος, Κώστας σε: Πεπραγμένα του Δ’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου 3, Αθήνα 1981, 258-264. (Αναδημ. σε: Στεργιόπουλος, Κ.: Περιδιαβάζοντας 1, Αθή-να 1982, 83-90.) –

Σφακιανάκης, Γιάννης: Νέα Εστία 26 (1939) 1387-1393. –

Φιλιππάκη-Warburton, Ειρήνη σε: Πεπραγμένα του Η’ Διεθνούς Κρητολογικού Συν-εδρίου 3, 2 Ηράκλειο 2000, 193-202. – 

Χατζίνης, Γιάννης: Η τέχνη είναι δύσκολη. Αθήνα 1962, 160-167. – 

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νίκος Καζαντζάκης. Αθήνα 1977, 17-147. (Αναδημ. - Αποσπ. αναδημ. σε: Καινούρια Εποχή [χειμ.1958] 310-317.) –

Bien, Peter: Θέματα Λογοτεχνίας 15 (Ιουλ./Οκτ. 2000) 125-136. –

Bonnefoy, Claude: Les Nouvelles Littéraires 17-23/1/1972, 9 (γαλλ.). –

Castillo Didier, Miguel: Bizantion – Nea Hellas 3/4 (1972/1973) 217-337 (ισπ.). (Με αγγλ. περίληψη.) –

Conradi, Gustav: Frankfurter Allgemeine Zeitung 17/12/1966, Literaturblatt (γερμ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 90 [1971] χριστ. τχ., 24-28.)–

Friar, Kimon: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1958) 45-80. (Μεταφρ.  αναδημ. – Αποσπ. γερμ. μεταφρ. σε: Hellenika [1973]  27-31.) –

Friar, Kimon: Κυπριακός Λόγος 13 (1981) 323-343. –

Friar, Kimon: Saturday Review < New York> 30/11/1957, 13 και 36 (αγγλ.). –

Kerényi, Károly: Antaios 8 (1967) 1-6 (γερμ.) –

Levesque, Robert: Cahiers du Sud 57 (1964) 356-358 (γαλλ.). –

Levitt, Morton: Journal of the Hellenic Diaspora 10 (1983) 4, 41-45 (αγγλ.). –

Moatti-Fine, Jacqueline: Journal of the Hellenic Diaspora 10 (1983) 4, 73-78 (αγγλ.). (Γαλλ. κείμενο σε: Le Regard Crétois 4 [Déc. 1991] 9-13.) -

Muthu, Mircea: Θαλλώ 11 (2000) 53-56. –

Notopoulos, James: The Virginia Quarterly Review 35 (1959) 320-326 (αγγλ.). –

Poulakidas, Andreas: Κρητικά Χρονικά 21 (1969) 256-262 (αγγλ.). –

Santamouris, Christos: Le Regard Crétois 19 (Juillet 1999) 51-53 (γαλλ.). - 

Scouffas, George: Accent 19 (1959/1960) 234-246 (αγγλ.). –

Silberstein, Jil: Le Regard Crétois 1 (Janv.1990) 17-19 (γαλλ.). –

Stanford, William Bedell: Encounter 13 (1959) 1, 44-50 (αγγλ.). - 

Stavrou, Constantine Nicholas: Southwest Review 57 (1972) 54-65 (αγγλ.). –

Taylor, Charles: Dalhousie Review 65 (1985/1986) 493-509 (αγγλ.). (Ισπ. μεταφρ. σε: Bizantion – Nea Hellas 7/8 [1985] 35-56. [Με αγγλ. περίληψη.]) –

Tsybenko, L. B. σε: Nikos Kazantzakis. Beiträge zu seinem Werk und  Leben. Praha 1985, 107-123 (γερμ.). –

Will, Frederic σε: Hereditas. Austin, Texas 1964, 55-73 (αγγλ.). (Αποσπ. αναδημ. σε: Twentieth-Century Literary Criticism 5 [1981] 264-267.) -   

“Οδύσσεια“/γλώσσα: Γιακουμάκη, Ελευθερία: Λεξικογραφικόν Δελτίον 14 (1982) 143-167. –

Οικονομόπουλος, Ιω.: Νέα Εστία 34 (1943) 1423-1424. – 

Σιδεράς, Αλέξανδρος: Folia Neohellenica 5 (1983) 89-156 (γερμ.). –

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Καινούρια  Εποχή (χειμ. 1958) 318-321. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Χουρμούζιος, Αι.: Νίκος Καζαντζάκης. Αθήνα 1977, 148-154.) - 

"Οδύσσεια"/εκδόσεις: Γιακουμάκη, Ελευθερία: Θέματα Λογοτεχνίας 35 (Μάιος/

Αυγ. 2007) 144-151.   -

“Οδύσσεια“/ευρετήρια: Δρακοπούλου, Δέσποινα: Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 4 (1993) 261-281. -

“Οδύσσεια“/θέματα/Αίγυπτος: Βέργη-Νέρη, Βιργινία: Παλίμψηστον 17 (Δεκ. 2000) 63-76.- 

“Οδύσσεια“/θέματα/θάνατος: Δανιήλ, Γιώργος: Neo-Hellenika 3 (1978) 68-80 (αγγλ.). (Συντομ. νεοελλ. κείμενο σε: Νέα Εστία 102 [1977] χριστ. τχ., 111-116.) –

“Οδύσσεια“/μεταφράσεις: Βαγενάς, Νάσος: Ποίηση και μετάφραση. Αθήνα 1989, 101-105. (Αναδημ.) –

Friar, Kimon: Journal of Modern Literature 2 (1971/1972) 215-244 (αγγλ.). -

“Οδύσσεια“/μετρικά: Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1958) 321-325. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Χουρμούζιος, Αι.: Νίκος Καζαντζάκης. Αθήνα 1977, 155-161.) -

“Οδύσσεια" (και) Όμηρος/“Οδύσσεια“: Κολακλίδης, Πέτρος: Journal of the Hellenic Diaspora 10, 4 (1983) 85-98 (αγγλ.). –

Castillo Didier, Miguel σε: Greciay la Tradición clásica. Actas del II Congreso de Neohelenistas de Iberoamérica, VII Jornadas de Literatura Neogriega < La Lagu-na, 30 de oct. – 3 de nov.2001> 1, La Laguna 2002, 415-437 (ισπ.). –

Dostálová-Jeništová, Ružena: Listy Filologické 88 (1965) 272-284 (τσεχ.). (Με γερμ. περίληψη.)  –

Οδύσσεια(στην) παγκόσμια λογοτεχνία: Dostálová-Jeništová, Ružena σε: Actes du I Congrès International des  Études Balkaniques et Sud-Est Européennes 7, Sofia 1971, 313-321 (γερμ.). –

“Οδύσσεια“ (και) Παπαθανασόπουλος, Θανάσης/“Διγενής Ακρίτας“: Τζου-βέλης, Σπύρος: Τετράμηνα 48 (άνοιξη 1992) 3241-3250. - 

“Οδύσσεια“/πηγές/ελληνική λαϊκή παράδοση: Βέργη-Νέρη, Βιργινία: Παλίμ-ψηστον 16 (1996) 245-248. -

“Οδύσσεια“/πηγές/Όμηρος: Ραΐζης, Μάριος Βύρων: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 2, 31 (1996/1997) 457-465. (Με αγγλ. περίληψη.) –

Ραΐζης, Μάριος Βύρων: Journal of Modern Literature 2 (1971/1972) 199-214 (αγγλ.). (Αναδημ. σε: Ραΐζης, Μ. Β.: Essays and Studies from Professional Journals. Athens 1980, 29-45.) –

Newton, Rick: Classical and Modern Literature 9 (1988/1989) 327-338 (αγγλ.). -

Οδύσσεια“/πηγές/Cervantes Saavedra, Miguel de/”Don Quijote de la Mancha”:  Hatzantonis, Emmanuel: Hispania 46 (1963) 283-286 (αγγλ.). (Αποσπ. αναδημ. σε: Twentieth-Century Literary Criticism 5 [1981] 260-261.) -

“Οδύσσεια“/πηγές/Hauptmann, Gerhard: Ραΐζης, Μάριος Βύρων: Επιστημο-νική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 2,31 (1996/ 1997) 457-465. (Με αγγλ. περίληψη.) –

Ραΐζης, Μάριος Βύρων: Journal of Modern Literature 2 (1971/1972) 199-214 (αγγλ.). (Αναδημ. σε: Ραΐζης, Μ. Β.: Essays and Studies from Professional Journals. Athens 1980, 29-45.) -

Οδύσσεια“/πηγές/Verne, Jules/“Les naufragés du Jonathan“: Παπαθα-νασόπουλος, Θανάσης: Νέα Εστία 117 (1985) 465-468. (Αναδημ. σε: Παπαθανασό-πουλος, Θ.: Γύρω στον Καζαντζάκη2, Αθήνα 1989, 7-12. - Παπαθανασόπουλος, Θ.: Γύρω στον Καζαντζάκη. Αναδημ. Αθήνα 2000, 97-105.) -  

“Οδύσσεια“/στοιχεία γυναικεία: Holliday, Vivian: Neo-Hellenika 3 (1978) 56-67 (αγγλ.). -

“Οδύσσεια“/στοιχεία μεταφυσικά: Αντωνόπουλος, Γεώργιος: Le Regard Crétois 6 (Déc. 1992) 18-31 (γαλλ.). -

“Οδύσσεια“/στοιχεία συμβολιστικά: Poulakidas, Andreas: Folia Neohellenica 4 (1982) 160-181 (αγγλ.). -

“Οδύσσεια“/στοιχεία χριστιανικά: Jeter, Joseph jr. σε: Gods Struggler. Reli-gion in the Writings of Nikos Kazantzakis. Macon/Georgia1996, 133-152 (αγγλ.). “Οδύσσεια“/φιλολογιά: Σαββίδης, Γιώργος: Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 4 (1993) 193-260. –

"Οδύσσεια" (και) Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Πλατής, Ελευθέριος σε: Σημείον του Αιμ. Χουρμούζιου. Αθήνα 1983, 135-149. –

Οδύσσεια (και) Joyce, James/“Ulysses“: Stanford, William Bedell: The Ulysses Theme. 2nd ed. rev. Oxford 1968, 211-240 (αγγλ.). (Αποσπ. μεταφρ. αναδημ. σε: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 7 [1954/1955] 117-127.) –

Stavrou, Constantine Nicholas: The South Atlantic Quarterly 62 (1963) 107-118 (αγγλ.).-   

“(Ο) Οθέλλος ξαναγυρίζει“: Γραμματάς, Θόδωρος: Από την τραγωδία στο δράμα. Αθήνα 1994, 85-94 και 147 (αγγλ. περίληψη). –

Γραμματάς, Θόδωρος: Journal of Modern Greek Studies 14 (1996) 67-73 (αγγλ.). –

Τσατσούλης, Δημήτρης: Νέα Εστία 149 (2001) 875-881. –

Elli, Pipina Despina: Le Regard Crétois 21 (Juillet 2000) 21-32 (γαλλ.). - 

(Και) Οικονομάκης, Νικόλαος: Καζαντζάκης, Νίκος/Οικονομάκης, Νικόλαος: Παλίμψηστον 6/7 (1988) 219-222. –

(Και) Όνειρα: Σταματίου, Γιώργος: Διαβάζω 190 (27/4/1988) 63-69. (Γαλλ. μεταφρ. σε: Le Regard Crétois 5 [Juin 1992] 18-25.) - 

(Και) Ουγγαρία: Tsarucha-Szabó, Evangelia σε: Nikos Kazantzakis. Beiträge zu seinem Werk und Leben. Praha 1985, 124-135 (γερμ.). -  

“Όφις και κρίνο“: Βλαστός, Πέτρος: Νέα Εστία 63 (1958) 690-691. (Αναδημ. από: Ο Νουμας 4 [1906] 186, 1-2.) –

Καλογερόπουλος, Δημήτριος: Νέα Εστία 63 (1958) 689-690. (Αναδημ.) –

Κονδυλάκης, Ιωάννης: Νέα Εστία 63 (1958) 614-615. (Αναδημ.) –

Παλαμάς, Κωστής: Νέα Εστία 63 (1958) 615. (Αναδημ. από: Παναθήναια 11 [Οκτ. 1905/Μαρτ. 1906] 281. – Αναδημ. σε: Παλαμάς, Κ.: Άπαντα 16, Αθήνα 1969, 302-303.) –

Πασσιά, Αγγελική: Νέο Επίπεδο 23/24 (άνοιξη/καλοκ. 1996) 14-15. –

Σταύρου, Πάτροκλος: Οδός Πανός 127 (Ιαν./Μαρτ. 2005) 59-64. (Αποσπ. αναδημ.)  -

Χρυσάνθης, Ανδρέας: Νέα Εστία 63 (1958) 613. (Αναδημ.) –

Friar, Kimon: Books Abroad 50 (1976) 930 (αγγλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 102 [1977] χριστ. τχ., 311-312.) –

Meski, Thamara: Le Regard Crétois 9 (Juillet 1994) 22-27 (γαλλ.). -  

“Όφις και κρίνο“/στοιχεία συμβολιστικά: Poulakidas, Andreas: Σύγκριση 8 (1997) 7-21 (αγγλ.). (Με νεοελλ. περίληψη.) - 

(Για την) παιδεία: Πετρώνδας, Χρήστος: Νέα Εποχή 117 (Μαρτ./Απρ. 1976) 181-187. - 

(Και) Παλαμάς, Κωστής: Κασίνης, Κωνσταντίνος: Εκήβολος 14 (άνοιξη 1986)1295-1318. –

Σταύρου, Πάτροκλος: Φιλολογική Κύπρος (1991/1992) 37-49. - 

(Και) Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Μ.: Καζαντζάκης, Νίκος: Ευθύνη 2, 20 (1991) 385-386. –

Καζαντζάκης, Νίκος: Πόρφυρας 12 (Σεπτ. 1982) 36-37.  -

(Και) Παπανδρέου, Γιώργος: Καζαντζάκης, Νίκος: Αιολικά Γράμματα 4 (1974) 14.  - 

(Και) Παπαντωνίου, Ζαχαρίας: Σπάλας, Πάνος: Νέα Εστία 63 (1958) 51. –  (Και) Παπαστεφάνου, Εμμανουήλ: Καζαντζάκης, Νίκος/Μηναδάκης, Νίκος: Νέα Εστία 89 (1971) 74-84. –

Σταματίου, Γιώργος: Νέα Εστία 98 (1975) 960-966 και 1032-1039. –

Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.: Ανιχνεύσεις. Αθήνα 1973, 189-192. (Αναδημ.) -  

(Στο) Παρίσι: Καζαντζάκης, Νίκος: Le Regard Crétois 3 (Mai 1991) 6-7 (γαλλ.). (Μεταφρ. αναδημ.) -  

Πεζογραφία: Σαχίνης, Απόστολος: Πεζογράφοι του καιρού μας. Αθήνα 1967, 33-55.  -

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 66 (1959) χριστ. τχ., 244-259. (Επεξεργ. αναδημ. σε: Χάρης, Π.: Έλληνες πεζογράφοι 2, Αθήνα 1969, 149-188.) –

Χάρης, Πέτρος: Έλληνες πεζογράφοι 8, Αθήνα 1993, 11-30. –

Bien, Peter σε: The Greek Novel. AD 1-1985. London, New York, Sidney 1988, 81-89 (αγγλ.). -

Πεζογραφία/πηγές/ταξίδια: Poulakidas, Andreas σε: Proceedings of the XIIth Congress of the International Comparative Literature Association 2, München 1990, 312-316 (αγγλ.). - 

(Και) Πελοπόννησος: Δαμούλη-Φιλία, Ευαγγελία: Φηγός 2 (καλοκ. 1997) 42-47. (Παραλλ. επεξεργ. δημ. σε: Φωκικά Χρονικά 2, 6 [1997] 13-19.) - 

Κίσκιρα Soderquist, Μάρθα: Κ 7 (Μαρτ. 2005) 29-37.  - 

(Και) Πλήθων, Γεώργιος Γεμιστός/έργο: Stavrianopulu-Boyatzu, Penelope: Más Cerca de Grecia 8 (Δεκ. 1992) 85-94 (ισπ.). -

Ποίηση: Στασινάκης, Γιώργος σε: Tras las huellas de Kazantzakis. Granada 1999, 237-246 (ισπ.). –

Σταύρου, Πάτροκλος: Πνευματική Κύπρος 28 (1988) 158-160. –

Στεργιόπουλος, Κώστας: Homonoia 2 (1980) 139-156. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Στεργιόπουλος, Κ.: Περιδιαβάζοντας 1, Αθήνα 1982, 72-82.) -

Ποίηση/θέματα/Don Quijote: Castillo Didier, Miguel σε: Tras las huellas de Kazantzakis. Granada 1999, 41-52 (ισπ.). -

Ποίηση/θέματα/Santa Teresa: Castillo Didier, Miguel σε: Tras las huellas de Kazantzakis. Granada 1999, 41-52 (ισπ.). -

Ποιητική: Μαρκάκης, Μανώλης: Δοκίμια του νεοελληνικού πνεύματος. Αθήνα 1994, 37-50. (Αναδημ.) -

Πολιτικός: Καζαντζάκης, Νίκος/Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 93 (1973) 282-283. –

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 117 (1985) 224-228. –

Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Νέα Εστία 117 (1985) 671-674. (Αναδημ. σε: Πα-παθανασόπουλος, Θ.: Γύρω στον Καζαντζάκη 2, Αθήνα 1989, 17-23. - Παπαθα-νασόπουλος, Θ.: Γύρω στον Καζαντζάκη. Αναδημ. Αθήνα 2000, 112-122.) –

Πουλιόπουλος, Νίκος: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1958) 280-287. (Αποσπ. γαλλ. μεταφρ. σε: Le Regard Crétois 4 [Déc. 1996] 23-25.) –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 37 (1945) 346. –

Χάρης. Πέτρος: Νέα Εστία 39 (1946) 46-47. -

(Και) Πόντιοι: Χειμάριος, Κώστας: Νέα Εστία 105 (1979) 866-875. - 

(Και) Πουλιόπουλος, Νίκος: Καζαντζάκης, Νίκος/Πουλιόπουλος, Νίκος: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1978) 83-86. (Μεταφ. αναδημ.) -

(Και) Πρεβελάκης, Παντελής: Καζαντζάκης, Νίκος/Milliex, Roger: Cahiers du Sud 57 (1964) 376-387 (γαλλ.). –

Πρεβελάκης, Παντελής: Ευθύνη 2, 23 (1994) 624-625. –

Πρεβελάκης, Παντελής: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 128 (13/5/1939) 5. –

Friar, Kimon: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 140-143. -

(Και) Πρεβελάκης, Παντελής/έργο: Πασχάλης, Μιχαήλ: Θέματα Λογοτεχνίας 33 (Σεπτ./Δεκ. 2006) 152-173.   -   

“Προμηθέας“: Αλεξίου, Χρίστος σε: Πεπραγμένα του Ε’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου 3, Ηράκλειο 1985, 7-41. –

Μποσνάκης, Παναγιώτης: Journal of the Hellenic Diaspora 17 (1991) 2, 57-86(αγγλ.). -

Σπανός, Νίκος: Θέματα Κριτικής 1 (1966) 25-29. – 

Omatos, Olga σε: Grecia y la Tradición clásica. Actas del II Congreso de Neohele-nistas de Iberoamérica, VII Jornadas de Literatura Neogriega < La Laguna, 30 de oct. – 3 de nov.2001> 2, La Laguna 2002, 439-456 (ισπ.). -

Προσωπικά: Αγγελάκη-Ρουκ, Κατερίνα: Το Δέντρο 2, 112 (Ιαν./Μαρτ. 2001) 38-40. -

Βρεττάκος, Νικηφόρος: Διαβάζω 190 (27/4/1988) 51-53. –

Γιαλουράκης, Μανώλης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1958) 154-162. –

Γουνελάς, Χαράλαμπος- Δημήτρης: Θέματα Λογοτεχνίας 35 (Μάιος/Αυγ. 2007) 177-187.   -

Θέρος, Άγις: Καινούρια Εποχή (φθιν.1958) 235-238. –

Καζαντζάκη, Ελένη: Διαβάζω 190 (27/4/1988) 34-35. –

Καζαντζάκη, Ελένη: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 3-6. –

Καζαντζάκη, Ελένη: Hellenika (1983) 47-56. (Αποσπ. γερμ. μεταφρ.) –

Καζαντζάκη, Ελένη: Le Regard Crétois 3 (Mai 1991) 62-64 (γαλλ.). –

Καζαντζάκη-Θεοδοσιάδη, Ελένη/Βερνάρδου, Ζωή/Dragua, Depi: Le Regard Crétois 5 (Juin 1992) 45-50 (γαλλ.). –

Καραβίας, Πάνος: Νέα Εστία 66 (1959) χριστ. τχ., 171-172. –

Κορνάρος, Θέμος: Νέα Εστία 62 (1957) 1651. (Αναδημ.) –

Κριαράς, Εμμανουήλ σε: Νίκος Καζαντζάκης. Σαράντα χρόνια από το θάνατό του. Χανιά 1998, 199-202. (Αναδημ. σε: Κριαράς, Ε.: Γλωσσοφιλολογικά. Θεσσαλονίκη 2000, 613-616.) –

Λαμπρινού, Κατερίνα/Μαγκλής, Γιάννης σε: Λαμπρινού, Κ.: Στιγμές Νίκου Καζαν-τζάκη. Ρέθυμνο 1997, 31-46. –

Λαμπρινού, Κατερίνα/Dassin, Jules σε: Λαμπρινού, Κ.: Στιγμές Νίκου Καζαντζάκη. Ρέθυμνο 1997, 63-73. –

Λούρος, Νικόλαος: Νέα Εστία 102 χριστ. τχ. (1977) 22-23. - 

Μαγκλής, Γιάννης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1958) 249-258. –

Μαγκλής, Γιάννης: Πόρφυρας 98 (Ιαν./Μαρτ. 2001) 601-604. (Αναδημ., προλ. από: Παγκράτης, Περικλής.) –

Μεραναίος, Κωστής: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1978) 87-90. –

Μερκούρη, Μελίνα: Νέα Εστία 113 (1983) 540-542. (Αποσπ. γερμ. μεταφρ. σε: Hellenika [1983] 63-67.) –

Μερκούρη, Μελίνα: Le Regard Crétois 22 (Déc. 2000) 67 (γαλλ.). (Αποσπ. ανα-δημ.)  -

Μινωτής, Αλέξης σε: Θεώρηση του Νίκου Καζαντζάκη. Αθήνα 1993, 53-55. –

Μινωτής, Αλέξης: Νέα Εστία 66 (1959) χριστ. τχ., 180-187. –

Παπαμαύρος, Μιχαήλ: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1958) 231-234. –

Παπαργύρη-Γεωργιάδου, Αικατερίνη: Εμβόλιμον 27 (Φεβρ. 1996) 69-79. –

Πλωρίτης, Μάριος: Νέα Εστία 62 (1957) 1657-1658. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Η Λέξη  137 [Μάιος/Ιουν. 1997] 267-269.) –

Πουσκούρη, Ελ.: Νέα Εστία 52 (1952) 1388-1390. (Γαλλ. μεταφρ. σε: Le Regard Crétois 23 [Juillet 2001] 50-52.) –

Πρατικάκης, Μανόλης: Νέο Επίπεδο 28/29 (άνοιξη 1998) 33. –

Πρεβελάκης, Παντελής: Hellenika (1967, 3) 39-40 (γερμ.). (Αποσπ. μεταφρ. ανα-δημ.) –

Πρεβελάκης, Παντελής: Hellenika (1986) 33-34 (γερμ.). (Αποσπ. μεταφρ.αναδημ.) –

Σαράφης-Καρτέρης, Θανάσης: Αιολικά Γράμματα 13 (1983) 105. –

Σαράφης-Καρτέρης, Θανάσης: Αιολικά Γράμματα 13 (1983) 221-222. –

Σούκας, Κώστας: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 15 (1958) 87-88. –

Σταματίου, Γιώργος: Νέα Εστία 105 (1979) 123-126. –

Σταύρου, Πάτροκλος: Αιολικά Γράμματα 13 (1983) 220-221. –

Σφακιανάκης, Γιάννης: Νέα Πορεία 35/36 (Ιαν./Φεβρ. 1958) 13-17. –

Φτέρης, Γεώργιος: Νέα Εστία 62 (1957) 1656-1657. (Αναδημ.) –

Φτέρης, Γεώργιος: Ελληνικές μορφές. Αθήνα 1979, 128-137. (Αναδημ.) –

Χαρτοκόλλης, Πέτρος: Νέα Εστία 97 (1975) 666-675. (Μεταφρ. αναδημ. – Αναδημ. σε: Χαρτοκόλλης, Π.: Λογοτεχνία και ψυχανάλυση. Αθήνα 1999, 139-161.) –

Χριστοδούλου, Γιώργος: Νέα Εστία 138 (1995) 1314. –

Banine: Le Regard Crétois 19 (Juillet 1999) 44-50 (γαλλ.). –

Dassin, Jules: Le Regard Crétois 19 (Juillet 1999) 43 (γαλλ.). –

Dassin, Jules: Le Regard Crétois 22 (Déc. 2000) 65-66 (γαλλ.). –

Descargues, Pierre: Le Regard Crétois 23 (Juillet 2001) 60-61 (αγγλ.). –

Han Su-yin: Le Regard Crétois 5 (Juin 1992) 51 (γαλλ.). –

Knös, Börje: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1958) 149-153. - 

Knös, Börje: Νέα Εστία 1966 (1959) χριστ. τχ., 136. –

Martinescu, Pericle: Le Regard Crétois 1 (Janv. 1990) 35-37 (γαλλ.). –

Omatos, Olga: Erytheia 16 (1995) 169-183 (ισπ.). –

Rosen, Simone: Le Regard Crétois 1 (Janv. 1990) 38-39 (γαλλ.). –

Rosenthal-Kamarinea, Isidora: Hellenika (1967, 3) 65-72 (γερμ.). –

Tau, Max: Καινούρια Εποχή, φθιν. 1958, 137-141. -   

Προσωπικά/σχέσεις στον πατέρα: Κωνσταντουλάκη-Χάντζου, Ιωάννα: Νέα Εστία 115 (1984) 589-595. -  

“(Ο) πρωτομάστορας“: Ανώνυμο: Νέα Εστία 7 (1930) 213. –

Κατσίμπαλης, Γεώργιος: Νέα Εστία 64 (1958) 1558-1560. –

Μπλέσιος, Αθανάσιος: Φιλόλογος 24 (2000) 439-452. –

Σακελλαρόπουλος, Σ. Κ.: Νέα Εστία 64 (1958) 1560-1563. –

Σιδέρης, Γιάννης σε: Kindlers Literatur Lexikon 5, Zürich 1969, 2744-2745 (γερμ.). (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Kindlers Neues Literatur Lexikon 9, München 1990, 253-254.) -

Φιλίας, Δημήτρης: Φωκικά Χρονικά 2, 6 (1997) 25-32. –

Φιλίας, Δημήτρης: Le Regard Crétois 12 (Déc. 1995) 11-15 (γαλλ.). –

Bien, Peter: The Literary Review 18 (1974/1975) 398-411 (αγγλ.). - 

“(Ο) πρωτομάστορας“/εκδόσεις (Διγλ. εκδ., γαλλ. μεταφρ.: Φιλίας, Δημή-τρης): Πάσχος, Παντελής: Νέα Εστία 141 (1997) 719. -

“(Ο) πρωτομάστορας“ (στο) ελληνικό δράμα: Λαδογιάννη-Τζούφη, Γεωργία: Le Regard Crétois 21 (Juillet 2000) 18-20 (γαλλ.). -

“(Ο) πρωτομάστορας“ (και) Allan, Grant/“Wolverden Tower: Stead, Evan-ghelia: Le Regard Crétois 18 (Déc. 1998) 19-32 (γαλλ.). -

“(Ο) πρωτομάστορας“ (και) Yourcenar, Marguerite/“La nuit de la mort: Nicolaides-Salloum, Sophie: Le Regard Crétois 24 (Déc. 200118-24 (γαλλ.). -

(Και) Ρουσοπούλου, Αγνή: Παναγόπουλος, Ανδρέας: Εισέτι Φοίβος έχει καλύβην. Αθήνα 1995, 274-278. (Αναδημ.) - 

(Και) Ρωσία: Καζαντζάκης, Νίκος/Milliex, Roger: Cahiers du Sud 57 (1964) 376-387 (γαλλ.). –

Malina, Anneliese σε: Nikos Kazantzakis. Beiträge zu seinem Werk und Leben. Praha 1985, 4-25 (γερμ.). –

(Και) ρωσική λογοτεχνία: Ιλίνσκαγια, Σόνια: Κ 15 (Νοεμβρ. 2007) 9-18.  -

(Και) Σακλαμπάνη, Αναστασία: Καζαντζάκης, Νίκος/Στεφανάκης, Γιώργος: Κατάθεση ’73. Αθήνα 1973, 207-220. - 

(Και) Σαραντόπουλος, Κ.: Καζαντζάκης, Νίκος: Νέα Εστία 59 (1956) 550. -  

Σεναριογράφος: Ανεμογιάννης, Γιώργος: Διαβάζω 190 (27/4/1988) 39-43. (Γαλλ. μεταφρ. σε: Le Regard Crétois 3 [Mai 1991] 53-61.) – 

(Και) Σιγούρος, Μαρίνος/έργο: Lavagnini, Bruno: Νέα Εστία71 (1962) 136. –  (Και) Σικελιανός, Άγγελος: Κατσίμπαλης, Γεώργιος: Νέα Εστία 69 (1961) 835. –

Λαμπρινού, Κατερίνα/Σικελιανού, Άννα σε: Λαμπρινού, Κατερίνα: Στιγμές Νίκου Καζαντζάκη. Ρέθυμνο 1997, 51-60. –

Πρεβελάκης, Παντελής: Νέα Εστία 114 (1983) 976-987. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Πρεβελάκης, Π.: Άγγελος Σικελιανός. 1984, 143-210. – Αγγλ. μεταφρ. σε: Journal of the Hellenic Diaspora 10 [1983]4, 5-20.) –

Σικελιανός, Άγγελος: Η Λέξη 139 (Μάιος/Ιουν. 1997) 254-256. –

Σικελιανός, Άγγελος σε: Πρεβελάκης, Παντελής: Άγγελος Σικελιανός. 1984, 213-217.  -

Σικελιανός, Άγγελος σε: Πρεβελάκης, Παντελής: Άγγελος Σικελιανός. 1984, 218-223.  -

Σικελιανός, Άγγελος σε: Πρεβελάκης, Παντελής: Άγγελος Σικελιανός. 1984, 224-229. -

Σταύρου, Πάτροκλος: Φιλολογική Κύπρος (1981/1982) 42-56. –

Στεφανάκης, Γιώργος: Επαναγνώσεις. Αθήνα 1987, 58-66. (Αναδημ.) –

Jacquin, Renée: Le Regard Crétois 2 (Sept. 1990) 28-38 (γαλλ.). -

(Και) Σινά: Κακούρου-Χρόνου, Γεωργία: Ευθύνη 2, 21 (1992) 565-568. (Γαλλ. μεταφρ. σε: Le Regard Crétois 5 [Juin 1992] 54-58.) - 

Στυλιανού, Πέτρος: Κυπριακός Λόγος 8 (1976) 163-166. –

“Σόδομα και Γόμορρα“: Ανώνυμο: Ελληνική Δημιουργία 3 (1949) 258-259. –

Καζαντζάκης, Νίκος: Νέα Εστία 56 (1954) 1636-1638. (Γαλλ. μεταφρ. σε: Le Re-gard Crétois 14 [Déc. 1996] 4-7.) –

Μαργαρίτης, Αλκ.: Τομές 2, 88 (Οκτ./Δεκ. 1983) 52-53. –

Nieto Ibáñez, Jesús María: Erytheia 22 (2001) 241-251 (ισπ.). - 

Sinnemann, Peter: Le Regard Crétois 23 (Juillet 2001) 28-35 (γαλλ.). (Επεξεργ. μεταφρ. αναδημ.) -

(Και) Σοσιαλιστική Εργατική Ένωση: Δούκαρης, Δημήτρης: Ανθρώπινη εκδοχή. Αθήνα 1978, 165-168. (Αναδημ.) –

Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Νέα Εστία 116 (1984) 1573-1580. (Αναδημ. σε: Παπαθανασόπουλος, Θ.: Γύρω στον Καζαντζάκη. Αναδημ. Αθήνα 2000, 66-85.) -  

“(Το) σοσιαλιστικό μανιφέστο του 1945“: Καζαντζάκης, Νίκος: Νέα Εστία 39 (1946) 47. –

Bien, Peter: Books Abroad 49 (1975) 593 (αγγλ.). -  

“Σπασμένες ψυχές“: Καζαντζάκης, Νίκος: Νέα Εστία 64 (1958) 1498-1501.(Αναδημ. από: Ο Νουμας 7 [1909] 359, 2-4.) –

Κατσίμπαλης, Γεώργιος: Νέα Εστία 64 (1958) 1498. –

Ψυχάρης, Γιάννης: Κριτικά κείμενα 2, Αθήνα 1997, 491-503. (Αναδημ. από: Ο Νουμάς 7 [1909] 365, 1-3 και 366, 1-3.) –

Poulakidas, Andreas: Folia Neohellenica 5 (1983) 157-173 (αγγλ.). -

Σπίτια: Ρουσοπούλου,  Αγνή: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1956) 321-323. –

Ρουσοπούλου, Αγνή: Κανούρια Εποχή (φθιν. 1958) 222-230. –

“Στα παλάτια της Κνωσού“: Γιάκος, Δημήτρης: Νέα Εστία 110 (1981) 1572-1573. -

Καλημέρης, Κώστας: Διαβάζω 50 (Φεβρ. 1982) 177. - 

(Και) Σταυριδάκης, Γιάννης: Καζαντζάκης, Νίκος/Πρίφτη, Κλεοπάτρα σε: Πρίφ-τη, Κλεοπάτρα: Ρόδο των ανέμων. Αθήνα 1999, 147-168. –

Rosenthal-Kamarinea, Isidora: Folia Neohellenica 5 (1983) 16-49 (γερμ.). - 

(Και) Στεφανίδης, Χαρίλαος: Καζαντζάκης, Νίκος/Αποσκίτη, Μάρθα: Το Δέντρο 2, 69-70 (Ιουν./Αυγ. 1992) 9-16. –

Καζαντζάκης, Νίκος: Νέα Σύνορα 9 (1977) 106. –

Καζαντζάκης, Νίκος: Νέα Σύνορα 11 (1983) 22-31. -

Συγγραφέας εθνικός-διεθνής: Costa Ideias, José António σε: Tras las huellas de Kazantzakis. Granada 1999, 99-103 (ισπ.). -

“Σύλλογος Φίλων του Νίκου Καζαντζάκη” <Γενεύη>: Φιλίας, Δημήτρης: Το Δέντρο 2, 55 (Σεπτ./Οκτ.1990) 97-98. -

(Και) συμβολισμός: Poulakidas, Andreas: Folia Neohellenica 4 (1982) 160-181 (αγγλ.). –

“Συμπόσιο“:  Σαχίνης, Απόστολος: Νέα Εστία 141 (1997) 92-93. –  

Valderrey, Carmen: Arbor 105 (1980) 87-92 (ισπ.). -

“Συμπόσιο“/εκδόσεις  (Επιμ.: Κάσδαγλης, Εμμανουήλ): Τερζάκης, Άγγελος: Ταραγμένες ψυχές. Αθήνα 1993, 172-179. –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 91 (1972) 57. -

“Ταξιδεύοντας“:  Μουλλάς, Παναγιώτης σε: Kindlers Literatur Lexikon 6, Zürich 1971, 2444-2445 (γερμ.). (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Kindlers Neues Literatur Lexikon 9, München 1990, 254.) –

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 3 (1928) 236-237. - 

“Ταξιδεύοντας. Αγγλία“: Γιαννίδης, Λευτέρης: Πάφος 12 (1947) 15-18. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 39 (1946) 175-178. (Αναδημ. σε: Χατζίνης, Γ.: Ελλη-νικά κείμενα. Αθήνα 1970, 83-89.) –

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νίκος Καζαντζάκης. Αθήνα 1977, 243-247. (Αναδημ.) –

Poulakidas, Andreas: Greek Letters 7 (1992/1993) 180-190 (αγγλ.). -

“Ταξιδεύνοτας. Ιαπωνία, Κίνα“: Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 26 (1939) 1147-1148. (Αναδημ.σε: Χάρης, Π.: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 1, Αθήνα 1981,278-279.) –

Χάρης, Πέτρος: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 2α, Αθήνα 1985, 361-362. (Αναδημ.)

Poulakidas, Andreas: Symposium 45 (1991) 183-196 (αγγλ.). -

“Ταξιδεύοντας. Ισπανία”: Βαλέτας, Κώστας: Αιολικά Γράμματα 28 (1998) 191-198. (Αναδημ. σε: Βαλέτας, Κ.: Δια μετεώρου κεφαλής. Αθήνα 2000, 190-196.) –

Δημάδης, Κωνσταντίνος σε: Tras las huellas de Kazantzakis. Granada 1999, 105-115 (ισπ.). –

Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Γράμματα 3 (1937) 337-339. (Αναδημ. σε: Καραντώ-νης, Α.: Κριτικά μελετήματα. Αθήνα 1980, 491-494.) –

Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 21 (1937) 946-948. (Αναδημ. σε: Χάρης, Π.: Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου 1, Αθήνα 1981, 206-209.) –

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νίκος Καζαντζάκης. Αθήνα 1977, 243-247. (Αναδημ.) -

Hatzantonis, E.: Hispania 49 (1966) 787-792 (αγγλ.). -

“Ταξιδεύοντας. Ρωσία“: Μπλιούμη, Αγλαΐα: Θέματα Λογοτεχνίας 10 (Νοεμβρ. 1998/Φεβρ.1999) 134-153. –

Ρώτας, Βασίλης: Ελληνικά Γράμματα 2 (1927/1928) 266-268. –

Ταξίδια: Δαρζέντα, Ε.: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 20 (1963) 333-336. –

Κωνσταντινίδου, Λούλα: BizantionNea Hellas 9/10 (1990) 149-158 (ισπ.). (Με αγγλ. περίληψη.) –

Παπαστράτου, Δανάη: Le Regard Crétois 11 (Juillet 1995) 11-14 (γαλλ.). –

Πρίφτη, Κλεοπάτρα: Ρόδο των ανέμων. Αθήνα 1999, 15-122. (Αναδημ.) -

Ταξιδιωτική λογοτεχνία: Δαμούλη-Φιλία, Ευαγγελία: Φωκικά Χρονικά 2, 6 (1997) 13-19. –

Ευελπίδης, Χρήστος: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1958) 240. –

Κατσίμπαλης, Γεώργιος: Νέα Εστία 64 (1958) 1207-1208. –

Μαρκάκης, Πέτρος: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1959) 40-41. –

Περσιάνης, Παναγιώτης: Κυπριακή Μαρτυρία 3 (1984) 96-97. –

Περσιάνης, Παναγιώτης: Φιλολογική Κύπρος (1983) 186-223. –

Χρυσάνθης, Κύπρος: Πνευματική Κύπρος 19 (1978/1979) 192-193. –

Poulakidas, Andreas σε: Actes du XIIe Congrès de l’Association Internationale de Littérature Comparée, Munich 1988. München 1990, 312-316 (αγγλ.). -

Ταξιδιωτική λογοτεχνία (και) Ουράνης, Κώστας/ταξιδιωτική λογοτεχνία: Ταλιαδώρος, Πάνος: Κυπριακά Γράμματα 1 (1934/1935) 164-165. -  

Ταξιδιωτική λογοτεχνία (και) Barrès, Maurice/ταξιδιωτική λογοτεχνία: Ματαλάς, Π. σε: Νίκος Καζαντζάκης. Σαράντα χρόνια από το θάνατό του. Χανιά 1998, 61-81. -

Τάφος: Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστία 64 (1958) 1237-1238. (Αναδημ.) –

Τσούρας, Νίκος: Νέα Εστία 68 (1960) 1529. –

Payne, Robert: The Isles of Greece. New York 1965, 57-60 (αγγλ.). -  

“(Ο) τελευταίος πειρασμός“: Ιωάννου, Γιάννης: Νέα Εποχή 193 (Νοεμβρ./Δεκ. 1988) 132-135. –

Καζαντζάκης, Νίκος/Χάρης,Πέτρος: Νέα Εστία 124 (1988) 1250. –

Καραλής, Βρασίδας: Ο Πολίτης 96 (Δεκ. 1988) 67-72. –

Κονταξόπουλος, Γωάννης: Le Regard Crétois 22 (Déc. 2000) 22-36 (γαλλ.). –

Λυσιώτης, Γεώργιος: Κυπριακός Λόγος 7 (1975) 343-348 και 8 (1976) 42-47, 144-150 και 412-418. –

Μαραθεύτης, Μιχαήλ: Κυπριακή Μαρτυρία 8 (1989) 96-98. –

Ορφανίδης, Νίκος: Κυπριακή Μαρτυρία 8 (1989) 98-101. (Αναδημ. – Αναδημ. σε: Ορφανίδης, Ν.: Η λογοτεχνία του μυστικού δρόμου και άλλα νεοελληνικά. Λευκω-σία 1990, 55-58 και 104.) –

Σαχίνης, Απόστολος: Τετράδια κριτικής 7, Αθήνα 1991, 237-240. –

Σταύρου, Μαίρη: Νέο Επίπεδο 28/29 (άνοιξη 1998) 7-11. –

Σταύρου, Πάτροκλος: Οδός Πανός 127 (Ιαν./Μαρτ. 2005) 17-23.  -

Τριαντάφυλλος, Κ. Ν.: Ευθύνη 2, 18 (1989) 91-92. –

Beaton. Roderick: Κάμπος 5 (1997) 1-21 (αγγλ.).– 

Petrolle, Jean: Journal of Modern Greek Studies 11 (1993) 271-291 (αγγλ.). –

Phipps, William: Was Jesus Married? New York, Evanston, London 1970, 10-11 και 198 (αγγλ.). –

Ziolkowski, Theodore: Twentieth-Century Literary Criticism 33 (1989) 159-163 (αγγλ.). (Αποσπ. αναδημ.) - 

“(Ο) τελευταίος πειρασμός“/ηθική: Παπαγεωργίου, Χρήστος: Νέο Επίπεδο 28/29 (άνοιξη 1998) 21-22. -

“(Ο) τελευταίος πειρασμός“/θέματα/Χριστός: Bak, John σε: Gods Struggler. Religion in the Writings of Nikos Kazantzakis. Macon/Georgia 1996, 153-168 (αγγλ.). -

“(Ο) τελευταίος πειρασμός“ (στον) κινηματογράφο (Σκηνοθεσία: Scorsese, Martin): Μαλεβίτσης, Χρήστος: Δοκίμια ιδεών. Αθήνα, Γιάννινα 1993, 169-174. (Αναδημ.) –

Μαραθεύτης, Μιχαήλ: Κυπριακή Μαρτυρία 8 (1989) 96-98. –

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 124 (1988) 1249-1250. –

Albini, Umberto: La Stampa 3/9/1988, 1-2 (ιταλ.). –

Alcalá, Manuel: Razón y Fe 218 (Jul./Ag. 1988) 217-221 (ισπ.). –

Bien, Peter: Νέα Εστία 124 (1988) 1206-1208. –

Gallen, Titien: Le Regard Crétois 22 (Déc. 2000) 37-49 (γαλλ.). –

González Faus, José Ig.: Razón y Fe 218 (Jul./Ag. 1988) 397-408 (ισπ.). –

Rosenthal-Kamarinea, Isidora: Hellenika (1988) 107-111 (γερμ.). –

Sitney, P. Adams: Raritan 11 (1991/1992) 2, 48-65 (αγγλ.). -  

“(Ο) τελευταίος πειρασμός“/μελοποιήσεις (Συνθέτης: Martinu, Bohuslav): Štědroň, Miloš: International Musical Festival in Brno 1 (1966) 183-193 (γερμ.). -

“(Ο) τελευταίος πειρασμός“/ποιητική: Beaton, Roderick σε: Νίκος Καζαντζά-κης. Σαράντα χρόνια από το θάνατό του. Χανιά 1998, 239-246. -

"(Ο) τελευταίος παιρασμός"/πρόσωπα: Butler, Rebecca R. σε: Cyclopedia of

Literary Characters II 2 (1990) 859-860 (αγγλ.). - 

“(Ο) τελευταίος πειρασμός(και) Rushdie, Salman/“Les versets sata-niques“: Proguidis, Lakis: Le Regard Crétois 16 (Déc.1997) 26-30 (γαλλ.). -  (Και) τερτσίνα: Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Νέα Εστία 142 (1997)1548-1554. (Αναδημ. σε: Παπαθανασόπουλος, Θ.: Γύρω στον Καζαντζάκη. Αναδημ. Αθήνα 2000, 221-236.) –

“Τερτσίνες“: Καραλής, Βρασίδας: Ο Πολίτης 87 (Ιαν. 1988) 47-52. -  

“Τετρακόσια γράμματα στον Πρεβελάκη“: Βαρίκας, Βάσος σε: Η Νεοελληνική Κριτική για τον Παντελή Πρεβελάκη. Αθήνα ππ. 1978, 127-129. (Αναδημ. – Ανα-δημ. σε: Βαρίκας, Β.: Συγγραφείς και κείμενα 2, Αθήνα1980, 99-101.) –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 80 (1966) 976-978. (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Χατζίνης, Γ.: Ο άλλος καιρός. Αθήνα 1976, 95-100.) - 

(Και) τέχνη: Κωνσταντουλάκη-Χάντζου, Ιωάννα: Η Λέξη 139 (Μάιος/Ιουν. 1997) 321-329. -  

“Τι είδα στη Ρωσία“: Σταύρου, Μαίρη: Le Regard Crétois 4 (Déc. 1991) 21-25(γαλλ.). –

“Τόντα Ράμπα“ (Μεταφρ.: Μαγκλής, Γιάννης): Σαχίνης, Απόστολος: Τετράδια κριτικής 5, Αθήνα 1988, 81-83.–

Sorg, Jean-Paul: Le Regard Crétois 22 (Déc. 2000) 52-63 (γαλλ.). (Αναδημ.) –  (Και) Τρίτος Κόσμος: Βουγιούκα, Αθηνά: Le Regard Crétois 19 (Juillet 1999) 25-30 (γαλλ.). – 

(Και) Τσιριμώκος, Μάρκος: Καζαντζάκης, Νίκος/Μουσόπουλος, Θανάσης: Θρα-κικά Χρονικά 33 (1977) 146-151. – 

(Και) υπαρξισμός: Bidal-Baudier, Marie-Louise: Le Regard Crétois 14 (Déc. 1996) 40-50 (γαλλ.). -

(Και) Φανουράκης, Α.: Καζαντζάκης, Νίκος/Νιάρχος, Θανάσης: Παρνασσός 2, 13 (1971) 679-681. -   

“Φασγά“: Γουνελάς, Δημήτρης: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 166-182. –

Καζαντζάκης, Νίκος: Νέα Εστία 63 (1958) 902. (Αναδημ.) –

Φιλίας, Δημήτρης: Le Regard Crétois 3 (Mai 1991) 40-46 (γαλλ.). -

(Και) φασισμός: Bien, Peter: Θέματα Λογοτεχνίας 23 (Μάιος/Αυγ. 2003) 63-79.   - 

Deisser, André: Le Regard Crétois 18 (Déc. 1998) 39-48 (γαλλ.).  -

“(Ο) Φρειδερίκος Νίτσε εν τη φιλοσοφία του δικαίου και της πολιτείας“: Βουτουρής, Παντελής: Νέα Εστία 166 (2009) 663-697.  -

Ζερβός, Ιωάννης: Νέα Εστία 64 (1958) 1372-1374. (Αναδημ. από: Παναθήναια 19 [1909] 25-26.) –

Μαρκάκης, Πέτρος: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1959) 34-35. –

“(Ο) Φρειδερίκος Νίτσε εν τη φιλοσοφία του δικαίου και της πολιτείας“/ εκδόσεις  (Επιμ.: Σταύρου, Πάτροκλος): Καραλής, Βρασίδας: Διαβάζω 398 (Ιουλ./ Αυγ. 1999) 90-95.- 

“(Ο) φτωχούλης του Θεού“: Βιβιλάκης, Ιωσήφ: Οδός Πανός 116 (Απρ./Ιουν. 2002) 37-46.  - 

Σταύρου, Μαίρη: Πνευματική Κύπρος 6 (1965/ 1966) 247-252. – 

Engelbert, Jo Anne: Hispania 46 (1963) 287-289 (αγγλ.). –

Fyrigos, Antonia: Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, n. s. 25 (1988) 283-304 (ιταλ.). –

Maspero, Francesco σε: Atti. III Convegno Nazionale di Studi Neogreci. Italia e Grecia: Due culture a confronto. Palermo, 19-20/10/1989 – Catania. 21/10/1989. Palermo 1991.=Quaderni dell’Ist. di Filologia Greca dell’Univ. di Palermo 21, 135-144 (ιταλ.). -  

(Και) Χάρης, Πέτρος: Καζαντζάκης, Νίκος/Χάρης, Πέτρος: Νέα Εστία 93 (1973) 282-283. –

(Και) Χατζίνης, Γιάννης: Καζαντζάκης, Νίκος/Χατζίνης, Γιάννης: Νέα Εστία 57(1955) 202-203. - 

Καζαντζάκης, Νίκος σε: Πετριτάκης, Γιάννης/Χατζίνη, Φρόσω: Ο Γιάννης Χατζίνης και τα νεοελληνικά γράμματα. Αθήνα 1984, 204. –

Καζαντζάκης, Νίκος: Le Regard Crétois 2 (Sept. 1990) 8-9 (γαλλ.). -

(Και) Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Καζαντζάκης, Νίκος: Ευθύνη 2, 18 (1989) 384-388.  - 

Καζαντζάκης, Νίκος/Τσιρόπουλος,Κώστας σε: Θεώρηση του Νίκου Καζαντζάκη. Αθήνα 1993, 180-195. –

Καζαντζάκης, Νίκος/Ανεμογιάννης-Wasilewski, Γιώργος: Η Λέξη 139 (Μάιος/Ιουν. 1997) 235-247. –

Σταύρου, Πάτροκλος: Η Λέξη 85/86 (Ιουν./Αυγ. 1989) 530-543. –

Σταύρου, Πάτροκλος σε: Πεπραγμένα του Η’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου 3, 2 Ηράκλειο 2000, 91-97. – 

(Και) χριστιανισμός: Αντωνάκης, Μιχαήλ: Modern Greek Studies Yearbook 6 (1990) 331-343 (αγγλ.). (Αναδημ. σε: God’s Struggler. Religion in the Writings of Nikos Kazantzakis. Macon/Georgia 1996, 23-35.) –

Τσούρας, Νίκος: Η άλλη βιοτή. Αθήνα 1992, 110-124. (Αναδημ.) –

Bien, Peter σε: God’s Struggler. Religion in the Writings of Nikos Kazantzakis. Macon/Georgia 1996, 113-131 (αγγλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Θέματα Λογοτεχνίας 4 [Νοεμβρ. 1996/Φεβρ. 1997] 102-121.) –

Middleton, Darren: Journalof Modern Greek Studies 16 (1998) 285-312 (αγγλ.).- 

Χριστός: Γουνελάς, Χαράλαμπος-Δημήτρης: Journal of Modern Greek Studies 16 (1998) 313-330 (αγγλ.). (Με αγγλ. περίληψη. – Συντομ. ισπ. μεταφρ. σε: Tras las huellas de Kazantzakis. Granada 1999, 125-136.) –

Παράσχος, Κλέων: Νέα Εστία 3 (1928) 523-524. –

Ρώτας, Βασίλης: Ελληνικά Γράμματα 3 (1928) 36. - 

“(Ο) Χριστός ξανασταυρώνεται“: Γαβριηλίδης, Χάρης: Κυπριακά Γράμματα 20 (1955) 281-282.–

Λαμψίδης, Γ.: Νέα Σύνορα 11 (1983) 245-250. –

Μουλλάς, Παναγιώτης σε: Kindlers Literatur Lexikon 1, Zürich 1965, 2530-2531 (γερμ.). (Αναθεωρ. αναδημ. σε: Kindlers Neues Literatur Lexikon 9, München1990, 251.) –

Σαχίνης, Απόστολος: Πεζογράφοι του καιρού μας. Αθήνα 1967,45-50. –

Τζέρμιας, Παύλος: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1958) 147-148. –

Χατζίνης, Γιάννης: Νέσα Εστία 57 (1955) 131-132 και 202-203. (Αναδημ. σε: Χατζί-νης, Γ.: Ελληνικά κείμενα. Αθήνα 1970, 100-104.) –

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νίκος Καζαντζάκης. Αθήνα 1977, 233-242. (Αναδημ.) –

Baragli, Enrico: La Civiltà Cattolica 108 (1957) 4, 402-410 (ιταλ.). –

Dillistone, Frederick William: The Novelist and the Passion Story. London 1960, 69-91 (αγγλ.). –

El Murr-Maadarani, Faten: Le Regard Crétois 24 (Déc. 2001) 12-17 (γαλλ.). –

Lalou, René: Νέα Εστία 58 (1955) 1523-1524. (Μεταφρ. αναδημ.) -

“(Ο) Χριστός ξανασταυρώνεται“ (και) ελληνική κοινωνία: Caro, F . A. de: Journal of Popular Culture 8 (1974/1975) 792-804 (αγγλ.). - 

“(Ο) Χριστός ξανασταυρώνεται“ (στο) θέατρο: Θρύλος, Άλκης: Νέα Εστάια 60 (1956) 1016-1017. (Αναδημ. σε: Θρύλος, Α.: Το ελληνικό θέατρο 7, Αθήνα 1979, 102-104.)  -

Ραυτόπουλος, Δημήτρης: Επιθεώρηση Τέχνης 4 (1956) 73-74. –

Χαρατσάρης, Κυριαζής: Νέα Πορεία 10 (1964) 51. - 

“(Ο) Χριστός ξανασταυρώνεται“/θέματα/δικαιοσύνη: Τζέρμιας, Παύλος: Neophlilologus 43 (1959) 320-325 (γερμ.). –

"(Ο) Χριστός ξανασταυρώνεται"/κοινό (στον) ελληνικό εμφύλιο πόλεμο:

Καστρινάκη, Άγγελα: Νέα Εστία 151 (2002) 348-366.   -

“(Ο) Χριστός ξανασταυρώνεται“/κοσμοθεωρία: Φιλιππίδου, Σ.: Μαντατοφό-ρος 39/40 (1995) 112-124 (αγγλ.). - 

“(Ο) Χριστός ξανασταυρώνεται“/μελοποιήσεις (Συνθέτης: Martinu, Bohu-slav): Gillet, Jean-Claude: Le Regard Crétois 1 (Janv. 1990) 24-31 (γαλλ..). –

Štědroň, Miloš: International Musical Festival in Brno 1 (1966) 183-193 (γερμ.). -

“(Ο) Χριστός ξανασταυρώνεται“/μελοποιήσεις (στη) Γαλλία: Terrasson, René: Le Regard Crétois 7 (Juillet 1993) 48-58 (γαλλ.). - 

“(Ο) Χριστός ξανασταυρώνεται“/μορφή: Καψωμένος, Ερατοσθένης: Κώδικες και σημασίες. Αθήνα1990, 62-88. (Αναδημ.) -

“(Ο) Χριστός ξανασταυρώνεται(και) Giono, Jean/“Le chant du monde“: Livadiotti Naaman, Bianca Maria: Le Regard Crétois 21 (Juillet 2000) 49-58 (γαλλ.).  - 

“Χριστόφορος Κολόμβος“:  Γεωργουσόπουλος, Κώστας: Κλειδιά και κώδικες θέατρου 2: Ελληνικό θέατρο. Αθήνα 1984, 165-168. (Αναδημ.) – 

Γουδέλης, Γιάννης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη/καλοκ. 1976) 203-204. –

Δρομάζος, Στάθης: Νεοελληνικό θέατρο. Αθήνα 1986, 72-76. (Αναδημ.) –

Κλάρας, Μπάμπης: Χρονικό (1976) 219. (Αποσπ. αναδημ.) –

Μακρής, Σόλων: Νέα Εστία 108 (1980) 952-954. –

Μητσάκης, Κάρολος: Του κύκλου τα γυρίσματα. 7 μελετήματα για τη νεοελληνική φιλολογία. Αθήνα 1995, 64-84. (Αναδημ. σε: Μητσάκης, Κ.: Η κρητική ματιά. Μελέ-τες για τον Νίκο Καζαντζάκη. Αθήνα 1999, 67-89. – Αποσπ. γαλλ. μεταφρ. σε: Le Regard Crétois 21 [Juillet 2000] 33-44.) –

Νικόπουλος, Νάσος: Κρίσεις για το Νεοελληνικό Θέατρο. Αθήνα 1995,71-75. (Ανα-δημ.) -

Bien, Peter: Journal of the Hellenic Diaspora 10 (1983) 4, 21-30 (αγγλ.). Castillo Didier, Miguel σε: Tras las huellas de Kazantzakis. Granada1999, 53-71 (ισπ.). –

Omatos, Olga σε: Tras las huellas de Kazantzakis. Granada 1999, 169-177 (ισπ.). –

Sabatier, Guy: Le Regard Crétois 4 (Déc. 1991) 26-31 (γαλλ.). -

Χριστόφορος Κολόμβος(και) Claudel,Paul/“Christoph Colomb“: Mono-ry, Michel: Νέα Εστία 90 (1971) χριστ. τχ., 86-98. -  

Ψευδώνυμα: Γραμματάς, Θόδωρος: Δωδώνη 11 (1982) 61-72. (Με γαλλ. περί-ληψη.) -

(Και) Ψυχάρης, Γιάννης/έργο: Κριαράς, Εμμανουήλ: Γλωσσοφιλολογικά. Θεσ-σαλονίκη 2000, 518-523. –

“Alexander the Great“ (Μεταφρ.: Vasils, Theodora): Renault, Mary: The Times Literary Supplement 82 (1983) 780 (αγγλ.). -

“Alexis Sorbas“ (Μεταφρ.: Steinmetz, Alexander): Eglau, Ursuala σε: Der Ro-manführer. Hrsg. Von Johannes Beer. 12, Stuttgart 1961, 434-435 (γερμ.). (Επεξ-εργ. αναδημ. σε: Reclams Romanführer. Hrsg. von Johannes Beer. 4, Stuttgart 1968, 790-791.) –

Schüller, Helmut: Bücherei und Bildung 5 (1953) 873-874 (γερμ.). -

“Alexis Zorba“ (Μεταφρ.: Gauthier, Yvonne): Brion, Marcel: Le Monde 25/12/ 1954, 9 (γαλλ.). –

“Ascèse“ (Μεταφρ.: Izzet, Aziz): Αλεξάκης, Βασίλης: Le Monde 27/1/1989, 20 (γαλλ.). –

Πράτσικας, Γιώργος: Νέα Εστία 67 (1960) 197. –

“Ascèse” (Μεταφρ.: Merlier, Octave): Mirambel, André: Revue des Études Grecques 66 (1953) 548 (γαλλ.). –

Ascética(Μεταφρ.: Ruiz Luque, José): Del Canto, José Ramón: Erytheia 8 (1987) 343-344 (ισπ.).

At the Palaces of Knossos“ (Μεταφρ.: Vasils, Themi/Vasils, Theodora): Avra-amides, Achilles: Modern Greek Studies Yearbook 6 (1990) 554-556 (αγγλ.). –

Bien, Peter: Journal of Modern Greek Studies 7 (1989) 357-359 (αγγλ.). -

(Και) Banine: Καζαντζάκης, Νίκος: Le Regard Crétois 19 (Juillet 1999) 2-3 (γαλλ.). -

“Brudermörder“ (Μεταφρ.: Plehn, Chlodwig): Τσακιρίδης, Βαγγέλης: Christ und Welt 11/7/1969, 14 (γερμ.). –

Beheim-Schwarzbach, Martin: Die Welt der Literatur 3/7/1969 (γερμ.). –

Luley, Gisela: Bücherei und Bildung 21 (1969) 928-929 (γερμ.). –

Rosenthal-Kamarinea, Isidora: Hellenika (1969, 3) 55 (γερμ.). –

Salzinger, Helmut: Die Zeit (7/11/1969) 32-33 (γερμ.). –

“Buddha“ (Μεταφρ.: Friar, Kimon/Dallas-Damis, Athena): Δανιήλ, Γιώργος: Journal of Modern Greek Studies 2 (1984) 117-119 (αγγλ.).  -

(Και) Camus, Albert: Camus, Albert: Hellenika (1967, 3) 64 (γαλλ.). (Αναδημ. σε: Le Regard Crétois 8 [Déc. 1993] 24.) –

(Και) Čechov, Anton/έργο: Βαλέτας, Γιώργος: Αιολικά Γράμματα 10 (1980) 169.  - 

“(Le) Christ recrucifié“  (Μεταφρ.: Amandry, Pierre): Καζαντζάκης,Νίκος/Sa-doul, Robert: Νέα Εστία 60 (1956) 1230-1232. (Μεταφρ. αναδημ., παρουσ. από: Πράτσικας, Γιώργος) - 

Oeconomos, P.: Les Langues Modernes 51 (1957) 2, 71-72 (γαλλ.). –

“(Le) Christ recrucifié“ (στο) θέατρο: Maulnier, Thierry: Le Figaro Littéraire (19/5/1962) 23 (γαλλ.). -

“Christ Recrucified” (Μεταφρ.: Griffin, Jonathan): Ανώνυμο: TheTimes Literary Supplement 53 (1954) 117 (αγγλ.). –

Ραΐζης, Μάριος Βύρων: Ball State University Forum 11 (1970) 3, 57-66 (αγγλ.). (Αναδημ. σε: Ραΐζης, M. B.: Essays and Studies from Professional Journals. Athens 1980, 46-59.) – 

Friar, Kimon: The New Republic 103 (1954) 17-18 (αγγλ.). –

Fuller, Edmund: New York Times Book Review (10/1/1954) 5 και 18 (αγγλ.). –

Levitt, Morton: Neo-Hellenika 3 (1978) 7-36 (αγγλ.). (Επεξεργ. αναδημ. σε: Levitt, M.: The Cretan Glance. Columbus 1980, 34-59.) –

“Comedy“ (Μεταφρ.: Friar, Kimon): Ραΐζης, Μάριος Βύρων: Balkan Studies 24 (1983) 306-309 (αγγλ.). –

Rexine, John: World Literature Today 57 (1983) 495-496 (αγγλ.). –

“Dans le palais de Minos“ (Μεταφρ.: Moatti-Fine, Jacqueline): Droit, Roger-Pol: Le Monde (14/12/1984) 25 (γαλλ.). –

Gillet, Jean-Claude: Le Regard Crétois 12 (Déc. 1995) 50-51 (γαλλ.). - 

(Και) Dante Alighieri/γλώσσα: Λασσιθιωτάκης, Μιχάλης: Le Regard Crétois 16 (Déc. 1997) 11-25 (γαλλ.). - 

(Και) Dante Alighieri/έργο: Μητσάκης, Κάρολος: Τα δοκίμια της Βοστώνης. Αθήνα 1993, 73-85. (Αναδημ. σε: Μητσάκης, Κ.: Η κρητική ματιά. Μελέτες για τον Νίκο Καζαντζάκη. Αθήνα 1999, 17-30. – Γαλλ. μεταφρ. σε: Le Regard Crétois  10 [Déc. 1994] 40-47.) -

Du mont Sinai à l’ĩle de Venus: Coiplet, Robert: Le Monde (14/6/1958) Cour-rier littéraire (γαλλ.). –

“England“  (Μεταφρ.: Mims, Amy): Ανώνυμο: The Times Literary Supplement 71 (1972) 212 (αγγλ.). –

Berger, Thomas: The New York Times Book Review 13/2/1966, 4-5 (αγγλ.). –

Theroux, Paul: Encounter 39 (1972) 6, 71-74 (αγγλ.). –

Tracy, Honor: The New Republic (26/2/1966) 37-38 (αγγλ.). –

“(Den) eviga vandringen uppat“ (Μεταφρ.: Knös, Börje): Aakerhielm, Helge: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 (1950/1952) 477-478. (Μεταφρ. αναδημ.) –

Edfelt, Johannes: Bonniers Litterära Magasin 20 (1951) 232-233 (σουηδ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 [1950/1952] 478.) –

Österling, Anders: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 (1950/1952) 475. (Μεταφρ. αναδημ.) -

Söderbergh, Bengt: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 (1950/1952) 476. (Μεταφρ. αναδημ.) –

Stolpe, Sven: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 (1950/1952) 478. (Μεταφρ. αναδημ.) –

Wizelius, Ingemar: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 (1950/1952) 476-477. (Μεταφρ. αναδημ.) -

“(The) Fratricides(Μεταφρ.: Mims, Amy): Ανώνυμο: Time 11/12/1964 72 και 74-75 (αγγλ.). –

Levitt, Morton: The Cretan Glance. Columbus 1980, 160-175 (αγγλ.). –

“Fratricizii” (Μεταφρ.: Medrea-Denciu, Alexandra): Ιβάνοβιτς, Bίκτωρ: Erytheia 16 (1995) 213-216 (ισπ.). –

“Freedom or Death“ (Μεταφρ.: Griffin, Jonathan): Ανώνυμο: Time 16/1/1956, 58 (αγγλ.). –

Ανώνυμο: The Times Literary Supplement 55 (1956) 537 (αγγλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 60 [1956] 1510.) –

Fiedler, Leslie: Twentieth-Century Literary Criticism 5 (1981) 260 (αγγλ.). –

Levitt, Morton: The Cretan Glance. Columbus 1980, 20-33 (αγγλ.). –

“Freiheit oder Tod“ (Μεταφρ.: Steinen, Helmut von den): Eglau, Ursula σε: Der Romanführer. Hrsg. von Johannes Beer, 12, Stuttgart 1961, 435-436 (γερμ.). –

Schlüter, Hildegard: Die Zeit 18/11/1954, 8-9, (γερμ.). –

Wallraf, Karlheinz: Bücherei und Bildung 7 (1955) 356-357 (γερμ.). -

“(Les) frères ennemis“ (Μεταφρ.: Aellig, P.): Chavardès, Maurice: Le Monde (17/7/1965) 8 (γαλλ.). –

(Και) Friar, Kimon: Friar, Kimon: Journal of Modern Literature 2 (1971/1972) 215-244 (αγγλ.). –

“Frihet eller död“: Edfelt, Johannes: Bonniers Litterära Magasin 24 (1955) 749 (σουηδ.). –

“God’s Pauper“ (Μεταφρ.: Bien, Peter): Ανώνυμο: TheTimes Literary Supple-ment 61 (1962) 765 (αγγλ.). –

Levitt, Morton: The Cretan Glance. Columbus: Ohio State Univ. Pr. 1980, 143-159 (αγγλ.). –

“(The) Greek Passion“

Βλ. εδώ:  “Christ Recrucified”

“Griechische Passion“ (Μεταφρ.: Kerbs, Werner): Eglau, Ursula σε: Der Roman-führer. Hrsg. von Johannes Beer, 12,  Stuttgart 1961, 432-433 (γερμ.). (Επεξεργ. αναδημ. σε: Reclams Romanführer. Hrsg. von Johannes Beer, 4, Stuttgart 1968, 791-792.) –

Hauptreif, Karl-Heinz: Weltstimmen 26 (1957) 373-375 (γερμ.). –

Horst, Karl August: Wort und Wahrheit 7 (1952) 376-377 (γερμ.). –

Horst, Karl August: Wort und Wahrheit 8 (1953) 698-699 (γερμ.). –

Rutenborn, Günter: Deutsches Pfarrerblatt 52 (1952) 249 (γερμ.). –

Schmid, Hilde: Bücherei und Bildung 4 (1952) 55-56 (γερμ.) -     

“Henri Bergson“: Λασσιθιωτάκης, Μιχάλης: Le Regard Crétois 14 (Déc. 1996) 26-39 (γαλλ.). -

“Im Zauber der griechischen Landschaft” (Μεταφρ.: Rosenthal-Kamarinea, Isidora): Ανώνυμο: Bayernkurier (17/4/1976) 17 (γερμ.). –

Bien, Peter: World Literature Today 51 (1977) 317 (αγγλ.). –

Ekschmitt, Werner: Welt der Literatur 4 (1967) 8, 14 (γερμ.). –

Liebhart, Suse: Bücherei und Bildung 18 (1966) 783-784 (γερμ.). - 

(Και) Istrati, Panait: Golfetto, Christian: Le Regard Crétois 1 (Janv.1990) 32-34 (γαλλ.). –

Istrati, Panait: Διαβάζω 377 (Σεπτ. 1997) 104-105. (Αποσπ. μεταφρ. αναδημ.) –

Martinescu, Pericle: Manuscriptum 10 (1979) 149-155 (ρουμ.). –

Talex, Alexander: Le Regard Crétois 2 (Sept. 1990) 55-56 (γαλλ.). –

“(Le) jardin des rochers“: Πράτσικας, Γιώργος: Νέα Εστία 67 (1960) 197. –

Lalou, René: Les Nouvelles Littéraires 7/1/1960, 4 (γαλλ.). –

Poulakidas, Andreas: Symposium 45 (1991/1992) 193-196 (αγγλ.). –

Widhammer, Helmuth: Folia Neohellenica 8 (1987/1989) 98-106 (γερμ.). –  

(Και) Jiménez, Juan Ramón: Zavala, Iris: La Torre 12 (1964) 121-137 (ισπ.). -   

“Journey to the Morea“ (Μεταφρ.: Reed, F. A.): Reed, Fred A.: Twentieth-Century Litrerary Criticism 5 (1981) 267-268 (αγγλ.). (Αποσπ. αναδημ.) –

“Journeying“ (Μεταφρ.: Vasils, Themi/Vasils, Theodora): Friar, Kimon: Books Abroad 50 (1976) 451-452 (αγγλ.). – 

(Και) Kljuev, Nikolaj: Feodosiev, Sergej: Le Regard Crétois 12 (Déc. 1995) 29-33 (γαλλ.). –

(Και) Knös, Börje: Καζαντζάκης, Νίκος: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 301-303. –

Καζαντζάκης, Νίκος: Le Regard Crétois 2 (Sept. 1990) 6 (γαλλ.). –  

Knös. Börje: Νέα Εστάια 102 (1977) χριστ. τχ., 304-307. –

“(The) Last Temptation of Christ(Μεταφρ.: Bien, Peter): Ανώνυμο: Time (8/8/1960) 70/71 (αγγλ.) –

Ανώνυμο: The Tímes Literary Supplement 60 (1961) 181 (αγγλ.). –

Jackson, Jeffrey: The Explicator 47 (1988/1989) 3, 39 (αγγλ.). –

Levitt, Morton: Mosaic 6 (1972/1973) 2, 103-124 (αγγλ.). (Επεξεργ. αναδημ. σε: Levitt, M.: The Cretan Glance. Columbus 1980, 60-87.) –

Moore, Everett: Bulletin of the American Library Association 57 (1963) 305-306 (αγγλ.). –

Novak, Michael: The Commonweal 72 (1960) 501-502 (αγγλ.). - 

(Και) Lavagnini, Bruno: Καζαντζάκης, Νίκος/Lavagnini, Bruno: Νέα Εστία 71(1962) 136. –

“(Die) letzte Versuchung“ (Μεταφρ.: Kerbs, Werner): Schimmelpfennig, Rein-traud: Bücherei und Bildung 5 (1953) 991-993 (γερμ.). -

“Libertate sau moarte” (Μεταφρ.: Martinescu, Pericle): Georgescu, Octavian: Steaua 13 (1962) 11, 101 (ρουμ.). -

“(La) liberté ou la mort“ (Μεταφρ.: Fridas, Pierre/Prassinos, Gisèle): Lalou, René: Les Nouvelles Littéraires (28/6/1956) (γαλλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 60 [1956] 1093.) –

“(Le) maître maçon“ (Μεταφρ.: Φιλίας, Δημ.): Gillet, Jean-Claude: Le Regard Crétois 12 (Déc. 1995) 49-50 (γαλλ.). -

(Και) Martinescu, Pericle: Ανώνυμο: Μαντατοφόρος 10 (1979) 149-155. - 

(Και) Martinu, Bohuslav: Mihule, Jaroslav σε: Nikos Kazantzakis. Beiträge zu seinem Werk und Leben. Praha 1985, 51-60 (γερμ.) –

“Mein Franz von Assisi“ (Μεταφρ.: Steinen, Helmut von den): Hühnerfeld, Paul: Die Zeit (29/11/1956) 19 (γερμ.). –

Kappert, Petra: Frankfurter Allgemeine Zeitung 12/6/1980, 24 (γερμ.). - 

“Melissa. Kouros. Christophe Colomb“ (Μεταφρ.: Αθανασίου, Νίκος/Princet, Liliane): Αλεξάκης, Βασίλης: Le Monde 5/4/1974) 20 (γαλλ.). –

(Και) Minc, Rachel: Καζαντζάκης, Νίκος/Minc,Rachel: Le Regard Crétois 21 (Juillet 2000) 12-17 (γαλλ.). –

Wiesel, Elie: Le Regard Crétois 20 (Déc.1999) 58-59 (γαλλ.). - 

(Και) Nietzsche, Friedrich/έργο: Pizarro, Roberto Quiroz: Bizantion – Nea Hellas 11/12 (1991/1992) 245-266 (ισπ.) και 303 (αγγλ. περίληψη). -

“Nikos Kazantzaki, le nouvel Ulysse“: Lacroix, Jean: Le Regard Crétois 8 (Déc. 1993) 48-49 (γαλλ). -

“Nikos Kazantzakis. Beiträge zu seinem Werk und Leben“ (Επιμ.: Dostá-lová-Jeništová, Ružena): Bien, Peter:Journal of Modern Greek Studies 5 (1987) 123-125 (αγγλ.). –

“Odisia“ (Ισπ. μεταφρ.: Castillo Didier, Miguel): Χουρμουζιάδης, Γεώργιος: Νέα Εστία 100 (1976) 895-896. - 

“Odyssee“ (Γερμ. μεταφρ.: Conradi, Gustav): Wallmann, Jürgen: Deutsche Zeitung – Christ und Welt (15/2/1974) 12 (γερμ.). –

“(L΄Odyssée“): Lacarrière, Jacques: Le Monde (28/1/1972) 14-15 (γαλλ.) (Επεξεργ. αναδημ. σε: Le Regard Crétois 24 [Déc. 2001] 58-61. [Αναδημ.])  -     

“Odysseia“ (Σουηδ. μεταφρ.: Grunewald, Gottfried): Rhedin, Ingemar: Νέα Εστία 139 (1996) 721-727. –

Westeson, Weste: Le Regard Crétois 8 (Déc. 1993) 45-46 (γαλλ.). –

“(The) Odyssey” (Μεταφρ.: Friar, Kimon): Ανώνυμο: Time (8/12/1958) 64-65 (αγγλ.). -

Ανώνυμο: The Times Literary Supplement 58 (1959) 288 (αγγλ.). –

Βαγενάς, Νάσος: Ποίηση και μετάφραση. Αθήνα 1989, 101-105. (Αναδημ.) –

Γκρίντζος, Σπύρος: Πόρφυρας 38 (Δεκ. 1986/Ιαν. 1987) 111-112. –

Δεκαβάλλες, Αντώνης: Poetry 95 (1959/1960) 175-178 (αγγλ.). –

Bowra, Sir Cecil: The Observer 8/2/1959, 21 (αγγλ.). –

Ciardi, John: Saturday Review (13/12/1958) 17 (αγγλ.). –

Conolly, David: Πόρφυρας 92 (Οκτ./Δεκ. 1999) 138-144. –

Coxe, Louis: Poetry 95 (1959/1960) 179-181 (αγγλ.). -

Levitt, Morton: Journal of the Hellenic Diaspora 5 (1978/1979) 2, 19-45 (αγγλ.). (Επεξεργ. αναδημ. σε: Levitt, M.: The Cretan Glance. Columbus 1980, 110-142.) –

Rexine, John: Books Abroad 33 (1959) 293-294 (αγγλ.). –

“Prometeo, portador del fuego“ (Μεταφρ.: Castillo Didier, Miguel): Guesnet, Jean-Pierre: Le Regard Crétois 19 (Juillet 1999) 59 (γαλλ.). –

Quiroz Pizarro, Roberto/López Delgado, Mercedes: Estudios Neogriegos 3 (1999) 246-247 (ισπ.). –

“Rechenschaftvor el Greco“ (Μεταφρ.: Rosenthal-Kamarinea, Isidora): Neu-mann, Heinz: Bücherei und Bildung 17 (1965) 37-38 (γερμ.). –

Neumann, Heinz: Bücherei und Bildung 20 (1968) 37 (γερμ.). –

Werner, Jürgen: Neues Deutschland (17-18/3/1984) (γερμ.). –

Werth, Wolfgang: Die Welt der Literatur (15/10/1964) 506 (γερμ.). - 

“Report to Greco“  (Μεταφρ.: Bien, Peter): Ανώνυμο: The Times Literary Sup-plement 64 (1965) 1173 (αγγλ.). –

“Russia“ (Μεταφρ.: Αντωνάκης, Μιχαήλ/Μασκαλέρης, Θανάσης): Σάββας, Μηνάς: Journal of the Hellenic Diaspora 16 (1989) 179-181 (αγγλ.). –

Bien, Peter: Journal of Modern Greek Studies 9 (1991) 260-261 (αγγλ.). –

Gaut, Greg: Modern Greek Studies Yearbook 5 (1989) 592-594 (αγγλ.). –

Rexine, John: Journal of the Hellenic Diaspora 15 (1988) 3/4, 127-136 (αγγλ.). –

Wasilewski, William: Balkan Studies 30 (1989) 368-369  (αγγλ.). – 

Salvatores Dei“  <άρθρο στην “Αναγέννση“>: Πολίτης, Φώτος: Επιλογή κρι-τικών άρθρων 3, Αθήνα 1985, 240-245. (Αναδημ.) –

Saviors of God: Bessa, Maria: Michigan Academician 5 (1972/1973) 441-447 (αγγλ.). –

(Και) Schweitzer, Albert: Σαμίου, Ελένη: Νεά Εστία 58 (1955) 1236-1238. –

Στασινάκης, Γiώργος: Le Regard Crétois 22 (Déc. 2000) 50-51 (γαλλ.). (Αναδημ.) –

Gillet, Jean-Claude: Le Regard Crétois 2 (Sept. 1990) 16-27 (γαλλ.). –

Sorg, Jean-Paul: Le Regard Crétois 22 (Déc. 2000) 52-63 (γαλλ.). (Αναδημ.) –

“Serpentand Lily. With an Manifesto The Sicknessof the Age”  (Μεταφρ.: Vasils, Theodora): Friar, Kimon: World Literature Today 55 (1981) 360 (αγγλ.). –

Mackridge, Peter: The Times Literary Supplement 79 (1980) 749 (αγγλ.). (Αποσπ. αναδημ. σε: Twentieth-Century Literary Criticism 5 (1981) 272.) –

“Sodom and Gomorrah“ (Μεταφρ.: Friar, Kimon): Ραΐζης, Μάριος Βύρων: Balkan Studies 24 (1983) 306-309 (αγγλ.). –

Rexine, John: World Literature Today 57 (1983) 495-496 (αγγλ.). –

“ Spain“ (Μεταφρ.: Mims,  Amy): Hatfield, Lee: The Charioteer 6 (1964) 124-125 (αγγλ.). -

“Spela för mig, Zorbas“ (Μεταφρ.: Knös, Börje): Aakerhielm, Helge: Αγγλοελ-ληνική Επιθεώρηση 5 (1950/1952) 470-471. (Μεταφρ. αναδημ.)  –

Bouleau, Ann: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 (1950/1952) 472-473. (Μεταφρ. ανα-δημ.)

Edfelt, Johannes: Bonniers Litterära Magasin 18 (1949) 646-647 (σουηδ.). (Μετα-φρ. αναδημ. σε: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 [1950/1952] 471-472.) –

Esser, Alex: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 (1950/1952) 473. (Μεταφρ. αναδημ.) –

Österling, Anders: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 (1950/1952) 471. (Μεταφρ. ανα-δημ.)  -

Sjömann, Vilgot: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 (1950/1952) 474-475. (Αποσπ. μεταφρ. αναδημ.) –

Stolpe, Sven: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 (1950/1952) 473. (Αποσπ. μεταφρ. αναδημ.) -    

Spiritual Exercises(Κορεάνικη μεταφρ.: Kang, Eunkyo): Kim, Minjae: Modern Greek Studies Yearbook 1 (1985) 246-248 (αγγλ.). -

(Και) Steinmetz, Alexander: Καζαντζάκης, Νίκος/Steinmetz, Alexander: Νέα Εστία 74 (1963) 1247. -

(Και) Stekel, Wilhelm: Χρυσογέλου-Κατσή, Άννα: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 2, 27 (1979) 436-455. (Με αγγλ. περίληψη.) -

“Suffering God, The. Selected Letters to Galatea and to Papastephanou“  (Μεταφρ.: Αγγελάκη-Ρουκ, Κατερίνα/Ramp,Philip): Δεκαβάλλες, Αντώνης: The Charioteer 22/23 (1980/1981) 153-154 (αγγλ.). –

Bien, Peter: World Literature Today 54 (1980) 150-151 (αγγλ.). –

“Symposium“ (Μεταφρ.: Vasils, Themi/Vasils, Theodora): Friar, Kimon: Books Abroad 50 (1976) 218-219 (αγγλ.). (Μεταφρ. αναδημ. σε: Νέα Εστία 102 [1977] χριστ. τχ., 312-314.)  -

(Και) Tau, Max: Καζαντζάκης, Νίκος: Νέα Εστία 102 (1977) χριστ. τχ., 308-310. –

Καζαντζάκης, Νίκος: Le Regard Crétois 2 (Sept. 1990) 7 (γαλλ.). -

Teatro(Μεταφρ.: Castillo Didier, Miguel): Χουρμουζιάδης, Γεώργιος: Νέα Εστία 104 (1978) 1303-1304. –

Three Plays(Μεταφρ.: Δάλλας, Γιάννης): Δεκαβάλλες, Αντώνης: Books Abroad 44 (1970) 523-524 (αγγλ.). –

Toda Raba: Κουλουμπαρίτης, Λάμπρος: Philosophie et Littérature 1985, 105-127 (γαλλ.). –

Φιλιππίδης, Σ. σε: Νίκος Καζαντζάκης. Σαράντα χρόνια από το θάνατό του. Χανιά 1998, 261-276. –

Brion, Marcel: Le Monde 21/4/1962, 11 (γαλλ.). –

Lebesgue, Philéas: Mercure de France 271 (1936) 432-434 (γαλλ.). –

“Travels in China and Japan“ (Μεταφρ.: Pappageotes, George C.): Ανώνυμο: The Times Literary Supplement 64 (1965) 630 (αγγλ.). –

Hatfield, Lee: The Charioteer 6 (1964) 124-125 (αγγλ.). -

“Travels in Greece“ (Μεταφρ.: Reed, Fred A.): Ανώνυμο: The Times Literary Supplement 65 (1966) 665 (αγγλ.). –

“Two Plays Sodom and Gomorrah and Comedy(Μεταφρ.: Friar, Kimon): Ραΐζης, Μάριος Βύρων: Balkan Studies 24 (1983) 306-309 (αγγλ.). –

Rexine, John: World Literature Today 57 (1983) 495-496. (αγγλ.) -

(Και) Unamuno, Miguel de: Βουτσά, Στέλλα: Θέματα Λογοτεχνίας 35 (Μάιος/

Αυγ. 2007) 174-176.   -

(Και) UNESCO: Χάτσος, Μιχ.: Νέα Εστία 60 (1956) 1370. –

Renoux-Herbert, Yvette: Le Regard Crétois 5 (Juin 1992) 52-53 (γαλλ.). –

“Viajando. España“ (Μεταφρ.: Liera, Guadalupe Flores): Morfakidis, Moschos: Estudios Neogriegos 2 (1998) 237-238 (ισπ.). –

“Voyages: Russie“ (Μεταφρ.: Princet, Liliane): Bien, Peter: World Literature Today 52 (1978) 674-675  (αγγλ.). –

Desanti, Dominique: Le Monde (3/12/1977) 19 και 23 (γαλλ.). -

“Zorba the Greek”  (Μεταφρ.: Wildman, Carl – Εισαγωγή: Scott-Kilvert, Ian): Ανώνυμο: The Times Literary Supplement 51 (1952) 641 (αγγλ.). –

Fuller, Edmund: New York Times Books Review 19/4/1953, 4/5 (αγγλ.). (Αποσπ. αναδημ. σε: Twentieth-Century Literary Criticism 5 [1981] 259.)  –

West, Anthony: The New Yorker (25/4/1953) 126 και 129-130 (αγγλ.). (Αποσπ. αναδημ. σε: Twentieth-Century Litrerary Criticism 5 [1981] 259-260.) -  

 


 

Καζαντζής, Κωνσταντίνος  (1864-1927)
(Και) Γάγαρης, Γεώργιος: Καζαντζής, Κωνσταντίνος/Σαλαμάγκας, Δημήτριος: Ηπειρωτική Εστία 5 (1956) 490-492. –

Διηγήματα: Καλογεράς, Γιώργος: Journal of the Hellenic Diaspora 21 (1995) 2, 85-114 (αγγλ.). -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτε-χνών 2. Αθήνα (1976,) 42.   - 

Ζιώγας, Ηλίας: Νέα Εστία 58 (1955) χριστ. τχ., 141. –

Φάντης, Πάνος: Ηπειρωτική Εστία 4 (1955) 187. - 

(Και) Κρυστάλλης, Δ.: Κρυστάλλης, Δ./Σαλαμάγκας, Δημήτριος: Ηπειρωτική Εστία 5 (1956) 383-385. -


 


 

Καζαντζής, Τόλης (1938-1991)

Γράμματα: Καζαντζής, Τόλης: Ο Παρατηρητής 3 (Νοεμβρ. 1987) 11. –

(Και) Ελληνικά Λαϊκά Τραγούδια: Καζαντζής, Τόλης/Χρονάς, Γιώργος: Οδός Πανός 20/21(Σεπτ./Δεκ. 1985) 56-67. -

“Ενηλικίωση“: Γιάνναρης, Γιώργος: World Literature Today 56 (1982) 157 (αγγλ.).  -

Ζήρας, Αλέξης: Διαβάζω 49 (Ιαν. 1982) 81-82. -

Έργο:  Θεοδοσοπούλου, Μάρη: Εντευκτήριο 22 (άνοιξη 1993) 104-107. – 

Θεοδοσοπούλου, Μάρη: Χρονικό (1991) 133-134. –

Μουλλάς, Παναγιώτης: Εντευκτήριο 22 (άνοιξη 1993) 96-98. –

Εργοβιογραφικά: Καζαντζής, Τόλης: Διαβάζω 87 (8/2/1984) 24-26. – 

Καζαντζής, Τόλης: Ο Παρατηρητής, 23/24 (χειμ. 1993) 51-53. –

Κοκόλης, Ξενοφών: Αντί 2, 484 (10/1/1992) 50-51. –

Κοροβίνης, Θωμάς: Οδός Πανός 60/61 (Μαρτ./Ιουν. 1992) 10-13. –

Κούρτοβικ, Δημοσθένης: Έλληνες μεταπολεμικοί συγγραφείς. Αθήνα 1995, 106-107. (Γερμ. μεταφρ. σε: Κούρτοβικ, Δ.: Griechische Schriftsteller der Gegenwart. Köln 2000, 141-142.) –

Μουλλάς, Παναγιώτης: Ο Πολίτης 117 (Ιαν. 1992) 62. -

Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυκλοπαιδεία της Ελλη-νικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 124.  -  

“Καταστροφές“: Καζαντζής, Τόλης: Εντευκτήριο 4 (Σεπτ. 1988) 126-128. – 

Κοντολέων, Μάνος: Το Τραμ 3,6 (Μάιος 1988) 78-79. -

“(Η) κυρα-Λισάβετ“: Μπουκάλας, Παντελής: Ενδεχομένως. Στάσεις στην ελληνική και ξένη τέχνη του λόγου. Αθήνα 1996, 303-306. (Αναδημ.) -

“Ματαιότης ματαιοτήτων“: Αράγης, Γιώργος: Πλανόδιον 21 (Δεκ. 1994) 580-584.- 

Εξαρχοπούλου, Λίλυ: Διαβάζω 340 (20/7/1994) 39-40. –

Μπουκάλας, Παντελής: Ενδεχομένως. Στάσεις στην ελληνική και ξένη τέχνη του λόγου. Αθήνα 1996, 303-306. (Αναδημ.) –

Τσατσούλης, Δημήτρης: Διαβάζω 338 (22/6/1994) 16. –

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Εντευκτήριο 27 (καλοκ. 1994) 69-70. - 

“(Μια) μέρα με τον Σκαρίμπα“: Καραβίτης, Βασίλης: Αντί 2, 285 (12/4/1985) 51-52. -

Μόσχος, Ευάγγελος: Νέα Εστία 118 (1985) 1452-1453. – 

Πγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 128 (9/10/1985) 71. – 

Παπαδημητρακόπουλος, Ηλίας: Αποκείμενα. Αθήνα 2000, 146-152. –

Τσακνιάς, Σπύρος: Επί τα ίχνη. Κριτικά κείμενα 1985-1988. Αθήνα 1990, 66-69. (Αναδημ.) -

(Και) Νεοελληνική Λογοτεχνία: Ευαγγέλου, Ανέστης: Διαβάζω 91 (4/4/1984) 12.-  

“(Η) παρέλαση“: Ζήρας, Αλέξης: Χρονικό (1977) 44. – 

Κοτζιάς, Αλέξανδρος: Μεταπολεμικοί πεζογράφοι. Αθήνα 1982, 240-242. (Αναδημ.)–

Παπαγεωργίου, Κώστας: Αντί 2,80 (17/9/1977) 47. (Επεξεργ. αναδημ. σε: Χρονικό [1977] 53-54.) –

Myrsiades, Kostas: World Literature Today 54 (1980) 152 (αγγλ.). -

Πεζογραφία:  Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Γράμματα και Τέχνες 35/36 (Νοεμβρ./ Δεκ. 1984) 47-49. – 

Χριστιανόπουλος, Ντίνος: Εντευκτήριο 22 (άνοιξη 1993) 91-95. - 

“(Η) πεζογραφία της Θεσσαλονίκης 1912-1983“: Κουβαράς, Γιάννης: Διαβά-ζω 287 (13/5/1992) 65-68. (Αναδημ. σε: Κουβαράς, Γ.: Επί πτερύγων βιβλίων 2, Αθήνα 1995, 77-82.) -

Προσωπικά: Καζαντζή,Ήβη: Το Δέντρο 2, 110 (Ιουλ. 2000) 34-35. –

Κύρου, Κλείτος: Ο Παρατηρητής 23/24 (χειμ. 1993) 31-32. –

Νόλλας, Δημήτρης: Εντευκτήριο 22 (άνοιξη 1993) 108. –

Παπαδημητρίου, Σάκης: Ο Παρατηρητής 23/24 (χειμ. 1993) 35-45. -

“(Οι) πρωταγωνιστές“: Μάρκογλου, Πρόδρομος: Εντευκτήριο 22 (άνοιξη 1993)99-103. –

Νησιώτης, Κίμων: Κριτικά Κείμενα 1 (1984/1985) 40-41. –

Παγκουρέλης, Βάιος: Διαβάζω 75 (10/8/1983) 61. - 

“(Οι) πρωταγωνιστές“ (και) Γουσίου, Μπίλλη/“Τα σκοινιά και τα σκοινά-κια“: Σφυρίδης, Περικλής: Γράμματα και Τέχνες 28/29 (Απρ./Μάιος 1984) 10-15. -

“(Το) τελευταίο καταφύγιο“: Γουδέλης, Τάσος: Το Δέντρο 2, 66 (Ιαν./Μαρτ. 1992) 151.–

Θεοδοσοπούλου, Μάρω: Αντί 2,455 (28/12/1990) 52. –

Καλούτσας, Τάσος: Το Τραμ 3,15 (Νοεμβρ. 1990) 88-93. –

Παπαγεωργίου, Χρήστος: Διαβάζω 252 (12/12/1990) 138-140. –

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης: Εντευκτήριο 10 (Μαρτ. 1990) 134-135.  -  

            

Καζαντζόγλου, Αντώνης Ι.

“Πόθος για τα Μάγδαλα“: Κουβαράς, Γιάννης: Διαβάζω 295 (30/9/1992) 70. (Αναδημ. σε: Κουβαράς, Γ.: Επί πτερύγων βιβλίων 1, Αθήνα 1995, 222-224.) -

 

Καζάς, Αδριανός 

“Εκεί που φυσούν οι άνεμοι“: Μαχαλιάς, Νίκος: Αιολικά Γράμματα 29 (1999) 99-100. –

Ποίηση: Μαχαλιάς, Νίκος: Αιολικά Γράμματα 31 (2001) 374-375. -

 

Καζάσης, Δημήτριος  (1938-)

Εργοβιογραφικά: Βασιλείου, Αλέκος/Νάτσιος, Δημήτριος: Φθιωτικά Χρονικά 11/12 (1990/1991) 72. -

 

Κάζογλης, Αλέκος  (1928-) 

Βιογραφικά: Σιατόπουλος, Δημήτρης: Γραμματολογική και βιογραφική εγκυ-κλοπαιδεία της Ελληνικής λογοτεχνίας 2. [Αθήνα 1981,] 124.  -

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 2. Αθήνα (1976,) 42-43.  -

“Θητεία μοναξιάς“: Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (χειμ. 1957) 270. –

Νίντας, Μπάμπης: Νέα Πορεία 32/33 (Οκτ./Νοεμβρ. 1957) 341. –

“Φθινοπωρινά“: Ζαδές, Δημοσθένης: Πάνω απ’ τον ξένο μόχθο 2, Αθήνα 1987, 84-85. (Αναδημ.) –

Ζώντος, Ανδρέας: Ελληνική Δημιουργία 5 (1950) 635. –

Θρύλος, Άλκης: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5 (1950/1952) 336. –

Σφυρόερας, Νίκος: Ελληνική Δημιουργία 5 (1950) 388. –

Χουρμούζιος, Αιμίλιος: Νέα Εστία 48 (1950) 1328. –

Manning, Clarence: Books Abroad 24 (1950) 424 (αγγλ.). - 

“Χρονικά“: Βασιλειάδης, Σ. Ι.: Νέα Πορεία 9 (1963) 31. –

Θρύλος, Άλκης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1961) 264. –

Κόκκινος, Δημοσθένης: Ηπειρωτική Εστία 11 (1962) 372. - 

 

 

Καθάρειος, Βασέλειος

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 2. Αθήνα (1976,) 43.  -

 

 

Κάιλας, Αλέκος  (1929-1993)

Εργοβιογραφικά: Βασιλείου, Αλέκος/Νάτσιος, Δημήτριος: Φθιωτικά Χρονικά 11/12 (1990/1991) 74. –

Κάιλας, Δ. Κ.: Εμβόλιμον 17 (άνοιξη 1993) 50-51. - 

“Ονειροφαντασίες“: Αργυρός, Κωστής: Ελληνική Δημιουργία 5 (1950) 390. –

“Παρτιτούρες μιας ηρωϊκής συμφωνίας“: Αθανασίου, Δημήτρης: Εμβόλιμον 5 (χειμ. 1990) 87-88. –

Προσωπικά: Αθανασίου, Δημήτρης: Εμβόλιμον 17 (άνοιξη 1993) 52-54.-

 

Καΐμη, Τζούλιο  (1897-1982)

Αφηγητής: Ροζάνης, Στέφανος: Σημειώσεις 45 (Ιουλ. 1995) 26-32. (Αναδημ. σε: Ροζάνης, Σ.: Ερμηνευτικές αναγνώσεις. Αθήνα 1997, 119-127.) –

“Ελληνικά τοπεία“: Δασκαλόπουλος, Δημήτρης: Ανισόπεδες διαβάσεις. Αθήνα 1988,41-42. (Αναδημ.) –

Παπαλέξης, Ηρακλής: Διαβάζω316 (21/7/1993) 126. -  

Εργοβιογραφικά: Αΐνσαμ, Δαμιανός: Χρονικό (1982) 190-191. – 

Γκίνης, Άλκης: Γράμματα και Τέχνες 5 (Μάιος 1982) 27. –

Δεμοδός, Τάκης: Νέα Εστία 111 (1982) 617-618. –

Κοκκινίδης, Δαμιανός/Ρουμελιωτάκης, Χρήστος: Γράμματα και Τέχνες 3 (Μαρτ. 1982) 13. –

Κοκκινίδης, Δαμιανός: Γράμματα και Τέχνες 6 (Ιουν. 1982) 27. –

Πολιτάρχης, Γιώργος: Ηπειρωτική Εστία 32 (1983) 258. –

Φάις, Μισέλ: Αντί 2, 627 (31/1/1997) 47-53. –

Φάις, Μισέλ: Το Δέντρο 2, 55 (Σεπτ./Οκτ. 1990) 118-121. –

Φάις, Μισέλ: Η Λέξη 128 (Ιουλ./Αυγ. 1995) 504-507. –

Φάις, Μισέλ: Πόρφυρας 60 (Ιαν./Μαρτ.1992) 124-125. (Επαυξ. αναδημ.) - 

(Και) μεσσιανισμός: Μιχαήλ, Σάββας: Μοφές του μεσσιανικού. (Αθήνα 1999,) 131-149. (Αναδημ.)  -  

Προσωπικά: Μόλλα-Γιοβάνου, Αρετή: Πόρφυρας 60 (Ιαν./Μαρτ. 1992) 132-133. - (Και) Στέρης, Γερ.: Δέδες, Χρ.: Νέα Εστία 130 (1991) 909-910. –

“Συναντήσεις με τους Φώτη Κόντογλου, Γιαννούλη Χαλεπά, Ν. Χατζηκυ-ριάκου-Γκίκα“: Παπαλέξης, Ηρακλής: Διαβάζω 301 (23/12/1992) 18. –

Φάις, Μισέλ: Διαβάζω 303 (20/1/1993) 103. –

“Τζούλιο Καΐμη, ένας αποσιωπημένος“ (Επιμ.: Φάις, Μισέλ): Παπαλέξης, Ηρακλής: Διαβάζω 350 (Μαρτ. 1995) 54-55. –

Ροζάνης, Στέφανος: Εντευκτήριο 31 (καλοκ. 1995) 82-83. –

Puchner, Walter: Südostforschungen 54 (1995) 575-577 (γερμ.). -

(Και) Φωτιάδης, Αλέκος: Καΐμη, Τζούλιο: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 15 (13/3/ 1937) 5. -

Karaghiozi:  Κ., Σ.: Νεοελληνικά Γράμματα 2, 12 (20/2/1937) 14. – 

Ρώτας, Βασίλης: Θέατρο και γλώσσα 1, Αθήνα 1986, 136-138. (Αναδημ.) -

 


 

"Καινούρια Εποχή"  <Περιοδικό> 

“Ανθολογία της σύγχρονης κριτικής“: Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος: Καινούρια Εποχή (καλοκ.1957) 380. –

Αφιερώματα/Καζαντζάκης, Νίκος: Δεκαβάλλες, Αντώνης: The Charioteer 20(1978) 128 (αγγλ.). –

(Και) ελληνική δικαιοσύνη: Ανώνυμο: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1958) 243-244.  - 

(Και) νεοελληνικά λογοτεχνικά περιοδικά: Γουδέλης, Γιάννης: Καινούρια Εποχή (φθιν. 1956) 213-215. –

Χατζίνης. Γιάννης: Νέα Εστία 62 (1957) 1286. – 

Πρόγραμμα: Ανώνυμο: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1956) 225. –

Γουδέλης, Γιάννης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη 1956) 222-224. –

Γουδέλης, Γιάννης: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1956) 219-221. –

Γουδέλης, Γιάννης: Καινούρια Εποχή (άνοιξη/καλοκ. 1976) 162-163. -

Τίτλος: Γουδέλης, Γιάννης: Καινούρια Εποχή (καλοκ. 1956) 222-223.-  

Χαρακτηριστικά: Χατζηφώτης, Ιωάννης: Κριτικά Φύλλα 5 (1976/1977) 383. – 


 

                                

"(Το) Καινούριο"  <Περιοδικό> 

(Και) Μολέσκης, Γιώργος: Ανώνυμο: Νέα Εποχή 205 (Νοεμβρ./Δεκ. 1990) 59-60.  -

Μολέσκης, Γιώργος: Νέα Εποχή 205 (Νοεμβρ./Δεκ. 1990) 58-59. –

 

Καΐρη, Ευανθία  (1799-1866) 

Βιβλιογραφικά: Ζωγράφος, Ι.: Νέα Εστία 54 (1953) 1125-1132. –

Φασουλάκης, Στέργιος: Διαβάζω 106 (21/11/1984) 51-52. -  

Βιογραφικά: Καΐρη, Ευανθία/Πολέμης, Δημήτριος: Ο Ερανιστής 7 (1969) 1-11. –

Έργο: Βαμβακούρης, Άγγελος: Συριανά Γράμματα 3 (1990) 398. -

Έργο/κείμενα: Παναγιωτόπουλος, Β. Π.: Ο Ερανιστής 1 (1963) 235-237. –

Πολέμης, Δημήτριος: Ο Ερανιστής 12 (1975) 221-240. – 

Εργοβιογραφικά: Ανώνυμο σε: Βιογραφική εγκυκλοπαιδεία Ελλήνων λογοτεχνών 2. Αθήνα (1976,) 43-44.  -

(Και) Καΐρης, Θεόφιλος: Πολέμης, Δημήτριος: Ο Ερανιστής 7 (1969) 1-11. –

Πολέμης, Δημήτριος: Ο Ερανιστής19 (1993) 275-296. - 

(Και) Κοραής, Αδαμάντιος: Κοραής, Αδαμάντιος/Φασουλάκης, Στέργιος: Χιακά Χρονικά 10 (1978) 11-21.  –  

Κωνσταντινίδης, Στράτος: Journal of the Hellenic Diaspora 24 (1998) 2, 7-23 (αγγλ.). 

“Νικήρατος“: Καραντώνης, Αντρέας: Νέα Εστία 54 (1953) 1113. –

Στιβανάκη, Ευανθία: Παράβασις 3 (2000) 257-274 και 441-442 (αγγλ. περίληψη). –

Puchner, Walter: Ο μίτος της Αριάδνης. Αθήνα 2001, 358-364. -

“Νικήρατος“ (στο) εξωτερικό/Ιταλία: Perlorentzou, Maria σε: Atti. III Conve-gno Nazionale di Studi Neogreci. Italia e Grecia: Due culture a confronto. Palermo, 19-20/10/1989 – Catania. 21/10/1989. Palermo 1991.=Quaderni dell’Ist. di Filolo-gia Greca dell’Univ. di Palermo 21, 211-228 (ιταλ.). –

                                                                     

 

Καΐρης, Θεόφιλος  (1784-1853)

Αλληλογραφία: Πολέμης, Δημήτριος σε: Θεόφιλος Καΐρης. Πανελλήνιο Συμπόσιο. Επιμ.: Αθήνα 1988, 151-157. –

Τατάκης, Βασίλειος: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 7 (1954/1955) 223-246. – 

Τατάκης, Βασίλειος: Μικρασιατικά Χρονικά 6 (1955) 101-136. -    

“Αλληλογραφία“ (Επιμ.: Πολέμης, Δημήτριος): Γριτσόπουλος, Τάσος: Μνημο-σύνη 13 (1995/1997) 352-353. –

Γριτσόπουλος, Τάσος: Μνημοσύνη 14 (1998/2000) 419. –

Καραλής, Βρασίδας: Διαβάζω 418 (Μάιος 2001) 43-45. –

Φορόπουλος, Νικόλαος: Παρνασσός, 2, 37 (1995) 509-510. – 

(Στην) Άνδρο: Σωτηράκης, Νίκος: Μικρασιατικά Χρονικά 7 (1957) 116-152. (Με γαλλ. περίληψη.) –

Αρχείο: Πολέμης, Δημήτριος: Ο Ερανιστής 12 (1975) 221-240. –

Βιβλιογραφικά: Ζωγράφος, Ι.: Νέα Εστία 54 (1953) 1125-1132. –

Φασουλάκης, Στέργιος: Διαβάζω 106 (21/11/1984) 49-52. –