Βαβαρέτος, Άλκης

Βηλαράς, Ι. (Άπαντα.)   -

Βαβελίδου. Ζωή

Νεοελληνική Λογοτεχνία (Ελληνική εκπαίδευση/κείμενα).  -

Βαβλίδας, Αθανάσιος 

Συγγραφέας (Χαρακτηριστικά).   -

Βαβούκας, Κ.

Σιγάλας, Α.   -

Βαβούρης, Σταύρος

Βαβούρης, Σ. (Έργο  –  Έργο/κριτική  –  Ποίηση  -  Delecta.)   -  Δημουλά, Κ. (Χαίρε.)   -   Καβάφης, Κ. (Ποίηση/στοιχεία ειρωνικά.)   -  Καρυωτάκης, Κ. (Εργοβιογραφικά  –  Ποίηση/Νεοελληνική.)   -  Κοτζιάς, Α. (Προσωπικά.)   -   Μπακούρος, Β.   -   Νεοελληνική Ανθολογία (Κοινό).   -   Νεοελληνική Ποίηση (Ανθολογίες/κοινό  -  Γενιά του ’70  -  Ιστορία <1945>).   -   Πεζογραφία(Ποίηση).   -   Ποίηση (Ορολογικά  - Πεζογραφία).   -   Ποιητής (Χαρακτηριστικά).   -  Υπερρεαλισμός (Ιστορία).   -   Φωστιέρης, Α. (Ποίηση.)   -

Βαβούσκος, Κωνσταντίνος

Δραγούμης, Ι. (Μακεδονία.)   -   Εταιρεία Μακεδονικών.   -  Λέτσας, Α.   -   Τσούρκας, Κ.   -

Βαγγλής, Στέργιος

Έλληνες λογοτέχνες (Οργανώσεις).   -   Ελληνικά Παραμύθια (Λαϊκά).   -

Βαγενάς, Νάσος

Αναγνωστάκη, Ν.(Κριτικός.)   -   Αναγνωστάκης, Μ. (Για  –  Μελέτες  -  Ποίηση.)  -  

Βαγενάς, Νάσος (Αντισημιτισμός   -   Βαγενάς/Για   -   Έργο  –  Ίλιγγος  –  Καλοκύρης  –  Μεταφραστής  -  Ποιητής –  Πτώση.)  -   Βασιλικός, Β. (Κ.)   -   Βελάστης, Θ.-Σ.   -   Βελουδής, Γ. (Σούτσοι.)   -   Βωτυράς, Ν.   -  

Γενιά του ’30 (Δημαράς   -   Ελληνική παράδοση –  Έργα/ ελληνικότητα  – Καρυωτάκης   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία).   -   Γερμανός, Φ. (Ελληνική.)   -   Γεωργαντά, Α.   -   Γιατράς, Π.   -  

Δανέζης, Γ.   -   Δαπόντες, Κ. (Κανών.)   -  Δημαράς, Κ. (Γενιά.)   -    Δημηρούλης, Δ.   -  

Έλληνες ποιητές (Ελάσσονες).   -   Ελληνικά Δημοτικά (Τσεπελόβου).   -   Ελύτης, Ο. (Δοκιμές/Σεφέρης  - Έξη/Σεφέρης  –  Μεταφραστής/Δεύτερη.)   - 

Ζαμάρου, Ρ.   -  

Ιωκειμίδης, Β.   -  

Καβάφης, Κ. (Άννα  –  Έργο/επιβίωση   -   Έργο/κριτική  –  Έργο/Σεφέρης  –  Ποίηση/ελληνικόητα.   -   Ποίηση/επιδράσεις/Σεφέρης  –  Ποίηση/επιδράσεις/ Συνομιλώντας  – Ποίηση/ στοιχεία ειρωνικά  –  Ποίηση/στοιχεία ειρωνικά/Borges  -  Ποίηση/ Borges.)   -   Καζαντζάκης, Ν. (Οδύσσεια/μετα-φράσεις.)   -   Κάλβος, Α. (Απόσπασμα  –  Έργο/εκδόσεις/Σολωμός   -   Έργο/κριτική –  Έργο/φιλολογικά  -  Ιππίας –  Καρμπονάροι  –  Μεταφραστής  –  Ποίηση  –  Ποίηση/Νεοελληνική -  Ποίηση/ ομοιοκαταληξία  –  Ποίηση/Παλαμάς  –  Ποίηση/Σούτσος.)   -   Καλοκύρης,Δ. (Βαγενάς  -  Μπεθ.)  -    Καρυωτάκης, Κ. (Γενιά   -   Ελληνικά ορφανοτρο-φεία –  Έργο/επιβίωση   -   Ποίηση/κριτική   -   Ποίηση/κριτική/αριστεράς   -   Ποίηση/ στοιχεία πολιτικά.)   -   Καρυωτακισμός (Ιστορία).   -   Κατσαΐτης, Π. (Ιφιγένεια/εκδόσεις.)   -   Κατσούρης, Γ.   -   Κοντός, Γιαν. (Ανωνύμου  –  Ποίηση/εικόνες.)   -   Κοπιδάκης, Μ.   -   Κοσμόπου-λος, Δ.   -   Κριτική (Επαρχιωτισμός  –  Κριτικοί -  Μυθολογία  -  Ορολογικά – Παρανάγνωση  -  Φιλολογία).  -   Κριτικός.   -  

Λάγιος, Η. (Προσωπικά.)   -   Λαζαρόπουλος, Ι.   -   Λογοτεχνία (Επιστήμη  –  Ευρωπαϊκή/Νεότερη  –  Θέματα/Ελπήνωρ  – Θέματα/ποδόσφαιρο –  Κριτική  – Λογοτεχνική δημιουργία  –  Ορολογικά - Τηλεόραση).  -  Λογοτεχνική κριτική.   -   Μαρωνίτης, Δ. (Ελληνική.)   -   Μετάφραση (Ποίησης  -  Ποίησης έμμετρης  – Πρωτότυπο).  -   Μετάφραση Ελλάδα (Λογγίνος –  Νεότερη  – Ποίησης/ελεύθερος  –  Πρωτότυπο  –  Eliot  –  Leopardi  -  MacPherson).   -   Μιχαηλίδης, Γ. (Προσω-πικά.)   -  

Νεοελληνικά (Εξωτερικό/ΗΠΑ).   -    Νεοελληνική Λογοτεχνία (Γλώσσα  –  Έλληνες εκδότες  –  Ελληνική εκπαίδευση  –  Ελληνικό γλωσσικό  –  Ελληνικότητα  – Εξωτερικό/Ιταλία  –  Θέματα/Ελπήνωρ  –  Ιστορία/απαρχές  –  Κριτική  – Λογοτεχνικά βραβεία/Ελληνικό).   -   Νεοελληνική Λογοτεχνική Κριτική (Διασποράς –  Ιστορία  –  Ιστορία <1985>  -  Ιστορία <20ος>   -   Ιστορία <2000>   -   Λογοτεχνική -  Στοιχεία).  -   Νεοελληνική Μετρική (Αρχείο –  Νεοελληνικά.)  -   Νεοελληνική Πεζογραφία (Επτανήσου/ιστορία   -   Ιστορία <19ος>  -  Ιστορία <1830>  -  Ιστορία <1830>/συμπόσια-/Από).   -   Νεοελληνική Ποίηση (Ιστορία <18ος>  - Ιστορία <20ος>  -  Ιστορία <1970>  - Μοντέρνα  –  Μορφή/Ελευθέρωση).   -   Νέοι Ρυθμοί.   -   Ντόρρος, Θ.   -  

Παλαμάς, Κ. (Κάλβος  -  Φοινικιά.)  -   Παναγιωτάκης, Ν. (Δάσκαλος.)   -   Παπάζογλου, Χ.   -   Παπατσώνης, Τ. (Beata.)   -   Πασχάλης, Ι. Δ.   -   Παύλου, Σ. (Γραμμή.)   -   Πεζογραφία (Ποίηση).   -   Πιτσιπιός, Ι.   -   Ποίηση (Γλώσσα  – Ελεύθερος  –  Εμπειρία  – Επιδράσεις  –  Θέματα/δάσος  –  Θέματα/χρόνος  – Ιδεολογικά  –  Λογική  – Μεταφράσεις  –  Μοντέρνα  –  Ορολογικά  –  Πεζογραφία  -  Πραγματικότητα).   -   Πολίτου-Μαρμαρινού, Ε. (Συγκριτική.)   -  

Ρίτσος, Γ. (Έργο.)   -    Ροδοκανάκης, Π.   -   Ροΐδης,Ε. (Έργο/πηγές  - Περιρρέ-ουσα.)  -  

Σαββίδης, Γ.(Δάσκαλος.)   -   Σεφέρης, Γ. (Διάλογος  –  Δοκιμές/Ελύτης  –  Έξι  – Έργο/εικονογράφηση  –  Έργο/ελληνικότητα  –  Έργο/Σινόπουλος  –  Κ. Π. – Καβάφης  –  Κίχλη –  Κριτικός  –  Λογγίνος –  Μεταφραστής  –  Μεταφραστής/ Αγγλική –  Ποίηση/κριτική   -   Ποίηση/πηγές/Καβάφης  -  Ποίηση/πηγές/Σικελιανός  –  Ποίηση/Valéry  –  Ποιητική  –  Τσάτσος/διάλογος;.)   -   Σικελιανός, Α. (Ανθολογία  –  Ποίηση/ επιδράσεις.)   -   Σινόπουλος, Τ. (Νεκρόδειπνος  –  Σεφέρης.)  -   Σοϊλεμετζίδης, Μ.   -   Σολωμός, Δ. (Βιογραφικά/Λιμπεράλι  –  Έργο/εκδόσεις/Κάλβος   -   Έργο/πηγές  –  Έργο/πηγές/Dante  –  Έργο/φιλο-λογικά  – Εργοβιογραφικά/Λιμπεράλι.)  -   Σουλιώτης, Μ. (Κύπρον.)   -   Σούτσος, Α.(Εξόριστος/ εκδόσεις  –  Έργο/στοιχεία  –  Ευρώπη  – Κάλβος.)   -   Σούτσος, Π. (Έργο/ στοιχεία  –  Ευρώπη.)  -   Στεργιόπουλος, Κ. (Καθηγητής   -   Τοπία.)   -   Συγκριτική... Ελλάδα.   -   Συναισθηματισμός.   -  

Υπερρεαλισμός στην Ελλάδα (Ιστορία).   -  

Φιλιππίδης, Γ.   -  

Beaton, R. (Γιώργος   -   Εισαγωγή.)  -   Friar, K. (Άξιον  –  Βαγενάς  –  Τοπίο.)  -   Keeley, E. (Αναπλάθοντας.)   -   Vitti, M. (Storia.)   -

Βαγενάς, Στέφανος

Νεοελληνική Ποίηση (Ελληνική εκπαίδευση).   -

Βαγιακάκος, Δίκαιος

Βαγιακάκος, Δ.   -  Δεμερτζής, Κ. (Εργοβιογραφικά.)  -   Καλονάρος, Π.   -  Κόνομος, Ν. (Ζακυθινό.)   -   Κοραής, Α. (Άτακτα.)   -  Κριαράς, Ε. (Λεξικό.)   -   Λαμψίδης, Π.   -  Λιανίδης, Σ.   -   Νηφάκης, Ν.  -   Παπαδόπουλος, Ανθ.   -  Σκοπετέας, Στ.   -  Σολωμός, Δ. (Γενεαλογικά.)   -  Χρονικόν του Μωρέως (Γλώσσα).   -

Βαγιονάκης, Ευτύχιος

Βηλαράς, Ι. (Βιβλιογραφικά.)   -   Χάρης, Π. (Βαγιονάκης.)   -

Βαής, Θόδωρος

Ζωγράφου, Λ. (Προσωπικά.)   -   Νεοελληνική Ποίηση (Ιστορία <1990>).   -

Βάθης, Χρ.

Κεντρωτής, Γ.   -

Βαϊλάκης, Γιώργος

Παναγιωτόπουλος, Ν. (Σύσσημον.)   -  

Bαϊάνος, Μάριος

Βαϊάνος, Μ.   -  Βάρναλης, Κ. (Βιογραφικά  –  Νεοελληνική.)  -   Γολέμης, Δ.   -   Θρακικά Χρονικά (Πρόγραμμα).   -   Ιωαννίδης, Σ. (Βαϊάνος.)   -  Καβάφης, Κ. (Έργο/κείμενα  –  Ποίηση/Νεοελληνική.)   -  Καρέλλη, Ζ. (Έργο.)   -   Λαπαθιώτης, Ν. (Προσωπικά.)   -   Μυριβήλης, Σ. (Έργο.)   -   Νέα Εποχή (Χαρακτηριστικά)   -   Χατζηφώτης, Ι. (Βαϊάνος.)   -

Βαϊνά, Μαρία

Θαλλώ.   -  Κονδυλάκης, Ι. (Όταν.)   -

Βακάλη-Συρογιαννοπούλου, Φιλομήλα

Βακάλη-Συρογιαννοπούλου, Φ.   -  Λογοτεχνία (Εικονογράφηση).  -   Νικητέας, Π.   -

Βακάλης, Γ.

Κουρής, Β.   -

Βακαλό, Γιώργος

Θέατρο (Κοινωνία  –  Νατουραλισμού  –  Σκηνογραφία).  -

Βακαλό, Ελένη

Βακαλό, Ε. (Έργο  –  Εργοβιογραφικά  –  Κριτική  –  Ποιητική   -   Friar.)   -  Βαλσαμάκης, Π.   -  Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τ. (Προσωπικά.)   -  

Θέατρο (Σκηνογραφικά  - Σκηνογραφικά/ κριτική  - Σκηνογραφικά/ορολογικά).   -   Θέατρο <περιοδικό>.   -  

Ιατρίδη, Ι. (Έργο.)   -  

Κάλβος, Α. (Ποίηση/Νεοελληνική.)   -   Καραγκιόζης(Χαρακτηριστικά).   -   Κατσαρός, Μ. (Μπαλλάντα.)   -   Κριτική (Ορολογικά).   -  

Λογοτεχνία (Μορφή/εικαστικές).   -    

Μπαχαριάν, Α.   -  

Πράσινος, Λ.   -  

Σινόπουλος, Τ. (Ζωγραφική.)  -  

Τέχνη (Μεταμοντέρνα).   -  

Χουρμούζιος, Αι. (Έργο.)   -  

Friar, K. (Βακαλό.)   -

Βακαλόπουλος, Απόστολος

Ελληνικά Δημοτικά (Κάστρο μ’  -  Κάστροτης).   -   Ελληνικές Παραδόσεις (Διασποράς  –  Ιστορικές).  -   Πόκκολος, Ν. (Εργοβιογραφικά  –  Guerrier de Dumast.)   -   Ροΐδης, Ε. (Ψυχάρης.)   -   Ρομαντισμός.   -  Σούτσος, Α. (Έργο/ πηγές.)   -   Στρατιωτική.   -   Turcynski, E.   -

Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος

Δραγούμης,Ι. (Μακεδονία.)   -   Σχινάς, Δ.  -

Βακαλόπουλος, Χρήστος

Ιωάννου, Γιωργ. (Έργο.)   -   Νεοελληνικό Θέατρο (Συμπόσια-/Ανώγεια).   -   Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/επιβίωση.)   -

Βακαλοπούλου, Ηρώ

Θέατρο (Κοινωνία).   -   Νεοελληνικό Θέατρο (Θεσσαλονίκη).   -

Βάκη, Φωτεινή

Κάλβος, Α. (Φιλόσοφος.)   -  

Bακιρτζής, Γιώργος

Πανσέληνος, Ασ. (Νερά.)   -   Ποίηση (Μύθος).   -

Βακιρτζής, Ηρακλής

Κλειδαρά, Ευ.   -

Βακράτσας, Σ. Ι.

Δαπόντες, Κ. (Εργοβιογραφικά.)   -

Βαλαβάνης, Κυριάκος

Ιωαννίδου-Σταύρου, Ρ. (Μνήμες.)   -

Βαλαβανίδης, Γιάννης

Επιθεώρηση Τέχνης (Αριστερά).   -

Βαλαβανίδης, Χ.

Tερζάκης, Α. (Καθηγητής.)   -   Φωτόπουλος, Μ.   -

Βαλάης, Δ.

Σκαλιώρας, Ι.   -

Βαλασάκης, Παύλος

Παιδική Λογοτεχνία (Εικονογραφημένη).   -

Βαλάση, Ζωή

Αναγνωστόπουλος, Β. (Λαϊκοί.)   -  

Βαλάση, Ζ. (Παιδική.)   -   Βαρελλά, Α.  -  

Ζαραμπούκα, Σ.   -  Ζέη, Α. (Θέατρο.)   -  

Ιωαννίδης, Ιω. (Πόρτα.)   -  

Καμαράτου-Γιαλλούση, Ει.   -   Κλιάφα, Μ. (Ας  –  Δύσκολοι  –  Παραμύθια.)  -   Κοντολέων, Μ. (Πέτρινα.)   -  Κουκλοθέατρο.   -  

Μαντουβάλου-Ηλιάδη, Σ.   -   Μάρρα, Ει.   -  Μελά-Φλώρου, Ζ.   -  

Νεοελληνική Παιδική (Ιστορία <1980>).   -   Νεοελληνικό Νεανικό Μυθιστόρημα.   -  

Παιδική Λογοτεχνία (Κοινωνία  – Οπτικοακουστικά  -  Συμπόσια).   -   Παραμύθι (Ορολογικά  –  Πρόσωπα).  -   Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Λ. (Εφτά.)   -   Ρώσσης, Γ. Σ.   -  

Σίνου,Κ. (Περσεφόνη.)   -   Σκιαδάς, Ν.  -   Σφήκας, Γ.   -  

Τίγκα, Τ.   -

Βαλάσης, Διονύσης

Βαλάση, Ζ. (Νανουρίσματα.)   -  Κλιάφα, Μ. (Θεσσαλία  –  Παραμύθια.)  -   Παιδική Λογοτε-χνία (Εικονογραφημένη).   -

Βαλασίδης, Κυριάκος

Αθανασιάδης, Κωνστ.   -  Βελμύρας, Κ.   -   Γεωργιάδης, Αχ.   -  Δόξας, Α. (Κοσμοπολιτισμός.)  -   Ευσταθίου, Α.   -  Ζωγράφου, Ε.   -   Καμπούρογλου, Δ. (Αθήνα.)   -  Κόντογλου, Φ. (Καλλιτέχνης.)  -   Κύρου, Αχ. (Δομήνικος.)   -  Λάσκος, Ο. (Ποίηση.)   -   Νεοελληνικό Θέατρο (Εταιρεία).   -  Ράλλη-Υδραίου, Μ. (Ποίηση.)  -   Σιφναίου, Ε.   -  Σουρής, Γ. (Έργο.)   -

Βαλασκαντζής, Δημήτρης

Αδαμόπουλος, Δ.   -  Αποστολίδης, Ρ. (Ελληνική.)   -   Βαλασκαντζής, Δ.   -  Βρεττάκος, Ν. (Προσωπικά.)  -   Γεωργουσόπουλος, Κ.(Ζακόπουλος.)   -   Ελληνικά Λογοτεχνικά Περιοδικά (Τίτλοι).   -  Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών.  -   Ζακόπουλος, Ν.(Θέατρο/Γεωργουσόπουλος.)   -   Καραντώνης, Α. (Ελληνική.)   -   Κωστελένος, Δ.   -  Λαπαθιώτης, Ν. (Περνάρης.)  -   Νέα Σύνορα.   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Δεκαοχτώ).   -   Παππάς, Ν. (Αληθινή.)   -   Σεφέρης,Γ. (Ελληνική κοινωνία.)   -   Σκαρίμπας, Γ. (Έργο.)   -   Στριγγάρη, Ε.   -  Ταξιάρχης, Ντ. (Έργο.)   -

Βαλασόπουλος, Λεωνίδας

Ανεμοδουράς, Σ.   -  Κόμικς (Ιστορία).   -   Μικρός.  -

Βαλαωρίτης, Αριστοτέλης

Ασώπιος, Κ.   -  Βαλαωρίτης, Α. (Ανδριάς  –  Ασώπιος  –  Βρετός  –  Διάκος  –  Διομήδης – Κορομάντζος  –  Λασκαράτος  –  Λομβάρδος  –  Λούντζης  –  Τυπάλδος  –  Τυπάλδος-Ιακωβάτος  –  Gladstone  –  Tommaseo.)      -  Λασκαράτος, Α. (Βαλαωρίτης.)  -   Λούντζης, Ε.   -  Τυπάλδος-Ιακωβάτος, Γ.   -   Tommaseo, N. (Βαλαωρίτης.)   -

Βαλαωρίτης, Αριστ. Ιω.

Βαλαωρίτης, Α. (Βιογραφικά  –  Εργοβιογραφικά.)   -

Bαλαωρίτης, Ιωάννης

Παλαμάς, Κ. (Βαλαωρίτης.)   -

Βαλαωρίτης, Νάνος

Αλληλογραφία.   -  Αραβαντινού, Μ. (Έργο  –  Εργοβιογραφικά.)   -

Βαλαωρίτης, Α. (Αρ.)   -   Βαλαωρίτης, Ν. (Βιογραφικά  –  Έργο  – Εργοβιογραφικά  – Εταιρεία  –  Καλοκύρης  –  Ποίηση   -   Ποιητής –  Σεφέρης  –  Σκύλος  – Τιμητικές.)  -   Γενιά του ’30 (Ιστορία).   -  

Δημοτικά (Ορολογικά).   -  

Εγγονόπουλος, Ν. (Έργο  –  Έργο/ στοιχεία  -  Ποίηση.)  -   Ελληνικά Δημοτικά (Ειδολογικά  -  Λογοτεχνικό – Οντολογικά  –  Πηγές αρχαιοελληνικές  – Φιλολογική).  -   Εμπειρίκος, Α. (Γραπτά  –  Έργο  –  Έργο/θέματα  – Εργοβιογραφικά  –  Μέγας –  Μυθιστορία.)  -  

Καβάφης, Κ. (Έργο/επιβίωση  – Ποίηση/θέματα/προσδοκία  –  Ποίηση/πηγές/ Poe.)   -  Κακναβάτος, Ε. (Έργο.)   -   Κάλας, Ν. (Έργο  -  Έργο/στοιχεία.)   -   Καλοκύρης, Δ. (Βαλαωρίτης.)   -   Καχτίτσης, Ν. (Προσωπικά.)   -  Κριτική (Κοινωνία).   -  

Λογοτεχνία (Γλώσσα  –  Ερωτισμός  –  Κοινωνία  –  Μορφή-  - Ορολογικά  – Στοιχεία ερωτικά).   -  

Μακρής, Γ.   -  

Νεοελληνική Λογοτεχνία (Ελληνική κοινωνία  -  Ιστορία <1945>  -  Μοντερνισμός  – Στοιχεία χιουμοριστικά).   -   Νεοελληνική Ποίηση (Γυναικεία  –  Ιστορία  – Ιστορία <20 ος>  -  Κριτική).  -  

Παγουλάτος, Α.   -   Ποίηση (Γλώσσα  –  Δομισμός  – Ορολογικά  –  Στοιχεία παραλόγου  –  Φεστιβάλ/Κογκολίν).   -   Ποιητής (Δημιουργία).   -  

Ρίτσος, Γ. (Έργο/ύφος.)   -  

Σεφέρης, Γ. (Βαλαωρίτης  – Ποίηση/στοιχεία χιουμοριστικά  -  King.)   -   Σικελιανός, Α. (Έργο  –  Κοσμοθεωρία  -  Προσωπικά.)  -   Σολωμός, Δ. (Ελεύθεροι/Σχεδιάσματα.)   -   Σχινάς, Α.   -  

Ταχτσής, Κ. (Έργο.)   -  

Υπερρεαλισμός (Ιστορία  –  Ορολογικά).  -   Υπερρεαλισμός στην Ελλάδα (Ελληνική κοινωνία  –  Ιστορία  –  Στοιχεία).  -  

Φιλιππίδης, Δ. (Γλώσσα  –  Condillac.)  -   Φωστιέρης, Α. (Σκέψη.)   -  

Durrell, L.  -   Layoun, M.   -

Βάλβης, Απόστολος

Παλαμάς, Κ. (Βάλβης.)   -

Βαλδασερίδης, Παύλος

Βαλδασερίδης, Π.   -

Βαλερά-Κουνάβα, Ροδάνθη

Κόντογλου, Φ. (Μουστάκας.)   -  Μωραϊτίδης, Α. (Βιβλιογραφικά.)  -

Βαλέρης, Τάκης

Φουριώτης, Α.   -

Βαλέτας, Γιώργος

Αγιασσώτου-Λαμπρινού, Μ.   -   Αθανασιάδης, Ν. (Θύελλα  –  Ψηλαφητός.)  -   Αθανασιάδης, Τ. (Ακαδημαϊκός –  Βεβαιότητες  –  Γιός.)   -   Αθανασούλης, Κ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Αιολικά Γράμματα   -   Αιολικά Φύλλα.   -   Αισθητική (Κατηγορίες/ωραίο).   -   Αλεξανδρόπουλος, Μ. (Ιστορία  -  Σκηνές.)  -   Αλεξάνδρου, Α. (Εργοβιογραφικά.)   -   Αλέπης, Κ. (Μεταφραστής/Αρχαία.)   -   Αλκαίος, Θ.   -   Αναστασέλλης, Σ. (Ανήθικα  –  Παπανικόλας  –  Φίλος.)  -   Ανα-στασιάδης, Γεωργ.   -   Ανστασιάδης, Τ.   -   Ανατολέας, Φ.   -   Άνθη.   -   Ανταίος, Π.   -   Αντωνίου, Τ. (Απόψεις  –  Επανάσταση  –  Ποίηση  –  Συντέλεια.)  -   Αξιώτης, Δ.   -   Αραβανόπουλος, Α.   -   Αργέστη, Ε.   -   Αργυροπούλου, Ρ.   -   Αυγέρης, Μ. (Έργο/εξέλιξη  – Ιδεολογικά  –  Ρίτσος.)  -  

Βαγενάς, Νάσος (Ποιητής.)   -  Βακαλόπουλος, Αθ.   -   Βαλαωρίτης, Α.

(Έργο/Tommaseo  -  Ωδή.)   -   Βαλέτας, Γ. (Ανδρούλης  –  Βαλσαμάκης  – Βενέζης  –  Επιμελητής –  Κονδύλης  –  Μελάς –  Παυλόπουλος  –  Πολίτης –  Προυσής  – Προσωπικά  - Πρωτοπάτσης.)   -   Βαλσαμάκης, Π.   -   Βαρδαλάχος, Κ.   -   Βάρναλης, Κ. (Βιογραφικά  –  Έργο  –  Έργο/εκδόσεις  –  Εργοβιογραφικά  – Φιλολογικά.)   -   Βαφόπουλος, Γ. (Ποιήματα.)   -   Βαφοπούλου, Α.   -  Βέης, Ν. (Έργο.)   -   Βελουδής, Γ. (Γιάννης.)   -   Βενέζης, Η. (Βαλέτας  –  Εργοβιογραφικά  –  “Εφταλού“ –  Κηδεία  –  Στις.)  -   Βενιαμίν (Βιογραφικά  –  Έργο  –  Έργο/ κείμενα  –  Έργο/Χατζηδημητρίου  –  Έργο/χειρόγραφα  –  Εργοβιογραφικά  – Εργοβιογηραφικά/συμπόσια  –  Ορθόδοξος.)   -   Βερναρδάκης, Δ. Ν. (Βαλαωρίτης  – Γληνός  –  Έργο  –  Εργοβιογραφικά –  Εφταλιώτης  –  Ρομαντισμός.)  -   Βηλαράς, Ι. (Έργο.)   -   Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Κέα).   -   Βιζυηνός, Γ. (Εργοβιογραφικά  –  Κύπρος.) -   Βλάχος, Α. <1838> (Ρομαντισμός.)   -   Βογασάρης, Α.   -   Βογιατζάκης-Βέλμος, Ν.   -   Βουσβούνης, Α.   -   Βουτσικάκης, Θ.   -   Βουτσίνας, Γ.   -   Βουτυράς, Δ. (Γενεαλογικά  –  Εργοβιογραφικά.)   -  

Βρεττάκος, Ν. (Διαμαρτυρία –  Ποίηση.)  -   Βωτυράς, Ν.   -   

Γαβριηλίδης, Β.(Έργο.)   -    Γαλανάκη-Βουρλέκη, Α. (Μεγάλο.)   -   Γαλάνης, Δ. (Ύφος.)   -   Γεδεών, Μ.   –    Γενεράλης.   -   Γεράνης, Σ. (Διάλογος  –  Πειραιάς.)  -   Γιάκος, Δ. (Αντιήρωες  –  Μορφές της.)  -   Γιαλουράκης, Μ.(Παγκόσμια.)   -    Γληνός, Δ. (Άπαντα  –  Βερναρδάκης  -  Βιβλιογραφικά.)   -    Γρηγόρης, Γ. (Έργο.)   -   Γρυπάρης, Θ.   -   Γρυπάρης, Ι. (Άπαντα.)   -   Γυναικεία.   -  

Δαράκη, Ζ. (Εμπλοκή.)   -   Δαράκη, Π. (Αντιδράσεις.)   -   Δασκαλάκης, Γ.   -   Δάφνη, Αι.   -   Δέλιος,Γ. (Απομνημονευματογράφοι  -  Συνάντηση.)  -   Δεπάστας, Ν.   -   Δεσποτόπουλος, Κ. (Εργοβιογραφικά.)   -    Δημάκης, Μ.(Εργοβιογραφικά.)   -   Δημάσος, Α.   -   Δημητρούλης, Θ.   -  

Διαμαντόπουλος, Θ.   -    Δουβαλετέλλης, Θ.   -   Δούκας, Σ. (Γιαννούλης  – Δεσμός – Ενώτια  –  Κόντογλου  –  Μαρτυρίες –  Υποθέσεις.)  -   Δροσίνης, Γ.(Έργο.)   -   Δωρής, Δ.   -  

Ελεγάς , Β.   -   Ελευθεριάδης, Δ.   -   Ελευθεριάδης, Μ.   -   Ελευθεριάδης, Σ.   -   Έλληνες λόγιοι (Μεσότοπου).   -   Έλληνες λογοτέχνες (ΕΑΜ  –  Ελληνική κοινωνία  - Συμπόσια).   -   Εληνικά Λογοτεχνικά (Θεσσαλονίκης  –  Ιστορία  –  Κέας).  -   Ελληνικές Παροιμίες (Κέας).   -   Ελληνική Νομαρχία (Εκδόσεις).   -   Ελύτης, Ο. (Ανοιχτά  –  Άξιον –  Βιβλιογραφικά  –  Βραβείο  –  Έργο  –  Έργο/ελληνική  –  Έργο/εξωτερικό –  Εργοβιογραφικά  –  Ήλιος ηλιάτορας  – Ημερολόγιο  –  Μαρία – Μεταφραστής  –  Ποίηση  –  Ποίηση/Μέντζελος  –  Τιμητικές  –  Φυλλομάντης  – Φωτόδεντρο  –  Χατζημιχαήλ  –  Villa.)  -   Επιστολή.   -   Έξαρχος,Θ.   -   Ευαγγελίνος, Π.   -   Ευαγγέλου-Γαζής,Β.   -   Ευστρατιάδης, Σ.   -   Εφταλιώτης,Α. (Αγάπης  –  Βερναρδάκης  –  Βιογραφικά  –  Επαναπατρισμός  –  Έργο  –  Έργο/επιβίωση  –  Εργοβιογραφικά  –  Μανόλης  -  Πάλλης –  Πασαγιάννης.)  -  

Ζακυθηνός, Α.   -   Ζαλοκώστας, Γ. (Έργο/Ρήγας  –  Έργο/Σολωμός.)   -   Ζιώγας, Η. (Μνήμη.)   -   Ζούμπος, Ν.   -   Ζωγράφου, Λ. (Ηλιοπότης.)   -   Ζωγράφου-Σιμαλαρίδου, Αι.   –  

Θασίτης, Π. (Έργο  –  Σχιστολιθικά.)   -   Θεοδωρίδης, Χ. -   Θεοδώρου, Β. (Άρειος.)   -   Θεοφίλου, Ν.   -   Θεοφίλου, Φ.   -   Θρακιώτης, Κ. (Παιδί.)   -   Ιακωβίδη-Πατρικίου, Λ. (Κοσμοείδωλα.)   -   Ιατρίδη, Ι. (Στις.)   -   Ιγνάτιος.   -   Ιμβριώτη, Ρ.-  Ιμβριώτης, Γ.   -  

Καβάφης,Κ. (Βαϊάνος  –  Έργο/ελληνικότητα  -  Ποίηση –  Ποίηση/ πηγές/Αντιόχεια  - Treinta.)   -   Καβουρής,Γ.   -   Καζαντζάκης, Ν. (Čechov.)   -   Κακίσης,Σ.-    Κακριδής, Ι. (Αρχαίοι.)   -   Καλλιγιάννη,Θ.   -   Καμίτζος, Δ.   -   Καμπάνης,Α. (Σικελια-νός.)   -   Καμπάς, Ν.   -   Καμπούρογλου,Δ. (Φωνή.)   -   Καμπούρογλου, Ι.- Κανακάρης,Α.   -   Κανέλλης, Λ.   -   Κανίνια,Ε.   -   Καπηλάρης, Ν.   -   Καραβίας,Π. (Σολωμός.)   -    Κα-ραγιάννης, Βαγγ. (Ενδιάμεσο  –  Μυτιλήνη.)  -   Καραθανάσης, Κ.   -   Καραϊσκάκη,Σ.   -  

Καρακατσανίδης, Μ.   -   Καρανίκας,Α.   -   Καρανικόλας, Γ.   -   Καραντινός,Σ. (Έργο  -  Σα-ράντα.)  -   Καρατζάνος, Χ.-Χ.   -   Καρθαίος,Κ. (Γενεαλογικά  – Εργοβιογραφικά -  Ποίηση/ θέματα.)   -   Καρθαίου,Ρ.   -   Καρίπης, Σ.   -   Καρκαβίτσας,Α. (Άπαντα  –  Εργοβιογραφικά.)   -   Καρτέρης,Γ.   -   Καστρινός, Ν. -   Κατακουζηνού,Λ.   -   Καψάλης, Γιαν.   -   Κεμεριώτης,Φ.   -    Κλειδαρά, Ευ.   -   Κλήμης,Α.   -   Κόκκινος, Κ.   -   Κολιοπούλου-Γρίβα,Κ.   -   Κοντής, Ι.   -   Κόντογλου,Φ. (Αϊβαλί  –  Βιβλιογραφικά  –  Δούκας  –  Ελλήνων  –  Έργο  –  Καθηγητής –  Μνήμη  – Στον  –  Pedro/εκδόσεις.)   -   Κοντομίχης,Π.   -   Κόντος, Κ.   -   Κόντος,Τ.   -  

Κοραής, Α. (Άπαντα  –  Βιβλιογραφικά  -  Μεταφραστής.)  -   Κορδάτος, Γ.(Γιαννιός.)   -  

Κόρφης, Τ. (Έργο  –  Μεταφραστικό.)   -   Κοταμανίδης,Σ.   -   Κοτζιάς, Κ. (Έργο.) -  Κουλούρη, Μ.   -   Κουλούρης,Χ. (Άγνωστη  -  Κρυφή.)  -   Κουμανούδης, Σ.(Έργο.)-  Κου-ντουράς, Μ. (Έργο/κατάλοιπα  –  Παιδαγωγός.)  -   Κουντούρη, Ε.   -   Κοφίνης,Γ. (Απλόγω-νο.)   -   Κραψίτης, Β. (Σουλιώτικα.)   -   Κριαράς,Ε. (Τιμητικές.)   -   Κρυστάλλης, Κ. (Βιβλιο-γραφικά  –  Βιογραφικά –  Εργοβιογραφικά – Χατζόπουλος -  Χελιδόνες.)   -   Κυριαζόπου-λος,Σ. (Παρόν  –  Τροχαία.)  -   Λαζανάς, Β. (Μεταφραστής/Αρχαίαεπιγράμματα.)   -  

Λαζάρογλου, Η.   -   Λάκων,Δ.   -   Λαμνάτος, Β.   -   Λαμπρολέσβιος, Β.   -   Λασκαράτος, Α. (Ροΐδης.)   -   Λεβάντας, Χ. (Εν  –  Έργο  –  Θύελλα.)  -   Λειβαδίτης, Τ. (Τυφλός.)   -   Λεκατσάς, Π. (“Έργο.“)   -    Λεσβιακά.   -   Λέτσας, Α.   -   Λέφας, Γ.   -   Λεφκίας, Θ. (Γουγουτάς  –  Έργο  –  Πρωτοπάτσης.)  -   Λιάκος, Γ.   -   Λιγνάδης,Τ. (Άξιον.)   -   Λογοτέχνης (Κοινό).   -   Λογοτεχνία (Θέματα).   -   Λορεντζάτος, Π.   -   Λουντέμης, Μ. (Κονταρομάχος.)   -  

Μαβίλης, Λ. (Κοινωνία.)   -   Μαγγανάρης, Α. (Διαδρομή.)    -   Μάκιστος, Κ. (Νουβέλλες  –  Σελλάδα  –  Σίφουνας  –  Στρατήγαρος  –  Ταματάρηδες  – Τσυουσιού.)  -   Μαλακάσης, Μ. (Άπαντα  -  Έργο.)   -   Μαρινέσκου-Χύμου, Μ.   -   Μαρκοράς, Γ. (Άπαντα.)   -   Μαυρής, Χ.   -   Μαυρίδης, Α.   -   Μαυροειδή-Παπαδάκη, Σ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Μελάς, Σ. (Βαλέτας.)   -   Μεντζέλος, Δ.   -   Μεσολογγίτης, Β.   -   Μετάφραση Ελλάδα (Ιστορία<1804>  -  “Πρωτότυπο“  – Čechov  –  Lermontov  -  Majakovskij).   -   Μηλιάδης, Γ.   -   Μίσσιος, Κ. (Πορεία.)   -Μιχαηλίδης, Μ. Γ.   -   Μολίνος, Χ.   -   Μολυβιάτη, Α.   -   Μορφονιού-Χρήστου, Μ.- Μόσχος, Ε. (Τάσος.)   -   Μπάρας, Α. (Συνθέσεις.)   -   Μπαρμπουνάκης, Μ.   -   Μπήτος, Ι.   -   Μυριβήλης, Σ. (Άσπρο  –  Βασίλης  – Βασίλης/εκδόσεις  – Βιογραφικά  –  Έργο/Παπαναστασίου –  Εργοβιογραφικά  -  Ζωή/εκδόσεις  –  Μυριβήλεια -  Πασαλής  -  Τιμητικές.)   -   Μωραϊτίδης, Α. (Έργο.)   -  

Νέα Εστία (Χάρης).   -   Νενεδάκης, Α.   -   Νεοελληνική Ηθογραφία.

Νεοελληνική Λογοτεχνία (Αιολική  –  Αντιπολεμική  –  Αντίστασης -  Βατούσας  –  Διασποράς/Σμύρνη  - Εξωτερικό/Χιλή  –  Επαρχίας  –  Θέματα/ελληνισμός -  Θέματα/κέφι  –  Θέματα/λεβεντιά  –  Θέματα/μεράκι  –  Θεσσαλονίκης/ αντιπολεμική  -  Θεσσαλονίκης/βιβλιογραφικά –  Θεσσαλονίκης/ιστορία  –  Ιστορία <1760>  -  Ιστορία <1880>  -  Ιστορία <1981>  -  Κύπρου/βιβλιογραφικά  –  Κύπρου/Ιστορία <1945>  -  Λέσβου  – Νέα Αθηναϊκή  -  Πηγές/Čechov  –  Ρόδου  – Συμπόσια-/Αθήνα -  Σχολή).   -   Νεοελληνική Παιδική (Εκθέσεις).   -   Νεοελληνική Ποίηση (Ανθολογίες/Σύγχρονοι  -  Διαγωνισμοί πανεπιστημιακοί  – Θεσσαλονίκης/κριτική  – Κρήτης/Σύγχρονοι).   -    Νεοελληνικό Επιστολάριο   -   Νεοελληνικό Θέατρο (Γενεράλης  –  Ερασιτεχνικό/Λέσβο  -  Κείμενα –  Λέσβο  – Υψιλάντης  - Χαρακτήρ).  -    Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Θεσσαλονίκη).   -   Νικολαΐδης-Ασλάνης, Π. (Μεταφραστής.)   -   Νιρβάνας, Π. (Άπαντα  – Γενεαλογικά  –  Χατζόπουλος.)  -   Νόμπελης, Α.   -  

Ξαναλάτος, Τ.   -    Ξενόπουλος,Γ. (Βιβλιογραφικά  –  Ελληνικός  –  Έργο/ στοιχεία.)   -   Ξένος, Σ. Θ.   -  

Οικονόμος ο εξ Οικινόμων, Κ. (Ελληνική γλώσσα.)   -  

Παλαιόλογος, Κ.   -   Παλαμάς,Κ. (Βιογραφικά  –  Έργο/Ολύμπιος  – Θεσσαλονίκη – Ποιήματα  –  Ποίηση/θέματα/Αντίσταση  –  Ποίηση/στοιχεία πρωτοποριακά  – Προσωπικά  –  Ρίτσος  -  Legrand.)   -   Πάλλης, Α. (Έργο.)   -   Παναγιωτό-πουλος, Ι. (Αντιλεγόμενα.)   -   Παναγός, Θ.   -    Πανσέληνος, Ασ. (Έργο  – Καφενείο  – Νερά –  Σικελιανός  –  Τότε.)  -   Πανσερραϊκά.   -   Πανταζής, Παν.   -   Πανταζής, Πρ.   -   Παπαδάκης, Κ.   -   Παπαδάκης, Νίκος, Α.   -    Παπαδέλης, Ρ.   -   Παπαδήμα-Θεοδωράκη, Ε. (Δεκατέσσερες.)   -   Παπαδημητρίου, Ε.   -   Παπαδιαμάντης, Α. (Αερικό  –  Βιβλιογραφικά  –  Βιογραφικά  –  Ελληνικό  – Έργο/Ελληνική κοινωνία  – Έργο/κείμενα  –  Έργο/Πορφύρας  –  Έργο/ χειρόγραφα  –  Έργο/Ψυχάρης  – Καραβοκυρού –  Νεκρός  –  Παπαντωνίου  – Ποίηση  –  Προσωπικά  –  Σπίτι - Στον.)  -   Παπαδόπουλος, Θανάσης.   -   Παπακυριακόπουλος, Γ.   -    Παπαλέλης ,Ρ.   -   Παπανδρέου, Νίκος.   -   Παπανικόλας, Σ.   -    Παπαντωνίου, Ζ. (Έργο  - Παπαδιαμάντης.)   -   Παπαπάνος, Κ. (Σαν.)   -   Παπασπύρου-Καραδημητρίου, Ευ.   -   Παπασυναδινός, Σ.   -   Παπατσώνης, Τ. (Έργο.)   -   Παπούλιας, Χ.   -   Παππάς, Ν. (Ελεγεία.)   -   Παρασκάκη, Σ.   -   Παρασκευαΐδης, Θ.   -   Παρασκευαΐδης, Μ.   -   Παρασκευαΐδης, Σ.   -   Πασσιάς,Β.   -   Πεπελάσης, Α.   -   Πέππας, Δ.   -   Περιοδικό Ελληνίδων.   -   Πετριτσόπουλος, Ι.   -   Πηγάς, Μ. (Ρήτορας  – Χρυσοπηγή.)   -   Πηγής, Β.   -    Πλατής, Ε. (Αισθητική.)   -    Πνευματική ιδιοκτησία στην Ελλάδα.   -   Πολέμης, Ι. (Legrand.)   -   Πολίτης, Κ. (Εργοβιογρα-φικά.)   -   Πολίτης, Νικολ. (Νεοελληνικό.)   -   Πολυλάς, Ι. (Άπαντα  – Εργοβιογραφικά.)   -   Πορφύρας, Λ. (Χατζόπουλος.)   -   Πουλάκης, Ν.   -   Πράτσικας, Μ. (Προσέγγιση.)   -    Πρεβελάκης, Π. (Εργοβιογραφικά.)   -   Πρόδρομου-Αναγνώστου, Β.   -   Προυσής, Κ. (Βαλέτας.)   -   Πρωτοπάτσης, Α. (Βαλέτας  –  Βιογραφικά  –  Έργο  – Κεφάλας  – Λαμπρολέσβιος  –  Παρα-σκευαΐδης –  Ποίηση.)  -  

Ραγκαβής, Α. (Précis.)   -   Ραμπαγάς.   -   Ραπτάρχης,Ι.   -   Ρινόπουλος, Ι.   -   Ρίτσος, Γ. (Αφιέρωμα  –  Έργο/Αυγέρης  –  Έργο/Παλαμάς  –  Εργοβιογραφικά  – Θρήνος  – Ποίηση  -  Τιμητικές.)  -   Ροδάκης, Π.   -   Ροδινός, Ν.   -   Ρόζος, Ε. (Αιγαιοπελαγίτικος.)   -   Ροΐδης, Ε. (Λασκαράτος.)   -   Ρωμαίος, Κώστας.   -   Σάββα, Κ.   -   Σαλβαρλής, Γ.   -   Σανουδάκης, Α.   -   Σαραντάκος, Ν.   -   Σαράφης-Καρτέρης,Θ.   -   Σεραφείμ Μυτιληναίος.   -   Σερούιος, Γ.   -    Σεφέρης, Γ. (Έργο  – Έργο/επιβίωση  –  Έργο/μεταφράσεις  –  Εργοβιογραφικά  –  Κύπρος  – Μαθητικές  –  Νυχτιάτικο  –  Σκίαθος  –  Συνεντεύξεις  –  Χατζημιχαήλ -  Üs.)  -   Σικελιανός, Α. (Δελφική –  Έργο  -  Καμπάνης.)  -   Σιμιτζής, Δ.   -   Σιμόπουλος, Η. (Αιγαιοπελαγίτικη.)   -   Σιναπίδης, Β.   -   Σκάρος, Ζ.   -   Σκαρτζής, Σ. (Δημοτικό – Όστρακα  -  Πράγματα.)  -   Σκουζές, Π.   -   Σολομωνίδης, Χ. (Σμύρνης.)   -   Σολωμός, Δ. (Ανατολικός  –  Βιογραφικά  –  Έργο  –  Έργο/εκδόσεις  –  Έργο/ επιβίωση  –  Έργο/κοινό  –  Έργο/Τετρσέτης  –  Έργο/φιλολογικά –  Έργο/ φιλολογική  –  Εργοβογραφικά  –  Ιόνιος –  Προφορικοί  – Ύμνος...ελευθερίαν/επιδράσεις  –  Ύμνος... ελευθερίαν/μεταφράσεις.)   -   Σούπιος, Α.   -   Σπεράντζας, Ο  -   Σπινέλης, Α.   -   Σπυροπούλου, Μ.   -   Σταθοπούλου- Βαφοπούλου, Α.   -   Σταματίου, Κ.   -   Σταμέλος, Γ. (Μακρυγιάννης  - Πρωτοπόροι.)  -   Σταυρόπουλος, Γ.   -   Σταύρου, Δ.   -   Σταύρου, Θρασ. (Δρόμοι  –  Έργο  –  Μεταφραστής –  Νεοελληνική.)  -   Σταφυλοπάτης, Ν.   -   Στεργιόπουλος, Κ. (Έκλειψη.)   -   Συκουτρής, Ι. (Φιλόλογος.)   -   Σωτηράκης, Ν.   -   Σωτήρχος, Τ.   -  

Τάκαρη, Ντ.   -   Ταστάνης, Α.   -   Ταχογιάννης, Γ.   -   Τέμπος, Θ.   -   Τερτσέτης,Γ. (Έργο  –  Εργοβιογραφικά  –  Σολωμός.)  -   Τέχνη (Δημιουργία/ διαλογή – Δημιουργία/κέφι  –  Κοινωνία  –  Μορφή περιεχόμενο – Ορολογικά).  -   Τζελέπης, Π.-Ν.   -    Τρανούλης, Τ.   -   Τραυλαντώνης, Α. (Κριτικός.)   -   Τριανταφυλλίδης, Μ. (Αφιέρωμαστο.)   -   Τριαντάφυλλος, Κλ.   -   Τρυπάνης, Κ.(Πρόσφυγες.)   -   Τσακασιάνος, Δ.   -   Τσακασιάνου, Μ.   -   Τσαλίκης, Γ.   -   Τσάτσου, Ι. (Ποίηση.)   -    Τσιάμης, Μ. (Δώδεκα  –  Ιδιόγραφος  –  Μορφές  –  Στο  –  Συντομογραφίες.)   -   Τυπάλδος, Ι. (Άπαντα.)   -   Τυρίμου-Σπυροπούλου, Μ.   -  

Φίλιππας, Ευ.   -   Φιλολογική Εφημερίς.   -   Φιλολογική Κύπρος.   -    Φιλολογική Πρωτοχρονιά.   –    Φιλόλογος.   -    Φουκαράκης, Τ.   -   Φωτιάδης, Δ. (Errata.)   -  

Χαλιορής, Κ.   -   Χαρακτήρ.   -   Χάρης, Π. (Αδαμάντιος  –  Από  –  Εθνική – Έλληνες –  Ημέρες –  Νέα  –  Πνευματική  –  Σαράντα  –  Τελευταία  -  Τρεις.)   -   Χατζηαναγνώστου, Τ. (Άτομο  –  Πολίτης  –  Τιμητικές.)  -   Χατζηβασιλείου, Γ.   -   Χατζηγιάννη, Μ.   -   Χατζηγιάννης, Σ.   -   Χατζηγιαννιού, Χ.   -   Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Ν.   -   Χατζηκωστής, Γ. (Χαμένη.)   -   Χατζημανώλης, Β.   -   Χατζίνης, Γ.(Έργο.)   -   Χατζόπουλος, Δ.   -   Χατζόπουλος, Κ. (Βιογραφικά  –  Εργοβιογραφικά – Πορφύρας  –  Ψυχάρης  –  Häggmann-Χατζοπούλου.)   -   Χορτάτσης, Γ. (Ερωφίλη.)   -   Χουρμούζιος, Αι. (Κριτικός.)   -   Χριστοδουλάκης, Χρ.   -   Χριστόπουλος, Α. (Άπαντα.)   -   Χρονόπουλος, Ε.   -   Χρυσάνθης, Κ. (Έξι.)   -   Χρυσοχόου, Ι. (Πυρπολημένη.)   -  

Legrand, E. (Δροσίνης  –  Παλαμάς  –  Πολέμης.)  -   Merlier, O. (Νεοελληνικά.)  -   Pontani, F. M. (Lirica.)   -   Tommaseo, N. (Βαλαωρίτης/έργο.)  -

Βαλέτας, Κώστας

Αθανασιάδης, Τ. (Έργο  -  Μυθιστορήματα –  Φρουροί.)  -   Αιολικά Γράμματα.   -   Αλαβέρας,Τ. (Άλλοι  –  Απ’.)   -   Αλεξανδρόπουλος, Μ. (Πέντε.)   -   Αλεξίου, Φ.   -   Αμανατίδου, Ντ.   -   Αναγνώστου, Β.   -   Αναστασέλλης, Σ. (Βλουτίνα.)   -   Αρκαδίου, Μ.   -   Ασημακόπουλος, Κ. (Βασιλιάς.)   -   Αυγουστοπούλου-Ζούκαν, Α.   -  

Βαλέτας, Γ. (Θάνατος  –  Παπαδιαμάντης/Χαρίλαος.)   -   Βαλέτας, Κ. (Αναζήτηση  -  Γενναία  -  Διηγήματα  - Δικηγόρος  -  Δοκιμιογραφικές  - Εγίρα  -  Ελένη -  Ελέφας  - Εξάρτηση  -  Έργο -  Εργοβιογραφικά  -  Κοινωνικοί  -  Κοκκινομάλλα  - Κορίτσι  -  Μαγιακόφσκι -  Μαυροειδή-Παπαδάκη  - Μέτοικοι  -  Μπαλλάντα -  Πέντε  - Σαλτιμπάγκοι  -  Σινικό -  Στου  -  Τριάντα  -  Emigrantii  - Muraglia.)   -   Βάρναλης, Κ. (Προσωπικά.)   -       Βλαχογιάννης, Ντ.   -   Βογιατζή-Χαραλά-μπη,Ει.   -   Βουκελάτος, Γ.   -   Βρανούσης, Λ. (Εργοβιογραφικά.)   -  

Γενεράλης.   -   Γεροντικός, Α. (Μεταφραστής/Δώδεκα.)   -   Γεωργακόπουλος, Παν.   -   Γιαννιού-Γαϊτάνου, Α.   -   Γουδέλης, Γ. (Ταξίδια.)   -   Γρηγόρης, Γ. (Έργο.)   -   Γρυπάρης, Π.   -  

Δανδής, Ν.   -   Δασκαλόπουλος, Δ. (Επιστροφές.)   -   Δημόγλου, Σ.   -   Δραγούμης, Μ.   -   Δροσίνης, Γ. (Μνήμη.)   -   

Ελευθεριάδης, Μ.   -   Ελιγιά, Γ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Έλληνες λογοτέχνες (Οργανώσεις).   -   Έλληνες ποιητές (Διασποράς).   -   Ελληνικά Δημοτικά (Τρ. τουνεκρού αδελφού/επιδράσεις).   -   Ελύτης, Ο. (Προσωπικά.)   -   Έξαρχος, Θ.   -   Εσπερινός, Φ.   -   Ευσταθιάδης, Γ.  -   Εφταλιώτης, Α. (Βουρκόλακας  – Εργοβιογραφικά/συμπόσια  –  Μανόλης.)  -

Ζαγοριανού, Α. Μ.   -   Ζαδές, Δ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Ζακόπουλος, Ν. (Χορός.)   -   Ζωγράφου, Μαρίνα.  -  

Ηγησώ.   -  

Θεοδωρακόπουλος ,Λ.   -  

Καβάφης, Κ. (Έργο/μεταφράσειςισπανικές.)   -   Καζαντζάκης, Ν. (Έργο/Ελληνική Εκκλησία  –  Ταξιδεύοντας/Ισπανία.)   -   Κάλας, Ν. (Εργοβιογραφικά.)   -   Καλλιγάς, Π. (Θάνος/μεταγλωττίσεις.)   -   Καμίτζος,Δ.   -   Καμπύσης, Γ. (Έργο.)   -   Κανελλόπουλος, Δ.   -   Κανελλόπουλος, Π. (Προσωπικά.)   -   Κανονίδης, Θ.   -  

Καπετανάκης, Η.   -   Κάππος, Φ.   -   Καραβίας, Π. (Γκρέκο.)   -   Καραγάτσης, Μ. (Από  -  Ιδεολογικά.)  -   Κάρης, Μ.   -   Καρίπης, Σ.   -   Καρκαβίτσας, Κ.   -   Καρράς, Στρ.   -   Κατάθεση.   -   Κατράκης, Π. (Πληγωμένη.)   -   Κατσιγιάννης, Χ. (Άφωτες.)   -   Κατσίκη-Γκίβαλου, Α.   -   Κατσουλού, Μ.   -   Καφταντζής, Γ. (Εργοβιογραφικά  –  Σερραϊκή.)  -   Κλάδου-Στύπα, Φ.   -   Κλειδαρά, Ευ.   -   Κλεινός, Λ.   -   Κονδύλης, Φ.   -   Κόντογλου, Φ. (Έργο.)   -   Κότσιρας, Γ. (Ποιήματα.)   -   Κουβελάκης, Π.   -   Κούλης, Β.   -   Κουλούκης, Γ. (Αιμάτων  –  Με.)   -   Κουμανταρέας, Μ. (Μεταγλωττιστής.)   -   Κουρής, Β.   -   Κοφίνης, Γ. (Στην.)   -    Κριαράς, Ε. (Έργο.)   -   Κρυστάλλης, Κ. (Έργο.)   -   Κωνσταντάκης, Γ.   -   Κωνσταντινίδου, Λ. (Νίκος.)   -   Κωστακλής, Δ.   -  

Λάγκε, Ε. (Ραγιάδες.)   -   Λαζανάς, Β. (Μεταφραστής/Αρχαία ελληνικά επιγράμματα.)   -   Λάμπρος, Π.   -   Λιοντάκης, Χ. (Αντιφεγγίσματα.)   -   Λογοτεχνία (Θέματα/γυναίκες  –  Θέματα/Οδυσσέας  –  Λογοκρισία  - Φυλακής)  -   Μάρας, Θ.   -   Μαρμαρινού,Ι.   -   Μάρτης, Κ.   -   Ματσούκα-Ζαχαρή, Π.   -   Μαυριώτης, Αυ.   -   Μεσσηνέζης, Κ.  -   Μήλας, Σ.   -    Μητρόπουλος, Α.   -    Μητροπούλου, Κ. (Περιθωριακή.)   -   Μητσάκης, Κ. (Λογοτεχνικά.)   -   Μισερλής, Π.   -   Μίσσιος, Κ. (Πνευματική.)   -   Μολφέτας, Γ.   -   Μουγογιάννης, Γ. (Ταξίδια.)   -   Μουζάκη, Μ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Μπινιάρης, Στ.   -   Μπούρας, Π.  -   Μυλονωγιάννης, Γ.   -   Μυριβήλης, Σ. (Ιδεολογικά.)   -  

Νάκου, Λ. (Χρονικό.)   -   Ναύτης, Α.   -   Νεολληνική Λογοτεχνία (Βόρειας  – Γλώσσα –  Διασποράς/Αλβανία  –  Διασποράς/Αυστραλία  –  Εξωτερικό/Πολωνία – Εξωτερικό/Τσεχοσλοβακία/Svetova  –  Συμπόσια-/Ματζάρα -  Φυλακισμένων).   -    Νεοελληνική Ποίηση (Εξωτερικό/Ινδία).   -   Νεοελληνικό Θέατρο

(Γενεράλης  –  Κείμενα  –  Μισέ  -   Μισέ/εκδόσεις -  Χαρακτήρ).   -   Νεόφυτος, Κ.   -  Νικολόπουλος, Γ.   -  

Παναγιωτάτος, Σ.-Γ.   -   Παναγιωτίδη, Π.   -   Παναγιώτου, Γ.   -   Παναγιωτού-νης, Π. (Τρία.)   -   Παπαδάκη, Αθ. (Αρχάγγελος.)   -   Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/ μεταγλωττίσεις –  Έργο/Τριανταφυλλόπουλος  –  Έρωτας  –  Έρωτας/μετα-γλωττίσεις –  Χαρίλαος  -  Χριστόψωμο.)  -    Παπακωνσταντίνου, Δ. (Κριτική.)   -   Παπαστράτου,Δ.   -    Παρασκευαΐδης, Μ.   -   Παυλέας, Σ. (Τότε.)   -   Παυλίδου-Καρποδίνη, Λ.   -   Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Λ.(Μικρός.)   -   Πικρός, Γ.   -   Πιστικίδης, Θ.   -   Πνευματική Κύπρος (Χαρακτηριστικά).   -   Ποίηση (Συμπόσια-/ Υβερντόν).   –    Πρωτοπάτσης, Α. (Έργο  -  Σχεδιαστής.)  -  

Ραμπαγάς   -   Ρήττας, Δ.   -   Ρίτσος,Γ. (Ιδεολογικά  -  Μεταφραστής.)  -  Ροδάκης, Π.   -   Ρόζος, Ε. (Ελληνιστικά  –  Όψιμη –  Σύγχρονη.)  -  

Σακκάτος, Β.   -   Σαπουνάς, Α.   -   Σαραντάρης, Γ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Σαραντόπουλος, Α.   -   Σέττας, Δ. (Εύβοια.)   -   Σκαρίμπας, Γ. (Πεζογραφία.)   -   Σκαρτζής, Σ. (Δημοτικό.)   -   Σολωμός, Δ. (Έργο/Χριστιανόπουλος.)   -   Σου-σαμλής, Ο.   -   Σταμέλος, Δ. (Κατσαντώνης  -  Λιοντάρι.)  -   Στόφορος, Χ.   -   Συγγραφέας (Συμπόσια/Ρόδος  –  Συμπόσια-/Χίος).   -   Σωτηρίου, Δ. (Εντολή.)   -   Ταγκόπουλος, Δ. (Γιαννιός.)   -   Τερτίπης, Β.   -   Τέχνη <Αθήνα>.   -   Τριανταφυλλόπουλος, Ν. (Παπαδιαμάντης.)   -   Τριαντάφυλλος, Κλ.   -   Τρυφωνόπουλος, Σ.   -   Τσαρνά, Η.   -   Τσιάμης, Μ. (Αναφορές.)   -   Τσιμικάλη, Π.   -   Τσίρκας, Στ. (Έργο  - Χαμένη.)  -   Τσουτάκος, Π.   -   Φασίλη-Γιαχνή, Γ.  -  

Φιλήντας, Μ. (Γιαννιός.)   -   Φραγκούλης, Φ.   -   Φωτεινός, Α.   -   Φωτιάδου-Μπαλαφούτη, Γ.   -  

Χάγερ-Μπουφίδης, Ν.   -   Χαρακτήρ.   -   Χατζηαναγνώστου, Τ. (Έρημος.)   -  

Χατζηγάκης, Π.   -   Χατζής, Δ. (Διπλό.)   -   Χατζόπουλος, Κ. (Τέχνη.)   -   Χριστιανόπουλος, Ντ. (Σολωμός.)   -   Χριστοδούλου, Δημήτρης (Έργο.)   -   Χρυσάνθης, Κ. (Αροδαφνούσα  –  Δώδεκα  –  Πεζός –  Πεζός 3  -  Ποιήματα.)  -   Aufrère, G.   -   Baud-Bovy, S. (Κωνσταντάκης.)   -   Irmscher, J.   -

Βαλιέρι-Καβάφη, Χαρίκλεια

Καβάφης, Κ. (Γενεαλογικά  -  Προσωπικά.)  -

Βαλιούλης, Στέργιος

Βαλιούλης, Σ. (Μάρας.)   -  Μάρας, Θ. (Βαλιούλης.)   -

Βαλληνδράς, Απόστολος

Ελληνικά Δημοτικά (Κίνησαν  -  Ξήντα).  -

Βαλλιανάτος, Μιχάλης

Καραγκιόζης (Καραγκιοζοπαίχτες/Αγαπητός).   -

Βάλμας, Π.

Χορν, Π. (Προσωπικά.)   -

Βαλούκος, Στάθης

Αστυνομική.   -   Βαλούκος, Σ.   -  Ελληνικό Χιούμορ.   -   Καλοκύρης, Δ. (Βαλούκος.)   -   Κυριακίδης, Α.   -  Νεοελληνική Κωμωδία (Φαρσο-κωμωδία).  -

Βαλσαμάκης, Πάνος

Βαλέτας, Γ. (Βαλσαμάκης.)   -  Βαλσαμάκης, Π.   -   Βενέζης, Η. (Μικρασία  –  Νέοι  –Προσωπικά.)   -   Κόντογλου, Φ. (Αγιογράφος  –  Έργο  -   Μικρασία -  Προσωπικά.)   -

Βαλσαμίδης, Ευάγγελος

Νικολαΐδης, Α. (Δοκίμια.)   -   Παναγιώτου, Γ.   -  Ταξιάρχης, Ντ. (Σοφός.)   -   Χειμωνάς, Γ. (Έργο/Joyce.)   -

Βάλσας, Μ.

Εφταλιώτης, Α. (Chant.)   -  Θέατρο (Ραδιόφωνο).   -   Κριτική (Ορολογικά).   -  Μαρκίδης, Γ. (Στοχασμοί.)   -   Τρώιλος, Ι. Α.   -

Βαλταδώρος, Αντώνιος

Βαλταδώρος, Γ.   -

Βαλτινός, Θανάσης

Αργυρίου, Α. (Αριστείον.)   -

Βαλτινός, Θ. (Βιογραφικά  -  Ελληνική –  Έργο  –  Εργοβιογραφικά  –  Ορθοκωστά – Πεζογραφία  –  Ποίηση.)   -  Εταιρεία Συγγραφέων.   -   Θεοτόκης, Κ. (Έργο.)-  Ιωάννου, Γιωργ. (Ελληνική κοινωνία.)  -   Κάλβος, Α. (Ποίηση/ γλώσσα.)-    Λογοτεχνία (Γλώσσα – Κινηματόγραφος  -  Ποίηση).  -   Μαρωνίτης, Δ. (Μεταφράσεις.)   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Γλώσσα  –  Ελληνηική κοινωνία  – Θέματα/μετανάστευση  –  Κοινό -  Μεταφράσεις).  -   Νόλλας, Δ. (Έργο.)   -   Πετσετίδης, Δ. (Έργο/γλώσσα.)   -   Σολωμός, Δ. (Έργο/Toynbee.)   -   Σχινάς, Α.-  Φωκάς, Ν. (Έργο.)   -   Χατζής, Δ. (Βιογραφικά.)   -  Keeley, E. (Ελλάδα.)   -

Βαμβακάς, Βασίλης

Κοταρίδης, Ν.   -  Ρεμπέτικα (Ρεμπέτες).   -

Βαμβακέρου, Γεωργία

Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τ. (Πεζογραφία/θέματα.)   -

Βαμβακίδης, Γιορδάνης

Ξενόπουλος, Γ. (Βαμβακίδης.)   -

Βαμβακινός, Άγγελος

Παιδική Λογοτεχνία (Εκθέσεις).   -

Βαμβακούλας, Κ.

Μετάφραση Ελλάδα (Pound).   -

Βαμβακούρης, Άγγελος

Καΐρη, Ευ.   -

Βάμβας, Κ.

Λούλης, Β. (Προσωπικά.)   -

Βάμβας, Νεόφυτος

Βάμβας, Ν.   -

Βαμβέτσος, Αλεξ.

Πνευματική ιδιοκτησία στην Ελλάδα.   -

Βαμβούκας, Μιχάλης

Παιδική Λογοτεχνία (Ελληνική εκπαίδευση).   -

Βαμβουνάκη, Μάρω

Βαμβουνάκη, Μ. (Έργο  –  Εργοβιογραφικά –  Παλιές  –  Ποιητική  – Ραδιόφωνο  – Ραντεβού.)  -   Κωνσταντάκης, Γ.   -  Συγγραφέας (Κοινό  - Χαρακτηριστικά).   -

Βαμβουνάκης, Άγγελος

Καΐρη, Ε.   -

Βανδώρος, Βάσος

Βαλαωρίτης, Α. (Τυπάλδος-Ιακωβάτος.)   -  Κόκκινος, Διον. (Ιδεολογικά.)  -   Λεμπέσης, Ευ.   -  Λούντζης, Ε.   -   Τυπάλδος-Ιακωβάτος, Γ.   -  Χάρης. Π. (Βανδώρος.)   -

Βάνταρης, Α.

Νεοελληνική Παιδική (Ελληνική κοινωνία).   -   

Παιδική Λογοτεχνία (Ελλάδα/Ιστορία).   -

Βαράκης, Γιάννης

Ποίηση (Ορολογικά).   -   Φιλύρας, Ρ.  -

Βαρακλιώτου, Έφη

Νεοελληνική Ποίηση (Ανθολογίες  –  Ανθολογίες/βιβλιογραφικά).   -

Βαραλής, Νίκος

Νικόδημος μοναχός.   -   Χατζόπουλος, Θ. (Από.)   -

Βαρανάκη, Κατερίνα

Θεοδώριυ, Β. (Εργοβιογραφικά.)   -

Βαρβαρέσου-Τζόγια, Άννα

Βαρβαρέσου-Τζόγια, Α.   -

Βαρβαρήγου, Παντοφίλη

Βλάμη, Ε. (Εργοβιογραφικά   -   Καλοκαίρι.)   -

Βαρβάρης, Θεόδωρος

Ελληνικά Δημοτικά (Θέματα/άντρας-).   -

Βαρβάτος, Κώστας

Ελληνικές Παραδόσεις (Θράκης).   -

Βαρβέρης, Γιάννης

Αγγελάκης, Α. (Ποίηση/στοιχεία –  Σχολικό.)  -   Αθανασούλης, Κ. (Ποίηση.)   -   Αναγνωστάκη, Λ. (Ήχος  – Κασέτα.)   -   Αναγνωστάκης, Μ. (Στόχος.)   -   Αξαρλής, Ν.   -   Αργυρίου, Α. (Προσωπικά.)   -   Αρμένης, Γ.   -   Ασλάνογλου, Ν.-Α. (Προσωπικά.)   -  

Βαβούρης, Σ. (Ποίηση.)   -   Βαΐτσης, Ν. Γ.  -  Βαρβέρης, Γ. (Βιογραφικά  – Εργοβιογραφικά  –  Θεατρικός  –  Καλοκύρης –  Κρίση  – Μαλάνος  – Μεταφραστής  –  Πλατεία  –  Ποιήματα.)   -   Βαφόπουλος, Γ. (Εργοβιογραφικά  – Θεατρικές  –  Καλεντάρι  –  Ποίηση.)  -   Βέργου, Κ.  -    Βιζυηνός, Γ. (Μορφές.)   -   Βυζάντιος, Δ.

Γαλαίος, Σ.   -   Γαλάντης, Γ. (Παρέλαση  –  Φιγούρες.)  -   Γεωργακοπούλου, Ρ.   -   Γεωργουσόπουλος, Κ. (Ατρείδες  –  Κλειδιά.)  -   Γιαννακόπουλος, Χ.(Ήρωας.)   -   Γιοβάνα.   -   Γκούφας, Β.   -   Γλέζος, Π. (Προσωπικά.)   -  

Δαββέτας, Γ.   -  Δημουλά, Κ. (Ποίηση.)   -   Διαλεγμένος, Γ. (Λόγω  –  Μάνα  –  Μην –  Σε.)  -   Δοξαράς, Χ.   -   Δούκαρης, Δ. (Προσωπικά.)   -   Δρομάζος, Σ.   -   Δωριάδης, Α.   -  

Εθνικό Θέατρο (Ιστορία).   -   Ελεύθερη Σκηνή.   -   Ευθυμιάδης, Μ.   -   Ζαρόκωστα, Μ.   -   Ζιώγας, Β. (Βουνό  –  Γάμοι –  Κάφροι  –  Χρωματιστές.)  -  

Θεατρική Κριτική.   -   Θέατρο (Κοινό  –  Κριτική  –  Ποίηση).  -    Θεοτοκάς, Γ. (Θέατρο  –  Παιχνίδι.)  -   Θωμόπουλος, Α. -  

Ιωάννου, Γιωργ. (Προσωπικά.)   -  

Καζαντζάκης, Ν. (Βίος/θέτρο  –  Θησέας  –  Καπετάν/θέατρο.)   -   Καϊτατζής, Π.   -   Κάλβος, Α. (Ποίηση/Νεοελληνική.)   -   Καλοκύρης, Δ. (Βαρβέρης.)   -   Καμπανέλλης, Ι. (Αυτός  –  Δρόμος  –  Επικήδειος  –  Θέατρο  –  Μπαμπάς – Πανη-γυρικός.)   -   Καπετανάκης, Η.   -   Καραβασίλης, Γ. (Ποιήματα.)   -    Καραγάτσης, Μ. (Έργο  - Θεατρικός.)  -   Καρακατσάνης, Θ.   -   Καρυωτάκης, Κ. (Προσωπικά   -   Υπερρεαλισμός.)   -   Κονδυλάκης, Ι. (Πατούχας/θέατρο.)   -   Κοντός, Γιαν. (Προσωπικά.)   -   Κορδάτος, Δ.   -   Κορνάρος, Β. (Θυσία/θέατρο.)   -   Κοροβέσης, Π. (Επιχεί-ρησις.)   -   Κορρές, Μ. (Κατάληψη  –  Οίκος.)  -   Κόρφης, Τ. (Ποίηση.)   -   Κοτζιάς, Α. (Θέατρο  -  Μαριάννα.)  -   Κουκουβίνος, Π.   -   Κουν, Κ.   -   Κριτική (Ιστορία  -  Ορολογικά).  -   Κύρου, Κλ. (Ποίηση.)   -  Κωσταβάρας, Θ. (Φα-γκότο.)   -  

Λαϊνά, Μ. (Πραγματικότητα.)   -   Λιγνάδης,Τ. (Έργο  –  Έφηβος -  Ζώον.)   -  

Λιδωρίκης, Α.(Λόρδος.)   -   Λιμενίτης, (Θανατικόν/στοιχεία.)   -   Λογοτεχνία(Γλώσσα -  Οι-κονομία).  -   Λυμπεράκη, Μ. (Ζωή.)   -   Λύτρας,Σ. (Άσμα  –  Μπολερό  –  Προσωπικά.)  -   

Μαλάνος, Τ. (Βαρβέρης – Δειγματολόγιο  –  Εργοβιογραφικά   -   Κριτικός.)  -   Μανιώτης, Γ. (Αλληλούια –  Ιερό  –  Λάκκος  Τάξις.)   -   Μαρκόπουλος, Γ. (Ποίηση.)-  Μάτεσις, Π. (Εξορία  –  Έργο  –  Θέατρο  –  Περιποιητής.)  -   Μετάφρας (Θεατρικών  Ορολογικά.)  -   Μετάφραση Ελλάδα (Marivaux).   -   Μητροπούλου, Κ. (Ταξίδι  – Τέσσερις.)  -   Μητσάκης, Β.   -   Μιχαηλίδης, Γ.

(Αθήνα.)   -   Μιχαηλίδης, Λ.   -   Μόσχος, Δ.   -   Μουρσελάς, Κ. (Μαχαίρι.)   -   Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Ε.   -   Μπάρας, Α. (Ποίηση  –  Προσωπικά.)  -    Μποσταντζόγλου, Μ. (Μήδεια  –  Ρωμαίος  –  Φαύστα.)  -  

Νέα Πορεία (Χαρακτηριστικά).   -   Νεοελληνική Επιθεώρηση (Αθήνα  – Αναδομήστε –  Ελεύθερη  –  Ιστορία -  Ιστορία <1983>  - Ιστορία <1990>  -  Κακό  – Κυρία  –  Σιγά ).   -    Νεοελληνική Θεατρική Κριτική.   -   Νεοελληνική Ποίηση (Γενιά του ’70 – Ελληνική κοινωνία  –  Ιστορία <1950>).   -   Νεοελληνικό Θέατρο (Ιστορία <1995> - Ιστορία <1996>  -  Ιστορία<1997>  - Ιστορία <1998>  -  Ιστορία <2000>  -  Κάτι  - Μάτια  -  Στο).   -   Νικόπουλος, Ν. (Θεατρικός.)  -  

Ξανθούλης, Γ. (Μάγος  –  Σκουπίδια.)  -   Ξενόπουλος, Γ. (Θέατρο  –  Μυστικό  - Φοιτηταί.)  -   

Παπαβασιλείου, Β.   -   Παπαγεωργίου, Θαν.   -   Παπαδημητρίου, Ε.   -    Παπαδογιάννης, Γ.   -   Παπακυριάκης, Γ.   -   Πατίλης, Γ. (Έργο.)   -  

Πατρίκιος, Τ. (Ποίηση.)   -   Περγιάλης, Ν. (Γειτονιά.)   -   Περεσιάδης, Σ.   -    Ποίηση (Γλώσσα  –  Επιδράσεις  –  Θέατρο  – Κοινωνία  -  Ορολογικά).  -   Ποντίκας, Μ. (Γυναίκα  -  Εσωτερικαί.)   -   Ποταμίτης, Δ. (Ιστορίες  –  Κύριος  – Νεοελληνικό.)  -  

Ραγκαβής, Α. (Κουτρούλη.)   -   Ριάλδη, Μ.   -   Ρίτσος,Γ. (Ισμήνη  –  Σονάτα/θέατρο.)   -   Ρώτας,Β. (Γραμματιζούμενοι.)   -   Σακελλάριος, Α. (Γερμανοί  – Ήρωας –  Θανασάκης  -  Θέατρο.)  -   Σαμουηλίδης, Χ. (Αρ-σενικοί -  Χειρόγραφα.)  -   Σεβαστίκογλου, Γ.   -   Σικελιανός,Α. (Σίβυλλα.)   -   Σκούρτης, Γ.

(Εκτελεστές.)   -   Σολομός,Α. (Θεατρικό.)   -   Στάθης (Παραστάσεις.)   -   Στάικος,Α. (Κλυ-ταιμνήστρα  –  Μικρό.)  -   Στοά.   -   Τακόπουλος,Π.   -   Τερζάκης, Α. (Έργο.)   -   Τέχνη

(Δημιουργία/χρόνος  –  Ορολογικά).  -   Τσικληρόπουλος, Μπ.(Κύριος.)   -   Φραγκόπουλος, Θ. (Έργο.)   -   Φώσκολος,Μ. (Φορτουνάτος.)   -   Φωστιέρης, Α. (Ποίηση.)   -   Χορν,Π.

(Φιντανάκι  -  Φλαντρώ.)   -   Χουρμούζης,Μ. (Χαρτοπαίκτης.)   -   Χριστοφυλάκης, Γ.   -  

Χρυσούλης, Γ. (Έφηβοι  –  Μαγικό.)  -

Βαρβιτσιώτης, Τάκης

Αιλιανού, Ε. (Ποίηση.)   -  

Βαρβιτσιώτης, Τ. (Έργο  –  Εργοβιογραφικά  – Μικρό –  Ποίηση.)  -   Βαφόπουλος, Γ. (Προσωπικά.)   -  Βότση, Ο. (Ποίηση.)   -   Βρεττάκος, Ν. (Ποίηση.)   -  

Γεραλής, Γ. (Αίθουσα  -  Εργοβιογραφικά  – Ποίηση.)  -   Γιαννόπουλος, Αλκ. (Έργο.)   -  

Θέμελης, Γ. (Έργο  –  Ποίηση  – Ποίηση/στοιχεία.)   -  

Καρέλλη, Ζ. (Έργο  -  Ποίηση.)  -   Κότσιρας, Γ. (Έργο.)   -  

Λογοτεχνία (Θέματα/ομορφιά).  -  

Μιχαηλίδης, Κώστας Π.(Έργο.)   -  

Νεοελληνική Ποίηση (Γενιά του ’70).   -  

Παπαδίτσας, Δ. (Έργο.)   -  Παπατσώνης, Τ. (Ποίηση.)   -   Πεντζίκης, Ν. Γ. (Έργο.)   -   Ποίηση (Ορολογικά).   -   Πρεβελάκης, Π. (Έργο.)   -    

Ρίτσος, Γ. (Ποίηση.)   -  

Σαραντάρης, Γ. (Ποίηση  –  Προσωπικά.)  -  

Τσάτσος, Κ. (Προσωπικά.)   -  Τσιρόπουλος, Κ. (Έργο.)   -   Τσούρας, Α.  -   Φραγκόπουλος, Θ. (Προσωπικά.)   -

Βάρβογλης, Αναστάσιος

Λογοτεχνία (Θέματα/ράδιο  –  Θέματα/χημεία  –  Θέματα/Curie).   -  Ποίηση (Θέματα/χημεία).   -

Βαρβούνης, Εμμ.

Ελληνικές Παροιμίες (Αγιολογικών  –  Χειρόγραφα).  -

Βαρβούνης, Μανόλης

Ακριτικά (Εγκώμιο  –  Επιδράσεις/Νικήτας  –  Πορφύρης  –  Πρόσωπα).  -   Βλαχογιάννης, Γ. (Κλέφτικα.)   -  Βρεττός, Σ.   -  

Γελαδάς, Α.  -   Γεωργιλάς, Ε.   -  Γιαννόπουλος, Γ. Κ.   -  

Δαβίδ.  -   Δουλαβέρας, Α.   -  

Ελληνικά Δημοτικά (Ακρίβειας  –  Από  –  Γερμανοί  –  Δίστιχα  –  Ετοιμοθάνατος  – Ζίδρου  – Θέματα/Γρηγόριος Ε’  –  Θέματα/θάνατος  –  Θέματα/πουλιά –  Θέματα/ ραυματισμός  –  Θεσσαλίας –  Θράκης/Πομάκων  –  Καράβι  –  Κλέφτικα τραγούδια/θέματα  –  Κλήδονα  –  Κρήτης/Σούσα  –  Λογότυπα  –  Λοιμός  – Λυγερή  – Μάλωμα –  Μάνα  –  Σάμου –  Σταματιάδης -  Σύρας  –  Τρ. για  –  Τρ. του επισκόπου  – Φωνή).   -  Ελληνικά Μοιρολόγια (Μοιρολόγι).  -   Ελληνικά Παραμύθια (Σάμου).   -  Ελληνικές Παραδόσεις (Ηπείρου  –  Θέματα/Άγιος Αθανάσιος  -  Θέματα/ΆγιοςΡηγίνος  –  Θέματα/ Άγιος Σεραφείμ  –  Θέματα/Άγιος Σπυρίδων  -  Θέματα/Άγιος Τρύφωνας  –  Θέματα/εκκλησιαστικά  – Θέματα/ νεράιδες  –  Θέματα/Παναγία –  Θεσσαλίας  –  Κάβος  -  Κύπρου/θέματα - Μακεδονίας  –  Παρηγορίτ’σα –  Ρόδου –Σάμου  –  Σκοπέλου  –  Τύρναβου).  -   Ελληνικές Παροιμίες (Αγιολογικών  -  Εξέλιξη –  Σερβικές  –  Στοιχεία  – Χειρόγραφα  -  Χίου).   -  Ελληνικές Ρίμες.   -   Ελληνικοί Μύθοι (Θέματα/Άδωνης –  Κύπρου).  -  

Θωμαδάκη, Μ.   -  

Ιακωβίδη-Πατρικίου, Λ. (Ποίηση/πηγές.)  -  

Καραγάτσης, Μ. (Σέργιος/στοιχεία.) - Κιτρομηλίδης, Μ. (Κυπριακά.) - Κλεάνθης, Γ. -   Κουγέας, Σ.  -   Κυριακίδου-Νέστορος, Α.   -  

Λιμενίτης, Ε. (Θανατικόν/στοιχεία.)   -   Λόγος Θρηνητικός.   -  

Μαλαφάντης, Κ.   -   Μερακλής, Μ. (Έντεχνος.)   -   Μπρούμας, Κ.   -  

Νέα Ιστορία.   -   Νεοελληνική Λαϊκή Λογοτεχνία (Θέματα/Κωνσταντινούπολη).   -   Νεοελληνική Λαϊκή Ποίηση (Σάμου).   -   Νεοελληνικό Αλφαβητάριο (Άναρχος).   -   Ξηροτύρης, Ζ.   -  

Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Κ. - Παροιμίες. -  Πετρόπουλος, Γ. -  Πεφάνης, Γ.   -  

Ρηγάτος, Γ. (Ιατρική στο.)  -   Ρωμαίος, Κώστας.   -  

Σέργης, Μ.   -  Σπανός, Κ.   -   Σταματιάδης, Ε.   -  

Τζάρτζανος, Α.   -  Τσατσούλης, Δ. (Σημειολογικές.)  -  

Χαλατσάς, Δ.   -   Χατζηθωμάς, Α.   -  Χατζητάκη-Καψωμένου, Χ.   -   Χριστοδουλάκης, Χρ.   -   Χρυσάνθης, Κ. (Εργοβιογραφικά  –  Θρησκευτικός  – Ποίηση/στοιχεία.)   -

Βάρδα, Χριστίνα

Βαλαωρίτης, Α. (Αρχείο.)   -

Βαρδακούλας, Γιάννης

Αθανασιάδης-Νόβας, Γ. (Ίδρυμα.)   -  Βλαχογιάννης, Γ. (Προσωπικά.)  -   Σταματίου, Β.   -  Σταματίου, Στ. (Έργο/θέματα.)   -

Βαρδάρης, Νικόλαος

Καβάφης, Κ. (Στα.)   -

Bαρελάς, Λάμπρος       

Βιζυηνός, Γ. (Έργο/κείμενα   -   Έργο/Νεοελληνική.)   -   Ελληνικά Λογοτεχνικά Περιοδικά (Επαρχίας).   -   Καιροφύλας, Κ. (Μεταφραστής.)   -  Νεοελληνική Λαϊκή Αφήγηση.  -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Θέματα/Τρίκαλα).   -   Νεοελληνική Ποίηση (Θέματα/ωραία).   -   Νεοελληνικό Θέατρο (Τρίκαλα).   -  Παπαδιαμάντης, Α. (Λαμπριάτικος/πρόλογος/σοφός   -   Ψευδώνυμα.)   -   Παπαδόπουλος Βρετός, Μ. (Πατρκατάρατος.)   -   Ροΐδης, Ε. (Ελληνικός   -   Επιθεώρησις   -   Προσέχετε   -   Ψευδώνυμα.)   -   Ρωζέττη, Ντ.   -   Σκαρίμπας, Γ. (Βατερλώ/γέννηση.)  -

Βαρέλης, Γιάγκος

Βαρέλης, Σ.   -

Βαρέλης, Χαράλαμπος

Λογοτέχνης (Επάγγελμα).   -

Βαρελλά, Αγγελική

Βαρελλά, Α.   -   Γκέρτσου-Σαρρή, Α.   -  Γουμενοπούλου, Μ.   -   Γυναικεία.  -   Δαράκη, Π. (Παιδική.)   -  Δημόπουλος, Ντ.   -   Δικαίου, Ε.  -   Ζαννάκη-Λιάλιου, Ι.- Κανάκης, Ν.   -   Λοΐζου, Μ. (Παιδική.)   -   Μαντουβάλου-Ηλιάδη, Σ.   -  Μάστορη,Β.  Μουρίκη, Κ.  -   Μπουλιώτης, Χ. (Παιδική.)   -   Νεοελληνική Παιδική (Θέματα/πόλεις  Θέματα/ταξίδια).   -   Νεοελληνική Παιδική Ποίηση.   -   Παιδική Λογοτεχνία (Στοιχεία).   -  Σαφυλίου, Α.   -   Σίνου, Κ. (Σκύλος.)   -   Σταύρου,Τ. (Γυναικεία  – Νεοελληνική.)  -   Ταρσούλη, Γ. (Εργοβιογραφικά.)   -  Φίλντιση, Σ.   -   Χατζηνικολάου, Ντ.   -

Βαρελλά-Παπαδημητρίου, Ρ.

Σταθοπούλου-Βαφοπούλου, Α.   -

Βαρελλάς, Ι.

Χρυσάνθης, Κ. (Καλλιγράμματα.)   -

Βαρζελιώτη, Γωγώ

Νεοελληνικό Θέατρο (Θρησκευτικό/Τραγεδία  -  Παραστάσεις).  -

Βαρζώκας, Κώστας

Ελληνικά Δημοτικά (Νούτσος).   -

Βαρθαλίτης, Γιώργος

Μάρουλλος, Μ.  -   Υψηλάντη, Μ.   -

Βαρθαλίτης, Δημήτρης

Βαρβιτσιώτης, Τ. (Μεταφραστής/Mallarmé.)   -   Βαρδαλάχος, Κ.   -    Βικέλας,Δ. (Γαλλία  –  Ολυμπιακοί.)  -   Βουτσινάς, Γ.   -   Ιακώβου-Γωγολίνα,Λ.   -  Κάλας, Ν. (Εργοβιογραφικά.)  -   Καρθαίος, Κ. (Εργοβιογραφικά  - Ποίηση/ θέματα.)   -   Κουτσουρέλης, Κ.   -   Λευκαδίτης, Γιωργ.   -  Λευκαδίτης, Γρηγ.   -  Λιοντάκης, Χ. (Μεταφραστής.)   -   Μελάς, Γ.  -   Νεοελληνικό Θέατρο (Σύρα).   -   Ροΐδης, Ε. (Έργο/κείμενα.)   -   Σιδέρη-Speck, Ντ.   -   Σικελιανού, Α.   -  Σπανδώνης, Γ.   -   Φιλιππίδου, Μ.   -

Βαρθολομαίος αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινοπόλεως

Πρίφτη, Κ.   -

Βαρθολομαίου, Βγένα

Φαρμακίδης, Θ.   -

Βαρίκα, Ελένη

Βαρίκας, Β. (Προσωπικά.)   -   Ελληνικά Λογοτεχνικά (Γυναικεία).   -   Καραγιάννης, Χ.   -  Λεοντιάς, Σ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Λογοτεχνία (Γυναικεία).   -   Οικονομίδου, Φ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Φραγκουδάκη, Α.   -   Χρυσοβέργη, Κ. (Εργοβιογραφικά.)   -    

Βαρίκα-Μοσκόβη, Εύρη

Ευαγγελάτος, Χρ.   -

Βαρίκας, Βάσος

Αβέρωφ-Τοσίτσας, Ε. (Γη της.)   -    Αγγελόγλου, Α. (Ταξίδι.)   -   Αγγελομάτης, Χ. -   Άγρας, Τ. (Τριαντάφυλλα.)   -   Αθανασιάδης,Τ. (Αναγνωρίσεις.)   -   Αθανασιάδης-Νόβας, Γ. (Βαθιές  –  Τίμια.)   -   Αθανασούλης, Κ. (Αγριόχοιρος  –  Ποιήματα.)  -   Αλαβέρας, Τ. (Διηγηματογράφοι.)   -   Αλεξίου, Ε. (Για.)   -   Αμπατζόγλου, Π. (Θάνατος.)   -   Άμποτ, Γ.   -   Αναγνωστάκη, Λ. (Πόλη  –  Συναναστροφή.)   -   Αναγνωστάκης, Μ. (Ποίηση  -  Συνέχεια  –  Υπέρ.)  -   Ανδρειάδου, Κ.   -   Ανδρεόπουλος, Β.   -   Αξιώτη, Μ. (Βορά.)   -   Αποστολίδης, Ρ. (Βορά  –  Κριτική  – Στη.)   -   Αυγέρης, Μ. ( Αντίδρομα.)   -   Βακαλό, Ε. (Τρόπος.)   -   Βάρναλης, Κ. (Έργο  –  Εργοβιογραφικά  – Κριτικός.)  -   Βασιλείου, Ι. (Ταξίδι.)  -   Βασιλικός, Β. (Εκτός  -  Θύματα  –  Φύλλο.)  -   Βαφόπουλος, Γ.(Επιθανάτια  –  Ποιητικά.)  -   Βελιώτης, Ν.   -   Βλάμη, Ε. (Στον.)   -   Βλαχογιάννης, Γ. (Άπαντα.)   -   Βουτυράς, Δ. (Έργο.)   -   Βρεττάκος, Ν. (Αυτο- βιογραφία.)   -  

Γεραλής,Γ. (Είδωλα  –  Μάτια.)  -   Γιαλουράκης, Μ.(Κρήτη.)   -   Γιαννόπουλος, Αλκ. (Τυφλόμυγα.)   -   Γιαννόπουλος, Π. (Άπαντα.)   -   Γιοφύλλης, Φ. (Φρέσκες.)   -   Γκούφας, Β.   -   Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τ. (Αλλάζουμε  –  Και.)  -   Γουζέλης, Δ.   -   Γρανίτσας, Στ.  -   Γρηγόρης, Γ. (Πέρα.)   -  

Δάλλας, Γ. (Πόρτες.)   -   Δαλμάτη, Μ. (Κ.)   -   Δαμιανάκου, Β.  -   Δαμιανός, Α.   -   Δασκαλόπουλος, Α.   -   Δελής, Γ. (Εργοβιογραφικά  –  Συμφωνικά.)   -  

Δέλιος, Γ.(Δοκιμασία  –  Ήλιος  – Κασσανδρινή.)   -   Δεπούντης, Ι.   -   Δεσποτόπουλος, Κ. (Φιλολογικά.)   -   Δημάκης, Μ. (Λογοτεχνικά  –  Περιπέτεια  – Σκοτεινό –  Ταξίδι.)  -   Δημαράς, Κ. (Ιστορία.)   -   Δικταίος, Α. (Επτά  – Θεωρία.)  -   Δούκαρης, Δ. (Αποδημία.)   -   Δρογκάρη, Μ.   -   Δροσίνης, Γ. (Έργο.)   -   Δωριάδης, Α.   -  

Ελευθερίου, Μ. (Σφαγή.)   -   Έλληνες λογοτέχνες (Θρησκευτικότητα).   -   Ελύτης, Ο. (Ποίηση/εξέλιξη.)   -   Ευαγγέλου, Α. (Μέθοδος  –  Περιγραφή.)  -   Ευαγγέλου, Ι. (Δόκιμες.)   -   Ευελπίδης, Χρυσός (Κλειώ).   -  

Ζαδές, Δ. (Πνευματικοί.)   -   Ζακόπουλος, Ν. (Κύριος  –  Οδοιπορικό.)  -   Ζενάκος, Λ.   -   Ζερβός, Ιακ. Η.   -   Ζιώγας, Β. (Αστική.)   -  

Θέμελης, Γ. (Νεώτερη.)   -   Θεοδωράκης, Μ. (Όμορφη  –  Τραγούδι.)  -   Θεοτοκάς, Γ. (Ασθενείς  –  Εθνική  –  Πνευματική.)  -   Θρακιώτης, Κ. (Περιθώριο.)  -   Θρύλος, Α. (Εκδρομές  –  Μορφές της  –  Συζητήσεις.)  -   Ιακωβίδη- Πατρικίου, Λ. (Άνυδρη.)-

Καβάφης, Κ. (Ανέκδοτα ποιήματα  –  Έργο/φιλολογική  – “Ποιήματα 1896“ <Σαββίδης>  -  Ποίηση.)  -   Καζαντζάκης, Ν. (Τετρακόσια.)   -   Καλαμάρα, Β.-   Κάλβος, Α. (Έργο.)  -  Καλιότσος, Π. (Μεσαίος.)  -  Καλλιγιάννη, Θ. - Καμίτζος, Δ. -   Καμαπανέλλης, Ι.(Αποικία  –  Βίβα.)  -   Κανελλόπουλος, Π. (Ιστορίατου.)   -   Καραγάτσης, Μ. (Κίτρινος  –  Πεζογραφία  -  Χίμαιρα.)  -   Καρβούνης, Ν.   -   Καρούζος, Ν. (Πενθήματα.)   -    Καρράς, Στρ.   -   Κάρτερ, Γ. (Γνωριμία.)   -   Καρυωτάκης, Κ. (Άπαντα τα  -  Έργο.)  -   Κάσδαγλη, Λ.   -   Κάσδαγλης, Ν. (Δίψα  – Εγώ.)  -   Καστανάκης, Θ. (Παγίδα  –  Πεζογραφία   -   Χατζή-Μανουήλ.)   -   Καταρτζής, Δ. (Ευρισκόμενα.)   -   Κατσαΐτης, Π. (Θυέστης.)   -   Κατσάνης, Β.  -   Κοββατζής, Α. (Χαμένοι.)   -   Κόνομος, Ν. (Επτάνησος.)   -   Κόντογλου, Φ. (Έργα.)   -   Κοραής, Α. (Άπαντα  - Παπατρέχας.)   -   Κοτζιάς, Α. (Απόπειρα.)   -   Κοτζιάς, Κ. (Επί.)   -   Κότσιρας, Γ. (Ανατομία.)   -   Κουμανταρέας, Μ. (Μηχανάκια.)   -   Κρανιδιώτης, Ν. (Κυπριακή.)   -   Κρίσπης, Μανθ.   -   Κυριαζής, Κ.   -  

Λαζαρίδης, Γ.   -   Λαμπαδαρίδου-Πόθου, Μ. (Γυάλινο  –  Σχεδίες.)  -   Λαπαθιώτης, Ν. (“Ποιήματα.“)   -   Λασκαράτος, Α. (Βιογραφικά.)   -   Λειβαδίτης, Τ. (Εκκρεμές.)   -   Λεκατσάς, Π. (Έρως.)   -   Λογοτέχνης (Κοινωνία).   -   Λογοτεχνία

(Ιστορία  –  Ραδιόφωνο/Ελλάδα).   -   Λορεντζάτος, Ζ. (Διάλογος  –  Μελέτες.)  -   Λουντέμης, Μ. (Παιδί.)   -   Λυκαύγης, Α.   -   Λυσιώτης, Ξ. (Αναδρομή.)   -   Μαγκλής, Γ. (Ανθρώπινο  –  Δεν.)  -   Μαιναλιώτης, Γ.   -   Μακροπούλου-Αλιφέρη, Κ.   -   Μαλακάσης, Μ. (Έργο.)   -   Μαλάνος, Τ. (Δειγματολόγιο.)   -   Μαλεβίτσης, Χ. (Προοπτικές.)   -   Μαμαλάκη, Ζ.   -    Μαρκάκης, Π. (Κώστας.)   -   Μάρκαρης, Π. (Ιστορία.)   -   Μαρωνίτης, Δ. (Φόβος.)   -    Μάτεσης, Α. (Βασιλικός.)   -   Μάτεσης, Π.  (Βιοχημεία  –  Τελετή.)  -   Μάτσας, Α. (Έργο.)   -    Μάτσας, Ν. (Έργο.)   -   Μελάς, Σ. (Μαντώ.)   -   Μελισσάνθη (Ανθρώπινο  –  Εκλογή.)  -   Μητροπούλου, Κ.(Αντίστροφη.)   -   Μοσκόβης, Β. (Στην.)   -   Μουρσελάς, Κ. (Επικίνδυνο.)   -    Μπεράτης, Γ. (Πλατύ.)   -   Μποσταντζόγλου, Μ. (Φαύστα.)   -   Μυθιστόρημα (Αντιμυθιστόρημα).   -   Μυρτιώτισσα  (Άπαντα).   -   Μωραΐτου-Βάσσου, Ευ.   -  

Νεζερίτη, Ε.   -   Νεοελληνική Επιθεώρηση (Ιστορία).   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Γενιές  -  Θέματα/Αλβανικός –  Ιστορία <1919>  -  Ιστορία  <1957> Ιστορία <1958>  - Ιστορία <1959>  -  Ιστορία <1960>).   -   Νεοελληνική Λογοτεχνική Κριτική (Ιστορία <1919>).   -   Νεοελληνική Πεζογραφία (Ιστορία <1914>  - Ιστορία <1940>  -  Ιστορία <1956>).   -   Νεοελληνική Ποίηση (Ιστορία  <1919>  -  Ιστορία <1970>  -  Συλλογές).  -   Νεοελληνικό Θέατρο (Διασκευές/Vega Carpio).   -   Νικολαΐδης, Α. (Συνυπάρχοντες.)   -   Νικολαΐδης, Μελής (Συνέσιος.)   -   Νικολαΐδης, Ν. <1884> (Έργο.)   -   Νικολαρεΐζης, Δ.   -   Νιρβάνας, Π. (Άπαντα.)   -  

Ξενόπουλος, Γ. (Άπαντα  –  Έργο  -  Ποπολάρος.)  -   Ξεφλούδας, Στ.(Δον.)   -   Παλαιόλογος, Π. (Ημερολόγιο.)   -   Παλαμάς, Κ. (Άπαντα  –  Προσωπικά  - Τρισεύγενη.)   -   Παναγιωτόπουλος, Ι. (Εφτά  –  Κόσμος  -  Παράθυρο.)   -  

Παπαβασιλείου, Η.   -   Παπαδιαμάντης, Α. (Βαρδιάνος.)   -   Παπαδίτσας, Δ. (Όπως.)   -   Παπαδογιάννη, Ι.   -   Παπακωνσταντίνου, Μ.   -   Παπανικολάου, Μ. (Ποιήματα.)   -   Παπαρρηγόπουλος, Κ. (Ιστορία/πρόλογος.)   -   Παπατσώνης, Τ. (Τετραπέρατος.)   -   Παπαχατζής, Γ.  -   Πάρνης, Α.   -   Πατατζής, Σ. (Παράβαση – Χαμένος.)  -    Πέγκλη, Γ. (Θαυμάσια.)   -   Πεντζίκης, Ν. Γ. (Μυθιστόρημα.)   -   Περάνθης, Μ. (Κοσμοκαλόγερος.)   -   Πετρίδης, Μ. (Ποιήματα.)   -   Πετρόπουλος, Η. (Ρεμπέτικο.)   -   Πετσάλης-Διομήδης, Θ. (Αποστάξεις  -  Κυρά.)  -   Πιερίδης, Γιωργ. (Ασάλευτοι.)   -   Πικρός, Π. (Λαμπηδόνα.)   -   Πλασκοβίτης, Σ. (Γονατι-σμένοι.)   -    Πολίτης, Κ. (Στου.)   -   Πολίτης, Νίκος (Ταξιδιώτες.)   -   Πολίτης, Φωτ. (Θεατρικός.)   -   Πορφύρας, Λ. (Άπαντα.)   -   Πορφύρης, Τ.   -   Πρεβελάκης, Π. (Άρτος  –  Καζαντζάκης -  Κεφαλή  -  Ποιήματα.)  -   Πρόκος, Αντ.   -  

Ράλλη-Υδραίου, Μ. (Από.)   -   Ραυτόπουλος, Δ. (Ιδέες.)   -   Ριάλδη, Μ.   -   Ρίτσος, Γ. (Κάτω  -  Νεκρό.)   -   Ρούσσος, Γ. (Θεοδώρα.)   -   Ρούφος, Ρ. (Γραικύλοι  – Χάλκινη.)   -   Ρώμας, Δ. (Σοπρακόμιτος.)   -   Ρώτας, Β. (Μνημό-συνο  -  Παλιές.)  -  

Σαμαράκης, Α. (Αρνούμαι -  Λάθος.)  -   Σαράντη, Γ. (Όρια  –  Χρώματα.)   -   Σαχίνης, Α. (Διήγημα  –  Νέοι  –  Πεζογραφία του.)   -   Σαχτούρης, Μ. (Στίγματα.) -   Σεβαστίκογλου, Γ.   -   Σεφέρης, Γ. (Δοκιμές  -  Στροφή.)  -   Σιγάλας, Α.   -   Σιδέρης, Γ. (Νεοελληνική.)   -   Σικελιανός, Α. (Εργοβιογραφικά.)   -   Σιμιτζής, Α.   -   Σινόπουλος, Τ. (Άσμα  –  Ποίηση της ποίησης.)   -   Σκαρίμπας, Γ. (Βοϊδάγγελοι  – Διηγήματα  –  Ήχος  -  Καϋμοί.)   -   Σκληρός, Γ.   -   Σκουρογιάννης, Γ.   -   Σκούρτης, Γ. (Νταντάδες.)   -   Σολωμός, Δ. (Άπαντα <Μπίρης>.)   -   Σούκας, Κ.   -   Σπηλιωτόπουλος, Στ. (Θέατρο.)   -   Στασινόπουλος, Μ. (Τέχνη.)   -   Σταύρου, Γ. (Καληνύχτα.)   -   Σταύρου, Θρασ. (Μεταφραστής.)   -   Στεργιόπουλος, Κ. (Από.)  -   Στογιαννίδης, Γ. (Ενοχή.)   -   Στριγγάρη, Ε.   -   Σφακιανάκης, Γ. (Αντίλεκτα  – Ένοχοι.)  -   Σχινάς, Α.   -   Σωτηρίου, Δ. (Ματωμένα.)   -   Σωτήρχος, Τ.   -  

Ταξιάρχης, Ντ.  (Λυτρωμός.)  -   Ταχτσής, Κ. (Τρίτο.)   -   Τερζάκης, Α. (Αφιέρωμα  – Θωμάς  – Προσανατολισμός  -  Ταξίδι.)  -   Τερτσέτης, Γ. (Λόγοι.)   -   Τραϊφόρος, Μ. (Τσίρκο.)   -   Τρέζου, Σ.   -   Τσακωνάς, Δ. (Κοινωνιολογία.)   -   Τσάτσος, Κ. (Αφορισμοί.)   -   Τσάτσου, Ι. (Αθηναΐς –  Λόγια  –  Φύλλασιωπής.)   -   Τσικληρόπουλος, Μπ. (΄Εκπληξη.)   -   Τσίρκας, Στ. (Αριάγνη  – Λέσχη  - Νυχτερίδα.)  -   Τσιρόπουλος, Κ. (Ελλάδα -  Λόγος.)  -   Τυπάλδος, Ι. (Άπαντα.)   -  

Φιλίππου-Πιερίδης,Γ.   -   Φραγκιάς, Α. (Καγκελόπορτα.)   -   Φραγκόπουλος, Θ. (Ποιήματα.)   -   Φτέρης, Γ.   -   Φώσκολος, Μ. (Φορτουνάτος.)   -  

Χαϊμ, Χ.   -   Χάκκας, Μ. (Μπιντές.)   -   Χανιώτης, Β.   –    Χάρης, Π. (Έλληνες  – Τελευταία.)  -   Χατζηδάκης, Μ.   -   Χατζής, Δ. (Καληνύχτα.)   -   Χατζίνης, Γ. (Αλεξάνδρεια του  –  Λογοτέχνης και  – Τέχνη.)   -   Χουρμουζιάδης,Γ. (Μακρινοί.) -   Χρηστομάνος,  Κ. (Κερένια.)   -   Χριστιανόπουλος, Ντ. (Ποιήματα 1950.)   -   Χριστοδούλου, Δημήτρης (Ποιήματα.) - Χριστοφίδης, Α. (Θέματα.) - Χυτήρης, Γ.   -

Βάρκος, Αλέξης

Παπαδόπουλος, Γεωργ.   -

Βάρλας, Μιχάλης

Ιστορικά.   -

Βαρνάβας, Ανδρέας

Γκιάλας, Α.   -  Μιχαηλίδης, Β. (Ποίηση/στοιχεία.)  -

Βαρνάβας, Γιάγκος

Αλιθέρσης, Γ. (Ποίηση/στοιχεία.)   -

Βάρναβας, Ιω.

Ελληνικά Δημοτικά (Θέματα/θάνατος  –  Θέματα/κάτω).  -

Βαρνάβας, Σωτήρης

Σκαρτσής, Σ. (Ποίηση/θέματα/φύση.)   -

Βάρναλης, Κώστας

Αθανασιάδης, Τ. (Βάρναλης.)   -   Αισθητική (Κατηγορίες/ωραίο  –  Ορολογικά).  -   Ανθίας, Τ. (Έργο.) -   Αποστολάκης, Γ. (Έργο  –  Κριτικός.)  -   Αρσένης, Ι.   -  

Βαλαωρίτης, Α. (Ποίηση/στοιχεία.)   -   Βάρναλης, Κ. (Αθανασιάδης  –  Αληθινή – Βιογραφικά  –  Δημοσιογράφος –  Ελληνικό  –  Ένωσις  –  Επιθεώρηση –  Έργο  – Εργοβιογραφικά  –  Καράντζας  –  Λαχανάς  –  Μοιραίοι  –  Νεοελληνική  –  Παλαμάς –  Παπαχριστοδούλου  –  Πολίτης, Λ.  –  Πορφύρης  –  Φως  – Χαλβατζάκης.)  -   Βασιλειάδης, Σ.   -   Βελμύρας, Κ.   -   Βενέζης, Η. (Μανώλης.)   -   Βιζυηνός, Γ. (Στίχοι.)   -   Βλαστός, Πέτρος (Κριτικός.)   -   Βλαχογιάννης, Γ. (Έργο.)-  Βουτυράς, Δ. (Ελληνική  –  Προσωπικά.)  -   Βώκος, Γ.   -  

Γληνός, Δ. (Δάσκαλος  -  Έργο.)  -   Γρυπάρης, Ι. (Έργο/μορφή  –  Ποίηση  – Ποιητική  –  Σάτιρα.)   -  

Δάφνη, Αι.   -   Δεκαπεντασύλλαβος.   -   Δελμούζος, Α. (Ελληνική κοινωνία.)   -   Διγενής (Φιλολογικά).   -  

Έλληνες λογοτέχνες (Ελληνική κοινωνία –  Έργα/εκδόσεις).   -   Επιθεώρηση Τέχνης (Βάρναλης).   -  

Ζερβός, Γ. (Ρυθμοί –Στίχοι.)   -   Θέατρο (Κοινό).   -   Καβάφης,Κ. (Ποίηση/Νεοελληνική  –  Ποίηση/πηγές/ελληνική ιστορία  –  Προσωπικά  -  Υπέρ.)   -   Καββαδίας,Ν. (Έργο.)   -    Κα-ζαντζάκης,Ν. (Ελληνική κοινωνία  –  Έργο  –  Έργο/ελληνική κοινωνία  -  Έργο/σαφήνεια.)   -  

Καρθαίος, Κ.(Έργο.)   -   Καρυωτάκης, Κ. (Έργο  – Εργοβιογραφικά/Φιλύρας.)   -   Κλασικό.   -   Κλασικισμός.   -   Κοκκινάκης.   -   Κονδυλάκης, Ι. (Έργο  – Προσωπι-κά.)  -   Κόντογλου, Φ. (Ταξείδια.)   -   Κορνάρος, Β. (Ερωτόκριτος/Αισχύλος  - Θυσία.)   -   Κρανάκη, Μ. -   Κρυστάλλης, Κ.(Εργοβιογραφικά.)   -  

Λαπαθιώτης, Ν. (Προσωπικά.)   -   Λορεντζάτος, Π.   -  

Μαβίλης, Λ. (Προσωπικά.)   -   Μαλακάσης, Μ. (Έργο.)   -   Μαρτζώκης, Στ. (Προσωπικά.)   -   Μυρτιώτισσα (Μεταφράστρια).   -  

Νεοελληνική Λογοτεχνία (Ελληνικό Κράτος  –  Ιστορία  –  Ιστορία <1920>  - Πηγές).   -   Νεοελληνική Ποίηση (Πηγές/ελληνικός).   -  

Παλαμάς, Κ. (Βάρναλης -  Έργο.)  -   Πάλλης, Α. (Έργο.)   -   Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο  –  Εργοβιογραφικά  -  Προσωπικά.)  -   Παπαχριστοδούλου, Πολ.(Βάρναλης  – Θρακικές.)  -   Πέγκλη, Γ. (Λάζαροι.)   -   Ποίηση (Γλώσσα  -  Καθαρή).  -   Πολίτης, Λ. (Βάρναλης).   -   Πολίτης, Νικολ. (Έργο.)   -   Πολυλάς, Ι. (Σολωμός/ έργο.)   -   Πορφύρας, Λ. (Έργο  -  Προσωπικά.)  -   Πρωτοπάτσης, Α.(Προσωπικά.)   -  

Ρεαλισμός. -   Ρίτσος,Γ. (Σύντροφος.)   -   Ρομαντισμός.   -    Ρώτας, Β. (Πιάνο.)   -   

Σερούιος, Γ. Γ.   -   Σικελιανός, Α. (Έργο  -  Έργο/σαφήνεια.)   -   Σολωμός, Δ. (Άπαντα <Πολίτης>  -  Αρχαιογνωσία  –  Γυναίκα  –  Ελεύθεροι/Στοχασμοί  - Ελλάδα/ελευθερία  –  Ελληνική -  Ελληνική/Χατζιδάκης  –  Έργο  –  Έργο/εκδό-σεις/Πολυλάς –  Έργο/επιβίωση  –  Έργο/παράδοση  –  Κλείσε  – Πόρφυρας  – Προσωπικά - Σολωμού  –  Τέχνη  - 1821.)  -   Σωτηριάδης, Γ.   -  

Ταγκόπουλος, Δ. (Προσωπικά.)   -   Τέχνη (Δημιουργία/δημιούργημα -  Δημιουργία/ορολογικά  –  Ηθική –  Θρησκευτική  –  Ιδανικό –  Κοινωνία  –  Λαός  –  Μορφή-περιεχόμενο  –  Ορολογικά  –  Πόλεμοις  –  Ύλη  –  Φύση  – Ωφελιμότητα).   -   Τραυλαντώνης, Α. (Εργοβιογραφικά.)   -  

Φιλήντας, Μ. (Προσωπικά.)   -   Φιλύρας, Ρ. (Εργοβιογραφικά  – Εργοβιογραφικά/ Καρυωτάκης.)   -  

Χαλβατζάκης, Μ.   -   Χατζιδάκης, Γ.   -   Χορν, Π. (Έργο.)   -   Χρηστομάνος, Κ . (Προσωπικά.)   -   Χρονικόν του Μωρέως (Φιλολογικά).   -

Βαρόπουλος, Αλέξανδρος

Αγγελής, Δ.   -  Αθανασίου, Ε.   -   Αντωνάκος, Α.   -  Αντωνίου, Τ. (Χερουβικά.)   -   Αρκάδη-Κωστάκη, Σ.   -  Αρνοκούρου-Κερεστετζή, Υ.   -   Βαρβιτσιώτης, Τ. (Φαέθων.)   -  Βότση, Ο. (Βάθος.)   -  

Γαλανού, Ει.   -  Γρίβας, Στ.   -  

Δαλιανά, Γ.  -   Δημητριάδης, Δημ. Α.   -  

Επιταλιώτης, Κ.   -  

Ιωαννίδης, Κώστας.   -  

Καλομοιροπούλου, Ε.   -   Καραβασίλης, Γ. (Αιμομιχτικό.)   -   Καραβίτης, Β.- Καραντώνης, Γιωργ. (Πρισματικά.)  -   Κελεσίδου-Γαλανού, Α.   -  Κουρής, Β.   -   Κουτροκόη-Χατζηπουλίδου, Α.   -  Κουτσοκλένης, Χ.   -  

Μάρκου-Χαραλάμπους, Α.   -  

Παπακωνσταντίνου, Βαγγ.   -   Πορφύρης, Δ.   -  Πριοβόλου, Ε.   -  Πριπάκη, Μ.  -  

Σκανάτοβιτς, Τ. -   Σπυρέλης, Β. - Τσιάκας, Στ. -  Φλωρόπουλος, Π. -  Φούντας, Θ.   -

Βαροπούλου, Ελένη

Βαροπούλου, Ε.   -  Διαβάζω (Βαροπούλου).   -   Ζακόπουλος, Ν. (Δίκη.)   -  Θέατρο (Ελλάδα  –  Ευρωπαϊκό/ιστορία  –  Ευρωπαϊκό/στοιχεία  –  Σκηνογραφικά –  Στοιχεία ανθρωπολογικά).   -  Θέατρο της Οδού.   –  Νεοελληνικό Θέατρο (Ιστορία <1976>  - Ιστορία <1978>  -  Ιστορία  <1980> -  Μουσική).   -

Βαρουξάκης, Γεώργιος

Πολίτης, Νικολ. (Ιδεολογικά.)   -

Βαρουτσής, Δ.

Κατσαρός, Μ. (Μπαλλάντα.)   -   Μουστοξύδης, Α. (Εργοβιογραφικά.)   -

Βάρσος, Γιώργος

Βάρσος, Γ.   -  Μετάφραση Ελλάδα (Pound/Cantos).   -

Βάρσος, Δημ.

Ελληνικά Λογοτεχνικά Περιοδικά (Προγράμματα).   -

Βάρσου-Κραβαρτογιάννου, Κωνσταντίνα

Αθανασιάδης-Νόβας, Γ. (Πρωϊνό/Παλαμάς.)   -   Βλαχογιάννης, Γ.(Εργοβιογραφικά/συμπόσια-.)   -   Δούκας, Σ. (Ζωγράφος.)   -  Καζαντζάκης, Ν. (Έργο.)   -   Κάλβος, Α. (Ποίηση/θέματα/ελληνικά.)   -  Λογοθέτη, Μ.   -   Παλαμάς, Κ. (Αθανασιάδης-Νόβας.)   -  Σταματίου, Στ. (Καλλικάντζαροι.)  -

Βάρφης, Γ.

Ευελπίδης, Χρυσός (Θέματα).   -

Βαρών-Βασάρ, Οντέτ

Αλεξάνδρου, Α. (Μεταφραστής.)   -    Αναγνωστάκης, Μ. (Ποίηση/ εξέλιξη.)   -   Βαρών-Βασάρ, Ο.   -  Δετζώρτζης, Ν. (Μεταφραστής/Πέντε.)  -   Ζάννας, Π. (Μετφραστής.)   -   Κακναβάτος, Ε. (Βιβλιογραφικά.)   -   Μακρής-Στάικος, Π.- Μαρωνίτης, Δ. (Μεταφραστής/αρχαία  –  Μεταφραστής/Όμηρος.)   -   Μεταφράσεις στην Ελλάδα (Flaubert  -  Rousseau/ βιβλιογραφικά).   -   Ξεκίνημα.   -

Βασαρδάνη, Βέρα

Βουτυράς, Δ. (Βιβλιογραφικά  –  Έργο/θέματα  –  Έργο/στοιχεία.)   -  Φιλιππίδης, Δ. (Γλώσσα.)   -

Βασδέκης, Γρηγόρης

Ελληνικά Παραμύθια (Στοιχεία).   -

Βασδραβέλλης, Ιωάννης

Κασομούλης, Ν.   -  Κωττούνης, Ι.   -

Βασιλακάκος, Γιάννης

Βασιλακάκος, Γ. (Νεοελληνική.) - Βασιλικός, Β. (Φύλλο/Σαμαράκης.) - Δούκας, Α.   -  

Εμπειρίκος, Α. (Ενδοχώρα  –  Ποίηση/στοιχεία.)   -  

Καζαντζάκης, Ν. (Αδερφοφάδες.)  -   Κάλβος, Α. (Ποίηση.)   -  Καρακατσάνης, Μ.   -   Κάσδαγλης, Ν. (Δόντια.)   -   Καχτίτσης, Ν. (Έργο /μορφή  –  Έργο/φι-λολογική.)- Κορνάρος, Β. (Ερωτόκριτος.)  -   Κοτζιάς, Α. (Πολιορκία.)   -  

Μάτεσης, Α. (Βασιλικός.)   -   Μπεράτης, Γ. (Οδοιπορικό.)   -   Μυριβήλης, Σ. (Βασίλης.)   -   

Νεοελληνική Λογοτεχνία (Διασποράς  - Διασποράς/Αυστραλία  -  Ιστορία <1967>).- Νεοελληνική Λογοτεχνική (Διασποράς/Αυστραλία).   -   Νεοελληνική Πεζογραφία (Θέματα/ελληνική ιστορία.)  -   Νεοελληνικό Θέατρο (Διασποράς/ Αυστραλία).   -   Νινολάκης, Ν.   -  

Ραυτόπουλος, Στ. - Ρίτσος, Γ. (Επιτάφιος/Εμπειρίκος.)   -  Ρούφος, Ρ. (Χρονικό.)   -  

Σαμαράκης, Α. (Διαβατήριο/Βασιλικός.)   -   Σικελιανός, Α. (Αντίδωρο  - Λυρικός.)  -  

Ταχτσής, Κ. (Τρίτο.)   -  Τζουμάκας, Δ.   -   Τσαλουμής, Δ. (Βιβλίο.)   -  

Χαρκιανάκης, Σ. (Ποίηση.)   -   Χατζής, Δ. (Φω-τιά.)   -

Βασιλάκη, Πόλυ

Κοντολέων, Μ. (Δομήνικος.)   -  Νεοελληνική Παιδική (Θέματα/

παιδιά-).  -   Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Λ. (Γιούσουρι.)   -

Βασιλάκης, Ι. Μ.

Παραμύθι (Πηγές  –  Στοιχεία ρομαντικά.)   -

Βασιλάκης, Μανώλης

Βοσταντζόγλου, Θ.   -  Ελύτης, Ο. (Δημόσια.)   -   Θεοδωράκης, Γ.   -   Θεοδωρακόπουλος ,Λ.   -  Καζαντζάκης, Ν. (Μεταφραστής/Όμηρος/Ιλιάς.)   -   Κακριδής, Ι. (Μεταφραστής/Όμηρος/Ιλιάς.)   -   Μαρωνίτης, Δ. (Εγκόλπιο.)   -   Μποσταντζόγλου, Μ. (Έργο.)   -   Ροΐδης, Ε. (Πάπισσα/μεταγλωττίσεις.) -  Τζάρτζανος, Α.   -   Φόρης, Β.  -

Βασιλάκος, Νίκος

Βρεττάκος, Ν. (Έργο/στοιχεία.)   -

Βασιλάκος, Στεφ.

Ελληνικά Λογοτεχνικά Περιοδικά (Ηπείρου).   -   Σαλαμάγκας, Δ. (Ήπειρος.)   -

Βασιλάκου-Κακαδιάρη, Γεωργ.

Ελληνικά Δημοτικά (Διασέλλου).   -

Βασιλάκου-Μαντουβάλου, Μ.

Ερωτοπαίγνια.   -  Παλαμάς, Κ. (Φοινικιά/πηγές.)   -

Βασιλαράκης, Ιωάννης

Ελληνικά Δημοτικά (Ολύμπου  –  Πρόσωπα).   -  Λογοτεχνία (Εκπαίδευση  - Προφορική).  -   Νεοελληνική Λαϊκή Ποίηση (Κύπρου/μορφή).   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Θέματα/Μικρασιατική).   -   Νεοελληνική Παιδική (Θέματα/ελληνική).  -   Νεοελληνική Ταξιδιωτική.   -   Παιδική Λογοτεχνία (Εκπαίδευση  –  Ιστορία  –  Κείμενο  –  Κοινό -  Κοινωνία).  -   Τζούλης, Θ. (Ποίηση  –  Ποίηση/ γλώσσα.)   -

Βασίλαρος, Γεώργιος

Πλήθων, Γ. Γ. (Έργο/πηγές.)   -

Βασιλάς, Γιάννης

Παρορίτης, Κ. (Προσωπικά.)   -   Φωτιάδης, Δ. (Βασιλάς.)   -

Βασίλας, Ηλίας

Aλληνικά Παιδικά Τραγούδια.   -  Ελληνικές Παροιμίες (Αποκριές).  -   Καρυωτάκης, Κ. (Πρέβεζα.)   -   Κοσμάςο Αιτωλός (Πρέβεζα).   -

Βασιλειάδη, Μάρθα

Καβάφης, Κ. (Έργο/θέματα/Άννα   -   Ποίηση/γλώσσα   -   Ποιητική.)   -   Νεοελληνική Ποίηση (Γλώσσα   -   Ποιητική_.   -

Βασιλειάδης, Βασίλης

Δρίβας, Α. (Έργα.)   -   Νικολαΐδης, Ν. <1884> (Πεζογραφία.)   -   Παλαμάς, Κ. (Βασιλειάδης.)   -  Ροδίτης, Α.   -

Βασιλειάδης, Γ.

Κάζογλης, Α.   -  Τραϊφόρος, Μ. (13 ος.)  -

Βασιλειάδης, Δ.

Κυριαζής, Π.   -  Παπαδιαμάντης, Α. (Βιογραφικά.)  -   Τραϊφόρος, Μ. (Άνθρωποι  -  Απ’  –  Εν  –  Κ’  –  Κατηγορώ –  Μαρία  – Οδός  –  Σάμπα – Στουρνάρα.)  -

Βασιλειάδης, Κ.

Σκαρίμπας, Γ. (Θείο.)   -

Βασιλειάδης, Νικόλαος

Βαλέτας, Γ. (Βιζυηνός  –  Φιλολογικά στο.)   -  Βιζυηνός, Γ. (Βιβλιογραφικά  –  Έργο/Βαλέτας  –  Εργοβιογραφικά  –  Ποιήματα.)  -   Γεδεών, Μ.   -  Μπεκές, Ο.   -

Βασιλειάδης, Νίκος

Βασιλειάδης, Νίκος.   -   Μαρτίδου-Θεοφάνους, Μ.   -

Βασιλειάδης, Παύλος

Μπουσουλέγκας, Α.   -

Βασιλειάδης, Πολύβιος

Μπακόπουλος, Η.   -  Τσιφόρος, Ν. (Αγάπη  –  Αδάμ  –  Άνθρωπος  – Απάνω –  Αχ  – Γαμπροί  –  Γυναίκες –  Γυναικούλα  –  Δέκα  –  Δημοκρατία  – Διάβολος  – Διευθυντής  –  Δυο  –  Έξυπνο  –  Έξυπνος  –  Ερωτευθείτε  – Ζητείται –  Θόδωρος – Ιταλίδα  –  Καλός –  Κάνε  –  Κλέαρεχος  –    Κοροϊδάκι – Κυρία  –  Μήλο  – Νεόπλουτοι  –  Πάρτυ –  Πέντε  – Πίσω  –  Ροζ  – Τελευταίος  –  Τηλέμαχος  –  Τι  – Τρελλός  -  Χρυσός.)  -

Βασιλειάδης, Σ. Ι.

Βαλιούλης, Σ. (Κρίμα.)   -  Βουτσικάκης, Θ.   -   Γαλανάκη-Βουρλέκη, Α. (Πορεία.)-Γεωργιάδη-Λαμπίρη, Η. (Δύσκολες.)  -   Ευαγγελάτος, Φ.   -  Ζιτσαία, Χ. (Προσκύνημα.)   -   Ζωγράφου-Σιμαλαρίδου, Αι.   -   Κάζογλης, Α.   -  Καριπίδης, Θ.-   Κέντρου-Αγαθοπούλου, Μ. (Ψυχή.)   -  Κοτσέτσου, Λ.   -   Λευκαδίτης, Π.   -   Νικολαΐδης, Α. (Πείρα.)   -   Νίντας, Μπ.  -   Παπατσώνης, Τ. (Εκλογή Β’.)   -  Ρίτσος, Γ. (Νεκρό.)   -   Σαμουηλίδης, Χ. (Σήματα.)   -  Σπανδωνίδης, Π. (Αλέξανδρος  –  Ν.)- Στογιαννίδης, Γ. (Ξύλινο.)   -   Φραγκισκάτος, Κ.   -  Χαλα-τσάς, Γ. (Άνθρωποι.)   -   Χατζμιχελάκης, Σ.   -   Χρυσάνθης, Κ. (Έτσι.)   -

Βασιλειάδης, Στέφανος

Ελληνικά Δημοτικά (Μουσική).   -

Βασιλειάδης, Χριστόδουλος

Ιωαννίδου-Σταύρου, Ρ. (Μνήμες.)   -

Βασιλειάδου, Αριστέα

Χειμωνάς, Γ. (Έργο.)   -

Βασιλειάδου, Ειρήνη

Παπαγεωργίου, Α.   -  Σολωμός, Δ. (Ύμνος/εκδόσεις.)   -

Βασιλειάδου, Έλλη

Παραμύθι (Κοινό παιδικό).   -

Βασιλειάδου, Φλώρα

Βουγιούκας, Α.   -  Μανιώτης, Γ. (Δραπέτης.)   -   Νεοελληνική Λογοτεχνική Κριτική (Χαρακτηριστικά).   -   Νικολαΐδης, Α. (Τρόπος.)   -   Νόλλας, Δ. (Πέμπτο.)   -   Ξεξάκης, Μ.  -   Πρατικάκης, Μ. (Οντοφάνεια.)   -

Βασιλειάδου-Μπουντίνα, Γεωργία

Ελληνικά Δημοτικά (Ελληνική παράδοση).  -

Βασιλείου, Αλέκος

Αβραάμ, Κ. -  Αδαμόπουλος, Δ.   -   Αδαμοπούλου, Ε.   -  Αινιάνος-Μαζαράκη, Α.   -   Ανθήλης, Τ.   -  Αντωνίου, Ι.   -   Αποστολόπουλος, Βασ.   -  

Βασιλείου, Αλέκος (Εργοβιογραφικά.)  -   Βενέτης, Θ.   -  

Γεωργουσόπουλος, Κ. (Εργοβιογραφικά.)  -   Γρίβας, Στ.   -  

Δημούλης, Στ.   -   Διαμαντάρας, Χ.   -  Δρόσος, Ι.   -  

Ζαγγανάς, Τ.   -  Ζορμπά, Β.   -   Ζορμπάς, Απ.   -  Ζορμπάς, Ε.   -  

Ιωάσαφ.  -  

Καζάσης, Δ.   -   Κάιλας, Α.  -   Καραγιάννης, Θ.   -  Καρκάνης, Κ.   -   Καφούσης, Γ.- Κλάρας, Μπ. (Εργοβιογραφικά.)  -   Κολιαβάς-Μωλιοτάκης, Τ. (Εργοβιο-γρφικά.)- Κολτσίδας, Δ.   -   Κουλούρης, Χ. (Εργοβιογραφικά.)   -  Κούτλης, Θ.   -   Κουτσουλέλος, Δ.   -  Κρανιώτης, Δημήτριος.   -   Κρανιώτης, Μπ.   -  Κραψίτης, Β. (Ποιήτρια  –  Φως.)  -  

Λιάσκας, Β. (Εργοβιογραφικά.)   -   Λυσιώτης, Ξ. (Δεκαπεντασύλλαβοι.)   -  Μαζαράκη, Α. -  Μανδάλης, Κ. -  Ματσούκας, Σ. -   Μηχιώτης, Χ. -   Μίχας, Στ.  Μιχελής, Ντ.   -   Μπακαγιάννη-Κασιάρα, Π.   -   Μπαρούτης, Γ.   -  Μπυλίρης, Κ.   -   Μυρεσιώτης, Γ.   - Νικοπούλου, Β.   -  Παπαγιάννης, Γεωργ.   -   Παπαχριστοδούλου, Β.   -   Πέτσκος, Χ.   - Πολυζώης, Σ.   -   Πουγκακιώτου, Στ.   -  Πρωτοπαπάς, Ζ.   -  

Ρήγας, Ι.  -   Ρίζος, Π.   -  

Σακελλαρίου, Χ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Σανταρμής, Γ.   -   Σεγδίτσα, Κ.  -   Σιατόπουλος,  Δ.(Εργοβιογραφικά.)   -   Σιλέλας, Μπ.   -   Σκανάτοβιτς, Τ.-Σταματάκης-Λαρυμναίος, Κ.   -    Στασινόπουλος, Μ. (Πεζογραφία  – Ποιήματα.)  -  

Τζωρτζοπούλου-Καρανάσιου,Π.   -  Τσακνιάς, Σ. (Εργοβιογραφικά.)  -   Τσαντήλας, Δ.   -   Τσέλιος, Μπ. - Τσιάκα-Γιαννοπούλου, Κ. - Φαλάρας, Π.  -   Φαφούτης, Δ.  -  

Χάκκας, Μ.(Εργοβιογραφικά.)   -   Χαλατσάς, Γ. (Ανεμοτουρλίσματα.)   -   Χριστόπουλος, Θ.   -  Χρυσάνθης, Κ. (Δυο  –  Κόκκινο  -  Μελής.)   -

Βασιλείου, Αρετή

Θεοτοκάς, Γ. (Κωμωδίες.)   -

Βασιλείου, Βάσος

Γνώσεις.   -  Δέλιος, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -   Θεοτοκάς, Γ. (Γνώσεις.)   -   Ξεφλούδας, Στ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Σπανδωνίδης, Π. (Εργοβιογραφικά.)   -   Τέχνη (Πολιτική).   -   Φωτιάδης, Δ. (Θεοδώρα.)   -   Ωρολογάς, Π.   -

Βασιλείου, Γεωργία

Καββαδίας, Ν. (Ποίηση/θέματα/άνθρωπος.)   -

Bασιλείου, Γιάννης

Πολίτης, Κ. (Προσωπικά.)   -

Βασιλείου, Ελένη

Θέατρο (Θεατρικό).   -

Βασιλείου, Θανάσης

Ποίηση (Θέματα/Αντιγόνη  -   Θέματα/Οιδίπους).   -   Σκάρπελος, Γ.   -

Βασιλείου, Ιωάννης

Βασιλείου, Ι. (Ταξιδιωτική -  Χάρης.)   -  Καραντώνης, Α. (Κριτικός.)   -   Μηλιάδης, Γ.   -  Τριανταφύλλου, Κ. (Αρχείο  –  Ελληνικόν  –  Ιστορικόν.)  -   Χάρης, Π. (Αρχιτεκτονική  -  Βασιλείου.)  -

Βασιλείου, Κώστας

Κουγιάλης, Θ.   -   Μηχανικός, Π. (Κατάθεση  –  Τραγούδι.)  -   Νεοελληνική Ποίηση (Κύπρου/ιστορία<1950>).   -   Παλαμάς, Κ. (Τρισεύγενη.)   -   Σαμαράκης, Α. (Έργο.)   -   Σεφέρης, Γ. (Ελένη  – Ταξιδιωτική.)   -   Σολωμός, Δ. (Μακρύς.)   -   Στυλιανάκης, Α.   -  Χαραλαμπίδης, Κ. (Ποίηση/πρόσωπα.)  -

Βασιλείου, Μαργαρίτα

Νεοελληνική Λογοτεχνία (Κοινό).   -

Βασιλείου, Μάρη

Χάρης, Π. (Βασιλείου.)   -

Βασιλείου. Μόνικα

Σπαταλάς, Γ. (Κληρονόμοι.)   -

Βασιλείου, Πάνος

Βασιλείου, Π.   -  Γαδάρου.   -   Γιαννούλης, Ε. (Γράμματα.)   -  Γόρδιος, Α.   -   Διήγησις παιδιόφραστος.   -  Διονύσιος ιερομόναχος.   -   Εθνική Βιβλιοθήκη (Λειτουργία).   -  Ευσταθίου, Χρ.   -   Μπεργαδής (Απόκοπος/φιλολογικά).   -   Νεοελληνκό Θέατρο (Κοινό  -  Κρήτη/κοινό  –  Κρήτη/φιλολογική).   -   Παπαδιαμάντης, Α. (Προτομή.)   -   Πλουσιαδηνός, Ι.   -   Στάθης (Εκδόσεις  – Κείμενο  -  Πρόσωπα).  -   Συναξάριον του.   -   Χάρης, Π. (Βασιλείου.)   -   Χορτά-τσης, Γ. (Γύπαρης/μορφή.)   -  Legrand, E. (Bibliographie hellénique XVIIIe.)   -

Βασιλείου, Σ.

Σικελιανός, Α. (Προσωπικά.)   -

Βασιλείου, Σπύρος

Θέατρο (Κοινωνία).   -   Σεφέρης, Γ. (Βασιλείου.)   -

Βασιλείου, Σταύρος

Πρωτοπάτσης, Α. (Εργοβιογραφικά  –  Σχεδιαστής.)  -

Βασιλείου, Φίλων

Αισθητική (Μαθηματικά).   -

Βασιλικιώτη, Έρση

Κεχαΐδης, Δ.   - 

Βασιλικοπούλου-Ιωαννίδου, Αγνή

Pertusi, A.  -

Βασιλικός, Βασίλης

Αξιώτης, Δ.   -  Βασιλικός, Β. (Αθλητισμός  –  Άξιον  – Βιογραφικά  –  Έργο  –  Έργο/ελληνική  –  Έργο/κοινό –  Εργοβιογραφικά  –  Ζ  –  Θεοτοκάς  –   Κουμανταρέας   -    Μνήμη – Παναγούλης  –  Πεζογραφία/ποίηση  –  Ποιητής  –  Τελευταίο/ βραβεύσεις  – Journal.)  -  Δαλακούρα, Β.   -  

Έλληνες λογοτέχνες (Ελληνική κοινωνία).  Θεοτοκάς, Γ. (Βασιλικός  –  Δαιμόνιο   -   Ελληνική Αριστερά.)  -   

Καζαντζάκης, Ν. (Εργοβιογραφικά.)   -  Καραγάτσης, Μ. (Έργο/επιβίωση.)  -   Καραντώνης, Α. (Κριτικός/Νεοελληνική.)   -  Κοντός, Γιαν. (Ποίηση  – Φωτοτυπίες.)  -   Κουμανταρέας, Μ. (Βασιλικος.)   -   Κυρτζάκη, Μ.   -  

Λογοτέχνης (Συμπόσια-).   -   Λογοτεχνία (Δημοσιογραφία  –  Θέματα/ τραίνα  - Κινηματόγραφος).   -  

Μάρκογλου, Π. (Σταθερή.)   -   Μουλλάς, Π. (Λόγος.)   -  

Νεοελληνική Ποίηση (Γυναικεία).   -   Νεοελληνικό Μυθιστόρημα (Εξωτερικό).   -   Παλαμάς, Κ. (Έργο/επιβίωση.)   -   Παπαπαναγιώτου, Δ.   -   Πολίτης, Φαιδ.   -   Ρίτσος, Γ. (Ποίηση.)   -  

Σκαμπαρδώνης, Γ. (Στενωπός.)   -  

Ταχτσής, Κ. (Προσωπικά.)   -  Τσίρκας, Στ. (Έργο/Durrell  –  Προσωπικά  - Χαμένη.)  -  

Φωστιέρης, Α. (Ποίηση  -  Σκέψη.)  -  

Χαρπαντίδης, Κ.   -  Χατζής, Δ. (Τέλος.)   -   Χατζιδάκι, Ν.   -   Χριστιανόπουλος, Ντ. (Πολίτης.)   -  

Durrell, L.  -   Friar, K. (Προσωπικά.)   -   Lacarrière, J.  -

Βασιλόπουλος, Γ.

Καλλιτεχνικά.   -

Βασίλου-Παπαγεωργίου, Βάσω

Μυθιστόρημα επιστημονικής.   -

Βασμανόλης, Γεώργιος

Κονδυλάκης, Ι. (Εργοβιογραφικά.)   -

Bάσσης, Γιάννης

Κάλβος, Α. (Λύρα/κείμενο  –  Ωδαί/εκδόσεις.)   -

Βάσσης, Κωνσταντίνος

Βενέζης, Η. (Έργο/θέματα.)   -   Θέμελης, Γ. (Ποίηση/Νεοελληνική.)   -  Καρέλλη, Ζ. (Έργο.)   -   Κόρσος, Δ.  -   Λογοτεχνία (Ορολογικά).   -  Μαλεβίτσης, Χ. (Έργο/γλώσσα.)  -   Μιχαηλίδης, Κώστας Π. (Έργο.)   -   Τερζάκης, Α. (Έργο.)   -  Bádenas de la Peña, Pedro.   -

Βασταρδή, Μαργαρίτα

Βρεττάκος, Ν. (Ποίηση/θέματα/παιδιά.)   -  Δέλτα, Π. (Δημοτικισμός.)   -   Κατσίκη-Γκίβαλου, Α.   -   Παιδική Λογοτεχνία (Ελληνική εκπαίδευση).   -

Βατάκη, Δήμητρα

Στυλιανού, Π. (Έργο.)   -

Βατζιάς, Γιάννης

Αμπατζόγλου, Π. (Φανταστικά.)   -   Βατζιάς, Γ.  -   Καραγάτσης, Μ. (Προσωπικά.)   -

Βατόπουλος, Νίκος

Ιωάννου, Γιωργ. (Έργο/Νεοελληνική.)   -  Κιουρτσάκης, Γιαν. (Εργοβιογραφικά.)  -   Κουμανταρέας, Μ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Μιχαλοπούλου, Α.   -

Βατούγιου, Στ.

Λογοτεχνία (Κινηματόγραφος).   -

Βαφειάδη, Έφη

Βλ.: Βαφειάδου-Ταυρίδου, Έφη

Βαφειάδης, Ιω.

Παπαχριστοδούλου, Πολ. (Έργο.)   -

Βαφειάδης, Νικ.

Γεδεών, Μ.   -  Ελληνικοί Θρύλοι (Άλωση).   -

Βαφειάδου, Βαλασία

Ελληνικά Παιδικά Τραγούδια.   -   Ελληνικές Παραδόσεις (Θέματα/νεράιδες –  Θράκης).   -

Βαφιάδου-Πασχαλινού, Σοφία

 Ξενόπουλος, Γ. (Έργο/επιβίωση.)   -

Βαφειάδου-Ταυρίδου, Έφη

Θέατρο (Θέατρο του/Ελλάδα).   -  Κουμασίδης, Ι.   -   Μετάφραση Ελλάδα (Adamov  –  Arrabal  –  Beckett  –  Genet -  Ionesco).  -   Νεοελληνικό Θέατρο(Πηγές/ θέατρο).   -   Ξενόπουλος, Γ. (Κεφαλή  -  Στην.)   -  Χορν, Π. (Θεατρικά  – Θέατρο/Κοτοπούλη  –  Σέντζας  –  Φιντανάκι/εκδόσεις.)   -

Βαφειόπουλος, Φραγκίσκος

Παραμύθι (Ορολογικά).   -

Βαφίας, Σταύρος

Mπαστιάς, Κ. (Προσωπικά.)   -   Νεοελληνικό Θέατρο (Σύρα).   -

Βαφόπουλος, Γιώργος

Βαϊάνος, Μ.   -  Βαλαωρίτης, Α. (Ποίηση/Νεοελληνική.)  -   Βαλέτας, Γ. (Βαφόπουλος.)   -   Βαφόπουλος, Γ. (Βαλέτας  –  Βασίλισσα  –  Βιογραφικά  – Ελληνικές  –  Ελληνική  –  Έργο  –  Εργοβιογραφικά –  Καραβίας -  Κριτικός  – Ξενόπουλος  –  Παλαμάς  –  Παναγιωτόπουλος  –  Παπαθανασόπουλος  – Πεζογραφία  –  Ποίηση  – Ποιητικά  –  Πρεβελάκης  –  Ρόδα  –  Σελίδες –  Σολωμός – Χάρης – Χατζηφώτης.)   -   Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Λαϊκές  –  Λειτουργία).  -   Δέλιος, Γ. (Προσωπικά.)   -

Έλληνες λογοτέχνες (Ελληνική κοινωνία).   -   Ελληνικά Λογοτεχνικά (Νέα Πορεία). -  

Θέμελης, Γ. (Έργο  -  Ποίηση  –  Προσωπικά.)  -   Θεοτόκης, Κ.(Έργο/κοινό.)   -   Θρύλος, Α. (Έργο  - Προσωπικά.)   -  

Καραβίας, Π. (Βαφόιπουλος.)   -   Καραντώνης, Α. (Σεφέρης/έργο.)   -   Κατσίμπαλης, Γ. (Έλληνες.)   -  Κρατικό.   -  

Μετάφραση Ελλάδα (Kafka).   -   

Νέα Εστία (Ελληνική κοινωνία).   -   Νέα Πορεία (Ελληνικά).   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Γλώσσα).   -  Νεοελληνική Λογοτεχνική Κριτική (Ιστορία <1950>).   -   Νεοελληνική Ποίηση (Ιστορία <20ος>  -  Ιστορία <1945>).   -  

Ξενόπουλος, Γ. (Βαφόπουλος.)   -  

Ουράνης, Κ. (Ποίηση/στοχεία.)   -  

Παλαμάς, Κ. (Βιογραφικά  –  Έργο/επιβίωση  – Έργο/κριτική  –  Θεσσαλονίκη  - Σολωμός.)  -   Παναγιωτόπουλος, Ι. (Αφιέρωμα  – Βαφόπουλος  –  Έργο/κείμενα  – Κριτικός  -  Προσωπικά.)  -  Παπαθανασόπουλος, Θ. (Βαφόπουλος.)   -  Ποίηση (Καθαρή  –  Κοινό  – Μορφή  -  Ορολογικά).  -   Πρεβελάκης, Π. (Βαφόπουλος.)   -  

Σεφέρης, Γ. (Έργο/Καραντώνης.)  -   Σπανδωνίδης, Π. (Έργο  -  Προσωπικά.)   -   Υπερρεαλισμός στην Ελλάδα (Ιστορία).   -  

Χάρης, Π. (Βαφόπουλος  -  Έργο.)   -  Χατζηφώτης, Ι. (Βα-φόπουλος.)   -

Βάχαρη, Ελένη

Δροσίνης, Γ. (Μουσείο.)   -

Βγόντζας, Αντώνης

Λογοτεχνία (Φυλακής).   -

Βδελιώτης, Άρης

Ρίτσος, Γ. (Ποίηση/ιδεολογικά.)   -

Βεάκης, Αιμίλιος

Βεάκης, Αι.   -   Νοελληνικό Θέατρο (Ιστορία).   -   Παναγιωτόπουλος, Ι. (Βεάκης.) -   Τέχνη (Ορολογικά).   -   Χατζίνης, Γ. (Βεάκης.)   -

Βεάκης, Γιάννης

Σωτηρίου, Δ. (Mortii.)   -

Βεζάνης, Δημήτριος

Βεζάνης, Δ.   -  Γιαννόπουλος, Π. (Εργοβιογραφικά.)  -   Δραγούμης, Ι. (Έργο.)- Παπαντωνίου, Ζ. (Βεζανής.)   -

Βεζύρογλου, Δημήτρης

Καστανάκης, Θ. (Έργο.)   -

Βέη, Μαίρη

Βέης, Ν. (Αρκαδία  –  Βιβλιογραφικά  –  Βιογραφικά  –  Βλαχογιάννης  –  Καζαντζάκης - Καλιτσουνάκις -  Καραγκιόζης  –  Grégoire  –  Pernot.)   -  Βλαχογιάννης, Γ. (Βέης.)   -   Καζαντζάκης, Ν. (Βέης.)   -  Κάλβος, Α. (Βιογραφικά  –  Γράμματα.)  -   Κρυστάλλης, Κ. (Έργο.)   -  Μαβίλης, Λ. (Βιογραφικά.)   -   Ορφανίδης, Ζ.   -   ΡήγαςΦεραίος (Επιγράμματα).   -   Grégoire, H. (Βέης.)   -   Pernot, H. έης.)   -

Βέη-Σεφερλή, Ενή

Καρατζάς, Ι. (Έρωτος.)   -   Κουγέας, Σ.  -   Παπαδιαμάντης, Α.(Έργο/Κείμενα.)   -

Βέη-Χατζηδάκη, Ευγενία

Βέης, Ν. (Βιβλιογραφικά.)   -  Δημαράς, Κ. (Κοραής.)   -   Ηλιού, Φ.  -   Παράσχος, Κλ. (Εμμανουήλ.)   -

Βέης, Γιώργος

Αγγελάκη-Ρουκ, Κ. (Μεταφράστρια  –  Όταν.)  -   Αγγελάκης, Α.(Μεταφυσική.)   -   Αλαβέρα, Ρ.   -   Αλαβέρας, Τ. (Γωνίες.)   -   Αντιόχου, Γ. (Ανήλικης.)   -   Αξελός, Λ.-  Αρανίτσης, Ε. (Θάλασσα.)   -   Αργυροπούλου, Γ.   -   Αρδαβάνης, Α.   -

Βαβούρης, Σ. (Ατρείδης.)   -  Βαρβέρης, Γ. (Αναπήρων  -  Θάνατος  –  Πιάνο   -   Ποιήματα.)  -   Βέης, Γ. (Ασία  –  Βιογραφικά  – Έργο/θέματα/Μογγόλες  - Εργοβιογραφικά  –  Χρυσαλλίδα.)  -   Βιστνωίτης, Α. (Κήποι.)   -   Βλαβιανός, Χ. (Μεταφραστής/Herbert   -   Πωλητής.)   -   Βλάχος, Α. <1915> (Βίος  –  Έργο/πηγές).   -  

Γαλανάκη-Κουβελά, Ρ. (Που.)   -   Γενιά του ’30 (ΝεοελληνικήΛογοτεχνία).   -   Γκανάς, Μ. (Γυάλινα.)   -   Γκιμοσούλης, Κ. (Ξυλοκόπος  –  Στόμα.)  -   Γουδέλης, Τ.- 

Δαββέτας, Ν.   -   Δαλακούρα, Β.   -   Δάλλας, Γ. (Ποίηση/εξέλιξη.)   -   Δαράκη, Ζ. (Ακίνητο   -   Μοναχικό – “Ποίηση“.)   -   Δενέγρης, Τ. (Πνεύμα.)   -   Δήμας, Π.   -   Δημουλά, Κ. (Χαίρε   -   Χλόη.)   -   Δούκαρης, Δ. (Προσωπικά.)   -   Δραγούμης, Φ.- 

Ελευθεράκης, Δ.   -   Ελευθερίου, Α.   -   Ελευθερίου, Μ. (Νεκρό.)   -   Ελύτης, Ο. (Έργο  –  Ποίηση.)  -  

Ζέρβας, Γ.   -    Ζήρας, Α. (Γραικός.)   -

Ηλιοπούλου, Ι.   -   Ησαΐα, Ν. (Στην.)   -   

Θεολόγου, Ρ.   -  

Καββαδάς, Σ. (Πανηγυρισμοί.)   -   Κακάρογλου, Λ.   -   Κακίσης, Σ.   -   Κακουλίδης, Γιωργ.   -   Καλαμαράς, Β.   -   Κάλας, Ν. (Προσωπικά.)   -  Καλοκύρης, Δ. (Κακός.)-   Καναβούρης, Κ.   -  Καππάτος, Ρ.   -   Καραγάτσης, Μ. (Από  –  Έργο/επιβίωση.)   -   Καρατζόγλου, Γ.   -   Καρούζος, Ν. (Ποίηση.)   -   Καψάλης, Δ. (Ακόμα  –  Βιβλίο.)  -   Κερασίδης, Π.   -   Κοντός, Γ. (Αθλητής  –  Δωρεάν  –  Οστά  –  Περιμετρική  –  Πρόκες  -  Στη.)  -   Κοτζιάς, Α. (Ιαγουάρος.)   -   Κοτίνη, Θ.   -   Κουγέας, Β.   -   Κουραμάνης, Α.   -   Κούσουλας, Λ. (Ποιήματα.)   -   Κριτική (Ποίησης).   -   Κυρτζάκη, Μ.   -   Κωνσταντινίδου, Τ.   -   Κωνσταντίνου, Β.   -   Κωσταβάρας, Θ. (Ποίηση της.)   -  

Λάγιος, Η. (Εικοσιτετράωρο –  Θεατρολογία  –  Περί.)  -   Λάζαρης, Ν. (Αόρατο.)   -   Λαϊνά, Μ. (Δικό  –   Εδώ   -  Σημεία.)   -   Λεοντάρης, Β.(Έως   -   Κείμενα.)   -   Λίλλης, Γ.   -   Λιοντάκης, Χ. (Με.)   -  Λογοτεχνία (Ζωγραφική  -  Ορολογικά).   -   Λύτρας, Σ. (Ποιητικά.)   -  

Μακρυδημήτρης, Α.   -  Μανιώτης, Γ. (Αδρεναλίνη.)   -   Μαρκίδης, Μ. (Βαποράκια  –  Παρά   -   Ποιήματα με.)  -   Μαρκόπουλος, Γ.(Ιστορία  –  Μη  –  Ποιήματα  – Πυροτεχνουργοί.)   -   Μάτεσις, Π. (Μητέρα.)   -   Μεϊμάρης, Σ.   -   Μέσκος, Μ. (Άνθη.)   -   Μήτσου, Α.   -   Μιχάκης, Γ.   -   Μπάρας, Α. (Ποίηση.)   -   Μπελιές, Ε.-   Μπλάνας, Γ. -  Μπουκάλας, Π. (Εκδρομή - Μάντης  - Οπόταν.)  -   Μπράτσος, Α.   -   

Νεοελληνική Λογοτεχνία (Διασποράς).   -   Νεοελληνική Ποίηση (Γενιά του ’70-Ιστορία <1985>  -  Ιστορία <1995>).   -   Νιάρχος, Θ. (Έρωτας.)   -   Νίκας, Γ.   -   Νικολιτσά, Γ.   -   Νόλλας, Δ. (Άνθρωπος.)   -  

Παμπούδη, Π. Ποιήματα.)   - Παπαγεωργίου, Κ. (Κλεμμένη  – Ραμμένο  – Σκοτωμένο.)  -   Παπαγεωργίου, Χ.   -   Παπαδάκη, Αθ. (Θάνατος   -   Προς   -   Στη.)   -   Παπαδίτσας, Δ. (Ποίηση.)   -   Παστάκας, Σ.   -   Πασχάλης, Σ.   -   Πατίλης, Γ. (Υπέρ.)   -   Πατρίκιος, Τ. (Ποιήματα.)   -    Παυλοστάθης, Τ.   -   Πλαστήρα, Α.   -  

Ρούσσος, Τ.(Αγγελόπορτα  –  Αυτός   -   Κυνήγι.)  -  

Σακελλίου, Λ.   -   Σιώτης, Ντ. (Κλιματιζόμενοι –  Μηχανή  – Μουσείο.)   -   Σουλιώτης, Μ. (Ήλιος.)   -   Σουρβίνος, Δ.   -   Σπανός, Ν.   -   Σπυροπούλου, Χ.   -   Σταθόπουλος, Θ.   -   Σταμάτης, Α. (Μπαρ.)   -   Στεργιόπουλος, Κ. (Παλίρροια  –  Ποιήματα Α’.)  -   Στεριάδης,  Β.  -   Στεφάνου, Λ.   -  

Τζανετάκης, Γ.   -   Τζούλης, Γ. (Ποίηση.)   -   Τραϊανός, Α. (Ερμητική –  Ποίηση  – Σύνδρομο.) - Τριβυζάς, Σ. - Τσακνιά, Α. -   Τσακνιάς Σ. (Πτέρυξ.)   -   Τσιπάς, Β.   -   Τσιρόπουλος, Κ. (Μυστήριο.)   -  

Φάις, Μ. (Aegypius.)   -   Φραντζή, Α.   -   Φωκάς, Ν. (Γκρίζο  –  Μέτρο – Σημείο.)  -   Φωστιέρης, Α. (Διάβολος –  Θα  –  Ποίηση  - "Ποίηση"   -   Σκέψη.)  -  

Χατζιδάκι, Ν. (Άδηλος.)   -   Χατζοπούλου-Καραβία, Λ. (30.)   -   Χουλιαράκης, Δ. (Ζωή.)   -   Χουλιάρας, Γ.   -   Χριστοδούλου, Δήμητρα (Κυπαρίσσι  –  Προς  – Προσευχή.)  -   Χρονάς, Γ. (Αρχαία  –  Κατάστημα   -   Κίτρινη   -   Ποιήματα.)  -

Ψαρράς, Χ.   -

Βέης, Νίκος

 Άγγελος, Χ.   -   Αδαμαντίου, Α.   -   Ανδρεάδης, Α. (Εργοβιογραφικά.)   -   Ασώπιος, Κ.   -   Βέης, Ν. (Βλαχογιάννης  –  Ελληνικό  –  Κίντζιος  –  Χάρης.)  -   Βηλαράς, Ι. (Άπαντα  –  Ελληνικό.)   -   Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (Τρίκκαλα)   -   Βλαχογιάννης, Γ. (Βέης  –  Γενεαλογικά.)  -   Βλάχος, Α. <1838>(Εργοβιογραφικά.)   -  

Γρυπάρης, Ι. (Έργο/κείμενα.)   -  

Δαπόντες, Κ. (Άνθη  – Έργο/θέματα.)   -   Δάρβαρης, Δ.   -   Δήμας, Π.   -   Έλληνες λογοτέχνες (Ματαράγκας).   -   Ελληνικά Δημοτικά (Θέματα/βουνά  –  Θέματα/Μέγας -  Οικονόμος).   -   Ελληνικά Τραγούδια (Ω).   -   Ευθύμιος.   -   Εφημερίς.   -   Εφταλιώτης, Α. (Ιστορία.)   -  

Ζαλοκώστας, Γ. (Έργο/Ρήγας  -  Εργο/Σολωμός.)   -   Ζερβός, Ιωαν. Σ.   -   Καλαμογδάρτης,Η.   -    Κάλβος, Α. (Εργοβιογραφικά  – Κυριακός-  - Ποίηση/ Σωτηριάδης.)   -   Καμπούρογλου, Δ. (Αθήνα.)   -   Καρασούτσας, Ι.   -   Καρατζάς, Ι. (Έρωτος.)   -   Καρκαβίτσας, Α. (Αφωρεσμένος/μεταφράσεις.)   -   Κατσίμπαλης, Γ. (Βιβλιογραφία Κ.)   -   Κεφαλληνός, Α.   -   Κονεμένος, Ν. (Πασαγιάννης.)   -   Κοραής, Α. (Γράμματα/θέματα  -  Σμύρνη.)   -   Κουμανούδης, Σ. (Έργο/κείμενα  – Λάμπρος.)  -   Κούμας, Κ. (Γράμματα  –  Σμύρνη.)  -   Κυριακός-Αριστίας, Κ.   -     Λάμπρος, Σ. (Ποίηση/Κουμανούδης.)   -   Λασκαράτος, Α. (Pio.)   -   Λασσάνης, Γ. -   

Μαλακάσης, Μ. (Βιογραφικά  -  Όνομα.)   -   Ματαράγκας, Π.   -  

Νεοελληνική Λογοτεχνία (Διασποράς/Σμύρνη  –  Θέματα/βουνά).   -   Νεοελληνική Ποίηση (Θέματα/Χίος).   -   Νεοελληνικό Θέατρο (Ιστορία <1833>  -  Ρήγας).   -    Νιρβάνας, Π. (Δάφναι  -  Εργοβιογραφικά.)   -  

Ξενόπουλος, Γ. (Αθανασία.)   -   Ξύδης, Θ. (Ακάθιστος.)   -  

Οικονόμοςο εξ Οικονόμων, Κ. (Ελληνικά  – Εργοβιογραφικά).   -  

Παλαμάς, Κ. (Εργοβιογραφικά  –  Κυπαρισσιά  - Ταξίδια.)  -   Παπαδιαμάντης, Α.(Βιογραφικά -  Έργο/Ρωμανός  - Εργοβιογραφικά  - Φόνισσα.)  - Παπαχρίστου, Κ.   -  Πασαγιάννης, Κ. (Κονεμένος.)   -   Πασχάλης, Δ.   -   Πρεβελάκης, Π. (Παντέρμη  - Στρατιώτες.)  -  

Ρήγας Φεραίος (Βιογραφικά –  Εφημερίς  –  Θούριος/παραλλαγές  –  Μελίρρυτος - Νεοελληνικό).  -  

Σιγούρος, Μ. (Έργο.)   -   Σκίπης, Σ. (Έργο.)   -   Σολωμός, Δ. (Έργο/εξωτερικό  – Ματάγκας –  Ποίηση/πηγές  –  Ψαρά  -  Neugriechisches.)   -  

Τερτσέτης, Γ. (Πεζογραφία.)   -  

Φωτιάδης, Δ. (Μεταφραστής.)   -   

Χάρης, Π. (Βέης.)   -   Χατζόπουλος, Θ. (Στον.)   -   Χορτάτσης, Γ. (Ερωφίλη  - Ερωφίλη/ εκδόσεις.)   -  

Crusius, M. (Diarium.)   -   Pernot, H. (Εργοβιογραφικά.)   -

Βέικος, Θεόφιλος

Βράιλας Αρμένης, Π. (Φιλοσοφικά.)   -  Μύθος (Ιδεολογία).   -   Τατάκης, Β. (Εργοβιογραφικά.)   -

Βέικου-Σεραμέτη, Κατερίνα

Απόλλων <Θέατρο στη Ξάνθη>.   -  Βέικου-Σεραμέτη, Κ. (Ιωαννίδης.)  -   Ελληνικά Δημοτικά (Βλάχα  –  Κωσταντής).  -   Ελληνικά Μοιρολόγια (Μαύρη).   -  Ιωαννίδης, Σ. (Βέικου-Σεραμέτη.)  -

Βεϊνόγλου, Αλέξανδρος

Γεραλής, Γ. (Λυρικά.)   -  Δελμούζος, Α. (Κρυφό.)   -   Καπετανάκης, Δ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Νεοελληνικό Θέατρο (Ιστορία <1950>).   -   Παναγιωτόπουλος, Ι. (Αιχμάλωτοι.)   -   Πρεβελάκης, Π. (Κρητικός.)   -   Σικελιανός, Α. (Εργοβιογραφικά.)   -  Σολωμός, Δ. (Ανέκδοτα.)   -   Σφακιανάκης, Γ. (Χώματα.)   -

Βεκρής, Λευτέρης

Κόντογλου, Φ. (Λιοπέσι.)   -

Βεκρής, Νίκος

Γληνός, Γ. (Ώρες.)   -

Βεληγιάννη, Χρυσούλα

Καλούτσα-Μαυροκεφάλου, Λ.   -

Βελιανίτης, Θεοδ.

Καμπάς, Ν.   -  Πολυλάς, Ι. (Έργο.)   -

Βελιαρούτης, Κώστας

Ασώπιος, Κ. - Βαλαωρίτης, Α. (Έργο/Ασώπιος.) - Νασούλης, Δ. - Ντούλας, Κ.- Πέτσκος, Χ.   -   Φιλητάς, Χρ.   -  Χριστοδουλίδης, Σ.   -

Βελιαρούτης, Λεωνίδας

Λαμπαδαρίδου-Πόθου,Μ. (Έκτη  –  Λυκόφως  –  Μαρούλα.)  -

Βελισσαρίου, Ασπασία

Κορρές, Μ. (Μίδας.)   -  Κυπραίος, Λ.   -   Νεοελληνικό Δράμα (Στοιχεία).   -  Ξανθούλης, Γ. (Εποχή.)   -  Πιερίδης, Γιωργ. (Tetralogy.)   -   Σωτηρίου, Δ. (Θέατρο.)   -   Χατζηαργύρης, Κ. (Τρόμος.)   -

Βελισσαρίου, Σίσσυ

Λύτρας, Σ. (Κήπος.)   -

Βέλλας, Β.

Φριλίγγος, Κ.   -

Βελλιανίτης, Θεόδωρος

Βιζυηνός, Γ. (Ατθίδες  –  Προσωπικά.)  -   Γεβριηλίδης, Β. (Έργο.)   -  Δελής, Γ. (Απάνεμα.)   -   Μαρκοράς, Γ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Νεοελληνικό Θέατρο (Ιστορία <1830>).   -

Βελμύρας, Κωστής

Ελεύθερη Σκηνή.   -  Θίασος.   -   Κορνάρος, Β. (Θυσία/θέατρο.)   -  Λάβδας, Β.   -   Μπόγρης, Δ. (Δράκαινα.)   -   Νερουλός, Ι. Ρ.   -   Νίκβας, Ντ.  -   Παπαντωνίου, Ζ. (Όρκος.)   -  Χορν, Π. (Σιγανοπαπαδιές.)  -   Συναδινός, Θ. (Δικηγορίνα.)   -

Βελόπουλος, Α.

Δούκαρης, Δ. (Βελόπουλος.)   -

Βελουδάκης, Γιώργος

Γεωργουσόπουλος, Κ. (Εκδότης.)   -  Διαβάζω (Ιστορία).   -   Κασόλας, Μ.  -   Πάλλης, Α. (Μπρουσός/εκδόσεις.)   -

Βελουδής, Γιώργος

Αθηναϊκή   -   Ακριτικά (Άσμα.)   -   Αλεξίου, Σ. (Σολωμιστές  -  Σολωμός.)   -  

Βάρναλης, Κ. (Αληθινή  –  Σολωμός.)   -   Βελουδής, Γ. (Παπουτσάκης  –  Ραγιάς  – Τερζάκης.)   -   Βιζυηνός, Γ. (Έργο/πηγές.)   -   Βυζάντιος, Δ.   -  

Γενιά του ’30 (Ιδεολογικά).   -   Γκίνης, Δ.   -  

Δημαράς, Κ.(Παπαδιαμάντης  –  Grèce.)   -  

Έλληνες λογοτέχνες (Επαγγέλματα).   -   Ελληνικά Δημοτικά (Νοθεύσεις).   -   Ελύτης, Ο. (Άξιον - Έργο/Παπαδιαμάντης   -   Έργο/Σολωμός.)   -   Επτανησιακή.   -  

Ζώρας, Γεωργ. (Σπουδές.)   -  

Θεοτόκης, Κ. (Τιμή.)   -  

Καβάφης,Κ. (Δαρείος  – Έργο/φιλολογική  –  Κοινωνία  – Ποίηση/επιδράσεις/ Ρίτσος-  Ποίηση/επιδράσεις/ Brecht –  Ποίηση/θέματα/λαός  –  Ποίηση/στοιχεία ειρωνικά  – Ποίηση/Brecht.)   -   Κάλβος, Α. (Ποίηση/Σολωμός.)   -   Καταρτζής, Δ. (Ευρισκόμενα.)   -   Κουμανούδης, Σ. (Συναγωγή.)   -   Κουτσιβίτης, Β.   -  

Λαϊκό Μυθιστόρημα.   -   Λογοτεχνία (Επιστήμη  -  Ιστορία/ορολογικά  –  Κοινό – Ορολογικά - Παλίμψηστο –  Πηγές/μύθοι  –  Στοιχεία ειρωνείας  -  Ψυχανάλυ-ση).  -  

Μαβίλης, Λ. (Γερμανία– Παιδεία.)   -   Μέγας, Γ. (Griechenland.)   -   Μετάφραση Ελλάδα (Gessner).   -  

Νεοελληνικά (Εξωτερικό  –  Συμπόσια-).  -   Νεοελληνική Δημώδης Λογοτεχνία (Δημώδης-).   -   Νεοελληνική Λαϊκή Λογοτεχνία (Λόγια).   -   Νεοελληνική Λογτεχνία (Αντίστασης  -  Ελληνικό Κράτος  –  Επιδράσεις-πηγές  – Επιστήμη  –  Ευρωπαϊκή  – Ιστορία  –  Ιστορία <20 ος αι.>  -  Λογοτεχνία-ντοκουμέντο –  Όροι  –  Ορολογικά-  Πηγές/Gessner  -  Πηγές/Goethe  –  Πη-γές/Nietzsche  –  Στοιχεία ειρωνικά  – Συμπόσια-  -  Φιλολογική).  -   Νεοελληνική Πεζογραφία (Ιστορία <20 ος).   -    Νεοελληνική Ποίηση (Αυλική  –  Ιστορία  <1832>  -  Ιστορία <20 ος>).   -   Νεοελληνικό Λαϊκό Μυθιστόρημα. - Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Πηγές/Gessner.)   -  

Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο .–   Έργο/γλώσσα   -   Έργο/Δημαράς   -   Έργο/Ελύτης -   Έργο/Σολωμός.)   - Πεογραφία (Ορολογικά). - Ποίηση (Ζωή  - Ορολογικά).  -   Πολίτης, Λ. (History.)   -  

Ραΐζης, Μ. Β. (American  –  Greek Revolution.)   -   Ρίτσος, Γ. (Γερμανία –  Επιτομή  – Έργο/εξέλιξη  –  Έργο/θέματα  –  Έργο/πηγές – Έργο/στοιχεία  –  Μαρτυρίες  – Ποίηση/ζωή  –  Ποίηση/μύθος  –  Σύντροφος.)   -   Ρομαντισμός στην Ελλάδα.   -  

Σαμαράκης, Α. (Λάθος.)   -   Σολωμός, Δ. (Ελεύθεροι/Στοχασμοί  –  Έργο  –  Έργο/Αλεξίου  –  Έργο/αποσπασμαικότητα  – Έργο/γλώσσα  –  Έργο/εκδόσεις –  Έργο/Ελύτης   -   Έργο/επιβίωση  –  Έργο/ κριτική –  Έργο/ Νεοελληνική  –  Έργο/Παπαδιαμάντης   -   Έργο/πηγές/Schiller –  Έργο/φιλολογικά  –  Έργο/φιλολογική  – Κλασικισμός  –  Ποιήματα/τίτλοι   -   Ποιήματα και  –  Ποίηση/Κάλβος  –  Ποίηση/πηγές γερμανικές  – Ποιητής εθνικός –  Ποιητής ευρωπαίος  -  Ποιητής παγκόσμιος  – Ποιητική   -   Σ΄ένα   -   Ύμνος   -   Ψυχαναλυτικά.)  -   Συγκριτική (Επίδραση- - Ιστορία  –  Ορολογικά).  -  

Τερζάκης, Α.(Βελουδής.)   -   Τσίρκας, Στ. (Ακυβέρνητες.)   -  

Φυλλάδα (Χαρακτηριστικά).   -  

Χατζής, Δ. (Τέλος.)   -   Χατζόπουλος, Κ. (Εργοβιογραφικά  -  Ποίηση  –  Πύργος/εκδόσεις.)   -   Χρονικόν του Μωρέως (Χαρακτηριστικά).  -  

Beck, H.-G.   -   Eideneier, H.   -   Neo Hellenika.   -   Peri, M.   -   Spadaro, G.   -

Βελούδης, Ιωάννης

Βελουδής, Ι.   -   Γεδεών, Μ.   -  Σάθας, Κ. (Βελούδης.)   -

Βέλτσος, Γιώργος

Αθανασιάδης, Τ. (Πεζογραφία/Νεολληνική.)  -

Βέλτσος, Γ. (Έκθεση  –  Λογοτέχνης   -   Ποίηση/Λάζαρης.)  -   Γλέζος, Μ.   -   Διαβάζω(Ιστορία).   -   Ζουμπουλάκης, Σ. (Βέλτσος.)   -   Καβάφης, Κ. (Δημαράτος.)-  Κακναβάτος, Ε. (Ποίηση.)   -   Λογοτεχνία (Ερωτισμός  - Λογοκρισία).  -   Περιγραφή.   -   Ποίηση (Πολιτική.)   -   Ποιητής (Έργο).   -   Συγγραφέας (Δημιουργία  -  Εξουσία).  -

Βενάρδος, Παναγώτης

Μικρός.   -

Βενάρδος, Σωκράτης

Σπαθάρης, Σ.   -

Βενάρδου, Ευάννα

Νέα Σκηνή   -   Ξενόπουλος, Γ. (Χρηστομάνος.)   -   Χρηστομάνος, Κ . (Νέα/Ξενόπουλος.)   -

Βενέζη-Μολυβιάτη, Άννα

Βενέζης, Η. (Βιογραφικά  –  Προσωπικά.)  -

Βενέζης, Ηλίας

Ακύλας, Μ.   -  Αποστολόπουλος, Ντ. (Νεοελληνική.)  -  

Βαλέτας, Γ. (Βενέζης.)   -  Βενέζης, Η. (Αιολική  –  Ακύλας  –  Βαλέτας  – Βιογραφικά  Γαλήνη/ εικονογράφηση  –  Έργο  –  Έργο/εκδόσεις –  Έργο/κοινό  –  Έργο/πηγές  – Εργοβιογραφικά  –  Ζώρας –  Κανελλόπουλος  –  Κόρσος – Κρανιδιώτης  –  Λιός  – Νάτσιος  –  Πιερίδης –  Προσωπικά  –  Τέχνη  -  Φωτιάδης –  Χάρης  – Χατζίνης.)- Βλάχος, Γεωργ.   -   Βουτυράς, Δ. (Εργοβιογραφικά.)   -  

Γενιά του ’30 (Έργα/γλώσσα). -  Γληνός, Γ. (Προσωπικά -  Ώρες.)  -   Γράμματα.   -  

Δελής, Γ. (Αλλοτινά  –  Προσωπικά.)  -   Δελμούζος, Α. (Προσωπικά.)   -   Δούκας, Σ. (Ιστορία.)   -   Δροσίνης, Γ. (Προσωπικά  –  Τιμητικές.)  -  

Εθνικό Θέατρο (Ιστορία).   -   Ευελπίδης, Χρυσός (Προσωπικά).   -   Εφταλιώτης, Α. 

(Βιογραφικά.)   -  

Ζώρας, Γεωργ. (Βενέζης.)   -  

Θέατρο (Κοινωνία).   -   Θέατρο <περιοδικό>.   -   Θεοδωροπούλου, Α.   -   Θεοτοκάς, Γ. (Εθνικό.)   -   Θρύλος, Α. (Εργοβιογραφικά.)   -  

Καΐρης, Θ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Κάλβος, Α. (Επαναπατρισμός.)   -  Κανελλόπουλος, Π. (Αλληλογραφία.)   -   Καραγάτσης, Μ. (Έργο  –  Χαμένο.)  -   Καρθαίος, Κ. (Προσωπικά.)   -   Κόκκινος, Δ. (Εργοβιογρα-φικά.)   -   Κόντογλου, Φ. (Έργο.)   -   Κόρσος, Δ.   -  Κρανιδιώτης, Ν. (Βενέζης.)  -  

Λαμπίρη, Ε.   -   Λεφκίας, Θ. (Έργο.)   -   Λογοτέχνης (Βιογράφος  – Έργο/ζωή).   -   Λογοτεχνία (Ιστορία  –  Ραδιόφωνο/Ελλάδα -  Φαντασία).  -  

Μακρυγιάννης, Γ. (Απομνημονεύματα/αισθητική.)   -   Μυριβήλης, Σ. (Εργοβιογρα-φικά.)   -   Νέα Εστία (Ιστορία).   -   Νεοελληνικά (Εξωτερικό/Αίγυπτος).   -   Νεοελληνική Βιογραφία.   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Αιγαίου  –  Γλώσσα  – Ελληνικό Κράτος  –  Ιστορία –  Ιστορία <1935>  -  Μεταφράσεις/Ελληνικό  – Στοιχεία αυτοβιογραφικά).   -   Νεοελληνικό Μυθιστόρημα (Ιστορία  –  Ιστορία <1930>  -  Μυθιστόρημα).  -   Νιρβάνας, Π. (Εργοβιογραφικά.)   -  

Ξενόπουλος, Γ. (Έργο  -  Εργοβιογραφικά.)   -  

Ουράνης, Κ. (΄Εργο  -  Προσωπικά.)  -  

Παλαιόλογος, Κ.   -   Παλαμάς, Κ. (Άπαντα  -  Νεοελληνική.)  -   Πάλλης, Α. (Έργο.)-   Παπαντωνίου, Ζ. (Προσωπικά.)   -   Παράσχος, Κλ. (Προσωπικά.)   -  Πνευματική ιδιοκτησία στην Ελλάδα.  -   Πράσινος, Λ.   -  

Σικελιανός, Α. (Βιογραφικά  –  Θάνατος  –  Λυρικός/Πρόλογος  -  Προσωπικά.)  -   Τέχνη (Θεραπεία).   –

Υπερρεαλισμός στην Ελλάδα (Ιστορία).  -  

Φριλίγγος, Κ.   -  Φωτιάδης, Δ. (Βενέζης.)   -  

Χάρης, Π. (Βενέζης  -  Έργο.)   -  Χατζίνης, Γ. (Βενέζης.)   -

Βενέτης, Αντώνης

Καβάφης, Κ. (Βιογραφικά.)   -  

Βενέτης, Β.

Χατζηφώτης, Ι. (Βενέτης.)   -

Βενέτης, Θανάσης

Αναστασάκος, Σ.   -  Αποστολόπουλος, Βασ.   -  

Βλαχογιάννης, Γ. (Μεγάλα/Παληκάρια.)   -  

Γιαννοπούλου, Ε.   -   Γκρης, Η.  -   Δημούλης, Στ.   -  

Θεοφίλου, Φ.   -  

Καλαπανίδας, Κ.   -  Καραβασίλης, Γ. (Αιμομιχτικό.)  -   Καραβασίλης, Π.   -   Καραμολέγκου,Σ.   -  Καρατζάς, Δ. (Ποιήματα.)   -   Κεσμέτη, Ν.  -   Κεφάλας, Η. (Λόγος.)   -  Κολαξή, Μ.   -   Κούτλης, Θ.  -   Κρεμμύδας, Κ.   -   Κωσταβάρας, Θ. (Ποίηση.)   -  

Λαζανάς, Β. (Ματαφραστής/Αρχαία ελληνικά επιγράμματα.)   -   Λάνταβος, Κ.   -  

Μαντόγλου, Α.   -   Μίχας, Στ.  -   Μιχελής, Ντ.   -   Μόσχοβη, Μ.   -  

Νεοελληνική Ποίηση (Ανθολογίες/Φωνές).  -   Νικολόπουλος, Γ.   -   Παναγουλόπουλος, Γ. (Κεριά  –  Τελευταία.)  -   Πέγκλη, Γ. (Νάσος  –  Τάσος.)   -   Πετσετίδης, Δ. (Επίλογος.)   -  

Ρήγας, Ι.  -   Ρούσσου, Α.   -  

Σεφέρης, Γ. (Σπίτι.)   -   Σιδέρη, Α.  -   Σκιαθάς, Α.   -  

Τασούλης,Θ. -Τζανετάκης, Γ. - Τζωρτζοπούλου-Καρανάσιου, Π. -  Τσουτάκος, Π.   -  

Φωστιέρης, Α. (Εργοβιογραφικά  –  Σκέψη -  Σπίτια/Σεφέρης.)   -  

Χουλιαράς, Ν. (Εικόνες.)   -   Χριστόπουλος, Στ.   -  Χριστοφιλόπουλος, Κ.   -   Χρόνης, Χ.  -

Βενέτης, Σ.

Moréas, J. (Αθήνα.)   -

Βενιζέλος, Γιάννης

Μαλακάσης, Μ. (Όνομα.)   -   Χάρης, Π. (Βενιζέλος.)   -

Βενιζέλος, Ελευθέριος

Βενιζέλος, Ε.   - Μπαστιάς, Κ. (Βενιζέλος.)   -   Παλαμάς, Κ. (Βενιζέλος.)   -

Βενιζέλος, Ευάγγελος

Σαμαράκης, Α. (Έργο/ελληνική.)   -

Βένος, Νίκος

Μουσελίμης, Σπ.   -

Bεντούρα-Δοβλέτογλου, Ξ.

Ρούσσου, Μ.-Μ. (Ποίηση.)   -

Βεντούρας, Ιωσήφ

Λάγιος, Η. (Εργοβιογραφικά.)   -   Σκιαδαρέσης, Σ.   -

Βερβενιώτης, Γεώργιος

Mουσούρος, Μ.   -

Βερβεροπούλου, Ζωή

Σαμαρά, Ζ. (Άδυτα   -   Υπόκριση.)   -

Βερβιτσιώτης, Ιωάννης

Βερβιτσιώτης, Ι.   -

Βέργη, Έλσα

Μελισσάνθη (Ποίηση).   -

Βέργη, Μόνικα

Αμφιθέατρο.   -  Θέατρο (Ελληνική τηλεόραση  –  Ελληνικό ραδιόφωνο).   -   Νεοελληνικό Θέατρο (Αθήνα/περιφερειακό).   -

Βέργη-Νέρη, Βιργινία

Καζαντζάκης, Ν. (Οδυσσεία/θέματα  –  Οδυσσεία/πηγές/ελληνική.)   -

Βέργης, Άνθης

Αγγελόγλου, Α. (Έργο  –  Εργοβιογραφικά.)   -   Αθανασιάδης-Νόβας, Γ. (Πεζογραφία.)   -  Βέργης, Α. (Κοββατζής  –  Μόσχος  –  Χάρης.)   -  Βλαχογιάννης, Γ. (Διηγήματα.)  -   Έλληνες λογοτέχνες (Γενική).   -  Κοββατζής, Α. (Βέργης  –  Προτομή.)  -   Κραβαρτόγιαννος, Δ. (Εμβόλιμη –  Ιωάννης.)  -   Λαζαρόπουλος, Παν.   -  Λουκόπουλος, Ν.   -  Μαυρίδης, Α.   -   Μιμίκος, Κ.   -  Μόσχος, Ευ. (Βέργης.)   -   Σταματίου, Στ. (Ευθυγραφήματα.)   -   Τσάτσος, Κ. (Ελληνικές.)   -   Χάρης, Π. (Βέργης.)   -  Χατζόπουλος, Κ. (Προτομή.)   -

Βεργόπουλος, Ι.

Χάρης, Π. (Βεργόπουλος.)   -

Βέργος, Δημ.

Φωτιάδης, Α. (Βέργος.)   -

Βερέμης. Θάνος

Δραγούμης, Ι. (Φύλλα.)   -   Μακρυγιάννης, Γ. (Ελληνικό.)   -

Βερέττας, Μάριος

Τσιφόρος, Ν. (Μυθολογία.)   -

Βερναρδάκης, Δημήτριος Γρ.

Βερναρδάκης, Δ. Ν. (Εργοβιογραφικά  –  Μερόπη  –  Φαύστα.)  -

Βερναρδάκης, Δημήτριος Ν.

Βαλαωρίτης, Α. (Ανδριάς.)   -  Βερναρδάκης, Δ. Ν. (Εφταλιώτης  - Σακελλαρείδης.)- Εφταλιώτης, Α. (Αλληλογραφία  –  Βερναρδάκης  – Νησιώτικες.)  -

Βερναρδάκης, Μάνος

Τέχνη (Θέματα).   -

Βερνάρδου, Ζωή

Καζαντζάκης, Ν. (Προσωπικά.)   -

Βερνιέ-Τσιγάρα, Κυβέλη

Χαλικιάς, Σ.   -

Βερόπουλος, Κ.

Βαλέτας, Κ. (Σινικό.)   -

Βέρος, Κώστας

Βέρος, Κ.   -  Δούκαρης, Δ. (Βέρος.)   -   Τομές.  -

Βερτσώνη-Κοκόλη, Μ.

Σάθας, Γ. (Ψυχάρης.)   -

Βερύκιος, Άγγελος

Καλογερόπουλος, Δ.   -  Σολωμός, Δ. (Έργο/Καλογερόπουλος.)  -

Βερώνης, Βασίλης

Βάμβας, Ν.   -  Ελληνικές Παραδόσεις (Θέματα/Νάξος).  -   Λάνταβος, Κ.   -

Bηλαράς, Ιωάννης

Βηλαράς, Ι. (Βιογραφικά  –  Γράμματα -  Ψαλίδας.)   -

Βησσαράκη, Ελένη

Σαχτούρης, Μ. (Που.)   -

Βιάνς, Μπρούνο

Ελύτης,Ο. (Ερημονήσι.)   -

Βιβιλάκης, Ιωσήφ

Ευαγγελάτος, Σ.   -  Καζαντζάκης, Ν. (Φτωχούλης.)   -   Καμαπανέλλης, Ι. (Έβδομη/Τερζάκης  – Θέατρο/παραστάσεις.)   -  Καραγάτσης, Μ. (Θεατρικός  –  Θέατρο.)  -   Κόντογλου, Φ. (Αλληλογραφία  –  Βιογραφικά  –  Εργοβιογραφικά  –  Νεοελληνικό  - Φώτης.)   -   Μουντές, Μ. (Ποίηση.)   -   Νιρβάνας, Π. (Θέατρο.)   -   Τερζάκης, Α. (Θέατρο  -  Μεγάλο.)  -

Βιβλιολάτρης

Τατάκης, Β. (Απομνημονεύματα.)   -

(Ο) Βιβλιοφάγος

Λαμπρολέσβιος, Β.   -  Μοσχονάς, Ε.   -   Πολυδούρη, Μ. (Τρίλλιες.)   -  Πρεβελάκης, Π. (Στρατιώτες.)  -   Τσιριμώκος, Μ. (Εκ.)   -

Βιβλιόφιλος

Παπαχριστοδούλου, Πολ. (Διηγήματα.)   -

Βιγγοπούλου, Ιόλη

Νεοελληνικά (Εξωτερικό/Ευρώπη).   -

Βιδάλης, Ορέστης

Κανελλόπουλος, Π. (Ελλάδα.)   -

Βιδάλης, Φραγκίσκος

Schirò, G.  -

Βιζουκίδης, Περικλής

Αναγνωστόπουλος, Γεωργ.   -   Ηπειρωτικά Χρονικά.   -   Puaux, R.  -

Βιζυηνός, Γ.

Παραλογές.   -

Βιθυνού-Μάνου, Καίτη

Δροσίνης, Γ. (Γεώργιος.)   -

Βικέλας, Δημήτριος

Βικέλας, Δ. (Βιογραφικά  –  Διαθήκη  –  Ευαγγελίδης –  Τριανταφύλλης  – Χατζηδάκης  –  Krumbacher  –  Miller.)   -  Ροΐδης, Ε. (Βιογραφικά.)   -

Βιντιάδης, Μηνάς

Χριστοδούλου, Δημήτρης (Προσωπικά.)   -

Βιολάρη-Ιακωβίδου, Μαρούλα

Ιωαννίδης, Γεωργ. <1944>.   -  Κυπριανού, Χ. (Τιμητικές.)   -   Ρήγας Φεραίος (Έργο.)   -  Χρυσάνθης, Κ. (Από τον  –  Δημοσιογράφος  -  Τιμητικές.)  -

Βιολάρης, Γλαύκος

Ελληνικές Παραδόσεις (Κύπρου).   -

Βιόλας, Τάσος

Γρυπάρης, Ι. (Μεταφραστής/Αισχύλος.)   -   Ξενόπουλος, Γ. (Βιόλας.)   -

Βίος, Στυλιανός

Ελληνικές Παραδόσεις (Χίου).   -

Βιρβιδάκης, Μιχάλης

Μπουνιαλής, Μ. Τζ. (Κρητικός/θέατρο.)   -

Βιρβιδάκης, Στέλιος

Ποίηση (Φιλοσοφία).   -

Βίρβος, Κώστας

Ελληνικά Λαϊκά (Ελληνική  -  Κοινωνικά).  -

Βισάνθης, Μ.

Βισάνθης, Μ.   -  Παλαμάς, Κ. (Προτομή.)   -   Χάρης, Π. (Βισάνθης.)   -

Βισουκίδης, Περικλής

Γεννάδιος Σχολάριος (Έργο  -  Oeuvres.)   -   Έλληνεςλόγιοι (Διασποράς).   -

Βιστωνίτης, Αναστάσης

Αλαβέρας, Τ. (Απ’.)   -  Αναγνωστάκης, Μ. (Ποίηση.)  -  

Βιστωνίτης, Α. (Κοίτη  –  Ποιητής  –  Ρόδο   -   Σημαίες.)  -  

Δάλλας, Γ. (Υπερβατική.)   -  Δοκίμιο.  -  

Εγγονόπουλος, Ν. (Υπερρεαλισμός.)  -   Ελύτης, Ο. (Κοσμοθεωρία.)   -  Εμπειρίκος, Α. (Έργο/τόποι.)  -  

Θέμελης, Γ. (Ποίηση.)   -  

Κάλας, Ν. (Έργο  – Κείμενα  –  Μεταμορφώσεις   -   Laursen.)  -   Κοτζιάς, Α. (Μεταφραστής.)   - 

Λογοτεχνία (Αθλητισμός –  Δημοσιογραφία  –  Ρεαλισμού).  -  

Μεταμοντέρνο.   -  Μουρέλος, Γ. (Προσ-ωπικά.)  -  

Νέα Πορεία (Λογοτεχνίες).   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Διασποράς/ ΗΠΑ  – Χαρακτηριστικά).   -   Νεοελληνική Λογοτεχνική Κριτική (Ιστορία <1945>  -  Ιστορία <1980>).   -   Νεοελληνική Πεζογραφία (Θεσσαλονίκης  –  Ιστορία <1980>).   -   Νεοελληνική Ποίηση (Ιστορία <1930>  -  Ιστορία <1945>  -  Ιστορία<1955>).   -   Νεοελληνικό Μελόδραμα.   -  

Παπαδίτσας, Δ. (Ποίηση ΙΙ.)   -   Πετράκης, Χ. Μ.   -  Ποίηση (Ορολογικά).   -   Σινόπουλος, Τ. (Ποίηση.)   -   Σπανίδου, Ει.   -  

Τερζάκης, Α. (Δοκίμια.)   -   Τραϊανός, Α. (Εργοβιογραφικά.)   -  

Χαβιαράς, Σ.   -

Βιτάλη, Λεία

Βιτάλη, Λ.   -

Βιτάλης, Δ.

Πλατής, Νίκος.   -

Βιτάλης, Φιλάρετος

Κραψίτης, Β. (Αληθινή  –  Σουλιώτες από  –  Σουλιώτες στα.)   -

Βιτζηλαίος, Δημ.

Κρανάκη, Μ.   -

Βίτσα, Α.

Μπούρας, Π.   -

Βιτσαξής, Βασίλης

Βιτσαξής, Β.   -   Γιακουμάκης, Δ.   -  Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστών Λογοτεχνίας.- Μετάφραση (Μεσογειακές  –  Ορολογικά  –  Ποίησης - Ποίησης/ομοιοκαταληξία  - Πρωτότυπο).   -  Πεζογραφία (Ποίηση).   -   Ποίηση (Γλώσσα  –  Διανόηση  – Κοινό – Μεταφράσεις  –  Μετρικά -  Μορφή  - Μορφή-  - Μουσική  –  Μυστικισμός  – Ορολογικά  –  Πεζογραφία  –  Πηγές –  Σκέψη – Συμπόσια-/Βουκουρέστι  - Χρόνος).- Σιώκου, Γ.   -

Βίτσος, Διονύσης

Αδαμίδης, Γ.   -  Ανδρειωμένος, Γ.   -   Αρλέτα  -   Βαφόπουλος, Γ. (Θρύλος.)-  Βίτσος, Δ.   -   Γελαδάς, Α.  -   Δεμερτζής, Κ. (Βίτσος.)   -   Ελληνικά Λογοτεχνικά Περιοδικά (Ελληνικό).  -  Έξω. -   Καρυδάκης, Σ.   -  Κονεμένος, Ν. (Ματογυάλια.) -   Λαλιώτης, Β.   -  Λιδωρίκης, Α. (Προσωπικά.)   -   Μουσμούτης, Δ.   -   Νεοελληνικό Θέατρο (Ιστορία <1995>).   -   Ξενόπουλος, Γ. (Στέλλα.)   -  Περίπλους.   -   Πολίτης, Κ. (Έργο.)   -  Προκάλαμος, Ευ.   -   Σολωμός, Δ. (Έργο.)   -   Τσατσούλης, Δ. (Αμυχή.)   -   Φάις, Μ. (Αυτοβιογραφία.)   -

Βλαβιανός, Β.

Σολωμός, Δ. (Έργο.)   -

Bλαβιανός, Χάρης

Αγγελάκη-Ρουκ, Κ. (Ποίηση.)   -   Αγγελής, Δ.   -   Αλεξοπούλου, Μ.   -  Αλισάνογλου, Γ.   - Απέργης, Ο.  -   Αραβάνης, Σ.   -

Βιολάρης, Ν.   -   Βλαβιανός, Χ. (Άγγελος  –  Adieu.)   -  

Γιαγιάννου, Μ. - Γιαννακόπουλος, Χ.   -   Γκανάς, Μ. (Ποίηση.)   -   Γλυνιαδάκη, Κ.   -

Δαράκη, Ζ. (Ποίηση.)   -   Δενέγρης, Τ. (Ποίηση.)   -   Δούκας, Γ.   -  

Ελευθεράκης, Δ.   -   Ερηνάκης, Ν.   -   Ευθυμιάδης, Γ.   -  

Κάλβος, Α. (Ποίηση/Νεοελληνική.)  - Καλοκύρης, Δ. (Ποίηση.)   -   Καπαντάης, Δ.   -   Καρέλας, Σ.   -   Κάτσου, Ν.   -   Κωτούλα, Δ.   -  

Λαϊνά, Μ. (Ποίηση.)   -   Λίλλης, Γ.   -  

Μάινας, Α.   -   Μάρβιν, Π.   -   Μαστοράκη, Τζ. (Ποίηση.)   -   Μαυρουδής, Κ. (Ποίηση.)   -   Μηλιάς, Α.   -

Νικήτας, Ζ.   -    

Παναγιώτου, Ευ.   -   Παπαδάκη, Κ.   -   Παπαδόπουλος, Ι.   -   Παπάζογλου, Α.   -   Παπαντωνόπουλος, Μ.   -   Πατίλης, Γ. (Ποίηαη.)   -   Ποίηση (Ιστορία <20ος/21ος αι.>   -   Ορολογικά).   -   “Ποίηση.“   -   Πρατικάκης, Μ. (Ποίηση.)   -  

Ρακόπουλος, Θ.   -   Ρούβαλης, Β.   -  

Σελαβής, Σ. -  Σερέφας, Σ. -  Σιγούρου, Α. -   Σιώζιου, Δ.   -   Συφιλτζόγλου, Κ.   -    

Τανούζης, Δ.   -   Τοπάλη, Μ.   -  

Χαντζής, Γ.   -   Χατζηνικολάου, Κ.   -   Χατζόπουλος, Θ. -  Χιόνης, Α. (Ποίηση.)   -   Χριστοδούλου, Δ.   -   Χρυσικόπουλος, Ν.   -  Ψαρράς, Χ.   -

Βλαβιανού-Αρβανίτη, Αντιγόνη

Άναλις, Δ.   -   Δετζώρτζης, Ν. (Εργοβιογραφικά   -   Προσωπικά.)   -  Ιωάννου, Γιωργ. (Έργο/πρόσωπα  –  Κατοχικό  –  Σαμουηλίδης.)   -  Κάλβος, Α. (Odes.)   -   Κουμανταρέας, Μ. (Έργο -  Pasolini.)   -  Νέα Εστία (Αφιερώματα/Κουμαντα-ρέας.) -  Παλαμάς, Κ. (Ανέκδοτα.)   -   Σαμουηλίδης, Χ. (Ιωάννου.)   -   Pasolini, P.P.

Βλάμη, Εύα

Βλάμη, Ε. (Έργο  –  Ιακωβίδη  –  Καράμπη  –  Σαράντη.)  -   Ιακωβίδη-Πατρικίου, Λ. (Βλάμη.)   -   Καράμπη, Π.  -

Βλαντής, Δημ.

Πλασκοβίτης, Σ. (Λογοκλόπος.)   -

Bλάντης, Σπ.

Λάσκαρης, Ι.   -

Βλασσόπουλος, Κυριάκος

Ανδριτσάνου, Ευ.   -

Βλασσόπουλος, Ν. Σ.

Μαβίλης, Λ. (Γενεαλογικά.)

Βλασσοπούλου, Μαρία

Μπουνιαλής, Μ. Τζ. (Κρητικός  –  Φιλονικία.)  -

Βλαστάρης, Στρατής

Παπανικόλας, Σ.   -

Βλαστός, Πέτρος

Αλιθέρσης, Γ. (Βλαστός.)   -  Βλαστός, Πέτρος (Αλιθέρσης  –  Βουτιερίδης, Η.  -  Γιανίδης – Γκόλφης, Ρ.  -   Δέλφης (Βλαστός.)  –  Δετζώρτζης  –  Ελληνική γλώσσα  –  Ξενόπουλος  –  Παράσχος –  Περνάρης  –  Προσωπικά  – Συνώνυμα.)  -   Βουτιερίδης, Η. (Βλαστός.)   -  Γκόλφης, Ρ. (Βλαστός.)   -   Δετζώρτζης, Ν. (Βλαστός.)   -  Καβάφης, Κ. (Ποίηση.)   -   Καζαντζάκης, Ν. (Όφις.)   -  Κάλβος, Α. (Ποίηση/γλώσσα.)  -   Κυπριακά Γράμματα (Χα-ρακτηριστικά).  -  Νεοελληνική Λογοτεχνία (Γλώσσα).  -   Ξενόπουλος, Γ. (Βλαστός.)   -  Περνάρης, Α. (Βλαστός.)   -

Βλαχάκη-Δημητρίου, Αγγελική

Κωτσόπουλος,Θ. (Ποίηση.)   -   Χατζής, Δ. (Μαργαρίτα.)   -

Βλαχάκης, Γεώργιος

Θεοτόκης,Ν.   -

Βλαχάκης, Θόδωρος

Τσιφόρος,Ν. (Μυθολογία.)   -

Βλαχάκος, Πέτρος

Κριαράς,Ε. (Θητεία.)   -

Βλαχλείδης, Γεώργιος

ΝεοελληνικήΛαϊκή Ποίηση (Ιωαννίνων).   -

Βλαχογιάννης, Γιάννης

Αλκαίος, Θ.   -  

Βαλαωρίτης, Α. (Βρετός  –  Ποίηση/Βλαχογιάννης.)   -  Βαλέτας, Γ. (Κριτικός.)   -   Βέης, Ν. (Βλαχογιάννης.)   -  Βηλαράς, Ι. (Έργο  –  Πουλάκι.)  -   Βλαχογιάννης, Γ. (Βαλαωρίτης  –  Βέης  –  Γαβριηλίδης  –  Γενεαλογικά  –  Ελληνικό  -  Έργο/μετα-φράσεις  -  Ιδέα  –  Κλέφτες  –  Μερεντίτης  –  Νιρβάνας  –  Πάλλης  – Προσωπικά  – Φιλόλογος  –  Krumbacher.)  -  

Γαβριηλίδης, Β.(Βλαχογιάννης.)   -   Γρυπάρης, Ι. (Προσωπικά.)   -  

Δροσίνης, Γ. (Ποίηση.)   -  

Έλληνες λογοτέχνες (Ελληνικό γλωσσικό).   -   Ελληνικά Δημοτικά (Ιστορία  – Κλέφτικα  –  Ναυτικά  –  Στεριάς  – Τραγούδι του νεκρού αδελφού).  -   Ελληνικές Ρίμες.   -  Ιδέα   -  

Καραγάτσης, Μ. (Όνειρα.)  -   Κασομούλης, Γ.   -  Κονδυλάκης, Ι. (Προσωπικά.)  -   Κοραής, Α. (Βιογραφικά  – Προτομή  -  Σπίτι.)   -  

Λάμπρος, Σ. (Βιογραφικά.)   -  

Μακρυγιάννης, Γ. (Απομνημονεύματα  -  Εργοβιογραφικά.)   -  

Νεοελληνική Λογοτεχνία (Λογοτεχνικά βραβεία/Ελληνικού).  -   Νιρβάνας, Π.(Βλαχογιάννης.)   -  

Πάλλης, Α. (Έλληνικό.)   -  Παπαδιαμάντης, Α. (Ελληνικό  –  Φόνισσα  –   Φόνισσα/Ελληνική κοινωνία.)   -  

Χριστόπουλος, Α. (Έργο.)   -

Βλαχογιάννης, Ντίνος

Αθανασόπουλος, Π. (Βλαχογιάννης.)   -  Βλαχογιάννης, Ντ.   -   Ζαδές, Δ. (Άριστος – Πάνω.)  -   Καρυδογιάννη, Χ.   -  Τσουκαντάς, Γ.   -   AufrèreG.   -

Βλαχοδημήτρης, Θοδωρής

Βλαχοδημήτρης, Θ. (Κοσμοθεωρία.)   -   Καζαντζάκης, Ν. (Δεν   -   Κοσμο-θεωρία.)-   Ρήγας Φεραίος (Εργοβιογραφικά).   -  Στασινόπουλος, Μ. (Έργο.)   -   Σωτηρίου, Δ. (Νεκροί.)   -

Βλαχοδήμος, Δημήτρης

Ακρίβος, Κ. (Καιρός.)   -    

Βαλτινός, Θ. (Έργο/θέματα/βία   -   Εργοβιογραφικά.)   -  

Γαλανάκη-Κουβελά, Ρ. (Βίος.)   -  

Δούκα, Μ. (Αθώοι.)   -        

Εγγονόπουλος, Ν. (Μπολιβάρ/πρόσωπα   -   Ποίηση/ρυθμός   -   Ποίηση 1948   -   Σύντομος.)  -   Καπάνταη, Ι.   -  Κόντογλου, Φ. (Έργο/Ματθιόπουλος   -   Έργο/Ξυδάκης.)   -   Κρητικά Γράμματα.   -  

Λιναράς, Λ.   -  

Μακρυγιάννης, Γ. (Απομνημονεύματα/ Πεντζίκης   -   Έργο/Πρεβελάκης.)   -   Μπαρδάνη-Σημαντήρη, Σ.   -  

Ξενόπουλος, Γ. (Ρωζέττη.)   -  

Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/Γλώσσα.)   -   Πεντζίκης, Ν. Γ. (Εσωτερικός   -   Μακρυγιάννης   -    Χριστιανισμός.)   -  Πρεβελάκης, Π. (Μακρυγιάννης/έργο.)   -   Ρωζέττη, Ντ.   -  

Σαχτούρης, Μ. (Ελεγκτής.)   -   Σολωμός, Δ. (Κρητικός/γλώσσα.)   -   Σπανδωνίδης, Π. (Ρωζέττη.)   -

Βλαχοδήμος, Δήμος

Πεντζίκης, Ν. Γ. (Αρχείον.)   -

Βλαχονικολέα, Τζίνα

Βρεττάκος, Ν. (Ποίηση/στοιχεία.)   -

Βλαχόπουλος, Βρασίδας

Λογοτεχνία (Εικονογράφηση).   -

Βλαχόπουλος, Νίκος

Παπαδημητρίου, Σ.   -

Βλάχος, Άγγελος

Βλάχος, Α. <1838> (Krumbacher.)   -   Τερτσέτης, Γ. (Έργο.)   -

Βλάχος, Άγγελος <έγγονος του προηγουμένου>

Βλάχος,Α. <1838> (Λεξικογράφος.)   -

Βλάχος, Άγγελος Σ.

Αθανασιάδης-Νόβας, Γ. (Έργο.)   -Βλάχος, Α. <1915> (Βιογραφικά  -  Έργο – Εργοβιογραφικά  –  Θρύλος  -  Μόσχος  –  Ουράνης).   -  Βρεττάκος, Ν. (Έργο.)   -   Θρύλος, Α. (Βλάχος.)   -   Καβάφης, Κ. (“Ποιήματα“  -  Ποίηση/ θέματα/μοναξιά-Προσωπικά.)   -   Μόσχος, Ευ. (Βλάχος.)   -   Ουράνης, Κ. (Βλάχος.)   -   Παλαμάς, Κ. (Hugo.)   -   Σαράντη, Γ. (Έργο.)   -   Σούτσος, Α. (Εργοβιογραφικά.)   -   Χάρης, Π. (Έργο.) – Χουρμούζιος, Α. (Προσωπικά)   -

Βλάχος, Γ. Α.

Νέα Εστία (Ιστορία).   -

Βλάχος, Γ. Κ.

Κοραής, Α. (Πολιτική.)   -  Τσιρόπουλος, Κ. (Βλάχος.)   -

Βλάχος, Γεώργιος

Βλάχος, Α.<1838> (Βιογραφικά.)   -   Θεοτοκάς, Γ. (Δοκίμιο.)   -   Κοραής, Α. (Πολιτική  –  Ελληνικό έθνος.)   -  Λεοντάρης, Β. (Εν γη/Τερζάκης.)  -   Πλήθων, Γ. Γ. (Έργο.)   -   Ρήγας Φεραίος (Ελληνικό έθνος).   -   Τερζάκης, Φ.   -  Τσάτσος, Κ. (Πολιτική φιλοσοφία  – Φιλόσοφος.)   -  Φραγκόπουλος, Μ.   -

Βλάχος, Γιάννης

Βουτυράς, Δ. (Κακούργημα.)   -

Βλάχος, Διομήδης

Σολωμός, Δ. (Ελεύθεροι/σχεδιάσματα.)   -

Βλάχος, Θεόδωρος

Βησσαρίων, Ι. (Βενετία.)   -

Βλάχος, Ιωάννης Ανδρέας

Καβάφης,Κ. (Απιστία/μεταφράσεις   -   Ποίηση/γλώσσα/Κάλβος.)   -   Κάλβος, Α. (Ποίηση/γλώσσα/Καβάφης   -   Odes.)   -

Βλάχος, Κώστας

Δανιήλ, Χ.   -  Ελληνικά Μοιρολόγια (Ηπείρου).  -  

Ζάππας, Τ. (Ψαράδες.)   -  Ζιτσαία, Χ. (Εργοβιογραφικά.)   -  

Καρυτινού, Σ.   -   Καρυωτάκη, Ι.   -  Κατσιγιάννης, Χ. (Ευθύς.)   -   Κίτσος, Κ.  -   Λαζανάς, Β.(Μεταφραστής/ Ανθολογία.)   -   Λαζάνης, Ν.  -   Λαζάρου, Σ.- Λαμπροπούλου, Β.   -  

Μάνθος, Α.  -   Μπαλτά, Γ. (Εσώτερα.)   -  Μωϋσής.   -   

Νεοελληνική Ποίηση (Ανθολογίες/ Ανθολογία βορειοηπειρωτικής).   -   Νικολαΐδης, Ι. (Εργοβιογραφικά.)   -  

Ξύδη, Α.   -  

Παπαθανασόπουλος, Θ. (Γεώργιος.)  -   Παππά, Λ. (Χωρίς.)   -  Παριάνα.   -   Πασχίδης, Θ.   -   Πάσχος, Π. (Ουράνιο.)   -   Πωγωνικά.  -  

Σαβίνα, Ζ.   -  Σαλαμάγκας, Δ. (Ιστορικός  –  Λογοτέχνης.)  -   Σιώτου, Ε. -  

Σουέρεφ, Κ. - Σταμέλος, Δ. (Λαογραφική.) - Σωτήρχος, Π. (Κόρη.)   -   Τζιόβας, Φ.  -

Βλάχος, Μανόλης

Λογαράς, Κ.   -

Βλάχος, Νικόλαος

Αβραμιώτης, Ι.   -   Αλεξανδρίδης, Δ.   -  Βαλέτας, Κ. (Κορίτσι.)   -   Βλαχογιάννης, Γ. (Ιστορικός.)   -  Γόρδιος, Α.   -   Ζαβίρας, Γ.  -   Κανέλλος, Σ.   -  Οικονομόπουλος, Δ.   -   Σούλα-Τσαφαρά, Κ.   -   Φωτιάδης, Δ. (Βλάχος.)   -

Βλάχος, Παναγιώτης

Γεωργούντζος, Π.   -  Ίδρυμα Νεοελληνικών.   -

Βλάχος, Φίλιππος

Θεοτόκης, Κ. (Έργο/κείμενα – Σονέτα.)   -

Βλάχου, Ελένη

Βλάχος, Α. <1838> (Προσωπικά.)   -  Βλάχου, Ε.   -   Κανελλόπουλος, Π. (Δάσκαλος.)   -  Λογοτεχνία (Δημοσιογραφία).  -   Παραμύθι (Πολιτικό).   -

Βλάχου, Εριφύλη

Σαμουηλίδης, Χ. (Στους.)   -

Βλάχου, Κατίνα

Δετζώρτζης, Ν. (Προσωπικά.)   -

Βλέσσας, Γεώργιος

Βλέσσας, Γ.   -

Βλησίδης, Θρασ.

Eλληνες λογοτέχνες (Παρνασσός).   -  Παρνασσός (Ιστορία).   -   Σκουζές, Δ.  -   Χάρης, Π. (Βλησίδης.)   -

Βλιζιώτης, Θ.

Ξενόπουλος, Γ. (Βλιζιώτης.)   -

Βλοντάκης, Σταύρος

Καλλιγάς, Π. (Θάνος/μεταγλωττίσεις.)   -

Βοβολίνης, Κωνστ.

Παρνασσός (Ιστορία).   -

Βογαζιανός, Ευάγγελος

Ρηγάτος, Γ. (Για.)   -   Σπανόπολος, Γ. (Παπαδιαμαντικά.)   -

Βογαζλής, Δ.

Αποστολίδης, Κ.   -  Ελληνικά Δημοτικά (Στενίμαχου  –  Φιλιππούπολης).   -

Βογασάρης, Άγγελος

Ζακόπουλος, Ν. (Ώρα.)   -   Νικολαΐδης, Ν. <1884>  (Έργο.)  -

Βογιάζος, Α.

Τέχνη (Ιδεολογία).   -

Βογιατζάκη, Εύη

Πεντζίκης, Ν. Γ. (Έργο/στοιχεία   -   Μυθιστόρημα   -   Ποιητική χριστιανική.)   -

Βογιατζάκης, Σόλων

Βοσκοπούλα (Εκδόσεις).   -   Σολωμός,Δ. (Βιβλιογραφικά.)   -   Στάθης (Κείμ ενο).  -   Φώσκολος, Μ. (Φορτουνάτος/φιλολογικά.)   -   Χορτάτσης, Γ. (Γύπαρης/κείμενο.)   -

Βογιατζάκης-Βέλμος, Νικόλαος

Βογιατζάκης-Βέλμος, Ν.   -  Δούκας, Σ. (Βογιατζάκης-Βέλμος.)  -

Βογιατζής, Απ.

Φωτιάδης, Δ. (Βογιατζής.)   -

Bογιατζής, Γεώργιος

Σούτσος, Α. (Ελληνική.)   -

Bογιατζής, Λευτέρης

Δημητριάδης, Δημήτρης (Τόκος).   -   Διαλεγμένος, Γ. (Νύχτα.)   -   Κεχαΐδης, Δ. (Με.)   -   Νεοελληνικό Θέατρο (Θεατρική).   -

Βογιατζής, Φώτης

Καραγιόζης(Τρίκαλα).   -   Νεοελληνικό Θέατρο (Θεσσαλία  –  Λάρισα  -  Τρίκαλα).  -

Βογιατζίδης, Ι.

TεννάδιοςΣχολάριος (Εγκώμιον).   -

Βογιατζόγλου, Αθηνά

Αθανασόπουλος, Η.   -  

Βαρελάς, Λ.   -  

Γαραντούδης, Ευ. (Παλαμάς.)   -

Εγγονόπουλος, Ν. (Έργο/στοιχεία  – Περί  –  Ωραίος.)   -  

Ζαμάρου, Ρ.   -  

Κυρτζάκη, Μ. (Ποίηση.)   -  

Λάζαρης, Ν. (Κριτικός   -   Ποιητής.)   -   Λαπαθιώτης, Ν. (Χωρατατζής.)   -   Λάσκαρης, Χ. (Ποίηση.)   -   Λεβέντης, Α.   -  

Νεοελληνική Ποίηση (Θέματα/Δελφική). - Νιάρχος, Θ. (Ποιητές.)   -   Ντόρρος, Θ.  -   Ντουνιά, Χρ.   -  

Παλαμάς, Κ. (Πατέρες  -  Σικελιανός.)  -   Περοδασκαλάκης, Δ.   -  

Σαββίδης, Γ. (Τράπεζα.)   -   Σεφέρης, Γ. (Παλαμάς.)   -   Σικελιανός, Α. (Γιατί  – “Γράμματα“ –  Ηρακλής  –  Μνήμη   -   Ποίηση/μετρικά  –  Σολωμός  – Συνειδή-σεις - Ωδή.)   -   Σολωμός, Δ. (Έργο/Σικελιανός.)   -   Σούτσος, Α. (Επιστολή.)   -   Υπερρεαλισμός στην Ελλάδα (Παρωδίες).   -  

Φραντζή, Α. (Φευγαλέα.)   -

Βογιατζόγλου, Αλέξανδρος

Άμαντος, Κ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Καρυωτάκης, Κ. (Ποίηση/θέματα/κήποι.)   -

Βογιατζόγλου, Βάσος

Βογιατζόγλου, Β. (Έργο.)   -   Κάλβος, Α. (Μεταφραστής.)   -   Σεφέρης, Γ. (Έργο/ελληνικότητα.)   -  Σινόπουλος, Τ. (Ποίηση/στοιχεία.)  -

Βογιατζόγλου, Μαρία

Νεοελληνική Λογοτεχνία (Ελληνική εκπαίδευση/Νεοελληνικά).  -

Βογιατζόγλου, Στέλλα

Βογιατζόγλου, Σ.   -

Βόγλης, Γιάννης

Καζαντζάκης, Ν. (Βίος/θέατρο.)   -

Βοϊκλή, Καλή

Βοϊκλής, Γ.   -

Βοϊλά, Θάλεια

Θωμαΐδης, Γ.   -  Καζαντζάκης, Ν. (Βραβείο  -  Οδύσσεια.)  -   Παλαμάς, Κ.(Δωδεκάλογος/πηγές  -  Spitteler.)   -  Χάρης, Π. (Βοΐλα.)   -   Χατζίνης, Γ. (Βοΐλα.)   -

Βοϊλά-Λάσκαρη, Έλλη

Κόντογλου, Φ. (Προσωπικά.)   -

Βοΐλας, Τιμ.

Γαλδέμης, Τ.   -

Βοΐσκου, Ελένη

Νικολαΐδης, Ν. <1884> (Γυριστής  -  Έργο/στοιχεία  -  Εργοβιογραφικά.)   -   Ρουσσιά, Μ.   -  Σκαρίμπας, Γ. (Εαυτούληδες.)   -

Βόκοβιτς, Νίκος

Αλεξίου, Ι.   -   Βαλέτας,Κ. (Κορίτσι  –  Στον.)  -   Γραμματικόπουλος, Θ.   -  Δέφνερ, Ο. (Στιχηρά.)   -   Διαμάντη-Παπαϊωάννου, Τζ.   -  Ζωγράφου, Μαρίκα.   -   Μικρασιάτης, Α.   -

Βοκοπούλου-Halls, Αλίκη

Νεοελληνικό Θέατρο (Ιστορία <1950>).   -

Βοκοτοπούλου, Ειρήνη

Σεφέρης, Γ. (Γιώργος.)   -

Βολανάκης, Μίνως

Αντωνίου, Τ. (Κοσμοθεωρία.)   -   Νεοελληνικό Θέατρο (Δραματολόγια  – Ιστορία <1952>).   -

Βολιότης-Καπετανάκης, Ηλίας

Βολιότης-Καπετανάκης, Η.   -   Ελληνικά Λαϊκά (Ιστορία  –  Σεφαραδίτικα -  Χαρακτηριστικά).   -  Ρεμπέτικα (Ιστορία).   -

(Ένας) Βολιώτης

Έλληνες λογοτέχνες (Βόλου).   -

Βολόγκας, Γεώργιος

Χατζηφώτης, Ι. (Βολόγκας.)   -

Βολονάκης, Μιχαήλ

Ελληνικά Δημοτικά (Δωδεκανήσου  –  Στοιχεία ερωτικά).   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Ελληνική εκπαίδευση).   -

Βολουδάκης, Κ.

Κοντογιώργης. Γ.   -

Βόμβολος, Κώστας

Eλύτης, Ο. (Μαρία/θέατρο.)   -

Βόντσολος, Ν.

Αρμένης, Γ.   -   Δούκας, Σ. (Δώδεκα  –  Θερμοκήπιο.)  -   Κασόλας, Μ.   -  Κυριαζής, Κ.   -   Μόντης, Κ. (Αφέντης.)   -   Πετρόπουλος, Η. (Μικρά.)   -   Ποντίκας, Μ. (Εσωτερικαί.)   -   Ρώμας, Δ. (Περίπλους.)   -

Βορεάδης, Αγησίλαος

Κωνσταντινίδης, Κωνταντίνος Ν. (Ματωμένο.)   -

Βορέας, Θ.

Eξαρχόπουλος, Ν.   -  Τσούρκας, Κ.   -

Βορεινός, Α.

Θέατρο (Θέατρο πρωτοποριακό).   -

Βοριά, Μύρτα

 Λεφκίας, Θ. (Λέσβος.)   -

Βόρνινγκ, Αγγελική

Βόρνινγκ, Α.   -  Δούκα, Μ. (Αρχαία.)   -   Μικρός.  -   Μυστακίδης, Α.(Νεοελληνικά.)-  Ρίτσος, Γ. (Αυτόπτης  –  Γραφή –  Διαφάνεια -  Ιταλικά  - Μονοβασιά - Μονόχορδοι  – Πάροδος  –  Τι  -  Υπόκωφα.) - Προκοπάκη, Χρ.   -  Τζαχίλη, Ι.   -   Χατζηνικολή, Ι.   -

Βορρές, Δημήτρης

Στούντιο.   -

Βοσκός, Ανδρέας

Βρεττάκος, Ν.(Ποίηση/θέματα/Κύπρος.)   -   Ιωαννίδης, Γεωργ. <1890.>   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Θέματα/Ονήσιλος   -  Κύπρου/Θέματα).   -  Χαραλαμπίδης, Κ. (Ποίηση/πηγές.)  -   Χατζηϊωάννου, Κ. (Εν.)   -

Βόσσου, Ματίνα

Λεβεντόπουλος, Π.   -

Βοσταντζή, Μαίρη

Βοσταντζή, Μ.   -  Νίτσος, Κ. (Βοσταντζή.)   -

Βοσταντζής, Ν.

Κοραής, Α. (Ελληνική εκπαίδευση.)   -  Μοισιόδακας, Ι. (Ελληνική.)  -   Ξηρέας, Μ.- Παπανούτσος, Ε. (Αισθητική.)   -

Βοτανιάτης, Άγις

Αλαβέρας, Τ. (Πεζογραφία.)   -

Βότση, Όλγα

Αιλιανού, Ε. (Ποίηση.)   -  

Βαφόπουλος, Γ. (Ποίηση.)   -   Βότση, Ο. (Εργοβιογραφικά  -  Τσάτσου.)- Βρεττάκος, Ν. (Ποίηση.)   -  

Γλέζος, Π.  - (Έργο.)  -  

Ελύτης, Ο. (Ποίηση  –  Ποίηση/εξέλιξη.)   -  

Καβάφης, Κ. (Ποίηση.)   -   Κάλβος, Α. (Ποίηση/Σολωμός.)   -  Καραντώνης, Α. (Κριτικός.)  -   Καρέλλη, Ζ. (Ποίηση/στοιχεία.)   -  Κόρφης, Τ. (Έργο.)   -   Μελισσάνθη (Ποίηση.)   -  

Παλαμάς,Κ. (Ποίηση.)   -   Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο.)   -  Παπαδίτσας, Δ. (Ποίηση.)-  Πάσχος, Π. (Ποίηση.)   -  Πετσάλης-Διοιμήδης, Θ. (Έργο.)  -   Σικελιανός, Α. (Ίμεροι-  Ποίηση/εικόνες.)   -   Σολωμός, Δ. (Ποίηση.)   -   Τσάτσου, Ι. (Βότση  – Ποίηση και – Φέγγος.)  -   Τσιρόπουλος, Κ. (Ποίηση.)   -

Βότσης, Γιώργος

Κοροβέσης, Π. (Ανθρωποφύλακες.)   -

Βότσος, Θέο

Κονομάρα, Λ.   -   Μπακοδήμου, Α.   -   Χρυσόπουλος, Χ.   -

Βούβα, Παύσας

Κρητιώτης, Σ. (Ροΐδης, Ε./ψευδώνυμα.) -   Ροΐδης, Ε. (Ψευδώνυμα/ Κρητιώτης.)   -  

Βουβουσιρά, Αλεξάνδρα

 Schirò, G.  -

Βουγιούκα, Αθηνά

Ανεμογιάννης, Γ.   -  Γρηγοριάδης, Ν. (Αναγνώσεις.)  -   Καζαντζάκης, Ν. (Αναφορά/πηγές –  Βιβλιογραφικά  –  Βίος/πρόσωπα  –  Έργο/επιβίωση  – Εργο-βιογραφικά/φιλολογική  –  Κοσμοθεωρία -  Κωμωδία  – Μεταφραστής/Bergson   -   Μεταφραστής/Darwin   - Μεταφραστής/Nietzsche   - Μυθιστορήματα/μύθοι –  Μυθιστορήματα/παραβολές  -  Τρίτος.)   -  Πρίφτη, Κ.   -   Στασινάκης, Γ. - Στεφανάκης, Γ.   -

Βουγιούκας, Αντώνης

Βουγιούκας, Αντ.   -    Χάρης, Π. (Βουγιούκας.)   -

Βουγιούκας, Άρης

Κάλβος, Α. (Σάμος.)   -   Νεοελληνική Ποίηση (Ελληνική εκπαίδευση).   -

Βουγιούκας, Αριστείδης

Λεοντάρης, Β. (Ποίηση/εξέλιξη.)   -

Βουγιουκλάκη, Αλίκη

            Χατζιδάκις, Μ. (Προσωπικά.)   -  

Βουγιουκλάκης, Γεώργιος

            Βουγιουκλάκης, Γ.   -  Χάρης, Π. (Βουγιουκλάκης.)  -   Lebesgue, Ph. (Έργο.)   -

Βουδούρη, Σοφία 

             Τέχνη (Στοιχεία αισθηματισμού).   -

Βουδούρης, Κ.

            Θεοδωρακόπουλος, Ι. (Δάσκαλος.)   -

Βουδούρης, Μελής

            Αντωνίου, Δ. (Χάι-κάι.)   -   Ατταλιώτης, Π.   -  

Βασιλάκης, Ν.   -  Βουδούρης, Μ.   - 

Γεράνης, Σ. (Πειραιάς.)   -   Γιάκος, Δ. (Βιβλιογραφικά.)   -  Γλυκοφρύδη-Τσατσούλα, Κ.   -  

Θεοτόκης, Κ. (Βιβλιογραφικά  –  Βιογραφικά.)  -  

Καβάφης, Κ. (Βιβλιογραφικά  - Έργο/εξωτερικό/Ολλανδία.)   -   Κακναβάτος, Ε. (Βιβλιογραφικά.)   -   Καραβασίλης, Γ. (Καλλιέργεια.)   -   Κάσδαγλης, Ε.   -  Κοκόλης, Ξ.  -   Κοκόροβιτς, Κ.   -   Κοτσέτσου, Λ.   -  

Λαπαθιώτης, Ν. (Βιβλιογραφικά  –  Ποιήματα  -  Ψευδώνυμο.)    -   Λεφούσης, Η. (Φιλιάτικα.)   -  

Μακράτος, Τ.   -   Μαυρουδής, Κ. (Ακροτελεύτιο  –  Λόγοι.)  -   Μίσσιος, Κ. (Θύμηση  –  Νυχτομαχία  –  Ξεχασμένα.)   -   Μυστακίδης, Α. (Δέφτερα  -  Δώδεκα.)   -  

Νεοελληνικό Φιλολογικό.   -   Ντελόπουλος, Κ. (Ιστορικά.)   -  

Πάλλης, Α. (Όμηρος.)   -   Παναγιώτου, Γ.   -  Παπαδήμα-Θεοδωράκη, Ε. (Μητέρα -  Παρακαταθήκες.)   -   Παπαδίτσας, Δ. (Βιβλιογραφικά.)   -   Παρασκευά, Μ.   -   Πίττας, Τ.  -   Πολίτης, Νικολ. (Ψευδώνυμα.)   -   Ποταμίτης, Δ. (Δέντρο.)   -  

Ρεγκούτας, Γ.   -  Ρίτσος, Γ. (Σύντροφος.)   -  

Σακελλαριάδης, Χ.   -   Σανουδάκης, Α.   -  Σεφέρης, Γ. (Βιβλιογραφικά  – Έργο/ εξωτερικό/Ολλανδία  –  Στροφή/πηγές.)   -   Σιμόπουλος, Η.(Αιγαιοπελα-γίτικη.)   -   Σινόπουλος, Τ. (Νεκρόδειπνος.)   -   Σκοπετέα, Σ.   -  Σπήλιος, Α.   -  Σταμάτης, Κ. (Αρπαγή.)   -   Στυλιανού, Π. (Από.)   -  

Χατζής, Δ. (Βιβλιογραφικά  –  Νεοελληνικά - Προσωπικά.)   -

Βουδούρης, Νίκος Αδάμ

            Κουμανταρέας, Μ. (Βιογραφικά.)   -

Βούζης, Παναγιώτης

           Βαλαωρίτης, Ν. (Όμηρος.)   -

Βουκελάτος, Γιάννης

            Αβραάμ, Κ.   -  Αντίοχος, Σ.   -   Αντωνακάτου, Ντ.   -  

Βαλέτας, Κ. (Σινικό.)   -   Βέργης, Α. (Όταν.)   -  Βλάχος, Ν.   -  

Γαλανός, Γ.  -   Γρηγόρης, Γ. (Πέρα.)   -  

Δέλιος, Γ. (Μυθιστοριογράφος.)  -  

Ελληνικές Παραδόσεις  (Σύβρου).  -   Ευαγγελάτος, Φ.   -  Ευαγγέλου, Ι. (Ψηφίδες.)   -  

Ζιτσαία, Χ. (Κύπριες.)   -  

Καππάτος, Ρ.   -   Καφταντζής, Γ. (Ελεγείες.)   -  Κολιαβάς-Μωλιοτάκης, Τ.   -   Κοντομίχης, Π.   -  Κυριαζόπουλος, Σ. (Ως.)   -  

Λυσιώτης, Ξ. (Παλίρροιες.)   -  

Μανθόπουλος, Τ.   -   Μοσκόβη, Ει.   -  Μουζάκη, Μ. (Τυφλές.)   -  

Νεοελληνική Λογοτεχνία (Λευκάδας).   -   Νιάρχος, Θ. (Ποίηση ’75.)   -   Παπαθανασόπουλος, Θ. (Άγγελος  –  Συναντήσεις  -  Τεφροδόχος.)  -   Παυλέας, Σ. (Έλξη.)   -   Πηγαδιώτης, Κ. (Αποσκευές.)   -  

Σιδέρης, Τασ.   -   Σικελιανός, Α. (Σικελιανός 1884.)   -   Σιμόπουλος, Η. (Μικρές.)   -   Σπάνιας, Ν. (Γλυκός.)   -  

Τζεβελέκη, Ε.   -  Τσιάμης, Μ. (Στο.)   -  

Χαλιορής, Κ.   -  Χατζοπούλου-Καραβία, Λ. (Λιόντας.)  -

Βουκελάτος, Κώστας

            Ιωάννου, Γιωργ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Πετρόπουλος, Η. (Βιβλιογραφικά.)   -     

Βουλγαράκη-Πισίνα, Εύη

            Καζαντζάκης, Ν. (Έργο/στοιχεία χριστιανικά.)   -

Βούλγαρη, Σοφία

            Αλεξάνδρου, Α. (Εργοβιογραφικά.)   -   Βαλαωρίτης, Ν. (Ήλιος  –  Ποίηση πεζή.)  -   Βουτουρής, Π.   -  Ελύτης, Ο. (Εργοβιογραφικά.)   -   Εμπειρίκος, Α. (Έργο/ελληνικότητα  –  Ποιητής-.)   -  Ευθυμιάδη, Ν. (Πόλη.)   -   Ζέη, Α. (Εργο-βιογραφικά.)   -   Καβάφης, Κ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Καζαντζάκης, Ν. (Εργοβιο-γραφικά.)   -   Παλαμάς, Κ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/Ελλη-νικότητα.)   -  Ρίτσος, Γ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Ροΐδης, Ε. (Εργοβιογραφικά.)   -   Σεφέρης, Γ. (Εργοβιογραφικά.)   -   Τριβυζάς, Σ.   -   Χατζής, Δ. (Εργοβιογραφι-κά.)   -

Βούλγαρης, Κώστας

            Αλεξάνδρου, Α.(Κιβώτιο/Πέλλας  –  Ποίηση/ιδεολογικά.)   -   Αμανατίδης, Β.   -   Αναγνωστάκης, Μ. (Για  -  Ποίηση/ιδεολογικά.)   -   Αναστόπουλος, Τ.   -   Αντωνίου, Δ. (Ποιήματα [Μαυρολέων].)   -   Αργυρίου, Α. (Καρυωτάκης.)   -   Βαγενάς, Νάσος (Λάγιος  –  Νεοελληνική.)   -   Βαλτινός, Θ. (Ορθοκωστά/ Βούλγαρης  –  Ορθοκωστά/Πάνου.)   -   Βαρβέρης,Γ. (Σωσίβια.)   -   Βλαβιανός, Χ. (Άγγελος.)   -   Βούλγαρης, Κ.   -  

Γαραντούδης, Ευ.   -   Γέροντας, Α.   -  Γκόρπας, Θ.   -   Γώτης, Γ.   -  

Δαμιανός, Α.   -   Δαράκη, Ζ. (Σώμα.)   -   Δασκαλόπουλος, Δ. (Συμπαθητική.)   -   Δεληγιώργη-Θεοδωρίδη, Α.   -   Δημητρίου, Σ. (Βραδυπορία  –  Φλέβα.)  -   Δημουλά, Κ. (Ενός  –  Ποίηση/ ελληνική.)   -   Δοκίμιο.   -  

Εγγονόπουλος, Ν. (Ποίηση/πηγές.)   -    Έλληνες ποιητές (Ολυμπιακοί).   -   Εμπειρίκος, Α. (Ζεμφύρα.)   -  

Θεοδοσοπούλου, Μ.   -  

Καισαρίδης, Γ.   -   Κάλας, Ν. (Οδός.)   -   Καραβασίλης, Γ. (Σαπφούς.)   -   Καραγεωργίου,Τ.   -   Καρβέλης, Τ. (Κωνσταντίνος.)   -   Καρτέρης, Γ.   -   Καρυωτάκης, Κ. (Βιογραφικά  –  Έργο/Αργυρίου  –  Έργο/Βούλγαρης  – Έργο/Δάλκου  –  Έργο/Ελληνική  Αριστερά  –  Έργο/επιβίωση –  Έργο/ιδεολογικά –  Έργο/Ντουνιά  –  Εργοβιογραφικά/συμπόσια  –  Ποίηση/επιδράσεις/Εγγονό-πουλος  –  Ποίηση/Νεοελληνική  –  Προσωπικά   -   Σάτιρα/Ελληνική.)   -   Κάσσος, Β. (Αδια-πέραστο  –  Αίμα.)  -   Κατσαρός, Μ. (Ποίηση/ιδεολογικά.)   -   Καφταντζής, Γ. (Πανεπιστήμιο  –  Φωτογραφίες.)  -   Κουβαράς, Γ.   -   Κουμανταρέας, Μ. (Δυο.)   -   Κουτρουμπούσης, Π.  -   Κωσταβάρας, Θ.(Ημερολόγιο  –  Μακρινή -  Ποίηση.)   -  

Λάγιος,Η. (Τελικός.)   -   Λιαροπούλου, Ε.   -   Λιοντάκης, Χ. (Με.)   -   Λογοτεχνία (Ευρωπαϊκή/Ευρωπαϊκά  –  Ευρωπαϊκή/Νεότερη  -  Κοινό).   -    Λυκιαρδόπουλος, Γ.   -  

Μαρκόπουλος, Γ.   -    Μαυρουδής ,Κ. (Κουρτίνες.)   -   Μέσκος, Μ. (Κομμένη  –  Ποίηση  –  Ποίηση/ιδεολογικά  – Προσωπικά  –  Ψιλόβροχο.)  -    Μετάφραση στην Ελλάδα (Νεότερη).   -   Μοίρας, Μ.   -   Μότσης, Φ.   -   Μπακονίκα, Α.   -   Μπουκάλας, Π. (Ενδεχομένως.)   -  

Νέο Επίπεδο.   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Διαφήμιση).   -   Νεοελληνική Λογοτεχνική(Αριστεράς).   -   Νεοελληνική Ποίηση (Αντίστασης  –  Ελληνιή κοινωνία  – Ιστορία<1920>  -  Ιστορία <1945>  -  Ιστορία <1955>  -  Ιστορία <1960>  - Ιστορία <1990>  -  Ιστορία <2000>  -  Μορφή).   -   Ντουνιά, Χρ.   -  

Παγανός, Γ.   -   Παπαδημητρακόπουλος, Η. (Αποκείμενα.)   -   Παπαχρήστος, Δ.   -   Πάνου, Γ.  -   Πατρίκιος, Τ. (Ποίηση/ιδεολογικά.)   -   Πέλλας, Ο.   -   Πλανόδιον.   -  

Ρηγόπουλος, Γ.   -   Ρόμβος, Τ.   -   Ρούβαλης,Β.   -  

Σαλαπασίδης, Τ.   -   Σαχτούρης, Μ. (Για.)   -   Σινόπουλος,Τ. (Για  –  Ίδρυμα.)  -   Τσιριμώκου, Λ.   -  

Χατζηβασιλείου, Β.   -   Χατζής, Δ. (Θητεία.)   -   Χατζησωκράτης, Δ.   -   Χατζητάτσης,Τ.   -   Χατζόπουλος, Θ. (Κελί.)   -   Χριστιανόπουλος, Ντ. (Ποίηση/θέματα.)   -

Βούλγαρης, Παντελής

            Κουμανταρέας, Μ. (Φανέλλα/κινηματογράφο.)   -   Παπαδιαμάντης. Α. (Τσίγκου.)   -

Βούλγαρης, Στέφανος

            Κρανιδιώτης, Ν. (Βούλγαρης.)   -

Βουλγαρίδου, Γκέρτα

            Αλεξίου, Δ.   -  Νικολαΐδης, Α. (Ανιχνευτής  –  Εξαφάνιση  –  Ερωφάντα  –  Ποίηση  – Συνυπάρχοντες.)   -

Βουλτσίδης, Γιάννης

            Καραγκιόζης (Καραγκιοζοπαίχτες/Βουλτσίδης).   -

Βουμβλινόπουλος, Γ.

            Τερζάκης, Α. (Βουμβλινόπουλος.)   -

Βουνάτσος, Φωκ.

            Βενιαμίν (Έργο/επιβίωση  –  1821.)   -

Βουρβέρης, Κωνσταντίνος

            Αποστολίδης, Η. (Προσωπικά.)   -   Κλασικό.  -

Βουρδουμπάς, Δ.

            Ελληνική Δημιουργία (Πρόγραμμα).   -

Βουρλιώτης, Βαγγέλης

            Καβάφης, Κ. (Εργοβιογραφικά.)   -

Βουρνάζος, Αλ.

            Καμπούρογλου, Δ. (Αλληλογραφία.)   -   Ξενόπουλος, Γ. (Έργο.)   -

Βουρνάς, Αργύρης

            Κραβαρτόγιαννος, Δ.   -

Βουρνάς, Γεώργιος

            Θεοδωράκης, Μ. (Χρέος.)   -

Βουρνάς, Τάσος

            Αγγέλου, Α.   -   Αθανασιάδης, Τ. (Μάρμω.)   -   Αλεξανδρόπουλος, Μ. (“Ρωσική“.)   -   Αξιώτη, Μ.(Βιογραφικά.)   -   Αποστολόπουλος, Μ.   -   Αυγέρης, Μ. (Εργοβιογραφικά  –  Προσωπικά.)  -  

Βάρναλης, Κ. (Δημοσιογράφος  – Διχτάτορες  –  Έργο  –  Εργοβιογραφικά  –  Ποιήματα  –  Ποίηση/στοιχεία – Προσωπικά.)  -   Βελιώτης, Ν.   -   Βιζυηνός, Γ. (Βιογραφικά.)   -    Βλαχοδημήτρης, Θ. (Προσωπικά.)   -    Βουρνάς,Τ.   -   Βρανούσης, Λ. (Ρήγας.)   -   Βρεττάκος,Ν. (Βάθος  –  Έργο  –  Ποίηση.)  -   Βυζάντιος, Δ.   -  

Γαβριηλίδης, Β. (Σάτιρα.)   -   Γληνός, Δ. (Βιογραφικά  –  Έλληνες.)  -  

Δημητρίου, Δ.   -   Δούκαρης,Δ. (Βουρνάς.)   -  

Έλληνες λογοτέχνες (Ελληνικήκοινωνία).   -   Ελληνικά Λαϊκά Τραγούδια (Ιστορία).   –    Ελληνική Νομαρχία (Εκδόσεις  - Χαρακτηριστικά).   -   Επιθεώρηση Τέχνης (Ιστορία).   -  

Ζήσης, Σ.   -  

Θέατρο<περιοδικό>.   -   Θέρος, Α. (Έργο.)   -  

Ιμβριώτη, Ρ.   -   

Καβάφης, Κ. (Βιογραφικά  –  Ποίηση/στοιχεία παρακμής.)   -   Κάλβος, Α. (Βιογραφικά.)   -   Καραγάτσης, Μ. (Έργο.)   -   Καρύδης, Σ.   -   Καρυωτάκης, Κ. (“Ποιήματα“ –  Ποίηση/ελληνική  –  Ποίηση/ στοιχεία.)   -   Κατσίμης, Σ. (Ηλίθιος.)   -   Καφταντζής, Γ. (Δώδεκα.)   -   Κλάρας, Μ. (Πιστεύω.)   -   Κοραής, Α. (Από  –  Βιογραφικά  –  Εργοβιογραφικά.)   -   Κορτζά, Ε.   -   Κοτζιάς, Α. (Σκοτεινή.)   -   

Λαμπρίδης, Μ. (Έργο  –  Κριτικός.)   -   Λεκατσάς, Π. (Επιφυλλίδες.)   -   Λογοτέχνης (Κοινωνία).   -   Λουντέμης, Μ. (Εργοβιογραφικά  –  Πεζογραφία  – Προσωπικά.)  -  

Μάτεσης, Α. (Βασιλικός.)   -   Ματζουράνης,Γ.   -   Μόσχος, Ν.   -   Μότσιος, Γ.   -  

Νεοελληνική Θεατρική Κριτική.   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Ελληνικότητα  -  Ιστορία<1821>  -  Ιστορία <1930>  -  Πηγές/Οκτωβριανή -  Πρόδρομοι).  -   Νεοελληνική Ποίηση (Στοιχείαηττοπάθειας).   -   Νεοελληνικό Θέατρο (Θέατρο στο).   -   Νεοελληνικό Χιούμορ.   -   Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Πολιτική).   -   Παλαμάς, Κ. (Κορτζά.)   -   Παπαγεωργίου, Α.   -   Παπαδιαμάντης, Α. (Βιογραφικά  –  Προσωπικά  –  Χαλασοχώρηδες.)   -   Παπαδόπουλος-Βρετός, Μ.   -   Παπαπερικλής, Ν.   -   Πατατζής, Σ. (Ιδεολογικά.)   -   Πετρίδης, Κ.   -   Πετρόπουλος, Δ.   -   Πολίτης, Κ. (Κορομηλιά.)   -   Πρωτοπόροι.   -  

Ρήγας Φεραίος (Ελληνική κοινωνία  –  Επαναστάτης –  Εργοβιογραφικά.)   -   Ρίτσος, Γ. (Προσωπικά.)   -   Ροΐδης, Ε. (Ιδεολογικά  -  Πάπισσα.)   -   Ρώτας, Β. (Εργοβιογραφικά  –  Παλιές.)  -  

Σαμαράκης, Α. (Ζητείται.)   -   Σαράντης, Γ. (Πολιτεία.)   -   Σερεμέτης, Δ.   -   Σικελιανός, Α. (Βιογραφικά)   -   Σινόπουλος, Τ. (Κριτικός.)   -   Σολωμός, Δ. (Βιογραφικά.)   -   Σουρής, Γ. (Σάτιρα.)   -   Σπανδωνίδης, Π. (Ν.)   -  

Τέχνη (Κοινωνία).   -    Τριαντάφυλλος, Κλ.   -   Τσίρκας, Στ. (Λέσχη  –  Ύπνος.)   -   

Φραγκιάς, Α. (Άνθρωποι.)   -   Φωτιάδης, Δ. (Ακτή  -  Μεσολόγγι.)   -  

Χάρης, Π. (Ημέρες.)   -

Βούρτσης, Ιάκωβος

            Αντωνίου, Δ. (Βιβλιογραφικά – Ποίηση– Προσωπικά.)   -   Εγγονόπουλος, Ν. (Εργοβιογραφικά – Ποίηση/εξέλιξη.)   -  Εμπειρίκος, Α. (20 ος – Έργο/κριτική – Έργο/τόποι –Εργοβιογραφικά – Κάλας – Υπερρεαλισμός.)  -   Κάλας, Ν. (Εμπειρίκος – Μαύρες.)   -   Στίχοι.   - 

Βούσαρης, Θ.

            Νεοελληνική Λογοτεχνία (Βιβλιογραφικά).   -

Βουσβούνης, Αντώνης

            Βουσβούνης, Α.  -  Γιαννόπουλος, Π. (Έργο.)   -   Μυριβήλης, Σ. (Βιογραφικά.)   -   Νέα Γράμματα (Τετράδιο).   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Κριτική).   -   Ροδάς, Μ. (Βουσβούνης.)   -   Σολωμός, Δ. (Ελεύθεροι/Στοχασμοί  -  Έργο.)   -   Τετράδιο.   -   Τέχνη(Κοινό).   -   Φωτιάδης, Δ. (Βουσβούνης.)   -

Βουτέρης, Τάκης

            Νεοελληνικό Θέατρο (Ιστορία <1974>).   -

Βουτιερίδης, Ηλίας

            Ασώπιος, Κ.   -  

Βουτιερίδης, Η. (Βιβλιογραφικά  –  Βιογραφικά  –  Έργο  – Εργοβιογραφικά  –  Ιστορία/Κυριακίδης.)   -  

Γαβριηλίδης, Β. (Έργο.)   -  

Έλληνες λογοτέχνες (Κεφαλονίας).  -  

Ιωάννου, Φ.   -  

Κανελλής, Μ.   -  Καστανάκης, Θ. (Χορεύτρια.)  -   Κορνάρος, Β. (Ερωτόκριτος/ εκδόσεις<Ξανθουδίδης>  - Θυσία.)   -  

Μαρκοράς, Γ. (Έργο/κριτική.)   -   Μονόπρακτο.   -   Μουστοξύδης, Α. (Εργοβιογραφικά.)   -  

Νεοελληνική Λογοτεχνία (Πηγές).   -   Νεοελληνικό Θέατρο (Ιστορία<-1610>).   -   Νεοελληνικό Σονέτο.  - 

Παλαμάς, Κ. (Πρώτα.)   -   Πορφύ-ρας, Λ. (Ποίηση.)   -   Προεστόπουλος, Ν.   -  

Ροΐδης, Ε. (Έργο/φιλολογικά  - Μελέτη.)  -  

Σολωμός, Δ. (Επτανησιακή  –  Έργο/γλώσσα  –  Έργο/πηγές γερμανικές  - Monti.)   -  

Haxthausen, W. von.   -   Horvath, E.  -

Βουτιερίδης, Περ.

            Βέρτης, Ν.   -  Βουτιερίδης, Η. (Βιβλιογραφικά  –  Δήμαρχοι  –  Έργο/ επιβίωση  –  Παλαμάς  -  Ψυχάρης –  Horvath.)   -  Δεμοδός, Τ.   -   (Ο) Νουμάς (Ιστορία  - Παπανικολάου).   -   Παλαμάς, Κ. (Βουτιερίδης.)   -  Ροΐδης, Ε. (Έργο/ φιλολογικά.)  -   Σολωμός, Δ. (Έργο/πηγές γερμανικές.)   -   Χρονικά.  -

Βουτουρής, Παντελής

            Βλάχος, Α. <1838> (Διηγήματα  –  Ρεαλισμός.)  -  

Εγγονόπουλος, Ν.(Ποίηση/θέματα.)   -   Εμπειρίκος, Α. (Μαντιλένια  –  Ποιητική  – Υπερρεαλισμός.)   -  

Ζερβός, Ιωαν. Σ.   -  

Καβάφης, Κ. (Έργο/Κάλας.)   -  Κάλας, Ν. (Καβάφης.)   -   Καρυωτάκης, Κ. (Ποίηση/θέματα/θάνατος .)   -   Καρυωτακισμός   -  Καχτίτσης, Ν. (Μυστακίδης  – Πεζογραφία/στοιχεία.)   -  

Μόντης, Κ. (Γράμμα.)   -   Μυστακίδης, Α. (Καχτίτσης.)   -  

Νεοελληνική Λογοτεχνία (Κύπρου/Ιστορία <1920>).  -   Νεοελληνική Πεζογραφία (Θέματα/1897).   -   Νεοελληνική Ποίηση (Θέματα/ θάνατος  -  Υπερρεαλι-σμού/θέματα).   -   (Ο) Νουμάς.   -  

Παπαδιαμάντης, Α. (Ποιητική – Υπό/Εμπειρίκος.)   -  Πιερίδης, Γιωργ. (Εργοβιογραφικά.)  -   Ποίηση (Υπερρεαλισμού).   -  

Σαχτούρης, Μ. (Ποίηση/εικόνες  –  Ποίηση/θέματα/ θάνατος.)   -   Σεφέρης, Γ. (Ποίηση/κοινωνία.)   -  

 Υπερρεαλισμός (Ποιητική).   -

Βουτουρής, Παντελής

           Βλαστός, Π. (Καβάφης.)   -   Ζερβός, Ι. (Βιογραφικά.)   -   Καβάφης, Κ. (Ποίηση/Νεοελληνική/Παλα-μάς.)   -   Καζαντζάκης, Ν. (Φρειδερίκος.)   -   Καχτίτσης, Ν. (Εκδότης.)   -   Παλαμάς, Κ. (Ποίηση/Νεοελληνική/Καβάφης.)   -      Σεφέρης, Γ. (Land.)   -

Βουτσά, Στέλλα

           Καζαντζάκης, Ν. (Ισπανία   -   Unamuno.)   -

Βούτσας, Κώστας

            Αποστολίδης, Τ.   -  Παξινού, Μ.   -

Βουτσινά, Νέλλη

            Κάββουρας, Δ.   -

Βουτσινάς, Α.

            Ταχτσής, Κ. (Έργο.)   -

Βουτσοπούλου, Λία

            Νεοελληνικό Θέατρο (Παραστάσεις).   -

Βουτυράς, Δημοσθένης

            Αλιθέρσης, Γ. (Βουτυράς.)   -  Βουτυράς, Δ. (Αλιθέρσης  -  Βιογραφικά  –  Εργοβιογραφικά  –  Μυθιστόρημα  –  Τσίρκας.)  -   Μυθιστόρημα (Ιστορία).   -  Νιρβάνας, Π. (Εργοβιογραφικά.)  -   Τσίρκας, Στ. (Βουτυράς.)   -

Βραΐλας-Αρμένης, Πέτρος

            Ποίηση (Ορολογικά).   -   Τυπάλδος, Ι. (Ποιήματα.)   -

Βρανάς, Νίκος

            Κατσαρός, Μ. (Μπαλλάντα.)   -

Βρανόπουλος, Επαμ

            Ζάππας, Τ. (Εταιρεία.)   -   Σέττας, Δ. (Εύβοια.)   -

Βράνος, Ιωάννης

            Βράνος, Ι.    -  Χατζηφώτης, Ι. (Βράνος.)   -

Βρανούσης, Λέανδρος

            Βενιαμίν (Εργοβιογραφικά).   -  Βερνάρδος.   -   Βηλαράς, Ι. (Άνοιξη  – Γράμματα  –  Έργο/κείμενα  –  Έργο/χειρόγραφα  –  Κατά  –  Όνομα.)  -   Εφημερίς.   -  

Θούριοι.   -   Θωμόπουλος, Ι.   -  

Κοραής, Α. (Ανθρώπινα  – Επιστολαί  –  Εργοβιογραφικά –  Πρωτοψάλτης.)  -   Κριτική (Συμπόσια-).   -  Κρυστάλλης, Κ. (Έργο/Χρηστοβασίλης  – Ποίηση/Θωμό-πουλος.)   -  

Ματθαίος.   -   Μαυροκορδάτος, Α.   -   Μπαράς, Β.   -  

Νεοελληνική Λογοτεχνία (Φιλολογική).  -   Νεοελληνική Ποίηση (Ωδή).   -  

Πάριος, Α.   -  Περδικάρης, Μ.   -   Περραιβός, Χ.   -   Πρωτοψάλτης, Ε.   -  

Ρήγας Φεραίος (Βλαχία  –  Ελληνική Δημοκρατία  –  Έργο  –  Έργο/εκδόσεις  – Έργο/κείμενα – Έργο/χειρόγραφα  – Εργοβιογραφικά  –  Θούριος  –  Μεταφραστής  –  Πατριωτικός  –  Ποίηση  – Σχολείον/εκδόσεις  -  Marmontel.)   -  

Σούλης, Γ.   -   Σούλης, Χρ.  -  

Χρηστοβασίλης, Χ. (Κρυστάλλης  –  Ρωσία.)  -   Χριστόπουλος, Α. (Πολιτικά σοφίσματα.)   -

Βραχά, Μαρία

            Γιάκος, Δ. (Μεγάλες.)   -   Σφαέλλου, Κ. (Βοσκός.)   -   Τροπαιάτης, Α. (Μικροί.)   -

Βραχάς, Ιωάννης

            Βραχάς, Ι.   -

Βραχάς, Φρίξος

            Βαλέτας, Γ. (Ανθολογία.)   -  Βραχάς, Φ.   -  

Δόξας, Τ. (Έργο.)   -  Δραγούμης, Ι. (Έργο.)   -   Δροσίνης, Γ. (Έργο/Νεοελληνική  –  Εργοβιογραφικά.)   -  

Εθνικό Θέατρο (Ελληνική  -  Κύπρο).  -   Εταιρεία Κυπριακών.   -  

Καβάφης, Κ. (Έργο/εξωτερικό/αγγλόφωνες.)   -  Κακριδής, Ι. (Ελληνική εκπαίδευ-ση.)  -   Κάλβος, Α. (Πατριωτισμός.)   -  Κανελλόπουλος, Π. (Εικοστός.)  -   Κορνάρος, Β. (Θυσία/θέματα.)   -  Κουρνούτος, Γ.   -   Κρανιδιώτης, Ν. (Βραχάς  – Κερυνεία -  Σπουδές.)  -   Κυπριακά Γράμματα (Ιστορία).   -  Κύρου, Αχ. (Έργο.)   -  

Λαβίθης, Κ.  -   Λιπέρτης, Δ. (Έργο.)   -  

Μακρυγιάννς, Γ. (Προσωπικά.)   -   Μελάς, Λ.  -   Μωραϊτίδης, Α. (Έργο.)   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Κύπρου/Κυπριακό).   -   Νεοελληνική Πεζογραφία (Κύπρου/ βραβεία).   -   Νεοελληνική Ποίηση (Κύπρου/διαγωνισμοί).   -   Νεοελληνικό Διήγημα (Κύπρου/διαγωνισμοί).   -  

Παλαμάς, Κ. (Έργο  –  Ποίηση.)  -   Περάνθης, Μ. (Κοσμοκαλόγερος.)   -   Πνευματική Κύπρος (Έρευνες  –  Πρόγραμμα).  -  

Ρήγας Φεραίος (Εργοβιογραφικά.)   -  

Σεφέρης, Γ. (Προσωπικά.)   -   Σοφοκλέους, Θεοκλ.   -   Σπυριδάκις, Κ. (Εκπαιδευτικός  –  Έργο.)   - 

Τερζάκης, Α. (Κυρία.)   -  

Χρυσάνθης, Κ. (Βραχάς  –  Έργο  –  Παγκυπριονίκες -  Τραγούδια.)  -   Charioteer.   -

Βραχωρίτης, Σπύρος

            Θέατρο (Στοιχεία ποιητικά).   -  Μακρυγιάννης, Γ. (Οράματα/θέατρο.)  -   Χορν, Π. (Φιντανάκι.)   -

Βρέλλη-Ζάχου, Μ.

            Κρυστάλλης, Κ. (Έργο/στοιχεία.)   -

Βρέλλης, Αριστοτέλης

            Ελληνικά Δημοτικά (Ηπείρου  - Baud-Bovy).   -   Ελληνικά Λαϊκά Τραγούδια (Τρυγόνια).   -   Baud-Bovy, S. (Ελληνικά Δημοτικά.)   -

Βρέλλης, Γ.

            Κωνσταντούρου-Κατρίτση,Δ.   -  Λαζαρίδης, Κ.   -   Πάσχος, Π. (Αιχμαλωσία.)   -

Βρετάκος, Παναγιώτης

            Γαρδικιώτη-Κοΐνη, Κ.   -  Θεοφάνους, Κ.   -   Κουλούκης, Γ. (Έπαθλα  –  Μέλλοντος  –  Οδύνης  – Στο.)  -   Μακρής, Νίκος   -  Μαλεβίτσης, Χ. (Παιδεία  –  Φιλόσοφος-.)  -   Πάσχος, Π. (Έργο  –  Περικάρπια.)   -

Βρέττα, Αλεξάνδρα

            Βιβλιοθήκες (Παιδικές).   -   Μετάφραση Ελλάδα (Tournier).   -   Παιδική Λογοτεχνία (Ελλάδα/ διασκευές).   -   Πάτσιου, Β.  -

Βρεττάκος, Νικηφόρος

            Αβέλλιος, Α.   -   Αγγουλές, Φ.   -   Αιλιανού, Ε. (Δώδεκα  –  Ελεγείες.)  -   Ακρίτας, Λ. (Εργοβιογραφικά –  Προσωπικά.)   -   Αλεξίου, Μ.   -    Ανταίος, Π.   -   Αξιώτη, Μ. (Κοντραμπάντο.)   -   Αποστολίδης, Η. (Ανθολογία των/Συμπληρώματα –  Ανθολόγος  –  Έργο.)  -   Ασλάνογλου, Ν.-Α. (“Θάνατος“.)   -   Αυγέρης, Μ. (Άπαντα  –  Ελληνική ποίηση  –  Εργοβιογραφικά.)   -  

Βαλαωρίτης, Α.(Εργοβιογραφικά.)   -   Βαλαωρίτης, Ν. (Κεντρική.)   -   Βαρβιτσιώτης, Τ. (Γέννηση.)   -   Βάρναλης, Κ. (Έργο  –  Ποίηση/εξέλιξη  – Προσωπικά.)  -   Βέμη, Μ.   -   Βιζυηνός,Γ. (Έργο.)   -   Βότση, Ο. (Ύπαρξη.)   -   Βουγιούκας, Αντ.   -   Βρεττάκος, Ν. (Βιογραφικά  –  Βρεττάκου  –  Γκρίτση-Μιλλιέξ  –  Ελληνική  -  Έργο  –  Εργοβιογραφικά  –  Ιδεολογικά  –  Ξεσφράγισμα  –  Ποίηση  –  Ποίηση/ελληνική  –  Προωπικά  –  Τσάτσου.)  -  

Γαλανός, Θ.   -   Γανιάρης, Χ.   -   Γαρίδης, Κ. (Ανακωχή  –  Δύσκολες.)  -   Γεραλής, Γ. (Αίθουσα.)   -   Γεράνης, Σ.(Παθολογία.)   -   Γκόρπας, Θ.   -   Γκρίτση-Μιλλιέξ,Τ. (Βρεττάκος.)   -   Γουδέλης, Γ. (Προς.)   -  

Δασκαλόπουλος, Α.   -   Δεπούντης, Ι.   -   Δημάκης, Μ. (Ταξίδι.)   -   Δήμας, Π.   -   Διαλεισμάς, Φ.   -   Δούκαρης, Δ. (Γυμνό  –  Ποιήματα της.)   -   

Έλληνες λογοτέχνες (Ελληνικό Κράτος).  -   Έλληνες ποιητές (Ελληνική).   -   Ελληνικά Δημοτικά  (Γλώσσα  –  Ελληνικότητα  –  Μορφή).  -   Ελύτης, Ο.(Άξιον.)   -    Ευαγγέλου, Α. (Μέθοδος  –  Περιγραφή.)   -  

Ζαμπαθά-Παγουλάτου, Φ.   –    Ζαμπαθάς, Κ.   -   Ζερβός, Τ.   -  

Θέμελης, Γ. (Φωτοσκιάσεις.)   -   Θεοδωρακόπουλος, Λ.   -   Θεοδώρου, Β. (Κατώφλι  –  Ποιήματα.)  -   Θεοφάνους, Κ.   - 

Ιακωβίδη-Πατρικίου, Λ. (Αναδρομή.)   -   Ιωαννίδης, Ιασ.   -  

Καβάφης, Κ.  (Διπλανό  –  Έργο/κοινό  -  Ποίηση.)  -    Καζαντζάκης, Ν. (Ασκητική –  Έργο  –  Οδύσσεια  -  Προσωπικά.)  -   Κάλβος, Α.(Έργο/επιβίωση  -  Ποιητική.)  -   Καμαρινάκης, Γ. (Δρόμοι.)   -   Καμπάνη-Δετζώρτζη, Δ.   -   Καρά-Αμαράντου, Ε.   -   Καράγιωργα, Ο. (Μεγάφωνα.)   -   Καραχάλιος,Ν.   -   Καρέλλη, Ζ. (Διάβολος.)   -   Καρούζος, Ν. (Ποιήματα.)   -   Καρύδης, Ν. (Τελευταία.)   -   Κατσίνης, Μ.   -   Κόντογλου, Φ. (Πεζογραφία.)   -   Κοντός, Ν.   -   Κουλούκης, Γ. (Προσδοκίες.)   -   Κουρήτης, Σ.   -   Κούσουλας, Λ. (Σχηματοποίηση  - Σχηματο-ποίηση Γ’.)   -   Κύρου, Κ. (Κραυγές.)   -  Κωσταβάρας, Θ. (Έξοδος.)   -   Λαμπαδαρίδου-Πόθου, Μ. (Συναντήσεις.)   -   Λαμπράκη-Πλάκα, Μ.   -  Λειβαδίτης, Τ. (Άνθρωπος  –  Καντάτα -  Προσωπικά  -  Συμφωνία.)  -    Λογοτεχνία (Θέματα/ άνθρωπος).   -   Λουκάκης, Κ.   -  

Μακρυγιάνννης, Γ.  (Έργο/γλώσσα.)   -   Μάναρης, Ζ.   -   Μελισσάνθη (Εργοβιογραφικά  -  Ποίηση –  Προσωπικά).  -   Μεσολογγίτης, Β.   -   Μόντης, Κ. (Γράμμα.)   -   Μουζάκη, Μ. (Στα.)   -   Μπούμη-Παπά, Ρ. (Ρόδο.)   -   Μυράλης, Γ.   -  

Νεγρεπόντης, Γ. (Καθημαγμένοι.)   -   Νεοελληνική Λογοτεχνία (Γλώσσα  – Εξωτερικό).  -   Νεοελληνική Ποίηση (Ανθολογίες/Ανθολογία των/Συμπλη-ρώματα.)   -    Ανθολογίες/ελληνική ποίηση ανθολογημένη   -   Ελληνική κοινωνία  –  Ελληνική παράδοση  – Ιστορία <1955>).   -    Νικόπουλος, Ν. (Έξοδος  –  Ήχος.)  -    

Ξανθάκης, Σ.   -   Ξανθάκου, Μ.   -  

Ολύμπιος, Τ.   -  

Παγουλάτου, Ρ.   -   Παλαμάς, Κ. (Έργο/Νεοελληνική  -  Προσωπικά.)  -   Παναγιωτόπουλος, Ι.(Παράθυρο.)   -    Πάντζας, Σ.   -   Παπαδημητρίου, Ε.

-   Παπαδιαμάντης, Α. (Έργο/στοιχεία πρωτοποριακά.)   -   Παπαδίτσας, Δ. (Θυσίες  –  Παράθυρο -  Προσωπικά.)  -   Παπαλεονάρδος, Γ.   -   Παπατσώνης, Τ. (Έργο.)   -   Παππάς, Ν. (12.)  -   Παρθένης, Α.   -   Πάσχος, Π. (Ποίηση.)   -   Πατρίκιος, Τ. (Μαθητεία.)   -   Παυλέας, Σ. (Θαλασσινή.)   -   Παυλοπούλου, Α. (Δρόμος.)   -   Πέγκλη, Γ. (Άνθρωπος.)   -   Πιερίδης, Θ. (Νόστος.)   -   Ποίηση(Ιστορία <1965>  -  Ορολογικά).  -   Ποιητής (Κοινωνία).   -   Πορφύρης, Τ.   -   Πρωταίος, Στ.   -  

Ρίτσος, Γ. (Ποίηση/θέματα.)   -   Ρώτας, Β. (Μνημόσυνο.)   -  

Σαράντης, Γ. (Δρόμοι.)   -   Σαχτούρης, Μ. (Περίπατος  –  Σοφία  - Φάσματα.)   -   Σεφέρης,Γ. (Στροφή/Νεοελληνική.)   -   Σικελιανός, Α. (Βρεττάκος  –  Έργο  - Προσωπικά.)  -   Σιμόπουλος, Η. (Έκτη.)   -   Σινόπουλος, Τ. (Άσματα  –  Ελένη –  Μεταίχμιο Β’  -  Νύχτα.)   -   Σκιαδάς, Στ.   -   Σκίπης, Σ. (Ποίηση.)   -   Σκουρογιάννης, Γ.   -   Σολωμός, Δ. (Έργο  –  Έργο/ γλώσσα.)   -   Σπανδωνίδης, Π. (Κλέφτικο.)   -   Σταθακόπουλος, Λ.   -   Στασινόπουλος, Μ. (Προσωπικά.)   -   Συναδινού,  Ε.  -   Συρεγγέλας, Β.   -  

Ταξιάρχης, Ντ. (Συνωμοσία.)   -   Τερζάκης, Α. (Προσωπικά.)   -   Τέχνη (Ψυχοθεραπεία).   -   Τζούλης, Θ. (Σπόνδυλοι.)   -   Τουμπακάρη, Ε.   -   Τρύφωνας, Χρ.   -   Τσάτσος, Κ. (Προσωπικά.)   -    Τσάτσου, Ι. (Βρεττάκος  – Καταγραφές  -  Φως.)   -   Τσιρόπουλος, Κ. (Έργο.)   -   Τσούτης, Γ.   -   Φουρτούνης, Μ.   -   Φραγκόπουλος, Θ. (Άλλα.)   -   Φωκάς, Ν. (Μάρτυρας.)   -   Χαβιαράς, Σ.   -   Χαϊμ, Χ.  -   Χαραλαμπίδης, Κ.(Πρώτη.)   -   Χάρης, Π. (Ημέρες.)   -   Χιόνης, Α.(Απόπειρες.)   -   Χρονάς, Π.   -  

Milliex, R. (Προσωπικά -  Ταΰγετος.)  -

Βρεττός, Σπύρος

            Βαλαωρίτης, Α. (Βιογραφικά.)   -  Ελύτης, Ο. (Ποίηση/στοιχεία λαογραφικά.)   -  Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών.   -   Καβάφης, Κ. (Περιμένοντας/Νεοελληνική.)   -   Νεοελληνική Λαϊκή Ποίηση (Λευκάδας).  -   Νεοελληνική Ποίηση (Γενιά του‘80/ελληνική   -   Καβάφης).   -   Ποίηση (Γλώσσα).   -   Χατζής, Δ. (Έργο/θέματα  – Μαργαρίτα.)  -   Χατζόπουλος, Κ. (Πύργος/Χατζής.)   -

Βρισιμιτζάκης, Γεώργιος

            Βρισιμιτζάκης, Γ.   -  Καβάφης, Κ. (Βρισιμιτζάκης  –  Έργο  –  Έργο/ ελληνικότητα  –  Έργο/κοινό  –  Έργο/κριτική  –  Έργο/φιλολογικά  –  Ποίηση  – Ποίηση/θέματα πολιτικά  –  Ποίηση/μορφή  –  Ποίηση/Σαντοριναίος –  Ποίηση/ στοιχεία πολιτικά  –  Ποίηση/Dante.)   -

Βροκίνης, Λ.

            Θεοτόκης, Κ. (Γενεαλογικά.)   -[

Βροντάκης, Ιάσων

            Ιμπροχώρης, Β.   -

Βροντάκης, Ιωαν.

            Φωτιάδης, Στ. (Κουτσομπόλης  –  Φαταούλας.)  -

Βρόντης, Αναστάσιος

            Ελληνικά Δημοτικά (Θέματα/Άγιος  –  Θέματα/ροδίτισσες  –  Ρόδου –  Ρόδου/θέματα).   -  Ελληνικές Παραδόσεις (Θέματα/Άγιος Γεώργιος  –  Ρόδου).  -  Ελληνικές Παροιμίες (Θέματα/Άγιος  –  Ρόδου).  -

Βρόντος, Χάρης

            Καρούζος, Ν. (Μουσική.)   -   Κατσαρός, Μ. (Κατά.)   -  Πατίλης, Γ. (Εργοβιογραφικά.)  -   Παυλοστάθης, Τ.   -   Ποίηση(Μουσική).   -

Βρότσος, Ιωάννης

            Σπεράντσας, Σ. (Εργοβιογραφικά.)   -

Βρυέννιος, Π. Κ.

            Λιπέρτης, Δ. (Ποίηση.)   -

Βρυχέας, Μ.

            Πλάτων.   -

Βρυώνη-Χατζηθεοδώρου, Αντιγόνη

            Αιλιανού, Ε. (Προσωπικά.)   -   Σταύρου, Τ. (Μυστικές.)   -

Βυζοβίτου, Ντόρα

            Ελληνικά κόμικς.   -  Ελληνικά Παιδικά Περιοδικά.  -   Κόμικς (Ελλάδα/ βιβλιογραφικά  –  Ελλάδα/ιστορία –  Ελλάδα/Dickens).   -  Νεοελληνική Παιδική (Βιβλιογραφικά).  -

Βυθούλκας, Διονύσιος

            Λογοτεχνία (Έλληνες).   -  Παπαδιαμάντης, Α. (Εργοβιογραφικά.)  -   Χατζηφώτης, Ι. (Καρδιά.)   -

Βυτινάρου, Β.

            Παλαμάς, Κ. (Ποίηση/θέματα/αθλητισμός.)   -

Βώκα, Βασιλική

            Παπαδιαμάντης, Α. (Διηγήματα πασχαλινά  –  Διηγήματα χριστουγεννιάτικα.)   -

Βώκος, Γεράσιμος

            Βώκος, Γ.   -  Γιαννόπουλος, Π. (Προσωπικά.)  -   Εθνική Βιβλιοθήκη (Ιστορία).   -  Επιθεώρηση Τέχνης (Φιλοσοφία).  -   Κονδύλης, Κ.   -  Λογοτεχνία (Κοινό).   -   Μαρωνίτης, Δ. (Δοκίμια.)   -  Παπαδιαμάντης, Α. (Προσωπικά.)   -

Βωνιάτης, Μιχάλης

            Χρυσάνθης, Κ. (Σχολίατρος.)   -

Βώρος, Φανούριος

            Καζαντζάκης, Ν. (Έργο/ελληνική εκπαίδευση.)   -  Καΐρης, Θ. (Ελληνική εκπαίδευση.)  -   Παπανούτσος, Ε. (Ελληνικήεκπαίδευση  -  Φιλόσοφος.)  -   Τερζάκης, Α. (Βώρος.)   -  Φόρης, Β.   -   Anton, J. P.   -   Henderson, G. P.   -